HORSKÁ A ZIMNÍ TECHNOLOGIE 2-3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSKÁ A ZIMNÍ TECHNOLOGIE 2-3"

Transkript

1 E X P E R T S I N L U B R I C A N T S HORSKÁ A ZIMNÍ 2-3

2 HORSKÁ A ZIMNÍ Extrémně odolné a mimořádně výkonn Maziva a oleje NILS: Prvotřídní suroviny, moderní technologie výroby a přísné kontroly výrobního procesu zaručují nejvyšší úroveň kvality výrobků. Tři vlastnosti kterécharakterizujíspeciálnímazivaaolejenils:kvalita, kvalitaaopětkvalita.všechnozačínávýběremsurovin:pro našeproduktysepoužívájenomprvotřídníkvalitaprvorafinovanýchminerálnícholejů,stejnětakjakoolejůsesyntetickýmzákladem,nebobiologickyodbouratelnýchvýrobků. Přidáním speciálních zahuštˇovadel a pečlivě vybraných přísadaaditivsedosáhnevýjimečnékvalityavysokévýkonnostivýrobkůnils. Produkty s doporučením Mazivanejsouvšechnastejná:NILSnabízířaduproduktů od nejběžnějších k vysoce výkonným výrobkům, které mohou splnit požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů. VelkýpočetvýrobkůNILSmávýbornéhodnocenízestrany důležitých výrobců včetně referencí, které zaručují jistotu našimpotenciálnímzákazníkům,kteříserozhodnounaše výrobkyvyzkoušet. Maziva ušita na míru Vpřípadě,žebyžádnýzproduktůplněneuspokojovalVaše požadavky, jsme pro Vás schopni vytvořit v našich moderních, dobře vybavených laboratořích, reprezentujících nejvyššítechnologickouúroveňavýzkum výrobekušitýna míru vúplnémsouladusvašimipožadavky. Nový,obdrženýreceptvýrobkubudeanalyzovánatestován súplnýmzávazkemaseriozností.běhempoužívánínového výrobkunašispecialistéatechničtíexpertikontrolujívelmi pečlivě možné rozdílné reakce za jednotlivých podmínek: napříkladreakceběhemzvyšujícíseteplotynebozanízkéhoteplotníhochodu.prověřujímechanickoupevnost,vodě odolnost,trvanlivostahlučnost:nikdysenespoléhámena jedenpřípadanikdynesoudímeznáhody.

3 é výrobky Náš program ochrany životního prostředí Během vývoje a realizace našich výrobků, se NILS nezaměřuje jenom na ekonomický faktor, ale také na ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu naše vysoce výkonná maziva neobsahují těžké kovy, které jsou předmětem identifikace a regulace. Náš výrobní program obsahuje rostoucí číslo nových biologicky odbouratelných výrobků,kterépodporujíjejichúčinnost.anivoblasti longlife mazivnespímenavavřínechaneustáleinvestujemedo našíivašíbudoucnosti. Výhody maziv a olejů NILS Stálá prvotřídní kvalita Mimořádná spolehlivost a bezpečnost Vyspělé technické vlastnosti Neobsahují těžké kovy podléhající registraci Vyrovnaný poměr cena/výkon Kvalita a Certifikace Kvalitajepronássoučástínašístrategieafiremníhoposlání.Kvalitajenašestartovníčáraazároveňipojetířízení podniku jako komplexního systému, ve kterém kolektiv, plánováníavýrobasměřujíktomutospolečnémucíli.spolupracujemepouzesnejlepšímiaověřenýmisvětovýmidodavatelyaprovádímepřísnévstupníkontrolyvšechsurovin ajejichsouladspovinnýminormami.odroku1996jsme nositelécertifikacesystémuživotníhoprostředíiso14001 aodroku1998certifikacesystémuřízeníjakostiiso

4 HORSKÁ A ZIMNÍ Maziva a oleje NILS: Extrémně odolné MAZIVA, PASTY A VÝROBKY PRO LANA Název výrobku NILS Charakteristika výrobku Zahušťovadlo Třída NLGI Základový olej vyskozita při 40 C(mm 2 /s) MAZIVA ATOMIC RH Mazivospeciálněformulovánoavyvinutoprozimnísektorsvýjimečnoutrvanlivostíaextrémníodolnostívůčivoděavlhkosti,spřekvapivouodolnostívůčiextrémnímtlakům,svynikajícípřilnavostívkombinacisantikoroznímivlastnostmi.Univerzálněvhodnéproválečková ložiska,otočnéčepyapod.poskytujemožnostvýraznéhoprodlouženímazacíchintervalů. Ca. speciál ATOMIC TTW BíléEPmazivoproaplikacepracujícípřiextrémněnízkýchteplotách. Ca. speciál CALIT DIMENSION GREASE TUKAN SINUS PASTY WHITE STAR CETAL WEGA 2 WEGA 3 HTM VÝROBKY PRO LANA KALOS ČástečněsyntetickémazivonovégeneracespřísadouPTFE,vhodnékmazáníložisek vpodmínkáchextrémnívlhkosti,velkézátěžeasilnýchvibrací. Mazivoformulovánonazákladěsyntetickéhoolejeakomplexníholithiovéhozahušťovadla, naprostonerozpustnévevodě,sperfektnípřilnavostíamazacímivlastnostmi,obzvlášť vhodnéprorychláložiskaaprovelkéteplotnívýkyvy. Biologickyodbouratelnémazivonazákladěsyntetickéhoesterusvynikajícímechanickou odolností,avelmidobrouodolnostívůčivoděavlhkosti.mávelmidobroupřilnavost. EPmazivosespeciálníbíloupřísadoukmazáníložisekačepů.Naprostostabilní vpřítomnostivody,odolnévůčizvýšenýmtlakůmavibracím.umožňujevýraznéprodloužení intervalumazání. Speciálnížáruvzdornégrafitovémazivo,vhodnékmazánívelkýchpřevodů,rotačních pecníchtransmisí,míchačekcementovýchsměsíapod. SpeciálnímontážnípastaschemickýmiEPpřísadamiavysokýmprocentemjemného práškumos2vhodnákmazánívodícíchlišt,čepů,lícovanýchšroubů,kolatd.;zajišťuje skluzasnadnoudemontážipodlouhémpoužívání.jeideálníipromazánílyžařskýchvleků, lanovek,lanačástízařízení. Speciálníbílámontážnípastanazákladěsyntetickéhooleje.Zabraňujeoxidaci,zadření,svaření zastudenaakorozisoučástek,kterénásledněmohoubýtsnadnoodděleny. Speciálníměděnápastaprodělícíaspojovacíprvky.Vhodnáprovšechnyspojovacíprvky,jako jsoušrouby,matky,čepy,vzpěryatd.přiextrémněvysokýchteplotáchvkorozivnímprostředí. Speciálněvyvinutýolejpromazánílan,kterýzajišťujevynikajícíochranuprotikorozia zároveňjevelmišetrnývůčivšemgumovýmsoučástkám.výrobekexistujeivespreji Ca-Li Li-K 2 Synt70 Li 0,1, 2,3 180 Li 2 Synt65 Ca. speciál Al-K VíceúčelovéEPmazivovynikajícíchkvalit.Vysokáodolnostvůčivlhkostivkombinacisantikorozivnímiaprotirezovýmiúčinky.Univerzálnívyužitíprovšechnytypyložisek. Anorganické Anorganické Anorganické Synt Bio-odbouratelný výrobek. Pro více informací navštivte Nabídka NILS pro čištění a mazání lan: jednoduché použití, extrémní výkon! Čistící zařízení JSA 750 Před mazáním lana, doporučujeme z lana odstranit nečistoty, zbytky starého maziva a rez. Právě pro takové použtí je JSA 750 ideální nástroj. Speciální nože, které se nacházejí na přední části čistícího zařízení, důkladně vyčistí žlábky po celé délcelana.druháčást čistícího zařízení, na které jsou umístěny ocelové štětce, zajistí povrchové čištění lana. Čistící nože, jsouvyrobenyzespeciálníměkkéoceli,ajsounasazenynapružinách,takaby hladceklouzalivžlábkáchlanaanemohlodojítvžádném případěkpoškozenílana.

5 a mimořádně výkonné výrobky Rozsah pracovní teploty C trvale krátkodobě Klasifikace DIN Odolnost vůči vodě DIN Ochrana proti korozi Centrální mazací systémy Radiální ložisko Válečkové ložisko Otevřené převody Zavřené převody EP D/N Faktor (mmxmin -1 ) -30/ KP2G Dobrá l l l l Do / KP2G Dobrá l l l l Do / KPF2K Dobrá l l l l Do / KP2N Dobrá l l l Do / KP2K Dobrá l l l l Do / KPE2K Dobrá l l l l Do / KPF2G Dobrá l l l -30/+250 (mazaci film) OGF0S Střední l l -30/+450 (mazaci film) MPF1/2U Dobrá l l l -30/ (mazaci film) -30/+700 (mazaci film) MPF2U Vynikající MPF1/2U- 30 l l l 1-90 Dobrá l Pouze část našich spolehlivých výrobků je uvedena v katalogu. V případě zvláštních požadavků se obraťte na Vašeho prodejce NILS. Mazací zařízení JSA 800 Povyčištěnílana,jemožnopřistoupitkmazánízařízením JSA800.Speciálnípřevodovápumpatlačívýrobeknamazánísměremktryskám.Skrz6velmijemnýchtrysek,jeolej Kalosrovnoměrněrozprášennacelýpovrchlana. Dikytlakuarozmístěnítrysek,pronikámazivoidožlábků lana a zaručuje tak vynikající ochranu lana proti korozy. Nadbytekmazivasespeciálníhadicívracízpětdonádrže. 4-5

6 HORSKÁ A ZIMNÍ Výrobky NILS: Optimální výkonnost a přizpůsobitelné Vašim požadavkům MOTOROVÉ OLEJE, HYDRAULICKÉ OLEJE, UNIVERZÁLNÍ OLEJE, ATF OLEJE, PŘEVODOVÉ OLEJE A OLEJE PRO KOMPRESORY. Výrobek NILS Charakteristika výrobku Základní olej MOTOROVÉ OLEJE DIMENSION-S SAE 5W/50 STRATOS BORA SIRIO MISTRAL SPIKA Plňesyntetickývícestupňovýmotorovýolej,specifickyformulovanýprovysokovýkonnédieslovéabenzínovémotory (turboneboindukce). Syntetickýolej,určenýpronejnovějšígeneraciturbodieslovýchmotorůEURO4iEURO5vevozidlech,pracujících vmimořádněobtížnýchpodmínkách.umožňujeprodlouženíintervaluvýměnyolejeažna100tisíckilometrů. VyhovujenovýmnormámMercedes228.5a228.51MAN3277a3477,VolvoVDS3aVDS3LSAaj. Syntetickýolejformulovanýpronejnovějšígeneracidieslovýchabenzínovýchmotorů,kterýdovolujezvýšitměnícíintervalna Km.VyhovujenovýmnormámMercedes228.5a229.1MANM3277lowash,VolvoVDS2aVW505.00CATECF-1aj. Vysocevýkonnýmotorovýolejsprodlouženýmiměnícímiintervaly,formulovanýnazákladěHCavybranýchpřísadpro nejnovějšígeneracidieslovýchabenzínovýchmotorů.specifikacemb228.3,229.1,manm3275,volvovds3aj. Mistraljevysocevýkonnýolejprodieslovéabenzínovémotoryformulovanýnazákladěvybranýchakontrolovanýchsurovina přísad,vybavenývysokýmviskozitnímindexem,kterýzaručujezachovánívýbornýchviskozimetrickýchvlastnostíipřipoužitív extrémnětěžkýchpracovníchpodmínkách.specifikacemb228.3a229.1,man3275;rvirld-2,volvovds3,catecf1aj. Superdetergentníolejpropřeplňovanénaftovémotory,pracujícívobtížnýchpodmínkách.VetříděSAE10Wjeobzvlášť vhodnýprohydraulickésystémy(např.catepillarto4,bobcat,atd.)spikasae10asae30jsoukdostánítaképodle CaterpillarTO-4specifikace. HYDRAULICKÉ OLEJE ANTARES HVI Hydraulickýolejsvelmivysokýmindexemviskozity,vhodnýkpoužitívmimořádněnepříznivýchpodmínkáchsnízkými teplotaminebosvelkýmivýkyvyteplot.vyskozitnítřídy ANTARES HR 22 Multifunkčníhydraulickýolejsobzvláštěvysokýmindexemviskozity,formulovanýprohydraulickésystémypracující vextrémnětěžkýchpodmínkáchsvysokýmiteplotnímyvýkyvy.vynikajicíochranaprotikorozy,přísadyepadetergentní přísady. ANTARES ES BioodbouratelnýsyntetickýhydraulickýolejformulovanýnazákladěsyntetickéhoesteruHEES.Vpřípaděúnikuoleje nedocházíkeznečištěníživotníhoprostředí.bioodbouratelnostpodlececl33t82normyvícenež89%. HC Syntetický Ester HEES TTO 970 Syntetickýnemrznoucíolejprovysokétlakyvhodnýprohydraulickésystémypůsobícípřiextrémněnízkýchteplotách. TTO 971 Syntetickýnemrznoucíolejprovysokétlakyvhodnýprohydraulickésystémypůsobícípřiextrémněnízkýchteplotách. UNIVERZÁLNÍ OLEJE AGROMAC 68 VysocevýkonnýUTTOolejformulovanýprotraktoryazemědělskoutechniku.Celoročněpoužitelnýpromazání převodovek,převodů,hydraulikyamokrýchbrzd. AGROSYNT VysocevýkonnýUTTOolejformulovanýprotraktoryazemědělskoutechniku.Celoročněpoužitelnýpromazání převodovek,převodů,hydraulikyamokrýchbrzd.splňujespecifikacemasseyferguson,ford,caseajohndeere. ATF OLEJE ATF DEXRON II Olejproautomaticképřevodovky,vyhovujespecifikaciGM6137-MDEXRON. ATF DEXRON III H Olejproautomaticképřevodovkyahydraulikupracujícívextrémnětěžkýchpracovníchpodmínkách.Vsouladusnormami: GMDEXRONIII,FORDMERCON,ALLISONC4aDBp236.1.PrvonáplňhydraulickýchsystémůvyrobcůLEITNERa PRINOTH. PŘEVODOVÉ OLEJE RIPRESS EP PřevodovýolejsvynikajícímiEPcharakteristikami,bránímechanickémuoděru,jemimořádněodolnýprotitepelnéoxidaci,máantikorozivníaprotirezovéúčinky.Vyrábísevetřídáchviskozityod68do680. RIPRESS SYNT 220 Syntetickýolejprovšechnytypypřevodůaskříní(carters).Vysokýindexviskozity,vynikajícíodolnostprotioxidaciatepelnástabilitajsouzárukoudlouhodobéživotnostivredukčníchpřevodovkáchlyžařskýchvleků.Vyrábísevetřídáchviskozityod68do680. PAG ALGOL EP Olejepropřevodyadiferenciály,formulovanénazákladěvysocekvalitníchparafinů.Speciálníaditivacezajišťujeochranu protizadřeníahouževnatýmazacífilm. ARCOL SYNT Syntetickýolejpropřevody,diferenciályaprůmyslovéreduktory.Vynikajícívlastnostiviskozita/teplota,zmenšujetření vpřevodovceamechanickéopotřebení.specifikacezf,man,volvo,mb ATOIL SYNT Syntetickýolejpropřevody,diferenciályaprůmyslovéreduktory.Vynikajícívlastnostiviskozita/teplota,zmenšujetření vpřevodovceamechanickéopotřebení.specifikacezf,man. KOMPRESOROVÉ OLEJE COMPRESS Plněsyntetickýolejspecifickyformulovanýprorotačníkompresory(lopatkovéišnekové),alevhodnýi proalternativnípístovékompresory.extrémněprodlužujevýměnnýinterval,ipřiprácivevelmitěžkýchpodmínkách. COMPRESS R BIO Bioodbouratelnýsyntetickýolej,specifickyformulovanýprorotačníkompresory(lopatkovéišnekové).Extrémně prodlužujevýměnnýinterval.kompatibilnísnejvícepoužívanýmielastomery. Syntetický Ester Bio-odbouratelný výrobek. Pro více informací navštivte

7 kvalita SAE ISO VG API ACEA MIL Viskozitní index Hustota TBN Motor Hydraulika Převodovka Diferenciál Automatická převodovka 5W/50 CI 4/SL A3/B3/B , l 10W/40 CF E4/E ,860 9,0 l 10W/40 CH4/SL E4/E , l A3/B3 10W/40 CI 4/SL A3/B4/E , l 15W/40 CI 4/SL E7/E5/B4/ B3/A , l 10W 2104E 109 0,880 l 30W CF/CF2 2104E 109 0,890 l l 40W CF 2104E 109 0,890 l l Různé 155 0,880 l l Různé 150 0,916 l l l 68 GL ,880 l l l 68 GL5 2105B 115 0,910 l l l ,890 l l ,890 l l Různé 96 0,880 - l 0,920 Různé ,000 l 80W/90 GL4/GL5 2105B 100 0,900 l l 85W/140 GL4/GL5 2105B 100 0,910 l l 75W/ GL4/GL5 2105E 152 0,870 l l 75W/ GL4/GL5 2105D 168 0,900 l l Různé 145 0,840 Různé ,901 Pouze část našich spolehlivých výrobků je uvedena v katalogu. V případě zvláštních požadavků se obraťte na Vašeho prodejce NILS. 6-7

8 HORSKÁ A ZIMNÍ Maziva a oleje NILS: Extrémně odolné Vysoká kvalita a výkonnost jsou samozřejmostí i u našeho příslušenství! PM 1 LS PM 1 RučnímazacílisprokartušetypuLS(LubeShuttle). Ručnímazacílisprostandardní400g kartuše,anebopříméplněnízesoudku. PERMA STAR PERMA CLASSIC Automatickýmazacísystém PERMAnaelektrickýpohon; náplňvysocevýkonné mazivaaolejenils. Automatickýmazacísystém PERMAnaelektrochemický pohon;náplňvysocevýkonnémazivaaolejenils.

9 a mimořádně výkonné výrobky Používání vysoce výkonných maziv a olejů zaručuje podstatně lepší ochranu Vaší techniky a zaručí Vám vyšší hospodárnost! PA 50 Pneumatická pumpa na mazivo Kompletnípumpanasudy50/60kgobsahuje: Pneumatickoumazacípumpu,50:1 4kolovýuniverzálnívozíček Hadiciodélce7m,tlak600bar Mazacípistoly Poklopnabuben Membránu Kontrolnítlakoměr,filtrazásobníkpropneumatickýolej 8-9

10 HORSKÁ A ZIMNÍ Evoluce je součástí naší tradice Maziva a oleje NILS: výrobní program u kterého oceníte vysokou kvalitu! Jsme jedním z hlavních výrobců vysoce výkonných maziv a olejů dotétopozicejsmesenedostalijenomdíkynašimvynikajicímvýrobkům,aletakédíkytechnickýmznalostemakompetenci,kterénabízímenašimzákazníkům.jsmeschopni Vámnabídnoutnašeznalostiazkušenosti,abychomnašli výrobek,kterýbudepřesněvyhovovatvašimpředstaváma Vašítechnickéaplikaci. S přesností a pracovitostí směrem k úspěchům klademe velký důraz na rozvoj a výzkum. Jsme schopni vypracovatoptimálnířešeníprospecificképožadavky,díky čemuž můžeme uspokojit i naše nejnáročnější zákazníky. Každémazivo,neboolej,jetestovánovnašichlaboratořích. Výrobekseupravujetakdlouho,dokudnezajistímepožadovanoukvalitu. Pozornost vůči životnímu prostředí sladit ekonomii a ekologii není jednoduché, naše výrobní procesy a technologie respektují maximálně životní prostředí. Nabízíme také celou škálu bioodbouratelných výrobků,kteréplněrespektují,zákonemstanovenénormy. Vmnohapřípadechjsmejižnyníokrokvpředoprotistávajícímnormám.

11 Záruka kvality Když je výrobek již formulován a vyvinut neznamená to pro nás konec našeho úsilí. Během výroby konstantní a důkladnákontrolavýrobníhoprocesuzaručujeto,ževysokákvalitavýrobkunilszůstávástáláazaručujetakzákazníkovivždyvysokoukvalitu. Optimální výběr maziva nebo oleje Pouzekompletníapečlivýporadenskýservismazivanám umožnídosáhnoutoptimálníchvýsledků.idíkytechnickým znalostem našich techniků, poradců a prodejců, Vám zaručímevždyideálníahospodárnéfungovánívašichaplikací. Servis a poradenství Za vysoce výkonným výrobkem NILS stojí kromě stálé a vysoké kvality i kompetence našich techniků a prodejců, kteříjsouzákazníkůmkdispozicivevyhledávánínejlepšího řešení, jak z pohledu technického, tak z pohledu ekonomického. Tato snaha jde plně ve prospěch zákazníka, kterému tak zajišťuje kupříkladu prodloužení mazacího, nebo výměnného intervalu a snížení počtu používaných výrobků díky aplikaci univerzálního maziva, nebo oleje. Samozřejmostíjeporadenstvíivoblastiochranyživotního prostředíabezpečnostipráce. NILS neznamená pouze oleje a maziva Ve snaze uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků, nabízíme balík inovačních služeb. Jedná se o služby naší laboratoře, která zajišťuje servis prediktivní analýzy, mazací plány a Fluid-management, diky kterým jsme schopni monitorovat a kontrolovat strojní park a zabezpečitplynulostifunkcionalituvýrobníchprocesů. Poradenstvívoblastioptimalizaceskladovýchzásobmaziv aolejů,jetakésoučástínašínabídky. Obsah a popis tohoto katalogu není závazný. NILS S.p.A. si přidržuje právo změn bez předchozího upozornění. Změny se mohou týkat jak technických tak obchodních parametrů výrobků a služeb

12 freund.bz HORSKÁ A ZIMNÍ NILS S.p.A. Sídlo firmy I-39014Postal(BZ) ViaStazione,30 T F Export Dpt. Direct Line Výrobky NILS používají a doporučují: DistributorproČeskouRepubliku: I.M. service spol.s r.o. Libišany Opatovicen.L. T T F NILS Slovensko, s.r.o. NovýSvetč BanskáBystrica T:+421(0) F:+421(0) Váš distributor 2010 NILS S.p.A. KINVCZ1004

MOTOROVÉ OLEJE. PowerWay 10W-30, PowerWay 15W-40, PowerWay 20W- 50

MOTOROVÉ OLEJE. PowerWay 10W-30, PowerWay 15W-40, PowerWay 20W- 50 MOTOROVÉ OLEJE MutliWay 10W-30 Univerzální olej pro zemědělské a stavební stroje s turbodmychadlem nebo bez něj. Olej je možné používat po celý rok pro motory, převodovky s kapalinovými brzdami a pro hydraulické

Více

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TM TECHNOLOGY Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Moderní motory, vyšší zatížení motorových olejů. Moderní automobilové motorové oleje, které

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Maziva pro kompresory a vakuové pumpy ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Maziva pro kompresory a vakuové pumpy ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU PRO KAŽDÉ POUŽITÍ Maziva pro kompresory a vakuové pumpy ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU PRO KAŽDÉ POUŽITÍ Maziva pro kompresory a vakuové pumpy Již více jak 60 let je vedoucím ve vývoji syntetických maziv a jako řešitel problémů pro

Více

oleje Zetor Prodlužte životnost svého traktoru používáním originálních olejů Zetor

oleje Zetor Prodlužte životnost svého traktoru používáním originálních olejů Zetor originální oleje Zetor Prodlužte životnost svého traktoru používáním originálních olejů Zetor 15W 40 L-SAPS Motorový olej Zetor pro naftové motory Stage IIIB s filtrem pevných částic. Balení (10 l, 60

Více

MOTOROVÉ OLEJE. ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, VW 505.00/502.00, MB 229.1, 229.3, olej BMW s dlouhou životností. Porsche, Opel GM-LL-B-025

MOTOROVÉ OLEJE. ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, VW 505.00/502.00, MB 229.1, 229.3, olej BMW s dlouhou životností. Porsche, Opel GM-LL-B-025 MOTOROVÉ OLEJE LazerWay 5W-40 Plně syntetický motorový olej pro všechny typy zážehových motorů a malé vznětové motory s turbodmychadlem nebo bez něj. Olej zaručuje snadné startování při nízkých teplotách

Více

Vysoce výkonné hydraulické oleje

Vysoce výkonné hydraulické oleje Vysoce výkonné hydraulické oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Vysoce výkonná plastická maziva

Vysoce výkonná plastická maziva Vysoce výkonná plastická maziva Rakouská kvalita pro průmysl Photo by courtesy of SKF www.omv.cz Svět v pohybu. Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

5W-30: API CF, Scania LDF, Volvo VDS-3, ACEA E4/E7 MTU-3, MAN M 3277, MB 228.5, SFD 8127

5W-30: API CF, Scania LDF, Volvo VDS-3, ACEA E4/E7 MTU-3, MAN M 3277, MB 228.5, SFD 8127 TruckWay 5W-30, TruckWay E6 10W-40 Plně syntetický olej nejvyšší kvality pro vznětové motory používané v náročných provozních podmínkách v širokém rozsahu teplot. Zaručuje snadné startování v chladných

Více

Hydraulické kapaliny

Hydraulické kapaliny Hydraulické kapaliny Ing. Petr DOBEŠ, CSc. dobes.petr@cimcool.net březen 2012 Maziva pro průmysl - vývoj Mazání strojů (oleje, plastická maziva, speciality) Technologické kapaliny (obrábění, tváření, tepelné

Více

PowerWay 10W-30, PowerWay 15W-40, PowerWay 20W- 50

PowerWay 10W-30, PowerWay 15W-40, PowerWay 20W- 50 MOTOROVÉ OLEJE MutliWay 10W-30 Univerzální olej pro zemědělské a stavební stroje s turbodmychadlem nebo bez něj. Olej je možné používat po celý rok pro motory, převodovky s kapalinovými brzdami a pro hydraulické

Více

Motorové oleje. Ceník Auto-Lemi, s.r.o. Bylany 81 Bylany 53801 www.auto-lemi.cz. Motorové a převodové oleje EUROL. 1. Multi-Use 15W40 SL/CI-4

Motorové oleje. Ceník Auto-Lemi, s.r.o. Bylany 81 Bylany 53801 www.auto-lemi.cz. Motorové a převodové oleje EUROL. 1. Multi-Use 15W40 SL/CI-4 Motorové a převodové oleje EUROL Motorové oleje Ceník Auto-Lemi, s.r.o. 1. Multi-Use 15W40 SL/CI-4 Výrobce EUROL Viskozitní třída SAE: SAE 15W-40 výkonnostní klasifikace: API SL/CL-4/CH-4/CG-4/CF-4 ACEA:

Více

Obsah. Převodové oleje 4 Motorový olej 8 Mazací tuk 11 Hydraulický olej 12 Chladící kapalina 13

Obsah. Převodové oleje 4 Motorový olej 8 Mazací tuk 11 Hydraulický olej 12 Chladící kapalina 13 2015 Obsah Převodové oleje 4 Motorový olej 8 Mazací tuk 11 Hydraulický olej 12 Chladící kapalina 13 Akcela je řada motorových olejů a užit-kových kapalin, které vyvinula firma Pet-ronas Lubricants, aby

Více

obsah obsah 2 vyberte si správný olej Shell Helix 3

obsah obsah 2 vyberte si správný olej Shell Helix 3 obsah obsah 2 vyberte si správný olej Shell Helix 3 Shell Helix Shell Helix Ultra Extra 5W-30 4 Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 4 Shell Helix Ultra AV 0W-30 4 Shell Helix Ultra AB 5W-30 4 Shell Helix Diesel

Více

NOVÝ SHELL HELIX PRO LEPŠÍ VÝKON. KATALOG MOTOROVÝCH OLEJŮ SHELL HELIX a dalších provozních kapalin DESIGNED TO MEET CHALLENGES

NOVÝ SHELL HELIX PRO LEPŠÍ VÝKON. KATALOG MOTOROVÝCH OLEJŮ SHELL HELIX a dalších provozních kapalin DESIGNED TO MEET CHALLENGES NOVÝ SHELL HELIX PRO LEPŠÍ VÝKON KATALOG MOTOROVÝCH OLEJŮ SHELL HELIX a dalších provozních kapalin 2012 DESIGNED TO MEET CHALLENGES MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX OBSAHUJÍ AKTIVNÍ ČISTICÍ LÁTKY, KTERÉ BRÁNÍ

Více

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání.

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. Správné mazivo ve správný čas na správném místě Automatické dávkování - Vaše výhody ve zkratce Pro každou aplikaci odpovídající

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Vysoce výkonné převodové oleje

Vysoce výkonné převodové oleje Vysoce výkonné převodové oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Šroubové kompresory. www.inaircom.cz. Duben 2014 Aktualizované vydání srpen 2014. Ideální stroje pro trvalý provoz. Spolehliví pomocníci.

Šroubové kompresory. www.inaircom.cz. Duben 2014 Aktualizované vydání srpen 2014. Ideální stroje pro trvalý provoz. Spolehliví pomocníci. Šroubové kompresory Ideální stroje pro trvalý provoz Spolehliví pomocníci. Výkonné šroubové kompresory s velmi tichým provozem, elektronickým řízením, kontrolou bezpečného chodu, snadnou údržbou díky dobře

Více

Vysoce výkonná plastická maziva

Vysoce výkonná plastická maziva Vysoce výkonná plastická maziva Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.at Moderní plastická maziva splňují ty nejvyšší požadavky Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Švýcarská řada maziv, čisticích prostředků a prostředků pro údržbu

Švýcarská řada maziv, čisticích prostředků a prostředků pro údržbu Švýcarská řada maziv, čisticích prostředků a prostředků pro údržbu OFF ROAD 2T OFF ROAD 2T BLEND Částečně syntetický motorový olej pro 2-taktní. motory terénních motocyklů. Zajišťuje čisté spalování. Minimální

Více

Obsah. Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11

Obsah. Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11 2015 Obsah Motorový olej 4 Motorové oleje pro dvoutaktní motory 9 Motorové oleje pro čtyřtaktní motory 11 Syntium - oleje pro všestranné využití Petronas Lubricants International je jediný výrobce motorových

Více

Automobilová maziva. Motorové oleje

Automobilová maziva. Motorové oleje Automobilová maziva Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele

Více

Vysoce výkonné turbínové oleje

Vysoce výkonné turbínové oleje Vysoce výkonné turbínové oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

smart lubrication Automatické maznice Kompaktní a znovu plnitelné automatické maznice Nová generace Vyrobeno ve Švýcarsku / celosvětově patentováno

smart lubrication Automatické maznice Kompaktní a znovu plnitelné automatické maznice Nová generace Vyrobeno ve Švýcarsku / celosvětově patentováno smart lubrication Automatické maznice Kompaktní a znovu plnitelné automatické maznice Nová generace Vyrobeno ve Švýcarsku / celosvětově patentováno simalube jsou kompaktní ekonomické maznice, univerzálně

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

KATALOG SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

KATALOG SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU KATALOG SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU BRIGGS & STRATTON Briggs & Stratton je největším světovým výrobcem vzduchem chlazených benzínových motorů pro motorové stroje a zařízení. Vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme a zajišťujeme

Více

HITY OLEJOVÝ SPECIÁL MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 04-05/2013

HITY OLEJOVÝ SPECIÁL MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 04-05/2013 04-05/2013 HITY Nabídka je platná od 1. 4. do 31. 5. 2013 nebo do vyprodání zásob! OLEJOVÝ SPECIÁL ABX E-shop AC/STG E-shop MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 Mobil 1 ESP Formula 5W30 je moderní výkonný

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část D1 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

WYNN S HPLS (přísada do převodovek)

WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Technická zpráva WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 10 Wynn s HPLS s novým složením Nejnovější chemická

Více

MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY

MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY EXOL POWER MOTOROVÝ OLEJ SAE 15W 40 / API CF-4 Pro vysoko-rychlostní, tydobé, atmosféricky plnné motory a motory s turbodmychadlem. Vysoce výkonný motorový olej pro naftové

Více

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ OCHRANA PROTI KOROZI PROSTŘEDKY PRO TVÁŘENÍ CHLADICÍ A MAZACÍ PROSTŘEDKY VÁŠ KOMPETENTNÍ PARTNER Společnost Wilhelm Dietz GmbH & Co. KG byla založena před více

Více

Filtry do potrubí. FN 060 FN 300 pro vestavbu do potrubí provozní tlak do 12 bar jmenovitý průtok do 650 l/min. 80.10-4c

Filtry do potrubí. FN 060 FN 300 pro vestavbu do potrubí provozní tlak do 12 bar jmenovitý průtok do 650 l/min. 80.10-4c Filtry do potrubí FN 6 FN pro vestavbu do potrubí provozní tlak do bar jmenovitý průtok do 65 l/min 8.-4c Popis Použití V hlavním nebo paralelním okruhu hydraulických a mazacích zařízení. Funkce Ochrana

Více

M.LINE ÚVOD CHEMIE CHEMIE ELEKTRICKÉ DÍLY FILTRY BRZDY KAROSERIE LANKA PNEUMATIKY ZAVĚŠENÍ MOTOR SPOJKY POHON

M.LINE ÚVOD CHEMIE CHEMIE ELEKTRICKÉ DÍLY FILTRY BRZDY KAROSERIE LANKA PNEUMATIKY ZAVĚŠENÍ MOTOR SPOJKY POHON M.LINE SPOJKY MOTOR ZAVĚŠENÍ PNEUMATIKY LANKA ÚVOD CHEMIE KAROSERIE POHON BRZDY FILTRY ELEKTRICKÉ DÍLY CHEMIE 17 ÚVOD CHEMIE ELEKTRICKÉ DÍLY FILTRY BRZDY KAROSERIE LANKA PNEUMATIKY ZAVĚŠENÍ MOTOR SPOJKY

Více

Recept na Váš úspěch. Výběr maziv pro použití v potravinářském průmyslu

Recept na Váš úspěch. Výběr maziv pro použití v potravinářském průmyslu your global specialist Podrobná informace Recept na Váš úspěch. Výběr maziv pro použití v potravinářském průmyslu 1 Speciální maziva pro potravinářský průmysl Přehled produktů Valivá ložiska Převody Řetězy

Více

Obsah. Převodové oleje 4 Motorový olej 16 Mazací tuk 17 Chladící kapalina 18 Brzdová kapalina 20 Hydraulický olej 22

Obsah. Převodové oleje 4 Motorový olej 16 Mazací tuk 17 Chladící kapalina 18 Brzdová kapalina 20 Hydraulický olej 22 2015 Obsah Převodové oleje 4 Motorový olej 16 Mazací tuk 17 Chladící kapalina 18 Brzdová kapalina 20 Hydraulický olej 22 Akcela je řada motorových olejů a užit-kových kapalin, které vyvinula firma Pet-ronas

Více

Maziva pro stavební stroje. eni.com/at

Maziva pro stavební stroje. eni.com/at Maziva pro stavební stroje eni.com/at Přímo z výzkumných laboratoří eni vám představujeme řadu produktů inovativních maziv, které pokrývají požadavky vašich stavebních strojů a poskytují optimální ochranu

Více

Používané provozní kapaliny a náplně. pro traktory. Proxima POWER

Používané provozní kapaliny a náplně. pro traktory. Proxima POWER Používané provozní kapaliny a náplně pro traktory Proxima POWER Proxima POWER Rok výroby Typ traktoru Typ motoru od do Proxima Power 85 1205 2009 Proxima Power 95 1005 2009 Proxima Power 105 1305 2009

Více

lubricants Oleje a maziva pro osobní a lehké užitkové vozy www.77lubricants.cz

lubricants Oleje a maziva pro osobní a lehké užitkové vozy www.77lubricants.cz Oleje a maziva pro osobní a lehké užitkové vozy Osobní a lehké užitkové vozy Motorové oleje MOTOR OIL SL 0W-30 PŘEKONÁVÁ: ACEA A3/B4, API SJ/CF, VW 502.00/505.00/503.01, MB 229.3, BMW LL-98 je vysoce výkonný,

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

PŘEDSTAVUJEME SHELL RIMULA OLEJE PRO VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY

PŘEDSTAVUJEME SHELL RIMULA OLEJE PRO VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY PŘEDSTAVUJEME SHELL RIMULA OLEJE PRO VYSOCE VÝKONNÉ MOTORY TECHNOLOGIE PRO NÁROČNÉ OLEJE ŘADY SHELL RIMULA SE PŘIZPŮSOBÍ JAKÝMKOLIV POŽADAVKŮM Chcete mít jistotu, že motorový olej, který používáte, bude

Více

TITAN. High-tech ochrana pro převodovky

TITAN. High-tech ochrana pro převodovky High-tech ochrana pro převodovky Převodové oleje pro osobní automobily a užitková vozidla 1/2007 Převodové oleje pro osobní automobily. Aby byla zaručena jejich bezproblémová funkce po celou dobu životnosti

Více

Maziva a provozní kapaliny Liebherr

Maziva a provozní kapaliny Liebherr Maziva a provozní kapaliny Liebherr Maziva a provozní kapaliny Liebherr Technické nároky moderních strojů, ekologické požadavky a neustálý všeobecný technický vývoj si žádá nová řešení. Maziva jsou v současné

Více

Paralelní filtry. FNS 060 s ventilem pro zajištění konstantního průtoku provozní tlak do 320 bar jmenovitý průtok do 4 l/min. 80.

Paralelní filtry. FNS 060 s ventilem pro zajištění konstantního průtoku provozní tlak do 320 bar jmenovitý průtok do 4 l/min. 80. Paralelní filtry FNS 060 s ventilem pro zajištění konstantního průtoku provozní tlak do 320 bar jmenovitý průtok do 4 l/min 80.20-2c Popis Použití Ve vysokotlakém okruhu hydraulických a mazacích zařízení.

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

Konzistence NLGI 2, zpevňovadlo Li mýdlo, ISO 6743/9 CCEB2, DIN 51 502 KP2K-30 Teplotní rozsah použitelnosti od -30 C do + 120 C.

Konzistence NLGI 2, zpevňovadlo Li mýdlo, ISO 6743/9 CCEB2, DIN 51 502 KP2K-30 Teplotní rozsah použitelnosti od -30 C do + 120 C. Cenník plastických mazív a parafínov MOGUL platný od 1.1.2013 Plastické mazivá pre mobilné stroje a zariadenia MOGUL A 00 MOGUL A 4 MOGUL LA 2 MOGUL LA 00 MOGUL LA 2 D MOGUL N 000 MOGUL PZO P Použitie

Více

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz MNOHOSTRANNÉ MAZADLA MNOHOSTRANNÉ MAZADLO AL-W Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou (klasifikace dle DIN 51 502: KPL 1-2E -25). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např.

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

TOTAL CERAN. Vysoce výkonná plastická maziva na bázi kalcium sulfonátového komplexu

TOTAL CERAN. Vysoce výkonná plastická maziva na bázi kalcium sulfonátového komplexu TOTAL CERAN Vysoce výkonná plastická maziva na bázi kalcium sulfonátového komplexu Zvolte nejvýkonnější plastické mazivo s technologií budoucnosti - TOTAL CERAN Řada produktů CERAN : Všemi očekávaná plastická

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

Pilous. ARG 105 mobil POPIS PRODUKTU

Pilous. ARG 105 mobil POPIS PRODUKTU NABÍDKOVÝ LIST Pilous Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: metal@pilous.cz, www.pilous.cz ARG 105 mobil 1385 x 13 x 0,65 90 +45 +60 105 70 40 105 65 40 105 x 110 65 x

Více

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX ULTRA NOVÝ POHLED NA SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE Motorové oleje Shell Helix Ultra představují řadu motorových olejů nejvyšší kvality vyvinuté za použití unikátní technologie

Více

Maziva pro autobusy a nákladní automobily

Maziva pro autobusy a nákladní automobily Maziva pro autobusy a nákladní automobily Umění výběru správného motorového oleje Umění výběru motorového oleje je komplexní svět s mnoha důležitými detaily pro ty, kteří potřebují vybrat oleje pro svá

Více

Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008. provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min. 80.90-1c

Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008. provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min. 80.90-1c Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008 provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min 80.90-1c Popis Použití V paralelním okruhu hydraulických a mazacích zařízení. Funkce Ochrana mechanizmů

Více

Obsah. Motorový olej 4-16

Obsah. Motorový olej 4-16 2015 Obsah Motorový olej 4-16 Selenia - oleje pro všestranné využití Petronas Lubricants International je jediný výrobce motorových olejů a maziv přímo spojený s automobilovým koncernem. Charakterizuje

Více

Vysoce výkonné turbínové oleje

Vysoce výkonné turbínové oleje Vysoce výkonné turbínové oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

Šroubení s nástrčnými koncovkami NPQM

Šroubení s nástrčnými koncovkami NPQM 2016/03 změny vyhrazeny internet: www.festo.cz 1 Použití Bez oklik ke správnému šroubení. Quick Star nabízí pro každé připojení bezpečné řešení. Komfortní systém šroubení obsahuje více než 1000 typů standardních

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

lubricants Oleje a maziva pro těžké užitkové vozy www.77lubricants.cz

lubricants Oleje a maziva pro těžké užitkové vozy www.77lubricants.cz Oleje a maziva pro těžké užitkové vozy Těžké užitkové vozy Motorové oleje ENGINE OIL UHPD 10W-40 PŘEKONÁVÁ: ACEA E4/E7, API CI-4, Volvo VDS-3, Renault Trucks RXD/RLD-2, Mack EO-M Plus, DAF Extended Drains,

Více

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20.

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20. Zpětné sací filtry E 8 E 98 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G½ nebo SAE jmenovitý průtok do 600 l/min 0.95-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený

Více

Přehled průmyslových spínačů Přepněte na spolehlivé řešení Vyzkoušeno v nejnáročnějších podmínkách <1% reprodukovatelnost v celém rozsahu

Přehled průmyslových spínačů Přepněte na spolehlivé řešení Vyzkoušeno v nejnáročnějších podmínkách <1% reprodukovatelnost v celém rozsahu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Přehled průmyslových spínačů Přepněte na spolehlivé řešení Vyzkoušeno v nejnáročnějších podmínkách

Více

MOTOROVÉ OLEJE. SPRINT extrasyn SAE 0W-40 API SL/CF/EC. SPRINT syntec PD SAE 5W-40 API SJ/CF/EC MILLENIUM CAR SAE 5W-30 API SM/SL/CF/EC

MOTOROVÉ OLEJE. SPRINT extrasyn SAE 0W-40 API SL/CF/EC. SPRINT syntec PD SAE 5W-40 API SJ/CF/EC MILLENIUM CAR SAE 5W-30 API SM/SL/CF/EC MOTOROVÉ OLEJE pro osobní a lehká úžitková vozidla SPRINT extrasyn SAE 0W-40 API SL/CF/EC celoroční plně syntetický motorový olej mimořádné výkonnosti: požadavky na výkonnost oleje; je vhodný rovněž pro

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

MOLYDUVAL tabulky. MOLYDUVAL výroba

MOLYDUVAL tabulky. MOLYDUVAL výroba MOLYDUVAL tabulky MOLYDUVAL výroba speciálních maziv již let! MOLYDUVAL je mezinárodně známá značka pro vysoce výkonná maziva s pozoruhodnými vlastnostmi pokud se týká schopnosti absorpce tlaku, koeficientu

Více

SERVISNÍ BULLETIN: 35_2011 NÁZEV: URČENÍ: MODELOVÁ ŘADA:

SERVISNÍ BULLETIN: 35_2011 NÁZEV: URČENÍ: MODELOVÁ ŘADA: SERVISNÍ BULLETIN: 35_2011 NÁZEV: URČENÍ: MODELOVÁ ŘADA: Filtry a oleje. Údaje Stroje Case IH PŘESTAVBA (KÓD) - POČET STRAN: 11 ZPRACOVÁNO PODLE (BULLETIN NUMBER): Case IH DATUM: 12.4.2011 VYPRACOVAL:

Více

Maximalizace výkonu ložiska. Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji

Maximalizace výkonu ložiska. Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji Maximalizace výkonu ložiska Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Základní vlastnosti

Více

Kompletní údržbový systém pro nástroje. Perfektní péče pro Vaše nástroje

Kompletní údržbový systém pro nástroje. Perfektní péče pro Vaše nástroje Kompletní údržbový systém pro nástroje Perfektní péče pro Vaše nástroje Perfektně udržovaný nástroj déle vydrží Správné čištění a mazání je nezbytné pro správnou funkci a dlouhou životnost zubařského nástroje.

Více

Plus plán. Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

Plus plán. Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás. Plus plán Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás. Poukazy z Plus plánu mohou uplatnit zákazníci za následujících podmínek: Zákazníkem je fyzická osoba nepodnikající; případně dle posouzení a rozhodnutí participujícího

Více

Vzduchové čističe MANN+HUMMEL

Vzduchové čističe MANN+HUMMEL Vzduchové čističe MANN+HUMMEL Průmyslové filtry MANN+HUMMEL Skupina MANN+HUMMEL je mezinárodní koncern s centrálou v německém Ludwigsburgu. Firma má přibližně. zaměstnancůve více než pobočkách na celém

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Mazání čelních převodovek

Mazání čelních převodovek Mazání čelních převodovek pro čelní převodovky, kuželové převodovky, převodovky s kuželočelním soukolím, planetové převodovky a převodové motory (s výjimkou motorů se šnekovou převodovkou) Návod k montáži

Více

Plastická maziva SKF, přípravky a zařízení pro mazání

Plastická maziva SKF, přípravky a zařízení pro mazání Plastická maziva SKF, přípravky a zařízení pro mazání Tisíce nároků na mazání jeden zdroj znalostí z oblasti mazání Za více než 100 let působení v oblasti točivých strojů získala společnost SKF rozsáhlé

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Příloha č. 2 k ev.č. 24-DPO-1/2010-9 Počet listů: 7A4 ZADÁVACÍ FORMULÁŘ k veřejné zakázce malého rozsahu v komoditní kategorii: MTZ Veřejná zakázka malého rozsahu Oleje kompresorové, emulzní, ložiskové,

Více

Produktové novinky. Výroba forem IV / 2014. H 1080 k upnutí NF tvarových vložek. CD katalog 5.8.4.0 online katalog

Produktové novinky. Výroba forem IV / 2014. H 1080 k upnutí NF tvarových vložek. CD katalog 5.8.4.0 online katalog Produktové novinky Výroba forem IV / 2014 CD katalog 5.8.4.0 online katalog S novým rozšířením produktů v tomto roce reagujeme na Vaše přání a podněty. Jako systémový dodavatel Vám tímto nabízíme ještě

Více

Habla Chemie GmbH. Čisticí a dezinfekční prostředky pro průmyslové použití

Habla Chemie GmbH. Čisticí a dezinfekční prostředky pro průmyslové použití Habla Chemie GmbH Čistota nese jméno Habla Více než 40 let je společnost HABLA synonymem čistoty. Jako dodavatel speciálních čisticích a dezinfekčních prostředků pro průmyslové máme u svých zákazníků velmi

Více

TECHNICKÉ LISTY - MAZIVA. Teplotní rozsah použití ( C) Al mýdlo 350 nad 395 BBHA 00 G00G-20-20 až 90. Penetrace při 25

TECHNICKÉ LISTY - MAZIVA. Teplotní rozsah použití ( C) Al mýdlo 350 nad 395 BBHA 00 G00G-20-20 až 90. Penetrace při 25 A 00 Skupina: Plastická maziva a vazelíny - Automobilové tuky přísadami. Používají se obvykle pro poměrně úzký, zpravidla dosti přesně vymezený aplikace. - vysoce přilnavé, tažné PM, určené především k

Více

Moderní mazací oleje pro automobily

Moderní mazací oleje pro automobily Moderní mazací oleje pro automobily Ivana Václavíčková, Paramo, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice, e-mail:ivana.vaclavickova@paramo.cz Autosalon 10.červen 2009 Automobilové oleje 1 Téma Trendy vývoje

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

Návod k obsluze. Elektrohydraulická pumpa DSP 120 čís. výrobku 02027 PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, PROSTUDUJTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD!

Návod k obsluze. Elektrohydraulická pumpa DSP 120 čís. výrobku 02027 PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, PROSTUDUJTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD! Návod k obsluze Elektrohydraulická pumpa DSP 120 čís. výrobku 02027 PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, PROSTUDUJTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD! Hydraulickou pumpu DPS 120 je možné použít společně s děrovacím

Více

Maziva pro stavebnictví a lesnictví

Maziva pro stavebnictví a lesnictví Maziva pro stavebnictví a lesnictví Řešení pro velké výzvy Každý, kdo zvolí pro své stroje olejové produkty, vstupuje do komplexního světa s mnoha drobnými detaily. Obtížným úkolem je najít u maziv řešení

Více

TECHNICKÁ CHEMIE PRO PRŮMYSL A OPRAVÁRENSTVÍ

TECHNICKÁ CHEMIE PRO PRŮMYSL A OPRAVÁRENSTVÍ TECHNICKÁ CHEMIE PRO PRŮMYSL A OPRAVÁRENSTVÍ praxí ověřené výrobky pro řešení zákaznických požadavků produktové poradenství a technická podpora možnost praktického odzkoušení vzorků možnost uzavření plánu

Více

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 www.hella.cz 2 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 S námi získáte náskok! Společnost HELLA urychlí vaši cestu k ekonomickému úspěchu nabídkou rozsáhlého sortimentu výrobků, profesionálního

Více

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER KOMA

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER KOMA VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER KOMA PROFIL SPOLEČNOSTI 1990-2000 Postupný rozvoj hlavní společnosti KOMA GROUP, která se skládá z následujících dceřiných společností: KOMA - Ložiska s.r.o. KOMA - Servis s.r.o.

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ STAVBA SYSTÉMU 11-22 11-22 PLUS * 37-55 75-160 * Varianta PLUS: Varianta O : s integrovanou kondenzační sušičkou, lze realizovat

Více

BASIC LINE. Pneumatické motory 200, 400, 600, 900 a 1200 W

BASIC LINE. Pneumatické motory 200, 400, 600, 900 a 1200 W Šroubovací technika Automatizace Pneumatické motory Pneumatické nářadí Patentovaný systém výměny lamel BASIC LINE Pneumatické motory 200, 400, 600, 900 a 1200 W Cenově výhodné pneumatické motory s robustním

Více

Maziva pro pekařský průmysl

Maziva pro pekařský průmysl your global specialist Maziva pro pekařský průmysl Řešení pro celou pekárenskou linku Klüber Lubrication CZ, s.r.o. 08.03.2013 / Slide 2 Maziva pro pekařský průmysl Potravinářská maziva společnosti Klüber

Více

Kompaktní a znovu plnitelné automatické maznice Ing.Zdeněk Štuksa Konstrukce a výroba jednoúčelových strojů a automatizační techniky

Kompaktní a znovu plnitelné automatické maznice Ing.Zdeněk Štuksa Konstrukce a výroba jednoúčelových strojů a automatizační techniky Ing.Zdeněk Štuksa Konstrukce a výroba jednoúčelových strojů a automatizační techniky www.ingstuksa.cz Automatické maznice Kompaktní a znovu plnitelné automatické maznice Nová generace Vyrobeno ve Švýcarsku

Více

Dodavatelský program FLT

Dodavatelský program FLT Dodavatelský program FLT Stavebnictví Separační prostředky na beton Chemicko-technické produkty Kapalná maziva Plastická maziva na valivá a kluzná ložiska Přilnavá maziva Montážní a mazací pasty Mazací

Více

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22 NÁVOD K PROVOZU Planetové převodovky pro servomotory 4152 758 901b22 Změny vyhrazeny Copyright ZF Tento návod k provozu je chráněn podle autorského práva. Rozmnožování a rozšiřování této příručky v jakékoli

Více

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2 Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2 I. Použití Mazací přístroje MPD se používají pro centrální mazání velkých strojních zařízení jako zdroj tlakového maziva. Při použití dvou potrubních dávkovačů (MPD

Více