HORSKÁ A ZIMNÍ TECHNOLOGIE 2-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSKÁ A ZIMNÍ TECHNOLOGIE 2-3"

Transkript

1 E X P E R T S I N L U B R I C A N T S HORSKÁ A ZIMNÍ 2-3

2 HORSKÁ A ZIMNÍ Extrémně odolné a mimořádně výkonn Maziva a oleje NILS: Prvotřídní suroviny, moderní technologie výroby a přísné kontroly výrobního procesu zaručují nejvyšší úroveň kvality výrobků. Tři vlastnosti kterécharakterizujíspeciálnímazivaaolejenils:kvalita, kvalitaaopětkvalita.všechnozačínávýběremsurovin:pro našeproduktysepoužívájenomprvotřídníkvalitaprvorafinovanýchminerálnícholejů,stejnětakjakoolejůsesyntetickýmzákladem,nebobiologickyodbouratelnýchvýrobků. Přidáním speciálních zahuštˇovadel a pečlivě vybraných přísadaaditivsedosáhnevýjimečnékvalityavysokévýkonnostivýrobkůnils. Produkty s doporučením Mazivanejsouvšechnastejná:NILSnabízířaduproduktů od nejběžnějších k vysoce výkonným výrobkům, které mohou splnit požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů. VelkýpočetvýrobkůNILSmávýbornéhodnocenízestrany důležitých výrobců včetně referencí, které zaručují jistotu našimpotenciálnímzákazníkům,kteříserozhodnounaše výrobkyvyzkoušet. Maziva ušita na míru Vpřípadě,žebyžádnýzproduktůplněneuspokojovalVaše požadavky, jsme pro Vás schopni vytvořit v našich moderních, dobře vybavených laboratořích, reprezentujících nejvyššítechnologickouúroveňavýzkum výrobekušitýna míru vúplnémsouladusvašimipožadavky. Nový,obdrženýreceptvýrobkubudeanalyzovánatestován súplnýmzávazkemaseriozností.běhempoužívánínového výrobkunašispecialistéatechničtíexpertikontrolujívelmi pečlivě možné rozdílné reakce za jednotlivých podmínek: napříkladreakceběhemzvyšujícíseteplotynebozanízkéhoteplotníhochodu.prověřujímechanickoupevnost,vodě odolnost,trvanlivostahlučnost:nikdysenespoléhámena jedenpřípadanikdynesoudímeznáhody.

3 é výrobky Náš program ochrany životního prostředí Během vývoje a realizace našich výrobků, se NILS nezaměřuje jenom na ekonomický faktor, ale také na ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu naše vysoce výkonná maziva neobsahují těžké kovy, které jsou předmětem identifikace a regulace. Náš výrobní program obsahuje rostoucí číslo nových biologicky odbouratelných výrobků,kterépodporujíjejichúčinnost.anivoblasti longlife mazivnespímenavavřínechaneustáleinvestujemedo našíivašíbudoucnosti. Výhody maziv a olejů NILS Stálá prvotřídní kvalita Mimořádná spolehlivost a bezpečnost Vyspělé technické vlastnosti Neobsahují těžké kovy podléhající registraci Vyrovnaný poměr cena/výkon Kvalita a Certifikace Kvalitajepronássoučástínašístrategieafiremníhoposlání.Kvalitajenašestartovníčáraazároveňipojetířízení podniku jako komplexního systému, ve kterém kolektiv, plánováníavýrobasměřujíktomutospolečnémucíli.spolupracujemepouzesnejlepšímiaověřenýmisvětovýmidodavatelyaprovádímepřísnévstupníkontrolyvšechsurovin ajejichsouladspovinnýminormami.odroku1996jsme nositelécertifikacesystémuživotníhoprostředíiso14001 aodroku1998certifikacesystémuřízeníjakostiiso

4 HORSKÁ A ZIMNÍ Maziva a oleje NILS: Extrémně odolné MAZIVA, PASTY A VÝROBKY PRO LANA Název výrobku NILS Charakteristika výrobku Zahušťovadlo Třída NLGI Základový olej vyskozita při 40 C(mm 2 /s) MAZIVA ATOMIC RH Mazivospeciálněformulovánoavyvinutoprozimnísektorsvýjimečnoutrvanlivostíaextrémníodolnostívůčivoděavlhkosti,spřekvapivouodolnostívůčiextrémnímtlakům,svynikajícípřilnavostívkombinacisantikoroznímivlastnostmi.Univerzálněvhodnéproválečková ložiska,otočnéčepyapod.poskytujemožnostvýraznéhoprodlouženímazacíchintervalů. Ca. speciál ATOMIC TTW BíléEPmazivoproaplikacepracujícípřiextrémněnízkýchteplotách. Ca. speciál CALIT DIMENSION GREASE TUKAN SINUS PASTY WHITE STAR CETAL WEGA 2 WEGA 3 HTM VÝROBKY PRO LANA KALOS ČástečněsyntetickémazivonovégeneracespřísadouPTFE,vhodnékmazáníložisek vpodmínkáchextrémnívlhkosti,velkézátěžeasilnýchvibrací. Mazivoformulovánonazákladěsyntetickéhoolejeakomplexníholithiovéhozahušťovadla, naprostonerozpustnévevodě,sperfektnípřilnavostíamazacímivlastnostmi,obzvlášť vhodnéprorychláložiskaaprovelkéteplotnívýkyvy. Biologickyodbouratelnémazivonazákladěsyntetickéhoesterusvynikajícímechanickou odolností,avelmidobrouodolnostívůčivoděavlhkosti.mávelmidobroupřilnavost. EPmazivosespeciálníbíloupřísadoukmazáníložisekačepů.Naprostostabilní vpřítomnostivody,odolnévůčizvýšenýmtlakůmavibracím.umožňujevýraznéprodloužení intervalumazání. Speciálnížáruvzdornégrafitovémazivo,vhodnékmazánívelkýchpřevodů,rotačních pecníchtransmisí,míchačekcementovýchsměsíapod. SpeciálnímontážnípastaschemickýmiEPpřísadamiavysokýmprocentemjemného práškumos2vhodnákmazánívodícíchlišt,čepů,lícovanýchšroubů,kolatd.;zajišťuje skluzasnadnoudemontážipodlouhémpoužívání.jeideálníipromazánílyžařskýchvleků, lanovek,lanačástízařízení. Speciálníbílámontážnípastanazákladěsyntetickéhooleje.Zabraňujeoxidaci,zadření,svaření zastudenaakorozisoučástek,kterénásledněmohoubýtsnadnoodděleny. Speciálníměděnápastaprodělícíaspojovacíprvky.Vhodnáprovšechnyspojovacíprvky,jako jsoušrouby,matky,čepy,vzpěryatd.přiextrémněvysokýchteplotáchvkorozivnímprostředí. Speciálněvyvinutýolejpromazánílan,kterýzajišťujevynikajícíochranuprotikorozia zároveňjevelmišetrnývůčivšemgumovýmsoučástkám.výrobekexistujeivespreji Ca-Li Li-K 2 Synt70 Li 0,1, 2,3 180 Li 2 Synt65 Ca. speciál Al-K VíceúčelovéEPmazivovynikajícíchkvalit.Vysokáodolnostvůčivlhkostivkombinacisantikorozivnímiaprotirezovýmiúčinky.Univerzálnívyužitíprovšechnytypyložisek. Anorganické Anorganické Anorganické Synt Bio-odbouratelný výrobek. Pro více informací navštivte Nabídka NILS pro čištění a mazání lan: jednoduché použití, extrémní výkon! Čistící zařízení JSA 750 Před mazáním lana, doporučujeme z lana odstranit nečistoty, zbytky starého maziva a rez. Právě pro takové použtí je JSA 750 ideální nástroj. Speciální nože, které se nacházejí na přední části čistícího zařízení, důkladně vyčistí žlábky po celé délcelana.druháčást čistícího zařízení, na které jsou umístěny ocelové štětce, zajistí povrchové čištění lana. Čistící nože, jsouvyrobenyzespeciálníměkkéoceli,ajsounasazenynapružinách,takaby hladceklouzalivžlábkáchlanaanemohlodojítvžádném případěkpoškozenílana.

5 a mimořádně výkonné výrobky Rozsah pracovní teploty C trvale krátkodobě Klasifikace DIN Odolnost vůči vodě DIN Ochrana proti korozi Centrální mazací systémy Radiální ložisko Válečkové ložisko Otevřené převody Zavřené převody EP D/N Faktor (mmxmin -1 ) -30/ KP2G Dobrá l l l l Do / KP2G Dobrá l l l l Do / KPF2K Dobrá l l l l Do / KP2N Dobrá l l l Do / KP2K Dobrá l l l l Do / KPE2K Dobrá l l l l Do / KPF2G Dobrá l l l -30/+250 (mazaci film) OGF0S Střední l l -30/+450 (mazaci film) MPF1/2U Dobrá l l l -30/ (mazaci film) -30/+700 (mazaci film) MPF2U Vynikající MPF1/2U- 30 l l l 1-90 Dobrá l Pouze část našich spolehlivých výrobků je uvedena v katalogu. V případě zvláštních požadavků se obraťte na Vašeho prodejce NILS. Mazací zařízení JSA 800 Povyčištěnílana,jemožnopřistoupitkmazánízařízením JSA800.Speciálnípřevodovápumpatlačívýrobeknamazánísměremktryskám.Skrz6velmijemnýchtrysek,jeolej Kalosrovnoměrněrozprášennacelýpovrchlana. Dikytlakuarozmístěnítrysek,pronikámazivoidožlábků lana a zaručuje tak vynikající ochranu lana proti korozy. Nadbytekmazivasespeciálníhadicívracízpětdonádrže. 4-5

6 HORSKÁ A ZIMNÍ Výrobky NILS: Optimální výkonnost a přizpůsobitelné Vašim požadavkům MOTOROVÉ OLEJE, HYDRAULICKÉ OLEJE, UNIVERZÁLNÍ OLEJE, ATF OLEJE, PŘEVODOVÉ OLEJE A OLEJE PRO KOMPRESORY. Výrobek NILS Charakteristika výrobku Základní olej MOTOROVÉ OLEJE DIMENSION-S SAE 5W/50 STRATOS BORA SIRIO MISTRAL SPIKA Plňesyntetickývícestupňovýmotorovýolej,specifickyformulovanýprovysokovýkonnédieslovéabenzínovémotory (turboneboindukce). Syntetickýolej,určenýpronejnovějšígeneraciturbodieslovýchmotorůEURO4iEURO5vevozidlech,pracujících vmimořádněobtížnýchpodmínkách.umožňujeprodlouženíintervaluvýměnyolejeažna100tisíckilometrů. VyhovujenovýmnormámMercedes228.5a228.51MAN3277a3477,VolvoVDS3aVDS3LSAaj. Syntetickýolejformulovanýpronejnovějšígeneracidieslovýchabenzínovýchmotorů,kterýdovolujezvýšitměnícíintervalna Km.VyhovujenovýmnormámMercedes228.5a229.1MANM3277lowash,VolvoVDS2aVW505.00CATECF-1aj. Vysocevýkonnýmotorovýolejsprodlouženýmiměnícímiintervaly,formulovanýnazákladěHCavybranýchpřísadpro nejnovějšígeneracidieslovýchabenzínovýchmotorů.specifikacemb228.3,229.1,manm3275,volvovds3aj. Mistraljevysocevýkonnýolejprodieslovéabenzínovémotoryformulovanýnazákladěvybranýchakontrolovanýchsurovina přísad,vybavenývysokýmviskozitnímindexem,kterýzaručujezachovánívýbornýchviskozimetrickýchvlastnostíipřipoužitív extrémnětěžkýchpracovníchpodmínkách.specifikacemb228.3a229.1,man3275;rvirld-2,volvovds3,catecf1aj. Superdetergentníolejpropřeplňovanénaftovémotory,pracujícívobtížnýchpodmínkách.VetříděSAE10Wjeobzvlášť vhodnýprohydraulickésystémy(např.catepillarto4,bobcat,atd.)spikasae10asae30jsoukdostánítaképodle CaterpillarTO-4specifikace. HYDRAULICKÉ OLEJE ANTARES HVI Hydraulickýolejsvelmivysokýmindexemviskozity,vhodnýkpoužitívmimořádněnepříznivýchpodmínkáchsnízkými teplotaminebosvelkýmivýkyvyteplot.vyskozitnítřídy ANTARES HR 22 Multifunkčníhydraulickýolejsobzvláštěvysokýmindexemviskozity,formulovanýprohydraulickésystémypracující vextrémnětěžkýchpodmínkáchsvysokýmiteplotnímyvýkyvy.vynikajicíochranaprotikorozy,přísadyepadetergentní přísady. ANTARES ES BioodbouratelnýsyntetickýhydraulickýolejformulovanýnazákladěsyntetickéhoesteruHEES.Vpřípaděúnikuoleje nedocházíkeznečištěníživotníhoprostředí.bioodbouratelnostpodlececl33t82normyvícenež89%. HC Syntetický Ester HEES TTO 970 Syntetickýnemrznoucíolejprovysokétlakyvhodnýprohydraulickésystémypůsobícípřiextrémněnízkýchteplotách. TTO 971 Syntetickýnemrznoucíolejprovysokétlakyvhodnýprohydraulickésystémypůsobícípřiextrémněnízkýchteplotách. UNIVERZÁLNÍ OLEJE AGROMAC 68 VysocevýkonnýUTTOolejformulovanýprotraktoryazemědělskoutechniku.Celoročněpoužitelnýpromazání převodovek,převodů,hydraulikyamokrýchbrzd. AGROSYNT VysocevýkonnýUTTOolejformulovanýprotraktoryazemědělskoutechniku.Celoročněpoužitelnýpromazání převodovek,převodů,hydraulikyamokrýchbrzd.splňujespecifikacemasseyferguson,ford,caseajohndeere. ATF OLEJE ATF DEXRON II Olejproautomaticképřevodovky,vyhovujespecifikaciGM6137-MDEXRON. ATF DEXRON III H Olejproautomaticképřevodovkyahydraulikupracujícívextrémnětěžkýchpracovníchpodmínkách.Vsouladusnormami: GMDEXRONIII,FORDMERCON,ALLISONC4aDBp236.1.PrvonáplňhydraulickýchsystémůvyrobcůLEITNERa PRINOTH. PŘEVODOVÉ OLEJE RIPRESS EP PřevodovýolejsvynikajícímiEPcharakteristikami,bránímechanickémuoděru,jemimořádněodolnýprotitepelnéoxidaci,máantikorozivníaprotirezovéúčinky.Vyrábísevetřídáchviskozityod68do680. RIPRESS SYNT 220 Syntetickýolejprovšechnytypypřevodůaskříní(carters).Vysokýindexviskozity,vynikajícíodolnostprotioxidaciatepelnástabilitajsouzárukoudlouhodobéživotnostivredukčníchpřevodovkáchlyžařskýchvleků.Vyrábísevetřídáchviskozityod68do680. PAG ALGOL EP Olejepropřevodyadiferenciály,formulovanénazákladěvysocekvalitníchparafinů.Speciálníaditivacezajišťujeochranu protizadřeníahouževnatýmazacífilm. ARCOL SYNT Syntetickýolejpropřevody,diferenciályaprůmyslovéreduktory.Vynikajícívlastnostiviskozita/teplota,zmenšujetření vpřevodovceamechanickéopotřebení.specifikacezf,man,volvo,mb ATOIL SYNT Syntetickýolejpropřevody,diferenciályaprůmyslovéreduktory.Vynikajícívlastnostiviskozita/teplota,zmenšujetření vpřevodovceamechanickéopotřebení.specifikacezf,man. KOMPRESOROVÉ OLEJE COMPRESS Plněsyntetickýolejspecifickyformulovanýprorotačníkompresory(lopatkovéišnekové),alevhodnýi proalternativnípístovékompresory.extrémněprodlužujevýměnnýinterval,ipřiprácivevelmitěžkýchpodmínkách. COMPRESS R BIO Bioodbouratelnýsyntetickýolej,specifickyformulovanýprorotačníkompresory(lopatkovéišnekové).Extrémně prodlužujevýměnnýinterval.kompatibilnísnejvícepoužívanýmielastomery. Syntetický Ester Bio-odbouratelný výrobek. Pro více informací navštivte

7 kvalita SAE ISO VG API ACEA MIL Viskozitní index Hustota TBN Motor Hydraulika Převodovka Diferenciál Automatická převodovka 5W/50 CI 4/SL A3/B3/B , l 10W/40 CF E4/E ,860 9,0 l 10W/40 CH4/SL E4/E , l A3/B3 10W/40 CI 4/SL A3/B4/E , l 15W/40 CI 4/SL E7/E5/B4/ B3/A , l 10W 2104E 109 0,880 l 30W CF/CF2 2104E 109 0,890 l l 40W CF 2104E 109 0,890 l l Různé 155 0,880 l l Různé 150 0,916 l l l 68 GL ,880 l l l 68 GL5 2105B 115 0,910 l l l ,890 l l ,890 l l Různé 96 0,880 - l 0,920 Různé ,000 l 80W/90 GL4/GL5 2105B 100 0,900 l l 85W/140 GL4/GL5 2105B 100 0,910 l l 75W/ GL4/GL5 2105E 152 0,870 l l 75W/ GL4/GL5 2105D 168 0,900 l l Různé 145 0,840 Různé ,901 Pouze část našich spolehlivých výrobků je uvedena v katalogu. V případě zvláštních požadavků se obraťte na Vašeho prodejce NILS. 6-7

8 HORSKÁ A ZIMNÍ Maziva a oleje NILS: Extrémně odolné Vysoká kvalita a výkonnost jsou samozřejmostí i u našeho příslušenství! PM 1 LS PM 1 RučnímazacílisprokartušetypuLS(LubeShuttle). Ručnímazacílisprostandardní400g kartuše,anebopříméplněnízesoudku. PERMA STAR PERMA CLASSIC Automatickýmazacísystém PERMAnaelektrickýpohon; náplňvysocevýkonné mazivaaolejenils. Automatickýmazacísystém PERMAnaelektrochemický pohon;náplňvysocevýkonnémazivaaolejenils.

9 a mimořádně výkonné výrobky Používání vysoce výkonných maziv a olejů zaručuje podstatně lepší ochranu Vaší techniky a zaručí Vám vyšší hospodárnost! PA 50 Pneumatická pumpa na mazivo Kompletnípumpanasudy50/60kgobsahuje: Pneumatickoumazacípumpu,50:1 4kolovýuniverzálnívozíček Hadiciodélce7m,tlak600bar Mazacípistoly Poklopnabuben Membránu Kontrolnítlakoměr,filtrazásobníkpropneumatickýolej 8-9

10 HORSKÁ A ZIMNÍ Evoluce je součástí naší tradice Maziva a oleje NILS: výrobní program u kterého oceníte vysokou kvalitu! Jsme jedním z hlavních výrobců vysoce výkonných maziv a olejů dotétopozicejsmesenedostalijenomdíkynašimvynikajicímvýrobkům,aletakédíkytechnickýmznalostemakompetenci,kterénabízímenašimzákazníkům.jsmeschopni Vámnabídnoutnašeznalostiazkušenosti,abychomnašli výrobek,kterýbudepřesněvyhovovatvašimpředstaváma Vašítechnickéaplikaci. S přesností a pracovitostí směrem k úspěchům klademe velký důraz na rozvoj a výzkum. Jsme schopni vypracovatoptimálnířešeníprospecificképožadavky,díky čemuž můžeme uspokojit i naše nejnáročnější zákazníky. Každémazivo,neboolej,jetestovánovnašichlaboratořích. Výrobekseupravujetakdlouho,dokudnezajistímepožadovanoukvalitu. Pozornost vůči životnímu prostředí sladit ekonomii a ekologii není jednoduché, naše výrobní procesy a technologie respektují maximálně životní prostředí. Nabízíme také celou škálu bioodbouratelných výrobků,kteréplněrespektují,zákonemstanovenénormy. Vmnohapřípadechjsmejižnyníokrokvpředoprotistávajícímnormám.

11 Záruka kvality Když je výrobek již formulován a vyvinut neznamená to pro nás konec našeho úsilí. Během výroby konstantní a důkladnákontrolavýrobníhoprocesuzaručujeto,ževysokákvalitavýrobkunilszůstávástáláazaručujetakzákazníkovivždyvysokoukvalitu. Optimální výběr maziva nebo oleje Pouzekompletníapečlivýporadenskýservismazivanám umožnídosáhnoutoptimálníchvýsledků.idíkytechnickým znalostem našich techniků, poradců a prodejců, Vám zaručímevždyideálníahospodárnéfungovánívašichaplikací. Servis a poradenství Za vysoce výkonným výrobkem NILS stojí kromě stálé a vysoké kvality i kompetence našich techniků a prodejců, kteříjsouzákazníkůmkdispozicivevyhledávánínejlepšího řešení, jak z pohledu technického, tak z pohledu ekonomického. Tato snaha jde plně ve prospěch zákazníka, kterému tak zajišťuje kupříkladu prodloužení mazacího, nebo výměnného intervalu a snížení počtu používaných výrobků díky aplikaci univerzálního maziva, nebo oleje. Samozřejmostíjeporadenstvíivoblastiochranyživotního prostředíabezpečnostipráce. NILS neznamená pouze oleje a maziva Ve snaze uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků, nabízíme balík inovačních služeb. Jedná se o služby naší laboratoře, která zajišťuje servis prediktivní analýzy, mazací plány a Fluid-management, diky kterým jsme schopni monitorovat a kontrolovat strojní park a zabezpečitplynulostifunkcionalituvýrobníchprocesů. Poradenstvívoblastioptimalizaceskladovýchzásobmaziv aolejů,jetakésoučástínašínabídky. Obsah a popis tohoto katalogu není závazný. NILS S.p.A. si přidržuje právo změn bez předchozího upozornění. Změny se mohou týkat jak technických tak obchodních parametrů výrobků a služeb

12 freund.bz HORSKÁ A ZIMNÍ NILS S.p.A. Sídlo firmy I-39014Postal(BZ) ViaStazione,30 T F Export Dpt. Direct Line Výrobky NILS používají a doporučují: DistributorproČeskouRepubliku: I.M. service spol.s r.o. Libišany Opatovicen.L. T T F NILS Slovensko, s.r.o. NovýSvetč BanskáBystrica T:+421(0) F:+421(0) Váš distributor 2010 NILS S.p.A. KINVCZ1004

MOTOROVÉ OLEJE. PowerWay 10W-30, PowerWay 15W-40, PowerWay 20W- 50

MOTOROVÉ OLEJE. PowerWay 10W-30, PowerWay 15W-40, PowerWay 20W- 50 MOTOROVÉ OLEJE MutliWay 10W-30 Univerzální olej pro zemědělské a stavební stroje s turbodmychadlem nebo bez něj. Olej je možné používat po celý rok pro motory, převodovky s kapalinovými brzdami a pro hydraulické

Více

Vysoce výkonné turbínové oleje

Vysoce výkonné turbínové oleje Vysoce výkonné turbínové oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX ULTRA NOVÝ POHLED NA SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE Motorové oleje Shell Helix Ultra představují řadu motorových olejů nejvyšší kvality vyvinuté za použití unikátní technologie

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz MNOHOSTRANNÉ MAZADLA MNOHOSTRANNÉ MAZADLO AL-W Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou (klasifikace dle DIN 51 502: KPL 1-2E -25). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např.

Více

MOTOROVÉ OLEJE. SPRINT extrasyn SAE 0W-40 API SL/CF/EC. SPRINT syntec PD SAE 5W-40 API SJ/CF/EC MILLENIUM CAR SAE 5W-30 API SM/SL/CF/EC

MOTOROVÉ OLEJE. SPRINT extrasyn SAE 0W-40 API SL/CF/EC. SPRINT syntec PD SAE 5W-40 API SJ/CF/EC MILLENIUM CAR SAE 5W-30 API SM/SL/CF/EC MOTOROVÉ OLEJE pro osobní a lehká úžitková vozidla SPRINT extrasyn SAE 0W-40 API SL/CF/EC celoroční plně syntetický motorový olej mimořádné výkonnosti: požadavky na výkonnost oleje; je vhodný rovněž pro

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

ANAC INDUS. Analýzy olejů pro průmyslové aplikace

ANAC INDUS. Analýzy olejů pro průmyslové aplikace ANAC INDUS Analýzy olejů pro průmyslové aplikace ANAC INDUS: VÁŠ OBLÍBENÝ NÁSTROJ K OPTIMALIZACI PROVOZNÍCH NÁKLADŮ Olej, který koluje v srdci vašich zařízení, je ukazatelem jejich zdraví. Ze vzorku odebraném

Více

Příznivé cen. hmotnost v. příznivé cen. 2 roky záru nižší hmotno Až o 15 kg. .trpparts.com

Příznivé cen. hmotnost v. příznivé cen. 2 roky záru nižší hmotno Až o 15 kg. .trpparts.com (0) 40 214 P ího čela TR o spouštěc nivé ceny íh n d a z y íl íz D rnativa za př Kvalitní alte ací stojiny TRP Dosedady i hmotnost kl Ušetřete ná kvalitních ent vysoce ami pletní sortim všechny značky.

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept Kyoto hodně se mluvilo Kopenhagen hodně se mluvilo Jednáme: Stálý koncept Svět bude zelený environmentální povědomí Již 25 let produkty PANOLIN ECLs* pomáhají chránit životní prostředí V dnešní době PANOLIN

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl Progresivní řešení čištění povrchů Pro údržbu, opravy a průmysl Profesionální čištění spolehněte se na kvalitu značky Loctite Čističe Loctite pro údržbu byly vyvinuty pro čištění součástek a sestav v kovovýrobě,

Více

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER KOMA

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER KOMA VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER KOMA PROFIL SPOLEČNOSTI 1990-2000 Postupný rozvoj hlavní společnosti KOMA GROUP, která se skládá z následujících dceřiných společností: KOMA - Ložiska s.r.o. KOMA - Servis s.r.o.

Více

LIKVIDACE VYJETÝCH OLEJŮ. Semestrální práce z předmětu Životní prostředí

LIKVIDACE VYJETÝCH OLEJŮ. Semestrální práce z předmětu Životní prostředí Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera II. ročník, st. skupina 26 Snítilý Jan 1S, Šreiber Ondřej 2S Pracovní skupina 01 LIKVIDACE VYJETÝCH OLEJŮ Semestrální práce z předmětu Životní prostředí

Více

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ!

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! ZARUČENÁ KVALITA VÝROBKU EVROPSKY Nové pneumatiky Sebring jsou vyráběny v továrně na výrobu pneumatik v Evropě jedním z předních světových výrobců pneumatik. KVALITNĚ Zajištění

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Line. Platný od 1. 2. 2015. www.klikynadvere.cz www.mpkatalogy.cz

Line. Platný od 1. 2. 2015. www.klikynadvere.cz www.mpkatalogy.cz Line 2015 Platný od 1. 2. 2015 www.klikynadvere.cz www.mpkatalogy.cz Pomocné pravítko Změřte vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč) 92 88 85 90 72 pro rozetové (dělené) kování s prošroubováním

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

TOTAL AVIATION Přehled produktů

TOTAL AVIATION Přehled produktů TOTAL AVIATION Přehled produktů Vše pro letectví Objevte naši širokou řadu maziv TOTAL MAZIVA PRO PÍSTOVÉ LETECKÉ MOTORY Čistě minerální oleje bez diverzantních aditiv Aero 80 Aero 100 Aero 120 FRANCE:

Více

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání Balení pomocí volných inhibitorů koroze ( VCI ) Výhody VCI balení Úspora času + Snadné a rychlé používání. + Produkty mohou být použity ihned po rozbalení. Nízké náklady + Možnost kombinace balení a antikorozního

Více

Specialista na odvodnění bazénů a wellness prostor

Specialista na odvodnění bazénů a wellness prostor Specialista na odvodnění bazénů a wellness prostor ČESKÝ VÝROBEK Atypická výroba z nerezu pro bazény a wellness centra Společnost ALCAPLAST, český výrobce sanitární techniky, působí řadu let jako lídr

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

MAZACÍ OLEJE A PLASTICKÁ MAZIVA

MAZACÍ OLEJE A PLASTICKÁ MAZIVA MAZACÍ OLEJE A PLASTICKÁ MAZIVA PARAMO, a.s., (Pardubická rafinerie minerálních olejů) se zabývá zpracováním ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky a dále i na mazací a procesní oleje, včetně výrobků

Více

Naše lehké výkonné motory dostaly nový vzhled

Naše lehké výkonné motory dostaly nový vzhled Naše lehké výkonné motory dostaly nový vzhled Kvůli vysokému výkonu se nemusíte vždy vláčet ke člunu s neskladným a těžkým závěsným motorem, neboť lehké motory F8 a F9.9 jsou dokonale přenosné. Pomohou

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

MAZACÍ OLEJE, PROVOZNÍ KAPALINY A PLASTICKÁ MAZIVA. pro nákladní automobily, autobusy, stavební a zemědělské stroje

MAZACÍ OLEJE, PROVOZNÍ KAPALINY A PLASTICKÁ MAZIVA. pro nákladní automobily, autobusy, stavební a zemědělské stroje MAZACÍ OLEJE, PROVOZNÍ KAPALINY A PLASTICKÁ MAZIVA pro nákladní automobily, autobusy, stavební a zemědělské stroje Červenec 2009 MOTOROVÉ OLEJE Shell Rimula R6 LME 5W-30 kód produktu balení vhodný pro

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Průmysl paliv a energie Průmysl strojírenský Průmysl výroby dopravních prostředků Průmysl chemický

Průmysl paliv a energie Průmysl strojírenský Průmysl výroby dopravních prostředků Průmysl chemický Průmysl paliv a energie Průmysl strojírenský Průmysl výroby dopravních prostředků Průmysl chemický Správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového, chemického a energetického

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena sortimentní nabídka Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena Co znamenají jednotlivé části této rovnice? 3letá záruka = nadstandardní benefit při nákupu náhradních dílů Starline,

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis Bioplynové stanice Návrh Realizace Servis Energie budoucnosti Výroba a prodej elektrické energie z obnovitelných zdrojů představuje nový potenciál pro Vaši firmu. S energií budoucnosti můžete vydělávat

Více

Výrobky pro údržbu a péči v oblasti potravinářského průmyslu

Výrobky pro údržbu a péči v oblasti potravinářského průmyslu Výrobky pro údržbu a péči v oblasti potravinářského průmyslu Výtah z celkového programu vydání 2005 Oblasti použití Výrobky pro údržbu a péči v oblasti potravinářského průmyslu Chemicko-technologické výrobky

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

GRAVOTECH GROUP. Přenosná řešení pro značení XM700 XF520 XF530. www.technifor.com

GRAVOTECH GROUP. Přenosná řešení pro značení XM700 XF520 XF530. www.technifor.com GRAVOTECH GROUP Přenosná řešení pro značení XM700 XF520 XF530 www.technifor.com Přenosný sortiment Ergonomický a flexibilní, kompletní sortiment mobilních řešení značky Technifor zaručují dlouhou životnost

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení Mílové kroky pro pohony obráběcích strojů V součtu inovací nepřekonatelný Velikost 7 Velikost 8 Velikost

Více

Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem. Katalog produktů

Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem. Katalog produktů Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem Katalog produktů JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.h V01-2010 Obsah JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.h O nás... Využijte naše

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961 1/11 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

Profesionální řešení... Excelentní kvalita... Profesionální řešení... Excelentní kvalita... LED-systems.cz - se specializuje na energeticky vysoce úsporné LED světelné zdroje a osvětlení, osazené výhradně nejmodernějšími POWER LED chipy s důrazem

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více

POZNEJTE. Představujeme Vám zbrusu novou řadu klik. 100% Recyklovatelná 100% Nekorodující. 100% Antialergická 100% Exkluzivní. 2,4 cm.

POZNEJTE. Představujeme Vám zbrusu novou řadu klik. 100% Recyklovatelná 100% Nekorodující. 100% Antialergická 100% Exkluzivní. 2,4 cm. 2,4 cm POZNEJTE 14,7 cm Představujeme Vám zbrusu novou řadu klik. Pro ty, kteří touží po nejvyšší kvalitě a špičkovém designu oken a dveří, jsme vytvořili unikátní sérii klik s názvem Purity. 4,6 cm Pro

Více

Katalog produktů Automobilová maziva. 2009 International

Katalog produktů Automobilová maziva. 2009 International Katalog produktů Automobilová maziva 2009 International Automobilová maziva Obsah Strana Motorové oleje pro osobní vozidla special... 3 4 Motorové oleje pro osobní vozidla premium... 5 Motorové oleje

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Maziva pro stacionární plynové motory

Maziva pro stacionární plynové motory TITAN Vynikající úspora paliva a dlouhá životnost Maziva pro stacionární plynové motory Vše závisí na správném mazivu Specialista na oleje pro plynové motory. Jen málokdo rozumí motorům lépe než odborníci

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32)

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Tato záruka se vztahuje na laminátové podlahy řady Pergo L i vi n g E x p r e s si o n a T o t a l d e s i g n (t ř í d y z

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Průmyslová sekční vrata

Průmyslová sekční vrata Průmyslová sekční vrata VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PODNIKÁNÍ Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti technologických

Více

Tradice, kvalita a inovace značky MOGUL

Tradice, kvalita a inovace značky MOGUL KATALOG VÝROBKŮ Tradice, kvalita a inovace značky MOGUL Zpracování ropy patří v českých zemích k nejstarším průmyslovým oborům a společnost PARAMO je hrdým pokračovatelem této více než stoleté tradice.

Více

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Perfektní energie pro každé osobní vozidlo Akumulátory Bosch v přehledu V moderních osobních vozidlech je stále více komponentů, které spotřebovávají elektrickou energii.

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

JARO. Údržba. Výměnné náhradní díly DAF. Klimatizace. Příslušenství. Prvotřídní jízdní podmínky za každých okolností - přesně to potřebuji!

JARO. Údržba. Výměnné náhradní díly DAF. Klimatizace. Příslušenství. Prvotřídní jízdní podmínky za každých okolností - přesně to potřebuji! JARO NABÍDKY PACCAR PARTS DUBEN ČERVEN 2015 Údržba Výměnné náhradní díly DAF Klimatizace Příslušenství Prvotřídní jízdní podmínky za každých okolností - přesně to potřebuji! tlumič výfuku Vhodné pro vozidla

Více

Systém LINCOLN ORSCO pro nanášení tenkého olejového filmu na plochy

Systém LINCOLN ORSCO pro nanášení tenkého olejového filmu na plochy Systém LINCOLN ORSCO pro nanášení tenkého olejového filmu na plochy Tuto problematiku lze řešit několika více či méně vhodnými způsoby od kontaktního nanášení až po stříkaní olejovou mlhou. Všechny tyto

Více

Maziva pro zpracovatelský průmysl

Maziva pro zpracovatelský průmysl Maziva pro zpracovatelský průmysl Moderní řešení jedinečných požadavků Ve firmě Statoil Lubricants máme velké množství moderních řešení v oblasti maziv pro velké, složité průmyslové sektory, což zahrnuje

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Průvodce službami Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135 251 01 Říčany, Praha - východ, info@dpd.cz

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

www.hankookpneu.cz Zkroťte zimu Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem Osobní pneumatiky Off-Road pneumatiky Dodávkové pneumatiky

www.hankookpneu.cz Zkroťte zimu Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem Osobní pneumatiky Off-Road pneumatiky Dodávkové pneumatiky www.hankookpneu.cz Zkroťte zimu Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem Osobní pneumatiky Off-Road pneumatiky Dodávkové pneumatiky Nejde zde pouze o koňské síly, ale o rozdíly. Obsah Obsah: 4 Hankook Runflat-System

Více

Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu

Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu Henkel - Váš partner pro řešení údržby a oprav S dlouholetými zkušenostmi na trhu průmyslové údržby, společnost Henkel, jako globální

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

Plastform Brno KATALOG

Plastform Brno KATALOG pm Plastform Brno KATALOG 2015 kontakt: Plastform Brno, s.r.o. Cejl 76, 602 00 Brno tel: 545 243 153 fax: 545 126 591 e-mail: plasty@plastform.cz web: www.plastform.cz v areálu nás najdete zde: Obsah:

Více

Krmě míchací vůz. Verti-Mix

Krmě míchací vůz. Verti-Mix Krmě míchací vůz Verti-Mix V ědecký výzkum v různých zemích prokázal, že produktivita výroby mléka se při použití krmě míchacích vozů s vertikálním míchacím šnekem mnohonásobně zvýšila. Smícháním jednotlivých

Více

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě.

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Perfektní péče na mokro, která má systém Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Čisticí systém s přívodem vody a přípojkami GARDENA systému. Jednoduše kombinovatelný Ideální

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Nabídka firmy L D Aviation Prague s.r.o. splnila všechny zákonné požadavky i požadavky

Nabídka firmy L D Aviation Prague s.r.o. splnila všechny zákonné požadavky i požadavky I. Identifikační údaje vybraného uchazeče Obchodní firma nebo název: L D Aviation Prague s.r.o. Sídlo (místo podnikání): Praha 9, Mladoboleslavská-letiště Kbely 58, PSČ 197 21 IČO: 61504297 CZ61504297

Více

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE PONSSE ergo VÝKONNÉ A UNIVERZÁLNÍ Harvestor PONSSE Ergo může být vybaven pro různé potřeby, např. volbou různých typů hydraulických jeřábů, počtu kol a typů harvestorových

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více