HORSKÁ A ZIMNÍ TECHNOLOGIE 2-3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSKÁ A ZIMNÍ TECHNOLOGIE 2-3"

Transkript

1 E X P E R T S I N L U B R I C A N T S HORSKÁ A ZIMNÍ 2-3

2 HORSKÁ A ZIMNÍ Extrémně odolné a mimořádně výkonn Maziva a oleje NILS: Prvotřídní suroviny, moderní technologie výroby a přísné kontroly výrobního procesu zaručují nejvyšší úroveň kvality výrobků. Tři vlastnosti kterécharakterizujíspeciálnímazivaaolejenils:kvalita, kvalitaaopětkvalita.všechnozačínávýběremsurovin:pro našeproduktysepoužívájenomprvotřídníkvalitaprvorafinovanýchminerálnícholejů,stejnětakjakoolejůsesyntetickýmzákladem,nebobiologickyodbouratelnýchvýrobků. Přidáním speciálních zahuštˇovadel a pečlivě vybraných přísadaaditivsedosáhnevýjimečnékvalityavysokévýkonnostivýrobkůnils. Produkty s doporučením Mazivanejsouvšechnastejná:NILSnabízířaduproduktů od nejběžnějších k vysoce výkonným výrobkům, které mohou splnit požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů. VelkýpočetvýrobkůNILSmávýbornéhodnocenízestrany důležitých výrobců včetně referencí, které zaručují jistotu našimpotenciálnímzákazníkům,kteříserozhodnounaše výrobkyvyzkoušet. Maziva ušita na míru Vpřípadě,žebyžádnýzproduktůplněneuspokojovalVaše požadavky, jsme pro Vás schopni vytvořit v našich moderních, dobře vybavených laboratořích, reprezentujících nejvyššítechnologickouúroveňavýzkum výrobekušitýna míru vúplnémsouladusvašimipožadavky. Nový,obdrženýreceptvýrobkubudeanalyzovánatestován súplnýmzávazkemaseriozností.běhempoužívánínového výrobkunašispecialistéatechničtíexpertikontrolujívelmi pečlivě možné rozdílné reakce za jednotlivých podmínek: napříkladreakceběhemzvyšujícíseteplotynebozanízkéhoteplotníhochodu.prověřujímechanickoupevnost,vodě odolnost,trvanlivostahlučnost:nikdysenespoléhámena jedenpřípadanikdynesoudímeznáhody.

3 é výrobky Náš program ochrany životního prostředí Během vývoje a realizace našich výrobků, se NILS nezaměřuje jenom na ekonomický faktor, ale také na ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu naše vysoce výkonná maziva neobsahují těžké kovy, které jsou předmětem identifikace a regulace. Náš výrobní program obsahuje rostoucí číslo nových biologicky odbouratelných výrobků,kterépodporujíjejichúčinnost.anivoblasti longlife mazivnespímenavavřínechaneustáleinvestujemedo našíivašíbudoucnosti. Výhody maziv a olejů NILS Stálá prvotřídní kvalita Mimořádná spolehlivost a bezpečnost Vyspělé technické vlastnosti Neobsahují těžké kovy podléhající registraci Vyrovnaný poměr cena/výkon Kvalita a Certifikace Kvalitajepronássoučástínašístrategieafiremníhoposlání.Kvalitajenašestartovníčáraazároveňipojetířízení podniku jako komplexního systému, ve kterém kolektiv, plánováníavýrobasměřujíktomutospolečnémucíli.spolupracujemepouzesnejlepšímiaověřenýmisvětovýmidodavatelyaprovádímepřísnévstupníkontrolyvšechsurovin ajejichsouladspovinnýminormami.odroku1996jsme nositelécertifikacesystémuživotníhoprostředíiso14001 aodroku1998certifikacesystémuřízeníjakostiiso

4 HORSKÁ A ZIMNÍ Maziva a oleje NILS: Extrémně odolné MAZIVA, PASTY A VÝROBKY PRO LANA Název výrobku NILS Charakteristika výrobku Zahušťovadlo Třída NLGI Základový olej vyskozita při 40 C(mm 2 /s) MAZIVA ATOMIC RH Mazivospeciálněformulovánoavyvinutoprozimnísektorsvýjimečnoutrvanlivostíaextrémníodolnostívůčivoděavlhkosti,spřekvapivouodolnostívůčiextrémnímtlakům,svynikajícípřilnavostívkombinacisantikoroznímivlastnostmi.Univerzálněvhodnéproválečková ložiska,otočnéčepyapod.poskytujemožnostvýraznéhoprodlouženímazacíchintervalů. Ca. speciál ATOMIC TTW BíléEPmazivoproaplikacepracujícípřiextrémněnízkýchteplotách. Ca. speciál CALIT DIMENSION GREASE TUKAN SINUS PASTY WHITE STAR CETAL WEGA 2 WEGA 3 HTM VÝROBKY PRO LANA KALOS ČástečněsyntetickémazivonovégeneracespřísadouPTFE,vhodnékmazáníložisek vpodmínkáchextrémnívlhkosti,velkézátěžeasilnýchvibrací. Mazivoformulovánonazákladěsyntetickéhoolejeakomplexníholithiovéhozahušťovadla, naprostonerozpustnévevodě,sperfektnípřilnavostíamazacímivlastnostmi,obzvlášť vhodnéprorychláložiskaaprovelkéteplotnívýkyvy. Biologickyodbouratelnémazivonazákladěsyntetickéhoesterusvynikajícímechanickou odolností,avelmidobrouodolnostívůčivoděavlhkosti.mávelmidobroupřilnavost. EPmazivosespeciálníbíloupřísadoukmazáníložisekačepů.Naprostostabilní vpřítomnostivody,odolnévůčizvýšenýmtlakůmavibracím.umožňujevýraznéprodloužení intervalumazání. Speciálnížáruvzdornégrafitovémazivo,vhodnékmazánívelkýchpřevodů,rotačních pecníchtransmisí,míchačekcementovýchsměsíapod. SpeciálnímontážnípastaschemickýmiEPpřísadamiavysokýmprocentemjemného práškumos2vhodnákmazánívodícíchlišt,čepů,lícovanýchšroubů,kolatd.;zajišťuje skluzasnadnoudemontážipodlouhémpoužívání.jeideálníipromazánílyžařskýchvleků, lanovek,lanačástízařízení. Speciálníbílámontážnípastanazákladěsyntetickéhooleje.Zabraňujeoxidaci,zadření,svaření zastudenaakorozisoučástek,kterénásledněmohoubýtsnadnoodděleny. Speciálníměděnápastaprodělícíaspojovacíprvky.Vhodnáprovšechnyspojovacíprvky,jako jsoušrouby,matky,čepy,vzpěryatd.přiextrémněvysokýchteplotáchvkorozivnímprostředí. Speciálněvyvinutýolejpromazánílan,kterýzajišťujevynikajícíochranuprotikorozia zároveňjevelmišetrnývůčivšemgumovýmsoučástkám.výrobekexistujeivespreji Ca-Li Li-K 2 Synt70 Li 0,1, 2,3 180 Li 2 Synt65 Ca. speciál Al-K VíceúčelovéEPmazivovynikajícíchkvalit.Vysokáodolnostvůčivlhkostivkombinacisantikorozivnímiaprotirezovýmiúčinky.Univerzálnívyužitíprovšechnytypyložisek. Anorganické Anorganické Anorganické Synt Bio-odbouratelný výrobek. Pro více informací navštivte Nabídka NILS pro čištění a mazání lan: jednoduché použití, extrémní výkon! Čistící zařízení JSA 750 Před mazáním lana, doporučujeme z lana odstranit nečistoty, zbytky starého maziva a rez. Právě pro takové použtí je JSA 750 ideální nástroj. Speciální nože, které se nacházejí na přední části čistícího zařízení, důkladně vyčistí žlábky po celé délcelana.druháčást čistícího zařízení, na které jsou umístěny ocelové štětce, zajistí povrchové čištění lana. Čistící nože, jsouvyrobenyzespeciálníměkkéoceli,ajsounasazenynapružinách,takaby hladceklouzalivžlábkáchlanaanemohlodojítvžádném případěkpoškozenílana.

5 a mimořádně výkonné výrobky Rozsah pracovní teploty C trvale krátkodobě Klasifikace DIN Odolnost vůči vodě DIN Ochrana proti korozi Centrální mazací systémy Radiální ložisko Válečkové ložisko Otevřené převody Zavřené převody EP D/N Faktor (mmxmin -1 ) -30/ KP2G Dobrá l l l l Do / KP2G Dobrá l l l l Do / KPF2K Dobrá l l l l Do / KP2N Dobrá l l l Do / KP2K Dobrá l l l l Do / KPE2K Dobrá l l l l Do / KPF2G Dobrá l l l -30/+250 (mazaci film) OGF0S Střední l l -30/+450 (mazaci film) MPF1/2U Dobrá l l l -30/ (mazaci film) -30/+700 (mazaci film) MPF2U Vynikající MPF1/2U- 30 l l l 1-90 Dobrá l Pouze část našich spolehlivých výrobků je uvedena v katalogu. V případě zvláštních požadavků se obraťte na Vašeho prodejce NILS. Mazací zařízení JSA 800 Povyčištěnílana,jemožnopřistoupitkmazánízařízením JSA800.Speciálnípřevodovápumpatlačívýrobeknamazánísměremktryskám.Skrz6velmijemnýchtrysek,jeolej Kalosrovnoměrněrozprášennacelýpovrchlana. Dikytlakuarozmístěnítrysek,pronikámazivoidožlábků lana a zaručuje tak vynikající ochranu lana proti korozy. Nadbytekmazivasespeciálníhadicívracízpětdonádrže. 4-5

6 HORSKÁ A ZIMNÍ Výrobky NILS: Optimální výkonnost a přizpůsobitelné Vašim požadavkům MOTOROVÉ OLEJE, HYDRAULICKÉ OLEJE, UNIVERZÁLNÍ OLEJE, ATF OLEJE, PŘEVODOVÉ OLEJE A OLEJE PRO KOMPRESORY. Výrobek NILS Charakteristika výrobku Základní olej MOTOROVÉ OLEJE DIMENSION-S SAE 5W/50 STRATOS BORA SIRIO MISTRAL SPIKA Plňesyntetickývícestupňovýmotorovýolej,specifickyformulovanýprovysokovýkonnédieslovéabenzínovémotory (turboneboindukce). Syntetickýolej,určenýpronejnovějšígeneraciturbodieslovýchmotorůEURO4iEURO5vevozidlech,pracujících vmimořádněobtížnýchpodmínkách.umožňujeprodlouženíintervaluvýměnyolejeažna100tisíckilometrů. VyhovujenovýmnormámMercedes228.5a228.51MAN3277a3477,VolvoVDS3aVDS3LSAaj. Syntetickýolejformulovanýpronejnovějšígeneracidieslovýchabenzínovýchmotorů,kterýdovolujezvýšitměnícíintervalna Km.VyhovujenovýmnormámMercedes228.5a229.1MANM3277lowash,VolvoVDS2aVW505.00CATECF-1aj. Vysocevýkonnýmotorovýolejsprodlouženýmiměnícímiintervaly,formulovanýnazákladěHCavybranýchpřísadpro nejnovějšígeneracidieslovýchabenzínovýchmotorů.specifikacemb228.3,229.1,manm3275,volvovds3aj. Mistraljevysocevýkonnýolejprodieslovéabenzínovémotoryformulovanýnazákladěvybranýchakontrolovanýchsurovina přísad,vybavenývysokýmviskozitnímindexem,kterýzaručujezachovánívýbornýchviskozimetrickýchvlastnostíipřipoužitív extrémnětěžkýchpracovníchpodmínkách.specifikacemb228.3a229.1,man3275;rvirld-2,volvovds3,catecf1aj. Superdetergentníolejpropřeplňovanénaftovémotory,pracujícívobtížnýchpodmínkách.VetříděSAE10Wjeobzvlášť vhodnýprohydraulickésystémy(např.catepillarto4,bobcat,atd.)spikasae10asae30jsoukdostánítaképodle CaterpillarTO-4specifikace. HYDRAULICKÉ OLEJE ANTARES HVI Hydraulickýolejsvelmivysokýmindexemviskozity,vhodnýkpoužitívmimořádněnepříznivýchpodmínkáchsnízkými teplotaminebosvelkýmivýkyvyteplot.vyskozitnítřídy ANTARES HR 22 Multifunkčníhydraulickýolejsobzvláštěvysokýmindexemviskozity,formulovanýprohydraulickésystémypracující vextrémnětěžkýchpodmínkáchsvysokýmiteplotnímyvýkyvy.vynikajicíochranaprotikorozy,přísadyepadetergentní přísady. ANTARES ES BioodbouratelnýsyntetickýhydraulickýolejformulovanýnazákladěsyntetickéhoesteruHEES.Vpřípaděúnikuoleje nedocházíkeznečištěníživotníhoprostředí.bioodbouratelnostpodlececl33t82normyvícenež89%. HC Syntetický Ester HEES TTO 970 Syntetickýnemrznoucíolejprovysokétlakyvhodnýprohydraulickésystémypůsobícípřiextrémněnízkýchteplotách. TTO 971 Syntetickýnemrznoucíolejprovysokétlakyvhodnýprohydraulickésystémypůsobícípřiextrémněnízkýchteplotách. UNIVERZÁLNÍ OLEJE AGROMAC 68 VysocevýkonnýUTTOolejformulovanýprotraktoryazemědělskoutechniku.Celoročněpoužitelnýpromazání převodovek,převodů,hydraulikyamokrýchbrzd. AGROSYNT VysocevýkonnýUTTOolejformulovanýprotraktoryazemědělskoutechniku.Celoročněpoužitelnýpromazání převodovek,převodů,hydraulikyamokrýchbrzd.splňujespecifikacemasseyferguson,ford,caseajohndeere. ATF OLEJE ATF DEXRON II Olejproautomaticképřevodovky,vyhovujespecifikaciGM6137-MDEXRON. ATF DEXRON III H Olejproautomaticképřevodovkyahydraulikupracujícívextrémnětěžkýchpracovníchpodmínkách.Vsouladusnormami: GMDEXRONIII,FORDMERCON,ALLISONC4aDBp236.1.PrvonáplňhydraulickýchsystémůvyrobcůLEITNERa PRINOTH. PŘEVODOVÉ OLEJE RIPRESS EP PřevodovýolejsvynikajícímiEPcharakteristikami,bránímechanickémuoděru,jemimořádněodolnýprotitepelnéoxidaci,máantikorozivníaprotirezovéúčinky.Vyrábísevetřídáchviskozityod68do680. RIPRESS SYNT 220 Syntetickýolejprovšechnytypypřevodůaskříní(carters).Vysokýindexviskozity,vynikajícíodolnostprotioxidaciatepelnástabilitajsouzárukoudlouhodobéživotnostivredukčníchpřevodovkáchlyžařskýchvleků.Vyrábísevetřídáchviskozityod68do680. PAG ALGOL EP Olejepropřevodyadiferenciály,formulovanénazákladěvysocekvalitníchparafinů.Speciálníaditivacezajišťujeochranu protizadřeníahouževnatýmazacífilm. ARCOL SYNT Syntetickýolejpropřevody,diferenciályaprůmyslovéreduktory.Vynikajícívlastnostiviskozita/teplota,zmenšujetření vpřevodovceamechanickéopotřebení.specifikacezf,man,volvo,mb ATOIL SYNT Syntetickýolejpropřevody,diferenciályaprůmyslovéreduktory.Vynikajícívlastnostiviskozita/teplota,zmenšujetření vpřevodovceamechanickéopotřebení.specifikacezf,man. KOMPRESOROVÉ OLEJE COMPRESS Plněsyntetickýolejspecifickyformulovanýprorotačníkompresory(lopatkovéišnekové),alevhodnýi proalternativnípístovékompresory.extrémněprodlužujevýměnnýinterval,ipřiprácivevelmitěžkýchpodmínkách. COMPRESS R BIO Bioodbouratelnýsyntetickýolej,specifickyformulovanýprorotačníkompresory(lopatkovéišnekové).Extrémně prodlužujevýměnnýinterval.kompatibilnísnejvícepoužívanýmielastomery. Syntetický Ester Bio-odbouratelný výrobek. Pro více informací navštivte

7 kvalita SAE ISO VG API ACEA MIL Viskozitní index Hustota TBN Motor Hydraulika Převodovka Diferenciál Automatická převodovka 5W/50 CI 4/SL A3/B3/B , l 10W/40 CF E4/E ,860 9,0 l 10W/40 CH4/SL E4/E , l A3/B3 10W/40 CI 4/SL A3/B4/E , l 15W/40 CI 4/SL E7/E5/B4/ B3/A , l 10W 2104E 109 0,880 l 30W CF/CF2 2104E 109 0,890 l l 40W CF 2104E 109 0,890 l l Různé 155 0,880 l l Různé 150 0,916 l l l 68 GL ,880 l l l 68 GL5 2105B 115 0,910 l l l ,890 l l ,890 l l Různé 96 0,880 - l 0,920 Různé ,000 l 80W/90 GL4/GL5 2105B 100 0,900 l l 85W/140 GL4/GL5 2105B 100 0,910 l l 75W/ GL4/GL5 2105E 152 0,870 l l 75W/ GL4/GL5 2105D 168 0,900 l l Různé 145 0,840 Různé ,901 Pouze část našich spolehlivých výrobků je uvedena v katalogu. V případě zvláštních požadavků se obraťte na Vašeho prodejce NILS. 6-7

8 HORSKÁ A ZIMNÍ Maziva a oleje NILS: Extrémně odolné Vysoká kvalita a výkonnost jsou samozřejmostí i u našeho příslušenství! PM 1 LS PM 1 RučnímazacílisprokartušetypuLS(LubeShuttle). Ručnímazacílisprostandardní400g kartuše,anebopříméplněnízesoudku. PERMA STAR PERMA CLASSIC Automatickýmazacísystém PERMAnaelektrickýpohon; náplňvysocevýkonné mazivaaolejenils. Automatickýmazacísystém PERMAnaelektrochemický pohon;náplňvysocevýkonnémazivaaolejenils.

9 a mimořádně výkonné výrobky Používání vysoce výkonných maziv a olejů zaručuje podstatně lepší ochranu Vaší techniky a zaručí Vám vyšší hospodárnost! PA 50 Pneumatická pumpa na mazivo Kompletnípumpanasudy50/60kgobsahuje: Pneumatickoumazacípumpu,50:1 4kolovýuniverzálnívozíček Hadiciodélce7m,tlak600bar Mazacípistoly Poklopnabuben Membránu Kontrolnítlakoměr,filtrazásobníkpropneumatickýolej 8-9

10 HORSKÁ A ZIMNÍ Evoluce je součástí naší tradice Maziva a oleje NILS: výrobní program u kterého oceníte vysokou kvalitu! Jsme jedním z hlavních výrobců vysoce výkonných maziv a olejů dotétopozicejsmesenedostalijenomdíkynašimvynikajicímvýrobkům,aletakédíkytechnickýmznalostemakompetenci,kterénabízímenašimzákazníkům.jsmeschopni Vámnabídnoutnašeznalostiazkušenosti,abychomnašli výrobek,kterýbudepřesněvyhovovatvašimpředstaváma Vašítechnickéaplikaci. S přesností a pracovitostí směrem k úspěchům klademe velký důraz na rozvoj a výzkum. Jsme schopni vypracovatoptimálnířešeníprospecificképožadavky,díky čemuž můžeme uspokojit i naše nejnáročnější zákazníky. Každémazivo,neboolej,jetestovánovnašichlaboratořích. Výrobekseupravujetakdlouho,dokudnezajistímepožadovanoukvalitu. Pozornost vůči životnímu prostředí sladit ekonomii a ekologii není jednoduché, naše výrobní procesy a technologie respektují maximálně životní prostředí. Nabízíme také celou škálu bioodbouratelných výrobků,kteréplněrespektují,zákonemstanovenénormy. Vmnohapřípadechjsmejižnyníokrokvpředoprotistávajícímnormám.

11 Záruka kvality Když je výrobek již formulován a vyvinut neznamená to pro nás konec našeho úsilí. Během výroby konstantní a důkladnákontrolavýrobníhoprocesuzaručujeto,ževysokákvalitavýrobkunilszůstávástáláazaručujetakzákazníkovivždyvysokoukvalitu. Optimální výběr maziva nebo oleje Pouzekompletníapečlivýporadenskýservismazivanám umožnídosáhnoutoptimálníchvýsledků.idíkytechnickým znalostem našich techniků, poradců a prodejců, Vám zaručímevždyideálníahospodárnéfungovánívašichaplikací. Servis a poradenství Za vysoce výkonným výrobkem NILS stojí kromě stálé a vysoké kvality i kompetence našich techniků a prodejců, kteříjsouzákazníkůmkdispozicivevyhledávánínejlepšího řešení, jak z pohledu technického, tak z pohledu ekonomického. Tato snaha jde plně ve prospěch zákazníka, kterému tak zajišťuje kupříkladu prodloužení mazacího, nebo výměnného intervalu a snížení počtu používaných výrobků díky aplikaci univerzálního maziva, nebo oleje. Samozřejmostíjeporadenstvíivoblastiochranyživotního prostředíabezpečnostipráce. NILS neznamená pouze oleje a maziva Ve snaze uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků, nabízíme balík inovačních služeb. Jedná se o služby naší laboratoře, která zajišťuje servis prediktivní analýzy, mazací plány a Fluid-management, diky kterým jsme schopni monitorovat a kontrolovat strojní park a zabezpečitplynulostifunkcionalituvýrobníchprocesů. Poradenstvívoblastioptimalizaceskladovýchzásobmaziv aolejů,jetakésoučástínašínabídky. Obsah a popis tohoto katalogu není závazný. NILS S.p.A. si přidržuje právo změn bez předchozího upozornění. Změny se mohou týkat jak technických tak obchodních parametrů výrobků a služeb

12 freund.bz HORSKÁ A ZIMNÍ NILS S.p.A. Sídlo firmy I-39014Postal(BZ) ViaStazione,30 T F Export Dpt. Direct Line Výrobky NILS používají a doporučují: DistributorproČeskouRepubliku: I.M. service spol.s r.o. Libišany Opatovicen.L. T T F NILS Slovensko, s.r.o. NovýSvetč BanskáBystrica T:+421(0) F:+421(0) Váš distributor 2010 NILS S.p.A. KINVCZ1004

Zimní kola pro Vaše Volvo

Zimní kola pro Vaše Volvo Zimní kola pro Vaše Volvo 2014 2015 obsah Úvod... 4 Testování zimních pneumatik... 6 Základní informace o pneumatikách... 8 Informace o ráfcích z lehké slitiny...10 Označení pneumatik podle směrnic...12

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Součásti pro automatizaci

Součásti pro automatizaci Součásti pro automatizaci Přesné senzory zvyšují kvalitu a produktivitu Součásti pro automatizaci Pracujete na špičkový výkon a stále se zlepšujete? DCS PLC PC Přejímka materiálu Skladové hospodářství

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Individuální nabídka na míru pro firmy.

Individuální nabídka na míru pro firmy. Individuální nabídka na míru pro firmy. Vy máte speciální cíle a nároky. My máme na míru šitá řešení pro váš vozový park. Firemní vozy jsou jednou z našich specialit. Koneckonců právě my jsme sestrojili

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

Přizpůsobí se jakékoliv situaci.

Přizpůsobí se jakékoliv situaci. NEXOS F FB VL VE Přizpůsobí se jakékoliv situaci. Pro Vás jako stvořený. Nároky zákazníků týkající se traktorů s úzkým rozchodem jsou velmi vysoké a individuální. A protože není možné přizpůsobit vinohrad,

Více

Rallye KRÁLOVNA MOTORISTICKÉHO SPORTU 2/2013. TOYOTA JAPONSKÁ LEGENDA str. 55. VETERÁNI Na péráku do Francie str. 59

Rallye KRÁLOVNA MOTORISTICKÉHO SPORTU 2/2013. TOYOTA JAPONSKÁ LEGENDA str. 55. VETERÁNI Na péráku do Francie str. 59 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 2/2013 TOYOTA JAPONSKÁ LEGENDA str. 55 Rallye KRÁLOVNA MOTORISTICKÉHO SPORTU VETERÁNI Na péráku do Francie str.

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

DISTRIBUCE. Efektivita v pohybu

DISTRIBUCE. Efektivita v pohybu DISTRIBUCE Efektivita v pohybu MNOHO ÚKOLŮ V JEDINÉM DNI 2 Nejspíše máte obrovské množství závazků. Musíte stíhat doručit zboží v termínu a udržovat náklady pod kontrolou. Není snadné zajistit, aby vše

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Výroba kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel Technický týdeník 12 11. 25. 6. 2013 23 Budou na světě jezdit vlaky, které nezastavují? Mezinárodním tiskem i populárními servery se šíří zprávy o budoucím čínském rychlovlaku nabírajícím cestující na

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah.

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. Modernizace Málo prostoru? Ne pro S6200 Nové generace. Vyvinutý tak, aby se přizpůsobil Malé prostory vyžadují kreativitu a variabilitu.

Více

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích 4/2013 OD ÁČEK K WRC str. 47 DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM STEJNOBĚŽNÉ KLOUBY CIFAM str. 25 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 1/2015 GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34 LEGENDÁRNÍ ZAVODY:

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

VOLVO trucks Prezentace společnosti. RSP 20100060019. Czech. Printed in Sweden 06.12.

VOLVO trucks Prezentace společnosti. RSP 20100060019. Czech. Printed in Sweden 06.12. VOLVO trucks. driving progress VOLVO trucks Prezentace společnosti RSP 20100060019. Czech. Printed in Sweden 06.12. Za vším stojí lidé Každý den, každou minutu, dokonce i každou sekundu míří někde na

Více

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby Komplexní řešení vašich analytických potřeb HiQ speciální plyny, armatury a služby 02 HiQ speciální plyny, armatury a služby HiQ čisté plyny, plynné směsi a chemikálie. Potřebujete se absolutně spolehnout

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS.

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS. KEMAS O PCS PCS spol. s r. o., divize Security poskytuje dodávky kvalitních technologií vyhovujících velkým, středním i malým aplikacím s profesionální technickou podporou a servisem. V rámci nabízených

Více

Specifikace. 1.5 2.0 tuny Elektrické čelní vysokozdvižné 3-4kolové vozíky. www.toyota-forklifts.cz

Specifikace. 1.5 2.0 tuny Elektrické čelní vysokozdvižné 3-4kolové vozíky. www.toyota-forklifts.cz 8FBET15 8FBMT16 1.5 2.0 tuny Elektrické čelní vysokozdvižné 3-4kolové vozíky 8FBET20 Specifikace 8FBMT20 3-kolový 48V model 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 8FBEKT18 8FBET18 8FBET20 Nosnost Q (kg) 1500 1600 1600

Více