Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov"

Transkript

1 Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov I. Úvodní ustanovení 1) Obec Mnichov umožňuje v souladu s ustanovením 38 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, občanům trvale žijícím na území obce, dále lesníkovi a odbornému lesnímu hospodáři, samovýrobu palivového dříví v lesích a na pozemcích v majetku obce. 2) Maximální výše samovýroby na číslo popisné, číslo evidenční, nebo samostatnou bytovou jednotku v bytovém domě, je 10 prm (prostorový metr). 3) Samovýroby nebudou poskytovány občanům s trvalým pobytem na obecním úřadě obce Mnichov a občanům, kteří mají vůči obci neuhrazené pohledávky, nebo porušili pravidla samovýroby. 4) Obec Mnichov dále umožňuje občanům možnost zvýhodněného odkupu vlákniny ze skládek v maximální výši 10 prm na číslo popisné, číslo evidenční, nebo samostatnou bytovou jednotku v bytovém domě. II. Výklad pojmů 1) Samovýrobou se rozumí těžba dřeva označeného lesníkem obce, na náklady žadatele, za stanovenou úplatu. 2) Samovýrobcem je fyzická osoba, starší 18-ti let, trvale žijící v obci Mnichov (včetně částí obce Sítiny a Rájov). III. Organizace samovýroby palivového dřeva 1) Žadatel je povinen požádat o samovýrobu dřeva na obecním úřadě obce Mnichov, dále je povinen předem zaplatit požadované množství dřeva. Poté bude žadatel do 10-ti pracovních dnů telefonicky kontaktován lesníkem a vyzván k obhlídce, upřesnění lokality samovýroby, dále lesník označí stromy a předá žadateli Povolení pro samovýrobu dřeva - příloha č. 2 (dále jen Povolení ), které bude obsahovat: jméno a příjmení žadatele, lokalitu samovýroby a údaje o způsobu odvozu (SPZ motorového vozidla), případně další pokyny k prováděným pracím. 2) Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě uvedeném v Povolení, které musí mít samovýrobce, společně s dokladem o zaplacení, při této činnosti u sebe

2 3) Lesník je povinen předem nahlásit každý výjezd do lesa pověřené osobě, určené obcí Mnichov. 4) Samovýrobce je povinen dokončit práce v dohodnutém termínu. Termín může být s ohledem na povětrnostní podmínky prodloužen. O prodloužení termínu je nutné telefonicky požádat lesníka 5) Samovýrobce si zajistí včasný odvoz vytěženého dřeva a umožní lesníkovi, nebo odbornému lesnímu hospodáři, nebo pověřené osobě za obec, kontrolu a přeměření skutečného množství zpracovaného palivového dřeva. 6) Každý uchazeč může podat žádost pouze jednou v kalendářním roce. 7) V rámci samovýrob budou zpracovávány pouze borové souše vyjma čerstvých, smrkové souše max. do Ø 20 cm na pařezu. Výjimkou bude pouze hmota, jejíž zpracování není možné lesní technikou. Dále je možné zpracovávat veškerou hmotu ležící na zemi, mimo čerstvých vývratů. Vždy výhradně dle pokynů lesníka. 8) Pokud žadateli bude provádět samovýrobu druhá osoba, musí být její jméno uvedeno v Povolení. Tato oprávněná osoba svůj souhlas potvrdí v Povolení svým podpisem. 9) V prostoru těžby je samovýrobce povinen provést úklid větví do hromad (zejména z prostor lesních cest) a jiného odpadu, vzniklého při provádění těžby. Dle pokynů lesníka. 10) Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět ve vyznačeném území. Mimo vyznačené území není dovoleno těžit. IV. Organizace zvýhodněného odprodeje vlákniny ze skládek 1) Jedná se o výřezy délky 2m, které si zájemce sám pořeže a odveze. 2) Postup při žádosti o zvýhodněný odprodej vlákniny ze skládek je shodný jako při žádosti o samovýrobu, s tím rozdílem, že dřevo bude lesníkem v požadovaném množství předem označeno a ukázáno žadateli na dané skládce dřeva. 3) Žadatelům je zakázáno brát dřevo ze skládek mimo místo označené lesníkem V. Stanovená cena a platba za palivové dřevo 1) Cena za samovýrobu a zvýhodněný odprodej dřeva ze skládky je stanovena v příloze č. 1 - Ceník samovýroby a zvýhodněného odprodeje

3 dřeva ze skládky. Ceník stanoví zastupitelstvo obce vždy do konce měsíce února na daný kalendářní rok. VI. Závěrečné ustanovení 1) Platnost těchto pravidel vzniká dnem vydání. 2) Odpovědná osoba určená obcí Mnichov: Miroslav David Lesník: Jaroslav Bartoška Odborný lesní hospodář: Ing. Petr Tůma 3) Požadované množství dřeva je přímo odvislé od množství plánované těžby v lese v daném roce a obec Mnichov má právo limity operativně upravovat. 4) Práce v lesích při samovýrobě, jakož i pořez a odvoz dřeva ze skládky, koná samovýrobce na vlastní nebezpečí, přičemž je odpovědný za dodržování předpisů bezpečnosti práce a dalších předpisů souvisejících s touto činností. 5) Samovýroba dřeva není nároková. 6) Odběratel nebude dřevo ze samovýroby, nebo ze zvýhodněného odkupu ze skládky, poskytovat jiným osobám, či subjektům a žadatel samovýroby je i konečný spotřebitel. 7) Porušení výše uvedených pravidel samovýroby se bude trestat neposkytnutím možnosti samovýroby, či zvýhodněného odprodeje vlákniny ze skládky v následujících 2 letech, případně předáním samovýrobce k přestupkovému řízení na Obecní úřad Mnichov. Vydáno a schváleno na Zasedání zastupitelů obce v Mnichově dne 20. února Tomáš Bělina místostarosta obce. Jiří Křenčil starosta obce

4 PŘÍLOHA č. 1 Ceník samovýroby a zvýhodněného odprodeje dřeva ze skládky pro rok 2015 samovýroba zvýhodněný odkup vlákniny ze skládky zvýhodněný odkup vlákniny ze skládky / senioři 100 Kč/prm 400 Kč/prm 300 Kč/prm 1) Cena je za jeden prostorový metr. 2) Cena včetně služeb lesníka (vyznačení lokality/skládky, sortimentu, konečné přeměření odváženého dřeva). 3) Uvedené ceny jsou bez DPH a nezahrnují dopravu.

5 PŘÍLOHA č. 2 Povolení pro samovýrobu dřeva Žadatel jméno, příjmení: adresa: telefon: doklad o zaplacení číslo: samovýroba / zvýhodněný odkup vlákniny *) lokalita / skládka *): množství dřeva v prm: termín provedení: Zhotovitel **): Podpis **): SPZ vozidla: Ostatní pokyny / poznámky*): Svým podpisem žadatel potvrzuje, že je plně seznámen s pravidly pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov a je si vědom případných následků vyplývajících z porušení těchto pravidel. Jaroslav Bartoška lesník žadatel *) - nehodící se škrtněte **) - v případě shodného se žadatelem nevyplňujte

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O č. objednatele: 9-2014-525101 č. zhotovitele: GB20142S001/014873.001 S M L O U V A O D Í L O (podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) O b j e d n a t e l:

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého

Více