MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser, p. Král, p. Zubko, Mgr. Konopiský Omluveni: Ing. Baloun R14/681 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství (a-m) 4) Jmenování komise výměna planěk u balkonů Ploužnice ) Výběr zhotovitele a schválení SoD výměna oken SPR 636 6) Smlouva věcné břemeno (služebnost) a) oprava lávky v Mimoni Povodí Ohře s.p. b) pozemek p.č v k.ú. Mimoň c) cyklostezka Mimoň Ploužnice d) Nádražní čp. 85 7) Záměr prodeje/pronájmu pozemku/nemovitosti a) p.č. 650/1 v k.ú. Mimoň b) p.č. 3754/4 v k.ú. Mimoň c) p.č. 540 v k.ú. Mimoň d) p.č. 415 v k.ú. Mimoň e) p.č. 540 v k.ú. Mimoň Améba f) budova Mírová čp spořitelna 8) PENB veřejná zakázka malého rozsahu průkazy energ. náročnosti budov 9) Žádost o snížení kupní ceny části pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Vranov p. Ralskem 10) Prodej pozemků Oprava a rekonstrukce Panenského potoka Povodí Ohře 11) Smlouva o poskytnutí účelové dotace Podpora jednotek požární ochrany 12) Žádost o umístění sídla sdružení v nemovité věci vlastníka města Mimoň 13) Přijetí daru Sociální služby města Mimoň 14) Porušení rozpočtové kázně SDH Mimoň 15) Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2014 SDH Mimoň 16) Čerpání rozpočtu k ) Aktualizace rozpočtového výhledu 18) Půjčky z FRBI + změna rozpočtu 19) Žádosti o poskytnutí darů a) Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko b) Sdružení Českolipsko 20) Jmenování komise na zakázku Poskytování služeb pojišťovacího makléře 21) Rozpočtové změny, přesuny mezi položkami rozpočtu (a, b, c, d, e) 22) Výběr dodavatele služeb a schválení SoD analýza rizik staré skládky odpadů 23) Smlouva s kronikářkou Stránka 1 z 18

2 24) Schválení daru na dokončení parkových úprav kostel sv. Petra a Pavla 25) Vyjádření Trnavský podvod 26) Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací 27) Jmenování Komise pro posuzování vzniklých škod na majetku města 28) Rozšíření návrhu na pořízení změny č. 1 ÚP Mimoň 29) Podpora petice Svazu měst a obcí 30) Dodatek č. 2 k SOD - Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň 31) Zadávací podmínky - Odkanalizování rodinných domů č.p. 622,623,624,625,626 32) Zadávací podmínky Zateplení domova důchodců 33) Výběr zhotovitele a SoD oprava oplocení na ZŠ a MŠ Pod Ralskem 34) Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu 35) Schválení smlouvy o dílo Regenerace panelového sídliště 36) Práce od firmy COMPAG CZ 37) Dodatek č. 2 k SoD Komunikace Nábřežní a chodník Lužická 38) Výběr zhotovitele a SoD výměna planěk Ploužnice ) Program jednání zářijového zastupitelstva města 40) Udělení výjimky v OZV č. 4/2013 o úpravě nočního klidu R14/682 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění, která je přílohou tohoto usnesení. R14/683 Vydání souhlasu s přidělením bytu F. B. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast panu F. B., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem F. B. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/684 Vydání souhlasu s přidělením bytu R. G. Rada města Mimoň neschvaluje účast panu R. G., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 2 z 18

3 R14/685 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. H. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast panu M. H., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem M. H. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/686 Vydání souhlasu s přidělením bytu O. K. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast pana O. K., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem O. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/687 Vydání souhlasu s přidělením bytu V. P. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní V. P., bytem Jablonné v Podještědí, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní V. P. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/688 Vydání souhlasu s přidělením bytu U. G. Rada města Mimoň neschvaluje účast pana U. G., bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 3 z 18

4 R14/689 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. V. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní J. V., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní J. V. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/690 Smlouva o nájmu bytu+ zánik nájmu bytu A. D. 1) Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o nájmu bytu o velikosti 1+3, Mimoň panu A. D., bytem Mimoň, na dobu určitou od do a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Nájemní vztah bude prodloužen po uplynutí tříměsíční lhůty za předpokladu, že nájemce nebude mít dluh na nájmu. 2/ Rada města Mimoň schvaluje panu A. D. Dohodu o zániku nájmu bytu o velikosti 1+2, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu podepsat. Z: starosta T: R14/691 Smlouvy o krátkodobém ubytování 1/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: K. J., Mimoň B. M., Mimoň 2/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: B. P., Brniště 3/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: B. M., Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Z: starosta T: Stránka 4 z 18

5 R14/692 Nová nájemní smlouva (dle nového obč.zákoníku) nedlužníci Rada města Mimoň schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku s prolongací, s nájemníky uvedenými v příloze č.1 usnesení a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/693 Dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dlužníci s uznávacím prohlášením Rada města Mimoň schvaluje uzavřít dodatky ke smlouvám o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců s nájemníky uvedenými v důvodové zprávě a ukládá starostovi dodatky, které jsou přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/694 Uznávací prohlášení J. B. Rada města Mimoň schvaluje uzavřít uznávací prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu dlužného nájemného s panem J. B., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/695 Vydání souhlasu s přidělením bytu BB 1.ubytovací s.r.o. 1) Rada města Mimoň schvaluje přidělení šesti bytových jednotek o velikosti 2+1 a jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 společnosti BB-1.ubytovací s.r.o., Kandertova 1131/1a, Praha 8, IČO z majetku města Mimoň bez účasti na výběrovém řízení dle směrnice č.11/ ) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemních smluv (její vzor schválen usnesením Rady R14/419 ze dne ) se společností BB-1.ubytovací s.r.o, Kandertova 1131/1a, Praha 8, IČO , a ukládá starostovi nájemní smlouvy podepsat. Z: starosta T: R14/696 jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku: Město Mimoň výměna planěk u balkónů Ploužnice , Mimoň Rada města Mimoň bere na vědomí jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku: Město Mimoň výměna planěk u balkónů Ploužnice , Mimoň ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Stránka 5 z 18

6 R14/697 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo výměna oken Sídliště pod Ralskem 636 ve městě Mimoň 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň výměna oken Sídliště pod Ralskem 636 ve městě Mimoň firmě Baroch okna s.r.o., Sokolovská 1143/3, Lysá nad Labem, IČO Celková cena díla je ,-Kč bez DPH, ,03,-Kč s DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: výměna oken Sídliště pod Ralskem 636 ve městě Mimoň s firmou Baroch okna s.r.o., Sokolovská 1143/3, Lysá nad Labem, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/698 Smlouva věcné břemeno (služebnost) v rámci stavební akce Oprava lávky v Mimoni, přes Ploučnici u Poštovního mostu Povodí Ohře s.p. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu umístění a strpění objektu lávky na pozemku pč v k.ú. Mimoň a v právu přístupu, příjezdu a chůze za účelem provozování, údržby a oprav objektu lávky v předloženém znění se státním podnikem Povodí Ohře, IČ , se sídlem Bezručova 4219, Chomutov jako povinným a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/699 Smlouva věcné břemeno (služebnost)- pozemek pč v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na zajištění uložení, údržby a opravy vodovodní přípojky vedené přes pozemek pč v k.ú. Mimoň v předloženém znění, s Antonínem Hampejsem, bytem Slovany 55, Mimoň, a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/700 SoSBVB - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavební akce smíšená cyklostezka Mimoň - Ploužnice Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Stránka 6 z 18

7 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu umístění a strpění stavby smíšené cyklostezky Mimoň Ploužnice na pozemcích p.č. 3740, pč. 3744, pč. 3868, pč. 3859/2, pč. 3860/4, pč. 3879, pč. 3883, pč. 3918/1 a pč. 3917/1 v k.ú. Mimoň a v právu přístupu, příjezdu a chůze za účelem provozování, údržby a oprav cyklostezky v předloženém znění s Městem Ralsko IČ , se sídlem Kuřívody 701, Ralsko, Mimoň jako budoucím oprávněným a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/701 Zřízení služebnosti inženýrských sítí (věcného břemene) v k.ú. Mimoň, lokalita Nádražní 85 Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zřízení služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 720, v souvislosti se zřízením, opravou a údržbou plynové přípojky k pozemku parc.č. 6, ve prospěch manželů V. a R. K., bytem Mimoň III a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m2, nejméně však za 1000,- Kč + příslušná sazba DPH. R14/702 Záměr prodeje pozemku pč. 650/1, k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 650/1 v k.ú. Mimoň, o výměře 1626 m 2, trvalý travní porost, za cenu 300,- Kč za 1 m 2 a výše v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R14/703 Záměr prodeje pozemku pč. 3754/4, k.ú. Mimoň zahrada Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 3754/4 v k.ú. Mimoň, o výměře 235 m 2, zahrada, za cenu dle Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R14/704 Záměr pronájmu části pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň, ostatní plocha, část označená na mapce, na dobu neurčitou za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. Stránka 7 z 18

8 R14/705 Záměr pronájmu pozemku pč. 415 v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje záměr pronájmu pozemku pč. 415 v k.ú. Vranov pod Ralskem, orná půda, o celkové výměře 2980 m 2 za účelem užívání k chovu ovcí a údržby pozemku, na dobu neurčitou a za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R14/706 Záměr pronájmu části pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň Vladimír Škarpa a KBK - Améba Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout: a) části pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň, ostatní plocha, části označené na mapce v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, na dobu neurčitou za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň jako manipulační plochy k pronajatým objektům b) prostor určený k podnikání (garáž hala) č. 8/1 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 547, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 321 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou c) prostor určený k podnikání (ESO přístřešek) č. 38 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 547, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 140 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou d) prostor určený k podnikání (ESO přístřešek) č. 37/1 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 546, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 140 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou e) prostor určený k podnikání (ESO přístřešek) č. 37/2 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 546, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 140 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou R14/707 Záměr pronájmu prostoru určeného k podnikání v budově Mírová čp. 126, k.ú. Mimoň (spořitelna) Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostor určený k podnikání v objektu Mírová 126, Mimoň III, o výměře 41,53 m2 v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 180, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 558,30,- Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou. R14/708 PENB veřejná zakázka malého rozsahu zpracování průkazů energetické náročnosti budov Rada města Mimoň dle důvodové zprávy ukládá odboru správy majetku zpracovat a vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Mimoň - zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Stránka 8 z 18

9 Rada města Mimoň schvaluje jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku Město Mimoň - zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: OSM T: R14/709 Žádost manželů R. o snížení kupní ceny části pozemku pč. 172/1 v k.ú, Vranov pod Ralskem Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje záměr změnit Budoucí kupní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou dne na základě usnesení zastupitelstva města Z13/42 ze dne na prodej částí pozemků pč. 172 a 176 v k.ú. Vranov pod Ralskem do společného jmění manželů A. R., bytem Doksy a T. R., bytem Mimoň, a to snížením kupní ceny části pozemku pč.172/1 (dříve 172) v k.ú. Vranov pod Ralskem z částky 175,- Kč za 1 m 2 na částku 80,- Kč za 1 m 2 z důvodu podmáčení pozemku (podrobné odůvodnění je uvedeno v důvodové zprávě) a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. R14/710 Prodej pozemků akce Oprava a rekonstrukce Panenského potoka Povodí Ohře smlouva Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Mimoň, oddělených geometrickým plánem č /2014 ze dne takto: - pozemek pč. 1165/5 o výměře 35 m 2 oddělený z pozemku pč. 1165/1, trvalý travní porost, o celkové výměře 5801 m 2, - pozemek pč. 1090/2 o výměře 6 m 2 oddělený z pozemku pč. 1090, ostatní plocha, o celkové výměře 1129 m 2, - pozemek pč. 258/2 o výměře 6 m 2, oddělený z pozemku pč. 258, zahrada, o celkové výměře 629 m 2 a - prodej celého pozemku pč. 1380/50, ostatní plocha, o celkové výměře 3 m 2, Povodí Ohře, státnímu podniku, Bezručova 4219, Chomutov, IČ , za cenu dle znaleckého posudku celkem ve výši 7170,- Kč, v Mimoni v předloženém znění a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 9 z 18

10 R14/711 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2 na Nákup ochranných prostředků požární ochrany a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R14/712 Žádost o umístění sídla sdružení v nemovité věci vlastníka města Mimoň Rada města Mimoň vydává souhlas s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Mimoň, IČ v nemovité věci na adrese Tyršovo náměstí 70, Mimoň, Mimoň I, na par.č. 3313, zapsané v listu vlastnictví číslo 1, vedeném pro obec Mimoň, katastrální území Mimoň, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. R14/713 Přijetí daru Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoně schvaluje na základě 39 písm. b) zákona č. 250/200 Sb. přijetí věcného daru DVD přehrávač LD DP 132 při příležitosti konání Sportovního dne seniorů pro Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace ve výši Kč 980,00 od Aleše Rampase, Mírová 125, Mimoň IČ: R14/714 Porušení rozpočtové kázně žádost SDH Mimoň o prominutí vrácení dotace Rada města Mimoň schvaluje prominutí odvodu ve výši 30 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně (pozdní vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Mimoň v roce 2013 a 2014) Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, se sídlem Tyršovo náměstí 70, Mimoň, IČ R14/715 Žádosti o dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2014 Sbor dobrovolných hasičů Mimoň 1) Rada města Mimoně schvaluje pod bodem č.: 58. poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, Tyršovo náměstí 70, Mimoň, IČ , ve výši 5.000,- Kč na akci Mimoňská soutěž TFA (ceny a materiál na zajištění akce) a ukládá starostovi města Stránka 10 z 18

11 smlouvy podepsat. Vzor smlouvy byl schválen zastupitelstvem města dne usnesením č. Z12/179. 2) Rada města Mimoně neschvaluje pod bodem č.: 59. poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, Tyršovo náměstí 70, Mimoň, IČ , na vybavení přípravky nejmenší mladí hasiči (ochranné helmy, sportovní oblečení) R14/716 Plnění rozpočtu k Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k R14/717 Aktualizace rozpočtového výhledu na r Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na r dle přílohy důvodové zprávy. R14/718 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: 1. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury paní P. N., Mimoň, ve výši 15 tis. Kč. Splatnost půjčky 32 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno ručitelem; 2. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Ing. P. J. a Z. J., Česká Lípa, ve výši 500 tis. Kč. Splatnost půjčky 35 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno směnkou; 3. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury panu J. S., Mimoň, ve výši 250 tis. Kč. Splatnost půjčky 94 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno směnkou. Stránka 11 z 18

12 R14/719 Žádost o poskytnutí daru Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň: 1. Schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení výdajů a financování o Kč na poskytnutí finančního daru na zkvalitnění služeb Infocentra Horních Vsí a na organizaci akcí týkajících se historie Mimoně a okolí dle přílohy č. 1 důvodové zprávy; 2. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko, Náhlov 100, Osečná, IČ na zkvalitnění služeb Infocentra Horních Vsí a na organizaci akcí týkajících se historie Mimoně a okolí; 3. Schvaluje darovací smlouvu a ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu, která je v příloze č. 2 důvodové zprávy. R14/720 Žádost o poskytnutí daru Sdružení Českolipsko Rada města Mimoň neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení Českolipsko, T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ na předfinancování a spolupodíl projektů realizovaných Sdružením Českolipsko pro rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu R14/721 Jmenování komise na zakázku - Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Mimoň Rada města Mimoň schvaluje: a) výzvu a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu- Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Mimoň b) jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na výše uvedenou zakázku ve složení dle přílohy č. 3 a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: tajemnice T: R14/722 Změna rozpočtu Mijana čištění chodníků Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení příspěvku příspěvkové organizaci Zahradnictví Mimoň, IČ: se sídlem Široká 678, Mimoň o Kč z důvodu snížení rozsahu zimní údržby a navýšení výdajů o Kč na čištění chodníků dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Stránka 12 z 18

13 R14/723 rozpočtová změna navýšení příjmů a navýšení výdajů Péče o vzhled a veřejnou zeleň. Rada města Mimoně doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. xx snížení výdajů a navýšení výdajů Péče o vzhled a veřejnou zeleň o Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení. R14/724 Změna rozpočtu navýšení finančních prostředků na pěstební práce v městských lesích Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení výdajů na opravu dětských hřišť a navýšení výdajů na udržovací práce v městských lesích o 21 tis. Kč. Změna rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto usnesení. R14/725 Bytová zástavba u Mitexu - Ukončení smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Přeložky VN a NN Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu xx snížení výdajů akce Zámecký park a zámecký rybník o 290 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 290 tis. Kč v souvislosti s úhradou nákladů za pořízení projektové dokumentace na realizaci 40 ks odběrných míst a v provedení přeložek VN a NN v lokalitě Mitex, ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení. R14/726 Přesun finančních prostředků mezi položkami - drobný hmotný majetek a studená voda Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3314 Činnosti knihovnické dle přílohy důvodové zprávy. Stránka 13 z 18

14 R14/727 Výběr dodavatele služeb a schválení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Analýza rizik staré skládky odpadů Za garážemi v k.ú. Mimoň 1)Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise, rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na službu: Analýza rizik staré skládky odpadů Za garážemi v k.ú. Mimoň, firmě AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, Praha 7 Trója, IČ Celková cena díla je ,50 Kč bez DPH. 2)Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, Praha 7 Trója, IČ v předloženém znění a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Hlasování pro 3 zdržel se 1 R14/728 Smlouva s kronikářkou Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s K. J., bytem Mimoň, a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/729 schválení daru na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra a Pavla Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení: a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra Pavla v Mimoni. b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra Pavla v Mimoni a ukládá starostovi smlouvu, která je v příloze, podepsat. R14/730 Vyjádření k Trnavský podvod Rada města Mimoň schvaluje připojit se k trestnímu řízení s náhradou vzniklé škody v trestní věci Trnavský podvod. Stránka 14 z 18

15 R14/731 Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací Rada města Mimoň d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e dodatek č. 1 zřizovací listiny, dle přílohy tohoto materiálu: - Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace - Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace - Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace - Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace R14/732 Jmenování Komise pro posuzování vzniklých škol na majetku města Mimoň (škodní komise) Rada města Mimoň j m e n u j e předsedu školní komise Ing. Pavla Ráčka a členy škodní komise Ing. Miroslava Scheiera a Marka Steinfesta, dle důvodové zprávy. R14/733 Rozšíření Návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň projednala návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni předložený v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s rozšířením pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň, které schválila svým usnesením č. Z14/80 ze dne , o návrh Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni, jenž byl předložen z vlastního podnětu města dle ustanovení 44 písm. a) stavebního zákona v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy. R14/734 Podpora petice Svazu měst a obcí Rada města Mimoň d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje podporu petice SMOCR týkající se řešení veřejného pořádku a sociálních záležitostí Stránka 15 z 18

16 R14/735 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň I. etapa Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň I. etapa s firmou Petr Tamchyna, Lidická 612, Doksy, IČO Celková cena díla je ,97 Kč vč. DPH. R14/736 Odsouhlasení zrušení zakázky Město Mimoň Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 a vypsání nových soutěžních podmínek pro tuto zakázku 1. Rada města Mimoň schvaluje zrušení veřejné zakázky Město Mimoň Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 ve znění důvodové zprávy. 2. Rada města Mimoň schvaluje zadávací podmínky, které jsou připojeny v příloze. R14/737 Odsouhlasení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje: 1. Znění zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni 2. Okruh uchazečů, kterým bude výzva k podání nabídek zaslána 3. Rada města Mimoň schvaluje, jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: starosta T: R14/738 Výběr zhotovitele a schválení Smlouvy o dílo - Oprava oplocení na ZŠ Pod Ralskem budova č. p Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň - Oprava oplocení na ZŠ Pod Ralskem budova č. p. 530 firmě MMkov s.r.o., Kamenná 231, Mimoň, IČ: Celková cena díla je Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava oplocení na ZŠ Pod Ralskem budova č. p. 530 s firmou MMkov s.r.o., Kamenná 231, Mimoň, IČ: a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 16 z 18

17 R14/739 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/740 Schválení smlouvy o dílo Regenerace panelového sídliště Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce: Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoni I. etapa s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat po uplynutí zákonné doby pro podání námitek. Z: starosta T: R14/741 Práce od firmy COMPAG CZ na změnový list č.5 pro rok Rada města Mimoň schvaluje Změnový list číslo 5, ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou COMPAG CZ s.r.o., IČ: , dne a ukládá starostovi podepsat list, který je přílohou usnesení. Z: starosta T: R14/742 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky: Komunikace Nábřežní a chodník Lužická Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Komunikace Nábřežní a chodník Lužická s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Termín dokončení díla: Z: starosta T: R14/743 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo výměna planěk Ploužnice ve městě Mimoň 1. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města z důvodu výměny planěk na balkónech na Ploužnici schvaluje rozpočtovou změnu spočívající ve snížení kapitálového výdaje z 3639 pol.6130 o ,- Kč a navýšení na 3612 pol Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň výměna planěk u balkónů Ploužnice firmě Zámečnictví Stanislav KADLUBA, V Olšině 98, Petřvald, IČO Celková cena díla je ,- Kč bez DPH, ,-Kč s DPH. Stránka 17 z 18

18 3. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy Smlouvu o dílo na realizaci akce: výměna planěk u balkónů Ploužnice s firmou Zámečnictví Stanislav KADLUBA, V Olšině 98, Petřvald, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu, která je přílohou usnesení podepsat. R14/744 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje upravený program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R14/745 žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2013 o úpravě doby nočního klidu restaurace Český lev hudební produkce Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2013 o úpravě doby nočního klidu žadatele Zdeňka Pekaře, Svébořická 199, Mimoň, Mimoň I, k pořádání hudební produkce dne v restauraci Český lev a stanovuje pro tuto akci dobu nočního klidu v noci ze soboty na neděli od 24:00 do 06:00 hod a pověřuje správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Petr Král, v.r. starosta města člen rady města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 18 z 18

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 20.08.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.1.2011 v zasedací

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 20.07.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 USNESENÍ z 12. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25. cervna 2008 v

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 87 805 00, ~ 87 805 0 USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2. listopadu 2008 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více