MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser, p. Král, p. Zubko, Mgr. Konopiský Omluveni: Ing. Baloun R14/681 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství (a-m) 4) Jmenování komise výměna planěk u balkonů Ploužnice ) Výběr zhotovitele a schválení SoD výměna oken SPR 636 6) Smlouva věcné břemeno (služebnost) a) oprava lávky v Mimoni Povodí Ohře s.p. b) pozemek p.č v k.ú. Mimoň c) cyklostezka Mimoň Ploužnice d) Nádražní čp. 85 7) Záměr prodeje/pronájmu pozemku/nemovitosti a) p.č. 650/1 v k.ú. Mimoň b) p.č. 3754/4 v k.ú. Mimoň c) p.č. 540 v k.ú. Mimoň d) p.č. 415 v k.ú. Mimoň e) p.č. 540 v k.ú. Mimoň Améba f) budova Mírová čp spořitelna 8) PENB veřejná zakázka malého rozsahu průkazy energ. náročnosti budov 9) Žádost o snížení kupní ceny části pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Vranov p. Ralskem 10) Prodej pozemků Oprava a rekonstrukce Panenského potoka Povodí Ohře 11) Smlouva o poskytnutí účelové dotace Podpora jednotek požární ochrany 12) Žádost o umístění sídla sdružení v nemovité věci vlastníka města Mimoň 13) Přijetí daru Sociální služby města Mimoň 14) Porušení rozpočtové kázně SDH Mimoň 15) Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2014 SDH Mimoň 16) Čerpání rozpočtu k ) Aktualizace rozpočtového výhledu 18) Půjčky z FRBI + změna rozpočtu 19) Žádosti o poskytnutí darů a) Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko b) Sdružení Českolipsko 20) Jmenování komise na zakázku Poskytování služeb pojišťovacího makléře 21) Rozpočtové změny, přesuny mezi položkami rozpočtu (a, b, c, d, e) 22) Výběr dodavatele služeb a schválení SoD analýza rizik staré skládky odpadů 23) Smlouva s kronikářkou Stránka 1 z 18

2 24) Schválení daru na dokončení parkových úprav kostel sv. Petra a Pavla 25) Vyjádření Trnavský podvod 26) Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací 27) Jmenování Komise pro posuzování vzniklých škod na majetku města 28) Rozšíření návrhu na pořízení změny č. 1 ÚP Mimoň 29) Podpora petice Svazu měst a obcí 30) Dodatek č. 2 k SOD - Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň 31) Zadávací podmínky - Odkanalizování rodinných domů č.p. 622,623,624,625,626 32) Zadávací podmínky Zateplení domova důchodců 33) Výběr zhotovitele a SoD oprava oplocení na ZŠ a MŠ Pod Ralskem 34) Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu 35) Schválení smlouvy o dílo Regenerace panelového sídliště 36) Práce od firmy COMPAG CZ 37) Dodatek č. 2 k SoD Komunikace Nábřežní a chodník Lužická 38) Výběr zhotovitele a SoD výměna planěk Ploužnice ) Program jednání zářijového zastupitelstva města 40) Udělení výjimky v OZV č. 4/2013 o úpravě nočního klidu R14/682 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění, která je přílohou tohoto usnesení. R14/683 Vydání souhlasu s přidělením bytu F. B. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast panu F. B., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem F. B. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/684 Vydání souhlasu s přidělením bytu R. G. Rada města Mimoň neschvaluje účast panu R. G., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 2 z 18

3 R14/685 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. H. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast panu M. H., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem M. H. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/686 Vydání souhlasu s přidělením bytu O. K. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast pana O. K., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem O. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/687 Vydání souhlasu s přidělením bytu V. P. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní V. P., bytem Jablonné v Podještědí, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní V. P. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/688 Vydání souhlasu s přidělením bytu U. G. Rada města Mimoň neschvaluje účast pana U. G., bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 3 z 18

4 R14/689 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. V. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní J. V., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní J. V. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/690 Smlouva o nájmu bytu+ zánik nájmu bytu A. D. 1) Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o nájmu bytu o velikosti 1+3, Mimoň panu A. D., bytem Mimoň, na dobu určitou od do a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Nájemní vztah bude prodloužen po uplynutí tříměsíční lhůty za předpokladu, že nájemce nebude mít dluh na nájmu. 2/ Rada města Mimoň schvaluje panu A. D. Dohodu o zániku nájmu bytu o velikosti 1+2, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu podepsat. Z: starosta T: R14/691 Smlouvy o krátkodobém ubytování 1/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: K. J., Mimoň B. M., Mimoň 2/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: B. P., Brniště 3/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: B. M., Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Z: starosta T: Stránka 4 z 18

5 R14/692 Nová nájemní smlouva (dle nového obč.zákoníku) nedlužníci Rada města Mimoň schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku s prolongací, s nájemníky uvedenými v příloze č.1 usnesení a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/693 Dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dlužníci s uznávacím prohlášením Rada města Mimoň schvaluje uzavřít dodatky ke smlouvám o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců s nájemníky uvedenými v důvodové zprávě a ukládá starostovi dodatky, které jsou přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/694 Uznávací prohlášení J. B. Rada města Mimoň schvaluje uzavřít uznávací prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu dlužného nájemného s panem J. B., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/695 Vydání souhlasu s přidělením bytu BB 1.ubytovací s.r.o. 1) Rada města Mimoň schvaluje přidělení šesti bytových jednotek o velikosti 2+1 a jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 společnosti BB-1.ubytovací s.r.o., Kandertova 1131/1a, Praha 8, IČO z majetku města Mimoň bez účasti na výběrovém řízení dle směrnice č.11/ ) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemních smluv (její vzor schválen usnesením Rady R14/419 ze dne ) se společností BB-1.ubytovací s.r.o, Kandertova 1131/1a, Praha 8, IČO , a ukládá starostovi nájemní smlouvy podepsat. Z: starosta T: R14/696 jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku: Město Mimoň výměna planěk u balkónů Ploužnice , Mimoň Rada města Mimoň bere na vědomí jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku: Město Mimoň výměna planěk u balkónů Ploužnice , Mimoň ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Stránka 5 z 18

6 R14/697 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo výměna oken Sídliště pod Ralskem 636 ve městě Mimoň 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň výměna oken Sídliště pod Ralskem 636 ve městě Mimoň firmě Baroch okna s.r.o., Sokolovská 1143/3, Lysá nad Labem, IČO Celková cena díla je ,-Kč bez DPH, ,03,-Kč s DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: výměna oken Sídliště pod Ralskem 636 ve městě Mimoň s firmou Baroch okna s.r.o., Sokolovská 1143/3, Lysá nad Labem, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/698 Smlouva věcné břemeno (služebnost) v rámci stavební akce Oprava lávky v Mimoni, přes Ploučnici u Poštovního mostu Povodí Ohře s.p. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu umístění a strpění objektu lávky na pozemku pč v k.ú. Mimoň a v právu přístupu, příjezdu a chůze za účelem provozování, údržby a oprav objektu lávky v předloženém znění se státním podnikem Povodí Ohře, IČ , se sídlem Bezručova 4219, Chomutov jako povinným a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/699 Smlouva věcné břemeno (služebnost)- pozemek pč v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na zajištění uložení, údržby a opravy vodovodní přípojky vedené přes pozemek pč v k.ú. Mimoň v předloženém znění, s Antonínem Hampejsem, bytem Slovany 55, Mimoň, a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/700 SoSBVB - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavební akce smíšená cyklostezka Mimoň - Ploužnice Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Stránka 6 z 18

7 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu umístění a strpění stavby smíšené cyklostezky Mimoň Ploužnice na pozemcích p.č. 3740, pč. 3744, pč. 3868, pč. 3859/2, pč. 3860/4, pč. 3879, pč. 3883, pč. 3918/1 a pč. 3917/1 v k.ú. Mimoň a v právu přístupu, příjezdu a chůze za účelem provozování, údržby a oprav cyklostezky v předloženém znění s Městem Ralsko IČ , se sídlem Kuřívody 701, Ralsko, Mimoň jako budoucím oprávněným a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/701 Zřízení služebnosti inženýrských sítí (věcného břemene) v k.ú. Mimoň, lokalita Nádražní 85 Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zřízení služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 720, v souvislosti se zřízením, opravou a údržbou plynové přípojky k pozemku parc.č. 6, ve prospěch manželů V. a R. K., bytem Mimoň III a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m2, nejméně však za 1000,- Kč + příslušná sazba DPH. R14/702 Záměr prodeje pozemku pč. 650/1, k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 650/1 v k.ú. Mimoň, o výměře 1626 m 2, trvalý travní porost, za cenu 300,- Kč za 1 m 2 a výše v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R14/703 Záměr prodeje pozemku pč. 3754/4, k.ú. Mimoň zahrada Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 3754/4 v k.ú. Mimoň, o výměře 235 m 2, zahrada, za cenu dle Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R14/704 Záměr pronájmu části pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň, ostatní plocha, část označená na mapce, na dobu neurčitou za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. Stránka 7 z 18

8 R14/705 Záměr pronájmu pozemku pč. 415 v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje záměr pronájmu pozemku pč. 415 v k.ú. Vranov pod Ralskem, orná půda, o celkové výměře 2980 m 2 za účelem užívání k chovu ovcí a údržby pozemku, na dobu neurčitou a za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R14/706 Záměr pronájmu části pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň Vladimír Škarpa a KBK - Améba Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout: a) části pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň, ostatní plocha, části označené na mapce v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, na dobu neurčitou za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň jako manipulační plochy k pronajatým objektům b) prostor určený k podnikání (garáž hala) č. 8/1 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 547, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 321 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou c) prostor určený k podnikání (ESO přístřešek) č. 38 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 547, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 140 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou d) prostor určený k podnikání (ESO přístřešek) č. 37/1 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 546, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 140 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou e) prostor určený k podnikání (ESO přístřešek) č. 37/2 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 546, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 140 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou R14/707 Záměr pronájmu prostoru určeného k podnikání v budově Mírová čp. 126, k.ú. Mimoň (spořitelna) Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostor určený k podnikání v objektu Mírová 126, Mimoň III, o výměře 41,53 m2 v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 180, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 558,30,- Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou. R14/708 PENB veřejná zakázka malého rozsahu zpracování průkazů energetické náročnosti budov Rada města Mimoň dle důvodové zprávy ukládá odboru správy majetku zpracovat a vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Mimoň - zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Stránka 8 z 18

9 Rada města Mimoň schvaluje jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku Město Mimoň - zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: OSM T: R14/709 Žádost manželů R. o snížení kupní ceny části pozemku pč. 172/1 v k.ú, Vranov pod Ralskem Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje záměr změnit Budoucí kupní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou dne na základě usnesení zastupitelstva města Z13/42 ze dne na prodej částí pozemků pč. 172 a 176 v k.ú. Vranov pod Ralskem do společného jmění manželů A. R., bytem Doksy a T. R., bytem Mimoň, a to snížením kupní ceny části pozemku pč.172/1 (dříve 172) v k.ú. Vranov pod Ralskem z částky 175,- Kč za 1 m 2 na částku 80,- Kč za 1 m 2 z důvodu podmáčení pozemku (podrobné odůvodnění je uvedeno v důvodové zprávě) a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. R14/710 Prodej pozemků akce Oprava a rekonstrukce Panenského potoka Povodí Ohře smlouva Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Mimoň, oddělených geometrickým plánem č /2014 ze dne takto: - pozemek pč. 1165/5 o výměře 35 m 2 oddělený z pozemku pč. 1165/1, trvalý travní porost, o celkové výměře 5801 m 2, - pozemek pč. 1090/2 o výměře 6 m 2 oddělený z pozemku pč. 1090, ostatní plocha, o celkové výměře 1129 m 2, - pozemek pč. 258/2 o výměře 6 m 2, oddělený z pozemku pč. 258, zahrada, o celkové výměře 629 m 2 a - prodej celého pozemku pč. 1380/50, ostatní plocha, o celkové výměře 3 m 2, Povodí Ohře, státnímu podniku, Bezručova 4219, Chomutov, IČ , za cenu dle znaleckého posudku celkem ve výši 7170,- Kč, v Mimoni v předloženém znění a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 9 z 18

10 R14/711 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2 na Nákup ochranných prostředků požární ochrany a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R14/712 Žádost o umístění sídla sdružení v nemovité věci vlastníka města Mimoň Rada města Mimoň vydává souhlas s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Mimoň, IČ v nemovité věci na adrese Tyršovo náměstí 70, Mimoň, Mimoň I, na par.č. 3313, zapsané v listu vlastnictví číslo 1, vedeném pro obec Mimoň, katastrální území Mimoň, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. R14/713 Přijetí daru Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoně schvaluje na základě 39 písm. b) zákona č. 250/200 Sb. přijetí věcného daru DVD přehrávač LD DP 132 při příležitosti konání Sportovního dne seniorů pro Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace ve výši Kč 980,00 od Aleše Rampase, Mírová 125, Mimoň IČ: R14/714 Porušení rozpočtové kázně žádost SDH Mimoň o prominutí vrácení dotace Rada města Mimoň schvaluje prominutí odvodu ve výši 30 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně (pozdní vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Mimoň v roce 2013 a 2014) Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, se sídlem Tyršovo náměstí 70, Mimoň, IČ R14/715 Žádosti o dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2014 Sbor dobrovolných hasičů Mimoň 1) Rada města Mimoně schvaluje pod bodem č.: 58. poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, Tyršovo náměstí 70, Mimoň, IČ , ve výši 5.000,- Kč na akci Mimoňská soutěž TFA (ceny a materiál na zajištění akce) a ukládá starostovi města Stránka 10 z 18

11 smlouvy podepsat. Vzor smlouvy byl schválen zastupitelstvem města dne usnesením č. Z12/179. 2) Rada města Mimoně neschvaluje pod bodem č.: 59. poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, Tyršovo náměstí 70, Mimoň, IČ , na vybavení přípravky nejmenší mladí hasiči (ochranné helmy, sportovní oblečení) R14/716 Plnění rozpočtu k Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k R14/717 Aktualizace rozpočtového výhledu na r Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na r dle přílohy důvodové zprávy. R14/718 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: 1. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury paní P. N., Mimoň, ve výši 15 tis. Kč. Splatnost půjčky 32 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno ručitelem; 2. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Ing. P. J. a Z. J., Česká Lípa, ve výši 500 tis. Kč. Splatnost půjčky 35 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno směnkou; 3. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury panu J. S., Mimoň, ve výši 250 tis. Kč. Splatnost půjčky 94 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno směnkou. Stránka 11 z 18

12 R14/719 Žádost o poskytnutí daru Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň: 1. Schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení výdajů a financování o Kč na poskytnutí finančního daru na zkvalitnění služeb Infocentra Horních Vsí a na organizaci akcí týkajících se historie Mimoně a okolí dle přílohy č. 1 důvodové zprávy; 2. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko, Náhlov 100, Osečná, IČ na zkvalitnění služeb Infocentra Horních Vsí a na organizaci akcí týkajících se historie Mimoně a okolí; 3. Schvaluje darovací smlouvu a ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu, která je v příloze č. 2 důvodové zprávy. R14/720 Žádost o poskytnutí daru Sdružení Českolipsko Rada města Mimoň neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení Českolipsko, T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ na předfinancování a spolupodíl projektů realizovaných Sdružením Českolipsko pro rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu R14/721 Jmenování komise na zakázku - Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Mimoň Rada města Mimoň schvaluje: a) výzvu a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu- Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Mimoň b) jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na výše uvedenou zakázku ve složení dle přílohy č. 3 a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: tajemnice T: R14/722 Změna rozpočtu Mijana čištění chodníků Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení příspěvku příspěvkové organizaci Zahradnictví Mimoň, IČ: se sídlem Široká 678, Mimoň o Kč z důvodu snížení rozsahu zimní údržby a navýšení výdajů o Kč na čištění chodníků dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Stránka 12 z 18

13 R14/723 rozpočtová změna navýšení příjmů a navýšení výdajů Péče o vzhled a veřejnou zeleň. Rada města Mimoně doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. xx snížení výdajů a navýšení výdajů Péče o vzhled a veřejnou zeleň o Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení. R14/724 Změna rozpočtu navýšení finančních prostředků na pěstební práce v městských lesích Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení výdajů na opravu dětských hřišť a navýšení výdajů na udržovací práce v městských lesích o 21 tis. Kč. Změna rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto usnesení. R14/725 Bytová zástavba u Mitexu - Ukončení smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Přeložky VN a NN Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu xx snížení výdajů akce Zámecký park a zámecký rybník o 290 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 290 tis. Kč v souvislosti s úhradou nákladů za pořízení projektové dokumentace na realizaci 40 ks odběrných míst a v provedení přeložek VN a NN v lokalitě Mitex, ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení. R14/726 Přesun finančních prostředků mezi položkami - drobný hmotný majetek a studená voda Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3314 Činnosti knihovnické dle přílohy důvodové zprávy. Stránka 13 z 18

14 R14/727 Výběr dodavatele služeb a schválení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Analýza rizik staré skládky odpadů Za garážemi v k.ú. Mimoň 1)Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise, rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na službu: Analýza rizik staré skládky odpadů Za garážemi v k.ú. Mimoň, firmě AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, Praha 7 Trója, IČ Celková cena díla je ,50 Kč bez DPH. 2)Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, Praha 7 Trója, IČ v předloženém znění a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Hlasování pro 3 zdržel se 1 R14/728 Smlouva s kronikářkou Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s K. J., bytem Mimoň, a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/729 schválení daru na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra a Pavla Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení: a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra Pavla v Mimoni. b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra Pavla v Mimoni a ukládá starostovi smlouvu, která je v příloze, podepsat. R14/730 Vyjádření k Trnavský podvod Rada města Mimoň schvaluje připojit se k trestnímu řízení s náhradou vzniklé škody v trestní věci Trnavský podvod. Stránka 14 z 18

15 R14/731 Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací Rada města Mimoň d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e dodatek č. 1 zřizovací listiny, dle přílohy tohoto materiálu: - Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace - Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace - Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace - Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace R14/732 Jmenování Komise pro posuzování vzniklých škol na majetku města Mimoň (škodní komise) Rada města Mimoň j m e n u j e předsedu školní komise Ing. Pavla Ráčka a členy škodní komise Ing. Miroslava Scheiera a Marka Steinfesta, dle důvodové zprávy. R14/733 Rozšíření Návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň projednala návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni předložený v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s rozšířením pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň, které schválila svým usnesením č. Z14/80 ze dne , o návrh Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni, jenž byl předložen z vlastního podnětu města dle ustanovení 44 písm. a) stavebního zákona v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy. R14/734 Podpora petice Svazu měst a obcí Rada města Mimoň d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje podporu petice SMOCR týkající se řešení veřejného pořádku a sociálních záležitostí Stránka 15 z 18

16 R14/735 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň I. etapa Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň I. etapa s firmou Petr Tamchyna, Lidická 612, Doksy, IČO Celková cena díla je ,97 Kč vč. DPH. R14/736 Odsouhlasení zrušení zakázky Město Mimoň Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 a vypsání nových soutěžních podmínek pro tuto zakázku 1. Rada města Mimoň schvaluje zrušení veřejné zakázky Město Mimoň Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 ve znění důvodové zprávy. 2. Rada města Mimoň schvaluje zadávací podmínky, které jsou připojeny v příloze. R14/737 Odsouhlasení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje: 1. Znění zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni 2. Okruh uchazečů, kterým bude výzva k podání nabídek zaslána 3. Rada města Mimoň schvaluje, jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: starosta T: R14/738 Výběr zhotovitele a schválení Smlouvy o dílo - Oprava oplocení na ZŠ Pod Ralskem budova č. p Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň - Oprava oplocení na ZŠ Pod Ralskem budova č. p. 530 firmě MMkov s.r.o., Kamenná 231, Mimoň, IČ: Celková cena díla je Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava oplocení na ZŠ Pod Ralskem budova č. p. 530 s firmou MMkov s.r.o., Kamenná 231, Mimoň, IČ: a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 16 z 18

17 R14/739 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/740 Schválení smlouvy o dílo Regenerace panelového sídliště Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce: Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoni I. etapa s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat po uplynutí zákonné doby pro podání námitek. Z: starosta T: R14/741 Práce od firmy COMPAG CZ na změnový list č.5 pro rok Rada města Mimoň schvaluje Změnový list číslo 5, ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou COMPAG CZ s.r.o., IČ: , dne a ukládá starostovi podepsat list, který je přílohou usnesení. Z: starosta T: R14/742 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky: Komunikace Nábřežní a chodník Lužická Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Komunikace Nábřežní a chodník Lužická s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Termín dokončení díla: Z: starosta T: R14/743 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo výměna planěk Ploužnice ve městě Mimoň 1. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města z důvodu výměny planěk na balkónech na Ploužnici schvaluje rozpočtovou změnu spočívající ve snížení kapitálového výdaje z 3639 pol.6130 o ,- Kč a navýšení na 3612 pol Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň výměna planěk u balkónů Ploužnice firmě Zámečnictví Stanislav KADLUBA, V Olšině 98, Petřvald, IČO Celková cena díla je ,- Kč bez DPH, ,-Kč s DPH. Stránka 17 z 18

18 3. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy Smlouvu o dílo na realizaci akce: výměna planěk u balkónů Ploužnice s firmou Zámečnictví Stanislav KADLUBA, V Olšině 98, Petřvald, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu, která je přílohou usnesení podepsat. R14/744 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje upravený program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R14/745 žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2013 o úpravě doby nočního klidu restaurace Český lev hudební produkce Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2013 o úpravě doby nočního klidu žadatele Zdeňka Pekaře, Svébořická 199, Mimoň, Mimoň I, k pořádání hudební produkce dne v restauraci Český lev a stanovuje pro tuto akci dobu nočního klidu v noci ze soboty na neděli od 24:00 do 06:00 hod a pověřuje správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Petr Král, v.r. starosta města člen rady města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 18 z 18

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.04.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.05.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

131/2015/RM 142/2015/RM)

131/2015/RM 142/2015/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2015 (č. usnesení 131/2015/RM 142/2015/RM) usnesení č. 131/2015/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 č. 124 u p r a v e n á v e r z e a) výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3 o Používání

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne 18. 5. 2017 Usnesení č. ZO-26-01-2017 Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více