MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser, p. Král, p. Zubko, Mgr. Konopiský Omluveni: Ing. Baloun R14/681 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství (a-m) 4) Jmenování komise výměna planěk u balkonů Ploužnice ) Výběr zhotovitele a schválení SoD výměna oken SPR 636 6) Smlouva věcné břemeno (služebnost) a) oprava lávky v Mimoni Povodí Ohře s.p. b) pozemek p.č v k.ú. Mimoň c) cyklostezka Mimoň Ploužnice d) Nádražní čp. 85 7) Záměr prodeje/pronájmu pozemku/nemovitosti a) p.č. 650/1 v k.ú. Mimoň b) p.č. 3754/4 v k.ú. Mimoň c) p.č. 540 v k.ú. Mimoň d) p.č. 415 v k.ú. Mimoň e) p.č. 540 v k.ú. Mimoň Améba f) budova Mírová čp spořitelna 8) PENB veřejná zakázka malého rozsahu průkazy energ. náročnosti budov 9) Žádost o snížení kupní ceny části pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Vranov p. Ralskem 10) Prodej pozemků Oprava a rekonstrukce Panenského potoka Povodí Ohře 11) Smlouva o poskytnutí účelové dotace Podpora jednotek požární ochrany 12) Žádost o umístění sídla sdružení v nemovité věci vlastníka města Mimoň 13) Přijetí daru Sociální služby města Mimoň 14) Porušení rozpočtové kázně SDH Mimoň 15) Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2014 SDH Mimoň 16) Čerpání rozpočtu k ) Aktualizace rozpočtového výhledu 18) Půjčky z FRBI + změna rozpočtu 19) Žádosti o poskytnutí darů a) Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko b) Sdružení Českolipsko 20) Jmenování komise na zakázku Poskytování služeb pojišťovacího makléře 21) Rozpočtové změny, přesuny mezi položkami rozpočtu (a, b, c, d, e) 22) Výběr dodavatele služeb a schválení SoD analýza rizik staré skládky odpadů 23) Smlouva s kronikářkou Stránka 1 z 18

2 24) Schválení daru na dokončení parkových úprav kostel sv. Petra a Pavla 25) Vyjádření Trnavský podvod 26) Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací 27) Jmenování Komise pro posuzování vzniklých škod na majetku města 28) Rozšíření návrhu na pořízení změny č. 1 ÚP Mimoň 29) Podpora petice Svazu měst a obcí 30) Dodatek č. 2 k SOD - Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň 31) Zadávací podmínky - Odkanalizování rodinných domů č.p. 622,623,624,625,626 32) Zadávací podmínky Zateplení domova důchodců 33) Výběr zhotovitele a SoD oprava oplocení na ZŠ a MŠ Pod Ralskem 34) Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu 35) Schválení smlouvy o dílo Regenerace panelového sídliště 36) Práce od firmy COMPAG CZ 37) Dodatek č. 2 k SoD Komunikace Nábřežní a chodník Lužická 38) Výběr zhotovitele a SoD výměna planěk Ploužnice ) Program jednání zářijového zastupitelstva města 40) Udělení výjimky v OZV č. 4/2013 o úpravě nočního klidu R14/682 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění, která je přílohou tohoto usnesení. R14/683 Vydání souhlasu s přidělením bytu F. B. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast panu F. B., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem F. B. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/684 Vydání souhlasu s přidělením bytu R. G. Rada města Mimoň neschvaluje účast panu R. G., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 2 z 18

3 R14/685 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. H. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast panu M. H., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem M. H. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/686 Vydání souhlasu s přidělením bytu O. K. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast pana O. K., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem O. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/687 Vydání souhlasu s přidělením bytu V. P. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní V. P., bytem Jablonné v Podještědí, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní V. P. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/688 Vydání souhlasu s přidělením bytu U. G. Rada města Mimoň neschvaluje účast pana U. G., bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 3 z 18

4 R14/689 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. V. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní J. V., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní J. V. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R14/690 Smlouva o nájmu bytu+ zánik nájmu bytu A. D. 1) Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o nájmu bytu o velikosti 1+3, Mimoň panu A. D., bytem Mimoň, na dobu určitou od do a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Nájemní vztah bude prodloužen po uplynutí tříměsíční lhůty za předpokladu, že nájemce nebude mít dluh na nájmu. 2/ Rada města Mimoň schvaluje panu A. D. Dohodu o zániku nájmu bytu o velikosti 1+2, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu podepsat. Z: starosta T: R14/691 Smlouvy o krátkodobém ubytování 1/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: K. J., Mimoň B. M., Mimoň 2/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: B. P., Brniště 3/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: B. M., Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Z: starosta T: Stránka 4 z 18

5 R14/692 Nová nájemní smlouva (dle nového obč.zákoníku) nedlužníci Rada města Mimoň schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku s prolongací, s nájemníky uvedenými v příloze č.1 usnesení a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/693 Dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dlužníci s uznávacím prohlášením Rada města Mimoň schvaluje uzavřít dodatky ke smlouvám o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců s nájemníky uvedenými v důvodové zprávě a ukládá starostovi dodatky, které jsou přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/694 Uznávací prohlášení J. B. Rada města Mimoň schvaluje uzavřít uznávací prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu dlužného nájemného s panem J. B., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/695 Vydání souhlasu s přidělením bytu BB 1.ubytovací s.r.o. 1) Rada města Mimoň schvaluje přidělení šesti bytových jednotek o velikosti 2+1 a jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 společnosti BB-1.ubytovací s.r.o., Kandertova 1131/1a, Praha 8, IČO z majetku města Mimoň bez účasti na výběrovém řízení dle směrnice č.11/ ) Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemních smluv (její vzor schválen usnesením Rady R14/419 ze dne ) se společností BB-1.ubytovací s.r.o, Kandertova 1131/1a, Praha 8, IČO , a ukládá starostovi nájemní smlouvy podepsat. Z: starosta T: R14/696 jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku: Město Mimoň výměna planěk u balkónů Ploužnice , Mimoň Rada města Mimoň bere na vědomí jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku: Město Mimoň výměna planěk u balkónů Ploužnice , Mimoň ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Stránka 5 z 18

6 R14/697 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo výměna oken Sídliště pod Ralskem 636 ve městě Mimoň 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň výměna oken Sídliště pod Ralskem 636 ve městě Mimoň firmě Baroch okna s.r.o., Sokolovská 1143/3, Lysá nad Labem, IČO Celková cena díla je ,-Kč bez DPH, ,03,-Kč s DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: výměna oken Sídliště pod Ralskem 636 ve městě Mimoň s firmou Baroch okna s.r.o., Sokolovská 1143/3, Lysá nad Labem, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/698 Smlouva věcné břemeno (služebnost) v rámci stavební akce Oprava lávky v Mimoni, přes Ploučnici u Poštovního mostu Povodí Ohře s.p. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu umístění a strpění objektu lávky na pozemku pč v k.ú. Mimoň a v právu přístupu, příjezdu a chůze za účelem provozování, údržby a oprav objektu lávky v předloženém znění se státním podnikem Povodí Ohře, IČ , se sídlem Bezručova 4219, Chomutov jako povinným a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/699 Smlouva věcné břemeno (služebnost)- pozemek pč v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na zajištění uložení, údržby a opravy vodovodní přípojky vedené přes pozemek pč v k.ú. Mimoň v předloženém znění, s Antonínem Hampejsem, bytem Slovany 55, Mimoň, a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/700 SoSBVB - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavební akce smíšená cyklostezka Mimoň - Ploužnice Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Stránka 6 z 18

7 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu umístění a strpění stavby smíšené cyklostezky Mimoň Ploužnice na pozemcích p.č. 3740, pč. 3744, pč. 3868, pč. 3859/2, pč. 3860/4, pč. 3879, pč. 3883, pč. 3918/1 a pč. 3917/1 v k.ú. Mimoň a v právu přístupu, příjezdu a chůze za účelem provozování, údržby a oprav cyklostezky v předloženém znění s Městem Ralsko IČ , se sídlem Kuřívody 701, Ralsko, Mimoň jako budoucím oprávněným a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/701 Zřízení služebnosti inženýrských sítí (věcného břemene) v k.ú. Mimoň, lokalita Nádražní 85 Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zřízení služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 720, v souvislosti se zřízením, opravou a údržbou plynové přípojky k pozemku parc.č. 6, ve prospěch manželů V. a R. K., bytem Mimoň III a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m2, nejméně však za 1000,- Kč + příslušná sazba DPH. R14/702 Záměr prodeje pozemku pč. 650/1, k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 650/1 v k.ú. Mimoň, o výměře 1626 m 2, trvalý travní porost, za cenu 300,- Kč za 1 m 2 a výše v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R14/703 Záměr prodeje pozemku pč. 3754/4, k.ú. Mimoň zahrada Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 3754/4 v k.ú. Mimoň, o výměře 235 m 2, zahrada, za cenu dle Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R14/704 Záměr pronájmu části pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň, ostatní plocha, část označená na mapce, na dobu neurčitou za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. Stránka 7 z 18

8 R14/705 Záměr pronájmu pozemku pč. 415 v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje záměr pronájmu pozemku pč. 415 v k.ú. Vranov pod Ralskem, orná půda, o celkové výměře 2980 m 2 za účelem užívání k chovu ovcí a údržby pozemku, na dobu neurčitou a za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R14/706 Záměr pronájmu části pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň Vladimír Škarpa a KBK - Améba Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout: a) části pozemku pč. 540, k.ú. Mimoň, ostatní plocha, části označené na mapce v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, na dobu neurčitou za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň jako manipulační plochy k pronajatým objektům b) prostor určený k podnikání (garáž hala) č. 8/1 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 547, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 321 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou c) prostor určený k podnikání (ESO přístřešek) č. 38 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 547, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 140 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou d) prostor určený k podnikání (ESO přístřešek) č. 37/1 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 546, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 140 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou e) prostor určený k podnikání (ESO přístřešek) č. 37/2 v areálu bývalých kasáren U Hřebčína, Mimoň, v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 546, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 140 Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou R14/707 Záměr pronájmu prostoru určeného k podnikání v budově Mírová čp. 126, k.ú. Mimoň (spořitelna) Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostor určený k podnikání v objektu Mírová 126, Mimoň III, o výměře 41,53 m2 v k.ú. Mimoň na pozemku p.č. 180, zastavěná plocha a nádvoří za cenu 558,30,- Kč za 1 m2 ročně + každoroční zvýšení o inflaci na dobu neurčitou. R14/708 PENB veřejná zakázka malého rozsahu zpracování průkazů energetické náročnosti budov Rada města Mimoň dle důvodové zprávy ukládá odboru správy majetku zpracovat a vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Mimoň - zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Stránka 8 z 18

9 Rada města Mimoň schvaluje jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku Město Mimoň - zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: OSM T: R14/709 Žádost manželů R. o snížení kupní ceny části pozemku pč. 172/1 v k.ú, Vranov pod Ralskem Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje záměr změnit Budoucí kupní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou dne na základě usnesení zastupitelstva města Z13/42 ze dne na prodej částí pozemků pč. 172 a 176 v k.ú. Vranov pod Ralskem do společného jmění manželů A. R., bytem Doksy a T. R., bytem Mimoň, a to snížením kupní ceny části pozemku pč.172/1 (dříve 172) v k.ú. Vranov pod Ralskem z částky 175,- Kč za 1 m 2 na částku 80,- Kč za 1 m 2 z důvodu podmáčení pozemku (podrobné odůvodnění je uvedeno v důvodové zprávě) a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. R14/710 Prodej pozemků akce Oprava a rekonstrukce Panenského potoka Povodí Ohře smlouva Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Mimoň, oddělených geometrickým plánem č /2014 ze dne takto: - pozemek pč. 1165/5 o výměře 35 m 2 oddělený z pozemku pč. 1165/1, trvalý travní porost, o celkové výměře 5801 m 2, - pozemek pč. 1090/2 o výměře 6 m 2 oddělený z pozemku pč. 1090, ostatní plocha, o celkové výměře 1129 m 2, - pozemek pč. 258/2 o výměře 6 m 2, oddělený z pozemku pč. 258, zahrada, o celkové výměře 629 m 2 a - prodej celého pozemku pč. 1380/50, ostatní plocha, o celkové výměře 3 m 2, Povodí Ohře, státnímu podniku, Bezručova 4219, Chomutov, IČ , za cenu dle znaleckého posudku celkem ve výši 7170,- Kč, v Mimoni v předloženém znění a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 9 z 18

10 R14/711 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2 na Nákup ochranných prostředků požární ochrany a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R14/712 Žádost o umístění sídla sdružení v nemovité věci vlastníka města Mimoň Rada města Mimoň vydává souhlas s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Mimoň, IČ v nemovité věci na adrese Tyršovo náměstí 70, Mimoň, Mimoň I, na par.č. 3313, zapsané v listu vlastnictví číslo 1, vedeném pro obec Mimoň, katastrální území Mimoň, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. R14/713 Přijetí daru Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoně schvaluje na základě 39 písm. b) zákona č. 250/200 Sb. přijetí věcného daru DVD přehrávač LD DP 132 při příležitosti konání Sportovního dne seniorů pro Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace ve výši Kč 980,00 od Aleše Rampase, Mírová 125, Mimoň IČ: R14/714 Porušení rozpočtové kázně žádost SDH Mimoň o prominutí vrácení dotace Rada města Mimoň schvaluje prominutí odvodu ve výši 30 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně (pozdní vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Mimoň v roce 2013 a 2014) Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, se sídlem Tyršovo náměstí 70, Mimoň, IČ R14/715 Žádosti o dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2014 Sbor dobrovolných hasičů Mimoň 1) Rada města Mimoně schvaluje pod bodem č.: 58. poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, Tyršovo náměstí 70, Mimoň, IČ , ve výši 5.000,- Kč na akci Mimoňská soutěž TFA (ceny a materiál na zajištění akce) a ukládá starostovi města Stránka 10 z 18

11 smlouvy podepsat. Vzor smlouvy byl schválen zastupitelstvem města dne usnesením č. Z12/179. 2) Rada města Mimoně neschvaluje pod bodem č.: 59. poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, Tyršovo náměstí 70, Mimoň, IČ , na vybavení přípravky nejmenší mladí hasiči (ochranné helmy, sportovní oblečení) R14/716 Plnění rozpočtu k Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k R14/717 Aktualizace rozpočtového výhledu na r Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na r dle přílohy důvodové zprávy. R14/718 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: 1. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury paní P. N., Mimoň, ve výši 15 tis. Kč. Splatnost půjčky 32 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno ručitelem; 2. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Ing. P. J. a Z. J., Česká Lípa, ve výši 500 tis. Kč. Splatnost půjčky 35 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno směnkou; 3. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury panu J. S., Mimoň, ve výši 250 tis. Kč. Splatnost půjčky 94 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno směnkou. Stránka 11 z 18

12 R14/719 Žádost o poskytnutí daru Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň: 1. Schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení výdajů a financování o Kč na poskytnutí finančního daru na zkvalitnění služeb Infocentra Horních Vsí a na organizaci akcí týkajících se historie Mimoně a okolí dle přílohy č. 1 důvodové zprávy; 2. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko, Náhlov 100, Osečná, IČ na zkvalitnění služeb Infocentra Horních Vsí a na organizaci akcí týkajících se historie Mimoně a okolí; 3. Schvaluje darovací smlouvu a ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu, která je v příloze č. 2 důvodové zprávy. R14/720 Žádost o poskytnutí daru Sdružení Českolipsko Rada města Mimoň neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení Českolipsko, T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ na předfinancování a spolupodíl projektů realizovaných Sdružením Českolipsko pro rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu R14/721 Jmenování komise na zakázku - Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Mimoň Rada města Mimoň schvaluje: a) výzvu a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu- Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Mimoň b) jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na výše uvedenou zakázku ve složení dle přílohy č. 3 a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: tajemnice T: R14/722 Změna rozpočtu Mijana čištění chodníků Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení příspěvku příspěvkové organizaci Zahradnictví Mimoň, IČ: se sídlem Široká 678, Mimoň o Kč z důvodu snížení rozsahu zimní údržby a navýšení výdajů o Kč na čištění chodníků dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Stránka 12 z 18

13 R14/723 rozpočtová změna navýšení příjmů a navýšení výdajů Péče o vzhled a veřejnou zeleň. Rada města Mimoně doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. xx snížení výdajů a navýšení výdajů Péče o vzhled a veřejnou zeleň o Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení. R14/724 Změna rozpočtu navýšení finančních prostředků na pěstební práce v městských lesích Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení výdajů na opravu dětských hřišť a navýšení výdajů na udržovací práce v městských lesích o 21 tis. Kč. Změna rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto usnesení. R14/725 Bytová zástavba u Mitexu - Ukončení smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Přeložky VN a NN Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu xx snížení výdajů akce Zámecký park a zámecký rybník o 290 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 290 tis. Kč v souvislosti s úhradou nákladů za pořízení projektové dokumentace na realizaci 40 ks odběrných míst a v provedení přeložek VN a NN v lokalitě Mitex, ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení. R14/726 Přesun finančních prostředků mezi položkami - drobný hmotný majetek a studená voda Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3314 Činnosti knihovnické dle přílohy důvodové zprávy. Stránka 13 z 18

14 R14/727 Výběr dodavatele služeb a schválení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Analýza rizik staré skládky odpadů Za garážemi v k.ú. Mimoň 1)Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise, rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na službu: Analýza rizik staré skládky odpadů Za garážemi v k.ú. Mimoň, firmě AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, Praha 7 Trója, IČ Celková cena díla je ,50 Kč bez DPH. 2)Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, Praha 7 Trója, IČ v předloženém znění a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Hlasování pro 3 zdržel se 1 R14/728 Smlouva s kronikářkou Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s K. J., bytem Mimoň, a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/729 schválení daru na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra a Pavla Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení: a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra Pavla v Mimoni. b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra Pavla v Mimoni a ukládá starostovi smlouvu, která je v příloze, podepsat. R14/730 Vyjádření k Trnavský podvod Rada města Mimoň schvaluje připojit se k trestnímu řízení s náhradou vzniklé škody v trestní věci Trnavský podvod. Stránka 14 z 18

15 R14/731 Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací Rada města Mimoň d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e dodatek č. 1 zřizovací listiny, dle přílohy tohoto materiálu: - Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace - Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace - Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace - Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace R14/732 Jmenování Komise pro posuzování vzniklých škol na majetku města Mimoň (škodní komise) Rada města Mimoň j m e n u j e předsedu školní komise Ing. Pavla Ráčka a členy škodní komise Ing. Miroslava Scheiera a Marka Steinfesta, dle důvodové zprávy. R14/733 Rozšíření Návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň projednala návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni předložený v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s rozšířením pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň, které schválila svým usnesením č. Z14/80 ze dne , o návrh Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni, jenž byl předložen z vlastního podnětu města dle ustanovení 44 písm. a) stavebního zákona v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy. R14/734 Podpora petice Svazu měst a obcí Rada města Mimoň d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje podporu petice SMOCR týkající se řešení veřejného pořádku a sociálních záležitostí Stránka 15 z 18

16 R14/735 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň I. etapa Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň I. etapa s firmou Petr Tamchyna, Lidická 612, Doksy, IČO Celková cena díla je ,97 Kč vč. DPH. R14/736 Odsouhlasení zrušení zakázky Město Mimoň Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 a vypsání nových soutěžních podmínek pro tuto zakázku 1. Rada města Mimoň schvaluje zrušení veřejné zakázky Město Mimoň Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 ve znění důvodové zprávy. 2. Rada města Mimoň schvaluje zadávací podmínky, které jsou připojeny v příloze. R14/737 Odsouhlasení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje: 1. Znění zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni 2. Okruh uchazečů, kterým bude výzva k podání nabídek zaslána 3. Rada města Mimoň schvaluje, jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: starosta T: R14/738 Výběr zhotovitele a schválení Smlouvy o dílo - Oprava oplocení na ZŠ Pod Ralskem budova č. p Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň - Oprava oplocení na ZŠ Pod Ralskem budova č. p. 530 firmě MMkov s.r.o., Kamenná 231, Mimoň, IČ: Celková cena díla je Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava oplocení na ZŠ Pod Ralskem budova č. p. 530 s firmou MMkov s.r.o., Kamenná 231, Mimoň, IČ: a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 16 z 18

17 R14/739 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/740 Schválení smlouvy o dílo Regenerace panelového sídliště Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce: Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoni I. etapa s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat po uplynutí zákonné doby pro podání námitek. Z: starosta T: R14/741 Práce od firmy COMPAG CZ na změnový list č.5 pro rok Rada města Mimoň schvaluje Změnový list číslo 5, ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou COMPAG CZ s.r.o., IČ: , dne a ukládá starostovi podepsat list, který je přílohou usnesení. Z: starosta T: R14/742 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky: Komunikace Nábřežní a chodník Lužická Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Komunikace Nábřežní a chodník Lužická s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Termín dokončení díla: Z: starosta T: R14/743 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo výměna planěk Ploužnice ve městě Mimoň 1. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města z důvodu výměny planěk na balkónech na Ploužnici schvaluje rozpočtovou změnu spočívající ve snížení kapitálového výdaje z 3639 pol.6130 o ,- Kč a navýšení na 3612 pol Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň výměna planěk u balkónů Ploužnice firmě Zámečnictví Stanislav KADLUBA, V Olšině 98, Petřvald, IČO Celková cena díla je ,- Kč bez DPH, ,-Kč s DPH. Stránka 17 z 18

18 3. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy Smlouvu o dílo na realizaci akce: výměna planěk u balkónů Ploužnice s firmou Zámečnictví Stanislav KADLUBA, V Olšině 98, Petřvald, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu, která je přílohou usnesení podepsat. R14/744 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje upravený program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R14/745 žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2013 o úpravě doby nočního klidu restaurace Český lev hudební produkce Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2013 o úpravě doby nočního klidu žadatele Zdeňka Pekaře, Svébořická 199, Mimoň, Mimoň I, k pořádání hudební produkce dne v restauraci Český lev a stanovuje pro tuto akci dobu nočního klidu v noci ze soboty na neděli od 24:00 do 06:00 hod a pověřuje správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Petr Král, v.r. starosta města člen rady města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 18 z 18

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více