VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118"

Transkript

1 VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118 Jméno : Pavla Trněná Předmět : Obrazové inženýrství Semestr : zimní Ročník : IV. Téma : DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY OBSAH : Definice digitálního fotoaparátu Vznik digitálního obrázku Snímání barev Vnímání barev CCD senzor Paměti v digitálních fotoaparátech Co je to digitální zoom, šum, formát Výhody a nevýhody digitální fotografie Rozdíly mezi klasickou a digitální fotografii Stručný popis modelu digitálního fotoaparátu Obrázky Seznam použitých webových adres SEZNAM POUŽITÝCH WEBOVÝCH ADRES :

2 Definice digitálního fotoaparátu Digitální fotoaparát je zařízení, které zaznamenává barevné obrazy pomocí elektrických signálů av digitalizované formě je ukládá do paměti. Mužeme jej dálkově ovládat, a to přímo, prostřednictvím kabelu, nebo bezdrátově. Digitální fotografie je digitalizovaný záznam zobrazený nebo zaznamenaný v grafické podobě např. pomoci LCD displeje,monitoru nebo tiskárny. Vznik digitálního obrázku Každá fotografie (tedy i digitální) se skládá z bodů. Takový bod se jmenuje pixel (Picture element - tedy základní prvek či bod digitálního obrazu). Fotka v novinách má různé stupně šedi, od (skoro) bílé do (skoro) černé. Když si ji prohlédneme pod lupou, zjistíme, že všechny body jsou stejně černé, avšak různě veliké - tím je vyvoláván dojem polotónu u černobílé fotky v novinách. Na obrazovce monitoru je to jiné, tam jsou pixely stejně veliké, avšak mají různou hodnotu jasu (někdy svítí víc a jindy míň) a jinou hodnotu barvy. Lidské oko má 120 milionů "pixelů", pokud jde o políčko kinofilmu, obvykle se uvádí, že "použitelných" je pět milionů. Víme, že jádro digitálního aparátu tvoří snímač CCD, tedy destička pokrytá snímacími body. Podle toho, kolik snímacích bodů na CCD je, tolika pixelový obrázek je schopen snímač vygenerovat. Rostoucí počet pixelů výsledných obrázků závisí na vzrůstu počtu snímacích prvků na CCD. Říkáme, že roste rozlišovací schopnost digitálních aparátů. V běžné praxi hovoříme o tom, že CCD má tolik a tolik pixelů - má pixelů, nebo má dva megapixely (dva miliony pixelů). Základním zdrojem těchto pixelů jsou v digitální fotografii právě tyto speciální senzory. Jsou to malé destičky (donedávna zpravidla o úhlopříčce 1/3 palce, nyní stale častěji větší 1(2) palcové složené z polovodičových buněk, tedy elementů citlivých na světlo. Představme si je zvětšené - jako tác, na němž je vedle sebe naskládáno veliké množství skleniček, jedna vedle druhé. Před začátkem fotografování, tedy před začátkem expozice jsou prázdné. Je to něco podobného, jako když v naprosté tmě uvnitř aparátu čeká na osvit nové políčko filmu - tam ovšem místo polovodičových buněk jsou mikroskopická zrnka halových sloučenin stříbra. Prakticky jde o totéž, jenom technická realizace je jiná. Pak stiskneme spoušť a aktivujeme závěru (některé senzory samy fungují jako závěrka, tedy na patřičnou dobu se aktivují, jiné aparáty používají elektromagnetickou, jiné elektro-optickou závěrku, to nás však v danou chvíli nemusí zajímat). Na dobu vymezenou expozičním automatem nebo naším manuálním nastavením začnou dovnitř objektivem vnikat světelné paprsky. Pro názornost si zobrazíme paprsky odražené ze stinných míst jako krátké linky, paprsky odražené jako delší linky: představme si, že to jsou řady elementů světla, fotonů - jako kdyby světlo teklo. Všimněte si, že do některých skleniček "tečou" kratší "proudy" fotonů a někde jsou proudy delší. Jsou to fotony, které přicházejí skrz objektiv z více osvětlených částí obrazu. Co udělají tyto fotony, částice světla? Na filmu narážejí do krystalů halových sloučenin stříbra a způsobí změny v jejich struktuře, které pak způsobí, že se ve vývojce krystal zvětší, je pak vidět a stane se zrnem negativu, tedy jakýmsi pixelem. Na CCD dojde k něčemu obdobnému. Fotony vyrazí z buňky určité množství elektronů. Toto je vidět na třetím obrázku vlevo. Červená tekutina ve skleničkách, to je ono množství elektronů vyražených slabším nebo mocnějším množstvím fotonů. Množství fotonů a množství elektronů je tedy podobné, analogické. Abychom se dostali k digitálnímu záznamu, je třeba, aby se množství "tekutiny", tedy velikost elektrického náboje vyvolaného dopadem světla, změřila a vyjádřila číselnou hodnotou. No a to vidíme na čtvrtém obrázku vpravo. Zde už jsou čísla, samozřejmě "obyčejná". Jenže to už je jednoduché převést naše běžná čísla do dvojkové soustavy, na sled nul a jedniček, jimž počítače rozumějí. Je jasné, že tam, kde je na fotografované předloze tma, "sklenička" se nenaplní, v buňce žádný náboj nevznikne, bude to černá buňka, tedy černý pixel. Tam kde je maximální jas, vznikne pixel bílý. Jsme tedy u černobílého obrazu. Jednotlivé buňky CCD prvku zachycují světlo a mění energii dopadajících fotonů na elektrický náboj. Nejsou tedy samy o sobě schopny nijak "měřit" barvu dopadajícího světla, tedy jeho vlnovou délku. Tím pádem "nevědí", jestli ten který paprsek, odražený od fotografovaného objektu a zachycený objektivem byl odražen dejme tomu od hnědé kůry stromu, žlutého písku nebo červené

3 cihly. "Vnímají" jen světlo a stín. Snímání barev CCD senzor podává nám jen informace o jasu, a proto musíme, většinou pomocí filtrů nasnímat jasové složky pro jednotlivé barvy ( červenou, zelenou a modrou - RGB). To se dá udělat více způsoby. - Máme jeden CCD senzor, ten může být jak plošný tak řádkový (obr. 2), a před objektiv předsazujeme barevné filtry (RGB). To znamená, že jednu scénu musíme nasnímat třikrát, tím pádem můžeme snímat jen nepohyblivé objekty. - Máme taky jen jeden CCD senzor, ovšem před každou buňkou je předřazen malý filtr, který je buď zelený, modrý nebo červený. Tyto filtry jsou přiřazovány jednotlivým buňkám podle speciální matice, často se setkáme s tím že je tam více zelených, na něž je lidské oko více citlivější.to znamená že na fotce vznikne jeden bod složením většinou čtyř buněk a to má za následek samozřejmě nižší rozlišení. S tímto systémem se setkáme u většiny ONE-SHOT fotoaparátů. Viz. (obr. 3). - Další systém se skládá ze tří CCD senzorů. Na každý z těchto senzorů dopadá vždy právě jedna barevná složka. Aby toto bylo možné, je třeba po průchodu světla objektivem toto světlo rozložit pomocí hranolu na tři složky, které následně dopadají každá na svůj senzor. Zajímavý, leč málo používaný systém pro ONE-SHOT fotoaparáty. Viz. (obr. č. 4).

4 Vnímání barev CCD senzor Víme, že digitální fotka vzniká v zařízení zvaném CCD. Stručně připomenu, že jde o destičku s pevně daným počtem zobrazovacích buněk. V procesoru vznikají zobrazovací body čili pixely. Současné digi foťáky jsou schopné vygenerovat milion až půl druhého milionu pixelů, brzy to budou dva miliony, ve výhledu tři - a cílem je dosáhnout hranice pěti milionů, což je více méně kvalita kinofilmového okénka. Je tedy jasné, že čím více pixelů, tím více dat bude soubor=obrázek obsahovat. Na tomto senzoru jsou velice těsně vedle sebe naskládány světlocitlivé buňky. Uspořádání těchto buněk může býti dvojího typu. - buňky tvoří matici. To pak jsou CCD senzory s plošným uspořádáním. Největší rozlišení je tak okolo 2048x2048. Tyto fotoaparáty mohou být jak statické tak i dynamické. - Nebo mají buňky uspořádány v jedné řádce. Ty se pak nazývají fotoaparáty s řádkově uspořádanými senzory. Jestliže pak dochází ke snímání, provádí se proces podobný tomu, který probíhá u scaneru, neboť dochází, pomocí přesného krokovacího motorku, k posuvu celé řádky světlocitlivých buňek. Samozřejmě že všechny tyto fotoaparáty se řadí do statických, neboť pořízení fotky nějakou tu chvíli trvá. K jejich výhodám však patří velké rozlišení, a to až 7000x5000 bodů. Paměti v digitálních fotoaparátech Pro uložení snímků v přenosných fotoaparátech se využívá několik typů pamětí. - Většina dnešních přístrojů pracuje s pamětí typu flash - velikost této paměti je řádově jednotky megabytů. Tato paměť nemusí být zálohována baterií, takže i když z foťáku vyndáte všechny baterky tak se vám snímky z paměti nevymažou. Nevýhodou těchto pamětí je však poněkud vyšší cena, ne zrovna vysoká rychlost a vcelku značná spotřeba elektrické energie. U foťáků s interní pamětí se občas můžeme setkat s malým vnitřním slotem pro rozšíření paměti.

5 - Běžná paměť typu RAM. Tato paměť je rychlejší než flash, ovšem musí být neustále zásobována energií z baterek. Zřejmě vám je jasné co se stane když se baterka vybije a tak se nyní od tohoto způsobu upouští a spíše se používá paměť typu flash. - Paměti na principu pevných disků. K výhodám tohoto druhu pamětí patří především značná kapacita (vejde se na ně okolo stovky fotek ve slušném rozlišení) k nevýhodám pak značná spotřeba energie. Pro všechny typy platí že mohou být buď interní tj. přímo zabudovaná uvnitř, nebo externí, které se většinou nachází na výměnné PCMCIA kartě (PC CARD). Lepším řešením je samozřejmě použití výměnných PCMCIA karet. K jejich výhodám patří především to, že jich sebou můžete mít více a podle potřeby je vyměňovat. Navíc pokud váš foťák má PCMCIA typ III můžete použít i pevný disk, jehož kapacita je mnohonásobně větší než například u flash pamětí. K dalším výhodám pak patří to, že tyto karty můžete bez problémů používat i s počítači, které mají slot pro PCMCIA karty. K jejich nevýhodám patří hlavně cena a to, že výrobci tímto rozhraním vybavují spíše dražší fotoaparáty střední třídy. Kapacita paměťových karet Jak velkou kapacitu nabízejí paměťové karty do digitálních fotoaparátů? Zatím nejmenší kapacitu nabízejí paměti typu SSFDC. Ty používají zejména digitální fotoaparáty Olympus, Agfa, Panasonic či Ricoh. Tyto karty jsou rozměrově nejmenší a maximální sériově vyráběná kapacita je 16 MB. Dalším hodně rozšířeným druhem jsou karty označované jako "Compact Flash" ve zkratce CF. Zatím maximální kapacitou, kterou jsme zaregistrovali na českém trhu je 48 MB, ale na světovém trhu jsou k dispozici i karty s kapacitou blížící se 64 MB. Tyto karty používají například digitální fotoaparáty Kodak, EPSON a další. Poslední velkou skupinou paměťových karet jsou karty formátu PCMCIA. Ty se prodávají jak v provedení s pamětí typu Flash, tak jsou k dostání i miniaturní harddisky. V první případě se maximální kapacita pohybuje kolem 160 MB, v druhém dokonce půl GB. Zde samozřejmě velkou roli hrají vetší rozměry. Co je to digitální zoom, šum, formát Digitální zoom - Slovem zoom označujeme konstrukci objektivu, která umožňuje plynule měnit ohniskovou vzdálenost mezi dvěma krajními hodnotami. Lidově řečeno, při zoomování se objekt "přibližuje". Videokamery a mnohé digitální fotoaparáty disponují ještě digitálním zoomem, který nám objekt ještě více přiblíží. Děje se to ale za cenu nepřijatelného zhoršení výsledného obrazu. v režimu optického zoomu, tedy při mechanickém posouvání optických soustav vůči sobě uvnitř objektivu kresba obrazu zůstává více méně stejná, v režimu digitálního zoomu je kresba výsledného obrazu podstatně horší. To ostatně nepopírají ani výrobci. Jenže teď se dostáváme k podstatě celé věci. Jistě vám došlo, že jsem obrázek vpravo získal v obrazovém editoru výřezem toho, co bylo na obrázku vlevo uvnitř oranžového rámečku a pak jsem vyříznutý obrázek zvětšil na rozměr původního obrázku. Ano, toto je činnost dobře známá z klasické fotografie, tak zvaný výřez. Provádíme ho ve zvětšovacím přístroji a každý - i málo zkušený - fotograf ví, že výřezem se kresba zhoršuje, při extrémním výřezu vidíme už zrno negativu. Digitální šum - V digitální fotografii šumem rozumíme nepravidelné temné skvrny, které s e objevují na snímku pořízeném při zvýšené citlivosti

6 Šum je vysoce odborný termín v teorii informace - je to v podstatě falešná informace, či desinformace - nahodilého původu. Jak vzniká v digitální fotografii? Obraz v digitálním aparátu vzniká tak, že na snímací prvek (CCD nebo CMOS) dopadá světlo a v světlocitlivých buňkách generuje elektrický náboj - úměrný intenzitě světle. Tedy, čím větší světlo, tím větší náboj. Při zpracování obrazu se uvnitř aparátu přiřazují naměřeným hodnotám hodnoty jasu ve škále od 0 do 255. Nula je absolutní temná, 255 je bílá. Bohužel, náboj vzniká v buňkách i jinak. Působením elektromagnetických vln - rádiové vysílání, mobilní telefony, i teplo. Tomuto nahodilému náboji říkáme šum. Pokud je světlo dosti silné a vygeneruje silný náboj, poměr tohoto náboje vůči šumu je velký, pak říkáme, že je velký odstup od šumu. Pokud ale je světlo slabé a vygeneruje slabý náboj, odstup od šumu je malý. Vidíme to na těchto dvou diagramech: Vidíte, že střední hodnota úrovně elektrického náboje má větší odstup od šumu vlevo, než na diagramu vpravo. Co z toho vyplývá v praxi? Když kupříkladu máme podexponovanou temnou fotku a v editoru ji zesvětlíme, uvidíme na ní tmavé skvrny. To je důsledek toho, že je malý odstup od šumu. V praxi ale pozorujeme ještě jeden - v podstatě obdobný - jev. Lepší digitální aparáty mají nastavitelné hodnoty ISO, zpravidla od ISO 100 do ISO 400. Se snímacím prvkem CCD se při změně citlivosti nic fyzicky nedělá. Je to jen příkaz vyhodnocovací jednotce, aby jinak přiřazovala hodnoty jasů - od 0 do 255, tady aby "snížila nároky" a za bílou prohlásila při ISO 400 to, co by při ISO 100 chápala jako střední jas. Zase si to ukážeme na diagramu. Vlevo naznačujeme ISO 100, vpravo ISO 400. Vidíte, jak klesly nároky na nejvyšší jas - jenže šum zůstal stejný a odstup podstatně klesl! To je důvod, proč bývají digitální fotografie pořízené za špatných světelných podmínek při vysokém ISO skvrnité. Digitální formát - "Formát" je v digitální fotografii velmi často používaný pojem, avšak má jiný význam, než v klasické fotografii - tam jím označujeme velikost ať negativu nebo zvětšeniny. Zde označuje typ softwarového zpracování a uložení. BMP (.BMP) - BMP je typický formát pro Windows. Obsahuje pod-formát DIB (deviceindependent bitmap), který umožňuje operačnímu systému Windows obrázek zobrazit na jakémkoli zobrazovacím zařízení. Existují však dva druhy: Pro OS/2 jako nekomprimovaný, s barvami RGB (24bitová barevná hloubka) BMP a DIB pro Windows, v zásadě nekomprimovaný s barvami RGB, avšak je možno uložit v bezstrátové kompresi RLE. Pak ovšem má jen 256 barev. JPEG (.JPG) - JPEG (Joint Photographic Experts Group) je nejběžnější formát v digitální fotografii. V jistém smyslu je totožný s formátem JFIF (JPEG File Interchange Format). JFIF je tedy soubor obsahující obrazovou informaci komprimovanou metodou JPEG. Můžeme se však setkat i s obrázky s extenzí JIF místo JPG. Je to velmi pružný formát podporující 24 bitové barvy s nastavitelnou mírou zásadně ztrátové komprese. Komprimace probíhá v čtvercových blocích o osmi

7 pixlech. V některých editorech lze volit progresivní JPEG. Ten se na webové stránce zobrazuje celý najednou (normální JPEG postupně, odshora), počínaje největšími bloky. Obrázek se tudíž zobrazuje nejdřív v hrubých obrysech a postupně se "vylepšuje". Lze nastavit i počet progresivních načítání. Vzhledem k tomu, že jde o ztrátovou kompresi, obrázek ve formátu JPEG se pokaždé znovu komprimuje a tudíž ztrácí na kvalitě. Doporučuje se proto obrázky po stažení z fotoaparátu přechovávat ve formátu na př. TIFF a převádět do JPEGU (pro potřeby webu) až ve finální podobě EPS (.EPS) - EPS (Encapsulated PostScript) vyvinula firma Adobe pro PostScriptové tiskárny. Soubor EPS má dvě části, v první je textový popis určený tiskárně, druhou část tvoří bitmapový obrázek k zobrazení na monitoru. Používá se jako poslední krok po všech nezbytných úpravách - před vytištěním obrázku v publikaci, dejme tomu v časopisu. FlashPix File Format (.FPX) - FlashPix File Format (.FPX) je velmi moderní formát vyvinutý firmami Kodak, Hewlett-Packard Company, Live Picture a Microsoft. Měl by řešit problém spojený s rozdílnými požadavky zobrazení na monitoru a tisku na obrázek. Obraz je v tomto formátu uložen v různých rozlišeních a navíc i v každé úrovni je rozřřazen do sektorů. Editace problíhá na obrazu s nízkým rozlišením, ovšem informace o změnách se promítá do všech úrovní rozlišení. Navíc je možno vygenerovat různé soubory s různými editacemi a ty pak následně aplikovat na velký obrázek - šetří to čas a prostor na disku. GIFs (.GIF) - GIF (Graphics Interchange Format) je druhý běžně používaný formát na webu. Disponuje jenom 256 barvami, takže při ukládání do tohoto formátu z 24bitových formátů dochází ke ztrátě barev. Barvy jsou uspořádány v tzv. paletě, kde je eventuálně lze dále editovat. Existují dvě verze, GIF 87a a novější GIF 89a. Obě verze existují jako prokládané nebo neprokládané. Jakmile jde o prokládaný GIF, zobrazí se nejdřív v nízké kvalitě a teprve napočtvrté se GIF ukáže úplně. GIFy 89a umožňují definovat jednu - libovolnou - barvu jako průhlednou. GIFy lze ve speciálních editorech ukládat "na sebe" a definovat pořadí a dobu jejich zjevování, čímž se získá efekt animace. Z mnoha důvodů je GIF málo vhodný pro ukládání fotografií, spíše je vhodný pro grafiku s menším počtem barev. Používá bezstrátovou kompresi LZW (Lempel-Ziv-Welch). Photo CD (.PCD) - Photo CD je formát Kodaku pro jejich Compact Disc (CD) s fotkami. U profesionální firmy si můžete nechat nahrát celý váš archiv na takové cédéčko a odtud pak přehrávat v počítači nebo na obrazovce televizoru. PICT (.PIC) - PICT vyvinula firma MacDraw pro Macintoshe. PNG (.PNG) - PNG (Portable Network Graphics) je považován za nástupce formátu GIF pro použití na webu. Jak Microsoft Internet Explorer, tak Netscape Navigator ho podporují ve svých nových verzích. PNG disponuje bezstrátovou kompresí podobně jako GIF. Navíc nabízí možnost 254 úrovní transparence (viz článek o průhledných GIFech) - zatímco GIF nabízí jen jednu průhlednou barvu. Zatím se však PNG nerozšířil, protože obrázky nejsou ve starších verzích MSIE a NN vidět. TIFF (.TIF) - TIFF (Tag Image File Format) vyvinula firma Aldus Corporation pro skenery, stahovače obrazu a pro editaci obrazu. TIFF má několik pod-formátů, takže někdy mohou nastat potíže s jejich otevíráním v editoru, který daný pod-formát nezná. Zpravidla používá kompresní algoritmus LZW. Formát TIFF pracuje v barevné hloubce 24 bitů. Výhody a nevýhody digitální fotografie Začnu nejdříve těmi výhodami, a to výhodou zřejmě největší, totiž rychlostí procesu zpracování. Ta je totiž u digitální technologie daleko větší a méně náročnější než u klasické a proto není problém hned po nafocení začít obraz na počítači zpracovávat. Když k tomu ještě přičteme to, že ve většině případů dochází k dalšímu zpracování stejně na počítači, pak opravdu znatelný, neboť vám odpadnou stasti s vyvoláváním filmů, děláním fotek a hlavně následným scanování. Další výhodou je pak například možnost posílat fotky hned po nafocení pomocí modemu někam jinam a mnohé další související s tím, že máme data hned v podobě vhodné pro počítač. Dále pak pokud má váš foťák možnost zobrazovat fotky na LCD display (a to nyní většina má), pak je dobré, že pokud se

8 vám nějaká fotka nepovede, není problém ji z paměti smazat, a také není špatné to, že si kdykoli můžete nafocené fotky prohlédnout a nemusíte se trápit otázkou "mám už to vyfocené nebo ne?" Některé foťáky ke každé fotce ještě zapisují čas a datum kdy byla daná fotka pořízena, u některých přístrojů se můžeme také setkat s možností ke každé fotce zaznamenat i nějaký ten zvuk, nebo například na nich najdeme konektor, který umožní připojení přístroje k televizi a přehrávání fotek na ní (např. CASIO QV 10 nebo QV 100). Takže tedy nevýhody. Zde bych zmínil například a především cenu, která se i u fotoaparátů určených pro amatéry pohybuje okolo několika desetitisíců korun. Dále je to, pokud samozřejmě nehodláte investovat statisíce, malé rozlišení, nebo malá kapacita paměti. Z toho všeho plyne, že digitální fotoaparáty mají nyní jen malou možnost státi se náhradou za běžně používané přístroje, které si lidé vozí na dovolenou, fotí jimi důležité rodinné události atd. Toto se však může změnit, neboť ceny těchto fotoaparátů by v budoucnu mohly alespoň o něco klesnout. Kde je tedy místo pro digitální fotografii? Především tam, kde je kladen velký důraz právě na onu rychlost. Takže se dá velice dobře používat v novinářské činnosti, dále pak je vhodná jestliže máte co do činění s Internetem nebo na tvorbu různých katalogů, neboť právě zde je důležitá ona dynamika digitálního zpracování. Dále pak je její místo například v různých archivech, neboť je stálá a zabírá na harddisku nebo CD určitě méně místa než klasická fotografie v klasickém archivu. Rozdíly mezi klasickou a digitální fotografii Hlavním rozdílem mezi klasickým filmem a digitálním záznamem je především způsob zachycení obrazu a jeho následné uložení. U klasického fotoaparátu slouží nám všem dobře známý film jak k zachycení obrazu tak i k jeho uchování. Aby jsme poté dostali obraz z filmu, musíme ho nejdříve chemicky zpracovat. U digitálního foťáku je tomu poněkud jinak, a to tak, že fotochemický proces se nám mění na fotoelektrický. Konkrétně to znamená, že nepotřebujeme žádný film, ani žádné chemikálie. Místo filmu pak ve fotoaparátu najdeme především dvě hlavní části + příslušnou elektroniku. Ony dvě hlavní části tvoří jednak světlocitlivý senzor CCD (charge coupled device), který reaguje na intenzitu dopadajícího světla a který převede světelnou informaci na elektrickou, a pak paměť do které se naše snímky ukládají. Jestliže pak chceme naše fotky dostat ven, musíme foťák připojit k počítači nebo rovnou k tiskárně. Stručný popis modelu digitálního fotoaparátu PowerShot G 2 - je prvním čtyřmegapixelovým fotoaparátem z dílen Canonu, který opět posunuje možnosti digitální fotografie o velký krok vpřed. Čtyřmegapixelový senzor nové generace ve spojení s novým, vysoce kvalitním procesem zpracováním digitálního signálu, nově použitým filtrem primárních barev (RGB) a tradičně výtečnou optikou, je zárukou skutečně prvotřídních fotografií. Při tiskovém výstupu již nejsme omezeni formátem A4, nová Gé dvojka zvládne ve fotografické kvalitě i rozměrnější snímky. Jako optimální se v tomto případě jeví spojení s novou inkoustovou tiskárnou Canon S 800, specialistkou na fotorealistický tisk a držitelkou prestižní evropské ceny EISA. Jak už název napovídá, konstrukce přístroje vychází z osvědčeného modelu G1. Zdaleka se však nejedná jen o prostou výměnu CCD snímačů. Uživatele nepochybně zaujme nový, atraktivní design, vylepšená ergonomie přístroje a řada nových, v této kategorii dosud nepoužívaných funkcí a vylepšení. Zobrazení histogramu: je naprosto jedinečná funkce převzatá z profesionální zrcadlovky Canon EOS D30. Vždy po expozici se na displeji objeví histogram, jež nám graficky zobrazí prezentaci jasových úrovní na horizontální ose a počet pixelů pro každou jasovou úroveň na vertikální ose. Pohledem na histogram jste schopni určit jas snímku po jeho nahrání. Tuto funkci do současnosti umožňovaly pouze profesionální zrcadlovky. Bohaté základní příslušenství : Součástí balení je např. software pro úpravu fotografií Adobe PhotoShop 5.0 LE, 32 MB paměťová karta CompactFlash, Li-ion akumulátor s dlouhou výdrží,

9 dálkový ovladač, síťový adaptér či řemen na zavěšení přes rameno nebo na krk. Propojení na tiskárnu : Přístroj umožňuje přímé USB propojení s termosublimační tiskárnou Canon CP-10. Tiskové parametry nastavíme přímo ve fotoaparátu a po chvilce se již těšíme z kvalitních snímků do velikosti kreditní karty. Dlouhé ozvučené videosekvence : V AVI formátu nám G 2 nabízí třicetivteřinové až dvouminutové ozvučené videosekvence, což doposud nebývalo běžným standardem. Tříbodové ostření : Tři zaostřovací body v horizontální ose jsou funkcí, jíž se doposud mohly pyšnit jen digitální zrcadlovky. Široký výběr volitelného příslušenství : G 2 může být samozřejmě obohacen o řadu užitečných doplňků. Makro předsádka, širokoúhlý a tele konvertor nám dávají možnost zvýšit rozsah ohniskové vzdálenosti od 28mm do 153 mm. Samozřejmostí je kompatibilita s blesky řady Speedlite 220EX, 380EX, 420EX a 550EX. Naprostou novinkou je pak možnost použití speciálního blesku pro makrofotografii E-TTL Macro Ring Lite MR-14EX. Dlouhá životnost akumulátoru : Li-ion akumulátor BP-511, který je dodáván v základním příslušenství přístroje nám dovoluje pořídit až 1000 snímků na jedno nabití (bez použití LCD displeje). Výrazně jsou tak rozšířeny možnosti fotoaparátu při celodenním fotografování v exteriérech. Výklopný LCD panel : jaký známe z videokamer rozšiřuje tvůrčí možnosti uživatele a dovoluje fotografovat ze všech možných pozic a úhlů.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Co je počítačová grafika

Co je počítačová grafika Počítačová grafika Co je počítačová grafika Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima Využití počítačové grafiky Tiskoviny - časopisy, noviny, knihy, letáky Reklama

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM

CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM 10x optický a 3x digit. zoom Super-makro již od 3cm Autom. i manuální vyvážení bílé 4 vlastní uživatelská nastavení s baterií, USB a AV kabel, Profesionální

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát 2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát Ing. Libor Jakubčík, 2012 CC BY - SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Základní rozdělení digitálních fotoaparátů Kompakty zdroj

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice J. Vrzal, 1.0 Rastrová grafika body uspořádané do pravidelné matice rastr pixelů (ppi, Pixel Per Inch) monitor 90 ppi rastr tiskových bodů (dpi, Dot Per Inch) kvalitní tisk 300 dpi 2 Rastrová grafika 3

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com JAK TO VŠECHNO ZAČALO Co je fotografie? - Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí

Více

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém Optoelektronické senzory Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém Optron obsahuje generátor světla (LED) a detektor optické prostředí změna prostředí změna

Více

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ OBRAZOVÝ PROCESOR OBJEKTIV ZAOSTŘOVÁNÍ Efektivní pixely Celkem pixelů EOS-1D Mark III Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr Vestavěný/fixní se samočisticí jednotkou

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

1. Digitální fotoaparát

1. Digitální fotoaparát 1. Digitální fotoaparát Jak funguje digitální fotoaparát Digitální fotoaparát se od obyčejného liší tím, že místo filmu obsahuje elektronický snímací prvek (nejčastěji snímač CCD) a paměť nebo spíše paměťovou

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I PŘENOSOVÁ MÉDIA - KABELÁŽ Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com SKENERY princip Předlohu pro digitalizaci ozařuje zdroj světla a odražené světlo je vedeno optickým

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Střední hotelová škola, s.r.o. Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Moderní škola

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK KLADY Kvalitnější snímky při extrémních světelných podmínkách (světlé a tmavé objekty na jedné scéně, mlha, šero) Levnější fotografie v papírové podobě

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Zpracovnání digitální fotografie

Zpracovnání digitální fotografie Souvětí pro výběr Tato lekce se zabývá znalostmi a dovednostmi pro prohlížení digitálních fotografií a základy jejich zpracování. Úvodní obrazovka Vznik digitálních fotoaparátů na počátku 90. let přinesl

Více

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film. Světlocitlivý film je proužek

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19 Obsah Obsah Úvod... 7 Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše... 9 Jak vzniká klasická fotografie?... 10 Jak vzniká digitální fotografie?... 11 Nìco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky...

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika Počítačová grafika - obor informatiky zabývající se zpracováním grafické informace (př. obrázky, videa, fotografie, informační plakáty, reklamy, konstrukční plány, návrhy, virtuální světy, hry aj.) První

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Skenery (princip, parametry, typy)

Skenery (princip, parametry, typy) Skenery (princip, parametry, typy) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Pavla Šmejkalová Rostislav Šprinc Rok vyhotovení 2009 Úvod Princip Obecně Postup skenování Části skenerů

Více

Technické údaje DSC-WX7

Technické údaje DSC-WX7 Technické údaje DSC-WX7 Optický zoom 5x Objektiv Přesný digitální zoom Funkce Smart Zoom Přibl. 20x (celkem) až 36x (ve standardu VGA) F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) 4,5 22,5 Ohnisková vzdálenost

Více

F-DV600C. Digitální videorekordér

F-DV600C. Digitální videorekordér F-DV600C Digitální videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník IVT Rastrová grafika 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 459/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 459/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury 6.5.2014 L 133/43 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 459/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Získávání a analýza obrazové informace Obraz jako data Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Osnova 1 Datové formáty obrazu 2 Datové

Více

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE U057 Zoner Photo Studio editace fotografie 2 BAREVNÁ HLOUBKA pixel základní jednotka obrazu bit: ve výpočetní technice nejmenší jednotka informace hodnota 0 nebo 1

Více

Grafika základní pojmy

Grafika základní pojmy Grafika Grafika - úvod Počítačová grafika je velmi dynamicky se rozvíjející obor výpočetní techniky. Běžné dnešní počítače za pomocí příslušného softwaru umožňují uživatelům vytvářet velmi dobré výsledky.

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Pavel Roubal 2009 Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pavel Roubal 2009 1. Výukový

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

digitalizace obrazových předloh perovky

digitalizace obrazových předloh perovky Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Autor: Mgr. MgA. Michal Popieluch Datum vytvoření:

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu.

Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu. Úloha 4.: Spektroskopie s CD Zpracoval: Radek Ševčík Datum: 8.2.2009, 11.2.2009 Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu. 1.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze Fyzikální seminář zimní semestr 2009 Digitální astronomická Digitální astronomická fotografie Radek Prokeš FJFI ČVUT v Praze 15. 10. 2009 Digitální astronomická fotografie Digitální astronomická fotografie!

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Kalibrace Barev Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Úvod do problému: Proč je potřeba kalibrace barev: Při zpracování obrazu může vlivem nejrůznějších nepřesností dojít k rozladění barev. Ty je pak třeba zpětně upravit,

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více