OBČANSKÉ LISTY. č října Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!"

Transkript

1 OBČANSKÉ LISTY Volební noviny Občanů pro Olomouc - sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2014 Občané pro Olomouc Sdru Česk a nez Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! Rozhovor s jedničkou kandidátky Dominikou Kovaříkovou Občanské listy: Řada osobností na Vaší kandidátní listině, včetně Vás samotné, má za sebou účast v řadě občanských aktivit, jako byly protesty proti akvaparku, Šantovka Tower či aktuálně proti hazardu. Jeden novinový titulek Občany pro Olomouc označil přímo tak, že přináší známé aktivisty. Nemůže to být z pohledu některých voličů mínus? V Česku se často objevuje negativní obraz aktivisty jako někoho, kdo proti něčemu vystupuje, blokuje různé stavby apod. Rozhodujme společně! Jak odpovědět na otázku, kdo jsou Občané pro Olomouc? Pokusme se třeba držet oněch tří slov v názvu tohoto volebního sdružení. Za prvé jsme občané. Slovo občan má pro nás důležitější význam než ten, že jsme držiteli občanských průkazů; občanství nám není jen úředním záznamem. Občanství je pro nás způsob života vyznačující se zájmem o obec. Necítíme se jen soukromými osobami, jakkoli nám na našich soukromých životech záleží. Cítíme potřebu a morální povinnost starat se i o prostředí, které nás propojuje s druhými lidmi, protože v něm jde o věci, jež si nikdo z nás soukromě nezařídí. Třeba fungující infrastruktura nebo úcta k zákonům. Jsou to věci obecné či v tomto případě obecní. Kvůli starosti o věci veřejné samozřejmě není nutné vstupovat do politiky. Lze také založit spolek či nadaci, provozovat komunitní zahradu a podobně; ovlivňovat své okolí takříkajíc zdola. Jenže i taková zprvu nepolitická snaha může narazit na problémy, jež jsou důsledkem politických rozhodnutí (nebo naopak toho, že ta rozhodnutí chybí). Kolikrát různé občanské iniciativy slyšely z úst volených zástupců lidu, že jde o nikým nevolené jednotlivce", kteří nemají mandát mluvit do věcí veřejných. A kolikrát slyšeli občanští aktivisté výtky, že jsou pořád jen proti něčemu, ale nepřicházejí s vlastním pozitivním řešením. Tím se dostáváme k druhému slovu pokračování na straně 3 č října 2014 Dominika Kovaříková: Pevně věřím, že ne. Je velká škoda, že slovo aktivista má ve společnosti takový nádech. Přitom slovo aktivista je odvozeno ze slova aktivní, tj. někdo, kdo nesedí doma, ale svým jednáním se snaží ovlivnit věci kolem sebe. pokračování na straně 5

2 KANDIDÁTI Dominika Kovaříková Chci hledat konstruktivní řešení pro lepší nakládání s komunálním odpadem a pro větší zapojení veřejnosti do rozhodování. Pavel Bednařík Podporuji komplexní i jednoduchá řešení pro rozšíření trvale udržitelné dopravy v Olomouci, především té pěší a cyklistické. Vojtěch Pikal Transparentní a otevřená radnice? To jsou smlouvy na internetu, průhledná výběrová řízení, otevřené a vstřícné jednání a veškeré podklady dostupné včas a pro všechny. Michal Krejčí Zbavme město heren. Volte č. 11 a tedy Olomouc bez hazardu. Josef Ondroušek Podpora sportu v Olomouci vyžaduje zavedení transparentního systému zacíleného na trenéry a oddíly, které pracují s mládeží, a na vybavení sportovišť pro širokou veřejnost. Jakub Nepejchal Majetek, který obec vlastní, by měl být lépe využíván, ne rozprodáván. Jiří Hrabal Jsme univerzitní město, využijme toho! Jan Řihošek Zasadím se o zřízení kompletního systému půjčování městských kol zdarma. Jakub Korda Chci do komunální politiky přinést evropské standardy transparentnost, slušnost, upozadění ega a důraz na veřejnou službu. Richard Kořínek Prosazuji zpracování koncepce bytové politiky města, která zohlední dostupné bydlení pro všechny pro mladé rodiny i obyvatele ohrožené sociálním vyloučením. Miloš Reiter Zasadím se o efektivní a spořivé hospodaření města. Používáním svobodného software může samospráva ušetřit nemalé výdaje. František Kocourek Uvědomuji si, jak je společensky důležité, aby magistrát fungoval nejen efektivně, ale hlavně lidsky, aby Olomoučané odcházeli z úřadu spokojeni a bez ztráty cti. Dagmar Reichová Budu prosazovat zvýšení zájmu vedení města o okrajové části Olomouce. Ivana Jeništová Odmítám pětadvacetileté propojení olomouckých stran na řízení města a zasadím se o změnu. Martin Škabraha Budu prosazovat zavedení participativního rozpočtu. Občané by mohli spolurozhodovat o tom, na jaké projekty směřovat peníze z městské pokladny. Hana Vacková Olomouc je nádherné město, které si zaslouží energii občanů, otevřenou komunikaci a transparentní účet, proto bychom měli rozhodovat společně! 2

3 VIZE Rozhodujme společně! dokončení z titulní strany v názvu naší volební strany. Slovu pro. Ano, někteří z nás jsou známí tím, že byli proti různým rozhodnutím či projektům. Hrdě se k tomu hlásíme. Byli jsme proti Paláci Morava, proti aquaparku, proti Šantovka Tower, proti zrušení pobočky pošty na náměstí Republiky, nyní vystupujeme proti přebujelému hazardu. Uznáváme ale, že být proti nestačí. Je také třeba být pro. A to nás vede do politiky. Nemyslíme si, že politika je z podstaty věci špinavá. Jen ji tak někteří lidé dělají. Pro nás je to především prostředek, jak občanskou angažovanost posunout na další úroveň; získat možnost ovlivňovat klíčová politická rozhodnutí přímo tam, kde se dělají, ale přitom neztratit kontakt s nepolitickými, avšak angažovanými občany. Naopak je třeba vytvářet takové podmínky, aby do toho zastupitelům v případě volebního úspěchu pak tedy i nám mohli lépe mluvit. A konečně je tu třetí slovo Olomouc. Mnozí z nás nejsou zdejšími rodáky, když sem ale z různých příčin kdysi přišli, toto město a místo si je získalo natolik, že se rozhodli zůstat. Po letech zde strávených si uvědomujeme, že Olomouc nám mnoho dává a je načase jí to začít vracet. Jedna z věcí, které si klademe za cíl, je být vůči tomuto městu a místu pokorní, respektovat jeho ducha a nedopustit jeho proměnu v kolbiště, na němž se různí mocní jednotlivci budou předhánět, kdo na město shlédne z větší výšky; jako by tu město a krajina byly hlavně pro jejich ega. Nejen pro sebe, ale i pro ty, kdo přijdou po nás, chceme zachovat krásu Olomouce, kterou nechápeme jako překážku moderního a činorodého života, ale naopak jako podstatnou podmínku jeho kvality. Olomouc není světovým velkoměstem a nikdy jím nebude. Je však nezaměnitelná a jedinečná. Společně s Vámi se zasadíme o to, aby takovou i zůstala. Vaši Občané pro Olomouc Vize pro Olomouc Jak vidíme naše město v roce 2024 Občané pro Olomouc chtějí živé, zdravé a bezpečné město, plné spokojených občanů. Máme vizi města, které umí dobře hospodařit bez pochybných záměrů a investic, na základě dlouhodobého plánování, s vyrovnaným rozpočtem, zapojuje veřejnost do rozhodování účast občanů na městském plánování, participativní rozpočet, místní referenda, městská tripartita, nic netají a je otevřené občanům uživatelsky vstřícný přístup k informacím z radnice i městských firem, přenosy ze zastupi telstva, průhledná výběrová řízení, smlouvy zveřejňované na internetu, rozklikávací rozpočet, nenutí obyvatele ani návštěvníky jezdit autem město vstřícné k pěším, cyklistům a handicapovaným, s kvalitní a dostupnou veřejnou dopravou, intenzivně spolupracuje se svou univerzitou stáže studentů v městské samosprávě a místních podnicích, využití odborných kapacit UP pro potřeby města, podporuje předškolní a základní vzdělávání dobrá dostupnost MŠ a Zš ve všech městských částech, všem dětem od tří let garantované místo ve školce, předchází sociálním problémům podpora sociální práce a sociálního bydlení, důsledná regulace hazardu, je vstřícné k drobným a středním podnikatelům příznivé podmínky pro rozvoj místní ekonomiky, chytrá řešení, rozkvétá rozšíření a údržba zeleně, oživení parků, řeky a nábřeží, zelený horizont města, žije v historickém centru i městských částech služby a volnočasové vyžití pro všechny generace, je kulturním centrem dlouhodobá a důsledná podpora kulturních organizací a komunitních aktivit a projektů, podporuje sport pro všechny cílená podpora sportování dětí a oddílů věnujících se výchově mládeže, je sebevědomým centrem kraje a iniciativně se zapojuje do jeho rozvoje, je samo sebou. Podrobný volební program naleznete na 3

4 AKTUALITA Michal Krejčí Ostatně soudím, že referendum musí být zničeno V pondělí 15. září 2014 se na jednání Zastupitelstva města Olomouce dostal historicky první návrh na konání místního referenda. Podání referenda bylo vyvoláno občansky a podpořeno podpisy 10% ze všech oprávněných osob, konkrétně plnoletých obyvatel s trvalým bydlištěm v Olomouci. Referendum se týká otázky nulové tolerance hazardu ve městě, zejména pak výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, tzv. tvrdého hazardu. Leccos o osudu referenda napovědělo zařazení jeho projednávání na samý konec zasedání zastupitelstva. Když konečně večer došlo na věc, vzal si slovo tajemník magistrátu Jan Večeř, který svým skvěle podaným dramatickým vystoupením sehrál v celé věci stěžejní roli. Během jeho projevu bylo zastupitelům rozdáno čerstvé stanovisko Ministerstva vnitra, byť s právně nezávazným názorem, v němž se tento úřad vyslovil negativně k možnosti použití navrhované otázky v referendu. Přičemž zároveň upozornil, že pokud zastupitelstvo referendum vyhlásí, tak jej ve lhůtě 60 dní může tento státní úřad zrušit. Klíčové bylo načasování celé věci, tedy předání ministerského stanoviska teprve během projednávání termínu referenda. Pokud by byl býval výklad Ministerstva vnitra rozdán zastupitelům během dne, tak by mohli být ze strany iniciativy Olomouc bez hazardu obratem seznámeni s čerstvým soudním rozsudkem, jenž byl zveřejněn v týž den. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodoval o stejně položené otázce a označil ji za přípustnou a v referendu hlasovatelnou. Soud zastává opačný názor, než ministerstvo, přičemž jeho výklad je rozhodující. Advokátka Dominika Kovaříková o soudním rozhodnutí zastupitele briskně informovala v povolené replice, avšak zastupitelé na 4 tuto věc vůbec nechtěli reagovat. Nehodila se jim. Řada z nich se raději zabývala tím, že členové přípravného výboru referenda kandidují v komunálních volbách, je-li to vůbec možné a zda nehrozí zneplatnění referenda či vlastních voleb. Stanovisko Ministerstva vnitra i tajemníkovo vystoupení si alibisticky většina z nich vzala jako štít, který použili k rozhodnutí o nespojení referenda s termínem komunálních voleb. Referendum nakonec vyhlásili protože ze zákona museli avšak v předvánoční čas, na pátek 12. prosince 2014, a to s oficiálním zdůvodněním, že pokud by bylo vyhlášené referendum ze strany Ministerstva vnitra v 60ti denní lhůtě zrušeno, tak se aspoň nebude zbytečně konat. Co naplat, že už na druhý den, v úterý 16. září 2014 Ministerstvo vnitra své stanovisko, o něž se zastupitelé tak rádi opřeli, pod vahou rozhodnutí ústeckého soudu samo iniciativně zrušilo a uznalo oprávněnost v referendu položené otázky. Referendum tedy ministerstvo jistě rušit nebude, ale ani zastupitelská většina v podání ODS, ČSSD a TOP 09 se už referenda bát nemusí. Tito zastupitelé si pojistili, aby jeho výsledek nebyl s velkou pravděpodobností platný (podmínka účasti alespoň 35% voličů) a právně závazný (podmínka shody nadpoloviční většiny hlasujících a zároveň alespoň 25% ze všech voličů v Olomouci). Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co můžeme dělat. Anebo můžeme v komunálních volbách volit ty, kteří s hazardem v Olomouci řádně zatočí. Přijd'te k referendu o hazardu 12. prosince Více informací na

5 ROZHOVOR Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! Rozhovor s jedničkou kandidátky Dominikou Kovaříkovou dokončení z titulní strany A společnost takové aktivní lidi potřebuje, i když politici je často označují téměř za zdroj všeho zla spíš ale jen proto, že mohou ohrožovat jejich partikulární zájmy tím, že bedlivě sledují, co se kolem děje. OL: Vy sama máte kromě jiného bohaté zkušenosti z Hnutí Duha. Jak by podle Vás měl vypadat vztah města a podobných neziskových organizací? DK: Neziskové organizace obecně, nejen ty ekologické, by měly být pro město partnery, nikoli protivníky. Tyto organizace nahlížejí na spoustu věcí, které město řeší, z jiných úhlů, mají jiné zkušenosti, jiné informace. Pro město je výhodné s těmito organizacemi více spolupracovat, protože mu mohou nastavovat zrcadlo, dávat zpětnou vazbu toho, co město činí. OL: A co občané, kteří nejsou zvyklí se angažovat? Ne každý na to má čas nebo povahu. Jak chcete dosáhnout toho, aby se občané aktivně zapojovali do rozhodování o veřejných záležitostech, což je jeden z Vašich hlavních programových cílů? DK: Budeme se snažit občanům co nejvíce zpřístupnit možnosti vyjádřit své názory, ať už formou anket či kulatých stolů, dostat se Olomoučanům tzv. pod nos. Vím, že lidé obecně mají čím dál méně času a neradi jím pak plýtvají. Pokusíme se proto s občany komunikovat tak, aby jim to zabralo co nejméně času (ankety na internetu, v Radničních listech apod.), a těm, kteří budou ochotni se zapojit více, např. osobní účastí u kulatého stolu či komunitního plánování, pro to vytvoříme podmínky (časové, prostorové). OL: Je známou věcí, že město je předlužené. Není v takovém případě důvod spíše se úspěchu ve volbách obávat? Možná budete muset činit řadu nepopulárních opatření a neustále vysvětlovat voličům, že na to či ono nejsou peníze. DK: Po volbách to nebude mít jednoduché nikdo, ale čím později se k nápravě odhodláme, tím víc to bude bolet. OL: Jste v olomouckých komunálních volbách jedinou ženou na prvním místě kandidátní listiny. Vnímáte, že česká politika, včetně té komunální, je většinou doménou mužů, a chtěla byste přispět ke změně tohoto stavu, nebo pro Vás tento aspekt není důležitý? DK: Těžko mohu ze své pozice přispět ke změně složení kandidátních listin, kde chybí ženy, takže tento stav zřejmě sama nezměním. Problém je možná v tom, že ženy samy nemají zájem se v politice více angažovat. Je to škoda, ale dospět k tomu musí každá sama. OL: Kromě své advokátní praxe musíte věnovat hodně času rodině. Jak těžké bylo z tohoto hlediska rozhodování přijmout nabídku stát se lídryní Občanů pro Olomouc? DK: Lehké to rozhodně nebylo, od kategorického ne až po možná ano to trvalo zhruba měsíc. Vždycky jsem razila heslo, že změna nepřijde sama, pokud se my sami o ni nezasadíme, takže nakonec jsem se rozhodla zvednout hozenou rukavici a kandidovat v primárkách na jedničku na kandidátce. Samozřejmě pro mou rodinu to není nejlehčí situace, takže je namístě manželovi a dětem poděkovat za trpělivost a toleranci. OL: Zajímá Vás i celostátní, případně světová politika, nebo svou pozornost věnujete pouze komunálním tématům? DK: Celostátní i světovou politiku samozřejmě sleduji rovněž, ale mou prioritou jsou témata komunální. OL: Na které oblasti a problémy byste se jako zastupitelka chtěla zaměřit? DK: Dlouhodobě mne zajímá otázka ochrany životního prostředí, takže například odpadová politika či ochrana zeleně jsou jistě témata, jimž bych se ráda věnovala. OL: Kolik procent hlasů nebo kolik mandátů bude podle Vás možné označit v případě Občanů pro Olomouc za volební úspěch? DK: Za volební úspěch budeme považovat zisk alespoň 5 mandátů, nicméně ideální číslo je 8. 5

6 ROZHOVOR Mezi městem a univerzitou by měl probíhat každodenní rozhovor Rozhovor s profesorem Josefem Jařabem, amerikanistou a bývalým rektorem Univerzity Palackého Občanské listy: Co vlastně pro Vás znamená Olomouc? Josef Jařab: V roce 1955 se pro mě stala univerzitním městem, kde jsem studoval až do roku 1959, po dvaceti letech jsem se vrátil jako učitel. Po roce 1989 se za mnou přestěhovala i rodina z Ostravy, takže se pro mě a mou ženu stala Olomouc definitivně domovem. Osobně ji stále vnímám zejména jako univerzitní město. OL: Může olomoucká univerzita hrát důležitou roli nejen na regionální úrovni, ale přilákat i pedagogy a studenty ze zahraničí? JJ: Určitě může. Nakonec se to dělo a děje. Učím kromě anglistiky a americké literatury také studenty programu Erasmus Euro Culture. Vím tedy, že všichni, kteří sem přicházejí, jsou daleko spokojenější v Olomouci, než třeba v Brně nebo Praze. Olomouc je ideální v tom, že je walkable pěšky je dostupné téměř vše. Je tady domácké prostředí a také klid pro studium. Měli bychom ale určitě dělat víc, nabízet právě atmosféru Olomouce, jak ji nabízí Göttingen a další města. OL: Myslíte si, že město s univerzitou dostatečně spolupracuje? JJ: To nemohu posoudit, ale myslím, že by se určitě dalo jít za hranice prohlášení představitelů města, jak jsou hrdí, že mají v Olomouci univerzitu, a zástupců univerzity, jak jsou hrdí na to, že univerzita sídlí v Olomouci. Myslím, že by se dalo udělat hodně konkrétních věcí, aby se Olomouc opravdu projevovala jako univerzitní město. Je to dluh z obou stran. 6 OL: Jak konkrétně hodnotíte spolupráci města s univerzitou? Které věci by se daly zlepšit? JJ: Politická reprezentace města univerzitu moc nevnímá, či spíše není to příliš poznat. Pan primátor skoro nikdy neměl čas přijít na univerzitní akci, posílal za sebe náměstky nebo jiné zástupce. Vím, že primátor má hodně práce, ale na symbolické momenty musíme oboustranně dbát. Nicméně daleko důležitější je, že zástupci města podle toho, co slýchám nějak moc neberou v úvahu existenci univerzity. Vnímám to například v přednádražním prostoru, kde je mnoho reklam, ale o Olomouci jako univerzitním městě tam není nic. OL: Jednou z priorit Občanů pro Olomouc je mimo jiné to, aby město umožnilo studentům absolvovat stáže na radnici. Souhlasíte s touto aktivitou? JJ: Rozhodně. Zatím se to bohužel neděje. Mezi městem a univerzitou by měl probíhat každodenní intenzivní rozhovor o tom, co může jeden pro druhého udělat. Zatím je to pouhá rétorika. OL: Radnice zadala ještě za primátora Martina Novotného Katedře politologie a evropských studií průzkum, jak jsou občané v Olomouci spokojeni, co je těší, nebo naopak trápí. Při prezentaci výsledků průzkumu byl primátor Martin Major velmi znepokojen výsledkem, že občany nejvíce trápí hazard. Údajně byla otázka položena špatně. Co si myslíte o hazardu v Olomouci Vy? JJ: To je velmi smutné, všechny ty úlitby, které jsme v politice zvyklí dělat. U Čechů to platí obzvlášť. Toho se budeme těžko zbavovat. Stejné je to v případě Ukrajiny. Naše zemědělství nebo průmysl budou sankcemi poškozeny, ale tam probíhá válka. Jsme strašně zahleděni do sebe, pro nás je velký problém, že si koupíme na neděli místo dvou kil vepřového jenom kilo. Když jsme vstupova-

7 OBČANÉ PRO OLOMOUC li do Evropské unie, mysleli jsme si, že se velmi rychle vyrovnáme s ostatními zeměmi, na které jsme zírali přes ostnatý drát. Velká touha po svobodě byla nakonec vyjádřena bohužel velmi materiálně. A kdo by měl pomoci překonat toto omezení? Přece politici a vzdělanci, tedy univerzita. Samozřejmě se to týká i závislosti na penězích z hazardu, jen jsem to zobecnil. OL: Od devadesátých let přetrvává ve společnosti socioekonomické uvažování. Nepřemýšlíme tolik nad hodnotami a širšími perspektivami. Myslíte si, že právě lidé ve sdružení Občané pro Olomouc mají perspektivu situaci změnit? JJ: Stranu zelených právě proto podporuji dlouhodobě, není to žádná politicky zavedená strana se systémovými řešeními, jak říká vždycky ODS. Takzvaná systémová řešení zatím většinou selhávají. A pro mě jsou uskupení jako Strana zelených nebo na komunální úrovni sdružení Občané pro Olomouc zárukou toho, že řešení budou ohleduplná, opřená o realitu a zájmy lidí, ne jen systémová. Je potřeba více prosazovat ideje a lidem otevřená řešení. Občané pro Olomouc nabízejí model, který je možné následovat. OL: Jsou Olomoučané připraveni na větší spolupráci na rozvoji města? JJ: Před pětadvaceti lety převládalo mezi lidmi nadšení. S tím si už dnes nevystačíme. V úsilí proměňovat společnost, vytvářet nové cíle a vize mají kromě univerzity velký prostor také církve. Aktivizovat lidi, aby byli víc lidmi, to je hodně těžké. Někdo to umí, jsou to jednotlivci. Když přijede Tomáš Halík, je plná aula. Je to charismatický člověk, umí charisma využívat velmi pozitivně. A díky takovým autoritám, které se nebojí motivovat lidi k samostatnosti a přemýšlení, se můžeme dobrat většího zapojení občanů. A v tom, doufám, i vy sehrajete důležitou roli. Naše občanské aktivity pro Olomouc Občané pro Olomouc se dlouhodobě angažují a hájí zájmy veřejnosti. Máme bohatou zkušenost v občanských i politických aktivitách, všichni jsme prošli řadou profesí a máme jasnou představu o tom, co je nutné v komunální politice změnit. Chceme omezit moc zaběhnutých politicko-obchodních vazeb, snížit úroveň korupce a klientelismu, zlepšit kontrolu hospodaření města, otevřít radnici občanům a umožnit jim spolurozhodovat o městě, v němž žijí. Proti Paláci Morava V roce 2002 jsme byli u zrodu iniciativy Občané proti Paláci Morava, odmítající projekt stavby obchodního centra v místě tržnice. Záměr byl podporován městem a podařilo se mu zabránit až po demonstraci v květnu Celou kampaň spolukoordinovala Dominika Kovaříková. Proti Aqauparku Už v době přípravy tohoto záměru se naši kandidáti veřejně vyslovovali proti finanční účasti města na tomto projektu. Jednali jsme s tehdejším ekonomickým náměstkem Martinem Novotným, který však naše obavy z toho, že půjde o černou díru do rozpočtu města, nesdílel. Za krásnou Moravu Dlouhodobě sledujeme přípravu protipovodňových opatření na řece Moravě. Navrhujeme koncepční řešení i dílčí záměry. Díky činnosti Michala Krejčího (Unie pro řeku Moravu). jsme dosáhli realizace přírodě blízké protipovodňové úpravy Moravy mezi Velkomoravskou tř. a mostem U Dětského domova. Vytvořený ostrůvek i bezbariérový přístup k vodě a vysázené stromy jsou výsledkem naší práce. Za ochranu zeleně v Hodolanech Naše kandidátka Dagmar Reichová se podílela na ochraně zelené plochy sokolského hřiště před zástavbou bytovými domy. V roce 2010 spolu s dalšími obyvateli Hodolan založila občanské sdružení Hodolany, které za pomoci petice a jednání s představiteli města dosáhlo toho, že zelená plocha zůstane zachována. Proti stavbě Šantovka Tower Olomouc je jedním z nejkrásnějších měst střední Evropy, stále však hrozí privatizace jeho panoramatu a vytunelování jeho historického dědictví, a to záměrem výškové stavby Šantovka Tower v centru města, která by poškodila památkovou rezervaci. Proti záměru vystoupila iniciativa Občané proti Šantovka Tower (D. Kovaříková, M. Potůčková, M. Krejčí ad.), která např. uspořádala veřejné shromáždění, jehož se účastnilo několik stovek občanů. Za zachování Naší Pošty 1 V prosinci 2013 byla zveřejněna informace o zrušení pobočky pošty na náměstí Republiky a jejím přesunutí do Galerie Šantovka, což vyvolalo mezi Olomoučany vlnu nevole. Dominika Kovaříková a Martina Potůčková spoluiniciovaly veřejnou výzvu za zachování této pobočky pošty. Výsledkem snah byla tato pobočka zachována. Za Olomouc bez hazardu Kasino místo Hodolanského divadla nebo Kajot kasino v galerii Šantovka ve středu města i příliš hustá síť heren s cca 1300 hracími automaty to vše bylo podnětem pro vznik iniciativy Olomouc bez hazardu, která vedla k největší petiční akci ve městě, podpořené 8175 Olomoučany. Výsledkem je vyhlášení prvního místního referenda, které se však kvůli nevoli zastupitelů nespojilo s termínem komunálních voleb. Naši kandidáti jsou dále spojeni s aktivitami jako: obrana rozária, iniciativa proti parkovacímu domu u ZOO, bleší trhy Vintage Market, Bajkazyl Olomouc, Do práce na kole a Piána v Olomouci ad., podrobně na: 7

8 PODPORA Občany pro Olomouc podporují osobnosti kulturního a veřejného života kandidátům otázky na tělo. Určitě si nenechejme tuto příležitost před volbami ujít. A uvážíte-li, že jsou představy sdružení Občané pro Olomouc shodné s vašimi, dejte jim šanci. Jsou většinou mladí, takže by jim na zítřku mělo záležet. A zdají se být dost dynamičtí, aby se o naplnění slibů postarali. prof. PhDr. Josef Jařab amerikanista a bývalý rektor Univerzity Palackého Prostudoval jsem si volební program Občanů pro Olomouc a prohlédl si seznam kandidátů. Kdyby se podařilo splnit i jen polovinu volebního programu, tak by se Olomouc ještě více zazelenala a rozkvetla do ještě větší krásy. S mnohými kandidáty se znám osobně a mohu říci, že to jsou lidé slušní, fundovaní a spolehliví. Nemám důvod jim nedůvěřovat. prof. Mgr. Jindřich Štreit fotograf Teď naslouchejme jednotlivým programům a klaďme Váš program a vize se mi líbí, protože jsou zaměřené na lidi a pro lidi. Pokud se občas kousnete do jazyka a nebudete na opozici hledat jen chyby a začnete společně tvořit, mohli byste být dobří. Přeji Občanům pro Olomouc výborný volební výsledek! prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UP S velkou radostí a chutí vyslovuji podporu hnutí Občané pro Olomouc a přeji mu co nejvíce křesel v parlamentu královského hlavního města Olomouce. prof. PhDr. Pavel Zatloukal historik architektury a vysokoškolský pedagog V poslední době zažíváme mnoho událostí, se kterými nesouhlasíme. Jak to změnit? Jít k volbám a volit osobnosti, ke kterým máme důvěru, které v profesním životě dokázaly dojít daleko a mají pověst spolehlivých osob, které berou politiku jako službu lidu, a ne jako prostor pro vlastní obohacení. Proto budu volit Občany pro Olomouc. K lidem na kandidátce mám plnou důvěru a určitě to nejsou ti, kteří si zase chtějí nahrabat. Jak říkal prezident Masaryk, Nebát se a nekrást platí i nyní po téměř sto letech. prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. lékařka Dále nás podporují: Milan Hořínek, pedagog, první porevoluční primátor města Olomouce Mgr. Inge Kosková, kreslířka a bývalá pedagožka Mgr. Libor Michálek, MPA, senátor, whistleblower a bojovník proti korupci prof. PhDr. Rostislav Švácha, historik architektury a vysokoškolský pedagog Ing. Ivo Überall, Ph.D., vědecký pracovník LF UP 8

9 GLOSA Pavel Bednařík Cyklisté sobě aneb hanácký Amsterdam? Olomouc je pro cyklistiku velmi příznivá minimální převýšení, parky kolem centra a dobrá návaznost na mezinárodní, zejména vlakovou dopravu. Cyklostezky budované s přispěním evropských fondů začínají vytvářet prostor pro všechny, kteří používají svůj bicykl jako hlavní dopravní prostředek. Přesto máme k cyklistické metropoli stále daleko. Cykloobousměrky zdaleka nevytvářejí souvislou síť, stojany na kola přibývají chaoticky (na Dolním náměstí příliš, u hlavního nádraží a na náměstí Hrdinů zoufale chybí) a aktivita města v oblasti osvěty a propagace cyklistiky téměř neexistuje. Skutečně není možné dělat víc, než čekat na evropské desítky milionů na budování cyklostezek? Stačí, když si město osvojí některé z nápadů, které už jinde fungují, a bude: podporovat cyklojízdy, osvětové iniciativy (např. Do práce na kole), jmenovat cyklokoordinátora na plný úvazek (což funguje ve více než třiceti cykloměstech), budovat zastřešená a hlídaná parkoviště pro kola (jako v Hradci Králové a Uherském Hradišti), osazovat frekventovaná místa stojany (banky, úřady, nádraží, parky), budovat samoobslužná servisní místa (jako v německých městech), označovat silnice cyklopiktogramy pro bezpečnější provoz. Realizace mnoha nápadů závisí především na vůli a iniciativě komunálních politiků. Velkou inspirací pro změny v myšlení lidí mohou být právě oni. Bude brzy také primátor(ka) Olomouce jezdit do práce na kole? Cyklovize Cyklodoprava ve městě je jedním z klíčových bodů programu Občanů pro Olomouc. Proč? Jde o celosvětový trend, ekologickou i módní záležitost a hlavně o udržitelné řešení dopravního provozu pro jakékoli město včetně našeho. V posledních letech se i Olomouc pohnula k lepšímu. Stále je to však nedostačující. Vhodných inspirací, jak cyklodopravu účinně podporovat, je mnoho. Proč kolo? Ti, kdo jako dopravní prostředek preferují jízdní kolo, si obvykle dobře uvědomují její zásadní přednosti. Kolo je: levnější (za cenu náhradních dílů do auta se pořídí i dvě kola), zdravější (spaluje pouze vlastní tuky), šetrnější (nevypouští toxické látky a CO2), rychlé (neuvázne v zácpách, vždy je více možností kudy jet), praktické (snadno se parkuje a delší vzdálenosti můžeme překonat vlakem). Na kole v Olomouci Dokud se i olomoučtí radní nezačnou intenzivně věnovat cyklodopravě, nemůžeme uvažovat o dlouhodobých plánech. Ty samozřejmě existují už dnes, jde ale spíše o technokratické dokumenty a záměry (cyklogenerel, napojení nadnárodních cyklotras). Co je potřeba udělat především: pracovat na dlouhodobém plánu mobility, který sám vygeneruje konkrétní kroky vedoucí k jejímu naplnění. Občané pro Olomouc prosazují plán mobility s jasným stanovením priorit v oblasti pěší a cyklistické dopravy a kvalitní MHD koncipované na základě potřeb občanů. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo dokumenty, které popisují plnění tohoto plánu krok za krokem. Jejich součástí je i Vize 25 k dosažení 25% podílu cyklodopravy v celkovém objemu dopravy. Občané pro Olomouc nabízejí vizi pro město 21. století, kde je kolo dopravním prostředkem i životním stylem. Rádi bychom se zasadili o to, aby se Olomouci za pár let přezdívalo hanácký Amsterdam. 9

10 GLOSA Josef Ondroušek Podpora rekreačního sportu v Olomouci Za necelých dvacet let, během nichž se nejen jako funkcionář aktivně účastním sportovního života v Olomouci, jsem toho zažil spoustu. A jak to ve sportu chodí, některé situace a události byly velmi radostné a příjemné, jiné spíše stresující. Co mě v oblasti sportu těší především, to jsou sportující děti. Jejich nadšení, bezelstnost, radost, smích (a někdy i pláč), to jsou pozitivní okamžiky zcela určitě pro každého z nás. Proto bych velmi rád efektivně pomohl sportovním a zájmovým oddílům a sdružením. Z vlastní zkušenosti vím, že zajistit materiální vybavení sportovišť, jejich základní údržbu a bezpečnost tak, aby se děti nezranily a sportoviště naplno sloužila svému účelu, bývá pro oddíly téměř nemožné. Drtivá většina funkcionářů a trenérů se o to snaží ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Za sportující děti přitom nesou odpovědnost. Obdivuji je, že za těchto podmínek takovou náročnou práci vůbec vykonávají, a náleží jim velký dík nejen ode mne. Kdybych měl jako zastupitel příležitost, rád bych nastavil transparentní pravidla podpory města všem oddílům pracujícím s mládeží. Pomáhal bych jim se zajištěním bezpečnosti sportovišť. A přispěl bych k vytvoření systému finanční podpory města trenérům rekreačního a nekomerčního sportu. Tito lidé nepředávají našim dětem pouze základy sportu, ale také morálky. Fungují jako osobnostní vzory, učí své svěřence vyhrávat, prohrávat a přijmout někdy i křivdu, která patří jak ke sportu, tak k životu. Proto si určitě zaslouží nejen náš obdiv, ale i odměnu. Bohužel jsem zažil mnoho trenérů, kteří se trénování mládeže věnovali a věnují jen proto, že skutečně není zbytí. Svým odevzdaným přístupem ale děti spíše odrazují a ony pak často se sportem zbytečně končí. Domnívám se proto, že symbolická odměna by mohla pro trenéry představovat alespoň drobné 10 zadostiučinění a motivaci k zodpovědnému naplňování svého poslání. Nápadů a podnětů, jak pomoci rozvoji masového sportu v Olomouci, je více a osobně bych je rád z pozice zastupitele města Olomouce pomohl postupně uskutečňovat. Podporují nás

11 GLOSA Richard Kořínek Co s lidmi bez domova v Olomouci? V nedávné novinářské anketě se na prvním místě mezi problémy Olomouce umístili bezdomovci v centru města. Setkání s člověkem bez domova asi nikoho nepotěší, zvláště pokud se dlouho nemyl. Bezdomovci žijí v centru všech měst nejen v Evropě. Dá se proto tento problém vůbec někdy vyřešit? Město i neziskovky už mnohé činí a rozhodně existuje prostor i pro další řešení. V prvé řadě bychom neměli zapomínat, že bezdomovci jsou pouze příslovečnou špičkou ledovce. Kam až sahá tento ledovec? Možná hlouběji, než by se mohlo zdát. Začíná u lidí, kteří mají své domovy, ale dostali se do problémů a reálně jim hrozí, že o bydlení přijdou. Dostat se do takových problémů je poměrně snadné. Stačí ztráta zaměstnání, zpočátku malé dluhy, které narostou díky advokátním a exekutorským poplatkům. Scénářů je mnoho, ale téměř ve všech z nich figurují dluhy, proto je nezbytná především prevence. Do naší dluhové poradny docházejí desítky lidí, mnozí z nich navštěvují i jiné podobné poradny ve městě, ale poptávka stále převyšuje naše kapacity. Zlepšení situace by dost možná pomohl i sebekritický přístup samotného města, které může své dluhy vymáhat samo a nemusí je předávat soukromým exekutorům či přeprodávat inkasním společnostem. To všechno zvyšuje zátěž pro dlužníka a zhoršuje jeho situaci. A může vést k tomu, že se z něj stane bezdomovec. Jak správně řešit situaci, kdy někdo zrovna přichází o bydlení? Panuje jednoznačná shoda, že nejefektivnější je tzv. housing- -first přístup dotyčnému je potřeba co nejdříve zajistit bydlení ve standardních podmínkách. Řešení jeho situace tak bude ve všech ohledech snazší, rychlejší a v konečném důsledku i levnější. Bydlení v komerčních ubytovnách, v azylových domech, domech na půl cesty apod. už není tak vhodné. Člověk ztrácí soukromí, hůř se vyrovnává s obtížnou životní situací, je pro něj těžší najít práci a postupně ztrácí i energii cokoli řešit. Několik ubytoven v Olomouci máme. Azylové domy také. Ale sociální byty, které by v dané situaci pomohly, zatím ne. Co dělat, pokud už někdo o bydlení přišel? Stát poskytuje sociální služby, přístup k lékařské péči, ale obtížně pomáhá rozvíjet perspektivu, že je možné problém řešit a zase žít běžný život. V rámci různých výzkumů jsem se ptal lidí bez domova, co jim vlastně pomáhá. Řada z nich odpověděla, že nejdůležitější pro ně je, aby s nimi někdo jednal jako s lidmi alespoň v azylovém domě. Venku na ulici se setkávají s opačným přístupem. V Olomouci jsou provozovány tři azylové domy. Jeden pro matky s dětmi (má odlišný režim fungování), další se nacházejí v Řepčíně a ve Wurmově ulici. Oba jsou nešťastně umístěny. Ten městský se nachází na okraji města, a není proto příliš využívaný. Charitní azylový dům přímo v centru je naopak velmi vytížený, což některým obyvatelům v okolí nevyhovuje. Město už s Charitou o možných náhradních prostorách jednalo, ale zatím vždy bez výsledku. Shrňme si, co můžeme pro lidi bez domova udělat. V první řadě podpořit prevenci, je nejlevnější a nejefektivnější. Dále potřebujeme sociální bydlení. A v neposlední řadě by bylo vhodné optimalizovat kapacitu a umístění služeb, které se lidem bez domova věnují. Nezmínil jsem represi. Je neopomenutelná a má své opodstatnění. Příčinu bezdomovectví ale řešit nedokáže na rozdíl od výše popsaných opatření. Měli bychom počítat s tím, že lidé bez domova s námi budou stále. Citlivou politikou můžeme snížit jejich počet, rozsah problémů, kterým čelí, i problémů, se kterými se potýká jejich okolí. A to není vůbec málo. 11

12 ROZHOVOR Olomouc bez hazardu Rozhovor s Michalem Krejčím, zmocněncem petičního výboru iniciativy Olomouc bez hazardu Občanské listy: Jaký byl hlavní podnět k vytvoření petice k referendu o hazardu? Michal Krejčí: První podnět k vytvoření petice za vyvolání referenda o hazardu v Olomouci přišel v roce 2013, kdy radnice v souvislosti s prodejem bývalého hodolanského divadla připravovala vyhlášku k regulaci hazardu. Společně s občany Hodolan jsme tehdy podpořili petici proti kasinu, kterou podepsalo 1811 místních obyvatel. Nelíbil se nám záměr společnosti Endl+K vytvořit z divadla kasino. Je to nejhorší možné řešení. Budova je sice zachráněna, ale pokud v ní bude kasino, tak mnoho užitku lidem v Hodolanech nepřinese. Nesouhlasili jsme ani s podobou regulační vyhlášky, díky níž zanikly menší herny, ale byla povolena dvě nová velká kasina. Vedle toho v Hodolanech ještě kasino Kajot v Galerii Šantovka. Přesunutí hazardu z mnoha heren do několika kasin má sice logiku, neboť kasina jsou více monitorována, ale součástí této redukce, při níž se zásadně omezuje počet míst s provozem hracích automatů (čili dostupnost nabídky pro závislé hráče), by měla být lokalizace kasin mimo obydlené části města. Umístění kasina do obchodního domu ve středu města a v sousedství divadla, do něhož chodí děti, je nepřípustné. V současnosti je v Olomouci asi 1300 hracích automatů a videoloterijních terminálů, takřka stejný počet jako před přijetím regulační vyhlášky v roce Na jeden automat připadá 77 obyvatel, což je druhé nejnižší číslo rámci v ČR (a tedy druhé nejhorší umístění). Když se letos na jaře po republice rozběhla příprava referend o hazardu, kterou koordinuje o.s. Občané proti hazardu, k této aktivitě jsme se přidali. Nechceme, aby Olomouc zůstala hazardním rájem. Hazard, jak jej známe v Česku, není v Evropě a ve světě obvyklou normou, ale zcela výstřední situací. Ať dopadnou výsledky referend 12 jakkoli, jejich velká vlna vytvořila potřebný tlak na systémovou změnu, která vyústila v přípravu nového loterijního zákona. Proto každý, kdo podpořil petici za vyvolání referenda, pomohl i této koncepční změně v přístupu k hazardu. OL: Jak vnímáte skutečnost, že termín referenda byl stanoven až na prosinec? Sleduje tím podle Vás olomoucká radnice nějaký záměr? MK: Záměr radnice a zastupitelstva je jednoznačný: zmařit referendum. Stávající politická garnitura, ať jde o koaliční strany či největší opoziční stranu, jež je v mnoha případech osobními kontakty provázaná s majiteli firem provozujících hazard, si nepřeje větší omezení hazardu. Někteří sice nyní o vyšší regulaci hazardu mluví, ale to jen proto, že je před volbami, a navíc bez jasných cílů, jejichž naplnění by šlo zpětně ověřit. Je známo, že pokud není konání referenda termínově spojené s volbami, tak lidé k referendu obvykle nepřicházejí v dostatečném počtu, a výsledek tudíž není platný a právně závazný. Avšak pro nás bude i tak důležitým vyjádřením hlasu Olomoučanů, a proto vyzýváme občany, aby k referendu přišli a vyjádřili svůj názor. OL: Proč Vám jde jen o zákaz heren, není snad hazard i stírání losů? MK: Nejde nám o hazard v celé šíři slova, ale o zásadní redukci tzv. tvrdého hazardu, který představují výherní automaty a videoloterijní terminály, nacházející se v hernách a kasinech. Závislost na tvrdém hazardu, srovnatelná se závislostí na pervitinu, u nás přivedla k bankrotu hodně živnostníků i malé firmy, jejichž šéfové prohráli firemní peníze a své zaměstnance museli propustit. U sociálně slabých gamblerů stát vlastně vydává sociální dávky kapitánům hazardu, neboť končí v jejich automatech. Hráči finančně zatěžují svou rodinu a přátele, případně se uchylují ke krádežím. Hazard je pro společnost jednoznačně zátěží. OL: Jste připraveni na neúspěch, na to, že lidé k referendu nepřijdou v potřebném počtu? Co se bude z Vaší strany dít dál? MK: Výsledek referenda budeme respektovat, i když by nebyl kvůli nízké účasti právně závazný. Otázka v referendu je striktní a má vést k tzv. nulové toleranci tvrdého hazardu. Její znění jsme převzali od Občanů proti hazardu. Ke stejné otázce se vysloví lidé v dalších městech. Přípustnost této otázky v referendu nedávno potvrdil i soud. Pokud lidé svým hlasováním řeknou ano, tak bude na zastupitelstvu, aby nulovou toleranci novou vyhláškou v Olomouci prosadilo. Následně lze v souvislosti s plánovaným přijetím nového loterijního zákona nastavit nové podmínky pro provoz hazardu v Olomouci. Začalo by se od nuly a třeba formou veřejné soutěže, v níž by zájemce, který by nejlépe splnil stanovená kriteria, získal potřebnou licenci na jedno či dvě kasina mimo obydlená území města. To by mohl být cílový stav.

13 GLOSA Dominika Kovaříková Odpady aneb Kdo víc třídí, ten míň platí třídit nebo ideálně minimalizovat jeho vznik, tím nižší budou náklady spojené s jeho zpracováním (tím méně se bude platit skládkám za jeho uložení, tím méně se jej bude vozit do spaloven). Čím více se podaří odpadu vytřídit, tím více se jej může dodávat k dalšímu využití jako surovina, a tím větší příjem z něj může město mít. Je proto potřeba obyvatele motivovat k tomu, aby se jim vyplatilo směsného odpadu produkovat méně, a to nejen pro dobrý pocit, ale i proto, že to prospěje jejich peněženkám. Proto bychom rádi v Olomouci zavedli motivační systém plateb za směsný komunální odpad. V současné době je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jak se tato platba oficiálně nazývá, ve výši 660 Kč za rok. A to bez ohledu na to, kolik odpadu reálně ten který občan Olomouce vyprodukuje všichni platíme stejně. Takto nastavený poplatek je nespravedlivý vůči těm, kteří se snaží odpadu produkovat co nejméně, a nijak nemotivuje ostatní, aby také jednali šetrněji a odpovědněji.věřím, že je možné poplatek snížit pro ty z nás, kteří se chovají ekologicky odpovědněji. Vzorem nám může být hned několik obcí a měst v České republice, kde už podobně motivační systémy úhrady poplatků za komunální odpad dobře fungují (např. Mikulov či Letohrad). Odpady nás provázejí každodenním životem. Každý den je vytváříme něco vyhazujeme, něčeho se zbavujeme. Pro někoho končí úvahy nad odpadky vysypáním koše do popelnice se směsným odpadem, jiní je ještě před vyhozením vytřídí, aby snížili množství dále nezpracovatelného odpoadu. A ještě existuje skupina lidí, kteří nad odpady přemýšlejí ještě dávno před tím, než vzniknou, například při nákupu, a řídí se heslem nejlepší odpad je ten, který nevznikne. K těmto lidem počítám i sebe. Osobně mi vadí, kolik toho po sobě zanecháváme. I proto jsme například pro obě naše děti používali látkové plínky, a prakticky tak neprodukovali žádný odpad v podobě jednorázových nerozložitelných plen. Věřím, že takto uvažujících je nás v Olomouci více. Jak ale motivovat další občany, aby svůj přístup k nakládání s odpadky změnili? Čím víc Olomoučanů bude odpad Máme nejtransparentnější kampaň v Olomouci. 13

14 GLOSA Jiří Hrabal Olomouc a Univerzita Palackého Ne každé město s univerzitou je univerzitní město. Olomouc nepochybně univerzitním městem je. Má kolem 23 tisíc studentů a na 100 tisíc absolventů. Univerzita Palackého (dále UP) patří mezi 3% nejlepších univerzit v celosvětovém měřítku. Jak plyne z průzkumů politologa Pavla Šaradína, její občané jsou si toho vědomi a náležitě si toho cení. UP je také druhý největší zaměstnavatel v Olomouci a nepochybně tak zásadním způsobem ovlivňuje život ve městě. Na příchod nového semestru vždy čekají nejen vyučující, ale i provozovatelé kaváren, realitních kanceláří, sportovišť či majitelé obchodů. Olomouc díky univerzitě ročně navštěvují tisíce zahraničních hostů, kteří se významně podílejí na turistickém ruchu, ať už přímo, tedy svou přítomností, či nepřímo. Jejich pozitivní reference mohou do našeho města přilákat jejich kolegy, přátele a známé. Politická reprezentace Olomouce by měla umět značky UP využít a s univerzitou intenzivně spolupracovat. A to nejen formou proklamací na tiskových konferencích. Jednoznačný zájem o spolupráci je v současné době vidět ze strany UP. Nové vedení univerzity vyvíjí řadu aktivit, jež možná více příslušejí vedení města než UP. Jako příklad lze uvést kampaň UPbike nebo projekt Zaparkuj na oživení městských parků. Ten byl sice propagován jako společný projekt města a Univerzity Palackého, ale zdá se, že role magistrátu spočívala jen v přítomnosti jeho představitelů na tiskové konferenci. UP nabízí našemu městu obrovský potenciál v turistickém ruchu: sto tisíc absolventů, které by vedení města ve spolupráci s UP mělo být schopno do Olomouce přilákat na kulturní, společenské či sportovní události a aktivity, které budou zaměřené právě na ně. Město by také mělo umět najít cesty, jak oslovit zahraniční studenty a badatele. Ti se pak mohou stát velvyslanci a propagátory Olomouce v zahraničí. UP může městu poskytnout vzdělané studenty, kteří v rámci diplomových prací mohou pro potřeby magistrátu provádět případové analýzy (v oborech sociologie, geoinformatiky apod.). Magistrát by pak měl zavést lépe fungující systém v přidělování grantů v oblasti kultury pro žadatele z UP, než je ten stávající. Možností, jak by spolupráce magistrátu a UP mohla vést ke zlepšení života občanů, je celá řada. Je načase, aby se spolupráce města a UP přenesla z roviny proklamací do roviny činů. Čím více aktivity vidíme na straně současného vedení UP, tím více je zřejmá pasivita na straně vedení města. Věděli jste, že: Univerzita Palackého je druhým největším zaměstnavatelem v Olomouci? Hostující profesoři a studenti tvoří významnou část turistického ruchu a příjmů města? UP má studentů a 3000 zaměstnanců? 5 kandidátů Občanů pro Olomouc pracuje na UP? 14

15 KANDIDÁTI Kandidátní listina Občanů pro Olomouc sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů 1. Mgr. Dominika Kovaříková 2. Mgr. Pavel Bednařík 3. Bc. Vojtěch Pikal 4. Mgr. Michal Krejčí 5. Mgr. Josef Ondroušek 6. Bc. Jakub Nepejchal 7. Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. 8. Ing. Jan Řihošek 9. Mgr. Jakub Korda, Ph.D. 10. Mgr. Richard Kořínek 11. Miloš Reiter 12. Ing. František Kocourek 13. Ing. Dagmar Reichová 14. Ivana Jeništová 15. Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. 16. Ing. Mgr. Hana Vacková 17. Ing. Kateřina Mátlová 18. Ing. Vilém Švec 19. Vlastimil Holík 20. Mgr. Dagmar Říhová 21. Mgr. Pavel Žwak 22. Ing. Ivo Koukal 23. PhDr. Lenka Slámová 24. Mgr. Daniel Ševčík 25. Antonín Jakubec 26. JUDr. Hana Dleštíková 27. Mgr. Petr Vymazal, DiS. 28. Petr Chmel 29. Ing. Dana Calábková 30. Václav Holík 31. Lubomír Šavrňák 32. Bc. Tomáš Matýsek 33. Mgr. Martina Potůčková 34. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. 35. Mgr. et Mgr. Michal Brumar 36. Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. 37. Mgr. Dita Palaščáková 38. Michal Stavinoha 39. František Snídal 40. Mgr. Michaela Schaferová 41. Mgr. Jan Vrbický 42. Mgr. Miroslav Kubíček 43. Mgr. Michaela Balarinová 44. Bc. David Rygel 45. Mgr. Ondřej Molin advokátka vysokoškolský pedagog a živnostník programátor, organizátor her pro mládež ekolog, předseda Unie pro řeku Moravu jednatel společnosti sociální pracovník vysokoškolský pedagog koordinátor CENTRA SEMAFOR ředitel Academia film Olomouc ředitel místní organizace Člověka v tísni strojník úředník ekonomka novinářka a penzistka filozof a publicista středoškolská učitelka hypoteční poradkyně urbanista živnostník, bankster terénní sociální pracovnice lektor ARPOK manažer odpadů klinická psycholožka redaktor obchodně-technický manažer advokátka sociální pracovník na vedoucí pozici malíř, lektor informatička fotograf marketingový manažer lesník historička umění vědecký pracovník LF UP středoškolský učitel vysokoškolský pedagog pedagog VOŠ Charitas bazénový specialista důchodce psycholožka odborný pracovník v ochraně přírody středoškolský učitel marketingová specialistka sociální pedagog živnostník 15

16 Návod, jak neztratit svůj hlas v komunálních volbách Komunální volby používají odlišný volební systém, než volby parlamentní nebo evropské. Proto vám přinášíme jednoduchý návod, jak volit. Cílem je dát vašemu hlasu váhu, kterou může mít pouze v případě, že budete dbát několika základních kroků. V Olomouci nově existuje pro komunální volby jediný volební obvod. Hlasovací lístek tvoří velký arch papíru se všemi kandidujícími subjekty. Volič má tolik hlasů, kolik mandátů má dané zastupitelstvo (v Olomouci je to 45). Ze zákona má volič trojí možnost, jak hlasovat: 1) Označit křížkem jednu volební stranu; 2) Označit křížkem jednu volební stranu a křížkovat další kandidáty z jiných uskupení (takto zvolení kandidáti odebírají hlasy zdola volební straně, kterou jste označili jako první) 3) Označit jednotlivé kandidáty napříč volebními subjekty do celkového počtu zastupitelů (45). Pro voliče je nejlepší variantou označit jednu volební stranu. Ve všech dalších případech dochází ke zbytečnému tříštění hlasů, které se přepočítávají pomocí koeficientu (tj. vámi zakřížkovaný kandidát nedostane celý hlas, jen jeho poměrnou část). Co jste možná nevěděli: Jde o jeden z nejsložitějších volebních systémů v Česku a mnohé strany jeho neznalosti voliči hojně využívají. Často opakovaný mýtus o tzv. panašování, kdy si voliči mohou sestavit podle svých preferencí napříč kandidátními listinami celé zastupitelstvo, je do jisté míry iluzorní, neboť pro vykřížkování kandidáta na vyšší pozice v rámci volebního subjektu je potřeba, aby dotyčný získal alespoň o 10% více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany. Při křížkování jednotlivých kandidátů hlasy většinou připadnou kandidátům na čelních místech, které se volič pokusil (neúspěšně) přeskočit a které vlastně do zastupitelstva vůbec nechtěl prosadit. Sejdeme se u volebních uren 10. a 11. října. Volte s rozvahou! 2024: černý scénář č října 2014 Občanské listy. Volební noviny Občanů pro Olomouc sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí Redakce: Daniel Ševčík. Grafika: Martin Pohančeník. 1. číslo. Vychází: 1. října Kontakt: Vytištěno na recyklovaném papíře.

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Projekt "Parlamenty pro participaci"

Projekt Parlamenty pro participaci Realizator projektu je apolitické sdružení, které vzniklo v roce 2009. Sestává ze středoškolských studentů, jimž umožňuje podílet se na věcech veřejných, a to jak v rámci města Brna, tak i na krajské a

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému Tschechisch Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby Základy dolnosaského komunálního volebního systému Základy dolnosaského komunálního volebního systému V Dolním Sasku se každých pět let volí

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

ŠVÝCARSKÉ ZKUŠENOSTI A JEJICH IMPLEMENTACE VE VYTVÁŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU A KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR NA PRAZE 7

ŠVÝCARSKÉ ZKUŠENOSTI A JEJICH IMPLEMENTACE VE VYTVÁŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU A KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR NA PRAZE 7 ŠVÝCARSKÉ ZKUŠENOSTI A JEJICH IMPLEMENTACE VE VYTVÁŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU A KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR NA PRAZE 7 PHDR.ING.ARCH. LENKA BURGEROVÁ, PHD. RADNÍ PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY, URBANISMU

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny:

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: Problémy, které má změna řešit Postavení oddílů s právní subjektivitou Nové typy členství Poslání zaměření a hodnoty Propojenost poslání a vize s cíli a

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice KOALIČNÍ SMLOUVA PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016 uzavřená mezi Politická strana: Strana zelených Se sídlem: Senovažné náměstí 2, 110 00 Praha 1 IČ: 00409740 Zastoupená statutárními zástupci a krajskou předsedkyní

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF na období let 2010 2012 Dokument upravující poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Varnsdorf v oblasti sportu Schválena ZM Varnsdorf dne: 25. března

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Praha 10. května 2012 Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. Ing. Kateřina Boukalová smrcinova@mestodobris.cz www.mestodobris.cz

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s.

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. 1. Základní ustanovení 1.1. Název spolku je Kulatá šachovnice z.s. (dále jen Spolek). 1.2. Sídlo Spolku je Nerudova 132, 50002 Hradec Králové. 1.3. Spolek

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Pracovní list 03 25 VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Úkol č. 1: Doplňování A. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají co... roky podle zásad... volebního systému ve 14 volebních

Více

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Prezident republiky vyhlásil volby na dny 10. října 2014 a 11. října 2014.

Více

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24.

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Co se děje v ČR?! Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Na otázku, zda má Česko přistoupit do měnové unie a přijmout Euro odpověděl: Tuto otázku

Více

Pracovní skupina Urbanismus a architektura

Pracovní skupina Urbanismus a architektura Pracovní skupina Urbanismus a architektura Strategický plán Ostravy 2017-2023 29. června 2016 Cíl a program jednání Cílem setkání je vnést do přípravy strategického plánu prvky současného urbanismu = funkčního

Více

Návrh na konání místního referenda

Návrh na konání místního referenda Návrh na konání místního referenda Magistrátu statutárního města Jihlavy Masarykovo nám. 1, Jihlava 586 01 od Víta Prchala zmocněnce Přípravného výboru, Lipová 7, Jihlava 586 01 kontakt: tel. 737 689 996

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 O nás Změna pro Liberec z.s. sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního, přirozeně

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

*MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor

*MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor *MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 79714-2/ODK-2015 Praha 5. června 2015 Obec Svojetice Na Kopci 14

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čaj o páté, spojený s kulatým stolem na téma: Nulová tolerance heren?

Čaj o páté, spojený s kulatým stolem na téma: Nulová tolerance heren? Čaj o páté, spojený s kulatým stolem na téma: Nulová tolerance heren? Místo a datum konání: velká zasedací místnost, 14. května 2014 od 17:0 do 19:30 hodin Pořádal: starosta MČ Praha 21 Přítomni: Zástupci

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás Občanské sdružení Změna pro Liberec sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního,

Více

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Klub zastupitelů politického hnutí ANO 2011, zastoupený Tiborem Batthyánym, Klub zastupitelů volební strany Změna pro Liberec (dále

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské VOLEBNÍ PROGRAM Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva v Sadské ----------------- 10. a 11. října 2014 ----------------- Vážení spoluobčané! Rozhodně nepatříme

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková Název bodu:

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 213 10. funkční období 213 Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více