OBČANSKÉ LISTY. č října Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!"

Transkript

1 OBČANSKÉ LISTY Volební noviny Občanů pro Olomouc - sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2014 Občané pro Olomouc Sdru Česk a nez Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! Rozhovor s jedničkou kandidátky Dominikou Kovaříkovou Občanské listy: Řada osobností na Vaší kandidátní listině, včetně Vás samotné, má za sebou účast v řadě občanských aktivit, jako byly protesty proti akvaparku, Šantovka Tower či aktuálně proti hazardu. Jeden novinový titulek Občany pro Olomouc označil přímo tak, že přináší známé aktivisty. Nemůže to být z pohledu některých voličů mínus? V Česku se často objevuje negativní obraz aktivisty jako někoho, kdo proti něčemu vystupuje, blokuje různé stavby apod. Rozhodujme společně! Jak odpovědět na otázku, kdo jsou Občané pro Olomouc? Pokusme se třeba držet oněch tří slov v názvu tohoto volebního sdružení. Za prvé jsme občané. Slovo občan má pro nás důležitější význam než ten, že jsme držiteli občanských průkazů; občanství nám není jen úředním záznamem. Občanství je pro nás způsob života vyznačující se zájmem o obec. Necítíme se jen soukromými osobami, jakkoli nám na našich soukromých životech záleží. Cítíme potřebu a morální povinnost starat se i o prostředí, které nás propojuje s druhými lidmi, protože v něm jde o věci, jež si nikdo z nás soukromě nezařídí. Třeba fungující infrastruktura nebo úcta k zákonům. Jsou to věci obecné či v tomto případě obecní. Kvůli starosti o věci veřejné samozřejmě není nutné vstupovat do politiky. Lze také založit spolek či nadaci, provozovat komunitní zahradu a podobně; ovlivňovat své okolí takříkajíc zdola. Jenže i taková zprvu nepolitická snaha může narazit na problémy, jež jsou důsledkem politických rozhodnutí (nebo naopak toho, že ta rozhodnutí chybí). Kolikrát různé občanské iniciativy slyšely z úst volených zástupců lidu, že jde o nikým nevolené jednotlivce", kteří nemají mandát mluvit do věcí veřejných. A kolikrát slyšeli občanští aktivisté výtky, že jsou pořád jen proti něčemu, ale nepřicházejí s vlastním pozitivním řešením. Tím se dostáváme k druhému slovu pokračování na straně 3 č října 2014 Dominika Kovaříková: Pevně věřím, že ne. Je velká škoda, že slovo aktivista má ve společnosti takový nádech. Přitom slovo aktivista je odvozeno ze slova aktivní, tj. někdo, kdo nesedí doma, ale svým jednáním se snaží ovlivnit věci kolem sebe. pokračování na straně 5

2 KANDIDÁTI Dominika Kovaříková Chci hledat konstruktivní řešení pro lepší nakládání s komunálním odpadem a pro větší zapojení veřejnosti do rozhodování. Pavel Bednařík Podporuji komplexní i jednoduchá řešení pro rozšíření trvale udržitelné dopravy v Olomouci, především té pěší a cyklistické. Vojtěch Pikal Transparentní a otevřená radnice? To jsou smlouvy na internetu, průhledná výběrová řízení, otevřené a vstřícné jednání a veškeré podklady dostupné včas a pro všechny. Michal Krejčí Zbavme město heren. Volte č. 11 a tedy Olomouc bez hazardu. Josef Ondroušek Podpora sportu v Olomouci vyžaduje zavedení transparentního systému zacíleného na trenéry a oddíly, které pracují s mládeží, a na vybavení sportovišť pro širokou veřejnost. Jakub Nepejchal Majetek, který obec vlastní, by měl být lépe využíván, ne rozprodáván. Jiří Hrabal Jsme univerzitní město, využijme toho! Jan Řihošek Zasadím se o zřízení kompletního systému půjčování městských kol zdarma. Jakub Korda Chci do komunální politiky přinést evropské standardy transparentnost, slušnost, upozadění ega a důraz na veřejnou službu. Richard Kořínek Prosazuji zpracování koncepce bytové politiky města, která zohlední dostupné bydlení pro všechny pro mladé rodiny i obyvatele ohrožené sociálním vyloučením. Miloš Reiter Zasadím se o efektivní a spořivé hospodaření města. Používáním svobodného software může samospráva ušetřit nemalé výdaje. František Kocourek Uvědomuji si, jak je společensky důležité, aby magistrát fungoval nejen efektivně, ale hlavně lidsky, aby Olomoučané odcházeli z úřadu spokojeni a bez ztráty cti. Dagmar Reichová Budu prosazovat zvýšení zájmu vedení města o okrajové části Olomouce. Ivana Jeništová Odmítám pětadvacetileté propojení olomouckých stran na řízení města a zasadím se o změnu. Martin Škabraha Budu prosazovat zavedení participativního rozpočtu. Občané by mohli spolurozhodovat o tom, na jaké projekty směřovat peníze z městské pokladny. Hana Vacková Olomouc je nádherné město, které si zaslouží energii občanů, otevřenou komunikaci a transparentní účet, proto bychom měli rozhodovat společně! 2

3 VIZE Rozhodujme společně! dokončení z titulní strany v názvu naší volební strany. Slovu pro. Ano, někteří z nás jsou známí tím, že byli proti různým rozhodnutím či projektům. Hrdě se k tomu hlásíme. Byli jsme proti Paláci Morava, proti aquaparku, proti Šantovka Tower, proti zrušení pobočky pošty na náměstí Republiky, nyní vystupujeme proti přebujelému hazardu. Uznáváme ale, že být proti nestačí. Je také třeba být pro. A to nás vede do politiky. Nemyslíme si, že politika je z podstaty věci špinavá. Jen ji tak někteří lidé dělají. Pro nás je to především prostředek, jak občanskou angažovanost posunout na další úroveň; získat možnost ovlivňovat klíčová politická rozhodnutí přímo tam, kde se dělají, ale přitom neztratit kontakt s nepolitickými, avšak angažovanými občany. Naopak je třeba vytvářet takové podmínky, aby do toho zastupitelům v případě volebního úspěchu pak tedy i nám mohli lépe mluvit. A konečně je tu třetí slovo Olomouc. Mnozí z nás nejsou zdejšími rodáky, když sem ale z různých příčin kdysi přišli, toto město a místo si je získalo natolik, že se rozhodli zůstat. Po letech zde strávených si uvědomujeme, že Olomouc nám mnoho dává a je načase jí to začít vracet. Jedna z věcí, které si klademe za cíl, je být vůči tomuto městu a místu pokorní, respektovat jeho ducha a nedopustit jeho proměnu v kolbiště, na němž se různí mocní jednotlivci budou předhánět, kdo na město shlédne z větší výšky; jako by tu město a krajina byly hlavně pro jejich ega. Nejen pro sebe, ale i pro ty, kdo přijdou po nás, chceme zachovat krásu Olomouce, kterou nechápeme jako překážku moderního a činorodého života, ale naopak jako podstatnou podmínku jeho kvality. Olomouc není světovým velkoměstem a nikdy jím nebude. Je však nezaměnitelná a jedinečná. Společně s Vámi se zasadíme o to, aby takovou i zůstala. Vaši Občané pro Olomouc Vize pro Olomouc Jak vidíme naše město v roce 2024 Občané pro Olomouc chtějí živé, zdravé a bezpečné město, plné spokojených občanů. Máme vizi města, které umí dobře hospodařit bez pochybných záměrů a investic, na základě dlouhodobého plánování, s vyrovnaným rozpočtem, zapojuje veřejnost do rozhodování účast občanů na městském plánování, participativní rozpočet, místní referenda, městská tripartita, nic netají a je otevřené občanům uživatelsky vstřícný přístup k informacím z radnice i městských firem, přenosy ze zastupi telstva, průhledná výběrová řízení, smlouvy zveřejňované na internetu, rozklikávací rozpočet, nenutí obyvatele ani návštěvníky jezdit autem město vstřícné k pěším, cyklistům a handicapovaným, s kvalitní a dostupnou veřejnou dopravou, intenzivně spolupracuje se svou univerzitou stáže studentů v městské samosprávě a místních podnicích, využití odborných kapacit UP pro potřeby města, podporuje předškolní a základní vzdělávání dobrá dostupnost MŠ a Zš ve všech městských částech, všem dětem od tří let garantované místo ve školce, předchází sociálním problémům podpora sociální práce a sociálního bydlení, důsledná regulace hazardu, je vstřícné k drobným a středním podnikatelům příznivé podmínky pro rozvoj místní ekonomiky, chytrá řešení, rozkvétá rozšíření a údržba zeleně, oživení parků, řeky a nábřeží, zelený horizont města, žije v historickém centru i městských částech služby a volnočasové vyžití pro všechny generace, je kulturním centrem dlouhodobá a důsledná podpora kulturních organizací a komunitních aktivit a projektů, podporuje sport pro všechny cílená podpora sportování dětí a oddílů věnujících se výchově mládeže, je sebevědomým centrem kraje a iniciativně se zapojuje do jeho rozvoje, je samo sebou. Podrobný volební program naleznete na 3

4 AKTUALITA Michal Krejčí Ostatně soudím, že referendum musí být zničeno V pondělí 15. září 2014 se na jednání Zastupitelstva města Olomouce dostal historicky první návrh na konání místního referenda. Podání referenda bylo vyvoláno občansky a podpořeno podpisy 10% ze všech oprávněných osob, konkrétně plnoletých obyvatel s trvalým bydlištěm v Olomouci. Referendum se týká otázky nulové tolerance hazardu ve městě, zejména pak výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, tzv. tvrdého hazardu. Leccos o osudu referenda napovědělo zařazení jeho projednávání na samý konec zasedání zastupitelstva. Když konečně večer došlo na věc, vzal si slovo tajemník magistrátu Jan Večeř, který svým skvěle podaným dramatickým vystoupením sehrál v celé věci stěžejní roli. Během jeho projevu bylo zastupitelům rozdáno čerstvé stanovisko Ministerstva vnitra, byť s právně nezávazným názorem, v němž se tento úřad vyslovil negativně k možnosti použití navrhované otázky v referendu. Přičemž zároveň upozornil, že pokud zastupitelstvo referendum vyhlásí, tak jej ve lhůtě 60 dní může tento státní úřad zrušit. Klíčové bylo načasování celé věci, tedy předání ministerského stanoviska teprve během projednávání termínu referenda. Pokud by byl býval výklad Ministerstva vnitra rozdán zastupitelům během dne, tak by mohli být ze strany iniciativy Olomouc bez hazardu obratem seznámeni s čerstvým soudním rozsudkem, jenž byl zveřejněn v týž den. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodoval o stejně položené otázce a označil ji za přípustnou a v referendu hlasovatelnou. Soud zastává opačný názor, než ministerstvo, přičemž jeho výklad je rozhodující. Advokátka Dominika Kovaříková o soudním rozhodnutí zastupitele briskně informovala v povolené replice, avšak zastupitelé na 4 tuto věc vůbec nechtěli reagovat. Nehodila se jim. Řada z nich se raději zabývala tím, že členové přípravného výboru referenda kandidují v komunálních volbách, je-li to vůbec možné a zda nehrozí zneplatnění referenda či vlastních voleb. Stanovisko Ministerstva vnitra i tajemníkovo vystoupení si alibisticky většina z nich vzala jako štít, který použili k rozhodnutí o nespojení referenda s termínem komunálních voleb. Referendum nakonec vyhlásili protože ze zákona museli avšak v předvánoční čas, na pátek 12. prosince 2014, a to s oficiálním zdůvodněním, že pokud by bylo vyhlášené referendum ze strany Ministerstva vnitra v 60ti denní lhůtě zrušeno, tak se aspoň nebude zbytečně konat. Co naplat, že už na druhý den, v úterý 16. září 2014 Ministerstvo vnitra své stanovisko, o něž se zastupitelé tak rádi opřeli, pod vahou rozhodnutí ústeckého soudu samo iniciativně zrušilo a uznalo oprávněnost v referendu položené otázky. Referendum tedy ministerstvo jistě rušit nebude, ale ani zastupitelská většina v podání ODS, ČSSD a TOP 09 se už referenda bát nemusí. Tito zastupitelé si pojistili, aby jeho výsledek nebyl s velkou pravděpodobností platný (podmínka účasti alespoň 35% voličů) a právně závazný (podmínka shody nadpoloviční většiny hlasujících a zároveň alespoň 25% ze všech voličů v Olomouci). Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co můžeme dělat. Anebo můžeme v komunálních volbách volit ty, kteří s hazardem v Olomouci řádně zatočí. Přijd'te k referendu o hazardu 12. prosince Více informací na

5 ROZHOVOR Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! Rozhovor s jedničkou kandidátky Dominikou Kovaříkovou dokončení z titulní strany A společnost takové aktivní lidi potřebuje, i když politici je často označují téměř za zdroj všeho zla spíš ale jen proto, že mohou ohrožovat jejich partikulární zájmy tím, že bedlivě sledují, co se kolem děje. OL: Vy sama máte kromě jiného bohaté zkušenosti z Hnutí Duha. Jak by podle Vás měl vypadat vztah města a podobných neziskových organizací? DK: Neziskové organizace obecně, nejen ty ekologické, by měly být pro město partnery, nikoli protivníky. Tyto organizace nahlížejí na spoustu věcí, které město řeší, z jiných úhlů, mají jiné zkušenosti, jiné informace. Pro město je výhodné s těmito organizacemi více spolupracovat, protože mu mohou nastavovat zrcadlo, dávat zpětnou vazbu toho, co město činí. OL: A co občané, kteří nejsou zvyklí se angažovat? Ne každý na to má čas nebo povahu. Jak chcete dosáhnout toho, aby se občané aktivně zapojovali do rozhodování o veřejných záležitostech, což je jeden z Vašich hlavních programových cílů? DK: Budeme se snažit občanům co nejvíce zpřístupnit možnosti vyjádřit své názory, ať už formou anket či kulatých stolů, dostat se Olomoučanům tzv. pod nos. Vím, že lidé obecně mají čím dál méně času a neradi jím pak plýtvají. Pokusíme se proto s občany komunikovat tak, aby jim to zabralo co nejméně času (ankety na internetu, v Radničních listech apod.), a těm, kteří budou ochotni se zapojit více, např. osobní účastí u kulatého stolu či komunitního plánování, pro to vytvoříme podmínky (časové, prostorové). OL: Je známou věcí, že město je předlužené. Není v takovém případě důvod spíše se úspěchu ve volbách obávat? Možná budete muset činit řadu nepopulárních opatření a neustále vysvětlovat voličům, že na to či ono nejsou peníze. DK: Po volbách to nebude mít jednoduché nikdo, ale čím později se k nápravě odhodláme, tím víc to bude bolet. OL: Jste v olomouckých komunálních volbách jedinou ženou na prvním místě kandidátní listiny. Vnímáte, že česká politika, včetně té komunální, je většinou doménou mužů, a chtěla byste přispět ke změně tohoto stavu, nebo pro Vás tento aspekt není důležitý? DK: Těžko mohu ze své pozice přispět ke změně složení kandidátních listin, kde chybí ženy, takže tento stav zřejmě sama nezměním. Problém je možná v tom, že ženy samy nemají zájem se v politice více angažovat. Je to škoda, ale dospět k tomu musí každá sama. OL: Kromě své advokátní praxe musíte věnovat hodně času rodině. Jak těžké bylo z tohoto hlediska rozhodování přijmout nabídku stát se lídryní Občanů pro Olomouc? DK: Lehké to rozhodně nebylo, od kategorického ne až po možná ano to trvalo zhruba měsíc. Vždycky jsem razila heslo, že změna nepřijde sama, pokud se my sami o ni nezasadíme, takže nakonec jsem se rozhodla zvednout hozenou rukavici a kandidovat v primárkách na jedničku na kandidátce. Samozřejmě pro mou rodinu to není nejlehčí situace, takže je namístě manželovi a dětem poděkovat za trpělivost a toleranci. OL: Zajímá Vás i celostátní, případně světová politika, nebo svou pozornost věnujete pouze komunálním tématům? DK: Celostátní i světovou politiku samozřejmě sleduji rovněž, ale mou prioritou jsou témata komunální. OL: Na které oblasti a problémy byste se jako zastupitelka chtěla zaměřit? DK: Dlouhodobě mne zajímá otázka ochrany životního prostředí, takže například odpadová politika či ochrana zeleně jsou jistě témata, jimž bych se ráda věnovala. OL: Kolik procent hlasů nebo kolik mandátů bude podle Vás možné označit v případě Občanů pro Olomouc za volební úspěch? DK: Za volební úspěch budeme považovat zisk alespoň 5 mandátů, nicméně ideální číslo je 8. 5

6 ROZHOVOR Mezi městem a univerzitou by měl probíhat každodenní rozhovor Rozhovor s profesorem Josefem Jařabem, amerikanistou a bývalým rektorem Univerzity Palackého Občanské listy: Co vlastně pro Vás znamená Olomouc? Josef Jařab: V roce 1955 se pro mě stala univerzitním městem, kde jsem studoval až do roku 1959, po dvaceti letech jsem se vrátil jako učitel. Po roce 1989 se za mnou přestěhovala i rodina z Ostravy, takže se pro mě a mou ženu stala Olomouc definitivně domovem. Osobně ji stále vnímám zejména jako univerzitní město. OL: Může olomoucká univerzita hrát důležitou roli nejen na regionální úrovni, ale přilákat i pedagogy a studenty ze zahraničí? JJ: Určitě může. Nakonec se to dělo a děje. Učím kromě anglistiky a americké literatury také studenty programu Erasmus Euro Culture. Vím tedy, že všichni, kteří sem přicházejí, jsou daleko spokojenější v Olomouci, než třeba v Brně nebo Praze. Olomouc je ideální v tom, že je walkable pěšky je dostupné téměř vše. Je tady domácké prostředí a také klid pro studium. Měli bychom ale určitě dělat víc, nabízet právě atmosféru Olomouce, jak ji nabízí Göttingen a další města. OL: Myslíte si, že město s univerzitou dostatečně spolupracuje? JJ: To nemohu posoudit, ale myslím, že by se určitě dalo jít za hranice prohlášení představitelů města, jak jsou hrdí, že mají v Olomouci univerzitu, a zástupců univerzity, jak jsou hrdí na to, že univerzita sídlí v Olomouci. Myslím, že by se dalo udělat hodně konkrétních věcí, aby se Olomouc opravdu projevovala jako univerzitní město. Je to dluh z obou stran. 6 OL: Jak konkrétně hodnotíte spolupráci města s univerzitou? Které věci by se daly zlepšit? JJ: Politická reprezentace města univerzitu moc nevnímá, či spíše není to příliš poznat. Pan primátor skoro nikdy neměl čas přijít na univerzitní akci, posílal za sebe náměstky nebo jiné zástupce. Vím, že primátor má hodně práce, ale na symbolické momenty musíme oboustranně dbát. Nicméně daleko důležitější je, že zástupci města podle toho, co slýchám nějak moc neberou v úvahu existenci univerzity. Vnímám to například v přednádražním prostoru, kde je mnoho reklam, ale o Olomouci jako univerzitním městě tam není nic. OL: Jednou z priorit Občanů pro Olomouc je mimo jiné to, aby město umožnilo studentům absolvovat stáže na radnici. Souhlasíte s touto aktivitou? JJ: Rozhodně. Zatím se to bohužel neděje. Mezi městem a univerzitou by měl probíhat každodenní intenzivní rozhovor o tom, co může jeden pro druhého udělat. Zatím je to pouhá rétorika. OL: Radnice zadala ještě za primátora Martina Novotného Katedře politologie a evropských studií průzkum, jak jsou občané v Olomouci spokojeni, co je těší, nebo naopak trápí. Při prezentaci výsledků průzkumu byl primátor Martin Major velmi znepokojen výsledkem, že občany nejvíce trápí hazard. Údajně byla otázka položena špatně. Co si myslíte o hazardu v Olomouci Vy? JJ: To je velmi smutné, všechny ty úlitby, které jsme v politice zvyklí dělat. U Čechů to platí obzvlášť. Toho se budeme těžko zbavovat. Stejné je to v případě Ukrajiny. Naše zemědělství nebo průmysl budou sankcemi poškozeny, ale tam probíhá válka. Jsme strašně zahleděni do sebe, pro nás je velký problém, že si koupíme na neděli místo dvou kil vepřového jenom kilo. Když jsme vstupova-

7 OBČANÉ PRO OLOMOUC li do Evropské unie, mysleli jsme si, že se velmi rychle vyrovnáme s ostatními zeměmi, na které jsme zírali přes ostnatý drát. Velká touha po svobodě byla nakonec vyjádřena bohužel velmi materiálně. A kdo by měl pomoci překonat toto omezení? Přece politici a vzdělanci, tedy univerzita. Samozřejmě se to týká i závislosti na penězích z hazardu, jen jsem to zobecnil. OL: Od devadesátých let přetrvává ve společnosti socioekonomické uvažování. Nepřemýšlíme tolik nad hodnotami a širšími perspektivami. Myslíte si, že právě lidé ve sdružení Občané pro Olomouc mají perspektivu situaci změnit? JJ: Stranu zelených právě proto podporuji dlouhodobě, není to žádná politicky zavedená strana se systémovými řešeními, jak říká vždycky ODS. Takzvaná systémová řešení zatím většinou selhávají. A pro mě jsou uskupení jako Strana zelených nebo na komunální úrovni sdružení Občané pro Olomouc zárukou toho, že řešení budou ohleduplná, opřená o realitu a zájmy lidí, ne jen systémová. Je potřeba více prosazovat ideje a lidem otevřená řešení. Občané pro Olomouc nabízejí model, který je možné následovat. OL: Jsou Olomoučané připraveni na větší spolupráci na rozvoji města? JJ: Před pětadvaceti lety převládalo mezi lidmi nadšení. S tím si už dnes nevystačíme. V úsilí proměňovat společnost, vytvářet nové cíle a vize mají kromě univerzity velký prostor také církve. Aktivizovat lidi, aby byli víc lidmi, to je hodně těžké. Někdo to umí, jsou to jednotlivci. Když přijede Tomáš Halík, je plná aula. Je to charismatický člověk, umí charisma využívat velmi pozitivně. A díky takovým autoritám, které se nebojí motivovat lidi k samostatnosti a přemýšlení, se můžeme dobrat většího zapojení občanů. A v tom, doufám, i vy sehrajete důležitou roli. Naše občanské aktivity pro Olomouc Občané pro Olomouc se dlouhodobě angažují a hájí zájmy veřejnosti. Máme bohatou zkušenost v občanských i politických aktivitách, všichni jsme prošli řadou profesí a máme jasnou představu o tom, co je nutné v komunální politice změnit. Chceme omezit moc zaběhnutých politicko-obchodních vazeb, snížit úroveň korupce a klientelismu, zlepšit kontrolu hospodaření města, otevřít radnici občanům a umožnit jim spolurozhodovat o městě, v němž žijí. Proti Paláci Morava V roce 2002 jsme byli u zrodu iniciativy Občané proti Paláci Morava, odmítající projekt stavby obchodního centra v místě tržnice. Záměr byl podporován městem a podařilo se mu zabránit až po demonstraci v květnu Celou kampaň spolukoordinovala Dominika Kovaříková. Proti Aqauparku Už v době přípravy tohoto záměru se naši kandidáti veřejně vyslovovali proti finanční účasti města na tomto projektu. Jednali jsme s tehdejším ekonomickým náměstkem Martinem Novotným, který však naše obavy z toho, že půjde o černou díru do rozpočtu města, nesdílel. Za krásnou Moravu Dlouhodobě sledujeme přípravu protipovodňových opatření na řece Moravě. Navrhujeme koncepční řešení i dílčí záměry. Díky činnosti Michala Krejčího (Unie pro řeku Moravu). jsme dosáhli realizace přírodě blízké protipovodňové úpravy Moravy mezi Velkomoravskou tř. a mostem U Dětského domova. Vytvořený ostrůvek i bezbariérový přístup k vodě a vysázené stromy jsou výsledkem naší práce. Za ochranu zeleně v Hodolanech Naše kandidátka Dagmar Reichová se podílela na ochraně zelené plochy sokolského hřiště před zástavbou bytovými domy. V roce 2010 spolu s dalšími obyvateli Hodolan založila občanské sdružení Hodolany, které za pomoci petice a jednání s představiteli města dosáhlo toho, že zelená plocha zůstane zachována. Proti stavbě Šantovka Tower Olomouc je jedním z nejkrásnějších měst střední Evropy, stále však hrozí privatizace jeho panoramatu a vytunelování jeho historického dědictví, a to záměrem výškové stavby Šantovka Tower v centru města, která by poškodila památkovou rezervaci. Proti záměru vystoupila iniciativa Občané proti Šantovka Tower (D. Kovaříková, M. Potůčková, M. Krejčí ad.), která např. uspořádala veřejné shromáždění, jehož se účastnilo několik stovek občanů. Za zachování Naší Pošty 1 V prosinci 2013 byla zveřejněna informace o zrušení pobočky pošty na náměstí Republiky a jejím přesunutí do Galerie Šantovka, což vyvolalo mezi Olomoučany vlnu nevole. Dominika Kovaříková a Martina Potůčková spoluiniciovaly veřejnou výzvu za zachování této pobočky pošty. Výsledkem snah byla tato pobočka zachována. Za Olomouc bez hazardu Kasino místo Hodolanského divadla nebo Kajot kasino v galerii Šantovka ve středu města i příliš hustá síť heren s cca 1300 hracími automaty to vše bylo podnětem pro vznik iniciativy Olomouc bez hazardu, která vedla k největší petiční akci ve městě, podpořené 8175 Olomoučany. Výsledkem je vyhlášení prvního místního referenda, které se však kvůli nevoli zastupitelů nespojilo s termínem komunálních voleb. Naši kandidáti jsou dále spojeni s aktivitami jako: obrana rozária, iniciativa proti parkovacímu domu u ZOO, bleší trhy Vintage Market, Bajkazyl Olomouc, Do práce na kole a Piána v Olomouci ad., podrobně na: 7

8 PODPORA Občany pro Olomouc podporují osobnosti kulturního a veřejného života kandidátům otázky na tělo. Určitě si nenechejme tuto příležitost před volbami ujít. A uvážíte-li, že jsou představy sdružení Občané pro Olomouc shodné s vašimi, dejte jim šanci. Jsou většinou mladí, takže by jim na zítřku mělo záležet. A zdají se být dost dynamičtí, aby se o naplnění slibů postarali. prof. PhDr. Josef Jařab amerikanista a bývalý rektor Univerzity Palackého Prostudoval jsem si volební program Občanů pro Olomouc a prohlédl si seznam kandidátů. Kdyby se podařilo splnit i jen polovinu volebního programu, tak by se Olomouc ještě více zazelenala a rozkvetla do ještě větší krásy. S mnohými kandidáty se znám osobně a mohu říci, že to jsou lidé slušní, fundovaní a spolehliví. Nemám důvod jim nedůvěřovat. prof. Mgr. Jindřich Štreit fotograf Teď naslouchejme jednotlivým programům a klaďme Váš program a vize se mi líbí, protože jsou zaměřené na lidi a pro lidi. Pokud se občas kousnete do jazyka a nebudete na opozici hledat jen chyby a začnete společně tvořit, mohli byste být dobří. Přeji Občanům pro Olomouc výborný volební výsledek! prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UP S velkou radostí a chutí vyslovuji podporu hnutí Občané pro Olomouc a přeji mu co nejvíce křesel v parlamentu královského hlavního města Olomouce. prof. PhDr. Pavel Zatloukal historik architektury a vysokoškolský pedagog V poslední době zažíváme mnoho událostí, se kterými nesouhlasíme. Jak to změnit? Jít k volbám a volit osobnosti, ke kterým máme důvěru, které v profesním životě dokázaly dojít daleko a mají pověst spolehlivých osob, které berou politiku jako službu lidu, a ne jako prostor pro vlastní obohacení. Proto budu volit Občany pro Olomouc. K lidem na kandidátce mám plnou důvěru a určitě to nejsou ti, kteří si zase chtějí nahrabat. Jak říkal prezident Masaryk, Nebát se a nekrást platí i nyní po téměř sto letech. prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. lékařka Dále nás podporují: Milan Hořínek, pedagog, první porevoluční primátor města Olomouce Mgr. Inge Kosková, kreslířka a bývalá pedagožka Mgr. Libor Michálek, MPA, senátor, whistleblower a bojovník proti korupci prof. PhDr. Rostislav Švácha, historik architektury a vysokoškolský pedagog Ing. Ivo Überall, Ph.D., vědecký pracovník LF UP 8

9 GLOSA Pavel Bednařík Cyklisté sobě aneb hanácký Amsterdam? Olomouc je pro cyklistiku velmi příznivá minimální převýšení, parky kolem centra a dobrá návaznost na mezinárodní, zejména vlakovou dopravu. Cyklostezky budované s přispěním evropských fondů začínají vytvářet prostor pro všechny, kteří používají svůj bicykl jako hlavní dopravní prostředek. Přesto máme k cyklistické metropoli stále daleko. Cykloobousměrky zdaleka nevytvářejí souvislou síť, stojany na kola přibývají chaoticky (na Dolním náměstí příliš, u hlavního nádraží a na náměstí Hrdinů zoufale chybí) a aktivita města v oblasti osvěty a propagace cyklistiky téměř neexistuje. Skutečně není možné dělat víc, než čekat na evropské desítky milionů na budování cyklostezek? Stačí, když si město osvojí některé z nápadů, které už jinde fungují, a bude: podporovat cyklojízdy, osvětové iniciativy (např. Do práce na kole), jmenovat cyklokoordinátora na plný úvazek (což funguje ve více než třiceti cykloměstech), budovat zastřešená a hlídaná parkoviště pro kola (jako v Hradci Králové a Uherském Hradišti), osazovat frekventovaná místa stojany (banky, úřady, nádraží, parky), budovat samoobslužná servisní místa (jako v německých městech), označovat silnice cyklopiktogramy pro bezpečnější provoz. Realizace mnoha nápadů závisí především na vůli a iniciativě komunálních politiků. Velkou inspirací pro změny v myšlení lidí mohou být právě oni. Bude brzy také primátor(ka) Olomouce jezdit do práce na kole? Cyklovize Cyklodoprava ve městě je jedním z klíčových bodů programu Občanů pro Olomouc. Proč? Jde o celosvětový trend, ekologickou i módní záležitost a hlavně o udržitelné řešení dopravního provozu pro jakékoli město včetně našeho. V posledních letech se i Olomouc pohnula k lepšímu. Stále je to však nedostačující. Vhodných inspirací, jak cyklodopravu účinně podporovat, je mnoho. Proč kolo? Ti, kdo jako dopravní prostředek preferují jízdní kolo, si obvykle dobře uvědomují její zásadní přednosti. Kolo je: levnější (za cenu náhradních dílů do auta se pořídí i dvě kola), zdravější (spaluje pouze vlastní tuky), šetrnější (nevypouští toxické látky a CO2), rychlé (neuvázne v zácpách, vždy je více možností kudy jet), praktické (snadno se parkuje a delší vzdálenosti můžeme překonat vlakem). Na kole v Olomouci Dokud se i olomoučtí radní nezačnou intenzivně věnovat cyklodopravě, nemůžeme uvažovat o dlouhodobých plánech. Ty samozřejmě existují už dnes, jde ale spíše o technokratické dokumenty a záměry (cyklogenerel, napojení nadnárodních cyklotras). Co je potřeba udělat především: pracovat na dlouhodobém plánu mobility, který sám vygeneruje konkrétní kroky vedoucí k jejímu naplnění. Občané pro Olomouc prosazují plán mobility s jasným stanovením priorit v oblasti pěší a cyklistické dopravy a kvalitní MHD koncipované na základě potřeb občanů. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo dokumenty, které popisují plnění tohoto plánu krok za krokem. Jejich součástí je i Vize 25 k dosažení 25% podílu cyklodopravy v celkovém objemu dopravy. Občané pro Olomouc nabízejí vizi pro město 21. století, kde je kolo dopravním prostředkem i životním stylem. Rádi bychom se zasadili o to, aby se Olomouci za pár let přezdívalo hanácký Amsterdam. 9

10 GLOSA Josef Ondroušek Podpora rekreačního sportu v Olomouci Za necelých dvacet let, během nichž se nejen jako funkcionář aktivně účastním sportovního života v Olomouci, jsem toho zažil spoustu. A jak to ve sportu chodí, některé situace a události byly velmi radostné a příjemné, jiné spíše stresující. Co mě v oblasti sportu těší především, to jsou sportující děti. Jejich nadšení, bezelstnost, radost, smích (a někdy i pláč), to jsou pozitivní okamžiky zcela určitě pro každého z nás. Proto bych velmi rád efektivně pomohl sportovním a zájmovým oddílům a sdružením. Z vlastní zkušenosti vím, že zajistit materiální vybavení sportovišť, jejich základní údržbu a bezpečnost tak, aby se děti nezranily a sportoviště naplno sloužila svému účelu, bývá pro oddíly téměř nemožné. Drtivá většina funkcionářů a trenérů se o to snaží ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Za sportující děti přitom nesou odpovědnost. Obdivuji je, že za těchto podmínek takovou náročnou práci vůbec vykonávají, a náleží jim velký dík nejen ode mne. Kdybych měl jako zastupitel příležitost, rád bych nastavil transparentní pravidla podpory města všem oddílům pracujícím s mládeží. Pomáhal bych jim se zajištěním bezpečnosti sportovišť. A přispěl bych k vytvoření systému finanční podpory města trenérům rekreačního a nekomerčního sportu. Tito lidé nepředávají našim dětem pouze základy sportu, ale také morálky. Fungují jako osobnostní vzory, učí své svěřence vyhrávat, prohrávat a přijmout někdy i křivdu, která patří jak ke sportu, tak k životu. Proto si určitě zaslouží nejen náš obdiv, ale i odměnu. Bohužel jsem zažil mnoho trenérů, kteří se trénování mládeže věnovali a věnují jen proto, že skutečně není zbytí. Svým odevzdaným přístupem ale děti spíše odrazují a ony pak často se sportem zbytečně končí. Domnívám se proto, že symbolická odměna by mohla pro trenéry představovat alespoň drobné 10 zadostiučinění a motivaci k zodpovědnému naplňování svého poslání. Nápadů a podnětů, jak pomoci rozvoji masového sportu v Olomouci, je více a osobně bych je rád z pozice zastupitele města Olomouce pomohl postupně uskutečňovat. Podporují nás

11 GLOSA Richard Kořínek Co s lidmi bez domova v Olomouci? V nedávné novinářské anketě se na prvním místě mezi problémy Olomouce umístili bezdomovci v centru města. Setkání s člověkem bez domova asi nikoho nepotěší, zvláště pokud se dlouho nemyl. Bezdomovci žijí v centru všech měst nejen v Evropě. Dá se proto tento problém vůbec někdy vyřešit? Město i neziskovky už mnohé činí a rozhodně existuje prostor i pro další řešení. V prvé řadě bychom neměli zapomínat, že bezdomovci jsou pouze příslovečnou špičkou ledovce. Kam až sahá tento ledovec? Možná hlouběji, než by se mohlo zdát. Začíná u lidí, kteří mají své domovy, ale dostali se do problémů a reálně jim hrozí, že o bydlení přijdou. Dostat se do takových problémů je poměrně snadné. Stačí ztráta zaměstnání, zpočátku malé dluhy, které narostou díky advokátním a exekutorským poplatkům. Scénářů je mnoho, ale téměř ve všech z nich figurují dluhy, proto je nezbytná především prevence. Do naší dluhové poradny docházejí desítky lidí, mnozí z nich navštěvují i jiné podobné poradny ve městě, ale poptávka stále převyšuje naše kapacity. Zlepšení situace by dost možná pomohl i sebekritický přístup samotného města, které může své dluhy vymáhat samo a nemusí je předávat soukromým exekutorům či přeprodávat inkasním společnostem. To všechno zvyšuje zátěž pro dlužníka a zhoršuje jeho situaci. A může vést k tomu, že se z něj stane bezdomovec. Jak správně řešit situaci, kdy někdo zrovna přichází o bydlení? Panuje jednoznačná shoda, že nejefektivnější je tzv. housing- -first přístup dotyčnému je potřeba co nejdříve zajistit bydlení ve standardních podmínkách. Řešení jeho situace tak bude ve všech ohledech snazší, rychlejší a v konečném důsledku i levnější. Bydlení v komerčních ubytovnách, v azylových domech, domech na půl cesty apod. už není tak vhodné. Člověk ztrácí soukromí, hůř se vyrovnává s obtížnou životní situací, je pro něj těžší najít práci a postupně ztrácí i energii cokoli řešit. Několik ubytoven v Olomouci máme. Azylové domy také. Ale sociální byty, které by v dané situaci pomohly, zatím ne. Co dělat, pokud už někdo o bydlení přišel? Stát poskytuje sociální služby, přístup k lékařské péči, ale obtížně pomáhá rozvíjet perspektivu, že je možné problém řešit a zase žít běžný život. V rámci různých výzkumů jsem se ptal lidí bez domova, co jim vlastně pomáhá. Řada z nich odpověděla, že nejdůležitější pro ně je, aby s nimi někdo jednal jako s lidmi alespoň v azylovém domě. Venku na ulici se setkávají s opačným přístupem. V Olomouci jsou provozovány tři azylové domy. Jeden pro matky s dětmi (má odlišný režim fungování), další se nacházejí v Řepčíně a ve Wurmově ulici. Oba jsou nešťastně umístěny. Ten městský se nachází na okraji města, a není proto příliš využívaný. Charitní azylový dům přímo v centru je naopak velmi vytížený, což některým obyvatelům v okolí nevyhovuje. Město už s Charitou o možných náhradních prostorách jednalo, ale zatím vždy bez výsledku. Shrňme si, co můžeme pro lidi bez domova udělat. V první řadě podpořit prevenci, je nejlevnější a nejefektivnější. Dále potřebujeme sociální bydlení. A v neposlední řadě by bylo vhodné optimalizovat kapacitu a umístění služeb, které se lidem bez domova věnují. Nezmínil jsem represi. Je neopomenutelná a má své opodstatnění. Příčinu bezdomovectví ale řešit nedokáže na rozdíl od výše popsaných opatření. Měli bychom počítat s tím, že lidé bez domova s námi budou stále. Citlivou politikou můžeme snížit jejich počet, rozsah problémů, kterým čelí, i problémů, se kterými se potýká jejich okolí. A to není vůbec málo. 11

12 ROZHOVOR Olomouc bez hazardu Rozhovor s Michalem Krejčím, zmocněncem petičního výboru iniciativy Olomouc bez hazardu Občanské listy: Jaký byl hlavní podnět k vytvoření petice k referendu o hazardu? Michal Krejčí: První podnět k vytvoření petice za vyvolání referenda o hazardu v Olomouci přišel v roce 2013, kdy radnice v souvislosti s prodejem bývalého hodolanského divadla připravovala vyhlášku k regulaci hazardu. Společně s občany Hodolan jsme tehdy podpořili petici proti kasinu, kterou podepsalo 1811 místních obyvatel. Nelíbil se nám záměr společnosti Endl+K vytvořit z divadla kasino. Je to nejhorší možné řešení. Budova je sice zachráněna, ale pokud v ní bude kasino, tak mnoho užitku lidem v Hodolanech nepřinese. Nesouhlasili jsme ani s podobou regulační vyhlášky, díky níž zanikly menší herny, ale byla povolena dvě nová velká kasina. Vedle toho v Hodolanech ještě kasino Kajot v Galerii Šantovka. Přesunutí hazardu z mnoha heren do několika kasin má sice logiku, neboť kasina jsou více monitorována, ale součástí této redukce, při níž se zásadně omezuje počet míst s provozem hracích automatů (čili dostupnost nabídky pro závislé hráče), by měla být lokalizace kasin mimo obydlené části města. Umístění kasina do obchodního domu ve středu města a v sousedství divadla, do něhož chodí děti, je nepřípustné. V současnosti je v Olomouci asi 1300 hracích automatů a videoloterijních terminálů, takřka stejný počet jako před přijetím regulační vyhlášky v roce Na jeden automat připadá 77 obyvatel, což je druhé nejnižší číslo rámci v ČR (a tedy druhé nejhorší umístění). Když se letos na jaře po republice rozběhla příprava referend o hazardu, kterou koordinuje o.s. Občané proti hazardu, k této aktivitě jsme se přidali. Nechceme, aby Olomouc zůstala hazardním rájem. Hazard, jak jej známe v Česku, není v Evropě a ve světě obvyklou normou, ale zcela výstřední situací. Ať dopadnou výsledky referend 12 jakkoli, jejich velká vlna vytvořila potřebný tlak na systémovou změnu, která vyústila v přípravu nového loterijního zákona. Proto každý, kdo podpořil petici za vyvolání referenda, pomohl i této koncepční změně v přístupu k hazardu. OL: Jak vnímáte skutečnost, že termín referenda byl stanoven až na prosinec? Sleduje tím podle Vás olomoucká radnice nějaký záměr? MK: Záměr radnice a zastupitelstva je jednoznačný: zmařit referendum. Stávající politická garnitura, ať jde o koaliční strany či největší opoziční stranu, jež je v mnoha případech osobními kontakty provázaná s majiteli firem provozujících hazard, si nepřeje větší omezení hazardu. Někteří sice nyní o vyšší regulaci hazardu mluví, ale to jen proto, že je před volbami, a navíc bez jasných cílů, jejichž naplnění by šlo zpětně ověřit. Je známo, že pokud není konání referenda termínově spojené s volbami, tak lidé k referendu obvykle nepřicházejí v dostatečném počtu, a výsledek tudíž není platný a právně závazný. Avšak pro nás bude i tak důležitým vyjádřením hlasu Olomoučanů, a proto vyzýváme občany, aby k referendu přišli a vyjádřili svůj názor. OL: Proč Vám jde jen o zákaz heren, není snad hazard i stírání losů? MK: Nejde nám o hazard v celé šíři slova, ale o zásadní redukci tzv. tvrdého hazardu, který představují výherní automaty a videoloterijní terminály, nacházející se v hernách a kasinech. Závislost na tvrdém hazardu, srovnatelná se závislostí na pervitinu, u nás přivedla k bankrotu hodně živnostníků i malé firmy, jejichž šéfové prohráli firemní peníze a své zaměstnance museli propustit. U sociálně slabých gamblerů stát vlastně vydává sociální dávky kapitánům hazardu, neboť končí v jejich automatech. Hráči finančně zatěžují svou rodinu a přátele, případně se uchylují ke krádežím. Hazard je pro společnost jednoznačně zátěží. OL: Jste připraveni na neúspěch, na to, že lidé k referendu nepřijdou v potřebném počtu? Co se bude z Vaší strany dít dál? MK: Výsledek referenda budeme respektovat, i když by nebyl kvůli nízké účasti právně závazný. Otázka v referendu je striktní a má vést k tzv. nulové toleranci tvrdého hazardu. Její znění jsme převzali od Občanů proti hazardu. Ke stejné otázce se vysloví lidé v dalších městech. Přípustnost této otázky v referendu nedávno potvrdil i soud. Pokud lidé svým hlasováním řeknou ano, tak bude na zastupitelstvu, aby nulovou toleranci novou vyhláškou v Olomouci prosadilo. Následně lze v souvislosti s plánovaným přijetím nového loterijního zákona nastavit nové podmínky pro provoz hazardu v Olomouci. Začalo by se od nuly a třeba formou veřejné soutěže, v níž by zájemce, který by nejlépe splnil stanovená kriteria, získal potřebnou licenci na jedno či dvě kasina mimo obydlená území města. To by mohl být cílový stav.

13 GLOSA Dominika Kovaříková Odpady aneb Kdo víc třídí, ten míň platí třídit nebo ideálně minimalizovat jeho vznik, tím nižší budou náklady spojené s jeho zpracováním (tím méně se bude platit skládkám za jeho uložení, tím méně se jej bude vozit do spaloven). Čím více se podaří odpadu vytřídit, tím více se jej může dodávat k dalšímu využití jako surovina, a tím větší příjem z něj může město mít. Je proto potřeba obyvatele motivovat k tomu, aby se jim vyplatilo směsného odpadu produkovat méně, a to nejen pro dobrý pocit, ale i proto, že to prospěje jejich peněženkám. Proto bychom rádi v Olomouci zavedli motivační systém plateb za směsný komunální odpad. V současné době je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jak se tato platba oficiálně nazývá, ve výši 660 Kč za rok. A to bez ohledu na to, kolik odpadu reálně ten který občan Olomouce vyprodukuje všichni platíme stejně. Takto nastavený poplatek je nespravedlivý vůči těm, kteří se snaží odpadu produkovat co nejméně, a nijak nemotivuje ostatní, aby také jednali šetrněji a odpovědněji.věřím, že je možné poplatek snížit pro ty z nás, kteří se chovají ekologicky odpovědněji. Vzorem nám může být hned několik obcí a měst v České republice, kde už podobně motivační systémy úhrady poplatků za komunální odpad dobře fungují (např. Mikulov či Letohrad). Odpady nás provázejí každodenním životem. Každý den je vytváříme něco vyhazujeme, něčeho se zbavujeme. Pro někoho končí úvahy nad odpadky vysypáním koše do popelnice se směsným odpadem, jiní je ještě před vyhozením vytřídí, aby snížili množství dále nezpracovatelného odpoadu. A ještě existuje skupina lidí, kteří nad odpady přemýšlejí ještě dávno před tím, než vzniknou, například při nákupu, a řídí se heslem nejlepší odpad je ten, který nevznikne. K těmto lidem počítám i sebe. Osobně mi vadí, kolik toho po sobě zanecháváme. I proto jsme například pro obě naše děti používali látkové plínky, a prakticky tak neprodukovali žádný odpad v podobě jednorázových nerozložitelných plen. Věřím, že takto uvažujících je nás v Olomouci více. Jak ale motivovat další občany, aby svůj přístup k nakládání s odpadky změnili? Čím víc Olomoučanů bude odpad Máme nejtransparentnější kampaň v Olomouci. 13

14 GLOSA Jiří Hrabal Olomouc a Univerzita Palackého Ne každé město s univerzitou je univerzitní město. Olomouc nepochybně univerzitním městem je. Má kolem 23 tisíc studentů a na 100 tisíc absolventů. Univerzita Palackého (dále UP) patří mezi 3% nejlepších univerzit v celosvětovém měřítku. Jak plyne z průzkumů politologa Pavla Šaradína, její občané jsou si toho vědomi a náležitě si toho cení. UP je také druhý největší zaměstnavatel v Olomouci a nepochybně tak zásadním způsobem ovlivňuje život ve městě. Na příchod nového semestru vždy čekají nejen vyučující, ale i provozovatelé kaváren, realitních kanceláří, sportovišť či majitelé obchodů. Olomouc díky univerzitě ročně navštěvují tisíce zahraničních hostů, kteří se významně podílejí na turistickém ruchu, ať už přímo, tedy svou přítomností, či nepřímo. Jejich pozitivní reference mohou do našeho města přilákat jejich kolegy, přátele a známé. Politická reprezentace Olomouce by měla umět značky UP využít a s univerzitou intenzivně spolupracovat. A to nejen formou proklamací na tiskových konferencích. Jednoznačný zájem o spolupráci je v současné době vidět ze strany UP. Nové vedení univerzity vyvíjí řadu aktivit, jež možná více příslušejí vedení města než UP. Jako příklad lze uvést kampaň UPbike nebo projekt Zaparkuj na oživení městských parků. Ten byl sice propagován jako společný projekt města a Univerzity Palackého, ale zdá se, že role magistrátu spočívala jen v přítomnosti jeho představitelů na tiskové konferenci. UP nabízí našemu městu obrovský potenciál v turistickém ruchu: sto tisíc absolventů, které by vedení města ve spolupráci s UP mělo být schopno do Olomouce přilákat na kulturní, společenské či sportovní události a aktivity, které budou zaměřené právě na ně. Město by také mělo umět najít cesty, jak oslovit zahraniční studenty a badatele. Ti se pak mohou stát velvyslanci a propagátory Olomouce v zahraničí. UP může městu poskytnout vzdělané studenty, kteří v rámci diplomových prací mohou pro potřeby magistrátu provádět případové analýzy (v oborech sociologie, geoinformatiky apod.). Magistrát by pak měl zavést lépe fungující systém v přidělování grantů v oblasti kultury pro žadatele z UP, než je ten stávající. Možností, jak by spolupráce magistrátu a UP mohla vést ke zlepšení života občanů, je celá řada. Je načase, aby se spolupráce města a UP přenesla z roviny proklamací do roviny činů. Čím více aktivity vidíme na straně současného vedení UP, tím více je zřejmá pasivita na straně vedení města. Věděli jste, že: Univerzita Palackého je druhým největším zaměstnavatelem v Olomouci? Hostující profesoři a studenti tvoří významnou část turistického ruchu a příjmů města? UP má studentů a 3000 zaměstnanců? 5 kandidátů Občanů pro Olomouc pracuje na UP? 14

15 KANDIDÁTI Kandidátní listina Občanů pro Olomouc sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů 1. Mgr. Dominika Kovaříková 2. Mgr. Pavel Bednařík 3. Bc. Vojtěch Pikal 4. Mgr. Michal Krejčí 5. Mgr. Josef Ondroušek 6. Bc. Jakub Nepejchal 7. Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. 8. Ing. Jan Řihošek 9. Mgr. Jakub Korda, Ph.D. 10. Mgr. Richard Kořínek 11. Miloš Reiter 12. Ing. František Kocourek 13. Ing. Dagmar Reichová 14. Ivana Jeništová 15. Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. 16. Ing. Mgr. Hana Vacková 17. Ing. Kateřina Mátlová 18. Ing. Vilém Švec 19. Vlastimil Holík 20. Mgr. Dagmar Říhová 21. Mgr. Pavel Žwak 22. Ing. Ivo Koukal 23. PhDr. Lenka Slámová 24. Mgr. Daniel Ševčík 25. Antonín Jakubec 26. JUDr. Hana Dleštíková 27. Mgr. Petr Vymazal, DiS. 28. Petr Chmel 29. Ing. Dana Calábková 30. Václav Holík 31. Lubomír Šavrňák 32. Bc. Tomáš Matýsek 33. Mgr. Martina Potůčková 34. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. 35. Mgr. et Mgr. Michal Brumar 36. Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. 37. Mgr. Dita Palaščáková 38. Michal Stavinoha 39. František Snídal 40. Mgr. Michaela Schaferová 41. Mgr. Jan Vrbický 42. Mgr. Miroslav Kubíček 43. Mgr. Michaela Balarinová 44. Bc. David Rygel 45. Mgr. Ondřej Molin advokátka vysokoškolský pedagog a živnostník programátor, organizátor her pro mládež ekolog, předseda Unie pro řeku Moravu jednatel společnosti sociální pracovník vysokoškolský pedagog koordinátor CENTRA SEMAFOR ředitel Academia film Olomouc ředitel místní organizace Člověka v tísni strojník úředník ekonomka novinářka a penzistka filozof a publicista středoškolská učitelka hypoteční poradkyně urbanista živnostník, bankster terénní sociální pracovnice lektor ARPOK manažer odpadů klinická psycholožka redaktor obchodně-technický manažer advokátka sociální pracovník na vedoucí pozici malíř, lektor informatička fotograf marketingový manažer lesník historička umění vědecký pracovník LF UP středoškolský učitel vysokoškolský pedagog pedagog VOŠ Charitas bazénový specialista důchodce psycholožka odborný pracovník v ochraně přírody středoškolský učitel marketingová specialistka sociální pedagog živnostník 15

16 Návod, jak neztratit svůj hlas v komunálních volbách Komunální volby používají odlišný volební systém, než volby parlamentní nebo evropské. Proto vám přinášíme jednoduchý návod, jak volit. Cílem je dát vašemu hlasu váhu, kterou může mít pouze v případě, že budete dbát několika základních kroků. V Olomouci nově existuje pro komunální volby jediný volební obvod. Hlasovací lístek tvoří velký arch papíru se všemi kandidujícími subjekty. Volič má tolik hlasů, kolik mandátů má dané zastupitelstvo (v Olomouci je to 45). Ze zákona má volič trojí možnost, jak hlasovat: 1) Označit křížkem jednu volební stranu; 2) Označit křížkem jednu volební stranu a křížkovat další kandidáty z jiných uskupení (takto zvolení kandidáti odebírají hlasy zdola volební straně, kterou jste označili jako první) 3) Označit jednotlivé kandidáty napříč volebními subjekty do celkového počtu zastupitelů (45). Pro voliče je nejlepší variantou označit jednu volební stranu. Ve všech dalších případech dochází ke zbytečnému tříštění hlasů, které se přepočítávají pomocí koeficientu (tj. vámi zakřížkovaný kandidát nedostane celý hlas, jen jeho poměrnou část). Co jste možná nevěděli: Jde o jeden z nejsložitějších volebních systémů v Česku a mnohé strany jeho neznalosti voliči hojně využívají. Často opakovaný mýtus o tzv. panašování, kdy si voliči mohou sestavit podle svých preferencí napříč kandidátními listinami celé zastupitelstvo, je do jisté míry iluzorní, neboť pro vykřížkování kandidáta na vyšší pozice v rámci volebního subjektu je potřeba, aby dotyčný získal alespoň o 10% více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany. Při křížkování jednotlivých kandidátů hlasy většinou připadnou kandidátům na čelních místech, které se volič pokusil (neúspěšně) přeskočit a které vlastně do zastupitelstva vůbec nechtěl prosadit. Sejdeme se u volebních uren 10. a 11. října. Volte s rozvahou! 2024: černý scénář č října 2014 Občanské listy. Volební noviny Občanů pro Olomouc sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí Redakce: Daniel Ševčík. Grafika: Martin Pohančeník. 1. číslo. Vychází: 1. října Kontakt: Vytištěno na recyklovaném papíře.

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Praha 10. května 2012 Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. Ing. Kateřina Boukalová smrcinova@mestodobris.cz www.mestodobris.cz

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny:

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: Problémy, které má změna řešit Postavení oddílů s právní subjektivitou Nové typy členství Poslání zaměření a hodnoty Propojenost poslání a vize s cíli a

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24.

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Co se děje v ČR?! Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Na otázku, zda má Česko přistoupit do měnové unie a přijmout Euro odpověděl: Tuto otázku

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích Mgr. Jiří Skoumal Ph.D. Abstrakt Abstract Klíčová slova Keywords

Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích Mgr. Jiří Skoumal Ph.D. Abstrakt Abstract Klíčová slova Keywords Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích Mgr. Jiří Skoumal Ph.D. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Skoumal@risc.upol.cz Abstrakt V příspěvku je

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás Občanské sdružení Změna pro Liberec sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního,

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST CYKLISTIKA PRO MĚSTA

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST CYKLISTIKA PRO MĚSTA DOPRAVNÍ BEZPEČNOST CYKLISTIKA PRO MĚSTA Ing. Jaroslav Martinek jaroslav.martinek@cdv.cz 602 503 617 Národní cyklokoordinátor Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. www.cyklostrategie.cz www.cyklostrategie.cz

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více