OBČANSKÉ LISTY. č října Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!"

Transkript

1 OBČANSKÉ LISTY Volební noviny Občanů pro Olomouc - sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2014 Občané pro Olomouc Sdru Česk a nez Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! Rozhovor s jedničkou kandidátky Dominikou Kovaříkovou Občanské listy: Řada osobností na Vaší kandidátní listině, včetně Vás samotné, má za sebou účast v řadě občanských aktivit, jako byly protesty proti akvaparku, Šantovka Tower či aktuálně proti hazardu. Jeden novinový titulek Občany pro Olomouc označil přímo tak, že přináší známé aktivisty. Nemůže to být z pohledu některých voličů mínus? V Česku se často objevuje negativní obraz aktivisty jako někoho, kdo proti něčemu vystupuje, blokuje různé stavby apod. Rozhodujme společně! Jak odpovědět na otázku, kdo jsou Občané pro Olomouc? Pokusme se třeba držet oněch tří slov v názvu tohoto volebního sdružení. Za prvé jsme občané. Slovo občan má pro nás důležitější význam než ten, že jsme držiteli občanských průkazů; občanství nám není jen úředním záznamem. Občanství je pro nás způsob života vyznačující se zájmem o obec. Necítíme se jen soukromými osobami, jakkoli nám na našich soukromých životech záleží. Cítíme potřebu a morální povinnost starat se i o prostředí, které nás propojuje s druhými lidmi, protože v něm jde o věci, jež si nikdo z nás soukromě nezařídí. Třeba fungující infrastruktura nebo úcta k zákonům. Jsou to věci obecné či v tomto případě obecní. Kvůli starosti o věci veřejné samozřejmě není nutné vstupovat do politiky. Lze také založit spolek či nadaci, provozovat komunitní zahradu a podobně; ovlivňovat své okolí takříkajíc zdola. Jenže i taková zprvu nepolitická snaha může narazit na problémy, jež jsou důsledkem politických rozhodnutí (nebo naopak toho, že ta rozhodnutí chybí). Kolikrát různé občanské iniciativy slyšely z úst volených zástupců lidu, že jde o nikým nevolené jednotlivce", kteří nemají mandát mluvit do věcí veřejných. A kolikrát slyšeli občanští aktivisté výtky, že jsou pořád jen proti něčemu, ale nepřicházejí s vlastním pozitivním řešením. Tím se dostáváme k druhému slovu pokračování na straně 3 č října 2014 Dominika Kovaříková: Pevně věřím, že ne. Je velká škoda, že slovo aktivista má ve společnosti takový nádech. Přitom slovo aktivista je odvozeno ze slova aktivní, tj. někdo, kdo nesedí doma, ale svým jednáním se snaží ovlivnit věci kolem sebe. pokračování na straně 5

2 KANDIDÁTI Dominika Kovaříková Chci hledat konstruktivní řešení pro lepší nakládání s komunálním odpadem a pro větší zapojení veřejnosti do rozhodování. Pavel Bednařík Podporuji komplexní i jednoduchá řešení pro rozšíření trvale udržitelné dopravy v Olomouci, především té pěší a cyklistické. Vojtěch Pikal Transparentní a otevřená radnice? To jsou smlouvy na internetu, průhledná výběrová řízení, otevřené a vstřícné jednání a veškeré podklady dostupné včas a pro všechny. Michal Krejčí Zbavme město heren. Volte č. 11 a tedy Olomouc bez hazardu. Josef Ondroušek Podpora sportu v Olomouci vyžaduje zavedení transparentního systému zacíleného na trenéry a oddíly, které pracují s mládeží, a na vybavení sportovišť pro širokou veřejnost. Jakub Nepejchal Majetek, který obec vlastní, by měl být lépe využíván, ne rozprodáván. Jiří Hrabal Jsme univerzitní město, využijme toho! Jan Řihošek Zasadím se o zřízení kompletního systému půjčování městských kol zdarma. Jakub Korda Chci do komunální politiky přinést evropské standardy transparentnost, slušnost, upozadění ega a důraz na veřejnou službu. Richard Kořínek Prosazuji zpracování koncepce bytové politiky města, která zohlední dostupné bydlení pro všechny pro mladé rodiny i obyvatele ohrožené sociálním vyloučením. Miloš Reiter Zasadím se o efektivní a spořivé hospodaření města. Používáním svobodného software může samospráva ušetřit nemalé výdaje. František Kocourek Uvědomuji si, jak je společensky důležité, aby magistrát fungoval nejen efektivně, ale hlavně lidsky, aby Olomoučané odcházeli z úřadu spokojeni a bez ztráty cti. Dagmar Reichová Budu prosazovat zvýšení zájmu vedení města o okrajové části Olomouce. Ivana Jeništová Odmítám pětadvacetileté propojení olomouckých stran na řízení města a zasadím se o změnu. Martin Škabraha Budu prosazovat zavedení participativního rozpočtu. Občané by mohli spolurozhodovat o tom, na jaké projekty směřovat peníze z městské pokladny. Hana Vacková Olomouc je nádherné město, které si zaslouží energii občanů, otevřenou komunikaci a transparentní účet, proto bychom měli rozhodovat společně! 2

3 VIZE Rozhodujme společně! dokončení z titulní strany v názvu naší volební strany. Slovu pro. Ano, někteří z nás jsou známí tím, že byli proti různým rozhodnutím či projektům. Hrdě se k tomu hlásíme. Byli jsme proti Paláci Morava, proti aquaparku, proti Šantovka Tower, proti zrušení pobočky pošty na náměstí Republiky, nyní vystupujeme proti přebujelému hazardu. Uznáváme ale, že být proti nestačí. Je také třeba být pro. A to nás vede do politiky. Nemyslíme si, že politika je z podstaty věci špinavá. Jen ji tak někteří lidé dělají. Pro nás je to především prostředek, jak občanskou angažovanost posunout na další úroveň; získat možnost ovlivňovat klíčová politická rozhodnutí přímo tam, kde se dělají, ale přitom neztratit kontakt s nepolitickými, avšak angažovanými občany. Naopak je třeba vytvářet takové podmínky, aby do toho zastupitelům v případě volebního úspěchu pak tedy i nám mohli lépe mluvit. A konečně je tu třetí slovo Olomouc. Mnozí z nás nejsou zdejšími rodáky, když sem ale z různých příčin kdysi přišli, toto město a místo si je získalo natolik, že se rozhodli zůstat. Po letech zde strávených si uvědomujeme, že Olomouc nám mnoho dává a je načase jí to začít vracet. Jedna z věcí, které si klademe za cíl, je být vůči tomuto městu a místu pokorní, respektovat jeho ducha a nedopustit jeho proměnu v kolbiště, na němž se různí mocní jednotlivci budou předhánět, kdo na město shlédne z větší výšky; jako by tu město a krajina byly hlavně pro jejich ega. Nejen pro sebe, ale i pro ty, kdo přijdou po nás, chceme zachovat krásu Olomouce, kterou nechápeme jako překážku moderního a činorodého života, ale naopak jako podstatnou podmínku jeho kvality. Olomouc není světovým velkoměstem a nikdy jím nebude. Je však nezaměnitelná a jedinečná. Společně s Vámi se zasadíme o to, aby takovou i zůstala. Vaši Občané pro Olomouc Vize pro Olomouc Jak vidíme naše město v roce 2024 Občané pro Olomouc chtějí živé, zdravé a bezpečné město, plné spokojených občanů. Máme vizi města, které umí dobře hospodařit bez pochybných záměrů a investic, na základě dlouhodobého plánování, s vyrovnaným rozpočtem, zapojuje veřejnost do rozhodování účast občanů na městském plánování, participativní rozpočet, místní referenda, městská tripartita, nic netají a je otevřené občanům uživatelsky vstřícný přístup k informacím z radnice i městských firem, přenosy ze zastupi telstva, průhledná výběrová řízení, smlouvy zveřejňované na internetu, rozklikávací rozpočet, nenutí obyvatele ani návštěvníky jezdit autem město vstřícné k pěším, cyklistům a handicapovaným, s kvalitní a dostupnou veřejnou dopravou, intenzivně spolupracuje se svou univerzitou stáže studentů v městské samosprávě a místních podnicích, využití odborných kapacit UP pro potřeby města, podporuje předškolní a základní vzdělávání dobrá dostupnost MŠ a Zš ve všech městských částech, všem dětem od tří let garantované místo ve školce, předchází sociálním problémům podpora sociální práce a sociálního bydlení, důsledná regulace hazardu, je vstřícné k drobným a středním podnikatelům příznivé podmínky pro rozvoj místní ekonomiky, chytrá řešení, rozkvétá rozšíření a údržba zeleně, oživení parků, řeky a nábřeží, zelený horizont města, žije v historickém centru i městských částech služby a volnočasové vyžití pro všechny generace, je kulturním centrem dlouhodobá a důsledná podpora kulturních organizací a komunitních aktivit a projektů, podporuje sport pro všechny cílená podpora sportování dětí a oddílů věnujících se výchově mládeže, je sebevědomým centrem kraje a iniciativně se zapojuje do jeho rozvoje, je samo sebou. Podrobný volební program naleznete na 3

4 AKTUALITA Michal Krejčí Ostatně soudím, že referendum musí být zničeno V pondělí 15. září 2014 se na jednání Zastupitelstva města Olomouce dostal historicky první návrh na konání místního referenda. Podání referenda bylo vyvoláno občansky a podpořeno podpisy 10% ze všech oprávněných osob, konkrétně plnoletých obyvatel s trvalým bydlištěm v Olomouci. Referendum se týká otázky nulové tolerance hazardu ve městě, zejména pak výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, tzv. tvrdého hazardu. Leccos o osudu referenda napovědělo zařazení jeho projednávání na samý konec zasedání zastupitelstva. Když konečně večer došlo na věc, vzal si slovo tajemník magistrátu Jan Večeř, který svým skvěle podaným dramatickým vystoupením sehrál v celé věci stěžejní roli. Během jeho projevu bylo zastupitelům rozdáno čerstvé stanovisko Ministerstva vnitra, byť s právně nezávazným názorem, v němž se tento úřad vyslovil negativně k možnosti použití navrhované otázky v referendu. Přičemž zároveň upozornil, že pokud zastupitelstvo referendum vyhlásí, tak jej ve lhůtě 60 dní může tento státní úřad zrušit. Klíčové bylo načasování celé věci, tedy předání ministerského stanoviska teprve během projednávání termínu referenda. Pokud by byl býval výklad Ministerstva vnitra rozdán zastupitelům během dne, tak by mohli být ze strany iniciativy Olomouc bez hazardu obratem seznámeni s čerstvým soudním rozsudkem, jenž byl zveřejněn v týž den. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodoval o stejně položené otázce a označil ji za přípustnou a v referendu hlasovatelnou. Soud zastává opačný názor, než ministerstvo, přičemž jeho výklad je rozhodující. Advokátka Dominika Kovaříková o soudním rozhodnutí zastupitele briskně informovala v povolené replice, avšak zastupitelé na 4 tuto věc vůbec nechtěli reagovat. Nehodila se jim. Řada z nich se raději zabývala tím, že členové přípravného výboru referenda kandidují v komunálních volbách, je-li to vůbec možné a zda nehrozí zneplatnění referenda či vlastních voleb. Stanovisko Ministerstva vnitra i tajemníkovo vystoupení si alibisticky většina z nich vzala jako štít, který použili k rozhodnutí o nespojení referenda s termínem komunálních voleb. Referendum nakonec vyhlásili protože ze zákona museli avšak v předvánoční čas, na pátek 12. prosince 2014, a to s oficiálním zdůvodněním, že pokud by bylo vyhlášené referendum ze strany Ministerstva vnitra v 60ti denní lhůtě zrušeno, tak se aspoň nebude zbytečně konat. Co naplat, že už na druhý den, v úterý 16. září 2014 Ministerstvo vnitra své stanovisko, o něž se zastupitelé tak rádi opřeli, pod vahou rozhodnutí ústeckého soudu samo iniciativně zrušilo a uznalo oprávněnost v referendu položené otázky. Referendum tedy ministerstvo jistě rušit nebude, ale ani zastupitelská většina v podání ODS, ČSSD a TOP 09 se už referenda bát nemusí. Tito zastupitelé si pojistili, aby jeho výsledek nebyl s velkou pravděpodobností platný (podmínka účasti alespoň 35% voličů) a právně závazný (podmínka shody nadpoloviční většiny hlasujících a zároveň alespoň 25% ze všech voličů v Olomouci). Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co můžeme dělat. Anebo můžeme v komunálních volbách volit ty, kteří s hazardem v Olomouci řádně zatočí. Přijd'te k referendu o hazardu 12. prosince Více informací na

5 ROZHOVOR Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! Rozhovor s jedničkou kandidátky Dominikou Kovaříkovou dokončení z titulní strany A společnost takové aktivní lidi potřebuje, i když politici je často označují téměř za zdroj všeho zla spíš ale jen proto, že mohou ohrožovat jejich partikulární zájmy tím, že bedlivě sledují, co se kolem děje. OL: Vy sama máte kromě jiného bohaté zkušenosti z Hnutí Duha. Jak by podle Vás měl vypadat vztah města a podobných neziskových organizací? DK: Neziskové organizace obecně, nejen ty ekologické, by měly být pro město partnery, nikoli protivníky. Tyto organizace nahlížejí na spoustu věcí, které město řeší, z jiných úhlů, mají jiné zkušenosti, jiné informace. Pro město je výhodné s těmito organizacemi více spolupracovat, protože mu mohou nastavovat zrcadlo, dávat zpětnou vazbu toho, co město činí. OL: A co občané, kteří nejsou zvyklí se angažovat? Ne každý na to má čas nebo povahu. Jak chcete dosáhnout toho, aby se občané aktivně zapojovali do rozhodování o veřejných záležitostech, což je jeden z Vašich hlavních programových cílů? DK: Budeme se snažit občanům co nejvíce zpřístupnit možnosti vyjádřit své názory, ať už formou anket či kulatých stolů, dostat se Olomoučanům tzv. pod nos. Vím, že lidé obecně mají čím dál méně času a neradi jím pak plýtvají. Pokusíme se proto s občany komunikovat tak, aby jim to zabralo co nejméně času (ankety na internetu, v Radničních listech apod.), a těm, kteří budou ochotni se zapojit více, např. osobní účastí u kulatého stolu či komunitního plánování, pro to vytvoříme podmínky (časové, prostorové). OL: Je známou věcí, že město je předlužené. Není v takovém případě důvod spíše se úspěchu ve volbách obávat? Možná budete muset činit řadu nepopulárních opatření a neustále vysvětlovat voličům, že na to či ono nejsou peníze. DK: Po volbách to nebude mít jednoduché nikdo, ale čím později se k nápravě odhodláme, tím víc to bude bolet. OL: Jste v olomouckých komunálních volbách jedinou ženou na prvním místě kandidátní listiny. Vnímáte, že česká politika, včetně té komunální, je většinou doménou mužů, a chtěla byste přispět ke změně tohoto stavu, nebo pro Vás tento aspekt není důležitý? DK: Těžko mohu ze své pozice přispět ke změně složení kandidátních listin, kde chybí ženy, takže tento stav zřejmě sama nezměním. Problém je možná v tom, že ženy samy nemají zájem se v politice více angažovat. Je to škoda, ale dospět k tomu musí každá sama. OL: Kromě své advokátní praxe musíte věnovat hodně času rodině. Jak těžké bylo z tohoto hlediska rozhodování přijmout nabídku stát se lídryní Občanů pro Olomouc? DK: Lehké to rozhodně nebylo, od kategorického ne až po možná ano to trvalo zhruba měsíc. Vždycky jsem razila heslo, že změna nepřijde sama, pokud se my sami o ni nezasadíme, takže nakonec jsem se rozhodla zvednout hozenou rukavici a kandidovat v primárkách na jedničku na kandidátce. Samozřejmě pro mou rodinu to není nejlehčí situace, takže je namístě manželovi a dětem poděkovat za trpělivost a toleranci. OL: Zajímá Vás i celostátní, případně světová politika, nebo svou pozornost věnujete pouze komunálním tématům? DK: Celostátní i světovou politiku samozřejmě sleduji rovněž, ale mou prioritou jsou témata komunální. OL: Na které oblasti a problémy byste se jako zastupitelka chtěla zaměřit? DK: Dlouhodobě mne zajímá otázka ochrany životního prostředí, takže například odpadová politika či ochrana zeleně jsou jistě témata, jimž bych se ráda věnovala. OL: Kolik procent hlasů nebo kolik mandátů bude podle Vás možné označit v případě Občanů pro Olomouc za volební úspěch? DK: Za volební úspěch budeme považovat zisk alespoň 5 mandátů, nicméně ideální číslo je 8. 5

6 ROZHOVOR Mezi městem a univerzitou by měl probíhat každodenní rozhovor Rozhovor s profesorem Josefem Jařabem, amerikanistou a bývalým rektorem Univerzity Palackého Občanské listy: Co vlastně pro Vás znamená Olomouc? Josef Jařab: V roce 1955 se pro mě stala univerzitním městem, kde jsem studoval až do roku 1959, po dvaceti letech jsem se vrátil jako učitel. Po roce 1989 se za mnou přestěhovala i rodina z Ostravy, takže se pro mě a mou ženu stala Olomouc definitivně domovem. Osobně ji stále vnímám zejména jako univerzitní město. OL: Může olomoucká univerzita hrát důležitou roli nejen na regionální úrovni, ale přilákat i pedagogy a studenty ze zahraničí? JJ: Určitě může. Nakonec se to dělo a děje. Učím kromě anglistiky a americké literatury také studenty programu Erasmus Euro Culture. Vím tedy, že všichni, kteří sem přicházejí, jsou daleko spokojenější v Olomouci, než třeba v Brně nebo Praze. Olomouc je ideální v tom, že je walkable pěšky je dostupné téměř vše. Je tady domácké prostředí a také klid pro studium. Měli bychom ale určitě dělat víc, nabízet právě atmosféru Olomouce, jak ji nabízí Göttingen a další města. OL: Myslíte si, že město s univerzitou dostatečně spolupracuje? JJ: To nemohu posoudit, ale myslím, že by se určitě dalo jít za hranice prohlášení představitelů města, jak jsou hrdí, že mají v Olomouci univerzitu, a zástupců univerzity, jak jsou hrdí na to, že univerzita sídlí v Olomouci. Myslím, že by se dalo udělat hodně konkrétních věcí, aby se Olomouc opravdu projevovala jako univerzitní město. Je to dluh z obou stran. 6 OL: Jak konkrétně hodnotíte spolupráci města s univerzitou? Které věci by se daly zlepšit? JJ: Politická reprezentace města univerzitu moc nevnímá, či spíše není to příliš poznat. Pan primátor skoro nikdy neměl čas přijít na univerzitní akci, posílal za sebe náměstky nebo jiné zástupce. Vím, že primátor má hodně práce, ale na symbolické momenty musíme oboustranně dbát. Nicméně daleko důležitější je, že zástupci města podle toho, co slýchám nějak moc neberou v úvahu existenci univerzity. Vnímám to například v přednádražním prostoru, kde je mnoho reklam, ale o Olomouci jako univerzitním městě tam není nic. OL: Jednou z priorit Občanů pro Olomouc je mimo jiné to, aby město umožnilo studentům absolvovat stáže na radnici. Souhlasíte s touto aktivitou? JJ: Rozhodně. Zatím se to bohužel neděje. Mezi městem a univerzitou by měl probíhat každodenní intenzivní rozhovor o tom, co může jeden pro druhého udělat. Zatím je to pouhá rétorika. OL: Radnice zadala ještě za primátora Martina Novotného Katedře politologie a evropských studií průzkum, jak jsou občané v Olomouci spokojeni, co je těší, nebo naopak trápí. Při prezentaci výsledků průzkumu byl primátor Martin Major velmi znepokojen výsledkem, že občany nejvíce trápí hazard. Údajně byla otázka položena špatně. Co si myslíte o hazardu v Olomouci Vy? JJ: To je velmi smutné, všechny ty úlitby, které jsme v politice zvyklí dělat. U Čechů to platí obzvlášť. Toho se budeme těžko zbavovat. Stejné je to v případě Ukrajiny. Naše zemědělství nebo průmysl budou sankcemi poškozeny, ale tam probíhá válka. Jsme strašně zahleděni do sebe, pro nás je velký problém, že si koupíme na neděli místo dvou kil vepřového jenom kilo. Když jsme vstupova-

7 OBČANÉ PRO OLOMOUC li do Evropské unie, mysleli jsme si, že se velmi rychle vyrovnáme s ostatními zeměmi, na které jsme zírali přes ostnatý drát. Velká touha po svobodě byla nakonec vyjádřena bohužel velmi materiálně. A kdo by měl pomoci překonat toto omezení? Přece politici a vzdělanci, tedy univerzita. Samozřejmě se to týká i závislosti na penězích z hazardu, jen jsem to zobecnil. OL: Od devadesátých let přetrvává ve společnosti socioekonomické uvažování. Nepřemýšlíme tolik nad hodnotami a širšími perspektivami. Myslíte si, že právě lidé ve sdružení Občané pro Olomouc mají perspektivu situaci změnit? JJ: Stranu zelených právě proto podporuji dlouhodobě, není to žádná politicky zavedená strana se systémovými řešeními, jak říká vždycky ODS. Takzvaná systémová řešení zatím většinou selhávají. A pro mě jsou uskupení jako Strana zelených nebo na komunální úrovni sdružení Občané pro Olomouc zárukou toho, že řešení budou ohleduplná, opřená o realitu a zájmy lidí, ne jen systémová. Je potřeba více prosazovat ideje a lidem otevřená řešení. Občané pro Olomouc nabízejí model, který je možné následovat. OL: Jsou Olomoučané připraveni na větší spolupráci na rozvoji města? JJ: Před pětadvaceti lety převládalo mezi lidmi nadšení. S tím si už dnes nevystačíme. V úsilí proměňovat společnost, vytvářet nové cíle a vize mají kromě univerzity velký prostor také církve. Aktivizovat lidi, aby byli víc lidmi, to je hodně těžké. Někdo to umí, jsou to jednotlivci. Když přijede Tomáš Halík, je plná aula. Je to charismatický člověk, umí charisma využívat velmi pozitivně. A díky takovým autoritám, které se nebojí motivovat lidi k samostatnosti a přemýšlení, se můžeme dobrat většího zapojení občanů. A v tom, doufám, i vy sehrajete důležitou roli. Naše občanské aktivity pro Olomouc Občané pro Olomouc se dlouhodobě angažují a hájí zájmy veřejnosti. Máme bohatou zkušenost v občanských i politických aktivitách, všichni jsme prošli řadou profesí a máme jasnou představu o tom, co je nutné v komunální politice změnit. Chceme omezit moc zaběhnutých politicko-obchodních vazeb, snížit úroveň korupce a klientelismu, zlepšit kontrolu hospodaření města, otevřít radnici občanům a umožnit jim spolurozhodovat o městě, v němž žijí. Proti Paláci Morava V roce 2002 jsme byli u zrodu iniciativy Občané proti Paláci Morava, odmítající projekt stavby obchodního centra v místě tržnice. Záměr byl podporován městem a podařilo se mu zabránit až po demonstraci v květnu Celou kampaň spolukoordinovala Dominika Kovaříková. Proti Aqauparku Už v době přípravy tohoto záměru se naši kandidáti veřejně vyslovovali proti finanční účasti města na tomto projektu. Jednali jsme s tehdejším ekonomickým náměstkem Martinem Novotným, který však naše obavy z toho, že půjde o černou díru do rozpočtu města, nesdílel. Za krásnou Moravu Dlouhodobě sledujeme přípravu protipovodňových opatření na řece Moravě. Navrhujeme koncepční řešení i dílčí záměry. Díky činnosti Michala Krejčího (Unie pro řeku Moravu). jsme dosáhli realizace přírodě blízké protipovodňové úpravy Moravy mezi Velkomoravskou tř. a mostem U Dětského domova. Vytvořený ostrůvek i bezbariérový přístup k vodě a vysázené stromy jsou výsledkem naší práce. Za ochranu zeleně v Hodolanech Naše kandidátka Dagmar Reichová se podílela na ochraně zelené plochy sokolského hřiště před zástavbou bytovými domy. V roce 2010 spolu s dalšími obyvateli Hodolan založila občanské sdružení Hodolany, které za pomoci petice a jednání s představiteli města dosáhlo toho, že zelená plocha zůstane zachována. Proti stavbě Šantovka Tower Olomouc je jedním z nejkrásnějších měst střední Evropy, stále však hrozí privatizace jeho panoramatu a vytunelování jeho historického dědictví, a to záměrem výškové stavby Šantovka Tower v centru města, která by poškodila památkovou rezervaci. Proti záměru vystoupila iniciativa Občané proti Šantovka Tower (D. Kovaříková, M. Potůčková, M. Krejčí ad.), která např. uspořádala veřejné shromáždění, jehož se účastnilo několik stovek občanů. Za zachování Naší Pošty 1 V prosinci 2013 byla zveřejněna informace o zrušení pobočky pošty na náměstí Republiky a jejím přesunutí do Galerie Šantovka, což vyvolalo mezi Olomoučany vlnu nevole. Dominika Kovaříková a Martina Potůčková spoluiniciovaly veřejnou výzvu za zachování této pobočky pošty. Výsledkem snah byla tato pobočka zachována. Za Olomouc bez hazardu Kasino místo Hodolanského divadla nebo Kajot kasino v galerii Šantovka ve středu města i příliš hustá síť heren s cca 1300 hracími automaty to vše bylo podnětem pro vznik iniciativy Olomouc bez hazardu, která vedla k největší petiční akci ve městě, podpořené 8175 Olomoučany. Výsledkem je vyhlášení prvního místního referenda, které se však kvůli nevoli zastupitelů nespojilo s termínem komunálních voleb. Naši kandidáti jsou dále spojeni s aktivitami jako: obrana rozária, iniciativa proti parkovacímu domu u ZOO, bleší trhy Vintage Market, Bajkazyl Olomouc, Do práce na kole a Piána v Olomouci ad., podrobně na: 7

8 PODPORA Občany pro Olomouc podporují osobnosti kulturního a veřejného života kandidátům otázky na tělo. Určitě si nenechejme tuto příležitost před volbami ujít. A uvážíte-li, že jsou představy sdružení Občané pro Olomouc shodné s vašimi, dejte jim šanci. Jsou většinou mladí, takže by jim na zítřku mělo záležet. A zdají se být dost dynamičtí, aby se o naplnění slibů postarali. prof. PhDr. Josef Jařab amerikanista a bývalý rektor Univerzity Palackého Prostudoval jsem si volební program Občanů pro Olomouc a prohlédl si seznam kandidátů. Kdyby se podařilo splnit i jen polovinu volebního programu, tak by se Olomouc ještě více zazelenala a rozkvetla do ještě větší krásy. S mnohými kandidáty se znám osobně a mohu říci, že to jsou lidé slušní, fundovaní a spolehliví. Nemám důvod jim nedůvěřovat. prof. Mgr. Jindřich Štreit fotograf Teď naslouchejme jednotlivým programům a klaďme Váš program a vize se mi líbí, protože jsou zaměřené na lidi a pro lidi. Pokud se občas kousnete do jazyka a nebudete na opozici hledat jen chyby a začnete společně tvořit, mohli byste být dobří. Přeji Občanům pro Olomouc výborný volební výsledek! prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UP S velkou radostí a chutí vyslovuji podporu hnutí Občané pro Olomouc a přeji mu co nejvíce křesel v parlamentu královského hlavního města Olomouce. prof. PhDr. Pavel Zatloukal historik architektury a vysokoškolský pedagog V poslední době zažíváme mnoho událostí, se kterými nesouhlasíme. Jak to změnit? Jít k volbám a volit osobnosti, ke kterým máme důvěru, které v profesním životě dokázaly dojít daleko a mají pověst spolehlivých osob, které berou politiku jako službu lidu, a ne jako prostor pro vlastní obohacení. Proto budu volit Občany pro Olomouc. K lidem na kandidátce mám plnou důvěru a určitě to nejsou ti, kteří si zase chtějí nahrabat. Jak říkal prezident Masaryk, Nebát se a nekrást platí i nyní po téměř sto letech. prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. lékařka Dále nás podporují: Milan Hořínek, pedagog, první porevoluční primátor města Olomouce Mgr. Inge Kosková, kreslířka a bývalá pedagožka Mgr. Libor Michálek, MPA, senátor, whistleblower a bojovník proti korupci prof. PhDr. Rostislav Švácha, historik architektury a vysokoškolský pedagog Ing. Ivo Überall, Ph.D., vědecký pracovník LF UP 8

9 GLOSA Pavel Bednařík Cyklisté sobě aneb hanácký Amsterdam? Olomouc je pro cyklistiku velmi příznivá minimální převýšení, parky kolem centra a dobrá návaznost na mezinárodní, zejména vlakovou dopravu. Cyklostezky budované s přispěním evropských fondů začínají vytvářet prostor pro všechny, kteří používají svůj bicykl jako hlavní dopravní prostředek. Přesto máme k cyklistické metropoli stále daleko. Cykloobousměrky zdaleka nevytvářejí souvislou síť, stojany na kola přibývají chaoticky (na Dolním náměstí příliš, u hlavního nádraží a na náměstí Hrdinů zoufale chybí) a aktivita města v oblasti osvěty a propagace cyklistiky téměř neexistuje. Skutečně není možné dělat víc, než čekat na evropské desítky milionů na budování cyklostezek? Stačí, když si město osvojí některé z nápadů, které už jinde fungují, a bude: podporovat cyklojízdy, osvětové iniciativy (např. Do práce na kole), jmenovat cyklokoordinátora na plný úvazek (což funguje ve více než třiceti cykloměstech), budovat zastřešená a hlídaná parkoviště pro kola (jako v Hradci Králové a Uherském Hradišti), osazovat frekventovaná místa stojany (banky, úřady, nádraží, parky), budovat samoobslužná servisní místa (jako v německých městech), označovat silnice cyklopiktogramy pro bezpečnější provoz. Realizace mnoha nápadů závisí především na vůli a iniciativě komunálních politiků. Velkou inspirací pro změny v myšlení lidí mohou být právě oni. Bude brzy také primátor(ka) Olomouce jezdit do práce na kole? Cyklovize Cyklodoprava ve městě je jedním z klíčových bodů programu Občanů pro Olomouc. Proč? Jde o celosvětový trend, ekologickou i módní záležitost a hlavně o udržitelné řešení dopravního provozu pro jakékoli město včetně našeho. V posledních letech se i Olomouc pohnula k lepšímu. Stále je to však nedostačující. Vhodných inspirací, jak cyklodopravu účinně podporovat, je mnoho. Proč kolo? Ti, kdo jako dopravní prostředek preferují jízdní kolo, si obvykle dobře uvědomují její zásadní přednosti. Kolo je: levnější (za cenu náhradních dílů do auta se pořídí i dvě kola), zdravější (spaluje pouze vlastní tuky), šetrnější (nevypouští toxické látky a CO2), rychlé (neuvázne v zácpách, vždy je více možností kudy jet), praktické (snadno se parkuje a delší vzdálenosti můžeme překonat vlakem). Na kole v Olomouci Dokud se i olomoučtí radní nezačnou intenzivně věnovat cyklodopravě, nemůžeme uvažovat o dlouhodobých plánech. Ty samozřejmě existují už dnes, jde ale spíše o technokratické dokumenty a záměry (cyklogenerel, napojení nadnárodních cyklotras). Co je potřeba udělat především: pracovat na dlouhodobém plánu mobility, který sám vygeneruje konkrétní kroky vedoucí k jejímu naplnění. Občané pro Olomouc prosazují plán mobility s jasným stanovením priorit v oblasti pěší a cyklistické dopravy a kvalitní MHD koncipované na základě potřeb občanů. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo dokumenty, které popisují plnění tohoto plánu krok za krokem. Jejich součástí je i Vize 25 k dosažení 25% podílu cyklodopravy v celkovém objemu dopravy. Občané pro Olomouc nabízejí vizi pro město 21. století, kde je kolo dopravním prostředkem i životním stylem. Rádi bychom se zasadili o to, aby se Olomouci za pár let přezdívalo hanácký Amsterdam. 9

10 GLOSA Josef Ondroušek Podpora rekreačního sportu v Olomouci Za necelých dvacet let, během nichž se nejen jako funkcionář aktivně účastním sportovního života v Olomouci, jsem toho zažil spoustu. A jak to ve sportu chodí, některé situace a události byly velmi radostné a příjemné, jiné spíše stresující. Co mě v oblasti sportu těší především, to jsou sportující děti. Jejich nadšení, bezelstnost, radost, smích (a někdy i pláč), to jsou pozitivní okamžiky zcela určitě pro každého z nás. Proto bych velmi rád efektivně pomohl sportovním a zájmovým oddílům a sdružením. Z vlastní zkušenosti vím, že zajistit materiální vybavení sportovišť, jejich základní údržbu a bezpečnost tak, aby se děti nezranily a sportoviště naplno sloužila svému účelu, bývá pro oddíly téměř nemožné. Drtivá většina funkcionářů a trenérů se o to snaží ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Za sportující děti přitom nesou odpovědnost. Obdivuji je, že za těchto podmínek takovou náročnou práci vůbec vykonávají, a náleží jim velký dík nejen ode mne. Kdybych měl jako zastupitel příležitost, rád bych nastavil transparentní pravidla podpory města všem oddílům pracujícím s mládeží. Pomáhal bych jim se zajištěním bezpečnosti sportovišť. A přispěl bych k vytvoření systému finanční podpory města trenérům rekreačního a nekomerčního sportu. Tito lidé nepředávají našim dětem pouze základy sportu, ale také morálky. Fungují jako osobnostní vzory, učí své svěřence vyhrávat, prohrávat a přijmout někdy i křivdu, která patří jak ke sportu, tak k životu. Proto si určitě zaslouží nejen náš obdiv, ale i odměnu. Bohužel jsem zažil mnoho trenérů, kteří se trénování mládeže věnovali a věnují jen proto, že skutečně není zbytí. Svým odevzdaným přístupem ale děti spíše odrazují a ony pak často se sportem zbytečně končí. Domnívám se proto, že symbolická odměna by mohla pro trenéry představovat alespoň drobné 10 zadostiučinění a motivaci k zodpovědnému naplňování svého poslání. Nápadů a podnětů, jak pomoci rozvoji masového sportu v Olomouci, je více a osobně bych je rád z pozice zastupitele města Olomouce pomohl postupně uskutečňovat. Podporují nás

11 GLOSA Richard Kořínek Co s lidmi bez domova v Olomouci? V nedávné novinářské anketě se na prvním místě mezi problémy Olomouce umístili bezdomovci v centru města. Setkání s člověkem bez domova asi nikoho nepotěší, zvláště pokud se dlouho nemyl. Bezdomovci žijí v centru všech měst nejen v Evropě. Dá se proto tento problém vůbec někdy vyřešit? Město i neziskovky už mnohé činí a rozhodně existuje prostor i pro další řešení. V prvé řadě bychom neměli zapomínat, že bezdomovci jsou pouze příslovečnou špičkou ledovce. Kam až sahá tento ledovec? Možná hlouběji, než by se mohlo zdát. Začíná u lidí, kteří mají své domovy, ale dostali se do problémů a reálně jim hrozí, že o bydlení přijdou. Dostat se do takových problémů je poměrně snadné. Stačí ztráta zaměstnání, zpočátku malé dluhy, které narostou díky advokátním a exekutorským poplatkům. Scénářů je mnoho, ale téměř ve všech z nich figurují dluhy, proto je nezbytná především prevence. Do naší dluhové poradny docházejí desítky lidí, mnozí z nich navštěvují i jiné podobné poradny ve městě, ale poptávka stále převyšuje naše kapacity. Zlepšení situace by dost možná pomohl i sebekritický přístup samotného města, které může své dluhy vymáhat samo a nemusí je předávat soukromým exekutorům či přeprodávat inkasním společnostem. To všechno zvyšuje zátěž pro dlužníka a zhoršuje jeho situaci. A může vést k tomu, že se z něj stane bezdomovec. Jak správně řešit situaci, kdy někdo zrovna přichází o bydlení? Panuje jednoznačná shoda, že nejefektivnější je tzv. housing- -first přístup dotyčnému je potřeba co nejdříve zajistit bydlení ve standardních podmínkách. Řešení jeho situace tak bude ve všech ohledech snazší, rychlejší a v konečném důsledku i levnější. Bydlení v komerčních ubytovnách, v azylových domech, domech na půl cesty apod. už není tak vhodné. Člověk ztrácí soukromí, hůř se vyrovnává s obtížnou životní situací, je pro něj těžší najít práci a postupně ztrácí i energii cokoli řešit. Několik ubytoven v Olomouci máme. Azylové domy také. Ale sociální byty, které by v dané situaci pomohly, zatím ne. Co dělat, pokud už někdo o bydlení přišel? Stát poskytuje sociální služby, přístup k lékařské péči, ale obtížně pomáhá rozvíjet perspektivu, že je možné problém řešit a zase žít běžný život. V rámci různých výzkumů jsem se ptal lidí bez domova, co jim vlastně pomáhá. Řada z nich odpověděla, že nejdůležitější pro ně je, aby s nimi někdo jednal jako s lidmi alespoň v azylovém domě. Venku na ulici se setkávají s opačným přístupem. V Olomouci jsou provozovány tři azylové domy. Jeden pro matky s dětmi (má odlišný režim fungování), další se nacházejí v Řepčíně a ve Wurmově ulici. Oba jsou nešťastně umístěny. Ten městský se nachází na okraji města, a není proto příliš využívaný. Charitní azylový dům přímo v centru je naopak velmi vytížený, což některým obyvatelům v okolí nevyhovuje. Město už s Charitou o možných náhradních prostorách jednalo, ale zatím vždy bez výsledku. Shrňme si, co můžeme pro lidi bez domova udělat. V první řadě podpořit prevenci, je nejlevnější a nejefektivnější. Dále potřebujeme sociální bydlení. A v neposlední řadě by bylo vhodné optimalizovat kapacitu a umístění služeb, které se lidem bez domova věnují. Nezmínil jsem represi. Je neopomenutelná a má své opodstatnění. Příčinu bezdomovectví ale řešit nedokáže na rozdíl od výše popsaných opatření. Měli bychom počítat s tím, že lidé bez domova s námi budou stále. Citlivou politikou můžeme snížit jejich počet, rozsah problémů, kterým čelí, i problémů, se kterými se potýká jejich okolí. A to není vůbec málo. 11

12 ROZHOVOR Olomouc bez hazardu Rozhovor s Michalem Krejčím, zmocněncem petičního výboru iniciativy Olomouc bez hazardu Občanské listy: Jaký byl hlavní podnět k vytvoření petice k referendu o hazardu? Michal Krejčí: První podnět k vytvoření petice za vyvolání referenda o hazardu v Olomouci přišel v roce 2013, kdy radnice v souvislosti s prodejem bývalého hodolanského divadla připravovala vyhlášku k regulaci hazardu. Společně s občany Hodolan jsme tehdy podpořili petici proti kasinu, kterou podepsalo 1811 místních obyvatel. Nelíbil se nám záměr společnosti Endl+K vytvořit z divadla kasino. Je to nejhorší možné řešení. Budova je sice zachráněna, ale pokud v ní bude kasino, tak mnoho užitku lidem v Hodolanech nepřinese. Nesouhlasili jsme ani s podobou regulační vyhlášky, díky níž zanikly menší herny, ale byla povolena dvě nová velká kasina. Vedle toho v Hodolanech ještě kasino Kajot v Galerii Šantovka. Přesunutí hazardu z mnoha heren do několika kasin má sice logiku, neboť kasina jsou více monitorována, ale součástí této redukce, při níž se zásadně omezuje počet míst s provozem hracích automatů (čili dostupnost nabídky pro závislé hráče), by měla být lokalizace kasin mimo obydlené části města. Umístění kasina do obchodního domu ve středu města a v sousedství divadla, do něhož chodí děti, je nepřípustné. V současnosti je v Olomouci asi 1300 hracích automatů a videoloterijních terminálů, takřka stejný počet jako před přijetím regulační vyhlášky v roce Na jeden automat připadá 77 obyvatel, což je druhé nejnižší číslo rámci v ČR (a tedy druhé nejhorší umístění). Když se letos na jaře po republice rozběhla příprava referend o hazardu, kterou koordinuje o.s. Občané proti hazardu, k této aktivitě jsme se přidali. Nechceme, aby Olomouc zůstala hazardním rájem. Hazard, jak jej známe v Česku, není v Evropě a ve světě obvyklou normou, ale zcela výstřední situací. Ať dopadnou výsledky referend 12 jakkoli, jejich velká vlna vytvořila potřebný tlak na systémovou změnu, která vyústila v přípravu nového loterijního zákona. Proto každý, kdo podpořil petici za vyvolání referenda, pomohl i této koncepční změně v přístupu k hazardu. OL: Jak vnímáte skutečnost, že termín referenda byl stanoven až na prosinec? Sleduje tím podle Vás olomoucká radnice nějaký záměr? MK: Záměr radnice a zastupitelstva je jednoznačný: zmařit referendum. Stávající politická garnitura, ať jde o koaliční strany či největší opoziční stranu, jež je v mnoha případech osobními kontakty provázaná s majiteli firem provozujících hazard, si nepřeje větší omezení hazardu. Někteří sice nyní o vyšší regulaci hazardu mluví, ale to jen proto, že je před volbami, a navíc bez jasných cílů, jejichž naplnění by šlo zpětně ověřit. Je známo, že pokud není konání referenda termínově spojené s volbami, tak lidé k referendu obvykle nepřicházejí v dostatečném počtu, a výsledek tudíž není platný a právně závazný. Avšak pro nás bude i tak důležitým vyjádřením hlasu Olomoučanů, a proto vyzýváme občany, aby k referendu přišli a vyjádřili svůj názor. OL: Proč Vám jde jen o zákaz heren, není snad hazard i stírání losů? MK: Nejde nám o hazard v celé šíři slova, ale o zásadní redukci tzv. tvrdého hazardu, který představují výherní automaty a videoloterijní terminály, nacházející se v hernách a kasinech. Závislost na tvrdém hazardu, srovnatelná se závislostí na pervitinu, u nás přivedla k bankrotu hodně živnostníků i malé firmy, jejichž šéfové prohráli firemní peníze a své zaměstnance museli propustit. U sociálně slabých gamblerů stát vlastně vydává sociální dávky kapitánům hazardu, neboť končí v jejich automatech. Hráči finančně zatěžují svou rodinu a přátele, případně se uchylují ke krádežím. Hazard je pro společnost jednoznačně zátěží. OL: Jste připraveni na neúspěch, na to, že lidé k referendu nepřijdou v potřebném počtu? Co se bude z Vaší strany dít dál? MK: Výsledek referenda budeme respektovat, i když by nebyl kvůli nízké účasti právně závazný. Otázka v referendu je striktní a má vést k tzv. nulové toleranci tvrdého hazardu. Její znění jsme převzali od Občanů proti hazardu. Ke stejné otázce se vysloví lidé v dalších městech. Přípustnost této otázky v referendu nedávno potvrdil i soud. Pokud lidé svým hlasováním řeknou ano, tak bude na zastupitelstvu, aby nulovou toleranci novou vyhláškou v Olomouci prosadilo. Následně lze v souvislosti s plánovaným přijetím nového loterijního zákona nastavit nové podmínky pro provoz hazardu v Olomouci. Začalo by se od nuly a třeba formou veřejné soutěže, v níž by zájemce, který by nejlépe splnil stanovená kriteria, získal potřebnou licenci na jedno či dvě kasina mimo obydlená území města. To by mohl být cílový stav.

13 GLOSA Dominika Kovaříková Odpady aneb Kdo víc třídí, ten míň platí třídit nebo ideálně minimalizovat jeho vznik, tím nižší budou náklady spojené s jeho zpracováním (tím méně se bude platit skládkám za jeho uložení, tím méně se jej bude vozit do spaloven). Čím více se podaří odpadu vytřídit, tím více se jej může dodávat k dalšímu využití jako surovina, a tím větší příjem z něj může město mít. Je proto potřeba obyvatele motivovat k tomu, aby se jim vyplatilo směsného odpadu produkovat méně, a to nejen pro dobrý pocit, ale i proto, že to prospěje jejich peněženkám. Proto bychom rádi v Olomouci zavedli motivační systém plateb za směsný komunální odpad. V současné době je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jak se tato platba oficiálně nazývá, ve výši 660 Kč za rok. A to bez ohledu na to, kolik odpadu reálně ten který občan Olomouce vyprodukuje všichni platíme stejně. Takto nastavený poplatek je nespravedlivý vůči těm, kteří se snaží odpadu produkovat co nejméně, a nijak nemotivuje ostatní, aby také jednali šetrněji a odpovědněji.věřím, že je možné poplatek snížit pro ty z nás, kteří se chovají ekologicky odpovědněji. Vzorem nám může být hned několik obcí a měst v České republice, kde už podobně motivační systémy úhrady poplatků za komunální odpad dobře fungují (např. Mikulov či Letohrad). Odpady nás provázejí každodenním životem. Každý den je vytváříme něco vyhazujeme, něčeho se zbavujeme. Pro někoho končí úvahy nad odpadky vysypáním koše do popelnice se směsným odpadem, jiní je ještě před vyhozením vytřídí, aby snížili množství dále nezpracovatelného odpoadu. A ještě existuje skupina lidí, kteří nad odpady přemýšlejí ještě dávno před tím, než vzniknou, například při nákupu, a řídí se heslem nejlepší odpad je ten, který nevznikne. K těmto lidem počítám i sebe. Osobně mi vadí, kolik toho po sobě zanecháváme. I proto jsme například pro obě naše děti používali látkové plínky, a prakticky tak neprodukovali žádný odpad v podobě jednorázových nerozložitelných plen. Věřím, že takto uvažujících je nás v Olomouci více. Jak ale motivovat další občany, aby svůj přístup k nakládání s odpadky změnili? Čím víc Olomoučanů bude odpad Máme nejtransparentnější kampaň v Olomouci. 13

14 GLOSA Jiří Hrabal Olomouc a Univerzita Palackého Ne každé město s univerzitou je univerzitní město. Olomouc nepochybně univerzitním městem je. Má kolem 23 tisíc studentů a na 100 tisíc absolventů. Univerzita Palackého (dále UP) patří mezi 3% nejlepších univerzit v celosvětovém měřítku. Jak plyne z průzkumů politologa Pavla Šaradína, její občané jsou si toho vědomi a náležitě si toho cení. UP je také druhý největší zaměstnavatel v Olomouci a nepochybně tak zásadním způsobem ovlivňuje život ve městě. Na příchod nového semestru vždy čekají nejen vyučující, ale i provozovatelé kaváren, realitních kanceláří, sportovišť či majitelé obchodů. Olomouc díky univerzitě ročně navštěvují tisíce zahraničních hostů, kteří se významně podílejí na turistickém ruchu, ať už přímo, tedy svou přítomností, či nepřímo. Jejich pozitivní reference mohou do našeho města přilákat jejich kolegy, přátele a známé. Politická reprezentace Olomouce by měla umět značky UP využít a s univerzitou intenzivně spolupracovat. A to nejen formou proklamací na tiskových konferencích. Jednoznačný zájem o spolupráci je v současné době vidět ze strany UP. Nové vedení univerzity vyvíjí řadu aktivit, jež možná více příslušejí vedení města než UP. Jako příklad lze uvést kampaň UPbike nebo projekt Zaparkuj na oživení městských parků. Ten byl sice propagován jako společný projekt města a Univerzity Palackého, ale zdá se, že role magistrátu spočívala jen v přítomnosti jeho představitelů na tiskové konferenci. UP nabízí našemu městu obrovský potenciál v turistickém ruchu: sto tisíc absolventů, které by vedení města ve spolupráci s UP mělo být schopno do Olomouce přilákat na kulturní, společenské či sportovní události a aktivity, které budou zaměřené právě na ně. Město by také mělo umět najít cesty, jak oslovit zahraniční studenty a badatele. Ti se pak mohou stát velvyslanci a propagátory Olomouce v zahraničí. UP může městu poskytnout vzdělané studenty, kteří v rámci diplomových prací mohou pro potřeby magistrátu provádět případové analýzy (v oborech sociologie, geoinformatiky apod.). Magistrát by pak měl zavést lépe fungující systém v přidělování grantů v oblasti kultury pro žadatele z UP, než je ten stávající. Možností, jak by spolupráce magistrátu a UP mohla vést ke zlepšení života občanů, je celá řada. Je načase, aby se spolupráce města a UP přenesla z roviny proklamací do roviny činů. Čím více aktivity vidíme na straně současného vedení UP, tím více je zřejmá pasivita na straně vedení města. Věděli jste, že: Univerzita Palackého je druhým největším zaměstnavatelem v Olomouci? Hostující profesoři a studenti tvoří významnou část turistického ruchu a příjmů města? UP má studentů a 3000 zaměstnanců? 5 kandidátů Občanů pro Olomouc pracuje na UP? 14

15 KANDIDÁTI Kandidátní listina Občanů pro Olomouc sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů 1. Mgr. Dominika Kovaříková 2. Mgr. Pavel Bednařík 3. Bc. Vojtěch Pikal 4. Mgr. Michal Krejčí 5. Mgr. Josef Ondroušek 6. Bc. Jakub Nepejchal 7. Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. 8. Ing. Jan Řihošek 9. Mgr. Jakub Korda, Ph.D. 10. Mgr. Richard Kořínek 11. Miloš Reiter 12. Ing. František Kocourek 13. Ing. Dagmar Reichová 14. Ivana Jeništová 15. Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. 16. Ing. Mgr. Hana Vacková 17. Ing. Kateřina Mátlová 18. Ing. Vilém Švec 19. Vlastimil Holík 20. Mgr. Dagmar Říhová 21. Mgr. Pavel Žwak 22. Ing. Ivo Koukal 23. PhDr. Lenka Slámová 24. Mgr. Daniel Ševčík 25. Antonín Jakubec 26. JUDr. Hana Dleštíková 27. Mgr. Petr Vymazal, DiS. 28. Petr Chmel 29. Ing. Dana Calábková 30. Václav Holík 31. Lubomír Šavrňák 32. Bc. Tomáš Matýsek 33. Mgr. Martina Potůčková 34. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. 35. Mgr. et Mgr. Michal Brumar 36. Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. 37. Mgr. Dita Palaščáková 38. Michal Stavinoha 39. František Snídal 40. Mgr. Michaela Schaferová 41. Mgr. Jan Vrbický 42. Mgr. Miroslav Kubíček 43. Mgr. Michaela Balarinová 44. Bc. David Rygel 45. Mgr. Ondřej Molin advokátka vysokoškolský pedagog a živnostník programátor, organizátor her pro mládež ekolog, předseda Unie pro řeku Moravu jednatel společnosti sociální pracovník vysokoškolský pedagog koordinátor CENTRA SEMAFOR ředitel Academia film Olomouc ředitel místní organizace Člověka v tísni strojník úředník ekonomka novinářka a penzistka filozof a publicista středoškolská učitelka hypoteční poradkyně urbanista živnostník, bankster terénní sociální pracovnice lektor ARPOK manažer odpadů klinická psycholožka redaktor obchodně-technický manažer advokátka sociální pracovník na vedoucí pozici malíř, lektor informatička fotograf marketingový manažer lesník historička umění vědecký pracovník LF UP středoškolský učitel vysokoškolský pedagog pedagog VOŠ Charitas bazénový specialista důchodce psycholožka odborný pracovník v ochraně přírody středoškolský učitel marketingová specialistka sociální pedagog živnostník 15

16 Návod, jak neztratit svůj hlas v komunálních volbách Komunální volby používají odlišný volební systém, než volby parlamentní nebo evropské. Proto vám přinášíme jednoduchý návod, jak volit. Cílem je dát vašemu hlasu váhu, kterou může mít pouze v případě, že budete dbát několika základních kroků. V Olomouci nově existuje pro komunální volby jediný volební obvod. Hlasovací lístek tvoří velký arch papíru se všemi kandidujícími subjekty. Volič má tolik hlasů, kolik mandátů má dané zastupitelstvo (v Olomouci je to 45). Ze zákona má volič trojí možnost, jak hlasovat: 1) Označit křížkem jednu volební stranu; 2) Označit křížkem jednu volební stranu a křížkovat další kandidáty z jiných uskupení (takto zvolení kandidáti odebírají hlasy zdola volební straně, kterou jste označili jako první) 3) Označit jednotlivé kandidáty napříč volebními subjekty do celkového počtu zastupitelů (45). Pro voliče je nejlepší variantou označit jednu volební stranu. Ve všech dalších případech dochází ke zbytečnému tříštění hlasů, které se přepočítávají pomocí koeficientu (tj. vámi zakřížkovaný kandidát nedostane celý hlas, jen jeho poměrnou část). Co jste možná nevěděli: Jde o jeden z nejsložitějších volebních systémů v Česku a mnohé strany jeho neznalosti voliči hojně využívají. Často opakovaný mýtus o tzv. panašování, kdy si voliči mohou sestavit podle svých preferencí napříč kandidátními listinami celé zastupitelstvo, je do jisté míry iluzorní, neboť pro vykřížkování kandidáta na vyšší pozice v rámci volebního subjektu je potřeba, aby dotyčný získal alespoň o 10% více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany. Při křížkování jednotlivých kandidátů hlasy většinou připadnou kandidátům na čelních místech, které se volič pokusil (neúspěšně) přeskočit a které vlastně do zastupitelstva vůbec nechtěl prosadit. Sejdeme se u volebních uren 10. a 11. října. Volte s rozvahou! 2024: černý scénář č října 2014 Občanské listy. Volební noviny Občanů pro Olomouc sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí Redakce: Daniel Ševčík. Grafika: Martin Pohančeník. 1. číslo. Vychází: 1. října Kontakt: Vytištěno na recyklovaném papíře.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

snkk Sdružení nezávislých kandidátů Kbely

snkk Sdružení nezávislých kandidátů Kbely Sdružení nezávislých kandidátů Kbely Chceme přátelské Kbely 4 SNKK Sdružení nezávislých kandidátů Kbely je sdružení kbelských občanů, kteří své zkušenosti a odbornost opět nabízejí ve prospěch Kbel, aniž

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Na základě mandátu od občanů Náchoda, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města Náchoda ve dnech 10. a 11. října

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Zápis z Fóra Zdravého města Opava Datum konání: 21. 3. 2012 od 16:00 Místo konání: Obecní dům Sál purkmistrů Přítomno: 67 občanů Program: - uvítání primátorem města Z. Jiráskem a

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika Šprincová

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI 1. Na přípravě Studentských voleb spolupracujte s garantem voleb. V jakékoli fázi

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VÝZKUM VE DNECH PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ A MĚST Období sběru dat: 5. 10. 2014-9. 10. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více