TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba"

Transkript

1 TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba

2 ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s průměrem za skupinu, případě s rozptylem hodnot v dané skupině. HODNOCENÉ KOMPETENCE Osobní přístup Pracovní kompetence Interakce s druhými Vedení týmu Strategické řízení Podpora prodeje ŠKÁLA HODNOCENÍ V rámci zpětné vazby byla použita tato škála: Nemohu hodnotit 0 Nesouhlasím 1 Spíše nesouhlasím 2 Spíše souhlasím 3 Souhlasím 4 CÍLOVÁ SKUPINA PRO TÝMOVÝ VÝSTUP ČLENOVÉ SKUPINY: Týmový výstup 2(32)

3 CELKOVÉ HODNOCENÍ SROVNÁNÍ PRŮMĚRU SEBEHODNOCENÍ A PRŮMĚRU HODNOCENÍ OSTATNÍMI: SEBEHODNOCENÍ HODNOCENÍ DRUHÝMI ROZDÍL 1. RWE kompetence - vedoucí zákaznických center Tabulka poukazuje na obecné tendence ve vybrané skupině k nadhodnocení či naopak podhodnocení sebe sama ve vztahu k pohledu okolí. V tabulce jsou graficky odlišeny oblasti, ve kterých se účastníci vybrané skupiny v průměru hodnotí výše než druzí. Sytost podkreslení odpovídá významosti rozdílu vzhledem k použité škále hodnocení: rozdíl hodnocení je pod 25% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 25-50% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 50-75% hodnotící škály rozdíl hodnocení je nad 75% hodnotící škály ROZPTYL SEBEHODNOCENÍ VE VYBRANÉ SKUPINĚ: MINIMÁLNÍ HODNOTA MAXIMÁLNÍ HODNOTA ROZPTYL 1. RWE kompetence - vedoucí zákaznických center ROZPTYL HODNOCENÍ DRUHÝMI VE VYBRANÉ SKUPINĚ: MINIMÁLNÍ HODNOTA MAXIMÁLNÍ HODNOTA ROZPTYL 1. RWE kompetence - vedoucí zákaznických center Týmový výstup 3(32)

4 HODNOCENÍ DÍLČÍCH KOMPETENCÍ Týmový výstup 4(32)

5 SROVNÁNÍ PRŮMĚRU SEBEHODNOCENÍ A PRŮMĚRU HODNOCENÍ OSTATNÍMI: SEBEHODNOCENÍ HODNOCENÍ DRUHÝMI ROZDÍL 1. Strategické řízení Podpora prodeje Vedení týmu Interakce s druhými Osobní přístup Pracovní kompetence Tabulka poukazuje na obecné tendence ve vybrané skupině k nadhodnocení či naopak podhodnocení sebe sama ve vztahu k pohledu okolí. V tabulce jsou graficky odlišeny oblasti, ve kterých se účastníci vybrané skupiny v průměru hodnotí výše než druzí. Sytost podkreslení odpovídá významosti rozdílu vzhledem k použité škále hodnocení: rozdíl hodnocení je pod 25% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 25-50% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 50-75% hodnotící škály rozdíl hodnocení je nad 75% hodnotící škály ROZPTYL SEBEHODNOCENÍ VE VYBRANÉ SKUPINĚ: MINIMÁLNÍ HODNOTA MAXIMÁLNÍ HODNOTA ROZPTYL 1. Podpora prodeje Vedení týmu Interakce s druhými Strategické řízení Osobní přístup Pracovní kompetence ROZPTYL HODNOCENÍ DRUHÝMI VE VYBRANÉ SKUPINĚ: MINIMÁLNÍ HODNOTA MAXIMÁLNÍ HODNOTA ROZPTYL 1. Podpora prodeje Interakce s druhými Vedení týmu Pracovní kompetence Osobní přístup Strategické řízení Týmový výstup 5(32)

6 HODNOCENÍ DÍLČÍMI SKUPINAMI HODNOTITELŮ Týmový výstup 6(32)

7 POŘADÍ KOMPETENCÍ - KOLEGOVÉ 1. Pracovní kompetence (průměr 3.47) 2. Osobní přístup (průměr 3.46) 3. Interakce s druhými (průměr 3.42) 4. Strategické řízení (průměr 3.39) 5. Podpora prodeje (průměr 3.37) 6. Vedení týmu (průměr 3.31) POŘADÍ KOMPETENCÍ - NADŘÍZENÝ 1. Pracovní kompetence (průměr 3.32) 2. Osobní přístup (průměr 3.13) 3. Interakce s druhými (průměr 3.06) 4. Vedení týmu (průměr 3.02) 5. Strategické řízení (průměr 2.92) 6. Podpora prodeje (průměr 2.9) POŘADÍ KOMPETENCÍ - NEJBLIŽŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ 1. Pracovní kompetence (průměr 3.55) 2. Strategické řízení (průměr 3.39) 3. Osobní přístup (průměr 3.36) 4. Interakce s druhými (průměr 3.35) 5. Vedení týmu (průměr 3.24) 6. Podpora prodeje (průměr 3.04) POŘADÍ KOMPETENCÍ - PODŘÍZENÝ 1. Pracovní kompetence (průměr 3.7) 2. Vedení týmu (průměr 3.65) 3. Osobní přístup (průměr 3.64) 4. Interakce s druhými (průměr 3.64) 5. Strategické řízení (průměr 3.56) 6. Podpora prodeje (průměr 3.5) Týmový výstup 7(32)

8 Srovnání dílčích skupin hodnotitelů dle rozdílů v hodnocení: Pozn. symbolem šipky směřující dolů jsou zvýrazněny nejnižší hodnoty, symbolem šipky směřující nahoru hodnoty nejvyšší. Kolegové Nadřízený Nejbližší spolupracující Podřízený rozpětí 1. Strategické řízení Vedení týmu Podpora prodeje Interakce s druhými Osobní přístup Pracovní kompetence průměrné hodnocení napříč kompetencemi Tabulka poukazuje na obecné tendence ve vybrané skupině k nadhodnocení či naopak podhodnocení sebe sama ve vztahu k pohledu okolí. V tabulce jsou graficky odlišeny oblasti, ve kterých se účastníci vybrané skupiny v průměru hodnotí výše než druzí. Sytost podkreslení odpovídá významosti rozdílu vzhledem k použité škále hodnocení: rozdíl hodnocení je pod 25% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 25-50% hodnotící škály rozdíl hodnocení je mezi 50-75% hodnotící škály rozdíl hodnocení je nad 75% hodnotící škály Týmový výstup 8(32)

9 ROZPTYL HODNOCENÍ DRUHÝMI VE VYBRANÉ SKUPINĚ: KOLEGOVÉ MINIMÁLNÍ HODNOTA MAXIMÁLNÍ HODNOTA ROZPTYL 1. Podpora prodeje Osobní přístup Interakce s druhými Pracovní kompetence Vedení týmu Strategické řízení ROZPTYL HODNOCENÍ DRUHÝMI VE VYBRANÉ SKUPINĚ: NADŘÍZENÝ MINIMÁLNÍ HODNOTA MAXIMÁLNÍ HODNOTA ROZPTYL 1. Podpora prodeje Vedení týmu Pracovní kompetence Strategické řízení Interakce s druhými Osobní přístup ROZPTYL HODNOCENÍ DRUHÝMI VE VYBRANÉ SKUPINĚ: NEJBLIŽŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ MINIMÁLNÍ HODNOTA MAXIMÁLNÍ HODNOTA ROZPTYL 1. Interakce s druhými Osobní přístup Podpora prodeje Pracovní kompetence Vedení týmu Strategické řízení ROZPTYL HODNOCENÍ DRUHÝMI VE VYBRANÉ SKUPINĚ: PODŘÍZENÝ MINIMÁLNÍ HODNOTA MAXIMÁLNÍ HODNOTA ROZPTYL 1. Podpora prodeje Vedení týmu Strategické řízení Týmový výstup 9(32)

10 4. Pracovní kompetence Interakce s druhými Osobní přístup Týmový výstup 10(32)

11 HODNOCENÍ DÍLČÍCH PROJEVŮ V RÁMCI SLEDOVANÝCH KOMPETENCÍ OSOBNÍ PŘÍSTUP PLNÍ DOHODY A DRŽÍ SVÉ SLOVO. Ostatní AKTIVNĚ SE ZAPOJUJE DO PLNĚNÍ ÚKOLŮ I NAD RÁMEC PRACOVNÍ NÁPLNĚ. Ostatní Týmový výstup 11(32)

12 DOKÁŽE SE SNADNO A POHOTOVĚ PŘIZPŮSOBIT NOVÝM PODMÍNKÁM A SITUACÍM. Ostatní PŘICHÁZÍ AKTIVNĚ S NÁPADY A INOVACEMI. Ostatní ZAJÍMÁ SE, JAK DRUZÍ VNÍMAJÍ JEHO/JEJÍ PRÁCI, A PRACUJE NA SVÉM ROZVOJI. Ostatní Týmový výstup 12(32)

13 AKTIVNĚ PRACUJE NA SVÉM ROZVOJI. Ostatní ŘEŠÍ S KLIDEM I VELMI NÁROČNÉ SITUACE. Ostatní NEVYHÝBÁ SE ŘEŠENÍ NEPŘÍJEMNÝCH ČI KONFLIKTNÍCH SITUACÍ, VČ. KONTAKTU SE ZÁKAZNÍKEM. Ostatní Týmový výstup 13(32)

14 VYTVÁŘÍ SI SVŮJ VLASTNÍ NEZÁVISLÝ POHLED NA VĚC. Ostatní PŘISTUPUJE K ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉHO CENTRA ZODPOVĚDNĚ JAKO KE SVÉ VLASTNÍ FIRMĚ. Ostatní Týmový výstup 14(32)

15 PRACOVNÍ KOMPETENCE SVÉ ČINNOSTI PLÁNUJE, PRACUJE SYSTEMATICKY. Ostatní MÁ PŘEHLED O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NA POBOČCE A ZVLÁDÁ AKTIVITY KOORDINOVAT. Ostatní Týmový výstup 15(32)

16 SVÉ ÚKOLY PLNÍ V TERMÍNU. Ostatní CÍLENĚ SI ZÍSKÁVÁ INFORMACE Z RŮZNÝCH ZDROJŮ. Ostatní HLEDÁ ŘEŠENÍ, NIKOLI PROBLÉMY. Ostatní Týmový výstup 16(32)

17 PŘIJÍMÁ ZODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE. Ostatní VIDÍ RIZIKA A ŘEŠÍ JE. Ostatní NA SITUACE SE DÍVÁ KONCEPČNĚ A S NADHLEDEM. Ostatní Týmový výstup 17(32)

18 ÚKOLY ŘEŠÍ PRAKTICKY, POUŽÍVÁ SELSKÝ ROZUM. Ostatní JE ODBORNÍK VE SVÉM OBORU, DOKÁŽE SI PORADIT SE VŠEMI PRACOVNÍMI ÚKOLY. Ostatní DO TÝMU VYBÍRÁ KVALITNÍ LIDI S OHLEDEM NA PLNĚNÍ CÍLŮ. Ostatní Týmový výstup 18(32)

19 POBOČKU ŘÍDÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ A SITUACI NA POBOČCE. Ostatní Týmový výstup 19(32)

20 INTERAKCE S DRUHÝMI OCHOTNĚ A AKTIVNĚ SDÍLÍ INFORMACE. Ostatní VYJADŘUJE SE JASNĚ A SROZUMITELNĚ, FORMU VYJADŘOVÁNÍ PŘIZPŮSOBUJE SITUACI A DRUHÉMU. Ostatní Týmový výstup 20(32)

21 OVĚŘUJE SI, ZDA DRUZÍ ROZUMÍ A SPRÁVNĚ CHÁPOU TO, CO ŘÍKÁ. Ostatní DOKÁŽE DRUHÉ ZÍSKAT PŘESVĚDČIVÝMI ARGUMENTY. Ostatní PŘI VYJEDNÁVÁNÍ RESPEKTUJE NÁZORY DRUHÝCH A SNAŽÍ SE DOSÁHNOUT VZÁJEMNÉ SHODY. Ostatní Týmový výstup 21(32)

22 JE OCHOTEN/OCHOTNA OSOBNĚ ŘEŠIT NEPŘÍJEMNÉ SITUACE S KLIENTEM. Ostatní OCHOTNĚ SPOLUPRACUJE A ZAPOJUJE DRUHÉ. Ostatní PŘISPÍVÁ K FUNGUJÍCÍM VZTAHŮM A POZITIVNÍ ATMOSFÉŘE. Ostatní Týmový výstup 22(32)

23 ČLENY TÝMU ÚKOLUJE ROVNOMĚRNĚ, NIKOHO V TÝMU NEUPŘEDNOSTŇUJE, JEDNÁ A HODNOTÍ OBJEKTIVNĚ BEZ OHLEDU NA OSOBNÍ VZTAHY NEBO PREFERENCE. Ostatní Týmový výstup 23(32)

24 VEDENÍ TÝMU ZAJÍMÁ SE O POTŘEBY SVÝCH PODŘÍZENÝCH A POSKYTUJE JIM PODPORU. Ostatní SVĚŘUJE ČLENŮM SVÉHO TÝMU ZODPOVĚDNOST ZA ÚKOLY A DÁVÁ JIM PROSTOR PRO SAMOSTATNOU PRÁCI. Ostatní Týmový výstup 24(32)

25 DOKÁŽE ČLENY SVÉHO TÝMU NADCHNOUT A ZÍSKAT JE PRO VYSOKÝ VÝKON. Ostatní ZADÁVÁ DRUHÝM ÚKOLY SROZUMITELNĚ, JEDNOZNAČNĚ A POCHOPITELNĚ. Ostatní KLADE DŮRAZ NA CO NEJLEPŠÍ VÝKON LIDÍ VE SVÉM TÝMU NEBO ODDĚLENÍ. Ostatní Týmový výstup 25(32)

26 KONSTRUKTIVNĚ UPOZORŇUJE NA VĚCI, SE KTERÝMI JE ČI NENÍ SPOKOJEN/A. Ostatní DOKÁŽE ROZPOZNAT SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY PODŘÍZENÝCH A PODPORUJE JEJICH ROZVOJ. Ostatní PŮSOBÍ V ROLI MANAŽERA JAKO AUTORITA A JDE SVÝM CHOVÁNÍM OSTATNÍM PŘÍKLADEM. Ostatní Týmový výstup 26(32)

27 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ JASNĚ KOMUNIKUJE, ČEHO A JAK CHCE VE SVÉM ZÁKAZNICKÉM CENTRU DOSÁHNOUT. Ostatní ROZHODUJE SE POHOTOVĚ A S NADHLEDEM. Ostatní Týmový výstup 27(32)

28 UVĚDOMUJE SI RIZIKA SVÝCH ROZHODNUTÍ A PŘEDCHÁZÍ JIM. Ostatní VYSVĚTLUJE SROZUMITELNĚ ČLENŮM SVÉHO TÝMU, KAM A JAKÝMI KONKRÉTNÍMI KROKY SE CHCE FIRMA VYVÍJET. Ostatní UVĚDOMUJE SI FINANČNÍ DOPAD SVÉHO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ. Ostatní Týmový výstup 28(32)

29 PODPORUJE ZMĚNY DLOUHODOBĚ VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍM. Ostatní Týmový výstup 29(32)

30 PODPORA PRODEJE PŘEDÁVÁ ZKUŠENOSTI S PRODEJEM DO TÝMU, SDÍLÍ RADY A DOPORUČENÍ. Ostatní AKTIVNĚ HLEDÁ NOVÉ PRODEJNÍ MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI, INSPIRUJE SE PŘÍSTUPY JINÝCH FIREM NA TRHU, ORIENTUJE SE V PŘÍSTUPECH A TAKTIKÁCH KONKURENCE A DOKÁŽE JE VYUŽÍT PRO POSÍLENÍ PRODEJE. Ostatní Týmový výstup 30(32)

31 AKTIVNĚ ROZVÍJÍ PRODEJNÍ DOVEDNOSTI JEDNOTLIVCE I CELÉHO TÝMU, OSOBNĚ V TÉTO OBLASTI KOUČUJE ČLENY TÝMU. Ostatní UMÍ VSTOUPIT DO PRODEJNÍHO ROZHOVORU S CÍLEM NEZTRATIT ZÁKAZNÍKA. Ostatní PŘICHÁZÍ SE SOUTĚŽEMI A JINÝMI NÁPADY, JAK ZVÝŠIT ZAPÁLENÍ PRO PRODEJ A SOUTĚŽIVOST V TÝMU. Ostatní Týmový výstup 31(32)

32 Týmový výstup 32(32)

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3 Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely Č. j.: MSMT-7695/05- KOMPETEČÍ MODEL S MAAŽERA Tento kompetenční model byl zpracován na základě výsledku semináře s S manažery v prosinci 04 a jeho validace na semináři

Více

Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení

Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení Červen 2012 Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01.

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01. Uchazeč: Helena Example Vybrané zprávy: Profil charakteristických rysů Narativní zpráva Profil týmových rolí Profil typů chování při práci Prodejní profil Zpráva o syndromu vykolejení Zpráva testu Elements

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více