ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK"

Transkript

1 ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od

2 I. Údaje o školce: Název školky: Adresa školky: ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18, Brno Telefon: IČO: DIČ: Zřizovatel: Typ školky: Kapacita školy: Provozní doby: CZ Filiánek, z.s. Antonínská 564/ Brno celodenní s pravidelným provozem 15 dětí 7:00-17:00 hodin celoročně, prázdninový režim dle domluvy Školka splňuje a plně respektuje přirozenou výchovu dítěte v rodině. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte. Pedagogové dítě chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností. II. Režimové požadavky: Režim dne je přizpůsoben podmínkám školky, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Rodiče jsou povinni dovést dítě do šatny a osobně ho předat učitelce. Při vstupu do školky je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 7:00-8:30 - příchod dětí do školky, spontánní hry a aktivity, řízené činnosti 8:30-9:30 - hlavní výchovná činnost 9:30-10:00 - hygiena, dopolední svačina :00 - hygiena, pobyt dětí venku 12:00-12:45 - hygiena, oběd, odchod některých dětí domů 12:45-14:30 - hygiena, polední klid klidové činnosti nebo spánek 14:30-15:00 - hygiena, odpolední svačina 15:00-17:00 - výchovná činnost, volné hry dětí, pobyt venku

3 Řízené činnosti, spontánní hra: Činnosti dětí řízené pedagogem jsou v programu hlavně od 8:00 do 10:00 hodin. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem) probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Třída je věkově smíšená, zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována předškolním dětem. Činnosti jsou pružně upravovány dle momentálně vzniklých nahodilých situací. Ve školce není televize ani počítač. Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne. Probíhá celý den a prolíná se s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí. Je dbáno na soukromí dětí, pokud se nechtějí účastnit společných činností, je jim to umožněno. Pohybové aktivity: Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru herny, školní zahrady a parku. Jedná se hlavně o volně pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla, zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační), pohybové hry a hudebně pohybové činnosti, cvičení s náčiním i na nářadí. Děti mohou navštěvovat celoročně 1x týdně solnou jeskyňku, saunu a plavecký výcvik s rodiči dle domluvy. Hygiena: Děti si pravidelně umývají ruce a jsou vedeny k dodržování základní hygieny. Pobyt venku: Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí), dopoledne 10.oo 12.oo hod., odpoledne po svačině do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven na školní zahradu. Převážná část zahrady je zatravněna. Využití pro míčové hry. Venku probíhají volné hry i řízená činnost s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou. Děti jsou pod trvalým dohledem minimálně jedné učitelky. V letních měsících dohlíží pedagogové na to, aby děti nosily pokrývky hlavy a pokožku dětí chránili krémy s UV filtrem, vše po dohodě s rodiči. Při horším počasí, podzim a zima, jsou u dětí velmi oblíbené vycházky do okolí (park Lužánky a Tyršův sad),. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 st.c., při silném větru, dešti a při inverzích. Údržba pískoviště a zahrady: Kontrolu obsahu pískoviště před každým použitím a přikrytí provádí denně pedagog. 1x za 2 roky se provádí výměna písku, v létě je pískoviště vlhčeno vodou. Pedagogové provádí kontrolu provozuschopnosti dřevěného domečku a hraček, které jsou uloženy na místě k tomu určeném. Za úklid zahrady, sečení trávy a zavlažování je zodpovědný zřizovatel, sečení trávy se provádí dle potřeby.

4 III. Odpočinek, spánek: Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti odpočívají samostatně na připravených lehátkách, děti se převlékají do pyžama, oděv si ukládají na židličky a obuv u lehátka. Po obědě odpočívají asi 30 minut všechny děti při poslechu či čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají a učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové činnosti, klidové hry). Lůžkoviny mají děti označené a před uložením zpět do poliček se provětrají. IV. Stravování: Ve škole nesmí mezi jednotlivými jídly přesáhnout časový odstup 3 hodiny. Děti se stravují 3x denně. Dopolední svačinka (9:30 hod) Oběd (12:00 hod) Odpolední svačinka (14:30 hod) Jídlo je dováženo v nerezových termoboxech viz. smlouva s firmou. Jídlo je dováženo v 10.3o hod. Termoboxy s jídlem jsou uskladněny na chodbě před kuchyňkou. Gastronádoby jsou před přípravou předělány na přípravný stůl, ev. do ohřívače. Provádí se každodenní měření teploty pokrmů těsně před podáním, se zápisem hodnot. Teplota nesmí klesnout pod 60 st.c. Jídlo je naporcováno a připravováno v kuchyni, která splňuje veškeré hygienické požadavky. Strava je plnohodnotná a vyvážená dle příslušných předpisů a vyhovuje hygienickým normám. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Ve třídách se servíruje z nerezového vozíku, který je k tomu určen. Svačiny jsou denně nakupovány, potraviny jsou uloženy dle povahy v lednici nebo na místě k tomu určeném. Před podáváním jsou připravovány v kuchyni. Jídlo je pestré, obsahuje celozrnné výrobky, mléčné výrobky a dostatek ovoce a zeleniny. Při stravování vedeme děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá učitelka. Personál je proškolen o hygienických normách a poučen o manipulaci s potravinami. Viz. Výrobní diagram. Svačiny: dovoz... lednice... příprava a servírování Obědy: dovoz... uskladnění termoboxu... vyndání nádob (ohřev)... příprava a servírování V. Pitný režim: Nápoje jsou připravovány v kuchyňce v dostatečném množství, děti se mohou v průběhu dne kdykoli napít. Nápoje jsou uloženy v nerezové konvici, děti obsluhuje pedagog. Děti používají svoje hrnečky, nebo lahvičky, které mají označeny svou značkou. Nápoje se mění, používáme čaje bylinkové, čaje ovocné, šťávy, mléko, kakao apod. VI. Otužování: Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání třídy, zejména při pohybových aktivitách. Využíváme příznivého počasí k co nejdelšímu pobytu venku. Ve třídě je nástěnný teploměr 1,2-1,5 m nad zemí, denní teplota se pohybuje mezi st.c, teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19 st.c, rozdíl těchto teplot nesmí být více než 3 st.c. Pedagogové mohou teplotu regulovat.

5 Pedagogové také kontrolují vhodné oblečení dětí ve školce i mimo školku. Otužování napomáhá pravidelná návštěva solné jeskyně. V rámci pravidelné docházky mohou děti se svými rodiči navštěvovat výcvik plavání a saunu. VII. Způsob nakládání s prádlem: Praní veškerého prádla zajišťuje zřizovatel školky, čisté prádlo je skladováno v dezinfikovaných uzavřených boxech. Výměna prádla: - ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned - lůžkoviny 1x za 3 týdny, v případě potřeby dříve - pyžama 1x týdně (perou rodiče) VIII. Požadavky na hygienicko protiepidemický režim: Způsob a četnost úklidu: Denní úklid setření všech podlah a povrchů na vlhko, nábytku, okenních parapetů, klik, splachovadel, vyluxování koberců vysavačem. Vynášení odpadků. Za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, nočníků. Týdenní, celkový úklid 1x týdně omytí omyvatelných stěn na záchodech a dezinfekce záchodů. 2x ročně mytí a dezinfekce hraček, všech zařizovacích předmětů, mytí svítidel a oken včetně rámů. 1x za 2-3 roky malování všech prostor, dle potřeby. Osvětlení: Školka je vybavena zářivkami. Umělé osvětlení učebny a herny je 300 luxů, přilehlých prostor 100 luxů. Manipulace s odpady a jejich likvidace: Pevné odpady jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů, odpadky jsou každý den vynášeny do popelnice. Tekuté odpadky jsou likvidovány ve výlevce, která je následně dezinfikována. V Brně dne Zpracovala: Ing. Ivana Šnajderová Filiánek, z.s.

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 9. PROVOZNÍ ŘÁD 2012 Mgr. Miroslava Malenovská, ředitel školy Mgr.

Více

Provozní řád ubytovacího zařízení

Provozní řád ubytovacího zařízení Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Domov mládeže, 28. října 584, 511 01 Turnov Provozní řád ubytovacího zařízení I. Údaje o zařízení

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás. Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Hrabůvka Mitušova 8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok 2009 2010 Název programu: Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Více

Provozní řád ZŠ Nedabyle

Provozní řád ZŠ Nedabyle Provozní řád ZŠ Nedabyle Č. j. 05/09 Údaje o zařízení adresa: Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice telefon/fax: 387240396 e-mail: skola@zsnedabyle.cz IČO: 70986177 ředitelka: Mgr. Magdalena Bíchová typ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA Platnost od: 1.9. 2015 Zřizovatel: Otevřený rodič o.s., Pavlovská 10, Brno, 623 00, IČ: 01173227 Kontaktní osoba: MVDr. Ivana Cviková, koordinátorka LK Bezinka, email:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více