provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115"

Transkript

1 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 Telefon: budova MŠ Nad Laurovou 1/ a budova ZŠ Radlická 140/115 /třetí oddělení MŠ/ a IČO: Sídlo mateřské školy: Nad Laurovou 1/1983, Praha 5 Umístění třetího oddělení: budova ZŠ Radlice, Radlická 140/115 Praha 5 Zřizovatel školy: MČ Praha 5, nám. 14. října 4 Ředitel školy: Mgr. Lumír Sokol Statutární zástupce: PhDr. Simona Vlčková Vedoucí učitelka MŠ: Petra Paumerová /tel.: / Internetové stránky: Příspěvková organizace: právní subjekt Typ MŠ: s celodenní péčí Celková stanovená kapacita: 84 dětí Provozní doba: /pondělí čtvrtek/ /pátek/ Využití zařízení pro jiné aktivity: AJ odpolední hodiny Flétna odpolední hodiny

2 Logopedie odpolední hodiny Výtvarný a pracovní kroužek odpolední hodiny Keramika odpolední hodiny Cvičení /Sporťáček/ - odpolední hodiny Divadla, besídky i pro rodiče a děti v průběhu roku Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, a která zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 ti let. II. Režimové požadavky Všechny aktivity, ať řízené či volné nejsou striktně časově omezovány. Vždy se vychází z momentální situace na škole a ve třídě, ze zájmu dětí. Příchod dětí: mezi , pozdější příchody dle dohody a individuální potřeby rodičů. Spontánní hra: všechny činnosti jsou provozovány formou hry, volné hry dětí většinou probíhají od , při pobytu venku a v odpoledních hodinách po odpočinku od do hod. dle počasí.. Činnost řízená pedagogem: po volných hrách následuje cvičení a dle věku rozlišená délka řízené činnosti. U ml. je to cca 15 minut, u dětí starších cca 30 minut. Ale vždy je nutné vycházet ze zájmu dětí a typu činnosti. Výchovné složky jsou zařazovány v průběhu dopoledne, ve skupinové práci. Sledování televize: pouze v době špatného počasí a ovzduší a krátké pohádky. Televize není sledována pravidelně a dětem je vždy nabídnuta na výběr jiná činnost. Pohybové aktivity: denně je zařazováno cvičení dětí se zdravotními cviky. Cvičení probíhá v ranních i odpoledních blocích. Při teplém počasí se cvičení přenáší na školní zahradu. Jsou využívány i mlhoviště. Vybavení zahrady pro pohybové aktivity je velmi dobré sportovní soutěže, míčové hry. Pohybové aktivity zařazujeme se zvýšeným zřetelem na bezpečnost dětí

3 /pohybové a hudebně pohybové hry, cvičení s náčiním i nářadím/. Dle možností lze využívat tělocvičny. Pobyt venku: hod. odpoledne/dle počasí od hod. Třetí oddělení v budově ZŠ v odpoledních hodinách pobyt na školní zahradě do hod. Školní zahrada je s dostatkem zeleně, pískovišť a stínu. Je vybavena průlezky, domečky a mlhovištěm. Pravidelně jsou doplňovány na obě zahrady hrací prvky a nářadí k rozvíjení fyzické zdatnosti dětí. Zahrada je pravidelně sekána, písek je 1x za 2 roky měněn, v létě před odchodem dětí na zahradu je kropen písek i pozemek kolem. Je prováděno pravidelně propařování pískovišť tmavou folií. Pískoviště se denně zakrývají ochrannou sítí. V létě využíváme zahradní sprchy k mlhování. Dle počasí jsme s dětmi co nejvíce venku. V zimních měsících pouze dopoledne, v letních měsících dopoledne i odpoledne. Délka pobytu venku a časová frekvence se řídí počasím, povětrnostními a slunečními vlivy, rozptylovými podmínkami. Pobyt venku je využíván k IP s dětmi, k opakování pohybových her a k volné hře dětí. Také navštěvujeme dětské hřiště naproti budově ZŠ. Odpočinek, spánek: ml.děti od hodin st.děti jsou respektovány individuální potřeby dítěte, 3.tř. má režim bez spánku, děti mají náhradní relaxační činnosti a pak následuje odpolední programový blok /příprava na školu individuální činnosti s dětmi/. Každý den před položením lehátek se třída luxuje, vyklepávají lůžkoviny a větrá. Stravování: Příprava stravy je ve vlastní školní kuchyni Základní školy, Radlická 140/115 a jídlo se dováží na det.pracoviště Nad Laurovou. Pokrmy jsou převáženy v termoportech. V budově mateřské školy se nachází přípravna pokrmů /1.podlaží/ a výdejna pokrmů /přízemí budovy/. Děti se stravují ve společné jídelně, přiléhající ke třídám. Veškerá manipulace s pokrmy splňuje zákonem dané normy a požadavky expediční, skladovací, mikrobiologické i chemické. Třetí třída MŠ v budově Základní školy dochází a stravuje se ve společné jídelně jejíž část je přizpůsobena 3 6 letým dětem. Pitný režim: Pití je k dispozici od ráno do uzavření školy /od 6.30 do hod./. Pití je na každé třídě v termoskách /konvicích/, při pobytu venku v termosech. Na pití venku se používají kelímky

4 na jedno použití. Ve třídách hrnečky, které se průběžně myjí v myčce dle potřeby. Nápoje připravuje kuchařka ve školní kuchyni a také je průběžně nebo dle pokynu učitelky doplňuje. Ranní svačina: v 8.45 opět dle momentální situace a programu školy. U ml.dětí je svačina podávána za pomoci učitelky, postupně se děti snaží o obsloužení samy, starší děti si svačina rozdávají samy za dozoru učitelky. Obědy: výdej Odpolední svačina : Časový odstup mezi jídly je 3 hodiny. Obědy jsou podávány pí.kuchařkou, předškolní děti se obsluhují při svačinách samy. Druh nápojů: čaj, vitamínové nápoje, voda. Způsob obsluhy: kdykoliv dle potřeby za pomoci učitelky. Konvice, v letních měsících barely jsou umístěny v přípravnách /kuchyni/, sklenice, které jsou používány jsou dávány do přípravny do myčky. Pitný režim je dodržován v letních měsících i při pobytu venku barely na zahradě. Otužování: - vzdušná lázeň, mlhování a sprchování v letních měsících - otužování je denně zařazováno v režimu školy vzduchem - u dětí zdravotně oslabených je pravidelně přihlíženo k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu - škola vyjíždí na výlety, na školy v přírodě, a organizuje předplavecký výcvik Režim dne scházení dětí ranní hry dle volby a přání dětí námětové hry jazykové chvilky smyslové hry

5 ekologické hry individuální péče didakticky zacílené činnosti ranní cvičení, jóga, hygiena, svačina didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinkách, příprava na pobyt venku pobyt v venku hygiena, oběd, hygiena příprava na odpočinek, rozcházení dětí po obědě četba, relaxační hudba, spánek, odpočinek mladší děti náhradní relaxační aktivity starší děti individuální péče, klidné řízené činnosti, hry hygiena, relaxační cvičení, svačina odpolední zájmové činnosti /17.00/ hry dle volby dětí didakticky zacílené činnosti dle zájmu dětí

6 dle počasí pobyt na zahradě, rozcházení dětí /3. třída v ZŠ návrat do budovy z pobytu venku v hod./ Pohybové aktivity: Zařazujeme je se zvýšeným zřetelem na bezpečnost dětí. Jsou to rozcvičky, pohybové a hudebně pohybové hry, cvičení s náčiním i nářadím. Rušnější hry, sportovní soutěže a míčové hry zařazujeme do činností venku, na zahradě Dle možností lze využívat tělocvičny. Venkovní prostory: Děti ze třetího oddělení MŠ /budova ZŠ/ odchází na zahradu MŠ Pod Laurovou, která je vybavena herními prvky, dvěma pískovišti a brouzdalištěm. Také navštěvujeme dětské hřiště naproti budově ZŠ. III. Způsob nakládání s prádlem Výměna prádla: - lůžkoviny 1x za 14 dní nebo dle potřeby častěji - ručníky týdně nebo dle potřeby častěji - pyžama týdně nebo dle potřeby Způsob praní prádla: K praní ručníků a lůžkovin užívá mateřská škola vlastní prádelny v budově mateřské školy Nad Laurovou 1/1983 i v budově Základní školy Radlická 140/115. Způsob manipulace s prádlem: Se špinavým a čistým prádlem je manipulováno tak, aby se v prádelně nevyskytovaly současně. Režim praní a žehlení: a) naložení špinavého prádla do pračky b) úklid a uložení zbytku špinavého prádla

7 c) praní d) sušení e) žehlení f) uložení do skladu čistého prádla Časový harmonogram činností v bodech a) a f) je závislý na délce schnutí prádla a jeden celý cyklus není kratší než 1 den. Úkony uvedené v bodech a), b) se nikdy časově nekryjí s úkony c bodech d) f). IV. Vybavenost budov Třídy jsou pravidelně udržovány, podlahové krytiny, osvětlení, mají nový nábytek, který splňuje nové hygienické normy. Mateřská škola Nad Laurovou 1/1983 je po celkové rekonstrukci budovy, tím i kuchyně a výdejny. Třída v ZŠ je nově zřízena dle příslušných předpisů a norem. V. Sanitace Desinfekce písku 1x za 14 dní školník, uklízečka Mlhoviště v letním období 2x týdně školník, uklízečka V rámci plánu ozdravných opatření jsou prováděny pravidelné revize a kontroly, plánovány opravy a údržba budov a pozemků školy. Tento Provozní řád nabývá platnost Mgr. Lumír S o k o l ředitel školy

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 9. PROVOZNÍ ŘÁD 2012 Mgr. Miroslava Malenovská, ředitel školy Mgr.

Více

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás. Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Hrabůvka Mitušova 8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok 2009 2010 Název programu: Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok.

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok. PROVOZNÍ ŘÁD Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Provozní řád ubytovacího zařízení

Provozní řád ubytovacího zařízení Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Domov mládeže, 28. října 584, 511 01 Turnov Provozní řád ubytovacího zařízení I. Údaje o zařízení

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole

Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole Mateřská škola Laudova, se speciálními třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Projekt na podporu zdraví dětí v naší mateřské škole Cíl projektu: podporovat zdraví dětí, předcházet onemocněním, vytvářet

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více