Základní požadavky na Aplikaci MS2014+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní požadavky na Aplikaci MS2014+"

Transkript

1 Příloha č 2 Smlouvy o dílo Základní požadavky na Aplikaci MS2014+ Část P1_2_3 Struktura esů Úvod Dokument popisuje tabulkovou formou přehled přehled všech funkčních oblastí Funkční oblasti jsou rozděleny do 13 esů, které jsou obsaženy v Základním modulu aplikace Procesní oblasti se rozpadají na podesy úrovně 1-4 Dokument obsahuje jejich cíl, popis a vazby na ostatní esy a podesy Každý es a podes si nese další informace, která jsou dále použity pro identifikaci esů a podesů Část P1_2_3_Struktura esů

2 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na 1 Nastavování programového období (PO), NPO 01NPO Zadat primárních data Proces zajišťruje vložení primárních informací o programového období - struktura novém programovém období cílů vytyčených jak EK fondů, nastavení a údržba matričních tak i z nich odvozených cílů CR Jako vstupní číselníků, cílů a jejich indikátorů a dokument k tomu slouží "Smlouva o partnerství" ČR s finančního plánu EK Zadávají se indikátory potřebné pro vyhodnocení plnění cílů a finanční plány Matriční číselníky, indikátory Popis programového období Správa číselníků 01NPO01 Zadat a udržovat základní statická data Správa dokumentů 01NPO02 Vložit dokumenty NSRR,Smlouva o partnerství, zobrazování stavu dokumentu, zbrazení vybraného dokumentu Správa plánování 01NPO03 Možnost plánování termínů řídících činností koordinačních výborů Zadávání základních údajů potřebných v esech gestor_číselníků, řízení a monitorování Vloží dokumenty jako přílohu, nestrukturovaně gestor_dokumentů, Dokumenty hází schvalovacím esem, proto je potřeba znát stav postupu v tomto esu Popis viz Modul Podpora oběhu dokumentů Kalendář řídících činnosti a kontrol během celého programového období Zadávání termínů řídících činnosti a kontrol Zadávání pracovních postupů 01NPO NPO0302 Správa obecných informací vrstvy hierarchie Správa financování cíle Správa finančního plánu 01NPO04 01NPO05 01NPO0501 Vložit do informace o strukruře a vazbáchmzizi cílech finanční podpory, obecné informace Zadat a udržovat finanční plán pro cíl, pro cíl ČR : aktuální aktuální plán a porovnat plány za cíl s předpokládanou realizací a skutečností Vytvořit a udržovat finanční plán pro cíl, včetně aktualizace a udržování historie Finanční plán bude zadán pro oba typy cíle tzn EK a ČR Operativní plán financování 01NPO0502 Vytvořit a udržovat finanční aktuální plán pro cíl Aktuální plán bude zadán pro určité, předem neznámé období - nutno zadávat pomocí data od-do ( kalendář), historie aktuálních plánů pro zadaná období Správa věcných ukazatelů Vyhodnocování plánu financování Správa dopadových ukazatelů Správa plánu indikátorů obsaženo v esu 11 11MPO NPO06 01NPO NPO0602 Vyhodnocování plnění finančních cílů Vyhodnocování-porovnávání plánu, aktuálního plánu, predikce a skutečnosti Zadat a udržovat ukazatele Zadávají se ukazatele plnění obecně platné pro celý cíl plnění:indikátory, enviromentální pomoci indikátory, horizontální témata GUI, finanční sestavy Operativní plán indikátorů 01NPO0603 Vytvořit a udržovat aktuální plán ukazatelů plnění pro cíl aktuální plán bude zadán pro určité, předem neznámé období - nutno zadávat pomocí data od-do ( kalendář), historie aktuálních plánů pro zadaná období Vyhodnocování plánu indikátorů obsaženo v esu 11 11MPO0202 Vyhodnocování plnění věcnýchcílů (oblast ukazatelů) Vyhodnocování-porovnávání plánu, aktuálního plánu, predikce a skutečnosti GUI, věcné sestavy Schvalování programového dokumentu období 01NPO07 Sestavit a odeslat Partnetskou smlouvu (Národní smlouvu) s popisem a parametry spolupráce ke schválení Evropskou komisí, sledování stavu esu schvalování Sestavování 01NPO0701 Sestavit Partnerskou smlouvu a předložit ke schválení do EK Smlouva o partnerství Schvalování 01NPO0702 Odeslat dokument účastníkům esu schvalování, upozornit účastníky-aktéry esu, zápis připomínek schvalovatelů Upravování 01NPO0703 Zohlednit připomínky vzešlé ze schvalovacího esu Schvalovatel, Externí systém SFC Správa agregačních map Posílání oznámení obsaženo v esu 9 09IZŘO05 01NPO08 Systém odešle anonci účastníkům esu na základě jeho stavu např odešle anonci účastníkům esu na základě činností gestora nebo schvalovatelů Oznámení je zasíláno v případě nutnosti upozornění na zadaný termím nějaká činnosti a očekávané, požadované aktivity některého z aktérů Je pokryto pocesem č9 2 Nastavování operačních programů (OP), 02NOP Zadat primárních data operačních programů jejich cílů indikátorů a finančního plánu Připravení OP pro es schvalování EK, po schválení zadat do Popis programovacího období? Podklady pro EK Stránka 2 z 18

3 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na Správa číselníků 02NOP01 Zadat a udržovat základní statická data Správa dokumentů 02NOP02 Vložit dokumenty Programový dokument, popř Prováděcí dokument, zobrazování stavu dokumentu Zadávání základních údajů potřebných v esech gestor_číselníků řízení a monitorování Seznam číselniků viz poznámka Vloží dokumenty jako přílohu, nestrukturovaně gestor OP Dokumenty hází schvalovacím esem, proto je potřeba znát stav postupu v tomto esu Viz Modul Podpora oběhu dokumentů Správa plánování řídících činností 02NOP03 Možnost plánování termínů monitorovacích výborů Kalendář řídících činnosti a kontrol během celého programového období gestor OP Schvalování dokumentů OP Zadávání termínů řídících činnosti a kontrol Zadávání pracovních postupů 02NOP NOP NOP04 Sestavit a odeslat Programový dokument (popis a parametry operačního programu) ke schválení Evropskou komisí, sledování stavu esu schvalování Sestavování 02NOP0401 Sestavit Programový dokument a připravit k schválení Schvalování 02NOP0402 Odeslat PD účastníkům "konečka"na různých úrovních, upozornit účastníky-aktéry esu, zápis připomínek schvalovatelů Upravování 02NOP0403 Zohlednit připomínky vzešlé ze schvalovacího esu Posílání oznámení 09IZŘO05 Systém odešle anonci účastníkům esu na základě činností gestora nebo schvalovatelů Proces schvalování PD má několik kroků, schvalují ho postupně různé orgány, Ministerstvo financí, NOK a na závěr se odešle prostřednictvím SFC do EK gestor OP gestor OP gestor OP Schvalovatel PD: schvalovatel PD ČR nebo SFC Programový dokument hází různými stupni gestor OP schvalovacího esu jak v ČR tak v EK, je potřeba zapracovat připomínky tak, aby byl dokument na konci schválen systém Programový dokument (PD) Správa obecných informací vrstev hierarchie Správa financování cílů vrstev Správa dalších vazeb mezi cíly vrstev hierarchie 02NOP05 02NOP NOP06 Vložit a udržovat informace dané vrstvy Zadat a udržovat reference mezi vrstavami i v rámci vrstvy hierarchie Zadává se jméno, základní informace o vrstvě, vazby na nadřazenou vrstvu, vazba cílů dané vrstvy na cíle vrstvy nadřazené Vrstvou rozumíme uroveň hierarchie od Operačního programu po podoblast podpory Umožní např zadat a udržovat seznam synergických vazeb mezi prioritními osami Zadat a udržovat finanční plán pro cíl zachovávat historii finančních plánů : aktuální plán a porovnat plány za cíl s předpokládanou realizací a skutečností gestor OP gestor OP Správa finančních plánů cílů vrstev 02NOP0601 Zadat a udržovat finanční plán pro cíl, včetně aktualizace a udržování historie gestor OP Operativní plány financování vrstev 02NOP0601 vytvořit a udržovat aktuální finanční plán pro vrstvu aktuální plány budou zadán pro určité, předem manažer OP neznámé období - nutno zadávat pomocí data od-do ( kalendář), historie aktuálních plánů pro zadaná období Správa věcných ukazatelů vrstev Vyhodnocování plánu financování vrstev Správa dopadových ukazatelů Správa plánu indikátorů Operativní plán indikátorů obsaženo v esu 10 10MŘO 02NOP07 02NOP NOP NOP0703 Získávání přehledu o předpokládaném a skutečném plnění finančního plánu Zadat a udržovat ukazatele plnění:indikátory, enviromentální indikátory, horizontální témata Zadat a udržovat aktuální plán ukazatelů plnění pro cíl OP Vyhodnocování-porovnávání plánu, aktuálního plánu, predikce a skutečnosti Popis viz text v Procesy v MS14+ V_00_02docx Zadávají se ukazatele plnění platné pro cíl OP manažer OP vazba na 10 gestor OP aktuální plán bude zadán pro určité, předem neznámé manažer OP období - nutno zadávat pomocí data od-do ( kalendář), historie aktuálních plánů pro zadaná období 3 Nastavování a vyhlašování výzev Správa agregačních map Vyhodnocování plánu indikátorů obsaženo v esu 10 10MŘOP Získávání přehledu o předpokládaném a skutečném plnění plánu v oblasti ukazatelů Vyhodnocování-porovnávání plánu, aktuálního plánu, predikce a skutečnosti Popis viz text v Procesy v MS14+ V_00_02docx manažer OP vazba na 10 Gestor OP 02NOP08 Gestot OP-věcné cíle 03NVV Zadat výzvu operačního programu Gestor_dat_NVV matriční data Stránka 3 z 18

4 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na Vložení harmonogramu výzev 03NVV01 umožní zadat harmonogram výzev zobrazí harmonogram výzev jednotlového operačního programu v řazení dle data vyhlášení, umožní zobrazit i harmonogram výzev všech operačních programů v jedné strukturované tabulce Gestor_doc_NVV harmonogram výzvy Simulace výzvy 03NVV02 simulace výzvy umožní řídícímu orgánu optimální nastavení Na základě vstupních parametrů výzvy proběhne následně simulace skteučného průběhu výzvy a na parametrů výzvy na základě simulace základě jejího výsledku bude mít řídící orgán možnost reálného průběhu výzvy, tak aby byl upravit vstupní parametry výzvy a provést novou stanovený plán reálný a umožnil simluaci plnění plánu relizace operačního zobrazení výsledku simulace výzvy 03NVV0201 přehledně zobrazit výsledky simulace výzvy pro všechny zadané varianty Vložení plánu výzvy 03NVV03 možnost registrovat plánovaná data výzvy Zadání výzvy - data pro výzvu Zobrazení plánu výzev vytvoření a zobrazení dalších verzí plánu výzvy zadání dokumentace výzvy 03NVV NVV NVV04 možnost zobrazit plánovaná data výzvy možnost zadat další verze plánu výzvy na základě hodnocení skutečného průběhu výzvy Vložit do informace o výzvě, obecné informace Systém zobrazí výsledky simulací výzvy pro všechny zadané varianty v přehledně strukturované pdoobě, a to buď v plném rozsahu, nebo pouze pro vybrané parametry v systému bude evidován plán výzvy, a to jak základní parametry výzvy, tak predikce plnění výzvy v jednotlivých letech, vymezených časovým rámcem výzvy Údaje bude možné zadat ručně, nebo zkopírováním údajů ze zvolené varianty simulace systém umožní zobrazit plánovaná data výzvy v definované struktuře základních parametrů výzvy a predikčních dat plnění výzvy v jednotlivých letech Systém umožní zadat novou verzi plánu výzvy, při její tvorbě bude možné kopírovat data z již zadané verze plánu, zadání nové verze plánu bude možné s roční periodicitou Zadání parametrů výzvy do Aplikace MS 2014+, název a číslo výzvy, časová specifikace, finanční alokace, Vazba na cíl podpory OP, vazba na prioritní osu, vazba na podosu podpory, data potřebná pro vyhlášení výzvy a pro modifikaci dat týkajících se projektů dané 03NVV0401 Vložení výzvy jako součást informací o výzvě bude vložena textová část dokumentace vývzy - vlastní text výzvy a příručky pro žadatele/příjemce ŘO harmonogram výzvy, simulace výzvy zadání plánu výzvy včetně predikce jejího plnění plán výzvy plán výzvy dokumentace výzvy simulace výzvy zobrazení simuiace výzvy zadání plánu výzvy včetně predikce jejího plnění v oblasti financí, cílů/indikátorů, případně dalších atributů majících vztah k věcnému plnění ( např horizonátlní témata) zobrazení plánovaných dat výzvy nová verze plánu výzvy zadání dat dané výzvy, což následně umožní modifikaci dat na projektovvých žádostech v KP14+, případně dalších dat registrovaných v Aplikaci MS2014+ na projektech dané výzvy ( např rozpočet, detaily plateb, typy plateb,využití CBA apod vložená dokumentace výzvy Hodnocení průběhu výzvy Editace výzvy 03NVV0402 Úprava výzvy Systém umožní editovat vložená data k výzvě Úprava dat na zadané výzvě Finalizace výzvy 03NVV0403 uzamčení vložených dat po finalizaci výzvy není možná další editace uzamčená data výzvy Otevření výzvy 03NVV0404 zpřístupnit v KP2014+ formuláře projektových žádosti dle parametrů zadaných na výzvě 03NVV05 aktuální plán výzvy porovnat se skutečností otevřením výzvy dojde ke zpřístupnění šablon projektových žádostí pro danou výzvu daného operačního programu dle parametrů zadaných na Systém umožní porovnat plánované hodnoty na dané výzvě s hodnotami skutečně dosahovanými finalizace výzvy Plán výzvy, agregavované údaje z projektů/plateb spadajících pod danou výzvu v KP jsou žadatelům k dispozici šablony formulářů pro podávání projektových žádostí Datum zpřístupnění je shodné s datem vyhlášení výzvy Porovnání finančního plánu výzvy se skutečně alokovanými prostředky v různých fázích životního cyklu platby a porovnání plánovaných hodnot icílů/indikátorů s hodnotami skutečně dosaženými,případně dalších atributů majících vztah k věcnému plnění ( např horizonátlní témata) Posílání oznámení obsaženo v esu 9 03NVV0501 Systém odešle anonci účastníkům esu na základě jeho stavu Oznámení je zasíláno v případě nutnosti upozornění na zadaný termím nějaká činnosti a očekávané, požadované aktivity některého z aktérů Je pokryto 4 Vypracování a 04VPPŽ podávání Alena Puldová Správa dokumentů 04VPPŽ01 Vložit dokumenty požadované dokumety a jejich zobrazení Vloží dokumenty jako přílohu, nestrukturovaně Dokumenty hází schvalovacím esem, proto je potřeba znát stav postupu v tomto esu VizModul Podpora oběhu dokumentů Správa profilu uživatele Správa projektových žádostí Registrace uživatele Přihlášení uživatele obsaženo v esu 13 obsaženo v esu 13 04VPPŽ02 Udržování uživatelského profilu přihlášeného uživatele Uživatel se registruje v systému Jeho registrační data jsou uložena pro opětovné přihlášení-viz es 13 Registrování a identifikace do informačního systému K dané registraci budou asociovány projekty Proces umožní spravovat jeho uživatelský profil viz es 13 Registrování a identifikace do informačního systému 13RI Registrace uživatele do systému, uložení údajů, změna údajů 13RI Přihlášení uživatele do systému viz es 13 Registrování a identifikace do informačního systému 04VPPŽ0201 Udržovat registrační/přihlašovací a bezpečnostní údaje uživatelského Správa registračních údajů Správa osob profilu 04VPPŽ0202 Vytvořit seznam účastníků všech uživatelových projektů se všemi potřebnými údaji Vytvoření projektové žádosti Kopírování 04VPPŽ03 04VPPŽ0301 Vkládat, aktualizoavat, kopírovat a mazat jednotlivé projekty Vytvořit novou projektovou žádost přiřazenou k některé z aktuálníck výzev Uživatel si vytvoří seznam, adresář osob, které již spolupracovali nebo budou spolupracovat na projektech Systém zobrazí seznam všech projektů s jeho základními vlastnostmi asociací na výzvu, OP Umožní manipulovat s projekty Výzva se vztahuje k řídícímu orgánu a operačnímu programu, prioritní ose nebo prioritním osám v případě synergické vazby, podose úrovně 1 nebo 2 04VPPŽ0302 Kopírovat projektovou žádost Možnost kopírování PŽ s přiřazením k jiné výzvě apod Stránka 4 z 18

5 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na Mazání projektové žádosti Úpravy Projektové žádosti Náhled do hodnocení 04VPPŽ0303 Mazání Může být mazána pouze nezaregistrovaná PŽ 04VPPŽ VPPŽ0305 Zobrazit hodnocení u projektových žádostí, ktyeré již prošly esem hodnocení Komunikace 04VPPŽ04 Umožní vzájemnou komunikaci a výměnu informací mezi uživatelem/ správcem projektů a projektovým manažerem/řo Vazba na es č5 Předpokládat spolupráce manažera projektů se správcem projektů kdy je jednak žadateli umožněno dodávat postupně další informace a také konzultovat o projektu, Projektová žádosti 7,4 04VPPŽ05 Vložení a uložení indetifikačních a obecných údajů o účastnících projektu platných pro všechny žádosti- zakládání nové žádosti Správa osob Zobrazování stavu 04VPPŽ VPPŽ0502 Vkládání údajů o účastnících budoucího projektu, jejich aktualizace, kopírování a mazání Zobrazit a řídit stav projektové žádosti Zadají se informace o žadateli, členech realizačního týmu, partnerech apod, které jsou požadovány řídícimi orgány při podávání žádost o dotaci a realizaci projektu Tento ověřený seznam by měl sloužit jako zdroj při zadávání projektu Uživatel zadá požadované, které se budou zúčastňovat na daném projektu Seznamu budou viditelní všichni správci projektu Zobrazuje stav ve všech jeho fázích a upozorňuje na termíny, lhůty Proces podávání 04VPPŽ0503 Informování o výsledku hodnocení 5 04VPPŽ Umožní správce projektu průběžně informovat o výsledku hodnocení jednotlivých kol fází Zajistí es č5 Vyplňování Kontrolování 04VPPŽ Zadat potřebné údaje projektové žádosti 04VPPŽ Kontrola projektové žadosti systémem Žadatel zadá všechny údaje pro projekt požadované řídícím orgánem pro projekt k vybrané vyhlášené Tento es je prováděn -zkontroluje úplnost žadosti, integritu údajů Protokol o kontrole Finalizování žádosti 04VPPŽ Fianlizace Projekt musí úspěšně projít všemi kontrolami Systém změní stav projektu, opatří ho verzí a zamkne, aby se zabránilo změnám dat Kompletní žádost Podávání projektové žádosti 5,7,13 04VPPŽ Podat projektovou žádost v rámci dané výzvy řídícímu orgánu Vyplněná a zkontrolovaná žádost bude podána elektornickou cestou za použití elektronického podpisu, datových schránek apod řídícímu orgánu Zaregistrované žádosti projdou esem hodnocení a akceptace viz es č5 Vybírání projektů k realizaci a jeho akceptace 5 Vybírání projektů k realizaci a jejich akceptace (smlouva/ rozhodnutí) 05VPRA Ohodnocení projektové žadosti za účelem porovnání s ostatními podanými projekty, přijetí projektupodpis smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace apod Správa dokumentů 05VPRA01 Vložit požadované nestrukturované dokumenty a jejich zobrazení, zachovat verze, historie dokumentace Umožňuje vkládat dokumenty jako přílohu, Gestor_doc_VPRA nestrukturovaně Během celého esu je vhodné ukládat některá data v rámci např textových, PDF souborů Může jít O protokoly, potvrzení, smlouvy/rozhodnutí apod Dokumenty je mutno uložit bezpečně, bez možnosti volné editace a odstraňování VizModul Podpora oběhu dokumentů Hodnocení 05VPRA02 Ohodnocení projektové žadosti Zdokumentovat všechny fáze hodnocení První kolo hodnocení 05VPRA0201 Umožní První kolo umožní předem vyselektovat ty projekty, keré mají reálnou šanci na úspěch při výběru Proces hodnocení žádosti se skládá z několika fází, hodnocení formální; hodnocení přijatelnosti; hodnocení věcné;výběrová komise Všechny fáze hodnocení budou zaznamenány do monitorovacího První fázi posouzení Pokud projekt nevyhoví, žadatel nepokračuje dále v zadávání, es je ukončen, Hodnotitel_VPRA,, Zkoumání "neúplné" PŽ 05VPRA Základní ohodnocení realizátora projektu a jeho záměru ŘO má k dispozici projektovou žádost se základními udaji o zamýšleném projektu a jeho realizátorovi, na základě těchto údajů výhodnotí zda PŽ může být propuštěna do dalšího kola Stránka 5 z 18

6 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na Závěrečné vyhodnocení a oznámení výsledku 05VPRA Do systému je zapsán verdikt ohodnocení a výsledek je oznámen žadateli Pokud projekt nevyhoví, žadatel nepokračuje dále v zadávání projektu, es je ukončen, Druhé kolo hodnocení 05VPRA0202 Výběr projektů k realizaci V tomto kole se několika metodami ohodnotí projetová žádost a z esu vzejde seznam projektů, které jsou vybrány k realizaci Hodnotitel_VPRA, Přihlášení/registrace hodnotitele projektu Hodnocení formální obsaženo v esu 7 07SMP03 Zpřístupnění hodnoceného projektu Manžer zadá do systému hodnotilele, kteří byli vybráni hodnotiteli, umožnění potvrzení na hodnocení projektu Příslušný hodnotitel potvrdí hodnotitele vybraného na hodnocení účast na esu projektu 05VPRA Zkontrolovat a vyhodnotit formální náležitosti V této fázi hodnocení jsou hodnoceny formální náležitosti žádosti podle předem stanovených kriterií, případně uvedených ve výzvě Hodnotitel_VPRA Hodnocení přijatelnosti 05VPRA Posouzení souladu žádosti s V případě, že žádost nesplní podmínky přijatelnosti, ohledem na základní podmínky výzvy bude z dalšího esu hodnocení vyřazenaa es bude ukončen Hodnocení věcné 05VPRA Umožní zadat věcné ohodnocení pomocí hodnotitelů, vyplnění formuláře bodového hodnocení Věcné hodnocení je prováděno na základě posuzování Hodnotitel_VPRA žádosti ve vztahu ke stanoveným výběrovým kriteriím Žádosti hodnotí vždy několik individuálních hodnotitelů (obvykle 2-3), členové hodnotitelské komise apod Vybraní hodnotilelé vypní své bodové Další typy hodnocení 05VPRA Umožnit jiný typ hodnocení Hodnotitel_VPRA CBA DJN Expertní posudek Analýza rizik 05VPRA Vložení výstupů z exteního modulu 1 pro výpočet CBA 05VPRA Porovnávat náklady projektu s 2 databází jednotkových nákladů 05VPRA VPRA Vložení nebo vypracování posudku nebo kontroly odborníka Vložení nebo vypracování analýzy rizik hodnoceného projektu V Proces souvisí s esem číslo 6: Kontroly ex-ante Hodnotitel_VPRA Hodnotitel_VPRA Hodnotitel_VPRA Kontroly výběrových řízení 05VPRA Výsledné doporučení/ nedoporučení projektu k realizaci Výběr projektů k realizaci Vyhodnocení a výběr projektů k realizaci Vložení projektu do zásobníku projektů Vybírání ze zásobníku projektů 05VPRA VPRA0204 Vyhodnotit výsledek hodnocení, Z přiděleného bodového hodnocení a ostatních typů změnit stav podle hodnocení se daným algoritmem určí, zde bude výsledku hodnocení projekt doporučen k realizaci Vybrat ze všech podaných žádostí projekty k realizaci 05VPRA Zaznamenat výsledky práce výběrové nebo hodnotící komise/ protokol 05VPRA Nevybrané projety vložit do zásobníku projektů 05VPRA Vybrat projekt za zásobníku v závislosti na jejich pořadí v případě, že některý vybraný projet nelze realizovat Akceptace projektu 05VPRA03 Přípava o podepisování smlouvy/rozhodnutí Ze všech doporučenách žádostí o projekt se v závislosti na výsledcích hodnocení a dostupných finančních prostředcích vyberou projekty k realizaci Projekty, které budou doporučeny, ale nebyly vybrány např z důvodu, že pro ně nezbyly v daném kole výzvy finanční prostředky, se uloží v pořadí podle výsledků hodnocení do zásobníku projektů pro možné další Projekty určené k realizaci jsou vybrány ze seznamu doporučených projektových žádostí napřříklad výběrovou komisí Respektují se výsledky předcházejícího hodnocení V půjde o, Nevybrané projekty ze seznamu doporučených jsou označeny pořadím podle výsledku hodnocení a je jim změněn stav tak, aby odpovídal zařazení do zásobníku Důvodem k zrušení realizace projektu může být nesplnění některého z dalších požadavků, které se na projekt kladou, např nevyhovující analýza rizik, nedodání požadovaných aktualních dokumentů apod nebo žadatel může odstoupit od svého záměru Pro vybrané projekty je nutno vytvořit podmínky nezbytné pro podepsání konečného dokumentu Protokol o vyhodnocení Vytvoření dokumentu smlouva/rozhodnutí 05VPRA0301 Vytvořit smlouvu/ rozhodnutí a podmínky realizace projektu Dokument bude generovám systémem se nebo bude do systému vložen Vložení právního dokumentu do systému zajistí es "Správa dokumentů" Zadávání dalších požadavků, negociační es 05VPRA0302 Komunikace mezi žadatelem a projektovým manažerem, zadávání doplňujíchích požadavků Cílem je vytvořit dohodu mezi žadatelem a poskytovatelem podpory/dotace o podmínkách realizace projektu Manažer zadá (podle předem daných pravidel), následné požadavky na projekt např vypracování, analýzy rizik, dodání aktuálních informací, dokumentů potvrzujících způsobilost projektu k realizaci nebo potřebných k vypracování následného právního dokumentu,zašle podmínky smlouvy/rozhodnutí k aktualizaci a pod Zúčastnění aktéří mění stav esu v závislosti na jeho postupu Stránka 6 z 18

7 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na Schvalování a podepisování Smlouvy/rozhodnutí 05VPRA0303 Sledovat stav a připomínky v esu schvalování smlouvy/rozhodnutí, podpis dokumentu Po schválení smlouvy/rozhodnutí je dokument elektronicky podepsán a žadateli/ příjemci je umožněn přístup do monitorovacího systému pro správu jeho projektu,, Schvalovatel_VPRA, Zástupce poskytovatele_vpra, Schvalování Smlouvy/Rozhodnutí 05VPRA030301, Schvalovatel_VPRA, Podepisování Smlouvy/Rozhodnutí 05VPRA Zástupce poskytovatele, Schvalování Evropskou komisí 05VPRA platí pro velké projekty, společné aktuální plány SFC Registrace veřejné 05VPRA04 Výběr a registrace dat v/do podpory, de minimis Centrálního registru podpor malého Komunikace 05VPRA05 Umožní vzájemnou komunikaci a Zejména v rámci prvního kola hodnocení, formálního, výměnu informací mezi žadatelem a hodnoceni/ formální kontroly PŽ se dá předpokládat projektovým manažerem úzká spolupráce manažera projektů se žadatelem, kdy je jednak žadateli umožněno dodávat postupně další informace a také konzultovat o projektu 6 Kontrolování realizace projektu a operačních programů 06KRP Bezchybný průběh realizace schváleného projektu Kontrolování schváleného projektu ve všech fázích jeho životního cyklu ze strany řídících orgánů Vedoucí kontroly /útvaru kontroly/ Sestavení plánu kontrol a příprava podkladů 06KRP01 Vedoucí kontroly Roční plán kontrol projektů / programu 06KRP0101 Zaměření kontrolní činnosti ŘO/ZS Plán kontrol podle něhož budou všichni pracovníci ŘO/ZS dále postupovat Vedoucí kontroly Tvorba / aktualiazace šablon pro Kontrolní zprávy 06KRP0102 Příprava, úprava formulářů / šablon pro Protokoly programu Příprava standardních šablon pro Protokoly / formulářů programu ŘO Tyto šablony musí být individualizovatelné pro jednotlivé kontroly Kontrolor / Vedoucí kontroly Tvorba / aktualiazce šablon pro "checklisty" pro es kontroly 06KRP0103 Příprava, úprava check-lisů / šablon pro činnosti zahrnované do kontrol OP Tyto "Check-listy" musí být editovatelné, modifikovatelné pro konkrétní jednotlivé Kontroly Kontrolor/ Vedoucí kontroly Koordinace Kontrol v rámci OP 06KRP0104 Koordinovat plánované kontroly útvarem ŘO i dalších subjektů K zefektivnění práce plánované kontroly - jejich koordinace, zejména s AO Vedoucí kontroly, kontrolor AO Provádění kontrol - ex-ante, interim a ex-post Generování seznamu projeků ke kontrole 06KRP KRP02 Generování seznamu projektů k kontrole dle zadání ŘO Proces Kontrol ve všech 3 časových obdobích projektu/programu má stejné základní komponenty, které nemusí být všechny vždy použity ŘO nastaví kritéria pro výběr a Monitorovací systém Vedoucí kontroly vygeneruje seznam projektů ke kontrole Tento podklad slouží ke sestavení a aktualizaci plánu kontrol Analýza rizik 06KRP0201 Vymezit rizika projektu v dané etapě Provést analýzu rizik projektu dle předložené dokumentace resp z předchozích analýz či provedených kontrol Příprava a provedení Fyzické/administrativ ní kontroly projektu 06KRP0202 Příprava a Konrtrola projektu s využitím šablon /formulářů V návaznosti na provedenou analýzu rizik se provádí Kontrolor kontrola Možná i návaznost na předchozí kontroly Využití šabon / formulářů pro přípravu Protokolu, a též šablon check-listů pro plánování kontroly Zpřístupnění kontrolní činnosti z jiných esů operačního programu Zpracování námitek, Rozhodnutí o námitkách, ukončení Kontroly 06KRP KRP03 Zpracování námitek a ukončení Kontroly Tyto kontroly zajišťují stanovení pracovnící v jiných esech daného Operačního programu Zpracování námitek, jejich vypořádání do Rozhodnutí o námitkách, digitální podpisy a řádné ukončení Kontroly Všechny dokumenty (Protokoly Rozhodnutí o námitkách) kontroly se uchovávají Kontrolor / Vedoucí kontroly Kontrola zadávacího/výběrové ho řízení 06KRP0301 Kontrola závazných postupů pro zadávání zakázek dle příslušného zákona a podle metodiky Tato kontrole se provádí v rámci esu 5 (Vybírání projektů k realizaci) nebo 7 - (Správa a monitorování projektů) Po ukončení kontroly je příslušný záznam automaticky zpřístupněn pro útvar kontroly, Jiná určená role Kontrola Monitorovacích zpráv 06KRP0302 Ověřit platnost údajů Monitorovací zprávy Tato kontrola se provádí v rámci esu č 7 (Správa a monitorování projektů) Po ukončení kontroly je příslušný záznam automaticky zpřístupněn pro útvar kontroly Finanční manažer, jiná určená role Stránka 7 z 18

8 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na Kontroly Žádosti o (ŽOP) 06KRP0303 Ověřit správnost údajů Žádosti o Tato kontrola se provádí v rámci esu č 8 (Realizace plateb) PO ukončení kontrols je příslušný záznsm automaticky zpřístupněn pro útvar kontroly Finanční manažer, Kontrolor Hodnocení a roční uzávěrka 06KRP04 Roční závěrka operací / nákladů - Programu 06KRP041 Souhrnný přehled všech auditů a kontrol ke konci účetního období /určeno pro Program/ Návaznost i na audit Dokument je po schválení odesílán / zpřístupněn PCO ČR Důležitým faktorem pro efektivní kontrolu, Vyžaduje EU Vedoucí kontroly, Pracovník PCO, kontrolor AO, Roční vyhodnocení kontrol projektů / programu 06KRP042 Hodnocení provedených kontrol projektů / programu Důležitý přehled pro útvar kontrol za celý OP Návaznost i na roční plán kontrol Vedoucí kontroly 7 Správa a monitorování projektů 07SMP Monitorování na úrovni projektu, informování o realizaci projektu a jeho změnách Proces zajistí uložení informací o projektech a tak umožní sledování jeho změn, stavu a pokroku Bude řešen v rámci dat z MS Správce projektu/projektový manažer/finanční manažer/ Monitorovací zpráva Správa projektů 07SMP01 Ziskat přehled o realizaci a stavu projektů Proces je určen jednak pro příjemce dotace a také pro řídící orgány apod Zobrazení informací na úrovni projektů 07SMP0101 Umožnit uživatelům různých oprávnění tvorbu sestav, výpis informací na úrovni projektů Registrování Přiřazení manažerů na konkrétní projekty 07SMP SMP0103 Zaregistrovat žádost v seznamu projektů výzvy efektivnější správa, umožnění cíleného přístupu k editaci projektu, bezpečnostní hledisko Podaná žádost se zaregistruje tzn opatří identifikačním číslem a zařadí do seznamu projektů, které budou hodnoceny pro realizaci v rámci dané výzvy Řídicí orgán potvrdí přijetí projektu, změna stavu v esu Projektový manažer/finanční manažer Sledování a řízení projektů z úrovně ŘO Monitoring a správa projektů 07SMP SMP Umožní projektovému manažerovi získat přehledně informace o jím spravovaných projektech Umožnit projekovému mamažerovi spravovat "jeho" projekty získání souhrnných dat na definované množině projektů,zajistí efektivní administraci Umožní sledovat souhrně údaje spravovaných projektů a jeho vývoj, termíny, plány MZ, ŽoP, ŽoZ, Vede přehled o kontrolách na jednotlivých projektech Ukončování projektu 07SMP Ukončení, udržitelnost, fotodokumentace Projektový manažer/finanční manažer daza projetků sestavy, GUI, apod, posílání zpráv Náhled do hodnocení projektu 07SMP Umožní nahlížet na výsledky hodnocení projektu Vazba na es č5 Administrace dat projektu v období jeho realizace Sledování projektů z úrovně příjemce Správa kontrol projektů 07SMP SMP0105 Umožní nahlížet a spravovat na plán kontrol, nakhlížet na již vykonané kvalitní management na úrovni příjemce, snadné získávání dat o větším počtu vlastních projektů Monitoring projektu 07SMP může monitorovat jím spravované projekty Náhled na kontroly 07SMP Umožní nahlížet na plán kontrol, na již vykonané kontroly a jejich 07SMP02 Vazba na es č6 es umožní zobrazení projektů příjemce v agregacích, možnost filtrování dat Umožní správci projektu sledovat souhrně údaje svého projektu a jeho vývoj, termíny, plány MZ, ŽoP, ŽoZ Vazba na es č6 data projektů sestavy, GUI,posílání zpráv Administrace monitorovacích zpráv projektuzpráv o pokroku Plánování monitorovacích zpráv projektu 07SMP SMP Zadání harmonogramu pro monitorovací zprávy Stránka 8 z 18

9 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na Příprava formuláře monitorovací zprávy 07SMP Vytvořit vzor monotorovací zprávy pro projekty v zzávislosti na výzvě apod Příprava formuláře monitorovací zprávy Projektový manažer/finanční manažer formulář monitorovací zprávy, harmonogram pro předkládání MZ Administrace žádostí o (ŽoP) Vyplnění monitorovací zprávy Schvalování monitorovací zprávy 07SMP vkladání aktuálních dat o projektu Vyplnění formuláře MZ Příjemce má k dispozici formulář a aktuální data z projektu Formulář může být automaticky předvyplněn Po finalizaci MZ není možná další aktualizace dat na MZ 07SMP Kontrolu a spolupráci manažera projektu a správce projektu Kontrola dat MZ, v případě zjištěných chyb vrácení MZ k přepracování, verzování, schválení MZ, 07SMP0202 Zadávání žádostí o postup je pokryt esem č 8 Správce projektu/projektový manažer/finanční manažer finalizovaná monitorovací zprávy schválená monitorovací zpráva a doklad o schválení MZ (elektronický v centrálním úložišti) Plánování žádostí o pro projekt 07SMP zadání harmonogramu pro monitorovací zprávy Příprava vzoru formuláře žádostí o 07SMP Vytvořit vzor monotorovací zprávy pro projekty v zzávislosti na výzvě apod Příprava formuláře monitorovací zprávy Projektový manažer/finanční manažer formulář monitorovací zprávy, harmonogram pro předkládání MZ Vyplnění formuláře žádostí projektu 07SMP vkladání aktuálních dat o projektu Vyplnění formuláře ŽoP Příjemce má k dispozici vzor formuláře ŽoP a aktuální data z projektu Formulář může být automaticky předvyplněn finalizovaná monitorovací zprávy Schvalování žádostí o projektu 07SMP Kontrolu a spolupráci manažera projektu a správce projektu Kontrola dat ŽoP, v případě zjištěných chyb vrácení ŽoP k přepracování, verzování, schválení ŽoP Správce projektu/projektový manažer/finanční manažer schválená monitorovací zpráva a doklad o schválení MZ (elektronický v centrálním úložišti) Administrace žádosti o změnu (ŽoZ) 07SMP0203 Příprava formuláře žádosti o změnu 07SMP Vytvořit formulář ŽoZ na základě Příprava formuláře, předlohou je projektová žádata bude zapracována i možnost přidat další položku Po vyplnění změn správcem projektu budou ve formuláři obsaženy pouze změny oproti PŽ tak, aby byla možnost je datově uložit Bude vygenerován i textový dokument (PDF a pod) formulář monitorovací zprávy, harmonogram pro předkládání MZ Vyplnění žádosti o změnu projektu 07SMP vkladání aktuálních dat o projektu Vyplnění formuláře ŽoZ správcem projektu Formulář může být automaticky předvyplněn Po finalizaci není možná další aktualizace dat finalizovaná monitorovací zprávy Schvalování žádosti o změnu projektu 07SMP Kontrolu a spolupráci manažera projektu a správce projektu Kontrola dat ŽoZ, v případě zjištěných chyb vrácení ŽoZ k přepracování, verzování, schválení ŽoZ Správce projektu/projektový manažer/finanční manažer schválená monitorovací zpráva a doklad o schválení MZ (elektronický v centrálním úložišti) Registrace změn projektu v systému 07SMP0204 Uložení atuálních dat po schválení MZ, HoP a změnového hlášení dojde k automatické aktualizaci dat projektu Správa esu výběru projektových žádostí 5 / 5 07SMP03 Příprava hodnotících formulářů 07SMP0301 Zadat hodnotící formuláře pro věcné hodnocení Vybírání hodnotitelů 07SMP0302 Vybrat hodnotitele na jednotlivé projekty Z databáze hodnotitelů apod se vhodným algoritmem vybere určený počet hodnotitelů, Kritéria výběru hodnotitelů 07SMP Výběr hodnotitelů 07SMP Vybrat potřebný počet kvalifikovaných hodnotitelů Zadat kritéria pro výběr hodnotitelů Kritériem může být jejich odbornost, zkušenosti, příslušnost nebo znalost území s plánovaným dopadem vybíraného projektu Zadán bude i počet hodnotitelů potřebných pro hodnocení projektu Podle předem daného algoritmu bude vybrán zadaný počet hodnotilelů projektových žádostí, Zadání přístupových práv 07SMP0303 Zadá přístupová práva pro jednotlivé hodnotitele a příjemce podpory Hodnotitelům je potřeba umožnit přístup k projektům, které mají hodnotit Zadají se jim pravděpodobně časově omezená přístupová práva k informacím potřebným pro jejich činnost Po podepsání smlouvy/rozhodnutí o realizaci projektu je příjemci umožněn přístup do monitorovacího systému pro správu jeho projektu, Garant přístupových práv Stránka 9 z 18

10 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na Zobrazování výsledků hodnocení 07SMP0304 Žadatel si bude schopen zjistit výsledky hodnocení z jednotlivých fází Žadatel by měl bých informován o stupni úspěšnosti jeho projektu, a získat jako zpětnou vazbu informace proč případně jeho projekt nebyl úspěšný Správa hodnotitelů 07SMP0305 V rámci bude uložena databáze hodnotitelů Garant DB hodnotilelů Správa databáze hodnotitelů 07SMP Spravovaní databáze hodnotitelů Umožní vkládat a editovat seznam hodnotitelů pro všechny OP a celé území působenosti monitorvacího systému Seznam buse členěn podle OP a/nebo podle odbornosti hodnotitele Hodnocení hodnotitelů, esu hodnocení 07SMP Zaznamenat ohodnocení práce hodnotitelů Vyplácení hodnotitelů 07SMP Automatický es odměňování hodnotitelů Obsahuje automatické generování faktur pro jednotlivé hodnotitelea a jejich přesun do účetního sytému Správa Databáze jednotkových nákladů (DJN) 07SMP04 Založit a spravovat DJN Informování a komunikace 07SMP05 Umožní komunikace mezi ŘO a správci projektu a informování o stavu projektu Posílání oznámení 9/9 07SMP0501 Systém odešle anonci účastníkům esuna základě stavu projektu Komunikace 07SMP0502 Umožní vzájemnou komunikaci a výměnu informací mezi žadatelem a projektovým manažerem Řeší es č 9 Oznámení je zasíláno v případě nutnosti upozornění na zadaný termím nějaká činnosti a očekávané, požadované aktivity některého z aktérů 8 Realizace plateb 08_RP administrace plateb v rámci celého implementačního cyklu es zahrnuje poskytnutí zálohových plateb z EK operačnímu programu, poskytnutí protředků SR na předfinancování plateb, administraci plateb, příjemcům z prostředků SR, následnou refundaci prostředků SR prostředky EK deponovanými na účtu PCO, administraci průběžných plateb a závěrečné platby z EK na účet PCO, evidenci vratek Příjemce, ŘO, PCO,EK zjednodušená žádost o, Žádost o, realizované platby, autorizace plateb,souhrnná žádost o, klasifikace plateb, Poskytnutí zálohové platby operačnímu programu z EK 08_RP01 zajištění zdrojů pro refundaci prostředků SR použitých pro financování projektů v počátcích realizace operačního programu Poskytnutí prostředků danému operačnímu programu ze státního rozpočtu na předfinancování plateb příjemcům Evidence finančních dat projektu Podání žádosti o - úroveň projekt Evidence zálohových plateb zaslaných EK jednotlivým operačním programům podání zjednodušené žádosti o 08_RP _RP02 evidence prostředků SR určených k předfinancování a kofinancování plateb příjemců OP 08_RP03 08_RP04 08_RP0401 zajištění dat potřebných pro evidence finančních dat projektu na úrovni plánu i hodnocení a schválení projektu, skutečnosti v požadované struktuře kontroly, monitoring, administraci plateb a jejich aktualizace v průběhu životního cyklu projektu evidence nároku žadatele na realizaci platby podání zjednošené žádosti o, nebo tvorba žádosti o finančním manažerem v případě první zálohové platby EK, PCO MF, ŘO, OR MMR příjemci, finanční manažeři příjemce SOP - data z účetního systému, ROP - údaje z Rozhodnutí o přidělení SR na předfinancování plateb příjemcům evidence prostředků SR určených k předfinancování plateb příjemců OP, projektová žádost - finanční data, požadovaná struktura finančních dat projektu, včetně aktualizace v rámci monitorovací zprávy - finanční klíčových milníků realizace projektu data, hlášené změn - finanční data Schválení žádosti o zakložení žádosti o finančním manažerem daného Řo 08_RP _RP05 zajištění výchozího dokumentu pro realizaci platby finační manažer kontrola dat zadaných příjemcem kontrola příloh finační manažer, žádosti o, případné vrácení ŽoP k přepracování, účetní systém doplnění schválených částek a generování příslušných klasifikací zjednodušená žádost o, přílohy žádosti o schválená a doplněná žádost o, finální klasifikace plateb, odeslání požadavku na proplacení na účetní systém Stránka 10 z 18

11 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na kontrola žádosti o 08_RP0501 kontrola dat příjemce na žádosti o, kontrola příloh finanční manažer vrácení ŽoP k přepracování a její oprava ze strany příjemce 08_RP opravit chybná data zaslaná příjemcem oprava chybných dat žop v B7+ příjemce M7+ - zjednodušená ŽoP po kontrole B7+ zjednodušená ŹoP vrácená k přepracování Finalizace žádosti o kontrola žádosti o po přepracování 08_RP kontrola opravené ŽoP kontrola dat příjemce na žádosti o, kontrola příloh 08_RP0502 ukončení kotnrolního esu, vytvoření nároku platby na účetní systém, evidence všech relevantních finančních dat finanční manažer dopracování žádosti o, zadání schválených finanční manažer, U rozpracovaná žádost o částek a dalších relevatních informací, generování a finalizace klasifikací plateb, zajištění souhlasu příkazce operace finalizovaná žádost o včetně finálně uložených klasifikací plateb, souhlas příkazce operace s realizací platby odeslání požadavku na proplacení na účetní systém ŘO 08_RP0503 zajištění podkladu pro realizace platby, přenos relevatních klasifikací dané žádosti o do U M7+, správce U relevatní klasfikace platby v M7+ zaúčtována klasifikace platby v U Proplacení platby příjemci 08_RP06,realizace platby příjemci,evidence realizované platby vyplnění příkazu k proplacení, realizace platby prostřednictvím zaslání nároku platby na účetní systém (elektronicky) z informačního systému, realizace platby z účetního systému a odeslání informace o realizované platbě do informačního systému U, příkazce operace, pracovník platební jednotky ŘO požadavek na proplacení realizovaná platba, evidence realizované platby Refundace platby SR 08_RP07 zajištění disponibilních prostředků SR na předfinancování projetků reufundací prostředků státního vytvoření nároku na refundaci prostřednictvím autorizace, zahrnutí autorizovaných plateb do souhrnné žádosti, přiřazení příslušných klasifikací rozpočtu ze zdrojů EK deponovaných plateb, odeslání souhrnné žádosti na PCO, kontrola a na účtu PCO schválení souhrnné žádosti ze strany PCO, zaúčtování platby a proplacení platby, evidence proplacených plateb finanční manažer, VIOLA autorizované platby, odeslaná proplacená souhrnná žádost o, tj refundace prostředků SR souhrnná žádost o na PCO prostředky EK, deponovanými na účtu PCO Autorizace 08_RP0701 minimalizace chyb před zpracováním souhrnné žádosti o kontrola dat projektu/žop před zpracováním souhrnné žádosti autorizace projektu 08_RP kontrola údajů s uzavřenou smlouvou kontrola údajů evidovaných na projektu s uzavřenou smlouvou - kontrola I A II Stupně, gestor autorizace plateb pro I a II Stupeň data projektu, data na Smlouvě/Rozhodnutí autorizovaný projekt, tisková sestava autorizace žádosti 08_RP kontrola údajů s žádostí o, kontrola údajů s dodatky Smlouvy/Rozhodnutí kontrola údajů evidovaných na žádosti o, která bude následně zahrnuta do souhrnné žádosti o gestor autorizace plateb pro I a II Stupeň data evidovaná na žádosti o, data evidovaná na Dodatku ke Smlouvě/Rozhodnutí autorizovaná žádost o, tisková sestava, výsledek autorizace export do VIOLA Źádost o refundaci platby SR 08_RP0702 evidence nároku na refundaci plateb příjemcům ze SR založení souhrnné žádosti, zařazení dílčích žádostí o do souhrnné žádosti, autorizace souhrnné žádosti, odeslání souhrnné žádosti do VIOLA ŘO,PCO dílčí autorizované žádosti o záznam souhrnné žádosti o vytvoření souhrnné žádosti o 08_RP ŘO evidovaná souhrnná žádost o zařazení dílčích žádostí o 08_RP zařazení dílčích žádostí o, které již b yly proplaceny příjemcům ( mimo režim záloh), vytovření rozpisu projektů ŘO dílčí autorizované žádosti o souhrnná žádost o připraená k autorizaci Autorizace souhrnné žádosti 08_RP minimalizace chyb před odesláním souhrnné žádosti o kontrola údajů na souhrnné žádosti gestor autorizace SŹP souhrnná žádost o připravená k autorizaci autorizovaná souhrnná žádost o odeslání souhrnné žádosti do VIOLA 08_RP evidence nároku na refundaci plateb příjemcům ze SR v účetním systému PCO export souhrnné žádosti do VIOLA 2014+, VIOLA autorizovaná souhrnná žádost o autorizovaná souhrnná žádost o evidovaná v VIOLA Schválení žádosti o refundaci platby SR (souhrnná žádost) schválení souhrnné žádosti o 08_RP _RP schválení autorizované souhrnná žádosti o doplnění data zaúčtování platby, dotažení data zaúčtování klasifikace platby na všechny klasifikace zařazené do souhrnné žádosti, vygenerování klasifikací typu skutečnost a předání do PCO PCO, VIOLA zkontrolovaná autorizovaná souhrnná žádost o evidovaná v VIOLA schválená autorizovaná souhrnná žádost o s datem zaúčtování platby, vygenerování klasifikací typu skutečnost, dotažení data zaúčtování klasifikace platby na všechny schválené klasifikace zařazené do souhrnné žádosti, doplnění informace o souhrnné skutečnosti Stránka 11 z 18

12 Struktura esů systému hl hlavního Vazba na odeslání schválené souhrnné skutečnosti do _RP evidence schválených souhrnných žádostí o v 2014+, evidence schválených souhrnných žádostí o v 2014+, včetně data zaúčtování klasifikace platby (rozhodný kurz) a export vygenertovaných klasifikací typu skutečnost do PCO, VIOLA, schválená autorizovaná souhrnná žádost o s datem zaúčtování platby, dotažení data zaúčtování platby na všechny klasifikace zařazené do souhrnné žádosti, vygenerování klasifikací typu skutečnost v VIOLA schválená autorizovaná souhrnná skutečnost o s datem zaúčtování platby, dotažení data zaúčtování klasifikace platby na všechny klasifikace zařazené do souhrnné žádosti, předané klasifikace typu skutečnost v zamítnutí souhrnné žádosti o 08_RP je realizováno prostřednictvím zamítnutí dílčích klasifikací zařazených do souhrnné žádosti PCO, VIOLA autorizovaná souhrnná žádost o evidovaná v VIOLA zamítnuté dílčí klasifikace zařazené do souhrnné žádosti Proplacení souhrnné žádosti o odelání zamítnuté souhrnné žádosti do _RP _RP0704 přenos zamítnutí dílčích klasifikací zařazených do souhrnné žádosti refundace prostředků SR použitých převod protředků z rozpočtu EU deponovaných na na předfinancování plateb příjemcům účtu PCO na příjmové účty správců jednotlivých kapitol státního rozpočtui, evidence realizované platby prostřednictvím doplění data platby na klasifikace zařazené do souhrnné žádosti PCO,ŘO PCO zamítnuté dílčí klasifikace zařazené do souhrnné žádosti v VIOLA zamítnuté dílčí klasifikace zařazené do souhrnné žádosti v dotažení data platby na všechny klasifikace zařazené do souhrnné žádosti Certifikace plateb 08_RP08 zajisit relevatní data pro výkaz výdajů, omezení rizika nepsrávně proplacených výdajů ze strany PCO doplnění informace o výsledku certifikace na příslušné klasifikace plateb, které pak mohou být násleně zahrnuty do výkazu výdajů ŘO - poskytuje poklady k certifikaci PCO klasifikace plateb klasifikace plateb s označením o výsledku certifikace Žádost o průběžnou do EK vytvoření výkazu výdajů 08_RP09 08_RP0901 zajjisit protředky pro financování operačních programů ze strukturálních fondů zajisit povinný podklad pro žádost o průběžnou do EK zpracování požadavku na průběžnou z EK na základě certifikovaných plateb zahrnutých do výkazu výdajů PCO ŘO/PCO sestavy pro výkaz výdajů - zajišťuje ŘO Výkaz výdajů, členění za jednotlivéí OP a v detialu prioritních os Zaslání průběžné platby z EK vytvoření žádosti o průběžnou odeslání žádosti o průběžnou do EK 08_RP _RP _RP10 vytvoření žádosti o průběžnou odeslání žádosti o průběžnou do EK Evidence částek, zaslaných z EK jako průběžné platby pro daný operační program vystavuje PCO ŔO/PCO Výkaz výdajů, členění za jednotlivéí OP a v detialu prioritních os žádost o průběžnou včetně výkazů výdajů bude odeslána do EK Po schválení proběžné paltby zasílá EK požadovanou částku na účet PCO pro daný oeprační program Zároveň je tatko informace evidována v VIOLA Odkud se bude exportem přenáčet do MS2014+ PCO/OSMS PCO,OSMS, ŘO, EK žádost o průběžnou evidovaná v schválená žádost o průběžnou žádost o průběžnou evidovaná v žádost o průběžnou evidovaná v EK evidovaný proplacená částka formou průběžné platby daného operačního programu Evidence vratek 08_RP11 evidovat platby v režimu vratek Vratky zadává PCO do VIOLA a odtud jsou údaje exportovány do MS2014+, ŘO může požadovat vedení vlastních záznamů o vratkách, omezený přístup, řešení prostřednictvím specifické role PCO, ŘO export dat o vratkách z VIOLA evidence vratek daného operačního programu v MS2014+, vazba na es Nesrovnalosti Monitoring finančních dat nástrojů GG 08_RP12 monitorovvat v definovaném rozsahu nástroje GG a projekty/akce, které tyto nástroje naplňují, včetně vzájemných provazeb Systém umožní Evidenci vybraných dat v definované dvouúrovňové struktuře na úrovni projektu/finančního nástroje a na úrovni nástroje GG, přičemž je důležité evidovat vzájemné provazby a zajistit jak monitoring na úrovni projektu/finančního nástroje, tak na úrovni nástroje typu GG, který je těmito projekty/finančními nástroji naplňován ŘO, správce finannčího nástroje plánované finanční aúdaje na porovnání plánovaných a realizovaných výdajů u nástrojů typu GG s úrovni nástroje GG a na úrovni zohledněním jejich vícevsrtvé struktury - vazba na es 10, vazba na projektů, vzájemné vazby subes 08_RP_03 agregovaná data finančního monitoringu z projektů/akcí, které tyto GG naplňují Monitoring finančních nástrojů 08_RP13 úprava workflow esu pro monitoring finančních nástrojů Monitoring finančních nástrojů může mít určitá specifika, která budou zohledněna v nastavení workflow tohoto esu, včetně datové struktury evidovaných dat ŘO, správce finančního nástroje údaje o plánovaných a relizovaných platbách v rámci daného finančního nástroje, porovnání plánovaných a realizovaných plateb daného finančního nástroje, se zohledněním specifik pro monitoring tohoto nástroje ( workflow esu, datová struktura evidovaných dat 9 Informování žadatele/ řídicího orgánu 09IZŘO Informování žadate/příjemce a řídícího orgánu o stavu projektu a zněně jeho stavu alert systém Žadatel/příjemce, ŘO Definice typů událostí 09IZŘO01 Omezit výběr událostí jen na centrálně přednastavené a spravované za účeelm zajištění jednotného monitoringu Událostní 09IZŘO0101 Navázání na systémové události v, automatiké generování Podle legislativy a typu události možnost nastavit Administrátor, NOK Metodiky globálně i adresáty "na vědomí" Nastavení skupin pro výběr v definici zasílacích a eskalačních pravidel Vytvoření záznamu, změna stavu sledované položky (např hodnoty), přihlášení uživatele, průchody stavy workflow Včetně možnosti vytvořit novou zprávu (notifikaci i upomínku) v případě nepřečtení zprávy adresátem v definovaném časovém intervalu nebo nedosažení následného stavu workflow Časové 09IZŘO0102 Možnost automatické deaktivace pravidel založených na 09IZŘO0102 v případě výsky tu definované události založené na pravidlu 09IZŘO0101 Administrátor, NOK Definice možných typů událostí Definice pravidel pro generování událostí Definice zasílacích pravidel Definice typů eskalačních pravidel Definice workflow mezi událostmi Stránka 12 z 18