MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. I n f o r m á c i a o vybavených interpeláciách poslancov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. I n f o r m á c i a o vybavených interpeláciách poslancov"

Transkript

1 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa I n f o r m á c i a o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Predkladateľ: Mgr. Martin Maruška riaditeľ magistrátu v zastúpení Ing. Radoslav Kasander, v. r. riaditeľ sekcie financií Zodpovedná: Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 3. Prílohy 1-10 Mgr. Dagmar Kramplová, v. r. vedúca organizačného oddelenia Spracovateľka: Mgr. Martina Šidlíková, v. r. organizačné oddelenie September 2018

2 kód uzn.: N á v r h u z n e s e n i a Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu b e r i e n a v e d o m i e informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 2

3 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, dňa , bolo podaných desať interpelácií, s termínom vybavenia do Všetky tieto interpelácie sú spracované do Informácie o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a predložené na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva. 3

4 Interpelácie podané na mestskom zastupiteľstve dňa Interpelácia poslankyne Dany Čahojovej Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. Predmet interpelácie: Záväzné stanovisko k výstavbe parkovacieho domu na Vavilovovej ulici v Petržalke. Vybavenie interpelácie: Príloha č Interpelácia poslanca Mgr. Ondreja Dostála Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. Predmet interpelácie: Zmena programu na zasadnutí zastupiteľstva. Vybavenie interpelácie: Príloha č Interpelácia poslankyne Ing. Kataríny Šimončičovej Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Predmet interpelácie: Súdne spory. Vybavenie interpelácie: Príloha č Interpelácia poslankyne Ing. Jarmily Tvrdej Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Predmet interpelácie: Nájomné zmluvy reklamných zariadení + príjmy za nájom. Vybavenie interpelácie: Príloha č Interpelácia poslankyne Ing. Soni Svoreňovej Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Predmet interpelácie: Budova v Mlynskej doline, ktorá bola postavená za účelom prevádzky záchytky. Vybavenie interpelácie: Príloha č. 5 4

5 06. Interpelácia poslankyne Ing. arch., Mgr. art. Eleny Pätoprstej Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Predmet interpelácie: Aké opatrenia urobilo hlavné mesto vo veci informovania verejnosti vo Vrakuni o kontaminácií pôdy v lokalitách, kde obyvatelia využívali vodu zo studní na zalievanie záhrad až do informácie MŽP, kde sa voda zo studní nesmie využívať na zalievanie? Vybavenie interpelácie: Príloha č Interpelácia poslankyne Ing. arch., Mgr. art. Eleny Pätoprstej Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Predmet interpelácie: Ako sa vysporiadalo mesto s informáciou dozornej rady OLO a z médií, že OLO vyváža škváru a to jest nebezpečný odpad na nelegálnu skládku v Podunajských Biskupiciach? Vybavenie interpelácie: Príloha č Interpelácia poslankyne Ing. arch., Mgr. art. Eleny Pätoprstej Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Predmet interpelácie: Ako sa vysporiadalo mesto, aké opatrenia urobil pán primátor na základe dozornej rady BVS, že BVS nevie predložiť relevantný dokument, ktorý potvrdí, že má autorské práva na laboratóriá BVS a Infraservices nemá práva na prevádzkovanie a na spravovanie vodovodu... Vybavenie interpelácie: Príloha č Interpelácia poslankyne Ing. arch. Lucii Štasselovej a Ing. Jána Mrvu Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Predmet interpelácie: Prečo mesto použilo priame rokovacie konanie pri verejnom obstarávaní v súťaži starostlivosť o zeleň subjektu Martina Kulaja-Carniher a odôvodnilo to mimoriadnou udalosťou. Vybavenie interpelácie: Príloha č. 09 5

6 10. Interpelácia poslankyne Ing. arch. Lucii Štasselovej a Ing. Jána Mrvu Interpelovaný bol JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Predmet interpelácie: Prečo ešte nezačali prípravy v písomnej časti územného plánu na regulovanie vonkajšej reklamy popri magistrátnych cestách tak ako o to žiadalo MsZ vo svojom uznesení. Vybavenie interpelácie: Príloha č. 10 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56