Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu"

Transkript

1 Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu Zápis dětí do prvních tříd

2 Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2011/2012 Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitel školy zápis všech dětí, které dovrší do šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Zápis bude proveden: v pátek 11.února 2011 v sobotu od 15:00 hod. do 18:00 hod. 12.února 2011 od 8:00 hod. do 10:00 hod. V budově školní družiny O definitivním umístění zapsaných dětí do základní školy rozhodne po zápisu ředitel základní školy a podá zprávu rodičům do K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou: 1. rodný list dítěte 2. doklad o bydlišti (občanský průkaz) Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok. Na žádost rodičů se mohou také zapsat děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1.září 2011 do 30. června Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogickopsychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také i odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

3 Další důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků: Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol. Určené spádové školské obvody zaručují každému dítěti možnost plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je skutečnost, že ve školním roce 2011/2012 budou dle koncepce základního školství otevřeny dvě třídy s celkovou kapacitou max. 64 žáků. Pokud dojde k situaci, kdy se do prvních tříd zapíše větší počet žáků než 64, budou upřednostněny děti dle Vnitřní směrnice pro příjímání dětí k základnímu vzdělávání (viz příloha). Spádové školské obvody základních škol: 1) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří ulice: Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Filištínská, Fortenská, Hálková, Hejdukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní, Chelčického, K Májovu, Kolárova, Komenského, Lázeňská, Lupáčova, Májov, Na Šancích, Na Valech, Nerudova, Novoměstská, Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Poděbradova, Podfortenská, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká, Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Švermova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V Hliníkách, V Blehovsku, V Tejnecku, Všehrdovo náměstí, Zahradní, Žižkovo náměstí, část území obvodu města Chrudim: Medlešice a Vestec 2) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 tvoří ulice: Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Husova, Jasmínová, Jabloňová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Strojařů, Sportovní, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská. 3) Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice: Dostálova, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Lipám, K

4 Presům, Koželužská, Lindy, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, Presy, S.K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Slovenského národního povstání, Spojovací, Svatopluka Čecha, U Stadionu, Úzká, U Valchy, U Vodárny, V Průhonech, Václavská, Vlčí hora, Vrchlického, Za Pivovarem, část územního obvodu města Chrudim: Vlčnov 4) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří ulice: Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Kopci, Na Vazovce, Na Větrníku, Na Výsluní, Pod Kopcem, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Topolská, Vlčnovská, část územního obvodu města Chrudim: Topol V Chrudimi, dne 10. ledna 2011 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy Ředitel školy, zástupci ředitele: , , Telefon školní družiny: Telefon školní jídelny: IČO: Číslo účtu: /0100 Vážení rodiče, velmi nás těší, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Chtěli bychom Vám poskytnout některé informace, které byste o naší škole měli znát. Ony informace jsme připravili my, žáci.

5 Naše škola Areál základní školy tvoří dvě budovy, dva školní dvory,hřiště a zahrada. V první budově se nachází jídelna, šatny, družina a třídy prvních ročníků. Školní dvůr je o velkých přestávkách (během teplých dnů) využíván žáky prvního stupně. Děti se mohou vyřádit také na dvou pingpongových stolech a od letošního školního roku i u dvou košů na házenou. Míče jsou volně k zapůjčení v areálu školy. Znamená to pouze slušné jednání po zapůjčení zpět vrátit míče tam, kam patří. Osvědčilo se a světe, div se funguje to. Druhý školní dvůr slouží druhému stupni. Sportovní hřiště je žáky druhého stupně využíváno k odpočinku v době velkých přestávek. Během tělocviku zde probíhají míčové hry - fotbal, basketbal, vybíjená atd. V blízkosti hřiště se nachází dráha s pískovým doskočištěm. Po vstupu do druhé budovy narazíte na šatny. Nejsou vybavené drátěnými klecemi, ale moderními dřevěnými skříňkami. Jednu skříňku užívají vždy dva žáci. Poblíž šaten se nachází kantýna, která je hojně využívána žáky i učiteli. Součástí školy je rovněž japexová běžecká dráha. Nabízí možnost kvalitního tréninku atletických tříd. Atletika královna sportu Atletický oddíl ŠAK Chrudim nabízí rodičům všech chrudimských škol od 1. do 5. třídy možnost přihlásit své ratolesti do atletické přípravky v ZŠ Chrudim, U Stadionu. Dotazy vyřídí trenér Karel Fiedler.

6 V areálu nechybí ani dvě tělocvičny, které jsou nově opravené. V té větší je navíc možné postavit florbalové hřiště se skládacími mantinely. K vybavení školy patří také automaty na kávu, čokoládu, na studené nápoje. Automat se zdravou sváčou pro menší děti. Žáci mohou během výuky (nejen v hodinách výpočetní techniky) využívat dvě počítačové učebny. Škola má i svou hudební místnost, která slouží též k promítání. Promítat lze již dnes v dalších třech učebnách. Některé třídy jsou vybaveny novým nábytkem, což se nám moc líbí. Nevíme, zda novota kolem nás má vliv na naše školní úspěchy, ale jsme tu alespoň jako doma. V areálu školy je zubní ordinace, kterou mají možnost děti navštěvovat, aniž by se oblékaly do bund a nazouvaly obuv. Na druhém stupni se na začátku každého školního roku novopečení šesťáčci řadí do tří typů tříd třídy fotbalové, atletické a třídy bez zaměření. Slengově - třídy normální. Školní družina Do školní družiny zatím dochází děti prvního až třetího ročníku. V rámci zájmových činností mohou děti navštěvovat v družině i různé kroužky např. kroužek dovedných rukou, anglického jazyka, flétny, V rámci školy ale i další kroužky sportovní, míčové hry, dopravní, dyslektický, Na podzim a na jaře využívají plavecký bazén, kde se zdokonalují v plavání. V zimě zimní stadion, kde se učí základy bruslení. V říjnu každoročně probíhá nocování ve školní družině na oslavu Halloweenu. V lednu čeká každoročně děti masopustní nocování. Další zajímavé akce jsou naplánované i na příští rok.

7 Bližší informace o kroužcích v příštím roce se dozajista dozvíte od paní učitelky, která se stane třídní učitelkou Vašeho dítěte. Spousta zajímavých informací je k nalezení i na Doufáme, že si některý z uvedených kroužků vybere i Vaše dítě. Jistě si ho oblíbí stejně jako mnoho jiných žáků, kteří již naše kroužky navštěvují. Cvičení na owerbalech Overbaly jsou malé míče využívané k dynamickým cvikům, kompenzaci vadného držení těla. Cvičení je zařazováno do vyučovacích hodin na 1. stupni v rámci projektu 21 (pod záštitou zdravého města Chrudim v programu Učíme se zdravě sedět a cvičit). Jednotlivé cviky lze přizpůsobit možnostem dětí, které tak hravou formou získávají návyky správného držení těla. Stonožkový týden Jako každý rok je jeden týden věnován pomoci postiženým dětem. V tomto stonožkovém týdnu se zdravé děti z celého světa snaží různým způsobem pomoci postiženým dětem. I naše škola se této pomoci účastní. Jedná se o malý peněžní dar, který získáváme od lidí námi oslovených. Ti za svou šlechetnost dostanou námi malovaný obrázek. My se tak učíme solidaritě.

8 Soustředění mrňousů V letošním školním roce se již po 15. Naši žáci účastnili školy v přírodě v nejmalebnějším koutě republiky. Víte, o které které místo jde? No přece o Šumavu. Hlavní výbavou této akce byla cyklistická kola. A to byl důvod pro rodiče, aby svým milovaným potomkům zakoupili překrásné a výborně vybavené kolo. Uveřejňujeme alespoň pár zápisů z deníků malých cyklistů z loňského a letošního roku. Šumava 2009 V září jsme pobývali ve škole v přírodě na Šumavě. Školní lavice jsme vyměnili za jízdní kola a nikdo z nás nevěděl, co ho čeká. První výlet vedl z Nových Hutí na Churáňov. Ten den jsme ujeli 17 km. V neděli pro nás naši učitelé uspořádali dva závody. První byl v cross country a druhý v pomalosti. Cross byl opravdu zajímavý, bláto jsme měli snad všude. Ale neumažte se, když nejsou rodiče v dohledu! Vždyť přece bahno je léčivé! Uskutečnil se i celodenní výlet. Všechny děti byly rozděleny do tří skupin. Cesta vedla přes Smrťák na Tříjezerní slať. Všem se nám cyklistické putování líbilo. Domů každý z nás přivezl diplom za ujetých 258 km, na které jsme všichni byli pochopitelně hodně hrdí. Počasí nám přálo. Moc pěkný týden. Kolo máme ještě raději a na všechny zážitky budeme dlouho vzpomínat. Soustředění Šumava 2010 Na naší škole je jeden bezva zvyk, že každý rok jezdí 5.třídy na týdenní soustředění na kolech na Šumavu. Letos to vyšlo na naši třídu. V den odjezdu jsme nemohli dospat, všichni jsme se těšili, ale zároveň měli trochu obavy, jak výlety na kolech zvládneme. Po příjezdu na hotel KODREA jsme se ubytovali. Pan učitel nás nešetřil a hned nás nahnal na kola, aby zjistil, jakou má kdo kondici. První kopec, který jsme vyjeli, byla Přilba. Na začátku se nám zdál těžký na vyšlapání, ale později to pro nás byla hračka. Za týden na kolech jsme si užili spoustu legrace, ale i poznali krásná a zajímavá místa Šumavy, jako je třeba: Poledník, Březník a Modrava. Vždy při zpáteční cestě jsme se těšili, že se zastavíme v pekárně na různých dobrůtkách. Podle mě to bylo jedno z nejlepších soustředění, na kterých jsem byla. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila, a moc jsem si to užila. Kristýna Křivková, 5.A

9 Školní časopis Několik z nás se v rámci výuky snažíme vytvářet školní časopis. Pár výtisků za rok vychází hlavně naším přičiněním. Žáci si přečtou nejenom naše postřehy ze života, povídky či moudra, ale také rozhovory, které s nimi vedeme. Jak šel marťánek poprvé do školy Nezapomeň si svačinu, Ufonku! volala maminka na malého marťánka, který se chystal na svůj první školní den. Marťánek Ufonek popadl sliz v krabičce s obrázkem Rikyho, jeho malého zeleného domácího mazlíčka se spoustou dlouhých nožek. Tak už pojď, ozvalo se z létajícího talíře a ze dveří vykoukla tatínkova hlava. Ufonek nastoupil a odletěl s ním. Že nevíte kam? Vítám vás, děti, ve škole, pronesla s úsměvem paní učitelka, když se všichni marťánci usadili do svých lavic a rozkoukali se po nové třídě. Paní učitelka předvedla žákům vybavení třídy s novými lavicemi, poličkou na sliz, aby se už dále dětem nevyléval do věcí. Každý vyfasoval svůj super létající box v miniraketkách, do něhož by si měl v budoucnu ukládat své oblečení. Také se děti dozvěděly něco málo o své škole. A jak to v ní chodí. Další část vyučování se děti mezi sebou seznamovaly. Nakonec všichni hráli různé hry a moc si to užili.

10 Ufonek si hned ve škole našel pár nových prima kamarádů a o všem, co první den ve škole prožil, pak doma vyprávěl. Rostl a rostl, už byl větší než tatínek. Sám ovládal miniraketku. Učil se a učil. To měl moc rád, protože se každým dnem dozvídal nové a nové věci. Milovanou školu vyměnil za další, tu za další a Byl chytrý, moudrý, měl spoustu kamarádů a jednoho dne se zamiloval. Brzy nato se mu narodil kluk jako buk. Papal, sílil, hrál si, rostl. Jednoho dne se ozvalo : Nezapomeň si svačinu, Ufonku! To maminka volala na malého marťánka, který se chystal na svůj první školní den. A jak to bylo dál? To přece už víte. Marťánek Ufonek popadl sliz v krabičce.. Školní kantýna Na naší škole se nachází kantýna. Když si zapomeneš svačinu, máš málo pití, nebo máš na něco chuť, koupíš si za výhodnou cenu něco dobrého. Mají bagety, rohlíky, housky, koblížky, sušenky, bonbony, oříšky, pití, čokolády, pendreky, žvýkačky, žížaly, ufony, arašídy, tyčky, Leon, Milku, limonádu, lízátka 3 druhy, gumové myšky, gumové medvídky, kulaté kuličky s naplní jahodovou a oříškovou, každý týden mají jiné druhy pendreků, jsou melounové, jahodové, pistáciové, pomerančové a ananasové. Vše, po čem dětská pusa prahne.(pozor na zuby denně čistit i vícekrát.) Když budeš potřebovat, seženeš i školní pomůcky např. gumy, kružítka, pravítka, sešity, ořezávátka No není to super? Školní šatna Milý nastávající prvňáčku, v 1. třídě tě čeká tvá vlastní skříňka s klíčem na tvé osobní věci. Tento klíč si musíš hlídat. Při ztrátě, což se ti může stát, to musíš ihned říct své paní učitelce, která ti pomůže a řekne, co dál. To bude jedna z tvých nových povinností postarat se sám o sebe. Hlavně nebrečet a zachovat chladnou hlavu.

11 Milí prvňáčkové, přejeme při studiu hodně úspěchů, spokojenosti, spoustu nových kamarádů, milou paní učitelku, pana učitele. S některými z nás tu budete jen chviličku, protože už míříme na jiné školy, s některými z nás zažijete ještě spoustu legrace. Mějte tolerantní rodiče a řekněte jim, ať se na vás při prvním neúspěchu hned nezlobí. Přejeme vám, ať vás povzbuzují. A vy jim na oplátku dělejte víc radostí než starostí. To, co se ve škole naučíte, je pro vás moc důležité. Tak vzhůru do školy! Žáci, vaši budoucí kamarádi

12

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

Město proinvestuje příští rok 1,2 miliardy

Město proinvestuje příští rok 1,2 miliardy Vážení spoluobčané, rok 2012 se do dějin města Jihlavy zřejmě nezapíše jako zvlášť výjimečný. Nebyl to například rok dokončení mimořádně velkých investic. Přesto je v kalendáři zaznamenáno mnoho událostí,

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Radnièní listy. Blíží se zápisy do prvních tříd! Kulturní měsíčník. na stranách 15-23. www.prostejov.eu. 27. ledna 2010. Ročník 11/číslo 1 ZDARMA

Radnièní listy. Blíží se zápisy do prvních tříd! Kulturní měsíčník. na stranách 15-23. www.prostejov.eu. 27. ledna 2010. Ročník 11/číslo 1 ZDARMA Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník 11/číslo 1 131978 131278 130791 127729 130361 ZDARMA 27. ledna 2010 129460 Kulturní měsíčník 850 000,- Kč 1 190 000,- Kč 1 290 000,- Kč 127945 127497 990 000,- Kč

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

Červenec 2014 č. 1 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Červenec 2014 č. 1 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Červenec 2014 č. 1 Vážení spoluobčané, komunální volby 10. a 11. října 2014 ukončí volební období současného zastupitelstva obce. Uvnitř tohoto vydání jsou zveřejněny hlavní akce, kterými se zastupitelstvo

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Úvod... 3. Několik slov z ředitelny... 4,5. Školní výlet 1. A... 6. Návštěva 1. B u hasičů... 7. Hurá na prázdniny s 2. A... 8

Úvod... 3. Několik slov z ředitelny... 4,5. Školní výlet 1. A... 6. Návštěva 1. B u hasičů... 7. Hurá na prázdniny s 2. A... 8 Obsah Úvod... 3 Několik slov z ředitelny... 4,5 Školní výlet 1. A... 6 Návštěva 1. B u hasičů... 7 Hurá na prázdniny s 2. A... 8 Druháci píší o škole... 9,10 Malování třetích tříd s Jiřím Šedým... 11 Jiří

Více

Zájezd do Prahy pro seniory. V Sokolovské ulici přibyla nová parkovací místa ČTĚTE

Zájezd do Prahy pro seniory. V Sokolovské ulici přibyla nová parkovací místa ČTĚTE ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 5 / říjen / ZDARMA Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR strana 4 Odhalení studánky v Bolevci strana 6 Statek na Bolevecké

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 ČÍSLO 5. říjen 2013 22. ročník telefon: 378 036 496 www.plzen3.eu

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 ČÍSLO 5. říjen 2013 22. ročník telefon: 378 036 496 www.plzen3.eu ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 ČÍSLO 5 TROJKA říjen 2013 22. ročník telefon: 378 036 496 www.plzen3.eu Na novém atletickém stadionu ve Skvrňanech padl český rekord V Plzni se konal 4. září mítink tyčkařů

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více