MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 říjen 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Rekapitulace roku 2014 Chrudim a její péče o památky Město Chrudim přistoupilo k revitalizaci památkové zóny již v roce 1991, ještě před vznikem Programu regenerace památkových zón a rezervací (rok 1992). V roce 1993 byla v Chrudimi ustanovena pracovní skupina pro regeneraci MPZ, v jejímž čele doposud stojí nynější starosta Mgr. Petr Řezníček. Během této doby došlo k obnově či záchraně nejvýznamnějších památkově chráněných objektů. V roce 2014 získalo město z Programu regenerace MPR a MPZ částku Kč na obnovu nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně. Dalších Kč obdržela Chrudim za vítězství v krajském kole soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tato soutěž vyvrcholila dne na Pražském hradě u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a městu Chrudim tak díky vítězství náleží titul Historické město roku 2013 a Kč. Všechny tři obdržené částky se řídí Zásadami Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ a musí být použity na obnovu nemovitých kulturních památek v roce 2014 nacházejících se na území MPZ Chrudim. Zde je výčet akcí, které se z těchto peněz a povinných spolupodílů města a fyzických osob v letošním roce realizují a musí být i dokončeny: Kulturní památky ve vlastnictví města - městské opevnění statické zajištění a oprava úseku městského opevnění (1. etapa) probíhá, - vstupní portál a sokl č. p. 6, Školní náměstí restaurování pískovcového portálu a soklu dokončeno, Vstupní portál školy na Školním náměstí Škola od architekta Františka Schmoranze z 3. čtvrtiny 19. století restaurování vitráže osazené v kamenných kružbách tympanonu novogotického vstupního portálu. - měšťanský dům č. p. 92, Štěpánkova ulice oprava fasády dokončeno. Kulturní památky ve vlastnictví fyzických osob - měšťanský dům č. p. 28, Filištínská ulice obnova krovu a střechy, obnova fasády, oprava soklu dokončeno, Dům č. p. 28 ve Filištínské ulici Oprava střechy a zdevastované fasády s výrazným historizujícím eklektickým štukovým dekorem. Foto Ing. Slavomír Kudláček - východní iluzivní brána na p. č. 167/1 v k. ú. Chrudim celková obnova a restaurování (kamenných prvků, maleb a štuků) brány probíhá, - dům č. p. 55, Masarykovo náměstí restaurování sochy Adama, která je součástí fasády objektu proběhne, - dům č. p. 129, Koželužská ulice dokončení výměny oken, dveří, restaurování soklu a dvou kamenných ostění dveří probíhá, - dům č. p. 29, Sladkovského ulice restaurování kamenného portálu a soklu proběhne. - dům č. p. 104, Žižkovo náměstí obnova části severní a západní fasády probíhá. Částkou Kč ocenil vítězství našeho města v krajském kole soutěže i Pardubický kraj. Získanou finanční odměnu Chrudim využije na obnovu kulturní památky rodinné hrobky rodiny Rozvodovy, která se nachází na hřbitově u sv. Václava a v níž jsou pohřbeni členové této staré měšťanské rodiny. Rozvodovým patřil dům na náměstí, který dodnes nese jejich jméno. Město Chrudim ze svého rozpočtu samozřejmě opravuje objekty, které nejsou zapsány jako nemovitá kulturní památka, ale v MPZ se nacházejí. Zdárným příkladem je opravená fasáda a výkladec domu č. p. 3 na Resselově náměstí, kde je patrná architektura regionální moderny v kontextu starší zástavby. Dále se v letošním roce podařilo připravit kompletní projektovou dokumentaci na č. p. 120 a 101 v Široké ulici, kde by v příštím roce mělo dojít k opravě fasády, rekonstrukci výkladců, výměně oken a střešní krytiny. Mgr. Andrea Pešková Bude v říjnu 2014 Bramborový jarmark sobota 4. října od 8 do 12 hodin Resselovo náměstí Chrudim 2014 videosestřih událostí ve městě od začátku roku neděle 5. října v 15 hodin Městské kino Chrudim Po stopách filmových a televizních osobností v Chrudimi středa 8. října v 18 hodin Městské kino Chrudim Mistři evropského renesančního a barokního malířství pondělí 13. října v 17 hodin Muzeum barokních soch Chrudim jak ji (ne)znáte středa 15. října v 18 hodin Městské kino Chrudim Včelařský jarmark sobota 18. října od 8 do 13 hodin Resselovo náměstí Mongolsko země Čingischána (diashow) středa 22. října v 18 hodin Divadlo Karla Pippicha Rybí jarmark sobota 25. října od 8 do 12 hodin Resselovo náměstí Mistři evropského renesančního a barokního malířství pondělí 27. října v 17 hodin Muzeum barokních soch Chrudim jak ji (ne)znáte středa 29. října v 18 hodin Městské kino Chrudim Výročí vzniku samostatného československého státu V úterý 28. října oslavíme 96. výročí vzniku samostatného československého státu. Vzpomínkový akt proběhne u pomníku T. G. Masaryka v Parku republiky za Divadlem Karla Pippicha od hodin. Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Informace k volbám do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014 Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do Zastupitelstva města Chrudimi. Právo volit do Zastupitelstva města má dle 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky a státního občana jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému. Právo volit mají proto i občané jiných států Evropské unie přihlášení k trvalému v Chrudimi. Chce-li občan jiného státu Evropské unie s trvalým pobytem v Chrudimi volit do Zastupitelstva města, musí sám aktivně nejpozději do 8. října 2014 do hodin požádat na ohlašovně evidence obyvatel MěÚ Chrudim o zápis do seznamu voličů. Občané České republiky s trvalým pobytem jsou do seznamů voličů zapisováni automaticky. Při těchto volbách ve srovnání s volbami v květnu 2014 nedochází ke změně volebních místností, ale upozorňujeme voliče, že v Chrudimi došlo v lednu 2014 u některých objektů nebo ulic ke změně volebního okrsku. Tyto změny jsou v oznámení o době a místě konání voleb (volební vyhláška) vytištěny tučným písmem. Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva města voliči obdrží nejpozději 3 dny před volbami v modrých obálkách formátu A4 do místa trvalého. Roznos lístků v Chrudimi proběhne ve dnech října S jedním hlasovacím lístkem, na kterém jsou vytištěny všechny volební strany a kandidáti, v obálce voliči obdrží Informaci o způsobu hlasování. Prosím, věnujte jí náležitou pozornost. Volit do Zastupitelstva města je možné různými způsoby, informace je správně vysvětluje. O mandáty zastupitelů se v Chrudimi uchází 9 volebních stran, celkem 243 kandidátů (údaje aktuální v době uzávěrky Zpravodaje). Protože jsou ve volbách do zastupitelstev obcí voleni zastupitelé pro jednotlivé obce, nejsou v těchto volbách vystavovány voličské průkazy! Každý volič může volit pouze ve svém okrsku v místě trvalého. Proto bohužel nebudou moci volit občané v nemocnici v Chrudimi, pokud zrovna trvalým pobytem nepatří do volebního okrsku č. 6, kam nemocnice spadá. V domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou a dalších zařízeních mohou volit, jsou-li tam přihlášeni k trvalému. V rámci svého okrsku volič může hlasovat buď ve volební místnosti, anebo do přenosné volební schránky. Požadavky na volební schránky lze směřovat na pracovnice úřadu, stejně jako na volební komise ve dnech voleb. Veškeré dotazy k volbám Vám zodpoví pracovnice Odboru správního MěÚ Chrudim: Eva Doležalová, tel , , Renata Vladyková, tel , , renata. a Miluše Němcová (zejm. seznamy voličů), tel , miluse. Eva Doležalová, Odbor správní Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Chrudimi Starosta města Chrudimi podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do zastupitelstva města Chrudimi se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb do zastupitelstva města Chrudimi je ve volebním okrsku č. 1 volební místnost bytový dům, Na Větrníku 1291, Chrudim IV Malecká (150, 168, 170, 171, 185, 186, 187, 188, 189, 212, 216, 221, 222, 268, 269, 270, 272, 273, 288, 301, 309, 312, 319, 320, 334, 337, 340, 341, 342, 354, 355, 359, 377, 378, 381, 382, 387, 388, 389, 398, 401, 403, 404, 405, 407, 410, 422, 423, 424, 524, 529, 545, 554, 555, 587, 613, 625, 636, 650, 651, 1078, 1124, 1125, 1126, 1127, 1149, 1175, 1382), Na Kopci, Na Šancích (1176, 1177), Na Větrníku (1206, 1269, 1291, 1295, 1384, 1396, 1397, 1401), Pod Kopcem; ve volebním okrsku č. 2 volební místnost bytový dům, Na Větrníku 1291, Chrudim IV Hradištní, Na Větrníku (1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1248, 1258, 1259, 1290, 1292, 1293, 1294), Na Výsluní; ve volebním okrsku č. 3 volební místnost Požární zbrojnice, Topolská 569, Chrudim II Česká, Družstevní (621, 622, 623), Malecká (1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123), Moravská, Na Šancích (1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184), Příčná (423, 426, 427, 546, 547, 557), Slezská, Slovenská, číslo evidenční 367; ve volebním okrsku č. 4 volební místnost budova základní školy, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Čavisovská, Družstevní (632, 664, 665, 666, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 691, 723, 955), Hniličkova, Krátká, Opletalova (174, 490, 524, 532, 633, 702, 703), Požárníků, Příčná (548, 596, 631, 639, 654, 682, 730, 835, 838, 849, 885, 888), Rubešova, Topolská (179, 448, 454, 483, 520, 557, 558, 560, 561, 569, 592, 692, 763, 952, 953), V Blehovsku, V Tejnecku; ve volebním okrsku č. 5 volební místnost budova základní školy, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Cereghettiho, Dr. Jana Malíka (765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773), Slovenského národního povstání, Topolská (51, 52, 661, 662, 663, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 1203, 1204, 1205); ve volebním okrsku č. 6 volební místnost budova základní školy, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II Budovatelů, Dr. Jana Malíka (774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 958), Dr. Janského, Generála Uchytila, Václavská, Vlčnovská; ve volebním okrsku č. 7 volební místnost budova základní školy, Sladkovského 28, Chrudim II (vchod z Heydukovy ulice) Benoniho, Fontinova, Heydukova, Chelčického, Korbářova, Na Valech, Na Vazovce, Opletalova (13, 15, 16, 23, 24, 279, 280, 281, 342, 384, 386, 387, 395, 397, 424, 425, 434, 436, 446, 496, 497, 502, 507, 508, 511, 536, 542, 574, 635, 690, 1052), Sladkovského, Švermova; ve volebním okrsku č. 8 volební místnost budova základní školy, Sladkovského 28, Chrudim II (vchod z Heydukovy ulice) Hálkova, Na Kopanici, Novoměstská, Svěchyňova, Tyršovo náměstí, Žižkovo náměstí; ve volebním okrsku č. 9 volební místnost Městské kino Chrudim, Svatopluka Čecha 256, Chrudim III Dostálova, Havlíčkova (82, 83, 84, 85, 90, 795), Jungmannovo nábřeží, Koželužská, Na Sádkách, Svatopluka Čecha, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického; ve volebním okrsku č. 10 volební místnost budova základní školy, Školní náměstí 238, Chrudim II Břetislavova, Čelakovského, Filištínská, Fortenská, Havlíčkova (1, 4, 5, 6, 7, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 162, 195, 476, 803, 1053), Hradební, Kollárova, Komenského, Lázeňská, nábřeží Karla Čapka, Podfortenská, Resselovo náměstí, Rybičkova, Soukenická, Střelecká, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Všehrdovo náměstí, Zahradní; ve volebním okrsku č. 11 volební místnost Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Poděbradova 336, Chrudim IV Dašická, Holubovská, Lupáčova, Městský park, Nerudova, Pardubická, Poděbradova, Tovární, Tylovo nábřeží, U Parku, V Hliníkách; ve volebním okrsku č. 12 volební místnost Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV Čáslavská (38, 46, 49, 50, 52, 136, 175, 205, 263, 266, 313, 328, 358, 360, 366, 371, 372, 415, 416, 420, 426, 427, 429, 442, 448, 501, 502, 503, 504, 525, 535, 617, 624, 649, 665, 668, 683, 795, 803, 839, 844, 910, 973, 1146, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1247, 1261), Erbenova, Gorkého, Jabloňová 2

3 (822, 823, 824, 825), Krocínova, Strojařů (836, 851, 870, 871), Vaňkova; ve volebním okrsku č. 13 volební místnost budova mateřské školy, Strojařů 846, Chrudim IV Akátová, Jabloňová (814, 815, 816, 817, 820, 821), Na Rozhledně, Průmyslová, Strojařů (846, 1141, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1173, 1223, 1224, 1225, 1226, 1386, 1387, 1388); ve volebním okrsku č. 14 volební místnost Gymnázium Josefa Ressela Chrudim, Olbrachtova 291, Chrudim IV Alešova, Bezručova, Čs. armády (175, 261, 361, 367, 368, 406, 421, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 492, 493, 496, 497, 498, 499, 539, 541, 590, 639, 658, 659, 684, 685, 702, 829, 830), Dvořákova, Jiráskova, K Ploché dráze, Nezvalova, Olbrachtova, Smetanova; ve volebním okrsku č. 15 volební místnost Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého třída 418, Chrudim IV Fibichova (41, 49, 51, 52, 196, 206, 210, 219, 652, 811), Přemysla Otakara, Revoluční, Rooseveltova (46, 47, 490, 540, 595); ve volebním okrsku č. 16 volební místnost budova základní školy, Husova 9, Chrudim III Fibichova (27, 640, 641, 642, 643), Husova (9, 184, 186, 190, 217, 684, 777, 778, 779, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794), Rooseveltova (148, 335, 780, 781, 782); ve volebním okrsku č. 17 volební místnost AVZO TSČ ČR Chrudim, Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV (Dům technických sportů) Čs. partyzánů, Husova (45, 246, 300, 985, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1163), Masarykovo náměstí, Palackého třída (2, 47, 54, 252, 314, 331, 332, 333, 339, 418, 488, 653, 790, 791, 892), Pobřežní, Radoušova; ve volebním okrsku č. 18 volební místnost budova základní školy, Husova 9, Chrudim III B. Martinů, Čs. armády (143, 159, 174, 213, 218, 237, 522, 585, 610, 649, 650, 651, 675, 676, 677, 804), Škroupova, U Vápenky; ve volebním okrsku č. 19 volební místnost Základní umělecká škola Chrudim, Obce Ležáků 92, Chrudim III Palackého třída (48, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 165, 183, 191, 198, 199, 200, 204, 205, 211, 276, 764, 801, 802, 805, 806); ve volebním okrsku č. 20 volební místnost budova základní školy, Dr. Václava Peška 768, Chrudim III Dr. Václava Peška, Víta Nejedlého; ve volebním okrsku č. 21 volební místnost Základní umělecká škola Chrudim, Obce Ležáků 92, Chrudim III J. E. Purkyně, Na Ostrově, Nová, Obce Ležáků, Podhůra, S. K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Spojovací, Za Pivovarem, číslo evidenční 254, 275, 358, 361, 389, 409; ve volebním okrsku č. 22 volební místnost budova základní školy, U Stadionu 756, Chrudim III U Stadionu (28, 30, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 756, 765, 766, 767, 807, 810, 812, 838); ve volebním okrsku č. 23 volební místnost budova základní školy, U Stadionu 756, Chrudim III Dr. Bartůňka, K Lipám, K Píšťovům, K Presům, Píšťovy, Presy, Šnajdrova, U Stadionu (721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734), Vlčí Hora, číslo evidenční 28, 97, 124, 131; ve volebním okrsku č. 24 volební místnost budova základní školy, U Stadionu 756, Chrudim III Dr. Milady Horákové, U Stadionu (735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 757); ve volebním okrsku č. 25 volební místnost klubovna, Vlčnov 3 Lindy, Vlčnov; ve volebním okrsku č. 26 volební místnost kulturní zařízení, Ke Hřišti 1166, Chrudim IV Čáslavská (37, 202, 203, 204, 207, 218, 224, 225, 232, 233, 234, 235, 247, 346, 357, 391, 397, 537, 630, 867, 942, 943, 972, 997, 998, 999, 1014, 1061, 1072, 1076, 1077, 1099, 1128, 1147, 1148, 1213, 1236, 1252, 1257, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1389, 1409), Do Polí, Do Vrchu, Hasičská, Janderova, Jasmínová, Ke Hřišti, Mírová, Mládežnická, Okružní, Pod Strání, Růžová, Sadová, Sportovní, Šeříková, V Dolíčku, V Zahrádkách, Vrchovská, číslo evidenční 299, 376, 378; ve volebním okrsku č. 27 volební místnost zámek Medlešice, Medlešice 1 Medlešice, číslo evidenční 206, 403; ve volebním okrsku č. 28 volební místnost klubovna, Topol 38 Topol, číslo evidenční 402, 404; ve volebním okrsku č. 29 volební místnost objekt Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, Vestec 27 ( na váze ) K Májovu, Májov, Vestec, číslo evidenční Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k. 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, nejsou vypsána čísla popisná, čísla evidenční jsou vypsána pouze tehdy, jsou-li místem trvalého voliče. 6. POZOR!!! U objektů nebo ulic, které jsou v oznámení vytištěny tučným písmem, došlo v lednu 2014 ke změně volebního okrsku. V Chrudimi dne Mgr. Petr Řezníček, v. r. starosta Když v průběhu roku 2010 zahájilo město Chrudim s Pardubickým krajem jednání o možnosti likvidace karcinogenních látek v podzemních vrstvách v lokalitě bývalého závodu Transporta Chrudim, bylo zřejmé, že se bude jednat o jednu z nejvýznamnějších akcí města v novodobé historii. Lokalita, ve které měl být projekt realizován, se nachází na severním až severozápadním okraji města. Areál bývalého s. p. Transporta byl kvůli dlouhodobé průmyslové činnosti v dané lokalitě Konec ekologické zátěže v Transportě v minulosti zdrojem znečištění horninového prostředí. Toto znečištění ohrožovalo zdroje podzemní vody hlavně na sever od města v místní části Medlešice. Město Chrudim v roce 2012 zahájilo rozsáhlý projekt s cílem odstranit tuto ekologickou zátěž. Dodavatel sanace Sdružení TRANS- PORTA 2012, sdružení společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. a STRABAG a. s., dokončil v termínu do sanační práce, které spočívaly v odstranění veškerých kontaminovaných zemin z ohnisek znečištění, ve vybudování velkoobjemových zasakovacích drénů na dně sanačních jam a v aplikaci inovativních 3 sanačních metod do horninového prostředí pod sanačními jámami. Pro realizaci projektu byly stanoveny cílové parametry nápravných opatření pro zeminy, půdní vzduch, podzemní a povrchové vody, které jsou pro zdraví lidí naprosto bezpečné. Po prověření reality požadovaných cílů bylo konstatováno jejich splnění. Tím fakticky skončila jedna z velkých investic města, která ho zbavila hrozby šíření nebezpečných látek do zdrojů pitné vody v místní části Medlešice. Celá byla financována z poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí a z rozpočtu Pardubického kraje. Petr Řezníček, starosta města

4 Hospodaření města za první pololetí je v kondici Měsíc září byl pro stavbaře příznivý. Pracovalo se tentokrát už na mostních objektech vlastního tělesa budoucí komunikace I/37. Na snímcích je vidět část postupujících polí estakády a přemostění silnice II/340 z Chrudimě na Topol. Na tomto místě také zmizí nynější omezení průjezdu. Na třetím snímku je zahájen poslední mostní objekt, který bude v budoucnu překonávat silnici I/17 z Chrudimě na Vysoké Mýto. Zde končí první část obchvatu. Stavba probíhá v souladu s věcným harmonogramem. Sledujeme-li výstavbu i z hlediska plnění finančního harmonogramu, tak letos bylo ke konci srpna prostavěno 346,5 mil. Kč z letošní částky 622 mil. Kč (vč. DPH). Zastupitelstvo města na svém zasedání 29. září projednalo výsledky hospodaření města za první pololetí, které zpracoval a předložil finanční odbor. Představený materiál obsahuje podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů, přehled o hospodaření příspěvkových organizací a komentář Odboru investic k realizovaným akcím. Zpráva o výsledku hospodaření je uvedena pro zájemce z řad občanů na internetové stránce města pod odkazem Úvodní strana Město Finanční dokumenty. Aby si naši občané mohli udělat úsudek o tom, v jakém stavu je finanční kondice města, předložím několik konkrétních čísel: - Výsledek hospodaření za 1. pololetí je 28,5 mil. Kč (příjmy 219 mil., výdaje 190,5 mil.). Výsledek se proti minulému roku (stejné období) zvýšil na trojnásobek. Příjmy jsou plněny na 51 %, výdaje na 44,4 %. - Hotovost na bankovních účtech se od začátku roku zvýšila o 28,9 mil. Kč (v pololetí 104,2 mil. Kč). - Finanční rezervy města k pololetí jsou ve výši 31,8 mil. (zákonné 2,2 mil., spoluúčasti k dotacím 5,6 mil., blokace pro rozpočet mil.). Celkově je to o 13,8 mil. více než vloni. - V prvním pololetí bylo provedeno celkem 7 rozpočtových opatření, která zvýšila rozpočet města o 39 mil. Kč (z 390,5 na 429,5 mil. Kč). - Nesplacené úvěry k činily celkem 110,9 mil. Kč (na začátku roku to bylo 119,2 mil. Kč). Z toho vyplývá, že bylo na jistině splaceno 8,3 mil. Kč (v rámci této částky byly provedeny mimořádné splátky u 2 úvěrů v celkové částce 1,9 mil. Kč). Další mimořádné splátky provedeme v září t. r. Mimořádné splátky opět zkrátily dobu splatnosti a také zlevnily správu úvěrů zhruba o 150 tis. Kč. - Podíl inkasovaný na daních od finančního úřadu činil k pololetí 121,1 mil. Kč (o 2,4 mil. více než vloni, což odpovídá plánu pro letošní rok). Sdílené daně mají stejné plnění jako loni, lepší výsledek 2,4 mil. Kč představuje vyšší plnění u daní výlučných spojených s územím. - Nejvýnosnější daň DPH přinesla do rozpočtu za pololetí 54,9 mil. Kč (zvýšení proti loňsku o 9,3 %). - Daně z hazardu (zdroj veřejné podpory, kterou město poskytuje do všech neziskových oblastí) Aktuální informace k přeložce I/37 obchvat Chrudimě V roce 2015, kdy bude dokončována trasa první části obchvatu, je nezbytně nutno požadovat rozšíření přístupové komunikace III/34028 Dašické ulice, kde je investorem Pardubický kraj. Jedná se o důležitou přístupovou komunikaci do a z Chrudimě. V tu dobu stále ještě bude k dispozici stará I/37 kolem Medlešic, a tudíž bude možno omezit z důvodu výstavby průjezd Dašickou ulicí. Město Chrudim je připraveno vedle této komunikace zároveň vybudovat stezku do Vestce. Dalším zájmem Chrudimě je sjezd od Pardubic do Pardubické ulice po staré I/37. Sloužil by k vjezdu pro vozidla s cílem v západní části Chrudimě a v obou průmyslových zónách. S tímto pozvolným sjezdem investor Ředitelství silnic a dálnic v současné době již reálně počítá. Výjezd z Pardubické ulice směrem na Pardubice už vyžaduje zdolat přemostění u Medlešic a vybudovat nájezd na obchvat. Jsme názoru, že je nezbytný z důvodu zjednodušení výjezdu ze západní části Chrudimě. Na tomto místě bych chtěl upozornit, že současný stav studie i stavebního projektu přeložky I/37 obchvatu Chrudimě vznikal v době, kdy ještě bylo uvažováno s průmyslovou zónou v místech kolem Dašické a Tovární ulice. Zóny jsou však v jiných místech a zároveň rok od roku dochází k nárůstu jak osobní, tak nákladní silniční dopravy. Dvě plnohodnotné přístupové komunikace k obchvatu směrem na Pardubice považujeme za nutné. Vzhledem k tomu, že se nedařilo vykupovat pozemky potřebné pro druhou (Slatiňanskou) část obchvatu pro ceny výrazně nižší než při výkupu první části, dochází ke zpoždění výkupů pozemků. Zpoždění zahájení druhé části obchvatu se v tuto chvíli jeví jako téměř dvouleté. Proto musíme řešit kritickou dopravní situaci ve městě případně až na dobu čtyř let. Období, kdy z prvé části obchvatu se řidiči vrátí k okraji města u obchodních středisek a budou pokračovat po dnešních obvodových ulicích až k okružní křižovatce Gulášek a odtud na Slatiňany, nastane od roku Pochopitelně stejná situace je také opačným směrem. Nyní, popř. nejpozději v příštím roce, je nutno řešit, jak zamezit tranzitní nákladní dopravě přes centrum města. Také tranzit osobní dopravy není v některých ulicích únosný. Realizace organizace dopravy a případných stavebně technických opatření k omezení a ke zklidnění dopravy musí proběhnout již v příštím roce. Ještě jeden úkol pro vedení města vidím pro nejbližší dobu. Je to otevření požadavku na přeložku silnice první třídy I/17 od Čáslavi severně kolem průmyslové zóny až k napojení na přeložku I/37. S touto trasou již počítá platný územní plán města. Jaroslav Trávníček, místostarosta za pololetí vynesly 8,5 mil. Kč (vloni to bylo více 9,9 mil. Kč). - Všechny příjmové oblasti (s výjimkou dotací) mají proti pololetí roku 2014 lepší plnění (v průměru o cca 5 %). Z těchto čísel lze odvodit, že hospodaření města je v souladu se schváleným rozpočtem a je předpoklad, že bude konečný výsledek hospodaření roku 2014 nejen vyrovnaný, ale i v kladném saldu, jinak řečeno v černých číslech. Nemohu si odpustit poznámku k vývoji dluhu města. Opět předkládám graf, který jasně ukazuje plán a skutečnost, v jaké výši je dluh města včetně 1. pololetí 2014, ze kterého vyplývá jasný trend výrazného snižování dluhu. Právě v této době se opět objevily nepravdivé informace o zadlužení města. Jaroslav Trávníček, místostarosta 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Srovnání vývoje dluhu plán a skutečnost 195,40 186,20 87,50 79, ,20 101,50 164,40 112,80 172,00 121,90 119,30 110, pololetí zůstatek nesplacených úvěrů - plán zůstatek nesplacených úvěrů - skutečnost Přidejte se k Červenému kříži Chtěli byste také pomáhat? Přidejte se k nám a podílejte se na fungování našeho spolku. Hledáme nové lidi, kteří rozšíří naše řady a přispějí svou aktivní snahou v práci na stávajících i nových projektech. Jsme součástí mezinárodní organizace se stopadesátiletou tradicí. Mezi naše činnosti v Chrudimi patří zejména šíření znalostí první pomoci mezi dětmi, mládeží a širokou veřejností. Zabýváme se prevencí úrazů, propagací dárcovství krve a oceňováním bezpříspěvkových dárců krve. Provozujeme sociální šatník, pořádáme letní dětské tábory, soutěže první pomoci, zájmové kroužky, rekondiční pobyty pro hendikepované děti. Účastníme se různých akcí a dětských dnů, kde propagujeme myšlenky Červeného kříže. Učíme první pomoc ve firmách a přivyděláváme si na naši činnost zdravotnickými asistencemi. Mezi jednu z našich činností patří krizová připravenost, jejímž hlavním nástrojem jsou humanitární jednotky, jejichž členem můžeš být i Ty. Tyto jednotky zasahují v případě mimořádných událostí, jako jsou povodně, kde provozují evakuační centra, poskytují první zdravotnickou pomoc, psychosociální pomoc, pořádají humanitární sbírky a distribuují humanitární pomoc. Rádi přivítáme nejen zdravotní sestry, lékaře, záchranáře, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, ale každého, kdo rád pomůže. Určitě využijeme každého, kdo něco umí. Potřebujeme lidi, kteří se vyznají v počítačích, grafice, fundraisingu, PR, autech, administrativě, organizátory a manažery, šikovné kutily a každého, kdo bude aktivní a případně se rád něčemu přiučí. Nabízíme Vám možnost vzdělávat se, věnovat se dobrovolnickým aktivitám, přivydělat si jako lektor na kurzech a zdravotnických asistencích. Stanete se součástí mladého kolektivu, poznáte nové kamarády a naučíte se novým věcem. Informační schůzka proběhne v pondělí od 18 hodin v prostorách ČČK v Městském parku 274. Více informací na com/cckchrudim a na u Vratislav Příhoda 4

5 V letošním roce slaví Základní organizace Českého svazu včelařů Chrudim 150 let od svého založení. Zároveň je nejstarším spolkem českých včelařů v Čechách. U jeho zrodu v roce 1864 stály významné osobnosti tehdejší doby z oborů pedagogiky, zemědělství a chovatelství. Prvními funkcionáři spolku byli šlechticové působící na chrudimsku kníže Vincenc Auersperg, hrabě Jan Harrach, hrabě Theodor Thun. Jednoznačně nejvýznamnějším činovníkem byl při zrodu spolku včelařský odborník evropského formátu a chrudimský rodák Alois Thuma. V roce 2014 uplynulo 100 let od jeho úmrtí. Chrudimský spolek byl příkladem pro další vznikající sdružení, pořádal mnoho výstav, přednášek, byl činný i v kulturním chrudimském životě. Jeho zástupci se zúčastňovali i mezinárodních včelařských setkání a byli přispěvateli do českých i zahraničních časopisů. Za dobu své existence chrudimský spolek jednoznačně prokázal svou vnitřní sílu a životaschopnost. Prošel si i mnoha těžkými rozhodnutími a zkouškami. Velkým rozhodnutím byla koupě Včelařského domu na Resselově náměstí v Chrudimi v roce 1959, kdy splácení domu včelaři zajišťovali sběrem a prodejem ovoce a prodejem medu ze spolkového včelína. Další velkou zkouškou bylo uhájení tohoto majetku u soudu v roce Chrudimská organizace ČSV má v současné době 81 členů, kteří obhospodařují včelstev. Působí v Chrudimi, Slatiňanech a Žumberku a jejich okolí. V roce 2014 její členové registrují slabý výnos medu, zcela chybí medovicový med. Zdravotní stav včelstev pak nevykazuje vybočení z průměru. ZO ČSV Chrudim připravila v roce 2014 oslavy svého významného jubilea. Ty vrcholí v říjnu, kdy se budou konat přednášky a jarmark. Od září do listopadu pak probíhá výstava v Regionálním muzeu v Chrudimi. Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Srdečně děkuji všem, kdo se podílejí na pomoci zvířatům v útulku pro opuštěná a nalezená zvířata. Velmi si tuto podporu ceníme a všem patří velký dík. Samozřejmě uvítáme materiální, finanční či jinou pomoc pro naše svěřence. Opětovné upozornění k nálezům a umisťování koček do útulku: Kapacita útulku je 3 6 koček a tento rok jej máme neustále přeplněný. Do útulku jsou tedy přijímána hlavně koťata (velmi malá), která by se sama o sebe nepostarala, a nadále umisťujeme kočky jevící známky onemocnění nebo zraněné (sražené autem, pokousané od psa, týrané atd.). Proto nechte kočku běhat ve svém teritoriu, jistě se vrátí domů. Veškeré Chrudimští včelaři slaví 150. výročí informace najdete na stránkách útulku a na utulek. V říjnu proběhne letošní druhý svoz nebezpečného odpadu podle níže uvedeného harmonogramu. Sbírat se budou pouze nebezpečné odpady, jako např. akumulátory, zářivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postřikových látek apod. Ostatní odpady je možné předat k dalšímu zpracování na sběrném dvoře, který je v ulici Obce Ležáků před železničním přejezdem. Starý papír, železo a další tradiční sběrový artikl je možné dát za úhradu do Sběrných surovin. Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v Chrudimi říjen 2014 Podrobný program oslav Výstava v Regionálním muzeu v Chrudimi od 17 hod. Přednáška Včelařství v ČR ing. Václav Jeřábek, Včelí produkty, apiterapie MUDr. Jiří Brožek Regionální muzeum v Chrudimi od 9 do 13 hod. Včelařský jarmark (prodej medů od včelařů, včelařské pohádky, živé včely, medové dobroty, zvířátka atd.) Resselovo náměstí od hod. uctění památky zakladatele spolku, žehnání praporu hřbitov u sv. Václava v Chrudimi. Chrudimští včelaři děkují za podporu při oslavách městu Chrudim, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Chrudimské besedě a Základní umělecké škole v Chrudimi. Marcel Gregor, předseda ZO ČSV Chrudim Workout park v Chrudimi byl slavnostně otevřen a předán sportovcům k užívání ÚTERÝ Víta Nejedlého parkoviště hod. Husova ul. u ZŠ směr lávka přes Chrudimku hod. Rozhledna u prodejny potravin hod. Skřivánek Nezvalova ul hod. STŘEDA sídl. U Stadionu parkoviště u prodejny potravin hod. Píšťovy prostor před č. p hod. Vlčí Hora pod vysokým napětím hod. Presy křižovatka hod. ČTVRTEK Koželužská ul. prostor pod Kopanicí hod. Malecko U Kapličky hod. Lupáčova parkoviště hod. sídl. Leguma park. před č. p hod. PÁTEK Školní náměstí parkoviště hod. Novoměstská prostor před ZŠ Dr. Malíka hod. sídl. Na Šancích parkoviště za prodejnou potravin hod. sídl. Na Větrníku u zastávky MHD hod. Družstevní u zastávky MHD hod. SOBOTA Markovice u hřiště hod. Medlešice u pomníku hod. Vestec u čekárny hod. Topol u čekárny hod. Vlčnov u rybníčku hod. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti Požadavek na vybudování venkovní tělocvičny vzešel v dubnu 2013 při řešení Desatera problémů města Chrudim. Občané si přáli vybudování venkovní tělocvičny v centru města. Následovala série společných plánovacích setkání, při kterých postupně začala tato posilovna vznikat. Zájemci o společné plánování si nejprve vybrali lokalitu a poté i sestavu tělocvičných prvků. Společnou prací tak vznikl workout park, který se nachází na travnaté ploše před stadionem MFK v ulici V Průhonech. Slavnostní otevření proběhlo v pondělí 8. září. Zúčastnil se ho i zakladatel SebeRevolty Marek Kaleta. O program se skvěle postarala chrudimská skupina SebeRevolty v čele s Danem Schindlerem. V závěru proběhl hromadný trénink s veřejností spojený s praktickými workshopy. Co znamená workout? Jde o cvičení výhradně ve venkovním prostředí pomocí různých cviků s vlastní tělesnou vahou. Hlavní myšlenkou tohoto způsobu cvičení je ukázat lidem, že je v životě velmi důležité dělat něco smysluplného a vyhýbat se negativním vlivům, jako jsou například alkohol, drogy nebo anabolické steroidy. Šárka Trunečková 5

6 Rád bych seznámil občany s činností Městské policie Chrudim v jednotlivých rajonech města a se změnou, k níž v současné době v této oblasti došlo. Již řadu let patří obchůzky strážníků v přidělených lokalitách k nedílné součásti výkonu jejich služby. Území města Chrudim je rozděleno do 15 rajonů, které jsou přiděleny jednotlivým strážníkům. Každý z nich má tak určenou oblast, kde svou pozornost zaměřuje například na tzv. černé skládky či závady v podobě propadlých chodníků, poškozených dopravních značení a jiných závad nejrůznějšího charakteru. Cílem systému rajonů je snaha dosáhnout efektivnější ochrany veřejného pořádku na území města. Strážník, který danou lokalitu dobře zná, může mnohem lépe reagovat na potřeby a přání občanů. Naší snahou je, aby se občané naučili oslovit svého strážníka a nebáli se kontaktu s ním. V řadě případů může být tato spolupráce velmi prospěšná, neboť právě sami občané nejlépe znají problémy či potřeby dané lokality. Zkušenosti z minulých let ukazují, že činnost strážníků v jednotlivých rajonech má své opodstatnění. Určitá slabina tohoto systému spočívá v nedostatečném kontaktu občanů s jednotlivými strážníky. Někteří lidé se stále ostýchají či snad obávají kontaktovat strážníka, a tím i nadále zůstává bariéra mezi občanem a Městskou policií. Někteří lidé nemají ani ponětí, kdo je tím jejich strážníkem, na kterého by se měli obrátit. Proto vznikl tento článek, který má občany blíže seznámit s jednotlivými rajony města a se strážníky, již mají danou lokalitu na starosti. Dále chci upozornit na změny v přidělení rajonů novým strážníkům, k nimž došlo u čtyř lokalit od Konkrétně se jedná o rajony č. 5, 8, 11 a 14. Aktualizovaný seznam rajonů včetně jmen strážníků, kteří je mají na starosti Rajon I. (CENTRUM MĚSTA) strž. Jaroslav Kabát Ulice Lázeňská (včetně prostor až k pravému břehu náhonu), Podfortenská (k mostu), schody k Pardubické fortně, Zlatá stezka, Moravova zahrada (parkoviště), Školní náměstí, Novoměstská ulice (od Růžku ke křižovatce s odbočkou k Žižkovu náměstí), Žižkovo náměstí, Široké schody, cesta pod jižními hradbami (až po pravý břeh náhonu), Myší díra, ulice Štěpánkova, Čelakovského, Široká (od Resselova náměstí ke křižovatce s Lázeňskou), Filištínská, Kollárova, Fortenská, Rybičkova, Všehrdovo náměstí, Hradební, Resselovo náměstí, Komenského, Břetislavova, Hálkova, Svěchyňova, Tyršovo náměstí, Michalský park, Sladkovského (od Svěchyňovy k Opletalově pouze hranice) a Opletalova (od Tyršova náměstí ke Sladkovského pouze hranice). Činnost Městské policie Chrudim v rajonech města Rajon II. (NOVÉ MĚSTO, část I.) strž. Martin Švadlenka Ulice Sladkovského, Opletalova, Zahradní, Na Valech, Heydukova, Hniličkova, Švermova, Chelčického, V Tejnecku, Cereghettiho, Fontinova, Benoniho, Korbářova, Na Vazovce, Dr. Malíka (od č. p. 770 k MŠ), Slovenská + schody do Malecké, Příčná, Čavisovská (od ulice Slovenské ke Družstevní), Česká (od Moravské k Družstevní), Slezská, Moravská, Rubešova. Rajon III. (NOVÉ MĚSTO, část II.) strž. Pavel Hromádko Novoměstská (od Novoměstské kašny ke KO u Kauflandu včetně), Václavská (od Novoměstské ke křižovatce u nemocnice), Vlčnovská, Dr. Janského, Generála Uchytila, Budovatelů, Dr. Jana Malíka (od Novoměstské k Ceregettiho), hypermarket Albert a Kaufland, SNP (od křižovatky u nemocnice ke KO u Kauflandu včetně). Rajon IV. (ZA A POD NEMOCNICÍ) strž. Petr Zlesák Ulice Václavská (od křižovatky u nemocnice k Presům), Vlčí hora, Presy, K Presům, K Lipám, Vlčnov, Píšťovy, zahrádky pod nemocnicí. Rajon V. (SÍDLIŠTĚ STROMOVKA A VĚTR- NÍK) strž. Veronika Pešková Ulice SNP (od KO u Kauflandu k Topolské včetně), Požárníků, Topolská (od křižovatky se SNP k Topoli), Krátká, Česká (od Družstevní k Topolské), Čavisovská (od Družstevní k Topolské), Družstevní (od Topolské k Malecké), Malecká (od Topolské k Družstevní), Na Šancích, Hradištní, Na Větrníku (ulice i sídliště), Na Výsluní, Družstevní (od ulice Na Větrníku k Malecké), Topol. Rajon VI. (MÁJOV) strž. Libor Nechvíle Ulice Malecká (od Družstevní k mostu přes Chrudimku), Na Kopci, Pod Kopcem, park Střelnice a ulice k Blehovsku, K Májovu, Tovární (od KO u plynáren k Malecké), Dašická + Vestec a Medlešice. Rajon VII. (MĚSTSKÝ PARK A LEGUMA) strž. Petr Půlpán Ulice Střelecká, Tylovo nábřeží, Lupáčova, Holubovská, Nerudova, Tovární (od KO u plynáren k Poděbradově), Poděbradova, V Hliníkách, U Parku, Městský park, Pardubická, sídliště Leguma. Rajon VIII. (POD HRADBAMI) strž. Lucie Mrkvičková Ulice Soukenická, nábřeží Karla Čapka, U Vodárny, Havlíčkova (od Širokých schodů k mostu přes Chrudimku), Na Sádkách, Na Kopanici, Koželužská, Jungmannovo nábřeží, Úzká, Svatopluka Čecha, Vrchlického (od pravého břehu řeky), Dostálova. Rajon IX. (SÍDLIŠTĚ U STADIONU) strž. Michal Křibský Městská sportoviště, ulice V Průhonech, U Valchy, Na Ostrově, Vrchlického (na levém břehu Chrudimky), Obce Ležáků, Sokolovská, J. E. Purkyně, Spojovací, S. K. Neumanna, U Stadionu, Dr. Milady Horákové. Rajon X. (SÍDLIŠTĚ VÍTA NEJEDLÉHO) strž. Zdeněk Charous Ulice Obce Ležáků, Škroupova (od Palackého k přejezdu), Víta Nejedlého, B. Martinů, Dr. Peška, Sokolovská, Nová. 6 Rajon XI. (NÁDRAŽÍ) strž. René Seidler Ulice Škroupova, Čs. armády, Fibichova (od Palackého k Čs. armády), Rooseveltova (od Palackého k Čs. armády), Revoluční, Přemysla Otakara, Dvořákova, Smetanova, Čáslavská, Palackého. Rajon XII. (SÍDLIŠTĚ HUSOVA) strž. Petra Rabasová Ulice Husova, Rooseveltova (od Chrudimky k Palackého), Fibichova (od Chrudimky k Palackého), Havlíčkova (od Chrudimky k Palackého), Palackého, Masarykovo náměstí, Široká (od KO na Bídě ke křižovatce s Lázeňskou), Pobřežní, Radoušova a Čs. partyzánů. Rajon XIII. (SÍDLIŠTĚ NA ROZHLEDNĚ) strž. Jan Korbel Ulice Průmyslová, Na Rozhledně, Akátová, Strojařů, Jabloňová, Gorkého, Krocínova, Čáslavská (od křižovatky s Průmyslovou do Markovic), Vaňkova + Markovice. Rajon XIV. (SKŘIVÁNEK) strž. Petr Kohoutek Ulice Olbrachtova, Erbenova, K Ploché dráze, Jiráskova, Alešova, Bezručova, Nezvalova. Rajon XV. (JIHOZÁPADNÍ OKRAJ MĚSTA) strž. Jiří Němec Ulice U Vápenky, Škroupova (od trati ven z města), Sečská, Za Pivovarem, Obce Ležáků (od trati ven z města), zahrádky Jordánek. Tento seznam rajonů je k dispozici též na www. chrudim.eu v menu Občan Odbory MěÚ Městská policie. V případě potřeby může občan kontaktovat strážníka buď na tel , kde může zanechat vzkaz spolu s telefonním číslem, a strážník ho poté telefonicky kontaktuje, nebo se mohou občané dostavit přímo na služebnu Městské policie na Resselově náměstí. Na závěr znovu apeluji na občany, aby se nebáli se svými problémy či potřebami obrátit na strážníky Městské policie, kteří jsou zde proto, aby jim, pokud to bude v jejich kompetenci a v jejich silách, poskytli pomoc. Bc. Lukáš Dvořák, Městská policie Chrudim Propustek Píšťovy Začátkem září byly zahájeny práce na odstranění havarijního stavu na potoku Podhůra pod názvem akce Obnova zatrubnění části vodního toku Podhůra, která probíhá v souběhu s akcí Výstavba vodovodu Píšťovy. Protože stávající zatrubnění potoka, které je v havarijním stavu, patří neznámému vlastníku a navíc vede částečně pod soukromou dvojgaráží, rozhodlo se město Chrudim pro vybudování nového zatrubnění, které lépe respektuje současnou polohu potoka Podhůra i stávající stavby. Dokončení akce, která si rovněž vyžádá zpevnění části dna řeky Chrudimky, se předpokládá v průběhu října 2014, v závislosti na stavu průtoků v řece Chrudimce a na potoku Podhůra. Zdeněk Karas, investiční technik, Odbor investic MěÚ Chrudim Řešení dopravy a bezpečnosti v sídlišti Na Rozhledně (bytové domy za garážemi) V pondělí 6. října 2014 od hodin se na veřejném prostranství u č. p v ulici Strojařů uskuteční plánovací setkání. Jeho cílem bude sesbírat podněty občanů žijících v této lokalitě na téma doprava a bezpečnost. Setkání se zúčastní zástupci vedení města, Policie ČR, architekt města a pracovníci kompetentních odborů MěÚ Chrudim. Těšíme se na setkání s Vámi! Šárka Trunečková

7 Pochod generací aneb Společně to dokážeme sobota 4. října. Sraz účastníků je v 8.45 hod. před areálem krytého plaveckého bazénu. Odchod v 9.00 hodin. Cílem akce je podnítit zájem o aktivní trávení volného času a podpořit současně i generační soužití rodin. Zaregistrovaní účastníci získají slevový kupón na občerstvení, dětský a dospělý lanový park a také turistickou VIP kartu návštěvníka turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko. Trasy - Chrudim Slatiňany Kočičí hrádek rozhledna Bára - Chrudim Slatiňany Švýcárna rozhledna na Chlumu rozhledna Bára V cíli bude připraveno zdarma měření cholesterolu, glykémie a tlaku, které zajistí Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Pro děti bude připravena šipkovaná. Atmosféru v cíli zpříjemní hudební vystoupení. Pro zájemce bude otevřen lanový park a připravena i možnost občerstvení. Součástí akce je vyhodnocení nejmladšího a nejstaršího účastníka a také nejpočetnější generační rodiny. Tito obdrží drobné dárky. Všichni získají Dny zdraví 2014 pamětní list se speciálním razítkem. Pro zpáteční cestu bude přistaven na parkovišti pod rozhlednou Bárou autobus. Akci připravuje Zdravé město a MA 21 společně s Klubem českých turistů. Běh naděje středa 15. října od do hodin v Klášterních zahradách. Tato dobrovolná humanitární akce bude spojená s veřejnou sbírkou, jejíž výtěžek bude věnován na výzkum rakoviny. Trať bude možno absolvovat jakýmkoli způsobem. Zúčastnit se může každý, běh je připraven pro občany všech věkových kategorií. Po celou dobu konání běhu bude zajištěn zdravotní dozor ČČK. Účastníci Běhu naděje budou moci navštívit Fórum pro zdraví a Veletrh informací, který se bude konat v kryptě kostela sv. Josefa. Akci připravuje Zdravé město a MA 21 společně se ZŠ Dr. J. Malíka. Fórum pro zdraví a Veletrh informací v kryptě kostela sv. Josefa od do hodin. Zde budou připraveny pro všechny věkové kategorie poradny z oblasti zdraví a zdravého životního stylu, informace o sociální a zdravotní problematice, masáže šíje, bezplatné měření cholesterolu a glykémie apod. Ve hodin budou předány certifikáty novým provozovnám ve městě, které splnily podmínky pro udělení titulu Nekuřácká provozovna. Přednáška pro seniory na téma Výživa v seniorském věku 20. října od hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Vzhledem ke kapacitě sálu je omezen počet účastníků. Zájemci, registrujte se u paní Potužákové na tel Přednášku spojenou s ochutnávkou připravuje paní Marie Hubená ze Zdravíčka Chrudim. Kampaň probíhá za finanční podpory města Chrudim a VZP ČR. Ve spolupráci s dalšími organizacemi je připravována ještě řada dalších doprovodných akcí výstav, besed, přednášek, cvičení, dnů otevřených dveří apod. Bližší informace pak najdete na www. chrudim.eu/zdrave-mesto.html. Šárka Trunečková Na minutu s Vladislavem Pekem Ahoj lidi! Jak se máte takhle v říjnu? Jste překvapeni podzimem? Ne, nebojte se, je mi jasné, že když je říjen, tak je podzim, že není jiná možnost. A je mi i jasné, že to víte. Takže proč se tak divně ptám? Setkávám se totiž často s tím, že jsou lidé překvapení něčím, o čem dlouho dopředu věděli, že to přijde. Jsou to třeba životní jubilea: No jo, já věděl, že mi letos bude XX, ale stejně mě to překvapilo. Nebo rodinné události: Jsem opravdu zaskočený, že máme dítě, i když jsme to samozřejmě věděli a těšili se... A tak jsem se i já před časem vzbudil a jakkoliv jsem se na to připravoval, tak jsem ke svému překvapení zjistil, že dnes obhajuji diplomovou práci a to bylo překvapení z těch méně příjemných. A tak bychom mohli pokračovat. Podzim nás tedy nejspíš nepřekvapil. Tedy alespoň v to doufám, protože jsou mnohé věci, kterými by nás opravdu překvapit mohl a které bychom si rádi dali ujít. Když už tu tedy ten podzim je, tak jak s ním naložit? Každý po svém, ale prosím Vás, abyste se nesnažili podzim jen přečkat. Nabízí mnoho krásných věcí, krásných dní a nabízí i množství úkazů, před nimiž je třeba mít se na pozoru! Nevšímat si podzimu by rozhodně byla velká škoda. A platí to i obecně: Je jen na nás, jak se svým časem naložíme pokud ho promarníme, je to jen naše prohra. Pokud ho využijeme, obohatíme tím sebe i lidi okolo. Najděme si něco hezkého i na brzkém stmívání, objevme kouzlo ranních mlh, zastavme se na minutu a pozorujme jinovatku, pokud se už nějaká objeví. Mohli byste říct, že jen opakuji dávno řečené i napsané věty, že jsem si mohl ušetřit čas a Zpravodaji místo. Zkušenost mi ale říká, že bez opakování mnohé myšlenky a náměty snadno zapadnou a jsou nemilosrdně překryté časem a zapomněním. A tím se dostávám k poslední věci: Blíží se čas Dušiček, svátku Všech věrných zesnulých. Sice je až v listopadu, ale připravujeme se na něj už v říjnu. Alespoň v tento čas se všichni, křesťané, jinověrci i bez vyznání, spojme proti zubu času a proti zapomnění. A nebojme se. Nebojme se vzpomínání, nebojme se pohnutí, nebojme se být lidmi. Nebo obecně nebojme se! Vždyť už před staletími básník krásně a pravdivě napsal: Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Vladislav Pek, CČSH Chrudim Manažer prevence kriminality informuje: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají Kdo z nás by toto rčení neznal. A přesně toto je základním scénářem prodejců, kteří nám nabízí své produkty a služby, neboť nic jiného a zázračného nás už nemůže v životě potkat. I přesto, že Nařízením města Chrudim č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád, v čl. 3, odst. 2 je podomní a pochůzkový prodej zakázán, neustále nás prodejci různě kontaktují a přesvědčují, že jejich nabídka či návštěva opravdu není podomní prodej, ale služba. Toto nás dost mate a spousta z nás to uzná jako pádný argument pro nákup služby. Ale Nařízení města Chrudim také uvádí v čl. 2, odst. 14, 15, že pochůzkovým a podomním prodejem se rozumí, když potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky je vyhledáván prodejcem, a to buď na veřejně přístupných místech, nebo obcházením jednotlivých domů, bytů, sídla právnické osoby atd. Fenoménem poslední doby jsou právě nezvané návštěvy prodejců u nás doma, kteří se ohánějí velkými úsporami peněz, když změníme dodavatele elektřiny či plynu, popř. telefonního operátora. Je dobré si pamatovat, že nemáme povinnost je vpouštět do svého bytu či domku a předkládat jim na jejich žádost ke kontrole vyúčtování služeb. Přestože často opravdu lze změnou dodavatele či operátora něco ušetřit, je velmi nepravděpodobné, že Vás navštíví zrovna prodejce s nejvýhodnější nabídkou. Mnohdy to bude spíše prodejce nejdrzejší či nejméně seriózní. Podomní prodejci jsou placeni podle počtu uzavřených smluv a z toho důvodu mají velký dar řeči a přesvědčování. Pokud stále odoláváme, vytáhnou těžší kalibr: Víte, jak osvícené máte vedení radnice? Podepsali s naší firmou smlouvu a teď se radují, kolik za provoz úřadu ušetří. A váš soused odvedle si vzal kalkulačku a počítal a pak mi dal za pravdu a děkoval. A my? Říkáme si, proč tedy nepodepsat. Na pozoru se mějme i před osobami, které se vydávají za zástupce našeho stávajícího dodavatele či operátora. Ten s námi totiž komunikuje jinou formou než osobní návštěvou. Vždy trvejme na ověřování totožnosti dané osoby, vhodné je se na jeho vztah ke společnosti dotázat i na informační telefonní lince pro zákazníky našeho dodavatele či operátora. Pouliční prodejci jsou velmi dobře vyškoleni na rychlý prodej, takže nestihneme ani napočítat do pěti a již na nás vybalí fantastickou nabídku. Máme-li rádi své peníze, tak se s pouličním prodejcem vůbec nepouštějme do řeči. V opačném případě uvázneme v síti, neboť jeho triky a nátlak jsou často tak silné, že se ani nezmůžeme říct ne. Prodejce se v nás pokouší vyvolat pocit, že se jedná o zboží, které nikde jinde neseženeme Tak vynikající kvalitu nikde jinde nenajdete. manipulují cenou a časem Jenom dnes si můžete toto zboží zakoupit za skvělou cenu. Co s tím? Vyhnout se jim, nemluvit s nimi, opakovat ne, nebýt zvědaví, nedávat na sebe kontakt, nic nepodepisovat a nebo vzít mobilní telefon a vytočit 156 Městskou policii. Důležité je, aby to bylo v době, kdy je prodejce na místě, aby mohl být policií ztotožněn. Dále je potřeba Vaše svědecká výpověď, kde je nutné potvrdit, že tento člověk Vám nabízel produkt či Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim, oddělení sociální prevence a pomoci ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí Královéhradeckého a Pardubického kraje Jak se bránit š mejdů m Prokoukněte jejich finty! Hrozby a rizika. Příběhy poškozených. podomním a pochůzkovým prodejcům Zajímá Vás tato problematika? MěÚ Chrudim, zasedací místnost ve II. patře úterý 13 hodin službu. Poté policie předá celou záležitost Komisi k projednávání přestupků města Chrudim. Ta prodejce zpravidla pokutuje a nejde o zanedbatelnou částku. O tom a ještě o jiných informacích budeme hovořit na přednášce, která se koná dne ve 13 hod. v budově Městského úřadu Chrudim, v zasedací místnosti ve 2. patře ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí Královéhradeckého a Pardubického kraje. V rámci přednášky bude rozdáván časopis dtest Jak nespadnout do pasti a samolepka, která bude upozorňovat, že je ve městě podomní a pochůzkový prodej zakázán. Radka Pochobradská, prevence kriminality Chrudim Zdroj: dtest 7

8 Čtvrtky pod Širokými schody Před 70 lety, na podzim roku 1944, se připravovala německá armáda ke své poslední velké válečné ofenzivě. Boje pak probíhaly v zimě na území zalesněného západoevropského horstva, po kterém byla bitva pojmenována. Sama tato hornatá oblast se nazývá po staré keltské bohyni, ochránkyni lesů. I to a mnoho dalšího si řekneme v nadcházejícím cyklu Čtvrtků pod Širokými schody. V šestnáctém ročníku budou přednášky věnovány mýtickým příběhům z různých světových kultur. Po antických mýtech minulých let to tentokrát budou bájná dobrodružství hrdinů keltských, severských, slovanských, staroegyptských a dalších mytologií. Všimneme si nejen významnějších postav, ale i toho, kde se s nimi dodnes můžeme potkat. Věděli jste například, že Chrudim leží mezi dvěma nedalekými obcemi, které jsou pojmenované po božstvech našich slovanských předků? Že nejvyšší sopka na planetě Venuši nese jméno egyptské bohyně spravedlnosti? Uslyšíme o keltských vílách, z nichž jedna se nám stále připomíná ve formě skučícího větru, druhá pak v podobě vzdušných přeludů oáz na poušti či měst nad vodní hladinou. Ukážeme si brouka nazvaného po aztéckém bohu moudrosti, plže pojmenovaného podle boha mayského, motýla nesoucího jméno indického vládce nebes, nerost, který svým jménem připomíná starobylého finského boha lovu. Přednášky volně přístupného cyklu Příběhy z mytologie budou vždy ve čtvrtek od 19 hodin v přednáškové síni Vodních zdrojů Chrudim na náměstí U Vodárny č. p První setkání se koná 2. října Tomáš Pavlík Chrudim jak ji (ne)znáte Každý chrudimský občan ví, že s Chrudimí je spojováno označení Chrudim Athény východních Čech nebo Loutkářská Chrudim. Obě označení mají určitý historický a kulturní podtext. V poslední době začíná být Chrudim vnímána i jako Brána do Železných hor. Důvodem je skutečnost, že oblast Železných hor a jejich blízké okolí byla jako třetí v České republice zařazena do struktury Národních geoparků ČR. Vnější hranice geoparku, který má rozlohu 777 km 2, konturuje obrys pomyslného dravce, v jehož hlavě se nachází Chrudim, v srdci Nasavrky a na obou křídlech Heřmanův Městec s Chvaleticemi a Skuteč s Novými Hrady. Tento projekt, jehož nositelem jsou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., vznikl za účasti mnoha lidí, kterým region přirostl k srdci. Vedle obcí, Místních akčních sdružení (MAS), některých komerčních organizací, CHKO Železné hory a dvou krajů (Pardubický kraj a Kraj Vysočina) velmi důležitá role připadla vedle školských a kulturních zařízení v Chrudimi i samotnému městu Chrudim. Vedení Geoparku Železné hory a starosta Chrudimi Mgr. Petr Řezníček iniciovali myšlenku vybudování Vzdělávacího a návštěvnického centra na Podhůře (VNC), ke kterému byla přizvána i CHKO Železné hory. Po architektonické soutěži, které se zúčastnilo 27 subjektů, je v současné Chrudim brána do Železných hor době dokončována projektová dokumentace stavby, kterou investuje město Chrudim. Objekt VNC v sobě koncentruje ojedinělou geologickou historii Železných hor a její sepětí s přírodou a evokuje soulad živé a neživé přírody. Jsou projektovány venkovní i vnitřní expozice s hravými prvky, přednášková síň i dílny pro děti a jejich rodiče. Turisté, kteří budou přijíždět od Pardubic a Hradce Králové k Chrudimi, budou touto pomyslnou bránou vtaženi do Železných hor. O to větší výhodu mají a budou mít chrudimští občané, kteří jsou na samém prahu této brány. Současná doba nám nabízí tolik možností v oblasti cestování a poznání, že mnohdy zapomínáme na to, co máme za humny. Možnost poznávání blízkých a místních věcí nám umožňuje Geopark Železné hory. Propagace Geoparku Železné hory je uskutečňována ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi a CHKO Železné hory. Příkladem toho jsou putovní výstavy, které ve formě příběhů Kvíz: Jedna z nejstarších zmínek o vyobrazeném objektu říká, že roku 1736 domeček s viničkou neb strání Píseckou, řečenou, pro její nemalou zpustlost na kontribuční dluh obec prodala v dražbě Václavu Svobodovi. Ten byl zaměstnán v sousedním domě, který přežil do dnešních dnů a je významnou chrudimskou památkou. Poznáte, o kterou lokalitu se jedná? V říjnu 2014 bude pokřtěna nová reprezentativní publikace o našem městě s názvem Chrudim jak ji (ne)znáte. U příležitosti vydání této knihy se koná stejnojmenný cyklus přednášek. Další dvě přednášky se po letní přestávce uskuteční v Městském kině 15. a 29. října, poslední dvě pak 12. a 26. listopadu (vždy od 18 hodin). Pro jistotu připomínáme, že program každého večera je jiný a nebude do konce roku reprízován. Doporučujeme proto včasnou rezervaci vstupenek na přednášky v předprodeji Chrudimské besedy, kterou je možné provést v pokladně Divadla Karla Pippicha nebo v Informačním centru. Předprodej je spouštěn vždy 15. dne měsíce předcházejícího akci. Ivo Šulc, ředitel SOkA Chrudim Akademie třetího věku v Městské knihovně Chrudim Městská knihovna Chrudim připravila pro školní rok 2014/2015 novou formu vzdělávání, Akademii třetího věku, určenou pro posluchače starší 55 let. Jedná se o zájmové semestrální studium v daných oborech. Na úvod připravujeme témata z historie regionu, například archeologie, 1. světová válka a další. Zimní semestr bude probíhat od října 2014 do ledna 2015, vždy první a třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách s délkou trvání přednášky 90 minut. Výše zápisného činí 300 Kč za posluchače na jeden semestr. Přihlásit se můžete osobně v Městské knihovně Chrudim, počet účastníků je omezen a zbývá několik posledních míst. Další informace můžete získat na cz, případné dotazy Vám zodpoví Iveta Novotná Iveta Novotná vtahují návštěvníka do dávné i nedávné historie, do období trilobitů, sopek, dinosaurů a dávných moří. Dále je dokončován informační systém geoparku, kde na více než čtyřiceti lokalitách bude osazena řada tabulí, staveb a expozic, které pomohou turistovi dnes již geoturistovi v orientaci v tomto ojedinělém území. Projekt investuje AOPK ČR za podpory finančních prostředků z OPŽP. V prvém pololetí 2015 Geopark Železné hory připravuje řadu akcí ve spolupráci s městem Chrudim a Regionálním muzeem v Chrudimi, které ještě více vtáhnou Chrudimáky a příznivce Železných hor do našeho regionu. O těchto akcích budete informováni v příštím čísle. Mgr. Simona Vylíčilová, Regionální muzeum v Chrudimi Krátce z Infocentra Informační centrum Chrudim upozorňuje na změnu otevírací doby v mimosezónním režimu od 1. října 2014 do 31. května 2015: po. pá hod. so hod. Nová nabídka zboží Edice Chrudim, svazek č. 42 Josef Ressel a Chrudim, Cyklotoulky zábavná stolní hra nejen pro cyklisty, svíčky a keramické náprstky s motivem města. Těšíme se na Vaši návštěvu. sk 8

9 Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v říjnu Přednáška paní RNDr. Jany Procházkové: Vítězslav Novák a Bohuslav Martinů pokračování ve a hod. společenská místnost CSSP v Soukenické ulici Klub vařečka jídelna CSSP v Soukenické ulici ve hod. Přednáška paní Marie Hubené na téma Výživa v seniorském věku ve hod. POZOR, omezený počet míst! Zájemci se musí nahlásit p. Potužákové na tel Posezení při hudbě v hod. Měšťanská restaurace Posezení při kávě ve hod. v CSSP v Soukenické ulici ve hod. v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů Anglický jazyk pro seniory přednášející paní Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 6., 13., 20. a v 9.00 hodin druhá skupina 7., 14. a v 9.00 hodin třetí skupina 1., 8., 15., 22. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina 2., 9., 16., 23. a v 9.00 hodin Počítače pro seniory kurz vede pan Martin Keller v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela první skupina 7. a v hodin druhá skupina 8. a v hodin (POZOR, změna času!) Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim Návštěvnost objektů a akcí na letošním Dni otevřených dveří památek v Chrudimi V sobotu 13. září 2014 se otevřely chrudimské památky pro mnoho občanů města Chrudimě, blízkého okolí, ale i pro návštěvníky ze vzdálenějších míst, kteří se zajímají o kulturní dědictví v naší republice. Do kostela Nanebevzetí Panny Marie letos zavítalo 850 návštěvníků, z toho do věže vystoupalo 720 osob. Ostatní kostely sv. Kateřiny, sv. Michaela a Povýšení sv. Kříže si prohlédlo celkem 720 lidí, Chrudimská muzea hlásí tyto počty návštěv: Muzeum loutkářských kultur 768, Muzeum barokních soch 759 a Regionální muzeum 471. Významná část zájemců přišla i do věznice (350), do bašty Prachárny (570) a do Vodních zdrojů (250). Mnoho návštěvníků upoutala letos prvně otevřená šatlava (600). Zaujaly i tematické přednášky po městě. O Sloupu Proměnění Páně vyslechlo odborné vyprávění 40 posluchačů, téma Ressel a Chrudim zaujalo 60 osob a procházku po městě se zaměřením na Filmovou a televizní Chrudim absolvovalo 30 lidí. Děkujeme všem jednotlivým garantům památek, pořadatelům akcí a také studentům Obchodní akademie Chrudim za spolupráci a propagaci našeho města při této akci. bp Osobnosti Chrudimského panteonu (7) Ve čtvrtek 4. září t. r. byly v Chrudimském panteonu ve vestibulu Muzea slavnostně odhaleny poslední dvě busty od akad. sochaře Jaroslava Brože. Jednou z nich byla busta čestného občana města Chrudimě z roku 1889 Františka Schmoranze st. Tento významný architekt a konzervátor památek se narodil 30. prosince 1814 v Bělé u Rychnova nad Kněžnou, studoval ve Vídni na zdejší akademii (nejprve se však v Kutné Hoře vyučil zedníkem), byl asistentem stavitele Benedikta Škvora ve Žlebech a od 30. let 19. století provozoval vlastní stavitelskou praxi ve Slatiňanech. Busta Fr. Schmoranze st. v Chrudimském panteonu V roce 1853 byl jmenován konzervátorem ústřední komise pro ochranu památek ve Vídni, v letech byl také protektorem chrudimského Průmyslového muzea a působil také v komisi pro posouzení stavebních plánů muzea. Jako chrudimský městský stavitel v období od roku 1844 do roku 1871 výrazně přispěl ke stavební proměně našeho města zničeného zhoubným požárem Po stopách filmových a televizních osobností v Chrudimi Ve středu 8. října 2014 se od 18 hodin koná v Městském kině přednáška Mgr. Petra Bočka o osobnostech filmu a televize, které mají vztah k našemu městu. Seznámí nás nejen s herci, režiséry, scénáristy, výtvarníky a dalšími členy tvůrčích štábů, ale i s využitím historických pramenů při bádání. Diváci se tak stanou svědky takřka detektivního pátrání po stopách jednotlivých osobností. Připomenuty budou i některé filmy a pořady, které se v poslední době v Chrudimi realizovaly. Vstupenky si můžete rezervovat v předprodeji Chrudimské besedy. Petr Boček Televizní štáb na chrudimském náměstí 19. října 2010 při natáčení Třinácté komnaty Consuely Morávkové Odhalení busty akademickým sochařem Jaroslavem Brožem a zástupci rodiny MUDr. Martinem Schmoranzem a Marií Kyselovou v roce 1850: kromě přestavby kostela Nanebevzetí P. Marie v letech , kostelů sv. Kateřiny, sv. Michaela a Povýšení sv. Kříže provedl mj. přestavbu starého chrudimského divadla, přístavbu a stavbu několika školních budov (především druhé budovy zdejšího gymnázia), projektoval a vedl dále stavbu krajského soudu, městské nemocnice, městské vodárny a obecní cihelny, městského pivovaru a také dvou mostů přes řeku Chrudimku (stopy jeho tvůrčí architektonické činnosti najdeme ovšem také v Hradci Králové, Pardubicích, Poličce, Žlebech, Turnově, Vysokém Mýtě a samozřejmě ve Slatiňanech). V jižní lodi chrudimského kostela Nanebevzetí P. Marie připomíná od roku 1880 zásluhy Fr. Schmoranze o tuto stavbu (a město Chrudim) pamětní deska od sochaře Sandtnera z Prahy, 16. ledna 1889 byl při příležitosti jeho 75. narozenin za dosavadní služby jmenován čestným občanem Chrudimě. Jeho synové František ml., Josef, Jan a Gustav a vnuk Zdeněk se výrazně zapsali do českých dějin a historie řady oborů. František Schmoranz st. zemřel ve Slatiňanech 4. dubna Pavel Kobetič Ruda mezi ptáky Chrudimský fotograf Ing. Rudolf Vařejka představí své autorské fotografie s převážně ornitologickou tematikou. Ve výstavních prostorách Regionálního muzea v Chrudimi budou k vidění od 10. října až do konce letošního roku. Fotografování je v rodině Vařejků dlouholetou tradicí a předává se z otce na syna. Díky této tradici, uměleckým počinům i celému životu strávenému v Chrudimi můžeme právem nazvat Rudolfa Vařejku chrudimským patriotem. Jeho fotografie na úrovni uměleckých děl napomáhají nejen kulturnímu zvelebení města, ale mají i dokumentační hodnotu v oblasti ornitologie. Přijměte proto srdečné pozvání na výstavu. Mgr. Simona Vylíčilová 9

10 Muzeum v říji Z historie myslivosti Na 16. října 2014 Regionální muzeum v Chrudimi připravuje otevření přírodovědné výstavy pod názvem Muzeum v říji s podtitulem Z historie myslivosti. Myslivost představuje velice bohaté téma s dlouhou historií a tradicí mající výrazný přesah do současnosti. Výstavou se pokusíme představit fenomén myslivosti ze všech možných stran. Bude tu k vidění řada trofejí, dermoplastických preparátů, hudebních nástrojů, vzácných obrazů s mysliveckou tematikou, starých fotografií, mysliveckých uniforem a dalších zajímavých doplňků a předmětů spojených s myslivostí. Návštěvníci se mohou též těšit na unikátní sbírku pytláckých chladných i palných zbraní. Nezapomeneme ani na sv. Huberta, patrona všech myslivců. Budou tu sestavena dioramata, která návštěvníka vtáhnou nejen do lesa mezi zvěř či do prostředí parforsního honu, ale i do prosté myslivecké fořtovny. Celek tematicky doplní expozice Nástrahy, pasti a železa na škodnou připravená stanicí ORNIS Muzea Komenského v Přerově. V muzejní galerii se protne svět přírody se světem Jan Kryštof Handke: Lovecké zátiší s uloveným kancem, Muzeum umění v Olomouci. Tereza Šmahová (autorka z Pardubic): Dívka na jelenu, umění a budou tu k vidění sochařská díla Pavla Doskočila, Pauliny Skavové, Markéty Korečkové, Štěpána Beránka, Terezy Šmahové, Marka Rejenta, pozorovatelské obrazy Zdeňka Daňka nebo nádherná barokní zátiší Jana Kryštofa Handkeho. Výstava v muzejních prostorách potrvá až do ledna příštího roku. K výstavě jsou připraveny doprovodné přednášky. Mgr. Martina Vítková a Mgr. Simona Vylíčilová Výročí měsíce 2. října 1904 se za účasti poslanců K. Adámka, F. Udržala, V. Formánka, K. Pippicha a J. Kudrnky konal v chrudimském průmyslovém muzeu rolnický sjezd, uspořádaný z iniciativy zdejšího Spolku majitelů hospodářství proti dovozu levných zemědělských produktů z Uher (jeho účastníci zavázali poslance k jednání o celní rozluce s Královstvím uherským). 5. října 1989 sehráli v Chrudimi vítězné kvalifikační utkání fotbaloví reprezentanti do 21 let (při příležitosti oslav 90. výročí zdejšího AFK porazili Portugalsko 1 : 0). Při JKP v Chrudimi se počátkem října 1964 ustavil Klub přátel výtvarného umění (jeho první akcí byla dne 7. října 1964 beseda nad filmem Obraz, vedená S. Novotným). 9. října 1999 začal v Chrudimi X. Sjezd sběratelů a přátel ex libris. 11. října 1934 zemřel chrudimský advokát JUDr. Václav Fittera (od roku 1903 byl ve vedení Chrudimské spořitelny a byl mj. i předsedou Spolku pro zbudování nového chrudimského divadla). Volební ruch v Chrudimi před předčasnými parlamentními volbami 27. října vyvrcholil schůzí v sále Průmyslového muzea dne 20. října 1929 za účasti předsedy Čs. strany národně demokratické dr. Karla Kramáře (jeho příznivci ho po impozantním proslovu vyprovodili až k hotelu Bída, odkud dr. Kramář odjel do Pardubic). 21. října 1999 vystoupil v chrudimské sportovní hale W. Matuška s O. Blechovou a skupinou KTO. 26. října 1909 se v Chrudimi ustavila Alliance Française, spolek, seznamující s literárním a osvětovým životem Francie a šířící praktickou znalost francouzského jazyka (navázal na činnost někdejšího Francouzského klubu, který v Chrudimi působil od roku 1876 jako odbor Spolku paní a dívek). 26. října 1919 zavítal do Chrudimě na pracovní návštěvu ministr školství a národní osvěty Gustav Habrman (v Průmyslovém muzeu se setkal s učiteli a profesory Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka). Největší protestní akce proti okupantům v Chrudimi se 28. října 1939 uskutečnila u firmy Polický-Popper (řada zaměstnanců byla pak zatčena gestapem a uvězněna). 29. října 1909 zavítal do Chrudimi světoznámý cirkus K. Kludského (při vykládání 80 vagónů zvláštního vlaku dle dobového tisku statečně pomáhal známý cvičený slon Mutti ). 25. a 26. října 1999 vyvrcholily v železniční stanici Chrudim-město oslavy 100. výročí založení trati Heřm. Městec Chrudim Moravany Borohrádek. 30. října 1829 se v Horažďovicích narodil čestný občan Chrudimě, významný představitel chrudimského i národního veřejného života JUDr. Karel Roth (zemřel v Praze 18. května 1888 a je pohřben na chrudimském hřbitově U Kříže). Národní shromáždění v novém složení mělo po říjnových volbách v roce 1929 mezi svými členy J. Adámka z Vojtěchova, J. Hudce ze Zaječic, F. Ježka z Chrudimi, F. Modráčka z Habrovče a dr. F. Noska z Chrudimi (na chrudimských školách v minulosti působili ještě poslanci dr. F. Hnídek, F. Machník a A. Vettrerová-Bečvářová). V říjnu 1959 bylo rozhodnuto vybudovat z někdejšího chrudimského hotelu Bída nejmodernější samoobsluhu okresu (adaptace 160 metrů čtverečních prodejní plochy měla stát 400 tisíc korun). Pavel Kobetič Tradiční výstavní dny v zemědělské škole V pátek 10. a v sobotu 11. října 2014 budou v areálu Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim probíhat tradiční výstavní dny. K vidění budou chovatelské a zahrádkářské expozice, dále potom například výstava osiv a sadby, malé mechanizace, kaktusů, obrazů a keramiky. V případě zájmu bude možné navštívit i školní statek ve Vestci. Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách školy Anna Pochobradská, Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim Den otevřených dveří Základní školy Bohemia v Chrudimi Ve čtvrtek 9. října od do 20 hodin zveme všechny rodiče i děti na Den otevřených dveří naší základní školy, kterou najdete na Palackého ulici v Chrudimi. Škola rodinného typu přijímá v každém roce vždy maximálně 16 budoucích prvňáků s cílem vytvořit pro ně komornější rodinné prostředí umožňující individuální přístup k žákům. Přijďte se podívat a získat informace, které zajímají právě Vás. Ve stejný den od 17 hodin v prvním patře téže budovy se koná beseda s paní doktorkou Lidmilou Pekařovou s názvem Jak vychovat slušného člověka ve věku 6 15 let, a kdy je dítě zralé na školu?. Vstupenky jsou v současné době již v předprodeji. Více informací dostanete na tel Věra Kuzmová, ZŠ Bohemia PALUČINY z. s. Dílny změna: výtvarníci v pátek jsou od do hod. Akce v říjnu: Cesta na západ Všem zájemcům nabízíme oblíbenou víkendovou akci Cesta na západ ve dnech října na naší základně v Úherčicích. Okolní lesy ožijí postavami divokého Západu, westernové městečko přivítá nové osadníky a na všechny čeká zábava i napětí ze hry. Možnost využít k jen sobotu. Hlaste se na tel u p. Hlaváčové. Více o akci na Jitka Hlaváčová Projekt Světluška v Chrudimi Ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu se Mateřská škola Na Valech v týdnu od 8. do 12. září zúčastnila celorepublikové sbírky V září světlušky září. Tato sbírka je součástí dlouhodobého projektu Světluška, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Ve třídách se pracovalo podle dodané metodiky, dětem byl prostřednictvím jednoduchých informací, básniček, pohádek, omalovánek, smyslových her a pohybových aktivit přiblížen svět nevidomých. Velkým zážitkem bylo pro děti poznání, co dovede živý vodicí pes. Velké poděkování patří rodičům, kteří se do akce zapojili tím, že svým dětem zakoupili propagační předměty a tím finančně přispěli do sbírky. Tyto prostředky budou Nadačním fondem v rámci grantového řízení rozděleny nevidomým. Jana Kobetičová 10

11 Vejšlapy KČT odbor Chrudim v říjnu 2014 středa 1. října Okolí Heřmanova Městce, 10 km Sraz v 8.30 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.42 hod. Vedoucí: Emilie Říhová sobota 4. října Pochod generací, 7, 11 a 14 km, pořádáno spolu s městem Chrudim Sraz v 8.45 hod. před plaveckým stadionem, odchod v 9.00 hod. Vedoucí: Šárka Trunečková ( ), Jan Tesař středa 8. října Lanšperk Horákova kaple, 15 km Sraz v 6.00 hod. na nádraží ČD, odjezd v 6.17 hod. Vedoucí: H. Linková, S. Kučera sobota 11. října Čachnov Svratka Rychnov, 14 km Sraz v 7.30 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.56 hod. Vedoucí: H. Pilařová středa 15. října Třemošnice Heřmanův Městec, 16 km Sraz v 8.30 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.42 hod. Vedoucí: Jan Tesař ( ) čtvrtek 16. října Kukátko posezení v restauraci Muzeum od 17 hod. sobota 18. října Černovice Velichovky Jaroměř, 15 km Sraz v 6.20 hod. na nádraží ČD, odjezd v 6.38 hod. Vedoucí: J. Jelínek a M. Jelínková středa 22. října Horka Nasavrky, 14 km Sraz v 7.50 hod. na nádraží ČD, odjezd v 8.08 hod. Vedoucí: S. Kučera sobota 25. října Okolo Sečské přehrady, 15 km Sraz v 8.20 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.35 hod. Vedoucí: H. Pilařová úterý 28. října Výlov rybníka Matka Lázně Bohdaneč, 6 km Sraz v 7.30 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.44 hod. Vedoucí: V. Písař středa 29. října Nasavrky Chrudim, 15 km Sraz v 8.15 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.33 hod. Vedoucí: Jan Tesař ( ) Případné změny odjezdů budou uvedeny na našich vývěskách. Podrobnosti u vedoucích, na našich nástěnkách, v Infocentru a na www. vejslap.estranky.cz. Jan Tesař, předseda KČT odbor Chrudim Od září 2014 máme plně bezbariérovou školu Ve Speciální základní škole v Chrudimi byla instalována schodišťová plošina pro žáky na invalidním vozíku. Projekt financují Nadace ČEZ, Konto Bariéry a Nadace Agrofert. Děkujeme dárcům i firmě Vecom, která plošinu dodala a instalovala. Více na Mgr. Jitka Činčalová, ředitelka školy Změny jsou vyhrazeny. Podrobné informace o provozních dobách: Nabídka plaveckých kurzů Předplavecké kurzy se konají v úterý, ve středu, nebo čtvrtek, vždy od hod. Plavání pro pokročilé: pondělí, nebo středa, vždy od hod. Plavání a cvičení pro seniory probíhá ve středu od do hod. Plavání pro těhotné ve středu od do hod. Bližší informace na webu a na telefonu metodika plavecké školy: Pardubické závodiště zve nejen na dostihy, ale i na výlet k Taxisově příkopu Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. st. Plavecká štafeta měst vstup zdarma Provozní doba muži 2. čt ženy 3. pá spol. 4. so spol. 5. ne spol. 6. po muži 7. út ženy 8. st muži 9. čt ženy 10. pá spol. 11. so spol. 12. ne spol. 13. po muži 14. út ženy 15. st muži 16. čt ženy 17. pá spol. 18. so spol. 19. ne spol. 20. po muži 21. út ženy 22. st muži 23. čt ženy 24. pá spol. 25. so spol. 26. ne spol. 27. po muži 28. út ženy 29. st muži 30. čt ženy 31. pá spol. Hokejový klub HC Chrudim pokračuje v náboru do hokejového oddílu. Srdečně zveme všechny malé zájemce (r a mladší) o tuto krásnou hru do svých řad. Děti si zde pod dohledem zkušených trenérů osvojí všeobecné základy bruslení a zároveň poznají nové kamarády. Nábor mladých hokejistů i hokejistek do hokejové základny bude probíhat po celou zimu s tím, Nábor do hokejového oddílu že je pro ně připravena zdarma hokejová výzbroj a výstroj k zapůjčení. Zájemci nechť se přihlásí p. Radku Prostřednímu ( ) nebo p. Zdeňku Formánkovi ( ). Možno též přijít rovnou na tréninky, které probíhají pravidelně 2 týdně (středa, sobota). Bližší informace naleznete na stránkách klubu v kategorii Základna. Zdeněk Formánek Dostihové závodiště v Pardubicích zve děti z chrudimských škol a školek na výlet. Od září totiž pořádá komentované prohlídky dostihové dráhy a překážek ze slavné Velké pardubické a k tomu navíc i doprovodný program plný her a soutěží. Prohlídky jsou určeny dětem z mateřských škol a žákům prvních až třetích tříd škol základních. Stačí se na závodišti včas objednat. Ovšem podzim na dostihovém závodišti nebude jen o exkurzích pro nejmenší návštěvníky. Říjen je totiž tím nejvyhledávanějším měsícem roku. Všichni se už těší na letošní 124. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou, která bude odstartována v neděli 12. října. Už dva dny předtím se ale konají akce, které jsou jakýmsi předkrmem vrcholu dostihové sezony. V pátek 10. října je připravena atraktivní Středoevropská dražba anglického plnokrevníka a v sobotu 11. října program doplní rovinové dostihy. Na všechny tyto akce lze získat padesátiprocentní slevu na vstupném. Stačí přijet vlakem a u pokladny se prokázat platnou jízdenkou s cílovou stanicí Pardubice, případně Pardubice-závodiště. Sleva ale neplatí na vstupenky na Velkou pardubickou zakoupené v předprodeji, který se naplno rozjel na Ticketportalu.cz. Přehled akcí říjen listopad října VII. ročník Středoevropské dražby anglického plnokrevníka 11. října Rovinové dostihy 12. října 124. Velká pardubická s Českou pojišťovnou 25. října Závěrečné dostihy s ČASCH listopadu Rozlučková všestrannost Bc. Kateřina Nohavová, Dostihový spolek a. s. 11

12 XIV. trienále českého ex libris Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Chrudimi Vás srdečně zve k prohlídce výstavy XIV. ročníku trienále českého ex libris, přehlídky současné tvorby za roky Výstava se stala tradicí, první přehlídka se konala před 40 lety. Její konání je v našem městě vždy spojeno se sjezdem Spolku sběratelů a přátel ex libris. Nejinak je tomu i letos. Devět desítek grafiků a tvůrců ex libris spolu se 61 studenty bylo vybráno porotou k účasti na letošním ročníku trienále českého ex libris. Výstava zaujme pestrostí grafických technik, námětů a výtvarné řeči, dává nahlédnout do nejnovější tvorby ex libris, umožňuje autorská setkání a setkání se sběrateli ex libris. Prezentuje celkem 552 ex libris. V pátek 3. října t. r. v 17 hodin výstavu slavnostně otevřeme. Součástí programu je i předání cen jedenácti oceněným výtvarníkům. Jistě Vás bude zajímat, že Cenu města Chrudim získal prof. ak. mal. Boris Jirků a Cenu hejtmana Pardubického kraje grafik Milan Bauer. Výstava se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje, města Chrudim, Státního fondu kultury, Nadace českého výtvarného umění a České spořitelny a. s. ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi od 3. října do 2. listopadu K návštěvě využijte i komentovaných prohlídek, které se uskuteční ve dnech 7., 16., 23. a 29. října 2014 vždy v l6 hodin. Těšíme se na Vás. Marie Sedmíková Výlet do Science centra iqlandie Liberec Občanské sdružení KDYŽ-TAK, o. s. pořádá o podzimních prázdninách dne výlet do iqlandie v Liberci. Výlet je pro všechny, kdo rádi cestují, zkouší a poznávají nové věci. Informace poskytneme na tel nebo na u Počet míst je omezen, přihlášky posílejte na uvedený nejpozději do Na setkání se těší Lenka Průšová Zpráva o Letním kině v Chrudimi Občanskému sdružení MaChr za Chrudim malebnou se sezóna 2014 vydařila. I v letošním roce byla činnost spolku pestrá, avšak hlavní náplní bylo promítání filmů po celé léto a to pravidelně od středy do soboty. O zájmu veřejnosti svědčí např. to, že na filmový debut chrudimského rodáka Tomáše Pavlíčka Parádně pokecal přišlo 200 diváků. Areál letního kina s kapacitou míst k sezení zaplnili diváci do posledního místečka při sledování představení Partička. Folk a country festival Chrudimský zvonek, vystoupení hudebních skupin, výtvarné workshopy, bleší trhy atd. jsou již tradicí a jsou příkladem, že tento jedinečný přírodní multifunkční areál v centru Chrudimi žije a má zde své nezastupitelné místo. Richard Herbst, předseda o. s. MaChr Sportovní hala TOMÁŠ KLUS a jeho cílová skupina PROMĚNAMĚ TOUR / facebook.com/akcenachrudimsku Tel.: / č. 10/2014 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO , DIČ CZ Telefon redakce , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Jan Čechlovský, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 10. září

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu

Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu Zápis dětí do prvních tříd 11.2.2011 12.2.2011 Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2011/2012 Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Otázky veřejně přístupné na stránkách města Jablonec nad Nisou, vztahujících se ke zkouškám z místopisu

Otázky veřejně přístupné na stránkách města Jablonec nad Nisou, vztahujících se ke zkouškám z místopisu Otázky veřejně přístupné na stránkách města Jablonec nad Nisou, vztahujících se ke zkouškám z místopisu Část první znalost místopisu 1.Telefonní číslo tísňového volání Policie ČR a celá adresa ředitelství

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany Předkladatel: Jaroslav Trávníček, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 13.5.2013 Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více