HT ODPADNÍ SYSTÉM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.dyka.cz HT ODPADNÍ SYSTÉM"

Transkript

1 HT HT ODPADNÍ SYSTÉM

2 Obsah PLATNOST...3 MATERIÁL...3 OBLAST POUŽITÍ...3 SCHVÁLENÍ VÝROBKŮ...4 VLASTNOSTI PP...4 OZNAČENÍ VÝROBKŮ A NORMY...5 NORMY...5 HLUK V ODPADNÍCH SYSTÉMECH...6 NAVRHOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ...8 ODVZDUŠNĚNÍ ODPADNÍCH SYSTÉMŮ...9 ZÁSADY PRO DIMENZOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ...10 UPEVŇOVÁNÍ TRUBEK...14 MONTÁŽ A ZKOUŠENÍ...19 BALENÍ A SKLADOVÁNÍ...19 DOPRAVA...19 SPOJOVÁNÍ TRUBEK A TVAROVEK...20 TESTOVÁNÍ ODPADNÍCH SYSTÉMŮ...24 TVAROVKY AIRFIT...25 MONTÁŽ...25 SYMBOLY A ZKRATKY...27 HT TRUBKY A TVAROVKY PŘEHLED...28 HT TRUBKY...28 HT TVAROVKY...29 HT TVAROVKY AIRFIT...39 PŘÍSLUŠENSTVÍ...41 Kdo je DYKA? Společnost DYKA patří mezi přední výrobce plastových potrubních systémů v Evropě. Firma působí na mezinárodních trzích a má pobočky v několika evropských zemích, mimo jiné od roku 1992 i v České republice. DYKA dodává vysoce kvalitní produkty kanalizačních, odpadních a tlakových systémů. DYKA je holandským producentem plastového potrubí a tvarovek pro vodovody, kanalizace, vnitřní odpady a průmyslové systémy z PVC, PP, PE či ABS. Společnost byla založena již v roce 1954 Albertem van Dijkem, který sehrál hlavní roli v rozvoji, uvedení a přijetí plastových materiálů v Holandsku. Jeho vynález - tvarovka z jednoho kusu byla světová novinka. Od roku 1987 je DYKA součástí divize výroby plastových potrubních systémů nadnárodní společnosti LVM - evropského výrobce PVC, patřící do skupiny Tessenderlo Group. Group Tessenderloo zaměstnává v celosvětovém měřítku více než 7000 lidí a má ustálený roční obrat 1.5 mld. Euro. V rámci této skupiny zaměstnává DYKA a celá divize výroby plastových potrubních systémů 1150 lidí s obratem 250 miliónů Euro. Dnes má tato divize výrobní závody v Nizozemí, Belgii, Francii a Polsku a dále působí i v Něměcku, Velké Británii, České republice, Slovensku a Rumunsku. Přes pobočku DYKA Export znají naše produkty i v dalších 50 zemích jižní i západní polokoule. 2 HT Technický manuál

3 Platnost a materiál Platnost Tyto technické informace platí pro použití, spojování a montáž HT trubek a tvarovek z polypropylenu (PP) pro odpady (pro nízkou a vysokou teplotu), spojovaných spoji s pryžovým těsněním, určených pro beztlakový odvod splaškových a dešťových odpadních vod z objektů do kanalizačních přípojek. PP trubky jsou vyráběny podle ČSN EN Pod pojmem HT odpadní systém se rozumí trubky a tvarovky z PP pro vnitřní kanalizaci, vyráběné podle současných nároků na kvalitu, především v odolnosti vysokým teplotám. Materiál PP trubky a tvarovky jsou z polypropylénu (PP) a dále z barviv a stabilizátorů proti UV záření a tepelné degradaci. PP hladkostěnné trubky se vyrábějí v provedení s plnou stěnou, resp. koextruzí se strukturovanou stěnou. Mezi základní výhody trubek a tvarovek z PP patří: životnost minimálně 50 let velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek) výborná chemická odolnost proti většině chemických látek běžně přítomných v odpadních vodách odolnost proti usazování biologického materiálu (nepodporuje tvorbu biologického filmu na stěnách trubek) a také jím není napadán vysoká těsnost hrdlových spojů s pryžovým těsněním PP může být svařován (na rozdíl od PVC-U jej ale nelze lepit pro jeho odolnost rozpouštědlům) PP má vysokou odolnost proti vyšším teplotám používá se pro trvalé provozní teploty 95 C. I při nízkých teplotách (pod -10 C) je trubka z PP dostatečně pružná. PP není díky svému vysokému povrchovému odporu poškozován bludnými proudy a elektrochemickou korozí Existují ale i některá omezení a nevýhody PP: PP trubky mají nižší kruhovou tuhost než trubky z jiných plastových materiálů (PVC-U apod.) PP trubky mají menší podélnou tuhost než např. PVC-U a vyžadují dostatečnou fixaci pro vodorovná vedení Oblast použití Odpadní systémy z PP jsou určeny k odvádění odpadních, splaškových, průmyslových a dešťových vod uvnitř objektů a průmyslových staveb. Maximální dovolená teplota dopravovaných kapalin je trvale 95 C, krátkodobě 105 C. PP trubky lze bez problémů napojovat i na jiné trubky (PVC-U, PE, neplastové materiály) shodných průměrů při respektování maximálních provozních teplot médií. Počítá se s nimi pro použití uvnitř budov - kód oblasti použití B. Mohou být také použity vně budov připevněné na stěnu. PP trubky a tvarovky řady S20 jsou určeny pouze pro oblast použití B. PP trubky nejsou určeny pro pokládku do země ani pro volná venkovní vedení vně budov. Dopravovaná média: splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové odpadní vody většina běžných chemikálií, např. vodné roztoky neoxidujících kyselin, zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů atd. benzín, oleje HT Technický manuál 3

4 Označení výrobků a normy Chemická odolnost plastů - detailněji viz samostatný materiál Tabulky chemické odolnosti plastů. Schválení výrobků DYKA s.r.o. nabízí kromě výrobků z HT systému z vlastních výrobních závodů také výrobky firem Valsir S.p.A. a ALPHACAN Omniplast GmbH. Všechny tyto výrobky prošly povinným schválením pro použití v ČR v Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín (AO 224) a byla jim vydány certifikáty (případně Stavebně-technická osvědčení). Při schvalování podle určené normy byl na výrobek vystaven pouze certifikát. K výrobkům vydala firma DYKA s.r.o. Prohlášení o shodě. Výrobci DYKA B.V. Holandsko, DYKA Sp. z o.o. Polsko, Valsir S.p.A. a ALPHACAN Omniplast GmbH jsou certifikováni podle ISO Vlastnosti PP Fyzikálně-chemické, tepelné a mechanické vlastnosti metoda (norma) hodnota Hustota při 23 C ČSN EN ISO > 900 kg/m 3 Chemická odolnost PP ISO/TR 10358:1993 ph 2-12 pryžové těsnící kroužky ISO 7620:1986 vyhovuje (MFR) Tavný index při 230 C/2,16 kg ČSN EN ISO 1133 < 3,0 g/10 min. (E-modul) Modul pružnosti - elasticity ISO > 1200 N/mm 2 (MPa) Tvrdost Shore 66 Shore D (S N ) Kruhová tuhost trubek ČSN EN ISO kn/m 2 pro třídu S16 6,3 kn/m 2 pro třídu S14 Těsnost hrdlových spojů ČSN EN 1277 vyhovuje bez netěsností Bod měknutí dle Vicata 10 N ISO 306/A 147 C 50 N ISO 306/B 68 C (α) Koeficient délkové roztažnosti pro rozsah C EN ,11-0,14 mm/m C Koeficient tepelné vodivosti při 20 C DIN ,2 W/m. C Teplotní odolnost krátkodobá 95 C dlouhodobá 105 Elektrický odpor povrchu >10 7 megaohm Třída hořlavosti ČSN EN C3 Barva RAL šedá Tab. 1: Fyzikálně-chemické, tepelné a mechanické vlastnosti PP trubek Označení výrobků a normy PP trubky jsou označovány: výrobce oblast použití ( B ) - použití uvnitř struktury staveb určená norma EN 1451 (příp. také číslo certifikátu) kruhová tuhost (řada trubek) např. S20 DN 125x3,1 materiál PP (někdy také HTEM a délka trubky) datum a čas výroby číslo linky, např. =L6= případně norma pro stupeň hořlavosti PP (DIN 4102-B1) 4 HT Technický manuál

5 Označení výrobků a normy DYKA Polsko: DYKA Sp. Z o.o. - kanalizacja wewn. Dekl.zg. nr. 011_50x1,8-S20-PP_znak_ Valsir S.p.A.: - PN EN B dn :58 Valsir PP-H_EAN kód_en 1451 B-S20_DN 125x3,1_L.2000_HTEM_10/05/10_23:07:35_L.905_911_Dh (znak) TüW DIN 4102 B1 PP schwerentflammbar M1-ATEC Nr. 14/ Alphacan Omniplast: Omniplast rotstrichrohr_(znak)_din EN 1451_DN/OD aa x yy_s20_pp schwehrentflammbar_din 4102-B1 PP tvarovky jsou označovány: logo a název výrobce označení materiálu (PP nebo PP-H) třída tuhosti resp. řada, např. S16, S20 rozměr DN + případně úhel (u odboček a kolen) zkratka výrobku (např. HTEA, HTB, ) výrobní norma EN 1451 oblast použití B případně loga certifikačních orgánů (KIWA, KOMO, Benor, BS, ) (měsíc) a rok výroby Poznámka: PP-H = homopolymer polypropylenu PP = kopolymer polypropylenu Normy Vybrané odkazy pro PP odpadní trubky: číslo normy ČSN EN 1451 ČSN EN ČSN EN ČSN EN pren pren ČSN EN EN 752 EN 476 ISO/TR ISO 7620:1996 DIN EN B DIN 4102 B1 DIN název Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov Vnitřní kanalizace Gravitační systémy Vnitřní kanalizace Gravitační systémy Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod Navrhování a výpočet Vnitřní kanalizace Gravitační systémy Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání Větrací potrubí Přivzdušňovací ventilové systémy (AVS) Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov Plasty. Skladování výrobků z plastů Elastomerní těsnění Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady Část 1: Pryž Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů Plastové trubky a tvarovky Klasifikační tabulky pro kombinovanou chemickou odolnost Pryžové materiály Chemická odolnost Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - norma se týká plastových odpadních systémů s přísadou retardérů hoření - norma se týká použití protipožárních manžet v odpadních systémech uvnitř budov HT Technický manuál 5

6 Hluk v odpadních systémech Hluk v odpadních systémech Hluk je jeden z hlavních faktorů snížení kvality dnešního života. Úroveň hluku je měřena v decibelech (db(a)). Zdroje hluku mohou být vnější (automobilový provoz, letadla, hluk z ulice apod.) nebo vnitřní (klimatizace, db Úroveň hluku +10 db W 2 =10 W 1 +3 db W 2 =2 W 1-3 db W 2 =0,5 W 1 Energie hluku (W) pračky, čerpadla atd). Spolupůsobením různých zdrojů hluku určité intenzity vzniká výsledný hluk. Neplatí ale, že výsledná intenzita je součet intenzit v db, jak je zřejmé z tab. 2: výsledná změna to znamená intenzita sloučení dvou zvýšení úrovně zdrojů hluku o hluku 83 db úrovni 80 db o 3 db snížení intenzity snížení úrovně hluku z 80 db na hluku 77 db polovinu o 3 db zdesetinásobení zvýšení úrovně intenzity hluku hluku 90 db 80 db o 10 db Tab. 2: Rozdíly v db pro různé změny energie hluku Obr. 1: Změny úrovně hluku v db pro různé energie hluku W Srovnání plastových potrubních systémů z hlediska emitované úrovně hluku v db(a) např. s potrubím z litiny (pro různé průtoky média) je uvedeno v tab. 3: Trubka průtok média Q (l/s) 0,5 1,0 2,0 4,0 Litina 100% (referenční úroveň) Polypropylen (PP) 150% 144% 125% 108% Tab. 3: Srovnání úrovně hluku v trubních materiálech Vliv rychlosti průtoku média na úroveň hluku je takový, že: pro dvojnásobný průtok svislým potrubím se hluk zvýší přibližně o 3 db(a) při zvýšení dimenze stoupacího potrubí např. ze 110 mm na 125 mm se hluk zvýší o 1 db(a) při zvýšení výšky pádu média svislým potrubím ze 3 m na 12 m se hluk zvýší o 3 db(a) vytvoření odskoku 2 x 45 na stoupacím potrubí shodné výšky vede ke zvýšení hluku o 8,5 db(a)! Pokud je odpadní potrubí v provozu, hluk vznikající uvnitř trubky průtokem média se šíří přes stěnu do okolí a přes upevňovací systém také do struktury budovy. 6 HT Technický manuál

7 Hluk v odpadních systémech Šíření hluku odpadním systémem závisí na: změnách směru odpadních trubek (četnost lomů, úhly, dimenze) absenci nebo poddimenzování odvětrávacích systémů skladbě stavebních struktur budovy vlastnostech upevňovacích objímek (pouze kov, nebo kov s pryžovým těsněním, ) čím MÉNĚ použitých objímek, tím MENŠÍ přenos hluku, tvořeného v trubce. Snížení počtu upevňovacích objímek ze 2ks na 1ks/ podlaží vede ke snížení úrovně hluku cca o 2-3 db(a)!! Doporučení pro návrh odpadních systémů ke snížení úrovně hluku: odpadní potrubí by mělo mít dobré zvukově izolační charakteristiky potrubní systém musí být navržen do prostor pro technická vedení např. takto: y s upevněním všech trubních vedení na NEJSILNĚJŠÍ stěnu y s hlukově odizolovanými stěnami prostor pro vedení y s izolovanými průchody trubek podlažími a stěnami Izolace Izolace Obr. 2, 3, 4: Šíření hluku v odpadních systémech a jeho eliminace Zásady pro návrhy a realizace vnitřních odpadních systémů ve vztahu k hluku jsou kromě jiných zdrojů uvedeny v EN a pren HT Technický manuál 7

8 Navrhování HT odpadních systémů Navrhování HT odpadních systémů Zásady pro navrhování a výpočet gravitačních systémů vnitřní kanalizace stanoví ČSN EN Tato norma stanovuje základní požadavky pro odvádění splaškových odpadních vod pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro kapaliny, odstraňované čerpáním se tato norma použije přiměřeně. Skladba odpadních systémů: zařizovací předměty (opatřené zápachovou uzávěrkou) připojovací potrubí stoupací odpadní potrubí obvykle svislé svodné odpadní potrubí obvykle vodorovné se spádem větrací potrubí (hlavní, doplňkové) s přivzdušňovacími ventily. Odpadní systémy vnitřní kanalizace lze rozdělit do 4 druhů: Systém I s jediným odpadních potrubím a s částečně plněnými připojovacími potrubími (stupeň plnění 0,5) Systém II - s jediným odpadních potrubím a s připojovacími potrubími malých dimenzí (stupeň plnění 0,7) Systém III - s jediným odpadním potrubím a s připojovacími potrubími s plným plněním (stupeň plnění 1,0) Systém IV - tj. systémy I-III s oddělenými odpadními potrubími pro černou vodu (WC + pisoáry) a šedou vodu (ostatní zařizovací předměty). Obr. 5: Skladba odpadního systému Sifon Odvzdušnění Odpadní potrubí svislé Odpadní potrubí vodorovné Odpadní potrubí vodorovné 8 HT Technický manuál

9 Odvzdušnění odpadních systémů Odvzdušnění odpadních systémů Každý systém vnitřní kanalizace musí být navržen a uspořádán pouze takovým způsobem, který z něj zabrání výstupu plynů do budovy. K tomuto účelu se používají hlavně: větrací potrubí (hlavní, oddělená doplňková) nevětraná nebo větraná připojovací potrubí přivzdušňovací ventily a armatury Přivzdušňovací ventil Odvzdušnění Odvzdušňovací potrubí (přímé paralelní) Odvzdušňovací potrubí (nepřímé paralelní) Obr. 6, 7: Uspořádání odvzdušňovacích potrubí, přivzdušňovací ventil HT Technický manuál 9

10 Zásady pro dimenzování Zásady pro dimenzování a připojování Pro navrhování a montáž vnitřní kanalizace platí harmonizovaná norma ČSN :2003 a ČSN EN Při návrhu vnitřních odpadních systémů musí být vzaty v úvahu tyto základní zásady: zařizovací předměty, trubky a tvarovky musí vyhovovat příslušným evropským normám navržené připojovací potrubí nesmí umožňovat sifonáž tj. vysátí sloupce vody v zápachové uzávěrce úhly mezi větvemi připojovacích potrubí musí být menší než 90 pod každým výtokem vody v budově se navrhuje odkanalizování zařizovací předměty napojené na systém vnitřní kanalizace se opatřují zápachovou uzávěrkou výška sloupce vodního uzávěru nesmí být nižší než 50 mm jmenovitá světlost (DN) kanalizačních potrubí nesmí být ve směru toku zmenšována použité přivzdušňovací ventily musí být v souladu s pren je žádoucí v systému instalovat větrací potrubí volně otevřená do atmosféry k větrání venkovní stokové sítě při průchodu potrubí stropem nesmí být v průchodu spoj, průchod je nutno izolovat proti hluku a vodě při aplikaci litého asfaltu musí být volné části potrubí chráněny ochrannými trubkami nebo izolací proti teplu Některé zásady návrhu jsou znázorněny na následujících obrázcích: Napojení pod úhlem menším než 90 Sklon ve směru toku Kolena pro různé úhly Odpadní potrubí Excentrická redukce Obr. 8, 9: Provedení odboček a příklady realizace odpadního systému 10 HT Technický manuál

11 Zásady pro dimenzování Vysávání zápachových uzávěrek (sifonáž) Při provozu odpadních systémů dochází běžně vlivem průtoku odpadních vod v potrubí ke změnám tlakových poměrů. Na obr. 10 je znázorněna situace při vypouštění WC (B). Vypouštěná zátka odpadní vody vytváří ve stoupacím potrubí přetlak (v sifonu umyvadla C) a zároveň podtlak (v sifonu horního WC A), který vysává vodu z jeho zápachové uzávěrky. Tento jev se může stát více nebo méně závažným a je obecně ovlivněn např.: nedostatečnou hladinou vody v zápachových uzávěrách nedostatečným průměrem stoupacího potrubí DN absencí větracího systému nesprávnou konfigurací na patě svodného potrubí Samostatným problémem je případ samovysávání zápachové uzávěrky. Tento jev nastává u dlouhých přípojných potrubí nebo u příliž úzkých sifonů na zařizovacích předmětech. Přes porušený uzávěr se může do vnitřních prostor dostávat zápach z odpadního systému. Obr. 10, 11, 12: Vysávání zápachových uzávěrek, změny tlaku v systému Změny směru stoupacího potrubí Tam, kde je nutné z prostorových nebo stavebních důvodů, provést změnu směru vedení stoupacího potrubí, je nutno respektovat některé zásady: odklon stoupacího potrubí nesmí být delší než 1m (zvyšuje se úroveň hluku) použitá kolena nesmí mít úhel větší než 45 (jinak se zvyšuje úroveň hluku) pokud změna vedení stoupacího potrubí dimenze DN1 vyžaduje změnu směru větší než 45, nebo vodorovné úseky delší než 1m, musí být vodorovný úsek dimenzován jako svodné odpadní potrubí s minimální rychlostí 0,6 m/s (zamezení usazování částic) a navazující stoupací potrubí musí mít dimenzi DN2 shodnou nebo větší než DN1 HT Technický manuál 11

12 Zásady pro dimenzování Obr. 13, 14: Řešení změn směru stoupacího potrubí na stoupacím potrubí mohou být vytvořeny ohyby, snižující rychlosti odpadních vod (a tím také úrovně vznikajícího hluku). Tyto ohyby musí být vytvořeny použitím kolen 45 a svislého úseku dlouhého 2x DN potrubí Obr. 15: Ohyb na stoupacím potrubí Napojení přípojek na stoupací potrubí Typ zvoleného napojení odpadních přípojek neovlivňuje pouze průtokové poměry odpadních vod, ale také úroveň hluku v systému. Může být provedeno T-kusy 90 a odbočkami 45 s respektováním těchto zásad: řešení A: NEJVHODNĚJŠÍ umožňuje dobrou cirkulaci vzduchu a rychlý odvod média i nízkou úroveň hluku řešení B: NENÍ DOPORUČOVÁNO - použití odbočky 45 nebo 67 i přesto, že umožňuje vyšší průtoky média (o cca 30%), omezuje cirkulaci vzduchu a zvyšuje úroveň hluku. Navíc je nákladnější (nutné další koleno) řešení C: použití redukované odbočky 45 zvyšuje průtok s nebezpečím hydraulického uzávěru na přípojném potrubí a zvyšuje úroveň hluku 12 HT Technický manuál

13 Zásady pro dimenzování Obr. 16: Napojení přípojek Řešení A Řešení B Řešení C Provedení svodného potrubí Na patě svodného potrubí dochází k náhlé změně směru odpadních vod a také ke zvýšení úrovně hluku v případech, kdy není správně navrženo. Pro různé potřeby existují různá řešení: řešení A: NEJMÉNĚ VHODNÉ tlak i úroveň hluku dosahuje maximálních hodnot, vysoké nebezpečí sifonáže řešení B: použití dvou kolen 45 navazujících na sebe snižuje tlak i úroveň hluku, ale mělo by se používat pouze v případech prostorových problémů řešení C: NEJVHODNĚJŠÍ vložení úseku dlouhého 2x DN potrubí mezi kolena 45 značně snižuje tlak a také úroveň hluku nejméně o 30% ve srovnání s řešením A řešení D, E, F: v těchto případech je celá pata potrubí uložena v betonovém loži, úroveň hluku je díky němu významně snížena, a to až o 70-80% ve srovnání s případy A,B,C, u řešení F až o 80-90%. Obr. 17: Provedení svodného potrubí Řešení A Svodné potrubí v betonu Řešení B Řešení C Řešení D Řešení E Řešení F HT Technický manuál 13

14 Upevňování trubek Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky ΔL trubky délky L působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: ΔL = α. L. ΔT, kde α je koeficient délkové roztažnosti materiálu. Pokud se takové změně délky bude bránit, pak se v materiálu bude tvořit tahové napětí σ (při ΔT <0) nebo tlakové napětí (při ΔT >0): σ = -E. α. ΔT, kde E je modul pružnosti materiálu. Obr. 18: Změny délky trubky L v závislosti na teplotě T Při výpočtu roztažení/smrštění materiálu je nezbytné počítat s rozdílem mezi instalační teplotou a maximální/ minimální teplotou, očekávanou při provozu systému. Materiál trubek koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (mm/m C) (MPa) (MPa/ C) Tvárná litina 0, ,05 Ocel 0, ,47 Polypropylen (PP) 0, ,12 Polyetylen (HDPE) 0, ,20 Tab. 4: Charakteristiky různých materiálů Přestože plasty mají na rozdíl od kovových materiálů vysokou tepelnou roztažnost, vytvářené napětí ve stěnách trubek je velmi malé. Proto mohou být například zcela zakryty betonem bez toho, aby byly poškozeny napětím, vytvářeným v jejich stěně změnami teplot. Účinky teplotního smrštění nebo prodloužení plastových trubek mají vliv na způsoby instalace odpadních systémů, které vyžadují odlišné zásady v závislosti na typu upevnění (fixace): Volné uchycení (kluzný fixační bod). Tato varianta se používá u trubek, upevněných na plochu, vedených buď ze stropu nebo kotvených na stěny. Tento typ upevnění se provádí použitím dilatačních tvarovek nebo kompenzačních systémů s flexibilními objímkami Pevné uchycení (pevný fixační bod). Tento způsob se používá pro trubky uložené v betonu nebo pro trubky uchycené pevnými objímkami. 14 HT Technický manuál

15 Upevňování trubek Teplotní rozdíl ( C) délka trubky (m) roztažnost / smrštitelnost ΔL (mm) Obr. 19: Teplotní roztažnost / smrštitelnost plastových trubek Příklad 1 Vypočtěte změnu délky ΔL pro 6m PEHD trubku, instalovanou při teplotě 15 C a vystavenou maximální provozní teplotě 55 C. Příklad 2 Pro stejnou trubku vypočtěte změnu délky ΔL, pokud bude vystavena provozní teplotě -10 C. ΔL = α. L. ΔT = 0,2.6.(55-15) = 48 mm. Trubka bude mít při maximální provozní teplotě délku 6,48 m. ΔL = α. L. ΔT = 0,2.6.(-10-15) = -30 mm. Trubka se zkrátí na délku 6,0-0,3 = 5,70 m. Shodný výsledek obou příkladů získáme odečtením z obr. 2. Volné uchycení trubek Při použití dilatačních hrdel je jejich funkce převzata vlastními hrdly. Tento typ kotvení vyžaduje použití fixních a kluzných objímek. Fixní (pevné) objímky vedou délkové změny trubek ve směru dilatačního hrdla, zatímco kluzné objímky umožňují trubce pohyb, ale brání jí ve vyosení. Oba typy objímek musí být dimenzovány tak, aby udržely hmotnost trubky plně zaplněné kapalinou. HT Technický manuál 15

16 P s P f P f Upevňování trubek P s P f P s Dil L ps L ps L pf P ps L pf P f P s P f L ps P ps L pf P pf Dil Kluzná objímka Pevná (fixní) objímka Rozteč mezi kluznými objímkami Rozteč mezi fixními objímkami Dilatační hrdlo P s P s P ps P pf P f L pf Dil P f P f P f P f P f P f P f L pf L pf L pf L pf L pf P s Obr. 20, 21, 22: Stropní (vodorovné) a stěnové (svislé) uchycení potrubí Průměr d e Vzdálenost mezi kluznými objímkami L PS (m) Vzdálenost mezi pevnými objímkami L PF (m) (mm) VODOROVNÉ uchycení SVISLÉ uchycení SVISLÉ A VODOROVNÉ uchycení 50 0,8 1,0 0,8 63 0,8 1,0 0,8 75 0,8 1,1 0,8 90 0,9 1,4 0, ,1 1,7 1, ,3 1,9 1, ,6 2,4 1,6 Tab. 5: Vzdálenosti (rozteče) pro pevné a kluzné objímky Pozn.: Pevný bod je proveden u každého dilatačního hrdla. Maximální vzdálenost mezi body je 3 m. Vedení a kotvení trubek pomocí expanzního ramene L BF má při velké délkové změně výhodu velké absorbční kapacity a lze se zde vyhnout nutnosti použít dilatační hrdla. Kotvení umožňuje kompenzaci změn délky ΔL (mm) u trubky délky L vytvořením ohybového úseku (ramene) na svislém vedení o délce L BF. 16 HT Technický manuál

17 Upevňování trubek Délka expanzního ramene L BF je rovna: (ΔL. d e ) L BF = pro ΔL a d e v mm a L BF v metrech. A protože i samotné rameno je předmětem změn délky, musí být úsek trubky L schopen ji absorbovat. Na úseku L, kde nejsou žádné objímky, musí být vytvořen úsek délky H BF, vypočtený ze vztahu: (L BF ) 3 H BF = L pro L BF a H BF v metrech. P f L bf Obr. 23: Kotvení za použití expanzního ramene P f P s P s P s ΔL bf L ps L ps L L ps H bf ΔL Obr. 24: Délky expanzního ramene L BF průměr trubky D e (mm) délka trubky (m) Délka pružného ramene L Bf (m) roztažnost / smrštitelnost ΔL (mm) Délka pružného ramene H Bf (m) HT Technický manuál 17

18 Upevňování trubek Příklad 3 Vypočtěte délku expanzního ramene L BF pro PEHD trubku o D e 110 mm, délky 6 m, vystavenou změně teplot +50 C. ΔL = α. L. ΔT = 0, = 60 mm. Trubka se prodlouží o 60 mm. (ΔL. d e ) L BF = = 0,81 m 100 (L BF ) 3 H BF = = 0,29 m. L Shodný výsledek obou příkladů získáme odečtením z obr. 24. Pevné uchycení trubek Pevné uchycení odpadních trubek ve fixních objímkách se používá v případech, kdy spoje trubek jsou svařovány (např. PEHD trubky). Tento systém je doporučován pro kratší sekce (5-7 m), dimenze trubek do d e 200 mm a pro rozdíly teplot C. Použité objímky musí splňovat požadavky na pevnost proti vznikajícím silám, přenášeným přes závitové tyče do stavební struktury. Maximální vzdálenosti mezi pevnými objímkami jsou uvedeny v tab. 5. Instalace v betonu Systém odpadních trubek může být položen přímo do betonového lože. Typická situace nastává např. v koupelnách. Na rozdíl od kovových trubek dovoluje zvýšená pružnost plastovým trubkám dokonalou absorpci napětí, které vzniká v trubce při změnách teploty. Hlavní doporučení při pokládce do betonu, která by se měla vzít v úvahu: hrdla by měla být zakryta lepenkou nebo plastovou fólií (aby se zabránilo vniknutí betonové směsi do spoje) odbočky malých průměrů (například redukované odbočky) by měly být zakryty lepenkou nebo fólií tak, aby mohly absorbovat pnutí a pohyby hlavní trubky a nedošlo k odlomení odbočné trasy odpadní řad by měl být pokud možno fixován, aby se zamezilo jeho pohybu a následnému rozpojení spojů v hrdlech v okamžiku zalévání betonové směsi odpadní řady, které prostupují vnějšími zdmi objektu, jsou vystavovány stoupající velikosti napětí při pohybu a sesedání půdy v těchto případech se doporučuje zakrytí tohoto úseku trubek izolací. hrdlo red. odbočka izolace izolace Obr. 25, 26: Izolace hrdla a redukované odbočky položené v betonu 18 HT Technický manuál

19 Montáž a zkoušení Montáž a zkoušení Balení a skladování HT odpadní trubky musí být během dopravy a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků, podkladní hranolky nesmí být užší než 50 mm. Během skládání a nakládání je nutno s nimi zacházet tak, aby se předešlo nárazům, poškrábání a deformacím. Toto doporučení je důležité zvlášť v zimním období za snížených teplot. Není dovoleno trubky při nakládce a vykládce házet. Na stavbě by se s trubkami a tvarovkami mělo zacházet stejně pečlivě, obzvláštní pozornost je nutno dávat na hrdla trubek, a chránit je před poškozením, znečištěním pryžových těsnění prachem, blátem apod. a rovněž je tahat po ostrém povrchu (štěrk, beton). Skladujte trubky na místech chráněných maximálně proti: špatnému počasí nízkým teplotám okolí přímému slunci. HT trubky by měly být skladovány v originálním balení výrobce. Palety umistěte na vodorovných plochách, hrdlované trubky skladujte na podložných dřevěných trámcích (nebo na balicích prvcích, pokud jsou z vhodného materiálu jako dřevo, polystyren nebo plast). Hrdla se nesmí dotýkat jiné trubky nebo podkladu. Neskladujte dlouhodobě palety trubek ve vyšších skladovacích výškách než 1,50-1,70 m. Výztužné hranoly palet musí ležet na sobě ( dřevo na dřevo ). Trubky lze skladovat i nastojato. HT tvarovky jsou baleny v papírových kartonech, případně v plastových pytlích. Důležitá je ochrana jejich hrdel před poškozením a znečištěním oleji a tuky, které mohou naleptávat pryžová těsnění. Dlouhotrvalé působení slunečního záření (UV) může v určité míře snížit odolnost PP trubek proti nárazu nebo může způsobit jejich odbarvení. Doba skladování na otevřených plochách by neměla překročit 1 rok. V případě delšího (plánovaného) skladování je potřeba trubky zakrýt plachtou nebo černou fólií s UV ochranou. PP trubky a tvarovky by neměly být vystaveny působení zdrojů tepla a chemikálií jako olejů, barev nebo rozpouštědel. U pryžových těsnících kroužků se při skladování pod -10 C výrazně snižuje pružnost, pro delší skladování je vhodné je vyjmout a skladovat v chladu a temnu. Obr. 27: Balení odpadních trubek a tvarovek Doprava HT trubky a tvarovky mohou být během dopravy nebo při manipulaci poškozeny. Během dopravy je nutno volně ložené trubky zajistit proti posunutí např. nekovovými popruhy nebo pásy. Požadavky na dopravu a skladování viz také ČSN EN , ČSN EN HT Technický manuál 19

20 Spojování trubek a tvarovek Spojování trubek a tvarovek Možných typů spojů, které mohou být použity u odpadních plastových systémů, je celá řada. PP ale nelze lepit!!! HT odpadní systémy se spojují převážně: násuvným hrdlovým spojem A dilatačním (prodlouženým, expanzním) hrdlem B A B C D Obr. 28: Základní druhy tvarovek pro spojování HT odpadních systémů přesuvnou spojkou C protipožární manžetou D Obr. 29: Expanzní hrdlo Hrdlový spoj je zcela jednoduchý, hladký konec trubky se zasune do hrdla a povytáhne. Pryžový těsnící kroužek zajišťuje vodotěsný spoj. Expanzní hrdlo se používá ke kompenzaci délkových změn (zkrácení, prodloužení) trubních vedení. Instaluje se do každého podlaží ke spojení odpadních stoupacích vedení nebo na svodných potrubích. Hloubka zasunutí trubky do hrdla se řídí značením na tvarovce (obvykle do 1 / 2 hloubky hrdla pro instalační teplotu 20 C). 2xDN úsek trubky L Přesuvná spojka se používá hlavně k opravám na potrubí. Pokud se použijí 2 přesuvné spojky a kousek trubky, nebo při vestavbě odbočky do stávajíchího potrubí, vyřízne se úsek potrubí v délce 3x DN potrubí, hrana potrubí se zkosí v úhlu 15 a po nasazení odbočky se její hladký konec spojí s potrubím přesuvnou spojkou. Při použití 1 přesuvné spojky se vyřízne v potrubí úsek rovný délce odbočky bez hrdla + přidá se cca 1/5 DN potrubí, na konec potrubí se sraženou hranou se nasadí odbočka, na protější konec přesuvná spojka, která se poté propojí s hladkým koncem odbočky. 1/5 DN Obr. 30, 31: Vkládání odboček a opravy odpadního potrubí 20 HT Technický manuál

21 Spojování trubek a tvarovek Protipožární manžeta se používá v těsnících úsecích, procházejících zdmi a stropy v případě použití nehořlavých typů odpadních trubek o průměru d e mm (odpadní systémy, vodovodní řady, vzduchotechnické trubky). V těchto úsecích je nutno zajistit ochranu proti šíření požáru prostřednictvím potrubí. Manžety se instalují buď do zdi (a to z obou stran jedna manžeta) nebo do takového typu podlahy/stropu (jedna manžeta z obou stran), které jsou nehořlavé (beton, zdivo, sádrokarton apod.). Manžeta obsahuje hmotu, expandující vlivem tepla. Zdeformovanou trubkou je zabráněno šíření ohně a kouře do dalších úseků budovy. Spojování odpadních trubek a tvarovek Před spojením trubek se zkontroluje hrdlo s pryžovým těsněním (správná orientace těsnícího kroužku je na obrázku), případné nečistoty (písek, kameny, bahno, ) je nutno odstranit, poškozené těsnění vyměnit. Trubky s poškozeným hrdlem nebo hladkým koncem není dovoleno použít (spoj nebude těsný). Použití protipožárních manžet je nutno konzultovat s projektantem stavby řídí se zvláštními předpisy (ČSN , ČSN , ČSN , nebo např. DIN ). b cca 15 ) a Obr. 32, 33: Orientace pryžového těsnění v hrdle, zkosení konce trubky Správně upravený hladký konec trubky má mít zkosení v úhlu 15, které lze provést jemnozubou rašplí nebo pilníkem, případně řezačem trubek. Hloubka zkosení musí být minimálně do poloviny tloušťky stěny. Řezy na zkracovaných trubkách musí být kolmé, otřepy je nutno odstranit. Zkosený konec trubky a vnitřní stranu těsnění potřeme vazelínou a trubku zasuneme do hrdla na doraz. Je dobré si předem označit hloubku zasunutí na trubce např. fixem. Obr. 34, 35: Správně a nesprávně provedený hrdlový spoj Po zasunutí do hrdla trubku povytáhneme o cca 1 cm, aby mohla v hrdle dilatovat při změně teploty média. 10 mm Dvě tvarovky zasouváme do sebe na doraz, není potřeba je z hrdla povytahovat. Tvarovky je zakázáno zkracovat!! HT Technický manuál 21

22 Spojování trubek a tvarovek Spojování PP s jinými materiály V následující tabulce jsou uvedeny hlavní druhy HT odpadních tvarovek ke spojení s neplastovými materiály: co s čím Tvarovka postup montáže GA-set těsnění nasadit na NEZKOSENOU hranu PP trubky - nejdříve o-kroužek, pak profil.těsnění litinové hrdlo NAMAZAT PP trubky zasunout do litinového hrdla na doraz PP > litina GA-set těsnění 1 PVC Litina 1 litina > PP GA-set těsnění nasadit na hranu litinové trubky - nejdříve o-kroužek, pak profil. těsnění HTUG přechodku NAMAZAT a nasadit na litinovou trubku PP hrdlo trubky nasunout na HTUG přechodku na doraz HTUG + GA-set Litina PVC HTS + HTGM 1 2 do přechodu HTS vložit těsnění HTGM HTS vsadit do hrdla odbočky HTEA do HTS nasadit kovové potrubí 1 do sifonového kolena HTSW (HTDSW) vložit těsnění HTGM PP > kovové trubky HTSW + HTGM 1 2 HTSW (HTDSW) vsadit do hrdla kolena HTB do HTSW (HTDSW) nasadit kovové potrubí HT Technický manuál

23 Spojování trubek a tvarovek Montážní instrukce 1. Zkrácení PP trubky na potřebnou délku. Lze použít 2. Odstranění otřepů a sražení hrany v úhlu 15. jemnozubou pilku nebo řezačku trubek. Řez musí být kolmý k ose trubky pod úhlem Nanesení mazadla na konec trubky a pryžový těsnící kroužek v hrdle trubky nebo tvarovky. 4. Spojení trubky s tvarovkou zasunutím do hrdla. Vytáhněte těsnící kroužek a označte si hloubku zasunutí. Nezapomeňte na povytažení trubky z hrdla! 5. Sestavený spoj trubky s tvarovkou. 6. Příklad realizace odpadního stoupacího potrubí. Orientační spotřeba vazelíny DN/OD trubky Počet spojů / 1 kg vazelíny Tab. 6: Údaje o spotřebě vazelíny HT Technický manuál 23

24 Testování odpadních systémů Testování odpadních systémů Pro provádění testů těsnosti platí ČSN EN a ČSN EN Národními nebo místními předpisy a zvyklostmi nebo na základě smluvních dohod mohou být vyžadovány jak zkoušky těsnosti, tak i zkouška funkčnosti. Příklad zkoušky těsnosti Tento test je prováděn během instalace a sestává ze: zaslepení určité sekce naplnění sekce vodou zvýšení vnitřního tlaku v sekci o 20 kpa (tj. o 0,2 bar) na 1 hodinu během sledované doby nesmí dojít k úniku vody Příklad zkoušky funkčnosti - průchodnosti Tento test je prováděn až po dokončení celého odpadního systému a sestává: z přechodného vypouštění zkušebního média podle maximálního vypočteného průtoku pro dané stoupací potrubí z kontroly, zda systém pracuje správně bez zpětného vzdutí, bublání nebo jiných poruch z kontroly, zda systém je schopen odvádět drobné předměty jako papír, obaly apod. 24 HT Technický manuál

25 Tvarovky AIRFIT Tvarovky AIRFIT Tvarovky AIRFIT nacházejí stále více uplatnění při řešení neobvyklých situací při montáži odpadních systémů. Jsou vyrobeny z PP a odpovídají DIN EN B, DIN 4102 B1, DIN EN 274. Tvarovky Airfit jsou určeny pro speciální použití při napojování a redukování potrubí, k provádění navrtávacích odboček, při náhradě chybějících hrdel trubek, k propojování systémů apod. Níže jsou uvedeny některé ze základních tvarovek. Montáž HT vnitřní redukce HTRV Do podlahy je potřeba zaústit odpadní systém menšího průměru, ale v podlaze (resp. základové desce) je ústí Postup montáže: 1. Odřežte a začistěte přečnívající potrubí pilkou v úrovni podlahy (základové desky) 2. Do potrubí vložte HT vnitřní redukci. kanalizačního potrubí příliš vysoko. Běžný postup vyžaduje vybourání podkladu, vložení redukce a zabetonování otvoru. Nástroje: Jemnozubá pilka, pilník, vazelína. HT vsuvné hrdlo Z podlahy (základové desky) ústí potrubí bez hrdla nebo je poškozeno. Potřebujeme jej pro napojení např. WC DN100 apod. Běžný postup vyžaduje vybourání podkladu, vložení KGMM spojky Postup montáže: 1. Odřežte a začistěte přečnívající potrubí pilkou v úrovni podlahy (základové desky) 2. Do potrubí vložte HT vsuvné hrdlo. nebo přesuvky KGU a opětné zabetonování otvoru. Nástroje: Jemnozubá pilka, pilník, vazelína. HT Technický manuál 25

26 Tvarovky AIRFIT HT navrtávací odbočka Na stoupačce je potřeba vysadit odbočku, ale je neekonomické použít klasickou tvarovku s přesuvkou. Běžný postup vyžaduje komplikované řešení s vyříznutím části stoupačky a vložením T-kusu s přesuvkou. Postup montáže: 1. V místě napojení vyvrtejte do stoupačky otvor 57 mm 2. Otřepy v otvoru začistěte 3. Do potrubí vložte HT navrtávací odbočku a utáhněte Nástroje: Jemnozubá pilka, pilník, vrták 57 mm HT šroubovací přípojka Potřebujeme propojit dva zásobníky (dešťová voda apod.), nebo chceme vytvořit šroubovací přípojku přes stěnu nádrže apod. Běžný postup vyžaduje buď použití neplastových šroubení, nebo složité navařování nebo napojování potrubí s hrdlem ke stěně nádrže. Spoj pak není dostatečně mechanicky pevný nebo použité kovové materiály časem korodují. Postup montáže: 1. V místě napojení vyvrtejte do stoupačky otvor 59 mm 2. Otřepy v otvoru začistěte 3. Do potrubí vložte HT šroubovací odbočku a utáhněte Nástroje: Jemnozubá pilka, pilník, vrták 59 mm 26 HT Technický manuál

27 Symboly a zkratky Symboly a zkratky symbol rozměr popis d e, DN/OD mm vnější rozměr trubky L m délka trubky / trubního úseku ΔL m rozdíl délky trubky T C teplota média / trubky ΔT C rozdíl teplot média / trubky e m tloušťka stěny trubky v m/s rychlost kapaliny v trubce Q m 3 /s průtok kapaliny v plně zaplněné trubce σ (sigma) MPa tahové / tlakové napětí α (alfa) mm/m. C koeficient délkové roztažnosti P F m pevný / fixní bod (objímka) P S m kluzný bod (objímka) L PF m vzdálenosti mezi fixními body (objímkami) L PS m vzdálenosti mezi kluznými body (objímkami) L BF,H BF m délka expanzního rameme W db(a) hlasitost (úroveň hluku) o energii W E MPa modul pružnosti trubky S - řada trubek SN kn/m 3 kruhová tuhost trubky (podle EN ISO 9969) Symboly pro výrobkovou část symbol rozměr popis DN mm jmenovitý průměr trubky DN 1, DN 2, DN 3 mm jmenovité průměry hrdel d e mm vnější průměr trubky D max mm max. vnější průměr hrdla D 1,D 2,D 3,D 4,D 5 mm průměry e mm minimální tloušťka stěny trubky t mm délka hrdla L m stavební (montážní) délka trubky Z, Z 1, Z 2 mm konstrukční délky tvarovek α stupeň jmenovitý úhel tvarovky R mm poloměr rozevření tvarovek h mm celková délka tvarovky (Sestaveno s použitím materiálů firmy Valsir S.p.A. a Alphacan Omniplast GmbH) HT Technický manuál 27

28 HT trubky a tvarovky - přehled HT trubky HTEM hladká trubka s hrdlem s plnou nebo se strukturovanou stěnou kat. č. d e e DN L D max (*) t kg/ks , , , *) 24 0, , *) 24 0, , *) 24 0, , , , *) 24 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 (*) bílá barva 28 HT Technický manuál

29 HT trubky a tvarovky - přehled HT tvarovky HTMM spojka dvouhrdlá (nátrubek) kat.č. D/d e DN L T kg/ks , , , , , , ,49 HTU spojka dvouhrdlá přesuvná kat.č. D/d e DN L kg/ks , , , , , , ,475 Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku. HT Technický manuál 29

30 HT trubky a tvarovky - přehled HTB koleno kat.č. D/d e DN α Z1 L1 Z2 L2 kg/ks , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , HT Technický manuál

31 HT trubky a tvarovky - přehled HTEA odbočka 45 kat.č. d e1 /d e2 DN1/DN2 α Z1 Z2/Z3 L1 L2/L3 kg/ks /32 32/ / /60 0, /40 40/ / /60 0, /32 50/ / /46 0, /40 50/ / /54 0, /50 50/ / /55 0, /40 70/ / /59 0, /50 70/ / /54 0, /75 70/ / /54 0, /40 100/ / /63 0, /50 100/ / /63 0, /75 100/ / /65 0, / / / /63 0, / / / /69 0, / / / /69 0, / / / /82 0, / / / /85 0, / / / /87 1,235 HTEA odbočka 67 kat.č. d e1 /d e2 DN1/DN2 α Z1 Z2/Z3 L1 L2/L3 kg/ks /32 32/ / /50 0, /40 40/ / /60 0, /40 50/ / /50 0, /50 50/ / /50 0, /40 70/ / /54 0, /50 70/ / /54 0, /75 70/ / /54 0, /40 100/ / /65 0, /50 100/ / /65 0, /75 100/ / /66 0, / / / /65 0, / / / /75 0, / / / /66 0, / / / /84 0, / / / /86 0, / / / /85 1,252 Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku. HT Technický manuál 31

32 HT trubky a tvarovky - přehled HTEA T-kus 87,5 - s náběhem kat.č. d e1 /d e2 DN1/DN2 α Z1 Z2/Z3 L1 L2/L3 kg/ks /40 50/40 87,5-2 25/ /50 0, /40 70/40 87, / /54 0, /50 70/50 87, / /54 0, /75 70/70 87, / /55 0, /40 100/40 87, / /57 0, /50 100/50 87, / /64 0, /75 100/70 87, / /65 0, / /100 87, / /65 0, / /100 87, / /68 0,425 HTEA T-kus 87,5 - bez náběhu kat.č. d e1 /d e2 DN1/DN2 α Z1 Z2/Z3 L1 L2/L3 kg/ks /32 32/32 87, / /50 0, /40 40/40 87, / /59 0, /50 50/50 87, / /49 0, / /100 87, / /65 0, / /125 87, / /68 0, / /100 87, / /84 0, / /125 87, / /86 0, / /150 87, / /87 1, HT Technický manuál

33 HT trubky a tvarovky - přehled HTDA dvojitá odbočka ,5 DN1/DN2/ kat.č. d e1 /d e2 /d e3 DN3 α Z1 Z2/Z3 L1 L2/L3 kg/ks /50/50 50/50/ / /53 0, /75/75 70/70/ / /55 0, /110/50 50/100/ / /62 0, /110/75 70/100/ /67 0, /110/ /100/ / /65 0, /110/ /100/100 87, /86 0,430 HTED rohová dvojodbočka 67 DN1/DN2/ kat.č. d e1 /d e2 /d e3 α Z1 Z2/Z3 L1 L2/L3 kg/ks DN /110/ /100/ / /60 0,440 HTEP rohová paneláková odbočka ,5 (levá - L, pravá - P) L P kat.č. d e1 /d e2 /d e3 DN1/DN2/DN3 α Typ kg/ks /110/75 100/100/70 67 PRAVÁ 0, /75/ /70/ LEVÁ 0, P 110/110/75 100/100/70 87,5 PRAVÁ 0, L 110/75/ /70/100 87,5 LEVÁ 0,550 Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku. HT Technický manuál 33

34 HT trubky a tvarovky - přehled HTRE čistící kus - s náběhem kat.č. D/d e DN Z1 Z2 L kg/ks , ,663 HTRE čistící kus - bez náběhu kat.č. D/d e DN Z1 Z3 L1 L2 kg/ks , , , ,800 Pozn.: se šroubovacím uzávěrem HTRK redukce krátká kat.č. d e1 /d e2 DN1/DN2 Z1 L1 L2 L kg/ks /32 40/ , /32 50/ , /40 50/ , /40 70/ , /50 70/ , /40 100/ , /50 100/ , /75 100/ , / / ,175 (*) souosá (**) excentrická 34 HT Technický manuál

35 HT trubky a tvarovky - přehled HTR redukce dlouhá kat.č. d e1 /d e2 DN1/DN2 Z1 L1 L2 L kg/ks /50 63/ / / , / / , / / ,300 HTM zátka do hrdla kat.č. D/d e DN L kg/ks , , , , , , ,175 HTSW sifonové koleno + pryžová manžeta HTGM kat.č. D/D1 DN/DN1 Typ D2 Z1 L1 L2 L kg/ks / /32 24/ , / /40 36/ , /53, /40 36/ , / /50 46/ ,060 Kat. číslo platí pro komplet HTSW + HTGM! Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku. HT Technický manuál 35

36 HT trubky a tvarovky - přehled HTGM pryžová manžeta k HTSW - HTDSW kat.č. D1 Typ D2 L kg/ks a 46 A - 40/ , b 50 B - 40/ , C - 40/ , ,5 D - 50/ , ,5 E - 50/ , F - 50/ ,020 Materiál: nitrilkaučuk (NBR) HTDSW dvojité sifonové koleno + pryžová manžeta HTGM kat.č. D/D1 DN/DN1 Typ D2 Z1 L1 L2 L kg/ks /50 50/50 50/40/ ,090 Kat. číslo platí pro komplet HTDSW + HTGM! Vhodná pryžová manžeta HTGM typ E - 50/40, kat. číslo HTUG přechod na litinu kat.č. d e DN DN1 L1 L2 L kg/ks , , , HT Technický manuál

37 HT trubky a tvarovky - přehled GA-SET dvojité těsnění pro HTUG A B kat.č. d e DN D1 D2 D3 D4 D5 H kg/ks , , , ,100 Pozn.: Náhradní těsnění mají kat. číslo 4164xxxN! HTS připojovací kus na kovové trubky + manžeta HTGM kat.č. D/D1 DN DN1 L1 L2 L kg/ks / , /53, ,055 Manžeta HTGM kat.č. D/D1 DN DN1 L1 Typ L kg/ks C 30 0, , E 35 0,025 HTL prodloužené hrdlo kat.č. d e DN L1 L2 L kg/ks , , , , ,280 Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku. HT Technický manuál 37

38 HT trubky a tvarovky - přehled Těsnění do hrdel HT trubek a tvarovek kat.č. d e DN DE H B kg/ks ,5 6,0 4,9 0, ,4 7,8 6,5 0, ,4 7,8 6,5 0, ,6 7,8 6,5 0, ,9 8,9 7,9 0, ,2 10,2 8,9 0, ,8 11,5 10,2 0,045 Materiál: nitrilkaučuk (NBR) Vazelína pro hrdlové spoje kat.č. typ balení kg/ks tuba 0, tuba 0, tuba 0, kbelík 1,00 38 HT Technický manuál

39 HT trubky a tvarovky - přehled HTKLAP zpětná klapka s aretací KARMAT kat.č. d e DN š v verze barva kg/ks K A šedá 0,15 K B šedá 0,17 K C šedá 0,22 K C bílá 0,22 A B C HT tvarovky AIRFIT - přehled HT vnitřní redukce HTRV kat. č. d1/d2 DN1/DN2 poznámka /50 70/ /75 100/ /50 100/50 rozměr d1 odpovídá /90 100/80 vnitřní světlosti / / /50 150/50 redukované trubky! / /100 Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku. HT Technický manuál 39

40 HT trubky a tvarovky - přehled HT vsuvné hrdlo kat. č. d1/d2 DN1/DN / /100 HT navrtávací odbočka kat. č. d1/d2 DN1/DN /40 100/ /50 100/ /40 125/ /50 125/50 HT šroubovací přípojka kat. č. d1/d2 DN1/DN Pozn.: také v dimenzi 110 (DN100) 40 HT Technický manuál

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

Katalog výrobků. HT odpadní systém

Katalog výrobků. HT odpadní systém Katalog výrobků HT odpadní systém OBSAH 1) Trubky 2 HTGL trubka bez hrdla HTEM trubka s hrdlem - DN 40 HTEM trubka s hrdlem - DN 50 HTEM trubka s hrdlem - DN 70 HTEM trubka s hrdlem - DN 100 HTEM trubka

Více

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP Kanalizační potrubí z PP s robustní plnostěnnou konstrukcí vyráběné dle ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

Společnost DYKA s. r. o. se sídlem v České republice je součástí DYKA Group patřící mezi přední výrobce a odborníky na plastové potrubní systémy v

Společnost DYKA s. r. o. se sídlem v České republice je součástí DYKA Group patřící mezi přední výrobce a odborníky na plastové potrubní systémy v Společnost DYKA s. r. o. se sídlem v České republice je součástí DYKA Group patřící mezi přední výrobce a odborníky na plastové potrubní systémy v Evropě. Od roku 1987 je DYKA součástí divize výroby plastových

Více

PP-R. PP-R Katalog výrobků

PP-R.  PP-R Katalog výrobků PP-R www.dyka.cz PP-R Katalog výrobků Obsah INFORMACE O POTRUBNÍM SYSTÉMU...4 TABULKY POTRUBÍ...5 TABULKY KOLEN...6 TABULKY KOLEN A T-KUSŮ...7 TABULKY T-KUSŮ A ZÁSLEPEK...8 TABULKY REDUKCÍ A NÁTRUBKŮ...9

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKŮ A VÝHODY je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu PVC-U. Trubka je homogenní a plnostěnná podle

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

CENÍK PLATNOST OD: 1. 5. 2014 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ VERZE: 6/2014. www.kanalizacezplastu.cz

CENÍK PLATNOST OD: 1. 5. 2014 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ VERZE: 6/2014. www.kanalizacezplastu.cz CENÍK PLATNOST OD: 1. 5. 2014 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ VERZE: 6/2014 www.kanalizacezplastu.cz PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE: HT-Systém PLUS Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních

Více

Ceník 03-2015 IN-HOUSE SYSTÉMY

Ceník 03-2015 IN-HOUSE SYSTÉMY Ceník 03-2015 IN-HOUSE SYSTÉMY Ceník platný od 15.03.2015 Ceny jsou uvedeny bez DPH Aktuální verzi ceníku naleznete na webových stránkách. www.pipelife.cz Systém HT VNITŘNÍ ODPADY skupina 51 Trubky HT032/0150

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí INDOOR system - Odpadní systémy HT a STILLA HT ODPADNÍ SYSTÉM........................................... strana 4-9 TICHÝ ODPADNÍ SYSTÉM STILLA.................................

Více

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 13, Díl 7, Kapitola 3, str. 1 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením. Při návrhu

Více

HT odpadní systémy z polypropylenu

HT odpadní systémy z polypropylenu Entsorgung durch: INTERSEROH RECYCING Vertrags-Nr. 31469 HT odpadní systémy z polypropylenu MAE IN ITAY www.genovabohemia.cz 05/2014 ceník v CZK uvedené ceny jsou bez PH (21%) ceník CZK HTEM HT trubky

Více

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4

Tisk: 17.10.2014 Strana 1 z 4 1. a. DOMOVNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ 0,00 0,00 2. 1. Potrubí 0,00 3. HTEM 40, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 47,00 0,00 0,00 4. HTEM 50, ref. Osma Komorovice - HT systém bm 35,00 0,00 0,00 5. HTEM

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu

Více

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. Potrubní rozvody Instalační sítě a rozvody v budovách Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. 1) Instalační sítě přivádějící energie elektřina, teplo, plyn 2) Instalační

Více

RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS

RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS OBSAH 9.1...... Odhlučněný systém domovní kanalizace RAUPIANO Plus...9.3 9.2...... Odpadní trubky RAUPIANO Plus...9.4

Více

9 RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS 9.1

9 RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS 9.1 9 RAUPIANO PLUS ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO PLUS 9.1 OBSAH 9.1 Odhlučněný systém domovní kanalizace RAUPIANO Plus 9.3 9.2 Odpadní trubky RAUPIANO Plus 9.4 9.3 Tvarovky

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

HT ODPADNÍ SYSTÉM. Ceník platný od , ceny bez DPH

HT ODPADNÍ SYSTÉM. Ceník platný od , ceny bez DPH TRUBKY HT ODPADNÍ SYSTÉM skupina 51 Trubky s nástrčným hrdlem délka DN DN DN DN DN DN 1 Obj. č. HT.../... Kč/ks 21 18 22 30 52 191 1 balení ks 60 20 20 10 8 6 Cena v Kč / kus. Kč/ks 25 24 27 35 59 119

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky 4 160 2 235 54 193 86 214 HL Zápachové uzávěrky Pračky a myčky EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Vodní zápachové uzávěrky pro pračky a myčky přehled výrobků Zápachové uzávěrky Výrobek Označení

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

10 Vnitřní kanalizace 3.díl

10 Vnitřní kanalizace 3.díl 10 Vnitřní kanalizace 3.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Stoková síť oddělená vs. jednotná Dešťové potrubí

Více

JUMBO PP ROZMĚRY DLE DIN SN 10

JUMBO PP ROZMĚRY DLE DIN SN 10 JUMBO PP ROZMĚRY DLE DIN SN 10 Jumbo PP Řešení problémů pro investory i projektanty Úkolem kanalizačních systémů je odvedení stále rostoucího množství odpadních vod do čističek. Mají přitom sloužit jistě

Více

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWADUKT PVC SN8

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí. 01 Instalační sítě Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/20 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Úvod Co jsou zdravotně technické instalace? Zdravotně technickými

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER

www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER Přeprava Pro přepravu potrubí by měly být dopravní prostředky voleny tak, aby potrubí mohlo v nákladovém prostoru

Více

IN-HOUSE IN-HOUSE. vnitřní odpadní systém

IN-HOUSE IN-HOUSE. vnitřní odpadní systém IN-HOUSE IN-HOUSE HT vnitřní odpadní systém IN-HOUSE HT ODPADNí systém Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1. Rozsah použití HT systému Pipelife 4 1.2. Konstrukce a popis trubek 4 1.3. Materiálové vlastnosti

Více

HT ODPADNÍ SYSTÉM. Trubky HT odpadní systém. skupina 51 RABAT= 0 % skupina 52. Tvarovky HT odpadní systém RABAT= 0 %

HT ODPADNÍ SYSTÉM. Trubky HT odpadní systém. skupina 51 RABAT= 0 % skupina 52. Tvarovky HT odpadní systém RABAT= 0 % Platnost od 01.02.1 Trubky HT odpadní systém skupina 51 RABAT= 0 % Trubky s nástrčným hrdlem délka DN DN DN DN DN DN 1 DN 1 1 0 0 0 22 2 77 29 5 23 2 5 37 7 72 2 5 15 7 5 1 17 275 375 1 23 37 0 7 7 0 0

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

327 x 164(185) Ø 110/100/ 90/75. HL Lapače střešních splavenin. Odvodnění dešťových srážek DN110

327 x 164(185) Ø 110/100/ 90/75. HL Lapače střešních splavenin. Odvodnění dešťových srážek DN110 Ø 110/100/ 90/75 327 x 164(185) 255 HL Lapače střešních splavenin Odvodnění dešťových srážek 490 www.hutterer-lechner.com HL Lapače střešních splavenin Základní informace k projektování a realizaci Ke

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz ISO 9001 C e n í k Platnost od: 1. 6. 2010 Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Více

10 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO LIGHT 10.1

10 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO LIGHT 10.1 10 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE CENÍK 2016 RAUPIANO LIGHT 10.1 OBSAH 10.1 Odhlučněný systém domovní kanalizace RAUPIANO Light 10.3 10.2 Odpadní trubky RAUPIANO Light 10.4

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 10 RAUPIANO LIGHT RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ

Více

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015 www.kanalizacezplastu.cz PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE: HT-Systém PLUS Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních potřeb a požadavků

Více

inženýřské sítě Inženýrské sítě

inženýřské sítě Inženýrské sítě 114 Inženýrské sítě PIPELIFE - Kanalizační trubky z PVC... 116-120 GLYNWED - Vnitřní odpadní plastové trubní systémy z PP...121-128 ACO - odvodňovací žlaby...130-133 ACO - drenážní trubní systémy plastové...134

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

VZDUCHOVODY MULTI-PLAST

VZDUCHOVODY MULTI-PLAST MULTI-PLAST MULTI-PLAST VZDUCHOVODY POPIS Systém MULTI-PLAST je plastový stavebnicový systém navržený pro větrání menších prostor v rámci bytové výstavby jako např. kuchyní, koupelen, WC a podobně. Systém

Více

150 x 150 DN110. HL Výrobky. Příslušenství

150 x 150 DN110. HL Výrobky. Příslušenství 150 x 150 65 92 HL Výrobky Příslušenství www.hutterer-lechner.com HL Požární ucpávka princip funkce Funkce v případě požáru Tyto systémové komponenty zabraňují v případě požáru přenos požáru do jiných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA Úvod Identifikační údaje stavby: název stavby: účel stavby: Stavební úpravy BD byty č.2, 3 2.np a byt č. 8-5.np stavební úpravy a udržovací práce místo stavby: obec: Praha

Více

07 Vnitřní vodovod 2.díl

07 Vnitřní vodovod 2.díl 07 Vnitřní vodovod 2.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz ČSN 75 5455 dimenzování vodovodu Q - objemový průtok

Více

1. HT ODPADNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLÉNU

1. HT ODPADNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLÉNU HT ODPADNÍ SYSTÉM strana 1/12 1. HT ODPADNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLÉNU Charakteristika: Pod pojmem HT odpadní systém rozumíme soubor výrobků pro vnitřní kanalizaci, které odpovídají současným technickým nárokům,

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

KLIMAFLEX SB. rekuperační systémy rozvody vzduchu vzduchotechnická zařízení DÁME MYŠLENCE TVAR

KLIMAFLEX SB. rekuperační systémy rozvody vzduchu vzduchotechnická zařízení DÁME MYŠLENCE TVAR DÁME MYŠLENCE TVAR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLEXIBILNÍ POTRUBÍ KLIMAFLEX SB rekuperační systémy rozvody vzduchu vzduchotechnická zařízení MATEICIUC a.s. Ke Koupališti 70/15, 742 5 Odry, Česká republika telefon:

Více

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 23. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY TYPOLOGIE ODPADNÍ VODY PRINCIP

Více

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu A Úvod Projektová dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace je vypracována pro akci Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s šikmou střechou.

Více

Technická Zpráva. Příloha 1. K projektové dokumentaci. Vypracoval:Ondřej Matějka. Dne: Dne: Stavba: Rodinný dům, 2.

Technická Zpráva. Příloha 1. K projektové dokumentaci. Vypracoval:Ondřej Matějka. Dne: Dne: Stavba: Rodinný dům, 2. Příloha 1 Technická Zpráva K projektové dokumentaci Vypracoval:Ondřej Matějka Schválil: Dne: 13.10.2009 Dne: 13.10.2009 Stavba: Rodinný dům, 2.NP Stavebník:Petr Svoboda Stupeň: Obsah: A. Identifikační

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: B-01-05 Demontážní práce položky materiál montáž celkem bez DPH (Kč) hmotn.(t) hmotn.(t) 721 11 Demontáž potrubí kameninového 1 11-0806 do DN 200 m 1

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 Leden 2014 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace Drainage systems inside buildings and on private ground Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6760 z

Více

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ Rozdíl teplot při montáži a provozu potrubí způsobuje změnu jeho délky. Potrubí dilatuje, prodlužuje se nebo smršťuje. Provozní teplota potrubí soustav vytápění je vždy

Více

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKU KANALIZAČNÍ TRUBKY PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1852 Systém s kruhovou tuhostí SN16 Polypropylen bez plnicích látek Přehled výhod: Kruhová

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

C e n í k. Platnost od: aktualizované vydání III. Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

C e n í k.  Platnost od: aktualizované vydání III. Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí 15 YEARS OF EXPERIENCE AND QUALITY C e n í k Platnost od: 1. 1. 2009 aktualizované vydání III ISO 9001 www.kanalizacezplastu.cz HT - trubky HTEM - trubka s hrdlem

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov

Více

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie 1/10 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Obj. č.../ koextrudované rabat 12L= 0,0 Příklad obj. => 300/5. rabat 12S= 0,0

Obj. č.../ koextrudované rabat 12L= 0,0 Příklad obj. => 300/5. rabat 12S= 0,0 Platnost od 18.5.2015 Ceny jsou bez DPH. KANALIZAČNÍ SYSTÉMY Kanalizační trubky hladké SN 4 z PVC podle ČSN EN 13476 Kanalizační trubky SN4 rabat 12S= 0,0 Obj. č..../ koextrudované rabat 12L= 0,0 Příklad

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací

ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací D N 10 0 6 0 0 m m Systémy pro vodovody a kanalizace Veškeré technické údaje, vyobrazení, hmotnosti a rozměry jsou nezávazné.

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová DATUM: 01.01.2017 POBOČKA: STRANA 1 / 6 Systém KG KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 15, barva 35,00 Kč bez DPH 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel

Více

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015 Seznam sortimentu 2015 STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARIABILNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÝ Ucelený sortiment a volnost při kombinaci všech těl podlahových vpustí, nástavců a ostatního příslušenství umožňuje vytvoření individuálního

Více

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 .iv ar cs.c z ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 Šoupátka 20.900 a 21.900 jsou armatury s měkkým těsněním, vyrobené z tvárné litiny, v souladu s těmi nejpřísnějšími výrobními standardy

Více

SYSTÉMY UPONOR CENÍK 2007. Uponor Profi systém. Uponor MLC systém. Uponor Profi Plus systém. Uponor Quick & Easy systém.

SYSTÉMY UPONOR CENÍK 2007. Uponor Profi systém. Uponor MLC systém. Uponor Profi Plus systém. Uponor Quick & Easy systém. SYSTÉMY UPONOR CENÍK 2007 Uponor Profi systém Uponor MLC systém Uponor Profi Plus systém Uponor Quick & Easy systém Uponor Ecoflex Obsah: Ceník Uponor MLC systém... 5 - vícevrstvé (PE-RT/Al/PE-RT) potrubí

Více

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Obsah Systém Ekoplastik základní informace... 4 Technické parametry... 5 Wavin K-press,

Více

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz PEVEFOR Trubky a filtrační trubky PVC pro studny Vydání srpen 2009 www.dyka.cz Technická příručka PEVEFOR Obsah strana PVC potrubí PEVEFOR pro vystrojení studní a jímání vody.....................................................

Více

SPECIFIKACE MATERÁLU 11111-ZTI-11 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ ZDRAVOTECHNIKA

SPECIFIKACE MATERÁLU 11111-ZTI-11 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ ZDRAVOTECHNIKA INVESTOR: Ing. Marek Kania Lípová 900/52 Ludgeřovice 747 14 Ing. Vladislav Varmuža U Kasperčoka 649/31 Havířov, Bludovice 736 01 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT ING. DAVID KANIA ING. DAVID KANIA ARCHITEKTONICKÉ

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY. Ceník platný od 26. 3. 2012, ceny bez DPH. Kanalizační trubky hladké SN 8 z PVC podle ČSN EN 1401 skupina 17

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY. Ceník platný od 26. 3. 2012, ceny bez DPH. Kanalizační trubky hladké SN 8 z PVC podle ČSN EN 1401 skupina 17 Kanalizační trubky hladké SN 4 z PVC podle ČSN EN 13476 skupina 12 Kanalizační trubky SN4 Obj. č.... /... Kanalizační trubky hladké SN 8 z PVC podle ČSN EN 13476 skupina 17 Kanalizační trubky SN8 délka

Více

Prohlášení o shodě a informace o výrobku

Prohlášení o shodě a informace o výrobku Prohlášení o shodě a informace o výrobku ČSN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami Požadavky a zkušební metody Výrobce Brilon CZ a. s. Bretaňská 118 250 75 Nový Vestec IČ: 27938531 Popis produktu

Více

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace Informace o výrobku č. 4 / 2013 HLnovinka HL905 / HL905.0 Podomítkový přivzdušňovací ventil HL905 HL905.0 Instalace Seite 1 von 6 Evropská norma ČSN EN 12380 uvádí požadavky na kanalizační přivzdušňovací

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 F.1.4.e. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Technická zpráva Dokumentace pro stavební povolení 1. Úvod Záměrem investora je výstavba skladové haly s

Více

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU Systém podlahového vytápění Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU systém Euroflex extra VELMI ODOLNÝ A UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM Velký kontakt trubky s deskou, typický pro systémové desky, je

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

TZB I Městské stavitelství

TZB I Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB I Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_11 Název materiálu: Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí HT ODPADNÍ SYSTÉMY HT - ODPADNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLÉNU Pod pojmem HT odpadní systém rozumíme soubor výrobků pro vnitřní kanalizaci, které odpovídají současným

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Ing. Leoš POHANKA projektové a inženýrské služby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 Dolní 35, 592 14 Nové Veselí projekce@pohanka.net, www.pohanka.net Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

Odvodňovací technika. V4 Odtoky pro WC a pisoáry V4

Odvodňovací technika. V4 Odtoky pro WC a pisoáry V4 Odvodňovací technika V4 Odtoky pro WC a pisoáry V4 Přezkoušeno podle DIN 1380 Různorodost barev, která odpovídá trendům vybavení. Dodatečné možnosti připojení na oblouky a hrdla. Kompletní soupravy připojení

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více