Únor Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál"

Transkript

1 Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

2 Obsah Obsah Obecná charakteristika systému Technické parametry Montážní předpis TEL.: FAX:

3 Výhody Výhody nízká hlučnost (18 db)* Třívrstvá konstrukce garantuje: odolnost proti mechanickému poškození kvalitní antihlukové vlastnosti vysokou chemickou a tepelnou odolnost * při použití speciálního systému kotvení Odhlučněný systém vnitřní kanalizace 3

4 Obecná charakteristika systému Plastový potrubní systém představuje moderní a komplexní způsob řešení odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace. Díky svým vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem nachází uplatnění všude tam, kde je nezbytná zvýšená ochrana proti hluku např. budovy nemocnic, sanatorií, hotelů, kanceláří, škol, apod. představuje novou generaci polypropylenového odhlučněného potrubí třívrstvé konstrukce. Jeho vnější vrstva se vyznačuje obzvláště vysokou odolností proti případnému nárazu a vnějšímu poškození potrubí. Díky speciálnímu materiálu střední vrstvy jsou spolehlivě zaručeny, danými předpisy požadované, antihlukové vlastnosti kanalizačních systémů. Ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám ph proudícího media zajišťuje vnitřní bílá vrstva. Základní vlastnosti systému: rozměrově kompatibilní s klasickým HT potrubím optimální poměr ceny a přidané hodnoty dlouhodobá životnost garance a optimalizace antihlukových vlastností pro běžné použití nízké náklady na instalaci standardní systém kotvení široká škála potrubí a tvarovek v dimenzích od d = 32 do d = 160 mm tradiční spojování trubek a tvarovek pomocí hrdlových spojů šetrný k životnímu prostředí Systém si zachovává tradiční výhody plastových potrubních systémů, zejména hydraulickou hladkost, odolnost proti korozi, nízkou hmotnost, snadnou montáž a příznivé pořizovací náklady. 4 TEL.: FAX:

5 Technické parametry trubek a tvarovek Pro potrubí je charakteristická inovační třívrstvá konstrukce s následujícími parametry: Vnější vrstva modrý PP homopolymer vysoká odolnost proti nepříznivému působení okolních vlivů odolnost proti mechanickému poškození Středová vrstva minerálně zesílený PP kopolymer garance antihlukových vlastností Vnitřní vrstva bílý PP kopolymer vynikající hydraulické vlastnosti vysoká chemická a tepelná odolnost bílý vnitřní povrch = snadná inspekce Tvarovky systému jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté) konstrukce ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu. Odhlučněný systém vnitřní kanalizace 5

6 Montážní předpis Fyzikální vlastnosti Úroveň hluku 18 db (A) Hustota 1 1,2 g/cm 3 Obvodová tuhost 5 kn/m 2 Teplotní odolnost dlouhodobá 90 C Teplotní odolnost krátkodobá 95 C Chemická odolnost ph 2 12 Požární odolnost DIN 4102, B2 Barva světle modrá RAL 5024 (vnější povrch) bílá vnitřní povrch Montážní předpis Potrubí a tvarovky vnitřního kanalizačního systému musí být pevně a bezpečně spojeny se stavební konstrukcí. Pro dosažení optimální zvukové izolace rozhodně doporučujeme řídit se následujícími pokyny. Tyto pokyny vycházejí z mnohaletých zkušeností se zajišťováním souladu s přísnými, převážně německými normami a předpisy. Trubky Wavin Sitech je možné pokládat jak na omítku (jako pohledový rozvod), tak i do různých, k tomuto účelu vytvořených uzavřených prostor (jako jsou např. šachty apod.). Dále je samozřejmě možné zhotovení různých prostupů skrz stěny a stropy (i s protipožárním zabezpečením), zalévání potrubí betonem apod. Odpadní potrubí by nemělo být volně vedeno obytnými místnostmi. Pro vlastní kotvení systému ke konstrukci se používají vhodné objímky s gumovou vložkou, které trubky obepínají po celém obvodě (použití trubkových háků je zakázáno). Platí pravidlo, že stavební konstrukce (stěny, stěny šachet atp.), ke které se připevňují prvky systému Wavin Si- Tech, by měly mít plošnou hmotnost alespoň 220 /m 2. Vlastní spojování potrubí je založeno na tradičním způsobu pomocí hrdlových spojů. Spojování Spojování potrubí systému je založeno na tradičním způsobu pomocí hrdlových spojů, včetně řešení problematiky tepelné dilatace potrubí. Konkrétní spoj musí být vytvořen tak, aby byl schopen při maximální konstrukční délce trubek 3 m, kompenzovat tepelnou změnu délky materiálu o 10 mm. Tento potřebný dilatační prostor vznikne následným povytažením dříku trubky z příslušného hrdla (přičemž délka zpětného povytažení odpovídá již zmiňované hodnotě 10 mm). V případě hrdlových spojů pouze mezi tvarovkami není třeba zohledňovat tepelnou dilataci materiálu, a tudíž je možno provést úplné zasunutí dříku trubky do hrdla tvarovky. V případě montáže svislého potrubí musejí být jednotlivé trubky ihned připevněny objímkami k nosnému elementu, aby bylo zamezeno jejich nežádoucímu posunu směrem dolů. V opačném případě by docházelo ke snížení 10 mm velkého prostoru pro kompenzaci teplotních dilatací potrubí. Při tvorbě spoje dodržujte následující postup: zkontrolujte správnou polohu a stav gumového těsnicího kroužku v drážce. V případě potřeby očistěte stykové plochy gumového těsnění, hrdla a volného konce trubky. Na volný konec potrubí naneste tenkou a stejnoměrnou vrstvu speciálního montážního maziva Wavin (vždy používejte prostředky k tomu určené v žádném případě nepoužívejte olej nebo tuk). Takto připravený konec potrubí zasuňte až na doraz do hrdla další trubky nebo tvarovky. Trubky se do hrdel zasouvají ručně. Z důvodu snadnějšího zasunutí trubky do hrdla se při montáži doporučuje při současném vyvinutí osové přítlačné síly trubkami lehce otáčet, střídavě v obou směrech. Následně označte hloubku zasunutí a trubku povytáhněte o požadovaných 10 mm. Vzniklá mezera slouží pro kompenzaci tepelných délkových změn potrubí. Zkontrolujte konečnou polohu trubky v hrdle hotovo. 10 mm 6 TEL.: FAX:

7 Montážní předpis Řezání potrubí Trubky systému Wavin Sitech je možné jednoduše řezat na potřebnou délku jakýmkoliv nástrojem k tomuto určeným (např. řezací kolečko, pilka s jemnými zuby atp.). Řez veďte vždy kolmo k podélné ose potrubí. Vzniklé otřepy a nerovnosti provedeného řezu je třeba odstranit a hranu zkosit pod úhlem cca 15. Jakékoliv úpravy rozměrů tvarovek jsou zakázány. Upevňovací systém potrubí Kotvení systému je založeno na vhodné kombinaci tzv. pevných a posuvných bodů. Umístění pevných bodů vychází z celkové koncepce kotvícího systému, přičemž vzdálenosti mezi posuvnými body se řídí následujícími pravidly max. 10 D pro vodorovné části rozvodu a 15 D (max. 2 m) pro části svislé. Pevný bod (PB) objímka pevná Pevný bod neumožňuje pohyb potrubí v žádném směru. Zhotovuje se z objím- ky, pro tyto účely určené. Pevný bod se doporučuje použít ke každé elementární délce trubky (jak vodorovné, tak svislé), vždy pod hrdlo (v případě použití trubky bez hrdla se pevný bod umístí těsně pod samostatné hrdlo). Stejně tak tvarovky a skupiny tvarovek jako celek je nutné kotvit jako pevný bod. Např. odbočku ze všech tří stran kotvit pevným bodem. Každá další objímka, vyskytující se v instalaci, musí být řešena jako bod posuvný. Při tom je třeba vždy respektovat maximální předepsané vzdálenosti mezi objímkami. Posuvný bod (PS) objímka volná Posuvný bod povoluje potrubí pohyb v osovém směru, čímž dochází ke kompenzaci tepelných dilatací potrubí. Zároveň (při dodržení požadovaných roztečí mezi objímkami) je potrubí fi xováno proti nežádoucímu prověšení ve vodorovném směru resp. vybočení ve směru svislém. Zkoušení vnitřní kanalizace Zkoušení se provádí dle ČSN Vnitřní kanalizace. technická prohlídka provádí se vždy na nezakrytém rozvodu, o výsledku se provede záznam. zkouška vodotěsnosti provádí se u nově zřizované vnitřní kanalizace jako součást dodávky. Provádí se čistou vodou, potrubí musí být nezakryté, spoje musí být dostupné. Potrubí je vodotěsné tehdy, pokud únik vody vztahující se na 10 m 2 vnitřní plochy nepřesahuje 0,5 l/h. zkouška plynotěsnosti provádí se vzduchem po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí musí být nezakryté, spoje dostupné. Natlakování se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čisticí tvarovky opatřené tlakoměrem na hodnotu zkušebního tlaku 400 Pa. Zkouška je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa. Odhlučněný systém vnitřní kanalizace 7

8 Trubka Rozměr L KÓD d d1 S t DN mm (mm) (mm) (mm) (mm) HP210110W 49 1, , HP210120W 49 1, , HP210130W 49 1, , HP210140W 49 1, , HP210150W 49 1, , HP210160W 49 1, , HP210210W 53 1, , HP210220W 53 1, , HP210230W 53 1, , HP210240W 53 1, , HP210250W 53 1, , HP210260W 53 1, , HP210310W 64 1, , HP210320W 64 1, , HP210330W 64 1, , HP210340W 64 1, , HP210350W 64 1, , HP210360W 64 1, , HP210370W 64 1, , HP210410W 91 2, , HP210420W 91 2, , HP210430W 91 2, , HP210440W 91 2, , HP210450W 91 2, , HP210460W 91 2, , HP210470W 91 2, , HP210610W 129 3, , HP210620W 129 3, , HP210630W 129 3, , HP210640W 129 3, , HP210650W 129 3, , HP210660W 129 3, , HP210670W 129 3, , HP210710W 147 3, , HP210720W 147 3, , HP210730W 147 3, , HP210740W 147 3, , HP210750W 147 3, , HP210760W 147 3, , HP210770W 147 3, , HP210810W 186 4, , HP210820W 186 4, , HP210830W 186 4, , HP210840W 186 4, , HP210850W 186 4, , HP210860W 186 4, , HP210870W 186 4, ,316 Dvouhrdlá spojka Rozměr KÓD L DN (mm) 32 HF216010W 68,5 0, HF216020W 95,5 0, HF216030W 103,5 0, HF216040W 118,0 0, HF216060W 145,0 0, HF216070W 165,0 0, HF216080W 224,0 0,646 8 TEL.: FAX:

9 Přesuvka Rozměr KÓD L DN (mm) 40 HF215020W 96 0, HF215030W 104 0, HF215040W 118 0, HF215060W 145 0, HF215070W 165 0, HF215080W 224 0,633 Prodloužené hrdlo Rozměr KÓD L t DN (mm) (mm) 40 HF218020W ,5 0, HF218030W ,5 0, HF218040W ,5 0, HF218060W ,0 0, HF218070W ,0 0, HF218080W ,0 0,743 Koleno Rozměr α KÓD Z1 Z2 L DN o (mm) (mm) (mm) HF201011W , HF201012W , HF201013W , HF201014W , HF201015W , HF201021W , HF201022W , HF201023W , HF201024W , HF201025W , HF201031W 3, , HF201032W , HF201033W , HF201034W , HF201035W , HF201041W , HF201042W , HF201043W , HF201044W , HF201045W , HF201061W , HF201062W , HF201063W , HF201064W , HF201065W , HF201071W , HF201072W , HF201073W , HF201074W 0, HF201075W , HF201081W , HF201082W , HF201083W , HF201085W ,962 Odhlučněný systém vnitřní kanalizace 9

10 Odbočka 45, 67, 87 Rozměr α KÓD Z1 Z2 Z3 L DN o (mm) (mm) (mm) (mm) 32/32 45 HF203010W 9 48,4 46,4 92 0,039 40/32 45 HF203020W 51,4 52,0 0,048 40/40 45 HF203021W 10 57,2 55, ,080 40/40 67 HF204021W 36,3 36,6 0,074 40/40 87 HF205021W 36,3 26,8 0,070 50/32 45 HF203030W 50,4 59,2 0,069 50/40 45 HF203031W 5 56,4 62, ,094 50/40 67 HF204031W 41,7 38,4 0,088 50/40 87 HF205031W 31,8 27,1 0,084 50/50 45 HF203032W 11 68,2 66, ,159 50/50 67 HF204032W 18 42,0 42, ,094 50/50 87 HF205032W 26 30,0 30, ,092 75/50 45 HF203042W 2 86,5 79, ,192 75/50 67 HF204042W 13 56,0 48, ,178 75/50 87 HF205042W 25 43,0 32, ,171 75/75 45 HF203043W ,6 96, ,267 75/75 87 HF205043W 38 44,0 44, , /50 45 HF203062W ,8 97, , /50 67 HF204062W 6 76,0 56, , /50 87 HF205062W 25 61,0 33, , /75 45 HF203063W 1 126,5 116, , /75 67 HF204063W 19 82,0 71, , /75 87 HF205063W 37 63,0 46, , / HF203065W ,8 143, , / HF204065W 38 57,0 92, , / HF205065W 55 66,0 66, , /75 45 HF203073W 153,0 159,0 0, /75 87 HF205073W 86,0 61,0 0, / HF203075W ,0 148, , / HF204075W 97,0 95,0 0, / HF205075W 60 73,0 66, , / HF203076W ,0 160, , / HF205076W 72 73,0 73, , / HF203085W ,0 167, , / HF205085W ,0 70, , / HF203086W ,0 203, , / HF205087W ,0 95, ,465 Dvojitá odbočka Rozměr ÚHEL KÓD Z1 Z2 Z3 L DN α (mm) (mm) (mm) (mm) 110/50 67 /180 HF207062W , / /180 HF207064W , / /180 HF208065W , / /180 HF207074W ,618 Rohová odbočka Rozměr KÓD Z1 Z2 Z3 L DN (mm) (mm) (mm) (mm) 110/110/110 HF210065W , TEL.: FAX:

11 Paralelní odbočka Rozměr KÓD Z1 Z2 L1 L2 AL DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 110/110 HF212065W ,716 Redukce Rozměr KÓD Z1 L DN (mm) (mm) 40/32 HF220020W 15,3 64,3 0,022 50/32 HF220030W 21,1 74,1 0,032 50/40 HF220031W 17,8 66,3 0,045 75/50 HF220042W , /50 HF220062W , /75 HF220063W , /110 HF220075W , /110 HF220085W , /125 HF220076W ,519 Čisticí kus Rozměr KÓD H L DN (mm) (mm) 50 HF226030W 62, , HF226040W 93, , HF226060W 137, , HF226070W 156, , HF226080W 200, ,905 Zátka Rozměr KÓD L DN (mm) 40 HF224020W 36 0, HF224030W 50 0, HF224040W 56 0, HF224060W 69 0, HF224070W 71 0, HF224080W 90 0,279 Odhlučněný systém vnitřní kanalizace 11

12 Koleno připojovací Rozměr KÓD L1 L2 M D1 DN (mm) (mm) (mm) (mm) 32 HF230010W 26, ,3 0, HF230020W 29, ,7 53,3 0, HF230030W 63,8 56,5 24,7 53,3 0, x 1¼" HF232031W 30, ,0 53,7 0, x 1½" HF232032W 30, ,0 53,7 0,070 Koleno připojovací red. Rozměr KÓD L1 L2 DI DN (mm) (mm) (mm) 50/40 HF231022W 27 53,7 53,7 0,143 50/40 x 1¼" HF233021W ,7 0,143 50/40 x 1½" HF233022W ,7 0,135 Kus připojovací Rozměr KÓD L L1 d4 DN (mm) (mm) (mm) 32 HF238010W 82,0 41,5 53,8 0, HF238020W 82,1 44,5 53,3 0, HF238030W 82,1 48,5 53,3 0,064 L L1 h d4 Pojistná manžeta* Rozměr KÓD DN 50/50 HF293030W 0,091 75/75 HF293040W 0, /110 HF293060W 0, /125 HF293070W 0, /160 HF293080W 0,403 * Zvýšení tlakové odolnosti až na hodnotu 2 bar 12 TEL.: FAX:

13 Náhradní těsnicí kroužek Rozměr DN KÓD 32 HF290010W 0, HF290020W 0, HF290030W 0, HF290040W 0, HF290060W 0, HF290070W 0, HF290080W 0,049 Těsnicí manžeta Rozměr DN KÓD 1¼" HF292020W 0,031 1½" HF292050W 0,026 Odhlučněný systém vnitřní kanalizace 13

14 WAVIN je největším dodavatelem plastových potrubních systémů v České republice. Vedle systému WAVIN nabízíme ucelené portfolio pro vnitřní instalace a inženýrské sítě Systém pro rozvody vody a vytápění Ekoplastik PPR Potrubní systém z vícevrstvých trubek pro vodu a vytápění Wavin K-press, M-press, smartfix Podtlakový systém odvodnění WAVIN QuickStream PE Kontaktujte zákaznickou linku pro zaslání katalogů zdarma, nebo navštivte 14 TEL.: FAX:

15 Únor 2014 Únor 2014 Únor 2014 Únor 2014 Únor 2014 Vnitřní instalace Vyberte si komplexní řešení Vše pro vnitřní instalace Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Systém Ekoplastik Rozvody vody a vytápění podlahové topení, vnitřní kanalizace Systém Ekoplastik Rozvody vody a vytápění Systém Ekoplastik Montážní předpis Wavin AS Systém Ekoplastik Rozvody vody a vytápění Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Wavin K-press, Wavin M-press, Wavin smartfix Technický manuál Potrubní systém z vícevrstvých trubek Odhlučněný systém vnitřní kanalizace 15

16 Technický manuál WAVIN Ekoplastik s.r.o.: výhradní obchodní zastoupení značek WAVIN a Ekoplastik na českém trhu a největší distributor plastových potrubních systémů v ČR WAVIN GROUP největší evropský výrobce plastových potrubních systémů obrat přibližně 1,2 miliardy EUR 40 výrobních závodů v 25 zemích nejširší nabídka produktů pro inženýrské sítě a vnitřní instalace WAVIN Ekoplastik s.r.o. součást skupiny Wavin Group největší výrobce PPR potrubí na českém trhu výrobce unikátních PP-RCT potrubí Společnost Wavin nabízí efektivní řešení nezbytných potřeb každodenního života: spolehlivou distribuci pitné vody, zpracování dešťové vody a odpadních vod na základě zásad trvale udržitelného rozvoje a ekologie. Přední pozice na evropském trhu, aktivní účast na lokálních trzích a důraz na inovace a technickou podporu; to vše je spolehlivou zárukou pro všechny naše zákazníky. Daří se nám dlouhodobě dosahovat nejvyšších standardů v oblasti udržitelnosti a zajišťovat bezchybnou a spolehlivou podporu zákazníkům, abychom mohli splnit všechna jejich přání. WAVIN Ekoplastik s.r.o. Rudeč Kostelec nad Labem tel.: fax: Solutions for Essentials

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

Září 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Září 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Září 2014 Katalog výrobků Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis...................

Více

EPIC B52 J3 X721. ãerven 2008. MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû. Wavin AS. ODHLUâNùN SYSTÉM VNIT NÍ KANALIZACE

EPIC B52 J3 X721. ãerven 2008. MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû. Wavin AS. ODHLUâNùN SYSTÉM VNIT NÍ KANALIZACE EPIC B52 J3 X721 ãerven 2008 Wavin AS MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû ODHLUâNùN SYSTÉM VNIT NÍ KANALIZACE Inteligentní fie ení pro budovy a instalace OBSAH I. Obecná charakteristika systému 2 II. Technická

Více

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Obsah Systém Ekoplastik základní informace... 4 Technické parametry... 5 Wavin K-press,

Více

Produkty vnitřní instalace

Produkty vnitřní instalace O společnosti Úvod Průvodce sortimentem Produkty vnitřní instalace Společnost WAVIN Ekoplastik nabízí v rámci vnitřních instalací systémy pro rozvody teplé a studené vody (), topení a podlahové vytápění

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál Červenec 2013 Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu Technický manuál Obsah Obsah Úvod Katalog Wavin X-Stream Charakteristika a výhody systému...... 4 Montáž potrubí....................

Více

Kanalizační potrubí a šachty,

Kanalizační potrubí a šachty, Softwarová podpora Únor 2014 Úspora času díky softwarové podpoře Projektantům nabízíme zdarma ke stažení ucelený software společností Sweco Hydroprojekt a AutoPEN. Inženýrské sítě Průvodce sortimentem

Více

Wavin SiTech+ 6. kapitola. Výhody systému

Wavin SiTech+ 6. kapitola. Výhody systému 6. kapitola Wavin SiTech+ Výhody systému Méně hluku o 20 % těžší tvarovky představují nový nejvyšší standard ve svém segmentu trhu.. SiTech+ je vysoce výkonný systém, který účinně snižuje úroveň hluku

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁL A KATALOG VÝROBKŮ. Wavin X-Stream

Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁL A KATALOG VÝROBKŮ. Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁ A KATAOG VÝROBKŮ Wavin X-Stream Obsah Charakteristika a výhody systému... 4 Montáž potrubí... 8 Pokládka potrubí... 10 Doprava, manipulace

Více

plastové potrubní systémy

plastové potrubní systémy Ceník vybraných produktů Platnost od 18. května 2015 plastové potrubní systémy Obsah Systém Ekoplastik výrobky pro rozvody pitné (studené) vody, teplé vody a vytápění............ 3 Systém Ekoplastik výrobky

Více

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH 1. Všeobecné požadavky na montáž 1.1 Pro realizaci rozvodů ze systému vícevrstvých trubek musí být použito komponentů,

Více

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt Informační prospekt Svěrné mechanické tvarovky ijoint GEROtop spol. s r.o., Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou Liberec, T: 485 148 723, F: 485 120 574, www.gerotop.cz Výhody ijoint, nová generace polypropylenových

Více

plastové potrubní systémy

plastové potrubní systémy Ceník vybraných produktů Platnost od 2. května 2016 plastové potrubní systémy Obsah Systém Ekoplastik výrobky pro rozvody pitné (studené) vody, teplé vody a vytápění... 3 Systém Ekoplastik výrobky pro

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Potrubí. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1223_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Průvodce sortimentem. Systém Ekoplastik velké dimenze Potrubí a tvarovky dimenzí mm

Průvodce sortimentem. Systém Ekoplastik velké dimenze Potrubí a tvarovky dimenzí mm Průvodce sortimentem Systém Ekoplastik velké dimenze Potrubí a tvarovky dimenzí 63 250 mm Obsah Výhody systému... 3 Základní informace... 4 Případová studie... 5 Technické parametry - trubky... 6 Tvarovky...

Více

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKU KANALIZAČNÍ TRUBKY PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1852 Systém s kruhovou tuhostí SN16 Polypropylen bez plnicích látek Přehled výhod: Kruhová

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANAIZAČNÍ SYSTÉMY PRAGMA SN 12, SN 16 Výhody trub PRAGMA SN 12 PRAGMA SN 16 Dlouholetá těsnost Vysoká kruhová tuhost (SN 12 nebo SN 16) Světlá vnitřní stěna,

Více

EPIC B524 J3412 X71 leden 2007 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ S DVOJITOU STĚNOU Z PP. Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu

EPIC B524 J3412 X71 leden 2007 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ S DVOJITOU STĚNOU Z PP. Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu B524 J3412 X71 leden 2007 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ S DVOJITOU STĚNOU Z PP Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu nový systém kanalizačního potrubí s dvojitou stěnou a tvarovek z PP Systém

Více

Wavin Solidwall PVC SN 12

Wavin Solidwall PVC SN 12 6. kapitola Wavin Solidwall PVC SN 12 Výhody systému robustní plnostěnná konstrukce vysoká podélná tuhost vysoká kruhová tuhost SN 12 do míst s vysokým zatížením dopravou snadné napojení do všech šachet

Více

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Kanalizační systémy KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16................................... 8 Montáž potrubí...................................

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

ULTRA SOLID PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S ROBUSTNÍ PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S ROBUSTNÍ PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S ROBUSTNÍ PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR

KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR TECHNICKÉ PARAMETRY MATERIÁL: POLYETHYLÉN DRUHY SPOJOVACÍCH TRUBEK: PVC HLADKÉ A KORUGOVANÉ PE HLADKÉ A KORUGOVANÉ PP HLADKÉ A KORUGOVANÉ KABELOVÉ KOMORY POLYETHYLÉNOVÁ

Více

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP Kanalizační potrubí z PP s robustní plnostěnnou konstrukcí vyráběné dle ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

Wavin K-press, Wavin M-press

Wavin K-press, Wavin M-press 3. kapitola Wavin K-press, Výhody systému dva typy tvarovek pro jednu vícevrstvou trubku univerzální použití rychlá a jednoduchá montáž 100 Vnitřní instalace Katalog Tel. +420 596 136 295 Fax +420 596

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

aquatherm inovace ve světe barev colours ofinnovation state of the pipe

aquatherm inovace ve světe barev colours ofinnovation state of the pipe colours ofinnovation innovation in Farbe inovace ve světe barev state of the pipe 1 AEROFLEX, a. s., Pražská 298, P.O. Box 28, 250 36 Brandýs nad Labem, Česká republika /sklad-kancelář-areál AMZ/ GSM:

Více

Tvarovka / R=500 z PVC s hrdlem

Tvarovka / R=500 z PVC s hrdlem Tvarovka / R=500 z s hrdlem - samozhášivé, vysoká kruhová tuhost Typ hrdla jednoduché hrdlo Rádius zakřivení 500mm BG-KSR 50 x 1,8-0,5 KM 50 1,8 0,89 0,390 BG-KSR 63 x 1,9-0,5 KM 63 1,9 0,89 0,510 BG-KSR

Více

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie 1/10 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní

Více

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody MONTÁŽNÍ PŘEDPIS pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody TERMOLUX, s.r.o. Mostní 100, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 IČ 18055265, zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl

Více

Wavin QuickStream PVC

Wavin QuickStream PVC EPIC B2134 J3412 X71 leden 2010 Wavin QuickStream PVC SYSTÉM PRO PODTLAKOVÉ ODVODNùNÍ PLOCH CH ST ECH Inteligentní fie ení pro budovy a instalace Obsah 1. Odvádění dešťových vod z plochých střech 3 2.

Více

PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe. PE potrubí Průvodce sortimentem

PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe. PE potrubí Průvodce sortimentem PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe PE potrubí Průvodce sortimentem Obsah PE potrubní systémy charakteristika... 4 Jak prokázat RC vlastnosti potrubí... 5 Technické parametry... 6 Sanace potrubí... 8

Více

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz PEVEFOR Trubky a filtrační trubky PVC pro studny Vydání srpen 2009 www.dyka.cz Technická příručka PEVEFOR Obsah strana PVC potrubí PEVEFOR pro vystrojení studní a jímání vody.....................................................

Více

Instalace šachet Basic a Tegra 425

Instalace šachet Basic a Tegra 425 Instalace šachet Basic a Tegra 425 Montáž revizních šachet Montáž revizních kanalizačních šachet nevyžaduje rozšíření výkopu vzhledem k šířce kladeného potrubí. Jednotlivé komponenty jsou lehké a mohou

Více

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKŮ A VÝHODY je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu PVC-U. Trubka je homogenní a plnostěnná podle

Více

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz ISO 9001 C e n í k Platnost od: 1. 6. 2010 Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Více

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 rehau SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 Výrobní program Stavebnictví Automotive Průmysl MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

Komínový systém KeraStar

Komínový systém KeraStar svìtlý prùøez v cm Obsah: strana Vlastnosti 1 Popis 2 Sortiment 3 Schéma 4 Konstrukèní øešení 5 Statické zajištìní 6 Vlastnosti Charakteristika Certifikát Oblast použití Místa použití a paliva Spotøebièe

Více

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz Internetový portál www.tzb-info.cz Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz www.tzb-info.cz Materiály Moderní plasty nízká hmotnost, vysoká pevnost, houževnatost, snadná zpracovatelnost,

Více

Únor 2014. Katalog výrobků

Únor 2014. Katalog výrobků Únor 2014 Katalog výrobků Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Přednosti a výhody systému........... 4 Vlastnosti materiálu................. 5 Popis systému..................... 6 Katalogová

Více

Zvuk tlumící odpadní systém s koncepcí protipožární ochrany.

Zvuk tlumící odpadní systém s koncepcí protipožární ochrany. FRIAPHON Zvuk tlumící opaní systém s koncepcí protipožární ochrany. Vysoká protihluková ochrana a jenouchá instalace. Oolný proti horké voě a korozi, plně recyklovatelný omovní opaní systém z vysoce jakostní

Více

Ultra Rib 2. 3. kapitola. Výhody systému

Ultra Rib 2. 3. kapitola. Výhody systému 3. kapitola Ultra Rib 2 Výhody systému plnostěnná žebrovaná konstrukce určeno do míst s malým krytím a vysokým zatížením extrémně těsný spoj i v případě deformace použití i v nepříznivých geologických

Více

Domovní odpadní potrubí Zvuková izolace.

Domovní odpadní potrubí Zvuková izolace. TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Domovní odpadní potrubí Zvuková izolace. Protipožární ochrana. Upevňovací technika POLO-KAL NG. POLO-KAL 3S. POLO-CLIP. POLO-CLIP HS POLO-ASV. POLO-BSM. POLO-FLAMM BSM-F 2. POLOPLAST

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

WAVIN QUICKSTREAM PE. www.wavin.cz. Stránka 1 z 6. Materiál : PE. Podtlakové odvodnění plochých střech

WAVIN QUICKSTREAM PE. www.wavin.cz. Stránka 1 z 6. Materiál : PE. Podtlakové odvodnění plochých střech www.wavin.cz Komerční park Tulipán, Palackého 1153/76, 702 00 Ostrava - Přívoz tel.: 596 136 300 fax.: 596 136 301 Helenín 54/4760, 586 03 Jihlava 3 tel.: 567 312 901 fax.: 567 312 904 Do Čertouz, hala

Více

UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKA A TVAROVKY. hawle

UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKA A TVAROVKY. hawle UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKA A TVAROVKY hawle Uzavírací šoupátka a tvarovky pro potrubí z PE a PVC, Jednoduchá a rychlá montáž Bezpečné jištění tahových sil Velká pevnost a těsnost spojů Snadná montáž i při nízkých

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové Tyto technické podmínky ( dále jen TP ) platí pro firmu KELLNER cz s.r.o., jako dodavatele a jejich odběratele níže uvedených výrobků. 1. TECHNICKÝ POPIS 1.1 Všeobecně

Více

Rozměrový katalog DVOUDÍLNÉ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

Rozměrový katalog DVOUDÍLNÉ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ Rozměrový katalog DVOUDÍLNÉ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ Obsah: str. 1. - 3. Popis produktu str. 4. Přehled různých gumových materiálů str. 5. - 6. Montážní návod str. 7. Rozměrová tabulka str. 8. - 9. Tabulka cen pro

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

inteligentní Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky:

inteligentní Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky: Katalog 2011 Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky: Naše mosazné svěrné spojky jsou k dispozici ve velikostech od DN 15 do DN 50 a jsou vhodné pro

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

Tegra 1000 NG. 1. vydání 2012. Vstupní kanalizační šachta nové generace

Tegra 1000 NG. 1. vydání 2012. Vstupní kanalizační šachta nové generace Tegra 1000 NG 1. vydání 2012 Vstupní kanalizační šachta nové generace Obsah Charakteristika a vlastnosti... str. 4-8 Sortiment šachtových dílů...str. 9-14 Návod k montáži... str. 15-21 2 telefon +420 596

Více

WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy

WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy Základní údaje Sídlo firmy: Kostelec nad Labem, Rudeč 848, 20 km od Prahy Výroba PP tvarovek: Kostelec nad Labem Výroba PP trubek: Horní Počernice Počet

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda, je naším velkým

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE SPOJ STANDARD 88 SPOJ I.M. (INTERMATERIAL) 89 ZÁMKOVÉ SPOJE

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY DN 630, DN 800 a DN 1000 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMU... strana 3 1.1. KONSTRUKCE ŠACHET DN 600 - DN 1000... strana 3 1.2. REVIZNÍ

Více

Lisovací tvarovky pro PE X trubky pro Al/PE X trubky pro Al/PERT trubky

Lisovací tvarovky pro PE X trubky pro Al/PE X trubky pro Al/PERT trubky pro PE X trubky pro Al/PE X trubky pro Al/PERT trubky pro trubky Základní charakteristiky SudoPress série S7000 jsou tvarovky s velmi širokým využitím. Tvarovky lze použít pro spojování klasic kých trubek

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

IN-HOUSE IN-HOUSE. vnitřní odpadní systém

IN-HOUSE IN-HOUSE. vnitřní odpadní systém IN-HOUSE IN-HOUSE HT vnitřní odpadní systém IN-HOUSE HT ODPADNí systém Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1. Rozsah použití HT systému Pipelife 4 1.2. Konstrukce a popis trubek 4 1.3. Materiálové vlastnosti

Více

N vod pro projektov nì a mont û

N vod pro projektov nì a mont û FRIAPHON ZVUK TUMÕCÕ ODPAÕ SYST M N vo pro projektov nì a mont û FRIAPHON - 1 - FRIAPHON ZVUK TUMÕCÕ ODPAÕ SYST M Obsah Normy / stavebnì p episy strana 3 FRIAPHON Æ zvuk tlumìcì opanì systèm strana 4 Oblast

Více

MULTI-PLAST. Vzduchovody. Systém plastového potrubí. Instalace. Specifikace. Instalace PŘÍKLAD INSTALACE V KOUPELNÁCH

MULTI-PLAST. Vzduchovody. Systém plastového potrubí. Instalace. Specifikace. Instalace PŘÍKLAD INSTALACE V KOUPELNÁCH Instalace Specifikace PŘÍKLAD INSTALACE V KOUPELNÁCH POPIS Systém je plastový stavebnicový systém navržený pro větrání menších prostor v rámci bytové výstavby jako např. kuchyní, koupelen, WC a podobně.

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Elektrotvarovky z PE 100

Elektrotvarovky z PE 100 Elektrotvarovky z PE 0 pro tlakové rozvody pitné vody Elektrotvarovky vyrábí firma Dlouholetý výhradní dodavatel potrubí a elektrotvarovek pro distributora plynu British Gas ve Velké Británii. Elektrospojka

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

PE tvarovky, Elektrotvarovky a tvarovky na tupo

PE tvarovky, Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Rozvody.vody.a.plynu KATALOG VÝROBKŮ PE tvarovky, Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Obsah Elektrotvarovky Elektrospojka...................................... 4 Elektrokoleno 90, 45...............................

Více

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu

Více

UMÍSTĚNÍ VYSÁVACÍCH ZÁSUVEK

UMÍSTĚNÍ VYSÁVACÍCH ZÁSUVEK 1 TECHNICKÝ MANUÁL UMÍSTĚNÍ VYSÁVACÍCH ZÁSUVEK Správné umístění vysávacích zásuvek usnadňuje uživateli samotné vysávání. Umístění by mělo být takové, aby bylo možné dosáhnout do všech obývaných prostor.

Více

ULTRA SOLID PVC SN 12

ULTRA SOLID PVC SN 12 ULTRA SOLID PVC SN 12 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U S PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1401 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost plnostěnná konstrukce stěny bez vrstvení nízká

Více

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: B-01-05 Demontážní práce položky materiál montáž celkem bez DPH (Kč) hmotn.(t) hmotn.(t) 721 11 Demontáž potrubí kameninového 1 11-0806 do DN 200 m 1

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

Kroužek Unifleks. Kroužek Unifiks Uni/fikser

Kroužek Unifleks. Kroužek Unifiks Uni/fikser Montážní návod Kroužek Unifleks Kroužek Unifiks Uni/fikser Návod k montáži (CZ) 1. Co je dobré vědět před instalací Použití Tento návod k montáži je určen pro tvarovky MULTI/JOINT 3000 Plus v dimenzích

Více

Likvidace odpadních vod

Likvidace odpadních vod Likvidace odpadních vod SMR/SN 16 kanalizační trubka DN 150 DN 600 Kanalizační trubka z PP s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní plochou trubky podle ČSN EN 13476. třída kruhové tuhosti SN 16

Více

Hospodaření deštovou vodou

Hospodaření deštovou vodou Zachycení, Filtrace, Zasakování, Retence, Regulace Hospodaření deštovou vodou s Průvodce sortimentem Obsah Proč hospodařit s dešťovou vodou... 4 Zachycení dešťových vod... 5 Technické parametry... 6 Filtrace....

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWADUKT PVC SN8

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

Systém vedení tlakového vzduchu série SPEEDLINE

Systém vedení tlakového vzduchu série SPEEDLINE Systém vedení tlakového vzduchu série SPDIN konstrukce šroubení s o-kroužkem a svorkou...mm vlastnosti y vysoké průtočné výkony tlaková síť bez lekáže Jednoduchá možnost rozšíření bez silikonu nárazuvzdorný

Více

CENÍK platný od 1.4.2013. Henkel. K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

CENÍK platný od 1.4.2013. Henkel. K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem VELKOOBCHOD PLASTOVÝMI POTRUBNÍMI SYSTÉMY AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY CENÍK platný od 1.4.2013 Henkel Společnost AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o. byla založena

Více

SYSTÉMY ODVODU SPALIN A PŘISÁVÁNÍ

SYSTÉMY ODVODU SPALIN A PŘISÁVÁNÍ SYSTÉMY ODVODU SPALIN A PŘISÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU NÁVOD K INSTALACI 020/11 PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 200-02-02 Obsah I. VŠEOBECNĚ 1. Popis................................................ 3 2.

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KATALOG PRODUKTŮ 2013 40 www.multivac.cz www.multivac.sk Vzduchovody Potrubí a hadice SV aluvac 4 aluvac 112 ISOVAC 2 ISOVAC 0 ISOVAC 2-112 str. 44 str. 4 str. 46 str. 47 str. 48 str. 49 SONOVAC 2 SONOVAC

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 10.4.2012 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍNOVÉ NORMY ČSN EN 1443 Komíny všeobecné požadavky

Více

[ Vzduch ] Systém Logafix. [ Voda ] [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis. Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007. Teplo je náš živel

[ Vzduch ] Systém Logafix. [ Voda ] [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis. Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007. Teplo je náš živel [ Vzduch ] [ Voda ] Systém Logafix [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007 Teplo je náš živel Vlastnosti systému Logafix Moderní systém pro instalace tlakových rozvodů pitné

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1 Obsah Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí... 2 Přírubové lišty a rohovníčky PLUS... 3 Přírubové lišty a rohovníčky S... 4 Přírubové lišty a rohovníčky DK... 5 Doplňkové přírubové spoje...

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více