REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour"

Transkript

1 REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie

2 1/10

3 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní program trubek a tvarovek s minimální kruhovou tuhostí 16 kn/m 2 (SN16) - vysoká rázová odolnost i při nízkých teplotách - možnost využití při mělké pokládce, jako i při vysokém přesahu pokrytí RAUSISTO+: - optimalizované bodové zatížení trubky - úspory při dlouhých odpisech a možnost použití hrubozrnného materiálu pro pokládku resp. výkopový materiál - velmi vysoká odolnost proti oděru - vyplachování tlakem do 340 bar Cool Colour-Technologie: - úspory pomocí rychlé a jednoduché pokládky - nové barevné rozlišení a použití IR-reflexních barevních pigmentů Polypropylén bez plnících látek: - vysoká rázová odolnost i při nízkých teplotách Vysoká statická a dynamická zatížitelnost: - využití i při vysokém dopravním zatížení, jak při mělké i hluboké pokládce Chemická a teplná zatížitelnost: - vhodné k odvádění průmyslových odpadních vod Tésná vůči cizím vodám: - trvalá těsnost - úspory při úpravě odpadních vod Systém těsnění Safety-Lock: - ani při zasouvání nemůže dojít omylem k vysunutí těsnění - lze využít v citlivých oblastech jako jsou vodní ochranná pásma II a III Vnitřní označení: - jednoznačná identifikace při kontrole kanalizace i kamerovým systémem Životnost 100 let, atestována ústavem LGA Norimberk: - bez nákladů na sanace - nízké náklady na odpisy Kruhová tuhost systému SN16 RAUSISTO+ CoolColour-Technologie Záruka 10 let 1/11

4 1.2.1 řešení kanalizačních SÍTÍ z polypropylenu KVALITA PODLE ČSN EN 1852 O smysluplnosti některých norem nebo nařízení lze určitě diskutovat, avšak v oblasti technických produktů je užitečnost norem nesporná. To ukazuje aktuální přepracování Evropské normy DIN EN z června Pro uživatele je z normy ihned zřejmé, že se jedná výhradně o polypropylenové plnostěnné trubky bez plnících látek. Výraz Plnostěnné trubky bez plnících materiálů ve smyslu normy znamená, že celá stěna trubky musí mít stejné složení materiálu (polypropylen bez plniv). Kromě toho bylo vyhověno trendu zvláště vysoké kruhové tuhosti a byla nově zahrnuta třída tuhosti SN16 pro maximální statické a dynamické zatížení. Polypropylen základ produktů extra třídy. Čistý polypropylen je vysoce kvalitní materiál, který se v uplynulých letech osvědčil v různých oblastech automobilového průmyslu, lékařské techniky a také v mnoha průmyslových využitích. Pro výrobu kanalizačních trubek pro vysoké zatížení REHAU AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10, tvarovek a šachet se používá vysoce kvalitní, čistý polypropylen bez přídavku plnících látek podle ČSN EN Polypropylen se vyznačuje následujícími vlastnostmi materiálu: Mechanické Ideální vyváženost mezi vysokou tuhostí a rázovou pevností Tepelné Možnost použití jak při nízkých teplotách (až -20 C), tak při vysokých teplotách (krátce až 90 C) Chemické Odolnost proti agresivním substancím Ekologické Ekologicky a fyziologicky zcela nezávadný, i po desetiletích lze opět recyklovat 1/12

5 1.2.2 awadukt HPP MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÝ A OVĚŘENÝ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Kanaltechnik Již déle než 10 let se v Německu vyrábějí trubky AWADUKT PP a dosahují nejvyššího standardu kvality. Mezitím je AWADUKT PP doáván i daleko za hranice Německa. Poté co má téměř každá země speciální požadavky na své kanalizační systémy, musí se tyto systémy zkoušet a schvalovat podle specifických národních předpisů. AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10 má mimo jiné speciální schválení pro Švýcarsko, Rakousko, Belgii, Polsko a Českou republiku. Kvalita trubek a tvarovek AWADUKT PP se v REHAU zkouší permanentně. Kromě toho se kvalita trubek a tvarovek pravidelně sleduje v externích zkušebnách. Speciální posuzování a zkoušky, týkající se např. životnosti a těsnosti vůči cizím vodám provádí LGA Norimberk, IKT, ITC Zlín, popř. VÚPS Praha. 1/13

6 awadukt Hpp MADE in germany Moderní výrobní metody, jako extruze a vstřikolisování: - vysoká trvalá kvalita - dlouholeté zkušenosti - krátké dodací lhůty 1A Kvalita: - polypropylen - bez plnících látek - chemicky odolný - 100% těsné - možnost statického zatížení - dlouhá životnost - snadná manipulace Závod Viechtach výroba AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10 1/14

7 1.2.3 VLASTNOSTI VÝROBKU JEJICH VYUŽITÍ BEZPEČNOST PO CELÉ GENERACE Kanaltechnik AWADUKT HPP ověřen a ještě lepší... Kruhová tuhost systému SN16 Přednosti: Celý systém je jen tak pevný jako jeho nejslabší článek, a proto je celý systém kanalizačních trubek a tvarovek dimenzován tak, aby všechny díly dosahovali minimální kruhovou tuhost 16 kn/m 2 (SN16). Ve spojení s použitým polypropylenem bez plniv vznikla enormní rázová odolnost, i při nízkých teplotách. Vaše výhody: Úspora nákladů, celý systém AWADUKT HPP lze využít i při mělkých pokládkách, např. při odvodnění velkých dopravních ploch. Široká možnost využití, od trubek pro odvodnění pozemků až po extrémní pokládky a zatížení. Např. lze tento ystém využít i při stavbě letištních ploch nebo terminálu pro přepravní kontejnery. RAUSISTO + Přednosti: Kanalizační trubky jsou vystavovány mnohonásobnému zatížení, např. tlakovému proplachování kanálů, bodovému zatížení kamením nebo abrazivních látek ve vodě. Pomocí rozvinutého RAUSISTO-provedení bylo optimalizováno bodové zatížení. U RAUSISTO trubek již známa, velmi vysoká odolnost proti oděru a stálost při tlakovém proplachování ( prokazatelně do 340 bar) zůstávají beze změn. COOL COLOUR Přednosti: Barevným provedením trubek AWADUKT HPP a zejména využitím IR-reflekčníchbarevných pigmentů dochází k snižování jednostranné teplné roztažnosti při působení tepla. Vaše výhody: Úspora nákladů při dlouhodobých odpisech vzhledem zvýšené bezpečnosti při použití. Robustnost a odolnost stavebních prvků nabízí možnost využití, hrubozrnného materiálu, cenově výhodné pokládky resp. výkopového materiálu se soudružným podílem. Vaše výhody: Úspora nákladů pomocí - rychlé a jednoduché pokládky - využitím, velkých stavebních délek, i při malém spádu. Tímto lze redukovat možné odchylky vyrovnaného materiálu na minimum. 1/15

8 VLASTNOSTI VÝROBKU JEJICH VYUŽITÍ BEZPEČNOST PO CELÉ GENERACE Profitujte z mnoha výhod systému kanalizačních trubek pro vysoké zatížení řešení AWADUKT HPP: 1 Vlastnosti při pokládce - masivní tlošťka stěny - polypropylen bez plnících látek dle ČSN EN prokázána kruhová tuhost systému SN16 (16 kn/m 2 ) t.j. celý systém trubek a tvarovek vykazuje min. kruhovou tuhost 16 kn/m 2 - vysoká rázová odolnost i při nízkých teplotách - Cool-Colour: využitím IR-reflexních barevných pigmentů bylo dosaženo snížení jednostranného tepelného roztažení při působení tepla 2 Vlastnosti v provozu - prokázána vysoká trvalá mechanická pevnost - použití vysoce kvalitního polypropylenu dle ČSN EN konstrukce s plnou stěnou - velká tloušťka stěny - rozvinutá receptura RAUSISTO+: - odolnost vůči bodovému zatížení - odolnost při tlakovém proplachování - prokazatelně do 340 bar - vyspká odolnost proti oděru - chemická a tepelná odolnost Vaše výhody: Úspora nákladů: - použitím cenově výhodného obsypového materiálu s velikostí zrna až 75 mm podle zatížení a materiálu zeminy - často není nutná časově a cenově náročná výměna zeminy - využití při mělké pokládce, např. odvodnění velkých dopravních ploch - rychlá, jednoduchá pokládka - možnost využití velké stavební délky i při nízkém spádu Velké bezpečností rezervy proti mechanickému poškození: - v obvyklých nepříznivých podmínkách na stavbách - při nízkých teplotách až do -20 C Vaše výhody: Univerzální využití: - i při velkém dopravním zatížení a malém překrytí - zvýšená odolnost proti vyboulení při velkých hloubkách položení a vysoké hladině spodní vody Trvalá funkce: - také po desetiletích provozu bez znatelného oděru - použití pro průmyslové odpadní vody s chemickým zatížením - zvýšená bezpečnost při použití, nejen robustností a odolností stavebních prvků - pevně zafixované těsnění díky speciálnímu těsnícímu systému SL (Safety-Lock) - i při deformaci nebo zalomení je zaručená vysoká těsnost - těsnost řešení kanalizačních sítí REHAU vůči cizím vodám bylo potvrzeno řadou zkoušek institutem IKT - ani při zasouvaní nemůže omylem dojít k vysunutí těsnění - lze použít také v citlivých oblastech jako jsou vodní ochranná pásma II a III - trvalá těsnost - úspory při úpravě odpadních vod 1/16

9 Kanaltechnik 3 Vlastnosti při údržbě - hladká vnitřní plocha díky receptuře RAUSISTO+ - velká tloušťka stěny Vaše výhody: Nízké náklady na údržbu: - minimální usazování pevných látek - velké bezpečnostní rezervy při čištění kanalizace také po pokládce, i při tlakovém proplachování do 340 bar - vnitřní označení od DN 160 na horní stěně hrdla resp. vnitřní straně trubky s uvedením výrobce, označením výrobku a rozměry - jednoznačná identifikace při kontrole kanalizace i po pokládce 4 Vlastnosti: dlouhá životnost Potvrzená životnost (LGA Nürnberg) nejméně 100 let na základě: - materiálu 1A - absence plnících látek - provedení s plnou stěnou - meze pevnosti v tečení - trvalé mechanické pevnosti - výpočtu konečných prvků Vaše výhody: - nízké náklady na odpisy pomocí dlouhého odpisového období - bez nákladů na sance 1/17

10 1.2.4 OBSYPOVÉ MATERIÁLY Pro awadukt hpp Schválené obsypové materiály pro AWADUKT HPP Zatížení do SLW 60 (pokud není uvedeno jinak), doporučuje se statický výpočet Obsypový materiál Velikost zrna AWADUKT HPP (rovnoměrné rozdělení) DN DN 200 DN DN 630 Písek pro obsyp trubek 0-4 Kulatý písek Drť (lámaný materiál) Štěrk/směs štěrku Směs štěrku (lámaný materiál) Urovnávací štěrk (lámaný materiál) Recyklovaný materiál (lámaný materiál), např. recyklát betonu a cihel Sklářský písek, sklářská písková drť a sklářská drť 0-8 z recyklovaného skla Sklářská drť z recyklovaného skla Jiné obsypové materiály odchylující se od normy lze použít po schválení firmou REHAU. Zatížení do SLW 60 Zatížení do SLW 60, překrytí >/= 1m Zatížení do SLW 30, překrytí >/= 1m 1/18

11 1.2.5 OBLASTI POUŽITÍ Kanaltechnik Systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení REHAU AWADUKT HPP nabízí mnoho výhod a používá se tam, kde jiné systémy kanalizačních trubek narážejí na své meze. Je tedy velmi vhodný zvláště pro použití, kde na nejvyšším místě stojí trvalá bezpečnost. Právě když se vyžaduje maximální možné zatížení nebo se pokládka provádí za komplikovaných podmínek, ukazuje se, že systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení REHAU AWADUKT HPP vyhoví i extrémně vysokým nárokům. Extrémní podmínky pokládky: - vysoká hladina spodní vody - záplavové oblasti - vysoké dopravní zatížení při nízkém překrytí Městská kanalizace: - nové přípojky - výměna kanalizace Průmysl: - velmi dobrá chemická odolnost (hodnota ph 1-13) - vhodné pro oblasti s nákladní dopravou 1/19

12 1.2.5 Die EINSATZBEREICHE Letiště: - vysoké statické a dynamické zatížení - těsnící systém, odolný proti olejům a benzínu Extrémní zatížení: - nákladní terminál - speciální přepravní vozidla Vodní ochranné pásmo II a III: - splnění všech požadavků ATV-DVWK-A prokázaná těsnost 2,5 barů - pevně vložené těsnění - velká tloušťka stěny Tekoucí zemina: - vysoká podélná tuhost Speciální použití: - svařované spoje, odolné proti působení podélných sil - kanalizace v příkrých trasách 1/20

13 1.2.6 ŘEŠENÍ KANALIZAČNÍCH SÍTÍ Kanaltechnik AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10 a AWAŠACHTA PP DN nepřekonatelné duo: AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10 AWAŠACHTA PP DN 1000 Materiál - polypropylen - polypropylen - bez plnících látek dle normy ČSN EN bez plnících látek Těsnící systém - bezpečnostní těsnící systém Safety-Lock - bezpečnostní těsnící systém Safety-Lock- s pevně s pevně osazenými těsněními osazenými těsněními - s prokázanou těsností do 2,5 bar přetlaku - se zátěží odolnými těsnícími kroužky DN 1000, doklad osvědčením SKZ chráněně usazenými v komoře - zkouška těsnosti vůči cizím vodám - doklad těsnosti posudkem MFPA od IKT (více než 1000 hod při podtlaku 0,8 barů) - zkouška těsnosti IKT vůči cizím vodám (více než 1000 h při podtlaku 0,8 barů) Zatížitelnost - vysoká kruhová tuhost trubky - vysoká kruhová tuhost - vysoká rázová odolnost díky konstrukci s plnou stěnou - vysoká rázová odolnost díky konstrukci s plnou stěnou - prokázána vysoká kruhová tuhost tvarovek, - stabilní klenbový konus, který odolá i vysoké dopravní Osvědčení o zkoušce MFPA Weimar zátěži do SLW 60 (nákladní doprava 60 t) Zpráva o zkoušce číslo B doloženo posudkem LGA (výpočet FEM) Odolnost - chemická odolnost hodnota ph chemická odolnost hodnota ph odolnost proti korozi - odolnost proti korozi - tepelná odolnost (krátce do 90 C, - tepelná odolnost (krátkodobě do 90 C, dlouhodobě do 60 C) dlouhodobě do 60 C) - odolnost proti oděru - odolnost proti oděru - životnost 100 let (doloženo posudkem LGA) - životnost 100 let (doloženo posudkem LGA) - stavební certifikace DIBt Údržba - vysokotlaké proplachování do340 bar - snadná údržba díky hladkému povrchu díky receptuře RAUSISTO-, doloženo - plošina bezpečná pro chůzi (doloženo BGIA) osvědčením iro ze dne barva vhodná pro inspekční kontroly - barva vhodná pro inspekční kontroly Pokládka - pokládka do -20 C, doloženo testem - pokládka do -20 C, doloženo testem s ledovými krystaly, osvědčení SKZ č /99 s ledovými krystaly, osvědčení SKZ č /99 - snadná manipulace - snadná manipulace (nízká hmotnost) 1/21

14 1.2.7 TEXT PRO VÝPIS MATERIÁLU TEXTY PRO VÝPIS MATERIÁLU OBDRŽÍTE V SÍDLE REHAU Příklad výpisu: Kanalizační trubka s plnou stěnou pro vysoké zatížení DN 400 polypropylen SN 16 Příloha pro koleno DN 250 polypropylen, stupňů Dodávka a pokládka kanalizační trubky s plnou stěnou pro vysoké zatížení, včetně uložení a obsypu.trubka podle ČSN EN 1852 s násuvným hrdlem a pevně osazeným těsněním z EPDM (standard), doložená kruhová tuhost min. 16 kn/m 2, vysoká odolnost proti oděru, bez přídavku plnících látek. Potrubí označeno uvnitř údaji o výrobci, průměru a materiálu. Barva: oranžová s IR - reflexním pigmentem. Spodní úložná vrstva podle ČSN EN 1610 typ 1, 100 mm, opěrný úhel 90 stupňů, zakrytí 150 mm, materiál zásypu pro úložné vrstvy, boční zásyp a zakrytí podle ČSN EN 1610, zhutnění min 95% Protectora. Příloha k potrubí pro dodávku a pokládku kolen. Jakost materiálu, vlastnosti materiálu, těsnící systém a barva jako potrubí. Prokázána kruhová tuhost min.16 kn/m 2. Zalomení: 45, 88 stupňů. Koleno, např. výrobek REHAU AWADUKT PP nebo stejného druhu Stck. Potrubí, např. výrobek REHAU AWADUKT HPP nebo stejného druhu. Nabízený výrobek/typ: vyplní nabízející1, m Údaje k vrstvě pro uložení, k opěrnému úhlu a k zakrytí, uvedené u položek pro pokládku potrubí, jsou variabilní a závisí na parametrech zeminy a situaci při pokládce. 1/22

15 1.2.8 VÝROBNÍ SORTIMENT awadukt hpp SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Z POLYPROPYLENU PODLE ČSN EN 1852 Kanaltechnik KGEM AWADUKT HPP trubka s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem EPDM podle ČSN EN 1852 Materiál: RAU-PP Barva: oranžová min e Číslo zboží DN/OD BL d 1 Dmax t e min Hmotnost Ks/ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] bez hrdla paleta [kg/m] ,3 3, ,3 3, ,3 3, ,1 5, ,1 5, ,1 5, ,4 8, ,4 8, ,4 8, ,4 13, ,4 13, ,4 13, ,2 21, ,2 21, ,2 21, ,8 33, ,8 33, ,8 33, ,7 52, ,7 52, ,7 52,16 2 Dodací podmínky trubek AWADUKT HPP Označení DN/OD Stavební délka Trubka/pal. Pal.-šířka Pal.-výška Pal.-délka [m] pro st.dél. [mm] [Ks] ca. [m] ca. [m] KGEM ,17 0,91 1,28 3,28 6,28 KGEM ,05 0,90 1,35 3,35 6,35 KGEM ,05 0,86 1,43 3,43 6,43 KGEM ,00 1,05 1,47 3,47 6,47 KGEM ,25 0,91 1,55 3,55 6,55 KGEM ,10 1,10 1,60 3,60 6,60 KGEM ,35 0,74 1,75 3,75 6,75 1/23

16 KGB AWADUKT PP-koleno s těsnícím kroužkem EPDM Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD z 1 z 2 Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * ,82 volně * ,82 volně * ,78 volně * ,55 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/24

17 KGEA AWADUKT PP-jednoduchá odbočka 45 s těsnícím kroužkem EPDM Barva: oranžová Kanaltechnik Číslo zboží DN/OD z 1 z 2 z 3 Hmotnost Balení [d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , * 500/ , * 500/ , * 500/ , * 630/ ,40 volně * 630/ ,70 volně * 630/ ,40 volně * 630/ ,70 volně * 630/ ,70 volně * 630/ ,00 volně * 630/ ,50 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/25

18 KGEA AWADUKT PP-jednoduchá odbočka 90 s těsnícími kroužky EPDM Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD z 1 z 2 z 3 Hmotnost Balení [d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] * 160/ ,95 volně / , / ,73 volně * 200/ ,89 volně / ,25 volně * 250/ ,90 volně * 250/ ,95 volně / ,20 volně * 315/ ,50 volně * 315/ ,20 volně * 315/ ,20 volně * 400/ ,00 volně * 400/ ,30 volně * 400/ ,80 volně * 400/ ,10 volně * 400/ ,70 volně * 500/ ,80 volně * 500/ ,50 volně * 500/ ,00 volně * 500/ ,70 volně * 500/ ,30 volně * 500/ ,60 volně * 630/ ,10 volně * 630/ ,10 volně * 630/ ,80 volně * 630/ ,20 volně * 630/ ,10 volně * 630/ ,70 volně * 630/ ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání KGR AWADUKT PP-redukce s těsnícím kroužkem Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD z 1 Hmotnost Balení [d1/d2] [mm] [kg/ks] / , / , / , / , / , / , * 630/ ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/26

19 KGU AWADUKT PP-přesuvka s těsnícím kroužkem Barva: oranžová Kanaltechnik Číslo zboží DN/OD L Dmax Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , ,20 volně ,60 volně KGMM AWADUKT PP-přesuvka s těsnícími kroužky Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD L Dmax t Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , ,50 volně ,00 volně Kulový kloub AWADUKT PP kulový kloub Plynulé zalomení o +/- 7,5 v horizontálním nebo vertikálním směru s těsnícími kroužky EPDM Barva: oranžová D max t1 L t 2 ±7.5 Číslo zboží Provedení DN/OD L D max t 1 t 2 Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] hrdlo/hrdlo , hrdlo/konec trubky , /27

20 KGMM vario AWADUKT PP-dvojité hrdlo plynulé zalomení o +/- 7,5 v horozontálním nebo vertikálním směru s těsnícími kroužky EPDM Barva: oranžová D max ±3.75 ±3.75 L t Číslo zboží DN/OD L D max t Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [kg/ks] , , ,30 16 AWADOCK KG-KG DN 160 Připojení kanalizačních trubek DN/OD 160 z PVC ad PP na hladkostěnné plastové trubky Materiál: PP/EPDM/Q-TE-C Barva: oranžová/šedá/černá Číslo zboží. Hlavní /připojovací trubka DN/OD Hmotnost Karton/Pal. [kg/ks] /160 4, /160 4, /160 4, /160 4, /160 4, /160 4,00 48 Montážní klíč-sada Vyvinuto speciálně pro zabudování AWADOCK POLYMER CONNECT Materiál: ušlechtilá ocel Barva: stříbrná Číslo zboží Popis Balení Montážní klíč-sada AWADOCK PC (2-dílný) jednotlivě KGUS AWADUKT PP-připojovací kus z konce trubky kameniny na plast Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD d 1 d i L Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [kg/ks] , /28

21 KGRE AWADUKT PP-čistící kus s těsnícími kroužky EPDM Barva: oranžová Kanaltechnik Číslo zboží DN/OD d1 d2 L t Z1 Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] * ,35 volně * ,38 volně * ,05 volně * ,80 volně * ,85 volně * ,45 volně * ,80 volně * ,45 volně * Dodací lhůta na vyžádání AWADUKT PP-vyústění se žabí klapkou s těsnícím kroužkem EPDM Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD L t Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] ,43 volně ,11 volně ,42 volně ,18 volně ,50 volně * ,80 volně * ,50 volně * ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/29

22 KGF-SB AWADUKT-šachtové čerpadlo s jazýčkovým těsnícím kroužkem Materiál: RAU-SB 100 Barva:přírodní Číslo zboží DN/OD L Dmax Hmotnost Balení [mm] ca. [mm] [kg/ks] , , , , , , , , , , , , , , * ,50 8 * Materiál: vláknitý cement KGM AWADUKT-zátka hrdla Materiál: RAU-PUR 100 Barva: přírodní Číslo zboží DN/OD L Dmax Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , * ,00 volně * ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání; ; barva oranžová 1/30

23 Mazadlo pro spoje násuvného hrdla Kanaltechnik Číslo zboží Obsah Balení ml ml ml 324 AWADUKT PP-řezací kotouč k řezání trubekawadukt PP Číslo zboží D a D i Použitím tohoto řezacího kotouče se sníží na minimum roztavení nebo slepení při řezání. Takto lze rychle a bez problémů řezat i silnostěnné trubky PP. AWADUKT CUT Řezací přístroj pro snadné řezání trubek PP a PVC DN 110-DN 315 a srážení hran v jednom kroku. Sada obsahuje: 1 pevný kufřík 1 řezací přístroj 1200 W se speciálním řezacím kotoučem 6 orýsovacích pásek DN 110-DN podstavce 1 klíč s otvorem 1 šroubovák Číslo zboží Řezací kotouč AWADUKT CUT Řezací kotouč (vhodný jen pro AWADUKT CUT) Číslo zboží D a /31

24 VÝROBNÍ SORTIMENT AWADUKT hpp blue - SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Z POLYPROPYLENU PODLE ČSN EN 1852 KGEM AWADUKT HPP trubka s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem EPDM dle ČSN EN 1852 min e Číslo zboží DN/OD BL d 1 Dmax t e min Hmotnost ks/ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] bez hrdla pal. [kg/m] ,3 3, ,3 3, ,3 3, ,1 5, ,1 5, ,1 5, ,4 8, ,4 8, ,4 8, ,4 13, ,4 13, ,4 13, ,2 21, ,2 21, ,2 21, ,8 33, ,8 33, ,8 33, ,7 52, ,7 52, ,7 52,16 2 Dodací podmínky trubek AWADUKT HPP blue 1/32 Označení DN/OD Stavební délky Trubky/Pal. Pal.-šířka Pal.-výška Pal.-délka [m]pro st.dél. [mm] [ks] ca. [m] ca. [m] KGEM ,17 0,91 1,28 3,28 6,28 KGEM ,05 0,90 1,35 3,35 6,35 KGEM ,05 0,86 1,43 3,43 6,43 KGEM ,00 1,05 1,47 3,47 6,47 KGEM ,25 0,91 1,55 3,55 6,55 KGEM ,10 1,10 1,60 3,60 6,60 KGEM ,35 0,74 1,75 3,75 6,75

25 KGB AWADUKT PP-koleno s těsnícím kroužkem EPDM Barva: RAL 5009 azurově modrá Kanaltechnik Číslo zboží DN/OD α z 1 z 2 Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , , ,69 32 KGEA AWADUKT PP-jednoduchá odbočka 45 s těsnícím kroužkem EPDM Barva: RAL 5009 azurově modrá Číslo zboží DN/OD z 1 z 2 z 3 Hmotnost Balení [d 1 /d 2 ] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] / , / , / , / , / , / , * 500/ ,20 2 *Lieferzeit auf Anfrage KGR AWADUKT PP-redukce s těsnícím kroužkem EPDM Barva: RAL 5009 azurově modrá Číslo zboží DN/OD z 1 Hmotnost Balení [d 1 /d 2 ] [mm] [kg/ks] / , /33

26 KGU AWADUKT PP-přesuvka s těsnícími kroužky EPDM Barva: RAL 5009 azurově modrá Číslo zboží DN/OD L D max Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , ,94 16 KGMM AWADUKT PP-dvojité zásuvné hrdlo s těsnícími kroužky Barva: RAL 5009 azurově modrá Číslo zboží DN/OD L D max t Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , ,50 volně * ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/34

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKU KANALIZAČNÍ TRUBKY PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1852 Systém s kruhovou tuhostí SN16 Polypropylen bez plnicích látek Přehled výhod: Kruhová

Více

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWADUKT

Více

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKŮ A VÝHODY je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu PVC-U. Trubka je homogenní a plnostěnná podle

Více

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 rehau SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 Výrobní program Stavebnictví Automotive Průmysl MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních

Více

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWADUKT PVC SN8

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

Kompletní ceník platný od 20.července 2015

Kompletní ceník platný od 20.července 2015 KG trubky SN4 - Ultra-3 : 0,00 0,00 KGEM trubka DN 100 5175010 500 90,00 90,00 90,00 1/96 5175012 1000 131,00 131,00 131,00 1/50 5175014 2000 242,00 242,00 242,00 1/50 5175015 3000 340,00 340,00 340,00

Více

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu

Více

Kompletní ceník platný od 1.května 2014

Kompletní ceník platný od 1.května 2014 KG trubky SN4 - Ultra-3 : 0,00 0,00 = na dotaz KGEM trubka DN 00 57500 500 83,00 83,00 83,00 /96 57502 000 2,00 2,00 2,00 /50 57504 2000 224,00 224,00 224,00 /50 57505 3000 35,00 35,00 35,00 /50 57507

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda, je naším velkým

Více

Likvidace odpadních vod

Likvidace odpadních vod Likvidace odpadních vod SMR/SN 16 kanalizační trubka DN 150 DN 600 Kanalizační trubka z PP s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní plochou trubky podle ČSN EN 13476. třída kruhové tuhosti SN 16

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Trubky Quantum SN 12 vysoce odolné a cenově přístupné

Trubky Quantum SN 12 vysoce odolné a cenově přístupné kanalizační systém Quantum SN 12 Quantum SN 12 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda, je naším velkým bohatstvím a životodárnou tekutinou. Její čistotu musíme proto

Více

Firma: Stanislav MAREŠ, s.r.o. CENÍK

Firma: Stanislav MAREŠ, s.r.o. CENÍK Firma: Stanislav MAREŠ, s.r.o. Strana: 1 / 5 111000,00 KGEM trubka DN 100x0,5m SN4 ks 38,00 46,00 111001,00 KGEM trubka DN 100x1m SN4 ks 57,00 69,00 111002,00 KGEM trubka DN 100x2m SN4 ks 106,00 129,00

Více

Kanalizační potrubí KG z PVC

Kanalizační potrubí KG z PVC www.wavin.cz Komerční park Tulipán, Palackého 1153/76, 702 00 Ostrava - Přívoz tel.: 596 136 300 fax.: 596 136 301 Helenín 54/4760, 586 03 Jihlava 3 tel.: 567 312 901 fax.: 567 312 904 Do Čertouz, hala

Více

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz PEVEFOR Trubky a filtrační trubky PVC pro studny Vydání srpen 2009 www.dyka.cz Technická příručka PEVEFOR Obsah strana PVC potrubí PEVEFOR pro vystrojení studní a jímání vody.....................................................

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová DATUM: 01.01.2017 POBOČKA: STRANA 1 / 6 Systém KG KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 15, barva 35,00 Kč bez DPH 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL 1 Obsah GRAVITAL...pro životní prostředí 3 hospodárně 4 100% tvárná litina pro gravitační proudění 5 100% stálá investice 6 100% ochrana životního

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

Wavin Solidwall PVC SN 12

Wavin Solidwall PVC SN 12 6. kapitola Wavin Solidwall PVC SN 12 Výhody systému robustní plnostěnná konstrukce vysoká podélná tuhost vysoká kruhová tuhost SN 12 do míst s vysokým zatížením dopravou snadné napojení do všech šachet

Více

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Obsah Systém Ekoplastik základní informace... 4 Technické parametry... 5 Wavin K-press,

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY DN 630, DN 800 a DN 1000 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMU... strana 3 1.1. KONSTRUKCE ŠACHET DN 600 - DN 1000... strana 3 1.2. REVIZNÍ

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Kanalizační systémy KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16................................... 8 Montáž potrubí...................................

Více

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz ISO 9001 C e n í k Platnost od: 1. 6. 2010 Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANAIZAČNÍ SYSTÉMY PRAGMA SN 12, SN 16 Výhody trub PRAGMA SN 12 PRAGMA SN 16 Dlouholetá těsnost Vysoká kruhová tuhost (SN 12 nebo SN 16) Světlá vnitřní stěna,

Více

Domovní odpadní potrubí Zvuková izolace.

Domovní odpadní potrubí Zvuková izolace. TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Domovní odpadní potrubí Zvuková izolace. Protipožární ochrana. Upevňovací technika POLO-KAL NG. POLO-KAL 3S. POLO-CLIP. POLO-CLIP HS POLO-ASV. POLO-BSM. POLO-FLAMM BSM-F 2. POLOPLAST

Více

Kanalizační potrubí a šachty,

Kanalizační potrubí a šachty, Softwarová podpora Únor 2014 Úspora času díky softwarové podpoře Projektantům nabízíme zdarma ke stažení ucelený software společností Sweco Hydroprojekt a AutoPEN. Inženýrské sítě Průvodce sortimentem

Více

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál Červenec 2013 Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu Technický manuál Obsah Obsah Úvod Katalog Wavin X-Stream Charakteristika a výhody systému...... 4 Montáž potrubí....................

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2011-06-01 You can t beat quality KERAMO STEINZEUG, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2011-05-01

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ 3D průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

Ultra Rib 2. 3. kapitola. Výhody systému

Ultra Rib 2. 3. kapitola. Výhody systému 3. kapitola Ultra Rib 2 Výhody systému plnostěnná žebrovaná konstrukce určeno do míst s malým krytím a vysokým zatížením extrémně těsný spoj i v případě deformace použití i v nepříznivých geologických

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE katalog ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA moderní potrubní systémy Spalinové systémy jsou moderní potrubní systémy vyráběné renomovaným německým výrobcem zabývajícím se vývojem

Více

Gravitační kanalizace, šachty. Průvodce sortimentem kanalizačních systémů

Gravitační kanalizace, šachty. Průvodce sortimentem kanalizačních systémů Gravitační kanalizace, šachty Průvodce sortimentem kanalizačních systémů Obsah Přehled a vlastnosti materiálů.... 4 Technické parametry... 6 Konstrukce a těsnost plastového potrubí.... 8 Technické parametry...

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE Porovnání potrubních systémů pro výstavbu kanalizace Listopad 2006 1 Technicko ekonomická studie porovnání potrubních systémů pro výstavbu kanalizace V této studii se budeme

Více

Názov výrobku Rozmer M.J. Cena/ Cena/SKK

Názov výrobku Rozmer M.J. Cena/ Cena/SKK PVC rúra kanalizačná hladká KGEM SN 4 110x3,2x500 ks 4,02 121 110x3,2x1000 ks 5,24 158 110x3,2x2000 ks 7,44 224 110x3,2x3000 ks 10,49 316 110x3,2x5000 ks 16,93 510 110x3,2x6000 ks 20,58 620 125x3,2x500

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby

Více

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015 www.kanalizacezplastu.cz PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE: HT-Systém PLUS Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních potřeb a požadavků

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ NICE betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami povrch betonových dlažebních bloků je strukturovaný vydlážděné

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

Ø 102 ± 5. HL Připojení DN110

Ø 102 ± 5. HL Připojení DN110 350 HL WC EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Napojení záchodových mís Základní informace k projektování a montáži HL nabízí pro každý typ záchodové mísy vhodné řešení připojení, které vyhovuje z

Více

Obj. č.../ koextrudované rabat 12L= 0,0 Příklad obj. => 300/5. rabat 12S= 0,0

Obj. č.../ koextrudované rabat 12L= 0,0 Příklad obj. => 300/5. rabat 12S= 0,0 Platnost od 18.5.2015 Ceny jsou bez DPH. KANALIZAČNÍ SYSTÉMY Kanalizační trubky hladké SN 4 z PVC podle ČSN EN 13476 Kanalizační trubky SN4 rabat 12S= 0,0 Obj. č..../ koextrudované rabat 12L= 0,0 Příklad

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY. Ceník platný od 26. 3. 2012, ceny bez DPH. Kanalizační trubky hladké SN 8 z PVC podle ČSN EN 1401 skupina 17

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY. Ceník platný od 26. 3. 2012, ceny bez DPH. Kanalizační trubky hladké SN 8 z PVC podle ČSN EN 1401 skupina 17 Kanalizační trubky hladké SN 4 z PVC podle ČSN EN 13476 skupina 12 Kanalizační trubky SN4 Obj. č.... /... Kanalizační trubky hladké SN 8 z PVC podle ČSN EN 13476 skupina 17 Kanalizační trubky SN8 délka

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR

KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR TECHNICKÉ PARAMETRY MATERIÁL: POLYETHYLÉN DRUHY SPOJOVACÍCH TRUBEK: PVC HLADKÉ A KORUGOVANÉ PE HLADKÉ A KORUGOVANÉ PP HLADKÉ A KORUGOVANÉ KABELOVÉ KOMORY POLYETHYLÉNOVÁ

Více

Drenážní trouby POLIDREN DN OD DRENOSEWER DN OD DRENOPAL DN OD, DN ID

Drenážní trouby POLIDREN DN OD DRENOSEWER DN OD DRENOPAL DN OD, DN ID Drenážní trouby POLIDREN DN OD DRENOSEWER DN OD DRENOPAL DN OD, DN ID - 45 - Drenážní trouby POLIDREN POLIDREN, perforace na 360 DN 110 125 140 160 200 po obvodu trubky 3 3 3 3 4 Délka otvoru, mm 15 15

Více

REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000. 1. Komplexní systém pro dopravu odpadních vod

REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000. 1. Komplexní systém pro dopravu odpadních vod REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY, 800, 1000 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY, 800, 1000 Použití plastu, přináší, podobně jako u potrubí, i v oblasti šachet značné praktické a ekonomické výhody. Jmenujme především nízkou

Více

Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁL A KATALOG VÝROBKŮ. Wavin X-Stream

Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁL A KATALOG VÝROBKŮ. Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁ A KATAOG VÝROBKŮ Wavin X-Stream Obsah Charakteristika a výhody systému... 4 Montáž potrubí... 8 Pokládka potrubí... 10 Doprava, manipulace

Více

přísadami dle Délka [mm] [mm]

přísadami dle Délka [mm] [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ LYON betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva)) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební bloky Brož Lyon jsou vyráběny, sledovány

Více

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm]

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ SEVILLA průmyslověě vyráběné betonovéé dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové

Více

AWADUKT THERMO antimikrobiální SYSTÉM TEPELNÉ VÝMĚNY VZDUCHU S VYUŽITÍM TEPLa ZEMĚ PRO KONTROLOVANÉ VĚTRÁNÍ - CENÍK /5 CZ

AWADUKT THERMO antimikrobiální SYSTÉM TEPELNÉ VÝMĚNY VZDUCHU S VYUŽITÍM TEPLa ZEMĚ PRO KONTROLOVANÉ VĚTRÁNÍ - CENÍK /5 CZ AWADUKT THERMO antimikrobiální SYSTÉM TEPELNÉ VÝMĚNY VZDUCHU S VYUŽITÍM TEPLa ZEMĚ PRO KONTROLOVANÉ VĚTRÁNÍ - CENÍK 342300/5 CZ Platný od 01.08.2015 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví

Více

CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY

CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY Střešní a obkladová krytina Onduline je vhodná pro použití na domy, chaty, zahradní domky, garážová stání, altánky, kůlny, přístřešky technických zařízení apod. Pokládka

Více

AWADUKT z materiálu RAU-PVC 1100 systém trubek a tvarovek bez plniv dle EN 1401-1 pro kanalizaãní rozvody uloïené do zemû kompletní program DN 110-500

AWADUKT z materiálu RAU-PVC 1100 systém trubek a tvarovek bez plniv dle EN 1401-1 pro kanalizaãní rozvody uloïené do zemû kompletní program DN 110-500 AWADUKT z materiálu RAU-PVC 1100 systém trubek a tvarovek bez plniv dle EN 1401-1 pro kanalizaãní rozvody uloïené do zemû kompletní program DN 110-500 ISO 9001 Systémy více neï jen trubky Technická informace

Více

Komínový systém KeraStar

Komínový systém KeraStar svìtlý prùøez v cm Obsah: strana Vlastnosti 1 Popis 2 Sortiment 3 Schéma 4 Konstrukèní øešení 5 Statické zajištìní 6 Vlastnosti Charakteristika Certifikát Oblast použití Místa použití a paliva Spotøebièe

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt Informační prospekt Svěrné mechanické tvarovky ijoint GEROtop spol. s r.o., Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou Liberec, T: 485 148 723, F: 485 120 574, www.gerotop.cz Výhody ijoint, nová generace polypropylenových

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

www.ronn.cz Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika

www.ronn.cz Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika www.ronn.cz RONN TECH ODLUČOVACÍ A VSAKOVACÍ TECHNIKA DRENÁŽNÍ SYSTÉMY PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A BUDOV Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika Obsah strana Drenáže

Více

Plasty a pomůck Plasty a pomůc y

Plasty a pomůck Plasty a pomůc y Čas na servis? servis laboratorních přístrojů smluvní údržba a pravidelné prohlídky dodávky spotřebního materiálu...pro Vaše pohodlí 306 www.helago-cz.cz Válce odměrné Válec odměrný vysoký, PP, průsvitný,

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

6 RAUTHERMEX PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ CENÍK 2016 RAUTHERMEX 6.1

6 RAUTHERMEX PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ CENÍK 2016 RAUTHERMEX 6.1 6 RAUTHERMEX PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ CENÍK 2016 RAUTHERMEX 6.1 OBSAH 6.1 Potrubí pro rozvody topení a vody 6.3 6.2 Kolena domovních přípojek 6.5 6.3 Rauthermex cool pro rozvody chladící vody, sdr 11 6.6

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče Řezání / broušení 2006/2007 Diamantové řezné kotouče Řezné kotouče Brusné kotouče Lamelové brusné kotouče Fíbrové brusné kotouče Kartáče z ocelového drátu... příslušenství k profesionálnímu použití Přehled

Více

TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z pe 100-RC

TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z pe 100-RC TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z pe 100-RC 1 3. OBSAH Strana 3......... Tlakové trubky RAUPROTECT z PE 100-RC 3.1....... Rozsah platnosti / normy produktu / rozsah použití...32 3.1.1.... Plyn....................................................................................

Více

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO TECHNICKÝ LIST BROŽ TVÁŘ KAMENE - GABRO PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO Sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Deska, Stříška (na sloupek oboustranná, na sloupek jednostranná, na desku oboustranná, na desku

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

DATUM: 13.07.2016 POBOČKA: Most STRANA 1 / 6. 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová

DATUM: 13.07.2016 POBOČKA: Most STRANA 1 / 6. 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová DATUM: 13.07.2016 POBOČKA: Most STRANA 1 / 6 Systém KG KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 15, barva 35,00 Kč bez DPH 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110

Více

Kabuflex Ochrana kabelů uložených v zemi. Pomáhá udržet náš ztechnizovaný svět v chodu.

Kabuflex Ochrana kabelů uložených v zemi. Pomáhá udržet náš ztechnizovaný svět v chodu. Kabuflex Ochrana kabelů uložených v zemi. Pomáhá udržet náš ztechnizovaný svět v chodu. Stav: Květen 013 DRENÁŽNÍ SYSTÉMY ELEKTROSYSTÉMY DOMÁCÍ TECHNIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY Kabuflex S, Kabuflex R a Kabuflex

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Netlakové systémy KANALIZAČNÍ SYSTÉMY......................................... strana 3-13 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY.....................................

Více

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE SPOJ STANDARD 88 SPOJ I.M. (INTERMATERIAL) 89 ZÁMKOVÉ SPOJE

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

Lisovací systémy Viega. Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace.

Lisovací systémy Viega. Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace. Lisovací systémy Viega Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace. Viega. Vždy o krok napřed! Existují věci, které mají trvalou hodnotu. I po více než 110 letech. Inovace a podnikatelské vize jsou u firmy

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

aquatherm inovace ve světe barev colours ofinnovation state of the pipe

aquatherm inovace ve světe barev colours ofinnovation state of the pipe colours ofinnovation innovation in Farbe inovace ve světe barev state of the pipe 1 AEROFLEX, a. s., Pražská 298, P.O. Box 28, 250 36 Brandýs nad Labem, Česká republika /sklad-kancelář-areál AMZ/ GSM:

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

Návod pro instalaci, montáž a údržbu podzemních nádrží na dešťovou vodu Carat 2 700 26 000 litrů

Návod pro instalaci, montáž a údržbu podzemních nádrží na dešťovou vodu Carat 2 700 26 000 litrů Návod pro instalaci, montáž a údržbu podzemních nádrží na dešťovou vodu Carat 2 700 26 000 litrů Body uvedené v tomto návodu je nezbytně nutno respektovat. Při jejich nedodržení zaniká jakýkoliv garanční

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů Úsporné řešení pro vaše topení ÚVOD PLYNOVÝCH KOTLŮ Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační kotle. Odkouření

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

!!! Lapače tuků z armovaného betonu bez vnitřní ochranné vrstvy jsou naprosto nevyhovující!!!

!!! Lapače tuků z armovaného betonu bez vnitřní ochranné vrstvy jsou naprosto nevyhovující!!! Odllučovače orrganiických ((rrosttlliinných a žiivočiišných)) ttuků a ollejjů podlle EN 1825 a DIIN 4040--100 Hlavní důvody stále masovějšího zavádění odlučovačů organických tuků pro veškeré objekty vypouštějící

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více