REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour"

Transkript

1 REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie

2 1/10

3 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní program trubek a tvarovek s minimální kruhovou tuhostí 16 kn/m 2 (SN16) - vysoká rázová odolnost i při nízkých teplotách - možnost využití při mělké pokládce, jako i při vysokém přesahu pokrytí RAUSISTO+: - optimalizované bodové zatížení trubky - úspory při dlouhých odpisech a možnost použití hrubozrnného materiálu pro pokládku resp. výkopový materiál - velmi vysoká odolnost proti oděru - vyplachování tlakem do 340 bar Cool Colour-Technologie: - úspory pomocí rychlé a jednoduché pokládky - nové barevné rozlišení a použití IR-reflexních barevních pigmentů Polypropylén bez plnících látek: - vysoká rázová odolnost i při nízkých teplotách Vysoká statická a dynamická zatížitelnost: - využití i při vysokém dopravním zatížení, jak při mělké i hluboké pokládce Chemická a teplná zatížitelnost: - vhodné k odvádění průmyslových odpadních vod Tésná vůči cizím vodám: - trvalá těsnost - úspory při úpravě odpadních vod Systém těsnění Safety-Lock: - ani při zasouvání nemůže dojít omylem k vysunutí těsnění - lze využít v citlivých oblastech jako jsou vodní ochranná pásma II a III Vnitřní označení: - jednoznačná identifikace při kontrole kanalizace i kamerovým systémem Životnost 100 let, atestována ústavem LGA Norimberk: - bez nákladů na sanace - nízké náklady na odpisy Kruhová tuhost systému SN16 RAUSISTO+ CoolColour-Technologie Záruka 10 let 1/11

4 1.2.1 řešení kanalizačních SÍTÍ z polypropylenu KVALITA PODLE ČSN EN 1852 O smysluplnosti některých norem nebo nařízení lze určitě diskutovat, avšak v oblasti technických produktů je užitečnost norem nesporná. To ukazuje aktuální přepracování Evropské normy DIN EN z června Pro uživatele je z normy ihned zřejmé, že se jedná výhradně o polypropylenové plnostěnné trubky bez plnících látek. Výraz Plnostěnné trubky bez plnících materiálů ve smyslu normy znamená, že celá stěna trubky musí mít stejné složení materiálu (polypropylen bez plniv). Kromě toho bylo vyhověno trendu zvláště vysoké kruhové tuhosti a byla nově zahrnuta třída tuhosti SN16 pro maximální statické a dynamické zatížení. Polypropylen základ produktů extra třídy. Čistý polypropylen je vysoce kvalitní materiál, který se v uplynulých letech osvědčil v různých oblastech automobilového průmyslu, lékařské techniky a také v mnoha průmyslových využitích. Pro výrobu kanalizačních trubek pro vysoké zatížení REHAU AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10, tvarovek a šachet se používá vysoce kvalitní, čistý polypropylen bez přídavku plnících látek podle ČSN EN Polypropylen se vyznačuje následujícími vlastnostmi materiálu: Mechanické Ideální vyváženost mezi vysokou tuhostí a rázovou pevností Tepelné Možnost použití jak při nízkých teplotách (až -20 C), tak při vysokých teplotách (krátce až 90 C) Chemické Odolnost proti agresivním substancím Ekologické Ekologicky a fyziologicky zcela nezávadný, i po desetiletích lze opět recyklovat 1/12

5 1.2.2 awadukt HPP MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÝ A OVĚŘENÝ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Kanaltechnik Již déle než 10 let se v Německu vyrábějí trubky AWADUKT PP a dosahují nejvyššího standardu kvality. Mezitím je AWADUKT PP doáván i daleko za hranice Německa. Poté co má téměř každá země speciální požadavky na své kanalizační systémy, musí se tyto systémy zkoušet a schvalovat podle specifických národních předpisů. AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10 má mimo jiné speciální schválení pro Švýcarsko, Rakousko, Belgii, Polsko a Českou republiku. Kvalita trubek a tvarovek AWADUKT PP se v REHAU zkouší permanentně. Kromě toho se kvalita trubek a tvarovek pravidelně sleduje v externích zkušebnách. Speciální posuzování a zkoušky, týkající se např. životnosti a těsnosti vůči cizím vodám provádí LGA Norimberk, IKT, ITC Zlín, popř. VÚPS Praha. 1/13

6 awadukt Hpp MADE in germany Moderní výrobní metody, jako extruze a vstřikolisování: - vysoká trvalá kvalita - dlouholeté zkušenosti - krátké dodací lhůty 1A Kvalita: - polypropylen - bez plnících látek - chemicky odolný - 100% těsné - možnost statického zatížení - dlouhá životnost - snadná manipulace Závod Viechtach výroba AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10 1/14

7 1.2.3 VLASTNOSTI VÝROBKU JEJICH VYUŽITÍ BEZPEČNOST PO CELÉ GENERACE Kanaltechnik AWADUKT HPP ověřen a ještě lepší... Kruhová tuhost systému SN16 Přednosti: Celý systém je jen tak pevný jako jeho nejslabší článek, a proto je celý systém kanalizačních trubek a tvarovek dimenzován tak, aby všechny díly dosahovali minimální kruhovou tuhost 16 kn/m 2 (SN16). Ve spojení s použitým polypropylenem bez plniv vznikla enormní rázová odolnost, i při nízkých teplotách. Vaše výhody: Úspora nákladů, celý systém AWADUKT HPP lze využít i při mělkých pokládkách, např. při odvodnění velkých dopravních ploch. Široká možnost využití, od trubek pro odvodnění pozemků až po extrémní pokládky a zatížení. Např. lze tento ystém využít i při stavbě letištních ploch nebo terminálu pro přepravní kontejnery. RAUSISTO + Přednosti: Kanalizační trubky jsou vystavovány mnohonásobnému zatížení, např. tlakovému proplachování kanálů, bodovému zatížení kamením nebo abrazivních látek ve vodě. Pomocí rozvinutého RAUSISTO-provedení bylo optimalizováno bodové zatížení. U RAUSISTO trubek již známa, velmi vysoká odolnost proti oděru a stálost při tlakovém proplachování ( prokazatelně do 340 bar) zůstávají beze změn. COOL COLOUR Přednosti: Barevným provedením trubek AWADUKT HPP a zejména využitím IR-reflekčníchbarevných pigmentů dochází k snižování jednostranné teplné roztažnosti při působení tepla. Vaše výhody: Úspora nákladů při dlouhodobých odpisech vzhledem zvýšené bezpečnosti při použití. Robustnost a odolnost stavebních prvků nabízí možnost využití, hrubozrnného materiálu, cenově výhodné pokládky resp. výkopového materiálu se soudružným podílem. Vaše výhody: Úspora nákladů pomocí - rychlé a jednoduché pokládky - využitím, velkých stavebních délek, i při malém spádu. Tímto lze redukovat možné odchylky vyrovnaného materiálu na minimum. 1/15

8 VLASTNOSTI VÝROBKU JEJICH VYUŽITÍ BEZPEČNOST PO CELÉ GENERACE Profitujte z mnoha výhod systému kanalizačních trubek pro vysoké zatížení řešení AWADUKT HPP: 1 Vlastnosti při pokládce - masivní tlošťka stěny - polypropylen bez plnících látek dle ČSN EN prokázána kruhová tuhost systému SN16 (16 kn/m 2 ) t.j. celý systém trubek a tvarovek vykazuje min. kruhovou tuhost 16 kn/m 2 - vysoká rázová odolnost i při nízkých teplotách - Cool-Colour: využitím IR-reflexních barevných pigmentů bylo dosaženo snížení jednostranného tepelného roztažení při působení tepla 2 Vlastnosti v provozu - prokázána vysoká trvalá mechanická pevnost - použití vysoce kvalitního polypropylenu dle ČSN EN konstrukce s plnou stěnou - velká tloušťka stěny - rozvinutá receptura RAUSISTO+: - odolnost vůči bodovému zatížení - odolnost při tlakovém proplachování - prokazatelně do 340 bar - vyspká odolnost proti oděru - chemická a tepelná odolnost Vaše výhody: Úspora nákladů: - použitím cenově výhodného obsypového materiálu s velikostí zrna až 75 mm podle zatížení a materiálu zeminy - často není nutná časově a cenově náročná výměna zeminy - využití při mělké pokládce, např. odvodnění velkých dopravních ploch - rychlá, jednoduchá pokládka - možnost využití velké stavební délky i při nízkém spádu Velké bezpečností rezervy proti mechanickému poškození: - v obvyklých nepříznivých podmínkách na stavbách - při nízkých teplotách až do -20 C Vaše výhody: Univerzální využití: - i při velkém dopravním zatížení a malém překrytí - zvýšená odolnost proti vyboulení při velkých hloubkách položení a vysoké hladině spodní vody Trvalá funkce: - také po desetiletích provozu bez znatelného oděru - použití pro průmyslové odpadní vody s chemickým zatížením - zvýšená bezpečnost při použití, nejen robustností a odolností stavebních prvků - pevně zafixované těsnění díky speciálnímu těsnícímu systému SL (Safety-Lock) - i při deformaci nebo zalomení je zaručená vysoká těsnost - těsnost řešení kanalizačních sítí REHAU vůči cizím vodám bylo potvrzeno řadou zkoušek institutem IKT - ani při zasouvaní nemůže omylem dojít k vysunutí těsnění - lze použít také v citlivých oblastech jako jsou vodní ochranná pásma II a III - trvalá těsnost - úspory při úpravě odpadních vod 1/16

9 Kanaltechnik 3 Vlastnosti při údržbě - hladká vnitřní plocha díky receptuře RAUSISTO+ - velká tloušťka stěny Vaše výhody: Nízké náklady na údržbu: - minimální usazování pevných látek - velké bezpečnostní rezervy při čištění kanalizace také po pokládce, i při tlakovém proplachování do 340 bar - vnitřní označení od DN 160 na horní stěně hrdla resp. vnitřní straně trubky s uvedením výrobce, označením výrobku a rozměry - jednoznačná identifikace při kontrole kanalizace i po pokládce 4 Vlastnosti: dlouhá životnost Potvrzená životnost (LGA Nürnberg) nejméně 100 let na základě: - materiálu 1A - absence plnících látek - provedení s plnou stěnou - meze pevnosti v tečení - trvalé mechanické pevnosti - výpočtu konečných prvků Vaše výhody: - nízké náklady na odpisy pomocí dlouhého odpisového období - bez nákladů na sance 1/17

10 1.2.4 OBSYPOVÉ MATERIÁLY Pro awadukt hpp Schválené obsypové materiály pro AWADUKT HPP Zatížení do SLW 60 (pokud není uvedeno jinak), doporučuje se statický výpočet Obsypový materiál Velikost zrna AWADUKT HPP (rovnoměrné rozdělení) DN DN 200 DN DN 630 Písek pro obsyp trubek 0-4 Kulatý písek Drť (lámaný materiál) Štěrk/směs štěrku Směs štěrku (lámaný materiál) Urovnávací štěrk (lámaný materiál) Recyklovaný materiál (lámaný materiál), např. recyklát betonu a cihel Sklářský písek, sklářská písková drť a sklářská drť 0-8 z recyklovaného skla Sklářská drť z recyklovaného skla Jiné obsypové materiály odchylující se od normy lze použít po schválení firmou REHAU. Zatížení do SLW 60 Zatížení do SLW 60, překrytí >/= 1m Zatížení do SLW 30, překrytí >/= 1m 1/18

11 1.2.5 OBLASTI POUŽITÍ Kanaltechnik Systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení REHAU AWADUKT HPP nabízí mnoho výhod a používá se tam, kde jiné systémy kanalizačních trubek narážejí na své meze. Je tedy velmi vhodný zvláště pro použití, kde na nejvyšším místě stojí trvalá bezpečnost. Právě když se vyžaduje maximální možné zatížení nebo se pokládka provádí za komplikovaných podmínek, ukazuje se, že systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení REHAU AWADUKT HPP vyhoví i extrémně vysokým nárokům. Extrémní podmínky pokládky: - vysoká hladina spodní vody - záplavové oblasti - vysoké dopravní zatížení při nízkém překrytí Městská kanalizace: - nové přípojky - výměna kanalizace Průmysl: - velmi dobrá chemická odolnost (hodnota ph 1-13) - vhodné pro oblasti s nákladní dopravou 1/19

12 1.2.5 Die EINSATZBEREICHE Letiště: - vysoké statické a dynamické zatížení - těsnící systém, odolný proti olejům a benzínu Extrémní zatížení: - nákladní terminál - speciální přepravní vozidla Vodní ochranné pásmo II a III: - splnění všech požadavků ATV-DVWK-A prokázaná těsnost 2,5 barů - pevně vložené těsnění - velká tloušťka stěny Tekoucí zemina: - vysoká podélná tuhost Speciální použití: - svařované spoje, odolné proti působení podélných sil - kanalizace v příkrých trasách 1/20

13 1.2.6 ŘEŠENÍ KANALIZAČNÍCH SÍTÍ Kanaltechnik AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10 a AWAŠACHTA PP DN nepřekonatelné duo: AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10 AWAŠACHTA PP DN 1000 Materiál - polypropylen - polypropylen - bez plnících látek dle normy ČSN EN bez plnících látek Těsnící systém - bezpečnostní těsnící systém Safety-Lock - bezpečnostní těsnící systém Safety-Lock- s pevně s pevně osazenými těsněními osazenými těsněními - s prokázanou těsností do 2,5 bar přetlaku - se zátěží odolnými těsnícími kroužky DN 1000, doklad osvědčením SKZ chráněně usazenými v komoře - zkouška těsnosti vůči cizím vodám - doklad těsnosti posudkem MFPA od IKT (více než 1000 hod při podtlaku 0,8 barů) - zkouška těsnosti IKT vůči cizím vodám (více než 1000 h při podtlaku 0,8 barů) Zatížitelnost - vysoká kruhová tuhost trubky - vysoká kruhová tuhost - vysoká rázová odolnost díky konstrukci s plnou stěnou - vysoká rázová odolnost díky konstrukci s plnou stěnou - prokázána vysoká kruhová tuhost tvarovek, - stabilní klenbový konus, který odolá i vysoké dopravní Osvědčení o zkoušce MFPA Weimar zátěži do SLW 60 (nákladní doprava 60 t) Zpráva o zkoušce číslo B doloženo posudkem LGA (výpočet FEM) Odolnost - chemická odolnost hodnota ph chemická odolnost hodnota ph odolnost proti korozi - odolnost proti korozi - tepelná odolnost (krátce do 90 C, - tepelná odolnost (krátkodobě do 90 C, dlouhodobě do 60 C) dlouhodobě do 60 C) - odolnost proti oděru - odolnost proti oděru - životnost 100 let (doloženo posudkem LGA) - životnost 100 let (doloženo posudkem LGA) - stavební certifikace DIBt Údržba - vysokotlaké proplachování do340 bar - snadná údržba díky hladkému povrchu díky receptuře RAUSISTO-, doloženo - plošina bezpečná pro chůzi (doloženo BGIA) osvědčením iro ze dne barva vhodná pro inspekční kontroly - barva vhodná pro inspekční kontroly Pokládka - pokládka do -20 C, doloženo testem - pokládka do -20 C, doloženo testem s ledovými krystaly, osvědčení SKZ č /99 s ledovými krystaly, osvědčení SKZ č /99 - snadná manipulace - snadná manipulace (nízká hmotnost) 1/21

14 1.2.7 TEXT PRO VÝPIS MATERIÁLU TEXTY PRO VÝPIS MATERIÁLU OBDRŽÍTE V SÍDLE REHAU Příklad výpisu: Kanalizační trubka s plnou stěnou pro vysoké zatížení DN 400 polypropylen SN 16 Příloha pro koleno DN 250 polypropylen, stupňů Dodávka a pokládka kanalizační trubky s plnou stěnou pro vysoké zatížení, včetně uložení a obsypu.trubka podle ČSN EN 1852 s násuvným hrdlem a pevně osazeným těsněním z EPDM (standard), doložená kruhová tuhost min. 16 kn/m 2, vysoká odolnost proti oděru, bez přídavku plnících látek. Potrubí označeno uvnitř údaji o výrobci, průměru a materiálu. Barva: oranžová s IR - reflexním pigmentem. Spodní úložná vrstva podle ČSN EN 1610 typ 1, 100 mm, opěrný úhel 90 stupňů, zakrytí 150 mm, materiál zásypu pro úložné vrstvy, boční zásyp a zakrytí podle ČSN EN 1610, zhutnění min 95% Protectora. Příloha k potrubí pro dodávku a pokládku kolen. Jakost materiálu, vlastnosti materiálu, těsnící systém a barva jako potrubí. Prokázána kruhová tuhost min.16 kn/m 2. Zalomení: 45, 88 stupňů. Koleno, např. výrobek REHAU AWADUKT PP nebo stejného druhu Stck. Potrubí, např. výrobek REHAU AWADUKT HPP nebo stejného druhu. Nabízený výrobek/typ: vyplní nabízející1, m Údaje k vrstvě pro uložení, k opěrnému úhlu a k zakrytí, uvedené u položek pro pokládku potrubí, jsou variabilní a závisí na parametrech zeminy a situaci při pokládce. 1/22

15 1.2.8 VÝROBNÍ SORTIMENT awadukt hpp SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Z POLYPROPYLENU PODLE ČSN EN 1852 Kanaltechnik KGEM AWADUKT HPP trubka s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem EPDM podle ČSN EN 1852 Materiál: RAU-PP Barva: oranžová min e Číslo zboží DN/OD BL d 1 Dmax t e min Hmotnost Ks/ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] bez hrdla paleta [kg/m] ,3 3, ,3 3, ,3 3, ,1 5, ,1 5, ,1 5, ,4 8, ,4 8, ,4 8, ,4 13, ,4 13, ,4 13, ,2 21, ,2 21, ,2 21, ,8 33, ,8 33, ,8 33, ,7 52, ,7 52, ,7 52,16 2 Dodací podmínky trubek AWADUKT HPP Označení DN/OD Stavební délka Trubka/pal. Pal.-šířka Pal.-výška Pal.-délka [m] pro st.dél. [mm] [Ks] ca. [m] ca. [m] KGEM ,17 0,91 1,28 3,28 6,28 KGEM ,05 0,90 1,35 3,35 6,35 KGEM ,05 0,86 1,43 3,43 6,43 KGEM ,00 1,05 1,47 3,47 6,47 KGEM ,25 0,91 1,55 3,55 6,55 KGEM ,10 1,10 1,60 3,60 6,60 KGEM ,35 0,74 1,75 3,75 6,75 1/23

16 KGB AWADUKT PP-koleno s těsnícím kroužkem EPDM Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD z 1 z 2 Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * ,82 volně * ,82 volně * ,78 volně * ,55 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/24

17 KGEA AWADUKT PP-jednoduchá odbočka 45 s těsnícím kroužkem EPDM Barva: oranžová Kanaltechnik Číslo zboží DN/OD z 1 z 2 z 3 Hmotnost Balení [d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , * 500/ , * 500/ , * 500/ , * 630/ ,40 volně * 630/ ,70 volně * 630/ ,40 volně * 630/ ,70 volně * 630/ ,70 volně * 630/ ,00 volně * 630/ ,50 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/25

18 KGEA AWADUKT PP-jednoduchá odbočka 90 s těsnícími kroužky EPDM Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD z 1 z 2 z 3 Hmotnost Balení [d1/d2] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] * 160/ ,95 volně / , / ,73 volně * 200/ ,89 volně / ,25 volně * 250/ ,90 volně * 250/ ,95 volně / ,20 volně * 315/ ,50 volně * 315/ ,20 volně * 315/ ,20 volně * 400/ ,00 volně * 400/ ,30 volně * 400/ ,80 volně * 400/ ,10 volně * 400/ ,70 volně * 500/ ,80 volně * 500/ ,50 volně * 500/ ,00 volně * 500/ ,70 volně * 500/ ,30 volně * 500/ ,60 volně * 630/ ,10 volně * 630/ ,10 volně * 630/ ,80 volně * 630/ ,20 volně * 630/ ,10 volně * 630/ ,70 volně * 630/ ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání KGR AWADUKT PP-redukce s těsnícím kroužkem Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD z 1 Hmotnost Balení [d1/d2] [mm] [kg/ks] / , / , / , / , / , / , * 630/ ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/26

19 KGU AWADUKT PP-přesuvka s těsnícím kroužkem Barva: oranžová Kanaltechnik Číslo zboží DN/OD L Dmax Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , ,20 volně ,60 volně KGMM AWADUKT PP-přesuvka s těsnícími kroužky Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD L Dmax t Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , ,50 volně ,00 volně Kulový kloub AWADUKT PP kulový kloub Plynulé zalomení o +/- 7,5 v horizontálním nebo vertikálním směru s těsnícími kroužky EPDM Barva: oranžová D max t1 L t 2 ±7.5 Číslo zboží Provedení DN/OD L D max t 1 t 2 Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] hrdlo/hrdlo , hrdlo/konec trubky , /27

20 KGMM vario AWADUKT PP-dvojité hrdlo plynulé zalomení o +/- 7,5 v horozontálním nebo vertikálním směru s těsnícími kroužky EPDM Barva: oranžová D max ±3.75 ±3.75 L t Číslo zboží DN/OD L D max t Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [kg/ks] , , ,30 16 AWADOCK KG-KG DN 160 Připojení kanalizačních trubek DN/OD 160 z PVC ad PP na hladkostěnné plastové trubky Materiál: PP/EPDM/Q-TE-C Barva: oranžová/šedá/černá Číslo zboží. Hlavní /připojovací trubka DN/OD Hmotnost Karton/Pal. [kg/ks] /160 4, /160 4, /160 4, /160 4, /160 4, /160 4,00 48 Montážní klíč-sada Vyvinuto speciálně pro zabudování AWADOCK POLYMER CONNECT Materiál: ušlechtilá ocel Barva: stříbrná Číslo zboží Popis Balení Montážní klíč-sada AWADOCK PC (2-dílný) jednotlivě KGUS AWADUKT PP-připojovací kus z konce trubky kameniny na plast Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD d 1 d i L Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [kg/ks] , /28

21 KGRE AWADUKT PP-čistící kus s těsnícími kroužky EPDM Barva: oranžová Kanaltechnik Číslo zboží DN/OD d1 d2 L t Z1 Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] * ,35 volně * ,38 volně * ,05 volně * ,80 volně * ,85 volně * ,45 volně * ,80 volně * ,45 volně * Dodací lhůta na vyžádání AWADUKT PP-vyústění se žabí klapkou s těsnícím kroužkem EPDM Barva: oranžová Číslo zboží DN/OD L t Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] ,43 volně ,11 volně ,42 volně ,18 volně ,50 volně * ,80 volně * ,50 volně * ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/29

22 KGF-SB AWADUKT-šachtové čerpadlo s jazýčkovým těsnícím kroužkem Materiál: RAU-SB 100 Barva:přírodní Číslo zboží DN/OD L Dmax Hmotnost Balení [mm] ca. [mm] [kg/ks] , , , , , , , , , , , , , , * ,50 8 * Materiál: vláknitý cement KGM AWADUKT-zátka hrdla Materiál: RAU-PUR 100 Barva: přírodní Číslo zboží DN/OD L Dmax Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , * ,00 volně * ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání; ; barva oranžová 1/30

23 Mazadlo pro spoje násuvného hrdla Kanaltechnik Číslo zboží Obsah Balení ml ml ml 324 AWADUKT PP-řezací kotouč k řezání trubekawadukt PP Číslo zboží D a D i Použitím tohoto řezacího kotouče se sníží na minimum roztavení nebo slepení při řezání. Takto lze rychle a bez problémů řezat i silnostěnné trubky PP. AWADUKT CUT Řezací přístroj pro snadné řezání trubek PP a PVC DN 110-DN 315 a srážení hran v jednom kroku. Sada obsahuje: 1 pevný kufřík 1 řezací přístroj 1200 W se speciálním řezacím kotoučem 6 orýsovacích pásek DN 110-DN podstavce 1 klíč s otvorem 1 šroubovák Číslo zboží Řezací kotouč AWADUKT CUT Řezací kotouč (vhodný jen pro AWADUKT CUT) Číslo zboží D a /31

24 VÝROBNÍ SORTIMENT AWADUKT hpp blue - SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Z POLYPROPYLENU PODLE ČSN EN 1852 KGEM AWADUKT HPP trubka s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem EPDM dle ČSN EN 1852 min e Číslo zboží DN/OD BL d 1 Dmax t e min Hmotnost ks/ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] bez hrdla pal. [kg/m] ,3 3, ,3 3, ,3 3, ,1 5, ,1 5, ,1 5, ,4 8, ,4 8, ,4 8, ,4 13, ,4 13, ,4 13, ,2 21, ,2 21, ,2 21, ,8 33, ,8 33, ,8 33, ,7 52, ,7 52, ,7 52,16 2 Dodací podmínky trubek AWADUKT HPP blue 1/32 Označení DN/OD Stavební délky Trubky/Pal. Pal.-šířka Pal.-výška Pal.-délka [m]pro st.dél. [mm] [ks] ca. [m] ca. [m] KGEM ,17 0,91 1,28 3,28 6,28 KGEM ,05 0,90 1,35 3,35 6,35 KGEM ,05 0,86 1,43 3,43 6,43 KGEM ,00 1,05 1,47 3,47 6,47 KGEM ,25 0,91 1,55 3,55 6,55 KGEM ,10 1,10 1,60 3,60 6,60 KGEM ,35 0,74 1,75 3,75 6,75

25 KGB AWADUKT PP-koleno s těsnícím kroužkem EPDM Barva: RAL 5009 azurově modrá Kanaltechnik Číslo zboží DN/OD α z 1 z 2 Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , , , ,69 32 KGEA AWADUKT PP-jednoduchá odbočka 45 s těsnícím kroužkem EPDM Barva: RAL 5009 azurově modrá Číslo zboží DN/OD z 1 z 2 z 3 Hmotnost Balení [d 1 /d 2 ] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] / , / , / , / , / , / , * 500/ ,20 2 *Lieferzeit auf Anfrage KGR AWADUKT PP-redukce s těsnícím kroužkem EPDM Barva: RAL 5009 azurově modrá Číslo zboží DN/OD z 1 Hmotnost Balení [d 1 /d 2 ] [mm] [kg/ks] / , /33

26 KGU AWADUKT PP-přesuvka s těsnícími kroužky EPDM Barva: RAL 5009 azurově modrá Číslo zboží DN/OD L D max Hmotnost Balení [mm] [mm] [kg/ks] , , , ,94 16 KGMM AWADUKT PP-dvojité zásuvné hrdlo s těsnícími kroužky Barva: RAL 5009 azurově modrá Číslo zboží DN/OD L D max t Hmotnost Balení [mm] [mm] [mm] [kg/ks] , , , , , ,50 volně * ,00 volně * Dodací lhůta na vyžádání 1/34

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

AWAŠACHTA PP DN 1000 A DN 800 AWAŠACHTA

AWAŠACHTA PP DN 1000 A DN 800 AWAŠACHTA AWAŠACHTA PP DN 1000 A DN 800 AWAŠACHTA Oblast použítí Všeobecný popis Čistící a kontrolní šachta Popis AWAŠACHTA PP DN 1000 Obrázek Všeobecné vlastnosti Doporučené oblasti použití Využití šachet Jmenovitý

Více

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY PŘEHLED TYPŮ DRENÁŽNÍCH TRUBEK Popis Typ trubky Dodáváná Znaky Materiál Předpisy jmenovitá Normy světlost Země - Německo RAUDRIL Rail PP Částečně perforovaná trubka

Více

AWADUKT Thermo Systém tepelné výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

AWADUKT Thermo Systém tepelné výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém tepelné výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Výrobní sortiment 342.100 Technické změny vyhrazeny Obsah Strana Lépe už to nejde! 3 Více pohodlí méně energetických

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Spalinové systémy SERIO

Spalinové systémy SERIO spalinové systémy Spalinové systémy SERIO Katalog výrobků www.serio.cz příklady řešení spalinových cest komínové sady kusový sortiment ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA www.serio.cz

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti ZEPRIS s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Zabývá se zejména výstavbou vodovodů, kanalizací, plynovodů a související infrastruktury ZEPRIS s.r.o. je součástí mezinárodní

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém)

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Tvarovka Typ B Tvarovka pro bílou vanu - vodonepropustný beton, svislé konstrukce, KG/HT systém. Tvarovka Typ B s tlakovou odolností proti vodě

Více

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12 BAUERNFEINDGmbH Česká republika Rakouský výrobce potrubí PP-MEGA-Potrubí Certifikováno dle ČSN EN 13476-3 PP-MEGA-potrubí SN12 NOVÉ Jaro 2011 PP-MEGA-potrubí SN16 Version: AR05_110410 www.bauernfeind.cz

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

ACO Korusil drenážní systémy SN8

ACO Korusil drenážní systémy SN8 Drenážní systémy ACO Korusil drenážní systémy SN8 ACO Korusil SN8 - drenážní trubka s vysokou pevností z PE-HD Drenážní trubky Korusil slouží především k odvodnění komunikací, letišť, sportovišť a v případech,

Více

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH Německá betonová garáž REKERS GmbH AKČNÍ NABÍDKA německá betonová garáž s podlahou REKERS GmbH. rozměr 3 x 6m, vyrobeno v Německu! běžná cena 131.970,- Kč Nyní 98.977,- Kč bez DPH Úspora 32.993,- Kč K

Více

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 Platnost od dubna 2008 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavby Automotive Průmysl V BEZPROSTŘEDNÍ

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace Informace o výrobku č. 4 / 2013 HLnovinka HL905 / HL905.0 Podomítkový přivzdušňovací ventil HL905 HL905.0 Instalace Seite 1 von 6 Evropská norma ČSN EN 12380 uvádí požadavky na kanalizační přivzdušňovací

Více

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY Akustické prvky na stěně akustický podhled nestačí? Dosažení nejlepší akustické kvality

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Katalog produktů 2015

Katalog produktů 2015 BAUERNFEIND Rakouský výrobce potrubí Katalog produktů 2015 A-ROHR Vysoko-zátěžové plnostěnné potrubí PP-MEGA-Potrubí PP-GLATT-Potrubí A- D R Ä N P P- M E G A- Drain - 1200 mm DN/ID 100-1200 mm 12, SN16SN8,

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b č.j. TS-ITC-276/2002/b str.1 / 6 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b Výrobek: Obuv pro děti do 3 let Zpracovatel: Ing. Miroslava Dostálová

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH A REKLAMNÍCH POTŘEB VÝROBA OBALŮ ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PAPÍRŮ, PLASTŮ, SÍTOTISK

VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH A REKLAMNÍCH POTŘEB VÝROBA OBALŮ ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PAPÍRŮ, PLASTŮ, SÍTOTISK VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH A REKLAMNÍCH POTŘEB VÝROBA OBALŮ ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PAPÍRŮ, PLASTŮ, SÍTOTISK Naše výrobky pomáhají prodávat Podložky na stůl Podložky pod myš Plastové krabičky - pouzdra, obaly,

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01.

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01. Windoors Příbram s.r.o. Prodejna Benešov list č. 1 Benešov 256 01, Tyršova 2071 IčO 262 04 088 Tel/fax: 317 700 746 DIč CZ 262 04 088 Mobil: 724 895 702 číslo účtu: 207 998 947/0300 čsob a.s. VOLEJTE ZDARMA

Více

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Materiálové provedení

Materiálové provedení Materiálové provedení PP Obecné Polypropylen je termoplast patřící do skupiny polyolefinů. Jedná se o semi-krystalický materiál. Jeho hustota je nižší než u jiných známých termoplastů. Jsou to mechanické

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

660,- 500,- 660,- 500,- 600,- 450,- 720,- 550,- 1410,- 1100,- 730,- 550,- 785,- 650,- 535,- 400,- 535,- 400,- 635,- 500,- !" #$ Ceník - Poháry

660,- 500,- 660,- 500,- 600,- 450,- 720,- 550,- 1410,- 1100,- 730,- 550,- 785,- 650,- 535,- 400,- 535,- 400,- 635,- 500,- ! #$ Ceník - Poháry !" #$ Ceník - Poháry pohár s víkem pohár bez víka celá sada s víkem celá sada bez víka Sada. 2 23 cm 21 cm 18 cm 250,- 240,- 215,- 210,- 190,- 170,- Sada. 5 23 cm 21 cm 19 cm 270,- 245,- 215,- 210,- 190,-

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ Č.j.: V Obci Oldřiš dne 10.6.2015 Obec Oldřiš Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky, IČ: 00277070 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2000 sb., o

Více

Návod na montáž Odvodnění střech MADE IN GERMANY. www.zambelli.de. www.zambelli.cz

Návod na montáž Odvodnění střech MADE IN GERMANY. www.zambelli.de. www.zambelli.cz Návod na montáž Odvodnění střech MADE IN GERMANY www.zambelli.de www.zambelli.cz PRAKTICKÉ, CHYTRÉ, DOKONALÉ! Sortiment Zambelli výrobků pro odvodnění střech je ideálně přizpůsoben potřebám pokrývačů a

Více

FRÄNKISCHE. DrenáÏní a víceúãelové trubky

FRÄNKISCHE. DrenáÏní a víceúãelové trubky Drenážní systémy FRÄNKISCHE Odvodňování komunikací a podzemních staveb DrenáÏní a víceúãelové trubky Strabusil drenáïní trubka s vysokou pevností z PE-HD DN 100-400 DrenáÏní trubky Strabusil slouïí pfiedev

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Ideální řešení pro Vaše projekty Unikátní systémy Velkoformátové dlažby gi13_sem_004-005_group_cz.qxd:sem

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog KONSTRUKČNÍ PRVKY ANTÉNNÍ STOJAN AS1 Anténní stojan AS1 Konstrukční výška 2 100 mm Užitná výška 1 200 mm Průměr trubky Ø 89 / 4 mm Rozměry podstavce 1 300 x 1 300

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008 Podlahové vpusti 2013 KVALITA Společnost ALCAPLAST má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008 a je certifikována společností Det Norske Veritas. Vyráběné výrobky jsou navrhovány dle platných norem,

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více