Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem strana 6

2 obsah 2/2015 Úvodník Romana Dostálka, ředitele divize Technologie 1 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem, specialistou technické přípravy 6 Nová lékárna v olomoucké nemocnici 9 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok Novinky ze mzdové účtárny 7 V Týně nad Vltavou mají zrekonstruovanou plovárnu 11 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra 5 Culture Station přeměna historické budovy železniční stanice 8 Foto na titulní straně: Vrtací souprava na čelbě kaloty příprava postupu ražby Sudoměřického tunelu Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Bc. Tereza Mikolášová, Jana Botková Registrováno Ministerstvem kultury pod. č. E ze dne

3 úvodník 2/ Dámy a pánové, vážení kolegové V duchu požadavku na příspěvek do tohoto čísla firemního časopisu Mozaika bych se s vámi rád podělil o své osobní názory a komentáře z pohledu vedoucího zaměstnance, pracujícího u této společnosti bezmála 20 let. Dovolte mi něco málo postřehů a názorů takříkajíc z jiného soudku a moji osobní vizi do let budoucích. Přijměte prosím níže uvedené řádky spíše za tzv. poznámku pod čarou, na druhou stranu ale za neméně důležité, tematicky laděné zamyšlení. Úvodem vám přeji, dodatečně a všem, stálou zdravotní pohodu a veskrze vše dobré v osobním a pracovním životě v roce Společnost, ve které pracujeme a se kterou každý z nás svým určitým osobním přístupem žije, patří mezi TOP subjekty na stavebním trhu v ČR. Bezpochyby bude našim společným cílem snaha toto významné postavení i nadále udržet. V letech minulých nám recese ve stavebnictví dala jasně najevo, že žít takříkajíc v pohodě nemusí být až tak úplně nezvratným a dlouhodobým jevem. Standardy stabilní a historicky vyvážené vzaly za své a nabraly zcela opačný směr, a to nejen v oblasti finanční, ale i v oblasti personální. Zjednodušeně řečeno moc lidí málo práce. Jak to však již v našich podmínkách stále více chodí, obratem k lepšímu je opět extrémní situace a naprostá negace té předešlé, čili opačný zvrat. Krize zakázková nabírá strmě vzrůstající tendenci a je, bohužel, střídána krizí personální, opět zjednodušeně řečeno, ale úplně jinak nejsou lidi. Automaticky se nabízí otázka, jak jsme na tuto druhou krizovou vlnu, neméně závažnou, připraveni? Hysterii a obavu z útlumu a odlivu zakázek v letech předcházejících postupně vytěsnila výrazně větší obava o schopnost primárního zajištění realizace našich nových, zejména lukrativních a referenčních zakázek vlastním, odpovědným a odborným personálem, což byl odedávna náš naprostý a každodenní standard, na který jsme Roman Dostálek, ředitel divize Technologie mohli být právem hrdi. Jedná se o téma, které mě osobně neponechává již delší čas klidným a které by mělo být předmětem stálé diskuse. Pokud jsme schopni zajišťovat práci pro naše zaměstnance a chceme zachovat i nadále zakázkovou náplň, a to na všech odborných úrovních v rámci stavebního trhu, pak musíme jednoznačně zacházet a na trhu operovat s vlastním odborným a kvantitativně dostatečně odpovídajícím personálním kádrem. Obchodní optimismus u nás výrobáků střídá personální pesimismus. Pověstný strašák v podobě personální krize je zde. Začal boj o ruce a více

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS nežli kdy jindy si tento problém uvědomujeme. Jisté je, že nás napříč, nejen Českou republikou, nemine personální přetahovaná, bez pověstných rukaviček a hlavně bez jakýchkoliv pravidel. Budoucnost prosperující, montážně zaměřené firmy, v obecné rovině, už nemůže být vnímána jenom pouhou hmotnou zajištěností výnosů, ale rovněž i komplexní fyzickou a psychickou vybaveností, jež spočívá v kvalitním kádru pracovníků (jak v dělnickém, tak v technicko hospodářském). Zde máme určité rezervy a nutná sebereflexe musí přijít co nejdříve. Říká se, že štěstí přeje připraveným. Buďme tedy připraveni a čiňme rozumná a přiměřená rozhodnutí, která nám zbývající kvalitní ruce a mozky vzdělaný a zapracovaný kádr, tak důležitý pro naše přežití, udrží tzv. v baráku. To nám všem přeji nejen do roku 2015 Roman Dostálek, ředitel divize Technologie ocenění OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ OHL ŽS, a.s., za rok 2014 OHL ŽS, a.s., každoročně oceňuje zaměstnance společnosti, jejichž přínos po stránce ekonomické, výrobní, nebo jiné byl v daném roce vyhodnocen jako mimořádný. Dne 30. ledna pogratulovali a předali oceněným zaměstnancům věcné a finanční dary Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel, Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva a finanční ředitel, Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu Zóna ČR, a Ing. Josef Rezek, výkonný ředitel závodu Železnice. Ocenění zaměstnanci roku z Ředitelství společnosti a závodu Mechanizace a produkční centra.

5 2/ závodem A ČR, zejména na projektech CEITEC Science park a Vědeckotechnický park Brno. Martin Slanina vedoucí realizačního týmu za úspěšné vedení a realizaci projektu: Revitalizace řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti. Tento projekt byl řádně proveden a předán a i přes velmi nízkou vysoutěženou cenu na něm bylo dosaženo vyšší rentability, než bylo na začátku naplánováno. Výkonný ředitel Tomáš Nossek předal ocenění nejlepším zaměstnancům závodu A ČR. Za rok 2014 byli jako nejlepší zaměstnanci aplikaci Master técnico ve firmě a za oceněni: vytvoření sofistikovaného reportingového portálu o stavbách. Za Ředitelství společnosti: Alena Ludvíková personalistka a mzdová účetní za dlouholetou příkladnou práci v oblasti personalistiky a mezd. Mgr. David Hladík specialista právník za tvůrčí přístup při řešení právních problémů a vysokou efektivitu činnosti. Za Závod A Česká republika: Miroslav Schoř stavbyvedoucí za vysokou osobní angažovanost při úspěšném a efektivním provádění vnitřních instalací technických zařízení budov realizovaných Petr Fritscher specialista administrátor divize za úspěšné řízení ekonomiky projektů divize Olomouc. Ing. Jaroslav Samec vedoucí projektů Blanka za úspěšné dokončení stavby tunelu Blanka, včasné dokončení stanice metra Veleslavín pro provozní zkoušky a za trvale kvalitní vedení a motivaci projektového týmu. Miroslav Svoboda stavbyvedoucí za vysokou profesionalitu a zkušenost při vedení staveb, jejich správné časové Ing. Martin Kudláček manažer zakázky a obchodu za vysoce odborný, obětavý a tvůrčí přístup ke zpracování nabídek do zahraničí. Ing. Karel Kocián vedoucí útvaru Financování obchodu za dlouhodobě kvalitní řízení útvaru Financování obchodu, který pod jeho vedením pečlivě spolupracuje s bankami a zajišťuje tak společnosti komfortní přístup k úvěrům a bankovním produktům, které umožňují obchodní a výrobní aktivity společnosti. Ing. Štěpán Štarha, MBA vedoucí útvaru Controlling za pracovní výsledky při Nejlepší zaměstnanci závodu Železnice přijali ocenění z rukou výkonného ředitele Ing. Josefa Rezka.

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naplánování, kvalitu a hospodárnost, která vzbuzuje respekt nejen u zástupců objednatelů, ale i dodavatelů a vlastních zaměstnanců. Ing. Petr Rašovský, MBA vedoucí projektu za trvale vysoké osobní nasazení a pracovitost, profesionální přístup a loajalitu k firmě OHL ŽS, a.s., a za příkladné vedení svěřených vodohospodářských projektů v roce 2014, mezi něž patřily SV Ivančice Rosice, zajištění kvality pitné vody, Výstavba kanalizace a ČOV v obci Trstěnice a ČOV a kanalizace Zaječí. Za Závod Železnice: Pavel Sedláček stavbyvedoucí za dlouhodobé kvalitní vedení podřízených pracovníků na stavbách divize Železnice. Petr Zbraněk ředitel divize Mosty a tunely za znovuvytvoření divize Mosty a tunely a za kvalitní výchovu absolventů a jejich úspěšné zapojení do výrobního procesu. Petr Novotný stavbyvedoucí za úspěšnou demonstraci schopností a technické zdatnosti mostařů naší společnosti v náročných podmínkách stavby mimo území EU. Marian Jandera elektromontér za významný podíl na realizacích technologicky zaměřených projektů divize Technologie na Slovensku a zejména za jeho osobní přínos v rámci úspěšného dokončení pilotního projektu kontejnerové měnírny pro ŽSR, v žst. Borša a její uvedení do provozu. Ing. Zdeněk Heikenwälder specialista technické přípravy za výborné zvládnutí tvorby a vyhodnocování technologických postupů prací jak po stránce technické, tak i po stránce technologické. Za Závod Mechanizace a produkční centra: Lubomír Ševčík mistr za jeho dlouholetý přínos při řízení a realizaci staveb, kde uplatňuje své profesionální zkušenosti. Podílel se na realizaci mnoha náročných vodohospodářských a inženýrských staveb. Milan Julínek řidič specialista za celoživotní práci u firmy, kde působí jako řidič speciální a nadrozměrné přepravy. Svou zodpovědnou prací dlouhodobě zabezpečuje bezpečnou přepravu strojů a technologií na stavbách OHL ŽS, a.s. Zvláštní ocenění symbolizované soškou býka obdrželi: Ing. Jaroslav Šandr vedoucí odboru Ekonomika za dlouholetou práci u firmy, kde mnoho let působí jako hlavní ekonom společnosti a na této pozici si vybudoval respekt kolegů nejen pro svoji odbornost, ale i za pečlivou a odpovědnou práci a vstřícný přístup ke svým podřízeným. Svojí profesionalitou vždy zaručoval kvalitu práce ekonomického úseku a důvěryhodnost údajů týkajících se ekonomiky firmy. Patří mu velký dík nás všech za jeho působení u firmy. Ing. Lukáš Witala, Ph.D. obchodní náměstek závodu Česká republika za osobní přístup při rozvíjení obchodních vztahů se zákazníky, jehož výsledkem je posílení pozice společnosti na trhu vodohospodářských staveb a potvrzení jména naši společnosti jako spolehlivého a důvěryhodného partnera. Roman Dostálek ředitel divize Technologie za úspěšné zvládnutí obchodní a výrobní činnosti divize Technologie. Všem oceněným zaměstnancům gratulujeme a děkujeme za jejich kvalitní a příkladnou práci pro společnost. Zvláštní ocenění obdrželi (zleva) Jaroslav Šandr, vedoucí ekonom společnosti, Roman Dostálek, ředitel divize Technologie a Lukáš Witala, obchodní náměstek závodu Česká republika. Mgr. Jan Rupp, manažer HR

7 2/ naše stavby V BRNĚ NA BESEDNÍ ZAČÍNÁ VÝSTAVBA NOVÉHO KULTURNÍHO CENTRA V podzemí vznikne 191 parkovacích stání Brno se dočkalo zahájení výstavby 1. etapy Janáčkova kulturního centra. To má ambice stát se kulturní dominantou moravské metropole. Sdružení firem OHL ŽS, a.s., UNISTAV a.s., a STRABAG a.s. 9. února 2015 slavnostně zahájilo stavbu třípatrového podzemního parkoviště, které je první etapou projektu. V zastavěném území centra Brna, mezi ulicemi Veselá, Besední a Hotelem International přibudou v následujících dvou letech nové podzemní garáže. Nahradí dnešní pozemní parkoviště a Brňané se díky tomu mohou těšit na nové malé náměstí s kašnou a prostorem k odpočinku. Soubor veřejných staveb okolo tohoto náměstí by se měl v budoucnu stát kulturním fórem města Brna, uvedl Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu Česká republika, OHL ŽS, a.s. průzkum bude ukončen v červnu Doba samotné výstavby je plánována vzhledem k umístění a rozsahu projektu na 25 měsíců. Stavbu 1. etapy Janáčkova kulturního centra realizuje Sdružení Janáčkovo centrum Brno, jehož členy jsou společnosti OHL ŽS, a.s. (vedoucí sdružení), UNISTAV a.s. a STRABAG a.s. Cena díla dosáhne 249,68 mil. Kč (bez DPH), investorem je společnost Brněnské komunikace a.s. Útvar Kancelář GŘ Parkovací objekt bude mít tři podzemní a jedno přízemní podlaží. Podzemní podlaží budou sloužit jako garáže s kapacitou 191 parkovacích stání pro veřejnost. V přízemí vznikne zastřešený vjezdový objekt a vstupní prostor se schodištěm a s výtahovou halou, který bude napojený na rekonstruovaný historický dvorní objekt ve Veselé ulici. Před započetím hlavních stavebních prací proběhnou na části parkoviště demoliční práce ve vnitrobloku činžovních domů a bude prováděn archeologický a hydrogeologický průzkum přímo v místě stavby. Předpokládá se, že tento Slavnostního poklepání základního kamene Janáčkova kulturního centra se zúčastnili (zleva): Richard Mrázek, náměstek primátora statutárního města Brna a předseda představenstva společnosti Brněnské komunikace a.s., Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Radek Sovička, místopředseda představenstva společnosti Brněnské komunikace a.s. a Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu A - ČR společnosti OHL ŽS, a.s.

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS ocenění zaměstnanci roku 2014 ROZHOVOR SE ZDEŇKEM HEIKENWÄLDEREM, specialistou technické přípravy Můžete nám něco povědět o Vašem působení ve firmě OHL ŽS? Ještě během studia posledního ročníku stavební fakulty v Brně jsem absolvoval u naší firmy (tehdy ještě ŽS Brno) brigádu. Mé první seznamování se s pracemi na železničním svršku a spodku probíhalo v Bohumíně, kde tehdejší ostravská divize právě rekonstruovala železniční uzel. Po úspěšném dokončení školy jsem se už moc dlouho nerozmýšlel a nastoupil jsem začátkem roku 2005 právě u ostravské divize jako mistr na železničním svršku. V této pozici jsem prošel postupně stavby rekonstrukcí stanic a tratí menšího rozsahu na severní Moravě v rámci tzv. opravných prací a dále pak koridorové stavby železniční stanice Lanžhot, Kolín a částečně Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší. Krátce po zahájení posledně jmenované stavby jsem přešel na obchodní středisko závodu Železnice, kde působím dodnes. Na čem pracujete v OHL ŽS v současné době? Náplní mé současné práce je především tvorba harmonogramů stavebních prací a výluk, finančních harmonogramů staveb a tvorba technologických postupů nejprve do nabídek a při získání zakázky i pro samotnou realizaci stavby. Ing. Zdeněk Heikenwälder, specialista technické přípravy

9 2/ Co pro Vás znamená ocenění Nejlepší zaměstnanec roku 2014, které jste letos v lednu obdržel za obchodní středisko závodu Železnice? Nezastírám, že jsem byl trochu překvapen, ale o to bylo toto překvapení milejší. Samozřejmě chci poděkovat především těm, kteří mě na toto ocenění navrhli, tedy mým nadřízeným a doufám, že je v pracovním nasazení nezklamu ani v roce letošním. Další velký dík patří všem mým spolupracovníkům v obchodním středisku, kteří mi nejen často pomáhají radou a podporou v pracovních záležitostech, ale hlavně se na ně mohu obrátit i s věcmi osobními. V takovém kolektivu, chtělo by se říct až rodinného typu, je opravdu radost pracovat. A řekněte, co může být pro zaměstnavatele lepšího, než když jeho zaměstnanci chodí do práce rádi? Alespoň já k takovým určitě patřím. Jak trávíte svůj volný čas? Protože mám nyní tříletou dcerku, většina mých činností se dělí na před a po. Dříve jsem se hodně věnoval sportu, zimní i letní turistice, návštěvám hudebních koncertů a festivalů a podobně. Nyní trávím většinu volného času právě s rodinou. I když ve společnosti mé téměř neunavitelné dcerky se o relaxaci rozhodně mluvit nedá, neskutečně mě to nabíjí energií. A když už se nějaká ta volná chvilka přeci jen najde, rád si kutím na dvoře našeho domku. Mým zatím posledním dokončeným projektem byla pergola s udírnou. Dalším velkým koníčkem je pro mě rocková hudba, od střední školy máme dokonce kapelu, která ovšem poslední dobou trochu trpí nedostatkem času většiny členů čerstvých tatínků. Jediným sportem, kterému se věnuji i nyní, je cyklistika, ke které mě vlastně znovu přivedly cyklovýlety pořádané mými spolupracovníky z obchodního střediska, kterých se vždy velmi rád účastním. Děkuji Vám za rozhovor. Jana Botková, asistentka aktuálně Novinky ze mzdové účtárny Jak jistě víte, do existuje dvojí možnost zúčtování daní za předchozí rok, a to buď roční zúčtování daní na mzdové účtárně, nebo podání daňového přiznání na finančním úřadě. Pro mzdové účetní je tedy začátek roku náročným obdobím, ale s potěšením můžeme konstatovat, že už k bylo 99 % formulářů ze strany zaměstnanců podepsáno a dále jsme řešili pouze situace zaměstnanců v pracovní neschopnosti nebo v zahraničí. Nový rok přinesl zásadní změnu v daňovém zvýhodnění pro rodiče s dětmi, kterou bychom vám nyní rádi stručně vysvětlili. Na každé vyživované dítě je od 1. ledna 2015 stanovena jiná výše daňového zvýhodnění. Rodiče se dvěma a více dětmi si proto sami určí pořadí dětí, a takzvaně je okódují. Tento výraz nám byl alespoň představen na školení pracovníkem finančního úřadu. Pokud uplatňuje každý rodič jedno dítě, je situace ještě složitější, neboť musí být vždy doloženo potvrzení druhého z rodičů o tom, že druhé dítě neuplatňuje, ale nově navíc i jaké pořadí má dítě, které uplatňuje. Vzhledem k tomu, že tyto změny jsou poměrně složité, prosíme vás, abyste každou změnu včas hlásili své mzdové účetní, která s vámi potřebné dokumenty vyřeší. Na úseku mzdové účtárny postupně končí hektické období spojené s uzavíráním účetního roku Ať už jste si požádali o roční zúčtování za celý rok zaměstnání u naší společnosti, nebo jste měli příjmy i od předchozích zaměstnavatelů, vaše daně by již měly být vypořádány. Další možnost je, že si sami podáte daňové přiznání na finanční úřad a bylo vám vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech. Připomínáme, že termín pro odevzdání přiznání je 31. března K závěrečné fázi patří zpracovat všechny vaše další dodaná potvrzení o slevách dary, penzijní a životní pojištění, úroky z úvěrů, nově i školkovné atd. a provést ono roční zúčtování. Takže pokud jste si požádali o roční zúčtování, ve vyúčtování mzdy za březen se můžete těšit na nějakou tu korunu navíc. A vám ostatním přejeme hodně zdaru v komunikaci s finančním úřadem. Eliška Popelová, vedoucí útvaru Mzdová účtárna

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby CULTURE STATION PŘEMĚNA HISTORICKÉ BUDOVY železniční stanice Plzeň Jižní předměstí V lednu letošního roku byly zahájeny stavební práce na historické budově plzeňského jižního nádraží. Základní údaje Název projektu Plzeň Culture Station Investor Klotz a.s. Projektant VPÚ DECO Plzeň a.s. Vedoucí projektu Martin Topka Stavbyvedoucí Vladimír Junek a Petr Průka Technická příprava Ing. David Čapek, Ing. Jiří Harvalík Termín zahájení 01/2015 Termín dokončení 08/2015 Secesní železniční stanice byla postavena na počátku 20. století stavební dochovaným historickým stavem a ideál Návrh projektu je kompromisem mezi firmou Müller a Kapsa, která v té době ním provozním uspořádáním. Vstup bude patřila mezi největší v Čechách. Stanice zachován z úrovně mostu a hala objektu tenkrát nesla název Plzeň Říšské předměstí a byla významnou zastávkou na artefaktů zrestaurována. Budova bude bude díky velkému množství památkových tratích Praha Domažlice a Vídeň Cheb. využívána jako výstavní prostor, ale i jako Velkou oblibu si získala u řady obyvatel malá scéna. Dále je plánováno zřízení Říšského předměstí i zaměstnanců nedalekého strojírenského gigantu. V českých ského kulturního stánku. informačního centra pro návštěvníky plzeň poměrech se jedná o unikátní stanici, a to hlavně díky netradičnímu přístupu Ústřední částí, a jak sám autor projektu říká, srdcem objektu, bude velký z mostu nad tratí. multifunkční sál s variabilním hledištěm K posledním opravám objektu nádraží a mobilním jevištěm. Je počítáno s jeho došlo v 80. a 90. letech minulého století, všestranným využitím, od seminářů a prezentací přes plesy a benefice po divadelní, kdy byla zrekonstruována pouze příjezdová budova, a starší (secesní) objekt již filmovou a hudební projekci. Tento prostor desítky let beznadějně chátrá. S novým vznikne díky kompletnímu vybourání využitím celého objektu přišel soukromý stávajících vnitřních dispozic. S tím souvisí i vybudování sociálního zázemí pro investor, společnost Klotz, který se rozhodl budovu přetvořit na multifunkční návštěvníky, včetně zařízení pro osoby se kulturní zázemí, kde bude možné prezentovat všechny žánry umění. Proto příhodný mální kulturní využití budou vybudovány sníženou schopností pohybu. Pro maxi název Culture Station. v mezipatře šatny pro účinkující, zkušebny či osvětlovací technika. I podkroví bude plnohodnotně využito západní část poslouží jako zázemí a technologické prostory. Vnější historické fasády budou repasovány do původní podoby tradičními způsoby. Poloha nádražní budovy mezi dvěma elektrifikovanými kolejemi a nástupišti, které jsou v provozu, připravila realizačnímu týmu nelehkou situaci. Celá rekonstrukce bude vyžadovat zvýšená bezpečnostní opatření a dokonalou koordinaci prací. Této rozsáhlé a náročné rekonstrukce se ujal vedoucí projektu Martin Topka z divize 5, který v současné době se svým týmem zároveň dokončuje poslední etapu opravy fasád Národního divadla. Ani v samotné Plzni to nebude jeho první historická budova, v roce 2010 totiž dokončil opravu teras a fasády na Divadle J. K. Tyla, které je stejně jako Národní divadlo zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek. Rekonstrukce je odhadována na necelých 35 mil. Kč a bude spolufinancována z evropských fondů. Bc. Tereza Mikolášová, technik kalkulací

11 2/ naše stavby NOVÁ LÉKÁRNA V OLOMOUCKÉ NEMOCNICI spojuje dohromady komfort pro pacienty, komplexní služby, kvalitu i design Nejmodernějším lékárenským provozem v České republice se nyní může pochlubit Fakultní nemocnice Olomouc. V areálu zdravotnického zařízení byla za účasti ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, slavnostně otevřena nová budova hlavní lékárny. Architektonicky zajímavá čtyřpodlažní stavba vyrostla během devatenácti měsíců na zelené louce a nemocnice do jejího vybudování investovala více než sto milionů korun ze svého rozpočtu. Pacientům, kteří si přicházejí vyzvednout své léky nebo zdravotnické pomůcky, nabízí nová lékárna nesrovnatelně větší komfort. Výrazně se ale zvýšila především kvalita a bezpečnost výroby léčebných a diagnostických přípravků a také speciálních léků, které jsou dostupné jen na několika málo místech v ČR. O výstavbě se začalo uvažovat už před patnácti lety, kdy prostory dosavadní lékárny přestávaly vyhovovat potřebám rozsáhlého a velmi náročného lékárenského provozu. Jsme rádi, že se nám tuto myšlenku podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Naše lékárna slouží nejen příchozím pacientům, ale je nezbytná pro zásobování celé nemocnice. Rozsah služeb Nová lékárna Fakultní nemocnice Olomouc. Zdroj fotografie: atelier r, s.r.o., autor fotografie: Lukáš Navara

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS a jejich komplexnost ve spojení s moderním prostředím nás teď jednoznačně řadí na špici v oboru, uvedl doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc. Nová budova vyrostla v sousedství původní lékárny v ulici I. P. Pavlova. Výhodou jejího umístění je dobrá dostupnost z velké části nemocničního areálu. V chirurgickém komplexu nemocnice pak zůstává pacientům k dispozici i nadále výdejna léků, která je pobočkou hlavní lékárny. Oproti původním prostorám máme téměř dvojnásobný počet výdejních míst na recepty a volně prodejné přípravky, zákazníky v nové lékárně obsluhujeme u sedmi pultů. Zkušební provoz jsme zahájili už v polovině prosince a daří se nám všechny odbavovat plynule bez čekání. Naši lidé teď mají všechny vydávané léky přímo za zády přehledně uspořádané ve 275 zásuvkách. Nemusejí tak odcházet do skladu a v kratším čase obslouží více klientů, popsal Mgr. Robert Běhal, vedoucí lékárník FN Olomouc. Nová lékárna Fakultní nemocnice Olomouc v číslech: Pacienti jsou obsluhováni na bezmála pěti stech metrech čtverečních, což jsou velmi komfortní prostory, které navíc umožnily dostat pod jednu střechu i zdravotnické potřeby dříve vydávané samostatně v Puškinově ulici poblíž dětské kliniky. Lidé si u nás teď mohou vybrat ze širší nabídky ortéz, paruk, ortopedických pomůcek, zdravotnické obuvi, protože místa máme opravdu mnohem více. K dispozici máme také diskrétní prostor pro individuální konzultace s pacienty, vyjmenoval vedoucí lékárník. Samotná oficína, jak se výdejním prostorám lékárny odborně říká, je ovšem jen jednou částí nové budovy. Objekt se třemi nadzemními a jedním částečně podzemním podlažím, který se tyčí za ní, skrývá další mnohem složitější lékárenské provozy. Nová budova nám umožnila přestěhovat jedno z nejnáročnějších pracovišť, které dosud sídlilo v chirurgickém komplexu. Je to ředírna cytostatik, kde jsou připravována léčiva pro chemoterapeutickou léčbu největší podlahovou plochu v nové budově zaujímají skladovací prostory (přes 700 m 2 ), druhá největší podlahová plocha je k dispozici pacientům ve výdejně léků a zdravotnických 3223 prostředků tedy v takzvané oficíně (375 m 2 ) a celková podlahová plocha čtyřpodlažní budovy je 3223 m 2 konstrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet založený na hlubinných vrtaných 4000 pilotách a základové desce, na stavbu tak bylo spotřebováno 4000 tun betonu dovezeného asi 280 domíchávacími vozy moderní vzhled stavby je dotvářen pohledovými betony, které jsou užity zejména ve 6000 výrobní, administrativní a skladové části budovy a jejich celková plocha je přes 6000 m 2 na první pohled jsou patrná atypická okna, která byla vyráběna na zakázku, oválné a kulaté 55 okenní otvory mají tvarem připomínat tobolky a tablety, v budově je jich osazeno celkem specifická je rovněž fasáda, jejíž tmavě šedá barva na ploše 1665 m 2 byla namíchána v sousedním Rakousku, je reliéfní a obsahuje rostlinné motivy, které připomínají, že bylinky a přírodní léčba jsou vlastně základem farmacie 103 první úvahy o nové lékárně začaly už před 15 lety, v roce 2010 bylo rozhodnuto o její výstavbě, stavba byla zahájena v polovině roku 2013 a dokončena v prosinci 2014, nemocnice do jejího vybudování investovala ze svého rozpočtu 103 milionů korun 2014 architektonicky zajímavá budova se uchází o titul stavba roku 2014, autorem projektu je Ing. Miroslav Pospíšil a atelier r, s.r.o., dodavatelem stavby pak společnost OHL ŽS, a.s. onkologicky nemocných pacientů. Měsíčně od nás k pacientům směřuje okolo třech a půl tisíce těchto infuzí a injekcí, uvedl Mgr. Robert Běhal. V dalších prostorách jsou například laminární boxy pro sterilní přípravu infuzních roztoků, injekcí, očních kapek nebo parenterální výživy pro nezralé novorozence i další pacienty. Nechybí pracoviště kontroly léčiv, kde jsou přísně kontrolovány už samotné vstupní suroviny pro výrobu speciálních léků a samozřejmě potom i léky už vyrobené. To je samozřejmě velmi důležité pro bezpečnost pacientů, k nimž naše léky putují. Nová budova nabízí také lepší zázemí pro naše zaměstnance, kterých je okolo sedmi desítek. Větší jsou i sklady, kterými ročně projde opravdu velký objem léčivých přípravků v hodnotě přes jednu miliardu korun. Jsou to veškeré léky včetně centrových určených pro závažné onkologické, hematoonkologické, neurologické a další pacienty, doplnil vedoucí lékárník. Modernizací prošlo rovněž vybavení lékárny, pořízeny byly například nové sterilizátory, laminární boxy nebo plničky parenterální výživy. Součástí je i nová úpravna vody a rozvody pro takzvanou purifikovanou vodu nebo výrobna vody pro injekce, což je voda nejvyšší kvality z hlediska hygieny a bezpečnosti pro pacienty, k nimž směřují léčiva vyrobená v nemocniční lékárně. Olomoucká fakultní nemocnice do vybudování nové hlavní lékárny investovala 103 milionů korun z vlastního rozpočtu. Výstavba lékárny začala v polovině roku 2013 a dokončena byla loni v prosinci. Projekt na její výstavbu zpracoval atelier r, s.r.o., dodavatelem stavby byla společnost OHL ŽS, a.s. Na základě tiskové zprávy FN Olomouc zpracoval Útvar kancelář GŘ

13 2/ naše stavby V Týně nad Vltavou mají ZREKONSTRUOVANOU PLOVÁRNU V prosinci loňského roku byla dokončena rekonstrukce týnské plovárny, kterou v roce 2002 poničila povodeň. Město hledalo vhodné finanční zdroje na rekonstrukci a dlouho nedořešenou otázkou byla také podoba nové plovárny. Základní údaje Název projektu Rekonstrukce městské letní plovárny v Týně nad Vltavou Investor Město Týn nad Vltavou Projektant Architektonické studio Hysek, spol. s r.o. Vedoucí projektu Ing. Jaroslav Kašpar Stavbyvedoucí Jan Uhlíř Technická příprava Petra Jannová, Zuzana Macků, Ing. David Hurník Termín zahájení 04/2014 Termín dokončení 12/2014 Důležitým předpokladem investic v areálu operačního programu NUTS II Jihozápad na koupaliště bylo získání pozemků plovárny podporu turistického ruchu. Na přeměně do vlastnictví města převodem od Úřadu starého a nevyhovujícího areálu v moderní zastupování státu ve věcech majetkových. a multifunkční se podílela i naše divize 5 Město v roce 2012 využilo příležitost Plzeň v čele s vedoucím projektu Ing. Jaroslavem získat finanční prostředky z Regionálního Kašparem. Celou rekonstrukci zahájily v loňském dubnu demolice poničených objektů. Na jejich místech byly vystavěny nové provozní budovy včetně nového nerezového bazénu, který byl osazen do původní betonové vany. Realizační tým se v průběhu výstavby potýkal s celou řadou překážek. Při dodávce krovu pro technické a sociální zázemí plovárny musela být uzavřena část hlavní komunikace. Krov zázemí si však zaslouží zvláštní pozornost vzhledem k svému preciznímu provedení. Celý krov zázemí je pohledový, nejsou na něm vidět žádné vruty ani kování. Další komplikace při realizaci přinesly opěrné zdi v souvislosti s parovodem, který vede hned v jejich bezprostřední blízkosti. Některé zídky musely být dokonce kompletně opraveny. Panorama na celou vodní plochu

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Venkovní rekreační bazén je dělen do tří částí relaxační, plavecké a zábavné. Vodní plocha rekreačního bazénu je 770 m 2. I přes zimní sezónu má bazén za sebou zkušební napuštění. Odvážlivci už zkusili i skluzavky, uvedl pro Českobudějovický deník starosta města Mgr. Milan Šnorek. Lákadly pro budoucí návštěvníky jsou tobogán délky 39 m, trojskluzavka zvaná trioslade se třemi různě profilovanými dráhami, dále prudká skluzavka kamikadze, která má na 7,7 m převýšení 3,4 m a také široká skluzavka. Mezi klidovou a rušnou částí bazénu je vybudována ocelová lávka s mostovkou z tropického dřeva. Před začátkem koupací sezóny vzniknou před areálem bazénu parkovací místa. Přes čtyřicet míst přibude díky zavedení jednosměrného provozu v Žižkově ulici. Úpravu provozu plánujeme i kvůli složité dopravní situaci na Malé Straně, jednosměrka s místy pro parkování se stane i z Budějovické ulice, další místa vzniknou také na upraveném parkovišti v Orlické ulici, plánuje starosta. Původní areál koupaliště měl v horkých letních dnech nedostatečnou kapacitu ploch pro ležení. Proto v souvislosti s rekonstrukcí vzniklo dalších m 2 zeleně. Původní terén byl rozdělen na tři výškové úrovně, které tak vytvoří terasy směrem k bazénu. Oplocení je ve stejném designu jako okolí samotného bazénu. Na jihozápadní straně střídá dřevěné oplocení betonová zeď, která zároveň slouží jako plocha pro legální graffiti. V listopadu proběhly potřebné bezpečnostní zkoušky všech atrakcí rakouskou firmou TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, kterými prošly bez závad. Obyvatelé Týna nad Vltavou a přilehlého okolí tak budou moci od letošního léta využívat moderní a bezpečný areál umožňující sportovní i rekreační volnočasové vyžití. Díky systému dohřívání si návštěvníci užijí prodloužené koupací sezóny. Bc. Tereza Mikolášová, technik kalkulací BLAHOPŘÁNÍ V únoru 2015 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 45 let pracuje u společnosti Josef Kubiš, traťový dělník (středisko 5421) 20 let pracují u společnosti Michal Rádl, manažer zakázky a obchodu (středisko 1114) Vítězslav Říha, stavební zámečník (středisko A262) Drahoslav Vedra, elektromechanik (středisko 54T6) Miloš Smetana, elektromechanik (středisko 54T6) Marta Gurášová, elektromechanik (středisko 54T6) Josef Svoboda, stavbyvedoucí (středisko 5421) 15 let pracují u společnosti Ing. Petr Jureček, vedoucí projektu (středisko A212) František Mucha, traťový dělník (středisko 5421) Zuzana Vodáková, referent střediska, provozu (středisko 5420) Děkujeme za vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, úsek Lidských zdrojů

15 2/ DIVIZE Mosty a Tunely MOSTY ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ monolitické železobetonové prováděné na pevné skruži monolitické železobetonové, předpjaté (trámové, rámové, deskové, komorové, obloukové a kombinované) prováděné: na pevné skruži postupně vysouvané na výsuvné skruži monolitické železobetonové s tuhou výztuží (ZBN) spřažené ocelobetonové ocelové prefabrikované železobetonové, předpjaté, montované z podélných prvků (nosníků) cementové injektáže kamenného zdiva montáž mostních ložisek TUNELY ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ tunely ražené NRTM tunely hloubené stříkané betony TECHNOLOGIE synchronní zvedání a spouštění mostních konstrukcí konstrukce pro vysouvání po segmentech prováděných monolitických mostních konstrukcí středně těžká podpěrná skruž ST A4 vybavená hydraulikou pro přesné výškové nastavení, dodatečnou rektifikaci a snadné odskružení prostorové podpěrné skruže rychlostavitelný jeřáb Liebherr 32TT PROVIZORNÍ KONSTRUKCE nosníky ŽBM 30 pro provizorní silniční mosty a podpěrné skruže OHL ŽS, a.s., Závod Železnice Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno Slatina tel.: e mail:

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Zahraničí Management a správa závodu Zahraničí Olšanská 1a, Praha 3 tel.: , fax: Závod Železnice Management a správa závodu Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel: Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno Slatina tel: Divize Technologie Světlá 5, Brno tel: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice Středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: Středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz Aktuálně k prodeji Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích připraveno pro wellness, fitcentrum, zdravotní služby (rehabilitace/ordinace) právě stavěno jako součást areálu s bydlením

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n Výborná dopravní dostupnost 15 minut do Prahy po dálnici D5 ke stanici metra Železniční a autobusové spojení připravovaná rychlodráha mezinárodní letiště Ruzyně dostupné do 25 minut po dálnici Hlavní silniční

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví zvýstavba rodinných domů zstavby pro komerční využití zstavby pro sociální využití zstavby pro volný čas Základní informace Fakturační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází:

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1 Název lokality (oficiální, místní nebo identifikační): Textilana Číslo lokality: 510275 Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Nové

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Moderní služby pro Vás. facility management

Moderní služby pro Vás. facility management facility management Moderní služby pro Vás ISO 9001 Systém řízení kvality ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS 18001 Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné KOMPLEXNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

Představení firmy. servis. projekce

Představení firmy. servis. projekce Představení firmy Sportakcent spol. s r.o. je společnost založená v roce 1990. Hlavním programem společnosti jsou projekty, dodávky, montáže a následný servis bazénů, saun, whirlpoolů, tobogánů, skluzavek

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. YSSEN spol. s.r.o. YSSEN - spol. s r.o. Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4, 435 14 Litvínov - Záluží Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565 Č. účtu: 33301491/0100, KB Most

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363 Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Česká Lípa Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz Reference MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz O FIRMĚ MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou (bez zahraničního vlivu, účasti nebo kapitálu) s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Daňové identifi kační číslo z ř. 02 nebo rodné číslo / identifi kační číslo z ř. 03 Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Identifi kační údaj / znak Název

Více

Vestec Střed rezidenční komplex

Vestec Střed rezidenční komplex Vestec Střed rezidenční komplex Akropolis reality, s.r.o. Zdeněk Špetlík Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 303 055 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více