Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem strana 6

2 obsah 2/2015 Úvodník Romana Dostálka, ředitele divize Technologie 1 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem, specialistou technické přípravy 6 Nová lékárna v olomoucké nemocnici 9 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok Novinky ze mzdové účtárny 7 V Týně nad Vltavou mají zrekonstruovanou plovárnu 11 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra 5 Culture Station přeměna historické budovy železniční stanice 8 Foto na titulní straně: Vrtací souprava na čelbě kaloty příprava postupu ražby Sudoměřického tunelu Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Bc. Tereza Mikolášová, Jana Botková Registrováno Ministerstvem kultury pod. č. E ze dne

3 úvodník 2/ Dámy a pánové, vážení kolegové V duchu požadavku na příspěvek do tohoto čísla firemního časopisu Mozaika bych se s vámi rád podělil o své osobní názory a komentáře z pohledu vedoucího zaměstnance, pracujícího u této společnosti bezmála 20 let. Dovolte mi něco málo postřehů a názorů takříkajíc z jiného soudku a moji osobní vizi do let budoucích. Přijměte prosím níže uvedené řádky spíše za tzv. poznámku pod čarou, na druhou stranu ale za neméně důležité, tematicky laděné zamyšlení. Úvodem vám přeji, dodatečně a všem, stálou zdravotní pohodu a veskrze vše dobré v osobním a pracovním životě v roce Společnost, ve které pracujeme a se kterou každý z nás svým určitým osobním přístupem žije, patří mezi TOP subjekty na stavebním trhu v ČR. Bezpochyby bude našim společným cílem snaha toto významné postavení i nadále udržet. V letech minulých nám recese ve stavebnictví dala jasně najevo, že žít takříkajíc v pohodě nemusí být až tak úplně nezvratným a dlouhodobým jevem. Standardy stabilní a historicky vyvážené vzaly za své a nabraly zcela opačný směr, a to nejen v oblasti finanční, ale i v oblasti personální. Zjednodušeně řečeno moc lidí málo práce. Jak to však již v našich podmínkách stále více chodí, obratem k lepšímu je opět extrémní situace a naprostá negace té předešlé, čili opačný zvrat. Krize zakázková nabírá strmě vzrůstající tendenci a je, bohužel, střídána krizí personální, opět zjednodušeně řečeno, ale úplně jinak nejsou lidi. Automaticky se nabízí otázka, jak jsme na tuto druhou krizovou vlnu, neméně závažnou, připraveni? Hysterii a obavu z útlumu a odlivu zakázek v letech předcházejících postupně vytěsnila výrazně větší obava o schopnost primárního zajištění realizace našich nových, zejména lukrativních a referenčních zakázek vlastním, odpovědným a odborným personálem, což byl odedávna náš naprostý a každodenní standard, na který jsme Roman Dostálek, ředitel divize Technologie mohli být právem hrdi. Jedná se o téma, které mě osobně neponechává již delší čas klidným a které by mělo být předmětem stálé diskuse. Pokud jsme schopni zajišťovat práci pro naše zaměstnance a chceme zachovat i nadále zakázkovou náplň, a to na všech odborných úrovních v rámci stavebního trhu, pak musíme jednoznačně zacházet a na trhu operovat s vlastním odborným a kvantitativně dostatečně odpovídajícím personálním kádrem. Obchodní optimismus u nás výrobáků střídá personální pesimismus. Pověstný strašák v podobě personální krize je zde. Začal boj o ruce a více

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS nežli kdy jindy si tento problém uvědomujeme. Jisté je, že nás napříč, nejen Českou republikou, nemine personální přetahovaná, bez pověstných rukaviček a hlavně bez jakýchkoliv pravidel. Budoucnost prosperující, montážně zaměřené firmy, v obecné rovině, už nemůže být vnímána jenom pouhou hmotnou zajištěností výnosů, ale rovněž i komplexní fyzickou a psychickou vybaveností, jež spočívá v kvalitním kádru pracovníků (jak v dělnickém, tak v technicko hospodářském). Zde máme určité rezervy a nutná sebereflexe musí přijít co nejdříve. Říká se, že štěstí přeje připraveným. Buďme tedy připraveni a čiňme rozumná a přiměřená rozhodnutí, která nám zbývající kvalitní ruce a mozky vzdělaný a zapracovaný kádr, tak důležitý pro naše přežití, udrží tzv. v baráku. To nám všem přeji nejen do roku 2015 Roman Dostálek, ředitel divize Technologie ocenění OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ OHL ŽS, a.s., za rok 2014 OHL ŽS, a.s., každoročně oceňuje zaměstnance společnosti, jejichž přínos po stránce ekonomické, výrobní, nebo jiné byl v daném roce vyhodnocen jako mimořádný. Dne 30. ledna pogratulovali a předali oceněným zaměstnancům věcné a finanční dary Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel, Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva a finanční ředitel, Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu Zóna ČR, a Ing. Josef Rezek, výkonný ředitel závodu Železnice. Ocenění zaměstnanci roku z Ředitelství společnosti a závodu Mechanizace a produkční centra.

5 2/ závodem A ČR, zejména na projektech CEITEC Science park a Vědeckotechnický park Brno. Martin Slanina vedoucí realizačního týmu za úspěšné vedení a realizaci projektu: Revitalizace řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti. Tento projekt byl řádně proveden a předán a i přes velmi nízkou vysoutěženou cenu na něm bylo dosaženo vyšší rentability, než bylo na začátku naplánováno. Výkonný ředitel Tomáš Nossek předal ocenění nejlepším zaměstnancům závodu A ČR. Za rok 2014 byli jako nejlepší zaměstnanci aplikaci Master técnico ve firmě a za oceněni: vytvoření sofistikovaného reportingového portálu o stavbách. Za Ředitelství společnosti: Alena Ludvíková personalistka a mzdová účetní za dlouholetou příkladnou práci v oblasti personalistiky a mezd. Mgr. David Hladík specialista právník za tvůrčí přístup při řešení právních problémů a vysokou efektivitu činnosti. Za Závod A Česká republika: Miroslav Schoř stavbyvedoucí za vysokou osobní angažovanost při úspěšném a efektivním provádění vnitřních instalací technických zařízení budov realizovaných Petr Fritscher specialista administrátor divize za úspěšné řízení ekonomiky projektů divize Olomouc. Ing. Jaroslav Samec vedoucí projektů Blanka za úspěšné dokončení stavby tunelu Blanka, včasné dokončení stanice metra Veleslavín pro provozní zkoušky a za trvale kvalitní vedení a motivaci projektového týmu. Miroslav Svoboda stavbyvedoucí za vysokou profesionalitu a zkušenost při vedení staveb, jejich správné časové Ing. Martin Kudláček manažer zakázky a obchodu za vysoce odborný, obětavý a tvůrčí přístup ke zpracování nabídek do zahraničí. Ing. Karel Kocián vedoucí útvaru Financování obchodu za dlouhodobě kvalitní řízení útvaru Financování obchodu, který pod jeho vedením pečlivě spolupracuje s bankami a zajišťuje tak společnosti komfortní přístup k úvěrům a bankovním produktům, které umožňují obchodní a výrobní aktivity společnosti. Ing. Štěpán Štarha, MBA vedoucí útvaru Controlling za pracovní výsledky při Nejlepší zaměstnanci závodu Železnice přijali ocenění z rukou výkonného ředitele Ing. Josefa Rezka.

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naplánování, kvalitu a hospodárnost, která vzbuzuje respekt nejen u zástupců objednatelů, ale i dodavatelů a vlastních zaměstnanců. Ing. Petr Rašovský, MBA vedoucí projektu za trvale vysoké osobní nasazení a pracovitost, profesionální přístup a loajalitu k firmě OHL ŽS, a.s., a za příkladné vedení svěřených vodohospodářských projektů v roce 2014, mezi něž patřily SV Ivančice Rosice, zajištění kvality pitné vody, Výstavba kanalizace a ČOV v obci Trstěnice a ČOV a kanalizace Zaječí. Za Závod Železnice: Pavel Sedláček stavbyvedoucí za dlouhodobé kvalitní vedení podřízených pracovníků na stavbách divize Železnice. Petr Zbraněk ředitel divize Mosty a tunely za znovuvytvoření divize Mosty a tunely a za kvalitní výchovu absolventů a jejich úspěšné zapojení do výrobního procesu. Petr Novotný stavbyvedoucí za úspěšnou demonstraci schopností a technické zdatnosti mostařů naší společnosti v náročných podmínkách stavby mimo území EU. Marian Jandera elektromontér za významný podíl na realizacích technologicky zaměřených projektů divize Technologie na Slovensku a zejména za jeho osobní přínos v rámci úspěšného dokončení pilotního projektu kontejnerové měnírny pro ŽSR, v žst. Borša a její uvedení do provozu. Ing. Zdeněk Heikenwälder specialista technické přípravy za výborné zvládnutí tvorby a vyhodnocování technologických postupů prací jak po stránce technické, tak i po stránce technologické. Za Závod Mechanizace a produkční centra: Lubomír Ševčík mistr za jeho dlouholetý přínos při řízení a realizaci staveb, kde uplatňuje své profesionální zkušenosti. Podílel se na realizaci mnoha náročných vodohospodářských a inženýrských staveb. Milan Julínek řidič specialista za celoživotní práci u firmy, kde působí jako řidič speciální a nadrozměrné přepravy. Svou zodpovědnou prací dlouhodobě zabezpečuje bezpečnou přepravu strojů a technologií na stavbách OHL ŽS, a.s. Zvláštní ocenění symbolizované soškou býka obdrželi: Ing. Jaroslav Šandr vedoucí odboru Ekonomika za dlouholetou práci u firmy, kde mnoho let působí jako hlavní ekonom společnosti a na této pozici si vybudoval respekt kolegů nejen pro svoji odbornost, ale i za pečlivou a odpovědnou práci a vstřícný přístup ke svým podřízeným. Svojí profesionalitou vždy zaručoval kvalitu práce ekonomického úseku a důvěryhodnost údajů týkajících se ekonomiky firmy. Patří mu velký dík nás všech za jeho působení u firmy. Ing. Lukáš Witala, Ph.D. obchodní náměstek závodu Česká republika za osobní přístup při rozvíjení obchodních vztahů se zákazníky, jehož výsledkem je posílení pozice společnosti na trhu vodohospodářských staveb a potvrzení jména naši společnosti jako spolehlivého a důvěryhodného partnera. Roman Dostálek ředitel divize Technologie za úspěšné zvládnutí obchodní a výrobní činnosti divize Technologie. Všem oceněným zaměstnancům gratulujeme a děkujeme za jejich kvalitní a příkladnou práci pro společnost. Zvláštní ocenění obdrželi (zleva) Jaroslav Šandr, vedoucí ekonom společnosti, Roman Dostálek, ředitel divize Technologie a Lukáš Witala, obchodní náměstek závodu Česká republika. Mgr. Jan Rupp, manažer HR

7 2/ naše stavby V BRNĚ NA BESEDNÍ ZAČÍNÁ VÝSTAVBA NOVÉHO KULTURNÍHO CENTRA V podzemí vznikne 191 parkovacích stání Brno se dočkalo zahájení výstavby 1. etapy Janáčkova kulturního centra. To má ambice stát se kulturní dominantou moravské metropole. Sdružení firem OHL ŽS, a.s., UNISTAV a.s., a STRABAG a.s. 9. února 2015 slavnostně zahájilo stavbu třípatrového podzemního parkoviště, které je první etapou projektu. V zastavěném území centra Brna, mezi ulicemi Veselá, Besední a Hotelem International přibudou v následujících dvou letech nové podzemní garáže. Nahradí dnešní pozemní parkoviště a Brňané se díky tomu mohou těšit na nové malé náměstí s kašnou a prostorem k odpočinku. Soubor veřejných staveb okolo tohoto náměstí by se měl v budoucnu stát kulturním fórem města Brna, uvedl Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu Česká republika, OHL ŽS, a.s. průzkum bude ukončen v červnu Doba samotné výstavby je plánována vzhledem k umístění a rozsahu projektu na 25 měsíců. Stavbu 1. etapy Janáčkova kulturního centra realizuje Sdružení Janáčkovo centrum Brno, jehož členy jsou společnosti OHL ŽS, a.s. (vedoucí sdružení), UNISTAV a.s. a STRABAG a.s. Cena díla dosáhne 249,68 mil. Kč (bez DPH), investorem je společnost Brněnské komunikace a.s. Útvar Kancelář GŘ Parkovací objekt bude mít tři podzemní a jedno přízemní podlaží. Podzemní podlaží budou sloužit jako garáže s kapacitou 191 parkovacích stání pro veřejnost. V přízemí vznikne zastřešený vjezdový objekt a vstupní prostor se schodištěm a s výtahovou halou, který bude napojený na rekonstruovaný historický dvorní objekt ve Veselé ulici. Před započetím hlavních stavebních prací proběhnou na části parkoviště demoliční práce ve vnitrobloku činžovních domů a bude prováděn archeologický a hydrogeologický průzkum přímo v místě stavby. Předpokládá se, že tento Slavnostního poklepání základního kamene Janáčkova kulturního centra se zúčastnili (zleva): Richard Mrázek, náměstek primátora statutárního města Brna a předseda představenstva společnosti Brněnské komunikace a.s., Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Radek Sovička, místopředseda představenstva společnosti Brněnské komunikace a.s. a Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu A - ČR společnosti OHL ŽS, a.s.

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS ocenění zaměstnanci roku 2014 ROZHOVOR SE ZDEŇKEM HEIKENWÄLDEREM, specialistou technické přípravy Můžete nám něco povědět o Vašem působení ve firmě OHL ŽS? Ještě během studia posledního ročníku stavební fakulty v Brně jsem absolvoval u naší firmy (tehdy ještě ŽS Brno) brigádu. Mé první seznamování se s pracemi na železničním svršku a spodku probíhalo v Bohumíně, kde tehdejší ostravská divize právě rekonstruovala železniční uzel. Po úspěšném dokončení školy jsem se už moc dlouho nerozmýšlel a nastoupil jsem začátkem roku 2005 právě u ostravské divize jako mistr na železničním svršku. V této pozici jsem prošel postupně stavby rekonstrukcí stanic a tratí menšího rozsahu na severní Moravě v rámci tzv. opravných prací a dále pak koridorové stavby železniční stanice Lanžhot, Kolín a částečně Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší. Krátce po zahájení posledně jmenované stavby jsem přešel na obchodní středisko závodu Železnice, kde působím dodnes. Na čem pracujete v OHL ŽS v současné době? Náplní mé současné práce je především tvorba harmonogramů stavebních prací a výluk, finančních harmonogramů staveb a tvorba technologických postupů nejprve do nabídek a při získání zakázky i pro samotnou realizaci stavby. Ing. Zdeněk Heikenwälder, specialista technické přípravy

9 2/ Co pro Vás znamená ocenění Nejlepší zaměstnanec roku 2014, které jste letos v lednu obdržel za obchodní středisko závodu Železnice? Nezastírám, že jsem byl trochu překvapen, ale o to bylo toto překvapení milejší. Samozřejmě chci poděkovat především těm, kteří mě na toto ocenění navrhli, tedy mým nadřízeným a doufám, že je v pracovním nasazení nezklamu ani v roce letošním. Další velký dík patří všem mým spolupracovníkům v obchodním středisku, kteří mi nejen často pomáhají radou a podporou v pracovních záležitostech, ale hlavně se na ně mohu obrátit i s věcmi osobními. V takovém kolektivu, chtělo by se říct až rodinného typu, je opravdu radost pracovat. A řekněte, co může být pro zaměstnavatele lepšího, než když jeho zaměstnanci chodí do práce rádi? Alespoň já k takovým určitě patřím. Jak trávíte svůj volný čas? Protože mám nyní tříletou dcerku, většina mých činností se dělí na před a po. Dříve jsem se hodně věnoval sportu, zimní i letní turistice, návštěvám hudebních koncertů a festivalů a podobně. Nyní trávím většinu volného času právě s rodinou. I když ve společnosti mé téměř neunavitelné dcerky se o relaxaci rozhodně mluvit nedá, neskutečně mě to nabíjí energií. A když už se nějaká ta volná chvilka přeci jen najde, rád si kutím na dvoře našeho domku. Mým zatím posledním dokončeným projektem byla pergola s udírnou. Dalším velkým koníčkem je pro mě rocková hudba, od střední školy máme dokonce kapelu, která ovšem poslední dobou trochu trpí nedostatkem času většiny členů čerstvých tatínků. Jediným sportem, kterému se věnuji i nyní, je cyklistika, ke které mě vlastně znovu přivedly cyklovýlety pořádané mými spolupracovníky z obchodního střediska, kterých se vždy velmi rád účastním. Děkuji Vám za rozhovor. Jana Botková, asistentka aktuálně Novinky ze mzdové účtárny Jak jistě víte, do existuje dvojí možnost zúčtování daní za předchozí rok, a to buď roční zúčtování daní na mzdové účtárně, nebo podání daňového přiznání na finančním úřadě. Pro mzdové účetní je tedy začátek roku náročným obdobím, ale s potěšením můžeme konstatovat, že už k bylo 99 % formulářů ze strany zaměstnanců podepsáno a dále jsme řešili pouze situace zaměstnanců v pracovní neschopnosti nebo v zahraničí. Nový rok přinesl zásadní změnu v daňovém zvýhodnění pro rodiče s dětmi, kterou bychom vám nyní rádi stručně vysvětlili. Na každé vyživované dítě je od 1. ledna 2015 stanovena jiná výše daňového zvýhodnění. Rodiče se dvěma a více dětmi si proto sami určí pořadí dětí, a takzvaně je okódují. Tento výraz nám byl alespoň představen na školení pracovníkem finančního úřadu. Pokud uplatňuje každý rodič jedno dítě, je situace ještě složitější, neboť musí být vždy doloženo potvrzení druhého z rodičů o tom, že druhé dítě neuplatňuje, ale nově navíc i jaké pořadí má dítě, které uplatňuje. Vzhledem k tomu, že tyto změny jsou poměrně složité, prosíme vás, abyste každou změnu včas hlásili své mzdové účetní, která s vámi potřebné dokumenty vyřeší. Na úseku mzdové účtárny postupně končí hektické období spojené s uzavíráním účetního roku Ať už jste si požádali o roční zúčtování za celý rok zaměstnání u naší společnosti, nebo jste měli příjmy i od předchozích zaměstnavatelů, vaše daně by již měly být vypořádány. Další možnost je, že si sami podáte daňové přiznání na finanční úřad a bylo vám vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech. Připomínáme, že termín pro odevzdání přiznání je 31. března K závěrečné fázi patří zpracovat všechny vaše další dodaná potvrzení o slevách dary, penzijní a životní pojištění, úroky z úvěrů, nově i školkovné atd. a provést ono roční zúčtování. Takže pokud jste si požádali o roční zúčtování, ve vyúčtování mzdy za březen se můžete těšit na nějakou tu korunu navíc. A vám ostatním přejeme hodně zdaru v komunikaci s finančním úřadem. Eliška Popelová, vedoucí útvaru Mzdová účtárna

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby CULTURE STATION PŘEMĚNA HISTORICKÉ BUDOVY železniční stanice Plzeň Jižní předměstí V lednu letošního roku byly zahájeny stavební práce na historické budově plzeňského jižního nádraží. Základní údaje Název projektu Plzeň Culture Station Investor Klotz a.s. Projektant VPÚ DECO Plzeň a.s. Vedoucí projektu Martin Topka Stavbyvedoucí Vladimír Junek a Petr Průka Technická příprava Ing. David Čapek, Ing. Jiří Harvalík Termín zahájení 01/2015 Termín dokončení 08/2015 Secesní železniční stanice byla postavena na počátku 20. století stavební dochovaným historickým stavem a ideál Návrh projektu je kompromisem mezi firmou Müller a Kapsa, která v té době ním provozním uspořádáním. Vstup bude patřila mezi největší v Čechách. Stanice zachován z úrovně mostu a hala objektu tenkrát nesla název Plzeň Říšské předměstí a byla významnou zastávkou na artefaktů zrestaurována. Budova bude bude díky velkému množství památkových tratích Praha Domažlice a Vídeň Cheb. využívána jako výstavní prostor, ale i jako Velkou oblibu si získala u řady obyvatel malá scéna. Dále je plánováno zřízení Říšského předměstí i zaměstnanců nedalekého strojírenského gigantu. V českých ského kulturního stánku. informačního centra pro návštěvníky plzeň poměrech se jedná o unikátní stanici, a to hlavně díky netradičnímu přístupu Ústřední částí, a jak sám autor projektu říká, srdcem objektu, bude velký z mostu nad tratí. multifunkční sál s variabilním hledištěm K posledním opravám objektu nádraží a mobilním jevištěm. Je počítáno s jeho došlo v 80. a 90. letech minulého století, všestranným využitím, od seminářů a prezentací přes plesy a benefice po divadelní, kdy byla zrekonstruována pouze příjezdová budova, a starší (secesní) objekt již filmovou a hudební projekci. Tento prostor desítky let beznadějně chátrá. S novým vznikne díky kompletnímu vybourání využitím celého objektu přišel soukromý stávajících vnitřních dispozic. S tím souvisí i vybudování sociálního zázemí pro investor, společnost Klotz, který se rozhodl budovu přetvořit na multifunkční návštěvníky, včetně zařízení pro osoby se kulturní zázemí, kde bude možné prezentovat všechny žánry umění. Proto příhodný mální kulturní využití budou vybudovány sníženou schopností pohybu. Pro maxi název Culture Station. v mezipatře šatny pro účinkující, zkušebny či osvětlovací technika. I podkroví bude plnohodnotně využito západní část poslouží jako zázemí a technologické prostory. Vnější historické fasády budou repasovány do původní podoby tradičními způsoby. Poloha nádražní budovy mezi dvěma elektrifikovanými kolejemi a nástupišti, které jsou v provozu, připravila realizačnímu týmu nelehkou situaci. Celá rekonstrukce bude vyžadovat zvýšená bezpečnostní opatření a dokonalou koordinaci prací. Této rozsáhlé a náročné rekonstrukce se ujal vedoucí projektu Martin Topka z divize 5, který v současné době se svým týmem zároveň dokončuje poslední etapu opravy fasád Národního divadla. Ani v samotné Plzni to nebude jeho první historická budova, v roce 2010 totiž dokončil opravu teras a fasády na Divadle J. K. Tyla, které je stejně jako Národní divadlo zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek. Rekonstrukce je odhadována na necelých 35 mil. Kč a bude spolufinancována z evropských fondů. Bc. Tereza Mikolášová, technik kalkulací

11 2/ naše stavby NOVÁ LÉKÁRNA V OLOMOUCKÉ NEMOCNICI spojuje dohromady komfort pro pacienty, komplexní služby, kvalitu i design Nejmodernějším lékárenským provozem v České republice se nyní může pochlubit Fakultní nemocnice Olomouc. V areálu zdravotnického zařízení byla za účasti ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, slavnostně otevřena nová budova hlavní lékárny. Architektonicky zajímavá čtyřpodlažní stavba vyrostla během devatenácti měsíců na zelené louce a nemocnice do jejího vybudování investovala více než sto milionů korun ze svého rozpočtu. Pacientům, kteří si přicházejí vyzvednout své léky nebo zdravotnické pomůcky, nabízí nová lékárna nesrovnatelně větší komfort. Výrazně se ale zvýšila především kvalita a bezpečnost výroby léčebných a diagnostických přípravků a také speciálních léků, které jsou dostupné jen na několika málo místech v ČR. O výstavbě se začalo uvažovat už před patnácti lety, kdy prostory dosavadní lékárny přestávaly vyhovovat potřebám rozsáhlého a velmi náročného lékárenského provozu. Jsme rádi, že se nám tuto myšlenku podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Naše lékárna slouží nejen příchozím pacientům, ale je nezbytná pro zásobování celé nemocnice. Rozsah služeb Nová lékárna Fakultní nemocnice Olomouc. Zdroj fotografie: atelier r, s.r.o., autor fotografie: Lukáš Navara

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS a jejich komplexnost ve spojení s moderním prostředím nás teď jednoznačně řadí na špici v oboru, uvedl doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc. Nová budova vyrostla v sousedství původní lékárny v ulici I. P. Pavlova. Výhodou jejího umístění je dobrá dostupnost z velké části nemocničního areálu. V chirurgickém komplexu nemocnice pak zůstává pacientům k dispozici i nadále výdejna léků, která je pobočkou hlavní lékárny. Oproti původním prostorám máme téměř dvojnásobný počet výdejních míst na recepty a volně prodejné přípravky, zákazníky v nové lékárně obsluhujeme u sedmi pultů. Zkušební provoz jsme zahájili už v polovině prosince a daří se nám všechny odbavovat plynule bez čekání. Naši lidé teď mají všechny vydávané léky přímo za zády přehledně uspořádané ve 275 zásuvkách. Nemusejí tak odcházet do skladu a v kratším čase obslouží více klientů, popsal Mgr. Robert Běhal, vedoucí lékárník FN Olomouc. Nová lékárna Fakultní nemocnice Olomouc v číslech: Pacienti jsou obsluhováni na bezmála pěti stech metrech čtverečních, což jsou velmi komfortní prostory, které navíc umožnily dostat pod jednu střechu i zdravotnické potřeby dříve vydávané samostatně v Puškinově ulici poblíž dětské kliniky. Lidé si u nás teď mohou vybrat ze širší nabídky ortéz, paruk, ortopedických pomůcek, zdravotnické obuvi, protože místa máme opravdu mnohem více. K dispozici máme také diskrétní prostor pro individuální konzultace s pacienty, vyjmenoval vedoucí lékárník. Samotná oficína, jak se výdejním prostorám lékárny odborně říká, je ovšem jen jednou částí nové budovy. Objekt se třemi nadzemními a jedním částečně podzemním podlažím, který se tyčí za ní, skrývá další mnohem složitější lékárenské provozy. Nová budova nám umožnila přestěhovat jedno z nejnáročnějších pracovišť, které dosud sídlilo v chirurgickém komplexu. Je to ředírna cytostatik, kde jsou připravována léčiva pro chemoterapeutickou léčbu největší podlahovou plochu v nové budově zaujímají skladovací prostory (přes 700 m 2 ), druhá největší podlahová plocha je k dispozici pacientům ve výdejně léků a zdravotnických 3223 prostředků tedy v takzvané oficíně (375 m 2 ) a celková podlahová plocha čtyřpodlažní budovy je 3223 m 2 konstrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet založený na hlubinných vrtaných 4000 pilotách a základové desce, na stavbu tak bylo spotřebováno 4000 tun betonu dovezeného asi 280 domíchávacími vozy moderní vzhled stavby je dotvářen pohledovými betony, které jsou užity zejména ve 6000 výrobní, administrativní a skladové části budovy a jejich celková plocha je přes 6000 m 2 na první pohled jsou patrná atypická okna, která byla vyráběna na zakázku, oválné a kulaté 55 okenní otvory mají tvarem připomínat tobolky a tablety, v budově je jich osazeno celkem specifická je rovněž fasáda, jejíž tmavě šedá barva na ploše 1665 m 2 byla namíchána v sousedním Rakousku, je reliéfní a obsahuje rostlinné motivy, které připomínají, že bylinky a přírodní léčba jsou vlastně základem farmacie 103 první úvahy o nové lékárně začaly už před 15 lety, v roce 2010 bylo rozhodnuto o její výstavbě, stavba byla zahájena v polovině roku 2013 a dokončena v prosinci 2014, nemocnice do jejího vybudování investovala ze svého rozpočtu 103 milionů korun 2014 architektonicky zajímavá budova se uchází o titul stavba roku 2014, autorem projektu je Ing. Miroslav Pospíšil a atelier r, s.r.o., dodavatelem stavby pak společnost OHL ŽS, a.s. onkologicky nemocných pacientů. Měsíčně od nás k pacientům směřuje okolo třech a půl tisíce těchto infuzí a injekcí, uvedl Mgr. Robert Běhal. V dalších prostorách jsou například laminární boxy pro sterilní přípravu infuzních roztoků, injekcí, očních kapek nebo parenterální výživy pro nezralé novorozence i další pacienty. Nechybí pracoviště kontroly léčiv, kde jsou přísně kontrolovány už samotné vstupní suroviny pro výrobu speciálních léků a samozřejmě potom i léky už vyrobené. To je samozřejmě velmi důležité pro bezpečnost pacientů, k nimž naše léky putují. Nová budova nabízí také lepší zázemí pro naše zaměstnance, kterých je okolo sedmi desítek. Větší jsou i sklady, kterými ročně projde opravdu velký objem léčivých přípravků v hodnotě přes jednu miliardu korun. Jsou to veškeré léky včetně centrových určených pro závažné onkologické, hematoonkologické, neurologické a další pacienty, doplnil vedoucí lékárník. Modernizací prošlo rovněž vybavení lékárny, pořízeny byly například nové sterilizátory, laminární boxy nebo plničky parenterální výživy. Součástí je i nová úpravna vody a rozvody pro takzvanou purifikovanou vodu nebo výrobna vody pro injekce, což je voda nejvyšší kvality z hlediska hygieny a bezpečnosti pro pacienty, k nimž směřují léčiva vyrobená v nemocniční lékárně. Olomoucká fakultní nemocnice do vybudování nové hlavní lékárny investovala 103 milionů korun z vlastního rozpočtu. Výstavba lékárny začala v polovině roku 2013 a dokončena byla loni v prosinci. Projekt na její výstavbu zpracoval atelier r, s.r.o., dodavatelem stavby byla společnost OHL ŽS, a.s. Na základě tiskové zprávy FN Olomouc zpracoval Útvar kancelář GŘ

13 2/ naše stavby V Týně nad Vltavou mají ZREKONSTRUOVANOU PLOVÁRNU V prosinci loňského roku byla dokončena rekonstrukce týnské plovárny, kterou v roce 2002 poničila povodeň. Město hledalo vhodné finanční zdroje na rekonstrukci a dlouho nedořešenou otázkou byla také podoba nové plovárny. Základní údaje Název projektu Rekonstrukce městské letní plovárny v Týně nad Vltavou Investor Město Týn nad Vltavou Projektant Architektonické studio Hysek, spol. s r.o. Vedoucí projektu Ing. Jaroslav Kašpar Stavbyvedoucí Jan Uhlíř Technická příprava Petra Jannová, Zuzana Macků, Ing. David Hurník Termín zahájení 04/2014 Termín dokončení 12/2014 Důležitým předpokladem investic v areálu operačního programu NUTS II Jihozápad na koupaliště bylo získání pozemků plovárny podporu turistického ruchu. Na přeměně do vlastnictví města převodem od Úřadu starého a nevyhovujícího areálu v moderní zastupování státu ve věcech majetkových. a multifunkční se podílela i naše divize 5 Město v roce 2012 využilo příležitost Plzeň v čele s vedoucím projektu Ing. Jaroslavem získat finanční prostředky z Regionálního Kašparem. Celou rekonstrukci zahájily v loňském dubnu demolice poničených objektů. Na jejich místech byly vystavěny nové provozní budovy včetně nového nerezového bazénu, který byl osazen do původní betonové vany. Realizační tým se v průběhu výstavby potýkal s celou řadou překážek. Při dodávce krovu pro technické a sociální zázemí plovárny musela být uzavřena část hlavní komunikace. Krov zázemí si však zaslouží zvláštní pozornost vzhledem k svému preciznímu provedení. Celý krov zázemí je pohledový, nejsou na něm vidět žádné vruty ani kování. Další komplikace při realizaci přinesly opěrné zdi v souvislosti s parovodem, který vede hned v jejich bezprostřední blízkosti. Některé zídky musely být dokonce kompletně opraveny. Panorama na celou vodní plochu

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Venkovní rekreační bazén je dělen do tří částí relaxační, plavecké a zábavné. Vodní plocha rekreačního bazénu je 770 m 2. I přes zimní sezónu má bazén za sebou zkušební napuštění. Odvážlivci už zkusili i skluzavky, uvedl pro Českobudějovický deník starosta města Mgr. Milan Šnorek. Lákadly pro budoucí návštěvníky jsou tobogán délky 39 m, trojskluzavka zvaná trioslade se třemi různě profilovanými dráhami, dále prudká skluzavka kamikadze, která má na 7,7 m převýšení 3,4 m a také široká skluzavka. Mezi klidovou a rušnou částí bazénu je vybudována ocelová lávka s mostovkou z tropického dřeva. Před začátkem koupací sezóny vzniknou před areálem bazénu parkovací místa. Přes čtyřicet míst přibude díky zavedení jednosměrného provozu v Žižkově ulici. Úpravu provozu plánujeme i kvůli složité dopravní situaci na Malé Straně, jednosměrka s místy pro parkování se stane i z Budějovické ulice, další místa vzniknou také na upraveném parkovišti v Orlické ulici, plánuje starosta. Původní areál koupaliště měl v horkých letních dnech nedostatečnou kapacitu ploch pro ležení. Proto v souvislosti s rekonstrukcí vzniklo dalších m 2 zeleně. Původní terén byl rozdělen na tři výškové úrovně, které tak vytvoří terasy směrem k bazénu. Oplocení je ve stejném designu jako okolí samotného bazénu. Na jihozápadní straně střídá dřevěné oplocení betonová zeď, která zároveň slouží jako plocha pro legální graffiti. V listopadu proběhly potřebné bezpečnostní zkoušky všech atrakcí rakouskou firmou TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, kterými prošly bez závad. Obyvatelé Týna nad Vltavou a přilehlého okolí tak budou moci od letošního léta využívat moderní a bezpečný areál umožňující sportovní i rekreační volnočasové vyžití. Díky systému dohřívání si návštěvníci užijí prodloužené koupací sezóny. Bc. Tereza Mikolášová, technik kalkulací BLAHOPŘÁNÍ V únoru 2015 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 45 let pracuje u společnosti Josef Kubiš, traťový dělník (středisko 5421) 20 let pracují u společnosti Michal Rádl, manažer zakázky a obchodu (středisko 1114) Vítězslav Říha, stavební zámečník (středisko A262) Drahoslav Vedra, elektromechanik (středisko 54T6) Miloš Smetana, elektromechanik (středisko 54T6) Marta Gurášová, elektromechanik (středisko 54T6) Josef Svoboda, stavbyvedoucí (středisko 5421) 15 let pracují u společnosti Ing. Petr Jureček, vedoucí projektu (středisko A212) František Mucha, traťový dělník (středisko 5421) Zuzana Vodáková, referent střediska, provozu (středisko 5420) Děkujeme za vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, úsek Lidských zdrojů

15 2/ DIVIZE Mosty a Tunely MOSTY ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ monolitické železobetonové prováděné na pevné skruži monolitické železobetonové, předpjaté (trámové, rámové, deskové, komorové, obloukové a kombinované) prováděné: na pevné skruži postupně vysouvané na výsuvné skruži monolitické železobetonové s tuhou výztuží (ZBN) spřažené ocelobetonové ocelové prefabrikované železobetonové, předpjaté, montované z podélných prvků (nosníků) cementové injektáže kamenného zdiva montáž mostních ložisek TUNELY ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ tunely ražené NRTM tunely hloubené stříkané betony TECHNOLOGIE synchronní zvedání a spouštění mostních konstrukcí konstrukce pro vysouvání po segmentech prováděných monolitických mostních konstrukcí středně těžká podpěrná skruž ST A4 vybavená hydraulikou pro přesné výškové nastavení, dodatečnou rektifikaci a snadné odskružení prostorové podpěrné skruže rychlostavitelný jeřáb Liebherr 32TT PROVIZORNÍ KONSTRUKCE nosníky ŽBM 30 pro provizorní silniční mosty a podpěrné skruže OHL ŽS, a.s., Závod Železnice Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno Slatina tel.: e mail:

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Zahraničí Management a správa závodu Zahraničí Olšanská 1a, Praha 3 tel.: , fax: Závod Železnice Management a správa závodu Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel: Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno Slatina tel: Divize Technologie Světlá 5, Brno tel: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice Středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: Středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více