PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006"

Transkript

1 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007

2 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích předkládá Přehled činnosti veřejných knihoven Jihočeského kraje za rok OBSAH: STATISTICKÁ DATA Z ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE I. Síť knihoven... 4 II. Knihovní fond... 6 III. Čtenáři a návštěvníci knihoven...12 IV V. Další údaje...24 POROVNÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN V OBCÍCH OBDOBNÉ VELIKOSTI...28 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ JIHOČESKÝ KRAJ Výchozí stav Hodnocení výkonu regionálních funkcí Regionální funkce na úrovni celého kraje Regionální funkce pověřených knihoven a JVK pro region České Budějovice Finanční a personální zajištění regionálních funkcí...67 ZAJÍMAVOSTI

3 Statistická data z činnosti veřejných knihoven Jihočeského kraje v roce 2006 Statistické údaje jsou převzaty ze statistických výkazů za rok 2006 zpracovaných v programu Stat Excel vytvořeném SVK Hradec Králové. Program využívají všechny knihovny Jihočeského kraje zpracovávající statistické sumáře. Tabulky jsou zpracovány tématicky podle souvisejících dat: I. Síť knihoven v roce 2006 II. Knihovní fond III. Čtenáři a návštěvníci knihovny IV. V. Další údaje Řazení jednotlivých tabulek v tématických celcích: 1. Tabulka porovnávající všechny knihovny jednotlivých regionů v rozsahu, pro které jsou knihovny pověřeny poskytováním regionálních funkcí 2. Tabulka porovnávající jednotlivé typy knihoven z celého kraje a. Krajská knihovna b. pověřená výkonem regionálních funkcí c. s profesionálními pracovníky, tj. s úvazkem vyšším než 15 hodin týdně 1 d. s neprofesionálními knihovníky, tj. s úvazkem nižším než 15 hodin týdně 2 3. Tabulka porovnávající knihovny poskytující regionální funkce, včetně krajské knihovny, tj. JVK v Č. Budějovicích 4. Tabulka porovnávající knihovny s profesionálními pracovníky obsluhovaného regionu (Městské knihovny v Dačicích a Třeboni neposkytují regionální funkce žádným profesionálním knihovnám obsluhovaného regionu) 5. Tabulka porovnávající knihovny s neprofesionálními pracovníky obsluhovaného regionu 1 Dále jen profi knihovna 2 Dále jen neprofi knihovna 3

4 I. Síť knihoven Síť knihoven Jihočeského kraje je tvořena krajskou knihovnou, tj. Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích, devíti knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí, tj. Městskou knihovnou v Českém Krumlově, Městskou knihovnou Dačice, Městskou knihovnou Jindřichův Hradec, Městskou knihovnou Milevsko, Městskou knihovnou Písek, Městskou knihovnou Prachatice, Šmidingerovou knihovnou Strakonice, Městskou knihovnou Tábor a Městskou knihovnou Třeboň, sedmdesáti třemi knihovnami s profesionálním pracovníkem, tj. pracovníkem jehož týdenní úvazek je alespoň 15 hodin a pětisty čtyřmi knihovnami s neprofesionálním pracovníkem, tj. pracovníkem jehož týdenní pracovní úvazek je menší než 15 hodin. Síť knihoven Jihočeského kraje v roce 2006: Knihovny Pobočky Jihočeský kraj Krajská a pověřené regionálními funkcemi PROFI NEPROFI CELKEM Krajská a pověřené regionálními funkcemi PROFI NEPROFI CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň CELKEM Jihočeský kraj Krajská knihovna Základní knihovny pověřené regionálními funkcemi Ostatní základní knihovny s profesionálními pracovníky Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky Knihovny Knihovny poboček

5 Porovnání počtu knihoven za léta 2003 až 2005 : Knihovny vykonávající RF Knihovny 2005 Pobočky 2005 Knihovny 2004 Pobočky 2004 Knihovny 2003 Pobočky 2003 České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Profi knihovny Knihovny 2005 Pobočky 2005 Knihovny 2004 Pobočky 2004 Knihovny 2003 Pobočky 2003 České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Neprofi knihovny Knihovny 2005 Pobočky 2005 Knihovny 2004 Pobočky 2004 Knihovny 2003 Pobočky 2003 České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

6 II. Knihovní fond V celkovém souhrnu došlo k nárůstu knihovního fondu. Fond byl rozšířen ve všech typech knihoven kromě neprofesionálních. Pouze tento typ knihoven vykazuje snížení knihovního fondu proti minulému roku. Protože ale přibývá knih ve výměnných fondech pověřených knihoven a zvyšuje se počet souborů a knih v nich půjčených, doplňuje se fond neprofesionálních knihoven soubory. Nákup knih u neprofi knihoven je zanedbatelný nebo žádný (průměr přírůstků na jednu MLK v kraji je 36 knih, zůstává na obdobné výši již několik let). Porovnání knihovního fondu všech knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Přírůstky Úbytky k.j. ve svazcích k.j. ve svazcích CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

7 Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu knihovny Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM ,04 39,64 54, ,19 3,29 0,06 1,12 České Budějovice ,16 53,02 37, ,18 1,81 0,09 0,68 Český Krumlov ,81 28,46 69, ,24 3,75 0,05 1,17 Dačice ,39 24,43 75, ,26 6,92 0,07 1,58 Jindřichův Hradec ,25 26,95 71, ,51 4,60 0,03 1,52 Milevsko ,30 30,04 66, ,63 5,00 0,08 1,63 Písek ,70 31,91 65, ,99 2,83 0,04 1,22 Prachatice ,91 28,59 68, ,80 4,16 0,07 1,14 Strakonice ,83 30,67 65, ,37 3,95 0,05 1,74 Tábor ,36 30,42 67, ,57 5,75 0,06 1,80 Třeboň ,30 27,71 72, ,44 6,66 0,05 1,52 7

8 Porovnání knihovního fondu knihoven jednotlivých typů: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Přírůstky Úbytky k.j. ve svazcích k.j. ve svazcích CELKEM Krajská knihovna Pověřená knihovna ZK s profesionál. prac ZK s neprofesionál.prac Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM ,04 39,64 54, ,19 3,29 0,06 1,12 Krajská knihovna ,21 62,18 24, ,99 1,74 0,11 0,65 Pověřená knihovna ,91 38,28 56, ,73 6,85 0,05 2,07 ZK s profesionál. prac ,38 28,75 70, ,71 3,28 0,06 1,36 ZK s neprofesionál.prac ,74 19,28 80, ,34 2,14 0,05 0,62 8

9 Porovnání knihovního fondu knihoven vykonávajících regionální funkce: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Přírůstky k.j. ve svazcích Úbytky k.j. ve svazcích CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM České Budějovice ,21 62,18 24, ,99 1,74 0,11 0,65 Český Krumlov ,82 35,26 63, ,73 4,78 0,05 1,26 Dačice ,07 27,62 72, ,37 6,56 0,07 2,31 Jindřichův Hradec ,75 39,61 56, ,39 6,73 0,04 2,11 Milevsko ,78 36,76 58, ,12 5,68 0,07 1,68 Písek ,52 41,44 52, ,03 3,48 0,03 1,77 Prachatice ,54 35,42 55, ,92 7,27 0,08 1,70 Strakonice ,83 40,73 51, ,78 6,72 0,04 2,51 Tábor ,70 39,30 53, ,56 12,09 0,04 2,94 Třeboň ,60 37,91 62, ,54 8,70 0,07 2,18 9

10 Porovnání knihovního fondu profi knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Volný výběr počet k.j. Přírůstky Úbytky k.j. ve svazcích k.j. ve svazcích CELKEM České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM ,38 28,75 70, ,71 3,28 0,06 1,36 České Budějovice ,93 31,00 68, ,18 2,63 0,05 1,18 Český Krumlov ,77 27,93 69, ,13 4,21 0,07 1,40 Jindřichův Hradec ,48 20,99 78, ,10 4,09 0,03 1,39 Milevsko ,18 18,63 81, ,26 3,09 0,11 2,19 Písek ,37 27,13 72, ,86 1,58 0,06 0,67 Prachatice ,64 27,94 71, ,29 3,36 0,08 1,11 Strakonice ,00 32,08 64, ,34 3,37 0,05 2,05 Tábor ,82 30,63 69, ,23 3,21 0,07 1,40 10

11 Porovnání knihovního fondu neprofi knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Přírůstky k.j. ve svazcích Úbytky k.j. ve svazcích CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM ,74 19,28 80, ,34 2,14 0,05 0,62 České Budějovice ,65 21,46 78, ,97 1,54 0,04 0,46 Český Krumlov ,29 20,91 78, ,24 1,58 0,04 0,62 Dačice ,73 20,18 79, ,23 7,40 0,06 0,60 Jindřichův Hradec ,65 16,58 83, ,05 2,27 0,02 0,84 Milevsko ,21 18,21 81, ,49 4,21 0,09 1,17 Písek ,41 18,55 81, ,96 2,64 0,07 0,66 Prachatice ,01 20,65 79, ,95 2,03 0,04 0,40 Strakonice ,52 17,88 82, ,49 1,93 0,04 0,46 Tábor ,08 17,65 82, ,67 1,56 0,08 0,93 Třeboň ,95 12,82 87, ,74 3,69 0,01 0,55 11

12 III. Čtenáři a návštěvníci knihoven Celkový počet čtenářů se v posledních letech zásadně nemění. V roce 2006 mírně ubylo čtenářů u profesionálních knihoven. Úbytek je především u dětských čtenářů, může být způsoben především celkově nižším počtem dětí. Potěšitelný je růst návštěvnosti neprofesionálních knihoven knihoven. Návštěvnost stoupla především díky Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje, díky kterému bylo do 255 především neprofesionálních knihoven dodáno 259 počítačů a všechny tyto knihovny byly připojeny k internetu. Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků všech knihoven jednotlivých regionů: Obsluhovaná populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

13 Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů čtenářů na úvazek návštěvníků Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , ,02 303, ,72 České Budějovice , ,18 283, ,13 Český Krumlov , ,69 289, ,95 Dačice , ,77 467, ,48 Jindřichův Hradec , ,42 338, ,16 Milevsko , ,06 352, ,88 Písek , ,80 267, ,40 Prachatice , ,92 315, ,01 Strakonice , ,65 292, ,24 Tábor , ,82 318, ,71 Třeboň , ,59 441, ,14 Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků knihoven jednotlivých typů: Velikost obsluhované populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM Krajská knihovna Pověřená knihovna ZK s profesionál. prac ZK s neprofesionál.prac

14 Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů čtenářů na úvazek návštěvníků Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , ,02 303, ,72 Krajská knihovna , ,33 222, ,56 Pověřená knihovna , ,78 241, ,69 ZK s profesionál. prac , ,88 280, ,14 ZK s neprofesionál.prac , ,67 neuvádí se ,19 Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků knihoven vykonávajících regionální funkce: Velikost obsluhované populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

15 Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let návštěvníků z celkového počtu čtenářů čtenářů na úvazek Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , , ,00 6,56 České Budějovice , , ,23 4,56 Český Krumlov , , ,33 7,90 Dačice , , ,57 11,11 Jindřichův Hradec , , ,77 9,28 Milevsko , , ,38 6,20 Písek , , ,80 1,00 Prachatice , , ,06 4,57 Strakonice , , ,47 4,07 Tábor , , ,42 5,28 Třeboň , , ,80 11,62 15

16 Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků profi knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů čtenářů na úvazek návštěvníků Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , ,88 280, , České Budějovice , ,57 359, , Český Krumlov , ,72 295, , Jindřichův Hradec , ,74 281, , Milevsko , ,26 184, , Písek 879 9, ,98 209, , Prachatice , ,81 214, , Strakonice , ,05 301, , Tábor , ,21 273, ,

17 Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků neprofi knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů návštěvníků Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , , ,19 České Budějovice , , ,69 Český Krumlov , , ,46 Dačice , , ,97 Jindřichův Hradec , , ,91 Milevsko , , ,54 Písek , , ,65 Prachatice , , ,68 Strakonice , , ,23 Tábor , , ,11 Třeboň , , ,58 17

18 IV. výpůjček zůstavá v podstatě neměnný. Došlo k mírnému snížení u Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, která v roce 2006 přecházela na nový AKS a tak došlo k omezení služeb a absenčních výpůjček. Porovnání výpůjček všech knihoven jednotlivých regionů: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní periodik dokumenty CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

19 výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,50 30,94 České Budějovice , , ,31 30,04 Český Krumlov , , ,25 32,08 Dačice , , ,95 22,65 Jindřichův Hradec , , ,63 28,65 Milevsko , , ,70 30,20 Písek , , ,92 29,03 Prachatice , , ,52 29,05 Strakonice , , ,91 35,18 Tábor , , ,69 34,97 Třeboň , , ,77 26,45 Porovnání výpůjček podle typů jednotlivých knihoven: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní dokumenty periodik CELKEM Krajská knihovna Pověřená knihovna ZK s profesionál. prac ZK s neprofesionál.prac

20 výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,50 30,94 Krajská knihovna , , ,32 33,37 Pověřená knihovna , , ,77 33,21 ZK s profesionál. prac , , ,44 30,16 ZK s neprofesionál.prac , , ,08 23,82 Porovnání výpůjček knihoven vykonávajících regionální funkce: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní dokumenty periodik CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

21 výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,94 31,87 České Budějovice , , ,32 33,37 Český Krumlov , , ,79 30,86 Dačice , , ,05 22,10 Jindřichův Hradec , , ,14 35,17 Milevsko , , ,11 33,41 Písek , , ,27 31,55 Prachatice , , ,32 30,81 Strakonice , , ,28 36,31 Tábor , , ,51 38,26 Třeboň , , ,65 26,90 21

22 Porovnání výpůjček profi knihoven jednotlivých regionů: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní dokumenty periodik CELKEM České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,44 30,16 České Budějovice , , ,66 23,96 Český Krumlov , , ,18 34,04 Jindřichův Hradec , , ,79 23,29 Milevsko , , ,80 21,63 Písek , , ,84 20,06 Prachatice , , ,76 28,85 Strakonice , , ,52 35,49 Tábor , , ,63 33,52 22

23 Porovnání výpůjček neprofi knihoven jednotlivých regionů: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní dokumenty periodik CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,08 23,82 České Budějovice , , ,66 21,66 Český Krumlov , , ,29 24,71 Dačice , , ,69 24,42 Jindřichův Hradec , , ,57 18,34 Milevsko , , ,53 25,67 Písek , , ,99 25,94 Prachatice , , ,81 23,28 Strakonice , , ,04 28,88 Tábor , , ,32 27,67 Třeboň , , ,05 24,16 23

24 V. Další údaje Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je na obdobné úrovni jako v uplynulém roce, bylo by potřeba tuto službu rozšířit i v malých knihovnách. Zvýšil se počet výměnných souborů i počet svazků v nich půjčených. Ostatní údaje zůstávají na přibližně stejné úrovni. Díky grantovým projektům přibývá knihoven, které mají připojení k internetu. V Jihočeském kraji mají připojení k internetu již všechny profesionální knihovny, přibývá neprofesionálních knihoven napojených na Internet (v roce , v roce , v roce , v roce ). V roce 2006 se realizoval Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje, díky kterému počítač obdrželo 255 knihoven kraje a tyto knihovny byly připojeny k internetu během roku Tím bylo v kraji připojeno 83 % knihoven k internetu. Porovnání dalších údajů všech knihoven jednotlivých regionů: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

25 Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Kolektivní akce na 1000 Semináře, porady, konzultace Publikace Studijní místa na 1000 Počítače pro uživatele Návštěvníci internetu Katalog na internetu Zaměstnanci na 1000 návštěvníků na 1 odborný úvazek CELKEM , , , ,8 České Budějovice , , ,6 3855,4 Český Krumlov , , ,5 3952,2 Dačice , , ,3 7080,5 Jindřichův Hradec , , ,4 5542,1 Milevsko , , ,6 5250,3 Písek , , ,5 5835,8 Prachatice , , ,5 4000,8 Strakonice , , ,5 3871,9 Tábor , , ,5 5523,8 Třeboň , , ,4 9355,8 25

26 Porovnání dalších údajů knihoven jednotlivých typů: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu CELKEM Krajská knihovna Pověřená knihovna ZK s profesionál. prac ZK s neprofesionál.prac Porovnání dalších údajů knihoven vykonávajících regionální funkce: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu Celkem , , , České Budějovice , ,9 90 0, Český Krumlov , ,2 12 0, Dačice , ,9 11 1, Jindřichův Hradec , ,3 34 1, Milevsko , ,3 6 0, Písek , ,9 10 0, Prachatice , ,6 11 0, Strakonice , ,4 13 0, Tábor , ,3 20 0, Třeboň , ,3 13 1,

27 Porovnání dalších údajů profi knihoven jednotlivých regionů: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu CELKEM , , , České Budějovice , ,5 33 0, Český Krumlov , ,6 41 1, Jindřichův Hradec , ,4 26 0, Milevsko , ,9 6 3,1 601 Písek , ,6 8 0, Prachatice , ,8 23 0, Strakonice , ,9 21 0, Tábor , ,7 44 0, Porovnání dalších údajů neprofi knihoven jednotlivých regionů: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu CELKEM , , , České Budějovice , , , Český Krumlov , ,3 37 2, Dačice , ,1 27 4, Jindřichův Hradec , ,5 69 4, Milevsko , ,4 13 2,9 257 Písek , ,1 43 3, Prachatice , ,7 34 2, Strakonice , ,5 62 3, Tábor , ,6 66 3, Třeboň , ,6 16 2,

28 Porovnání činnosti knihoven v obcích obdobné velikosti Porovnávat činnost jednotlivých knihoven mezi sebou je vždy obtížné. V pracovních náplních knihovníků jsou značné rozdíly, někteří knihovníci kromě půjčování knih zpracovávají obecní zpravodaje, jiní vedou kroniku obce, další mají na starost provoz informačního centra obce či organizaci kulturních akcí, práce pro vedení obce a další. Proto tabulky, ve kterých porovnáváme knihovny na dalších stránkách zdaleka nevypovídají o všech okolnostech v knihovně. Knihovny byly rozděleny podle počtu obcí, protože existuje podstatný rozdíl mezi činností knihovny v obci s a ve městě s i. Rozdělení vychází z metodického materiálu Ministerstva kultury ČR, které určuje standardy pro výkon veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovny jsou rozděleny do těchto kategorií: Činnost knihoven je porovnávána podle těchto ukazatelů: 1. obce toto určuje zařazení knihovny do jednotlivých kategorií, které jsou hodnoceny. Také standardy VKIS 3 jsou odstupňovány podle tohoto hlediska. 2. knihovníka úvazek knihovníka určuje kvalitu služeb knihovny. Nejde jen o čas, který je k dispozici čtenářům, ale také o to, kolik času je na práce spojené s provozem knihovny, na nákup a zpracování knih, kolektivní akce apod. 3. Počtu na úvazek úvazek knihovníků by měl odpovídat počtu tak, aby knihovník měl čas na individuální práci se čtenáři, na zajištění provozu knihovny, na propagaci knihovny apod. Rozsah provozní doby knihovny není totožný s celkovým objemem pracovní kapacity nezbytné pro zajištění činností knihovny. Pracovní doba pracovníka knihovny v obcích do by měla být orientačně o jednu třetinu delší než provozní doba knihovny. Ve větších knihovnách se přiměřeně přihlédne k celkovému rozsahu činností knihovny. 4. Počtu čtenářů ten určuje využití knihovny, rozsah její činnosti. 5. Počtu čtenářů na úvazek knihovník má mít čas na jednotlivé čtenáře a práci s nimi, počet čtenářů na úvazek je do jisté míry určující pro kvalitu práce s nimi. 6. Procenta čtenářů z počtu vypovídají o využití knihovny i obce. Celostátní průměr se pohybuje kolem 15%. Knihovny přesahující toto číslo jsou velmi kvalitně pracující knihovny, které jsou dobře zapsané v podvědomí občanů a jejich využití je obrazem kvality práce. 7. Počtu návštěvníků - udává přehled o využívání služeb knihovny. Čím vyšší je návštěvnost knihovny, tím širší je využití nabízených služeb, a tím i prostředků vložených do provozu knihovny. Návštěvnost není závislá jen na počtu čtenářů, ale také na rozsahu a kvalitě nabízených služeb, na vstřícnosti knihovny k občanům, na rozsahu provozní doby. 3 Standardy veřejných knihovnických informačních služeb dané Metodickým pokynem Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 28

29 8. Počtu návštěvníků na úvazek opět udává vytíženost pracovníků knihoven. Pokud má mít knihovník čas na individuální práci se čtenářem, měl by na to mít dostatek prostoru. Čím více návštěvníků knihovník obslouží, tím bude výkonnější, ale bude mít méně času na individuální kontakt. 9. Provozních hodin pro veřejnost to je základní parametr činnosti knihoven. by měla být přístupná veřejnosti v dostatečném rozsahu a také v době, kdy mohou jejich služeb využít, takže mimo pracovní dobu a dobu vyučování. 10. Počtu kolektivních akcí pro veřejnost tedy akcí, kdy knihovna propaguje svou činnost, získává nové čtenáře, vstupuje do povědomí občanů. Jejich rozsah je závislý jednak na aktivitě knihovníka, jednak na rozsahu jeho pracovní doby a podpory ze strany zřizovatele. 29

30 Knihovny v obcích od 500 do základní ukazatele KJ Přírůstek Finance na nákup KF Finance na nákup na e čtenářů Čtenáři do 15 let Návštěvníci Kolektivní akce Hodiny pro veřejnost Internet pro veřejnost Lnáře 742 0, ,- 25, S. Hoštice ,- 27, Štěkeň ,- 15, Tučapy 909 0, ,- 46, Porovnání knihoven podle počtu Porovnání knihoven podle úvazku na úvazek Tučapy 909 0, Štěkeň S. Hoštice Lnáře 742 0, na úvazek S. Hoštice Štěkeň Lnáře 742 0, Tučapy 909 0,

31 Porovnání knihoven podle počtu čtenářů čtenářů čtenářů na úvazek Štěkeň Tučapy Lnáře S. Hoštice Porovnání knihoven podle procent čtenářů z počtu čtenářů čtenářů na úvazek Tučapy Lnáře Štěkeň S. Hoštice Porovnání knihoven podle návštěvníků Návštěvníci návštěvníků na úvazek Štěkeň Tučapy ,5 Lnáře ,5 S. Hoštice Porovnání knihoven podle počtu návštěvníků na úvazek Návštěvníci návštěvníků na úvazek Tučapy ,5 Lnáře ,5 Štěkeň S. Hoštice

32 Porovnání knihoven podle hodin pro veřejnost Hodiny pro veřejnost Štěkeň 31 1 S. Hoštice 30 1 Tučapy 22 0,5 Lnáře 11 0,5 Porovnání knihoven podle pořádaných akcí Kolektivní akce S. Hoštice 14 1 Štěkeň 10 1 Lnáře 3 0,5 Tučapy 1 0,5 32

33 Knihovny v obcích od do základní ukazatele KJ Přírůstek Finance na nákup KF Finance na nákup na e čtenářů Čtenáři do 15 let Internet pro veřejnost Návštěvníci Kolektivní akce Hodiny pro veřejnost Bavorov , Bělčice , Benešov n. Č , Bernartice , Brloh , Čkyně , , D. Bukovsko , , D. Dvořiště , , Dubné , , H. Stropnice , Husinec , , Chotoviny , , Chyšky , , Katovice , Kovářov , , Lhenice , , Lomnice n. L , Malšice , , Mirotice , Mirovice , , Opařany , , Radomyšl , Sepekov , Stachy , , Strmilov , , Ševětín , , Vacov , Vl. Březí , , Zdíkov ,

34 Porovnání knihoven podle počtu obce na úvazek Lhenice , Malšice , Chotoviny , Vl. Březí , Mirovice , Zdíkov Lomnice n. L H. Stropnice Čkyně , Kovářov , D. Bukovsko , Strmilov , Bavorov Opařany , Vacov Husinec , Katovice D. Dvořiště , Sepekov Ševětín , Bernartice Stachy , Radomyšl Mirotice Benešov n. Č Chyšky , Dubné , Brloh Bělčice Porovnání knihoven podle úvazku knihovníka na úvazek Malšice , Bavorov Bělčice Benešov n. Č Bernartice Brloh H. Stropnice Katovice Lomnice n. L Mirotice Radomyšl Sepekov Vacov Zdíkov Chotoviny , Vl. Březí , Strmilov , D. Dvořiště , Chyšky , Stachy , Ševětín , Čkyně , D. Bukovsko , Husinec , Kovářov , Lhenice , Mirovice , Opařany , Dubné ,

35 Porovnání knihoven podle počtu čtenářů čtenářů čtenářů na úvazek % čtenářů z Bavorov ,87 Malšice ,48 Bělčice ,60 Lomnice n. L ,34 Chyšky ,38 Zdíkov ,18 Chotoviny ,22 Vl. Březí ,29 Benešov n. Č ,01 D. Bukovsko ,66 Katovice ,49 Brloh ,11 Čkyně ,09 Strmilov ,32 Opařany ,36 Sepekov ,10 Husinec ,70 Radomyšl ,13 D. Dvořiště ,49 Ševětín ,44 Lhenice ,45 Vacov ,68 H. Stropnice ,41 Mirovice ,95 Bernartice ,23 Stachy ,54 Kovářov ,42 Mirotice ,51 Dubné ,11 Porovnání knihoven podle procenta čtenářů z obce čtenářů čtenářů na úvazek % čtenářů z D. Bukovsko ,66 Čkyně ,09 Bavorov ,87 Chyšky ,38 Opařany ,36 Husinec ,70 Lhenice ,45 D. Dvořiště ,49 Ševětín ,44 Mirovice ,95 Chotoviny ,22 Vl. Březí ,29 Bělčice ,60 Lomnice n. L ,34 Dubné ,11 Strmilov ,32 Kovářov ,42 Zdíkov ,18 Malšice ,48 Benešov n. Č ,01 Katovice ,49 Brloh ,11 Stachy ,54 Sepekov ,10 Radomyšl ,13 Vacov ,68 H. Stropnice ,41 Bernartice ,23 Mirotice ,51 35

36 Porovnání knihoven podle počtu návštěvníků Návštěvníci návštěvníků na úvazek Malšice ,3 D. Dvořiště ,6 Zdíkov Bavorov Lomnice n. L Strmilov ,75 Sepekov Benešov n. Č Chyšky ,6 Opařany ,5 Chotoviny ,8 Mirotice Vl. Březí ,8 Bernartice Lhenice ,5 Brloh Bělčice Husinec ,5 Dubné ,4 D. Bukovsko ,5 Radomyšl Ševětín ,6 Katovice Čkyně ,5 Vacov H. Stropnice Mirovice ,5 Stachy ,6 Kovářov ,5 Porovnání knihoven podle počtu návštěvníků na úvazek Návštěvníci návštěvníků na úvazek D. Dvořiště ,6 Opařany ,5 Dubné ,4 Lhenice ,5 Chyšky ,6 Malšice ,3 Strmilov ,75 Husinec ,5 D. Bukovsko ,5 Zdíkov Bavorov Lomnice n. L Sepekov Ševětín ,6 Chotoviny ,8 Čkyně ,5 Vl. Březí ,8 Benešov n. Č Mirovice ,5 Mirotice Bernartice Brloh Bělčice Radomyšl Kovářov ,5 Katovice Vacov Stachy ,6 H. Stropnice

37 Porovnání knihoven podle hodin pro veřejnost Hodiny pro veřejnost Benešov n. Č Radomyšl 30 1 H. Stropnice 29 1 Sepekov 24 1 Zdíkov 24 1 Stachy 23 0,6 Bělčice 22 1 Vl. Březí 21 0,8 Bavorov 20 1 Čkyně 20 0,5 Husinec 20 0,5 Lomnice n. L Malšice 20 1,3 Vacov 20 1 Chotoviny 18 0,8 Katovice 18 1 Dubné 17 0,4 Lhenice 16 0,5 Bernartice 15 1 Mirovice 15 0,5 Mirotice 14 1 Opařany 14 0,5 D. Bukovsko 12 0,5 Ševětín 12 0,6 Strmilov 10 0,75 Brloh 9 1 D. Dvořiště 9 0,6 Kovářov 7 0,5 Chyšky 1 0,6 Porovnání knihoven podle pořádaných akcí Kolektivní akce Benešov n. Č Radomyšl 30 1 H. Stropnice 29 1 Sepekov 24 1 Zdíkov 24 1 Stachy 23 0,6 Bělčice 22 1 Vl. Březí 21 0,8 Bavorov 20 1 Čkyně 20 0,5 Husinec 20 0,5 Lomnice n. L Malšice 20 1,3 Vacov 20 1 Chotoviny 18 0,8 Katovice 18 1 Dubné 17 0,4 Lhenice 16 0,5 Bernartice 15 1 Mirovice 15 0,5 Mirotice 14 1 Opařany 14 0,5 D. Bukovsko 12 0,5 Ševětín 12 0,6 Strmilov 10 0,75 Brloh 9 1 D. Dvořiště 9 0,6 Kovářov 7 0,5 Chyšky 1 0,6 37

38 Knihovny v obcích od do základní ukazatele KJ Přírůstek Finance na nákup KF Finance na nákup na e čtenářů Čtenáři do 15 let Kolektivní akce Internet pro veřejnost Návštěvníci Hodiny pro veřejnost H. Planá , Chlum u T , , Chýnov , , Jistebnice , K. Řečice , Křemže , Ledenice , , Loučovice , Ml. Vožice , N. Včelnice , Netolice , Nové Hrady , , Rudolfov , Slavonice , Studená , V. Brod , ,

39 Porovnání knihoven podle počtu obce na úvazek Ml. Vožice Slavonice Studená Netolice Nové Hrady , N. Včelnice V. Brod , Křemže H. Planá Rudolfov Chýnov , Chlum u T , K. Řečice Ledenice , Loučovice Jistebnice Porovnání knihoven podle úvazku na úvazek Netolice Ml. Vožice Chýnov , H. Planá Jistebnice K. Řečice Křemže Loučovice N. Včelnice Rudolfov Slavonice Studená Ledenice , V. Brod , Chlum u T , Nové Hrady ,

40 Porovnání knihoven podle počtu čtenářů čtenářů čtenářů na úvazek % čtenářů z Netolice ,04 V. Brod ,11 Křemže ,66 Ml. Vožice ,99 Chýnov ,42 H. Planá ,74 Ledenice ,24 Slavonice ,03 Studená ,62 K. Řečice ,44 N. Včelnice ,44 Loučovice ,71 Rudolfov ,11 Jistebnice ,99 Nové Hrady ,95 Chlum u T ,09 Porovnání knihoven podle procenta čtenářů z obce čtenářů čtenářů na úvazek % čtenářů z V. Brod ,11 Netolice ,04 Křemže ,66 Chýnov ,42 Ml. Vožice ,99 Ledenice ,24 H. Planá ,74 Loučovice ,71 K. Řečice ,44 Slavonice ,03 Studená ,62 Rudolfov ,11 Jistebnice ,99 N. Včelnice ,44 Nové Hrady ,95 Chlum u T ,09 40

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Obsah 1. Demografické údaje s. 3-4 2. Síť knihoven s. 5-6 3. Knihovní fondy s. 6-10 4. Uživatelé s. 11-14 5. Výpůjčky s. 14-16 6. Ostatní

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Knihovna pro všechny Havířov 12.5.2015 vit.richter@nkp.cz Národní knihovna ČR Hlavní témata 10 let benchmarkingu v ČR Mohou se české a

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ Restituční oddělení Biskupská 4 370 01 České Budějovice tel.: 380 420 358 e-mail: restituce@bcb.cz Výzvy oprávněných osob ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 2 Výzva SPÚ - ŘKF Albrechtice

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Bezpečnostní analýza Jihočeského kraje 2011

Bezpečnostní analýza Jihočeského kraje 2011 Bezpečnostní analýza Jihočeského kraje 2011 Bc. Petr Vačkář Bezpečnostní analýza definuje hlavní problémy bezpečnosti v Jihočeském kraji a stanovuje priority pro prevenci kriminality v regionu. Analýza

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Seminář pro starosty Olomouckého kraje Aktuální otázky rozvoje knihoven Olomouc 14. listopadu 2012 K čemu jsou a jaké mají cíle standardy veřejných

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 6-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 12-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Historie automatizace

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18.

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18. Strana 1 OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18 Strana 2 1. SENIOŘI Podle výsledků demografických prognóz

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Základním předpokladem úspěchu je spolupráce. Čím aktivnější komunitu se nám podaří vytvořit, tím lepší budou výsledky. Naše snažení pak ocení naši uživatelé v podobě

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 2 *KUCBX00HL73K* KUCBX00HL73K O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Č.j.: KUJCK 42685/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh datum: 3. 6. 2015 vyřizuje:

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více

Seznam změn platných od 3.3.2013 na linkách v závazku veřejné služby

Seznam změn platných od 3.3.2013 na linkách v závazku veřejné služby Seznam změn platných od 3.3.2013 na linkách v závazku veřejné služby Linka spoj popis změny 320006 1 opozdit o 5 minut na 6,50, časové změny po trase 320007 2 přidat zast. Český Krumlov,plevno - pouze

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

207/2001 Sb. VYHLÁŠKA

207/2001 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 15.1.2014 do částky 3/2014 Sb. a 1/2014 Sb.m.s. 207/2001 Sb. -, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení - poslední stav textu 207/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra

Více

STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada

STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2011 Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada Zpracoval: kpt. Bc. Eduard Šimeček krajský statistik

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Ocenění podnikatelé JČK- Spokojený zákazník 2014 - schválený seznam

Ocenění podnikatelé JČK- Spokojený zákazník 2014 - schválený seznam Ocenění podnikatelé JČK- Spokojený zákazník 2014 - schválený seznam Jméno/Název: PAS - D s.r.o 1 IČ: 25176536 Sídlo: Severní 370,Dačice,380 01 Provozovna: Severní 370,Dačice,380 01 Prodej papírenského

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011

Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011 Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011 Popis: využití kvalitativních a kvantitativních metod

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna České geologické služby (dále jen knihovna ČGS) je v souladu se zřizovací listinou

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 1 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení zástupci členských měst a obcí, kolegyně a kolegové, dovoluji si Vám jménem představenstva a dozorčí rady předloţit výroční zprávu o činnosti za rok 2002.

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 11,0 10,0 10,5 9,5 Podíl

Více

Knihovnické minimum Krajská knihovna v Pardubicích 2009

Knihovnické minimum Krajská knihovna v Pardubicích 2009 Knihovnické minimum Krajská knihovna v Pardubicích 2009 1 Knihovnické minimum Souhrn základních podmínek a principů fungování knihovny v malé obci. Organizace a správa knihovny. Péče o knihovní fond. Služby

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více