PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006"

Transkript

1 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007

2 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích předkládá Přehled činnosti veřejných knihoven Jihočeského kraje za rok OBSAH: STATISTICKÁ DATA Z ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE I. Síť knihoven... 4 II. Knihovní fond... 6 III. Čtenáři a návštěvníci knihoven...12 IV V. Další údaje...24 POROVNÁNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN V OBCÍCH OBDOBNÉ VELIKOSTI...28 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ JIHOČESKÝ KRAJ Výchozí stav Hodnocení výkonu regionálních funkcí Regionální funkce na úrovni celého kraje Regionální funkce pověřených knihoven a JVK pro region České Budějovice Finanční a personální zajištění regionálních funkcí...67 ZAJÍMAVOSTI

3 Statistická data z činnosti veřejných knihoven Jihočeského kraje v roce 2006 Statistické údaje jsou převzaty ze statistických výkazů za rok 2006 zpracovaných v programu Stat Excel vytvořeném SVK Hradec Králové. Program využívají všechny knihovny Jihočeského kraje zpracovávající statistické sumáře. Tabulky jsou zpracovány tématicky podle souvisejících dat: I. Síť knihoven v roce 2006 II. Knihovní fond III. Čtenáři a návštěvníci knihovny IV. V. Další údaje Řazení jednotlivých tabulek v tématických celcích: 1. Tabulka porovnávající všechny knihovny jednotlivých regionů v rozsahu, pro které jsou knihovny pověřeny poskytováním regionálních funkcí 2. Tabulka porovnávající jednotlivé typy knihoven z celého kraje a. Krajská knihovna b. pověřená výkonem regionálních funkcí c. s profesionálními pracovníky, tj. s úvazkem vyšším než 15 hodin týdně 1 d. s neprofesionálními knihovníky, tj. s úvazkem nižším než 15 hodin týdně 2 3. Tabulka porovnávající knihovny poskytující regionální funkce, včetně krajské knihovny, tj. JVK v Č. Budějovicích 4. Tabulka porovnávající knihovny s profesionálními pracovníky obsluhovaného regionu (Městské knihovny v Dačicích a Třeboni neposkytují regionální funkce žádným profesionálním knihovnám obsluhovaného regionu) 5. Tabulka porovnávající knihovny s neprofesionálními pracovníky obsluhovaného regionu 1 Dále jen profi knihovna 2 Dále jen neprofi knihovna 3

4 I. Síť knihoven Síť knihoven Jihočeského kraje je tvořena krajskou knihovnou, tj. Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích, devíti knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí, tj. Městskou knihovnou v Českém Krumlově, Městskou knihovnou Dačice, Městskou knihovnou Jindřichův Hradec, Městskou knihovnou Milevsko, Městskou knihovnou Písek, Městskou knihovnou Prachatice, Šmidingerovou knihovnou Strakonice, Městskou knihovnou Tábor a Městskou knihovnou Třeboň, sedmdesáti třemi knihovnami s profesionálním pracovníkem, tj. pracovníkem jehož týdenní úvazek je alespoň 15 hodin a pětisty čtyřmi knihovnami s neprofesionálním pracovníkem, tj. pracovníkem jehož týdenní pracovní úvazek je menší než 15 hodin. Síť knihoven Jihočeského kraje v roce 2006: Knihovny Pobočky Jihočeský kraj Krajská a pověřené regionálními funkcemi PROFI NEPROFI CELKEM Krajská a pověřené regionálními funkcemi PROFI NEPROFI CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň CELKEM Jihočeský kraj Krajská knihovna Základní knihovny pověřené regionálními funkcemi Ostatní základní knihovny s profesionálními pracovníky Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky Knihovny Knihovny poboček

5 Porovnání počtu knihoven za léta 2003 až 2005 : Knihovny vykonávající RF Knihovny 2005 Pobočky 2005 Knihovny 2004 Pobočky 2004 Knihovny 2003 Pobočky 2003 České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Profi knihovny Knihovny 2005 Pobočky 2005 Knihovny 2004 Pobočky 2004 Knihovny 2003 Pobočky 2003 České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Neprofi knihovny Knihovny 2005 Pobočky 2005 Knihovny 2004 Pobočky 2004 Knihovny 2003 Pobočky 2003 České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

6 II. Knihovní fond V celkovém souhrnu došlo k nárůstu knihovního fondu. Fond byl rozšířen ve všech typech knihoven kromě neprofesionálních. Pouze tento typ knihoven vykazuje snížení knihovního fondu proti minulému roku. Protože ale přibývá knih ve výměnných fondech pověřených knihoven a zvyšuje se počet souborů a knih v nich půjčených, doplňuje se fond neprofesionálních knihoven soubory. Nákup knih u neprofi knihoven je zanedbatelný nebo žádný (průměr přírůstků na jednu MLK v kraji je 36 knih, zůstává na obdobné výši již několik let). Porovnání knihovního fondu všech knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Přírůstky Úbytky k.j. ve svazcích k.j. ve svazcích CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

7 Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu knihovny Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM ,04 39,64 54, ,19 3,29 0,06 1,12 České Budějovice ,16 53,02 37, ,18 1,81 0,09 0,68 Český Krumlov ,81 28,46 69, ,24 3,75 0,05 1,17 Dačice ,39 24,43 75, ,26 6,92 0,07 1,58 Jindřichův Hradec ,25 26,95 71, ,51 4,60 0,03 1,52 Milevsko ,30 30,04 66, ,63 5,00 0,08 1,63 Písek ,70 31,91 65, ,99 2,83 0,04 1,22 Prachatice ,91 28,59 68, ,80 4,16 0,07 1,14 Strakonice ,83 30,67 65, ,37 3,95 0,05 1,74 Tábor ,36 30,42 67, ,57 5,75 0,06 1,80 Třeboň ,30 27,71 72, ,44 6,66 0,05 1,52 7

8 Porovnání knihovního fondu knihoven jednotlivých typů: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Přírůstky Úbytky k.j. ve svazcích k.j. ve svazcích CELKEM Krajská knihovna Pověřená knihovna ZK s profesionál. prac ZK s neprofesionál.prac Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM ,04 39,64 54, ,19 3,29 0,06 1,12 Krajská knihovna ,21 62,18 24, ,99 1,74 0,11 0,65 Pověřená knihovna ,91 38,28 56, ,73 6,85 0,05 2,07 ZK s profesionál. prac ,38 28,75 70, ,71 3,28 0,06 1,36 ZK s neprofesionál.prac ,74 19,28 80, ,34 2,14 0,05 0,62 8

9 Porovnání knihovního fondu knihoven vykonávajících regionální funkce: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Přírůstky k.j. ve svazcích Úbytky k.j. ve svazcích CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM České Budějovice ,21 62,18 24, ,99 1,74 0,11 0,65 Český Krumlov ,82 35,26 63, ,73 4,78 0,05 1,26 Dačice ,07 27,62 72, ,37 6,56 0,07 2,31 Jindřichův Hradec ,75 39,61 56, ,39 6,73 0,04 2,11 Milevsko ,78 36,76 58, ,12 5,68 0,07 1,68 Písek ,52 41,44 52, ,03 3,48 0,03 1,77 Prachatice ,54 35,42 55, ,92 7,27 0,08 1,70 Strakonice ,83 40,73 51, ,78 6,72 0,04 2,51 Tábor ,70 39,30 53, ,56 12,09 0,04 2,94 Třeboň ,60 37,91 62, ,54 8,70 0,07 2,18 9

10 Porovnání knihovního fondu profi knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Volný výběr počet k.j. Přírůstky Úbytky k.j. ve svazcích k.j. ve svazcích CELKEM České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM ,38 28,75 70, ,71 3,28 0,06 1,36 České Budějovice ,93 31,00 68, ,18 2,63 0,05 1,18 Český Krumlov ,77 27,93 69, ,13 4,21 0,07 1,40 Jindřichův Hradec ,48 20,99 78, ,10 4,09 0,03 1,39 Milevsko ,18 18,63 81, ,26 3,09 0,11 2,19 Písek ,37 27,13 72, ,86 1,58 0,06 0,67 Prachatice ,64 27,94 71, ,29 3,36 0,08 1,11 Strakonice ,00 32,08 64, ,34 3,37 0,05 2,05 Tábor ,82 30,63 69, ,23 3,21 0,07 1,40 10

11 Porovnání knihovního fondu neprofi knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Knihovní jednotky 2006 Naučná literatura k.j. Krásná literatura k.j. Ostatní dokumenty k.j. Periodika počet exemplářů Přírůstky k.j. ve svazcích Úbytky k.j. ve svazcích CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Obsluhovaná populace Knihovní jednotky Objem knihovních jednotek na 1000 Procento naučné literatury Procento krásné literatury Elektronické dokumenty Objem přírůstků na 1000 Procento přírůstku z celkového fondu Exempláře periodik na 1 čtenáře Obrat knihovního fondu CELKEM ,74 19,28 80, ,34 2,14 0,05 0,62 České Budějovice ,65 21,46 78, ,97 1,54 0,04 0,46 Český Krumlov ,29 20,91 78, ,24 1,58 0,04 0,62 Dačice ,73 20,18 79, ,23 7,40 0,06 0,60 Jindřichův Hradec ,65 16,58 83, ,05 2,27 0,02 0,84 Milevsko ,21 18,21 81, ,49 4,21 0,09 1,17 Písek ,41 18,55 81, ,96 2,64 0,07 0,66 Prachatice ,01 20,65 79, ,95 2,03 0,04 0,40 Strakonice ,52 17,88 82, ,49 1,93 0,04 0,46 Tábor ,08 17,65 82, ,67 1,56 0,08 0,93 Třeboň ,95 12,82 87, ,74 3,69 0,01 0,55 11

12 III. Čtenáři a návštěvníci knihoven Celkový počet čtenářů se v posledních letech zásadně nemění. V roce 2006 mírně ubylo čtenářů u profesionálních knihoven. Úbytek je především u dětských čtenářů, může být způsoben především celkově nižším počtem dětí. Potěšitelný je růst návštěvnosti neprofesionálních knihoven knihoven. Návštěvnost stoupla především díky Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje, díky kterému bylo do 255 především neprofesionálních knihoven dodáno 259 počítačů a všechny tyto knihovny byly připojeny k internetu. Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků všech knihoven jednotlivých regionů: Obsluhovaná populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

13 Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů čtenářů na úvazek návštěvníků Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , ,02 303, ,72 České Budějovice , ,18 283, ,13 Český Krumlov , ,69 289, ,95 Dačice , ,77 467, ,48 Jindřichův Hradec , ,42 338, ,16 Milevsko , ,06 352, ,88 Písek , ,80 267, ,40 Prachatice , ,92 315, ,01 Strakonice , ,65 292, ,24 Tábor , ,82 318, ,71 Třeboň , ,59 441, ,14 Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků knihoven jednotlivých typů: Velikost obsluhované populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM Krajská knihovna Pověřená knihovna ZK s profesionál. prac ZK s neprofesionál.prac

14 Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů čtenářů na úvazek návštěvníků Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , ,02 303, ,72 Krajská knihovna , ,33 222, ,56 Pověřená knihovna , ,78 241, ,69 ZK s profesionál. prac , ,88 280, ,14 ZK s neprofesionál.prac , ,67 neuvádí se ,19 Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků knihoven vykonávajících regionální funkce: Velikost obsluhované populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

15 Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let návštěvníků z celkového počtu čtenářů čtenářů na úvazek Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , , ,00 6,56 České Budějovice , , ,23 4,56 Český Krumlov , , ,33 7,90 Dačice , , ,57 11,11 Jindřichův Hradec , , ,77 9,28 Milevsko , , ,38 6,20 Písek , , ,80 1,00 Prachatice , , ,06 4,57 Strakonice , , ,47 4,07 Tábor , , ,42 5,28 Třeboň , , ,80 11,62 15

16 Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků profi knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů čtenářů na úvazek návštěvníků Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , ,88 280, , České Budějovice , ,57 359, , Český Krumlov , ,72 295, , Jindřichův Hradec , ,74 281, , Milevsko , ,26 184, , Písek 879 9, ,98 209, , Prachatice , ,81 214, , Strakonice , ,05 301, , Tábor , ,21 273, ,

17 Porovnání počtu čtenářů a návštěvníků neprofi knihoven jednotlivých regionů: Velikost obsluhované populace Čtenáři registrovaní Čtenáři do 15 let Návštěvníci CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň Registrovaní čtenáři Procento čtenářů z počtu Čtenáři do 15 let Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů návštěvníků Procento návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků CELKEM , , ,19 České Budějovice , , ,69 Český Krumlov , , ,46 Dačice , , ,97 Jindřichův Hradec , , ,91 Milevsko , , ,54 Písek , , ,65 Prachatice , , ,68 Strakonice , , ,23 Tábor , , ,11 Třeboň , , ,58 17

18 IV. výpůjček zůstavá v podstatě neměnný. Došlo k mírnému snížení u Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, která v roce 2006 přecházela na nový AKS a tak došlo k omezení služeb a absenčních výpůjček. Porovnání výpůjček všech knihoven jednotlivých regionů: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní periodik dokumenty CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

19 výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,50 30,94 České Budějovice , , ,31 30,04 Český Krumlov , , ,25 32,08 Dačice , , ,95 22,65 Jindřichův Hradec , , ,63 28,65 Milevsko , , ,70 30,20 Písek , , ,92 29,03 Prachatice , , ,52 29,05 Strakonice , , ,91 35,18 Tábor , , ,69 34,97 Třeboň , , ,77 26,45 Porovnání výpůjček podle typů jednotlivých knihoven: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní dokumenty periodik CELKEM Krajská knihovna Pověřená knihovna ZK s profesionál. prac ZK s neprofesionál.prac

20 výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,50 30,94 Krajská knihovna , , ,32 33,37 Pověřená knihovna , , ,77 33,21 ZK s profesionál. prac , , ,44 30,16 ZK s neprofesionál.prac , , ,08 23,82 Porovnání výpůjček knihoven vykonávajících regionální funkce: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní dokumenty periodik CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

21 výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,94 31,87 České Budějovice , , ,32 33,37 Český Krumlov , , ,79 30,86 Dačice , , ,05 22,10 Jindřichův Hradec , , ,14 35,17 Milevsko , , ,11 33,41 Písek , , ,27 31,55 Prachatice , , ,32 30,81 Strakonice , , ,28 36,31 Tábor , , ,51 38,26 Třeboň , , ,65 26,90 21

22 Porovnání výpůjček profi knihoven jednotlivých regionů: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní dokumenty periodik CELKEM České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,44 30,16 České Budějovice , , ,66 23,96 Český Krumlov , , ,18 34,04 Jindřichův Hradec , , ,79 23,29 Milevsko , , ,80 21,63 Písek , , ,84 20,06 Prachatice , , ,76 28,85 Strakonice , , ,52 35,49 Tábor , , ,63 33,52 22

23 Porovnání výpůjček neprofi knihoven jednotlivých regionů: naučná dospělí krásná dospělí naučná děti krásná děti ostatní dokumenty periodik CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň výpůjček na 1 čtenáře periodik ostatních dokumentů Dospělým Z toho procent naučné literatury Dětem výpůjček na 1 čtenáře do 15 let Z toho procent naučné literatury CELKEM , , ,08 23,82 České Budějovice , , ,66 21,66 Český Krumlov , , ,29 24,71 Dačice , , ,69 24,42 Jindřichův Hradec , , ,57 18,34 Milevsko , , ,53 25,67 Písek , , ,99 25,94 Prachatice , , ,81 23,28 Strakonice , , ,04 28,88 Tábor , , ,32 27,67 Třeboň , , ,05 24,16 23

24 V. Další údaje Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je na obdobné úrovni jako v uplynulém roce, bylo by potřeba tuto službu rozšířit i v malých knihovnách. Zvýšil se počet výměnných souborů i počet svazků v nich půjčených. Ostatní údaje zůstávají na přibližně stejné úrovni. Díky grantovým projektům přibývá knihoven, které mají připojení k internetu. V Jihočeském kraji mají připojení k internetu již všechny profesionální knihovny, přibývá neprofesionálních knihoven napojených na Internet (v roce , v roce , v roce , v roce ). V roce 2006 se realizoval Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje, díky kterému počítač obdrželo 255 knihoven kraje a tyto knihovny byly připojeny k internetu během roku Tím bylo v kraji připojeno 83 % knihoven k internetu. Porovnání dalších údajů všech knihoven jednotlivých regionů: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu CELKEM České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko Písek Prachatice Strakonice Tábor Třeboň

25 Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Kolektivní akce na 1000 Semináře, porady, konzultace Publikace Studijní místa na 1000 Počítače pro uživatele Návštěvníci internetu Katalog na internetu Zaměstnanci na 1000 návštěvníků na 1 odborný úvazek CELKEM , , , ,8 České Budějovice , , ,6 3855,4 Český Krumlov , , ,5 3952,2 Dačice , , ,3 7080,5 Jindřichův Hradec , , ,4 5542,1 Milevsko , , ,6 5250,3 Písek , , ,5 5835,8 Prachatice , , ,5 4000,8 Strakonice , , ,5 3871,9 Tábor , , ,5 5523,8 Třeboň , , ,4 9355,8 25

26 Porovnání dalších údajů knihoven jednotlivých typů: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu CELKEM Krajská knihovna Pověřená knihovna ZK s profesionál. prac ZK s neprofesionál.prac Porovnání dalších údajů knihoven vykonávajících regionální funkce: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu Celkem , , , České Budějovice , ,9 90 0, Český Krumlov , ,2 12 0, Dačice , ,9 11 1, Jindřichův Hradec , ,3 34 1, Milevsko , ,3 6 0, Písek , ,9 10 0, Prachatice , ,6 11 0, Strakonice , ,4 13 0, Tábor , ,3 20 0, Třeboň , ,3 13 1,

27 Porovnání dalších údajů profi knihoven jednotlivých regionů: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu CELKEM , , , České Budějovice , ,5 33 0, Český Krumlov , ,6 41 1, Jindřichův Hradec , ,4 26 0, Milevsko , ,9 6 3,1 601 Písek , ,6 8 0, Prachatice , ,8 23 0, Strakonice , ,9 21 0, Tábor , ,7 44 0, Porovnání dalších údajů neprofi knihoven jednotlivých regionů: MVS z jiných knihoven výpůjčky MVS jiným knihovnám výpůjčky Výměnné fondy jiným knihovnám svazky Vzdělávací a kolektivní akce Semináře, porady, konzultace Publikace studijních míst Počítače pro uživatele Internet pro uživatele Návštěvníci internetu CELKEM , , , České Budějovice , , , Český Krumlov , ,3 37 2, Dačice , ,1 27 4, Jindřichův Hradec , ,5 69 4, Milevsko , ,4 13 2,9 257 Písek , ,1 43 3, Prachatice , ,7 34 2, Strakonice , ,5 62 3, Tábor , ,6 66 3, Třeboň , ,6 16 2,

28 Porovnání činnosti knihoven v obcích obdobné velikosti Porovnávat činnost jednotlivých knihoven mezi sebou je vždy obtížné. V pracovních náplních knihovníků jsou značné rozdíly, někteří knihovníci kromě půjčování knih zpracovávají obecní zpravodaje, jiní vedou kroniku obce, další mají na starost provoz informačního centra obce či organizaci kulturních akcí, práce pro vedení obce a další. Proto tabulky, ve kterých porovnáváme knihovny na dalších stránkách zdaleka nevypovídají o všech okolnostech v knihovně. Knihovny byly rozděleny podle počtu obcí, protože existuje podstatný rozdíl mezi činností knihovny v obci s a ve městě s i. Rozdělení vychází z metodického materiálu Ministerstva kultury ČR, které určuje standardy pro výkon veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovny jsou rozděleny do těchto kategorií: Činnost knihoven je porovnávána podle těchto ukazatelů: 1. obce toto určuje zařazení knihovny do jednotlivých kategorií, které jsou hodnoceny. Také standardy VKIS 3 jsou odstupňovány podle tohoto hlediska. 2. knihovníka úvazek knihovníka určuje kvalitu služeb knihovny. Nejde jen o čas, který je k dispozici čtenářům, ale také o to, kolik času je na práce spojené s provozem knihovny, na nákup a zpracování knih, kolektivní akce apod. 3. Počtu na úvazek úvazek knihovníků by měl odpovídat počtu tak, aby knihovník měl čas na individuální práci se čtenáři, na zajištění provozu knihovny, na propagaci knihovny apod. Rozsah provozní doby knihovny není totožný s celkovým objemem pracovní kapacity nezbytné pro zajištění činností knihovny. Pracovní doba pracovníka knihovny v obcích do by měla být orientačně o jednu třetinu delší než provozní doba knihovny. Ve větších knihovnách se přiměřeně přihlédne k celkovému rozsahu činností knihovny. 4. Počtu čtenářů ten určuje využití knihovny, rozsah její činnosti. 5. Počtu čtenářů na úvazek knihovník má mít čas na jednotlivé čtenáře a práci s nimi, počet čtenářů na úvazek je do jisté míry určující pro kvalitu práce s nimi. 6. Procenta čtenářů z počtu vypovídají o využití knihovny i obce. Celostátní průměr se pohybuje kolem 15%. Knihovny přesahující toto číslo jsou velmi kvalitně pracující knihovny, které jsou dobře zapsané v podvědomí občanů a jejich využití je obrazem kvality práce. 7. Počtu návštěvníků - udává přehled o využívání služeb knihovny. Čím vyšší je návštěvnost knihovny, tím širší je využití nabízených služeb, a tím i prostředků vložených do provozu knihovny. Návštěvnost není závislá jen na počtu čtenářů, ale také na rozsahu a kvalitě nabízených služeb, na vstřícnosti knihovny k občanům, na rozsahu provozní doby. 3 Standardy veřejných knihovnických informačních služeb dané Metodickým pokynem Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 28

29 8. Počtu návštěvníků na úvazek opět udává vytíženost pracovníků knihoven. Pokud má mít knihovník čas na individuální práci se čtenářem, měl by na to mít dostatek prostoru. Čím více návštěvníků knihovník obslouží, tím bude výkonnější, ale bude mít méně času na individuální kontakt. 9. Provozních hodin pro veřejnost to je základní parametr činnosti knihoven. by měla být přístupná veřejnosti v dostatečném rozsahu a také v době, kdy mohou jejich služeb využít, takže mimo pracovní dobu a dobu vyučování. 10. Počtu kolektivních akcí pro veřejnost tedy akcí, kdy knihovna propaguje svou činnost, získává nové čtenáře, vstupuje do povědomí občanů. Jejich rozsah je závislý jednak na aktivitě knihovníka, jednak na rozsahu jeho pracovní doby a podpory ze strany zřizovatele. 29

30 Knihovny v obcích od 500 do základní ukazatele KJ Přírůstek Finance na nákup KF Finance na nákup na e čtenářů Čtenáři do 15 let Návštěvníci Kolektivní akce Hodiny pro veřejnost Internet pro veřejnost Lnáře 742 0, ,- 25, S. Hoštice ,- 27, Štěkeň ,- 15, Tučapy 909 0, ,- 46, Porovnání knihoven podle počtu Porovnání knihoven podle úvazku na úvazek Tučapy 909 0, Štěkeň S. Hoštice Lnáře 742 0, na úvazek S. Hoštice Štěkeň Lnáře 742 0, Tučapy 909 0,

31 Porovnání knihoven podle počtu čtenářů čtenářů čtenářů na úvazek Štěkeň Tučapy Lnáře S. Hoštice Porovnání knihoven podle procent čtenářů z počtu čtenářů čtenářů na úvazek Tučapy Lnáře Štěkeň S. Hoštice Porovnání knihoven podle návštěvníků Návštěvníci návštěvníků na úvazek Štěkeň Tučapy ,5 Lnáře ,5 S. Hoštice Porovnání knihoven podle počtu návštěvníků na úvazek Návštěvníci návštěvníků na úvazek Tučapy ,5 Lnáře ,5 Štěkeň S. Hoštice

32 Porovnání knihoven podle hodin pro veřejnost Hodiny pro veřejnost Štěkeň 31 1 S. Hoštice 30 1 Tučapy 22 0,5 Lnáře 11 0,5 Porovnání knihoven podle pořádaných akcí Kolektivní akce S. Hoštice 14 1 Štěkeň 10 1 Lnáře 3 0,5 Tučapy 1 0,5 32

33 Knihovny v obcích od do základní ukazatele KJ Přírůstek Finance na nákup KF Finance na nákup na e čtenářů Čtenáři do 15 let Internet pro veřejnost Návštěvníci Kolektivní akce Hodiny pro veřejnost Bavorov , Bělčice , Benešov n. Č , Bernartice , Brloh , Čkyně , , D. Bukovsko , , D. Dvořiště , , Dubné , , H. Stropnice , Husinec , , Chotoviny , , Chyšky , , Katovice , Kovářov , , Lhenice , , Lomnice n. L , Malšice , , Mirotice , Mirovice , , Opařany , , Radomyšl , Sepekov , Stachy , , Strmilov , , Ševětín , , Vacov , Vl. Březí , , Zdíkov ,

34 Porovnání knihoven podle počtu obce na úvazek Lhenice , Malšice , Chotoviny , Vl. Březí , Mirovice , Zdíkov Lomnice n. L H. Stropnice Čkyně , Kovářov , D. Bukovsko , Strmilov , Bavorov Opařany , Vacov Husinec , Katovice D. Dvořiště , Sepekov Ševětín , Bernartice Stachy , Radomyšl Mirotice Benešov n. Č Chyšky , Dubné , Brloh Bělčice Porovnání knihoven podle úvazku knihovníka na úvazek Malšice , Bavorov Bělčice Benešov n. Č Bernartice Brloh H. Stropnice Katovice Lomnice n. L Mirotice Radomyšl Sepekov Vacov Zdíkov Chotoviny , Vl. Březí , Strmilov , D. Dvořiště , Chyšky , Stachy , Ševětín , Čkyně , D. Bukovsko , Husinec , Kovářov , Lhenice , Mirovice , Opařany , Dubné ,

35 Porovnání knihoven podle počtu čtenářů čtenářů čtenářů na úvazek % čtenářů z Bavorov ,87 Malšice ,48 Bělčice ,60 Lomnice n. L ,34 Chyšky ,38 Zdíkov ,18 Chotoviny ,22 Vl. Březí ,29 Benešov n. Č ,01 D. Bukovsko ,66 Katovice ,49 Brloh ,11 Čkyně ,09 Strmilov ,32 Opařany ,36 Sepekov ,10 Husinec ,70 Radomyšl ,13 D. Dvořiště ,49 Ševětín ,44 Lhenice ,45 Vacov ,68 H. Stropnice ,41 Mirovice ,95 Bernartice ,23 Stachy ,54 Kovářov ,42 Mirotice ,51 Dubné ,11 Porovnání knihoven podle procenta čtenářů z obce čtenářů čtenářů na úvazek % čtenářů z D. Bukovsko ,66 Čkyně ,09 Bavorov ,87 Chyšky ,38 Opařany ,36 Husinec ,70 Lhenice ,45 D. Dvořiště ,49 Ševětín ,44 Mirovice ,95 Chotoviny ,22 Vl. Březí ,29 Bělčice ,60 Lomnice n. L ,34 Dubné ,11 Strmilov ,32 Kovářov ,42 Zdíkov ,18 Malšice ,48 Benešov n. Č ,01 Katovice ,49 Brloh ,11 Stachy ,54 Sepekov ,10 Radomyšl ,13 Vacov ,68 H. Stropnice ,41 Bernartice ,23 Mirotice ,51 35

36 Porovnání knihoven podle počtu návštěvníků Návštěvníci návštěvníků na úvazek Malšice ,3 D. Dvořiště ,6 Zdíkov Bavorov Lomnice n. L Strmilov ,75 Sepekov Benešov n. Č Chyšky ,6 Opařany ,5 Chotoviny ,8 Mirotice Vl. Březí ,8 Bernartice Lhenice ,5 Brloh Bělčice Husinec ,5 Dubné ,4 D. Bukovsko ,5 Radomyšl Ševětín ,6 Katovice Čkyně ,5 Vacov H. Stropnice Mirovice ,5 Stachy ,6 Kovářov ,5 Porovnání knihoven podle počtu návštěvníků na úvazek Návštěvníci návštěvníků na úvazek D. Dvořiště ,6 Opařany ,5 Dubné ,4 Lhenice ,5 Chyšky ,6 Malšice ,3 Strmilov ,75 Husinec ,5 D. Bukovsko ,5 Zdíkov Bavorov Lomnice n. L Sepekov Ševětín ,6 Chotoviny ,8 Čkyně ,5 Vl. Březí ,8 Benešov n. Č Mirovice ,5 Mirotice Bernartice Brloh Bělčice Radomyšl Kovářov ,5 Katovice Vacov Stachy ,6 H. Stropnice

37 Porovnání knihoven podle hodin pro veřejnost Hodiny pro veřejnost Benešov n. Č Radomyšl 30 1 H. Stropnice 29 1 Sepekov 24 1 Zdíkov 24 1 Stachy 23 0,6 Bělčice 22 1 Vl. Březí 21 0,8 Bavorov 20 1 Čkyně 20 0,5 Husinec 20 0,5 Lomnice n. L Malšice 20 1,3 Vacov 20 1 Chotoviny 18 0,8 Katovice 18 1 Dubné 17 0,4 Lhenice 16 0,5 Bernartice 15 1 Mirovice 15 0,5 Mirotice 14 1 Opařany 14 0,5 D. Bukovsko 12 0,5 Ševětín 12 0,6 Strmilov 10 0,75 Brloh 9 1 D. Dvořiště 9 0,6 Kovářov 7 0,5 Chyšky 1 0,6 Porovnání knihoven podle pořádaných akcí Kolektivní akce Benešov n. Č Radomyšl 30 1 H. Stropnice 29 1 Sepekov 24 1 Zdíkov 24 1 Stachy 23 0,6 Bělčice 22 1 Vl. Březí 21 0,8 Bavorov 20 1 Čkyně 20 0,5 Husinec 20 0,5 Lomnice n. L Malšice 20 1,3 Vacov 20 1 Chotoviny 18 0,8 Katovice 18 1 Dubné 17 0,4 Lhenice 16 0,5 Bernartice 15 1 Mirovice 15 0,5 Mirotice 14 1 Opařany 14 0,5 D. Bukovsko 12 0,5 Ševětín 12 0,6 Strmilov 10 0,75 Brloh 9 1 D. Dvořiště 9 0,6 Kovářov 7 0,5 Chyšky 1 0,6 37

38 Knihovny v obcích od do základní ukazatele KJ Přírůstek Finance na nákup KF Finance na nákup na e čtenářů Čtenáři do 15 let Kolektivní akce Internet pro veřejnost Návštěvníci Hodiny pro veřejnost H. Planá , Chlum u T , , Chýnov , , Jistebnice , K. Řečice , Křemže , Ledenice , , Loučovice , Ml. Vožice , N. Včelnice , Netolice , Nové Hrady , , Rudolfov , Slavonice , Studená , V. Brod , ,

39 Porovnání knihoven podle počtu obce na úvazek Ml. Vožice Slavonice Studená Netolice Nové Hrady , N. Včelnice V. Brod , Křemže H. Planá Rudolfov Chýnov , Chlum u T , K. Řečice Ledenice , Loučovice Jistebnice Porovnání knihoven podle úvazku na úvazek Netolice Ml. Vožice Chýnov , H. Planá Jistebnice K. Řečice Křemže Loučovice N. Včelnice Rudolfov Slavonice Studená Ledenice , V. Brod , Chlum u T , Nové Hrady ,

40 Porovnání knihoven podle počtu čtenářů čtenářů čtenářů na úvazek % čtenářů z Netolice ,04 V. Brod ,11 Křemže ,66 Ml. Vožice ,99 Chýnov ,42 H. Planá ,74 Ledenice ,24 Slavonice ,03 Studená ,62 K. Řečice ,44 N. Včelnice ,44 Loučovice ,71 Rudolfov ,11 Jistebnice ,99 Nové Hrady ,95 Chlum u T ,09 Porovnání knihoven podle procenta čtenářů z obce čtenářů čtenářů na úvazek % čtenářů z V. Brod ,11 Netolice ,04 Křemže ,66 Chýnov ,42 Ml. Vožice ,99 Ledenice ,24 H. Planá ,74 Loučovice ,71 K. Řečice ,44 Slavonice ,03 Studená ,62 Rudolfov ,11 Jistebnice ,99 N. Včelnice ,44 Nové Hrady ,95 Chlum u T ,09 40

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2004 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Regionální funkce v jižních Čechách

Regionální funkce v jižních Čechách Regionální funkce v jižních Čechách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz Knihovny v kraji Krajská knihovna 9 pověřených knihoven Č. Krumlov, Dačice, J. Hradec,

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Moravská zemská knihovna v Brně 2007 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK Brno Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M E

Více

v sezóně 2016/ všem OFS Jč.kraje + odborné komise STK, DK, KRaD

v sezóně 2016/ všem OFS Jč.kraje + odborné komise STK, DK, KRaD Jihočeský krajský fotbalový svaz Skuherského 14, PS 52, 370 04 Č.Budějovice tel. : 777268713, 777268716, eibl.vladimir@volny.cz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Tabulka hodnocení - GP 027 Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov

Tabulka hodnocení - GP 027 Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov Podopatření 01: Rekonstrukce a modenizace budov v souvislosti s rozšířením stávajících kapacit mateřských škol (investiční) Reg. č. Žadatel Název projektu Požadovaná částka Finanční návrh Hodnotící komise

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

Novela standardů VKIS

Novela standardů VKIS Novela standardů VKIS 5.11.2010 OSTRAVA Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven Plnění a problémy stávajícího

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Rok 2014 v knihovnách Královéhradeckého kraje 3. Knihovnická ocenění v roce Publikační činnost veřejných knihoven kraje 4

Rok 2014 v knihovnách Královéhradeckého kraje 3. Knihovnická ocenění v roce Publikační činnost veřejných knihoven kraje 4 Obsah CD: Výroční zpráva knihoven Královéhradeckého kraje za rok 2014 Strana Rok 2014 v knihovnách Královéhradeckého kraje 3 Knihovnická ocenění v roce 2014 4 Publikační činnost veřejných knihoven kraje

Více

Aktualizace standardu VKIS

Aktualizace standardu VKIS Aktualizace standardu VKIS 15.9.2010 Knihovny současnosti 2010 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven

Více

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49.

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49. neděle čtvrtek pátek sobota neděle Č. Budějovice - město ČESKÉ BUDĚJOVICE - SUCHÉ VRBNÉ http://mapy.cz/zakladni?x=14.5050608&y=48.9671136&z=17&source=coor&id=14.5050608%2c48.9671136 farní Sv.Cyrila a Metoděje

Více

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5.

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Více

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Knihovny současnosti 2010 Seč, 15. září 2010 Ladislava Zemánková Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Webové stránky a on-line katalogy ve službách

Více

Dopravce. České dráhy, a. s.

Dopravce. České dráhy, a. s. Seznam autobusových linek a přehled územní platnosti na železnici karty JIKORD plus. Trať / Linka Dopravce Trasa linky České dráhy, a. s. Územní rozsah platnosti 190 Plzeň - České Budějovice Nepomuk České

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

V termínech 4.3, 2.4, 30.4, 3.6, 1.7, 29.7, 26.8, 23.9, 21.10, 19.11

V termínech 4.3, 2.4, 30.4, 3.6, 1.7, 29.7, 26.8, 23.9, 21.10, 19.11 Rozvozový plán - trasa č.1 Spálené Poříčí u Jednoty 08:30 Mirošov - u MěÚ 09:00 Hrádek u Rokycan - u MěÚ 09:15 Kamenný Újezd - u OÚ 09:30 Dobřív - u Jednoty 09:45 Strašice - u prodejny 10:00 Cheznovice

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V České republice 2015 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Centrum informací a statistik kultury www.nipos-mk.cz

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2014 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik kultury WWW.NIPOS-MK.CZ

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Obsah 1. Demografické údaje s. 3-4 2. Síť knihoven s. 5-6 3. Knihovní fondy s. 6-10 4. Uživatelé s. 11-14 5. Výpůjčky s. 14-16 6. Ostatní

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK v Brně Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Rok 2015 v knihovnách Královéhradeckého kraje 3. Služby knihoven knihovnám 5. Publikační činnost veřejných knihoven kraje 5

Rok 2015 v knihovnách Královéhradeckého kraje 3. Služby knihoven knihovnám 5. Publikační činnost veřejných knihoven kraje 5 Obsah CD: Výroční zpráva knihoven Královéhradeckého kraje za rok 2015 Strana Rok 2015 v knihovnách Královéhradeckého kraje 3 Služby knihoven knihovnám 5 Publikační činnost veřejných knihoven kraje 5 Knihovnická

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ ODBOR LIVOTNiHO PROSTŘEDi, ZEM~D~LSTVi A LESNICTVi Č.j.: KUJCK 55749/2013/0ZZL Sp.zn.: OZZL 37596/2013/pelh datum: 11.10.2013 vyřizuje: Mgr. Pet Lh Došlo dne: lp,u.: 11ft: i~;lj-

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 - PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ Verze dokumentu: červenec 2013, FINAL Zpracovatel: Zadavatel: KP projekt s.r.o. a Krajský úřad Jihočeského

Více

Okres České Budějovice Lokalita Místní název Provozovatel Rizikovost Doporučení dalšího postupu

Okres České Budějovice Lokalita Místní název Provozovatel Rizikovost Doporučení dalšího postupu Seznam uzavřených skládek Příloha 14 Seznam uzavřených skládek na území Jihočeského kraje (zdroj VaV 530/2/98) Okres České Budějovice České Budějovice 2 Švábův Hrádek TS města České Budějovice Hněvkovice

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2001 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2001 v rámci programu MK ČR VISK 3 (jak pro MěK Č. Krumlov, tak i pro některé obecní knihovny metodického

Více

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Knihovna pro všechny Havířov 12.5.2015 vit.richter@nkp.cz Národní knihovna ČR Hlavní témata 10 let benchmarkingu v ČR Mohou se české a

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

BENCHMARKING KNIHOVEN 2005-2012. Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

BENCHMARKING KNIHOVEN 2005-2012. Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz BENCHMARKING KNIHOVEN 2005-2012 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz 5 základních kroků BENCHMARKINGU Analýza vlastních výkonů a situace knihovny Nalezení knihovny pro vzájemné porovnávání

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 Moravská zemská knihovna v Brně 2008 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK v Brně Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M

Více

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita

Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Financí je o čtvrtinu méně, ale neházíme flintu do žita Eva Svobodová, Jana Benešová, Kateřina Hubertová Královéhradecký kraj 5 okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod,Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 1 krajská

Více

Přehled změn na linkách platných od 15. 12. 2013

Přehled změn na linkách platných od 15. 12. 2013 Trojmístné předčíslí linek 320 - České Budějovice 330 - Český Krumlov 340 - Jindřichův Hradec 360 - Písek 370 - Prachatice 380 - Strakonice 390 - Tábor Přehled změn na linkách platných od 15. 12. 2013

Více

Podm. schválené z navýšené částky 1 Albrechtice n. Výměna vrat u hasičské zbrojnice Albrechtice nad Vltavou 63 630 0

Podm. schválené z navýšené částky 1 Albrechtice n. Výměna vrat u hasičské zbrojnice Albrechtice nad Vltavou 63 630 0 Příloha usnesení č. 240/2008/ZK Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválené v Grantovém programu na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2008 Investiční projekty Poř. / žadatel

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2014 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Standard pro dobrý fond. Gabriela Filipová

Standard pro dobrý fond. Gabriela Filipová Standard pro dobrý fond Gabriela Filipová Standard pro dobrý fond Metodický pokyn Ministerstva kultury pro vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově 1 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2002 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR VISK 3 (pro některé obecní knihovny metodického obvodu podle zájmu příslušných

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Kateřina Doskočilová, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ KNIHOVNY V

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik kultury WWW.NIPOS-MK.CZ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 BŘEZEN 2016 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-231-6 MORAVSKOSLEZSKÁ

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

Novelizace standardu VKIS

Novelizace standardu VKIS Novelizace standardu VKIS Výsledky ankety 10.11.2009 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Pracovní skupina 31 členů pracovní skupiny Odpovědělo 23 6 otázek 1. Současné indikátory standardu VKIS byly

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2013 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik kultury WWW.NIPOS-MK.CZ

Více

III. díl C I K KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO

III. díl C I K KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU WWW.NIPOS-MK.CZ 2010 III. díl C I K Centrum informací a statistik kultury KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ Porada RF Bílovec 16.11.2016 STATISTIKA POVINNOST Každoroční statistické šetření je ze zákona povinné NIPOS, Kult (MK) 12-01 Můžeme ovlivnit, co budeme vykazovat!

Více

Pevné konstrukce (ohrázování), mobilní JČ PVL město 53,094 ANO 14. (ohrázování toku), mosty. protipovodňová opatření na stokové síti

Pevné konstrukce (ohrázování), mobilní JČ PVL město 53,094 ANO 14. (ohrázování toku), mosty. protipovodňová opatření na stokové síti VH200001 VD Lipno - zvýšení retence opatřením v nádrži JČ PVL PVL 140,000 ANO 16 VH200002 Vltava, Český Krumlov - úprava koryta a prohrábka Vltavy Úpravy toků, mosty JČ PVL město 78,000 ANO 16 v ř.km 281,514-282,432

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2006 2 1. Hlavní úkoly Postupné zapojení knihoven regionu do Projektu internetizace knihoven (vyhlášen Min. informatiky ČR) seznámení zřizovatelů knihoven

Více

*KUCBX00HL75A* KUCBX00HL75A. o souladu. Castor fiber) 1/2015 pod sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh. (Castor fiber) , v. a) v souladu se 992

*KUCBX00HL75A* KUCBX00HL75A. o souladu. Castor fiber) 1/2015 pod sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh. (Castor fiber) , v. a) v souladu se 992 *KUCBX00HL75A* KUCBX00HL75A KUJCK 42688/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh datum: 3. 6. 2015 Mgr. Petr Lhotka telefon: 386 720 802 s o souladu Castor fiber) a 1/2015 pod sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

Návrh hodnotící komise Obec Kájov Nákup vozidla pro SDH ,00 Kč 0,00 Kč 70

Návrh hodnotící komise Obec Kájov Nákup vozidla pro SDH ,00 Kč 0,00 Kč 70 Grant na podporu jednotek SDH obcí a ostatních složek IZS, Opatření č. 1 - Investiční dotace Č.t. ZK 298/2007 Příloha č. 1A 01-001 Obec Kájov Nákup vozidla pro SDH 595 000,00 Kč 0,00 Kč 70 01-002 Obecní

Více

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR Standard pro dobrou knihovnu 14.9.2016 Vít Richter Národní knihovna ČR http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/standard_pro_dobrou.pdf od roku 2005 Cíl standardu VKIS Stanovit podmínky činnosti knihovny, které

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 555 e-mail knihovna@mlp.cz, www.mlp.cz ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2015) Městská knihovna v Praze

Více

Financí je o čtvrtinu méně

Financí je o čtvrtinu méně Financí je o čtvrtinu méně Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 Pardubice, 21. - 22.10. 2013 Bc. Kateřina Hubertová, Knihovna města Hradce Králové Situace na Hradecku v závěru roku 2012 a

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Pozvánka na snídani. Strakonice 13. srpna 2013, od 7.00 hodin. Vážení zákazníci, zveme Vás na snídani s firmou. www.pechasan.cz

Pozvánka na snídani. Strakonice 13. srpna 2013, od 7.00 hodin. Vážení zákazníci, zveme Vás na snídani s firmou. www.pechasan.cz Strakonice 13. srpna 2013, od 7.00 hodin Písecká 1115, Strakonice 386 01, tel.: 383 411 511 Třeboň 16. srpna 2013, od 7.00 hodin Novohradská 226, Třeboň 379 01, tel.: 739 531 067 Velké Meziříčí 19. srpna

Více

Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta

Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta 2013-2016 Postup prací Workshop sekce SDRUK pro regionální funkce, Pardubice. 11.-12. 6. Metodika příprav krajských koncepcí rozvoje VKIS. Připravil

Více

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ Restituční oddělení Biskupská 4 370 01 České Budějovice tel.: 380 420 358 e-mail: restituce@bcb.cz Výzvy oprávněných osob ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 2 Výzva SPÚ - ŘKF Albrechtice

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více