IP Kamera V3.0 Uživatelský Návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod"

Transkript

1 IP Kamera V3.0 Uživatelský Návod

2 Obsah 1 Úvod Funkce Vyobrazení a Ovládání Vyobrazení přístroje Ovládání Připojení k Síti Postup pro připojení Postup pro sledování Sledování IP Kamerou na síti LAN Sledování IP Kamerou přes Internet Port Forwarding (Mapping) Dynamic Domain Name Service (DDNS) Ovládací software Specifikace... 11

3 1 ÚVOD IP Kamera kombinuje vysoce kvalitní digitální video s možností síťového propojení a výkonný web server pro přenesení kvalitního videa na pracovní plochu vašeho počítače ať už jste na místní LAN síti nebo jste připojeni odkudkoliv přes internet. V balení IP Kamery by měly být tyto položky. Pokud nějaká položka chybí, kontaktujte vašeho prodejce v místě, kde jste IP Kameru zakoupili. Balení obsahuje. V IP Kamera *1 V IP Kamera Utility CD *1 V 5V Napájecí Adaptér *1 V Závěsná svorka * 1 V 1.5m Kabel *1 2 Funkce V Tato kamera po síti přenáší video signál. VGA/QVGA video je přenášeno po síti LAN/WAN při kvalitě více než 30 obrázků za sekundu. Video má kompresi MJPEG V Podporuje TCP/IP síťové protokoly a má zabudovaný webserver. Použití je velmi snadné, ovládání je možné pomocí web prohlížeče (Je nutno stáhnout ovládací prvek ActiveX). V Infra osvětlení se automaticky aktivuje, pokud poklesne hladina okolního osvětlení. V Současně je možno připojit detektor pro detekci alarmu. V Všechny IP Kamery Majové výrobní číslo a příslušné doménové jméno. V Bezplatný uživatelský software SuperIPCam je zákazníkovi vysvětlen.

4 Všichni uživatelé mohou sledovat zvolená zařízení, nahrávat video po dlouhý čas a rovněž aktivovat kontrolu alarmem. 3 Vzhled a Ovládání 3.1 Vzhled Přístroje Zelená LED Oranžová LED Napájení Alarm in Obrázek 1 Držák 3.2 Ovládání V Napájení. Připojte 5V napájecí adaptér. V Síťová zásuvka. RJ45 zásuvka a síťový kabel připojte do zásuvky HUB/ Switch/ Routers. Zkontrolujte diody LED na zásuvce RJ45 IP Kamery. Pokud je spojení v pořádku, svítí zelená dioda LED. Pokud jsou přenášena data, bliká oranžová dioda LED. V Připojení externího alarmu. Vstupní kontakty je možno využít pro připojení jednocestného externího sensoru. Například můžete připojit (Person Infrared Sensor PIR) pro detekci pohybu. Pokud je externí sensor sepnut, spínač se propojí a IP Kamera vyšle varovný signál. Vstupní svorky PIR Spínač PIR Napájení Obrázek 2

5 4 Připojení do Sítě IP Kamera může být propojena do sítě s dalším PC přes router, switch nebo hub Obrázek 3 ukazuje možnosti propojení. Obrázek Instrukce pro připojení k síti. > Když je IP Kamera-1 připojena do routeru-1 v místě bydliště, můžete ovládat tuto kameru z PC-1. V případě, že router je připojený do internetu pak můžete ovládat tuto kameru ze všech ostatních PC, která jsou připojená do internetu ( PC-2, PC-3). > Když je IP Kamera-2, která je například v kanceláři připojená do sítě a současně do internetu, můžete tuto kameru ovládat pomocí všech PC, která jsou vyobrazena na obrázku Postup ovládání Kamery Kromě kvalitního internetového připojení je nutno splnit ještě některá další nastavení. Pozorování. 1) Počítač a Kamera musí mít nastavenu shodnou IP adresu, co se týče segmentu. Musíte mít nastaven stejný segment na kameře i v PC. Příklad: IP adresa IP Kamery- 1 je (segment je ) IP adresa PC-1 je ( segment), V tomto případě PC-1 nemůže ovládat IP Kameru-1. IP adresa IP Kamery-1 musí být změněna na hodnotu ) PC a IP Kamera nejsou v stejné síti LAN, ale obě jsou připojeny do WAN jako IP Kamera-1 a PC-2 podle obrázku 3. Pokud požadujete ovládání IP Kamery-1 přes PC-2,

6 Je nutno provést nastavení 1 pro spojení Kamery -1 a PC-1. Následně je nutno nastavit router. (Nastavte mapování síťového portu na routeru-1) aby IP Kamera-1 mohla být ovládána pomocí PC-2. Pokud není router správně nastaven nebo spojení selhalo, pak budou dat z PC-2 odesílána do routeru, ale nebudou přenášena do IP Kamer-1. 5 Ovládání IP Kamery na síti LAN IP adresy IP Kamery musí být nastaveny na stejný segment jako ovládací PC. V opačném případě nedojde ke spojení a možnosti ovládání. POZNÁMKA: Tovární nastavení IP je , http port je 80. Vložte přiložený CD do jednotky CDROM, Spusťte soubor QSearch_en.exe. Uživatelsky je možno vložit požadované hodnoty IP adres v následujícím rozhraní. Klikněte na [search] a zvolte nalezená zařízení. Poté nastavte IP adresu Kamery. Obrázek 4

7 Poznámka: Pokud máte instalovaný firewall, objeví se dialogové okno, které vás vyzve, zdali chcete povolit nebo zakázat spuštění tohoto programu. Zvolte volbu povolit. Lokální seznam všech IP adres vašeho počítače. Pokud je v počítači několik síťových adaptérů, je možno mít k dispozici různé IP konfigurace. Pokud nastavujete IP konfiguraci kamery manuálně, dbejte na to, aby byla shodná s nastavením IP konfigurace vašeho počítače. Pokud si prohlédnete IP konfiguraci v horním pravém rohu, zkontrolujte, zdali jsou data shodná s konfigurací vašeho počítače. Pouze poslední čísla IP adresy se liší, jako podle obrázku 4, nastavení na 139. Pokud si nejste jisti jak vyplnit nastavení IP konfigurace, můžete zvolit nastavení IP konfigurace automaticky "Set IP automatically". IP Kameře-1 bude IP adresa routerem přidělena automaticky. Klikněte na tlačítko "Update" nastavení se aktivuje. Zvolte zařízení v seznamu a klikněte na tlačítko "Browse", spustí se webový prohlížeč a vy můžete začít sledovat video. Viz Obrázek 5. Obrázek 5

8 6 Ovládání Kamery přes internet 6.1 Přesměrování Portu (Mapping) Všechny TCP/IP sítě využívají softwarové porty. Porty je možno si představit jako kanály vašeho televizoru. V základním nastavení jsou všechny webové přenosy uskutečňovány na portu 80. V základním nastavení má kamera nastaven port 80 pro doručení web stránky do vašeho prohlížeče. Z tohoto důvodu musí být příslušné porty otevřeny pro průchod vašim routerem/firewallem pro příchozí spojení aby se web kamera mohla připojit k vašemu počítači přes internet. Tyto porty musí být přesměrovány na IP adresy vstupní brány LAN sítě. Software vašeho routeru by měl mít utilitu, která umožňuje toto nastavení. Před vlastním nastavení přesměrováno portu je vhodné zvolit na vaší IP Kameře statickou LAN IP adresu. Pokud tedy cokoliv změníte v nastavení IP Kamery je nutno tyto údaje změnit také v nastavení routeru. Proveďte základní nastavení IP Kamery podle postupu v kapitole Ovládání IP Kamery na LAN. Ujistěte se, že PC-1 může ovládat IP Kameru-1. Aby mohla být přístupná kamera také počítačům PC-2 a PC-3 na WAN síti, je nutno provést nastavení routeru. Spusťte soubor QSearch_en.exe na PC-1, klikněte na tlačítko "setting router" (nastavení routeru) a vstupte do stránky pro nastavení routeru. Poznámka: může se stát, že po kliknutí na tlačítko pro nastavení routeru se konfigurační stránka nezobrazí. Řiďte se v tomto případě postupem, který je doporučený v návodu pro použití vašeho routeru. Nastavení mapování portů se může lišit podle typu použitého routeru. Prostudujte si uživatelský návod vašeho routeru. Všeobecně se dá doporučit, nastavení mapování portu ve Virtual Server. Vyplňte IP adresu a port IP Kamery. Obrázek níže je jako příklad. Obrázek 6 Vstupte do konfigurační stránky, zjistěte si WAN IP. Vložte IP adresu v prohlížeči PC-1. Pokud je ovládání kamery dostupné

9 Pak je mapování portu nastaveno správně. Nyní je možno ovládat IP Kameru-1 přes počítač PC-2 nebo PC-3. Poznámka: Při připojení více IP kamer do sitě WAN je nutno pro každou jednotlivě nastavit mapování portu. Port každého zařízení musí být odlišný. Pokud je nastaven jiný port než 80, musíte zadat vámi zvolený http port například : 6.2 Dynamic Domain Name Service (DDNS) 1) co je DDNS Váš poskytovatel připojení do internetu (ISP) vám přiděluje minimálně jednu IP adresu pro připojení do internetu. Tato adresa může být buď statická, což znamená, že se nikdy nemění, nebo dynamická, což znamená, že se pravidelně obměňuje. Jak často dochází k těmto změnám záleží na poskytovateli internetového připojení. Dynamická IP adresa komplikuje situaci pro vzdálený přístup z internetu do vaší sítě, protože nevíte jaká je v dané chvíli přiřazena hodnota WAN IP adresy.. Řešením této situace je běh dynamické služby zvané DNS. Internet využívá DNS servery pro vyhledávání názvu domén a jejich následný překlad do adresy IP. Doménová jména jako například se snadno pamatují namísto čísel IP adres. Služba DNS využívá způsob jak převést váš název domény na aktuální IP adresu, takže budete dostupní, i když se dynamická IP adresy změní. Na internetu je mnoho dostupných DNS služeb. A většina jich je zcela bezplatných a k volnému využití jako například Jednoduše bude potřeba zaregistrovat se k této službě a nastavit jméno domény podle vaší potřeby. Pro podrobnější informace prostudujte domovskou stránku této služby. 2) Tovární DDNS: Výrobce nastavil DDNS Server a přiřadil dynamickou doménu pro každé zařízení. Toto je provedeno samozřejmě také v IP Kameře. Přiřazený údaj naleznete po spuštění a hledání zařízení pomocí souboru qsearch_en.exe, jak ukazuje obrázek 7. Doména může být také přiřazena pomocí volby názvu daného zařízení. Pokud tedy připojíte IP Kameru-1 podle obrázku 3 a nastavíte ji podle 6.1, můžete IP Kameru-1 ovládat přes DDNS pomocí počítačů PC-2 nebo PC-3. Obrázek 7 Poznámka: Výše uvedené doménové jméno je mapováno a následně převedeno na příslušnou IP adresu a port pokud je vyžadován přístup přes prohlížeč. 3) DDNS Třetích stran Kromě doménového jména, které je nastaveno výrobcem, může uživatel také

10 Doménových jmen DDNS třetích stran jako například již zmíněný Uživatelé se přihlásí k této web stránce a mohou využívat vhodné domény, které jsou volné a k použití. Vyplňte související informace do dialogového okna, které je zobrazeno níže. Obrázek 8 7 Sdružený ovládací software SuperIPCam je-software k bezplatnému použití určený pro sdružené ovládání. Uživatel může ovládat zařízení buď na LAN nebo přes internet. Software obsahuje tyto funkce: > Funkce Multi-view (více obrazovek současně) > Video Record (zvolte MPEG4 pro dlouhodobé nahrávání) > Snap picture capture (zachytávání obrázků) > Alarm Obrázek 9 Pro více informací nahlédněte do uživatelského návodu <<SuperIPCAM User Manual (Applicable for Qseries)>, který je dodáván na přiloženém CD.

11 8 Specifikace Položka Subpoložka Specifikace Sensor 1/4" CMOS sensor Počet pixelů 300k Minimální osvětlení 5 IR zapnuto,0 Lux Zachycení Obrazu Dynamický rozsah SNR (max) Auto Expozice 60db 50db Ano Auto Vyvážení Bílé Ano Auto Gain Ovládání Ano Auto Zamezení Blikání Objektiv Ano f=4.0mm, F=2.0, Pevná clona Služby Osvětlení Osvětlení Auto ovládání 8pcs 850nm Infrared LEDs, 5m vzdálenost Rozlišení VGA/QVGA/QQVGA Komprese MJPEG Video Četnost snímků 30fps/QVGA,30fps/QQVGA,15fps/VGA Datový tok 100kbps ~ 4.5Mbps Natáčení obrazu Zrcadlení / Nahoru-Dolů-Do strany Síť Základní Protokol TCP/IP UDP/IP HTTP DHCP DDNS

12 Ostatní Vlastnosti Video ovládání Nastavení Uživ. Ano Ano DDNS DDNS poskytovaný výrobcem Hardware Interface Ethernet Alarm In TTL Base-T/100base-TX 1 cestný Uživatelsky (volba) Váha 180g Rozměry 95mm(L)*51mm(W)*57mm(H) Fyzikální Vlastnosti Napájení DC 5V Spotřeba <3W Provozní Teplota 0 ~ 45 Vlhkost 10% ~ 80% bez kondenzace Podpora OS Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista Software(PC) Prohlížeč Internet Explorer6.0 a Vyšší nebo kompatibilní typ Aplikační Software Superipcam.exe Výrobek nepatří do komunálního odpadu! Po skončení životnosti jej recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č. 185/2001Sb. O odpadech

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP PC-CERBERUS ADSL LITE 1. Úvod ADSL modem s routerem a firewallem Tento ADSL router pracuje na bázi chipsetu Conexant ADSL Router. Je vybaven funkcí "vždy zapnuto" a umožňuje vysokorychlostní širokopásmové

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

Obsah... 0 O této příručce... 1

Obsah... 0 O této příručce... 1 Obsah Obsah... 0 O této příručce... 1 O této příručce... 1 Autorská práva... 1 Obchodní značky... 1 Jak se stát registrovaným uživatelem... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 2 Ujištění

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více