SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ"

Transkript

1 POUŽITÍ SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POUŽÍVÁNÍ SW EDUART PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE JAK PROGRAM EDUART NAINSTALUJETE SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ NASTAVENÍ SW EDUART NASTAVENÍ - VSTUPY MINIMÁLNÍ PRODLEVA MEZI SNÍMKY POŽADOVANÁ ZMĚNA OBRAZU NASTAVENÍ - VÝSTUPY PŘEDLOHA PREZENTACE ROZLOŽENÍ OKEN ZÁKLADNÍ ADRESÁŘ PRO NAHRÁVKY NASTAVENÍ - METADATA NASTAVENÍ - POUTAČE NASTAVENÍ - UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ NASTAVENÍ - O PROGRAMU NASTAVENÍ - AKTIVACE NASTAVENÍ - ZVEŘEJNĚNÍ PREZENTAČNÍ SERVERY WEBOVÝ SERVER MEDIA (STREAMING) SERVER NASTAVENÍ PARAMETRŮ FTP ZÁKLADNÍ SLOŽKY NA WEB SERVERU PODSLOŽKA NAHRÁVKY NA WEB SERVERU FTP PUBLIKAČNÍHO BODU NA VYŽÁDÁNÍ URL PUBLIKAČNÍHO BODU NA VYŽÁDÁNÍ JMÉNO SOUBORU S VIDEEM NA PUBLIKAČNÍM BODU NA VYŽÁDÁNÍ URL PUBLIKAČNÍHO BODU ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ DALŠÍ VOLBY PUBLIKOVÁNÍ BĚHEM NAHRÁVÁNÍ VYSÍLAT ŽIVĚ NA SERVER PO DOKONČENÍ (ZÁZNAMU) AUTOMATICKY ZVEŘEJNIT NAHRÁVKU NA SERVERU NAHRÁVÁNÍ 24 PŘÍPRAVA - NASTAVENÍ PARAMETRŮ 24 ZPŮSOBY ZVEŘEJNĚNÍ (PUBLIKACE) ZAZNAMENÁVANÝCH PREZENTACÍ 24 POUZE LOKÁLNÍ ULOŽENÍ 25 POUZE ON- LINE STREAMING 26 ON- LINE STREAMING S NÁSLEDNÝM AUTOMATICKÝM ULOŽENÍM NA SERVER 27 POUZE (LOKÁLNÍ) NAHRÁNÍ S NÁSLEDNOU AUTOMATICKOU PUBLIKACÍ NA SERVER 27 Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

2 ZAHÁJENÍ NAHRÁVÁNÍ PŘIPRAVIT VYSÍLÁNÍ PŘÍHLEDOVÁ OKNA SPUSTIT NAHRÁVÁNÍ UKONČIT NAHRÁVÁNÍ PUBLIKACE (ZVEŘEJNĚNÍ) AUTOMATICKÉ ZVEŘEJNĚNÍ RUČNÍ ZVEŘEJNĚNÍ ČASTO KLADENÉ DOTAZY KDE NAJDETE ZAZNAMENANÉ PREZENTACE JAK PREZENTACI SPUSTÍTE Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

3 Technické požadavky pro používání SW EduArt Pro instalaci SW SW EduArt lze nainstalovat na osobní počítače s operačním systémem (dále též OS) Microsoft Windows dále uvedených verzí: Windows XP, SP3 Windows Vista Windows 7 SW Edu Art pro svou správnou funkčnost potřebuje některé další komponenty OS: DotNet V4 Expression Encoder V4 SP1 Pokud v průběhu instalace program zjistí, že některá z těchto komponent v OS chybí, automaticky ji doinstaluje (základní verzi zdarma). Pokud již máte v OS instalovánu stejnou, popřípadě vyšší (například placenou/profi) verzi, ponechá instalátor tuto Vaši. Pro záznam videa Pro záznam videa je potřeba mít buď v počítači zabudovanou, nebo k počítači připojenou videokameru s funkčním ovladačem (například USB, nebo FireWire). Tyto komponenty nejsou součástí dodávky SW EduArt. Pro záznam audia (zvuku) Pro záznam audia (zvuku) je potřeba mít v počítači zabudovanou zvukovou kartu a zabudovaný, nebo k počítači připojený mikrofon, nebo jiný zdroj zvuku, například mikrofon, nebo nějaké audiozařízení. Tyto komponenty nejsou součástí dodávky SW EduArt. Pro záznam obrázků Pro záznam slajdů (obrázků snímané prezentace) je využívána grafická karta zabudovaná v počítači. V případě potřeby záznamu RGB/VGA zdrojů vně počítače je potřeba použít kompatibilní převodník (HW), například VGA, DVI, HDMI na USB, apod. Tento není součástí dodávky SW EduArt. Jazykové mutace SW EduArt lze nainstalovat na jakoukoli jazykovou mutaci uvedených verzí OS. Instalátor i program pak automaticky pracují buď v české verzi (v případě české jazykové mutace OS), nebo v anglické verzi (v případě jakékoli jiné, než české mutace OS). I v jiných jazykových mutacích ale lze po instalaci a spuštění SW napevno zvolit, zda rozhraní SW EduArt bude s uživateli komunikovat v jazyce českém, nebo v jazyce anglickém - nastavení viz. kapitola NASTAVENÍ - Uživatelské rozhraní. Jak program EduArt nainstalujete O instalaci programu EduArt pojednává samostatný návod - "Návod EduArt - Instalace programu". Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

4 Spuštění programu Soubor pro spuštění programu najdete ve složce, kterou jste určili v průběhu instalace. Pokud jste neměnili základní nastavení, pak to bude ve složce Programy (Program Files), následně ve složce Polymedia a v ní vnořené složce EduArt. Odkaz na soubor na spuštění programu je umístěn v nabídce Start -> Všechny programy -> EduArt. Pokud chcete program spouštět z plochy nebo z nástrojové lišty, umístěte si tam odkaz (zástupce) na tento soubor. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

5 Po prvním spuštění Po prvním spuštění programu se otevře úvodní obrazovka "Snímání prezentace" a do polí Název a Datum a čas se předvyplní automatické hodnoty podle aktuálního data a času. Pokud připravujete záznam prezentace můžete všechna základní metadata, tedy: Název Přednášející Popis Datum a čas vyplnit podle Vašich požadavků. Například: Všechna pole jsou textová a budou zobrazena v zaznamenané prezentaci. V polích je možno používat tagy HTML, t.j. například <I></I> pro zobrazení písma kurzívou, nebo namísto prostého textu uvést odkaz na nějaké URL v internetu. Například odkaz na program konference, nebo odkaz na životopis přednášejícího a pod. Samozřejmě takové URL musí v internetu existovat (t.j. musí na něm být funkční webová stránka). Je zde pak ještě jedno omezení - divák musí mít pro přístup k takovým datům přístup do internetu! V okně pro prezentaci je jen omezený prostor pro zobrazení Vámi zadaných metadat, proto: 1. snažte se zadávat maximálně výstižné popisy 2. pište co nejkratšími větami 3. v případě, že chcete uživatelům (divákům) zprostředkovat delší texty, nebo jiné údaje, použijte odkaz na materiály umístěné na webu Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

6 NASTAVENÍ SW EduArt Před prvním záznamem prezentace je nutno nastavit některé parametry programu, podle předpokládaného použití. Kromě několika výjimek se jedná o běžné údaje a volby, které může provést zběhlý uživatel PC. V případě, že potřebujete výsledek (zaznamenanou prezentaci) publikovat do internetu, jedná se o nstavení parametrů pro přístup na servery, které by z jejich podstaty měl zadávat určený technický správce sítě, nebo její administrátor. V případě, že Vám tyto parametry již byly v programu někým nastaveny, prosím nesnažte se je sami měnit, v případě chybného nastavení by nebyla Vámi zaznamenaná prezentace na serveru opublikována! Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, některá nastavení může provádět zběhlý uživatel PC a některá musí nastavit správce sítě. Tato důležitá technická nastavení (jedná se hlavně o nastavení přístupu na servery) budou v následujícím textu vyznačena červenou barvou nadpisů a běžný uživatel by se jimi neměl zabývat. Jakmile jsou jednou parametry administrátorem nastaveny, program si je pamatuje a není třeba je měnit. Přechod z uživatelského rozhraní do nastavení provedete kliknutím na tlačítko "Nastavení", umístěné na hlavní obrazovce vlevo dole: Po kliknutí na toto tlačítko přejde EduArt do obrazovky nastavení, která má několik samostatných záložek pro jednotlivé skupiny parametrů. První z nich je pro nastavení Vstupů použitých pro záznam. NASTAVENÍ - Vstupy Před zahájením nahrávání (záznamu) je potřeba určit, ze kterých vstupů, dostupných ve Vašem počítači na kterém je SW EduArt spuštěn se mají brát signály/data pro tvorbu výsledné prezentace. Jedná se o tři základní zdroje: 1. Audio vstup... pro záznam zvuku 2. Video vstup... pro záznam videa 3. Snímaný displej... pro záznam slajdů (obrázků) prezentace Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

7 Při kliknutí na uvedená pole se tato chovají jako roletkové nabídky (menu) a vyjede Vám nabídka všech zdrojů daného typu, které jsou v daném okamžiku dostupné Vašemu operačnímu systému. Například pro video to bude u notebooků dnes typicky zabudovaná webová kamera. U počítačů, které nemají zabudovanou kameru lze připojit kamery externí, většinou prostřednictvím USB, nebo FireWire rozhraní, popřípadě pomocí specializovaných HW karet. Totéž platí o audiu. Pro záznam slajdů (obrázků prezentace) využívá SW EduArt jeden z displejů (výstupů Vaší grafické karty), dostupných ve Vašem počítači. Typicky mají dnešní počítače jeden základní displej. V případě potřeby připojení externího displeje, nebo projektoru a pod. umožňuje většina dnes používaných grafických karet nadefinovat druhý (sekundární displej). Tento displej bývá typicky nadefinován jako: 1. Zrcadlený... je na něm stejný obraz jako na primárním displeji 2. Rozšířený... o plochu sekundárního displeje se rozšíří Vaše pracovní plocha (desktop) a na každém displeji je pak (kromě pozadí plochy zobrazeno něco jiného. Některé prezentační programy s tímto počítají a lze je nakonfigurovat tak, aby prezentace probíhala na jednom z displejů a na druhém se například zobrazují ovládací prvky prezentace pro prezentátora. Před nastavením snímaného displeje je proto nutné rozhodnout, v jaké konfiguraci bude prezentace probíhat. T.j. zda zanamenávám nějakou svou prezentaci na notebooku v hotelovém pokoji, nebo zda budu prezentovat pro studenty v přednáškové místnosti vybavené projektorem, atd. Většina moderních grafických karet dnes umožňuje nastavení sekundárního displeje i v případě, že tento není k počítači fyzicky připojen. Toho lze využít pro SW EduArt a snímat prezentaci ze sekundárního displeje a na primárním si ponechat zobrazené pomůcky - okna s obrázky, nebo texty, ovládací a informační okna SW EduArt, apod. Pokud potřebujete slajdy snímat z nějakého externího zařízení (cizí počítač, visualizér, elektronická tabule, apod.) je potřeba využít jejich připojení k počítači, na kterém běží SW EduArt. Typicky to může být buď přímo digitální rozhraní (jako např. USB), nebo je v případě pouze analogového zdroje (RGB/VGA, apod.) potřeba použít specializovaný HW, který je dnes běžně dostupný (převodníky typu VGA -> USB, nebo specializované grabovací karty). Obraz z těchto zařízení pak nechte zobrazit na celou obrazovku vybraného displeje. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

8 Snímky z vybraného displeje se tvoří automaticky, na základě změny snímaného obrazu. Proto je pro snímání slajdů (obrázků) možno nastavit další dva parametry: 1. Minimální prodlevu mezi snímky a 2. Požadovanou změnu obrazu pro záznam dalšího snímku Minimální prodleva mezi snímky V některých případech je vhodné počet snímků omezit na rozumné, nebo požadované hodnoty. Prvním důvodem pro omezení počtu snímků je rychlost, s jakou se tyto snímky následně mohou dostat k uživateli (divákovi). Tento důvod je čistě technický a zahrnuje problematiku rychlosti přenosu dat v síti internet, popřípadě z paměťového média (pozor na vyhledávací doby např. u CD!) a jejich následného vykreslení v prohlížeči (browseru). V současné době se nám osvědčila hodnota minimálně 1 vteřiny mezi snímky. Dalším důvodem může být záměr prezentátora - například použití tzv. časosběru, a pod. Požadovaná změna obrazu Obraz je vyhodnocován podle rychlosti daného počítače v řádu desítek testů za vteřinu. Následné testy jsou porovnávány s předchozími a je vyhodnocováno kolik procent obrazu se mezi jednotlivými testy změnilo. Na základě dosažení požadované změny je pak zaznamenán další slajd. Pokud ke změně nedojde, nebo je změna menší než nastavené procento, tak se slajd negeneruje, čímž se šetří objem přenášených a ukládaných dat. Hodnoty lze nastavit od desetin procenta (kdy je zaznamenáván nový slajd například při každém pohybu kurzoru) až po desítky procent, kdy je další slajd zaznamenán až při změně obrazu na celé obrazovce. Tato druhá varianta je výhodná například pokud snímáte předem neznámou prezentaci v PowerPointu a chcete zamezit generování zbytečných slajdů v případě, že autor prezentace použil nějaké animace (písma, najíždění vět a objektů do obrazu, apod.). Dalším nastavením je: NASTAVENÍ - Výstupy Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

9 V tomto nastavení určíte v jakém formátu (vzhledu/rozložení prvků) a kam se bude výsledný záznam prezentace ukládat. Předloha prezentace Typicky je se základní verzí SW EduArt dodávána jediná předloha "Standard". V případě zájmu zákazníka lze na objednání vytvořit jiné varianty zohledňující jeho konkrétní potřeby. Rozložení oken EduArt nabízí primárně několik rozložení (layoutů / skinů) pro rozmístění prvků v okně prezentace. Jejich nabídka je samovysvětlující, jedná se především o to na které straně a jak velké bude video a na které straně a jak velké budou slajdy. Základní adresář pro nahrávky Záznam každé prezentace se VŽDY ukládá do určeného lokálního adresáře. V dalších nastaveních pak můžete určit, zda se například streamuje (vysílá) k uživatelům v on.line režimu a nebo ještě zároveň ukládá na (vzdálený) server (FTP). Pokud chcete změnit default adresář, zadaný při instalaci programu (typicky Vaše složka Dokumenty) na nějaký jiný, třeba na externím disku, nebo na disku D:, apod., klikněte na tlačítko "..." vpravo od políčka pro zobrazení cesty. Zobrazí se okno pro výběr jiného adresáře typické pro Váš operační systém. Např. pro Windows XP (anglická jazyková mutace): NASTAVENÍ - Metadata V případě, že nestačí metadata uvedená v úvodní (hlavní) obrazovce programu, lze použít tuto záložku pro zadání dalších podrobností. Jsou zde uvedeny údaje, které mají trvalejší charakter a proto se nemusí měnit před každou jednotlivou nahrávkou. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

10 Jednotlivé položky jsou uvedeny na následujícím snímku obrazovky (screenshot-u): Příklad vyplněných údajů: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

11 O polích pro zadání metadat platí ty samé informace, které jsou uvedeny o základních metadatech v úvodní kapitole, tedy: Všechna pole jsou textová a budou zobrazena v zaznamenané prezentaci. V polích je možno používat tagy HTML, t.j. například <I></I> pro zobrazení písma kurzívou, nebo namísto prostého textu uvést odkaz na nějaké URL v internetu. Například odkaz na program konference, nebo odkaz na životopis přednášejícího a pod. Samozřejmě takové URL musí v internetu existovat (t.j. musí na něm být funkční webová stránka). Je zde pak ještě jedno omezení - divák musí mít pro přístup k takovým datům přístup do internetu! V okně pro prezentaci je jen omezený prostor pro zobrazení Vámi zadaných metadat, proto: 1. snažte se zadávat maximálně výstižné popisy 2. pište co nejkratšími větami 3. v případě, že chcete uživatelům (divákům) zprostředkovat delší texty, nebo jiné údaje, použijte odkaz na materiály umístěné na webu Pro příklad zobrazování metadat je ve výše uvedeném screenshotu kontaktní záměrně uveden bez patřičných tagů (MAILTO:), takže v prezentaci je pak zobrazen tak jak je zde napsán. Ostatní odkazy jsou uvedeny s tagy (A HREF), takže se zobrazují jako HTML odkazy, které jsou klikatelné myší: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

12 NASTAVENÍ - Poutače Dalšími prvky, o které lze rozšířit výslednou prezentaci jsou tzv. poutače, neboli bannery. Jsou to grafické prvky (typicky obrázky formátů PNG, GIF, nebo JPEG), které mohou být trvale zobrazeny okolo základní prezentace a které mohou nést také aktivní odkazy (URL). Typické je použití horního banneru pro zobrazení nějaké hlavičky, například instituce, která prezentaci pořádá, včetně odkazu na její webové stránky. Ve spodní části jsou pak bannery, které mohou diváky informovat o dalších skutečnostech, například o přednášejícím, popřípadě o sponzorech a pod. Po rozkliknutí záložky poutače se zobrazí okno ve kterém budou typicky údaje o nějakých poutačích již dříve použitých. V některých výjimečných případech se může zobrazit okno bez zadaných poutačů, starší verze, první použití programu po instalaci, apod.). Pokud chcete poutače použít, musíte nejprve zadat obrázky. Pokud tak neučiníte, zobrazí se upozornění: Obrázky pro jednotlivé (3) poutače naimportujete tak, že z roletkové nabídky poutačů vyberete, který chcete definovat a následně kliknete na tlačítko "Importovat obrázek..." umístěné vpravo, vedle políčka. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

13 SW EduArt nekontroluje parametry Vámi vybraného obrázku! Pro správné zobrazení Vámi vybrané grafiky je však doporučeno použít obrázky připravené přesně ve velikosti pro daný banner. Tuto velikost uvádí nabídka pro každý ze tří bannerů v závorce za označením banneru. Například: "Horní poutač (961 x x68 pixelů). První číslo je šířka obrázku, druhé je jeho výška v obrazových bodech (pixelech). V následujícím screenshotu je záměrně uveden příklad načtení nesprávného formátu (velikosti) obrázku: Jak již bylo zmíněno, ke každému poutači lze doplnit jeho: 1. Stav... zda bude zobrazován, nebo nikoli - zaškrtávací políčko "Povolit" 2. Titulek... prvek HTML, který zobrazí divákovi titulek při najetí myší nad banner. Využívá se též pro zlepšení přístupnosti Vámi vytvořených prezentací pro zrakově a jinak postižené diváky (tzv. BlindFriendly přístupnost). 3. Odkaz (URL)... odkaz na nějaké další místo (stránku, obrázek, ale i jiný objekt adresovatelný v internetu), který se zobrazí divákovi, pokud na Váš banner klikne myší. Prvky 2. a 3. jsou nepovinné. NASTAVENÍ - Uživatelské rozhraní Další parametry, které lze v SW EduArd uživatelsky konfigurovat (nastavit) jsou v záložce Uživatelské rozhraní. Zde je možno určit klávesové zkratky (tzv. ShortCut- y) pro ovládání spouštění a ukončování záznamu z klávesnice, t.j. bez použití klikání na tlačítka s pomocí myši. To ocení lidé, kteří jsou tak buď zvyklí, nebo potřebují mít okno SW EduArt skryté, ať už minimalizované, nebo na jiném displeji, na který momentálně nevidí. Může to být nutné pro uživatele, kteří například přednášejí vestoje a pokus o strefení se myší do tlačítka "Start" by tak mohl být neúspěšný, nebo přinejmenším komplikovaný, apod. V této záložce lze také nastavit jazyk uživatelského rozhraní. Volit lze zatím mezi Češtinou a Angličtinou. Další jazyky budou v případě potřeby přidány. Při instalaci se automaticky zvolí jazyk podle použité jazykové mutace operačního systému. Pro českou Čeština pro jiné Angličtina. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

14 Nabídka jazyků je ve formě roletkové nabídky, takže stačí kliknout myší a vybrat z nabízených variant. Při změně je k aktivaci vyžadován restart SW EduArt, t.j. jeho vypnutí a znovu zapnutí. Restart OS vyžadován není. Výběr jazyka se projeví nejen v rozhraní SW EduArt, ale také v rozhraní výsledných (zaznamenaných) prezentací! Pro příklad uveďme konfiguraci, kdy si český nahrávající na počítači s anglickým systémem může přepnout do češtiny, nebo naopak. Musí však brát v úvahu i výslednou (předpokládanou) skupinu diváků, t.j. zda jim bude vyhovovat výstup v daném jazyce. Mluvíme samozřejmě o prvcích prezentace, ne o jazyku slajdů, nebo dokonce přednášejícího :o). Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

15 NASTAVENÍ - O programu Poslední záložkou v obrazovce pro nastavení je záložka "O programu". Zde je možno zjistit verzi programu a jeho stav. Program může být na daném počítači nainstalován jako: DEMOVERZE... zdarma OSTRÁ VERZE... po zakoupení aktivačního kódu a provedení aktivace. Obě verze jsou plně funkční. Demoverze má však dvě omezení: 1. Doba záznamu je u ní omezena na 4 minuty. Po uplynutí tohoto času je záznam automaticky ukončen a prezentace uložena stejně, jako kdyby nahrávání standardně ukončila obsluha. 2. Do všech zaznamenaných slajdů je napevno vklíčován název programu (EduArt), název výrobce (Polymedia) a označení, že se jedná o demoverzi. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

16 NASTAVENÍ - Aktivace V případě, že chcete provést AKTIVACI demoverze na plnou verzi, postupujte podle následujících pokynů: 1. Připojte počítač, na kterém chcete licenci aktivovat do internetu. 2. V záložce "O programu" klikněte na tlačítko "Zadání licenčního kódu". Objeví se okno pro zadání licenčního kódu, který jste zakoupili s programem, nebo samostatně, pokud již program máte nainstalovaný a rozhodli jste se ho převést z Demoverze na verzi plnou. 3. Po vložení aktivačního kódu do políčka "License Code" klikněte na tlačítko "Activate License". 4. Licenční kód nezadávejte, pokud na daném počítači již licence byla jednou aktivována! Licence zůstává v platnosti i při instalaci novější verze programu!!! Pokud se o to přesto pokusíte zobrazí SW EduArt ještě varování: 5. SW EduArt se spojí s aktivačním serverem a ověří platnost Vámi zadaného kódu. Při této operaci se nepřenášejí žádné osobní údaje, ani údaje, podle kterých by Vás bylo možno jakkoli identifikovat. Přenáší se licenční kód a hash některých HW parametrů daného počítače. 6. Pokud je kód platný, licence ja na aktivačním serveru potvrzena. V případě, že se jedná o multilicenci, je z ní odečtena 1 aktivace z celkového počtu platných aktivací. 7. Licenční server odešle do Vašeho počítače informace potřebné pro aktivaci licence a tato jsou v něm trvale zapsána. 8. Jak již bylo řečeno, licence je vázána na konkrétní počítač. V počítači jsou povoleny některé (celkem 2) HW změny, aniž by se licence zneplatnila. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

17 9. V případě, že vše proběhlo v pořádku je od této chvíle SW EduArt ve Vašem počítači v plné verzi, bez jakýchkoli omezení. 10. Pokud dojde k problému, SW Vás o tom informuje. V zásadě se může jednat o dva typy problémů: a. Neplatný licenční kód... v případě, že jste zadali kód špatně, nebo již byly vyčerpány všechny licence, k tomuto kódu se vážící. b. Nepodařilo se navázat spojení s aktivačním serverem. V takovém případě máte opět dvě možnosti: i. Je Vám zobrazen speciální kód, který em nebo jiným vhodným způsobem sdělíte operátorovi technické podpory a ten Vám nazpět pošle aktivační kód, který zadáte do příslušného pole a tím dojde k tzv. off-line aktivaci Vaší licence. ii. tuto operaci můžete přerušit a pokusit se o ni znovu, později, až je Vaše internetové připojení vpořádku. NASTAVENÍ - Zveřejnění UPOZORNĚNÍ: Toto nastavení je určeno pouze pro technicky znalé odborníky. Prosím nesnažte se ho jakkoli upravovat, pokud nejste odpovědný administrátor. V případě zadání špatného parametru přestane fungovat publikování prezentací na server! Do nastavení zveřejnění se dostanete kliknutím na záložku "Zveřejnění" v hlavní obrazovce SW EduArt: Tato obrazovka slouží pro nastavení parametrů komunikace mezi SW EduArt a publikačními servery. V případě, že používáte SW EduArt pro lokální pořizování záznamu na svém počítači, nemusíte tato nastavení zadávat. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

18 Pokud potřebujete prezentovat on-line, nebo on-demand většímu okruhu diváků musíte mít k dispozici potřebnou infrastrukturu. Základ tvoří dva typy serverů: Prezentační servery Webový server Webový server, v našem případě server využívající technologii MS IIS provádí základní komunikaci s prohlížečem uživatele (diváka), pomocí technologie http. Má na sobě uloženy všechny prezentace a jejich statické soubory (html a js, dále obrázky, apod.). Tyto soubory poskytuje podle požadavků prohlížeče diváka. Zároveň zprostředkovává spojení browseru diváka na druhý server: Media (streaming) server Aby se zamezilo nutnosti stahování velkého objemu dat před spuštěním videa v prezentaci (download), je pro jejich postupný přenos do prohlížeče uživatele použita technologie zvaná streaming. SW EduArt může využívat jak starší verzi Windows Media Serveru, tak i nejnovější verzi streamingu IIS. Tyto servery mohou být ve správě Vaší, nebo je lze pronajmout od specializovaných poskytovatelů. Pro správnou funkci přenosu dat na servery a následného přenosu dat ze serverů k prohlížečům diváků je potřeba aby byly nastaveny tyto servery a zároveň parametry SW EduArt. Nastavení parametrů FTP základní složky na Web serveru Na webovém serveru je nadefinován základní adresář, ve kterém se při nahrávání s pomocí SW EduArt vytváří pro každou prezentaci samostatná podsložka a do ní se ukládají veškeré statické soubory, součásti výsledné prezentace. Do pole "FTP základní složky na Web serveru" je potřeba zadat úplnou cestu k tomuto adresáři. To uděláte tak, že kliknete na tlačítko "..." vpravo od pole: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

19 Otevře se samostatné okno pro nastavení parametrů: V případě nevyplnění některé z potřebných položek se při pokusu o uložení údajů (tlačítkem "OK") se vedle této položky objeví upozornění s uvedením typu chyby. Do pole Server udejte pouze adresu, bez uvedení protokolu (FTP). Pole "Port" vyplňujte pouze v případě, že potřebujete nastavit nestandardní hodnotu komunikačního portu (jinou, než 25). V poli "Cesta" uveďte cestu ze základního webového adresáře IIS serveru ke složce, vekteré mají být ukládány složky jednotlivých prezentací. Vyplňte jméno a heslo uživatele oprávněného protokolem FTP ukládat soubory a vytvářet adresáře ve webovém adresáři serveru. Pokud nechcete jméno a heslo zadávat před každým přenosem znovu, zaškrtněte pole "Pamatovat si heslo". Po zadání potřebných údajů můžete před uzavření okna otestovat jejich správnost / funkčnost spojení. Samozřejmě pouze v případě, že v daném okamžiku máte přístup na aktivní server. Ověření provedete kliknutím na tlačítko "Test spojení". SW EduArt provede test spojení, při kterém Vás samostatným dialogovým oknem informuje o průběhu a výsledku testu: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

20 Výsledkem je buď úspěch: nebo oznámení chyby. Pro příklad uvádíme několik možných chyb: Před nahráváním je potřeba veškeré tyto chyby odstranit. Podsložka nahrávky na Web serveru Toto pole slouží pro zadání názvu adresáře (složky) který se vytvoří v základním webovém adresáři webserveru pro uložení statických dat prezentace, jak již bylo dříve zmíněno. Vyplnění provedete prostým vepsáním textu do pole. Tuto položku můžete buď před každou nahrávkou vyplňovat ručně, nebo nechat zaškrtnuté pole "Použít název nahrávky" a položka se vyplňuje automaticky podle pole "Název" v hlavním okně. Samozřejmě se před automatickým vyplněním, ale i před uložením Vámi zadaného textu provádí převod (filtrace) textu na povolené znaky. Jak již bylo uvedeno v kapitole o metadatech je více než žádoucí zadávat názvy prezentací co nejkratší a výstižné. Pokud byste zadali název, který již na serveru existuje, SW EduArt Vás na to před zahájením nahrávání upozorní a dá Vám na výběr, zda chcete již existující prezentaci přepsat, nebo před zahájením nahrávání název změnit na jiný, jedinečný. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

21 FTP publikačního bodu na vyžádání Tento údaj slouží pro určení adresáře na mediaserveru, do kterého se po skončení nahrávání ukládá soubor videa. Zadání údajů provedete obdobně jako u pole "FTP základní složky na Web serveru". Po kliknutí na tlačítko "..." se otevře samostatné okno: ve kterém vyplníte potřebné údaje do jednotlivých polí. Před uzavřením okna máte opět možnost otestovat správnost zadaných údajů a tedy funkčnost spojení. To provedete kliknutím na tlačítko "Test spojení". URL publikačního bodu na vyžádání Zadání URL publikačního bodu na vyžádání (On-demand publishing point) na media serveru provedete prostým vepsáním údaje do uvedeného pole. Zde je potřeba zadat úplnou cestu, včetně komunikačního protokolu (FTP). Její formát je tedy: například: protokol://adresaserveru:port/názevpublikačníhobodu ftp:// :8080/eduart Z tohoto místa (publikačního bodu) jsou pak divákovi streamována data videa při prohlížení již zaznamenané (ukončeno nahrávání) prezentace. Video soubor, který je streamován je již uložen v adresáři určeném v předchozím bodě "FTP publikačního bodu na vyžádání". Jméno souboru s videem na publikačním bodu na vyžádání Zde můžete ručně, nebo automaticky, obdobně jako to bylo již vysvětleno u položky "Podsložka nahrávky na Web serveru" zadat název souboru videa, pod kterým bude na serveru uloženo. Zadání provedete prostým vepsáním textu. V případě zaškrtnutí pole "Použít název nahrávky" je pole uzamčeno a údaje se do něj vkládají automaticky podle metedat zadaných v úvodní obrazovce SW EduArt, položka "Název". URL publikačního bodu živého vysílání Při živém vysílání je datový tok videa streamován ze SW EduArt na určený on-line publikační bod Media serveru a z něj redistribuován k prohlížečům jednotlivých diváků. Požadované údaje můžete zadat po kliknutí na tlačítko "...". Otevře se nové okno: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

22 Po zadání požadovaných údajů můžete provést test spojení mezi SW EduArt a publikačním bodem Media serveru. Test spustíte kliknutím na tlačítko "Test spojení". Tentokrát se nejedná o protokol FTP, ale o protokol HTTP. O průběhu testu Vás informuje samostatné dialogové okno: V něm se na závěr textu zobrazí výsledek, tj. buď kladný: nebo záporný, včetně označení chyby: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

23 Před zahájením nahrávání je potřeba všechny chyby odstranit! Další volby publikování Pokud nemáte stabilní verzi zařízení se SW EduArt, t.j. například zabudovanou napevno v učebně, se stálou publikací na stejný server, je potřeba před každým nahráváním určit / zvolit a nastavit ještě dva další parametry: Během nahrávání vysílat živě na server Zaškrtnutím tohoto pole určíte, že se v průběhu nahrávání budou veškerá data prezentace průběžně přenášet na servery a prezentaci tedy bude možné sledovat v síti (intranetu / internetu) sledovat v reálném čase. Pro to je nutné, abyste v průběhu nahrávání měli funkční přístup do sítě (intranetu, nebo internetu) a byly dostupné servery. Po dokončení (záznamu) automaticky zveřejnit nahrávku na serveru Zaškrtnutím tohoto pole určíte, že ihned po ukončení nahrávání jsou všechna data prezentace přenesena na nastavené servery a jsou následně přístupná uživatelům (divákům) na vyžádání, t.j. v režimu on-demand. Pro správnou funkci podle této předvolby je nutné, aby byl počítač se SW EduArt připojen do sítě a měl přístup na určené servery minimálně od doby ukončení prezentace až do doby ukončení přenosu dat na servery. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

PATH DATA=. PATH DATA=

PATH DATA=. PATH DATA= Program Pam5 postup instalace nebo přeinstalace Celý následující instalační proces je nutno provádět pod jménem uživatele Windows, pod kterým pak budeme s programem pracovat!!! 1. Z mého webu (http://betak-dr.cz/)

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Obsah. Manuál pro uživatele aplikace ONIF platný ke dni 22. 9. 2011 Řešení společnosti icord International s.r.o. www.icord.cz

Obsah. Manuál pro uživatele aplikace ONIF platný ke dni 22. 9. 2011 Řešení společnosti icord International s.r.o. www.icord.cz Obsah Rychlý návod... 3 Chci se s vámi bezplatně spojit online. Co mám udělat? Rychlý návod... 3 Co vše mohu:... 3 Podrobněji:... 4 Chci se s vámi bezplatně spojit online. Co mám udělat? Podrobněji...

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. 22.3.2012 Verze 7.06 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více