SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ"

Transkript

1 POUŽITÍ SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POUŽÍVÁNÍ SW EDUART PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE JAK PROGRAM EDUART NAINSTALUJETE SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ NASTAVENÍ SW EDUART NASTAVENÍ - VSTUPY MINIMÁLNÍ PRODLEVA MEZI SNÍMKY POŽADOVANÁ ZMĚNA OBRAZU NASTAVENÍ - VÝSTUPY PŘEDLOHA PREZENTACE ROZLOŽENÍ OKEN ZÁKLADNÍ ADRESÁŘ PRO NAHRÁVKY NASTAVENÍ - METADATA NASTAVENÍ - POUTAČE NASTAVENÍ - UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ NASTAVENÍ - O PROGRAMU NASTAVENÍ - AKTIVACE NASTAVENÍ - ZVEŘEJNĚNÍ PREZENTAČNÍ SERVERY WEBOVÝ SERVER MEDIA (STREAMING) SERVER NASTAVENÍ PARAMETRŮ FTP ZÁKLADNÍ SLOŽKY NA WEB SERVERU PODSLOŽKA NAHRÁVKY NA WEB SERVERU FTP PUBLIKAČNÍHO BODU NA VYŽÁDÁNÍ URL PUBLIKAČNÍHO BODU NA VYŽÁDÁNÍ JMÉNO SOUBORU S VIDEEM NA PUBLIKAČNÍM BODU NA VYŽÁDÁNÍ URL PUBLIKAČNÍHO BODU ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ DALŠÍ VOLBY PUBLIKOVÁNÍ BĚHEM NAHRÁVÁNÍ VYSÍLAT ŽIVĚ NA SERVER PO DOKONČENÍ (ZÁZNAMU) AUTOMATICKY ZVEŘEJNIT NAHRÁVKU NA SERVERU NAHRÁVÁNÍ 24 PŘÍPRAVA - NASTAVENÍ PARAMETRŮ 24 ZPŮSOBY ZVEŘEJNĚNÍ (PUBLIKACE) ZAZNAMENÁVANÝCH PREZENTACÍ 24 POUZE LOKÁLNÍ ULOŽENÍ 25 POUZE ON- LINE STREAMING 26 ON- LINE STREAMING S NÁSLEDNÝM AUTOMATICKÝM ULOŽENÍM NA SERVER 27 POUZE (LOKÁLNÍ) NAHRÁNÍ S NÁSLEDNOU AUTOMATICKOU PUBLIKACÍ NA SERVER 27 Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

2 ZAHÁJENÍ NAHRÁVÁNÍ PŘIPRAVIT VYSÍLÁNÍ PŘÍHLEDOVÁ OKNA SPUSTIT NAHRÁVÁNÍ UKONČIT NAHRÁVÁNÍ PUBLIKACE (ZVEŘEJNĚNÍ) AUTOMATICKÉ ZVEŘEJNĚNÍ RUČNÍ ZVEŘEJNĚNÍ ČASTO KLADENÉ DOTAZY KDE NAJDETE ZAZNAMENANÉ PREZENTACE JAK PREZENTACI SPUSTÍTE Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

3 Technické požadavky pro používání SW EduArt Pro instalaci SW SW EduArt lze nainstalovat na osobní počítače s operačním systémem (dále též OS) Microsoft Windows dále uvedených verzí: Windows XP, SP3 Windows Vista Windows 7 SW Edu Art pro svou správnou funkčnost potřebuje některé další komponenty OS: DotNet V4 Expression Encoder V4 SP1 Pokud v průběhu instalace program zjistí, že některá z těchto komponent v OS chybí, automaticky ji doinstaluje (základní verzi zdarma). Pokud již máte v OS instalovánu stejnou, popřípadě vyšší (například placenou/profi) verzi, ponechá instalátor tuto Vaši. Pro záznam videa Pro záznam videa je potřeba mít buď v počítači zabudovanou, nebo k počítači připojenou videokameru s funkčním ovladačem (například USB, nebo FireWire). Tyto komponenty nejsou součástí dodávky SW EduArt. Pro záznam audia (zvuku) Pro záznam audia (zvuku) je potřeba mít v počítači zabudovanou zvukovou kartu a zabudovaný, nebo k počítači připojený mikrofon, nebo jiný zdroj zvuku, například mikrofon, nebo nějaké audiozařízení. Tyto komponenty nejsou součástí dodávky SW EduArt. Pro záznam obrázků Pro záznam slajdů (obrázků snímané prezentace) je využívána grafická karta zabudovaná v počítači. V případě potřeby záznamu RGB/VGA zdrojů vně počítače je potřeba použít kompatibilní převodník (HW), například VGA, DVI, HDMI na USB, apod. Tento není součástí dodávky SW EduArt. Jazykové mutace SW EduArt lze nainstalovat na jakoukoli jazykovou mutaci uvedených verzí OS. Instalátor i program pak automaticky pracují buď v české verzi (v případě české jazykové mutace OS), nebo v anglické verzi (v případě jakékoli jiné, než české mutace OS). I v jiných jazykových mutacích ale lze po instalaci a spuštění SW napevno zvolit, zda rozhraní SW EduArt bude s uživateli komunikovat v jazyce českém, nebo v jazyce anglickém - nastavení viz. kapitola NASTAVENÍ - Uživatelské rozhraní. Jak program EduArt nainstalujete O instalaci programu EduArt pojednává samostatný návod - "Návod EduArt - Instalace programu". Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

4 Spuštění programu Soubor pro spuštění programu najdete ve složce, kterou jste určili v průběhu instalace. Pokud jste neměnili základní nastavení, pak to bude ve složce Programy (Program Files), následně ve složce Polymedia a v ní vnořené složce EduArt. Odkaz na soubor na spuštění programu je umístěn v nabídce Start -> Všechny programy -> EduArt. Pokud chcete program spouštět z plochy nebo z nástrojové lišty, umístěte si tam odkaz (zástupce) na tento soubor. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

5 Po prvním spuštění Po prvním spuštění programu se otevře úvodní obrazovka "Snímání prezentace" a do polí Název a Datum a čas se předvyplní automatické hodnoty podle aktuálního data a času. Pokud připravujete záznam prezentace můžete všechna základní metadata, tedy: Název Přednášející Popis Datum a čas vyplnit podle Vašich požadavků. Například: Všechna pole jsou textová a budou zobrazena v zaznamenané prezentaci. V polích je možno používat tagy HTML, t.j. například <I></I> pro zobrazení písma kurzívou, nebo namísto prostého textu uvést odkaz na nějaké URL v internetu. Například odkaz na program konference, nebo odkaz na životopis přednášejícího a pod. Samozřejmě takové URL musí v internetu existovat (t.j. musí na něm být funkční webová stránka). Je zde pak ještě jedno omezení - divák musí mít pro přístup k takovým datům přístup do internetu! V okně pro prezentaci je jen omezený prostor pro zobrazení Vámi zadaných metadat, proto: 1. snažte se zadávat maximálně výstižné popisy 2. pište co nejkratšími větami 3. v případě, že chcete uživatelům (divákům) zprostředkovat delší texty, nebo jiné údaje, použijte odkaz na materiály umístěné na webu Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

6 NASTAVENÍ SW EduArt Před prvním záznamem prezentace je nutno nastavit některé parametry programu, podle předpokládaného použití. Kromě několika výjimek se jedná o běžné údaje a volby, které může provést zběhlý uživatel PC. V případě, že potřebujete výsledek (zaznamenanou prezentaci) publikovat do internetu, jedná se o nstavení parametrů pro přístup na servery, které by z jejich podstaty měl zadávat určený technický správce sítě, nebo její administrátor. V případě, že Vám tyto parametry již byly v programu někým nastaveny, prosím nesnažte se je sami měnit, v případě chybného nastavení by nebyla Vámi zaznamenaná prezentace na serveru opublikována! Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, některá nastavení může provádět zběhlý uživatel PC a některá musí nastavit správce sítě. Tato důležitá technická nastavení (jedná se hlavně o nastavení přístupu na servery) budou v následujícím textu vyznačena červenou barvou nadpisů a běžný uživatel by se jimi neměl zabývat. Jakmile jsou jednou parametry administrátorem nastaveny, program si je pamatuje a není třeba je měnit. Přechod z uživatelského rozhraní do nastavení provedete kliknutím na tlačítko "Nastavení", umístěné na hlavní obrazovce vlevo dole: Po kliknutí na toto tlačítko přejde EduArt do obrazovky nastavení, která má několik samostatných záložek pro jednotlivé skupiny parametrů. První z nich je pro nastavení Vstupů použitých pro záznam. NASTAVENÍ - Vstupy Před zahájením nahrávání (záznamu) je potřeba určit, ze kterých vstupů, dostupných ve Vašem počítači na kterém je SW EduArt spuštěn se mají brát signály/data pro tvorbu výsledné prezentace. Jedná se o tři základní zdroje: 1. Audio vstup... pro záznam zvuku 2. Video vstup... pro záznam videa 3. Snímaný displej... pro záznam slajdů (obrázků) prezentace Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

7 Při kliknutí na uvedená pole se tato chovají jako roletkové nabídky (menu) a vyjede Vám nabídka všech zdrojů daného typu, které jsou v daném okamžiku dostupné Vašemu operačnímu systému. Například pro video to bude u notebooků dnes typicky zabudovaná webová kamera. U počítačů, které nemají zabudovanou kameru lze připojit kamery externí, většinou prostřednictvím USB, nebo FireWire rozhraní, popřípadě pomocí specializovaných HW karet. Totéž platí o audiu. Pro záznam slajdů (obrázků prezentace) využívá SW EduArt jeden z displejů (výstupů Vaší grafické karty), dostupných ve Vašem počítači. Typicky mají dnešní počítače jeden základní displej. V případě potřeby připojení externího displeje, nebo projektoru a pod. umožňuje většina dnes používaných grafických karet nadefinovat druhý (sekundární displej). Tento displej bývá typicky nadefinován jako: 1. Zrcadlený... je na něm stejný obraz jako na primárním displeji 2. Rozšířený... o plochu sekundárního displeje se rozšíří Vaše pracovní plocha (desktop) a na každém displeji je pak (kromě pozadí plochy zobrazeno něco jiného. Některé prezentační programy s tímto počítají a lze je nakonfigurovat tak, aby prezentace probíhala na jednom z displejů a na druhém se například zobrazují ovládací prvky prezentace pro prezentátora. Před nastavením snímaného displeje je proto nutné rozhodnout, v jaké konfiguraci bude prezentace probíhat. T.j. zda zanamenávám nějakou svou prezentaci na notebooku v hotelovém pokoji, nebo zda budu prezentovat pro studenty v přednáškové místnosti vybavené projektorem, atd. Většina moderních grafických karet dnes umožňuje nastavení sekundárního displeje i v případě, že tento není k počítači fyzicky připojen. Toho lze využít pro SW EduArt a snímat prezentaci ze sekundárního displeje a na primárním si ponechat zobrazené pomůcky - okna s obrázky, nebo texty, ovládací a informační okna SW EduArt, apod. Pokud potřebujete slajdy snímat z nějakého externího zařízení (cizí počítač, visualizér, elektronická tabule, apod.) je potřeba využít jejich připojení k počítači, na kterém běží SW EduArt. Typicky to může být buď přímo digitální rozhraní (jako např. USB), nebo je v případě pouze analogového zdroje (RGB/VGA, apod.) potřeba použít specializovaný HW, který je dnes běžně dostupný (převodníky typu VGA -> USB, nebo specializované grabovací karty). Obraz z těchto zařízení pak nechte zobrazit na celou obrazovku vybraného displeje. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

8 Snímky z vybraného displeje se tvoří automaticky, na základě změny snímaného obrazu. Proto je pro snímání slajdů (obrázků) možno nastavit další dva parametry: 1. Minimální prodlevu mezi snímky a 2. Požadovanou změnu obrazu pro záznam dalšího snímku Minimální prodleva mezi snímky V některých případech je vhodné počet snímků omezit na rozumné, nebo požadované hodnoty. Prvním důvodem pro omezení počtu snímků je rychlost, s jakou se tyto snímky následně mohou dostat k uživateli (divákovi). Tento důvod je čistě technický a zahrnuje problematiku rychlosti přenosu dat v síti internet, popřípadě z paměťového média (pozor na vyhledávací doby např. u CD!) a jejich následného vykreslení v prohlížeči (browseru). V současné době se nám osvědčila hodnota minimálně 1 vteřiny mezi snímky. Dalším důvodem může být záměr prezentátora - například použití tzv. časosběru, a pod. Požadovaná změna obrazu Obraz je vyhodnocován podle rychlosti daného počítače v řádu desítek testů za vteřinu. Následné testy jsou porovnávány s předchozími a je vyhodnocováno kolik procent obrazu se mezi jednotlivými testy změnilo. Na základě dosažení požadované změny je pak zaznamenán další slajd. Pokud ke změně nedojde, nebo je změna menší než nastavené procento, tak se slajd negeneruje, čímž se šetří objem přenášených a ukládaných dat. Hodnoty lze nastavit od desetin procenta (kdy je zaznamenáván nový slajd například při každém pohybu kurzoru) až po desítky procent, kdy je další slajd zaznamenán až při změně obrazu na celé obrazovce. Tato druhá varianta je výhodná například pokud snímáte předem neznámou prezentaci v PowerPointu a chcete zamezit generování zbytečných slajdů v případě, že autor prezentace použil nějaké animace (písma, najíždění vět a objektů do obrazu, apod.). Dalším nastavením je: NASTAVENÍ - Výstupy Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

9 V tomto nastavení určíte v jakém formátu (vzhledu/rozložení prvků) a kam se bude výsledný záznam prezentace ukládat. Předloha prezentace Typicky je se základní verzí SW EduArt dodávána jediná předloha "Standard". V případě zájmu zákazníka lze na objednání vytvořit jiné varianty zohledňující jeho konkrétní potřeby. Rozložení oken EduArt nabízí primárně několik rozložení (layoutů / skinů) pro rozmístění prvků v okně prezentace. Jejich nabídka je samovysvětlující, jedná se především o to na které straně a jak velké bude video a na které straně a jak velké budou slajdy. Základní adresář pro nahrávky Záznam každé prezentace se VŽDY ukládá do určeného lokálního adresáře. V dalších nastaveních pak můžete určit, zda se například streamuje (vysílá) k uživatelům v on.line režimu a nebo ještě zároveň ukládá na (vzdálený) server (FTP). Pokud chcete změnit default adresář, zadaný při instalaci programu (typicky Vaše složka Dokumenty) na nějaký jiný, třeba na externím disku, nebo na disku D:, apod., klikněte na tlačítko "..." vpravo od políčka pro zobrazení cesty. Zobrazí se okno pro výběr jiného adresáře typické pro Váš operační systém. Např. pro Windows XP (anglická jazyková mutace): NASTAVENÍ - Metadata V případě, že nestačí metadata uvedená v úvodní (hlavní) obrazovce programu, lze použít tuto záložku pro zadání dalších podrobností. Jsou zde uvedeny údaje, které mají trvalejší charakter a proto se nemusí měnit před každou jednotlivou nahrávkou. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

10 Jednotlivé položky jsou uvedeny na následujícím snímku obrazovky (screenshot-u): Příklad vyplněných údajů: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

11 O polích pro zadání metadat platí ty samé informace, které jsou uvedeny o základních metadatech v úvodní kapitole, tedy: Všechna pole jsou textová a budou zobrazena v zaznamenané prezentaci. V polích je možno používat tagy HTML, t.j. například <I></I> pro zobrazení písma kurzívou, nebo namísto prostého textu uvést odkaz na nějaké URL v internetu. Například odkaz na program konference, nebo odkaz na životopis přednášejícího a pod. Samozřejmě takové URL musí v internetu existovat (t.j. musí na něm být funkční webová stránka). Je zde pak ještě jedno omezení - divák musí mít pro přístup k takovým datům přístup do internetu! V okně pro prezentaci je jen omezený prostor pro zobrazení Vámi zadaných metadat, proto: 1. snažte se zadávat maximálně výstižné popisy 2. pište co nejkratšími větami 3. v případě, že chcete uživatelům (divákům) zprostředkovat delší texty, nebo jiné údaje, použijte odkaz na materiály umístěné na webu Pro příklad zobrazování metadat je ve výše uvedeném screenshotu kontaktní záměrně uveden bez patřičných tagů (MAILTO:), takže v prezentaci je pak zobrazen tak jak je zde napsán. Ostatní odkazy jsou uvedeny s tagy (A HREF), takže se zobrazují jako HTML odkazy, které jsou klikatelné myší: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

12 NASTAVENÍ - Poutače Dalšími prvky, o které lze rozšířit výslednou prezentaci jsou tzv. poutače, neboli bannery. Jsou to grafické prvky (typicky obrázky formátů PNG, GIF, nebo JPEG), které mohou být trvale zobrazeny okolo základní prezentace a které mohou nést také aktivní odkazy (URL). Typické je použití horního banneru pro zobrazení nějaké hlavičky, například instituce, která prezentaci pořádá, včetně odkazu na její webové stránky. Ve spodní části jsou pak bannery, které mohou diváky informovat o dalších skutečnostech, například o přednášejícím, popřípadě o sponzorech a pod. Po rozkliknutí záložky poutače se zobrazí okno ve kterém budou typicky údaje o nějakých poutačích již dříve použitých. V některých výjimečných případech se může zobrazit okno bez zadaných poutačů, starší verze, první použití programu po instalaci, apod.). Pokud chcete poutače použít, musíte nejprve zadat obrázky. Pokud tak neučiníte, zobrazí se upozornění: Obrázky pro jednotlivé (3) poutače naimportujete tak, že z roletkové nabídky poutačů vyberete, který chcete definovat a následně kliknete na tlačítko "Importovat obrázek..." umístěné vpravo, vedle políčka. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

13 SW EduArt nekontroluje parametry Vámi vybraného obrázku! Pro správné zobrazení Vámi vybrané grafiky je však doporučeno použít obrázky připravené přesně ve velikosti pro daný banner. Tuto velikost uvádí nabídka pro každý ze tří bannerů v závorce za označením banneru. Například: "Horní poutač (961 x x68 pixelů). První číslo je šířka obrázku, druhé je jeho výška v obrazových bodech (pixelech). V následujícím screenshotu je záměrně uveden příklad načtení nesprávného formátu (velikosti) obrázku: Jak již bylo zmíněno, ke každému poutači lze doplnit jeho: 1. Stav... zda bude zobrazován, nebo nikoli - zaškrtávací políčko "Povolit" 2. Titulek... prvek HTML, který zobrazí divákovi titulek při najetí myší nad banner. Využívá se též pro zlepšení přístupnosti Vámi vytvořených prezentací pro zrakově a jinak postižené diváky (tzv. BlindFriendly přístupnost). 3. Odkaz (URL)... odkaz na nějaké další místo (stránku, obrázek, ale i jiný objekt adresovatelný v internetu), který se zobrazí divákovi, pokud na Váš banner klikne myší. Prvky 2. a 3. jsou nepovinné. NASTAVENÍ - Uživatelské rozhraní Další parametry, které lze v SW EduArd uživatelsky konfigurovat (nastavit) jsou v záložce Uživatelské rozhraní. Zde je možno určit klávesové zkratky (tzv. ShortCut- y) pro ovládání spouštění a ukončování záznamu z klávesnice, t.j. bez použití klikání na tlačítka s pomocí myši. To ocení lidé, kteří jsou tak buď zvyklí, nebo potřebují mít okno SW EduArt skryté, ať už minimalizované, nebo na jiném displeji, na který momentálně nevidí. Může to být nutné pro uživatele, kteří například přednášejí vestoje a pokus o strefení se myší do tlačítka "Start" by tak mohl být neúspěšný, nebo přinejmenším komplikovaný, apod. V této záložce lze také nastavit jazyk uživatelského rozhraní. Volit lze zatím mezi Češtinou a Angličtinou. Další jazyky budou v případě potřeby přidány. Při instalaci se automaticky zvolí jazyk podle použité jazykové mutace operačního systému. Pro českou Čeština pro jiné Angličtina. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

14 Nabídka jazyků je ve formě roletkové nabídky, takže stačí kliknout myší a vybrat z nabízených variant. Při změně je k aktivaci vyžadován restart SW EduArt, t.j. jeho vypnutí a znovu zapnutí. Restart OS vyžadován není. Výběr jazyka se projeví nejen v rozhraní SW EduArt, ale také v rozhraní výsledných (zaznamenaných) prezentací! Pro příklad uveďme konfiguraci, kdy si český nahrávající na počítači s anglickým systémem může přepnout do češtiny, nebo naopak. Musí však brát v úvahu i výslednou (předpokládanou) skupinu diváků, t.j. zda jim bude vyhovovat výstup v daném jazyce. Mluvíme samozřejmě o prvcích prezentace, ne o jazyku slajdů, nebo dokonce přednášejícího :o). Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

15 NASTAVENÍ - O programu Poslední záložkou v obrazovce pro nastavení je záložka "O programu". Zde je možno zjistit verzi programu a jeho stav. Program může být na daném počítači nainstalován jako: DEMOVERZE... zdarma OSTRÁ VERZE... po zakoupení aktivačního kódu a provedení aktivace. Obě verze jsou plně funkční. Demoverze má však dvě omezení: 1. Doba záznamu je u ní omezena na 4 minuty. Po uplynutí tohoto času je záznam automaticky ukončen a prezentace uložena stejně, jako kdyby nahrávání standardně ukončila obsluha. 2. Do všech zaznamenaných slajdů je napevno vklíčován název programu (EduArt), název výrobce (Polymedia) a označení, že se jedná o demoverzi. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

16 NASTAVENÍ - Aktivace V případě, že chcete provést AKTIVACI demoverze na plnou verzi, postupujte podle následujících pokynů: 1. Připojte počítač, na kterém chcete licenci aktivovat do internetu. 2. V záložce "O programu" klikněte na tlačítko "Zadání licenčního kódu". Objeví se okno pro zadání licenčního kódu, který jste zakoupili s programem, nebo samostatně, pokud již program máte nainstalovaný a rozhodli jste se ho převést z Demoverze na verzi plnou. 3. Po vložení aktivačního kódu do políčka "License Code" klikněte na tlačítko "Activate License". 4. Licenční kód nezadávejte, pokud na daném počítači již licence byla jednou aktivována! Licence zůstává v platnosti i při instalaci novější verze programu!!! Pokud se o to přesto pokusíte zobrazí SW EduArt ještě varování: 5. SW EduArt se spojí s aktivačním serverem a ověří platnost Vámi zadaného kódu. Při této operaci se nepřenášejí žádné osobní údaje, ani údaje, podle kterých by Vás bylo možno jakkoli identifikovat. Přenáší se licenční kód a hash některých HW parametrů daného počítače. 6. Pokud je kód platný, licence ja na aktivačním serveru potvrzena. V případě, že se jedná o multilicenci, je z ní odečtena 1 aktivace z celkového počtu platných aktivací. 7. Licenční server odešle do Vašeho počítače informace potřebné pro aktivaci licence a tato jsou v něm trvale zapsána. 8. Jak již bylo řečeno, licence je vázána na konkrétní počítač. V počítači jsou povoleny některé (celkem 2) HW změny, aniž by se licence zneplatnila. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

17 9. V případě, že vše proběhlo v pořádku je od této chvíle SW EduArt ve Vašem počítači v plné verzi, bez jakýchkoli omezení. 10. Pokud dojde k problému, SW Vás o tom informuje. V zásadě se může jednat o dva typy problémů: a. Neplatný licenční kód... v případě, že jste zadali kód špatně, nebo již byly vyčerpány všechny licence, k tomuto kódu se vážící. b. Nepodařilo se navázat spojení s aktivačním serverem. V takovém případě máte opět dvě možnosti: i. Je Vám zobrazen speciální kód, který em nebo jiným vhodným způsobem sdělíte operátorovi technické podpory a ten Vám nazpět pošle aktivační kód, který zadáte do příslušného pole a tím dojde k tzv. off-line aktivaci Vaší licence. ii. tuto operaci můžete přerušit a pokusit se o ni znovu, později, až je Vaše internetové připojení vpořádku. NASTAVENÍ - Zveřejnění UPOZORNĚNÍ: Toto nastavení je určeno pouze pro technicky znalé odborníky. Prosím nesnažte se ho jakkoli upravovat, pokud nejste odpovědný administrátor. V případě zadání špatného parametru přestane fungovat publikování prezentací na server! Do nastavení zveřejnění se dostanete kliknutím na záložku "Zveřejnění" v hlavní obrazovce SW EduArt: Tato obrazovka slouží pro nastavení parametrů komunikace mezi SW EduArt a publikačními servery. V případě, že používáte SW EduArt pro lokální pořizování záznamu na svém počítači, nemusíte tato nastavení zadávat. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

18 Pokud potřebujete prezentovat on-line, nebo on-demand většímu okruhu diváků musíte mít k dispozici potřebnou infrastrukturu. Základ tvoří dva typy serverů: Prezentační servery Webový server Webový server, v našem případě server využívající technologii MS IIS provádí základní komunikaci s prohlížečem uživatele (diváka), pomocí technologie http. Má na sobě uloženy všechny prezentace a jejich statické soubory (html a js, dále obrázky, apod.). Tyto soubory poskytuje podle požadavků prohlížeče diváka. Zároveň zprostředkovává spojení browseru diváka na druhý server: Media (streaming) server Aby se zamezilo nutnosti stahování velkého objemu dat před spuštěním videa v prezentaci (download), je pro jejich postupný přenos do prohlížeče uživatele použita technologie zvaná streaming. SW EduArt může využívat jak starší verzi Windows Media Serveru, tak i nejnovější verzi streamingu IIS. Tyto servery mohou být ve správě Vaší, nebo je lze pronajmout od specializovaných poskytovatelů. Pro správnou funkci přenosu dat na servery a následného přenosu dat ze serverů k prohlížečům diváků je potřeba aby byly nastaveny tyto servery a zároveň parametry SW EduArt. Nastavení parametrů FTP základní složky na Web serveru Na webovém serveru je nadefinován základní adresář, ve kterém se při nahrávání s pomocí SW EduArt vytváří pro každou prezentaci samostatná podsložka a do ní se ukládají veškeré statické soubory, součásti výsledné prezentace. Do pole "FTP základní složky na Web serveru" je potřeba zadat úplnou cestu k tomuto adresáři. To uděláte tak, že kliknete na tlačítko "..." vpravo od pole: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

19 Otevře se samostatné okno pro nastavení parametrů: V případě nevyplnění některé z potřebných položek se při pokusu o uložení údajů (tlačítkem "OK") se vedle této položky objeví upozornění s uvedením typu chyby. Do pole Server udejte pouze adresu, bez uvedení protokolu (FTP). Pole "Port" vyplňujte pouze v případě, že potřebujete nastavit nestandardní hodnotu komunikačního portu (jinou, než 25). V poli "Cesta" uveďte cestu ze základního webového adresáře IIS serveru ke složce, vekteré mají být ukládány složky jednotlivých prezentací. Vyplňte jméno a heslo uživatele oprávněného protokolem FTP ukládat soubory a vytvářet adresáře ve webovém adresáři serveru. Pokud nechcete jméno a heslo zadávat před každým přenosem znovu, zaškrtněte pole "Pamatovat si heslo". Po zadání potřebných údajů můžete před uzavření okna otestovat jejich správnost / funkčnost spojení. Samozřejmě pouze v případě, že v daném okamžiku máte přístup na aktivní server. Ověření provedete kliknutím na tlačítko "Test spojení". SW EduArt provede test spojení, při kterém Vás samostatným dialogovým oknem informuje o průběhu a výsledku testu: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

20 Výsledkem je buď úspěch: nebo oznámení chyby. Pro příklad uvádíme několik možných chyb: Před nahráváním je potřeba veškeré tyto chyby odstranit. Podsložka nahrávky na Web serveru Toto pole slouží pro zadání názvu adresáře (složky) který se vytvoří v základním webovém adresáři webserveru pro uložení statických dat prezentace, jak již bylo dříve zmíněno. Vyplnění provedete prostým vepsáním textu do pole. Tuto položku můžete buď před každou nahrávkou vyplňovat ručně, nebo nechat zaškrtnuté pole "Použít název nahrávky" a položka se vyplňuje automaticky podle pole "Název" v hlavním okně. Samozřejmě se před automatickým vyplněním, ale i před uložením Vámi zadaného textu provádí převod (filtrace) textu na povolené znaky. Jak již bylo uvedeno v kapitole o metadatech je více než žádoucí zadávat názvy prezentací co nejkratší a výstižné. Pokud byste zadali název, který již na serveru existuje, SW EduArt Vás na to před zahájením nahrávání upozorní a dá Vám na výběr, zda chcete již existující prezentaci přepsat, nebo před zahájením nahrávání název změnit na jiný, jedinečný. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

21 FTP publikačního bodu na vyžádání Tento údaj slouží pro určení adresáře na mediaserveru, do kterého se po skončení nahrávání ukládá soubor videa. Zadání údajů provedete obdobně jako u pole "FTP základní složky na Web serveru". Po kliknutí na tlačítko "..." se otevře samostatné okno: ve kterém vyplníte potřebné údaje do jednotlivých polí. Před uzavřením okna máte opět možnost otestovat správnost zadaných údajů a tedy funkčnost spojení. To provedete kliknutím na tlačítko "Test spojení". URL publikačního bodu na vyžádání Zadání URL publikačního bodu na vyžádání (On-demand publishing point) na media serveru provedete prostým vepsáním údaje do uvedeného pole. Zde je potřeba zadat úplnou cestu, včetně komunikačního protokolu (FTP). Její formát je tedy: například: protokol://adresaserveru:port/názevpublikačníhobodu ftp:// :8080/eduart Z tohoto místa (publikačního bodu) jsou pak divákovi streamována data videa při prohlížení již zaznamenané (ukončeno nahrávání) prezentace. Video soubor, který je streamován je již uložen v adresáři určeném v předchozím bodě "FTP publikačního bodu na vyžádání". Jméno souboru s videem na publikačním bodu na vyžádání Zde můžete ručně, nebo automaticky, obdobně jako to bylo již vysvětleno u položky "Podsložka nahrávky na Web serveru" zadat název souboru videa, pod kterým bude na serveru uloženo. Zadání provedete prostým vepsáním textu. V případě zaškrtnutí pole "Použít název nahrávky" je pole uzamčeno a údaje se do něj vkládají automaticky podle metedat zadaných v úvodní obrazovce SW EduArt, položka "Název". URL publikačního bodu živého vysílání Při živém vysílání je datový tok videa streamován ze SW EduArt na určený on-line publikační bod Media serveru a z něj redistribuován k prohlížečům jednotlivých diváků. Požadované údaje můžete zadat po kliknutí na tlačítko "...". Otevře se nové okno: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

22 Po zadání požadovaných údajů můžete provést test spojení mezi SW EduArt a publikačním bodem Media serveru. Test spustíte kliknutím na tlačítko "Test spojení". Tentokrát se nejedná o protokol FTP, ale o protokol HTTP. O průběhu testu Vás informuje samostatné dialogové okno: V něm se na závěr textu zobrazí výsledek, tj. buď kladný: nebo záporný, včetně označení chyby: Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

23 Před zahájením nahrávání je potřeba všechny chyby odstranit! Další volby publikování Pokud nemáte stabilní verzi zařízení se SW EduArt, t.j. například zabudovanou napevno v učebně, se stálou publikací na stejný server, je potřeba před každým nahráváním určit / zvolit a nastavit ještě dva další parametry: Během nahrávání vysílat živě na server Zaškrtnutím tohoto pole určíte, že se v průběhu nahrávání budou veškerá data prezentace průběžně přenášet na servery a prezentaci tedy bude možné sledovat v síti (intranetu / internetu) sledovat v reálném čase. Pro to je nutné, abyste v průběhu nahrávání měli funkční přístup do sítě (intranetu, nebo internetu) a byly dostupné servery. Po dokončení (záznamu) automaticky zveřejnit nahrávku na serveru Zaškrtnutím tohoto pole určíte, že ihned po ukončení nahrávání jsou všechna data prezentace přenesena na nastavené servery a jsou následně přístupná uživatelům (divákům) na vyžádání, t.j. v režimu on-demand. Pro správnou funkci podle této předvolby je nutné, aby byl počítač se SW EduArt připojen do sítě a měl přístup na určené servery minimálně od doby ukončení prezentace až do doby ukončení přenosu dat na servery. Návod EduArt - Používání V _2330 Strana POLYMEDIA Technologies

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více