CamGuard Security System. CamGuard Security System

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CamGuard Security System. CamGuard Security System"

Transkript

1 CamGuard Security System Uživatelský manuál 1

2 OBSAH : Představení systému. 3 Vlastnosti. 3 Požadavky na systém. 4 Konfigurace. 4 Přidání kamery. 4 Vlastnosti Kamery. 5 Alarmy. 6 Alarm akce. 6 Časový rozvrh alarmu. 10 Detekce pohybu. 11 Časový rozvrh nahrávání videa.. 13 Volby pro dálkový dohled.. 14 Systémové volby.. 16 Ukládání.. 16 Samospuštění.. 17 Obrazovkový displej.. 18 Síť.. 19 Další.. 19 Vzhled.. 20 Použití.. 20 Správa seznamu událostí.. 21 Zachytávání videa.. 25 Spoušť.. 25 Registrace.. 26 Často kladené dotazy.. 27 Jak potvrdit číslo verze.. 27 Verze DirectX.. 28 Jak docílit dálkového přístupu přes LAN 28 Jak docílit dálkového přístupu přes WAN.. 31 Místní síť kolabuje při pokusu o přístup na port Není možno se spojits dálkovým serverem 34 Režimy síťového spojení podporované systémem CamGuard.. 35 Jak provést dálkový monitoring ve formě webové stránky. 36 Jak provést dálkový monitoring přes WAP

3 Představení systému CamGuard je bezpečnostní systém, který je určen pro varování a případně pro nahrávání videosignálu z bezdrátové kamery. Zahrnuje schopnost nahrávat videosignál, definovat v zorném poli kamery zóny, které nesmí být narušeny. Pokud dojde k narušení těchto zón, systém umí akusticky varovat agresora, zárověň vše nahrávat a uvědomit majitele použitím moderních metod ( , MMS). Vlastnosti 1) podporuje jednotka zachytávání videa typu VFW, WDM 2) podporuje zachytávání videa plug and play 3) detekce pohypu 4) nastavení detekce pohybu zónami 5) nastavitelná citlivost detekce pohybu 6) zajišťuje automatické upozornění např. záznamem videa, vyfotografováním, zvukovým alarmem, notifikací na a mobilní telefon 7) přehledný seznam událostí 8) nahrává audio a video stále nebo v předem nastaveném intervalu nebo při detekci pohybu 9) automatická kontrola místa na disku zajišťuje, že nejstarší záznamy se budou nahrazovat novými 10) podporuje obrazovkový displej, snímky již v sobě obsahují datum a čas 11) podporuje správu událostí, je možné hledat v záznamech dle jejich historie 12) přístupový klíč pro nahrávání videa 13) přístupový klíč pro zachytávání obrázků 14) podporuje dálkový dohled pře webový prohlížeč anebo dálkového klienta 15) podporuje dálková dohled přes mobilní telefon (WAP) 16) podporuje víceúrovňový režim, včetně LAN a NAT 17) podporuje činnost na pozadí 18) podporuje automatické spuštění při startu počítače, automatický vstup do pracovního režimu a automatické připojení k síti (jako u ADSL) 19) možnost změny vzhledů 3

4 Systémové požadavky! Microsoft Windows 98, ME NT 4.01, 2000, XP nebo pozdější verze! Microsoft DirectX doporučená poslední verze.)! 500 MHz CPU! 128 MB RAM! Min. 20MB diskového prostoru! Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší verzi (pro monitoring přes webové rozhraní)! Podpora WAP mobile phone (pro monitoring přes mobilní telefon) Konfigurace Přidání kamery CamGuard je založen na technologii Microsoft DirectX. Podporuje videojednotky s rozhraními VFW nebo WDM a může běžet i na nižších verzích DirectX. Doporučujeme však pro optimální výkon nainstalovat poslední dostupnou verzi DirectX. Tuto verzi získáte na stránkách Microsoftu : Při prvním spuštění se Vám otevře dialogové okno Video device: Zvolte zdroj videa pro program CamGuard. Můžete použít i svoji webovou kameru. Pro bezdrátové kamery typu ZTdoporučujeme použít ovladač dodávaný s kamerou. Audio device Zvolte zdroj zvuku pro program CamGuard. Můžete použít i svůj mikrofon. Pro bezdrátové kamery typu ZT- doporučujeme použít ovladač dodávaný s kamerou. Můžete jej také nechat prázdný. 4

5 Vlastnosti kamery Otevřete sekci option a zvolte device setting nebo klikněte pravým tlačítkem na okno kamery a zvolte Option video device 5

6 Alarmy Trvání alarmu : trvání alarmu je doba, mezitím, kdy se stalo něco abnormálního do doby umlčení alarmu Alarmové akce CamGuard podporuje několik druhů poplachů, abyste mohli rozlišit, co se stalo V současné době jsme do systému integrovali tyto akce : Zvuk Lokální nahrávání Telefon Zvolte menu Alarm actions a zaškrtněte příslušnou akci. 6

7 Zvuk Pokud je detekována abnormalita, přehraje systém zvukový soubor za účelem vyděsit útočníka a přinutit jej se stáhnout. Můžete si vybrat z již předdefinovaných zvuků nebo použít i své vlastní zvukové soubory. Lokální nahrávání Pokud je detekována abnormalita, program začne automaticky nahrávat obraz na disk lokálního počítače. Můžete nastavit ukládání jednotlivých snímků Image JPEG nebo videa. Pokud zvolíte nahrávání snímků, budou se ukládat na disk snímky každých 0,5 sekundy od začátku do konce alarmu. Pro úsporu místa na disku mlžete nastavit i kompresní formát : 7

8 Pokud je detekována abnormalita, program bude informovat odesláním u v jehož příloze bude obrázek před vznikem alarmu i po vzniku alarmu. Mail SMTP server : server pro odesílání zpráv Název serveru zjistíte od Vašešheo poskytovatele Internetu. Port : port SMTP serveeru, který je většinou 25, detaily zjistíte od Vašešheo poskytovatele Internetu. Verify Identity : Typ ověření majitele účtu Account : název ového účtu Password : heslo Recipient : ová adresa příjemce Copy to : ová adresa příjemce kopie. Pro více příjemců, oddělte jejich adresy středníkem 8

9 Telefon Pokud je detekována abnormalita, program vytočí telefonní číslo prostřednictvím modemu Vašeho PC. Pro povolení této funkce potřebujete mít nainstalován modem a mít počítač připojen k telefonní lince. Dialup Device: Seznam ukazuje všechny dostupné modemy ve Vašem PC. Zvolte modem. Call number: Zadejte telefonní číslo Test : pro test spojení 9

10 Časový rozvrh alarmu Nastaví systém pro monitoring pouze v určeném časovém intervalu. Pouze v tomto intervalu bude systém informovat o narušení. Můžete tedy nastavit systém pro hlídání jen v čase, kdy nejste přítomni. Pokud chcete použít tuto funkci, nastavte nejprve volbu Trigger the alarm only in the following periods. New: pro připání nového časového úseku Modify : pro změnu zvoleného časového úseku Delete : pro smazání zvoleného časového úseku Clear : pro smazání všech časových úseků 10

11 Detekce pohybu Systém CamGuard dovoluje přizpůsobit monitorování prostor lokálním podmínkám. Motion detection area setting : Nastavení zón detekce. Pouze při naruření (změně obrazu) v těchto zónách dojde k spuštění alarmu. Edit : Editace zón detekce. Detector sensitivity : Nastavení citlivosti detekce Sensitivity Indication : Modrá oblast indikuje současnou hodnotu detekce, zatímco červená čára indikuje úroveň nastavenou Vámi. Pokud modrá úroveň dosáhne červené čáry, dojde ke spuštění alarmu. Program pro kontrolu pípne. 11

12 Pokud chcete změnit oblast monitorování, klikněte na Edit Program poskytuje 3 editační režimy: vytvořit pravoúhlý útvar myší, invertovat vybraný útvar a vyplnit barevnou oblast. Pokud používáte pravoúhlý výběr nebo barevnou oblast, můžete pravým tlačítkem myši smazat již vytvořenou detekční oblast. Clear: smaže celou detekční oblast 12

13 Časový rozvrh nahrávání videa Pro nahrávání pouze v určeném časovém úseku. Pokud chcete použít tuto funkci, nejprve zaškrtněte volbu Record video only in following time periods. New: pro připání nového časového úseku Modify : pro změnu zvoleného časového úseku Delete : pro smazání zvoleného časového úseku Clear : pro smazání všech časových úseků 13

14 Volby pro dálkový dohled Enable remote service account : Protože je Vaše IP adresa změněna vždy poté, co se modemem připojíte k Internetu, potřebujete vědět současnou IP adresu Vašeho počítače. Zadávat IP adresu vždy znovu, když chcete používat dálkový přístup, je však nepohodlné. Potom co povolíte Enable remote service account, můžete používat pevnou IP adresu pro provedení dálkového přístupu. Žádost o účet je zdarma a provedete ji klinknutím na Free Account Registration". Klikněte na Remote Options v panelu nástrojů hlavního panelu nebo zvolte "Tool" - "Remote Options" v hlavním menu. Web Server Port : port, který je používán webovým serverem zabudovaným do programu. Normálně není nutno nastavovat tuto hodnotu. Je zde však ponechána možno překonfigurování v závislosti na Vašich požadavcích.. Pokud na Vašem PC běží jiný webserver, jako např. MS IIS, prosím, přiřaďte jinou hodnotu. Jinak by mohlo dojít ke konfliktu. Access Permission : pro nastavení hesla pro dálková přístup. Při dálkovém přístupu je vyžadováno jméno i heslo. Vysoce doporučujeme používat hesla pro ochranu Vašeho počítače. 14

15 Nastavení přístupu přes mobilní telefon : program podporuje WAP mobilní přístup. Můžete si prohlédnout historii událostí na mobilním telefonu ve formě obrázků. Podporovaný formát obrazu : Zvolte formát obrazu podporovaná Vaším WAP mobilním telefonem. Program automaticky převede lokální obrázky z historie událostí do formátu dle Vašeho výběru. Pokud nevíte, jaký typ obrázků Váš telefon podporuje, nahlédněte do manuálu mobilního telefonu. Image Size : Pro nastavení velikosti obrázku pro WAP telefon (dle velikosti displeje). Remote Access Webpage Address: Pro zobrazení adresy, kam se přistupuje pro vzdálený přístup Mobile Phone Access Address: Pro zobrazení adresy, kam přistupuje mobilní telefon Connection mode : pro zobrazení současného režimu připopjení Enable Remote Service Account: 15

16 Systémové volby Ukládání Path for Saving Record Files: Nastaví cestu pro ukládání dat na pevný disk. Můžete nastavit i více cest pro ukládání souborů. Pro přidání cesty klikněte na Add. Pokud chcete cestu smazat, klikněte na Delete Days for Retaining Record Files: Počet dní pro uchování nahraného záznamu (platí pro všechna nahrávání alarmová i časově spuštěná) na disku. Soubory uložené na disku více dní než je uvedené hodnota, budou programem smazány. Pokud se velikost volného diskového prostoru zmenší pod 100 MB, program automaticky smaže nejstarší soubory. 16

17 Samospuštění Launch the program automatically when the system starts: Pokud zvolíte toto, spustí se program CamGuard automaticky při startu počítače. Dialup automatically when the program starts: Zvolením této možnosti povolíte programu připojit se telefonicky k Internetu při spuštění. Tato volba je vhodná pouze pro sítě s vytáčeným připojením k Internetu. 17

18 Obrazovkový displej Display Device Name: Zobrazí v zorném poli jméno kamery nebo snímacího zařízení Display Time Stamp: Zobrazí v zorném poli datum a čas Font: Nastaví typ fontu 18

19 Síť Internet Connection Mode: Způsob připojení k Internetu může být nastaven jako Automaticky detekovat nebo Přímé připojení. Doporučujeme zvolit autodetekci, pouze v případě, že by systém nereagoval, zvolte Direct Network Connection Connection Speed: K nastavení rychlosti připojení. Zde je potřeba zohlednit rychlost Vašeho připojení s ohledem na počet přenášených snímků za sekundu. Při nízké rychlosti připojení má tato volba velký vliv na dálkový monitoring. Další Zobrazí hot keys klávesové zkratky programu pro skrytí a obnovení aplikace na ploše 19

20 Vzhled V budoucnu bude možné volit z několika grafických vzhledů programu. Použití Po ukončení nastavení, klikněte na tlačítko Play pod obrázkem nebo stiskněte klávesu F5. Systém přestane pracovat pokud kliknete na Stop nebo opětovně stisknete F5. 20

21 Správa seznamu událostí Centralizovaná správa historických záznamů z místního nahrávání, nahrávání v určeném časovém úseku nebo z poplachu se zobrazí po kliknutí na Event List Management v hlavním okně a zvolení Event List. Date : volby pro hledání podle data jsou The most recent day (seznam záznamů z nejčastějšího dne, kdy došlo k nahrávání), jsou The most recent week (seznam záznamů z nejčastějšího týdne, kdy došlo k nahrávání), jsou The most recent month (seznam záznamů z nejčastějšího měsíce, kdy došlo k nahrávání) a Customize pro zadání vlastního data a času. Search : klikněte na toto tlačítko a hledejte příslušný záznam na základě zadaných podmínek. Delete : kliknutím na toto tlačítko smažete vybraný záznam (podporuje i vícenásobný výběr) 21

22 Record Files List : Seznam historických záznamů, při dvojkliku zobrazí obsah zvoleného záznamu. Ikony záznamů: Místní nahrávání Poplachový záznam Remote quick image-capturing and video rec. Klikněte na zvolený záznam pravým tlačítkem myši a vyvoláte menu, kde můžete provádět operace Zobrazení, Mazání a Kopírování. Video record browser : prohlížeč videozáznamů s funkcemi přehrávání, stop, pausa, volba pozice a 1x až 4x zrychlené přehrávání. 22

23 Image browser : prohlížeč obrázků možností tisku a odeslání obrázků 23

24 Alarm record browser : prohlížeč záznamů při poplachu. Vlevo je seznam událostí a vpravo náhled právě vybrané události. Pro obrázky to je prohlížeč obrázků, pro video je to prohlížeč videa. 24

25 Přídavné moduly : Zachytávání videa Tento nástroj slouží pro zachytávání videa na lokálním PC Destination : Cesta k video souboru. Přídavné moduly : Spoušť Tento nástroj slouží pro vyfocení obrázku 25

26 Snapshot : Kliknutím na toto tlačítko, sejmete aktuální fotografii. To můžete udělat až 200x za sebou. Previous, Next : Ukáže předchozí, resp. Další obrázek Save current picture : Uloží aktuální snímek na disk ve formátu bmp. Save all : Uloží všechny obrázky na disk, názvy souborů, tvoří pořadí jejich pořízení. Delete Current : Smaže aktuální snímek Delete all : Smaže všechny obrázky Registrace Zvolte Registration v menu About. 26

27 Zadejte registrační jméno a heslo, které získáte z obalu CD s ovladači. Často kladené dotazy Jak potvrdit číslo verze Spusťte program a zvolte Help About v Menu hlavního okna. Tím vyvoláte následující okno : 27

28 Verze DirectX CamGuard může běžet na PC dokonce i bez Microsoft DirectX. Doporučujeme však pro optimální výkon nainstalovat poslední dostupnou verzi DirectX. Tuto verzi získáte na stránkách Microsoftu : Jak docílit dálkového přístupu přes LAN Pokud jsou jak monitorující terminál, tak vzdálené PC na stejné LAN, může být dálkový dohled realizován v režimu LAN. Nejdříve ze všeho musí být garantováno, že systém běží bezchybně v lokálním režimu. 28

29 Nastavovací okno vzdáleného terminálu by mělo být nastaveno následovně : 29

30 Přístupový režim je nastaven na LAN. Zadejte IP adresu nebo jméno počítače v sekci Remote Service Account Access password je přístupové heslo, které se nastavuje v Remote Options monitorujícího terminálu. Klikněte na OK u monitorujícího terminálu pro zobrazení lokálního obrazu. Po počátečním nastavení bude spojení uskutečněno okamžitě po dalším spuštění vzdáleného monitorujícího terminálu. 30

31 Jak docílit dálkového přístupu přes WAN Realizace dálkového dohledu přes WAN je poněkud složitější než u LAN. Zaprvé by počítač monitorujícího terminálu měl být připojen k Internetu. Bezpečnostní systém CamGuerd podporuje mnoho možností připojení k Internetu, včetně vytáčeného připojení a připojení Lan sítě přes router. Pro vytvoření vzdáleného přístupu přes WAN, by měl být povolen vzdálený terminál, aby mohl najít monitorující terminál na síti WAN. Pro tento účel je nutno nejprve zažádat o vzdálený servisní účet, přes který se hledá monitorující terminál. Tento účet si zaregistrujete v menu Remote Options. Po ukončení registrace účtu, zvolte Enable Remote Service Account, vyplňte název účtu a heslo a klikněte na Apply. 31

32 Pokud se zobrazí následující informace ve stavovém okně, znamená to, že vzdálené volby byly úspěšně nakonfigurovány. Pokud dojde k nějaké abnormalitě, podívejte se do "Local Web service fails to establish interception on 808 port" a "Unable to connect to remote service server" Když jsou všechny volby pro vzdálený monitoring kompletně nastaveny, dalším krokem je spuštění lokálního monitoringu a povolení vzdáleného monitoringu. Procedura je zde stejná jako u monitoringu přes LAN. Po dokončení předchozích koroků může monitorující terminál pracovat normálně. Následující se týká jen toho jak se získat přístup na vzdálený terminál. Na vzdáleném terminálu nastavte toto : 32

33 Přístupový režim nastavte na Remote Access. Vyplňte položku Remote Service Account, jménem účtu a zadejte heslo. Po provedení všech nastavení klikněte na OK pro spojení s monitorujícím terminálem a zobrazením videa. Pokud je nastavení provedeno, dojde ke spojení s monitorujícím terminálem po každém dalším spuštění programu. 33

34 Místní síť kolabuje při pokusu o přístup na port 808 Pokud je nastaven dálkový přístup a na spodním okraji stavového okna se zobrazí hlášení "Local web service fails to establish interception on 808 port", znamená to, že místní síťové služby nejsou spuštěny úspěšně, a proto nemůže být použit dálkový monitoring a monitoring přes mobilní telefon. Důvodem může být to, že port 808 je používán jinou aplikací spuštěnou na stejném počítači. Řešením může být buďto přiřadit jiný port běžícím aplikacím nebo jiný port systému CamGuard. Následující obrázek ukazuje kde změnit číslo portu v okně Remote Options Není možno se spojit s dálkovým servisním serverem Pokud se při nastavování dálkového monitoringu se zobrazí zpráva "Unable to connect to remote service server" ve stavovém řádku, znamená to problém se síťovým připojením místního počítače nebo serveru, který zabezpečuje vzdálený přístup. Pokud je problém v místním připojení k síti, zkontrolujte pečlivě Vaše síťová připojení. Pokud je Vaše připojení k síti v pořádku, přesvědčte se, že typ připojení k síti je jedním z těch, který je systémem CamGuard podporován. (viz následující odstavec) Pokud i toto je v pořádku, může být problém na straně serveru, který poskytuje služby vzdálených účtů. Zkuste to tedy později nebo kontaktuje naši technickou podporu 34

35 Režimy síťového spojení podporované systémem 1) přímé připojení k síti. Normální typ připojení s externí IP adresou za ADSL, modemem atd 2) Připojení v rámci LAN za symetrickým NAT. Normální u rozsáhlých LAN. 3) Připojení v rámci LAN, přístup na Internet přes routek, který podporuje UPNP 4) Připojení v rámci LAN, přístup na Internet přes routek, který nepodporuje UPNP, ale má vytvořeny DMZ nebo manuální mapování síťových portů, který systém CamGuard používá. Při takovémto druhu připojení nastavte Direct Connection pro povolení dálkového monitoringu. Toto naleznete v menu Systém Options 5) Bezdrátové připojení přes CDMA / GPRS atd Kromě předchozího způsobu připojení, kdy je nutno nastavit režim připojení na Direct Connection, všechny další způsoby připojení mohou použít automatickou detekci nastavení Auto Detection. Program poté nastaví parametry automaticky. 35

36 Jak provést dálkový monitoring ve formě webové stránky Dálkový přístup může být uskutečněn programem dálkový klient, ale stejně tak i ve formě webové stránky. Následující se týká toho, jak nastavit dálkový monitoring pro prohlížení v internetovém prohlížeči. Nejdříve ze všeho musí být garantováno, že systém běží bezchybně v lokálním režimu. Nejdříve ze všeho musí být garantováno, že systém běží bezchybně v lokálním režimu i v režimu WAN (popis viz výše). K provedení dálkového monitoringu přes webovský prohlížeč, vepište do Internet Explorer webovou adresu. Tu najdete v Remote Options 36

37 Pokud je název účtu pro dálkový monitoring guest, potom webová adresa bude vypadat takto : Po vložení této adresy do Internet Explorer se zobrazí následující okno : View locale [Video]: Pro zobrazení lokálního videa. Pokud toto spouštíte poprvé, je nutno nainstalovat video playback plug-in. View locale [Image]: Pro zobrazení lokálního videa ve formě obrázků. View historical records: Pro zobrazení seznamu historických událostí po alarmu. POZOR! Pokud je v nastavení připojení zvoleno Transmit through Server, tato funkce nebude dostupná 37

38 Jak provést dálkový monitoring přes WAP Dálkový přístup může být proveden i pře WAP mobilní telefon. Nejprve zkontroluje, zdali Váš mobilní telefon bezproblémově zobrazuje WAP stránky. Detailní nastavení získáte jistě v návodu k telefonu. Webová stránka dálkového přístupu pro mobilní telefon musí být uvedena v okně Remote Options 38

39 Pokud je název účtu pro dálkový monitoring guest, potom webová adresa bude vypadat takto : Po vložení této adresy do mobilního telefonu a přihlášení se jménem a heslem se zobrazí následující okno (různé telefony mají různé metody zobrazení) : Locale: zobrazí lokální obraz Recent : zobrazí současné alarmové záznamy All Records : zobrazí všechny záznamy Refresh : obnoví obraz Home : návrat na domovskou stránku 39

40 Tento software je dodáván zdarma k bezdrátovým kamerám ZT. Lze je stáhnout na v sekci podpora. Firma IMEX Trade s.r.o. neručí za případné chyby v softwaru. Výrobce software : ZZZ Soft Our website: 40

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití Comet Database Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET Příručka pro použití Úvod Tento databázový systém je určen pro sběr a uchovávání dat ze zařízení firmy COMET. Umožňuje: - Plnění databáze

Více

Uživatelský Manuál 1/26

Uživatelský Manuál 1/26 Uživatelský Manuál 1/26 Instalace - Vložíte do mechaniky instalační CD - Spustíte Setup.exe - Při instalaci musíte vybrat možnost I accept the terms of the license agreement (S podmínkami licenční smlouvy

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom - 1 - Obsah 1 ÚVOD K SOFTWARU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více