DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku. Uložte tuto příručku na snadno dostupné místo. Před připojením a instalací dalších zařízení jako jsou kamery, monitory, poplachová zařízení a PC pročtěte důkladně odpovídající části této příručky. Rev. 11/07

2 Bezpečnostní opatření Varování: Před odstraněním krytu videorekordéru odpojte zařízení od napájení, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Instalaci smí provádět jen kvalifikovaný pracovník. Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost izolovaného nebezpečného napětí uvnitř výrobku, které může být tak vysoké že představuje riziko úrazu osob elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci dodané s přístrojem. Varování: PRO PŘEDEJÍTÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI A VLHKÉMU PROSTŘEDÍ. 2

3 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...5 Provozní podmínky...6 Obsah balení...6 Ovládání Čelní panel Zadní panel Dálkový ovladač Virtuální klávesnice pro ovládání myší...11 Instalace a připojení Kamera, monitor, mikrofon, poplachové senzory a napájení Požadavky na PC a LAN...12 Rychlé nastavení Nastavení času Záznam Mód záznamu Nahrávat dní Priorita Info nastavení záznamu Pokročilé...15 Živé přehrávání Přehledové zobrazení Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení Celoobrazovkové zobrazení Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení Přemístění kamer Virtuální dálkový ovladač Dálkový ovladač Myš Zoomování SPOT monitor HDMI výstup...20 Operace Přehled hlavního menu Volby zobrazení Nastavení displeje Nastavení sekvencí Nastavení kamery Nepřetržitý záznam Plánování záznamu Záznam události Zařízení Hlavní Alarm Nastavení sítě Nastavení IP DDNS

4 8.4. Šířka pásma Systém Hlavní Čas Účet Disk Update Info...38 PTZ ovládání PTZ menu Preset a Tour Volitelné funkce...40 Přehrávání a vyhledávání Vyhledávání podle času Vyhledávání podle události...42 Zálohování Zálohování na interní CD/DVD Zálohování na USB disk Zálohování na externí USB CD/DVD RW Jak přehrát data zálohování MCD Player Nastavení rozsahu zálohy...47 Web server...48 Specifikace...49 Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným či nesprávným použitím produktu. I přes veškerou snahu a péči při zpracování tohoto dokumentu firma nepřebírá zodpovědnost za možné chyby a omyly a následky z nich plynoucí. Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění. Stav k

5 Upozornění Nezakrývejte otvor ventilátoru ani ostatní otvory v krytu. Chcete-li zabránit přehřátí zařízení, ponechte okolo zařízení asi 5 cm volného prostoru. Nepřipusťte vniknutí kovových předmětů do zařízení větracími otvory. Mohlo by dojít k trvalému poškození zařízení. V takovém případě ihned vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel ze sítě. Obraťte se na kvalifikovaný servis. Nepokoušejte se rozebírat nebo upravovat jakékoli části zařízení, které není výslovně uvedeno v této příručce. Demontáž nebo změna může vést k úrazu elektrickým proudem. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník distributora by se měly provádět interní kontroly, změny a opravy. Zastavte provoz zařízení, jakmile z něj vychází kouř a škodlivé plyny. V opačném případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Ujistěte se, že kouř přestal. Prosím, obraťte se na svého prodejce DVR. Zastavte provoz zařízení jestliže dojde k poškození jeho krytu. Pokud tak neučiníte může dojít k poškození zařízení a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Kontaktujte servis. Nedovolte aby zařízení přišlo do styku s vodou či jinými kapalinami. Nedovolte aby se kapaliny dostaly dovnitř zařízení. Kapaliny na povrchu krytu je možné otřít suchým hadříkem. V případě vniknutí vody či jiných kapalin dovnitř zařízení jej okamžitě vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Další provoz by mohl způsobit požár či úraz elektrickým proudem. Kontaktujte servis. Nepoužívejte pro údržbu zařízení látky obsahující alkohol, benzen nebo jiné hořlavé látky. Používání těchto látek může vést k požáru. Pravidelně utírejte suchým hadříkem nečistoty a prach, hlavně kolem ventilačních otvorů. Nepřipusťte poškození napájecího kabelu ostrými hranami nebo těžkými předměty. Může to způsobit zkrat, který může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se zařízení ani napájecího kabelu mokrýma či vlhkýma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky jej držte za pevnou část, taháním za kabel hrozí jeho poškození a možnost úrazu elektrickým proudem či požár. Používejte pouze doporučené napájecí zdroje. Použití jiného zdroje může vést k přehřátí, poškození či dokonce k požáru. Dodaný napájecí zdroj a kabely jsou určeny výhradně pro toto zařízení. Nepoužívejte je pro jiná zařízení. 5

6 Provozní podmínky Používejte zařízení pouze při teplotách 0 C až 40 C a relativní vlhkosti do 90% bez kondenzace. Nepoužívejte jej v podmínkách s extrémní teplotou nebo vlhkostí. Vyvarujte se silného magnetického pole. Nikdy nepokládejte DVR v těsné blízkosti elektrických motorů nebo jiných zařízení vytvářejících silné elektromagnetické pole. Expozice silným magnetickým polem může způsobit závadu nebo poškození obrazových dat. Obsah balení Digitální video rekordér Klientský sw na CD Dálkový ovladač Baterie pro ovladač (AAA) Napájecí adaptér AC Napájecí kabel Uživatelská příručka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 6

7 Ovládání 1. Čelní panel 1. LED indikátory HDD (pevný disk) zelená LED REC (záznam) červená LED Power (napájení) modrá LED 2. Ovládání záznamu a přehrávání a) [PAUZA nebo PŘEHRÁT] tlačítko pro volbu mezi pozastavením přehrávání a přehráváním rychlostí 1x. b) [PŘESUN ZPĚT] tlačítko pro přesun zpět během PAUZY. c) [RYCHLE ZPĚT] tlačítko pro rychlý přesun zpět během přehrávání. d) [STOP] tlačítko pro zastavení přehrávání. e) [PŘESUN VPŘED] tlačítko pro posuv vpřed obrázek po obrázku během pauzy. f) [RYCHLE VPŘED] tlačítko pro rychlý posuv vpřed při přehrávání. 3. Tlačítka Menu a) [MENU] stiskem tlačítka je zobrazeno hlavní menu. b) [ENTER] stiskem tlačítka je aktuální nastavení uloženo. c) v [CANCEL] stiskem tlačítka je aktuální menu ukončeno bez uložení. 7

8 d) [- / SEARCH] stiskem [-] se sníží hodnota aktuálně vybrané položky. e) stiskem [SEARCH] vstoupíme do menu vyhledávání. Pomocí směrových tlačítek vybereme datum a čas. Stiskem [ENTER] se spustí přehrávání výběru. [+ / LOG] stiskem [+] se zvýší hodnota aktuálně vybrané položky. stiskem [LOG] se zobrazí log událostí. 4. Kanály / Numerická tlačítka Tato tlačítka mají řadu funkcí pro zadávání dat a pro volby. Používají se k zadání číselných údajů, například k zadání hesla,výběru kanálu / kamery, výběru dne ve volbách plánování. 5. Funkční tlačítka DISPLAY stiskem tlačítka se zobrazí kamery v multi-kanálovém zobrazení. REC stiskem tlačítka se spustí nahrávání. Opětovným stiskem se nazrávání zastaví, obdobně jako tlačítkem [STOP]. SCH - stiskem tlačítka se zahájí plánované nahrávání v pohotovostním režimu tlačítko pro volbu čísla kanálu vyššího než 10. Např. stiskem tlačítka a 6 je vybrán kanál č USB port USB port pro připojení USB zařízení (např. USB myši). 7. Přijímač dálkového ovládání Nezakrývejte prostor před senzorem dálkového ovládání, může to způsobit jeho nefunkčnost. 8

9 2. Zadní panel 1. CAMERA IN - vstupy kamer: BNC konektory pro připojení 8 / 16 kamer Ω - zakončení 75 Ω (1 8; 1 16). 3. VGA - výstupní konektor VGA 4. HDMI výstupní konektor 5. USB konektor 6. LAN - Ethernet konektor RJ45 pro připojení k PC přes Ethernet. 7. DC 12V - napájení DC: konektor pro připojení napájecího zdroje. 8. CAMERA OUT - výstupy kamer (8 K : BNC; 16 K : D SUB) 9. OUT VIDEO - kompozitní výstup pro monitor BNC 9

10 10. OUT SPOT - výstup SPOT monitor 11. ALARM IN - poplachové vstupy (ALARM 1 8; 1 16). 12. ALARM OUT - poplachové reléové výstupy (ALARM OUT 1 2) 13. RS 422/485 pro připojení PTZ kamer 14. AUDIO IN / AUDIO OUT RCA konektory pro vstup audio 4, výstup audio RS232C pouze pro servisní účely. 3. Dálkový ovladač 10

11 4. Virtuální klávesnice pro ovládání myší Toto DVR může být ovládáno myší. Před použitím připojte myš do USB portu. Kliknete-li pravým tlačítkem myši v módu přehrávání nebo živého obrazu, zobrazí se virtuální ovladač, respektive klávesnice pro zadání hesla, jména kamery apod. Přehrávání Virtuální klávesnice Live 11

12 Instalace a připojení 1. Kamera, monitor, mikrofon, poplachové senzory a napájení 2. Požadavky na PC a LAN a) Procesor Pentium-4 2,0 GHz nebo vyšší; b) RAM 256 MB; c) Monitor s rozlišením 1024 x 768, barvy 32 bit; d) operační systém Windows XP, Vista, Windows 7; e) Ethernet port 10/100 Base; f) Microsoft DirectX 9.0c pro klientské PC. Upozornění: Vzdálené prohlížení přes síť nemusí pracovat u všech PC z důvodů odlišného nastavení nebo hardwarové konfigurace. 12

13 Rychlé nastavení Zapněte DVR tlačítkem [POWER] na čelním panelu, nebo dálkovým ovladačem. Po zapnutí se do 30 sekund objeví obraz na monitoru. 1. Nejprve zastavte nahrávání pro přístup do QUICK SETUP menu. Jestliže DVR nahrává, není povolen přístup do menu nastavení času na nahrávání. 2. Vložte heslo použitím číselných tlačítek. Továrně přednastavené heslo je Stiskněte tlačítko [MENU] pro zobrazení rychlého nastavení (QUICK SETUP). 4. QUICK SETUP menu se objeví jakmile je zadáno heslo. 5. Použijte tlačítka se šipkami pro volbu menu a potvrďte tlačítkem [Enter]. 1. Nastavení času Když je DVR poprvé zapnuto, je potřebné nastavit aktuální datum a čas. 1. Tlačítky se šipkami vyberte menu ČAS. 2. Zadejte datum a čas číselnými tlačítky na čelním panelu, nebo tlačítky +/- na dálkovém ovladači. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení. 13

14 2. Záznam 2.1. Mód záznamu 1. Tlačítky se šipkami vyberte Mód záznamu. 2. Tlačítky +/- na čelním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte mód. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení. 8 kanálů CIF záznam každého kanálu v CIF rozlišení 360 x 240 (360 x 288) Field - záznam každého kanálu v Field rozlišení 720 x 240 (720 x 288) Frame - záznam každého kanálu v Frame rozlišení 720 x 480 (720 x 576) Record mode Frame + CIF kanál 1: 720 x 480 (720 x 576), kanály 2 8: 360 x 240 (360 x 288) 16 kanálů CIF - záznam každého kanálu v CIF rozlišení 360 x 240 (360 x 288) Field - záznam každého kanálu v Field rozlišení 720 x 240 (720 x 288) Frame - záznam každého kanálu v Frame rozlišení 720 x 480 (720 x 576) Frame + CIF kanál 1:720 x 480 (720 x 576), kanály 2 16: 360 x 240 (360 x 288) 2.2. Nahrávat dní 1. Tlačítky se šipkami vyberte Nahrávat dní. 2. Tlačítky +/- na čelním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte dny. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení Priorita 1. Tlačítky se šipkami vyberte PRIORITA. 2. Tlačítky +/- na čelním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte RYCHLOST nebo KVALITA. RYCHLOST - automatické nastavení nejvyšší rychlosti záznamu. KVALITA - automatické nastavení nejvyšší kvality obrázků. 14

15 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení Info nastavení záznamu Tato volba zobrazí kvalitu obrázků a rychlost záznamu. Poznámky: když je nastavení (Setup) ukončeno, pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko [REC] na čelním panelu DVR, nebo na dálkovém ovladači. Pro individuální nastavení záznamů pro každý kanál a specifická nastavení vstupte do menu ZÁZNAM v hlavním menu. 3. Pokročilé Vyberte ON nebo OFF stiskem tlačítek -/+ na čelním panelu DVR nebo na dálkovém ovladači. ZAP výběrem a stiskem klávesy [Enter] budou uloženy následující změny: ukončení menu QUICK SETUP tlačítkem [CANCEL]. Stiskem tlačítka [MENU] znovu vstoupíte do Nastavení (hlavního menu). VYP - výběrem zůstává vstup do QUICK SETUP menu. 15

16 Živé přehrávání 1. Přehledové zobrazení (1) (2) (3) (1) indikace poplachu spuštěného poplachovým senzorem. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [CANCEL] na čelním panelu DVR nebo dálkového ovladače. (2) - indikace detekce pohybu. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [CANCEL] na čelním panelu DVR nebo dálkového ovladače. (3) - indikace ztráty videosignálu během nahrávání. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [CANCEL] na čelním panelu DVR nebo dálkového ovladače. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) indikace připojené mechaniky CD/DVD-RW. Modrý svit indikuje běh zálohování. (2) - indikace připojení USB zařízení v konektoru na zadním panelu DVR. (3) - indikace připojení USB zařízení v konektoru na předním panelu DVR. (4) - indikace nahrávání. (5) - indikuje zapnutí módu plánovaného nahrávání. Po spuštění plánovaného nahrávání svítí modře. 16

17 (6) - indikuje (modře) uložení audia během přehrávání. (7) - indikuje počet po síti připojených klientů (max. 3). - zobrazení data a času - zobrazení zbývající doby nahrávání na disk. Je-li zbývající kapacita HDD menší než 4GB, svítí modrá ikona RECYCLING. 2. Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení 2.1. Celoobrazovkové zobrazení Stiskem čísla kamery zobrazíme vybranou kameru v celoobrazovkovém módu Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení Stiskem tlačítka [DISPLEJ] je aktivováno víceobrazovkové zobrazení. Změnit pořadí zobrazovaných kanálů je možné ve MÓD ROZDĚLENÍ. Při zobrazení 16 kamer je možné stiskem tlačítka [DISPLEJ] po dobu 1 vteřiny změnit mód zobrazení na celoobrazovkové sekvenční zobrazení. Režim sekvence a prodlevy jsou programovatelné. Více v popisu NASTAVENÍ SEKVENCE. Poznámky: 8 kanálů: zobrazení 9 obrazovek je pevné a aktivováno jako výchozí. 16 kanálů: zobrazení 16 obrazovek je pevné a aktivováno jako výchozí. 17

18 2.3. Přemístění kamer Je možné přemístit zobrazení kamer (kanálů) v rámci víceobrazovkového zobrazení Virtuální dálkový ovladač 1. Na virtuálním dálkovém ovladači stiskněte myší tlačítko a na obrazovce se zobrazí ikona. Přesuňte ji tlačítky se šipkami do požadované polohy. 2. Stiskněte číselné tlačítko s číslem vybrané kamery. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod z menu Dálkový ovladač Stiskněte tlačítko (EXT. SEARCH) na dálkovém ovladači a zobrazí se ikona Myš Uchopte vybranou kameru myší a přesuňte ji na vybranou pozici. 18

19 3. Zoomování Během živého přehrávání nebo přehrávání záznamu je možné přiblížit zobrazení digitálním zoomem. 1. Pro aktivaci digitálního zoomu vyberte celoobrazovkové zobrazení vybrané kamery, jejíž obraz chcete přiblížit. 2. Stiskněte tlačítko [ZOOM] na dálkovém ovladači. Zobrazí se prostor zoomování (viz následující obrázek). 2x 4x 3. Přesuňte prostor do vybrané pozice kurzorovými šipkami dálkového ovládání [ ] 4. Stiskněte tlačítko [+] pro zvětšení obrazu. Tlačítkem [-] se zobrazení vrátí na původní velikost. 5. Stiskněte tlačítko [CANCEL] pro návrat do normálního módu zobrazení. Poznámka: Mód zoomu není ve víceobrazovkovém zobrazení funkční. 4. SPOT monitor Jako doplněk k hlavnímu monitoru slouží SPOT monitor, který dovoluje zobrazit vybranou kameru nezávisle na zobrazení hlavního monitoru. Stiskněte tlačítko [SPOT] na dálkovém ovladači a zadejte číslo kamery pro celoobrazovkové zobrazení. Dvojím stiskem [SPOT] je vybrán režim automatického přepínání dvou kamer. Interval sekvence je nastaven v menu Sequential Setup. Při spuštění poplachu je obraz vybrané kamery zobrazen v celoobrazovkovém režimu. 19

20 5. HDMI výstup Pro výběr rozlišení zobrazení stiskněte na čelním panelu tlačítka [1] + [LOG] alespoň na 5 vteřin. Rozlišení se bude postupně přepínat [AUTO 1024x x720P 1920x1081I 1920x1080P]. AUTO automaticky detekuje a nastaví správné rozlišení monitoru. Poznámky: Použité rozlišení je aplikování na oba výstupy, jak HDMI tak i VGA. To může způsobit problémy se zobrazením na VGA. V případě, že používáte oba výstupy, HDMI i VGA, použijte nižší rozlišení. 20

21 Operace 1. Přehled hlavního menu Po zapnutí napájení se asi po 30 vteřinách zobrazí živý obraz. Stiskem tlačítka [MENU] je umožněn přístup do hlavního menu. Zobrazí se přihlašovací okno pro zadání hesla. Heslo zadejte využitím číslicových tlačítek na dálkovém ovládání, nebo tlačítkem pro zvýšení čísla kanálu na čelním panelu. Výchozí heslo je Po úspěšném přihlášení je zobrazeno hlavní menu. Poznámka: Výchozí uživatel je Admin a heslo je Doporučujeme po instalaci jej změnit. 1. Použijte kurzorové tlačítka [ ] pro výběr menu. 2. Stiskem tlačítka [Enter] je menu vybráno a zobrazí se jeho sub-menu. Tlačítky [ ] vyberte jeho TAP menu. Výběr změní barvu na oranžovou. Při přesunu mezi TAP menu jsou změny automaticky ukládány. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. Nebo stiskněte tlačítko [Cancel] pro odchod bez uložení změn. 21

22 2. Volby zobrazení 2.1. Nastavení displeje 1. Tlačítky [ ] vyberte menu Displej. Po stisku tlačítka [Enter] se zobrazí Nastavení zobrazení. 2. Tlačítky [ ] vyberte TAP menu oranžovou.. Výběr změní barvu na 3. Použijte tlačítko [ ] pro další výběr. 4. Tlačítky [+ - ] proveďte změny nastavení. Jednotka Nastavení Stavový řádek Vyberte Zobrazit nebo Skrýt stavový řádek na hlavním monitoru Kamera Vyberte zobrazit/skrýt Číslo kamery. a Název kamery Dělící čáry Vyberte barvu dělících čar mezi kamerami. [Šedá Bílá Modrá Černá Tmavě šedá] Pozadí Výběr pozadí oken bez videa [Šedá Bílá Modrá Černá Tmavě šedá] Mód rozdělení Volba rozložení víceobrazovkového zobrazení. Rychlé nastavení Zvolte "ZAP" na pokračování "Quick Setup" a "VYP", pro hlavní menu. 5. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. Nebo stiskněte tlačítko [Cancel] pro odchod bez uložení změn. 22

23 2.2. Nastavení sekvencí Volba Interval seq. Default Nastavení 2 sec Specifikuje zastavení zobrazení každé kamery ve víceobrazovkovém módu. Nastavení tlačítky [+/-] od 1 do 30 sec. Mód seq. nic Výběr požadovaného režimu přepínání sekvence. Plné zobrazení vše Vyberte kamery, které mají být zahrnuty/vyloučeny z automatických sekvencí. 3. Nastavení kamery 1. Použijte tlačítka [ ] pro výběr menu KAMERA. Stiskem tlačítka [Enter] se zobrazí menu kamera. 2. Tlačítky [ ] vyberte kameru, kterou chcete konfigurovat. 3. Použijte tlačítko [ ] pro výběr specifické nabídky a tlačítky [ ] je vyberte. 4. Tlačítky [+/-] proveďte změny nastavení. 23

24 Volba Default Nastavení JAS 50% Nastavení jasu každé kamery tlačítky [+/-]. KONTRAST 50% Nastavení kontrastu každé kamery tlačítky [+/-]. BARVA 50% Nastavení barvy každé kamery tlačítky [+/-]. CITLIVOST POLE POHYBU 10 Level 1 nízká citlivost; Level 20 vysoká citlivost detekce pohybu. Použijte toto menu k nastavení zón detekce pohybu. Obrazovka je rozdělena na 16 mřížek. Mřížku je možné vybrat číselným tlačítkem na dálkovém ovladači. Vybrat vše Vymazat vše Vybrané zóny budou zobrazeny modře. Zóny detekce pohybu Použijte číselná tlačítka pro výběr. Šedě zbarvené zóny nebudou detekovat. Můžete pro výběr použít i tlačítko [+]na čelním panelu DVR. Ikona bude aktivována. Tlačítko [+] slouží k výběru a zrušení, tlačítko [-] k odchodu z menu. 24

25 Je možné využít jemnější mřížku pro přesnější detekci pohybu. SKRÝT NE Je-li volba kamery ano, není kamera viditelná na živém videu ani na záznamech, nahrávání však pokračuje. Volba Ne kameru zviditelní. NÁZEV Možnost vložit až 12 alfanumerických znaků pojmenování kamery, které může být zobrazeno. P/T/Z ID MODEL 01 Žádný - volba modelu PTZ kamery pro ovládání; - volba kanálu pro PTZ kameru a její ID 5. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. Nebo stiskněte tlačítko [Cancel] pro odchod bez uložení změn. Vkládání znaků z dálkového ovladače Čís. 1 x stisk 2 x stisk 3 x stisk 4 x stisk Čís. 1 x stisk 2 x stisk 3 x stisk 4 x stisk 1 A B C 1 7 S T U 7 2 D E F 2 8 V W X 8 3 G H I 3 9 Y 9 4 J K L _ 0 5 M N O P Q R 6 25 MEZERA

26 4. Nepřetržitý záznam DVR přichází přednastaveno z výroby. Proto je možné po instalování DVR ihned spustit nahrávání stiskem tlačítka záznamu. Ve výchozím stavu jsou poplachy a detekce pohybu vypnuty. 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu ZÁZNAM. Stiskem tlačítka [Enter] se zobrazí menu RECORD. 2. Použijte tlačítka [ ] pro volbu kamery, kterou chcete konfigurovat. 3. Tlačítky [+/-] proveďte změny nastavení. Volba Nastavení RYCHLOST Volba rychlosti záznamu pro každou kameru. Nastavení změní rozlišení v módech Frame, Field a CIF (Systém Setup). KVALITA Specifikace kvality obrazu pro každou kameru. ULTRA SUPER VYSOKÝ STŘEDNÍ NÍZKÝ POHYB Volba detekce pohybu ANO/NE. Kamera bude nahrávat při detekci pohybu poplachu. Viz následující sekce. ALARM Volba záznamu při poplachu ANO/NE. Při ANO bude kamera nahrávat pouze při poplachu. Poznámka: Stiskem tlačítka [MENU] na prvním řádku každé položky se aplikují všechna nastavení na ostatní kanály. 4. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. 5. Stiskněte tlačítko [REC]. Rozsvítí se červená LED REC indikující probíhající nahrávání. 6. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko [REC]. Potvrďte vložením hesla oprávněného uživatele (Administrátora). 26

27 Přibližní velikost souboru (1 minuta nahrávání) v kb Kvalita NTSC PAL 720 x x x x x x 288 NÍZKÁ 5,1 3,2 2 6,1 3,8 2,4 STŘEDNÍ 7,2 4,5 2,8 8,6 5,4 3,4 VYSOKÁ 10,2 6,4 4 12,3 7,7 4,8 SUPER 15,4 9,6 6 18,4 11,5 7,2 ULTRA 24,6 15,4 9,6 29,5 18,4 11,5 Výpočet je teoretický, skutečná velikost se může odlišovat podle videosignálu a dalších podmínek. 5. Plánování záznamu Grafické zobrazení plánu ukazuje definované plány pro Mód 1 až 4. Plány jsou zobrazeny pouze tehdy, jsou-li nastaveny v menu. 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu SCHEDULE. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu Tabulka. 2. Tlačítky [ ] vyberte v TAP menu 3. Tlačítkem [ ] vyberte den v týdnu, který chcete konfigurovat. Můžete vybrat nastavení pro všechny dny v týdnu - Vše, nebo pro jednotlivé dny. Plánované nahrávání má prioritu před ostatními módy záznamu 4. Stiskněte tlačítko [Enter] pro vyvolání konfiguračního okna vybraného dne. 27

28 5. Zadejte počáteční čas záznamu ZAČÁTEK a čas ukončení záznamu KONEC a vyberte mód záznamu. 6. Definujte parametry jednotlivých módů záznamu Mód 1 až 4. Poznámka: Čas ukončení záznamu může být max. 23:59. Pro celodenní záznam (24 hodin) naplánujte záznam obdobně jak je znázorněno: Den Začátek Konec Mód Pondělí 18:00 23:59 Mód 1 Úterý 00:00 18:00 Mód 1 7. Aktivujte nastavený plán nahrávání stiskem tlačítka [SCH] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. Aktivace plánu je indikována ikonou hodin ve stavové liště. Aktivace záznamu je indikována červenou LED REC na čelním panelu DVR. 8. Chcete-li zastavit plánovaný záznam, stiskněte tlačítko [SCH]. Potvrďte vložením hesla oprávněného uživatele. 6. Záznam události 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu UDÁLOST. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu EVENT. 2. Použijte tlačítka [ ] pro volbu kamery, kterou chcete konfigurovat. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro nastavení parametrů záznamu. 28

29 Uživatel může konfigurovat jak rychlost záznamu, tak i kvalitu pro každou kameru individuálně. 7. Zařízení 7.1. Hlavní Volba Nastavení Čas po záznamu Definuje dobu nahrávání po vzniku události. Rozsah 10 až 300 sec. Výchozí hodnota je 10 sec. Záznam zvuku Volba záznamu zvuku ZAP/VYP pro Audio 1 až 4 (kamera 1 až 4). Audio data jsou vždy zaznamenána v reálném čase na rozdíl od obrazových dat, které lze zaznamenat v různých režimech, včetně reálného času. Může dojít k mírnému zpoždění synchronizace zvuku s videem. Device model Volba typu ovládací klávesnice a komunikační rychlosti. Tón klávesnic ZAP/VYP zvuku při stisku tlačítek na čelním panelu DVR nebo dálkovém ovladači. Citlivost Nastavení citlivosti tlačítek na čelním panelu na dotek. Video out Volba nastavení rozlišení video výstupu. (AUTO, 1024x768, 1280x720P, 1920x1080I, 1920x1080P 29

30 7.2. Alarm Volba Nastavení Záznam kamery Vše - při poplachu zapne záznam všech kamer. 1 : 1 při poplachu zapne záznam je kanálu, na kterém poplach vznikl. Bzučák alarmu ZAP bzučák je aktivován vznikem poplachu. Zní po dobu záznamu. Je závislý na nastavení poplachového výstupu. VYP vyřadí funkci bzučáku. Poznámka: Tlačítkem [-] je možné bzučák okamžitě umlčet, záznam pokračuje. Alarm výstup 1 a 2 Konfigurace aktivace reléových výstupů při aktivaci poplachu. Volby jsou: Systém, Ztráta obrazu, Pohyb, všechny alarmy, alarmový vstup 1, Poznámka: Systém chyba HDD, chyba napájení,... Stiskem [CANCEL] je poplachový výstup zastaven. Vstup Změna typu vstupu (NO/NC) tlačítky [+/-]. Změny nastavení uložte tlačítkem [Enter]. 30

31 8. Nastavení sítě Zařízení podporuje nastavení pevné i dynamické (DHCP) IP adresy Nastavení IP 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu SÍŤ. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu NASTAVENÍ IP. 2. Tlačítkem [ ] vyberte požadovanou volbu. 3. Tlačítky [+/-] proveďte nastavení parametrů. 4. Změny uložte tlačítkem [Enter]. Pro odchod bez uložení stiskněte tlačítko [CANCEL]. Volba Nastavení Konfigurace Volba mezi statickou a dynamickou IP adresou. IP adresa Pole pro zadání statické IP adresy. Maska sítě Pole pro zadání masky sítě Brána Pole pro zadání adresy internetové brány DNS server Pole pro zadání IP adresy DNS serveru Port Port pro komunikaci klienta s DVR. Standardně Rozsah Doporučuje se používat port vyšší než Auto port Tuto funkci lze použít u routeru podporujícího UpnP. ADD aktivace Auto portu DELETE deaktivace Auto portu 31

32 8.2. Toto DVR umožňuje definovat události, jejichž vznik vyvolá odeslání zprávy, u. Těmito událostmi mohou být poplach, detekce pohybu apod. Poštovní server může být použit buď továrně vestavěny, nebo konfigurovaný uživatelem. Volby Nastavení Použít VYP funkce posílání u není povolena. Tovární je možné nastavit použití mailu SMTP aktivace nastavení parametrů SMTP SMTP server Vložení názvu či IP adresy SMTP serveru, je-li použit. SMTP port Vložení čísla portu SMTP serveru, standardně 25. Musí být povoleno SMTP. SMTP aut. ZAP je-li vyžadována autorizace na SMTP serveru. SMTP uživ. Zadání ID uživatele SMTP heslo Zadání hesla uživatele pro autorizaci ová adresa Pole pro zadání ové adresy. Je možno zadat až 5 adres. 32

33 8.3. DDNS DVR umožňuje bezplatnou aktualizaci DNS. To dovolí měnit IP adresu nejjednodušším způsobem. Volby Nastavení Použití VYP nepoužívat služby DNS. TOVÁRNÍ využívá služeb DDNS na Nevyžaduje žádné další nastavení. Pro ověření nastavení zkontrolujte v menu System na záložce Info sériové číslo (host name). DYN DNS použití vlastního doménového jména nebo Název domény Zadání názvu pro konfiguraci webových DDNS. ID uživatele Zadání ID uživatele Heslo Zadání hesla uživatele DDNS test Klikněte na tlačítko Start pro ověření nastavení. 33

34 8.4. Šířka pásma Volba šířky pásma připojení (rychlosti) od 64 kbps do neomezené. 9. Systém 9.1. Hlavní 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu SYSTEM. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu HLAVNÍ. 2. Tlačítky [ ] vyberte TAP menu. 3. Tlačítkem [ ] vyberte požadovanou volbu. 4. Tlačítky [+/-] proveďte změny v nastavení. 5. Tlačítkem [Enter] uložte provedené změny, nebo tlačítkem [CANCEL] ukončete bez uložení. 34

35 Volba Nastavení ID systému Pro výběr DVR ovládaného dálkovým ovladačem stiskněte na ovladači tlačítko [DVR ID] a zadejte číslo ID DVR numerickými tlačítky. Nastavení ID DVR 00 umožní ovládání všech DVR současně. Auto zámek ZAP ovládání DVR se uzamkne po 3 minutách bez aktivity. Pro odemknutí je vyžadováno heslo uživatele. Továrně je VYP. Mód záznamu - CIF 8K/16K (tovární nastavení): systém nahrává každou kameru samostatně do multiplexu. Každý kanál má CIF rozlišení 320x240 (360x288) - FIELD 8K/16K: systém nahrává každou kameru samostatně do multiplexu. Každý kanál má rozlišení 720x240 (720x288) - FRAME 8K/16K: systém nahrává každou kameru samostatně do multiplexu. Každý kanál má rozlišení 720x480 (720x576) - FRAME + CIF: 1. kanál - 720x480 (720x576), ostatní 320x240 (360x288) PB deinterlace ZAP snížení blikání obrazu, sníží ale i kvalitu obrazu; VYP lepší kvalita obrazu, ale bliká při pohybu Zázn. po spuš. Výběr módu spuštění záznamu po zapnutí bez nutnosti stisku tlačítka [REC] Heslo VYP heslo nebude vyžadováno mimo vypnutí DVR, servisní menu, zastavení nahrávání a zastavení plánovaného nahrávání. Tov. hodn. Pro obnovu továrních nastavení. Nejprve zastavte nahrávání a poté siskněte tlačítko [START] a potvrďte tlačítkem [Enter] Čas Volba Nastavení Datum Pole pro vložení data Čas Pole pro vložení času Čas. synch. ZAP zapne synchronizaci času podle vybraného čas. serveru Časový server Nastavení IP adresy časového serveru. Poznámka: Před nastavením času zastavte nahrávání. 35

36 9.3. Účet Administrátor může definovat práva až pěti uživatelů. Povolení uživatele je volbou ZAP v poli Aktivace. V poli Autorizace jsou nastavena práva uživatele k jednotlivým operacím. V poli Heslo je nastavení hesla operátora. Heslo musí mít 6 čísel Disk Volba Nastavení Formátování 1. Nejprve zastavte všechny operace DVR. 2. Tlačítky [+/-] vyberte jednotku pro formátování. (interní HDD, USB disk, CD/DVD-RW) 3. Tlačítkem [ ] vyberte a stiskněte tlačítko[+] nebo [-] pro zahájení formátování. 4. Průběh formátování je znázorňován, trvá vteřin. 5. Po dokončení formátování je zobrazena zpráva o dokončení operace. Přepis ZAP povoleno přepsání HDD při zaplnění. VYP není povoleno přepsání HDD při zaplnění. Monitor disku Automaticky zastaví DVR jestliže dojde k selhání HDD Limit záznamu Umožňuje automatické smazání dat uplyne-li od záznamu nastavená doba. (žádný 12 hod 1 den ~ 6 dní 1 týden ~ 4 týdny 30 dní) 36

37 9.5. Update 1. Stáhněte aktuální verzi firmware a zkopírujte ji na USB flash disk do kořenového (root) adresáře. 2. Zapněte DVR (zastavte nahrávání). 3. Připojte USB flash disk do předního či zadního USB portu DVR a ověřte zobrazení ikony USB ve stavové liště. 4. V menu Update ve volbě Update spusťte operaci tlačítkem [Enter] nebo [+]. 5. Vyčkejte dokončení operace a zobrazení zprávy o dokončení, pak stiskněte tlačítko [+] pro restart DVR. Poznámky: ujistěte se, že USB flash disk má dostatečnou paměť pro uložení souboru firmware; nevytvářejte pro tento soubor žádný adresář; nepoužívejte během operace žádná tlačítka na DVR či dálkovém ovladači; konzultujte upgrade s instalační firmou před jeho provedením. 37

38 9.6. Info Stiskněte tlačítko [Info] na dálkovém ovladači pro zobrazení informací. Přesun na jiné menu je blokován. Volba Nastavení Jazyk Volba jazyka. Je možné změnit jazyk tlačítkem [+]. V módu nahrávání není změna jazyka možná. Model Zobrazení komprese a počtu kanálů. Sériové číslo Zobrazení host name MAC Zobrazení MAC adresy DVR Síť Zobrazení IP adresy a portu Interní HDD Zobrazení počtu HDD a celkové kapacity USB (přední) Zobrazení typu připojeného USB zařízení. USB (zadní) Zobrazení typu připojeného USB zařízení. IDE Bus Zobrazení stavu interního HDD (SDA) a mechaniky CD/DVD (SDB) 38

39 PTZ ovládání 1. PTZ menu 1. Pro aktivaci PTZ menu přepněte vybranou kameru do celoobrazovkového zobrazení. 2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [P/T/Z] pro zobrazení ovladače Tlačítko [Enter] Operace Tlačítkem zobrazíte Nápovědu. Opětovným stiskem, nebo stiskem tlačítka [Cancel] zobrazení nápovědy zrušíte. Tlačítkem [Cancel] zrušíte operace PTZ. [Cancel] [Menu] Tlačítkem [Menu] se zobrazí rozšířené menu ovládání PTZ kamer. Opětovným stiskem tlačítka se menu skryje. Kurzorová tlačítka pro pohyb doleva/doprava nebo nahoru/dolů. Tlačítka pro zoom. 39

40 Před použitím PTZ kamery ověřte: připojení přes RS422/485 a nastavení kamery; nastavení ID kamery a čísla v menu Kamera 2. Preset a Tour Tlačítko Funkce Nastavení preset pozice, tlačítko SPOT OUT na dálkovém ovladači. Přesuňte PTZ do požadované pozice. Stiskněte tlačítko Preset. Zadejte číslo presetu. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení. Jdi na pozici presetu, tlačítko [Info] na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko Jdi na Zadejte číslo presetu a stiskněte [Enter] Start Auto Tour, tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko Auto Tour Stiskněte tlačítko [+], zadejte rozsah presetů a stiskněte [Enter]. 3. Volitelné funkce Tlačítko Funkce PTZ volitelná funkce 1, tlačítko [Display] na dálkovém ovladači. PTZ volitelná funkce 2, tlačítko [Zoom] na dálkovém ovladači. PTZ volitelná funkce 3, tlačítko [P/T/Z] na dálkovém ovladači. Nastavení rychlosti Rychlost lze nastavit v 8 krocích. 1 nejpomalejší, 8 nejrychlejší. 40

41 Přehrávání a vyhledávání 1. Vyhledávání podle času 1. Stiskněte tlačítko [Time Search] na dálkovém ovladači. Zobrazí se okno s kalendářem. 2. Tlačítky [ ] vyberte kalendářní měsíc. Volba není možná nejsou-li dostupná data za předchozí/následující měsíc. Data jsou barevně odlišena: Poplach (červená), pohyb (zelená) a stand. záznam (žlutá). 3. Tlačítky [ ] vyberte požadovaný den v měsíci. 4. Vyberte hodinu a minutu nebo kameru pro přehrání a stiskněte tlačítko [Enter]. 5. Stiskněte tlačítko [Enter] pro spuštění přehrávání. 41

42 2. Vyhledávání podle události Záznamy událostí mohou být využity k vyhledání a přehrání podle doby záznamu. Záznamy událostí poplachu, pohybu, systémové události mohou být využity k vyhledání a přehrání záznamu podle doby incidentu. 1. Pro vyhledání události stiskněte tlačítko [LOG] na čelním panelu DVR nebo dálkovém ovladači. Zobrazí se okno událostí pro výběr. TAP menu Podmínky Vše Seznam všech událostí od zapnutí DVR Systém Seznam událostí s výjimkou Alarmu, pohybu a ztráty videa. Síť Seznam událostí v síti. Alarm Seznam všech poplachových událostí Pohyb Seznam událostí pohybu Ztrac. video Seznam událostí ztráty videa. 2. Tlačítky [ ] vyberte událost, tlačítky [ ] je možné přejít na další stránku seznamu. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro spuštění přehrávání. Poznámky: LOG záznamů je ukládán na HDD. Chcete-li uložit log na USB flash disk, připojte jej do USB portu na čelním panelu DVR. Vyberte Vše a stiskněte tlačítko [Display] na dálkovém ovladači. Ikona USB na stavové liště modře bliká po dobu ukládání dat na USB. 42

43 Zálohování 1. Zálohování na interní CD/DVD Poznámky: zálohování na CD/DVD-RW pracuje pouze při manuálním spuštění a je limitováno kapacitou média. Přepisovatelná média musí být před spuštěním zálohování nejprve naformátována. 1. Vložte prázdné médium do interní mechaniky. 2. Stiskněte tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr mechaniky Rack CD/DVD RW. 4. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr kamery. Továrně jsou vybrány všechny kamery. 5. Vyberte data pro zálohování: všechny kamery zálohování záznamu ze všech kamer; normální normální záznamy; alarm poplachové záznamy; pohyb záznamy pohybu. 6. Formát souboru bude.s. Pro zálohování na CD/DVD není AVI podporováno. 7. Vyberte časový rozsah zálohy od do. Čas zadávejte v 24 hodinovém formátu. 8. Po zadání času se přesuňte na tlačítko 9. Stiskněte tlačítko [+] pro spuštění operace zálohování. Indikátor CD/DVD bude po dobu zálohování bude světle modrý. Průběh zálohování je zobrazován v procentech z celého RACK CD/DVD - RW zálohování. 10. Po dokončení zálohování ikona CD/DVD zezelená a mechanika vysune médium. Dojde-li k zaplnění média před dokončením zálohování, mechanika vysune médium a po vložení nového prázdného média bude operace pokračovat. 43

44 2. Zálohování na USB disk USB disk je detekován do 10 sekund po připojení do USB portu DVR. Poznámky: před zálohováním na USB zařízení musí být zastaveno veškeré nahrávání. Disk musí být naformátován na FAT Připojte USB disk do USB portu na čelním panelu DVR. 2. Stiskněte tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. Zobrazá se menu Backup. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr USB přední paměťová karta. 4. Vyberte data pro zálohování (obdobně jako u zálohování na CD/DVD). 5. Po zadání času se přesuňte na tlačítko 6. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zahájení zálohování. Ikona USB bude po dobu zálohování modře svítit. Není-li na USB zařízení dostatek místa, nebude operace spuštěna. USB Průběh zálohování je zobrazován. Nespouštějte nahrávání během zálohování. 7. Po dokončení zálohování bude ikona USB svítit bíle. 8. Po ukončení menu Backup bude zobrazena výzva k pokračování nahrávání. 44

45 3. Zálohování na externí USB CD/DVD RW Před zálohováním zastavte veškeré nahrávání. 1. Připojte USB mechaniku CD/DVD RW do USB portu na čelním panelu DVR. 2. Stiskněte tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. Zobrazí se menu Backup. Poznámka: Pro externí mechaniku CD/DVD-RW není volba výběru dat povolena. Záloha bude provedena ze všech kamer. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr USB (přední) CD/DVD-RW. 4. Vyberte časový rozsah zálohy od do. Čas zadávejte v 24 hodinovém formátu. 5. Po zadání času se přesuňte na tlačítko 6. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zahájení zálohování. Ikona USB bude po dobu zálohování modře svítit. Není-li na USB zařízení dostatek místa, nebude operace spuštěna. USB Průběh zálohování je zobrazován. Nespouštějte nahrávání během zálohování. 7. Po dokončení zálohování bude ikona USB svítit bíle. 45

46 4. Jak přehrát data zálohování 4.1. MCD Player 1. Vložte USB disk do USB portu na PC. Není potřeba instalace žádného software. 2. Dvakrát klikněte na MCD Player v okně a můžete spustit přehrávání. Volba kanálu Volba zobrazení Přehrávání Snímek Vodoznak Stop Přehrávání 46

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

SDVR 4300 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SDVR 4300 UŽIVATELSKÝ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4 Kanálový MPEG-4 Triplexní Digitální Video Rekordér (Ver. 1.0) Obsah balení DVR Klientský Software na CD Dálkový ovladač Baterie 1.5V (AAA x 2EA) Adaptér a napájecí kabel IDE HDD Kabel

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

DIGITUS Plug&View MiniNVR

DIGITUS Plug&View MiniNVR DIGITUS Plug&View MiniNVR Průvodce rychlou instalací (PRI) DN-16150 Obsah balení 1 x Rekordér DIGITUS Plug&View MiniNVR 1 x Napájecí adaptér USB 5 V/2 A 1 x Infračervený přijímač 1 x Průvodce rychlou instalací

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

IPCorder KNR-1004/1008

IPCorder KNR-1004/1008 IPCorder KNR-1004/1008 Stručný průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tento krátký návod. Pro další informace použijte

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalační manuál 8-Ch DVR

Instalační manuál 8-Ch DVR Instalační manuál 8-Ch DVR Instalace HDD a DVD RW 1. Instalace HDD Upozornění: 1. DVR podporuje max. 2 SATA HDD. Používejte jen doporučené modely HDD viz. tab. 2. Odpojte napájení před demontáží krytu

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití DVR0404ME-UE-GC DVR do auta Rychlý návod k použití Obsah: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Specifikace... 4 Obsah balení... 6 Popis portů a zapojení... 7 Ovládání... 7 Bezpečnostní pokyny... 7 Úvod Celkový

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více