CENÍK / Platnost: Prefa Brno a.s. Kulkova 10/ Brno tel.: fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK / Platnost: 2014. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa."

Transkript

1 2014 CENÍK / Platnost: 2014 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/ Brno tel.: fax:

2 ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti a obchodní oddělení... 4 Obchodní podmínky... 8 KANALIZACE Trouby Kanalizační šachty Studny Dešťové vpustě KOMUNIKACE Dlažba betonová Zatravňovací dlažba Obrubníky a přídlažba Dílce pro vedení povrchové vody Prvky venkovní architektury Městský mobiliář PREFACUBE Městský mobiliář BETO Desky schodišťové, bloky schodišťové Výrobky DEKOR Plotové systémy Výrobky pro zděné stavby PEMNÍ STAVBY Konstrukce montované Ramena schodišťová Překlady železobetonové Desky stropní PZD Panely stropní vylehčené Panely silniční Panely stropní FILIGRAN Předpjaté stropní panely SPIROLL Předpjaté stěnové panely SPIROLL Garáže prefabrikované NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE Nádrže kruhové Nádrže pravoúhlé Energokanály DOPLŇKOVÁ VÝROBA A SLUŽBY Směs betonová Dodatkové fakturační položky ZÁVOD OSLAVANY ZÁVOD KUŘIM 2 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , ÚVODNÍ ČÁST 3

3 ÚVODNÍ ČÁST ZÁVODY SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ZÁVOD KUŘIM program... stropy SPIROLL a FILIGRAN, kanalizační šachty, nádrže, garáže, dílce montovaných staveb Adresa... Prefa Brno a. s., Kuřim, Blanenská 1190, Kuřim Ředitel u... Ing. Hynek Smolka, tel.: , fax: Prodej... tel.: Příprava zakázkové výroby... tel.: Středisko montáže:... Ing. Milan Kudláček, mobil ZÁVOD OSLAVANY program... dlažba, obrubníky a přídlažba, zatravňovací dlaždice, odvodňovací žlaby, stropní desky, překlady, bednicí a zdicí tvarovky, silniční panely, plotové systémy, prvky venkovní architektury, výrobky DEKOR Adresa... Prefa Brno a. s., Oslavany, Nádražní 20, Oslavany Ředitel u... David Čožík, tel.: , fax: Prodej... tel.: (52, 56), fax: , mobil: , GSM brána: Expedice... mobil: ZÁVOD STRÁŽNICE program... betonové a železobetonové trouby kruhové, vejčité, k protlačování a žlabové, kanalizační šachty, výstelky kanalizačních dílců, dešťové vpustě, studniční skruže a transportbeton Adresa... Prefa Brno a. s., Strážnice, U cihelny 1375, Strážnice Ředitel u... Josef Frolka, tel.: , fax: Referent zakázky... Petra Hořáková, tel.: , fax: , mobil: Prodej... tel.: , fax: ZÁVOD STRÁŽNICE A LOGISTICKÝ AREÁL LOGISTICKÝ AREÁL STRÁŽNICE Adresa... Prefa Brno a. s., Logistický areál, Jiřího z Poděbrad 978, Strážnice Správce areálu... Milan Nedůchal, tel.: , mobil: ZÁVOD HODONÍN program... odvodňovací žlaby, bednicí a zdicí tvarovky, venkovní architektura, silniční panely, plotové systémy, dílce pro montované stavby, prostorová prefabrikace (nádrže, objekty), transportbeton Adresa... Prefa Brno a. s., Hodonín, Na Výhoně 3527, Hodonín Ředitel u... Ing. Pavel Kováčik, tel.: , fax: Referent zakázky... Michal Sládek, tel.: , fax: , mobil: Prodej... tel.: STROJNÍ ZÁVOD VESELÍ NAD MORAVOU program... výroba forem a zařízení, zámečnické práce, opravy strojního zařízení Adresa... Masarykova ul., Veselí nad Moravou Ředitel u... Jiří Matulaj, tel.: (543), fax: ZÁVOD HODONÍN 4 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , ÚVODNÍ ČÁST 5

4 ÚVODNÍ ČÁST ZÁVODY SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ PRODUKTOVÁ SKUPINA PEMNÍ STAVBY Produktový manažer... Tomáš Koudelka, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Stanislav Benda, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Ing. Lenka Gabrielová, tel.: , fax: , mobil: , PRODUKTOVÁ SKUPINA NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE Produktový manažer... Ing. Jiří Stix, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Pavla Moravcová, tel.: , mobil: , DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ŘEDITELSTVÍ Adresa... Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , infolinka: , Generální ředitel... Ing. Jaroslav Starosta, tel.: , fax: Obchodní ředitelka... Ing. Vlasta Urbanová, tel.: , fax: , mobil: Vedoucí útvaru správy a rozvoje majetku... Ing. Josef Málek, tel.: , fax: , mobil: Finanční ředitel... Ing. Petr Daňhel, tel.: , fax: , mobil: Hlavní technolog... Ing. Michal Holák, tel.: , fax: , mobil: Manažer jakosti... Ing. Miloslava Danová, tel.: , fax: , mobil: Manažer výroby... Ing. Zdenka Kubínová, tel.: , fax: , mobil: Manažer propagace... Ing. Monika Fleková, tel.: , fax: , mobil: OBCHODNÍ CENTRUM (infolinka ) DCEŘINÁ SPOLEČNOST PREFA KOMPITY, a. s. Ředitel společnosti... Ing. Miloš Filip, tel.: , fax: , mobil: , Technický ředitel... Ing. Pavel Stryk, tel.: , fax: , Obchodní ředitel... Ing. Václav Poulík, tel.: , fax: , Obchodní manažer... Ing. Marek Šlapanský, tel.: , fax: , PREFA Brno SK, a. s. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA TRNAVA Obchodní manažer... Jan Skotal, tel.: , mobil: , Obchodní referent... Jana Kejlová, tel.: , fax: , mobil: PRODUKTOVÁ SKUPINA KANALIZACE Obchodní manažer... Ing. Jitka Zbořilová, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Milan Sodomka, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer...milan Polčin, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer:... Petra Hořáková, tel.: , fax: , mobil: , PRODUKTOVÁ SKUPINA DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL Produktový manažer... Petr Šandera, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Bc. Veronika Škrabáková, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Leona Šerová, tel.: , fax: , mobil: Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , ÚVODNÍ ČÁST 7

5 VŠEOBECNĚ TECHNICKÉ A OBCHODNÍ INFORMACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Prefa Brno a.s. 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv a smluv o dílo. Smluvními stranami jsou Prefa Brno a.s., IČ , se sídlem Brno, Kulkova 10/4231, PSČ jako dodavatel a fyzické nebo právnické osoby jako odběratel. OP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto OP. 2. Předmětem plnění je dodání výrobků a/nebo služeb specifikovaných ve smlouvě. Výrobky vyráběné na zakázku nejsou skladem a vyrábí se až dle požadavku odběratele dle jím dodaných zadávacích podkladů nebo výrobní dokumentace a jejich dodávky se realizují vždy pouze na základě písemné kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. SMLOUVA 1. Dodávky výrobků a poskytování služeb se uskutečňují na základě písemné smlouvy, čímž není dotčen způsob uzavření smlouvy dle následujícího odstavce písm. a) těchto OP. Za písemnou formu se považuje i uzavření smlouvy prostřednictvím u a faxu. Změny v ujednáních smluvních stran mohou být prováděny pouze v písemné formě. 2. K uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem může dojít: a) ústně při osobním odběru, předáním a převzetím výrobků na základě vystaveného dodacího listu a zaplacením ceny v hotovosti, b) písemnou formou. Písemná objednávka odběratele je návrhem na uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci výrobků, jejich množství, místo a způsob dodání. Nedílnou součástí objednávky odběratele na výrobky vyráběné na zakázku je jejich výrobní dokumentace. Samotná smlouva je uzavřena potvrzením objednávky dodavatelem. Objednávka a potvrzení objednávky mohou být následně dle dohody smluvních stran nahrazeny písemnou smlouvou s podpisy smluvních stran na jedné listině. 3. Postup uvedený v předchozím odstavci může být nahrazen přímo uzavřením písemné smlouvy s podpisy smluvních stran na jedné listině. Na vyžádání odběratele zašle dodavatel odběrateli návrh smlouvy. 4. Uzavřením smlouvy se dodavatel zavazuje výrobky a/nebo služby dodat dle podmínek sjednaných ve smlouvě a těchto OP a odběratel je povinen výrobky a/nebo služby odebrat a zaplatit dodavateli jejich cenu. DODACÍ PODMÍNKY 1. Nebezpečí vzniku škody na věci - přechází na odběratele: a) osobním převzetím výrobků odběratelem v místě plnění ě dodavatele (za osobní převzetí se považuje okamžik naložení výrobků na přepravní prostředek) b) předáním výrobků k přepravě prvnímu pověřenému dopravci. Náklady na dopravu hradí odběratel. c) osobním převzetím výrobků odběratelem v místě určení (mimo dodavatele) dohodnutém smluvními stranami, zajišťuje li dle požadavku odběratele dopravu dodavatel. Odběratel má v takovém případě povinnost označit dodavateli přesné místo, čas a způsob vykládky. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou nesprávností těchto údajů. Místo určení musí být pro vyložení výrobků vhodné, tj. musí jít o místo, kde nebudou vyložení výrobků bránit právní předpisy, kde nebude ohrožena bezpečnost zaměstnanců odběratele a které bude přístupné pro plně naložená nákladní vozidla. Odběratel je povinen zajistit neprodlené vyložení výrobků v místě určení. 2. Výrobky je oprávněn odebrat osobně odběratel, popř. odběratelem zmocněná třetí osoba. Plná moc musí obsahovat: a) základní údaje o zmocniteli (jméno, sídlo nebo bydliště, IČ, DIČ, telefon) b) úplné údaje o zmocněnci (jméno, sídlo nebo bydliště, IČ, DIČ, telefon) c) k čemu předkladatele tato plná moc zmocňuje (včetně čísla smlouvy) d) dobu platnosti plné moci e) razítko, podpis zmocnitele a zmocněnce. Plná moc v jednom vyhotovení zůstává uložena u dodavatele. 3. Dodavatel není povinen prověřovat osoby jednající za odběratele, i pokud se jedná o dopravce výrobků pro odběratele. Uvedením čísla občanského průkazu, jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna povinnost dodavatele předat výrobky odběrateli. 4. Vlastnické právo k věci, popř. k dílu - nabývá odběratel až úplným zaplacením ceny. 5. Na dodané výrobky vystaví dodavatel dodací list, kterým prokazuje svoje plnění. Dodací list je povinen odběratel při převzetí výrobků potvrdit. Dodavatel je oprávněn odmítnout předání výrobků odběrateli, odmítne - li mu odběratel předat jím potvrzený dodací list. 6. V případě, že dodavatel zajišťuje na základě požadavku odběratele dopravu výrobků, je povinen výrobky zajistit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně výrobků vhodnými obaly. 7. Obaly se rozumí palety, proklady a další předměty sloužící k zajištění výrobků během přepravy a skladování. 8. Odběratel má právo na výměnný způsob palet a prokladů při osobním odběru, nebo na jejich vrácení dodavateli za těchto podmínek: a) vracené palety a proklady musí být stejného druhu a nepoškozené, b) palety a proklady mohou být vráceny pouze v místě plnění (nákupu) a od odběratele nebo jím zmocněné třetí osoby, c) palety a proklady musí být dodavateli vráceny nejpozději do čtyř měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla dodávka uskutečněna, d) pokud nebudou palety vráceny v období dle bodu c) tohoto odstavce, dodavatel je oprávněn vykoupit od odběratele palety v ceně 80 Kč/ks e) poškozené palety a proklady jsou nevratné. 9. Při splnění podmínek uvedených v písm. a), b) c) a e) předchozího odstavce je dodavatel povinen vzít palety a proklady zpět. Odběratel má s ohledem na amortizaci právo na úhradu částky za palety a prokladový materiál ve výši 90 % z ceny. Dodavatelem bude na tuto částku vystaven ve prospěch odběratele dobropis. 10. V případě, že ve smlouvě není dohodnuto přesné datum odběru, může odběratel, popř. jím pověřená třetí osoba, výrobky odebrat pouze po předchozí dohodě s dodavatelem, popř. na základě výzvy dodavatele. 11. Odběratel se zavazuje, že výrobky odebere v daném termínu s max. posunem 14 kalendářních dní. Pokud odběratel nedodrží ani tento posunutý termín, je dodavatel oprávněn po tomto termínu účtovat poplatek za uskladnění ve výši 2 % z ceny uskladněných výrobků za každý započatý den prodlení. Pokud nebudou výrobky vyrobené na zakázku odebrány odběratelem do 30 dnů od posunutého termínu dle předchozí věty, vzniká dodavateli nárok na zaplacení ceny těchto výrobků a cena těchto výrobků může být odběrateli vyfakturována. 12. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé odběrateli nedodáním výrobků a služeb z důvodu vyšší moci, tj. zejména z důvodu povětrnostních vlivů, při přerušení dodávky elektrické energie do svých ů, požárů, povodní a jiných nepředvídatelných událostí. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. výrobků a/nebo služeb je stanovena dohodou smluvních stran. K těmto cenám může dodavatel poskytnout odběrateli slevy. Na poskytnutí slevy nemá odběratel právní nárok. Ceny výrobků jsou stanoveny franko (fco) výrobní dodavatele, tj. bez dopravy. V ceně výrobků je zahrnuto naložení na dopravní prostředek. Obaly a další předměty sloužící k zajištění výrobků během přepravy a skladování (tj. palety, proklady, podklady a klíny) jsou účtovány odběrateli zvlášť a nevztahují se na ně slevy. 2. U sériově vyráběných výrobků jsou ceny stanoveny v platném ceníku dodavatele. 3. U výrobků na zakázku jsou ceny kalkulovány a časově omezeny pro každý obchodní případ. Dojde-li mezi vypracováním cenové nabídky dodavatelem a uzavřením smlouvy k výraznému zvýšení cen vstupů (zejména materiálu nebo energií), nebo došlo-li ze strany odběratele k chybnému či neúplnému zadání, je dodavatel oprávněn upravit odpovídajícím způsobem cenovou kalkulaci. 4. V případě, že dodavatel zajišťuje pro odběratele i dopravu na místo určení dle požadavku odběratele, je odběratel povinen uhradit dodavateli dopravné a všechny další účelně vynaložené náklady na dopravu výrobků. Nebude-li vozidlo dodavatele nebo jím určené třetí osoby vyloženo v místě určení odběratelem do 90 minut od příjezdu, může dodavatel účtovat odběrateli prostoje vozidla dle svého platného ceníku a odběratel je povinen tyto prostoje dodavateli uhradit. 5. bude odběratelem uhrazena takto: a) platba v hotovosti odběratel, popř. jím pověřená třetí osoba, uhradí cenu v hotovosti při odběru výrobků v místě plnění b) platba na zálohovou fakturu na základě vystavené zálohové faktury. Dodávky výrobků a/nebo služeb budou zahájeny po uhrazení zálohy odběratelem. Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví dodavatel odběrateli fakturu daňový doklad, kde bude uhrazená záloha odečtena. Nebude-li zálohová faktura uhrazena do sedmi dnů po datu její splatnosti, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit a provést storno vystavené zálohové faktury. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva dodavatele na úhradu sankčních postihů, které je odběratel dodavateli povinen uhradit. Dodavatel přitom neodpovídá za škodu způsobenou nerealizováním původně sjednaného závazku. c) platba na fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené smlouvou. 6. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění platném ke dni vystavení faktury. 7. Fakturu obsahující nesprávné či neúplné údaje a nesplňující zákonné a smluvní náležitosti nebo obsahující nesprávné cenové údaje, je odběratel oprávněn do 5 kalendářních dnů od jejich doručení vrátit zpět bez proplacení dodavateli s tím, že není v prodlení s placením. Neobdrží-li dodavatel v této lhůtě vrácenou fakturu, má se za to, že odpovídá zákonným i sjednaným podmínkám a bude ve sjednané lhůtě v ní uvedené uhrazena. 8. Doba splatnosti faktury je stanovena na 14 dnů ode dne jejího vystavení. Je-li odběratel v prodlení s úhradou fakturované ceny výrobků a/nebo služeb, popřípadě dopravy, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 9. Dodavatel neposkytuje pozastávky. 10. Oprávněná reklamace po převzetí výrobků neopravňuje odběratele k zadržování plateb za výrobky bez vad. 11. V případě, že odběratel neuhradí své předcházející vzniklé dluhy dodavateli, má dodavatel právo další dodávky výrobků a/nebo služeb zastavit, aniž by tím porušil smlouvu a dostal se do prodlení a aniž by odběratel měl právo vymáhat po dodavateli případnou náhradu škody a/nebo ušlý zisk. TECHNICKÉ POŽADAVKY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 1. Dodavatel ve smyslu zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky vydal dle 13 tohoto zákona na stanovené výrobky uváděné na trh Prohlášení o vlastnostech, která jsou uložena na prodejních místech ů, u manažera jakosti dodavatele a na internetových stránkách Při vlastních dodávkách výrobků na žádost odběratele předloží dodavatel příslušné Prohlášení o vlastnostech k nahlédnutí nebo zašle jeho kopii. 2. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na jakost v délce 24 měsíců, záruka za jakost začíná běžet ode dne převzetí výrobků. 3. Záruka na jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s výrobky, na vady způsobené odběratelem nebo třetí osobou a na nedodržení technologických a montážních předpisů a návodů dodavatele. 4. Odběratel je povinen co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci provést prohlídku věci. Zjevné vady (vzhled, mechanické poškození, rozměrové odchylky, množství atd.) je odběratel povinen vytknout dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost tuto prohlídku provést. U výrobků, které jsou paletovány, je povinen odběratel vytknout vady do okamžiku jejich zabudování, ale nejpozději do 15 dnů od převzetí výrobků. Skryté vady je odběratel povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. 5. Dodavatel se zavazuje odstraňovat oprávněné vady na základě písemné reklamace odběratele. Reklamace musí obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci a požadavek reklamujícího. Reklamace musí být zaslána nebo jinak dodána do sídla dodavatele manažerovi jakosti, Kulkova 10/4231, Brno , tel.: , fax: , 6. Reklamace jednotlivých výrobků neopravňuje k reklamaci celé dodávky. 7. Beton, ze kterého je výrobek vyroben, sestává z čistých přírodních materiálů písek, štěrk, cement a voda. Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování výrobků, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevnostních odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu, na povrch. Zabránit vzniku drobných barevnostních odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevnostní rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti. Případné barevnostní rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevnostních rozdílů a zmizení výkvětů. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 1. Smluvní podmínky mezi dodavatelem a odběratelem lze sjednat individuálně s ohledem na konkrétní obchodní případ. 2. Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto OP, se ve věcech neupravených těmito OP řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 3. V případě odlišností ve znění platí ustanovení v následujícím pořadí: smlouva pro konkrétní obchodní případ, rámcová smlouva, obchodní podmínky. 4. Tyto OP nahrazují v plném rozsahu OP z Platnost od Ing. Jaroslav Starosta generální ředitel společnosti 8 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , ÚVODNÍ ČÁST 9

6 TROUBY PŘÍMÉ A HRDLOVÉ Značka KANALIZACE [kg/] PR - propojovací kus, SC - síranovzdorný cement, RIM BT - bez těsnění a manipulačních úchytů, Výroba dle individuální kalkulace - KSV - trouba s kameninovou výstelkou, PLV - trouba s laminátovou výstelkou, CV - trouba s čedičovou výstelkou - výroba na zakázku Trouba přímá betonová DN 150, TBP-Q 15/ / ks St 145,- 176, TBP-Q 20/ / ks St 160,- 194,- Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150,- 182,- Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 20/ / ks St 170,- 206,- Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 30/ / ks St 1585,- 1918, TBH-Q 30/250 SC 300/ ks St 1690,- 2045, TBH-Q 30/200 PR 300/ ks St 1585,- 1918, TBH-Q 30/200 PR SC 300/ ks St 1690,- 2045, TBH-Q 30/250 CV / ks St 5395,- 6528, TBH-Q 30/200 PR CV / ks St 4355,- 5270,- Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 40/ / ks St 2055,- 2487, TBH-Q 40/250 SC 400/ ks St 2205,- 2669, TBH-Q 40/200 PR 400/ ks St 2055,- 2487, TBH-Q 40/200 PR SC 400/ ks St 2205,- 2669, TBH-Q 40/250 CV / ks St 7880,- 9535, TBH-Q 40/200 PR CV / ks St 6305,- 7630,- Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 50/ / ks St 2700,- 3267, TBH-Q 50/250 SC 500/ ks St 2885,- 3491, TBH-Q 50/200 PR 500/ ks St 2700,- 3267, TBH-Q 50/200 PR SC 500/ ks St 2885,- 3491, TBH-Q 50/250 CV / ks St 10160, , TBH-Q 50/200 PR CV / ks St 8330, ,- Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 60/ / ks St 3650,- 4417, TBH-Q 60/250 SC 600/ ks St 3900,- 4719, TBH-Q 60/200 PR 600/ ks St 3650,- 4417, TBH-Q 60/200 PR SC 600/ ks St 3900,- 4719, TBH-Q 60/250 CV / ks St 11130, , TBH-Q 60/200 PR CV / ks St 8900, ,- Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 80/ / ks St 7080,- 8567, TBH-Q 80/250 RIM BT 800/ ks St 6220,- 7527, TBH-Q 80/250 RIM 800/ ks St 6590,- 7974, TBH-Q 80/250 SC 800/ ks St 7540,- 9124, TBH-Q 80/250 CV / ks St 12080, , TBH-Q 80/250 CV / ks St 13440, ,- Značka [kg/] TBH-Q 80/250 CV / ks St 20570, , TBH-Q 80/200 PR 800/ ks St 7080,- 8567, TBH-Q 80/200 PR SC 800/ ks St 7540,- 9124, TBH-Q 80/200 PR CV / ks St 12080, , TBH-Q 80/200 PR CV / ks St 13440, , TBH-Q 80/200 PR CV / ks St 20570, ,- Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 100/ / ks St 10165, , TBH-Q 100/250 RIM BT 1000/ ks St 8795, , TBH-Q 100/250 RIM 1000/ ks St 9500, , TBH-Q 100/250 SC 1000/ ks St 10880, , TBH-Q 100/250 CV / ks St 15880, , TBH-Q 100/250 CV / ks St 18235, , TBH-Q 100/250 CV / ks St 26565, , TBH-Q 100/200 PR 1000/ ks St 10165, , TBH-Q 100/200 PR SC 1000/ ks St 10880, , TBH-Q 100/200 PR CV / ks St 15880, , TBH-Q 100/200 PR CV / ks St 18235, , TBH-Q 100/200 PR CV / ks St 26565, ,- Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 120/ / ks St 13280, , TBH-Q 120/250 SC 1200/ ks St 14200, , TBH-Q 120/250 RIM BT 1200/ ks St 11470, , TBH-Q 120/250 RIM 1200/ ks St 12430, , TBH-Q 120/250 CV / ks St 19770, , TBH-Q 120/250 CV / ks St 22470, , TBH-Q 120/250 CV / ks St 31500, , TBH-Q 120/200 PR 1200/ ks St 13280, , TBH-Q 120/200 PR SC 1200/ ks St 14200, , TBH-Q 120/200 PR CV / ks St 19770, , TBH-Q 120/200 PR CV / ks St 22470, , TBH-Q 120/200 PR CV / ks St 31500, ,- Trouba přímá betonová DN TBP-Q 140/ / ks St 16390, , TBP-Q 140/250 CV / ks St 22935, , TBP-Q 140/250 CV / ks St 26580, , TBP-Q 140/250 CV / ks St 35550, , TBP-Q 140/200 PR 1400/ ks St 16390, , TBP-Q 140/200 PR CV / ks St 22930, , TBP-Q 140/200 PR CV / ks St 26580, , TBP-Q 140/200 PR CV / ks St 35550, ,- Trouba přímá betonová DN TBP-Q 160/ / ks St 14935, , TBP-Q 160/ / ks St 16855, , TBP-Q 160/200 CV / ks St 23275, , TBP-Q 160/200 CV / ks St 27135, , TBP-Q 160/200 CV / ks St 38780, , TBP-Q 160/100 PR 1600/ ks St 12645, , TBP-Q 160/100 PR CV / ks St 17460, , TBP-Q 160/100 PR CV / ks St 20355, , TBP-Q 160/100 PR CV / ks St 29090, ,- Trouba přímá betonová DN TBP-Q 180/ / ks St 20090, ,- 10 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KANALIZACE 11

7 Značka [kg/] TBP-Q 180/200 CV / ks St 29770, , TBP-Q 180/200 CV / ks St 34610, , TBP-Q 180/200 CV / ks St 49235, ,- Trouba přímá betonová DN TBP-Q 220/ / ks Ho 35200, , TBP-Q 220/200 CV / ks Ho 45200, , TBP-Q 220/200 CV / ks Ho 50400, , TBP-Q 220/200 CV / ks Ho 64800, ,- Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 30/ / ks St 2300,- 2783, TZH-Q 30/250 SC 300/ ks St 2420,- 2929, TZH-Q 30/200 PR 300/ ks St 2300,- 2783, TZH-Q 30/200 PR SC 300/ ks St 2420,- 2929, TZH-Q 30/250 CV / ks St 6065,- 7339, TZH-Q 30/200 PR CV / ks St 4880,- 5905,- Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 40/ / ks St 2865,- 3467, TZH-Q 40/250 SC 400/ ks St 3065,- 3709, TZH-Q 40/200 PR 400/ ks St 2865,- 3467, TZH-Q 40/200 PR SC 400/ ks St 3065,- 3709, TZH-Q 40/250 CV / ks St 8730, , TZH-Q 40/200 PR CV / ks St 7010,- 8483,- Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 50/ / ks St 3635,- 4399, TZH-Q 50/250 SC 500/ ks St 3960,- 4792, TZH-Q 50/200 PR 500/ ks St 3635,- 4399, TZH-Q 50/200 PR SC 500/ ks St 3960,- 4792, TZH-Q 50/250 CV / ks St 11385, , TZH-Q 50/200 PR CV / ks St 9370, ,- Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 60/ / ks St 4885,- 5911, TZH-Q 60/250 SC 600/ ks St 5230,- 6329, TZH-Q 60/200 PR 600/ ks St 4885,- 5911, TZH-Q 60/200 PR SC 600/ ks St 5230,- 6329, TZH-Q 60/250 CV / ks St 12390, , TZH-Q 60/200 PR CV / ks St 9920, ,- Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 80/ / ks St 9400, , TZH-Q 80/250 RIM BT 800/ ks St 8255,- 9989, TZH-Q 80/250 RIM 800/ ks St 8745, , TZH-Q 80/250 SC 800/ ks St 10090, , TZH-Q 80/250 CV / ks St 14170, , TZH-Q 80/250 CV / ks St 15305, , TZH-Q 80/250 CV / ks St 22245, , TZH-Q 80/200 PR 800/ ks St 9400, , TZH-Q 80/200 PR SC 800/ ks St 10090, , TZH-Q 80/200 PR CV / ks St 14170, , TZH-Q 80/200 PR CV / ks St 15305, , TZH-Q 80/200 PR CV / ks St 22245, ,- Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 100/ / ks St 13670, , TZH-Q 100/250 RIM BT 1000/ ks St 12375, ,- Značka [kg/] TZH-Q 100/250 RIM 1000/ ks St 13140, , TZH-Q 100/250 SC 1000/ ks St 14650, , TZH-Q 100/250 CV / ks St 18440, , TZH-Q 100/250 CV / ks St 20740, , TZH-Q 100/250 CV / ks St 28600, , TZH-Q 100/200 PR 1000/ ks St 13670, , TZH-Q 100/200 PR SC 1000/ ks St 14650, , TZH-Q 100/200 PR CV / ks St 18440, , TZH-Q 100/200 PR CV / ks St 20740, , TZH-Q 100/200 PR CV / ks St 28600, ,- Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 120/ / ks St 17450, , TZH-Q 120/250 SC 1200/ ks St 18680, , TZH-Q 120/250 RIM BT 1200/ ks St 15770, , TZH-Q 120/250 RIM 1200/ ks St 16790, , TZH-Q 120/250 CV / ks St 24210, , TZH-Q 120/250 CV / ks St 26850, , TZH-Q 120/250 CV / ks St 35550, , TZH-Q 120/200 PR 1200/ ks St 17450, , TZH-Q 120/200 PR SC 1200/ ks St 18680, , TZH-Q 120/200 PR CV / ks St 24210, , TZH-Q 120/200 PR CV / ks St 26850, , TZH-Q 120/200 PR CV / ks St 35550, ,- Trouba přímá železobetonová DN TZP-Q 140/ / ks St 19460, , TZP-Q 140/250 CV / ks St 25230, , TZP-Q 140/250 CV / ks St 28940, , TZP-Q 140/250 CV / ks St 38120, , TZP-Q 140/200 PR 1400/ ks St 19460, , TZP-Q 140/200 PR CV / ks St 25230, , TZP-Q 140/200 PR CV / ks St 28940, , TZP-Q 140/200 PR CV / ks St 38120, ,- Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 160/ / ks St 17510, , TZP-Q 160/ / ks St 19670, , TZP-Q 160/200 CV / ks St 25185, , TZP-Q 160/200 CV / ks St 28950, , TZP-Q 160/200 CV / ks St 40300, , TZP-Q 160/100 PR 1600/ ks St 14760, , TZP-Q 160/100 PR CV / ks St 18890, , TZP-Q 160/100 PR CV / ks St 21720, , TZP-Q 160/100 PR CV / ks St 30230, ,- Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 180/ / ks St 25235, , TZP-Q 180/200 CV / ks St 34920, , TZP-Q 180/200 CV / ks St 39760, , TZP-Q 180/200 CV / ks St 54380, ,- Trouba přímé železobetonová DN TZP-Q 220/ / ks Ho 44370, , TZP-Q 220/200 CV / ks Ho 54670, , TZP-Q 220/200 CV / ks Ho 57760, , TZP-Q 220/200 CV / ks Ho 71150, ,- 12 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KANALIZACE 13

8 Značka [kg/] Značka [kg/] Trouby hrdlové DN 2000, DN 2400, DN 2600 dle individuální cenové kalkulace. Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q /15/17 600/170/ ks Ho 110,- 134, TBX-Q 60-80/15/17 800/170/ ks Ho 150,- 182, TBX-Q 80-80/15/17 800/170/ ks Ho 170,- 206, TBX-Q /15/ /170/ ks Ho 190,- 230, TBX-Q /15/ /170/ ks Ho 210,- 255, TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 250,- 303,- TROUBY K PROTLAČOVÁNÍ - VÝROBA NA ZAKÁZKU Trouby protlakové železobetonové jsou dodávány včetně manžety a dřevotřískového mezikruží. LM sklolaminátoná manžeta, OM ocelová manžeta, NM nerezová manžeta, CV trouba s čedičovou výstelkou Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 800/ ks St 16670, , TZT-Q /199 OM 800/ ks St 19530, , TZT-Q /199 NM 800/ ks St 24230, , TZT-Q /199 LM CV / ks St 22040, , TZT-Q /199 OM CV / ks St 24910, , TZT-Q /199 NM CV / ks St 29630, , TZT-Q /199 LM CV / ks St 23230, , TZT-Q /199 OM CV / ks St 26100, , TZT-Q /199 NM CV / ks St 30790, , TZT-Q /199 LM CV / ks St 29825, , TZT-Q /199 OM CV / ks St 32690, , TZT-Q /199 NM CV / ks St 37385, ,- Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 1000/ ks St 21290, , TZT-Q /199 OM 1000/ ks St 24000, , TZT-Q /199 NM 1000/ ks St 29910, , TZT-Q /199 LM CV / ks St 25720, , TZT-Q /199 OM CV / ks St 28420, , TZT-Q /199 NM CV / ks St 34340, , TZT-Q /199 LM CV / ks St 27920, , TZT-Q /199 OM CV / ks St 30620, , TZT-Q /199 NM CV / ks St 36540, , TZT-Q /199 LM CV / ks St 34570, , TZT-Q /199 OM CV / ks St 40340, , TZT-Q /199 NM CV / ks St 43190, ,- Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 1200/ ks St 23230, , TZT-Q /199 OM 1200/ ks St 26110, , TZT-Q /199 NM 1200/ ks St 32910, , TZT-Q /199 LM CV / ks St 26745, , TZT-Q /199 OM CV / ks St 29620, , TZT-Q /199 NM CV / ks St 36425, , TZT-Q /199 LM CV / ks St 30900, , TZT-Q /199 OM CV / ks St 33780, , TZT-Q /199 NM CV / ks St 40580, , TZT-Q /199 LM CV / ks St 38720, , TZT-Q /199 OM CV / ks St 41600, , TZT-Q /199 NM CV / ks St 48400, ,- Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks St 27720, , TZT-Q /250 CV / ks St 34890, , TZT-Q /250 CV / ks St 37870, , TZT-Q /250 CV / ks St 46100, ,- Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks St 33845, , TZT-Q /200 CV / ks St 40160, , TZT-Q /200 CV / ks St 44370, , TZT-Q /200 CV / ks St 54890, ,- Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks St 36500, , TZT-Q /200 CV / ks St 45900, , TZT-Q /200 CV / ks St 50600, , TZT-Q /200 CV / ks St 64800, ,- Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / / ks Ho 43600, , TZT-Q /200 CV / ks Ho 52800, , TZT-Q /200 CV / ks Ho 57400, , TZT-Q /200 CV / ks Ho 71500, ,- TROUBY VEJČITÉ HRDLOVÉ - VÝROBA NA ZAKÁZKU PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou Trouba vejčitá betonová 500/ TBO-Q 50/75/ /750/ ks St 6980,- 8446, TBO-Q 50/75/250 SC 500/750/ ks St 7460,- 9027, TBO-Q 50/75/250 CV 500/750/ ks St 21395, , TBO-Q 50/75/200 PR 500/750/ ks St 6980,- 8446, TBO-Q 50/75/200 PR SC 500/750/ ks St 7460,- 9027, TBO-Q 50/75/200 PR CV 500/750/ ks St 21395, ,- Trouba vejčitá betonová 600/ TBO-Q 60/90/ /900/ ks St 10100, , TBO-Q 60/90/250 SC 600/900/ ks St 10805, , TBO-Q 60/90/250 CV 600/900/ ks St 28570, , TBO-Q 60/90/200 PR 600/900/ ks St 10100, , TBO-Q 60/90/200 PR SC 600/900/ ks St 10805, , TBO-Q 60/90/200 PR CV 600/900/ ks St 28570, ,- Trouba vejčitá betonová 700/ TBO-Q 70/105/ /1050/ ks St 16840, , TBO-Q 70/105/250 SC 700/1050/ ks St 17420, , TBO-Q 70/105/250 CV 700/1050/ ks St 33240, , TBO-Q 70/105/200 PR 700/1050/ ks St 16840, , TBO-Q 70/105/200 PR SC 700/1050/ ks St 17420, , TBO-Q 70/105/200 PR CV 700/1050/ ks St 33240, ,- Trouba vejčitá betonová 800/ TBO-Q 80/120/ /1200/ ks St 22250, , TBO-Q 80/120/250 SC 800/1200/ ks St 23350, , TBO-Q 80/120/250 CV 800/1200/ ks St 45500, , TBO-Q 80/120/200 PR 800/1200/ ks St 22250, , TBO-Q 80/120/200 PR SC 800/1200/ ks St 23350, , TBO-Q 80/120/200 PR CV 800/1200/ ks St 45500, ,- 14 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KANALIZACE 15

9 Značka [kg/] Značka [kg/] Trouba vejčitá železobetonová 500/ TZO-Q 50/75/ /750/ ks St 9215, , TZO-Q 50/75/250 SC 500/750/ ks St 9865, , TZO-Q 50/75/250 CV 500/750/ ks St 24750, , TZO-Q 50/75/200 PR 500/750/ ks St 9215, , TZO-Q 50/75/200 PR SC 500/750/ ks St 9865, , TZO-Q 50/75/200 PR CV 500/750/ ks St 24750, ,- Trouba vejčitá železobetonová 600/ TZO-Q 60/90/ /900/ ks St 12640, , TZO-Q 60/90/250 SC 600/900/ ks St 13515, , TZO-Q 60/90/250 CV 600/900/ ks St 32495, , TZO-Q 60/90/200 PR 600/900/ ks St 12640, , TZO-Q 60/90/200 PR SC 600/900/ ks St 13515, , TZO-Q 60/90/200 PR CV 600/900/ ks St 32495, ,- Trouba vejčitá železobetonová 700/ TZO-Q 70/105/ /1050/ ks St 20980, , TZO-Q 70/105/250 SC 700/1050/ ks St 22025, , TZO-Q 70/105/250 CV 700/1050/ ks St 38185, , TZO-Q 70/105/200 PR 700/1050/ ks St 20980, , TZO-Q 70/105/200 PR SC 700/1050/ ks St 22025, , TZO-Q 70/105/200 PR CV 700/1050/ ks St 38185, ,- Trouba vejčitá železobetonová 800/ TZO-Q 80/120/ /1200/ ks St 27750, , TZO-Q 80/120/250 SC 800/1200/ ks St 29120, , TZO-Q 80/120/250 CV 800/1200/ ks St 51000, , TZO-Q 80/120/200 PR 800/1200/ ks St 27750, , TZO-Q 80/120/200 PR SC 800/1200/ ks St 29120, , TZO-Q 80/120/200 PR CV 800/1200/ ks St 51000, ,- TROUBY ŽLABOVÉ CV-B trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí, CV-CV trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí Trouba žlabová betonová DN TBH-Q /250 CV-B / ks St 15730, , TBH-Q /250 CV-B / ks St 15990, , TBH-Q /250 CV-B / ks St 17070, , TBH-Q /250 CV-CV / ks St 16920, , TBH-Q /250 CV-CV / ks St 17190, , TBH-Q /250 CV-CV / ks St 18260, ,- Trouba žlabová betonová DN TBH-Q /250 CV-B / ks St 20240, , TBH-Q /250 CV-B / ks St 21360, , TBH-Q /250 CV-B / ks St 22240, , TBH-Q /250 CV-CV / ks St 21440, , TBH-Q /250 CV-CV / ks St 22550, , TBH-Q /250 CV-CV / ks St 23440, ,- Trouba žlabová betonová DN TBP-Q /250 CV-B / ks St 25230, , TBP-Q /250 CV-B / ks St 25780, , TBP-Q /250 CV-B / ks St 29110, , TBP-Q /250 CV-CV / ks St 26770, , TBP-Q /250 CV-CV / ks St 27690, , TBP-Q /250 CV-CV / ks St 30480, ,- Trouba žlabová betonová DN TBP-Q /200 CV-B / ks St 27770, , TBP-Q /200 CV-B / ks St 28690, , TBP-Q /200 CV-B / ks St 21670, , TBP-Q /200 CV-CV / ks St 29300, , TBP-Q /200 CV-CV / ks St 30220, , TBP-Q /200 CV-CV / ks St 33030, ,- Trouba žlabová železobetonová DN VÝROBA NA ZAKÁZKU TZH-Q /250 CV-B / ks St 17790, , TZH-Q /250 CV-B / ks St 18050, , TZH-Q /250 CV-B / ks St 19130, , TZH-Q /250 CV-CV / ks St 18980, , TZH-Q /250 CV-CV / ks St 19240, , TZH-Q /250 CV-CV / ks St 20320, ,- Trouba žlabová železobetonová DN VÝROBA NA ZAKÁZKU TZH-Q /250 CV-B / ks St 22640, , TZH-Q /250 CV-B / ks St 23750, , TZH-Q /250 CV-B / ks St 24640, , TZH-Q /250 CV-CV / ks St 23830, , TZH-Q /250 CV-CV / ks St 24940, , TZH-Q /250 CV-CV / ks St 25830, ,- Trouba žlabová železobetonová DN VÝROBA NA ZAKÁZKU TZP-Q /250 CV-B / ks St 30600, , TZP-Q /250 CV-B / ks St 31140, , TZP-Q /250 CV-B / ks St 34480, , TZP-Q /250 CV-CV / ks St 32130, , TZP-Q /250 CV-CV / ks St 33060, , TZP-Q /250 CV-CV / ks St 35840, ,- Trouba žlabová železobetonová DN VÝROBA NA ZAKÁZKU TZP-Q /200 CV-B / ks St 32800, , TZP-Q /200 CV-B / ks St 22720, , TZP-Q /200 CV-B / ks St 36700, , TZP-Q /200 CV-CV / ks St 34340, , TZP-Q /200 CV-CV / ks St 35260, , TZP-Q /200 CV-CV / ks St 38070, ,- KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN šachetního kompletu se tvoří individuálně na každou zakázku dle projektové dokumentace. - obchodní. Prodejní místo výrobní a Praha. Deska zákrytová Konus / TZK-Q.200/ PS 1000/800/ ks St 3500,- 4235, / TBR-Q 500/1000x800/120 KPS 1000/800/ ks St 1300,- 1573, / TBR-Q 600/800x625/120 KPS 800/625/ ks St 1230,- 1489,- Skruž / TBS-Q.800/1000/120 PS 800/1000/ ks St 1920,- 2324, / TBS-Q.800/500/120 PS 800/500/ ks St 1100,- 1331, / TBS-Q.800/250/120 PS 800/250/ ks St 720,- 872,- Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 800 () / Elastomerové těsnění DN ks St 170,- 206,- 16 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KANALIZACE 17

10 Šachtové díly DN 800 PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem Značka [kg/] Skruž výšky 250 mm A TBS-Q.1 80/25/9 800/250/ ks St 590,- 714, TBS-Q.1 80/25/9 PS 800/250/ ks St 645,- 781,- Skruž výšky 500 mm A TBS-Q.1 80/50/9 800/500/ ks St 760,- 920, TBS-Q.1 80/50/9 PS 800/500/ ks St 950,- 1150,- Skruž výšky mm A TBS-Q.1 80/100/9 800/1000/ ks St 1010,- 1222, TBS-Q.1 80/100/9 PS 800/1000/ ks St 1325,- 1603,- KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 TYP Q.1 Šachtové díly DN 1000, síla stěny 90 mm Ceny výrobků zahrnují manipulační kotvy DEHA. Orientační cena šachetního dna je stanovena pro betonovou kynetu včetně stupadla bez šachtových přechodek a elastomerového těsnění EMT. Celková cena je závislá na provedení kynety a ceně požadovaných šachtových přechodek. Konus TBR-Q /58/9 KPS 1000/625/ ks St 1475,- 1785,- Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 1000/250/ ks St 665,- 805, TBS-Q.1 100/25/9 PS 1000/250/ ks St 814,- 985,- Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 1000/500/ ks St 970,- 1174, TBS-Q.1 100/50/9 PS 1000/500/ ks St 1200,- 1452,- Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 1000/1000/ ks St 1710,- 2070, TBS-Q.1 100/100/9 PS 1000/1000/ ks St 2240,- 2711,- Šachtové díly DN 1000, síla stěny 100 mm Konus A TBR-Q /58/10 KPS 1000/625/ ks St 1635,- 1978,- Skruž výšky 250 mm A TBS-Q.1 100/25/ /250/ ks St 735,- 889, A TBS-Q.1 100/25/10 PS 1000/250/ ks St 905,- 1095,- Skruž výšky 500 mm A TBS-Q.1 100/50/ /500/ ks St 1075,- 1301, A TBS-Q.1 100/50/10 PS 1000/500/ ks St 1330,- 1609,- Skruž výšky 1000 mm A TBS-Q.1 100/100/ /1000/ ks St 1895,- 2293, A TBS-Q.1 100/100/10 PS 1000/1000/ ks St 2485,- 3007,- Šachtové díly DN 1000, síla stěny 120 mm KPS kapsové plastové stupadlo, PS kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem Konus TBR-Q /58/12 KPS 1000/625/ ks St 1930,- 2336,- Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/ /250/ ks St 890,- 1077, TBS-Q.1 100/25/12 PS 1000/250/ ks St 1040,- 1258,- Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/ /500/ ks St 1200,- 1452, TBS-Q.1 100/50/12 PS 1000/500/ ks St 1490,- 1803,- Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/ /1000/ ks St 2090,- 2529, TBS-Q.1 100/100/12 PS 1000/1000/ ks St 2525,- 3056,- Značka Šachtová dna kanalizačních šachet DN VÝROBA NA ZAKÁZKU obchodní Dno výšky 600 mm přímé [kg/] TBZ-Q.1 100/60 V max /600x ks St 7310,- 8846,- Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max /800x ks St 8110,- 9814,- Dno výšky 1000 mm přímé TBZ-Q.1 100/100 V max /1000x ks St 8665, ,- Orientační cena šachetního dna je stanovena pro betonovou kynetu včetně stupadla bez šachtových přechodek a elastomerového těsnění EMT. Celková cena je závislá na provedení kynety a ceně požadovaných šachtových přechodek. Dno jednolité šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/53 KOM V /525x ks St 7550,- 9136, TBZ-Q.1 100/58 KOM V /575x ks St 7650,- 9257, TBZ-Q.1 100/63 KOM V /625x ks St 7700,- 9317, TBZ-Q.1 100/68 KOM V /675x ks St 7850,- 9499, TBZ-Q.1 100/78 KOM V /775x ks St 8150,- 9862, TBZ-Q.1 100/88 KOM V /875x ks St 8650, , TBZ-Q.1 100/98 KOM V /975x ks St 8950, ,- je udávána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se může hmotnost změnit. Výška šachtového dna je ovlivněna výškou přítoků. Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1000 () / EMT DN ks St 170,- 206,- Poklopy obchodní Poklop litinový KASI () / KA 01 Poklop zab.begu "A1" PARK A15 vnitř. prům. 605 mm 70 ks Ku,St 970,- 1174, / KA 02 Poklop litinový BEGU "A2" PARK A15 vnitř. prům. 605 mm 53 ks Ku,St 1115,- 1350, / KB 01 Poklop zab. BEGU "B1" B125 vnitř. prům. 605 mm 97 ks Ku,St 1575,- 1906, / KB 02 Poklop zab. BEGU "B2" B125 vnitř. prům. 605 mm 111 ks Ku,St 1575,- 1906, / KB 03 Poklop litinový bez odvět."b3" B125 vnitř. prům. 605 mm 96 ks Ku,St 1820,- 2203, / KD 01 Poklop zab. BEGU s odvět. DIN "D1" D400 vnitř. prům. 610 mm 165 ks Ku,St 2720,- 3292, / KD 02 Poklop zab. BEGU bez odvt. + těs."d2" D400 vnitř. prům. 610 mm 96 ks Ku,St 2470,- 2989, / KD 03 Poklop litinový s odvět. "D3" D400 vnitř. prům. 610 mm 158 ks Ku,St 3190,- 3860, / KD 05 Poklop litinový bez odvět."d5" D400 vnitř. prům. 610 mm 158 ks Ku,St 3190,- 3860, / KD 06 Poklop zab.begu s odvět."d6" D400 vnitř. prům. 610 mm 160 ks Ku,St 2370,- 2868, / Poklop vzor BRNO () KD 07 Poklop zab.begu bez odvět. na klíč "D7" D400 vnitř. prům. 610 mm 160 ks Ku,St 2370,- 2868, / Poklop - zatížení 40 tun - vzor Brno vnitř. prům. 500 mm 92 ks Ku 3710,- 4490,- Poklop celolitinový () / Poklop D400 vnitř. prům. 600 mm ks Ku,St 2585,- 3128,- Poklop kompozitní () / Poklop s rámem BEGU D400 vnitř. prům. 610 mm 120 ks Ku,St 4000,- 4840, / Poklop s kompozitním rámem D400 vnitř. prům. 610 mm 55 ks Ku,St 3700,- 4477,- Ceny jiných typů poklopů se stanovují individuální cenovou nabídkou. Prstenec šachtový vyrovnávací () / TBW-Q.1 63/4 625/120/40 28 ks St 160,- 194, / TBW-Q.1 63/6 625/120/60 40 ks St 180,- 218, / TBW-Q.1 63/8 625/120/80 54 ks St 205,- 249, / TBW-Q.1 63/10 625/120/ ks St 225,- 273, / TBW-Q.1 63/12 625/120/ ks St 250,- 303,- Deska zákrytová TZK-Q / /625/ ks Ho 2925,- 3540,- 18 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KANALIZACE 19

11 Značka [kg/] Značka [kg/] KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1200 TYP Q.1 Uvedené ceny neobsahují cenu elastomerového těsnění EMT. Deska přechodová TZK-Q /25 typ Q /1000/ ks Ho 3940,- 4768,- Deska zákrytová TZK-Q / /625/ ks Ho 3990,- 4828,- Skruž TBS-Q.1 120/ /500/ ks St 3875,- 4689, TBS-Q.1 120/50 PS 1200/500/ ks St 4240,- 5131, TBS-Q.1 120/ /1080/ ks St 6685,- 8089, TBS-Q.1 120/100 PS 1200/1080/ ks St 7310,- 8846,- Dno výšky 1200 mm přímé - NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 120/120 V max /1200x ks St 17780, , TBZ-Q.1 120/120 CV 180 V /1200x ks St 22910, , TBZ-Q.1 120/120 V50/ /1200x500/ ks St 17535, , TBZ-Q.1 120/120 CV 180 V50/ /1200x500/ ks St 24645, , TBZ-Q.1 120/120 V60/ /1200x600/ ks St 17535, , TBZ-Q.1 120/120 CV 180 V60/ /1200x600/ ks St 25395, ,- Dno jednolité šachtové KOMPAKT je udávána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se může hmotnost změnit. Výška šachtového dna je ovlivněna výškou přítoků TBZ-Q.1 120/113 KOM V max /1130 x max.800 ks St 15500, ,- Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1200 () / EMT DN ks St 325,- 394,- KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1500 TYP Q.1 Uvedené ceny neobsahují cenu elastomerového těsnění EMT. Deska přechodová TZK-Q /25 typ Q /1000/ ks Ho 4270,- 5167,- Deska zákrytová Skruž TZK-Q / /625/ ks Ho 4030,- 4877, TBS-Q.1 150/ /500/ ks St 4100,- 4961, TBS-Q.1 150/50 PS 1500/500/ ks St 4485,- 5427, TBS-Q.1 150/ /1000/ ks St 7455,- 9021, TBS-Q.1 150/100 PS 1500/1000/ ks St 8145,- 9856,- Dno výšky 1500 mm přímé TBZ-Q.1 150/159 V /1585x ks St 21460, , TBZ-Q.1 150/170 V /1835x ks St 21600, , TBZ-Q.1 150/159 V70/ /1585x700/ ks St 21460, , TBZ-Q.1 150/159 V70/105 CV 1800/1585x700/ ks St 31280, ,- Dno jednolité šachtové KOMPAKT je udávána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se může hmotnost změnit. Výška šachtového dna je ovlivněna výškou přítoků TBZ-Q.1 150/139 KOM V max /1388 x max.1000 ks St 19500, ,- Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1500 () / EMT DN ks St 495,- 599,- KANALIZAČNÍ ŠACHTY ČTVERCOVÉ WN 1500 ZDC zákrytová deska čtvercová, SKC skruž čtvercová, BZC základový dílec čtvercový, PS kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, V15-V60 průměr odtoku Deska přechodová TZK-Q /27 ZDC PS 1500/1800/ ks Ho 6710,- 8120,- Deska zákrytová TZK-Q /18 ZDC 1500/1800/ ks Ho 6565,- 7944,- Skruž čtvercová TZS-Q 150/100 SKC 1500/1800/ ks St 9990, , TZS-Q 150/50 SKC PS 1500/1800/ ks St 5790,- 7006, TZS-Q 150/100 SKC PS 1500/1800/ ks St 10535, , TZS-Q 150/150 SKC PS 1500/1800/ ks St 15025, ,- Dno čtvercové TZZ-Q 150/140 BZC PS V /1800/ ks St 25435, , TZZ-Q 150/140 BZC PS V /1800/ ks St 25170, , TZZ-Q 150/160 BZC PS V /1800/ ks St 25170, ,- KANALIZAČNÍ ŠACHTY VELKORMĚROVÉ dle individuální cenové kalkulace. STUDNY ZD zákrytová deska Poklop dvojdílný (zákrytová deska) TBN-Q 98/7 ZD 960/ ks St 815,- 986, TBN-Q 124/7 ZD 1240/ ks St 995,- 1204,- Skruž DN A TBS-Q.1 80/25/9 800/250/ ks St 590,- 714, A TBS-Q.1 80/50/9 800/500/ ks St 760,- 920, A TBS-Q.1 80/100/9 800/1000/ ks St 1010,- 1222,- Skruž DN TBS-Q.1 100/25/9 1000/250/ ks St 665,- 805, TBS-Q.1 100/50/9 1000/500/ ks St 970,- 1174, TBS-Q.1 100/100/9 1000/1000/ ks St 1710,- 2070,- VPUSŤ HORSKÁ S PRSTENCEM obchodní HBV 65/127/ /620/ ks Ho 9990, , HBV 65/127/ /650/ ks Ho 1705,- 2064, / Mříž dvojitá B / ks Ho 9035, , / Kompozitní mříž s rámem PREFAGRID 60 B / ks Ho 6000,- 7260, / Kompozitní mříž s rámem PREFAGRID 60 C / ks Ho 6600,- 7986,- ŠACHTY VODOMĚRNÉ SK skruž, SK1 skruž s 1. stupadlem, SK2 skruž se 2. stupadly, ZD1 zákrytová deska, ZD2 zákrytová deska s poklopem, D šachtové dno PVS 120/90/50 SK 1200/900/ ks Ho 1885,- 2281, PVS 120/90/50 SK1 1200/900/ ks Ho 2020,- 2445, PVS 120/90/50 SK2 1200/900/ ks Ho 2110,- 2554, PVS 136/106/10 ZD1 1360/1060/ ks Ho 1400,- 1694, PVS 136/106/10 ZD2 1360/1060/ ks Ho 2020,- 2445, PVS 136/106/10 D 1360/1060/ ks Ho 1135,- 1374,- 20 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KANALIZACE 21

12 DEŠŤOVÉ VPUSTĚ Značka [kg/] cena výrobní prodejní místo Oslavany Dílce dešťové vpustě DN 500 CP čtvercový poklop, SN skruž nízká, SV skruž vysoká, SO skruž s odtokem, SZ skruž se zápachovou uzávěrou, KN kaliště nízké, KV kaliště vysoké, KO kaliště s odtokem, KOD kaliště s dolním odtokem, KOH kaliště s horním odtokem, obchodní. Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm / TBV-10/a - 510/250/60 22 ks St 145,- 176,- 155,- 188, TBV-Q 50/20 CP 500/190x65 70 ks St 445,- 539,- 476,- 577, TBV-Q 50/29 SN 500/290x65 76 ks St 270,- 327,- 289,- 350, TBV-Q 50/59 SV 500/590x ks St 405,- 491,- 433,- 525, TBV-Q 50/59 SO 500/590x ks St 500,- 605,- 535,- 648, TBV-Q 50/59 SO 15 PVC 500/590x ks St 605,- 733,- 647,- 784, TBV-Q 50/59 SO 20 PVC 500/590x ks St 605,- 733,- 647,- 784, TBV-Q 50/59 SO BRNO 500/590x ks St 480,- 581,- 514,- 622, TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC 500/645x ks St 1595,- 1930,- 1707,- 2066, TBV-Q 50/65 SZ 20 PVC 500/645x ks St 1640,- 1985,- 1755,- 2124, TBV-Q 50/19 KN 500/225x ks St 330,- 400,- 353,- 428, TBV-Q 50/49 KV 500/525x ks St 540,- 654,- 578,- 700, TBV-Q 50/79 KV BRNO 500/820x ks St 800,- 968,- 856,- 1036, TBV-Q 50/21 KO 500/245x ks St 395,- 478,- 423,- 512, TBV-Q 50/21 KO 15 PVC 500/245x ks St 535,- 648,- 572,- 693, TBV-Q 50/21 KO 20 PVC 500/245x ks St 535,- 648,- 572,- 693, TBV-Q 50/33 KO 500/365x ks St 670,- 811,- 717,- 868, TBV-Q 50/33 KO 2 x 15 PVC 500/365x ks St 860,- 1041,- 920,- 1114, TBV-Q 50/33 KO 2 x 20 PVC 500/365x ks St 870,- 1053,- 931,- 1127, TBV-Q 50/92 KV 500/920x ks St 1000,- 1210,- 1070,- 1295, TBV-Q 50/92 KOD 15 PVC 500/920x ks St 1115,- 1349,- 1193,- 1444, TBV-Q 50/92 KOD 20 PVC 500/920x ks St 1165,- 1410,- 1247,- 1509, TBV-Q 50/92 KOH 15 PVC 500/920x ks St 1115,- 1349,- 1193,- 1444, TBV-Q 50/92 KOH 20 PVC 500/920x ks St 1165,- 1410,- 1247,- 1509,- Mříž vtoková () / Rám s mříží, zatížení 25 tun 500/ ks St 2320,- 2808,- 2482,- 3004, / Rám s mříží, zatížení 40 tun 500/ ks St 2595,- 3140,- 2777,- 3360, / Rám s mříží M3, zatížení 25 tun 500/ ks St 1990,- 2408,- 2129,- 2577, / Kompletní mříž ŘSD D400 s pantem 50 ks St 2080,- 2517,- 2226,- 2693, / Kalový koš - žárově pozinkovaný plech vysoký UA4V 9 ks St 510,- 618,- 546,- 661, / Kalový koš - žárově pozinkovaný plech nízký UB1 9 ks St 365,- 442,- 391,- 473,- Dílce dešťové vpustě DN 450 SH skruž horní, SS skruž střední, SO skruž s odtokem, SZ skruž se zápachovou uzávěrou, KO kaliště s odtokem, KN kaliště nízké, VP vyrovnávací prstenec, obchodní. Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm TBV-Q 10/a - 510/250/40 14 ks St 145,- 176,- 155,- 188, / TBV-Q 10b vyrovnávací prstenec pro rám 300x / ks St 220,- 267,- 235,- 285, / TBV-Q 10d vyrovnávací prstenec pro mříž curb - king 30 ks St 900,- 1089,- 963,- 1166, / TBV-Q 11/325 konus 61 ks St 730,- 884,- 781,- 946, TBV-Q 45/30 SH 450/295x50 55 ks St 200,- 242,- 214,- 259, TBV-Q 45/57 SH 450/570x ks St 375,- 454,- 401,- 486, TBV-Q 45/30 SS 450/295x50 54 ks St 200,- 242,- 214,- 259, TBV-Q 45/57 SS 450/570x ks St 375,- 454,- 401,- 486, TBV-Q 45/45 SO /450x50 90 ks St 370,- 448,- 396,- 480, TBV-Q 45/45 SO 15 PVC 450/450x50 90 ks St 470,- 569,- 503,- 609, TBV-Q 45/45 SO /450x50 90 ks St 375,- 454,- 401,- 486, TBV-Q 45/45 SO 20 PVC 450/450x50 90 ks St 470,- 569,- 503,- 609, TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC 450/645x ks St 1525,- 1846,- 1632,- 1975, TBV-Q 45/65 SZ 20 PVC 450/645x ks St 1575,- 1906,- 1685,- 2040,- cena Značka [kg/] výrobní prodejní místo Oslavany TBV-Q 45/24 KN 450/240x50 67 ks St 235,- 284,- 251,- 305, TBV-Q 45/25 KO /250x ks St 275,- 333,- 294,- 357, TBV-Q 45/25 KO 15 PVC 450/245x ks St 335,- 405,- 358,- 434, TBV-Q 45/25 KO /245x ks St 360,- 436,- 385,- 467, TBV-Q 45/37 2 x KO /370x ks St 455,- 551,- 487,- 589, TBV-Q 45/25 KO 20 PVC 450/245x ks St 455,- 551,- 487,- 590, TBV-Q 45/37 2 x KO /370x ks St 670,- 811,- 717,- 868, TBV-Q 45/37 2 x KO 15 PVC 450/370x ks St 820,- 993,- 877,- 1062, TBV-Q 45/37 2 x KO 20 PVC 450/370x ks St 685,- 829,- 733,- 887,- 22 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KANALIZACE 23

13 KOMUNIKCE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL BAREVNÉ PROVEDENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKCE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL POVRCH TRYSKANÝ BARVY ZÁKLADNÍ BARVY LUX BARVY ZÁKLADNÍ BARVY LUX natural (nat) hnědá (tmh) červená (cer) bílá (bil) písková hnědá žlutá oranžová písková (pis) černá (blk) karamelová (kar) žlutá (zlu) červená karamelová bílá smetanová nat - barva přírodní šedá (natural) barvy základní: pis - barva písková, cer - barva červená, tmh - barva hnědá, blk - barva černá, kar - barva karamelová barvy LUX : bil - barva bílá, zlu - barva žlutá, oranž - barva oranžová, smet - barva smetanová oranžová (oranž) černá natural MELÍRY VZORNÍK LITÝCH VÝROBKŮ Rhodos Santorini Korsika natural hnědá smetanová (sme) BARVY MOŘENÍM Korfu Madeira Kréta ebony cofee písková béžová Elba Canaria Lanzarote RHODOS kombinace červená, oranžová, žlutá SANTORINI kombinace tmavohnědá, oranžová, žlutá KORFU kombinace smetanová, karamelová CANARIA kombinace smetanová, žlutá, tmavě hnědá LANZAROTE kombinace bílá, černá oranžová MADEIRA kombinace tmavě hnědá, smetanová ELBA kombinace bílá, černá Korsika kombinace oranžová, smetanová KRÉTA kombinace bílá, tmavě hnědá, oranžová červená 24 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KOMUNIKACE 25

14 Vyobrazení DLAŽBA BETONOVÁ Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa Dlažba a obrubníky se vyrábí jako dvouvrstvé (ve značce se objevuje II) Jednovrstvé provedení dlažby a obrubníků se vyrábí u všech tvarů a tlouštěk na zakázku a cena se tvoří individuálně dle objemu zakázky. Informace o sortimentu na jednotlivých prodejných místech (Os, St, Ho, Ku) získáte na jednotlivých expedicích ů. Na označené jako (obchodní ) se nevztahují slevy dle RKS, kontaktujte prosím obchodního zástupce. Plošná dlažba HBG HBG 20/10/5 II nat 200/100/ , m 2 Os 220,- 267,- 235,- 285, _ HBG 20/10/5 II 200/100/ , m 2 Os 280,- 339,- 300,- 363, _ HBG 20/10/5 II LUX 200/100/ , m 2 Os 320,- 388,- 342,- 415, _ HBG 20/10/5 II melír 200/100/ , m 2 Os 340,- 412,- 364,- 441, _ _ HBG 20/10/5 II nat HBG 20/10/5 II HBG 20/10/5 II LUX 200/100/ , m 2 Os 380,- 460,- 407,- 492,- 200/100/ , m 2 Os 410,- 497,- 439,- 531,- 200/100/ , m 2 Os 450,- 545,- 482,- 583, HBG 20/20/5 II nat 200/200/ , m 2 Os 220,- 267,- 235,- 285, _ HBG 20/20/5 II 200/200/ , m 2 Os 280,- 339,- 300,- 363, _ HBG 20/20/5 II LUX 200/200/ , m 2 Os 320,- 388,- 342,- 415, _ HBG 20/20/5 II melír 200/200/ , m 2 Os 340,- 412,- 364,- 441, _ _ HBG 20/20/5 II nat HBG 20/20/5 II HBG 20/20/5 II LUX 200/200/ , m 2 Os 380,- 460,- 407,- 492,- 200/200/ , m 2 Os 410,- 497,- 439,- 531,- 200/200/ , m 2 Os 450,- 545,- 482,- 583, HBG 40/20/5 II nat 200/400/ , m 2 Os 220,- 267,- 235,- 285, _ HBG 40/20/5 II 200/400/ , m 2 Os 280,- 339,- 300,- 363, _ HBG 40/20/5 II LUX 200/400/ , m 2 Os 320,- 388,- 342,- 415, _ HBG 40/20/5 II melír 200/400/ , m 2 Os 340,- 412,- 364,- 441, _ HBG 40/20/5 II nat HBG 40/20/5 II 200/400/ , m 2 Os 380,- 460,- 407,- 492,- 200/400/ , m 2 Os 410,- 497,- 439,- 531, _ HBG 40/20/5 II LUX 200/400/ , m 2 Os 450,- 545,- 482,- 583, HBG 40/40/5 II nat 400/400/ , m 2 Os 220,- 267,- 235,- 285, _ HBG 40/40/5 II 400/400/ , m 2 Os 280,- 339,- 300,- 363, _ HBG 40/40/5 II LUX 400/400/ , m 2 Os 320,- 388,- 342,- 415, _ HBG 40/40/5 II melír 400/400/ , m 2 Os 340,- 412,- 364,- 441, _ _ HBG 40/40/5 II nat HBG 40/40/5 II HBG 40/40/5 II LUX 400/400/ , m 2 Os 380,- 460,- 407,- 492,- 400/400/ , m 2 Os 410,- 497,- 439,- 531,- 400/400/ , m 2 Os 450,- 545,- 482,- 583, HBG 60/40/5 II nat 600/400/ , m 2 Os 220,- 267,- 235,- 285, _ HBG 60/40/5 II 600/400/ , m 2 Os 280,- 339,- 300,- 363, _ HBG 60/40/5 II LUX 600/400/ , m 2 Os 320,- 388,- 342,- 415, _ HBG 60/40/5 II melír 600/400/ , m 2 Os 340,- 412,- 364,- 441, HBG 60/40/5 II nat 600/400/ , m 2 Os 380,- 460,- 407,- 492,- Vyobrazení Chodníková dlažba HBG Plošná dlažba HBG Dlažební kameny GRANIT _ _ _ _ / Značka HBG 60/40/5 II HBG 60/40/5 II LUX HBG reliéf E 40/40/5 II nat HBG reliéf E 40/40/5 II HBG čtverec D 30/30/5 II nat HBG čtverec D 30/30/5 II Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa 600/400/ , m 2 Os 410,- 497,- 439,- 531,- 600/400/ , m 2 Os 450,- 545,- 482,- 583,- 400/400/ , m 2 Os 220,- 267,- 235,- 285,- 400/400/ , m 2 Os 280,- 339,- 300,- 363,- 300/300/ , m 2 Os 220,- 267,- 235,- 285,- 300/300/ , m 2 Os 280,- 339,- 300,- 363,- HBG 50/50/5 II nat 500/500/ m 2 Os 330,- 400,- 353,- 428, GRA 20/10/4 II nat 200/100/ ,76 94 m 2 Os 160,- 194,- 171,- 207, _ GRA 20/10/4 II barevné 200/100/ ,76 94 m 2 Os 220,- 266,- 235,- 284, / _/ GRA 10/10/6 II nat 100/100/ , m 2 Os 250,- 303,- 268,- 324,- GRA 10/10/6 II barevné 100/100/ , m 2 Os 310,- 376,- 332,- 402, GRA 20/10/6 II nat 200/100/ , m 2 Os 199,- 241,- 213,- 258, _ GRA 20/10/6 II barevné 200/100/ , m 2 Os 259,- 313,- 277,- 335, _ GRA 20/10/6 II melír 200/100/ , m 2 Os 360,- 436,- 385,- 467, GRA 20/20/6 II nat 200/200/ , m 2 Os 240,- 291,- 257,- 311, _ GRA 20/20/6 II barevné 200/200/ , m 2 Os 300,- 363,- 321,- 389, _ GRA 20/20/6 II melír 200/200/ , m 2 Os 360,- 436,- 385,- 467, GRA 10/10/8 II nat 100/100/ , m 2 Os 285,- 345,- 305,- 369, _ GRA 10/10/8 II barevné 100/100/ , m 2 Os 345,- 418,- 369,- 447, _ GRA 10/10/8 II melír 100/100/ , m 2 Os 405,- 491,- 433,- 525, GRA 20/10/8 II nat 200/100/ , m 2 Os 265,- 321,- 284,- 344, _ GRA 20/10/8 II barevné 200/100/ , m 2 Os 325,- 393,- 348,- 421, _ GRA 20/10/8 II melír 200/100/ , m 2 Os 395,- 478,- 423,- 512, GRA 20/20/8 II nat 200/200/ , m 2 Os 275,- 333,- 294,- 357, _ GRA 20/20/8 II barevné 200/200/ , m 2 Os 335,- 406,- 358,- 434, _ GRA 20/20/8 II melír 200/200/ , m 2 Os 395,- 478,- 423,- 512,- Dlažební kameny GRANIT nesražená hrana 2011 GRA 20/10/6 II NH nat 200/100/ , m 761/ 2 Os 250,- 303,- 268,- 324, _/ GRA 20/10/6 II NH barevné 200/100/ , m 2 Os 310,- 376,- 332,- 402, GRA 20/10/8 II NH nat 200/100/ , m 2 Os 315,- 382,- 337,- 408, _ GRA 20/10/8 II NH barevné 200/100/ , m 2 Os 375,- 454,- 401,- 486,- 26 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KOMUNIKACE 27

15 Vyobrazení Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa Vyobrazení Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa GRA 20/20/8 II NH nat 200/200/ , m 2 Os 315,- 382,- 337,- 408, RYO 20/16/10 NH II nat 200/165/ , m 2 Os 330,- 400,- 353,- 428, _ GRA 20/20/8 II NH barevné 200/200/ , m 2 Os 375,- 454,- 401,- 486, _ RYO 20/16/10 NH II 200/165/ , m 2 Os 390,- 472,- 417,- 505,- Dlažební kameny GRANIT reliéfní _ _ Dlažební kameny GRANIT reliéfní Zámková dlažba RYOLIT H/ _/ / _/ GRA 20/10/6 II nat reliéf GRA 20/10/6 II barevné reliéf GRA 20/10/8 II nat reliéf GRA 20/10/8 II barevné reliéf GRA 20/20/8 II nat vodící linie GRA 20/20/8 II barevné vodící linie 200/100/ , m 2 Os 340,- 412,- 364,- 441,- 200/100/ , m 2 Os 400,- 484,- 428,- 518,- 200/100/ , m 2 Os 420,- 509,- 449,- 544,- 200/100/ , m 2 Os 480,- 581,- 514,- 622,- 200/200/ , m 2 Os 660,- 799,- 706,- 855,- 200/200/ , m 2 Os 740,- 895,- 792,- 959,- RYO 20/16/4,5 II nat 200/165/ , m 2 Os 210,- 255,- 225,- 272,- RYO 20/16/4,5 II 200/165/ , m 2 Os 270,- 327,- 289,- 350, RYO 20/16/6 II nat 200/165/ , m 2 Os 199,- 241,- 213,- 258, _ RYO 20/16/6 II 200/165/ , m 2 Os 259,- 313,- 277,- 335, RYO 20/16/8 II nat 200/165/ , m 2 Os 265,- 321,- 284,- 344, _ RYO 20/16/8 II 200/165/ , m 2 Os 325,- 393,- 348,- 421, _ _ RYO 20/16/8 II nat okrajová RYO 20/16/8 II okrajová RYO 10/16/8 II nat poloviční RYO 10/16/8 II poloviční 200/165/ , m 2 Os 295,- 357,- 316,- 382,- 200/165/ , m 2 Os 355,- 430,- 380,- 460,- 99/165/ , m 2 Os 295,- 357,- 316,- 382,- 99/165/ , m 2 Os 355,- 430,- 380,- 460, RYO 20/16/10 II nat 200/165/ , m 2 Os 320,- 388,- 342,- 415, _ RYO 20/16/10 II 200/165/ , m 2 Os 380,- 460,- 407,- 492,- Zámková dlažba RYOLIT nesražená hrana 2022 RYO 20/16/6 NH II nat 200/165/ , m 211/ 2 Os 250,- 303,- 268,- 324, _/ RYO 20/16/6 NH II 200/165/ , m 2 Os 310,- 376,- 332,- 402, RYO 20/16/8 NH II nat 200/165/ , m 2 Os 285,- 345,- 305,- 369, _ _ _ RYO 20/16/8 NH II RYO 20/16/8 NH II nat okrajová RYO 20/16/8 NH II okrajová RYO 10/16/8 NH II nat poloviční RYO 10/16/8 NH II poloviční 200/165/ , m 2 Os 345,- 418,- 369,- 447,- 200/165/ , m 2 Os 305,- 370,- 326,- 395,- 200/165/ , m 2 Os 365,- 442,- 391,- 473,- 99/165/ , m 2 Os 305,- 370,- 326,- 395,- 99/165/ , m 2 Os 365,- 442,- 391,- 473,- Zámková dlažba RYOLIT reliéfní Historizující dlažba KREDO Zámková dlažba DIORIT Zámková dlažba VLNKA Zámková dlažba SYENIT Dlažba STONE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA / / RYO 20/16/6 II nat reliéf 200/165/ , m 2 Os 400,- 484,- 428,- 518,- RYO 20/16/6 II cer reliéf 200/165/ , m 2 Os 460,- 557,- 492,- 596, KRE 24/16/6 II nat 240/160/ , m 2 Os 270,- 327,- 289,- 350, _ KRE 24/16/6 II barevné 240/160/ , m 2 Os 330,- 400,- 353,- 428, _ KRE 24/16/6 II melír 240/160/ , m 2 Os 390,- 472,- 417,- 505, KRE 24/16/8 II nat 240/160/ , m 2 Os 335,- 406,- 358,- 434, _ KRE 24/16/8 II barevné 240/160/ , m 2 Os 395,- 478,- 423,- 512, _ KRE 24/16/8 II melír 240/160/ , m 2 Os 455,- 551,- 487,- 590, DIO 22/11/6 II nat 226/114/ , m 2 Os 255,- 309,- 273,- 331, _ DIO 22/11/6 II 226/114/ , m 2 Os 315,- 382,- 337,- 408, DIO 22/11/8 II nat 226/114/ , m 2 Os 300,- 363,- 321,- 389, _ DIO 22/11/8 II 226/114/ , m 2 Os 360,- 436,- 385,- 467, / _/ VLN 22/11/6 II nat 222/107/ , m 2 Os 255,- 309,- 273,- 331,- VLN 22/11/6 II 222/107/ , m 2 Os 315,- 382,- 337,- 408, SYE 23/14/6 II nat 229/139/ , m 2 Os 255,- 309,- 273,- 331, _ SYE 23/14/6 II 229/139/ , m 2 Os 315,- 382,- 337,- 408, SYE 23/14/8 II nat 229/139/ , m 2 Os 300,- 363,- 321,- 389, _ SYE 23/14/8 II 229/139/ , m 2 Os 360,- 436,- 385,- 467, / / / Zatravňovací dlažba ANDEZIT, DORA, LORA STO.../.../8 nat výška , m 2 Os 520,- 629,- 556,- 674,- STO.../.../8 výška , m 2 Os 580,- 702,- 621,- 751,- STO.../.../8 melír výška , m 2 Os 680,- 823,- 728,- 881, AND 60/40/7 II nat 600/400/ ks Os 61,- 74,- 65,- 79, _ AND 60/40/7 II 600/400/ ks Os 69,- 84,- 74,- 90, AND 60/40/8 II nat 600/400/ ks Os 65,- 79,- 70,- 85, / AND 60/40/10 II NAT 600/400/ ks Os 88,- 107,- 94,- 114, LOR 24/24/8 II nat 235/235/ , m 2 Os 270,- 327,- 289,- 350, _ LOR 24/24/8 II 235/235/ , m 2 Os 330,- 399,- 353,- 427,- 28 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KOMUNIKACE 29

16 Vyobrazení Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa Vyobrazení Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA barvy základní i LUX pouze na objednávku podle individuální kalkulace Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/30 II nat 1000/150/ ks Os 130,- 158,- 139,- 169, ABO 100/15/25 II nat 1000/150/ ks Os 115,- 140,- 123,- 149, ABO 50/15/25 II nat 500/150/ ks Os 80,- 97,- 86,- 104, ABO 25/15/25 II nat 250/150/ ks Os 60,- 73,- 64,- 77, ABO 100/15/15 II N nat 1000/150/ ks Os 90,- 109,- 96,- 117,- Obrubníky bezbariérové - Obrubníky oblukové ABO 100/15/25 II LV nat ABO 100/15/25 II PV nat / / / / / / / / / A/ B/ / Zastáv.obrub.bus přímý 370 Zastáv.obrub.bus přímý 330 Zastáv.obrub.bus přímý 290 Zastáv.obrub.bus náběhový L Zastáv.obrub.bus náběhový P Zastáv.obrub.bus náběhový L Zastáv.obrub.bus náběhový P Zastáv.obrub.bus přechodový L Zastáv.obrub.bus přechodový P Zastáv.obrub.bus přechodový L Zastáv.obrub.bus přechodový P Obrubník MONO II R 0,5 vně 25 cm nat ABO 50/15/15 II N nat 500/150/ ks Os 70,- 85,- 75,- 91,- 1000/150/ ks Os 245,- 297,- 262,- 318,- 1000/150/ ks Os 245,- 297,- 262,- 318,- 1000/400/ ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/400/ ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/400/ ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/400/ ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/400/ ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/400/ ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/400/ ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/ / ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/ / ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/ / ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- 1000/ / ks Os 1871,- 2264,- 2002,- 2423,- Na obchodní se nevztahují slevy dle RKS. 780/150/ ks Os 490,- 593,- 524,- 635,- Parkový obrubník GRANITOID Zahradní obrubník GRANITOID ABO 100/8/25 II nat 1000/80/ ks Os 88,- 107,- 94,- 114, ABO 50/8/25 II nat 500/80/ ks Os 65,- 79,- 70,- 85, ABO 25/8/25 II nat 250/80/ ks Os 40,- 48,- 43,- 52, / ABO 100/8/20 II nat 1000/80/ ks Os 85,- 103,- 91,- 111, ABO 100/5/20 II nat 1000/50/ ks Os 50,- 61,- 54,- 65, _ ABO 100/5/20 II celo 1000/50/ ks Os 70,- 85,- 75,- 91, ABO 50/5/20 II nat 500/50/ ks Os 29,- 36,- 31,- 38, _ ABO 50/5/20 II celo 500/50/ ks Os 49,- 60,- 52,- 64, ABO 100/5/25 II nat 1000/50/ ks Os 63,- 77,- 67,- 82, _ ABO 100/5/25 II celo 1000/50/ ks Os 83,- 101,- 89,- 108, ABO 50/5/25 II nat 500/50/ ks Os 35,- 43,- 37,- 46, _ Zahradní obrubník GRANITOID MINI ABO 50/5/25 II celo 500/50/ KS Os 45,- 55,- 48,- 59, ABO 50/5/15 II nat 500/50/ ks Os 28,- 34,- 30,- 37, _ Silniční přídlažba krajník nízký a vysoký ABO 50/5/15 II celo DÍLCE PRO VEDENÍ POVRCHOVÉ VODY Žlab odvodňovací Deska meliorační 500/50/ ks Os 36,- 44,- 39,- 47, ABK 50/25/8 nat 500/250/ ks Os 45,- 55,- 48,- 59, ABK 50/25/8 bil 500/250/ ks Os 60,- 73,- 64,- 78, ABK 50/25/10 nat 500/250/ ks Os 55,- 67,- 59,- 72, ABK 50/25/10 bil 500/250/ ks Os 70,- 85,- 75,- 91, TBZ 50/50/13 500/500/ ks Ho 105,- 128,- 112,- 136, TBZ 50/65/16 510/650/ ks Ho 105,- 128,- 112,- 136, TBZ 33/65/16 330/650/ ks Ho 62,- 76,- 66,- 81, TBZ 50/110/33 515/1100/ ks Ho 260,- 315,- 278,- 336, TBZ 30/20/8 300/200/ ,5 ks Os 24,- 30,- 26,- 32, TBM 50/50/10 500/500/ ks Ho 90,- 109,- 96,- 117, / / Chodníkový obrubník GRANITOID Obrubník MONO II R 1 vně 25 cm nat. Obrubník MONO II R 2 vně 25 cm nat. 780/150/ ks Os 490,- 593,- 524,- 635,- 780/150/ ks Os 490,- 593,- 524,- 635, ABO 100/10/25 II nat 1000/100/ ks Os 95,- 115,- 102,- 123, ABO 50/10/25 II nat 500/100/ ks Os 70,- 85,- 75,- 91, ABO 25/10/25 II nat 250/100/ ks Os 45,- 55,- 48,- 58, ABO 100/10/20 II nat 1000/100/ ks Os 92,- 112,- 98,- 120, ABO 50/10/20 II nat 500/100/ ks Os 65,- 79,- 70,- 85,- Žlaby odvodňovac FILCOTEN / / / / / / Žlab odvodňovací 1000/126/ ks Os 285,- 345,- 305,- 369,- Žlab odvodňovací s odtokem Rošt můstkový - zátěž do 15kN Rošt mřížkový - zátěž do 125kN 1000/126/ ks Os 450,- 545,- 482,- 583,- 1000/124/ ks Os 135,- 163,- 144,- 175,- 1000/124/ ks Os 630,- 762,- 674,- 816,- Deska koncová - ks Os 160,- 194,- 171,- 208,- Deska koncová s odtokem - ks Os 370,- 448,- 396,- 480,- 30 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KOMUNIKACE 31

17 Vyobrazení Žlaby štěrbinový Žlab kabelový / / / PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY Zahradní svahovka GARDENIK GRD I Květináč GRD III Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa Žlab štěrbinový D /200/ ks Os 755,- 914,- 808,- 978,- Žlab kabelový TK1 1000/170/140 Deska krycí TK1 500/170/ /170/ ks Os 120,- 145,- 128,- 156,- 500/170/ ks Os 28,- 34,- 30,- 37,- Na obchodní se nevztahují slevy dle RKS GRD I 50/40/24 nat 500/400/ ks Ho 70,- 85,- 75,- 91, _ GRD I 50/40/24 500/400/ ks Ho 80,- 97,- 86,- 104, GRD III 40/30/24 nat 400/300/ ks Ho 49,- 59,- 52,- 63, _ GRD III 40/30/24 400/300/ ks Ho 59,- 71,- 63,- 76, / _/ / _/ / _/ Korýtko svahové VEGAS nat Korýtko svahové VEGAS barevné 470/400/ ks Os 58,- 71,- 62,- 76,- 470/400/ ks Os 68,- 83,- 73,- 89,- Korýtko svahové RIO nat 300/300/ ks Os 32,- 39,- 34,- 42,- Korýtko svahové RIO barevné Korýtko svahové DELTA nat Korýtko svahové DELTA barevné 300/300/ ks Os 38,- 46,- 41,- 50,- 300/230/ ks Os 45,- 55,- 48,- 59,- 300/230/ ks Os 48,- 58,- 51,- 63, BDA 60/30/20 Felix nat 600/300/ ks Os 660,- 799,- 706,- 855, _ _ BDA 60/30/20 Felix BDA 60/30/20 Felix mořený 600/300/ ks Os 690,- 835,- 738,- 894,- 600/300/ ks Os 750,- 908,- 803,- 972, BDA 40/40/40 Nela nat 400/400/ ks Os 640,- 774,- 685,- 829, _ _ BDA 40/40/40 Nela nat BDA 40/40/40 Nela BDA 40/40/40 Nela bar. 400/400/ ks Os 825,- 999,- 883,- 1069,- 400/400/ ks Os 670,- 811,- 717,- 868,- 400/400/ ks Os 915,- 1108,- 979,- 1185, BDA 40/40/80 Zora nat 400/400/ ks Os 860,- 1041,- 920,- 1114, _ _ _ _ BDA 40/40/80 Zora nat BDA 40/40/80 Zora BDA 40/40/80 Zora bar. BDA 120/40/40 Sandra nat BDA 120/40/40 Sandra nat BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra bar. 400/400/ ks Os 1370,- 1658,- 1466,- 1774,- 400/400/ ks Os 905,- 1095,- 968,- 1172,- 400/400/ ks Os 1505,- 1822,- 1610,- 1949,- 1200/400/ ks Os 1220,- 1476,- 1305,- 1580,- 1200/400/ ks Os 1660,- 2009,- 1776,- 2150,- 1200/400/ ks Os 1290,- 1561,- 1380,- 1671,- 1200/400/ ks Os 1750,- 2118,- 1873,- 2266,- Vyobrazení Koule betonová Počet Výr. Značka [kg/] výrobní prodejní místa BDA 80/45 Mia nat 800/ ks Os 1100-, 1331-, 1177-, 1425-, BDA 80/45 Mia nat. 800/ ks Os 1860-, 2251-, 1990-, 2409-, 2621 BDA 80/45 Mia 800/ ks Os 1190-, 1440-, 1273-, 1541-, 2621 BDA 80/45 Mia 800/ ks Os 1950-, 2360-, 2087-, 2525-, BDA 80/80/40 Xena nat 800/800/ ks Os 1000,- 1210,- 1070,- 1295, _ _ BDA 80/80/40 Xena nat BDA 80/80/40 Xena BDA 80/80/40 Xena 800/800/ ks Os 1400,- 1694,- 1498,- 1813,- 800/800/ ks Os 1100,- 1331,- 1177,- 1425,- 800/800/ ks Os 1500,- 1815,- 1605,- 1943, BDA 68/40/40 Stela nat 680/400/ ks Os 700,- 847,- 749,- 907, _ _ BDA 68/40/40 Stela nat BDA 68/40/40 Stela BDA 68/40/40 Stela 680/400/ ks Os 1100,- 1331,- 1177,- 1425,- 680/400/ ks Os 800,- 968,- 856,- 1036,- 680/400/ ks Os 1200,- 1452,- 1284,- 1554, BDA 120/40/80 Linda nat 1200/400/ ks Os 1500,- 1815,- 1605,- 1943, _ _ BDA 120/40/80 Linda nat BDA 120/40/80 Linda BDA 120/40/80 Linda 1200/400/ ks Os 2300,- 2783,- 2461,- 2978,- 1200/400/ ks Os 1600,- 1936,- 1712,- 2072,- 1200/400/ ks Os 2400,- 2904,- 2568,- 3108, BKO 40 nat ks Os 750,- 908,- 803,- 972, BKO 40 nat ks Os 1050,- 1271,- 1124,- 1360, _ BKO ks Os 800,- 968,- 856,- 1036, _ BKO ks Os 1100,- 1331,- 1177,- 1425,- Polokoule betonová BPK 40 nat ks Os 375,- 454,- 401,- 486, BPK 40 nat ks Os 525,- 635,- 562,- 680, _ BPK ks Os 400,- 484,- 428,- 518, _ BPK ks Os 550,- 666,- 589,- 713,- Patník Barevné provedení se provádí dle individuální kalkulace PAT 18/35/80 J nat 180/345/ ks Os 1240,- 1501,- 1327,- 1606,- kužel válec PAT 18/35/80 J nat. 180/345/ ks Os 1320,- 1598,- 1412,- 1710, PAT 20/27/130 J nat 200/265/ ks Os 1490,- 1803,- 1594,- 1930, PAT 20/27/130 J nat. 200/265/ ks Os 1580,- 1912,- 1691,- 2046, PAT 25/39/90 KU nat 245/385/ ks Os 1330,- 1610,- 1423,- 1722, PAT 25/39/90 KU nat. 245/385/ ks Os 1420,- 1719,- 1519,- 1839, PAT 35/38/65 VA nat. 350/375/ ks Os 1315,- 1592,- 1407,- 1703, PAT 35/38/65 VA nat. 350/375/ ks Os 1415,- 1713,- 1514,- 1833, PAT 35/40/85 VA nat. 350/395/ ks Os 1400,- 1694,- 1498,- 1813, / PAT 35/40/85 VA nat. 350/395/ ks Os 1530,- 1852,- 1637,- 1981,- Trn kovový ks Os 120,- 146,- 128,- 156,- 32 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KOMUNIKACE 33

18 Vyobrazení Zábrana pod kola MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PREFACUBE Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa ZPK 100/23/13 nat. 1000/230/ ks Os 700,- 847,- 749,- 907, ZPK 190/23/15 nat. 1900/230/ ks Os 1100,- 1331,- 1177,- 1425, ZPK 190/23/23 nat. 1900/230/ ks Os 1350,- 1634,- 1445,- 1748, BPK 40 nat ks Os 375,- 454,- 401,- 486, BPK 40 nat ks Os 525,- 635,- 562,- 680, _ BPK ks Os 400,- 484,- 428,- 518, _ BPK ks Os 550,- 666,- 589,- 713, _ _ BDA 120/40/40 Sandra nat BDA 120/40/40 Sandra nat BDA 120/40/40 Sandra BDA 120/40/40 Sandra bar. 1200/400/ ks Os 1220,- 1476,- 1305,- 1580,- 1200/400/ ks Os 1660,- 2009,- 1776,- 2150,- 1200/400/ ks Os 1290,- 1561,- 1380,- 1671,- 1200/400/ ks Os 1750,- 2118,- 1873,- 2266, / Sedák Sandra 120 cm ks Os 1000,- 1210,- 1070,- 1295, BDA 40/40/40 Nela nat 400/400/ ks Os 640,- 774,- 685,- 829, _ _ BDA 40/40/40 Nela nat BDA 40/40/40 Nela BDA 40/40/40 Nela bar. 400/400/ ks Os 825,- 999,- 883,- 1069,- 400/400/ ks Os 670,- 811,- 717,- 868,- 400/400/ ks Os 915,- 1108,- 979,- 1185, BDA 40/40/80 Zora nat 400/400/ ks Os 860,- 1041,- 920,- 1114, _ _ BDA 40/40/80 Zora nat BDA 40/40/80 Zora BDA 40/40/80 Zora bar. 400/400/ ks Os 1370,- 1658,- 1466,- 1774,- 400/400/ ks Os 905,- 1095,- 968,- 1172,- 400/400/ ks Os 1505,- 1822,- 1610,- 1949, BDA 20/40/40 Vanda nat 200/400/ ks Os 585,- 708,- 626,- 758, _ _ BDA 20/40/40 Vanda nat BDA 20/40/40 Vanda BDA 20/40/40 Vanda bar. 200/400/ ks Os 845,- 1023,- 904,- 1095,- 200/400/ ks Os 630,- 762,- 674,- 816,- 200/400/ ks Os 930,- 1126,- 995,- 1205, / Sedák Vanda 80 cm ks Os 500,- 605,- 535,- 648, BDA 80/80/40 Xena nat 800/800/ ks Os 1000,- 1210,- 1070,- 1295, _ _ BDA 80/80/40 Xena nat BDA 80/80/40 Xena BDA 80/80/40 Xena 800/800/ ks Os 1400,- 1694,- 1498,- 1813,- 800/800/ ks Os 1100,- 1331,- 1177,- 1425,- 800/800/ ks Os 1500,- 1815,- 1605,- 1943, BDA 68/40/40 Stela nat 680/400/ ks Os 700,- 847,- 749,- 907, _ _ BDA 68/40/40 Stela nat BDA 68/40/40 Stela BDA 68/40/40 Stela BDA 120/40/80 Linda nat BDA 120/40/80 Linda nat 680/400/ ks Os 1100,- 1331,- 1177,- 1425,- 680/400/ ks Os 800,- 968,- 856,- 1036,- 680/400/ ks Os 1200,- 1452,- 1284,- 1554,- 1200/400/ ks Os 1500,- 1815,- 1605,- 1943,- 1200/400/ ks Os 2300,- 2783,- 2461,- 2978,- Vyobrazení Koš odpadkový _ _ _ _ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ BETO Lavička Patník LAVIČKY Lavička kompletní PREFA ELEGANCE Stůl Značka BDA 120/40/80 Linda BDA 120/40/80 Linda BDK 40/40/80 Zora koš nat BDK 40/40/80 Zora koš nat BDK 40/40/80 Zora koš BDK 40/40/80 Zora koš bar. Pozinkovaná vložka do koše BTO - L 200/45/45 sedák smrk BTO - L 200/45/45 sedák dub Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa 1200/400/ ks Os 1600,- 1936,- 1712,- 2072,- 1200/400/ ks Os 2400,- 2904,- 2568,- 3108,- 400/400/ ks Os 1860,- 2251,- 1990,- 2409,- 400/400/ ks Os 2370,- 2868,- 2536,- 3069,- 400/400/ ks Os 1905,- 2305,- 2038,- 2467,- 400/400/ ks Os 2505,- 3032,- 2680,- 3244,- 360/360/ ks Os 1000,- 1210,- 1070,- 1295,- 2000/450/450 kompletuje zákazník 365 ks Os 6990,- 8458,- 7479,- 9050,- 2000/450/450 kompletuje zákazník 365 ks Os 17990, , , ,- Poznámka: 1 ks lavička BETO dodávka (1200/1000 mm) + dřevěný sedák v samostatném balení BTO - P 15/15/50 150/150/ ks Os 620,- 750,- 663,- 802, BTO - P 15/15/85 150/150/ ks Os 650,- 787,- 696,- 842, LAV A - 150/59/ /594/ ks Os 2400,- 2904,- 2568,- 3108,- kompletuje zákazník LAV A - 200/59/ /594/ ks Os 2800,- 3388,- 2996,- 3626, LAV B - 150/59/ /594/ ks Os 2600,- 3146,- 2782,- 3367,- kompletuje zákazník LAV B - 200/59/ /594/ ks Os 2950,- 3570,- 3157,- 3820, LAV C - 150/54/ /540/ ks Os 1750,- 2118,- 1873,- 2266,- kompletuje zákazník LAV C - 200/54/ /540/ ks Os 1950,- 2360,- 2087,- 2525, LAV D - 150/48/ /480/480 kompletuje zákazník 104 ks Os 2600,- 3146,- 2782,- 3367,- Poznámka: 1 paleta = 3 ks laviček + dřevěný sedák v samostatném balení Lavička Adam 1600/1070/430 kompletuje zákazník 40 ks Ve 3690,- 4465,- 3948,- 4778, Lavička Filip 1600/850/460 kompletuje zákazník 42 ks Ve 4090,- 4949,- 4376,- 5296, SBZ E - 200/75/ /750/750 kompletuje zákazník 192 ks Os 5421,- 6559,- 5800,- 7018, SBZ E - 150/75/ /750/750 kompletuje zákazník 183 ks Os 4667,- 5647,- 4994,- 6043,- 34 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KOMUNIKACE 35

19 lavička Bar Vyobrazení Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa LAV E - 200/46/ /460/400 kompletuje zákazník 71 ks Os 2153,- 2605,- 2304,- 2788, LAV E - 150/46/ /460/400 kompletuje zákazník 68 ks Os 1977,- 2392,- 2115,- 2560, SBR E - 200/110/ /1100/640 kompletuje zákazník 237 ks Os 6019,- 7283,- 6440,- 7792, SBR E - 150/110/ /1100/640 kompletuje zákazník 231 ks Os 5629,- 6811,- 6023,- 7288,- DESKY SCHODIŠŤOVÉ, BLOKY SCHODIŠŤOVÉ Základní řada schodišťových desek barvy základní : písk- barva písková, cer. - barva červená, tmh - barva hnědá SDB 100/35/8 nat 1000/350/ ks Os 420,- 509,- 449,- 544,- natural hladký protiskluzová úprava nášlap SDB 100/35/8 nat protiskluzová 1000/350/ ks Os 490,- 593,- 524,- 635, SDB 100/35/8 nat 1000/350/ ks Os 560,- 678,- 599,- 726, _ SDB 100/35/8 1000/350/ ks Os 505,- 612,- 540,- 654, _ SDB 100/35/8 protiskluzová 1000/350/ ks Os 575,- 696,- 615,- 745, _ SDB 100/35/8 1000/350/ ks Os 645,- 781,- 690,- 836, SDB 120/35/8 nat 1200/350/ ks Os 510,- 618,- 546,- 661, SDB 120/35/8 nat protiskluzová SDB 120/35/8 nat 1200/350/ ks Os 580,- 702,- 621,- 751,- 1200/350/ ks Os 680,- 823,- 728,- 881, _ SDB 120/35/8 1200/350/ ks Os 615,- 745,- 658,- 797, _ SDB 120/35/8 protiskluzová 1200/350/ ks Os 685,- 829,- 733,- 887, _ SDB 120/35/8 1200/350/ ks Os 780,- 944,- 835,- 1010, SDB 150/35/8 nat 1500/350/ ks Os 630,- 763,- 674,- 816, SDB 150/35/8 nat protiskluzová 1500/350/ ks Os 700,- 847,- 749,- 907, SDB 150/35/8 nat 1500/350/ ks Os 840,- 1017,- 899,- 1088, _ SDB 150/35/8 1500/350/ ks Os 755,- 914,- 808,- 978, _ _ SDB 150/35/8 protiskluzová SDB 150/35/8 1500/350/ ks Os 825,- 999,- 883,- 1069,- 1500/350/ ks Os 965,- 1168,- 1033,- 1250,- Základní řada schodišťových bloků barvy základní : písk- barva písková, cer. - barva červená, tmh - barva hnědá SBB 100/35/15 nat 1000/350/ ks Os 695,- 841,- 744,- 900, SBB 100/35/15 nat 1000/350/ ks Os 1060,- 1283,- 1134,- 1373, _ SBB 100/35/ /350/ ks Os 855,- 1035,- 915,- 1107, _ SBB 100/35/ /350/ ks Os 1220,- 1477,- 1305,- 1580, SBB 120/35/15 nat 1200/350/ ks Os 840,- 1016,- 899,- 1088, SBB 120/35/15 nat 1200/350/ ks Os 1260,- 1525,- 1348,- 1632, _ SBB 120/35/ /350/ ks Os 930,- 1125,- 995,- 1204, _ SBB 120/35/ /350/ ks Os 1450,- 1755,- 1552,- 1878,- Vyobrazení VÝROBKY DEKOR SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ DEKOR NÁŠLAPY reliéf D - dřevo, K - kámen Počet Výr. Značka [kg/] výrobní prodejní místa SBB 135/35/15 nat 1350/350/ ks Os 970,- 1174,- 1038,- 1256, SBB 135/35/15 nat 1350/350/ ks Os 1420,- 1718,- 1519,- 1839, _ SBB 135/35/ /350/ ks Os 1040,- 1258,- 1113,- 1347, _ SBB 135/35/ /350/ ks Os 1630,- 1972,- 1744,- 2111, SBB 150/35/15 nat 1500/350/ ks Os 1050,- 1271,- 1124,- 1360, SBB 150/35/15 nat 1500/350/ ks Os 1580,- 1912,- 1691,- 2046, _ SBB 150/35/ /350/ ks Os 1150,- 1392,- 1231,- 1490, _ SBB 150/35/ /350/ ks Os 1820,- 2203,- 1947,- 2357, SBB 165/35/15 nat 1650/350/ ks Os 1130,- 1367,- 1209,- 1464, SBB 165/35/15 nat 1650/350/ ks Os 1735,- 2099,- 1856,- 2247, _ SBB 165/35/ /350/ ks Os 1260,- 1525,- 1348,- 1632, _ SBB 165/35/ /350/ ks Os 1995,- 2414,- 2135,- 2583,- Jiné rozměry schodišťových desek a bloků lze vyrobit na zakázku na základě individuální cenové kalkulace DS 120/35/8 reliéf nat 1200/350/ ks Os 510,- 617,- 546,- 661, _ DS 120/35/8 reliéf mořený 1200/350/ ks Os 967,- 1170,- 1035,- 1252, DN 40/37/5 D nat 400/370/ ks Os 80,- 97,- 86,- 104, _ DN 40/37/5 D 400/370/ ks Os 90,- 109,- 96,- 117, _ DN 40/37/5 D mořený 400/370/ ks Os 110,- 134,- 118,- 143, DN 80/37/5 D nat 800/370/ ks Os 155,- 188,- 166,- 201, _ DN 80/37/5 D 800/370/ ks Os 170,- 206,- 182,- 221, _ DN 80/37/5 D mořený 800/370/ ks Os 210,- 255,- 225,- 272, DN 60/30/5 D nat 600/300/ ks Os 95,- 115,- 102,- 123, _ DN 60/30/5 D mořený 600/300/ ks Os 165,- 200,- 177,- 214, DN 90/30/5 D nat 900/300/ ks Os 145,- 176,- 155,- 188, _ DN 90/30/5 D mořený 900/300/ ks Os 209,- 253,- 224,- 271, DN 120/30/5 D nat 1200/300/ ks Os 190,- 230,- 203,- 246, _ DN 120/30/5 D mořený 1200/300/ ks Os 255,- 309,- 273,- 331, KN 66/33/5 K nat 660/330/ ks Os 120,- 146,- 128,- 156, _ KN 66/33/5 K 660/330/ ks Os 135,- 164,- 144,- 175, _ KN 66/33/5 K mořený 660/330/ ks Os 150,- 182,- 161,- 195, KN 68/56/5 K nat 680/580/ ks Os 250,- 303,- 268,- 324, _ KN 68/56/5 K 680/580/ ks Os 270,- 327,- 289,- 350, _ KN 68/56/5 K mořený 680/580/ ks Os 305,- 370,- 326,- 395, DN 70/5 D nat 700/ ks Os 195,- 236,- 209,- 253, _ DN 70/5 D 700/ ks Os 217,- 263,- 232,- 281, _ DN 70/5 D mořený 700/ ks Os 265,- 321,- 284,- 344, DN 45/5 D nat 450/ ks Os 92,- 112,- 98,- 120, _ DN 45/5 D 450/ ks Os 100,- 121,- 107,- 130, _ DN 45/5 D mořený 450/ ks Os 122,- 148,- 131,- 158, DN 27/5 D nat 270/ ks Os 45,- 55,- 48,- 59, _ DN 27/5 D 270/ ks Os 49,- 60,- 52,- 64, _ DN 27/5 D mořený 270/ ks Os 56,- 68,- 60,- 73,- 36 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KOMUNIKACE 37

20 Vyobrazení Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa Vyobrazení Značka Počet [kg/] Výr. výrobní prodejní místa PALISÁDY DEKOR PALISÁDY - OHRADNÍK PLOTOVÉ SYSTÉMY PAL 60/12 D nat 600/ ks Os 62,- 76,- 66,- 81, _ PAL 60/12 D 600/ ks Os 74,- 90,- 79,- 96, PAL 80/12 D nat 800/ ks Os 83,- 101,- 89,- 108, _ PAL 80/12 D 800/ ks Os 99,- 120,- 106,- 129, PAL 100/12 D nat 1000/ ks Os 103,- 125,- 110,- 134, _ PAL 100/12 D 1000/ ks Os 123,- 149,- 132,- 160, / / / PAL 11,5/10/26 nat 1000/100/ ks Os 33,- 40,- 35,- 43,- PAL 11,5/10/38 nat 1000/100/ ks Os 43,- 53,- 46,- 56,- PAL 11,5/10/60 nat 1000/100/ ks Os 75,- 91,- 80,- 98, BOH 12/200 nat 120/ ks Os 225,- 272,- 241,- 292, _ BOH 12/ / ks Os 260,- 315,- 278,- 336,- Sloupek krajový Sloupek rohový Deska plotová jednostranná PLT 11/16/230 SKR nat. 105/160/ ks Os 295,- 357,- 316,- 382, _ PLT 11/16/230 SKR 105/160/ ks Os 350,- 424,- 375,- 454, PLT 11/16/290 SKR nat. 105/160/ ks Os 372,- 451,- 398,- 482, _ PLT 11/16/290 SKR 105/160/ ks Os 486,- 589,- 520,- 630, PLT 16/18/230 SRO nat. 160/180/ ks Os 595,- 720,- 637,- 771, _ PLT 16/18/230 SRO 160/180/ ks Os 655,- 793,- 701,- 848, PLT 16/18/290 SRO nat. 160/180/ ks Os 724,- 876,- 775,- 938, _ PLT 16/18/290 SRO 160/180/ ks Os 824,- 997,- 882,- 1067,- C-vzor cihla, R - vzor rákos, L-vzor lícovka, H - vzor haklík cihla PLT 196/5/30 DPJ C nat. 1955/50/ ks Os 225,- 272,- 269,- 326, _ PLT 196/5/30 DPJ C 1955/50/ ks Os 265,- 321,- 299,- 362,- PLOT DEKOR - SLOUPKY OCELOVÉ VE00 001/ VE00 005/ VE00 010/ VE00 015/ VE00 020/ VE00 025/ VE00 030/ VE00 035/ VE00 040/ VE00 045/ VE00 050/ VE00 055/ PLOT DEKOR -SLOUPKY BETONOVÉ Sloupek průběžný Sloupek lakovaný průběžný dl mm Sloupek zinkovaný průběžný dl mm Sloupek lakovaný průběžný dl mm Sloupek zinkovaný průběžný dl mm Sloupek lakovaný koncový dl mm Sloupek zinkovaný koncový dl mm Sloupek lakovaný koncový dl mm Sloupek zinkovaný koncový dl mm Sloupek lakovaný rohový dl mm Sloupek zinkovaný rohový dl mm Sloupek lakovaný rohový dl mm Sloupek zinkovaný rohový dl mm ks Os 385,- 466,- 412,- 499, ks Os 495,- 599,- 530,- 641, ks Os 485,- 587,- 519,- 628, ks Os 625,- 757,- 669,- 810, ks Os 335,- 406,- 358,- 434, ks Os 470,- 569,- 503,- 609, ks Os 450,- 545,- 482,- 583, ks Os 590,- 714,- 631,- 764, ks Os 535,- 648,- 572,- 693, ks Os 675,- 817,- 722,- 874, ks Os 670,- 811,- 717,- 868, ks Os 855,- 1035,- 915,- 1107, PLT 11/16/230 SPR nat. 105/160/ ks Os 295,- 357,- 316,- 382, _ PLT 11/16/230 SPR 105/160/ ks Os 315,- 382,- 337,- 408, PLT 11/16/290 SPR nat. 105/160/ ks Os 372,- 451,- 398,- 482, _ PLT 11/16/290 SPR 105/160/ ks Os 468,- 567,- 501,- 606,- rákos Haklík lícovka Deska plotová oboustranná PLT 196/5/30 DPJ R nat. 1955/50/ ks Os 225,- 272,- 269,- 326, _ PLT 196/5/30 DPJ R 1955/50/ ks Os 265,- 321,- 299,- 362, PLT 196/5/30 DPJ H nat. 1955/50/ ks Os 225,- 272,- 269,- 326, _ PLT 196/5/30 DPJ H 1955/50/ ks Os 265,- 321,- 299,- 362, PLT 196/5/30 DPJ L nat. 1955/50/ ks Os 225,- 272,- 269,- 326, _ D - vzor dřevo, K - vzor kámen, S - vzor skládaný kámen dřevo kámen skládaný kámen PLT 196/5/30 DPJ L 1955/50/ ks Os 265,- 321,- 299,- 362, PLT 196/5/30 DPO D nat. 1955/50/ ks Os 350,- 424,- 375,- 454, _ PLT 196/5/30 DPO D 1955/50/ ks Os 370,- 448,- 396,- 480, PLT 196/5/30 DPO K nat. 1955/50/ ks Os 350,- 424,- 375,- 454, _ PLT 196/5/30 DPO K 1955/50/ ks Os 370,- 448,- 396,- 480, PLT 196/5/30 DPO S nat. 1955/50/ ks Os 350,- 424,- 375,- 454, _ PLT 196/5/30 DPO S PLT 196/5/30 PPO Skládaný kámen nat. PLT 196/5/30 PPO Skládaný kámen 1955/50/ ks Os 370,- 448,- 396,- 480,- 1955/50/ ks Os 350-, 424-, 375-, 454-, 1955/50/ ks Os 370-, 448-, 396-, 480-, U oboustranných plotových desek (dřevo, kámen, skládaný kámen) se ukončovací deska nevyrábí. Plotové desky jsou uloženy na atypických paletách 205x80cm. 38 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , CENÍK KOMUNIKACE 39

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2013 CENÍK / Platnost: 2013 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o.

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. I. Všeobecně úvodní ustanovení 1. Prodejní a obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi PREFA Roudná s.r.o., se sídlem Roudná 277, 392

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200 CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Ceník páleného cihelného systému HODOTHERM 1. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDIVO HODOTHERM 44 P+D 1.1 1.2 1.1 1.2

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. sjednané mezi: a, prodávajícím: Kapas s.r.o nám.míru 65/6 792

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky GEOMAT s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky GEOMAT s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky GEOMAT s.r.o. Článek I. Všeobecná ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) jsou platné a závazné pro veškeré smlouvy kupní, objednávky ústní i písemné, které

Více

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky FASTENERS Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost FASTENERS CZ, a.s. se sídlem na Florenci 1685/9, Praha 1, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží právnickým osobám či osobám,

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin LESCUS Cetkovice, s.r.o. Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice 43,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle 1751 Sb., zák. č. 89/2012 Nový

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen "předmětu

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více