Identifikace výzvy. Číslo výzvy Název výzvy Název programu Prioritní osa 03_15_001 Nástroje APZ Operační program Zaměstnanost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikace výzvy. Číslo výzvy Název výzvy Název programu Prioritní osa 03_15_001 Nástroje APZ Operační program Zaměstnanost"

Transkript

1 Identifikace výzvy Číslo výzvy Název výzvy Název programu Prioritní osa 03_15_001 Nástroje APZ Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

2 03_15_002 Budování kapacit sociálních partnerů Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

3 03_15_003 Iniciativa na podporu Operační program zaměstnanosti mládeže pro Zaměstnanost region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

4 03_15_004 Záruky pro mladé Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_15_005 Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

5 03_15_006 Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_007 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

6 03_15_008 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro hlavní město Prahu) Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_009 Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

7 03_15_010 Realizace projektů zaměřených Operační program na řešení specifických Zaměstnanost problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_15_011 Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_15_012 Projekty technické pomoci Operační program Technická pomoc Zaměstnanost

8 03_15_013 Podpora služeb péče o děti 1. Operační program stupně základních škol v době Zaměstnanost mimo školní vyučování mimo hl m. Prahu Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

9 03_15_014 Podpora služeb péče o děti 1. Operační program stupně základních škol v době Zaměstnanost mimo školní vyučování v Praze Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

10 03_15_015 Podpora sociálního podnikání Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_016 Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - sociální podnikání Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

11 03_15_017 Systémové projekty realizované MPSV a ÚMPOD Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_018 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ Operační program Zaměstnanost Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

12 03_15_019 Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období Operační program Zaměstnanost Efektivní veřejná správa 03_15_020 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_15_021 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

13 03_15_022 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_023 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny Operační program Zaměstnanost Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

14 03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy Operační program Zaměstnanost Efektivní veřejná správa 03_15_026 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL ) - 1.výzva Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_027 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta (méně rozvinuté regiony) Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_15_028 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta Praha Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

15 03_15_029 Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_030 Úřad vlády ČR (systémové projekty) Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO Operační program Zaměstnanost Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

16 03_15_032 Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež Operační program Zaměstnanost Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 03_15_033 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Operační program Zaměstnanost Efektivní veřejná správa

17 03_15_034 Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha Operační program Zaměstnanost Efektivní veřejná správa 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_15_036 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

18 03_15_037 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_038 Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_039 Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové) Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_040 Podpora zaměstnanosti cílových skupin Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

19 03_15_041 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_15_042 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2.výzva Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

20 03_15_116 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad - kraje Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_15_121 Nástroje APZ II Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_15_122 Rozvoj služeb zaměstnanosti Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

21 03_15_123 Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_15_124 Podpora inovačního prostředí Operační program Zaměstnanost Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_16_044 Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

22 03_16_045 Integrované územní investice (ITI) Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

23 03_16_046 Integrovaný plán rozvoje území Operační program (IPRÚ) Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

24 03_16_047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

25 03_16_048 Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

26 03_16_049 Integrované plány rozvoje Operační program území - IPRÚ - průběžná výzva Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

27 03_16_050 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

28 03_16_051 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - Praha Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

29 03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

30 03_16_053 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

31 03_16_054 Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené/zřízené příspěvkové organizace Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

32 03_16_055 Cílená výzva na regionální Operační program projekty paktů zaměstnanosti v Zaměstnanost partnerství s Úřadem práce ČR Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_16_056 Podpora podnikání mimo Prahu Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

33 03_16_058 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) Operační program Zaměstnanost Efektivní veřejná správa 03_16_060 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

34 03_16_061 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

35 03_16_062 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

36 03_16_064 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva) Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

37 03_16_065 Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně -právní ochraně dětí Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_16_066 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci (2. průběžná výzva) Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

38 03_16_067 Podpora sociálního podnikání Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

39 03_16_068 Podpora zaměstnanosti cílových skupin Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_16_069 Vzdělávání a pracovní uplatnění v individuální péči o děti a osoby blízké mimo Prahu Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_16_070 Vzdělávání a pracovní uplatnění v individuální péči o děti a osoby blízké v Praze Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_16_117 Výzva pro ÚSC - hl.m. Praha Operační program Efektivní veřejná správa Zaměstnanost 03_16_125 Využití technologických inovací v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace a veřejné správy Operační program Zaměstnanost Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

40 03_16_126 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

41 03_16_127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

42 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou

43 03_16_132 Podpora dětských skupin pro Operační program podniky i veřejnost - dotace na Zaměstnanost vybudování + provoz a transformaci + provoz mimo hl. m. Prahu Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_17_072 Vzdělávání zaměstnanců Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_17_073 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vybudování a provoz mimo Prahu Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_17_074 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vybudování a provoz v Praze Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_17_075 Výzva na podporu zaměstnanosti vybraných cílových skupin IP1.1 Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_17_077 Podpora dětských klubů při základních školách s možností podpory letních příměstských táborů mimo Prahu Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

44 03_17_078 Podpora dětských klubů při základních školách s možností podpory letních příměstských táborů v Praze Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_17_079 Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_17_080 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy) Operační program Zaměstnanost Efektivní veřejná správa 03_17_082 Sociální inovace (opakování výzvy č. 1) Operační program Zaměstnanost Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 03_17_118 Výzva pro ÚSC - hl.m.praha Operační program Efektivní veřejná správa Zaměstnanost 03_17_129 Podpora sociálního podnikání Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou 03_17_130 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03_17_131 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v Praze Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

45 Nastavení výzvy Investiční priorita Druh plánované výzvy Plánované datum vyhlášení výzvy Přístup k zaměstnání pro osoby Průběžná 7/28/2015 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

46 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Průběžná 6/30/2015

47 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí "záruky pro mladé lidi", a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit Průběžná 8/3/2015

48 Přístup k zaměstnání pro osoby Průběžná 6/8/2015 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 6/26/2015

49 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 6/26/2015 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Průběžná 6/26/2015

50 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Průběžná 6/26/2015 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Průběžná 7/1/2015

51 Přístup k zaměstnání pro osoby Průběžná 7/1/2015 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami Průběžná 8/26/2015 Technická pomoc Průběžná 7/31/2015

52 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Kolová 8/3/2015

53 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Kolová 8/3/2015

54 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Kolová 8/17/2015 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 8/27/2015

55 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Průběžná 8/27/2015 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 11/2/2015

56 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Průběžná 8/31/2015 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami Průběžná 4/29/2016 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Průběžná 8/3/2015

57 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Kolová 9/23/2015 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Kolová 9/21/2015 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 11/2/2015

58 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Průběžná 9/9/2015 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 9/23/2015 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Průběžná 9/1/2015 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Průběžná 9/1/2015

59 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Průběžná 9/25/2015 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Průběžná 9/25/2015 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Kolová 8/3/2015

60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Kolová 8/3/2015 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Kolová 1/11/2016

61 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Kolová 1/11/2016 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Průběžná 11/11/2015 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Průběžná 11/11/2015

62 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Kolová 10/20/2015 Průběžná 10/30/2015 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Průběžná 10/30/2015 Přístup k zaměstnání pro osoby Kolová 11/20/2015 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Kolová 11/19/2015 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 12/16/2015

64 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí "záruky pro mladé lidi", a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit Průběžná 9/1/2015 Přístup k zaměstnání pro osoby Průběžná 8/31/2015 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami Průběžná 10/19/2015

65 Přístup k zaměstnání pro osoby Průběžná 8/31/2015 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 3/31/2016 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Kolová 6/15/2016 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Průběžná 3/1/2016

66 Přístup k zaměstnání pro osoby Průběžná 3/31/2016 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

67 Přístup k zaměstnání pro osoby Průběžná 3/31/2016 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

68 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Průběžná 4/29/2016

69 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 3/31/2016

70 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 3/31/2016

71 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Kolová 9/1/2016

72 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Kolová 9/1/2016

73 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Průběžná 1/16/2017

74 Přístup k zaměstnání pro osoby Kolová 5/30/2016 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

75 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Průběžná 6/1/2016

76 Přístup k zaměstnání pro osoby Kolová 4/18/2016 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Průběžná 6/1/2017

77 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Kolová 3/15/2017 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Průběžná 8/31/2016

78 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Kolová 3/10/2016

79 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Kolová 3/10/2016 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Kolová 10/14/2016

80 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Kolová 10/25/2016

81 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Kolová 4/15/2016 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Kolová 3/20/2017

82 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Kolová 5/31/2016

83 Přístup k zaměstnání pro osoby Kolová 11/30/2016 hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Kolová 6/4/2018 Kolová 6/4/2018 Kolová 3/15/2017 Průběžná 2/28/2017

84 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Kolová 1/5/2016

85 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Kolová 1/5/2016

86 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Průběžná 9/9/2016

87 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Průběžná 11/30/2016 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Kolová 4/21/2017 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Kolová 11/1/2017 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Průběžná 9/1/2017 Průběžná 9/1/2017 Kolová 9/1/2017 Kolová 5/1/2017

88 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Kolová 5/1/2017 Kolová 10/1/2017 Kolová 3/15/2018 Průběžná 7/1/2017 Kolová 3/15/2018 Kolová 8/1/2017 Průběžná 4/1/2017 Průběžná 4/1/2017

89 Finanční alokace Plánované datum ukončení příjmu plánované výzvy žádostí o podporu (CZK) 4/30/ :59 4,011,000,000

90 12/31/ :59 350,000,000

91 12/31/ :59 639,359,258

92 5/30/ :59 1,000,000,000 12/13/ :59 5,974,800,000

93 12/13/ :59 525,200,000 12/13/ :59 919,200,000

94 12/13/ :59 80,800,000 12/31/ :59 298,100,000

95 5/31/ :59 1,592,000,000 3/1/ :59 2,622,350,000 6/1/ :59 2,779,392,258

96 10/16/ :59 179,392,000

97 10/16/ :59 24,000,000

98 11/30/ :59 100,000,000 6/29/ :59 25,000,000

99 6/29/ :59 980,000,000 12/31/ :59 300,000,000

100 12/31/ :59 2,020,000,000 3/1/ :00 1,986,000,000 12/31/ :59 3,500,000,000

101 11/30/ :59 400,000,000 11/30/ :59 250,000,000 6/30/ :00 200,000,000

102 12/31/ :59 1,000,000,000 7/31/ :59 609,972,200 12/31/ :00 130,000,000 12/31/ :00 170,000,000

103 6/30/ :59 265,000,000 6/29/ :59 315,000,000 12/31/ :59 150,000,000

104 10/30/ :59 120,000,000 4/11/ :59 475,000,000

105 4/11/ :59 25,000,000 1/8/ :00 1,114,000,000 12/9/ :00 213,000,000

106 12/31/ :59 100,000,000 6/29/ :59 25,000,000 6/29/ :59 2,885,400,000 2/29/2016 0:00 297,000,000

107 3/10/ :00 80,000,000 10/31/ :00 791,751,066

108 12/31/2015 0:00 159,839,815 3/31/ :59 7,034,000,000 3/1/ :59 1,057,000,000

109 3/31/ :59 880,000,000 1/16/ :00 120,000,000 8/31/ :00 1,500,000,000 12/31/ :00 250,000,000

110 12/14/ :00 398,000,000

111 12/14/ :00 320,000,000

112 12/31/ :00 1,816,957,478

113 12/14/ :00 300,171,970

114 12/14/ :00 238,076,290

115 12/30/ :00 30,000,000

116 12/30/ :00 5,000,000

117 6/29/ :00 800,000,000

118 8/15/ :00 189,000,000

119 5/31/ :00 726,387,000

120 9/15/ :00 112,000,000 5/30/2018 0:00 245,000,000

121 5/15/2017 0:00 285,000,000 10/24/2016 8:00 560,500,000

122 5/2/ :59 364,800,000

123 5/2/ :59 39,000,000 1/31/ :00 200,000,000

124 1/4/ :00 400,000,000

125 7/29/ :00 200,000,000 5/31/2017 0:00 100,000,000

126 9/30/ :00 100,000,000

127 3/15/ :00 300,000,000 9/3/2018 0:00 265,000,000 9/3/2018 0:00 35,000,000 5/15/2017 0:00 15,000,000 5/31/ :00 40,000,000

128 6/6/ :59 121,719,996

129 6/6/ :59 40,000,000

130 11/30/ :00 215,700,000

131 6/30/ ,000,000 6/30/2017 0:00 250,000,000 12/31/ ,500,000 12/30/2017 0:00 1,100,000,000 12/1/2017 0:00 159,000,000 11/30/2017 0:00 298,000,000 6/1/2017 0:00 265,000,000

132 6/1/2017 0:00 35,000,000 11/30/ ,000,000 5/15/2018 0:00 150,000,000 12/29/2017 0:00 200,000,000 5/15/2018 0:00 10,000,000 11/30/2017 0:00 150,000,000 12/20/ :00 180,000,000 12/20/ :00 30,000,000

133 Zaměření / zacílení výzvy Podporované aktivity - Zprostředkování zaměstnání - Poradenské a informační činnosti a programy - Bilanční a pracovní diagnostika - Rekvalifikace - Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (např. čtenářská gramotnost, nu či rozvoj digitálních kompetencí apod.) - Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k o skupinám na trhu práce, včetně podpory začínajících OSVČ z řad uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob na trhu práce; - Podpora umístění na uvolněná pracovní místa - Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky ú místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pra - Podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladýc osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení praco na dálku apod.); - Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce s cílem usnadnění přístupu cílov formě podpory v této investiční prioritě - Motivační aktivity - Pracovní rehabilitace - Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trh podpory principů sociální ekonomiky- Zprostředkování zaměstnání - Poradenské a informační činnosti a programy - Bilanční a pracovní diagnostika - Rekvalifikace - Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (např. čtenářská gramotnost, nu či rozvoj digitálních kompetencí apod.) - Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k o skupinám na trhu práce, včetně podpory začínajících OSVČ z řad uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob na trhu práce; - Podpora umístění na uvolněná pracovní místa - Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky ú místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pra - Podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladýc osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení praco na dálku apod.); - Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce s cílem usnadnění přístupu cílov formě podpory v této investiční prioritě - Motivační aktivity - Pracovní rehabilitace - Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trh podpory principů sociální ekonomiky

134 - rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovně právních vzt prevence kritických situací a projevů násilí a na RLZ ze strany zaměstnavatelů s důrazem na oblast legislativy do soc. zájmů soc. partnerů, - zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u soc. partnerů, včetně řízení lidských zdrojů regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti soc. dialogu s využitím mezinárodní spolupráce a podp pracovníků na školeních, konferencích, workshopech apod. věnovaných tématice soc. dialogu, - vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí v ob dopadem na soc. dialog, - podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, včetně přenosu informací na odvětvovou úroveň (především s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagac soustavy povolání) na bázi místního partnerství (soc. partneři a zástupci krajů), - podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích, - podpora využívání moderních technologií a přístupových bodů pomáhající zaměstnancům podniků lépe se orie k pracovněprávním vztahům, - podpora předávání nabytých informací ze zahr. stáží členům soc. partnerů níž v hierarchii organizací, - podpora konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření soc. dialogu do oblasti odborné spolu univerzitami a VŠ, - podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti podniků na základě ro soc. (bipartitního) dialogu, - rozvoj a podpora spolupráce soc. partnerů a dalších relevantních subjektů na řešení dlouhodobých problémů v regionální, odvětvové (sektorové) a národní úrovni, zvyšování povědomí o soc. dialogu na všech jeho úrovních, - rozvoj analytické a odborné kapacity soc. partnerů- rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zamě na oblast pracovně právních vztahů, BOZP, prevence kritických situací a projevů násilí a na RLZ ze strany zamě důrazem na oblast legislativy dotýkající se hosp. a soc. zájmů soc. partnerů, - zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u soc. partnerů, včetně řízení lidských zdrojů regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti soc. dialogu s využitím mezinárodní spolupráce a podp pracovníků na školeních, konferencích, workshopech apod. věnovaných tématice soc. dialogu, - vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí v ob dopadem na soc. dialog, - podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, včetně přenosu informací na odvětvovou úroveň (především s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagac soustavy povolání) na bázi místního partnerství (soc. partneři a zástupci krajů), - podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích, - podpora využívání moderních technologií a přístupových bodů pomáhající zaměstnancům podniků lépe se orie k pracovněprávním vztahům, - podpora předávání nabytých informací ze zahr. stáží členům soc. partnerů níž v hierarchii organizací, - podpora konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření soc. dialogu do oblasti odborné spolu univerzitami a VŠ, - podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti podniků na základě ro soc. (bipartitního) dialogu, - rozvoj a podpora spolupráce soc. partnerů a dalších relevantních subjektů na řešení dlouhodobých problémů v regionální, odvětvové (sektorové) a národní úrovni, zvyšování povědomí o soc. dialogu na všech jeho úrovních, - rozvoj analytické a odborné kapacity soc. partnerů

135 1. Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstn 2. Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých p pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Posky v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem h mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce; 3. Poskytování rekvalifikací? získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kv jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, kte kvalifikaci nezískala; 4. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky ú místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pra podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží; 5. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytov 6. Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volnýc na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včet získání pracovních návyků.1. Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících zaměstnanosti; 2. Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých p pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Posky v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem h mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce; 3. Poskytování rekvalifikací? získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kv jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, kte kvalifikaci nezískala; 4. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky ú místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pra podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží; 5. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytov 6. Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volnýc na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včet získání pracovních návyků.

136 1. Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstn 2. Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých p pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Posky v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem h mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce; 3. Poskytování rekvalifikací - získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kva jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, kte kvalifikaci nezískala; 4. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky ú místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pra podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží; 5. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytov 6. Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volnýc na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včet získání pracovních návyků.1. Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících zaměstnanosti; 2. Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých p pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Posky v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem h mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce; 3. Poskytování rekvalifikací - získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kva jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, kte kvalifikaci nezískala; 4. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky ú místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pra podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží; 5. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytov 6. Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volnýc na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včet získání pracovních návyků. Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., podpora zaměřená zejména na tyto sociální služby: a na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční centra, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, so služby pro rodiny a děti, terénní programy, osobní asistence a podpora samostatného bydlení a další související

137 Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., podpora zaměřená zejména na tyto sociální služby: a na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční centra, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, so služby pro rodiny a děti, terénní programy, osobní asistence a podpora samostatného bydlení a další související Především následující aktivity: Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zaříze děti, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, vč. rozvoje a pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje indi plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reform péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami; Rozvoj nových modelů podporujících sociální začleňování, vč. přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních službác rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci; Podp střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu), vč. tvorby střednědobých plán Podpora a posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností (tvorba strategií spočívajících na odpovědno samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vylo rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, sociálně prá v dalších navazujících službách (vč. služeb pro neformální pečovatele) a organizacích podporujících sociální zač vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí.

138 Podporované aktivity byly rozděleny dle typu podpory. Aktivity uvedené v části Podpora typu A jsou určeny pro h uvedené v části Podpora typu B jsou určeny pro městskou část Praha 7 a městskou část Praha 14. Podpora typu A Stávající podporované aktivity výzvy č. 03_15_008 Podpora typu B 1) Zpracování analýz potřebných pro tvorbu či aktualizaci lokální koncepce sociálního bydlení podle Koncepce so ČR 2015? ) Tvorba nebo aktualizace lokální koncepce sociálního bydlení na území městské části, včetně způsobu financo s dalšími městskými částmi a relevantními aktéry 3) Tvorba metodik sociální práce v oblasti bydlení 4) Pilotní ověření lokální koncepce sociálního bydlení 5) Součinnost s projektem?sociální bydlení? metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend? 6) Vzdělávání 7) Evaluace projektu 8) Informační kampaň Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 2 výzvy.podporované aktivity byly rozděleny dle typu uvedené v části Podpora typu A jsou určeny pro hl. m. Prahu. Aktivity uvedené v části Podpora typu B jsou určen část Praha 7 a městskou část Praha 14. Podpora typu A Stávající podporované aktivity výzvy č. 03_15_008 Podpora - Zlepšení typu koordinace B místních a celostátních politik týkajících se rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a jejich implementace či přizpůsobení. - Koordinace a metodická podpora tvorby a implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České repu 2020 na ministerstvech a krajích. - Tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových opatření a metodik na podporu rovnosti slaďování pracovního a rodinného života. - Metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i služeb péče o děti. - Tvorba a implementace systémových opatření a metodik na podporu zaměstnanosti žen, snižování horizontáln segregace na trhu práce a snižování rozdílů v odměňování žen a mužů. - Podpora institucionálního zajištění rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života. - Podpora a rozvoj genderového mainstreamingu, genderového rozpočtování a genderových statistik. - Systematické zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.- Zlepšen místních a celostátních politik týkajících se rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života a jeji přizpůsobení. - Koordinace a metodická podpora tvorby a implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České repu 2020 na ministerstvech a krajích. - Tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových opatření a metodik na podporu rovnosti slaďování pracovního a rodinného života. - Metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i služeb péče o děti. - Tvorba a implementace systémových opatření a metodik na podporu zaměstnanosti žen, snižování horizontáln segregace na trhu práce a snižování rozdílů v odměňování žen a mužů. - Podpora institucionálního zajištění rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života. - Podpora a rozvoj genderového mainstreamingu, genderového rozpočtování a genderových statistik. - Systematické zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Autoklub ČR, Praha 18. listopadu 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OPZ Obce jako příjemci

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Ing. Ivana Projsová Ing. Věra Nouzová Ústí nad Labem 20. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ a harmonogram výzev OPZ Současný

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY Mgr. Simona Vavrochová; vedoucí oddělení podpory projektů v oblasti veřejné správy a sociální integrace MPSV 16.9. 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Konference: Komunitně vedený místní rozvoj a jeho příspěvek k rozvoji území Pardubice 13. listopadu 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Příloha č. 2 k výzvě - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 k výzvě - Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 k výzvě - Popis podporovaných aktivit Podpora typu A 1. Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (pro osoby se zdravotním postižením) a zařízení ústavní péče

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby Programový rámec OPZ Program: Operační program zaměstnanost Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: 2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl:

Více

Popis podporovaných aktivit

Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit ve výzvě č. 250/03_16_047/CLLD_16_01_092 MAS Stolové hory, z. s. OPZ Zaměstnanost I. (dále jen výzva) V rámci své 2. výzvy se MAS Stolové hory, z. s. zaměřila na

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Obsah 1) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce... 2 2) Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin... 3 Zprostředkování zaměstnání... 3

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

EVALUACE PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ OPZ

EVALUACE PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ OPZ EVALUACE PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ OPZ Závěrečná zpráva interní části Strategické evaluace OPZ I. 2016-2017 Zpracovatel: Oddělení evaluací (655) Odbor finančního řízení a evaluací Ministerstvo práce a sociálních

Více

strana 1 (celkem 5) Specifický cíl (změna), které chceme Problémové oblasti a vymezení konkrétního problému a jeho územní dimenze, který má být řešen

strana 1 (celkem 5) Specifický cíl (změna), které chceme Problémové oblasti a vymezení konkrétního problému a jeho územní dimenze, který má být řešen Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 7 - Boj s chudobou, sociální začleňování, zdraví Tematický cíl: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci Program:

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 OPZ se zaměřuje především na intervence nehmotného charakteru

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Operační program. Zaměstnanost (OPZ) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Zaměstnanost (OPZ) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Zaměstnanost (OPZ) 2014-2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 2014-2020 V programovacím období 2014-2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj. cca 650 mld.

Více

Jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Možnosti financování cestovního ruchu z operačních programů

Jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Možnosti financování cestovního ruchu z operačních programů Jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch Možnosti financování cestovního ruchu z operačních programů 23. února 2016 Integrovaný regionální operační program Specifický cíl 3.1 Výzva

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Simona Vavrochová

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Simona Vavrochová OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Mgr. Simona Vavrochová OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Celková alokace OPZ je 2,6 mld. (cca 68 mld. Kč) OPZ se zaměřuje především na intervence nehmotného

Více

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti A) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ( ) Hradec Králové MPSV - Odbor podpory projektů (86)

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ( ) Hradec Králové MPSV - Odbor podpory projektů (86) OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (2014-2020) Hradec Králové 30. 5. 2016 MPSV - Odbor podpory projektů (86) OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Operační program Zaměstnanost 2014 2020 (OPZ) podporuje intervence

Více

2. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

2. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 2. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 21. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo zástupce Královéhradeckého

Více

4. výzva OPZ MAS Podchlumí- -Zaměstnanost

4. výzva OPZ MAS Podchlumí- -Zaměstnanost Seminář pro žadatele 4. výzva OPZ MAS Podchlumí- -Zaměstnanost 31.8.2018 9:00 Program semináře Seznámení s výzvou Podporované aktivity Podání žádosti o dotaci Hodnocení a výběr projektů Diskuze a dotazy

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Příloha č. 1: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 1: Popis podporovaných aktivit Příloha č. 1: Popis podporovaných aktivit Z důvodu koordinace a efektivnosti intervencí na podporu zaměstnanosti, doporučujeme žadatelům vždy předem konzultovat projektové záměry v oblasti zaměstnanosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Obsah 1) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce... 2 Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání

Více

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM)

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období 2016-2023 Co lze financovat z OP ZAMĚSTNANOST 1. Sociální služby a sociální

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Příloha č. 2 Podporované aktivity a popis cílových skupin pro OPZ - Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 2 Podporované aktivity a popis cílových skupin pro OPZ - Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 2 Podporované aktivity a popis cílových skupin pro OPZ - Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření č. 2 Zpracováno podle příloh

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

OP Zaměstnanost a komunitně vedený místní rozvoj

OP Zaměstnanost a komunitně vedený místní rozvoj OP Zaměstnanost 2014-2020 a komunitně vedený místní rozvoj konference LeaderFEST 2013 Velké Meziříčí, 20.-21. června 2013 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ( ) Agentura pro sociální začleňování

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ( ) Agentura pro sociální začleňování OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (2014-2020) Agentura pro sociální začleňování 27.1.2016 OPZ ALOKACE A VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ PO1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 61% alokace PO4: Efektivní veřejná

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad

Více

1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce, jež jsou popsány ve schválených

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2019 (data k 1.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2019 (data k 1.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 219 (data k 1.5.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.5.219 bylo v České republice vyhlášeno 3 927 výzev, z toho 3 92 bylo již ukončeno.

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce. Měly by být zároveň v souladu

Více

Příloha č. 5 Podporované aktivity

Příloha č. 5 Podporované aktivity Příloha č. 5 Podporované aktivity Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce, jež jsou popsány ve schválené strategii

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 III. OPZ II. PRV I. IROP I.1 - Podpora hasičů I.2 - Podpora vzdělávání I.3 - Sociální infrastruktura

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Identifikační číslo zprávy: Sledované období od: 1. 1. 2019 Sledované období do: 31. 12. 2019 Verze draft 01 1 2 rok 2019 Identifikace

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit V rámci výzvy se MAS zaměřuje na podporu níže uvedených aktivit. Potřeba podpory těchto aktivit vychází z analytické části Strategie komunitně vedeného místního

Více

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 8. 4. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Zástupce Královéhradeckého

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce, jež jsou popsány ve schválených

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje. změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje. změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH

Více

Příloha č. 5 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 5 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 5 Popis podporovaných aktivit MAS Hlučínsko patří mezi území, kde se podíl nezaměstnanosti pohybuje pod celkovým průměrem Moravskoslezského kraje. To svědčí o poměrně dobré ekonomické aktivitě

Více

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 3. dubna 2014 Václav Pošmurný Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % EFRR Evropský fond

Více

Název Opatření CLLD. Popis provázanosti navrhovaných opatření

Název Opatření CLLD. Popis provázanosti navrhovaných opatření Název Opatření CLLD 2.7 Pracovní příležitosti na venkově Vazba na cíle CCLD Strategický cíl 2. Zlepšit místní ekonomiku podpořit rozvoj podnikání, které nenarušuje životní prostředí a ráz krajiny Specifický

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst Úvodní seminář Dačice, 21. března 2018 www.zdravamesta.cz/js2018 #SkolaNSZM ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST VÝZVA 03_17_080 21. 3. 2018 Dačice Vyhlašovatel výzev: MPSV Odb.83 Odbor realizace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podporovanými aktivitami jsou aktivity zaměřené na podporu snížení lokální nezaměstnanosti a vycházející z aktuálních potřeb lokálního trhu práce, jež jsou popsány

Více

Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4

Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4 Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4 Možnost změny uvedených údajů vyhrazena. Název výzvy MAS Prorodinná opatření - I Název programu Operační program

Více

1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce, jež jsou popsány ve schválených

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit ve výzvě č. 452/03_16_047/CLLD_15_01_032 s názvem 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I. V rámci výzvy s názvem 2. výzva MAS

Více

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ondřej Pergl odbor regionální politiky 15. 5. 2015, RSK LBK Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Červenec 219 (data k 1.7.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.7.219 bylo v České republice vyhlášeno 4 94 výzev, z toho 3 379 bylo již ukončeno.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou. Strategická část Listopad 2017

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou. Strategická část Listopad 2017 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou Strategická část Listopad 2017 Obsah 1. Stanovení cílů a priorit SCLLD......................................... 5 1.1 Stanovení vize strategie..........................................

Více

Příloha č. 1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

Příloha č. 1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Příloha č. 1 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Výzva je zaměřena na aktivy v oblasti zaměstnanosti. Realizace následujících aktivit přispěje k podpoře tvorby nových pracovních míst, podpoře poradenských

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

1. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST

1. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST 1. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 23. 10. 2014 Hradec Králové Schválené operační programy 2014 2020 =

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Vliv evaluací ESF MPSV na systémové změny

Vliv evaluací ESF MPSV na systémové změny Vliv evaluací ESF MPSV na systémové změny Konference ČES 2019 28. Května 2019, Praha Filip Kučera (oddělení evaluací MPSV) OBSAH Úvod Systémová změna jako: reakce na globální výzvy obecná změna chování

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Obsah 1) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce... 2 Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání

Více

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit ve výzvě na dostatek pracovních příležitostí Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly

Více

Programový rámec OPZ

Programový rámec OPZ Programový rámec OPZ V programovém rámci OPZ jsou aktivity podporovatelné ze specifického cíle 2.3.1 tematicky rozděleny do 4 opatření. Název Specifický cíl Opatření A) Popis vazby specifický cíl 2.3.1

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce, jež jsou popsány ve schválených

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 2 (03/2018)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 2 (03/2018) 2015 I n á š k r a j j e k r a j p o h o d y Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 2022 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP Verze č. 2 (03/2018) Obsah 1. Programový rámec IROP...

Více