INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU)"

Transkript

1 GDPR INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Obec Proseč pod Ještědem Právní subjektivita Obec DPO ANO Analýza rizik ANO DPIA NE Dokumentace k datu

2 Obsah 1. Identifikace správce Dokumentace GDPR Řešené agendy Evidence obyvatel SMS infokanál Kácení stromů rostoucích mimo les Knihovna Komunální odpad Kronika obce Místní poplatky Ověřování podpisů a listin Pohřebnictví Smluvní vztahy Svobodný přístup k informacím Účetnictví Územní plánování Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Volby Zaměstnanci Ubytovna Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

3 1. Identifikace správce Název: Obec Proseč pod Ještědem Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, IČO: Statutární zástupce: Provozovna / pracoviště Bc. Jana Švehlová, starostka obce Proseč pod Ještědem 89, Dokumentace GDPR V rámci přípravy organizace (obce) na systém ochrany osobních údajů fyzických osob dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) účinného ode dne zpracovala obec Proseč pod Ještědem jako správce osobních údajů fyzických osob kompletní dokumentaci, jejímž obsahem je: zpracování vstupní analýzy GDPR, zmapování zpracovávaných osobních údajů v agendách organizace; specifikace řešených agend identifikace a zařazení osobních údajů do řešených agend specifikace osobních údajů vytvoření katalogu osobních údajů v každé řešené agendě: subjekt osobních údajů právní titul pro zpracování osobních údajů účel zpracování osobních údajů role organizace ve zpracování osobních údajů druh osobních údajů poskytovatel osobních údajů forma poskytnutí osobních údajů datový zdroj osobních údajů operace zpracování osobních údajů operace zpracování jsou specifikované ke každé agendě zvlášť identifikace a specifikace zabezpečení osobních údajů v rámci každé agendy vazba na datový zdroj osobních údajů identifikace a specifikace přístupů k osobním údajům řešené agendy vazba na datový zdroj osobních údajů analýza rizik zpracování osobních údajů s ohledem na typ osobních údajů, rozsah zpracování osobních údajů a možné dopady na subjekty údajů. 3

4 3. Řešené agendy Osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) jsou zařazeny do následujících komplexních agend: evidence obyvatel infokanály (SMS / ové informování občanů) kácení stromů rostoucích mimo les knihovna komunální odpad kronika obce místní poplatky ověřování podpisů a listin pohřebnictví smluvní vztahy svobodný přístup k informacím účetnictví územní plánování výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů volby zaměstnanci V rámci uvedených agend jsou zpracovávány osobní údaje fyzických osob. Specifikaci zpracovávaných osobních údajů, právní titul a účel zpracování je uveden v následujících subkapitolách. 3.1 Evidence obyvatel Osobní údaj Vymezení OÚ Právní titul Účel Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. a) / veřejný 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. b) Pohlaví 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. c) Místo a okres narození (stát) 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. d) Rodné číslo 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. e) / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný 4

5 Státní občanství a datum jeho nabytí 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. f) / veřejný Adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. g) Počátek trvalého pobytu 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. h) Rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. i) Zákaz pobytu 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. j) Údaje o rodičích / zákonném zástupci (jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo) Rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, zánik manželství, rozvod manželství Datum, místo a okres vzniku partnerství, zánik partnerství, zrušení partnerství Údaje o manželovi / partnerovi (jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo) Údaje o dětech (jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo) 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. k) 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. l) 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. m) 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. n) 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. o) Údaje o osvojenci 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. p) Záznam o poskytnutí údajů 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. q) Datum, místo a okres úmrtí 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. r) / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný 5

6 Prohlášení za nezvěstného 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. s) Prohlášení za mrtvého 133/2000 Sb., 3, odst. 3, písm. t) / veřejný / veřejný 3.2 SMS infokanál Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa místa trvalého pobytu / bydliště / veřejný / oprávněný správce / veřejný / oprávněný správce Telefonní číslo / veřejný / oprávněný správce 240/2000 Sb., 21, odst. 3, 21a, odst. 2 (krizový zákon) - informování, evakuace, krizové řízení 128/2000 Sb., 2, odst. 2 (zákon o obcích) - péče o potřeby občanů 128/2000 Sb., 35, odst. 2 (zákon o obcích) - potřeby občanů, potřeby informování občanů - řešení krizových situací (právní povinnost, veřejný ) - uspokojování potřeb občanů (právní povinnost, oprávněný správce) 240/2000 Sb., 21, odst. 3, 21a, odst. 2 (krizový zákon) - informování, evakuace, krizové řízení - řešení krizových situací identifikovaných místem vzniku (právní povinnost, veřejný ) 240/2000 Sb., 21, odst. 3, 21a, odst. 2 (krizový zákon) - informování, evakuace, krizové řízení 128/2000 Sb., 2, odst. 2 (zákon o obcích) - péče o potřeby občanů 128/2000 Sb., 35, odst. 2 (zákon o obcích) - potřeby občanů, potřeby informování občanů - řešení krizových situací (právní povinnost, veřejný ) - uspokojování potřeb občanů (právní povinnost, oprávněný správce) 3.3 Kácení stromů rostoucích mimo les Jméno, popřípadě jména, příjmení 114/1992 Sb., 76, odst. 1, písm.a) - specifikace pravomoci povolovat kácení stromů 500/2004 Sb., 18, odst. 2 - identifikace fyzické osoby 114/1992 Sb., 76, odst. 1, písm.a) - specifikace pravomoci povolovat kácení stromů 500/2004 Sb., 18, odst. 2 - identifikace fyzické osoby 6

7 Adresa místa trvalého pobytu / bydliště 114/1992 Sb., 76, odst. 1, písm.a) - specifikace pravomoci povolovat kácení stromů 500/2004 Sb., 18, odst. 2 - identifikace fyzické osoby 3.4 Knihovna Jméno, popřípadě jména, příjmení oprávněný správce 257/2001 Sb., 4 - povinnost vést evidenci uživatelů, povinnost vydat knihovní řád se specifikací podmínek pro uživatele 500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace osoby - plnění funkce knihovny - plnění práv a Adresa místa trvalého pobytu / bydliště Kontaktní adresa oprávněný správce oprávněný správce oprávněný správce povinností uživatelů a poskytovatele 257/2001 Sb., 4 - povinnost vést evidenci uživatelů, povinnost vydat knihovní řád se specifikací podmínek pro uživatele 500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace osoby - plnění funkce knihovny - plnění práv a povinností uživatelů a poskytovatele 257/2001 Sb., 4 - povinnost vést evidenci uživatelů, povinnost vydat knihovní řád se specifikací podmínek pro uživatele 500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace osoby - plnění funkce knihovny - plnění práv a povinností uživatelů a poskytovatele 257/2001 Sb., 4 - povinnost vést evidenci uživatelů, povinnost vydat knihovní řád se specifikací podmínek pro uživatele 500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace osoby - plnění funkce knihovny - plnění práv a povinností uživatelů a poskytovatele 7

8 3.5 Komunální odpad Jméno, popřípadě jména, příjmení / veřejný 185/2001 Sb., 17a - správa poplatku za komunální odpad 280/2009 Sb., 11 - pravomoci a Rodné číslo Adresa místa pobytu / veřejný / veřejný správce poplatku 185/2001 Sb., 17a - správa poplatku za komunální odpad 280/2009 Sb., 11 - pravomoci a správce poplatku 185/2001 Sb., 17a - správa poplatku za komunální odpad 280/2009 Sb., 11 - pravomoci a správce poplatku 3.6 Kronika obce Jméno, popřípadě jména, příjmení 132/2006 Sb., 1 (zákon o kronikách obcí) - povinnost vést kroniku obce 128/2000 Sb., 36a (zákon o obcích) - ocenění významných životních událostí Adresa místa trvalého pobytu / bydliště Povolání Fotografie občanů 132/2006 Sb., 1 (zákon o kronikách obcí) - povinnost vést kroniku obce 128/2000 Sb., 36a (zákon o obcích) - ocenění významných životních událostí občanů 132/2006 Sb., 1 (zákon o kronikách obcí) - povinnost vést kroniku obce 128/2000 Sb., 36a (zákon o obcích) - ocenění významných životních událostí občanů - eviduje se v případě, že přímo souvisí se zapisovanou událostí 132/2006 Sb., 1 (zákon o kronikách obcí) - povinnost vést kroniku obce 128/2000 Sb., 36a (zákon o obcích) - ocenění významných životních událostí občanů 3.7 Místní poplatky Jméno, popřípadě jména, příjmení / veřejný 565/1990 Sb., 14a, odst. 1, písm. a) - ohlášení poplatníka/plátce 8

9 Rodné číslo Identifikační číslo (IČO) Adresa místa pobytu Čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb / veřejný / veřejný / veřejný / veřejný 565/1990 Sb., 14a, odst. 1, písm. a) - ohlášení poplatníka/plátce (obecný identifikátor) 565/1990 Sb., 14a, odst. 1, písm. a) - ohlášení poplatníka/plátce (obecný identifikátor) 565/1990 Sb., 14a, odst. 1, písm. a) - ohlášení poplatníka/plátce 565/1990 Sb., 14a, odst. 1, písm. b) - ohlášení poplatníka/plátce 3.8 Ověřování podpisů a listin Jméno, popřípadě jména, příjmení 21/2006 Sb., 12, písm. c) - identifikace/ztotožnění žadatele 21/2006 Sb., 12, písm. c) - identifikace/ztotožnění žadatele Místo narození 21/2006 Sb., 12, písm. c) - identifikace/ztotožnění žadatele Adresa místa trvalého pobytu / bydliště 21/2006 Sb., 12, písm. d) - identifikace/ztotožnění žadatele Podpis 21/2006 Sb., 16, písm. f) - identifikace/ztotožnění žadatele 3.9 Pohřebnictví Jméno, popřípadě jména, příjmení / plnění smlouvy 256/2001 Sb., 21, odst. 1, písm. f), h) - evidence související s provozováním veřejného pohřebiště ( 21, písm. c), zák. Adresa místa trvalého pobytu / bydliště / plnění smlouvy / plnění smlouvy č. 265/2001 Sb.) 256/2001 Sb., 21, odst. 1, písm. f), h) - evidence související s provozováním veřejného pohřebiště ( 21, písm. c), zák. č. 265/2001 Sb.) 256/2001 Sb., 21, odst. 1, písm. f), h) - evidence související s provozováním veřejného pohřebiště ( 21, písm. c), zák. č. 265/2001 Sb.) 9

10 3.10 Smluvní vztahy Jméno, popřípadě jména, příjmení / plnění smlouvy 89/2012 Sb., 1856, odst. 1 - povinné označení smluvních stran Adresa místa trvalého pobytu / bydliště Identifikační číslo (IČO) / plnění smlouvy / plnění smlouvy / plnění smlouvy 89/2012 Sb., 1856, odst. 1 - povinné označení smluvních stran 3.11 Svobodný přístup k informacím Jméno, popřípadě jména, příjmení / veřejný Adresa místa trvalého pobytu / bydliště / pro doručování / veřejný / veřejný 106/1999 Sb., 14, odst. 2 - identifikační údaj žadatele 106/1999 Sb., 14, odst. 2 - identifikační údaj žadatele 106/1999 Sb., 14, odst. 2 - identifikační údaj žadatele 3.12 Účetnictví Jméno, popřípadě jména, příjmení 563/1991 Sb., 11, odst. 1 - údaj o účastnících účetního případu 235/2004 Sb., 29, odst. 1, písm.c) - označení osoby (daňový doklad) - Adresa místa trvalého pobytu / bydliště Daňové identifikační číslo (DIČ) specifikace 29, odst /1991 Sb., 11, odst. 1 - údaj o účastnících účetního případu 235/2004 Sb., 29, odst. 1, písm.c) - označení osoby (daňový doklad) - specifikace 29, odst /2004 Sb., 29, odst. 1, písm.d) - označení osoby (daňový doklad) 10

11 3.13 Územní plánování Jméno, popřípadě jména, příjmení 183/2006 Sb., 46, odst. 1, písm. a) - údaj umožňující identifikaci navrhovatele 500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace Adresa místa trvalého pobytu / bydliště osoby 183/2006 Sb., 46, odst. 1, písm. a) - údaj umožňující identifikaci navrhovatele 500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace osoby 183/2006 Sb., 46, odst. 1, písm. a) - údaj umožňující identifikaci navrhovatele 500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace osoby 3.14 Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Jméno, příjmení 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany Místo narození Adresa místa trvalého pobytu / bydliště Kontaktní telefon Zaměstnavatel (název, adresa, kontakt) dokumentace o zřízení VJ SDH obce 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany dokumentace o zřízení VJ SDH obce 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany dokumentace o zřízení VJ SDH obce 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany dokumentace o zřízení VJ SDH obce 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany dokumentace o zřízení VJ SDH obce 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany - náhrada ušlého výdělku dokumentace o zřízení VJ SDH obce 11

12 Zdravotní pojišťovna Rodné číslo Řidičské oprávnění skupiny Číslo řidičského průkazu Číslo profesního průkazu Kontaktní osoba pro případ mimořádné události (jméno, příjmení, adresa, kontaktní telefon) Číslo osvědčení o odborné způsobilosti Velikost obuvi Velikost uniformy (výška, obvod hrudníku, obvod pasu) oprávněný správce 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany - pojištění (odst. e)) dokumentace o zřízení VJ SDH obce - zdravotní způsobilost 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany - pojištění dokumentace o zřízení VJ SDH obce 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany - oprávnění k řízení techniky dokumentace o zřízení VJ SDH obce 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany - u řidičů jednotky dokumentace o zřízení VJ SDH obce 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany dokumentace o zřízení VJ SDH obce - odborná způsobilost informování kontaktní osoby zřizovatelem VJ SDH v případě vzniku mimořádné události subjektu údajů 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany dokumentace o zřízení VJ SDH obce - odborná způsobilost 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany Pokyn GŘ HZS ČR ze dne , kterým se stanový Řád výkonu služby v jednotlivých HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků (výstroj, výzbroj, OOPP) 133/1985 Sb., 29, odst. 1 - obce na úseku požární ochrany Pokyn GŘ HZS ČR ze dne , kterým se stanový Řád výkonu služby v jednotlivých HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků (výstroj, výzbroj, OOPP) 12

13 3.15 Volby Jméno, popřípadě jména, příjmení (i) 491/2001 Sb., 14 - vedení stálého seznamu voličů (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) (ii) 491/2001 Sb., 22 - obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) (iii) 491/2001 Sb., 22 - obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) (iv) 491/2001 Sb., 17 - členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, (i) 491/2001 Sb., 14 - vedení stálého seznamu voličů (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) (ii) 491/2001 Sb., 17 - členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 13

14 Místo trvalého pobytu Věk (i) 491/2001 Sb., 14 - vedení stálého seznamu voličů (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) (ii) 491/2001 Sb., 22 - obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) (iii) 491/2001 Sb., 22 - obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) (iv) 491/2001 Sb., 17 - členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 491/2001 Sb., 22 - obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu 14

15 Pohlaví Povolání Politická příslušnost 491/2001 Sb., 22 - obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu 491/2001 Sb., 22 - obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu 491/2001 Sb., 22 - obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 15

16 Podpis Míst narození Číslo občanského průkazu 491/2001 Sb., 22 - obsah kandidátní listiny (vzor dle vyhl.č. 59/2002 Sb.), (i) prohlášení o souhlasu s kandidaturou Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 491/2001 Sb., 17 - členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 491/2001 Sb., 17 - členství v OVK (vzor průkazu člena OVK dle vyhl.č. 59/2002 Sb.) Další související aplikované právní předpisy: 30/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 16

17 3.16 Zaměstnanci Příjmení 48/1997 Sb., 10, odst. 1, písm. c) - oznamovací povinnost plátců pojistného; 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb. (500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace zaměstnance v pracovně-právním Všechna dřívější příjmení Jméno Titul Místo narození Rodné číslo Pohlaví Trvalý pobyt Státní občanství Zdravotní pojišťovna Starobní důchod oprávněný správce vztahu 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění 48/1997 Sb., 10, odst. 1, písm. c) - oznamovací povinnost plátců pojistného; 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb. (500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace zaměstnance v pracovně-právním vztahu údaj pro komunikaci se zaměstnancem 262/2006 Sb. - platové tarify 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb. (500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace zaměstnance v pracovněprávním vztahu 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění 48/1997 Sb., 10, odst. 1, písm. c) - oznamovací povinnost plátců pojistného; 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění; 592/1992 Sb. 25, odst. 4) - vedení průkazné evidence o platbách pojistného 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění 48/1997 Sb., 10, odst. 1, písm. c) - oznamovací povinnost plátců pojistného; 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění; 262/2006 Sb. (500/2004 Sb., 18, odst. 2) - identifikace zaměstnance v pracovně-právním vztahu 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění 48/1997 Sb., 10, odst. 1, písm. c) - oznamovací povinnost plátců pojistného 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění 17

18 Doba vojenské činné služby Držitel ZTP/P Dosažené vzdělání Předchozí praxe ová adresa (pracovní) Telefonní číslo (pracovní) Telefonní číslo (soukromé) Invalidní důchod Stupeň invalidity Soustavná příprava na budoucí povolání Příjmení (nezletilé dítě) Jméno (nezletilé dítě) Rodné číslo (nezletilé dítě) Příjmení (zletilé dítě do 26 let) Jméno (zletilé dítě do 26 let) oprávněný správce oprávněný správce oprávněný správce 582/1991 Sb., 37, odst. 1 - záznamy pro účely důchodového pojištění 435/2004 Sb., 83 - plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 262/2006 Sb. - platové tarify (stanovení platu) 262/2006 Sb. - platové tarify (stanovení platu) pracovní prostředek pracovní prostředek komunikace se zaměstnancem 18

19 Rodné číslo (zletilé dítě do 26 let) Soustavná příprava na budoucí povolání Nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání Držitel ZTP/P Příjmení (manžel, manželka) Jméno (manžel, manželka) Název a adresa zaměstnavatele (manžel, manželka) Bankovní účet plnění smlouvy dle pracovní smlouvy pro zasílání mzdy / platu bezhotovostním bankovním převodem 3.17 Ubytovna Jméno, popřípadě jména, příjmení (i) plnění smlouvy (ii) plnění smlouvy, plnění právní (i) plnění smlouvy (ii) plnění smlouvy, plnění právní 89/2012 Sb., 1856, odst. 1 - povinné označení smluvních stran 89/2012 Sb., , Smlouva o ubytování 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, Domovní kniha 89/2012 Sb., 1856, odst. 1 - povinné označení smluvních stran 89/2012 Sb., , Smlouva o ubytování 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, Domovní kniha 19

20 Adresa místa trvalého pobytu / bydliště Číslo osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas) Počátek a konec ubytování Státní občanství (i) plnění smlouvy (i) plnění smlouvy (ii) plnění smlouvy, plnění právní (i) plnění smlouvy (ii) plnění smlouvy, plnění právní (i) 89/2012 Sb., 1856, odst. 1 - povinné označení smluvních stran 89/2012 Sb., , Smlouva o ubytování 89/2012 Sb., 1856, odst. 1 - povinné označení smluvních stran 89/2012 Sb., , Smlouva o ubytování 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, Domovní kniha 89/2012 Sb., , Smlouva o ubytování 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, Domovní kniha 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, Domovní kniha Kompletní dokumentace k GDPR je uložena v sídle organizace: Obec Proseč pod Ještědem, Proseč pod Ještědem 89, Český Dub. 4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) Obec jmenuje dle ustanovení čl. 37, odst. 1, písm. a) Nařízení (EU) 2016/679 pověřence pro ochranu osobních (DPO): Název: Místní akční skupina Podještědí z.s. IČO: Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub Výkonem funkce DPO pověřen: Ing. Petr Ponikelský tel.:

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU)

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) GDPR INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Obec Všelibice Právní subjektivita Obec DPO ANO Analýza rizik ANO DPIA NE Dokumentace

Více

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 Právní předpis Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Správní institut, s.r.o. Právní subjektivita společnost s ručením

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín 01 schválila: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání...

Více

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Kategorie osobních údajů. Mzdová a personální agenda.

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Kategorie osobních údajů. Mzdová a personální agenda. Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Mzdová a personální agenda Správce Účel

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Podještědské muzeum a knihovna, p.o. Právní subjektivita příspěvková organizace města DPO

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE Zápis k základnímu vzdělávání 1) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice

Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice 1. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím písm. c) zákon o obcích, zákon o svobodném přístupu k

Více

Zpracování osobních údajů občanů:

Zpracování osobních údajů občanů: Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 - obecné

Více

1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU

1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU 1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU písm. c) GDPR písm. b) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,

Více

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Mzdová a personální agenda. Bytové a nebytové hospodářství

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Mzdová a personální agenda. Bytové a nebytové hospodářství Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Mzdová a personální agenda Evidence obyvatel

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel Zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Dítě Nepředává se s výjimkou plnění povinné školní docházky v jiné než spádové škole podle ustanovení 36 zákona č. 561/2006 Sb. 10 let Průběh

Více

Záznam o činnostech zpracování

Záznam o činnostech zpracování Záznam o činnostech zpracování Evidence obyvatel (Registr obyvatel) Volby Jméno a kontaktní údaje správce Jméno a kontaktní údaje pověřence Účely zpracování Popis kategorií subjektů údajů Popis kategorií

Více

Č. agendy Název agendy Vedené MěÚ Právní základ zpracování Účel zpracování Přenositelnost Námitka Archivní doba 1 Poskytování informací dle zákona č.

Č. agendy Název agendy Vedené MěÚ Právní základ zpracování Účel zpracování Přenositelnost Námitka Archivní doba 1 Poskytování informací dle zákona č. Analýza působnosti Města Loštice z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Lošticích k 18.4.2018 Č. agendy Název agendy Vedené MěÚ Právní základ

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více

OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby

OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. CzechPOINT Správce / zpracovatel osobních údajů správce/zpracovatel správce správce správce/zpracovatel Účel zpracování

Více

4 kategorie subjektů údajů Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu MČ Praha 8.

4 kategorie subjektů údajů Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu MČ Praha 8. Správce: Úřad městské části Praha, Zenklova 1/35, Praha Libeň, 00, IČO: 0003, telefon: 05 111, email: posta@praha.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 05 53, email: eva.janeckova@praha.cz

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

Jmenné, identifikační, podpisy

Jmenné, identifikační, podpisy Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Cestovní doklady Evidence obyvatel Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

Kategorie osobních údajů. Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců. Doba uchování osobních údajů

Kategorie osobních údajů. Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců. Doba uchování osobních údajů Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků Účel zpracování Vedení

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků Účel zpracování Vedení

Více

Evidence obyvatel. Smlouvy. Evidence smluv týkajících se obce. Vedení evidence obyvatel. Občané obce s trvalým pobytem. Jakákoli fyzická osoba

Evidence obyvatel. Smlouvy. Evidence smluv týkajících se obce. Vedení evidence obyvatel. Občané obce s trvalým pobytem. Jakákoli fyzická osoba Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda obyvatel Smlouvy poplatků Spisová služba Vítání občánků, jubilea Zápisy ze zastupitelstva, rady a výborů Jsem

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

Jmenné, identifikační, podpisy

Jmenné, identifikační, podpisy Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Cestovní doklady Evidence obyvatel Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních

Více

Správce: Pověřenec: Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.

Správce: Pověřenec: Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce. Výkon státní zprávy na úseku občanských průkazů zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 1 účel zpracování EVIDENCE ŽADATELŮ (BADATELŮ) O NAHLÍŽENÍ DO DOKUMENTACE Zákon č. 4/004 Sb., o archivnictví a spisové službě 4 kategorie subjektů údajů 5 kategorie osobních údajů Žadatelé o nahlížení

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro

Více

Informace pro subjekty osobních údajů

Informace pro subjekty osobních údajů Informace pro subjekty osobních údajů Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslzsko, IČO 75082616 se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava jako správce osobních údajů dle nařízení

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků Účel zpracování Vedení

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Právní povinnost Ne Ne 609 Výpisy CzechPOINTU S10

Právní povinnost Ne Ne 609 Výpisy CzechPOINTU S10 Příloha č. 3 Systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v obcích I. stupně Název agendy Vedené OÚ Právní základ

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny BOZP Cestovní doklady Evidence obyvatel volebních komisí Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Název agendy Vedené OÚ Právní základ zpracování Účel zpracování Přenositelnost Námitka Archivní doba. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název agendy Vedené OÚ Právní základ zpracování Účel zpracování Přenositelnost Námitka Archivní doba. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Příloha č. 3 Systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v obcích I. stupně Název agendy Vedené OÚ Právní základ

Více

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100, IDDS: p43jdxf Právní tituly zpracovávání osobních údajů městysem Stádlec (čl. 6 GDPR) Systémová

Více

INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ Podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Jmenné, identifikační, podpisy

Jmenné, identifikační, podpisy Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny BOZP a školení Cestovní příkazy Evidence obyvatel volebních komisí Účel zpracování

Více

Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři, členové volebních komisí

Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři, členové volebních komisí Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda, odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Cestovní doklady Evidence obyvatel, vč. mrtvá evidence Účel

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ 1. Zajištění základního vzdělání 3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění základního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 4) Právním základem

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Cestovní doklady Evidence obyvatel Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních

Více

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy 1. MATRIKA vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

Více

Jmenné, identifikační, podpisy

Jmenné, identifikační, podpisy Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda, odměny zastupitelů, odměny BOZP Cestovní doklady Evidence obyvatel volebních komisí Účel zpracování Vedení mzdové

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Cestovní příkazy Evidence obyvatel Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních

Více

k rukám ministra spravedlnosti Vyšehradská PRAHA 2 Krajský/Městský soud 1 v... k rukám předsedy soudu adresa... NÁVRH NA JMENOVÁNÍ ZNALCEM 2

k rukám ministra spravedlnosti Vyšehradská PRAHA 2 Krajský/Městský soud 1 v... k rukám předsedy soudu adresa... NÁVRH NA JMENOVÁNÍ ZNALCEM 2 Ministerstvo spravedlnosti ČR nehodící škrtněte nebo vypusťte k rukám ministra spravedlnosti Vyšehradská 16 128 10 PRAHA 2 Krajský/Městský soud 1 v... k rukám předsedy soudu adresa...... NÁVRH NA JMENOVÁNÍ

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři, členové volebních komisí

Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři, členové volebních komisí Mzdová a personální agenda vč. odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Cestovní doklady Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Kategorie

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obec Čížkov, se sídlem Čížkov 53, 39301 Čížkov, IČ 00511323 Zákonnost zpracování POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Poskytování informací dle zákona

Více

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P.č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE Obecná ustanovení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále ON Kladno ) zpracovává a uchovává veškeré získané osobní údaje, a to

Více

Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v obci Oslavička

Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v obci Oslavička Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v obci Oslavička Název agendy Vedené OÚ Právní základ zpracování Účel zpracování Přenositelnost Námitka Archivní doba Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Více

Záznam o činnostech zpracování

Záznam o činnostech zpracování Záznam o činnostech zpracování Evidence obyvatel (Registr obyvatel) Volby Jméno a kontaktní údaje správce Jméno a kontaktní údaje pověřence Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Účely zpracování Popis kategorií

Více

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance Střední průmyslová škola zeměměřická Praha 9, Pod Táborem 300 Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance Škola, Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300, IČO: 61386278,

Více

Mzdová a personální agenda vč. odměny zastupitelů, odměny volebních komisí. Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři, členové volebních komisí

Mzdová a personální agenda vč. odměny zastupitelů, odměny volebních komisí. Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři, členové volebních komisí Mzdová a personální agenda vč. odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Cestovní doklady Evidence obyvatel Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Záznamy o činnostech zpracování Správce osobních údajů Pověřenec na ochranu osobních údajů Účel zpracování Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odstav. 1

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ

Více

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM 1

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM 1 Krajský soud v Hradci Králové k rukám předsedy soudu Československé armády 218 502 08 Hradec Králové ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM 1 Žadatel (titul, jméno a příjmení):... adresa:... OBOR, ODVĚTVÍ A SPECIALIZACE

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování Správce: Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Znojmo, příspěvková organizace Petra

Více

Správcem osobních údajů je: Obec Koclířov, IČ: , sídlem Koclířov 123, Koclířov (dále jen Správce ).

Správcem osobních údajů je: Obec Koclířov, IČ: , sídlem Koclířov 123, Koclířov (dále jen Správce ). PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle ustanovení článku 12,13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

Více

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám... 4 2.1 A115 - Evidence obyvatel

Více

Účel zpracování osobních údajů: Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů: Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚTVAR: KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 1. Zúčtování mezd Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů Sekundárně splnění pracovní smlouvy

Více

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů Informace o činnostech zpracování osobních údajů Správce osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 2801/6a, 612

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů

GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, příspěvková organizace (dále jen SUPSUH),IČO:60371749 jako správce osobních

Více

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek. spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka Sídlo:. IČ:.

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek. spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka Sídlo:. IČ:. Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek. spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka Sídlo:. IČ:. INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 527/2005 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 527/2005 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 527/2005 Sb. DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY V případě druhé a další žádosti podávané podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, s výjimkou

Více

Přehled zpracovávajících agend v obci Žernov

Přehled zpracovávajících agend v obci Žernov Přehled zpracovávajících agend v obci Žernov Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Účel zpracování Archivní doba Evidence obyvatel narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací

Více

SK Hlincovka, z.s. Hlincová Hora 5, Hlincová Hora IČO: , DIČ: CZ

SK Hlincovka, z.s. Hlincová Hora 5, Hlincová Hora IČO: , DIČ: CZ SK Hlincovka, z.s. Hlincová Hora 5, 373 71 Hlincová Hora IČO: 690 93 008, DIČ: CZ69093008 Záznamy o činnosti zpracování dle čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) Příloha č. 1 pokynu ředitele SUZ MV č. 34 /2018 Správa zařízení Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) Informace jsou zveřejněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce: Pověřenec: Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování vedení personální a mzdové agendy

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám... 4 2.1 A117 - Občanské průkazy...

Více

MĚSTYS HVĚZDLICE. Nové Hvězdlice Bohdalice, okres Vyškov ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTYSE HVĚZDLICE

MĚSTYS HVĚZDLICE. Nové Hvězdlice Bohdalice, okres Vyškov ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTYSE HVĚZDLICE MĚSTYS HVĚZDLICE Nové Hvězdlice 72 683 41 Bohdalice, okres Vyškov ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTYSE HVĚZDLICE Městys Hvězdlice je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření inominátní smlouvy

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Jmenné, identifikační, podpisy. určení zaměstnanci

Jmenné, identifikační, podpisy. určení zaměstnanci Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP + školení řidičů Evidence obyvatel Rušení trvalého pobytu Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti

Více

Účel zpracování osobních údajů: Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů: Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení: personální 1. Zúčtování mezd Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů Sekundárně

Více