BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE"

Transkript

1 6. Specifikace Venkovní data - Dosah v otevřeném prostoru: max. 80 m - Frekvence: 433 MHz - Rozsah teploty: -40 až +60 (při překročení těchto hodnot -/+ označení ---) - Rozlišení: Interval měření dálkový senzor: 60 sekund - Vlhkost: 20-99% - Rozlišení: 1% Vnitřní data - Interval měření teploty: 60 sekund - Interval měření tlaku: 10 minut - Rozsah měření vnitřní teploty: -10 do Rozlišení: Rozsah měření tlaku vzduchu: 300hPa 1100hPa - Rozlišení: 0.1hPa - Přesnost: 3hPa pod 800hPa-1100hPa - Vlhkost: 20-99% - Rozlišení: 1% Napájení Základní jednotka: 3x AA 1.5V LR6 Alkalické baterie Dálkový senzor: 2x AAA 1.5V LR03 Alkalické baterie T099 BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE Návod k použití MODEL Č.: WH1175/

2 1. Úvod 1.1 Obsah balení 1.2 Vlastnosti 2. Instalace 2.1 Instalace baterií 2.2 Montáž Základní jednotka Dálkový senzor 3. Přehled 3.1 Základní jednotka-lcd 3.2 Předpověď počasí 3.3 Ukazatel tlakové tendence 3.4 Nastavení citlivosti na tlak pro předpověď počasí 3.5 Ukazatel varování před bouří 3.6 Záznam ledu 3.7 Ukazatel teplotní tendence 3.8 Index pohodlí 4. Režimy programování 4.1 Režim nastavení 4.2 Režim alarmu 4.3 Min/Max režim 4.4 Režim při použití přídavných senzorů 5. Řešení problémů 6. Specifikace Tento manuál k obsluze je součástí produktu a měl by být uložen na bezpečném místě pro případné pozdější použití. Obsahuje důležité informace k nastavení a provozu. 5. Řešení problémů Otázka 1. Není zachycen žádný signál z dálkového senzoru Odpověď: Tento problém může mít více příčin, následující kroky by Vám jej měly pomoci vyřešit. 1.1 Ujistěte se, že baterie v dálkovém senzoru nejsou vybité. 1.2 Zmenšete vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem. 1.3 Vyjměte a opět vložte baterie ze základní jednotky i z dálkového senzoru a resetujte meteorologickou stanici podle postupu uvedeného v sekci č. 2 tohoto manuálu. 1.4 Tento problém může být také důsledkem rádiového rušení ve vašem sousedství, vyzkoušejte přemístit základní jednotku i dálkový senzor Otázka 2. Dálkové senzory přerušovaně vypadávají Odpověď: 1.5 Tento problém může být důsledkem rádiového rušení ve vašem sousedství, vyzkoušejte přemístit základní jednotku i dálkový senzor Otázka 3: Nesprávně naměřené hodnoty teploty nebo tlaku Zkontrolujte, popřípadě vyměňte baterie. Ujistěte se, že senzor není umístěn poblíž zdrojů tepla nebo chladu (topení, kamna, přímý sluneční svit,.) Nastavte hodnotu relativního tlaku v základní jednotce dle informací z ověřeného zdroje (dle předpovědi počasí v televizi či rádiu) *Poznámka: Toto je společný manuál k obsluze pro zařízení typu WH1285 a WH1286. WH1285 může přijímat a zobrazovat rádiem kontrolovaný čas a datum (RCC funkce). WH1286 zachovává všechny funkce WH1285, kromě funkce RCC. 2 11

3 4.2 Režim alarmu - V normálním režimu stiskněte tlačítko ALARM k zapnutí/vypnutí alarmu. Po zapnutí alarmu se zobrazí ikona a čas alarmu. Po vypnutí alarmu se zobrazí ikona a OFF. - V normálním režimu stiskněte tlačítko ALARM na 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení alarmu: rozbliká se zobrazení hodin, k nastavení zvolené hodiny použijte tlačítka + nebo MIN/MAX. Stiskněte tlačítko SET, rozbliká se zobrazení minut, k nastavení zvolené minuty použijte tlačítka + nebo MIN/MAX. Stiskněte tlačítko SET k potvrzení a opuštění režimu nastavení alarmu. 1. Úvod Děkujeme Vám za zakoupení této bezdrátové meteorologické stanice.. Meteorologická stanice se velice osvědčí při každodenním použití doma či v kanceláři. Vnější senzor je propojen 90 cm dlouhým kabelem, který může být umístěn pod uzavřeným oknem k zajištění dobrého propojení k vnějším součástem. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k použití, k plnému porozumění správné obsluhy vaší meteorologické stanice a výhodám plynoucí z jejích vlastností. Tento manuál k obsluze je součástí produktu a měl by být uložen na bezpečném místě pro případné pozdější použití. Obsahuje důležité informace k nastavení a provozu. 4.3 Režim MIN/MAX - Stiskněte tlačítko MIN/MAX k přepnutí zobrazení na zaznamenanou maximální či minimální hodnotu (tlaku vzduchu, vnější teploty, vnější vlhkosti a vnitřní teploty, vnitřní vlhkosti) - V režimu nastavení minima/maxima, stiskněte tlačítko MIN/MAX a podržte jej po 2 sekundy, individuální záznam minima či maxima bude resetován. 1.1 Obsah balení 1x Základní jednotka meteorologické stanice 1x Dálkový senzor (s držákem na stěnu) Upevňovací šrouby Návod k použití 4.4 Režim nastavení kanálu - Pokud jste zakoupili dodatečné dálkové senzory, stiskněte tlačítko + k zobrazení vnější teploty - Podržte tlačítko + a podržte jej po 3 sekundy ke znovu-naučení aktuálního signálu z kanálu senzoru. Pokud jste zakoupili dodatečné dálkové senzory, podržte tlačítko + po dobu 5 sekund ke znovu-naučení signálu ode všech senzorů. 1.2 Funkce 1) bezdrátové měření vnější i vnitřní teploty ( F nebo C) 2) bezdrátové měření vnější a vnitřní vlhkosti 3) digitální barometr (mmhg, hpa/mb, inhg) 4) Paměť max/min záznamu teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu 5) Rádiem kontrolovaný čas a datum, možnost ručního nastavení (WH1175) 6) Úspora - denní světlo, ruční nastavení (zap./vyp.) 7) Index pohodlí 8) Předpověď tendence počasí 9) Symbol předpovědi (slunečno, částečně oblačno, oblačno, déšť, sníh pokud je teplota nižší než 0 C, bouře (dešťová, sněhová) 10) Předpověď počasí založená na změnách barometrického tlaku 11) Časový alarm 12) Možnost příjmu informací až od 3 senzorů 13) Možnost zavěšení na stěnu nebo volného stání 14) Synchronizovaný okamžitý příjem 15) Ukazatel vybité baterie na přijímači 10 3

4 2. Instalace 2.1 Instalace baterií Poznámka: Všímejte si, prosím, polarity při vkládání/výměně baterií do jednotky, případná chyba může způsobit trvalé poškození. Používejte kvalitní alkalické baterie, dobíjecí baterie nejsou vhodné. 1) Vložte dvě AAA baterie do dálkového senzoru. Poté, co je dálkový senzor připojen ke zdroji napájení, bude odesílat data o počasí každých 8 s, osmkrát. Poté co je tato fáze učení dokončena, bude vysílač odesílat informace každých 48 s. 2) Vložte tři AA baterie do meteorologické stanice. Poté, co je základní jednotka připojena ke zdroji napájení, zazní krátké pípnutí a všechny LCD segmenty se rozsvítí přibližně na 4 sekundy, následně jednotka vstoupí do režimu učení k zapamatování bezpečnostních kódů senzorů. Pokaždé když je dálkový senzor připojen k napájení (například po výměně baterií), je nastaven náhodný bezpečnostní kód, který musí být synchronizován se základní jednotkou, aby byl možný příjem dat o počasí. 3) Vyčkejte 3 minuty nebo až do té doby, než se na meteorologické stanici zobrazí záznam vnější teploty. Nepoužívejte žádná tlačítka předtím, než dojde k příjmu dat z vnějšího senzoru. Bezdrátová meteorologická stanice může přijímat data až od 3 teplotních senzorů. Pokud jste zakoupili i dodatečné dálkové senzory, zopakujte krok 1) u všech těchto senzorů. Mezi zprovozněním jednotlivých senzorů nechávejte 10 sekundové časové rezervy. Bezdrátová meteorologická stanice očísluje senzory v závislosti na pořadí jejich nastavení, např. teplotu zaznamenanou prvním teplotním senzorem bude jednotka zobrazovat pod číslem 1. 4) Poté, v režimu učení základní jednotka spustí příjem rádiem kontrolovaného času. Přijímač spustí RCC (rádiem kontrolované příjímání času) po dobu maximálně 10 minut, a během této doby nebudou přijímána žádná data o počasí. Pokud nedojde k synchronizaci RCC signálu se základní jednotkou během 1 minuty, vyhledávání signálu bude zastaveno a bude automaticky znovu spouštěno každou hodinu, až do doby, kdy dojde k úspěšnému obdržení signálu. Řádné spojení se senzory bude nastaveno, jakmile se dokončí postup RCC příjímání. 5) Namontujte jednotlivé části, ujistěte se, že přijímač může neustále získávat signál z vysílače. K změření vnější teploty, umístěte vysílač ven. Bude vysílat data o teplotě ze své pozice. Poznámka: Nepoužívejte žádné z tlačítek na základní jednotce až do doby, než se zobrazí na LCD první soubor dat. To je důkazem, že základní jednotka se synchronizovala se senzory a systém je nyní funkční. Pokud dojde ke stisknutí některého tlačítka předtím, než stanice obdrží signál o teplotě, nebo byla provedena výměna baterií na dálkovém senzoru, prosím podržte tlačítko + na základní jednotce po dobu 3 sekund ke znovu-naučení současného senzoru Prosím počkejte 10 sekund před znovu-vložením baterie k řádnému resetování vysílače i přijímače. Poznámka pro rádiem kontrolovaný čas: Zobrazení času a data závisí na signálu poskytovaném vysoce přesnými vládou řízenými atomovými hodinami. Základní jednotka bude pokračovat ve vyhledávání rádiem kontrolovaného času každý den v 2:00, 8:00, 12:00 a hodin navzdory tomu, že nastavení času bylo provedeno manuálně. Pokud příjmu nebylo dosaženo, ikona rádiem kontrolovaného času se neobjeví, ale zařízení se bude o dosažení příjmu stále pokoušet. Pokud se příjmu podařilo dosáhnout, zachycený čas a datum přepíše ručně nastavené údaje 4 4. Režim programování Na základní jednotce se nachází 5 tlačítek pro jednoduchý provoz: Tlačítko SET, ALARM, MIN/MAX/-, +, SNOOZE/LIGHT. 4.1 Režim nastavení - Když je zařízení v normálním režimu, stiskněte krátce tlačítko SET ke změně zobrazení času a roku. - Když je zařízení v normálním režimu, stiskněte tlačítko SET a podržte jej 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení - V režimu nastavení stiskněte tlačítko SET k následujícímu nastavení v pořadí viz níže, stiskněte tlačítko + k výběru jednotek nebo zvýšení hodnot. Stiskněte tlačítko MIN/MAX ke snížení hodnoty: 1. Výběr z pěti jazyků pro denní zobrazení (Angličtina:EN Ruština:RU Němčina:GE Francouzština:FR Španělština:ES) 2. LCD úroveň kontrastu, nastavení úrovní od 1 do 8 (standard 4) 3. Časové pásmo 4. RCC zapnuto/vypnuto (rádiem kontrolovaný čas) 5. 12/24 hodin 6. DDMM/MMDD (Den Měsíc/Měsíc Den) 7. Rok ( ) 8. Měsíc 9. Datum 10. Hodina 11. Minuta 12. Zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita 13. Zobrazení tlaku vzduchu v jednotkách hpa, mmhg nebo v Hg 14. Nastavení hodnoty tlaku vzduchu od 800hPa do 1100hPa. 15. Nastavení hranice tlaku (standard 2hPa, viz kap. 3.4) 16. Nastavení hranice bouře (standard 4hPa, viz kap. 3.5) 17. Nastavení ikony předpovědi počasí - Po posledním úkonu v nastavení (nastavení ikony předpovědi počasí) se ručním nastavením vrátí do normálního režimu zobrazení. - Pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko po dobu 30 sekund nebo stisknete SNOOZE/LIGHT, z režimu nastavení se zařízení vrátí do normálního režimu zobrazení. 9

5 3.4 Ukazatel varování před bouří Hranici, kdy se spustí varování před bouří, je možné nastavit podle potřeby uživatele, v rozsahu 3-5hPa (standardní je 4hPa). Pokud pokles tlaku přesahuje tuto hranici 3 hodiny, aktivuje se předpověď bouře, aktivuje se také ikona značící varování před bouří. Poznámka: Prosíme, podílejte se na zachování životního prostředí řádnou likvidací použitých baterií a akumulátorů na určených sběrných místech. Nikdy baterie nelikvidujte pomocí ohně, hrozí riziko exploze, požáru nebo úniku nebezpečných chemikálií a výparů. 2.2 Montáž 3.5 Upozornění na možnost námrazy Tato ikona se zobrazí v případě, že se vnější teplota pohybuje v rozmezí -3 až 1 stupeň. Pokud jste zakoupili další dodatečné dálkové senzory, upozornění na námrazu zajišťuje 1. senzor Základní jednotka Pomocí jedné skládací nohy v zadní části jednotky, může být základní jednotka umístěna na jakýkoli rovný povrch, či namontována na stěnu na vybrané místo pomocí závěsných otvorů na zadní straně jednotky. Je důležité zkontrolovat, zda je v daném místě možné přijímat rádiem řízený signál, ještě před trvalým přimontováním kterékoli z jednotek Dálkový senzor 3.6 Index pohodlí Zařízení zobrazuje 3 symboly pro index pohodlí, v závislosti na vnitřní vlhkosti: RH<45% RH 45%~65% RH >65% Sucho Vlhko pohodlí Přední pohled Zadní pohled Teplotní senzor je odolný proti povětrnostním vlivům, ale ne voděodolný. K zajištění delší životnosti Vašeho senzoru, namontujte jej na částečně kryté místo, mimo dosah živlů. Ideální umístění pro senzory je pod okapy. Nemontujte dálkový senzor v přímém slunečním záření. Překážky jako zdi, beton a velké kovové objekty mají vliv na dosah zařízení. K montáži na stěnu, použijte 3 šrouby k připevnění nástěnného držáku, pak připojte dálkový senzor k držáku. 8 5

6 3. Přehled 3.2 Předpověď počasí 3.1 Základní jednotka-lcd Následující ilustrace zobrazuje normální LCD displej, za účelem popisu. Vítr Pokud klesá tlak vzduchu >=3mmHg/hPa během 3 hodin, zobrazí se ikona větru. Při každé náhlé nebo významné změně v tlaku vzduchu, ikony počasí se podle toho aktualizují, aby představovaly změnu v počasí. Pokud se ikony nemění, znamená to buď, že ke změně tlaku nedošlo, nebo byla změna příliš pomalá na to, aby ji meteorologická stanice zaznamenala. Neshoduje-li se zobrazená ikona počasí se skutečným počasím, nelze to považovat za chybu přístroje. Například, pokud je současné počasí zamračené a je zobrazena ikona deště, neznamená to, že je produkt vadný, protože neprší. Jednoduše to znamená, že poklesla hladina tlaku vzduchu a předpokládá se, že se počasí zhorší, ale nemusí nutně pršet. 3.3 Ukazatel tlakové tendence 1. Čas 2. Datum/den v týdnu 3. Vývoj tlaku 4. Upozornění na možnost námrazy 5. Ikona předpovědi počasí 6. Jednotka zobrazení tlaku 7. Šipka tendence počasí 8. Jednotka vlhkosti 9. Zobrazení vnitřní vlhkosti 10. Index pohodlí 11. Zobrazení vnitřní teploty 12. Zobrazení vnější teploty 13. Jednotka teploty 14. Ukazatel vybité baterie u základní jednotky 15. Zobrazení vnější vlhkosti 16. Číslo senzoru 17. Tlak 18. Ikona MIN/MAX 19. Čas alarmu 20. Odložení alarmu 21. Ikona alarmu 22. Ikona DCF věže signalizující radiem kontrolovaný příjem času Šipky jako ukazatelé tendence jsou umístěny vedle hodnoty tlaku vzduchu za účelem zobrazení tlakové tendence vzduchu a poskytování předpovědi počasí, u kterého se předpokládá zvýšení nebo snížení tlakové tendence. Šipka nahoru znamená, že tlak vzduchu se zvedá a předpokládá se zlepšení počasí. Šipka směrem dolů znamená, že tlak vzduchu klesá a předpokládá se zhoršení počasí. Základní jednotka měří tlak vzduchu každých 10 minut. Jestliže se tlak vzduchu nepřetržitě zvyšuje (během tří měření), bude zobrazena šipka směrem nahoru, pokud tlak vzduchu nepřetržitě klesá (tři měření), šipka bude směrem dolů, v jiných případech se šipka tendence nebude zobrazovat. 6 7

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE T100 BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE Návod k použití MODEL Č.: WH1285/WH1286 12 1 1. Úvod 1.1 Obsah balení 1.2 Vlastnosti 2. Instalace 2.1 Instalace baterií 2.2 Montáž 2.2.1 Základní jednotka 2.2.2 Dálkový

Více

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah 6 Technické specifikace Senzor: Vzdálenost přenosu ve volném prostoru: 100m max. Frekvence: 433MHz Rozsah teplot: -40 C až +65 C Rozlišení: 0,1 C Interval měření: 48s Krytí: IPX3 Napájení: 2xAAA 1,5V alkalická

Více

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT.

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT. WS 6750 uživatelský manuál meteostanice Prosím, pozorně si přečtěte pokyny k použití, abyste se seznámili s funkcemi a způsoby provozu před použitím jednotky. Technické detaily Šest kláves: MODE, +, -,

Více

Radiově řízená stanice Oracle

Radiově řízená stanice Oracle Radiově řízená stanice Oracle Funkce hodiny řízené signálem DCF-77 nastavení LCD kontrastu (8 úrovní) 12ti nebo 24ti hodinový ukazatel časové pásmo datum venkovní teplota pokojová teplota venkovní vlhkost

Více

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 1 OBSAH I) POPIS 3 1) OBSAH BALENÍ 3 2) FUNKCE 3 3) VLOŽENÍ BATERIÍ 3 4) POPIS TLAČÍTEK 3 5) NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ 4 6)

Více

Meteorologická stanice - GARNI 735

Meteorologická stanice - GARNI 735 Meteorologická stanice - GARNI 735 POPIS Meteorologická stanice s měřením vnitřní a vnější teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru, dešťových srážek a předpovědí počasí

Více

Uživatelský manuál Meteorologická stanice TECHNOLINE WS-2300

Uživatelský manuál Meteorologická stanice TECHNOLINE WS-2300 Uživatelský manuál Meteorologická stanice TECHNOLINE WS-2300 Obsah Obsah... 1 Úvodní upozornění:... 2 Požadavky na hardware PC:... 2 Obsah balení:... 2 Nastavení:... 2 Zapojení:... 2 Popis obrazovky:...

Více

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology) Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology) POPIS Meteorologická stanice s barevným inverzním V.A. displejem s ultra černým pozadím s možností volby nastavení zobrazení až z 256 barev.

Více

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

Bezdrátová meteorologická stanice RF-104 NÁVOD K POUŽITÍ

Bezdrátová meteorologická stanice RF-104 NÁVOD K POUŽITÍ BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE RF-104 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití I. VLASTNOSTI 3 II. POPIS VÝROBKU 3 III. OVLÁDÁNÍ 5 1. INSTALACE BATERIÍ 5 2. FUNKCE 5 A. ZÁKLADNÍ FUNKCE 5 B. RÁDIEM OVLÁDANÉ

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: RB 127

NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: RB 127 NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: RB 127 1. ÚVOD 1.1 BALENÍ OBSAHUJE 1.2 CHARAKTERISTIKA 2. INSTALACE 2.1 VLOŽENÍ BATERIÍ 2.2 MONTÁŽ 2.2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2.2.2 VZDÁLENÝ SENZOR 3. PŘEHLED 3.1 ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 831

Meteorologická stanice - VENTUS 831 Meteorologická stanice - VENTUS 831 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029. Návod k použití

Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029. Návod k použití Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029 Návod k použití 12 1 Přečtěte si prosím tento manuál pečlivě ještě před instalací meteorologické stanice. Obsah balení Opatrně rozbalte a vyjměte obsah: 1x hlavní

Více

Budík s meteostanicí DCF

Budík s meteostanicí DCF Budík s meteostanicí DCF CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Strana 1 z 12 1. Úvod Vaše nová profesionální bezdrátová meteorologická stanice se skládá ze základní stanice s vnitřními snímači pro teplotu v místnosti,

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Roman Gajda, Zahradní 14, 701 00 Ostrava 1, CZECH REPUBLIC tel. : (+ 420) 59 661 12 19 tel.: (+420) 603 18 18 41 e-mail: info@garni-meteo.cz PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Profesionální

Více

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 Obj. č.: 64 02 79 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném provedení se zobrazením času a data na dobře

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 155A

Meteorologická stanice - VENTUS 155A Meteorologická stanice - VENTUS 155A POPIS - displej o velikosti 104 x 70 mm - celkové rozměry (v x š x h) 194 x 117 x 27 mm bez stojánku - možnost krátkodobého 10 s osvětlení displeje při napájení na

Více

1. Instalace. Předmluva

1. Instalace. Předmluva Bezdrátová meteorologická stanice AMBIENTE 1. Instalace Předmluva Zakoupili jste si bezdrátovou meteorologickou stanici. Můžete tak sledovat klima v místnosti (teplota/vlhkost), měřit venkovní teplotu

Více

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 Obj. č.: 64 01 75 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném stříbrném provedení řízené rádiovým časovým signálem DCF-77

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-820, bílá obj. č. 123128

/CZ/ Meteostanice EWS-820, bílá obj. č. 123128 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Čas 5 Symbol radiového spojení 6 Symbol alarmu 7 Symbol baterie (základna) 8 Trend vývoje teploty v místnosti 9 Teplota v místnosti 10

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

BATERIOVÝ BLESK Digitalis Pro T400, T600

BATERIOVÝ BLESK Digitalis Pro T400, T600 BATERIOVÝ BLESK Digitalis Pro T400, T600 Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC Návod na montáž a údržbu BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC CZ verze 1.0 Obsah 1. Instalace 1.1. Seznam dílů 1.2. Displej a LED 1.3. Umístění 1.4. Elektrické zapojení 2. První spuštění 3. Funkce 3.1. Nastavení

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44 www.regulus.cz TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 CZ TP44 1. Popis Digitální termostat je vhodný k řízení teploty v obývacím pokoji a velmi snadno se ovládá. Umožňuje

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k obsluze,,meteostanice S3

Návod k obsluze,,meteostanice S3 Návod k obsluze,,meteostanice S3 1 Popis zařízení Pohled zepředu Barevné ikony předpovědi počasí Venkovní teplota Venkovní teplota Venkovní vlhkost Venkovní vlhkost Ukazatel tendence tlaku Ikona VF Kanál

Více

Digitální teploměry. Meteostanice. 7/2018 (N)

Digitální teploměry. Meteostanice.   7/2018 (N) www.solight.cz 7/2018 (N) Digitální teploměry TE85 Volitelná barva podvícení 2 úrovně podsvícení meteostanice s volitelnou barvou podsvícení displeje (bílá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrozelená,

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

Návod k obsluze. testo 610

Návod k obsluze. testo 610 Návod k obsluze testo 610 2 Krátký návod na testo 610 3 Krátký návod na testo 610 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vlhkostní a teplotní senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více

INTERNETOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE

INTERNETOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE INTERNETOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE S EXTERNÍM BEZDRÁTOVÝM ČIDLEM TEPLOTY NÁVOD K POUŽITÍ.Úvod Děkujeme vám za zakoupení této internetové meteostanice, která vám poskytne nejpřesnější dostupnou předpověď

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WS 1790. Prohlášení o shodě

NÁVOD K POUŽITÍ WS 1790. Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Rádiové zařízení s ustanovenými nařízeními vlády č. 426/2000 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení. Dovozce: HP TRONIC Zlín spol.

Více

BT010. Návod k použití Bezdrátový termostat.

BT010. Návod k použití Bezdrátový termostat. BT010 Návod k použití Bezdrátový termostat www.elbock.cz Montáž a výměna baterií A B - + AA AA Odklopte přední kryt vysílače. Vložte alkalické baterie 2 x 1.5 V AA. Pokud na vysílači bliká LED 3 x za 8

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 2 Funkce FrostGuard

Více

Bezdrátová meteostanice GALLERY s barevným displejem. Obj. č.: Vlastnosti. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky.

Bezdrátová meteostanice GALLERY s barevným displejem. Obj. č.: Vlastnosti. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Bezdrátová meteostanice GALLERY s barevným displejem Vlastnosti Měření venkovní teploty a vlhkosti pomocí bezdrátového venkovního vysílače (433 MHz) s dosahem až 40 m (v otevřeném prostoru) Možnost rozšíření

Více

PMD2P. Analogový bezdrátový PIR detektor pohybu s imunitou vůči zvířatům do 18kg. Instalační návod

PMD2P. Analogový bezdrátový PIR detektor pohybu s imunitou vůči zvířatům do 18kg. Instalační návod PMD2P Analogový bezdrátový PIR detektor pohybu s imunitou vůči zvířatům do 18kg Instalační návod Obsah 1 Popis...3 2 Instalace...3 3 Dvojitý ochranný mechanismus - zeď a kryt...3 4 Napájení bezdrátového

Více

T173 - Teploměr bezdrátový IN/OUT+vlhkoměr+hodiny WH0280

T173 - Teploměr bezdrátový IN/OUT+vlhkoměr+hodiny WH0280 Vážení zákazníci, Návod k obsluze T173 - Teploměr bezdrátový IN/OUT+vlhkoměr+hodiny WH0280 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Meteorologická stanice RAR 501. Obj. č.: 67 25 55

Meteorologická stanice RAR 501. Obj. č.: 67 25 55 Meteorologická stanice RAR 501 Úvod Obj. č. 67 25 55 Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup naší malé moderní meteorologické stanice s grafickou předpovědí počasí, kterou dodáváme se třemi

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 34 OBSAH Strana: Úvod... 2 Charakteristické vlastnosti... 2 Základní nastavení... 3 Výměna baterií... 4 LC-displej... 4 RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU... 5 Používání meteostanice...

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Vlastnosti. Meteostanice

Vlastnosti. Meteostanice Bezdrátová meteostanice Square Plus Obj. č.: 67 27 55 Vlastnosti 24-hodinový formátu zobrazení času (zobrazení sekund po jednom stisknutí tlačítka SUN) Zobrazení kalendáře den v týdnu, datum, měsíc (rok

Více

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka SCC124 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na

Více

Meteorologická stanice WS Obj. č.:

Meteorologická stanice WS Obj. č.: Účel použití Meteorologická stanice slouží k zobrazování rádiem kontrolovaného času, data a kalendáře, fáze měsíce, pokojové a venkovní teploty, pokojové a venkovní relativní vlhkosti vzduchu a informací

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

DAITEM DAITEM - BEZDRÁTOVÝ INTERCOM, OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY TECHNICKÁ DATA

DAITEM DAITEM - BEZDRÁTOVÝ INTERCOM, OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY TECHNICKÁ DATA DAITEM DAITEM - BEZDRÁTOVÝ INTERCOM, OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY intercom, zvonek kovový venkovní box bezdrátové spojení s vnitřním sluchátkem spojení s venkovním mikrofonem (bateriové napájení) možnost ovládání

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

Bezdrátová meteostanice Square. Obj. č.: Popis přístroje. Vložení a výměna baterií do venkovního senzoru. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Square. Obj. č.: Popis přístroje. Vložení a výměna baterií do venkovního senzoru. Rozsah dodávky Popis přístroje Meteorologická stanice Bezdrátová meteostanice Square Obj. č.: 67 27 54 LCD displej Tlačítka funkcí Venkovní senzor teploty Otvor pro zavěšení schránka pro baterie Vysouvací stojánek Vážený

Více

Rozložení tlačítek na Vašich hodinách se může l i š i t od vyobrazeného modelu.

Rozložení tlačítek na Vašich hodinách se může l i š i t od vyobrazeného modelu. RB 4571 CZ Hlavní jednotka (přijímač) A Tlačítko SNOOZE /LIGHT (opakování / světlo) B Tlačítko TEMP MAX / MIN (teplota max/min) C Tlačítko SET (řízení) D Tlačítko WAVE (vlny) E Tlačítko C / F F Tlačítko

Více

Návod k použití. Ovládací prvky a indikace A Základna 1. Čas 2. Teplota v místnosti 3. Den v týdnu + datum + kalendářní měsíc symbol

Návod k použití. Ovládací prvky a indikace A Základna 1. Čas 2. Teplota v místnosti 3. Den v týdnu + datum + kalendářní měsíc symbol A B 1 3 17 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 18 20 21 14 15 16 Návod k použití Ovládací prvky a indikace A Základna 1. Čas 2. Teplota v místnosti 3. Den v týdnu + datum + kalendářní měsíc symbol rádia signál

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si tento návod, který obsahuje důležité bezpečnostní informace. 1 Obsah 1) Obecné informace... 3 2)

Více

Technická příručka. Instalace Hygro Control. Montáž nebo výměna hygro termostatu

Technická příručka. Instalace Hygro Control. Montáž nebo výměna hygro termostatu Instalace Hygro Control Montáž nebo výměna hygro termostatu Tento postup musí provádět řádně kvalifikovaný technik, který má oprávnění pro obory elektrotechnika, hydraulika nebo chlazení. Společnost Zodiac

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Bezdrátový teploměr Wave 868 MHz. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vlastnosti

Bezdrátový teploměr Wave 868 MHz. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přístroj se skládá z teplotní stanice a z venkovního vysílače teplotních údajů. Bezdrátový teploměr Wave 868 MHz Otvor pro zavěšení LCD displej Schránka pro baterie Obj. č.: 67 24

Více

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod pečlivě uchovejte pro případné

Více

Bezdrátová DCF meteostanice. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vložení a výměna baterií venkovního senzoru. Rozsah dodávky.

Bezdrátová DCF meteostanice. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vložení a výměna baterií venkovního senzoru. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Meteorologická stanice Bezdrátová DCF meteostanice LCD displej Obj. č.: 51 59 89 Otvor pro zavěšení Tlačítka funkcí Venkovní senzor pro teplotu Tlačítka funkcí Schránka pro baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo:

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 60 79 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení pokojové a venkovní teploty včetně naměřených minimálních a

Více

NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY Obj. č.: 64 00 35 Sotva přehlédnutelné hodiny firmy Jumbo s velkým displejem (LCD), které zobrazují čas, datum,

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ

NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ OBSAH BALENÍ: Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér Návod k použití POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY: 1. Světelný senzor 2. Čočka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Senzor měření venkovní (pokojové) teploty s přenosem v rádiovém pásmu 433 MHz pro meteorologické stanice a jiná zařízení

NÁVOD K OBSLUZE. Senzor měření venkovní (pokojové) teploty s přenosem v rádiovém pásmu 433 MHz pro meteorologické stanice a jiná zařízení NÁVOD K OBSLUZE Senzor měření venkovní (pokojové) teploty s přenosem v rádiovém pásmu 433 MHz pro meteorologické stanice a jiná zařízení Obj. č.: 12 04 43 Univerzálně použitelný senzor měření venkovní

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NannyCam H32. Návod k 1 použití

NannyCam H32. Návod k 1 použití NannyCam H32 Návod k 1 použití Obsah balení: Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér Návod k použití Popis dětské jednotky: 1. Světelný senzor 2. Čočka

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Ovládací prvky a indikace

Ovládací prvky a indikace Ovládací prvky a indikace A Základna 1. venkovní teplota 2. symbol baterie 3. teplota v místnosti 4. čas 5. letní čas 6. symbol příjmu rádiového signálu 7. tlačítko = zvyšování nastavované hodnoty / střídání

Více

TP44 RF Návod na instalaci a použití Bezdrátový digitální programovatelný termostat TP44 RF TP44 RF

TP44 RF Návod na instalaci a použití Bezdrátový digitální programovatelný termostat TP44 RF TP44 RF www.regulus.cz TP44 RF Návod na instalaci a použití Bezdrátový digitální programovatelný termostat TP44 RF CZ TP44 RF 1. Popis Vysílač Přijímač Bezdrátový digitální termostat je vhodný k řízení teploty

Více

Návod k obsluze. testo 606-2

Návod k obsluze. testo 606-2 Návod k obsluze testo 606-2 2 Krátký návod na testo 606-2 3 Krátký návod na testo 606-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Teplotní a vlhkostní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Meteostanice typ

Meteostanice typ Meteostanice typ 30.3015 Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k zakoupení profesionální meteostanice TFA 30.3015, která poskytuje pokročilé zaznamenávání údajů a analýzu dat s možností měření až pěti venkovních

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Model: RC006 Bezdotykový Teploměr

Model: RC006 Bezdotykový Teploměr CZ NÁVOD K OBSLUZE Model: RC006 Bezdotykový Teploměr OBSAH Bezpečnostní instrukce Představení bezdotykového teploměru Instrukce před používáním Funkce Použití bezdotykového teploměru Zásady pro správné

Více

Návod na kamerový komplet pro monit.techniky, bat. 5 digitál Obj. č: 34035

Návod na kamerový komplet pro monit.techniky, bat. 5 digitál Obj. č: 34035 Návod na kamerový komplet pro monit.techniky, bat. 5 digitál Obj. č: 34035 https://www.luda.farm/products/surveillance/machinecam-mobility/ Technická specifikace: Součást balení Kamera Pracovní frekvence

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 3 Funkce FrostGuard

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

SWS 165 NÁVOD K OBSLUZE TENKÁ DOTYKOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE S BEZDRÁTOVÝM ČIDLEM V PÁSMU 868 MHZ

SWS 165 NÁVOD K OBSLUZE TENKÁ DOTYKOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE S BEZDRÁTOVÝM ČIDLEM V PÁSMU 868 MHZ SWS 165 NÁVOD K OBSLUZE TENKÁ DOTYKOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE S BEZDRÁTOVÝM ČIDLEM V PÁSMU 868 MHZ Tento jedinečný výrobek je určen pro každodenní použití v domácnosti nebo kanceláři po dlouhou dobu. Abyste

Více

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod Bezdrátová meteorologická stanice Obj. č.: 67 21 95 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší bezdrátové inteligentní meteorologické stanice s hodinami řízenými rádiovým časovým

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

METEOROLOGICKÁ STANICE Návod k obsluze ÚVOD Meteorologická stanice MeteoTronic Vám nabízí profesionální předpověď počasí na aktuální den a tři následující dny. Předpovědi počasí jsou stanovovány meteorology,

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Nastavení: 1. Nejprve do zařízení vložíme baterie. Všechny části LCD se na krátkou dobu rozsvítí. Následuje automatické nastavení vnitřních údajů na displeji

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více