Bezdrátová meteorologická stanice RF-104 NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátová meteorologická stanice RF-104 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE RF-104 NÁVOD K POUŽITÍ

2 Obsah návodu k použití I. VLASTNOSTI 3 II. POPIS VÝROBKU 3 III. OVLÁDÁNÍ 5 1. INSTALACE BATERIÍ 5 2. FUNKCE 5 A. ZÁKLADNÍ FUNKCE 5 B. RÁDIEM OVLÁDANÉ HODINY (RCC) 6 C. NASTAVENÍ HODIN/DNŮ V TÝDNU/BUDÍKU/ČASOVÉ ZÓNY/JEDNOTEK MĚŘENÍ TEPLOTY 6 D. NASTAVENÍ DATA 7 E. NASTAVENÍ TLAKU VZDUCHU 7 F. NASTAVENÍ RELATIVNÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY 8 3. DALŠÍ FUNKCE 8 A. ZÁZNAM BAROMETRICKÉHO TLAKU A STUPNICE TLAKU 8 B. SYMBOLY PŘEDPOVĚDI POČASÍ A TRENDU VÝVOJE POČASÍ 8 C. MĚŘENÍ RELATIVNÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY 10 D. FUNKCE DOSPÁVÁNÍ (SNOOZE) 10 E. VOLBA KANÁLU A RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ SIGNÁLU 10 F. ZOBRAZENÍ MĚSÍČNÍCH FÁZÍ 10 G. ZOBRAZENÍ MAX/MIN HODNOT TEPLOTY A VLHKOSTI 11 IV. ŘEŠENÍ DROBNÝCH PROBLÉMŮ 11 V. PRAVIDLA ÚDRŽBY A PÉČE O PŘÍSTROJ 11 VI. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 12 VI. SERVIS 12 2

3 I. Vlastnosti 1) Bezdrátové zobrazování teploty počasí a vlhkosti 2) Rádiem řízené hodiny (RCC) 3) Předpověď počasí 4) Určení trendu počasí 5) Zobrazení atmosférického tlaku v barech 6) Zobrazení měsíčních fází 7) Kalendář 8) Měření relativní nadmořské výšky 9) Tří-kanálové senzory (pro měření teploty a vlhkosti) 10) Vzdálený senzor pro měření teploty a vlhkosti 11) Denní maxima a minima teploty a vlhkosti 12) Zaznamenávání tlaku vzduchu 13) Budík s režimem probouzení 14) Zobrazení názvu dnů v 5 jazycích 15) Podsvícení displeje II. Popis výrobku A) Hlavní jednotka 1) LCD displej 2) Tlačítko MODE 3) Tlačítko SET/HIST 4) Tlačítko SNOOZE/DOWN 5) Tlačítko MAX/MIN/UP

4 B) LCD displej 1) Trend počasí 1 2) Ikona předpovědi počasí 3) Atmosférický tlak v barech 4) Režim probouzení 5) Budík 6) Indikace snímané oblasti 7) Příjem signálu 8) Historie barometru 3 9) Barometr / nadmořská výška 10) Teplota u hlavní jednotky 5 11) Teplota u vzdáleného senzoru 7 12) Číslo kanálu 13) Hodiny / datum 9 14) Týden / vteřiny 15) Vyrovnávání časové zóny 10 16) Měsíční fáze 17) Jednotky měření nadmořské výšky 12 18) Jednotky měření tlaku 19) Vlhkost u hlavní jednotky 11 20) MAX/MIN teplota a vlhkost u hlavní jednotky 21) Vlhkost u vzdálené jednotky 22) MAX/MIN teplota a vlhkost u vzdálené jednotky C) Vzdálený senzor (čelní strana) 1) Teplota 2) Vlhkost 3) Číslo kanálu 4) Kontrolka signálu 5) Tlačítko zapnutí / vypnutí. D) Vzdálený senzor (zadní strana) 1) Otvor pro uchycení šroubu pro připevnění na zeď 2) Přepínač kanálů 3) Místo uložení baterií 4

5 III. Ovládání 1. Instalace baterií Poznámka: Nejprve, prosíme, nainstalujte baterie do hlavní jednotky a až poté do vzdáleného senzoru. Vzdálený senzor totiž po zapnutí hledá po dobu 1 minuty signál hlavní jednotky. Pokud se během této doby na vzdáleném senzoru neobjeví venkovní teplota, zkuste přiblížit hlavní jednotku a znovu vložte baterie. A. Hlavní jednotka a) Odstraňte kryt uložení baterií b) Vložte 3 ks AA baterií - dbejte přitom pozor na polaritu baterií c) Vraťte zpět kryt uložení baterií. B. Vzdálený senzor a) Odstraňte kryt uložení baterií b) Vyberte vysílací kanál c) Vložte 2 ks AAA baterií d) Vraťte zpět kryt uložení baterií. Poznámka: - hlavní jednotka sbírá data až ze 3 senzorů a detekuje teplotu ze vzdáleného senzoru. Další přídavné senzory je možno dokoupit zvlášť. Pokud používáte více než jeden senzor, zvolte pro každý senzor jiný kanál; - hlavní jednotka začne vyhledávat signál do jedné minuty po nainstalování baterií - ujistěte se proto, že do jedné minuty po nainstalování baterií v hlavní jednotce budou nainstalovány baterie i ve vzdáleném senzoru; - toto zařízení nesmí být napájeno dobíjecími bateriemi. Nejoptimálnějším zdrojem napájení jsou alkalické baterie, které dokáží prodloužit životnost přístroje. Pokud LCD displej září mdle nebo je podsvícení slabé, vyměňte ihned baterie. 2. Funkce A. Základní funkce Ovládání menu: funkce jednotlivých tlačítek jsou odlišné v jednotlivých režimech. Po 8 vteřinách bez stisknutí některého z tlačítek se přístroj automaticky navrátí do základního menu. 5

6 a) Tlačítko MODE: Stiskněte pro přepínání mezi: režim Času - režim Kalendář - režim Tlak vzduchu - režim Relativní nadmořská výška. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 vteřiny pro zahájení vyhledávání rádiového signálu pro nastavení času. b) Tlačítko SET/HIST: Tímto tlačítkem se provádí dotaz na nahrání hodnoty atmosférického tlaku vzduchu jako základní hodnoty. Tímto tlačítkem se také provádí měření relativní nadmořské výšky. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 vteřiny pro vstup do nastavení položek. Tohoto tlačítka také použijte pro potvrzení nastavovaných hodnot. c) Tlačítko MAX/MIN/UP: Tímto tlačítkem se vyvolává maximální a minimální teplota a vlhkost jako základní hodnota. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 vteřiny pro vynulování uložených hodnot MAX a MIN. V režimu nastavení toto tlačítko slouží zároveň pro nastavování hodnot směrem nahoru. d) Tlačítko SNOOZE/DOWN: Tímto tlačítkem se vyvolávají čísla kanálů. Slouží také k zapínání a vypínání budíku pokud vyzvání. V režimu nastavení toto tlačítko slouží zároveň pro nastavování hodnot směrem dolů. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 vteřiny pro příjem signálu ze vzdáleného senzoru. B. Rádiem ovládané hodiny (RCC) a) Tento výrobek má zobrazování hodin a data založeno na příjmu radio-signálu nebo přijímá automaticky vstup prostřednictvím Německé organizace poskytující oficiální čas (DCF). b) Pokud senzor obdrží radio-signál, nastavte na přístroji příslušnou časovou zónu se správným časovým posunem. c) Stiskněte a podržte tlačítko MODE déle než 3 vteřiny pro přepnutí na ruční vyhledávání radio-signálu. Ikona příjmu signálu se zobrazí na displeji. d) Přístroj vyhledává signál každý den automaticky v 1.00 hodinu ráno a automaticky upravuje správný čas. C. Nastavení hodin/dnů v týdnu/budíku/časové zóny/jednotek měření teploty Pokud se nacházíte mimo dosah radio-signálu pro automatické nastavení času a data, je možné tyto údaje nastavit ručně. 6

7 a) Stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu Času - Indikace snímané oblasti se objeví na displeji. b) Stiskněte a podržte tlačítko SET déle než 3 vteřiny pro vstup do nastavování režimu času - ikona "24H" se objeví na displeji. c) Odděleně postupně nastavte: 24h/12h formát, hodiny, minuty, vteřiny (nebo týden), zapnutí/vypnutí budíku, nastavení času budíku (hodiny, minuty), hodinový posun časové zóny (+/- 23 hodin), jednotky zobrazení času. d) Používejte tlačítka UP nebo DOWN pro změnu hodnot položek v režimu nastavování. e) Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení nastavované položky a pro přechod na další položku. Poznámka: pokud se objeví na displeji vteřiny, stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro přepnutí mezi zobrazením času s vteřinami nebo času a dnů v týdnu; pokud se objeví na displeji číslo týdne, stiskněte tlačítko SET pro změnu jazyka zobrazení dnů v týdnu - stisknutím tlačítka UP nebo DOWN můžete vybrat mezi 5 různými jazyky (E - Angličtina, S - Španělština, I - Italština, F - Francouzština, D - Němčina) D. Nastavení data a) Stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu Kalendáře. Indikace snímané oblasti se zobrazí na displeji. b) Stiskněte a podržte tlačítko SET déle než 3 vteřiny pro vstup do nastavování data - ikona "2007" se objeví na displeji. c) Odděleně postupně nastavte rok, měsíc, den. d) Používejte tlačítka UP nebo DOWN pro změnu hodnot položek v režimu nastavování. e) Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení nastavované položky a pro přechod na další položku. E. Nastavení tlaku vzduchu a) Stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu Atmosférického tlaku vzduchu. Indikace snímané oblasti se zobrazí na displeji. b) Stiskněte a podržte tlačítko SET déle než 3 vteřiny pro vstup do nastavování tlaku vzduchu - ikona tlaku vzduchu se zobrazí na displeji. c) Nastavte jednu z nabízených jednotek: mb/hpa (barometrický tlak v Hektopascalech) a inhg (barometrický tlak ve rtuťových sloupcích). d) Pomocí tlačítek UP nebo DOWN můžete měnit hodnoty nastavovaných položek. e) Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení nastavovaných hodnot a pro vstup do úpravu dat tlaku vzduchu. 7

8 f) Pomocí tlačítek UP nebo DOWN upravte hodnoty tlaku vzduchu tak, aby co nejlépe vyhovovaly rozpětí od 700 mb/hpa do 1050 mb/hpa nebo od inhg do inhg podle detektoru tlaku vzduchu. g) Stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavené údaje a přejdete na další položku. F. Nastavení Relativní nadmořské výšky a) Stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu Relativní nadmořská výška. Základní nastavená hodnota je "0" metrů. b) Stiskněte a podržte tlačítko SET déle než 3 vteřiny pro vstup do nastavování měřicích jednotek - nápis "METER" se objeví na displeji. c) Nastavte jednu z nabízených jednotek: METER (metry) nebo FEET (stopy). d) Pomocí tlačítek UP nebo DOWN můžete měnit hodnoty nastavovaných položek. e) Stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavené hodnoty a přejdete do režimu úpravy nadmořské výšky. f) Pomocí tlačítek UP nebo DOWN upravte data nadmořské výšky, tak aby co nejlépe vyhovovaly nabízenému rozpětí: od -100 do 2500 metrů nebo od -328 do 8200 stop. g) Stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavené hodnoty a automaticky přejdete na další položku. Poznámka: relativní nadmořská výška je vypočtena ze vztahu aktuálního nastavení barometrického tlaku a nadmořské výšky. 3. Další funkce A. Záznam barometrického tlaku a stupnice tlaku a) Stiskněte tlačítko SET/HIST pro záznam aktuálního barometrického tlaku postupně od 0 hodin do posledních 12 hodin. b) Stupnice tlaku zobrazuje vizuálně aktuální a nedávné změny tlaku pomocí různých kontrastů částí stupnice - každý malý čtvereček představuje 2 hpa nebo 0.06 inhg. B. Symboly předpovědi počasí a trendu vývoje počasí a) Přístroj používá 7 různých symbolů, které se zobrazují v horní části LCD displeje, a které představují následující: SLUNEČNO den noc 8

9 PŘECHOD ZE SLUNEČNA DO OBLAČNA den noc OBLAČNO DEŠTIVO SNĚŽENÍ b) Tento přístroj dokáže připravit předpověď počasí pro následujících hodin v okolí do km. Předpověď je založena na zkoumání barometrického trendu. Poznámka: - Přístroj používá symboly dne a noci, které se mění podle následujícího systému: symbol noci je zobrazen od 6 hodin večer do 6 hodin ráno. V ostatní čas je zobrazen symbol dne. - Pokud je teplota 2 C nebo nižší, změní se symbol "Deštivo" na "Sněžení". - Různé pozice senzoru nebo vnější okolnosti mohou způsobovat různé naměřené hodnoty barometrického tlaku. Čím déle bude přístroj a senzor ponechán na jednom místě, tím preciznější a přesnější předpovědi a informace bude poskytovat. Klimatické změny mohou být různé v různých oblastech a ročních obdobích. Přesnost obecné předpovědi počasí, založené na zkoumání barometrického tlaku je více než 75 %. - Když se symboly různých druhů počasí se mění z jednoho na druhý, znamená to, že se počasí buď zlepšuje, nebo zhoršuje. c) Trend vývoje počasí Hlavní jednotka sleduje výkyvy barometrického tlaku každých 30 minut a nalevo od symbolů počasí je tento trend zobrazen. Pokud kontrolní šipka stoupá, počasí se zlepšuje; pokud kontrolní šipka míří přímo, počasí je stálé; pokud kontrolní šipka klesá, počasí se zhoršuje. 9

10 C. Měření relativní nadmořské výšky Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do režimu Měření relativní nadmořské výšky. Stisknutím tlačítka SET/HIST provedete test na aktuální nadmořskou výšku daného místa. V praxi se barometrický tlak mění konstantně a klima je nestálé, což je způsobeno chybou měření (ve výškách méně než 100 m). Po provedení nastavení, umístěte přístroj na jiné místo, aby mohlo měření proběhnout tak brzo, jak jen to bude možné. Výsledek měření je výškovým rozdílem mezi 2 různými místy. D. Funkce Dospávání (Snooze) Pokud začne budík zvonit, symbol budíku se objeví na displeji a budíku bude zvonit po dobu 1 minuty. Pokud během této doby stisknete tlačítko SNOOZE/DOWN, zastavíte tím zvonění a aktivujete funkci Dospávání. Stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka pouze vypnete budík a zastavíte zvonění. Během režimu Dospávání, je na displeji zobrazen symbol "Zz" a budík začne opět zvonit po 5 minutách - celý tento principem se může opakovat maximálně 5x, dokud režim Dospávání nevypnete. Režim Dospávání ukončíte stisknutím tlačítka SNOOZE/DOWN. Po stisknutí tohoto tlačítka symbol "Zz" z displeje zmizí. E. Volba kanálu a ruční vyhledávání signálu a) Pokud jste mimo režim nastavování jakékoliv funkce, stiskněte tlačítko SNOOZE/DOWN pro přepnutí mezi kanály CH1, CH2 a CH3. Pokud je nalezen pouze jediný kanál, není funkce přepínání mezi kanály umožněna. b) Hlavní jednotka není schopna krátkodobě ani dlouhodobě přijímat signál pokud je v jejím okolí elektro-magnetické rušení, jsou slabé baterie nebo se nachází příliš daleko od senzoru. Stisknutím tlačítka SNOOZE/DOWN snadno zkontrolujete, zda každý kanál pracuje správně. Stiskněte a podržte tlačítko SNOOZE/DOWN déle než 3 vteřiny pro zahájení vyhledávání signálu. Pokud vzdálený senzor nepracuje správně, zkontrolujte kanál a baterie - po jejich zkontrolování znovu spárujte vzdálený senzor s hlavní jednotkou. Poznámka: Po vložení baterií, začne hlavní jednotka vyhledávat signál ze vzdáleného senzoru automaticky. Pokud používáte více než jeden vzdálený senzor, vyberte pro každý senzor jiný vysílací kanál. F. Zobrazení měsíčních fází a) Aktuální měsíční fáze jsou měněny automaticky, v závislosti na nastaveném datu. b) Pokud je na displeji zobrazen symbol celého měsíce, jedná se o nový měsíc (měsíc v první čtvrti) - pokud na displeji není žádný symbol, jedná se o úplněk. 10

11 G. Zobrazení MAX/MIN hodnot teploty a vlhkosti a) Stiskněte tlačítko MAX/MIN - symbol MAX a maximální teplota a vlhkost aktuálního dne se zobrazí na displeji b) Stisknete-li tlačítko MAX/MIN ještě jednou, zobrazí se symbol "MIN" a minimální teplota aktuálního dne na displeji. c) Stisknutím a podržením tlačítka MAX/MIN na dobu delší než 3 vteřiny, vynulujete záznamy maximálních a minimálních teplot. d) Hlavní jednotka vynuluje automaticky hodnoty maximální teploty a vlhkosti každý den ráno před 8. hodinou. Hodnoty minimální tepoty a vlhkosti jsou pak automaticky vynulovány každý den před 8. hodinou večerní. IV. Řešení drobných problémů Problém: Hlavní jednotka nezobrazuje teplotu a vlhkost vzdáleného senzoru. Řešení: 1. Stiskněte a podržte tlačítko SNOOZE/DOWN déle než 3 vteřiny pro zahájení ručního hledání signálu. 2. Zkontrolujte baterie a případně je vyměňte - nejdříve v hlavní jednotce, poté ve vzdáleném senzoru. 3. Umístěte vzdálený senzor blíže hlavní jednotce, případně dále od zdrojů elektromagnetického rušení. 4. Ujistěte se, že používáte správné a nové baterie a že nepoužíváte dobíjecí baterie. 5. Umístěte hlavní jednotku a vzdálený senzor tak, aby mezi nimi bylo co nejméně překážek, jako například dveří, stěn, nábytku, které by mohly zeslabovat signál. V. Pravidla údržby a péče o přístroj vyhněte se extrémním teplotám, vibracím a otřesům, abyste zabránili zničení přístroje; displej přístroje čistěte pouze měkkou, vlhkou látkou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí prostředky, které mohou poškrábat displej a či kryt přístroje; neponořujte přístroj do vody; nevystavujte přístroj zbytečnému horku nebo chladu jeho umístěním do trouby či ledničky; neotvírejte kryt přístroje a nepokoušejte se jej sami opravovat. 11

12 VI. Technické specifikace Rozpětí měřené teploty: - Hlavní jednotka: -5 C - 55 C - Vzdálený senzor: -30 C - 80 C Rozpětí měřené vlhkosti: - Hlavní jednotka: % - Vzdálený senzor: % Odchylka měření teplot: +-1 C Odchylka měření vlhkosti: +-5 % Přenosová vzdálenost: více než 30 metrů (bez překážek) Přenosová frekvence: 433 MHz Napájení: - Hlavní jednotka: 3 ks baterií typu AA 1,5 V - Vzdálený senzor: 2 ks baterií typu AAA 1,5 V Rozměry / Váha (bez baterií): - Hlavní jednotka: 185x85x36 mm / 230 g - Vzdálený senzor: 95x60x21 mm / 60 g Pracovní teplota: 0 C - 50 C Skladovací teplota: -10 C - 60 C Kalendář: Interval zjišťování teploty a vlhkosti: - Hlavní jednotka: - každé 4 minuty - Vzdálený senzor: - každé 3 minuty Řízení času: - Germany DCF Jednotky barometru: mb/hpa nebo inhg Jednotky nadmořské výšky: metry nebo stopy Jednotky teploty: C nebo F Vysílací kanály: CH1, CH2, CH3 VI. Servis 12

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT.

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT. WS 6750 uživatelský manuál meteostanice Prosím, pozorně si přečtěte pokyny k použití, abyste se seznámili s funkcemi a způsoby provozu před použitím jednotky. Technické detaily Šest kláves: MODE, +, -,

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

1. Instalace. Předmluva

1. Instalace. Předmluva Bezdrátová meteorologická stanice AMBIENTE 1. Instalace Předmluva Zakoupili jste si bezdrátovou meteorologickou stanici. Můžete tak sledovat klima v místnosti (teplota/vlhkost), měřit venkovní teplotu

Více

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah 6 Technické specifikace Senzor: Vzdálenost přenosu ve volném prostoru: 100m max. Frekvence: 433MHz Rozsah teplot: -40 C až +65 C Rozlišení: 0,1 C Interval měření: 48s Krytí: IPX3 Napájení: 2xAAA 1,5V alkalická

Více

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE. Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití SM-004 METEOSTANICE Ref.č. : 990004 Rév. 1.00-25/01/12 1 OBSAH I) POPIS 3 1) OBSAH BALENÍ 3 2) FUNKCE 3 3) VLOŽENÍ BATERIÍ 3 4) POPIS TLAČÍTEK 3 5) NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ 4 6)

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE T100 BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE Návod k použití MODEL Č.: WH1285/WH1286 12 1 1. Úvod 1.1 Obsah balení 1.2 Vlastnosti 2. Instalace 2.1 Instalace baterií 2.2 Montáž 2.2.1 Základní jednotka 2.2.2 Dálkový

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE 6. Specifikace Venkovní data - Dosah v otevřeném prostoru: max. 80 m - Frekvence: 433 MHz - Rozsah teploty: -40 až +60 (při překročení těchto hodnot -/+ označení ---) - Rozlišení: 0.1 - Interval měření

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE Časové údaje: volba 12 nebo 24hodinového formátu Zobrazení data a dne v týdnu Nepřetržitý kalendář až do roku 2099 Dva budíky Automatická funkce opakovaného buzení Barometr:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WS 1790. Prohlášení o shodě

NÁVOD K POUŽITÍ WS 1790. Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Rádiové zařízení s ustanovenými nařízeními vlády č. 426/2000 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení. Dovozce: HP TRONIC Zlín spol.

Více

Meteorologická stanice - GARNI 735

Meteorologická stanice - GARNI 735 Meteorologická stanice - GARNI 735 POPIS Meteorologická stanice s měřením vnitřní a vnější teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru, dešťových srážek a předpovědí počasí

Více

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology) Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology) POPIS Meteorologická stanice s barevným inverzním V.A. displejem s ultra černým pozadím s možností volby nastavení zobrazení až z 256 barev.

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 831

Meteorologická stanice - VENTUS 831 Meteorologická stanice - VENTUS 831 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Roman Gajda, Zahradní 14, 701 00 Ostrava 1, CZECH REPUBLIC tel. : (+ 420) 59 661 12 19 tel.: (+420) 603 18 18 41 e-mail: info@garni-meteo.cz PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Profesionální

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 155A

Meteorologická stanice - VENTUS 155A Meteorologická stanice - VENTUS 155A POPIS - displej o velikosti 104 x 70 mm - celkové rozměry (v x š x h) 194 x 117 x 27 mm bez stojánku - možnost krátkodobého 10 s osvětlení displeje při napájení na

Více

Radiově řízená stanice Oracle

Radiově řízená stanice Oracle Radiově řízená stanice Oracle Funkce hodiny řízené signálem DCF-77 nastavení LCD kontrastu (8 úrovní) 12ti nebo 24ti hodinový ukazatel časové pásmo datum venkovní teplota pokojová teplota venkovní vlhkost

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Strana 1 z 12 1. Úvod Vaše nová profesionální bezdrátová meteorologická stanice se skládá ze základní stanice s vnitřními snímači pro teplotu v místnosti,

Více

Návod k obsluze. testo 610

Návod k obsluze. testo 610 Návod k obsluze testo 610 2 Krátký návod na testo 610 3 Krátký návod na testo 610 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vlhkostní a teplotní senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více

Návod k obsluze,,meteostanice S3

Návod k obsluze,,meteostanice S3 Návod k obsluze,,meteostanice S3 1 Popis zařízení Pohled zepředu Barevné ikony předpovědi počasí Venkovní teplota Venkovní teplota Venkovní vlhkost Venkovní vlhkost Ukazatel tendence tlaku Ikona VF Kanál

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029. Návod k použití

Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029. Návod k použití Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029 Návod k použití 12 1 Přečtěte si prosím tento manuál pečlivě ještě před instalací meteorologické stanice. Obsah balení Opatrně rozbalte a vyjměte obsah: 1x hlavní

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Rozložení tlačítek na Vašich hodinách se může l i š i t od vyobrazeného modelu.

Rozložení tlačítek na Vašich hodinách se může l i š i t od vyobrazeného modelu. RB 4571 CZ Hlavní jednotka (přijímač) A Tlačítko SNOOZE /LIGHT (opakování / světlo) B Tlačítko TEMP MAX / MIN (teplota max/min) C Tlačítko SET (řízení) D Tlačítko WAVE (vlny) E Tlačítko C / F F Tlačítko

Více

Meteorologická stanice RH 7 Charakteristika

Meteorologická stanice RH 7 Charakteristika Meteorologická stanice RH 7 Charakteristika - Meteorologická stanice: Přístroj sbírá data o atmosférickém tlaku a předpovídá počasí každou hodinu. Předpověď je na displeji zobrazena graficky slunečno,

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Bezdrátová meteostanice KLASIK Model: RS8706E3 Návod k použití

Bezdrátová meteostanice KLASIK Model: RS8706E3 Návod k použití Bezdrátová meteostanice KLASIK Model: RS8706E3 Návod k použití CZ Přehled zobrazovaných údajů Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

Uživatelský manuál Meteorologická stanice TECHNOLINE WS-2300

Uživatelský manuál Meteorologická stanice TECHNOLINE WS-2300 Uživatelský manuál Meteorologická stanice TECHNOLINE WS-2300 Obsah Obsah... 1 Úvodní upozornění:... 2 Požadavky na hardware PC:... 2 Obsah balení:... 2 Nastavení:... 2 Zapojení:... 2 Popis obrazovky:...

Více

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 Obj. č.: 64 02 79 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném provedení se zobrazením času a data na dobře

Více

SWS 165 NÁVOD K OBSLUZE TENKÁ DOTYKOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE S BEZDRÁTOVÝM ČIDLEM V PÁSMU 868 MHZ

SWS 165 NÁVOD K OBSLUZE TENKÁ DOTYKOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE S BEZDRÁTOVÝM ČIDLEM V PÁSMU 868 MHZ SWS 165 NÁVOD K OBSLUZE TENKÁ DOTYKOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE S BEZDRÁTOVÝM ČIDLEM V PÁSMU 868 MHZ Tento jedinečný výrobek je určen pro každodenní použití v domácnosti nebo kanceláři po dlouhou dobu. Abyste

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-820, bílá obj. č. 123128

/CZ/ Meteostanice EWS-820, bílá obj. č. 123128 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Čas 5 Symbol radiového spojení 6 Symbol alarmu 7 Symbol baterie (základna) 8 Trend vývoje teploty v místnosti 9 Teplota v místnosti 10

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Budík s meteostanicí DCF

Budík s meteostanicí DCF Budík s meteostanicí DCF CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC Návod na montáž a údržbu BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC CZ verze 1.0 Obsah 1. Instalace 1.1. Seznam dílů 1.2. Displej a LED 1.3. Umístění 1.4. Elektrické zapojení 2. První spuštění 3. Funkce 3.1. Nastavení

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

JS-230 šachové hodiny ID: 28276

JS-230 šachové hodiny ID: 28276 JS-230 šachové hodiny ID: 28276 FUNKCE - Režim odpočítávání času, čas definovaný uživatelem. Maximální čas 9h59m59s. - Režim počítání času, maximální čas 9h59m59s. - Čas lze upravovat během přestávky.

Více

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si tento návod, který obsahuje důležité bezpečnostní informace. 1 Obsah 1) Obecné informace... 3 2)

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

SEIKO kompaktní metronom DM 90 Návod k použití

SEIKO kompaktní metronom DM 90 Návod k použití SEIKO kompaktní metronom DM 90 Návod k použití Děkujeme za nákup kompaktního metronomu Seiko DM 90. Pečlivě si přečtěte tento návod před jeho použitím, pro zajištění dlouhé životnosti přístroje. Uložte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE digitální kuchyňská váha

NÁVOD K OBSLUZE digitální kuchyňská váha PRODUCTS NÁVOD K OBSLUZE digitální kuchyňská váha EK9315 VÁHA HODINY BUDÍK KALENDÁŘ TEPLOMĚR VLHKOMĚR POPIS PRODUKTU Účinná vážicí plocha Kryt baterie Stojánek LCD displej * Jedná se pouze o ilustrační

Více

Projekční hodiny s rádiově řízeným časem se zobrazením interiérové/ exterérové teploty MODEL: RMR329P

Projekční hodiny s rádiově řízeným časem se zobrazením interiérové/ exterérové teploty MODEL: RMR329P Projekční hodiny s rádiově řízeným časem se zobrazením interiérové/ exterérové teploty MODEL: RMR329P Návod k obsluze 1 Obsah Úvod... 3 Přehled zařízení... 3 Začínáme... 5 Dálkový senzor... 6 Hodiny...

Více

Bezdrátová meteostanice GALLERY s barevným displejem. Obj. č.: Vlastnosti. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky.

Bezdrátová meteostanice GALLERY s barevným displejem. Obj. č.: Vlastnosti. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Bezdrátová meteostanice GALLERY s barevným displejem Vlastnosti Měření venkovní teploty a vlhkosti pomocí bezdrátového venkovního vysílače (433 MHz) s dosahem až 40 m (v otevřeném prostoru) Možnost rozšíření

Více

Návod k obsluze. testo 606-2

Návod k obsluze. testo 606-2 Návod k obsluze testo 606-2 2 Krátký návod na testo 606-2 3 Krátký návod na testo 606-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Teplotní a vlhkostní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Meteostanice typ

Meteostanice typ Meteostanice typ 30.3015 Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k zakoupení profesionální meteostanice TFA 30.3015, která poskytuje pokročilé zaznamenávání údajů a analýzu dat s možností měření až pěti venkovních

Více

Technická Data. Obecný popis

Technická Data. Obecný popis Obecný popis RDS Funkce Modul pro digitální rádio Napájení: Střídavý proud Provoz systému zajišťuje přesný krystal Interaktivní LCD displej nabízí uživatelsky přívětivý provoz Funkce hodin s označením

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, 1 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Přečtěte si pozorně příručku a dodržujte následující instrukce, abyste předešli poškození. Jakékoliv poruchy způsobené ignorováním instrukcí

Více

Vlastnosti. Meteostanice

Vlastnosti. Meteostanice Bezdrátová meteostanice Square Plus Obj. č.: 67 27 55 Vlastnosti 24-hodinový formátu zobrazení času (zobrazení sekund po jednom stisknutí tlačítka SUN) Zobrazení kalendáře den v týdnu, datum, měsíc (rok

Více

DIGITÁLNí BUDÍK JVD. 1. Vlastnosti NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. 2. Hlavní jednotka- vzhled

DIGITÁLNí BUDÍK JVD. 1. Vlastnosti NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ. 2. Hlavní jednotka- vzhled (CZ) DIGITÁLNí BUDÍK JVD NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 1. Vlastnosti 1.1 Čas - Rádiem řízený čas - Kalendář do roku 2099 - Den v týdnu v 8 jazycích - Duální budík (2 nezávislé časy buzení) 1.2 Teplota - Měřitelný

Více

T173 - Teploměr bezdrátový IN/OUT+vlhkoměr+hodiny WH0280

T173 - Teploměr bezdrátový IN/OUT+vlhkoměr+hodiny WH0280 Vážení zákazníci, Návod k obsluze T173 - Teploměr bezdrátový IN/OUT+vlhkoměr+hodiny WH0280 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 I. Příslušenství FUNKCE II. Magnet VÝMĚNA BATERIE Jakmile obrazovka ztmavne, je potřeba vyměnit baterii za novou. 1. Odejměte kryt baterie. 2. Vyjměte starou baterii CR232.

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

měřič vzdálenosti Součásti balení Uživatelská příručka

měřič vzdálenosti Součásti balení Uživatelská příručka Laserový měřič vzdálenosti Uživatelská příručka Součásti balení 1 ks Laserový měřič vzdálenosti OQ-40 1ks Textilní pouzdro 1 ks Poutko 2 ks Nenabíjecí baterie AAA, 1,5 V 1 ks Manuál 1 Instalace baterií

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití Zobrazení na displeji Meteorologická stanice TH 117 Obj. č.: 67 26 97 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteorologické stanice TH 117. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 Obj. č.: 64 01 75 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném stříbrném provedení řízené rádiovým časovým signálem DCF-77

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Nastavení: 1. Nejprve do zařízení vložíme baterie. Všechny části LCD se na krátkou dobu rozsvítí. Následuje automatické nastavení vnitřních údajů na displeji

Více

Návod k použití. Ovládací prvky a indikace A Základna 1. Čas 2. Teplota v místnosti 3. Den v týdnu + datum + kalendářní měsíc symbol

Návod k použití. Ovládací prvky a indikace A Základna 1. Čas 2. Teplota v místnosti 3. Den v týdnu + datum + kalendářní měsíc symbol A B 1 3 17 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 18 20 21 14 15 16 Návod k použití Ovládací prvky a indikace A Základna 1. Čas 2. Teplota v místnosti 3. Den v týdnu + datum + kalendářní měsíc symbol rádia signál

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE MĚŘIČ ÚROVNĚ ZVUKU UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před vlastním měřením nebo opravou měřícího přístroje si přečtěte si pečlivě následující bezpečnostní informace. Přístroj používejte pouze

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 827

Meteorologická stanice - VENTUS 827 Meteorologická stanice - VENTUS 827 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Meteorologická stanice WS Obj. č.:

Meteorologická stanice WS Obj. č.: Účel použití Meteorologická stanice slouží k zobrazování rádiem kontrolovaného času, data a kalendáře, fáze měsíce, pokojové a venkovní teploty, pokojové a venkovní relativní vlhkosti vzduchu a informací

Více

JS-720 sportovní hodinky ID: 28271

JS-720 sportovní hodinky ID: 28271 JS-720 sportovní hodinky ID: 28271 Děkujeme za zakoupení sportovních hodinek JUNSD JS-720, které Vám změří tepovou frekvenci přiložením dvou prstů na určené destičky. 3-úrovňová indikace s procentuálním

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Digitální teploměry. Meteostanice. 7/2018 (N)

Digitální teploměry. Meteostanice.   7/2018 (N) www.solight.cz 7/2018 (N) Digitální teploměry TE85 Volitelná barva podvícení 2 úrovně podsvícení meteostanice s volitelnou barvou podsvícení displeje (bílá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrozelená,

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo:

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 60 79 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení pokojové a venkovní teploty včetně naměřených minimálních a

Více

Ovládání a) Meteostanice. 2 WATER AL tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí alarmu úrovně zalití rostlin. 5 Tlačítko pro funkci alarmu.

Ovládání a) Meteostanice. 2 WATER AL tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí alarmu úrovně zalití rostlin. 5 Tlačítko pro funkci alarmu. Rozsah dodávky Zobrazovací meteostanice Senzor do půdy Meteostanice se senzorem pro měření vlhkosti půdy 1x knoflíková baterie (typ CR2450) pro použití v senzoru do půdy Návod k obsluze Ovládání a) Meteostanice

Více

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka SCC124 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 34 OBSAH Strana: Úvod... 2 Charakteristické vlastnosti... 2 Základní nastavení... 3 Výměna baterií... 4 LC-displej... 4 RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU... 5 Používání meteostanice...

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více