Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 Obj. č.: Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném provedení se zobrazením času a data na dobře čitelném displeji se zapínatelným osvětlením. Funkce opakovaného buzení se zvyšující se hlasitostí (5 stupňů). Možnost posunutí časového pásma ± 1 hodina. Zobrazení středoevropského času bez nutnosti seřizování.

2 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich hodin s budíkem řízených časovým rádiovým signálem DCF-77. Obsluha hodin je velice jednoduchá a nepřináší žádné komplikace. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, abyste se lépe seznámili se všemi funkcemi a možnostmi, které tyto hodiny nabízejí. Základní funkce hodin a účel použití Hodiny řízené časovým signálem DCF-77 s možností ručního nastavení času 24-hodinový režim zobrazení času (hodiny, minuty, sekundy) Zobrazení kalendáře (denní datum, měsíc, den v týdnu) Alarm (buzení) a funkce opakovaného buzení Možnost posunutí časového pásma Zapínatelné osvětlení displeje Tyto hodiny nejsou určeny pro venkovní používání. K napájení slouží jedna tužková baterie 1,5 V typu AA (LR 6, mignon), která je součástí dodávky. Jiný způsob používáním než výše uvedený není dovolen a mohl by způsobit poškození hodin. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení). Tyto hodiny nejsou dětskou hračkou a nepatří do dětských rukou. V přístroji nenechávejte vybitou baterii (pokud nebudete hodiny delší dobu používat, vyndejte z něho baterii), neboť i baterie chráněné proti vytečení elektrolytu časem korodují a mohou uvolňovat chemikálie, které by mohly poškodit Vaše zdraví nebo samotný přístroj. Příjem rádiového časového signálu DCF-77 Časovou základnu pro zobrazení času na Vašich hodinách poskytuje Fyzikálně technický spolkový ústav v Braunschweigu z césiových atomových hodin s přesností 1 sekunda za 1 milion let. Tento čas je kódován do časového signálu DCF-77 (77,5 khz) a dále vysílán v pásmu dlouhých vln vysílačem v Mainflingenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem. Dosah tohoto vysílače činí cca 1500 km. Pokud se Vaše hodiny budou nacházet v dosahu příjmu z tohoto vysílače, pak začnou hodiny tento časový signál přijímat, provedou jeho dekódování a budou po celý rok zobrazovat přesný čas a provedou automatické přepnutí z normálního (zimního) času na letní čas a naopak. 2

3 Vožení (výměna baterie) Na zadní straně hodin otevřete kryt bateriového pouzdra a vložte do něj jednu tužkovou baterii 1,5 V typu AA (LR 6) správnou polaritou podle označení uvnitř bateriového pouzdra a kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Baterie nepatří do dětských rukou! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí! K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči! Synchronizace času + test příjmu časového signálu DCF-77 Po vložení baterie se hodiny okamžitě a automaticky pokusí o zachycení časového signálu DCF-77. V normálních podmínkách (v bezpečné vzdálenosti od zdrojů rušení, jako jsou např. televizní přijímače, monitory počítačů) trvá zachycení časového signálu asi 2 až 5 minut. Pokud by Vaše hodiny po vložení baterie tento signál nezachytily během 10 minut (nebo bude-li příjem rušený), pak je třeba, abyste provedli kontrolu podle následujících bodů, a pokud i poté hodiny tento signál nezachytí, proveďte ruční nastavení času (viz dále kapitola Ruční nastavení data a času ). 1. Vzdálenost hodin od zdrojů rušení, jako jsou monitory počítačů nebo televizní přijímače, by měla být alespoň 1,5 až 2 metry. 2. Hodiny nedávejte do blízkosti kovových dveří, okenních rámů nebo jiných kovových konstrukcí. 3. V prostorách ze železobetonových konstrukcí (sklepy, výškové domy atd.) je příjem signálu DCF-77 podle podmínek slabší. V externích případech umístěte hodiny poblíž okna a/nebo hodinami otočte zadní nebo přední stranou směrem k vysílači ve Frankfurtu nad Mohanem. Hodiny však neumisťujte v těchto případech do bezprostřední blízkosti kovových rámů nebo konstrukcí. Upozornění: Mnozí lidé žijí v oblastech, ve kterém atmosférické poruchy brání příjmu časového signálu DCF-77. V noci mívá toto rušení podstatně nižší intenzitu, takže lze v této době tento signál zachytit. Pouze jediné zachycení příjmu signálu DCF-77 v jednom dni (třeba i v noci) stačí k tomu, aby se odchylka času hodin udržela po dobu 24 hodin s přesností (s odchylkou) 1 sekundy. Zachytí-li hodiny nerušený příjem časového signálu DCF-77, pak se během příjmu tohoto signálu objeví na displeji blikající symbol antény vysílače, který zůstane po úspěšném příjmu signálu DCF-77 dále na displeji viditelný (nebude blikat) a tento signál přepíše čas, který byl eventuálně na hodinách nastaven ručně. 3

4 Displej a ovládací tlačítka hodin 1 Tlačítko osvětlení displeje a zapnutí funkce opakovaného buzení 2 Displej (LCD) 3 Symbol antény vysílače indikace příjmu signálu DCF-77 4 Tlačítko MODE nastavení (přepínání) různých funkcí (režimů) 5 Tlačítko + nastavení času (buzení) a posunutí časového pásma 6 Tlačítko - nastavení času (buzení) a posunutí časového pásma 7 Tlačítko CALENDAR zobrazení data na displeji (den, měsíc, den v týdnu) 8 Tlačítko ALARM ON/OFF zapnutí / vypnutí buzení 9 Bateriové pouzdro 4

5 Ruční nastavení data a času V mnoha případech nezachytí hodiny po vložení baterie časový signál DCF-77 z důvodů silného rušení. V tomto případě musíte nastavit aktuální čas ručně (před provedením tohoto nastavení si přečtěte kapitolu Synchronizace času + test příjmu časového signálu DCF-77 - viz výše). Po ručním nastavení se budou hodiny chovat jako normální vysoce přesné křemenné hodiny (řízené krystalem). Upozornění: Hodiny se i po ručním nastavení času pokusí zachytit časový signál DCF-77. Dojde-li k přijmutí tohoto signálu, objeví se na displeji permanentně viditelný symbol antény vysílače. 1. Stiskněte tlačítko MODE a správný čas v hodinách, který bude na displeji blikat, nastavte pomocí tlačítek + a Stiskněte znovu tlačítko MODE a správný čas v minutách, který bude na displeji blikat, nastavte pomocí tlačítek + a Stiskněte znovu tlačítko MODE a správný den v měsíci, který bude na displeji blikat, nastavte pomocí tlačítek + a Stiskněte znovu tlačítko MODE a správný měsíc, který bude na displeji blikat, nastavte pomocí tlačítek + a Stiskněte znovu tlačítko MODE a správný den v týdnu, který bude na displeji blikat, nastavte pomocí tlačítek + a Stiskněte znovu tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí normální čas (jaký jste nastavili). Upozornění: Podržíte-li tlačítka + a - delší dobu stisknutá urychlíte tím všechna nastavení. Nastavení času buzení (alarmu) 1. Stiskněte tlačítko MODE a podržte je stisknuté cca 3 sekundy. Správný čas buzení v hodinách, který bude na displeji blikat, nastavte pomocí tlačítek + a Stiskněte znovu tlačítko MODE a správný čas buzení v minutách, který bude na displeji blikat, nastavte pomocí tlačítek + a Stiskněte znovu tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí normální čas. Aktivace / deaktivace akustického signálu buzení (alarmu) Stisknutím tlačítka ALARM ON/OFF zapnete nebo vypnete buzení. Při zapnutém buzení se na displeji objeví symbol buzení. 5

6 Zapnutí funkce opakovaného buzení - dospávání (SNOOZE) Aktivaci (zapnutí) funkce opakovaného buzení provedete stisknutím velkého tlačítka osvětlení displeje LIGHT / SNOOZE během znění akustického signálu buzení. Na displeji se objeví symbol Z Z. Buzení bude poté přerušeno na dobu 4 minuty a po uplynutí této doby zazní znovu akustický signál buzení s vyšší hlasitostí. Nevypnete-li buzení, dojde k jeho automatickému vypnutí po uplynutí cca 10 minut. Zobrazení kalendáře Stiskněte tlačítko CALENDAR. Na displeji se zobrazí den, měsíc a den v týdnu. Po 5 sekundách se hodiny opět automaticky přepnou na normální zobrazení času. Posunutí časového pásma Stisknutím tlačítek + nebo - posunete časové pásmo (od středoevropského) o jednu hodinu vpřed nebo zpět. Na displeji se zobrazí příslušný symbol posunutí časového pásma +1 nebo -1. Osvětlení displeje Stisknutím velkého tlačítka LIGHT / SNOOZE zapnete osvětlení displeje. Po uplynutí cca 5 sekund dojde k automatickému vypnutí osvětlení displeje. Technické údaje Napájení: Hodiny: Rozměry (š x v x h): Hmotnost: : 1 tužkové baterie 1,5 V typu AA (mignon) nebo IEC LR6 : Signál DCF-77 nebo řízené krystalem : 70 x 98 x 30 mm : cca 115 g včetně baterie 6

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 Obj. č.: 64 01 75 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném stříbrném provedení řízené rádiovým časovým signálem DCF-77

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

DCF budík s ukazatelem kvality vzduchu. Obj. č Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití

DCF budík s ukazatelem kvality vzduchu. Obj. č Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití Popis a ovládací prvky DCF budík s ukazatelem kvality vzduchu Obj. č. 130 77 44 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto budíku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci,

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci, Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1 Obj. č.: 84 14 21 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového cyklocomputeru 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE PROJEKČNÍ HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S POKOJOVÝM TEPLOMĚREM. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE PROJEKČNÍ HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S POKOJOVÝM TEPLOMĚREM. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 PROJEKČNÍ HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S POKOJOVÝM TEPLOMĚREM Obj. č.: 67 13 01 Pohodlněji to již nejde: Odpočíváte na lůžku a na stropě nebo na stěně Vaší ložnice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. číslo: (bílá barva) / (černá barva) Obsah Strana. 1. Úvod (účel použití budíku)...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. číslo: (bílá barva) / (černá barva) Obsah Strana. 1. Úvod (účel použití budíku)...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod (účel použití budíku)...3 Verze 07/06 Obj. číslo: 64 05 74 (bílá barva) / 64 05 99 (černá barva) 2. Bezpečnostní předpisy...4 3. Zobrazení na displeji a ovládací tlačítka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 04 61. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 04 61. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 04 61 Krátký pohled na velký, dobře čitelný displej (128 x 40 mm) Vám postačí k tomu, abyste byli informováni o datu, dnu v týdnu (zkratka dne v týdnu ve 4 světových jazycích),

Více

Meteorologická stanice BAR800. Obj. č.:

Meteorologická stanice BAR800. Obj. č.: Meteorologická stanice BAR800 Obj. č. 67 22 40 Obsah Strana Úvod...1 Zobrazení na displeji meteorologické stanice (přední strana)...3 Součásti a ovládací tlačítka meteorologické stanice (zadní strana)...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY Obj. č.: 64 00 35 Sotva přehlédnutelné hodiny firmy Jumbo s velkým displejem (LCD), které zobrazují čas, datum,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo:

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 60 79 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení pokojové a venkovní teploty včetně naměřených minimálních a

Více

2 Projektor. Zobrazení správného času na stěnu nebo na strop. 3 Symbol síly příjmu rádiového časového signálu DCF-77.

2 Projektor. Zobrazení správného času na stěnu nebo na strop. 3 Symbol síly příjmu rádiového časového signálu DCF-77. Zobrazení na displeji projekčních hodin a další součásti hodin (přední strana) Projekční hodiny DCF-77 s pokojovým a venkovním teploměrem RMR391P Obj. č. 67 21 88 1 Velké tlačítko SNOOZE / LIGHT Tlačítko

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s pokojovým a venkovním teploměrem EW98. Obj. č.:

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s pokojovým a venkovním teploměrem EW98. Obj. č.: Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s pokojovým a venkovním teploměrem EW98 Obj. č. 67 21 36 Úvod a účel použití projekčních hodin Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našich projekčních hodin,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod. Základní popis projekčních hodin. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod. Základní popis projekčních hodin. Obsah NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našich projekčních hodin řízených časovým rádiovým signálem DCF-77 (MSF-60) s předpovědí počasí. Obsluha těchto hodin (této meteorologické

Více

Obj. č.: Solární meteorologická stanice BAR808HG

Obj. č.: Solární meteorologická stanice BAR808HG Solární meteorologická stanice BAR808HG Obj. č. 67 21 18 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solární meteorologické stanice BAR808HG s pokojovým a venkovním teploměrem, s grafickou

Více

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky Popis a ovládací prvky Bezdrátová meteorologická stanice Obj. č.: 156 34 19 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DCF bezdrátové meteorologické stanice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Bezdrátový teploměr Wave 868 MHz. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vlastnosti

Bezdrátový teploměr Wave 868 MHz. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přístroj se skládá z teplotní stanice a z venkovního vysílače teplotních údajů. Bezdrátový teploměr Wave 868 MHz Otvor pro zavěšení LCD displej Schránka pro baterie Obj. č.: 67 24

Více

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3.

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Měřič vlhkosti DampFinder Plus Obj. č.: 10 15 17 Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Přístroj se po 3 minutách přepne do úsporného režimu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

Projekční DCF budík Smart USB. Obj. č.:

Projekční DCF budík Smart USB. Obj. č.: Projekční DCF budík Smart USB Účel použití Tento výrobek je vybaven nejen standardním LCD displejem, ale má také integrovaný projektor, který dokáže zobrazit čas na stropu místnosti. Čas a datum se nastavují

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod...1 1. Základní charakteristiky a funkce meteorologické stanice...3 2. Bezpečnostní předpisy...3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...4 Obj. č.: 49 00 07 3. Uvedení

Více

Bezdrátová meteorologická stanice WS-9130-IT. Obj. č.:

Bezdrátová meteorologická stanice WS-9130-IT. Obj. č.: Bezdrátová meteorologická stanice WS-9130-IT Obj. č.: 64 63 39 1 LCD displej 2 Ovládací tlačítka 3 Otvor k zavěšení meteorologické stanice na stěnu 4 Kryt bateriového pouzdra Vážený zákazníku, děkujeme

Více

METEOROLOGICKÁ STANICE Návod k obsluze ÚVOD Meteorologická stanice MeteoTronic Vám nabízí profesionální předpověď počasí na aktuální den a tři následující dny. Předpovědi počasí jsou stanovovány meteorology,

Více

Digitální nástěnné hodiny DCF. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Základní nastavení

Digitální nástěnné hodiny DCF. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Základní nastavení Popis a ovládací prvky Nástěnné hodiny, hlavní jednotka Digitální nástěnné hodiny DCF Obj. č.: 49 13 37 Senzor venkovní teploty Bezdrátový přenos venkovní teploty do hlavní jednotky na frekvenci 868 MHz.

Více

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT.

MODE, +, -, HISTORY, CHANNEL, SNOOZE/LIGHT. WS 6750 uživatelský manuál meteostanice Prosím, pozorně si přečtěte pokyny k použití, abyste se seznámili s funkcemi a způsoby provozu před použitím jednotky. Technické detaily Šest kláves: MODE, +, -,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Bezdrátové projekční hodiny DCF s rádiem RRM 222P. Obj. č Obj. č

Bezdrátové projekční hodiny DCF s rádiem RRM 222P. Obj. č Obj. č Účel použití Výrobek slouží jako projekční hodiny se zobrazením přesného času. Celý systém je navíc vybaven funkcí budíku a měřením venkovní a pokojové teploty a předpovědí počasí a FM přijímačem. Zobrazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 65 02 25 Tato meteorologická stanice Vám zobrazí na přehledném displeji z tekutých krystalů (LCD) následující informace: Zobrazení pokojové a venkovní teploty, pokojové a venkovní

Více

Bezdrátová DCF meteostanice Modus Plus. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Účel použití a vlastnosti meteostanice

Bezdrátová DCF meteostanice Modus Plus. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Účel použití a vlastnosti meteostanice Popis a ovládací prvky Meteostanice (základní jednotka) Bezdrátová DCF meteostanice Modus Plus Obj. č.: 39 89 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové DCF meteorologické stanice

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 49 01 74 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich ručičkových hodin s meteorologickou stanicí, které zobrazují vždy přesný čas, neboť jsou řízeny

Více

Meteorologická stanice Lumax. Obj. č.:

Meteorologická stanice Lumax. Obj. č.: Meteorologická stanice Lumax Obj. č.: 67 23 99 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup naší moderní bezdrátové meteorologické stanice s přehledným a dobře čitelným LCD displejem se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

DCF projekční hodiny s předpovědí počasí BAR 223. Obj. č

DCF projekční hodiny s předpovědí počasí BAR 223. Obj. č Účel použití Výrobek slouží jako projekční hodiny se zobrazením přesného času. Celý systém je navíc vybaven funkcí budíku a měřením venkovní a pokojové teploty s předpovědí počasí. Hodiny jsou určené pouze

Více

Digitální nástěnné hodiny s časovačem WS Obj. č Popis zařízení / Speciální vlastnosti

Digitální nástěnné hodiny s časovačem WS Obj. č Popis zařízení / Speciální vlastnosti Popis zařízení / Speciální vlastnosti Digitální nástěnné hodiny s časovačem WS-8100 Obj. č. 67 27 36 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních nástěnných hodin. Tento návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod Bezdrátová meteorologická stanice Obj. č.: 67 21 95 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší bezdrátové inteligentní meteorologické stanice s hodinami řízenými rádiovým časovým

Více

Bezdrátový DCF teploměr 868 MHz LCD Displej. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti.

Bezdrátový DCF teploměr 868 MHz LCD Displej. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti. Popis a ovládací prvky Základní stanice Bezdrátový DCF teploměr 868 MHz LCD Displej Otvor pro zavěšení Kryt schránky pro baterie Tlačítka funkcí Obj. č.: 51 93 71 Vysouvací podstavec Venkovní senzor s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

DCF radiobudík Sangean RCR-22. Obj. č.: Ovládací prvky

DCF radiobudík Sangean RCR-22. Obj. č.: Ovládací prvky Ovládací prvky DCF radiobudík Sangean RCR-22 Obj. č.: 34 35 16 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DCF radiobudíku Sangean RCR. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Fitness náramek Qairos AS-01. Obj. č.:

Fitness náramek Qairos AS-01. Obj. č.: Účel použití Fitness náramek s Bluetooth dokáže zaznamenat Váš čas tréningu, kalorie, vzdálenost, tempo, rychlost, počet kroků a spánek, v němž se monitoruje celkový čas spánku, lehký spánek, hluboký spánek,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

1. Instalace. Předmluva

1. Instalace. Předmluva Bezdrátová meteorologická stanice AMBIENTE 1. Instalace Předmluva Zakoupili jste si bezdrátovou meteorologickou stanici. Můžete tak sledovat klima v místnosti (teplota/vlhkost), měřit venkovní teplotu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 08 15 Ideální pomocník do kuchyní. Tento budík s rádiem připevníte jeho horní stranou na spodní stranu závěsné skříňky, regálu nebo k jinému kusu nábytku. Funkce časovače Vám

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Bezdrátový teploměr do bazénu Venice. Obj. č.: Vážený zákazníku,

Bezdrátový teploměr do bazénu Venice. Obj. č.: Vážený zákazníku, Bezdrátový teploměr do bazénu Venice Obj. č.: 136 89 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového teploměru do bazénu Venice. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

DCF projekční hodiny s rádiem C6057. Obj. č

DCF projekční hodiny s rádiem C6057. Obj. č DCF projekční hodiny s rádiem C6057 Účel použití Tyto projekční hodiny slouží pro zobrazení aktuální času, data a teploty. Hodiny mají navíc vestavěný FM/AM přijímač. Hodiny jsou vybaveny následujícími

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

Budík s meteostanicí DCF

Budík s meteostanicí DCF Budík s meteostanicí DCF CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) Kompaktní a robustní váhy s digitálním zobrazením na přehledném displeji z tekutých krystalů (LCD) pro různá použití, s přesným tenzometrickým

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Budík řízený rádiovým signálem

Budík řízený rádiovým signálem Budík řízený rádiovým signálem cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93047HB66XVIIZEMIT 2017-06 351 040 Vážení zákazníci, Váš nový budík řízený rádiovým signálem je opatřen dobře čitelným LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

Budík řízený rádiovým signálem

Budík řízený rádiovým signálem Budík řízený rádiovým signálem Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89245FV02X00VICE 2016-08 Vážení zákazníci, Váš nový budík řízený rádiovým signálem je vybaven analogovým, dobře čitelným displejem

Více

Trenér spánku a vstávání pro děti

Trenér spánku a vstávání pro děti Trenér spánku a vstávání pro děti cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97907HB66XVIII 2018-08 Vážení zákazníci, tento nový trenér spánku a vstávání pro děti pomůže Vašemu dítěti naučit se, kdy

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

Vybavení. Součásti meteostanice. Venkovní senzor. Vložení a výměna baterií ve venkovním senzoru

Vybavení. Součásti meteostanice. Venkovní senzor. Vložení a výměna baterií ve venkovním senzoru Vybavení Meteorologická stanice Neo Plus Rádiem řízený (DCF) čas s možností ručního nastavení Uživatel si může příjem časového signálu zapnout nebo vypnout (ON/OFF) Nastavení časového pásma ±12 hodin Kalendář

Více

Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029. Návod k použití

Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029. Návod k použití Poznámky: T093, T093A Meteostanice WH-5029 Návod k použití 12 1 Přečtěte si prosím tento manuál pečlivě ještě před instalací meteorologické stanice. Obsah balení Opatrně rozbalte a vyjměte obsah: 1x hlavní

Více

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s detektorem pohybů. Obj. č.: Úvod a účel použití projekčních hodin a detektoru pohybů

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s detektorem pohybů. Obj. č.: Úvod a účel použití projekčních hodin a detektoru pohybů Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s detektorem pohybů Obj. č.: 49 12 61 Bezdrátový detektor pohybů MSR939 Projekční hodiny RMR939P Úvod a účel použití projekčních hodin a detektoru pohybů Vážení zákazníci,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 19 Tento infračervený teploměr Dotory je určen k rychlému (během jedné sekundy), nekomplikovanému, bezpečnému a přesnému měření tělesné teploty pro celou rodinu s rozlišením

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Bezdrátová meteostanice Square. Obj. č.: Popis přístroje. Vložení a výměna baterií do venkovního senzoru. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Square. Obj. č.: Popis přístroje. Vložení a výměna baterií do venkovního senzoru. Rozsah dodávky Popis přístroje Meteorologická stanice Bezdrátová meteostanice Square Obj. č.: 67 27 54 LCD displej Tlačítka funkcí Venkovní senzor teploty Otvor pro zavěšení schránka pro baterie Vysouvací stojánek Vážený

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (obj. č. ovladače: )

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (obj. č. ovladače: ) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 03 98 (obj. č. ovladače: 13 04 10) Pomocí tohoto zařízení můžete jedním stisknutím tlačítka bezdrátově zapínat a vypínat na vzdálenost až 20 metrů různé spotřebiče, například

Více

Návod na obsluhu. SHV Thermo 1,2 (+T)

Návod na obsluhu. SHV Thermo 1,2 (+T) Návod na obsluhu. SHV Thermo 1,2 (+T) Děkujeme, že jste si pořídili právě náš výrobek a věříme, že budete spokojeni. Návod obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu. Ponechejte si tento návod,

Více

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití Zobrazení na displeji Meteorologická stanice TH 117 Obj. č.: 67 26 97 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteorologické stanice TH 117. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Bezdrátový teploměr s vlhkoměrem TFA Obj. č.: Popis a ovládací prvky

Bezdrátový teploměr s vlhkoměrem TFA Obj. č.: Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Bezdrátový teploměr s vlhkoměrem TFA 30.3060.01 Obj. č.: 139 66 85 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového teploměru s vlhkoměrem. Tento návod k obsluze

Více

1. TLAČÍTKO SNOOZE/LIGHT 2. STOJÁNEK 3. TLAČÍTKO ALM SET 4. TLAČÍTKO +/C/F 5. TLAČÍTKO HISTORY 6. TLAČÍTKO MODE 7. TLAČÍTKO CHANNEL 8.

1. TLAČÍTKO SNOOZE/LIGHT 2. STOJÁNEK 3. TLAČÍTKO ALM SET 4. TLAČÍTKO +/C/F 5. TLAČÍTKO HISTORY 6. TLAČÍTKO MODE 7. TLAČÍTKO CHANNEL 8. Ovládací prvky 1. TLAČÍTKO SNOOZE/LIGHT 2. STOJÁNEK 3. TLAČÍTKO ALM SET 4. TLAČÍTKO +/C/F 5. TLAČÍTKO HISTORY 6. TLAČÍTKO MODE DCF bezdrátová meteostanice Techno Line WS 6502 Obj. č.: 67 24 63 7. TLAČÍTKO

Více

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 NÁVOD K OBSLUZE České upravené vydání Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 Obj. č.: 33 00 89 Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 1.1 PŘEDNOSTI SYSTÉMU...

Více

Solární bezdrátový teploměr a vlhkoměr WS Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Otvor pro zavěšení na zeď.

Solární bezdrátový teploměr a vlhkoměr WS Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Otvor pro zavěšení na zeď. Popis a ovládací prvky Solární panel Otvor pro zavěšení na zeď Solární bezdrátový teploměr a vlhkoměr WS 6010 Obj. č.: 67 24 50 LCD displej Schránka pro baterie Tlačítka funkcí Stojan 24-hodinový formát

Více