Slepý rozpočet stavby Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slepý rozpočet stavby Datum:"

Transkript

1 stavby Datum: Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 75/5 DIČ : Děčín Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 5 % DPH 5 % Základ pro DPH 2 % DPH 2 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Základ DPH Základ DPH 2 Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem DPH celkem % 5 % %,D Celkem za stavbu Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo Základ DPH Základ DPH 2 Číslo a název rozpočtu Cena celkem DPH celkem % objektu 5 % % SO 0 Odstranění stavby č.p.630,st.p.č.486,ulteplická Celkem za stavbu Rekapitulace stavebních dílů Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS Zemní práce Ostatní Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Celkem za stavbu Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů Název vedlejšího nákladu Cena celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Oborová přirážka 0 Přesun stavebních kapacit 0 Mimostaveništní doprava 0 Zařízení staveniště 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka z 8

2 Provoz investora 0 Kompletační činnost (IČD) 0 Rezerva rozpočtu 0 Celkem za stavbu 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 2 z 8

3 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Odstranění stavby č.p.630,st.p.č.486jkso Objekt SKP SO 0 Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 420 Náklady na m.j. 0 Projektant PROJEKČNÍ ATELIER Ing.Miroslav Kubík Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Děčín zhotovitel dle výběru investora Zakázkové číslo Rozpočtoval Jiří Moravec Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 ZRN celkem Zařízení staveniště 0 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jiří Moravec Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 2,0 % DPH 2,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

4 420 Rozpočet :,DOdstranění stavby č.p.630,st.p.č.486,ulte REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Zemní práce Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Ostatní CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0 Oborová přirážka 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0 Zařízení staveniště 0 0 Provoz investora 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0 Rezerva rozpočtu 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

5 Díl: Zemní práce Geodetické zaměření skuteč. stavu po demolici pro vklad do katastru kpl, , ,00 včetně vyhotovení geometrického plánu:, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.-4 do 0000 m m3 49,40 200, ,00 předpoklad dovozu zeminy a ornice z cca 0 km: zásyp zeminou 35 cm =5 cm pod okolní terén:,2*7*0,35 (7+4)*8,2/2*0,35 27,44 5,79 dosypání ornice tl. 5 cm:,2*7*0,05 (7+4)*8,2/2*0,05 3,92 2, R00 Nakládání výkopku z hor.-4 v množství do 00 m3 m3 49,40 00, ,00 naložení ornice a zeminy pro zásyp: 49,4 49, R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 44,23 85, ,3 zásyp suterénu rozdrceným keramickým odpadem: na kotu cca -0,4(40 cm pod stávající terén: hutněno po vrstvách max 30 cm: 0*5* (6+2,5)*8/2*,5 50,00 5,00 zásyp zeminou 35 cm =5 cm pod okolní terén:,2*7*0,35 (7+4)*8,2/2*0,35 27,44 5, R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 23,50 5,50 679,25,2*7 (7+4)*8,2/2 78,40 45, R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 0 cm v rovině m2 23,50 7, ,90 urovnání zeminy před dosypáním ornice :,2*7 78,40 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

6 (7+4)*8,2/2 45, R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 23,50 5,00 852,50,2*7 78,40 (7+4)*8,2/2 45, Směs travní sadová I.- mírná zátěž PROFI kg 6,8 50,00 926,25 0,0000 0,0 cca 0,05kg/m2: 23,5*0,05 6, Ornice pro pozemkové úpravy m3 6,8 500, ,50, ,3,2*7*0,05 (7+4)*8,2/2*0,05 3,92 2, Zemina jílovinová surová t 69,6 00, ,00, ,6 po dohodě s investorem lze zeminu odebrat bezplatně : na jiných stavbách řízených investorem: zásyp zeminou 35 cm =5 cm pod okolní terén:,2*7*0,35*,6 (7+4)*8,2/2*0,35*,6 43,90 25,26 Celkem za Zemní práce ,53 79,48 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 0 m,300 kg m2 500,00 40, , ,55 ( )*0 500, R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.02 m2 500,00 0,00272,36 předpoklad měsíc používání- s demontáží po podlažích: , R00 Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 0 m,300 kg m2 500,00 30, , , R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 500,00 0, , , R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 500,00 5, , , R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus,00 500,00 500,00,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

7 R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží podlaž 2,00 500,00 000,00 2 2, R00 Pronájem shozu (za metr) den 300,00,00 300,00 shoz-cca 0m výšky, po dobu cca 30 dní: 0*30 300,00 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy ,00 7,9 Díl: 96 Bourání konstrukcí RT3 Odstranění živičné krytiny střech do 0 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 m2 23,50 20, ,00-0,0000 -,24,2*7 (7+4)*8,2/2 78,40 45, R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 23,50 20, ,00-0,0500 -,85,2*7 (7+4)*8,2/2 78,40 45, R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30 m 9,00,00 9,00-0, , R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 00 do 330 mm m 23,50,00 23,50-0,0035-2*,8 *2,4+2*,5+2* 2*+3*,5+3*+3* 3,60 7,40 2, R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 48,00,00 48,00-0, , atiky a římsy: *4 48, R00 Demontáž odpadních trub kruhových,d 20 mm m 0,00 0,00 00,00-0, , R00 Demontáž podlahových krytin m2 395,00 5,00 975,00-0, ,90 lamely,linoleum, koberec ap : , R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC kompresorem nebo kladivem m3 257,79 450, ,22 0,0028 0,33 -, ,02 včetně všech keramických obkladů: Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

8 nad střechou-komín,štít,atika: 2*3,4*0,4*2,5*0,5 3*3*0,3 3*5,5*0,8*0,45 podkroví: ( )*2,7*0,3-3*,*0,75*0,3-,5*0,75*0,3-*,5*0,9*0,3-*,4*0,75*0,3 -*,5*0,9*0,3-2*0,7*,7*0,3-3*,*0,75*0,3 5,5*2,7*0,5+2,5*2,7*0,3+6,5*2,7*0,5+3*2,7*0,+6*2,7*0,5,2*2,7*0,5+9*2,7*0,+0,5*0,6*2,7*2-2*0,9*2*0,5-2*0,8*2*0,5-0,7*2*0,-*2*0,5 3.NP: ( )*3*0,45-6**,8*0,45-3*,5*,8*0,45-,4*2,6*0,45-2*0,7*,7*0,45 5*3*0,3+2,*3*0,3+6,3*3*0,3+5,8*3*0,5+5,3*3*0,5+*3*0, 2,7*3*0,+3,*3*0,5+0,5*0,8*3-0,8*2*0,3-2*0,7*2*0,-,2*2,4*0,3-0,8*2*0,3-0,9*2*0,5-0,8*2*0,5-0,7*2*0,5 2.NP: ( )*3,5*0,45-8*,2*2*0,45-,8*,4*0,45-2,5*,4*0,45-2*0,7*,7*0,45 5*3,5*0,3+2,5*3,5*0,3+6,3*3,5*0,3+5,3*3,5*0,+,5*3,5*0,+,5 *3,5*0, *3,5*0,+3,5*3,5*0,+0,5*0,8*3,5-0,6*2*0,-0,8*2*0,3-,2*2*0,3-2*0,8*2*0,.NP: (9+3+8)*3,8*0,45 -,5*3*0,45-2*3,8*0,45 5*3,8*0,3+2,5*3,8*0,3+6,2*3,8*0,3+2*,2*3,8*0,5-0,7*2*0,3-0,7*2*0,3-0,6*2*0,5-,2*2*0,3.PP-pouze 40 cm pod terén: (9+3+8)*0,4*0,6+(+6+)*,8*0,6 0,94 2,70 5,94 3,25 -,80 -,86 8,4 2,73 -,46 64,80 -,2 7,36 2,57-2,82 68,04-2,42 5,66,80 -,64 28,62-4,89 4,2 -,74 35,04 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

9 -,2*,8*0,6-,5*2*0,6-3*,2*0,6*0,6-4,39 5,7*0,8*0,+5,26*,8*0,+3*2,5*,8*0, 3,32-2*0,6*2*0,-0,8*2*0,3-2*0,9*2*0, -, R00 Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně m 23,50 36, ,50-0, ,70 *,5+*,5+,5*,5 5,25 *,5+*2+,5*,5 5,75 *,5+2*2,5+* 7,50 2*2,5 5, R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 20,29 570, ,6 0, ,80-2, ,69 strop nad.pp-tl 35 cm:,2*7*0,35 (7+4)*8,2/2*0,35-2,8*2,3*0,35-,25*2*0,35 strop nad.np-tl 35 cm:,2*7*0,35 (7+4)*8,2/2*0,35-2,8*2,3*0,35-,25*2*0,35 27,44 5,79-3,3 27,44 5,79-3,3 strop nad 2. NP-tl. 30 cm:,2*7*0,35 (7+4)*8,2/2*0,35-2,8*2,3*0,35-,25*2*0,35 27,44 5,79-3, R00 Bourání ŽB schodišťových podest a ramen m2 2,94 700, ,50-0, ,48 *2,5*,5 *2,3*,2+2*2 *2,3*+,5*2,25*2,5+,5*2 3,75 6,76 5,30 6, R00 Vybourání rámů oken dvojitých a jednoduchých včetně vyvěšení okenních křídel, vč.vnit. parapetu m2 82,9 00, ,50 0, ,08-0, ,48 podkroví: 3*,*0,75+,5*0,75+*,5*0,9+*,4*0,75 *,5*0,9+2*0,7*,7+3*,*0,75 6,00 6,2 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

10 3.NP: 6**,8+3*,5*,8+,4*2,6+2*0,7*,7 2.NP: 8*,2*2+,8*,4+2,5*,4+2*0,7*,7.NP:,5*3+2*3,8 24,92 27,60 0,86.PP-pouze 40 cm pod terén:,2*,8+,5*2+3*,2*0,6 7, R00 Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení dveřních křídel m2 66,86 60,00 4 0,60 0,007 0,08-0, ,88 podkroví: 2*0,9*2+2*0,8*2+0,7*2*0,+*2 3.NP: 0,8*2+2*0,7*2+,2*2,4+0,8*2+0,9*2+0,8*2+0,7*2 2.NP: 0,6*2+0,8*2+,2*2+2*0,8*2.NP: 0,7*2+0,7*2+0,6*2,2*2 8,94 3,68 8,40 28,24.PP-pouze 40 cm pod terén: 2*0,6*2+0,8*2+2*0,9*2 7, R00 Odstranění zateplení EPS F tl. 60 mm s omítkou m2 2,00 50,00 600,00-0,0222-0,5 3. NP : 5*2,4 2,00 33 Demontáž zastřešení m3 24,70 400, ,00 trámový strop s předpokládaným násypem a podbytím : v předpokládané tl. 20 cm:,2*7*0,2 (7+4)*8,2/2*0,2 5,68 9, Přípravné práce pro demolici kpl, , ,00 provrtání podlahy podzemního podlaží:, Drcení zdiva,včetně pronájmu drtičky t 6,60 20, ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 0

11 pro zásyp suterénu rozdrceným keramickým odpadem: na kotu cca -0,4(40 cm pod stávající terén): 0*5**,6 (6+2,5)*8/2*,5*,6 80,00 8, Demontáž a odstranění kamen kus 9,00,00 9,00 plynová: na tuhá paliva: ++ 3, Demontáž zařizovacích předmětů kpl, , ,00 bojlery, WC mísy, vana, umyvadla,baterie,sk,dřezy ap.:, Demontáž elektro rozvodů kpl, , ,00 včetně separace ze zdiva:, Demontáž rozvodů vodovodu a kanalizace kpl, , ,00 včetně separace ze zdiva:, Demontáž ostatního vnitřího zařízení kpl, , ,00 kuchyňské linky, bar,dřevěnné obklady stěn: 6,00 zábradlí na schodišti,madla, ost. klemp.prvky:,00 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,98,29-792,58 Díl: 97 Prorážení otvorů R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot t 833,8 0, ,0 krytina:,23 bednění:,85 žlab-do sběru:,23,85 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana

12 parapet-do sběru: aoplech. atiky-do sběru: 0, 0, odp. roura-do sběru: 0,02 0,02 podlahové krytiny: 7,9 7,90 zdivo: 467, 467,0 schody: 8,69 8,69 stropy: 288,69 288,69 podesty: 9,47 9,47 okna: 4,47 4,47 dveře: 5,88 5,88 zateplení: 0,4 0,4 střecha: 37,0 37,00 kamna: 0,45 0,45 zařizovací předměty: 0,3 0,30 elektro: 0,05 0,05 vodovod + kanalizace: Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

13 0,2 0,20 ostatní: 0,2 0, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do km t 672,8 80, ,80 krytina:,23 bednění:,85 žlab-do sběru: parapet-do sběru: aoplech. atiky-do sběru: 0, odp. roura-do sběru: 0,02 podlahové krytiny: 7,9 zdivo-minus drcení: 467,-6 schody: 8,69 stropy: 288,69 podesty: 9,47 okna: 4,47 dveře: 5,88 zateplení:,23,85 0, 0,02 7,90 306,0 8,69 288,69 9,47 4,47 5,88 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

14 0,4 0,4 střecha: 37,0 37,00 kamna: 0,45 0,45 zařizovací předměty: 0,3 0,30 elektro: 0,05 0,05 vodovod + kanalizace: 0,2 0,20 ostatní: 0,2 0, R00 Příplatek k odvozu za každý další km t 7 400,9 9, ,9 skládka Orlík= 2 km od stavby= xmnožství: *672, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 0 m t 672,8 0, ,0 672,8 672, R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 366,7 0, ,0 krytina:,23 bednění:,85 žlab-do sběru: parapet-do sběru: aoplech. atiky-do sběru: 0, odp. roura-do sběru: 0,02,23,85 0, 0,02 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

15 podlahové krytiny: 7,9 7,90 zdivo-shozem: 0 schody: 8,69 8,69 stropy: 288,69 288,69 podesty: 9,47 9,47 okna: 4,47 4,47 dveře: 5,88 5,88 zateplení: 0,4 0,4 střecha: 37,0 37,00 kamna: 0,45 0,45 zařizovací předměty: 0,3 0,30 elektro: 0,05 0,05 vodovod + kanalizace: 0,2 0,20 ostatní: 0,2 0, R00 Kontejner, přistavení,pronájem den 30,00 00, ,00 pronájem po dobu cca 30 dní: 30 30,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

16 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu t 833,62 60, ,20 krytina:,23 bednění:,85 žlab-do sběru: 0 parapet-do sběru: 0, aoplech. atiky-do sběru: 0, odp. roura-do sběru: 0, podlahové krytiny: 7,9 zdivo: 467, schody: 8,69 stropy: 288,69 podesty: 9,47 okna: 4,47 dveře: 5,88 zateplení: 0,4 střecha: 37,0,23,85 7,90 467,0 8,69 288,69 9,47 4,47 5,88 0,4 37,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

17 kamna: 0,45 zařizovací předměty: 0,3 elektro: 0,05 vodovod + kanalizace: 0,2 ostatní: 0,2 0,20 Celkem za 97 Prorážení otvorů ,49 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R0 HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 4 h 20,00 00, ,00 0,45 0,30 0,05 0,20 pomocné práce při demontážích: 20 20, R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 6,55 00,00 655,00 6,55 6,55 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 655,00 Díl: 799 Ostatní 50 Provedení průzkumu včetně zpracování techn. postupu prací hod 0,00 50,00 500,00 0 0, Vymezení staveniště ohrazením m 55,00 800, , , Snížení prašnosti zkrápěním dny 30,00 00, ,00 předpoklad doby zkrápění cca 30 dní: včetně čištění vozovky: 30 30, Demontáž a likvidace přípojky elektro kpl, , ,00, Odpojení, demontáž a likvidace plynovodní přípojky viz samostatná příloha soubor, , ,6 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

18 včetně zemních prací:, Odpojení, demontáž a likvidace přípijky CETIN kus, , ,00 včetně případných zemních prací:, Odpojení, dem.a likvidace přípojek vody a kanal. m 2,00 500, ,00 včetně zemních prací: 2*6 2, Osazení,pronájem a demontáž dopravního značení soubor, , ,00 dle zpracovaného DIO,včetně poplatku za zábor:,00 Celkem za 799 Ostatní ,6 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Rozpočet 01.1 BOURÁNÍ - postupné rozebírání JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Bourací práce Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy Náklady

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výkaz výměr Rozpočet 35 Oprava střechy JKSO Objekt Název objektu SKP 35 Oprava střechy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítonicích Náklady

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Rozpočet stavby Datum:

Rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 26.6.2018 312 Oprava opěrné zdi Březová,Děčín-varianta1 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : SVS stavitelství s.r.o. IČO : 24806293

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů A) špaletová okna (uliční fasáda) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 331a Stavební úpravy kotců na p.p.č.945/2, Děčín Objekt: SO 01 Rozpočet: 1 Stavební úpravy kotce 2a Stavební úpravy kotců na p.p.č.945/2, Děčín Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 19.7.2017 437 Oprava části komunikace v ulici Duchcovská,Děčín Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : STRABAG a.s. IČO : 608 38 744 DIČ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY .tavel... ",'~ i9i.~nosh(něždub. spol. s r. O. Jiřího Z Poděbrad 998 696 62 STRÁlNICE Tel./fax.: 518332004-5 Dodatek č.3 Smlouvy o dílo Č. 23121100 na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Položkový rozpočet. 1 Vybudování dětského hřiště 5 Nabídka EKOTERM CZ. Díl: 1 Zemní práce. Celkem za 1 Zemní práce 23198,05 Díl: 5 Komunikace

Položkový rozpočet. 1 Vybudování dětského hřiště 5 Nabídka EKOTERM CZ. Díl: 1 Zemní práce. Celkem za 1 Zemní práce 23198,05 Díl: 5 Komunikace Položkový rozpočet 1 Vybudování dětského hřiště Rozpočet: 2 Plocha dlažb P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce 1 121101101 Sejmutí ornice s přemistěním do

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 13/9 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2013/9 Jihom. muzeum ve Znojmě- rekonsrtukce střeš. plánáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1282 Varianta č.2 - rozšířená JKSO Objekt Název objektu SKP 2 Varianta č.2 - rozšířená Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády A) čištění a oprava obkladu (bez tvarovek) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 9 Vícepráce střešní pláštˇ, fasáda, vnjkso Objekt Název objektu SKP 01 Regenerace pláště ZŠ Partyzánská Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 336 Regenerace plástě

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018 Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018 Objednatel: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou,

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7.

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central - ZAZDÍVKY OTVORŮ PO VZT - dodatečné stavební práce JKSO: CC-CZ: Objednatel: město Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: N170501 Objednatel: ČR Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK IČ312774 Hroznová 227/17 DIČ: 603 00 Brno Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

DOHODA O NAROVNÁNÍ II.

DOHODA O NAROVNÁNÍ II. č. 11095/2017/OIMH DOHODA O NAROVNÁNÍ Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nám. Dr. E. Beneše 555/6,729 29 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451 Zastoupený:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 1361-52 Datum: Tábor AČOV rekonstrukce a opravy svozové jímky, šnekové čerpací stanice, česlovny a haly odvodňování kalu Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ :

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Vlastní objekt - část střecha Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek O172 VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA OBCE DOLANY Náklady na m.j. 0 Projektant

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

Uzavřené podle ustanovení 536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník")

Uzavřené podle ustanovení 536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) Kraj vysočina J.l Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo KUJIP112H3 Uzavřené podle ustanovení 536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník")

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 registrované pod ID - 67543

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 registrované pod ID - 67543 Kraj vysočina itikava 57, 587 33 Jihlava DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 registrované pod ID - 67543 KUJIP01101KV uzavřené na akci: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

Dodatek č. 1 uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek č. 1 uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MEDOP001NPAV Dodatek č. 1 uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. O z nač e n í s m I u v n í c h str a n 1

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

Soupis prací stavby Datum: 8.7.2015 Stavba : 2015/073 Kulturní a společenské centrum Jesenice Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. IČO : 26385759 Pražská 810/16, 102

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. PA Půbal a Rosenberg

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. PA Půbal a Rosenberg Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: 12.8.2014 Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum:.6.206 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 5 % DPH 5 % Základ pro DPH 2 % DPH

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. IČO: 26232073 60200 Brno DIČ: CZ-26232073 Objednatel: 66701 Společenství pro dům č.690-693, Židlochovice Sídliště Družba 690-693

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN NOUZOVÝ VÝCHOD A TERASA MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: Karlštejn č.p.67, 267 18 Karlštejn, parc.č.st.27/1 a 12/1, v katastrálním území Budňany, obec Karlštejn, okres Beroun městys KARLŠTEJN,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 2 OBLAST 2 JKSO Objekt Název objektu SKP 2 PAVILON L ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 170/2011 SLEZSKÁ NEMOCNICE Náklady na m.j.

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více