Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23"

Transkript

1 2 264 Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 5 druhů provozu, funkce vytápění/chlazení a nastavení pomocí rolovacího tlačítka Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Dvoupolohový regulátor s funkcí automatické adaptace s PID regulací (patentováno) Výběr následujících provozních režimů: automatický s maximálně 3 topnými nebo chladicími fázemi, trvale komfortní režim, trvale úsporný režim, protimrazová ochrana a denní provozní režim s jednou topnou nebo chladicí fází V automatickém režimu lze zadat pro každou topnou fázi jinou žádanou teplotu Možnost regulace chladicích zařízení Použití Pro regulaci prostorové teploty: v bytech, v rodinných domech a rekreačních chatách v kancelářích, v lehkých průmyslových provozech Pro řízení následujících přístrojů: elektrické kotle nástěnné plynové kotle stacionární plynové nebo olejové kotle cirkulační čerpadla v systémech vytápění, zónové ventily elektrické přímotopy nebo ventilátory elektrických akumulačních kamen termoelektrické servopohony klimatizační a chladicí zařízení CE1N2264cz Siemens Building echnologies HVAC Products

2 Funkce Objednávání PID regulace s adaptovatelnou nebo přímo nastavitelnou dobou spínacího cyklu 2-bodová regulace Automatický provozní režim s týdenním, polotýdenním nebo denním programem, s možností nastavení max. 3 topných nebo chladicích fází denně Každá topná fáze s jinou žádanou teplotou Denní provoz (funkce volný den) s jednou topnou nebo chladicí fází Dálkové ovládání Překlenovací tlačítko Kalibrace čidla a funkce reset Protimrazová ochrana nebo ochrana proti přehřátí Omezení minimální nastavitelné žádané teploty Prázdninový provoz Vytápění nebo chlazení Periodický chod čerpadla Optimalizace času zapnutí pro první topnou fázi Regulátor prostorové teploty s týdenním programem REV23 echnika Při objednávání uvádějte typové označení. Regulátor je dodáván s bateriemi. Displej a ovládací prvky Ovládací prvky Výběr druhu provozu lačítko zvýšení teploty lačítko snížení teploty Překlenovací tlačítko Rolovací tlačítko pro volbu menu, podmenu a nastavení Potvrzení volby stisknutím tlačítka Opuštění aktuální úrovně menu a návrat na předchozí aktivní úroveň (aktuálně zobrazená nastavení se akceptují) 2/12 Siemens Building echnologies Regulátor prostorovéteploty REV23 CE1N2264cz

3 Displej Čas C Prostorová teplota Výměna baterií (symbol se na displeji objeví cca. 3 měsíce před vybitím baterií) Dálkové ovládání aktivní Prázdninový provoz aktivní Volba druhu provozu (aktivní je pouze jeden provozní režim) Automatický provoz Komfortní provoz Úsporný provoz Protimrazová ochrana nebo ochrana proti přehřátí Funkce volný den s jednou topnou nebo chladicí fází (teplotní profil se automaticky vytvoří z aktuálního denního programu) Dočasná změna aktuální žádané teploty (změna je aktivní pouze do nejbližšího spínacího bodu) C lačítkem + nebo se při prvním stisknutí zobrazí aktuální žádaná teplota, kterou je možné v krocích 0.2 C (max. +/- 4 C) přestavit na požadovanou hodnotu. Překlenovací tlačítko V provozních režimech a je možné tímto tlačítkem ručně přepnout z komfortního režimu na úsporný a naopak. Volba se automaticky vrátí na původní nastavení v dalším spínacím bodě nebo při změně druhu provozu. Menu pro nastavení uživatele: výběr ze 4 hlavních menu Čas a den Hlavní menu Podmenu Nastavení h Aktuální čas Aktuální den v týdnu eplota Hlavní menu Podmenu Standardní nastavení vytápění/ chlazení Žádaná teplota komfortní provoz 19 C 23 C Žádaná teplota úsporný provoz 16 C 29 C Siemens Building echnologies Regulátor pokojové teploty REV23 CE1N2264cz 3/12

4 Žádaná teplota protimrazová ochrana nebo ochrana proti přehřátí Žádaná teplota dálkové ovládání 5 C 35 C 10 C 30 C Časový program Hlavní menu Podmenu Nastavení Volba dne, bloku pracovních dní, víkendových dní nebo celého týdne Volba počtu topných nebo chladicích fází, max. 3 Volba začátku a konce fáze C Volba žádané teploty fáze Nepřítomnost Hlavní menu Podmenu Zadání délky dovolené nebo nepřítomnosti. Počet dní s nastavením úsporného provozu / max. 99 dní. Žádaná teplota v době nepřítomnosti Standardní nastavení 12 C Menu pro nastavení odborníka na topení Hlavní menu CAL Nastavení Kalibrace čidla Omezení žádané teploty Optimalizace zapnutí pro první topnou fázi (v jednotce času na 1 C) 2-polohová regulace PID regulace, funkce automatické adaptace PID regulace se 6 min. nebo 12 min. spínacím cyklem / Periodický chod čerpadla Vyp/ Zap Druh provozu vytápění nebo chlazení Žádaná teplota V režimu je možné pro každou komfortní fázi zadat žádanou teplotu indivuduálně. Žádaná teplota v trvale komfortním režimu odpovídá zadané teplotě. Žádaná teplota pro úsporný provoz stejná v automatickém i v trvalém provozu a odpovídá nastavení. 4/12 Siemens Building echnologies Regulátor prostorovéteploty REV23 CE1N2264cz

5 Ochranná funkce Funkce volný den Příklad Ve funkci protimrazové ochrany nebo ochrany proti přehřátí se nepřetržitě kontroluje teplota v prostoru. Pokud teplota klesne (stoupne) pod (nad) nastavenou žádanou hodnotu, reguluje se na aktuálně nastavenou žádanou teplotu ochrany. Denní provoz tvoří regulátor z aktuálního spínacího programu. Regulátor vytvoří a zobrazí kompletní topnou (chladící) fázi ze začátku první fáze a konce poslední fáze spínacího programu. Jako komfortní teplotu použije aktuální žádanou teplotu pro trvalý provoz. ímto způsobem vytvořený denní provoz zůstává aktivní do další volby jiného druhu provozu. C Z h Automaticky vytvořený denní provozní režim Aktuální spínací program Spínací program Příklad se dvěmi topnými fázemi za den Jako spínací program je možné používat podle naprogramování týdenní nebo denní spínací program. Regulátor lze také přepnout do režimu s trvalým provozem, kdy se nebere zřetel na nastavený časový spínací program. V týdenním spínacím programu lze naprogramovat rozdílně každý den v týdnu, v polotýdenním pracovní dny (1-5) a víkend (6-7), v denním pak stejný průběh teplot pro celý týden (1-7). Při každém programování topné fáze jsou k dispozici tři různé spínací šablony. Je možný výběr mezi jednou, dvěmi nebo třemi topnými (chladicími) fázemi denně. Pro každou topnou (chladicí) fázi se zadává čas začátku a konce topné fáze a žádaná komfortní teplota. Mezi dvěmi topnými (chladícími) fázemi se vždy přepíná na tu samou útlumovou žádanou teplotu. Útlumová teplota se nastavuje v menu teploty. C 22 opná perioda 2 20 opná perioda h Prázdninová funkce Prázdninová funkce se nastavuje v menu pro uživatele. Je nutné zadat začátek (den odchodu / / den v týdnu), dobu trvání nepřítomnosti a žádanou teplotu ( ). V případě doby nepřítomnosti delší než 99 dní regulátor přepne na zvolenou teplotu. Každou půlnoc čítač odečte jeden den. Po uplynutí nastaveného počtu dní je na čítači 00 a regulátor přepne na naposledy zvolený druh provozu. Siemens Building echnologies Regulátor pokojové teploty REV23 CE1N2264cz 5/12

6 Dálkové ovládání Pomocí vhodného přístroje dálkového ovládání lze přepnout regulátor na nezávisle nastavitelnou teplotu. Přepnutí se provádí sepnutím bezpotenciálového kontaktu na svorkách 1 a 2. Na displeji se zobrazí symbol. Po rozpojení kontaktu je opět aktivní naposledy zvolený druh provozu. Provoz podle nastavení na regulátoru 1 rvale dálkově ovládaná úsporná teplota Z Z06 Přístroj dálkového ovládání Vhodné přístroje dálkového ovládání jsou: telefonní terminál GB051.., viz aplikační list C209 telefonní terminál GB060.., viz aplikační list C208 nebo ruční spínač, okenní kontakt, detektor přítomnosti, centrální jednotka, atd. Nastavení z výroby Spínací časy eploty v C Druh provo zu Auto Blok / dny v týdnu 1. fáze 2. fáze 3. fáze 1-5 Po-Pá 6-7 So-Ne fáze 2. fáze 3. fáze Po-Ne 1-7 Po-Ne 1-7 Po-Ne Nepřítom nost Nastavení z výroby úrovně pro odborníka na vytápění Omezení žádané teploty: PID regulace, funkce automatické adaptace: VYP Optimalizace zapnutí: VYP Vypnuto Periodický chod čerpadla: VYP Vytápění: aktivní 6/12 Siemens Building echnologies Regulátor prostorovéteploty REV23 CE1N2264cz

7 Servisní režim - úroveň pro odborníka na vytápění Vstup Kalibrace čidla CAL Omezení žádané teploty Vstup do úrovně pro odborníka na vytápění, přepnutí do servisního režimu je umožněn podržením tlačítek zvýšení a snížení teploty a současným otáčením rolovacího tlačítka nejdřív ve směru od displeje a pak k displeji. Pokud zobrazovaná teplota nesouhlasí s efektivní prostorovou teplotou, čidlo teploty může být zkalibrováno (kalibrace se provádí v servisním režimu). Zobrazovaná teplota se koriguje v krocích 0,2 C (max. ±2 C) na efektivní prostorovou teplotu. Omezení minimální nastavitelné teploty na 16 C zabraňuje únikům tepla v budovách s více topnými zónami. Nastavuje se v servisním režimu. Optimalizace zapnutí V servisním režimu je možné zapnout funkci optimalizace, která posune časový spínací bod 1. topné fáze tak, aby byla žádaná teplota dosažena ve zvoleném čase. Nastavení je závislé na vlastnostech otopné soustavy, na rychlosti natápění tzn. na přenosu tepla (potrubní síť, otopná tělesa), dynamice budovy (materiál, izolace) a topném výkonu (výkon kotle, teplota topné vody). Příklad při skutečné pokojové teplotě 18 C a žádané teplotě 20 C: Optimalizace je vypnuta při C 20 P on 19 R x opná perioda h/ 1/2h/ 1/4h/ - 4 h - 3 h - 2 h - 1 h - 2 h - 1½ h - 1 h - ½ h - 1 h - ¾ h - ½ h - ¼ h Optimalizace času zapnutí VYP Start t (pomalé regulační systémy) (střední regulační systémy) (rychlé regulační systémy) (bez vlivu) eplota ( C) R x Skutečná pokojová teplota t Čas předstihu spínacího bodu (h) P on Začátek optimalizace zapnutí Regulace Funkce s automatickou adaptací (self-learning) REV23 je dvoupolohový regulátor s PID regulací. Na svém výstupu má relé s přepínacím kontaktem. Prostorová teplota se reguluje periodickým zapínáním a vypínáním ovládaného zařízení. Regulátor pracuje v tzv. pracovních cyklech. Na základě naměřených údajů, průběhu teplot a řídicího algoritmu si regulátor určuje, jak velkou část svého pracovního cyklu bude kontakt výstupního relé v sepnuté poloze. Podle zvoleného algoritmu reaguje zařízení různě rychle na odchylku: V servisním režimu lze zapnout funkci automatické adaptace, která mu umožňuje automaticky se přizpůsobit na regulovanou soustavu (typ konstrukce budovy, typ radiátorů, velikost místnosti, atd.). Po uplynutí adaptační fáze (1 až 2 pracovní cykly) regulátor optimalizuje své parametry a dál pracuje v optimalizovaném režimu. Siemens Building echnologies Regulátor pokojové teploty REV23 CE1N2264cz 7/12

8 Výjimky Ve výjimečných případech nemusí být režim automatické adaptace ideální. Pak je možné zvolit režim PID 12, PID 6 nebo 2-bodovou regulaci: Režim PID 12 Pracovní cyklus 12 minut pro normální až pomalé regulační systémy (masivní konstrukce budovy, rozlehlejší prostory, litinové radiátory, olejové hořáky). Režim PID 6 Pracovní cyklus 6 minut pro rychlé regulační systémy (lehké konstrukce budov, malé prostory, ploché radiátory /konvektory, plynové hořáky). 2-bodová regulace Čistá dvoupolohová regulace se spínací diferencí 0,5 C (±0,25 C) pro velmi obtížné regulační systémy se značnými výkyvy venkovní teploty. Periodický chod čerpadla / Druh provozu vytápění/ chlazení / Funkce reset ato funkce se používá v aplikacích, kdy regulátor řídí přímo oběhové čerpadlo topného okruhu. Zabraňuje zatuhnutí čerpadla během delší doby vypnutí. Periodický chod čerpadla se aktivuje jednou za 24 hodin o půlnoci na jednu minutu. Funkci lze nastavit v servisním režimu. Periodický chod čerpadla je aktivní: / Periodický chod čerpadla není aktivní: Regulátor je vybaven funkcemi pro aplikace chlazení. Funkci lze nastavit v servisním režimu. Regulátor je z výroby nastaven na vytápění (viz. část Nastavení z výroby ). Reset údajů definovaných uživatelem: Stiskněte tlačítko pod jehlovým otvorem nejméně na 1 sekundu: tím budou údaje definované uživatelem nastaveny na standardní hodnoty (nastavení odborníka na vytápění se nezmění). Hodiny začínají ve 12:00. V průběhu doby resetu svítí na displeji všechny symboly zobrazení, tím je možné přezkoušet funkci displeje. Reset všech údajů definovaných uživatelem plus nastavení odborníka na vytápění: Stiskněte tlačítko pod jehlovým otvorem a zároveň tlačítka zvýšení a snížení teploty nejméně na 1 sekundu. Po tomto resetu jsou obnoveny všechny standardní nastavení z výroby (viz. také část Nastavení z výroby ). Výměna baterií Přibližně 3 měsíce před vybitím baterií se na displeji zobrazí symbol. Všechny funkce zůstávají zachovány. Při výměně baterií se aktuální údaje uchovají maximálně po dobu 1 minuty. Provedení Přístroj Základová deska REV23 se skládá z plastového pouzdra s přehledným displejem a dobře přístupnými ovládacími prvky. Přístroj se pohybem nahoru vysune ze základové desky. o umožňuje vyměnit na zadní straně přístroje obě 1,5 V baterie. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie typu AA. Základová deska přístroje se montuje a připojuje na běžně dostupné elektroinstalační krabice nebo přímo na zeď. V základové desce se nacházejí pouze svorky pro připojení regulátoru k ovládanému zařízení a dálkovému ovládání. Veškerá elektronika (včetně relé s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem) je umístěna v regulátoru. 8/12 Siemens Building echnologies Regulátor prostorovéteploty REV23 CE1N2264cz

9 Pokyny Projektování Regulátor prostorové teploty by měl být umístěn v hlavní obytné místnosti Místo instalace by mělo být voleno tak, aby mohlo čidlo zachytit prostorovou teplotu co nejpřesněji, bez ovlivnění přímým slunečním zářením nebo jinými zdroji tepla, příp. chladu Doporučená montážní výška je asi 1,5 m nad zemí Přístroj je vhodný pro umístění na většinu běžně dostupných elektroinstalačních krabic nebo přímo na zeď Nad přístrojem je nutné ponechat dostatečný prostor pro vysunutí a opětovné nasazení přístroje min. 10 cm 2261Z03 Montáž a instalace Uvedení do provozu Před instalací regulátoru musí být nejprve namontována a zapojena základová deska. Pak může být na základovou desku shora nasunut vlastní regulátor Detailní informace naleznete v instalačních pokynech dodaných spolu s regulátorem Elektrická instalace musí být provedena v souladu s příslušnými předpisy a normami Kontakt dálkového ovládání 1 / 2 musí být připojen odděleně samostatným stíněným kabelem Z baterií odstraňte krycí proužek, který zabraňuje zbytečnému chodu regulátoru během přepravy a uskladnění Regulační charakteristiky lze změnit v servisním režimu v úrovni pro odborníka na vytápění Jestliže je referenční místnost vybavena termostatickými radiátorovými ventily, musí být tyto plně otevřeny Jestliže zobrazená prostorová teplota neodpovídá efektivní naměřené hodnotě, mělo by být čidlo teploty zkalibrováno (viz. část Kalibrace čidla ) Siemens Building echnologies Regulátor pokojové teploty REV23 CE1N2264cz 9/12

10 echnické údaje Základní údaje Normy a standardy Napájení Baterie (alkalické AA) Životnost baterií Zálohování při výměně baterií Spínací výkon relé Napětí Proud DC 3 V 2 x 1,5 V cca. 2 roky max. 1 min V AC 6 (2,5) A řída ochrany II podle EN Měřící prvek Měřící rozsah Časová konstanta Rozsah nastavení teplot Normální teplota Úsporná teplota Protimrazová ochrana Rozlišení nastavení, displeje Nastavované hodnoty Spínací časy Měření aktuální hodnoty Zobrazení aktuální hodnoty Zobrazení času CE shoda Elektromagnetická kompatibilita Směrnice pro nízké napětí NC 10 kω ±1 % při 25 C 0 50 C max. 10 min 5 29 C 5 29 C C (standardní nastavení 5 C) 0,2 C 10 min 0,1 C 0,2 C 1 min 89/336/EEC 73/23/EEC C-ick N474 Okolní podmínky Hmotnost Barva Rozměry Automatické elektrické regulační a řídicí přístroje pro domácí potřebu a podobné EN využití Elektromagnetická kompatibilita Odolnost Vyzařování Provoz Klimatické podmínky eplota Vlhkost Uskladnění a doprava Klimatické podmínky eplota Vlhkost Mechanické podmínky Včetně balení Pouzdro regulátoru Základová deska Pouzdro IEC/EN IEC/EN třída 3K3 podle IEC C < 85 % r.v. třída 2K3 podle IEC C < 93 % r.v. třída 2M2 podle IEC kg signální-bílá RAL9003 šedá RAL x 104,5 x 30 mm 10/12 Siemens Building echnologies Regulátor prostorovéteploty REV23 CE1N2264cz

11 Schéma zapojení L 2252A02 DC 3 V 1 2 L2 L L1 AC V S1 N Y1 M1 N L Fáze AC V Regulátor prostorové teploty REV23 L1 Spínací kontakt, V AC / 6 (2.5) A S1 Přístroj pro dálkové ovládání (bezpotenciálový), telefonní terminál L2 Rozpínací kontakt, 1 Signál dálkové ovládání V AC / 6 (2.5) A M1 Oběhové čerpadlo 2 Signál dálkové ovládání N Nula Y1 Kotel, servopohon apod. Příklad použití F1 F2 2261S03 F2 F1 Y2 Y2 M1 M1 Regulátor prostorové teploty s přímým ovládáním nástěnného plynového kotle Regulátor prostorové teploty s přímým ovládáním stacionárního kotle 2261S01 Y4 M Y3 M 2264S01 E1 2261S02 Regulátor prostorové teploty s přímým ovládáním zónových ventilů Chladicí zařízení Siemens Building echnologies Regulátor pokojové teploty REV23 CE1N2264cz 11/12

12 Y1 M1 2261S04 E1 F1 F2 M1 Y1 Y2 Y3 Y4 Chladicí zařízení Provozní termostat Bezpečnostní termostat Oběhové čerpadlo Regulátor pokojové teploty REV23 3-cestný ventil s ručním ovládáním Elektromagnetický ventil 3-cestný zónový ventil se servopohonem 2- cestný zónový ventil se servopohonem Oběhové čerpadlo s předregulací ručním směšovačem Rozměry M01 Ø Siemens s.r.o. Divize Building echnologies Evropská 33a Praha 6 el.: Fax: http: // 12/ Siemens Building echnologies s.r.o. Změny vyhrazeny Siemens Building echnologies Regulátor prostorovéteploty REV23 CE1N2264cz

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV23

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 2 264 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 5 druhů provozu, funkce vytápění/chlazení a nastavení pomocí rolovacího tlačítka Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá

Více

Programovatelný regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Programovatelný regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Programovatelný regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REA23 5 provozních režimů, režim vytápění nebo chlazení, výběr menu otočným kolečkem Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 2 267 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 5 druhů provozu, nastavení menu pomocí rolovacího tlačítka REV33 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá a přehledná volba menu

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 212 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací s podsvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá obsluha pomocí dotykového displeje

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 224 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s denním nebo týdenním provozním režimem RAV11 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty s jednoduchou obsluhou. Dvoupolohový regulátor

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s denním nebo týdenním provozním režimem a s kontaktem pro připojení dálkového ovládání

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s denním nebo týdenním provozním režimem a s kontaktem pro připojení dálkového ovládání 2 226 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s denním nebo týdenním provozním režimem a s kontaktem pro připojení dálkového ovládání RAV12 Regulátor pokojové teploty s jednoduchou obsluhou

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 252 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s jedním týdenním provozním režimem individuálně nastavitelným včetně tří individuálních 24-hodinových režimů, chladící funkce REV22 Síťově

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem 3 035 Prostorový termostat s týdenním programem a displejem Pro systémy vytápění RDE10... 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální a úsporný druh provozu ýdenní program

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty Pro systémy vytápění RDE10.1 RDE20.1 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 2 213 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem S podsvětleným dotykovým displejem (Touch screen) REV300 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá obsluha pomocí dotykového displeje

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný druh

Více

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace 2 265 REV23RF REV-R.02/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23RF REV-R.02/1 Skládá se z regulátoru (vysílače) a jednotky s reléovým výstupem (přijímače)

Více

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace 2 265 REV23.03RF REV-R.03/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Sestává z regulátoru (s vestavěným rádiovým vysílačem) a spínací jednotky (přijímače s vestavěným

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 213 Regulátor pokojové teploty S prosvětleným dotykovým displejem (Touch screen) REV300 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Tříbodový regulátor s PI regulací

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu. Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu. Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus 3 073 OpenTherm Plus Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus RDH10M Velký LCD displej Napájení po OpenTherm sběrnici

Více

Regulátor pokojové teploty do instalační krabice

Regulátor pokojové teploty do instalační krabice 2 242 Regulátor pokojové teploty do instalační krabice s jedním týdenním provozním režimem individuálně nastavitelným včetně tří individuálních 24-hodinových režimů, chladící funkce REV26 Síťově nezávislý

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění RDE10 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Digitální prostorové termostaty

Digitální prostorové termostaty s 1 420 Digitální prostorové termostaty pro systémy vytápění RDD100.. Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné konfigurační a regulační

Více

Bezdrátový regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 255 REV22RF REV-R.01/1 Bezdrátový regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV22RF REV-R.01/1 Skládá se z regulátoru (s integrovaným vysílačem) a přijímače (jednotka s reléovými výstupy)

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Prostorové přístroje pro regulaci kotle

Prostorové přístroje pro regulaci kotle OEM Prostorové přístroje pro regulaci kotle s komunikačním rozhraním OpenTherm Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření základní regulace kotle. Obsahuje čidlo teploty prostoru, topný

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 000 RAA10 RAA20 RAA RAA40 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení RAA10 RAA20 RAA RAA40 Dvoupolohová regulace Provozní napětí 24 až 250 V AC Použití ermostaty k udržování nastavené prostorové

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem s 2 208 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem Pro aplikace vytápění REV34 Bateriové napájení, nezávislý na síťovém napětí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, přehledný displej s velkými symboly

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV 2 722 Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV Připojení dvěma vodiči po komunikační sběrnici QAX850 Multifunkční, digitální prostorová jednotka pro nastavování a ovládání regulátorů řady RRV. Použití

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 051 RDF10 RDF10.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 2-trubkové jednotky fan-coil Pro komresorové chlazení s přímým výparníkem (pouze RDF10) RDF10 Výstup pro pohon ventilu on / off (otevřeno

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 1 633 Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 Pripojení na komunikaci Konnex QAW740 Multifunkcní, digitální prostorová jednotka pro jednoduché dálkové ovládání regulátoru Synco 700. Použití Použití

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 252 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s MHGQtPWêGHQQtPSURYR]QtPUHåLPHPLQGLYLGXiOQQDVWDYLWHOQêP YþHWQWtLQGLYLGXiOQtFK-KRGLQRYêFKUHåLP$FKODGtFtIXQNFH REV22 6t"RYQH]iYLVOêUHJXOiWRUSRNRMRYpWHSORW\s

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem s 1 422 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem pro systémy vytápění RDE100.. Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy: Komfortní, Útlumový,

Více

REA22 Regulátor pokojové teploty

REA22 Regulátor pokojové teploty REA22 Regulátor pokojové teploty Základní technická dokumentace Verze: 2.0 Série regulátoru: A CE1P2276CZ 31.08.1999 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Siemens Building Technologies,

Více

Kanálový regulátor teploty vzduchu

Kanálový regulátor teploty vzduchu 3 332 SYNCO 100 Kanálový regulátor teploty vzduchu se 2 výstupy DC 0...10 V RL162 Kanálový regulátor teploty vzduchu pro regulaci teploty přiváděného a odváděného vzduchu v jednoduchých větracích a klimatizačních

Více

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory C 316 Prostorový termostat Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory RAB21-DC Prostorový termostat pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové jednotky fan-coil RDF50.1 Spojitá PI regulace Výstup pro pohon ventilu DC 0 10 V Výstupy pro třírychlostní ventilátor Regulace dle teploty

Více

Prostorový termostat s LCD displejem

Prostorový termostat s LCD displejem Prostorový termostat s LCD displejem RDH100.. Bez časového programu, pro vytápění Velký LCD displej Bateriové napájení: 2 x alkalické baterie typu AA, 1,5 V TPI regulace (proporcionálně integrační) pro

Více

Ponorný regulátor teploty

Ponorný regulátor teploty 3 334 SYCO 100 Ponorný regulátor teploty se 3-bodovým výstupem RE132 Ponorný regulátor teploty pro jednoduchá zařízení určená pro vytápění. Kompaktní provedení. 3-bodové řízení. Používá se jako regulátor

Více

Ponorný regulátor teploty

Ponorný regulátor teploty 3 333 SYNCO 100 Ponorný regulátor teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLE162 Ponorný regulátor teploty pro regulaci na straně vody v malých zařízeních určených pro vytápění a chlazení. Kompaktní provedení.

Více

Bezdrátový prostorový termostat s LCD displejem

Bezdrátový prostorový termostat s LCD displejem Bezdrátový prostorový termostat s LCD displejem RDH100RF/SET Bez časového programu, pro vytápění Velký LCD displej RDH100RF, vysílač, bateriové napájení RCR100/433, přijímač, napájení 230 V AC Bezdrátová

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55..

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55.. AVS37.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA75.. QAA55.. 1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 Montáž Instalace 2358Z30 2358Z31 Vyjmutí 2358Z32 Připojení Rozměry Obslužná jednotka

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Bezdrátový prostorový termostat

Bezdrátový prostorový termostat s 1 424 RDD100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat pro systémy vytápění RDD100.1RFS Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné

Více

Příložné čidlo teploty QAD2

Příložné čidlo teploty QAD2 1 801 1801P01 Příložné čidlo teploty QAD2 Příložné čidlo k měření teploty potrubí Rozsah použití -30 125/130 C / 5 95 % r.v. nekondenzující (není vhodné pro chladící zařízení) Použití K měření teploty

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Regulátor rozdílu teplot

Regulátor rozdílu teplot 3 337 Synco 100 Regulátor rozdílu teplot R27 Regulátor rozdílu teplot pro solární systémy s akumulačním zásobníkem Kompaktní provedení se dvěma 2-bodovými výstupy AC 24230 V Použití ypy zařízení: Solární

Více

Regulátor prostorové teploty RCU60../61..

Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. 3 046 RCU60 RCU61 RCU60.1 RCU61.1 Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. pro systémy CAV a VAV (s konstantním nebo proměnným průtokem vzduchu) Spojitá P regulace Řídící výstupní signál 0-10 V ss pro

Více

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz www.zonovaregulace.cz Výběr z ceníku produktů autonomní zónová regulace + prostorové termostaty Rosch2 DIS s.r.o. Pelušková 1406 198 00 - Praha 14 www.rosch2dis.cz www.zonovaregulace.cz Answers for infrastructure.

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Prostorové teplotní čidlo

Prostorové teplotní čidlo 2 701 Synco living Prostorové teplotní čidlo QAA910 Bezdrátové čidlo pro měření prostorové teploty Rádiová komunikace založená na KNX RF standardu (868 MHz jednosměrně) Bateriové napájení běžnými články

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem 3 057 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem RDF110 Výstup pro pohon ventilu on / off nebo pro jednostupňový kompresor

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

Kanálové hygrostaty. Použití. Přehled typů. Objednávání a dodávka. pro relativní vlhkost

Kanálové hygrostaty. Použití. Přehled typů. Objednávání a dodávka. pro relativní vlhkost s 1 514 Kanálové hygrostaty pro relativní vlhkost QFM81 QFM81.21 QFM81.2 Použití Přehled typů Hygrostaty zap/vyp s mikrospínačem, S čidlem vlhkosti s teplotní kompenzací pro měření vlhkosti nezávisle na

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační verze, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-bodovým řízením Jmenovitý krouticí moment 1.5 Nm Napájecí napětí

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM je možno použít ebus elektronické pokojové regulátory, které se po připojení

Více

KÓD TYP NAPÁJENÍ TCW01B IVAR.MAGICTIME PLUS 2 x 1,5 V AA

KÓD TYP NAPÁJENÍ TCW01B IVAR.MAGICTIME PLUS 2 x 1,5 V AA 1) Výrobek: TÝDENNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT 2) Typ: IVAR.MAGICTIME PLUS 3) Charakteristika použití: Napájení 2 bateriemi 1,5 V typu AA Denní i týdenní programování (až 7 programů pro každý den) Regulace dle

Více

QXA2000. Čidlo rosného bodu. Siemens Building Technologies HVAC Products

QXA2000. Čidlo rosného bodu. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 542 1542P01 1542P02 Čidlo rosného bodu Čidlo rosného bodu zamezuje poškození zařízení, které může být způsobeno kondenzací na chladících stropech a v zařízeních VVK. Pracuje s napájením AC/DC 24 V a

Více

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel OEM lbatros 2 Přehled sortimentu Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel Sortiment lbatros 2 tvoří rozsáhlou řadu přístrojů. Nabízí řešení pro jednoduché i komplexní zařízení pro vytápění s dálkově ovládanými

Více

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou s 3 076 Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou montáží pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem... Napájecí

Více

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A)

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) C 4 RAA10 RAA RAA40 RAA02.16 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) RAA RAA0.. Dvoupolohová regulace Provozní

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Regulátory prostorové teploty a příložné termostaty Prostorové termostaty Sortiment prostorových termostatů vhodný zejména tam, kde se vyžaduje nekomplikované ovládání a atraktivní

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p01 1649p01 1649p01 RXZ80.1/PPS2 Siemens ELTA-i QAZ84.1 QAX84.1/PPS2 ESIGO RX, ESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 QAZ84.1 RXZ80.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 je vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může být snadno připojen

Více

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ...

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ... 4 891 SSB bez pomocného kontaktu Elektrické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (max D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB1 s pomocným kontaktem SSB31 SSB61 SSB81 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž s 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG100 RDG100/H Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

CM507 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

CM507 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT Leden 2009 CM507 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT KATALOGOVÝ LIST Termostat CM507 je určen k časově a teplotně řízené regulaci otopných systémů domů a bytů. Lze jej využít ve spojení s plynovými, olejovými a

Více

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji 2 527 Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji Serie B RVL469 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory; je určen pro regulaci topné vody v topných okruzích

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem 3 058 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem s týdenním programem Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem RDF210 Výstup pro pohon ventilu on / off nebo

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž 3 076 RDF300.02, RDF340 RDF400.01 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové pro použití s kompresory

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE SIEMENS POL

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE SIEMENS POL Návod k montáži a obsluze prostorového přístroje P O L 8 2 2. 7 0 Verze návodu: 2018-05 - 1 - OBSAH NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE SIEMENS POL 822.70 1. Úvod... 3 2. Technická data prostorového

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT23 VELKÝ PŘEHLEDNÝ DISPLEJ S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM vhodný pro všechny typy kotlů s ON / OFF ovládáním týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Projekční podklady 5.1 REGULACE, ver. 1 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 510 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAV..P.. se zdvihem 40 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAV81P00 Napájecí

Více