Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor prostorové teploty s LCD displejem"

Transkript

1 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno / zavřeno) Výstupy pro dvoustupňový kompresor s reverzním ventilem Výstupy pro třírychlostní ventilátor Regulace dle teploty prostoru nebo vratného vzduchu Provozní režimy: komfortní, úsporný a pohotovostní Signálový vstup pro externí přepínač provozních režimů Funkce k ochraně před zničením vlivem vlhkosti Nastavitelné regulační parametry Volitelné zobrazení aktuální prostorové nebo požadované teploty Omezení minimální a maximální nastavitelné teploty Provozní napětí 230 V AC Použití Typické použití: Regulace prostorové teploty v jednotlivých místnostech, které jsou vytápěny nebo chlazeny 4-trubkovými jednotkami fan-coil Regulace v místnostech chlazených zařízením s přímým výparníkem a kompresorem Dvoupolohové řízení regulačních ventilů Ovládání třírychlostního ventilátoru APN3053C_RDF Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Funkce Regulátor měří prostorovou teplotu vestavěným nebo externím teplotním čidlem (QAA32) nebo, pokud je použité, externím čidlem vratného vzduchu (QAH.) a udržuje požadovanou teplotu dvoupolohovým řízením pohonů ventilů nebo kompresoru. Spínací hystereze je z výroby nastavena na 2 K v režimu vytápění (parametr P0) a K v režimu chlazení (parametr P). Provoz ventilátoru Ventilátor se spíná na požadovanou rychlost řídicími výstupy Q, Q2 nebo Q3. Pokud je aktivována funkce Teplotně závislé řízení ventilátoru (lze nastavit DIP spínačem č.), je ventilátor spínán v závislosti na teplotě společně s ventilem nebo kompresorem. Ventilátor je vypnutý: Po ukončení topné nebo chladicí sekvence pokud je aktivována funkce Teplotně závislé řízení ventilátoru, Ručním přepnutím do pohotovostního režimu, za předpokladu, že nebyly nastaveny a nejsou aktivní žádané hodnoty (např. pro funkci protimrazové ochrany), Sepnutím externího přepínače provozních režimů, za předpokladu, že podmínky v místnosti nevyžadují aktivaci úsporného režimu Při odpojení napájecího napětí regulátoru Displej Pokud je DIP spínač č. 2 nastaven do polohy (nastavení z výroby), zobrazuje regulátor aktuální naměřenou teplotu prostoru nebo vratného vzduchu (s vyjímkou dočasného zobrazení žádané hodnoty nebo regulačních parametrů během nastavování). V poloze DIP spínače zobrazuje regulátor žádanou teplotu v komfortním režimu. Aktuální naměřená teplota pak může být zobrazena pouze po vyvolání parametru P4. Externí čidlo teploty (volitelné) RDF30 reguluje buď na základě prostorové teploty snímané vestavěným nebo odděleným teplotním čidlem nebo na základě teploty vratného vzduchu do fan coilové jednotky. Přepnutí se provede automaticky po připojení kabelového teplotního čidla QAH. nebo externího prostorového čidla QAA32 ke svorkám signálového vstupu B-M. 2/2

3 Fan-coilové aplikace (režim vytápění) Pro použití se 4-trubkovými fan-coilovými jednotkami nastavte DIP spínač č. 4 do polohy. Používá se pro řízení dvou ventilů pro vytápění a chlazení. Ventil pro topení obdrží signál OPEN (Otevřít) přes řídící výstup Y když :. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou, a 2. jestliže ventil topení byl déle než minutu (parametr P20) plně uzavřen. Ventil pro topení obdrží signál CLOSE (Zavřít) přes řídící výstup Y když :. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotou, a 2. jestliže ventil topení byl déle než minutu (parametr P9) plně otevřen. Fan-coilové aplikace (režim chlazení) Ventil pro chlazení obdrží signál OPEN (Otevřít) přes řídící výstup Y2 když :. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze plus mrtvé pásmo (P2) nad žádanou hodnotou (x + x dz + ½ SDC) a 2. jestliže ventil chlazení byl déle než minutu plně uzavřen (parametr 20). Ventil pro chlazení obdrží signál CLOSE (Zavřít) přes řídící výstup Y2 když :. prostorová teplota dosáhne mrtvého pásma (P2) minus polovina spínací hystereze nad žádanou hodnotou (x + x dz - ½ SDC) 2. jestliže ventil chlazení byl déle než minutu plně otevřen (parametr P9). Fan coilové aplikace vytápění a chlazení T Prostorová teplota Y [Y2] X dz SDH SDC Spínací hystereze "Vytápění" Spínací hystereze "Chlazení" Xdz Mrtvé pásmo 0 ½ SDH Y2 [Y22] ½ SDH ½ SDC ½ SDC T [ C] 3023D0 Y Y2 Y2 Y22 Požadovaná teplota Výstupní signál "Ventil vytápění" Reverzní výstup k Y Výstupní signál "Ventil chlazení" Reverzní výstup k Y2 3/3

4 Chlazení s dvoustupňovým kompresorem (první stupeň) Pro dvoustupňové chlazení nastavte DIP spínač č. 4 na. Kompresor C obdrží signál (Zapnout) přes řídicí výstup Y když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotu a 2. kompresor C byl vypnutý déle než minutu (parametr P20). Kompresor C obdrží signál (Vypnout) přes řídicí výstup Y když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou a 2. kompresor C byl zapnutý déle než minutu (parametr P9). Chlazení s dvoustupňovým kompresorem (druhý stupeň) Kompresor C2 obdrží signál (Zapnout) přes řídicí výstup Y2 když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze plus spínací diference (P8) nad požadovanou hodnotu (x + SD + ½ SDC) a 2. kompresor C2 byl vypnutý déle než minutu (parametr P20). Kompresor C2 obdrží signál (Vypnout) přes řídicí výstup Y2 když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze spínací diference (P8) pod žádanou hodnotou (x < + SD - ½ SDC) a 2. kompresor C2 byl zapnutý déle než minutu (parametr P9). Kompresorové dvoustupňové chlazení Y[Y2] SD 0 ½ SDC ½ SDC ½ SDC ½ SDC Y2 [Y22] T [ C] 3023D02 T SDC SD Y Y2 Y2 Y22 Prostorová teplota Spínací hystereze "Chlazení" Spínací diference II. stupně Požadovaná teplota Výstupní signál "Kompresor stupeň " Reverzení výstup k Y Výstupní signál "Kompresor stupeň 2" Reverzní výstup k Y2 4/4

5 Kompresorové aplikace s reverzním ventilem (režim vytápění) Pro vytápění a chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem nastavte DIP spínač č. 4 na a výstupy Y a Y2připojte ke kompresoru. Kompresor C obdrží signál (Zapnout) přes řídicí výstup Y když. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou a 2. kompresor C byl vypnutý déle než minutu (parametr P20). Kompresor C obdrží signál (Vypnout) přes řídicí výstup Y když. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotou a 2. kompresor C byl zapnutý déle než minutu (parametr P9). Kompresorové aplikace s reverzním ventilem (režim chlazení) Kompresor C obdrží signál (Zapnout) přes řídicí výstup Y2 když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze plus mrtvé pásmo (P2) nad žádanou hodnotu (x + Xdz + ½ SDC) a 2. kompresor C byl vypnutý déle než minutu (parametr P20). Kompresor C obdrží signál (Vypnout) přes řídicí výstup Y2 když:. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze plus mrtvé pásmo (P2) pod žádanou hodnotu (x < + Xdz - ½ SDC) 2. kompresor C byl zapnutý déle než minutu (parametr P9). Kompresorové -stupňové vytápění a -stupňové chlazení s reverzním ventilem Y Xdz 3023D03 0 ½ SDH Y2 ½ SDH ½ SDC ½ SDC T [ C] T SDH SDC Xdz Prostorová teplota Spínací hystereze "Vytápění" Spínací hystereze "Chlazení" Mrtvé pásmo Požadovaná teplota COMPRESSOR HEAT COOL Y Y2 Výstupní signál "Kompresor - vytápění" Výstup pro reverzní ventil Vytápění Y22 T [ C] Y2 Y22 Výstupní signál "Kompresor - chlazení" Výstup pro reverzní ventil Chlazení CTACT CLOSED CTACT OPEN T [ C] Y2 CTACT CLOSED CTACT OPEN T [ C] 5/5

6 Provozní režimy Komfortní režim Úsporný režim Pohotovostní režim Ochrana před zničením vlivem vlhkosti Regulátor nabízí následující provozní režimy: Vytápění nebo chlazení s automatickým přepínáním a s ručním nastavováním rychlosti ventilátoru III, II nebo I. V komfortním režimu udržuje regulátor při vytápění teplotu na žádané hodnotě a při chlazení na požadované hodnotě plus mrtvé pásmo. Do signálového vstupu D-GND může být připojen přepínač provozních režimů. Aktivací tohoto přepínače (například otevřením okna nebo pokynem z recepce hotelu) dojde k přepnutí z komfortního do úsporného režimu. Teplota při vytápění nebo chlazení se pak bude řídit na příslušné žádané hodnoty (dle nastavení parametrů P0 a P02). Funkci kontaktů spínače (spínací nebo rozpínací) lze nastavit DIP spínačem č. 3. V pohotovostním režimu se teplota vytápění nebo chlazení řídí na příslušné žádané hodnoty (dle nastavení parametrů P03 a P04). Aby se v oblastech s vysokými teplotami a vlhkostí zabránilo zničení přístroje vlivem nedostatečné cirkulace vzduchu, neměl by se během úsporného režimu (např. neobsazený hotelový pokoj) vypínat chod ventilátoru. Proveďte přepnutím parametru P7 na. Ventilátor tak zůstává v úsporném režimu v chodu na nastavenou rychlost nebo na rychlost I v pohotovostním režimu. Nastavení regulačních parametrů Pro optimální funkci regulace může být změněna řada parametrů. To lze učinit také během provozu bez nutnosti otevírání regulátoru. Při odpojení napájecího napětí zůstanou zachovány všechny nastavené hodnoty. Nastavení Parametry se nastavují následujícím způsobem:. Nastavte posuvný přepínač do polohy Pohotovostní režim. 2. Stiskněte současně tlačítka + a na minimálně 3 a maximálně 5 sekund. Uvolněte je a pak do 2 sekund stiskněte znovu na 3 sekundy tlačítko +. Na displeji se objeví P0. 3. Opakovaným stiskem tlačítek + nebo vyberte parametr, který chcete upravovat P0 P02 P7 P8 3055z0 4. K zobrazení aktuální hodnoty vybraného parametru stiskněte současně tlačítka + a. Hodnota parametru může být pak nastavena opakovaným stisknutím tlačítka + nebo. 5. Současným stiskem tlačítek + a -, nebo 5 sekund po posledním stisku tlačítka se poslední parametr objeví znovu. 6. Ostatní parametry mohou být zobrazeny, případně přenastaveny opakováním kroků 3 až sekund po poslední změně zobrazení nebo stisku tlačítka se všechny změny uloží. 8. Posuvným přepínačem přepněte do normálního provozu. 6/6

7 Regulační parametry Parametr P0 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 Popis Žádaná teplota vytápění v úsporném režimu (externí přepínač provozních režimů je aktivován) Žádaná teplota chlazení v úsporném režimu (externí přepínač provozních režimů je aktivován) Žádaná teplota vytápění v pohotovostním režimu Žádaná teplota chlazení v pohotovostním režimu Omezení nastavení minimální žádané teploty v komfortním režimu Omezení nastavení maximální žádané teploty v komfortním režimu Přepínání vytápění / chlazení - teplota pro přepnutí na chlazení Přepínání vytápění / chlazení - teplota pro přepnutí na vytápění Rozsah nastavení (všechny hodnoty je možné měnit po 0,5 K) Nastavení z výroby, 5 20 C 6 C, 2 35 C 28 C, 5 20 C 8 C, 2 35 C 5 20 C 5 C 2 35 C 35 C Bez možnosti nastavení, nezobrazuje se 6 C Bez možnosti nastavení, nezobrazuje se 28 C P09 Kalibrace teplotního čidla K 0 K P0 Spínací hystereze v režimu vytápění K 2 K P Spínací hystereze v režimu chlazení K K P2 Mrtvé pásmo v komfortním režimu K 2 K P3 P4 P7 Aktivní teplotní čidlo (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Zobrazení aktuální snímané prostorové teploty (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Řízení ventilátoru v úsporném režimu : ventilátor neběží v mrtvém pásmu / : ventilátor běží v mrtvém pásmu : Vestavěné čidlo teploty je aktivní 2: Externí čidlo teploty je aktivní 0 49 C = aktuální naměřená teplota - : ventilátor běží na předvolenou rychlost nebo na rychlost I v pohotovostním režimu P8 Spínací diference 2. stupně chlazení K 2 K P9 Minimální doba zapnutí výstupů (Y, Y2)...20 minut (v krocích po min.) min. P20 Minimální doba vypnutí výstupů (Y, Y2)...20 minut (v krocích po min.) min. P2 Doběh ventilátoru sekund (v krocích po 0 s) 0 s - Objednávání Při objednávání uveďte počet kusů, název a typové označení. Čidlo teploty vratného vzduchu QAH nebo oddělené prostorové čidlo QAA32, regulační ventily a pohony se objednávají jako samostatné položky. 7/7

8 Mechanické provedení Regulátor se skládá ze dvou částí: Plastové pouzdro s elektronikou, ovládacími prvky a vestavěným čidlem prostorové teploty Montážní základová deska Pouzdro se nasazuje na montážní desku a je zajištěno dvěma šrouby. Na zadní straně pouzdra jsou DIP přepínače. Na montážní desce jsou šroubovací připojovací svorky. Ovládací prvky Popis Zobrazení aktuální teploty prostoru, žádaných hodnot nebo regulačních parametrů 2 Značka symbolizující zobrazení aktuální prostorové teploty 3 Komfortní režim Úsporný režim 4 Ventil chlazení otevřen Ventilátor v provozu Ventil vytápění otevřen 5 Tlačítka pro nastavení požadovaných teplot a regulačních parametrů 6 Posuvný přepínač provozních režimů (Pohotovostní, vytápění nebo chlazení s ručním nastavením rychosti ventilátoru) Nastavení DIP spínačů DIP č. Popis Poloha (Nastavení z výroby) Poloha Řízení chodu ventilátoru Provoz ventilátoru v komfortním režimu je nezávislý na teplotě 2 Zobrazení aktuální nebo žádané teploty 3 Typ kontaktů externího přepínače provozních režimů Zobrazuje se aktuální prostorová teplota (nebo vratného vzduchu) Přepnutí je aktivní, pokud jsou kontakty sepnuté (Spínací kontakty) 4 Výstupní signál Vytápění a chlazení (4-trubkový fan coil) Provoz ventilátoru je ve všech režimech závislý na teplotě Zobrazuje se nastavená žádaná teplota Přepnutí je aktivní, pokud jsou kontakty rozpojené (Rozpínací kontakty) Dvoustupňové chlazení 8/8

9 Kombinace přístrojů Typ Typové označení Katalogový list Kabelové teplotní čidlo QAH. 840 Prostorové teplotní čidlo QAA Motorický servopohon pro zónové ventily VVI46.., VXI46.., VVS46.., VXS46.. SFA Termický pohon (pro radiátorové ventily) STA Termický pohon (pro malé ventily se zdvihem 2,5 mm) STP Projektování Montáž, připojení a uvedení do provozu Montážní místo: na stěnu nebo do jednotky fan-coil. Nemontujte do výklenků, mezi police, za závěsy, nad nebo do blízkosti zdrojů tepla, regulátor neumísťujte na místa s přímým slunečním zářením. Montážní výška,5 m nad podlahou. Propojovací vodiče mohou být do regulátoru přivedeny ze zapuštěné elektroroinstalační krabice. Zkontrolujte, případně proveďte nastavení DIP přepínačů. Po připojení napájecího napětí provede regulátor reset, během kterého blikají symboly ventilátoru na LCD displeji. Tato fáze trvá cca 3 sekundy. Poté je regulátor připraven k normálnímu provozu. Použité kabely musí splňovat požadavky na izolaci pro napájecí napětí 230 V AC Na vstupních svorkách pro teplotní čidlo B-M je napětí 230 V AC. Pokud prodlužujete kabely čidla, použijte typy vhodné pro napětí 230 V AC. Kalibrace teplotního čidla Jestliže zobrazovaná prostorové teplota nesouhlasí se skutečnou prostorovou teplotou, lze provést kalibraci čidla teploty pomocí změny nastavení parametru P09. 9/9

10 Technické údaje Napájení Provozní údaje Podmínky okolního prostředí Směrnice a normy Napájecí napětí 230 V AC +0/ 5 % Kmitočet 50/60 Hz Příkon 6 VA Řídicí výstupy Q, Q2, Q3-N Zatížitelnost Řídicí výstupy Y, Y2-N (NO) Y2, Y22-N (NC) Čidlo teploty vratného vzduchu Signálový vstup B-M Signálový vstup D a GND Typ kontaktu nastavitelný Kontaktní (digitální) vstup Izolační pevnost proti síti Max. délka Cu vodiče.5 mm 2 pro připojení ke svorkám B, B2 a D 230 V AC 5(3) A 230 V AC 5(3) A QAH., třída ochrany II NTC rezistor 3 kω při 25 C spínací (NO) rozpínací (NC) SELV DC 6 5 V / 3 6 ma 4 kv, zesílená izolace 80 m Rozsah nastavení žádané teploty C Maximální odchylka prostorové teploty při 25 C ±0.5 K Spínací hystereze pro vytápění (nastavitelná) 2 K Spínací hystereze pro chlazení (nastavitelná) K Mrtvé pásmo X dz v komfortním režimu (nastavitelné)2 K Žádaná teplota «Úsporný režim», 6 C vytápění (nastavitelná) Źádaná teplota «Úsporný režim (nastavitelná) Žádaná teplota «Pohotovostní režim (nastavitelná) Žádaná teplota «Pohotovostní režim (nastavitelná) Provoz Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Doprava Klimatiké podmínky Teplota Vlhkost Mechanické podmínky Skladování Klimatické podmínky Teplota Vlhkost shoda dle Směrnice EMC Směrnice pro nízké napětí», chlazení», vytápění», chlazení 28 C 8 C dle IEC třída 3 K C <95 % r.v. dle IEC třída 2 K C <95 % r.v. třída 2M2 dle IEC třída K C <95 % r.v. 89/336/EEC 73/23/EEC.... N474 C-Tick shoda dle EMC norma pro vyzařování AS/NSZ 425.:994 0/0

11 Normy Automatické el. regulační a řídicí přístoje pro domácí potřebu a podobné použití Speciální požadavky na regulaci teploty EN EN Obecné Electromagnetická kompatibilita Vyzařování Odolnost EN EN Třída ochrany II dle EN Stupeň znečištění normální Stupeň krytí IP 30 dle EN Připojovací svorky Dráty nebo lanko 2 x mm 2 nebo x 2.5 mm 2 Hmotnost 0.23 kg Barva předního krytu bílá, NCS S 0502-G (RAL 9003) Připojovací svorky AC 230 V L B M DGND N Q Q2 Q3 Y2 Y N Y22 Y2 SELV 3053G0 L, N Napájecí napětí 230 V AC B Signálový vstup «Čidlo teploty vratného vzduchu nebo oddělené čidlo prostorové teploty QAA32» M Měřicí nula «Čidlo teploty vratného vzduchu nebo oddělené čidlo prostorové teploty QAA32» D, GND Vstup pro bezpotenciálový přepínač provozních režimů (typ kontaktů je nastavitelný) Q Q2 Q3 Řídicí výstup Rychlost ventilátoru I 230 V AC Řídicí výstup Rychlost ventilátoru II 230 V AC Řídicí výstup Rychlost ventilátoru III 230 V AC Y Řídicí výstup Vytápění 230 V AC (spínací kontakt) nebo výstup pro kompresor Y2 Ŕídicí výstup Ventil vytápění 230 V AC (rozpínací kontakt) nebo výstup pro reverzní ventil Y2 Řídicí výstup Ventil chlazení 230 V AC (spínací kontakt) nebo výstup pro kompresor Y22 Řídicí výstup Chlazení 230 V AC (rozpínací kontakt) nebo výstup pro reverzní ventil /

12 Schema zapojení Aplikace: 4-trubkový fan coil L AC 230 V N 0 A QAH. / QAA32 B L B M D GND N Q Q2 Q3 Y2 Y N Y22 Y2 N I II III M Y S Y2 B Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH.) nebo oddělené čidlo prostorové teploty (QAA32) M 3-rychlostní ventilátor N Regulátor prostorové teploty RDF30 S Externí přepínač provozních režimů Y Zónový ventil pro režim vytápění Y2 Zone valve for cooling mode Aplikace: 2-stupňové komresorové chlazení s přímým výparníkem L AC 230 V N 0 A QAH. / QAA32 B L B M D GND N Q Q2 Q3 Y2 Y N Y22 Y2 N I II III M C S C2 B Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH.) nebo oddělené čidlo prostorové teploty (QAA32) M 3-rychlostní ventilátor N Regulátor prostorové teploty RDF30 S Externí přepínač provozních režimů C Kompresor, I. stupeň C2 Kompresor, II. stupeň Aplikace: Kompresor s přímým výparníkem a reverzním ventilem L AC 230 V 0 A QAH. / QAA32 B L B M D GND I II III S N Q Q2 Q3 Y2 Y N Y22 Y2 N 3050A36 B Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH.) nebo oddělené čidlo prostorové teploty (QAA32) M 3-rychlostní ventilátor N Regulátor prostorové teploty RDF30 S Externí přepínač provozních režimů C Kompresor RV Reverzní ventil N M RV C 2/2

13 Rozměry Regulátor M03 Základová deska , M02 Siemens s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a Praha 6 Tel.: Fax: http: //.siemens.cz/sbt 2005 Siemens Building Technologies. Změny vyhrazeny 3/3

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 051 RDF10 RDF10.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 2-trubkové jednotky fan-coil Pro komresorové chlazení s přímým výparníkem (pouze RDF10) RDF10 Výstup pro pohon ventilu on / off (otevřeno

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 074 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro tepelná čerpadla s reverzním ventilem, případně pro elektrický dohřev; pro systémy s jedno- nebo dvoustupňovým vytápěním a jednostupňovým chlazením

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové jednotky fan-coil RDF50.1 Spojitá PI regulace Výstup pro pohon ventilu DC 0 10 V Výstupy pro třírychlostní ventilátor Regulace dle teploty

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil 3 010 Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil Přehled RAB... Řada prostorových termostatů s plynem plněnou membránou pro systémy a / nebo Dvoupolohová regulace Ruční přepínač rychlosti ventilátoru

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 017 RAB 31 RAB311 Prostorové termostaty Pro 4-trubkové fan-coilové jednotky RAB31 Prostorové termostaty s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Ruční 3-stupňové přepínání rychlosti

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 016 RAB21 Prostorové termostaty Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky RAB21.1 RAB21 Prostorové termostaty pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím příložným

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A)

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) C 4 RAA10 RAA RAA40 RAA02.16 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) RAA RAA0.. Dvoupolohová regulace Provozní

Více

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál 1 864 1864P01 Symaro Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty QFM21... Použití Přehled typů Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost Výstupní signál

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem 3 057 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem RDF110 Výstup pro pohon ventilu on / off nebo pro jednostupňový kompresor

Více

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace 2 265 REV23.03RF REV-R.03/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Sestává z regulátoru (s vestavěným rádiovým vysílačem) a spínací jednotky (přijímače s vestavěným

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 865 Elektrický pohon pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací síla 105 N

Více

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV 2 722 Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV Připojení dvěma vodiči po komunikační sběrnici QAX850 Multifunkční, digitální prostorová jednotka pro nastavování a ovládání regulátorů řady RRV. Použití

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

Regulátor rozdílu teplot

Regulátor rozdílu teplot 3 337 Synco 100 Regulátor rozdílu teplot R27 Regulátor rozdílu teplot pro solární systémy s akumulačním zásobníkem Kompaktní provedení se dvěma 2-bodovými výstupy AC 24230 V Použití ypy zařízení: Solární

Více

Elektrické pohony Ruční ovládání

Elektrické pohony Ruční ovládání OEM Elektrické pohony Ruční ovládání pro ventily VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Jmenovitá přestavovací síla

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem 3 058 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem s týdenním programem Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem RDF210 Výstup pro pohon ventilu on / off nebo

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A)

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) C 304 RAA10 RAA30 RAA40 RAA02.16 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) RAA RAA0.. Dvoupolohová regulace

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5. 4 864 Elektrické pohony Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.5 mm SSP31... SSP81... SSP61... SSP31... napájecí napětí C 230 V, 3-polohové řízení SSP81... napájecí napětí C 24 V, 3-polohové

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž 3 076 RDF300.02, RDF340 RDF400.01 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové pro použití s kompresory

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty Pro systémy vytápění RDE10.1 RDE20.1 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný druh

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 252 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s MHGQtPWêGHQQtPSURYR]QtPUHåLPHPLQGLYLGXiOQQDVWDYLWHOQêP YþHWQWtLQGLYLGXiOQtFK-KRGLQRYêFKUHåLP$FKODGtFtIXQNFH REV22 6t"RYQH]iYLVOêUHJXOiWRUSRNRMRYpWHSORW\s

Více

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou s 3 076 Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou montáží pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem... Napájecí

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 865 Elektromotorické pohony pro malé ventily VVP47.., VXP47.., VMP47.. SFP21/18 SFP71/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFP71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 5 146 5146P01 Synco 200 Signálový převodník SEZ220 S předprogramovanými standardními aplikacemi Volně konfigurovatelný Ovládání pomocí menu Use Signálový převodník pro použití v technologiích HVAC pro

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž s 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG100 RDG100/H Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory

Více

KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž

KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž 1 411 AQR253 AQR257 Symaro KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž AQR253 AQR257 Prostorové čidlo s komunikací po sběrnici KNX (režim S / LTE) Kombinované multifunkční čidlo pro měření teploty, vlhkosti

Více

Regulátor prostorové teploty RCU60../61..

Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. 3 046 RCU60 RCU61 RCU60.1 RCU61.1 Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. pro systémy CAV a VAV (s konstantním nebo proměnným průtokem vzduchu) Spojitá P regulace Řídící výstupní signál 0-10 V ss pro

Více

Termický pohon. pro malé a radiátorové ventily

Termický pohon. pro malé a radiátorové ventily 4 880 Termický pohon STS61 pro malé a radiátorové ventily Napájecí napětí, řídící signál DC 0 10 V Ovládací síla 125 N Přímá montáž na ventil převlečnou maticí (bez použití nářadí) Standardní provedení

Více

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 4 505 SQL35.00 SQL85.00 Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 Elektrické pohony pro škrtící klapky VKF46... SQL35..., Napájecí napětí AC 230 V SQL85... Napájecí napětí AC 24

Více

Digitální prostorové termostaty

Digitální prostorové termostaty s 1 420 Digitální prostorové termostaty pro systémy vytápění RDD100.. Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné konfigurační a regulační

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Regulátor pro jednotky Fan-coil

Regulátor pro jednotky Fan-coil 3 576 ACR2.44/ALG Regulátor pro jednotky Fan-coil ACR2.44 Pulzně šířková modulace (PWM) výstupního signálu pro termoelektrické pohony ventilů, 23 V AC Volitelná P nebo PI regulace Automatické nebo ruční

Více

Napájecí modul Sběrnicový modul

Napájecí modul Sběrnicový modul s 8 183 8183p01, p02 TX-I/O Napájecí modul Sběrnicový modul TXS1.12F10 TXS1.EF10 Napájecí modul TXS1.12F10 je možno paralelně zapojit až 4 napájecí moduly Napájecí napětí AC 24 V Převodník na DC 24 V,

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem

Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem 2 725 Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem Standardní model bez zónové funkce RRV851 Multifunkční regulátor pro centrální regulaci HVAC systémů s prouděním vzduchu pracující v kombinaci s řídicí

Více

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Listopad 1999 2 390 RVA43.222 ALBATROS RVA43.222 (série C) jsou regulátory určené pro jednotlivé kotle nebo kotle spojené do kaskády. Je vhodný pro sériovou

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění RDE10 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 741 QAX30.1 QAX31.1 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX30.1

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

Zapojte vodiče do svorkovnice a přišroubujte základovou desku na stěnu: M1 ventilátor, V1 ventil vytápění, V2 - ventil chlazení

Zapojte vodiče do svorkovnice a přišroubujte základovou desku na stěnu: M1 ventilátor, V1 ventil vytápění, V2 - ventil chlazení M3181.LICON Návod k uvedení do provozu RDG100T s fan-coilovými jednotkami LICON 4.0 9.0 4.0 128.0 16.0 27.7 93.0 28.5 30.8 28.2 27.8 1. Povolte šroubky na levém boku a odklopte regulátor 2. Zapojte vodiče

Více

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N TA-Slider 160 Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N IMI TA / Regulační ventily / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Nové pohony disponují pokročilou technologií

Více

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory C 316 Prostorový termostat Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory RAB21-DC Prostorový termostat pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Jednoduché prostorové termostaty s 2 - polohovým řízením pro systémy vytápění nebo chlazení Provozní napětí AC 24 250 V RAA10 RAA20 RAA30 RAA40 RAA50

Jednoduché prostorové termostaty s 2 - polohovým řízením pro systémy vytápění nebo chlazení Provozní napětí AC 24 250 V RAA10 RAA20 RAA30 RAA40 RAA50 3 000 Prostorové termostaty Jednoduché prostorové termostaty s 2 - polohovým řízením pro systémy vytápění nebo chlazení Provozní napětí RAA10 RAA20 RAA RAA40 RAA50 RAA10 RAA20 RAA RAA40 RAA50 Použití Prostorové

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components 45.16/1 LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální využití energie díky přesnému dodržování žádané hodnoty. Oblasti použití

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 000 RAA10 RAA20 RAA RAA40 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení RAA10 RAA20 RAA RAA40 Dvoupolohová regulace Provozní napětí 24 až 250 V AC Použití ermostaty k udržování nastavené prostorové

Více

Čidlo tlakové diference

Čidlo tlakové diference 1 921 Čidlo tlakové diference Pro neutrální a středně korosivní kapaliny a plyny QBE64-DP4 Čidlo tlakové diference je určeno pro měření přetlaku nebo podtlaku a tlakových diferencí v plynech nebo kapalinách

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU 09 2013 SWMU 31.5 Měřicí převodník střídavého proudu Vlastnosti s nebo bez pomocného napájení s integrovaným proudovým transformátorem montáž na DIN lištu vstupní měřená

Více

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 FC091 UC09... Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojových ovladačů UC09... slouží k regulaci větrací jednotky s aktivní

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem 3 035 Prostorový termostat s týdenním programem a displejem Pro systémy vytápění RDE10... 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální a úsporný druh provozu ýdenní program

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová

Více

Regulační funkce Napětí Hmotnost kg

Regulační funkce Napětí Hmotnost kg 43.038/1 NR 114: Elektronický regulátor topení Kompaktní regulátor topení pro použití s řídícím čidlem venkovní teploty jako regulátor teploty náběhové vody, s řídícím čidlem teploty v prostoru jako regulátor

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Synco living

QAW910. Prostorová jednotka. Synco living 2 703 Synco living Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Ovládání a zobrazení funkcí vytápění místnosti Snímání prostorové

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Dotykový ovládací panel 4.3

Dotykový ovládací panel 4.3 s 9295 Desigo Dotykový ovládací panel 4.3 QMX7.E38 Vysoce kvalitní, TFT displej 4.3", 262,000 barev, skleněný povrch, hliníkové tělo, pro použití s Desigo TRA. Rozlišení: 480 x 800 pixels (širokoúhlý displej).

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Termické pohony. pro radiátorové, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové, malé a zónové ventily 4 876 Termické pohony STP72E... pro radiátorové, malé a zónové ventily Napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídicí signál nebo PDM (pulsní modulace) Ovládací síla 105 N Přímá montáž na ventil převlečnou

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem s 1 422 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem pro systémy vytápění RDE100.. Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy: Komfortní, Útlumový,

Více

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Prostorové čidlo Relativní vlhkosti a teploty QFA3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost v

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 4 842 2-cestné ventily VVI4615 až VVI4625 3-cestné ventily VXI4615 až VXI4625 2-cestné ventily VVS4615 až VVS4625 3-cestné ventily VXS4615 až VXS4625 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 VVI46 VXI46

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

Servopohon s modulačním řízením AME 85QM

Servopohon s modulačním řízením AME 85QM Servopohon s modulačním řízením AME 85QM Popis Servopohon AME 85QM se používá společně s velkými tlakově nezávislými seřizovacími a regulačními ventily typu AB-QM DN 200 a DN 250. Specifické vlastnosti:

Více