Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace"

Transkript

1 2 265 REV23.03RF REV-R.03/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Sestává z regulátoru (s vestavěným rádiovým vysílačem) a spínací jednotky (přijímače s vestavěným výstupním relé) REV23RF/SE Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduché, snadno pochopitelné menu s ovládáním rolovacím tlačítkem Dvoupolohový PID regulátor s funkcí automatické adaptace (patentováno) Výběr z následujících provozních režimů: automatický s maximálně 3 topnými nebo chladicími fázemi, trvale komfortní režim, trvale úsporný režim, protimrazová ochrana a režim s funkcí volný den V automatickém režimu lze zadat pro každou topnou fázi jinou žádanou teplotu Možnost regulace chladicích zařízení Indikace síly rádiového signálu pro nalezení nejvhodnějšího místa montáže Výhodné pro přestavby a dodatečné instalace (bezdrátová komunikce) Použití Pro regulaci prostorové teploty: V bytech, v rodinných domech a rekreačních objektech V kancelářích, v lehkých průmyslových provozech a komerčních objektech N2265C_REV23.03RF Building echnologies HVAC Products

2 Funkce Pro ovládání následujících zařízení: Elektrické kotle Nástěnné plynové kotle Stacionární plynové nebo olejové kotle Oběhová čerpadla v systémech vytápění, zónové ventily Elektrické přímotopy nebo ventilátory elektrických akumulačních kamen ermoelektrické servopohony Klimatizační a chladicí zařízení Bezdrátová komunikace pomocí rádiového signálu PID regulace s automatickou adaptací nebo nastavitelnou dobou pracovního cyklu 2-bodová regulace Automatický provozní režim s denním, týdenním nebo polotýdenním spínacím programem s možností nastavení max. 3 topných nebo chladicích fází denně Každá topná fáze s jinou žádanou teplotou Denní provoz (funkce volný den) s jednou topnou nebo chladicí fází Překlenovací tlačítko Kalibrace čidla a funkce reset Protimrazová ochrana nebo ochrana proti přehřátí Omezení minimální žádané hodnoty Prázdninový provoz Vytápění nebo chlazení Periodický chod čerpadla Optimalizace času zapnutí pro první topnou fázi Objednávání Sada obsahuje: Prostorový regulátor (vysílač), spínací jednotku (přijímač) a stojánek pro regulátor Při objednávání uvádějte typové označení a počet kusů. Regulátor REV23.03RF (vysílač) je dodáván včetně baterií. REV23RF/SE echnické provedení Displej a ovládací prvky 2/16

3 Ovládací prvky Výběr druhu provozu (viz níže) lačítko zvýšení teploty lačítko snížení teploty Překlenovací tlačítko (viz níže) Rolovací tlačítko pro volbu menu, podmenu a nastavení Stisknutím tlačítka potvrzení volby Opuštění aktuální úrovně menu a návrat na předchozí aktivní úroveň (aktuálně zobrazená nastavení se uloží) Symboly displeje Čas C Prostorová teplota Výměna baterií (symbol se na displeji objeví cca. 3 měsíce před vybitím baterií) Režim dovolená aktivní Volba druhu provozu (aktivní je pouze jeden provozní režim) Automatický provoz Komfortní provoz Úsporný provoz Protimrazová ochrana nebo ochrana proti přehřátí (při chlazení) Funkce volný den (jedna individuálně nastavitelná topná nebo chladicí fáze) Dočasná změna aktuální žádané teploty (změna je aktivní pouze do nejbližšího spínacího bodu) C lačítkem + nebo se při prvním stisknutí zobrazí aktuální žádaná teplota, kterou je možné v krocích po 0,2 C přestavit na požadovanou hodnotu (max. +/- 4 C). Překlenovací tlačítko V provozních režimech a je možné tímto tlačítkem ručně přepnout z komfortního režimu na úsporný a naopak. Volba se automaticky vrátí na původní nastavení v dalším spínacím bodě nebo při změně druhu provozu. 3/16

4 Menu pro nastavení uživatelem: výběr ze 4 hlavních menu Čas a den v týdnu Hlavní menu Podmenu Nastavení h Aktuální čas Aktuální den v týdnu eplota Hlavní menu Podmenu Nastavení z výroby vytápění chlazení Žádaná teplota pro trvale komfortní provoz 19 C 23 C Žádaná teplota pro úsporný provoz 16 C 29 C Žádaná teplota pro protimrazovou ochranu nebo ochranu proti přehřátí 5 C 35 C Žádaná teplota při aktivním dálkovém ovládání (tato funkce není u tohoto provedení aktivní) (10 C) (30 C) Spínací časy Hlavní menu Podmenu Nastavení Volba dne, pracovního dne, víkendu nebo týdne h Volba počtu topných nebo chladicích fází během dne (max. 3 fáze během dne) Volba začátku a konce topných nebo chladicích fází C Volba žádané teploty topné nebo chladicí fáze Dovolená, prázdniny Hlavní menu Podmenu Zadání délky dovolené nebo doby nepřítomnosti. Počet dní s nastavením úsporného provozu / max. 99 dní. Žádaná teplota v době nepřítomnosti Nastavení z výroby 12 C 4/16

5 Menu v servisním režimu Hlavní menu Nastavení CAL Kalibrace čidla Omezení rozsahu nastavení žádané teploty Optimalizace zapnutí pro první topnou fázi (v jednotce času na 1 C) 2-polohová regulace PID regulace, funkce automatické adaptace PID regulace se 6 minutovým nebo 12 minutovým pracovním cyklem / Periodické spínání cirkulačního čerpadla Vyp/Zap Druh provozu vytápění nebo chlazení Žádaná teplota Ochranná funkce Funkce volný den V režimu je možné pro každou komfortní fázi zadat žádanou teplotu individuálně. Žádaná teplota v trvale komfortním režimu odpovídá nastavené teplotě. Žádaná teplota pro úsporný provoz je stejná v automatickém i v trvalém provozu a odpovídá nastavení. Ve funkci protimrazové ochrany nebo ochrany proti přehřátí se nepřetržitě sleduje teplota v prostoru. Pokud teplota klesne (stoupne) pod (nad) nastavenou žádanou hodnotu, reguluje se na aktuálně nastavenou žádanou teplotu ochrany. V režimu volný den pracuje regulátor dle individuálně nastavitelného denního programu s jednou topnou nebo chladicí fází během dne. Pro nastavení zvolte funkci volný den a nastavte rolovacím tlačítkem začátek, konec a žádanou teplotu topné/chladicí fáze. Funkce volný den zůstává aktivní dokud se nezvolí jiný druh provozu. Spínací program Podle nastavení lze zvolit týdenní nebo denní spínací program. Regulátor lze také přepnout do režimu s trvalým provozem, kdy se nebere zřetel na nastavený časový spínací program. V týdenním spínacím programu lze naprogramovat rozdílně každý den v týdnu, v polotýdenním pracovní dny (1-5) a víkend (6-7), v denním pak stejný průběh teplot pro celý týden (1-7). Pro vytápění i pro chlazení jsou k dispozici tři různé spínací šablony. Je možný výběr mezi jednou, dvěmi nebo třemi topnými (chladicími) fázemi denně. Pro každou topnou (chladicí) fázi se zadává čas začátku a konce topné fáze a žádaná komfortní teplota. Mezi dvěmi topnými (chladícími) fázemi se vždy přepíná na tu samou útlumovou žádanou teplotu. Útlumová teplota se nastavuje v menu teploty. 5/16

6 Příklad se dvěmi topnými fázemi během dne C opná fáze 1 opná fáze h Funkce dovolená Dálkové ovládání Funkce dovolená se nastavuje v uživatelském menu. Ja nutné zadat začátek (den odjezdu / / den v týdnu), dobu nepřítomnosti a žádanou teplotu ( ). Regulátor udržuje nastavenou teplotu až po 99 dní. Každou půlnoc čítač odečte jeden den. Po uplynutí nastaveného počtu dní je na čítači 00 a regulátor přepne na naposledy zvolený druh provozu. Jelikož se jedná o bezdrátový regulátor, nemá vysílač REV23.03RF vyvedeny svorky pro připojení dálkového ovládání. Nastavení z výroby Spínací časy eplota ve C Druh provozu Auto Blok / dny v týdnu 1. fáze 2. fáze 3. fáze 1-5 Po-Pá 6-7 So-Ne 1-7 Po-Ne 1-7 Po-Ne 1-7 Po-Ne 1-7 Po-Ne 06:00 07:00 08:00 23:00 11:00 13:00 17:00 22: fáze 2. fáze 3. fáze :00 24: :00 24: :00 24: :00 23: Dovolená Nastavení z výroby V servisní úrovni Omezení nastavení žádané teploty: Režim regulace: Optimalizace zapnutí: Periodický chod čerpadla: Vytápění: 2-bodová Vypnuto Vypnuto 6/16

7 Servisní režim úroveň pro odborníka na vytápění Vstup Kalibrace čidla CAL Omezení rozsahu nastavení teploty Optimalizace zapnutí Pro vstup do úrovně pro odborníka na vytápění, přepnutí do servisního režimu podržte tlačítka zvýšení a snížení teploty a současně otáčejte rolovacím tlačítkem nejprve směrem od displeje a pak k displeji. Pokud zobrazovaná teplota nesouhlasí s efektivní prostorovou teplotou, čidlo teploty může být zkalibrováno (kalibrace se provádí v servisním režimu). Zobrazovaná teplota se koriguje v krocích po 0,2 C (max. ±2 C) na efektivní prostorovou teplotu. Omezení minimální nastavitelné teploty na 16 C zabraňuje průnikům tepla v budovách s více topnými zónami. Nastavuje se v servisním režimu. V servisním režimu je možné zapnout funkci optimalizace, která posune časový spínací bod 1. topné fáze tak, aby byla žádaná teplota dosažena ve zvoleném čase. Nastavení je závislé na vlastnostech otopné soustavy, na rychlosti natápění tzn. na přenosu tepla (rozvody, otopná tělesa), dynamice budovy (materiál, izolace) a topném výkonu (výkon kotle, teplota topné vody). Příklad při skutečné prostorové teplotě 18 C a žádané teplotě 20 C: Optimalizace je při C 20 P on vypnuta. 19 R x opná fáze h/ 1/2h/ 1/4h/ - 4 h - 3 h - 2 h - 1 h - 2 h - 1½ h - 1 h - ½ h - 1 h - ¾ h - ½ h - ¼ h Optimalizace času zapnutí VYP Start t (pomalé regulační systémy) (střední regulační systémy) (rychlé regulační systémy) (bez vlivu) eplota ( C) R x Skutečná pokojová teplota t Čas předstihu spínacího bodu (h) P on Začátek optimalizace zapnutí Regulace Automatická adaptace REV23.03RF je dvoupolohový regulátor s PID regulací. Prostorová teplota se reguluje periodickým zapínáním a vypínáním ovládaného zařízení. Regulátor pracuje v tzv. pracovních cyklech. Na základě naměřených údajů, průběhu teplot a řídicího algoritmu regulátor volí, jak velkou část svého pracovního cyklu bude kontakt výstupního relé v sepnuté poloze. Podle zvoleného algoritmu reaguje zařízení různě rychle na odchylku: V servisním režimu lze zapnout funkci automatické adaptace, která mu umožňuje automaticky se přizpůsobit na regulovanou soustavu (typ konstrukce budovy, typ radiátorů, velikost místnosti, atd.). Po uplynutí adaptační fáze (několik pracovních cyklů) regulátor optimalizuje své parametry a dál pracuje v optimalizovaném režimu. 7/16

8 Výjimky Ve výjimečných případech nemusí být režim automatické adaptace ideální. Pak je možné zvolit režim PID 12, PID 6 nebo 2-bodovou regulaci: Režim PID 12 Pracovní cyklus 12 minut pro normální až pomalé regulační systémy (masivní konstrukce budovy, rozlehlejší prostory, litinové radiátory, olejové hořáky). Režim PID 6 Pracovní cyklus 6 minut pro rychlé regulační systémy (lehké konstrukce budov, malé prostory, ploché radiátory /konvektory, plynové hořáky). 2-bodová regulace Čistá dvoupolohová regulace se spínací diferencí 0,5 C (±0,25 C) pro velmi obtížné regulační systémy se značnými výkyvy venkovní teploty. Pro snadné uvádění do provozu je regulátor z výroby dodáván v tomto nastavení. Periodický chod čerpadla / Druh provozu vytápění/ chlazení / Funkce reset ato funkce se používá v aplikacích, kdy regulátor řídí přímo oběhové čerpadlo topného okruhu. Zabraňuje zatuhnutí čerpadla během delší doby vypnutí. Periodický chod čerpadla se aktivuje jednou za 24 hodin o půlnoci na jednu minutu. Funkci lze nastavit v servisním režimu. Periodický chod čerpadla je aktivní: / Periodický chod čerpadla není aktivní: Regulátor je vybaven funkcemi pro aplikace chlazení. Funkci lze nastavit v servisním režimu. Regulátor je z výroby nastaven na vytápění (viz. část Nastavení z výroby ). Reset údajů definovaných uživatelem: Stiskněte tlačítko pod jehlovým otvorem nejméně na 1 sekundu: tím budou údaje definované uživatelem nastaveny na standardní hodnoty (nastavení odborníka na vytápění se nezmění). Hodiny začínají ve 12:00. V průběhu doby resetu se zobrazí na displeji všechny symboly, tím je možné přezkoušet funkci displeje. Reset všech údajů definovaných uživatelem plus nastavení v servisní úrovni: Stiskněte tlačítko pod jehlovým otvorem a zároveň tlačítka zvýšení a snížení teploty nejméně na 1 sekundu. Po tomto resetu jsou obnoveny všechny standardní nastavení z výroby (viz. také část Nastavení z výroby ). Mechanické provedení Regulátor Výměna baterií Stojánek Spínací jednotka / přijímač REV-R.03/1 Vysílač REV23.03RF se skládá z plastového pouzdra s přehledným displejem a dobře přístupnými ovládacími prvky. Přístroj se pohybem nahoru vysune ze základové desky. Na zadní straně přístroje jsou pod krytem přístupné dvě 1,5 V baterie AA. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Přibližně 3 měsíce před vybitím baterií se na displeji zobrazí symbol. Všechny funkce zůstávají zachovány. Při výměně baterií se aktuální údaje uchovají maximálně po dobu 1 minuty. Stojánek dodávaný s regulátorem umožňuje postavení vysílače např. na poličku nebo na stůl. Stojánek se na regulátor namontuje snadno bez nutnosti použití montážního nářadí. Plastové pouzdro s ovládacími prvky a demontovatelným krytem. Jednotku je možné namontovat na všechny běžně dostupné elektroinstalační krabice nebo přímo na stěnu. V přístroji je umístěno relé s bezpotenciálovými přepínacími kontakty, připojovací svorky, vyhodnocovací elektronika a přijímací anténa. 8/16

9 Pokyny k projektování a uvedení do provozu Projektování regulátor/vysílač REV23.03RF Nástěnná montáž regulátoru REV23.03RF Regulátor prostorové teploty by měl být umístěn v hlavní obytné místnosti (na stěně nebo volně za použití dodávaného stojánku) při splnění následujících podmínek: Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem nemá překročit 20 m a dvě podlaží. Místo instalace by mělo být voleno tak, aby mohlo čidlo zachytit prostorovou teplotu co nejpřesněji, bez ovlivnění přímým slunečním zářením nebo jinými zdroji tepla, příp. chladu Doporučená montážní výška je přibližně 1,5 m nad zemí Přístroj musí být umístěn tak, aby rádiová komunikace byla co nejméně rušena. Z těchto důvodů dodržujte následující pravidla: o Nemontujte na kovové povrchy (dveře rozvaděče, kryt kotle, apod.) o Nemontujte do okolí silových elektrických kabelů a zařízení vyzařující elektromagnetické vlnění jako počítače, televizory, mikrovlnné trouby, atd. o Vyhněte se kovovým konstrukcím, sklům s drátěnou výplní, armovaným železobetonovým prvkům, apod. Regulační parametry je možné nastavit v servisní úrovni. Pokud zobrazovaná prostorová teplota nesouhlasí s naměřenou efektivní teplotou, lze teplotní čidlo regulátoru zkalibrovat (viz. Kalibrace teplotního čidla). Nad přístrojem je nutné ponechat dostatečný prostor pro vysunutí a opětovné nasazení přístroje Nejprve namontujte základovou desku, pak zvrchu nasuňte regulátor. min. 10 cm 2261Z03 Stojánek REV23.03RF Detailní informace naleznete v instalačních pokynech dodaných spolu s regulátorem. Projektování Přijímač REV-R.03/1 Spínací jednotka (přijímač) by měla být montována přednostně v blízkosti ovládaného zařízení. Jednotka (přijímač) by měla být umístěna tak, aby byla co nejméně rušena bezdrátová komunikace. Z těchto důvodů by měly být dodrženy následující body: o Nemontujte do rozvaděčů nebo na kovové povrchy o Neumísťujte do blízkosti silových elektrických kabelů, počítačů, televizních přijímačů, mikrovlnných zařízení apod. o Neumísťujte do blízkosti velkých kovových konstrukcí a částí s hustou kovovou sítí (např. speciální skla, železobeton atd. Přijímač by měl být namontován na suchém místě chráněném před stříkající vodou Přijímač se montuje a připojuje na běžně dostupné elektrorozvodné krabice nebo přímo na stěnu. 9/16

10 Montáž a připojení přijímače REV-R.03/1 Před montáží přijímače nejprve vypněte přívod napájecího napětí. Napájecí napětí může být opět připojeno až po kompletní instalaci přístroje. Při montáži jednotky, připojte vodiče (L/N = AC 230 V napájení, LX/L1 = ovládané zařízení). Potom nasaďte přední kryt zaklapněte a zajistěte šroubem. Detailní informace naleznete v instalačních pokynech dodaných spolu s regulátorem. Elektrická instalace musí být provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy Uvedení do provozu regulátoru REV23.03RF a spínací jednotky REV-R.03/1 Překlenovací tlačítko a testovací telegram lačítko ESC a inicializační telegram LED_1 (zelená / červená): Indikace: - Síly signálu - Komunikace přijímače s regulátorem/vysílačem LED_2 (oranžová): Indikace: - Režim inicializace - Příjem řídicího telegramu - Stav výstupního relé lačítko SE lačítko RESE 1. Zapnutí REV23.03RF 2. Provizorně namontujte REV-R.03/1 3. Navázání rádiového spojení REV-R.03/1 s REV23.03RF Odstraňte izolační pásek z kontaktu baterií. Jakmile je odstraněn izolační pásek, přístroj se uvede do provozu. Pokud je to možné, provizorně připevněte přijímač (např. oboustranně lepící páskou). Pomůže vám to později vyhledat místo s nejlepším příjmem rádiového signálu. (Viz. Vyhledání místa s nejlepším příjmem rádiového signálu). Proveďte provizorní elektrické připojení REV-R.03/1 (uzavřete přední kryt přístroje). a) Zapněte napájení přijímače REV-R.03/1: LED_1 vždy svítí nebo bliká červeně. b) Stiskněte tlačítko RESE (= vymazat) na REV-R.03/1 přibližně na 4 sekundy: Oranžová LED_2 rychle a krátce zabliká (uložená adresa REV23.03RF se vymaže) c) Stiskněte tlačítko SE (= nastavení / inicializace) přibližně na 3 sekundy dokud oranžová LED nezačne trvale pomalu blikat: Přijímač je v režimu inicializace, navázání rádiového spojení. d) Přijímač zůstane v režimu inicializace maximálně 25 minut. Pokud neobdrží během této doby inicializační telegram z vysílače REV23.03RF, opakujte kroky b) a c). e) Stiskněte tlačítko ESC na REV23.03RF přibližně na 4 sekundy. Regulátor vyšle inicializační telegram. f) Jakmile REV-R03/1 přijme inicializační telegram, oranžová LED_2 krátce rychle zabliká. g) Pokud oranžová LED_2 zůstane trvale svítit, výstupní relé je sepnuté (= ovládané zařízení je zapnuté) h) Pokud oranžová LED_2 nesvítí, výstupní relé je rozepnuté (= ovládané zařízení je vypnuté) i) V závislosti na provozním režimu, opakuje regulátor REV23.03RF vysílání řídicího ZAP nebo VYP telegramu každé 3 minuty. Díky tomu se výstupní relé sepne nebo rozepne v závislosti na charakteru řídicího telegramu nejpozději do 3 minut. j) Pokud REV-R.03/1 nezachytí během 60ti minut žádný korektní řídicí telegram, ovládané zařízení se vypne a LED_1 bliká červeně. k) Při výpadku napájecího napětí REV-R.03/1 se výstupní relé rozepne. 10/16

11 4. Volba umístění REV23.03RF 5. Vyhledání montážního místa s nejlepším příjmem rádiového signálu Namontujte REV23.03RF na vybrané místo na stěně nebo postavte pomocí stojánku. Viz také Pokyny k montáži a umístění REV23.03RF a REV-R.03/1 a) Vypněte napájení REV-R.03/1 b) Zapněte REV23.03RF, umístěte na vybraném místě a stiskněte přepínací tlačítko přibližně na 4 sekundy. REV23.03RF posílá každé 2 sekundy testovací telegram. Vysílání testovacích telegramů se ukončí automaticky po 10ti minutách nebo stisknutím ESC nebo přepínacího tlačítka. c) Zapněte napájení REV-R.03/1 d) Pozorujte oba LED indikátory na REV-R.03/1 ze vzdálenosti 2 až 3 m. e) Oranžová LED_2 musí krátce zablikat kažné 2 sekundy. Když LED_2 nezabliká každé 2 sekundy, je vzdálenost mezi vysílačem REV23.03RF a přijímačem REV- R.03/1 příliš dlouhá. Umístěte REV-R.03/1 blíže k regulátoru REV23.03RF. f) LED_1 znázorňuje sílu signálu posledního přijatého telegramu: LED_1 bliká červeně: Signál je pro spolehlivé spojení příliš slabý. Namontujte REV-R.03/1 blíže REV23.03RF. LED_1 bliká zeleně: Rozlišujeme tři stupně intenzity signálu: Velmi dobrý (3 krát), dobrý (2 krát) a dostatečný (1 krát). Jakmile bliká LED_1 zeleně je spojení mezi REV23.03RF a REV-R.03/1 v pořádku. g) Pohybujte přijímačem REV-R.03/1 v rozsahu zhruba 1 čtverečního metru, abyste našli místo s nejlepším rádiovým signálem. Vždy sledujte LED indikátory zhruba ze vzdálenosti 2 až 3 m. Pro spolehlivé rádiové spojení doporučujeme namontovat přijímač na místo s intenzitou signálu minimálně na stupni dobrý. 6. Vysvětlení významu LED_1 a LED_2 LED_1 trvale svítí červeně Červená ZAP Červená VYP Žádný REV23.03RF nekomunikuje LED_1 bliká červeně LED_1 bliká 3 krát zeleně Červená ZAP Červená VYP Zelená ZAP Zelená VYP Příliš slabý signál Síla signálu: velmi dobrý Startovací sekvence Startovací sekvence LED_1 bliká 2 krát zeleně Zelená ZAP Zelená VYP Startovací sekvence Síla signálu: Dobrý Startovací sekvence Startovací sekvence LED_1 bliká 1 krát zeleně Zelená ZAP Zelená VYP Startovací sekvence Síla signálu: Dostatečný 1 1 Startovací sekvence Startovací sekvence 1 11/16

12 LED_2 trvale nesvítí Oranžová ZAP Oranžová VYP Ovládané zařízení je vypnuté LED_2 trvale svítí Oranžová ZAP Oranžová VYP Ovládané zařízení je zapnuté LED_2 trvale bliká Oranžová ZAP Oranžová VYP Režim inicializace je aktivní LED_2 krátce zabliká Příjem řídicího telegramu 7. Dokončení montáže REV-R.03/1 a) Vypněte napájení b) Poznačte si místo, kde je momentálně regulátor namontován c) Pokud je to nutné uvolněte kabeláž d) Namontujte přijímač na označené místo, definitivně připojte vodiče a uzavřete kryt přístroje. e) Zapněte napájení Poznámky V případě výpadku napájení REV-R.03/1 se výstupní relé rozepne. Pokud během normálního provozu nedostane přijímač REV-R.03/1 žádný nebo jen slabý řídicí telegram z vysílače REV23.03RF během 20ti a více minut, začne červeně blikat indikátor LED_1. Pokud je řídicí telegram ještě čitelný, pokračuje přijímač v normálním provozu. Pokud již telegram není čitelný, zůstane relé v předchozí poloze. Jakmile přijme REV-R.03/1 korektní řídicí telegram z vysílače REV23.03RF pokračuje v normálním provozu. Při chybě v komunikaci vypne REV-R.03/1 výstupní relé přibližně 60 minut po obdržení posledního korektního řídicího telegramu. Ovládané zařízení je vypnuté a LED_1 bliká červeně. Jakmile přijímač REV-R.03/1 obdrží opět korektní řídicí telegram z vysílače REV23.03RF, pokračuje v normálním provozu. Uvedení do provozu regulátoru REV23RF (předchozí model) a nového typu přijímače REV-R.03/1 Přijímači REV-R.03/1 může místo nového regulátoru REV23.03RF komunikovat také s předchozím provedením vysílače REV23RF (dodáván do konce roku 2005). Inicializaci provedete následujícím způsobem: Proveďte kroky 1 až 3b (stejně jako při zprovozňování REV23.03RF) Místo bodu 3c, stiskněte současně tlačítka SE a RESE přibližně na 3 sekundy dokud nezačne pomalu blikat oranžová LED_2: Přijímač je nyní v režimu inicializace a očekává signál od regulátoru původního provedení REV23RF Změňte žádanou teplotu na REV23RF, aby byl vyslán řídicí telegram: Jakmile oranžová LED_2 krátce rychle zabliká, navázaly REV23RF a REV-R.03/1 spojení a komunikují spolu Když oranžová LED_2 trvale svítí, výstupní relé je sepnuté (= ovládané zařízení je zapnuté) Když oranžová LED_2 trvale nesvítí, výstupní relé je vypnuté (= ovládané zařízení je vypnuté) Dále pokračujte krokem 7 12/16

13 echnické parametry regulátoru / vysílače REV23.03RF Všeobecné údaje regulátor / vysílač Regulátor - všeobecně Vysílač - všeobecně Podmínky prostředí Směrnice a normy Napájení Baterie (alkalické AA) Životnost baterií Záloha dat při výměně baterií Snímací čidlo NC Měřicí rozsah Časová konstanta Rozsah nastavení žádaných teplot Komfortní teplota Úsporná teplota Protimrazová ochrana Rozsah nastavení Nastavení z výroby Rozlišení nastavení a zobrazení Žádaná teplota Spínací časy Měření aktuální teploty Zobrazení aktuální teploty Zobrazení času Frekvenční pásmo Vysílací frekvence REV23.03RF Max. vysílací výkon Max. přenosová rychlost Modulace Stabilita frekvence Rozsah adres (Nastaveno ve výrobě) Provoz Klimatické podmínky eplota Vlhkost Doprava Klimatické podmínky eplota Vlhkost Mechanické podmínky shoda EMC směrnice R&E směrnice DC 3 V 2 x 1,5 V přibližně 2 roky max. 1 minuta NC 10 kω při 25 C ±1 % 0 50 C max. 10 min 5 29 C 5 29 C C 5 C 0.2 C 10 min 0,1 C 0,2 C 1 min SRD (868,7 až 869,2 MHz) 868,95 MHz < 10 mw / běžně 4 mw znaků/s = Bit/s Přepínání binární frekvence BFSK < ±20 ppm (±17 khz) 16 Bit ( ) dle IEC třída 3K C <85 % r. v. dle IEC třída 2K C <93 % r. v. třída 2M2 89/336/EEC EN Bezpečnost Rádiové zařízení EN Automatická zařízení pro domácnost a podobné účely EN Elektromagnetická kompatibilita Odolnost proti rušení Vyzařování Rádiové zařízení Schválení V následujících státech řída bezpečnosti Stupeň znečištění EN EN EN ! Všechny státy EU, Norsko, Island, Švýcarsko II dle EN normální 13/16

14 Hmotnost (vč. balení) REV23.03RF REV23RF/SE 0,37 kg 0,68 kg Barva Kryt bílá RAL 9003 Základová deska šedivá RAL 7038 Rozměry 140x103x30 mm echnické parametry spínací jednotky / přijímače REV-R.03/1 Všeobecné údaje Podmínky prostředí Směrnice a normy Napájení Příkon Kmitočet Spínací výkon výstupního relé Napětí Proud Provoz Klimatické podmínky eplota Vlhkost Skladování a doprava Klimatické podmínky eplota Vlhkost Mechanické podmínky shoda EMC směrnice Směrnice pro nízké napětí R&E směrnice Bezpečnost Rádiové zařízení Automatická zařízení pro domácnost a podobné účely Automatická zařízení pro domácnost a podobné účely, zvláštní požadavky na regulátory výkonu Elektromagnetická kompatibilita Odolnost Vyzařování Rádiové zařízení Schválení V následujících státech řída bezpečnosti Stupeň znečištění Hmotnost (vč. balení) Barva Přední kryt Základová deska Rozměry REV-R.03/1 REV23RF/SE AC 230 V +10/ 15 % < 10 VA Hz AC V 6 (2,5) A dle IEC třída 3K C <85 % r. v. dle IEC třída 2K C <93 % r. v. třída 2M2 89/336/EEC 73/23/EEC EN EN EN EN EN EN EN ! Všechny státy EU, Norsko, Island, Švýcarsko II dle EN normální 0,24 kg 0,68 kg Bílá RAL 9003 Šedivá RAL x104x32 mm 14/16

15 Schéma zapojení spínací jednotky (přijímače) REV-R.03/1 L Lx L Fáze, AC 230 V AC 230 V L N L2 Lx L1 N2 AC V N Lx L1 L2 Nula, AC 230 V Fáze, AC V Spínací kontakt, AC V / 6 (2,5) A Rozpínací kontakt, AC V / 6 (2.5) A M1 Cirkulační čerpadlo N2 Přijímač REV-R.03/1 Y1 Ovládané zařízení 2255A01 N Nx Y1 Nx M1 Příklady aplikací F1 F2 N2 N1 F2 F1 N2 N1 Y2 M1 Y2 M1 2255S S02 Závěsný plynový kotel Stacionární kotel N1 N3 N2 N2 N4 Y3 Y4 2255S03 E1 N1 2255S05 Zónový ventil Chladicí zařízení E1 Chladicí zařízení F1 Provozní termostat F2 Bezpečnostní termostat N1 N2 M1 N1 Oběhové čerpadlo Regulátor prostorové teploty (vysílač) REV23.03RF N2 Spínací reléová jednotka (přijímač) REV-R.03/1 Y1 N3 Regulátor prostorové teploty (vysílač) REV23.03RF N4 Spínací reléová jednotka (přijímač) REV-R.03/1 M1 Y1 Ručně ovládaný trojcestný směšovací ventil 2252S04 Y2 Y3 Elektromagnetický ventil Motoricky ovládaný trojcestný zónový ventil Y4 Motoricky ovládaný dvoucestný zónový ventil Oběhové čerpadlo s předregulací teploty vody ručním směšovacím ventilem 15/16

16 Rozměry Regulátor/ vysílač REV23.03RF M03 Ø Spínací jednotka /přijímač REV-R.03/ M M01 Siemens s.r.o. Divize Building echnologies Evropská 33a Praha 6 el.: Fax: http: // 16/ Siemens Building echnologies s.r.o. Změny vyhrazeny

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A)

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) C 4 RAA10 RAA RAA40 RAA02.16 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) RAA RAA0.. Dvoupolohová regulace Provozní

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

Regulátor rozdílu teplot

Regulátor rozdílu teplot 3 337 Synco 100 Regulátor rozdílu teplot R27 Regulátor rozdílu teplot pro solární systémy s akumulačním zásobníkem Kompaktní provedení se dvěma 2-bodovými výstupy AC 24230 V Použití ypy zařízení: Solární

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 252 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s MHGQtPWêGHQQtPSURYR]QtPUHåLPHPLQGLYLGXiOQQDVWDYLWHOQêP YþHWQWtLQGLYLGXiOQtFK-KRGLQRYêFKUHåLP$FKODGtFtIXQNFH REV22 6t"RYQH]iYLVOêUHJXOiWRUSRNRMRYpWHSORW\s

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV23

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 2 264 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 5 druhů provozu, funkce vytápění/chlazení a nastavení pomocí rolovacího tlačítka Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá

Více

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace 2 265 REV23RF REV-R.02/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23RF REV-R.02/1 Skládá se z regulátoru (vysílače) a jednotky s reléovým výstupem (přijímače)

Více

Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23

Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 2 264 Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 5 druhů provozu, funkce vytápění/chlazení a nastavení pomocí rolovacího tlačítka Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil 3 010 Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil Přehled RAB... Řada prostorových termostatů s plynem plněnou membránou pro systémy a / nebo Dvoupolohová regulace Ruční přepínač rychlosti ventilátoru

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 017 RAB 31 RAB311 Prostorové termostaty Pro 4-trubkové fan-coilové jednotky RAB31 Prostorové termostaty s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Ruční 3-stupňové přepínání rychlosti

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Programovatelný regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Programovatelný regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Programovatelný regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REA23 5 provozních režimů, režim vytápění nebo chlazení, výběr menu otočným kolečkem Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty

Více

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A)

RAA30. Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) C 304 RAA10 RAA30 RAA40 RAA02.16 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení (RAA..) Pro elektrické vytápění nebo chlazení (RAA0.., spínaný proud až 16 A) RAA RAA0.. Dvoupolohová regulace

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 865 Elektrický pohon pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací síla 105 N

Více

Regulátor topení s přípravou TUV

Regulátor topení s přípravou TUV 2 526 Regulátor topení s přípravou TUV Serie B RVL472 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory Vhodný pro: regulaci topné vody v topných okruzích ekvitermně s/bez

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 016 RAB21 Prostorové termostaty Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky RAB21.1 RAB21 Prostorové termostaty pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím příložným

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

Jednoduché prostorové termostaty s 2 - polohovým řízením pro systémy vytápění nebo chlazení Provozní napětí AC 24 250 V RAA10 RAA20 RAA30 RAA40 RAA50

Jednoduché prostorové termostaty s 2 - polohovým řízením pro systémy vytápění nebo chlazení Provozní napětí AC 24 250 V RAA10 RAA20 RAA30 RAA40 RAA50 3 000 Prostorové termostaty Jednoduché prostorové termostaty s 2 - polohovým řízením pro systémy vytápění nebo chlazení Provozní napětí RAA10 RAA20 RAA RAA40 RAA50 RAA10 RAA20 RAA RAA40 RAA50 Použití Prostorové

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 2 267 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 5 druhů provozu, nastavení menu pomocí rolovacího tlačítka REV33 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá a přehledná volba menu

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 212 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací s podsvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá obsluha pomocí dotykového displeje

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

Bezdrátový regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 255 REV22RF REV-R.01/1 Bezdrátový regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV22RF REV-R.01/1 Skládá se z regulátoru (s integrovaným vysílačem) a přijímače (jednotka s reléovými výstupy)

Více

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál 1 864 1864P01 Symaro Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty QFM21... Použití Přehled typů Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost Výstupní signál

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 865 Elektromotorické pohony pro malé ventily VVP47.., VXP47.., VMP47.. SFP21/18 SFP71/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFP71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Leden 2009. Maximální účinnost systému a prodloužení životnosti kotle díky jedinečnému systému zónové synchronizace

Leden 2009. Maximální účinnost systému a prodloužení životnosti kotle díky jedinečnému systému zónové synchronizace Leden 2009 CM727 BEZDRÁTOVÝ SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST Regulátor CM727 je určen pro automatické řízení otopných nebo chladících soustav v rodinných domech, bytech a podobně,

Více

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Honeywell Honeywell Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Návod k montáži a obsluze Obsah Honeywell 1. Přehled... 3 1.1. Použití... 3 1.2. Rozdíly

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 2 213 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem S podsvětleným dotykovým displejem (Touch screen) REV300 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá obsluha pomocí dotykového displeje

Více

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě 120173-AG Obsah 1 Předmluva...4 1.1 Všeobecně...4 2 Místo instalace...5 2.1 Postoj regulátora...5 2.2 Instalace a zapojení...5 2.3 Umístění

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Digitální prostorové termostaty

Digitální prostorové termostaty s 1 420 Digitální prostorové termostaty pro systémy vytápění RDD100.. Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné konfigurační a regulační

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu. Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu. Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus 3 073 OpenTherm Plus Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus RDH10M Velký LCD displej Napájení po OpenTherm sběrnici

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 000 RAA10 RAA20 RAA RAA40 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení RAA10 RAA20 RAA RAA40 Dvoupolohová regulace Provozní napětí 24 až 250 V AC Použití ermostaty k udržování nastavené prostorové

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Elektrické pohony Ruční ovládání

Elektrické pohony Ruční ovládání OEM Elektrické pohony Ruční ovládání pro ventily VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Jmenovitá přestavovací síla

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components 45.16/1 LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální využití energie díky přesnému dodržování žádané hodnoty. Oblasti použití

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 224 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s denním nebo týdenním provozním režimem RAV11 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty s jednoduchou obsluhou. Dvoupolohový regulátor

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Listopad 1999 2 390 RVA43.222 ALBATROS RVA43.222 (série C) jsou regulátory určené pro jednotlivé kotle nebo kotle spojené do kaskády. Je vhodný pro sériovou

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 213 Regulátor pokojové teploty S prosvětleným dotykovým displejem (Touch screen) REV300 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Tříbodový regulátor s PI regulací

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5. 4 864 Elektrické pohony Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.5 mm SSP31... SSP81... SSP61... SSP31... napájecí napětí C 230 V, 3-polohové řízení SSP81... napájecí napětí C 24 V, 3-polohové

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ES Manual de usuario Manuale d'uso Návod k obsluze Felhasználói kézikönyv 1 120848.indd 1 24-2-2009

Více

ecounit241 246: Ovládací jednotka pro stanici automatizace místností

ecounit241 246: Ovládací jednotka pro stanici automatizace místností SAUTER EY-modulo 2 PDS 94.170 cz Katalogový list EY-RU241...246 ecounit241 246: Ovládací jednotka pro stanici automatizace místností Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Individuální nastavení

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16C

Ekvitermní regulátor ETR 16C , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16C BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis regulátoru

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více