Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor prostorové teploty s LCD displejem"

Transkript

1 3 051 RDF10 RDF10.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 2-trubkové jednotky fan-coil Pro komresorové chlazení s přímým výparníkem (pouze RDF10) RDF10 Výstup pro pohon ventilu on / off (otevřeno / zavřeno) Výstup pro jednostupňový kompresor (RDF10) Výstup pro třírychlostní ventilátor Regulace dle teploty prostoru nebo vratného vzduchu (RDF10) Automatické přepínání vytápění / chlazení (RDF10) Ruční přepínání vytápění / chlazení (RDF10.2) Provozní režimy: Komfortní, úsporný a pohotovostní (RDF10) Provozní režimy: Komfortní a vypnuto (OFF - RDF10.2) Signálový vstup pro externí přepínač provozních režimů (RDF10) Funkce ochrany před zničením vlivem vlhkosti (RDF10) Nastavitelné regulační parametry Volitelné zobrazení aktuální prostorové nebo požadované teploty (RDF10) Omezení minimální a maximální nastavitelné teploty (RDF10) Provozní napětí 230 V AC AP1N3051C_RDF Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Použití Typické použití: Regulace prostorové teploty v jednotlivých místnostech, které jsou vytápěny nebo chlazeny 2-trubkovými jednotkami fan-coil Regulace v místnostech s kompresorovým chlazením Dvoupolohové řízení regulačního ventilu a ovládání třírychlostního ventilátoru Funkce Regulátor je vhodný pro systémy s Automatickým přepínáním vytápění / chlazení Ručním přepínáním vytápění / chlazení Trvalým provozem v režimu vytápění nebo chlazení Regulátor měří prostorovou teplotu vestavěným nebo externím teplotním čidlem (QAA32) nebo, pokud je použité, externím čidlem vratného vzduchu (QAH11.1, volitelně u RDF10) a udržuje požadovanou teplotu dvoupolohovým řízením pohonu ventilu nebo kompresoru. Spínací hystereze je z výroby nastavena na 2 K v režimu vytápění (parametr P10) a 1 K v režimu chlazení (parametr P11). Provoz ventilátoru Požadovaná rychlost ventilátoru se spíná řídicími výstupy Q1, Q2 nebo Q3. Pokud je aktivní funkce Teplotně závislé řízení ventilátoru (lze nastavit DIP spínačem č.1), je ventilátor spínán v závislosti na teplotě společně s ventilem nebo kompresorem. Ventilátor je vypnutý: Po ukončení topné nebo chladicí sekvence pokud je aktivována funkce Teplotně závislé řízení ventilátoru, Ručním přepnutím do pohotovostního režimu, za předpokladu, že nebyly nastaveny a nejsou aktivní žádané hodnoty (např. pro funkci protimrazové ochrany) (RDF10 / RDF10.2), Sepnutím externího přepínače provozních režimů, za předpokladu, že podmínky v místnosti nevyžadují aktivaci úsporného režimu (RDF10) Při odpojení napájecího napětí regulátoru Zobrazení teploty Fan - coilové aplikace ON OFF Pokud je DIP spínač č. 2 nastaven do polohy ON (nastavení z výroby), zobrazuje regulátor aktuální naměřenou teplotu prostoru nebo vratného vzduchu (s vyjímkou dočasného zobrazení žádané hodnoty nebo regulačních parametrů během nastavování). V poloze DIP spínače OFF zobrazuje regulátor žádanou teplotu v komfortním režimu. Aktuální naměřená teplota pak může být zobrazena pouze po vyvolání parametru P14. Používá se pro ovládání jednoho ventilu buď pro vytápění / chlazení s přepínáním, nebo pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. Ventil obdrží signál OPEN (Otevřít) přes řídicí výstup Y11 když : 1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou (vytápění) nebo nad žádanou hodnotou (chlazení) a 2. jestliže ventil byl déle než 1 minutu plně uzavřen (pouze pro RDF10, nastavitelný parametr P20). Ventil pro topení obdrží signál CLOSE (Zavřít) přes řídicí výstup Y11 když : 1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotou (vytápění) nebo pod žádanou hodnotou (chlazení) a 2. jestliže ventil byl déle než 1 minutu plně otevřen (pouze pro RDF10, nastavitelný parametr P19). 2/12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

3 Pozn: Řídicí výstup Y12 obdrží signál invertní výstupu Y11, používá se pro ventily bez napětí otevřené. Automatické přepínání vytápění / chlazení Regulátor RDF10 používá teplotu vody naměřenou čidlem (QAH ARG86.3) k přepínání mezi režimem vytápění nebo chlazení. Pokud je teplota vody nad 28 C (nastavitelný parametr P08), regulátor se přepne do režimu vytápění, pokud je pod 16 C (nastavitelný parametr P07) přepne se regulátor do režimu chlazení. Pokud teplota vody leží po spuštění regulátoru mezi těmito dvěma hodnotami, regulátor začne pracovat v režimu vytápění. Teplota vody je měřena v 30 sekundových intervalech a režim regulátoru je pak náležitě upravován. Režim vytápění Režim chlazení Automatické přepínání 1 0 Y11 W SDH 3021D01 T [ C] 1 0 Y11 W SDC 3021D02 T [ C] CM HM M D03 T W [ C] CM Chlazení SDH Spínací hystereze Vytápění W Žádaná teplota HM Vytápění SDC Spínací hystereze Chlazení Y11 Výstupní signál Ventil nebo Kompresor M Provozní režim T w Teplota vody T Prostorová teplota Funkce propláchnutí (volitelná) Aplikace s kompresorem (pouze RDF10) ON Úkolem přepínacího teplotního čidla je změnit režim z vytápění na chlazení na základě naměřené teploty topné vody. Při použití dvoucestných ventilů dochází při uzavření k vychládání vody v trubkách. Doporučuje se proto aktivovat funkci propláchnutí (parametr P16). Tato funkce zajistí snímání správné teploty vody dokonce i když je dvoucestný ventil uzavřen po delší dobu. Ventil je během uzavření pravidelně ve 2- hodinových intervalech otevírán vždy na 1 až 5 minut (nastavitelný parametr P16). Při aktivaci funkce se první propláchnutí provede po změně paramertru P16 a opuštění režimu nastavování regulačních parametrů. Pokud se regulátor RDF10 použije pro aplikace s kompresorem, musí zůstat funkce propláchnutí (parametr P16) neaktivována. Používá se pro ovládání jednostupňového kompresoru pouze pro chlazení nebo pouze pro vytápění Kompresor obdrží signál ON (Zapnout) přes řídicí výstup Y11 když: 1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou (vytápění) nebo nad žádanou hodnotou (chlazení) a 2. jestliže kompresor byl déle než 1 minutu vypnutý (nastavitelný parametr P20) OFF Kompresor obdrží signál OFF (Vypnout) přes řídicí výstup Y11 když: 1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotou (vytápění) nebo pod žádanou hodnotou (chlazení) a 2. jestliže kompresor byl déle než 1 minutu zapnutý (nastavitelný parametr P19). Externí čidlo teploty (volitelné) (Pouze RDF10) RDF10 reguluje buď na základě prostorové teploty snímané vestavěným nebo odděleným teplotním čidlem nebo na základě teploty vratného vzduchu do fan coilové jednotky. Přepnutí se provede automaticky po připojení kabelového teplotního čidla QAH11.1 nebo externího prostorového čidla QAA32 ke svorkám signálového vstupu B1-M. Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10 3/12

4 Provozní režimy Komfortní režim Úsporný režim (Pouze RDF10) Pohotovostní režim Ochrana před zničením vlivem vlhkosti (Pouze RDF10) Regulátor nabízí následující provozní režimy: Vytápění nebo chlazení s ručním nastavováním rychlosti ventilátoru III, II nebo I. V komfortním režimu udržuje regulátor při vytápění teplotu na žádané hodnotě. U regulátoru RDF10 může být do signálového vstupu D1-GND připojen přepínač provozních režimů. Aktivací tohoto přepínače (například otevřením okna nebo pokynem z recepce hotelu) dojde k přepnutí z komfortního do úsporného režimu. Teplota při vytápění nebo chlazení se pak bude řídit na příslušné žádané hodnoty (dle nastavení parametrů P01 a P02). Funkci kontaktů spínače (spínací nebo rozpínací) lze pro regulátor RDF10 nastavit DIP spínačem č. 3. V pohotovostním režimu se teplota vytápění nebo chlazení řídí na příslušné žádané hodnoty (dle nastavení parametrů P03 a P04). Aby se v oblastech s vysokými teplotami a vlhkostí zabránilo zničení přístroje vlivem nedostatečné cirkulace vzduchu, neměl by se během úsporného režimu (např. neobsazený hotelový pokoj) vypínat chod ventilátoru. Proveďte přepnutím parametru P17 na ON. Ventilátor tak zůstává v úsporném režimu v chodu na nastavenou rychlost nebo na rychlost I v pohotovostním režimu. Nastavení regulačních parametrů Pro optimální funkci regulace může být v regulátorech RDF10 a RDF10.2 změněna řada parametrů. To lze učinit také během provozu bez nutnosti otevírání regulátoru. Při odpojení napájecího napětí zůstanou zachovány všechny nastavené hodnoty. Nastavení Parametry se nastavují následujícím způsobem: 1. Nastavte posuvný přepínač do polohy Pohotovostní režim. 2. Stiskněte současně tlačítka + a na minimálně 3 a maximálně 5 sekund. Uvolněte je a pak do 2 sekund stiskněte znovu na 3 sekundy tlačítko +. Na displeji se objeví P Opakovaným stiskem tlačítek + nebo vyberte parametr, který chcete upravovat P01 P02 P17 P z01 4. K zobrazení aktuální hodnoty vybraného parametru stiskněte současně tlačítka + a. Hodnota parametru může být pak nastavena opakovaným stisknutím tlačítka + nebo. 5. Současným stiskem tlačítek + a -, nebo 5 sekund po posledním stisku tlačítka se poslední parametr objeví znovu. 6. Ostatní parametry mohou být zobrazeny, případně přenastaveny opakováním kroků 3 až sekund po poslední změně zobrazení nebo stisku tlačítka se všechny změny uloží. 8. Posuvným přepínačem přepněte do normálního provozu. Poznámka: Pro regulátor RDF10.2 jsou k dispozici pouze parametry: P03, P04, P05, P06, P09, P10, P11, P14. 4/12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

5 Regulační parametry RDF10 a RDF10.2 Parametr P01 1) P02 1) P03 P04 P05 P06 P07 1) P08 1) Popis Žádaná teplota vytápění v úsporném režimu (externí přepínač provozních režimů je aktivován) Žádaná teplota chlazení v úsporném režimu (externí přepínač provozních režimů je aktivován) Žádaná teplota vytápění v pohotovostním režimu Žádaná teplota chlazení v pohotovostním režimu Omezení nastavení minimální žádané teploty v komfortním režimu Omezení nastavení maximální žádané teploty v komfortním režimu Přepínání vytápění / chlazení - teplota pro přepnutí na chlazení Přepínání vytápění / chlazení - teplota pro přepnutí na vytápění Rozsah nastavení (všechny hodnoty je možné měnit po 0,5 K) Nastavení z výroby OFF, 5 20 C 16 C 1) OFF, C 28 C 1) OFF, 5 20 C 8 C OFF, C OFF 5 20 C 5 C C 35 C C 16 C 1) C 28 C 1) P09 Kalibrace teplotního čidla K 0 K P10 Spínací hystereze v režimu vytápění K 2 K P11 Spínací hystereze v režimu chlazení K 1 K P13 1) P14 P15 1) P16 1) P17 1) Aktivní teplotní čidlo (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Zobrazení aktuální snímané prostorové teploty (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Hodnota aktuální snímané teploty pro přepínání vytápění / chlazení včetně indikace aktuálního stavu (, ) (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Funkce propláchnutí Řízení ventilátoru v úsporném režimu OFF: ventilátor neběží v mrtvém pásmu / ON: ventilátor běží v mrtvém pásmu 1: Vestavěné čidlo teploty je aktivní 2: Externí čidlo teploty je aktivní 0 49 C = aktuální naměřená teplota = vstup je rozpojen (není připojeno žádné čidlo, režim vytápění( )); 0 49 C = aktuální teplota 00 = svorky propojeny, režim chlazení ( ) 0 min.: není aktivní 1 5 min.: aktivní po nastavenou dobu ON: ventilátor běží na předvolenou rychlost nebo na rychlost I v pohotovostním režimu - 1) - 1) 0 min. 1) P19 1) Minimální doba zapnutí výstupů (Y11, Y21) minut (v krocích po 1 min.) 1 min 1). P20 1) Minimální doba vypnutí výstupů (Y11, Y21) minut (v krocích po 1 min.) 1 min. 1) 1) Pro RDF10.2 není k dispozici OFF 1) Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10 5/12

6 Přehled typů Typové označení RDF10 Vlastnosti Vstup pro čidlo teploty vratného vzduchu nebo oddělené prostorové čidlo Vstup pro externí přepínač provozních režimů Automatické přepínání vytápění / chlazení RDF10.2 Bez vstupu pro čidlo teploty vratného vzduchu nebo oddělené prostorové čidlo Bez vstupu pro externí přepínač provozních režimů Ruční přepínání vytápění / chlazení Objednávání Při objednávání uveďte počet kusů, název a typové označení. Čidlo teploty vratného vzduchu QAH11 nebo oddělené prostorové čidlo QAA32, regulační ventily a pohony se objednávají jako samostatné položky. Kombinace přístrojů Typ Typové označení Katalogový list Kabelové teplotní čidlo QAH Prostorové teplotní čidlo QAA Motorický servopohon pro zónové ventily VVI46.., VXI46.., VVS46.., VXS46.. SFA Termický pohon (pro radiátorové ventily) STA Termický pohon (pro malé ventily se zdvihem 2,5 mm) STP /12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

7 Mechanické provedení Regulátor se skládá ze dvou částí: Plastové pouzdro s elektronikou, ovládacími prvky a vestavěným čidlem prostorové teploty Montážní základová deska Pouzdro se nasazuje na montážní desku a je zajištěno dvěma šrouby. Na zadní straně pouzdra jsou DIP přepínače. Na montážní desce jsou šroubovací připojovací svorky. Ovládací prvky P02 Popis 1 Zobrazení aktuální teploty prostoru, žádaných hodnot nebo regulačních parametrů 2 Značka symbolizující zobrazení aktuální prostorové teploty 3 Komfortní režim Úsporný režim 4 Ventil chlazení otevřen Ventilátor v provozu Ventil vytápění otevřen 5 Tlačítka pro nastavení požadovaných teplot a regulačních parametrů 6 Posuvný přepínač provozních režimů (Pohotovostní, vytápění nebo chlazení s ručním nastavením rychosti ventilátoru) 7 Ruční přepínač vytápění / chlazení (pouze RDF10.2) Nastavení DIP spínačů DIP č. Popis Poloha ON (Nastavení z výroby) Poloha OFF 1 Řízení chodu ventilátoru 2 Zobrazení aktuální nebo žádané teploty 3 1) Typ kontaktů externího přepínače provozních režimů 1) Pouze pro RDF10 Provoz ventilátoru v komfortním režimu je nezávislý na teplotě Zobrazuje se aktuální prostorová teplota (nebo vratného vzduchu) Přepnutí je aktivní, pokud jsou kontakty sepnuté (Spínací kontakty) Provoz ventilátoru je ve všech režimech závislý na teplotě Zobrazuje se nastavená žádaná teplota Přepnutí je aktivní, pokud jsou kontakty rozpojené (Rozpínací kontakty) Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10 7/12

8 Projektování Vstup pro automatické přepínání vytápění/chlazení Vstup pro automatické přepínání topení / chlazení regulátoru RDF10 může být místo kabelového teplotního čidla QAH11.1 využit také: V systémech bez automatického přepínání vytápění / chlazení může být teplotní čidlo nahrazeno externím ručním přepínačem (vhodným pro napětí 230 V AC) V systémech s trvalým provozem v režimu vytápění není k tomuto vstupu regulátoru připojeno žádné teplotní čidlo V systémech s trvalým provozem v režimu chlazení, musí být vstupní svorky regulátoru (B2 - M) propojeny Montáž, připojení a uvedení do provozu Montážní místo: na stěnu nebo do jednotky fan-coil. Nemontujte do výklenků, mezi police, za závěsy, nad nebo do blízkosti zdrojů tepla, regulátor neumísťujte na místa s přímým slunečním zářením. Montážní výška 1,5 m nad podlahou. Propojovací vodiče mohou být do regulátoru přivedeny ze zapuštěné elektroroinstalační krabice. Zkontrolujte, případně proveďte nastavení DIP přepínačů. Po připojení napájecího napětí provede regulátor reset, během kterého blikají symboly ventilátoru na LCD displeji. Tato fáze trvá cca 3 sekundy. Poté je regulátor připraven k normálnímu provozu. Použité kabely musí splňovat požadavky na izolaci pro napájecí napětí 230 V AC Na vstupních svorkách pro teplotní čidlo B1-M je napětí 230 V AC. Pokud prodlužujete kabely čidla, použijte typy vhodné pro napětí 230 V AC. Kalibrace teplotního čidla Jestliže zobrazovaná prostorová teplota nesouhlasí se skutečnou prostorovou teplotou, lze provést kalibraci čidla teploty pomocí změny nastavení parametru P09. 8/12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

9 Technické údaje Napájení Provozní údaje Podmínky okolního prostředí Směrnice a normy Napájecí napětí +10/-15 % Kmitočet 50/60 Hz Příkon max. 6 VA Řídicí výstupy Q1, Q2, Q3-N Zatížitelnost max. 5(3)A Řídicí výstupy Y11-N (N.O.) Zatížitelnost max. 5(3)A Řídicí výstupy Y12-N (N.C.) Zatížitelnost max. 5(3)A Čidlo teploty vratného vzduchu nebo externí čidlo teploty QAH11.1, QAA32 třída prostoru - signálový vstup B1-M ochrany II NTC rezistor 3 kω při 25 C Přepínání signálový vstup B2-M QAH11.1, třída ochrany II NTC rezistor 3 kω při 25 C Signálový vstup D1 a GND Kontaktní (digitální) vstup Izolační pevnost proti napájecímu napětí Typ kontaktu (spínací / rozpínací) Max. délka Cu vodiče 1,5 mm 2 pro připojení ke svorkám B1, B2 a D1 80 m Rozsah nastavení žádané teploty C Odchylka prostorové teploty při 25 C max. ±0.5 K Spínací hystereze pro vytápění, nastavitelná pro RDF10, 2 K pevná pro RDF10.2 Spínací hystereze pro chlazení, nastavitelná pro RDF10, 1 K pevná pro RDF10.2 Žádaná teplota vytápění «Úsporný režim», nastavitelná 16 C pro RDF10, pevná RDF10.2 Žádaná teplota chlazení «Úsporný režim», nastavitelná 28 C pro RDF10, pevná RDF10.2» nasta- OFF Žádaná teplota vytápění «Pohotovostní režim» Pro RDF10 nastavitelná Pro RDF10.2 pevná Žádaná teplota chlazení «Pohotovostní režim vitelná pro RDF10, pevná pro RDF10.2 Provoz Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Doprava Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Mechanické podmínky Skladování Klimatické podmínky Teplota Vlhkost shoda dle Směrnice EMC Směrnice pro nízké napětí SELV DC 6 15 V / 3 6 ma 4 kv, zesílená izolace pro RDF10 nastavitelný 8 C OFF dle IEC třída 3K C <95 % r.v. dle IEC třída 2K C <95 % r.v. třída 2M2 dle IEC třída 1K C <95 % r.v. 89/336/EEC 73/23/EEC N474 C-Tick shoda dle EMC norma pro vyzařování AS/NSZ :1994 Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10 9/12

10 Obecné Normy Automatické el. regulační a řídicí přístroje pro domácí EN potřebu a podobné použití Speciální požadavky na regulaci teploty EN Elektromagnetická kompatibilita Vyzařování EN Odolnost EN Třída ochrany II dle EN Stupeň znečištění Normální Stupeň krytí IP 30 dle EN Připojovací svorky Dráty nebo lanko 2 x 0,4-1,5 mm 2 nebo 1 x 2,5 mm 2 Hmotnost 0,25 kg Barva předního krytu bílá, NCS S 0502-G (RAL 9003) 10/12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

11 Připojovací svorky L B1* M B2* D1 GND * N Q1 Q2 Q3 Y12 Y11 N SELV L, N Napájecí napětí B1* Signálový vstup «Čidlo teploty vratného vzduchu QAH11.1 nebo externí čidlo prostorové teploty QAA32» M Měřicí nula «Čidlo teploty vratného vzduchu QAH11 nebo externí čidlo prostorové teploty QAA32» a «Čidlo pro přepínání vytápění / chlazení» 3021G01 B2* Signálový vstup «Čidlo pro přepínání vytápění / chlazení» D1,GND* Vstup pro bezpotenciálový přepínač provozních režimů Q1 Řídicí výstup Rychlost ventilátoru I Q2 Řídicí výstup Rychlost ventilátoru II Q3 Řídicí výstup Rychlost ventilátoru III Y11 Řídicí výstup Ventil (spínací, pro ventily bez napětí uzavřené) nebo výstup kompresor Y12 Řídicí výstup Ventil (rozpínací, pro ventily bez napětí otevřené) * Pouze pro RDF10 Schema zapojení Aplikace: 2-trubkový fan-coil L N 10 A QAH11.1 QAH / QAA32 ARG86.3 B1 B2 * S1 * * L B1 M B2 D1 GND N Q1Q2Q3 Y12 Y11 N I II III 5(3)A max. M1 5(3)A max. * RDF10 N1 Y1 3050A34 B1* Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH11.1) nebo externí čidlo prostorové teploty (QAA32) B2* Čidlo pro přepínání vytápění / chlazení (QAH sada pro příložnou montáž ARG86.3) M1 3-rychlostní ventilátor N1 Regulátor prostorové teploty RDF10/ RDF10.2 S1* Externí přepínač provozních režimů Y1 Zónový ventil * Pouze pro RDF10 Aplikace: Kompresor v zařízení s přímým výparníkem L N 10 A QAH11.1 QAH / QAA32 ARG86.3 B1 B2 * S1 * * L B1 M B2 D1 GND N Q1Q2Q3 Y12 Y11 N I II III 5(3)A max. M1 5(3)A max. N1 C1 * RDF A35 B1* Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH11.1) nebo externí čidlo prostorové teploty (QAA32 B2* Čidlo pro přepínání vytápění / chlazení (QAH sada pro příložnou montáž ARG86.3) M1 3-rychlostní ventilátor N1 Regulátor prostorové teploty RDF10 S1 Externí přepínač provozních režimů C1 Kompresor Poznámka: RDF10.2 nelze použít pro aplikace s komresorem a přímým výparníkem 11/12 Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

12 Rozměry Regulátor M01 Základová deska , M02 Siemens s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a Praha 6 Tel.: Fax: http: // 12/ Siemens Building Technologies. Změny vyhrazeny Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové jednotky fan-coil RDF50.1 Spojitá PI regulace Výstup pro pohon ventilu DC 0 10 V Výstupy pro třírychlostní ventilátor Regulace dle teploty

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem 3 057 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem RDF110 Výstup pro pohon ventilu on / off nebo pro jednostupňový kompresor

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem 3 058 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem s týdenním programem Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem RDF210 Výstup pro pohon ventilu on / off nebo

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty Pro systémy vytápění RDE10.1 RDE20.1 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný druh

Více

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV 2 722 Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV Připojení dvěma vodiči po komunikační sběrnici QAX850 Multifunkční, digitální prostorová jednotka pro nastavování a ovládání regulátorů řady RRV. Použití

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž 3 076 RDF300.02, RDF340 RDF400.01 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové pro použití s kompresory

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem 3 035 Prostorový termostat s týdenním programem a displejem Pro systémy vytápění RDE10... 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální a úsporný druh provozu ýdenní program

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

Regulátor prostorové teploty RCU60../61..

Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. 3 046 RCU60 RCU61 RCU60.1 RCU61.1 Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. pro systémy CAV a VAV (s konstantním nebo proměnným průtokem vzduchu) Spojitá P regulace Řídící výstupní signál 0-10 V ss pro

Více

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory C 316 Prostorový termostat Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory RAB21-DC Prostorový termostat pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou s 3 076 Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou montáží pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem... Napájecí

Více

Digitální prostorové termostaty

Digitální prostorové termostaty s 1 420 Digitální prostorové termostaty pro systémy vytápění RDD100.. Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné konfigurační a regulační

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění RDE10 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 000 RAA10 RAA20 RAA RAA40 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení RAA10 RAA20 RAA RAA40 Dvoupolohová regulace Provozní napětí 24 až 250 V AC Použití ermostaty k udržování nastavené prostorové

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž s 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG100 RDG100/H Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory

Více

Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem

Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem 2 725 Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem Standardní model bez zónové funkce RRV851 Multifunkční regulátor pro centrální regulaci HVAC systémů s prouděním vzduchu pracující v kombinaci s řídicí

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil 3 010 Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil Přehled RAB... Řada prostorových termostatů s plynem plněnou membránou pro systémy a / nebo Dvoupolohová regulace Ruční přepínač rychlosti ventilátoru

Více

Zapojte vodiče do svorkovnice a přišroubujte základovou desku na stěnu: M1 ventilátor, V1 ventil vytápění, V2 - ventil chlazení

Zapojte vodiče do svorkovnice a přišroubujte základovou desku na stěnu: M1 ventilátor, V1 ventil vytápění, V2 - ventil chlazení M3181.LICON Návod k uvedení do provozu RDG100T s fan-coilovými jednotkami LICON 4.0 9.0 4.0 128.0 16.0 27.7 93.0 28.5 30.8 28.2 27.8 1. Povolte šroubky na levém boku a odklopte regulátor 2. Zapojte vodiče

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 074 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro tepelná čerpadla s reverzním ventilem, případně pro elektrický dohřev; pro systémy s jedno- nebo dvoustupňovým vytápěním a jednostupňovým chlazením

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem s 1 422 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem pro systémy vytápění RDE100.. Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy: Komfortní, Útlumový,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 510 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAV..P.. se zdvihem 40 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAV81P00 Napájecí

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 s 1 640 1640P01 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s regulátory řady RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi DESIGO PX s ostatními přístroji s rozhraním PPS2 QAX34.3

Více

Kanálový regulátor teploty vzduchu

Kanálový regulátor teploty vzduchu 3 332 SYNCO 100 Kanálový regulátor teploty vzduchu se 2 výstupy DC 0...10 V RL162 Kanálový regulátor teploty vzduchu pro regulaci teploty přiváděného a odváděného vzduchu v jednoduchých větracích a klimatizačních

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s denním nebo týdenním provozním režimem a s kontaktem pro připojení dálkového ovládání

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s denním nebo týdenním provozním režimem a s kontaktem pro připojení dálkového ovládání 2 226 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s denním nebo týdenním provozním režimem a s kontaktem pro připojení dálkového ovládání RAV12 Regulátor pokojové teploty s jednoduchou obsluhou

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 2 213 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem S podsvětleným dotykovým displejem (Touch screen) REV300 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá obsluha pomocí dotykového displeje

Více

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ...

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ... 4 891 SSB bez pomocného kontaktu Elektrické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (max D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB1 s pomocným kontaktem SSB31 SSB61 SSB81 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 017 RAB 31 RAB311 Prostorové termostaty Pro 4-trubkové fan-coilové jednotky RAB31 Prostorové termostaty s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Ruční 3-stupňové přepínání rychlosti

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p01 1649p01 1649p01 RXZ80.1/PPS2 Siemens ELTA-i QAZ84.1 QAX84.1/PPS2 ESIGO RX, ESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 QAZ84.1 RXZ80.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady

Více

QXA2000. Čidlo rosného bodu. Siemens Building Technologies HVAC Products

QXA2000. Čidlo rosného bodu. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 542 1542P01 1542P02 Čidlo rosného bodu Čidlo rosného bodu zamezuje poškození zařízení, které může být způsobeno kondenzací na chladících stropech a v zařízeních VVK. Pracuje s napájením AC/DC 24 V a

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 224 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s denním nebo týdenním provozním režimem RAV11 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty s jednoduchou obsluhou. Dvoupolohový regulátor

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p04 DESIGO RX, DESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi DESIGO PX 1) s přístroji s rozhraním

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

Prostorový termostat s LCD displejem

Prostorový termostat s LCD displejem Prostorový termostat s LCD displejem RDH100.. Bez časového programu, pro vytápění Velký LCD displej Bateriové napájení: 2 x alkalické baterie typu AA, 1,5 V TPI regulace (proporcionálně integrační) pro

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 016 RAB21 Prostorové termostaty Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky RAB21.1 RAB21 Prostorové termostaty pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím příložným

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 642 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Měření prostorové

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony OEM SQS35954 se zpětnou pružinou, bez ručního ovládání SQS35903, SQS35905, SQS85900, bez zpětné pružiny, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily VVG549, VVP459, VXP459, VVG44 a VXG44 SQS359

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu. Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu. Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus 3 073 OpenTherm Plus Regulátor prostorové teploty s LCD displejem bez časového programu Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem OpenTherm Plus RDH10M Velký LCD displej Napájení po OpenTherm sběrnici

Více

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Prostorové čidlo Relativní vlhkosti a teploty QFA3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost v

Více

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm s 4 515 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..Y se zdvihem 20 mm SAX31..Y Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61..Y Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..Y

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Regulátor prostorové teploty se zapuštěnou montáží s komunikací RS485 Modbus

Regulátor prostorové teploty se zapuštěnou montáží s komunikací RS485 Modbus s 3 079 RDF302 Regulátor prostorové teploty se zapuštěnou montáží s komunikací RS485 Modbus Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 252 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s jedním týdenním provozním režimem individuálně nastavitelným včetně tří individuálních 24-hodinových režimů, chladící funkce REV22 Síťově

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon Pro zónové ventily a Kombiventily apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5 (není třeba žádné nářadí)

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Bezdrátový prostorový termostat s LCD displejem

Bezdrátový prostorový termostat s LCD displejem Bezdrátový prostorový termostat s LCD displejem RDH100RF/SET Bez časového programu, pro vytápění Velký LCD displej RDH100RF, vysílač, bateriové napájení RCR100/433, přijímač, napájení 230 V AC Bezdrátová

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s CDV ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..9.. se zdvihem 20 mm SAX319.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SAX619.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 2 267 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 5 druhů provozu, nastavení menu pomocí rolovacího tlačítka REV33 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá a přehledná volba menu

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž s 3 181 RDG1... RDG1... RDG100/H Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 213 Regulátor pokojové teploty S prosvětleným dotykovým displejem (Touch screen) REV300 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Tříbodový regulátor s PI regulací

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..61.. / VB..61.. a VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 865 Elektrický pohon pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací síla 105 N

Více

RDF301 RDF CE1N3171encz 02 Jun 2010 Building Technologies

RDF301 RDF CE1N3171encz 02 Jun 2010 Building Technologies s 3 7 RDF30 RDF30.50 Prostorový regulátor s polozapuštěnou montáží s komunikací KNX RDF30 RDF30.50 Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23

Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 2 264 Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 5 druhů provozu, funkce vytápění/chlazení a nastavení pomocí rolovacího tlačítka Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

Bezdrátový prostorový termostat

Bezdrátový prostorový termostat s 1 424 RDD100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat pro systémy vytápění RDD100.1RFS Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné

Více

RDG165KN (S55770-T347)

RDG165KN (S55770-T347) 1 RDG165KN: Informace k uvedení na trh Úvod K uspokojení rostoucí poptávky po prostorových regulátorech obsahujících řízení teploty a vlhkosti uvádíme začátkem října 2015 na trh regulátor: RDG165KN (S55770-T347)

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 641 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX32.1 Měření prostorové

Více

KÓD TYP NAPÁJENÍ TFZ01M IVAR.TFZ01M 230 V nebo 24V AC

KÓD TYP NAPÁJENÍ TFZ01M IVAR.TFZ01M 230 V nebo 24V AC 1) Výrobek: Digitální termostat pro řízení fancoilu 2) Typ: IVAR.TFZ 3) Charakteristika použití: Toto elektronické regulační zařízení funguje jako digitální termostat k ovládání pokojové teploty v místnostech

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 860 Acvatix Elektromotorický pohon pro zónové ventily V..I46.. a malé ventily V..P469.. SSA31.04 apájecí napětí 3-polohový nebo on/off SPDT řídicí signál Ovládací síla 160 Automatická identifikace

Více

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony pro male ventily VVP45, VXP45, VMP45 (D 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí

Více