PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 19 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení analýz ÚNOR 19

2 STRUKTURA MATURITNÍ POPULACE V KONTEXTU POPULACE 19LETÝCH 2

3 DÍVKY CHLAPCI CELKEM PODÍL PRVOMATURANTŮ NA POPULACI 19LETÝCH 9 8 PODÍL PRVOMATURANTŮ NA CELKOVÉ POPULACI 19LETÝCH (%) 85,8 84,4 85,9 84,4 86,1 84,7 84,7 82,9 85,4 9 8 PODÍL PRVOMATURANTŮ NA CELKOVÉ POPULACI 19LETÝCH (%) - BEZ NÁSTAVEB 74,5 75,1 76,8 76,3 79,2 78,2 79, 77,8 8, ,4 67,3 68, 67,4 67,7 66, 65,7 66,3 68, ,7 57,1 58,8 58,8 6, 58,7 58,9 6,2 62, ,9 75,6 76,7 75,7 76,7 75,2 75, 74,4 76, PODÍL PRVOMATURANTŮ CELKEM NA POPULACI 19LETÝCH PODÍL PRVOMATURANTŮ - CHLAPCŮ NA POPUL. 19LETÝCH CHLAPCŮ PODÍL PRVOMATURANTEK - DÍVEK NA POPUL. 19LETÝCH DÍVEK 66,4 65,9 67,6 67,3 69,4 68,3 68,7 68,8 71, PODÍL PRVOMATURANTŮ CELKEM NA POPULACI 19LETÝCH PODÍL PRVOMATURANTŮ - CHLAPCŮ NA POPUL. 19LETÝCH CHLAPCŮ PODÍL PRVOMATURANTEK - DÍVEK NA POPUL. 19LETÝCH DÍVEK PRVOMATURANTI PRVOMATURANTI BEZ NÁSTAVEB POPULACE 19LETÝCH* PRVOMATURANTI PRVOMATURANTI BEZ NÁSTAVEB POPULACE 19LETÝCH* PRVOMATURANTI PRVOMATURANTI BEZ NÁSTAVEB POPULACE 19LETÝCH* Účast na středním vzdělávání ukončeném maturitní zkouškou činí v roce 19 celkem 76,7 prvomaturantů na obyvatel ve věku 19 let (tedy v obvyklém maturitním věku). Meziročně oproti roku 18 došlo k mírnému nárůstu účasti a jedná se hodnotu srovnatelnou s lety 13 a 15. Po vyjmutí maturantů z nástavbového studia (obvykle starší věkové ročníky) činí účast 71 prvomaturantů na 19letých, což představuje nejvyšší míru účasti od roku 11. Mezi dívkami je v účast na maturitním vzdělávání vyšší (v roce 19 činí 85,4, resp. 8 prvomaturantek na 19letých dívek), než je tomu v populaci chlapců (68,3, resp. 62,4 prvomaturantů na 19letých chlapců). V obou genderových skupinách se v případě maturitní populace bez nástaveb jedná o vůbec nejvyšší míru účasti na maturitním vzdělávání ve sledovaném období *Zdroj: ČSÚ 3

4 Tisíce POPULACE 19LETÝCH A POČET PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY ,9 POPULACE 19LETÝCH A POČET MATURANTŮ (ABSOLUTNÍ POČTY V TIS.) 123,1 115,9 8,5 7,7 7, 44,6 42,7 42,4 3,9 96,1 93,3 92,9 92,8 91,2 6,1 5,7 5,1 5,1 5, 5,1 37,4 35,5 33,8 34, 34,2 34,3 6,1 6, 5,4 4,6 4,1 3,7 3,5 3,5 3,6 25, 24,7 23,5 21,9 21,3 21,1 21,3 21,1 21,7 14,6 12,,6 8,7 7, 6,5 5,8 5,2 5, NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA POPULACE 19LETÝCH Populace obyvatel ve věku 19 let, tedy v obvyklém maturitním věku, od roku 11 klesá. S tím souvisí i pokles absolutního počtu maturantů v jednotlivých typech škol. Rokem 19 se však pokles maturitní populace zastavil a pozorujeme tak meziroční nárůst prvomaturantů o,9 tis. Pokles populace 19letých činí oproti roku 11 35,7 tis., tj. o 28,1 %. Pokles prvomaturantů celkem činí oproti roku 11 28,8 tis., tj. o 29,2 %. Pokles prvomaturantů bez započítání nástavbového studia činí oproti roku 11 19,4 tis., tj. o 23,1 %. Počet gymnazistů oproti roku 11 klesl o 3,3 tis., tj. o 13,3 % - v posledních 4 letech počet přihlášených stagnuje, v roce 19 mírně stoupl. Počet prvomaturantů v lyceích klesl od roku 11 o 2,5 tis., tj. o 41,5 % - trend poklesu trval od roku 11 do roku 18. Počet prvomaturantů v SOŠ klesl od roku 11 o,2 tis., tj. o 22,9 % - od roku 16 počet prvomaturantů roste. Počet prvomaturantů v SOU klesl od roku 11 o 3,3 tis., tj. o 39,5 % - trend poklesu trval od roku 11 do roku 18. Počet prvomaturantů v nástavbovém studiu klesl od roku 11 o 9,4 tis., tj. o 64,4 % - trend poklesu je setrvalý od roku 11. 4

5 PODÍL MATURANTŮ NA POPULACI 19LETÝCH PODLE TYPU ŠKOLY PODÍL PRVOMATURANTŮ NA CELKOVÉ POPULACI 19LETÝCH (%) 11,5 9,8 9,1 8,4 7,3 6,9 6,2 5,6 5,7 6,7 6,3 6, 5,8 5,9 5,4 5,5 5,4 5,6 35,1 34,7 36,6 36, 37, 36,2 36,6 36,9 37,7 4,8 4,8 4,7 4,4 4,3 3,9 3,8 3,8 3,9 19,7,1,3 21,1 22,2 22,7 22,9 22,8 23, PODÍL PRVOMATURANTŮ NA CELKOVÉ POPULACI 19LETÝCH (%) 41,8 41, 42,6 41,9 42,9 41,6 42,1 42,2 43,3 24,6 24,9 24,9 25,5 26,5 26,6 26,7 26,6 27,7 11,5 9,8 9,1 8,4 7,3 6,9 6,2 5,6 5, NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA VŠEOBECNÉ A VŠEOBECNĚ ODBORNÉ ODBORNÉ NÁSTAVBY PŘIHLÁŠENÍ PRVOMATURANTI CELKEM GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY POPULACE 19LETÝCH Relativní vyjádření, tedy podíl prvomaturantů - gymnazistů na populaci 19letých v letech vykazuje růst (s výjimkou roku 18), jejich podíl na populaci 19letých se dostal v roce 19 na hodnotu 23,8 %. U lyceí došlo ke snížení podílu účasti na vzdělávání ze 4,8 % na 3,9 % populace ve věku 19 let. Všeobecná a všeobecně odborná složka vzdělávání tak v roce 19 zaujímá dohromady 27,7 % populace 19letých, což je i přes pokles lyceí nejvíce ze sledovaného období (o 3,1 procentního bodu více než v roce 11). Podíl prvomaturantů ze SOŠ na populaci 19letých se v posledních devíti letech pohybuje mezi hodnotami 35,1 % v roce 11 až 37,7 % v roce 19. V průběhu tohoto období jejich podíl mírně kolísal. V případě SOU se podíl prvomaturantů na populaci 19letých od roku 14 pohybuje pod 6 %, v posledním roce pak došlo meziročně k mírnému nárůstu na 5,6 %. Sektor odborného vzdělávání (bez nástaveb) tak zaujímá v roce 19 celkem 43,3 % populace 19letých, což je, stejně jako ve všeobecném a všeobecně odborném sektoru, nejvíce od roku 11. Účast prvomaturantů z nástavbového studia, tedy jejich podíl na populaci 19letých, klesala v období (z 11,5 % na 5,6 %), v roce 19 pak jejich zastoupení mírně stoupá. Pozn.: Všeobecný a všeobecně odborný sektor = gymnázia + lycea; odborný sektor = SOŠ + SOU 5

6 PODÍL MATURANTŮ NA POPULACI 19LETÝCH PODLE TYPU ŠKOLY - CHLAPCI PODÍL PRVOMATURANTŮ NA CELKOVÉ POPULACI 19LETÝCH - CHLAPCI (%) 5 PODÍL PRVOMATURANTŮ NA CELKOVÉ POPULACI 19LETÝCH - CHLAPCI (%) ,5 38,3 39,4 38,7 39,4 38, 38,3 39,2 4, ,7,2 9,2 8,6 7,7 7,3 6,8 6,1 5,9 8,9 8,4 8,1 7,8 7,8 7,3 7,6 7,6 7,9,6 29,9 31,3,9 31,5,6,7 31,5 32,7 3,8 3,6 3,5 3,2 3, 2,8 2,6 2,7 2,8 15,4 15,2 15,9 16,9 17,7 18, 18, 18,4 19, ,2 18,8 19,4,1,6,8,6 21,1 21,9 11,7,2 9,2 8,6 7,7 7,3 6,8 6,1 5, NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA VŠEOBECNÉ A VŠEOBECNĚ ODBORNÉ ODBORNÉ NÁSTAVBY CHLAPCI CELKEM GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY POPULACE 19LETÝCH

7 PODÍL MATURANTŮ NA POPULACI 19LETÝCH PODLE TYPU ŠKOLY - DÍVKY PODÍL PRVOMATURANTŮ NA CELKOVÉ POPULACI 19LETÝCH - DÍVKY (%) 5 PODÍL PRVOMATURANTŮ NA CELKOVÉ POPULACI 19LETÝCH - DÍVKY (%) ,3 9,3 9,1 8,1 4,3 4,1 3,9 3,8 7, 6,5 5,6 5,1 5,4 3,9 3,5 3,3 3, 3, ,2 43,8 46, 45,2 46,5 45,5 46, 45,5 46, ,9 39,7 42,2 41,3 42,6 42, 42,7 42,5 42,9 25,2 31,3,7 31,1 32,6 32,7 33, 32,4 33,8 4 5,9 6,2 5,9 5,7 5,7 5,2 5, 5, 5, ,3 9,3 9,1 8,1 7, 6,5 5,6 5,1 5,4 24,3 25,2 24,8 25,4 26,9 27,5 28, 27,4 28, NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA VŠEOBECNÉ A VŠEOBECNĚ ODBORNÉ ODBORNÉ NÁSTAVBY DÍVKY CELKEM GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY POPULACE 19LETÝCH

8 STRUKTURA MATURITNÍ POPULACE 8

9 PROFILOVÁ ČÁST MZ SPOLEČNÁ ČÁST MZ MZ CELKEM POČET PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ POČET % POČET % POČET % CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ/NÁHRADNÍ TERMÍN CELKEM PRVOMATURANTI 89,1 89, 87,6 86,9 85,5 85,8 85,9 86,7 ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM 91,7 91,5 9,6 9,1 88,6 88,6 88,5 88,8 z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN - 2,6 2,4 3, 3,2 3,1 2,7 2,5 2,1 OPRAVNÝ/NÁHRADNÍ TERMÍN - 8,3 8,5 9,4 9,9,7 11,4 11,5 11,2 CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ/NÁHRADNÍ TERMÍN CELKEM PRVOMATURANTI 89,7 89,8 88,4 87,7 86,8 86,5 86,6 87,4 ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM 92,4 92,3 91,5 91, 9, 89,3 89,2 89,6 z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN - 2,6 2,4 3,1 3,2 3,2 2,8 2,6 2,2 OPRAVNÝ/NÁHRADNÍ TERMÍN - 7,6 7,7 8,5 9,,,7,8,4 CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ/NÁHRADNÍ TERMÍN CELKEM PRVOMATURANTI 95,4 95,1 94, 93,6 93,4 93,8 94, 94,6 ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM 98,2 97,7 97,3 97, 96,8 96,8 96,8 96,9 z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN - 2,8 2,6 3,3 3,4 3,4 3, 2,8 2,3 OPRAVNÝ/NÁHRADNÍ TERMÍN - 1,8 2,3 2,7 3, 3,2 3,2 3,2 3,1 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% % % % % STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ PODLE TYPU TERMÍNU 8,3 8,5 9,4 9,9,7 11,4 11,5 11,2 2,6 2,4 3, 3,2 3,1 2,7 2,5 2,1 89,1 89, 87,6 86,9 85,5 85,8 85,9 86,7 OPRAVNÝ/NÁHRADNÍ TERMÍN ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN PRVOMATURANTI 9

10 POČET PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ 19 JARO PODLE TYPU TERMÍNU A ČÁSTI MZ PŘIHLÁŠENÍ K JARNÍMU ZO MATURITNÍ ZKOUŠKY 19 PŘIHLÁŠENI CELKEM CELKEM CELKEM ŘÁDNÝ TERMÍN PRVOMATURANTI OBĚ ČÁSTI MZ POUZE SPOLEČNÁ ČÁST POUZE PROFILOVÁ ČÁST ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM OPRAVNÝ/NÁHRADNÍ TERMÍN OBĚ ČÁSTI MZ POUZE SPOLEČNÁ ČÁST POUZE PROFILOVÁ ČÁST CELKEM GYMNÁZIUM 4LETÉ GYMNÁZIUM 6LETÉ GYMNÁZIUM 8LETÉ LYCEUM NÁSTAVBY OSTATNÍ NÁSTAVBY TECHNICKÉ SOŠ EKONOMICKÉ SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ UMĚLECKÉ SOŠ ZDRAVOTNICKÉ SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ SOU OSTATNÍ SOU TECHNICKÉ CHLAPCI DÍVKY DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ OSTATNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ HL. M. PRAHA JIHOČESKÝ JIHOMORAVSKÝ KARLOVARSKÝ KRAJ VYSOČINA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ OLOMOUCKÝ PARDUBICKÝ PLZEŇSKÝ STŘEDOČESKÝ ÚSTECKÝ ZLÍNSKÝ

11 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY % 9% 8% STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY JARNÍ ZO 14,8 12,9 11,9 11, 9,5 9,2 8,3 7,5 7,4 8,6 8,3 7,9 7,7 7,7 7,2 7,4 7,2 7,3 7% 6% 5% 4% % % % % 45,1 45,8 47,7 47,6 48,2 48,2 48,8 49,6 49,1 6,2 6,4 6,1 5,9 5,6 5,3 5, 5,1 5,1 25,3 26,5 26,4 27,8 28,9,1,5,6 31, NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA PŘIHLÁŠENÍ PRVOMATURANTI CELKEM GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY

12 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY A POHLAVÍ % 9% 8% 7% 6% 5% STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY - JARNÍ ZO - CHLAPCI 16,6 15,2 13,5 12,7 11,3 11,,4 9,2 8,7 12,7 12,4 12, 11,5 11,6 11,1 11,6 11,5 11,6 43,5 44,4 46, 45,9 46,6 46,4 46,7 47,5 47,8 % 9% 8% 7% 6% 5% STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY - JARNÍ ZO - DÍVKY 13,2 11,,6 9,6 8,1 7,7 6,6 6,1 6,4 5, 4,9 4,5 4,6 4,6 4,1 3,9 3,6 3,8 46,5 47, 49,1 49, 49,5 49,6 5,4 51,3 5,2 4% % % % 5,4 5,3 5,1 4,8 4,4 4,2 3,9 4, 4,1 21,9 22,6 23,4 25,1 26,1 27,2 27,3 27,7 27,9 4% % % % 6,9 7,3 6,9 6,7 6,6 6,1 5,9 6, 6, 28,3 29,8 28,9,1 31,3 32,5 33,1 33, 33,6 % % NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA CHLAPCI DÍVKY CELKEM GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY PODÍL CHLAPCŮ V RÁMCI DANÉHO TYPU ŠKOLY PODÍL DÍVEK V RÁMCI DANÉHO TYPU ŠKOLY CELKEM 46,4% 45,6% 45,3% 45,5% 45,1% 44,9% 44,8% 45,7% 45,6% 53,6% 54,4% 54,7% 54,5% 54,9% 55,1% 55,2% 54,3% 54,4% GYMNÁZIA 4,1% 38,8% 4,2% 41,% 4,7% 4,5% 4,2% 41,4% 41,% 59,9% 61,2% 59,8% 59,% 59,3% 59,5% 59,8% 58,6% 59,% LYCEA 4,3% 38,% 38,1% 37,2% 35,3% 36,1% 35,2% 35,7% 36,2% 59,7% 62,% 61,9% 62,8% 64,7% 63,9% 64,8% 64,3% 63,8% SOŠ 44,7% 44,2% 43,7% 43,9% 43,6% 43,2% 43,% 43,8% 44,4% 55,3% 55,8% 56,3% 56,1% 56,4% 56,8% 57,% 56,2% 55,6% SOU 68,5% 68,2% 68,8% 67,9% 67,6% 68,8% 7,6% 73,1% 71,8% 31,5% 31,8% 31,2% 32,1% 32,4% 31,2% 29,4% 26,9% 28,2% NÁSTAVBY 52,2% 53,7% 51,3% 52,5% 53,5% 53,8% 56,% 56,% 53,2% 47,8% 46,3% 48,7% 47,5% 46,5% 46,2% 44,% 44,% 46,8% 12

13 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ % 9% 8% 7% 6% 5% 4% % % % STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY - JARNÍ ZO - DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 9, 7,7 7,2 7,1 6,4 5,8 5,7 5,2 4,9 9,4 9, 8,5 8,3 8,2 7,8 7,9 7,7 7,8 47,4 47,8 49,3 48,6 48,3 48,2 48,3 49,1 48,7 6,8 6,9 6,6 6,3 6, 5,7 5,4 5,5 5,5 27,4 28,5 28,4 29,8 31, 32,5 32,7 32,6 33,1 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% % % % STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY - JARNÍ ZO - OSTATNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 76,9 73,7 69,1,2,3,3 19,9 23, 28,1 62,3,6 34,6 51,4 5,4,6,6 46,2 47,2 42,3 41,2 42,9,5,4,3 55, 56, 54,8 % % 3, 3, 2,4 2,5 1,8 1,8 2,2 2,4 1, NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ OSTATNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY PODÍL DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI DANÉHO TYPU ŠKOLY PODÍL OSTATNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI DANÉHO TYPU ŠKOLY CELKEM 91,6% 92,2% 92,4% 92,8% 93,1% 92,4% 92,8% 93,5% 93,4% 8,4% 7,8% 7,6% 7,2% 6,9% 7,6% 7,2% 6,5% 6,6% GYMNÁZIA 99,% 99,1% 99,3% 99,4% 99,6% 99,5% 99,5% 99,5% 99,6% 1,%,9%,7%,6%,4%,5%,5%,5%,4% LYCEA,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% SOŠ 96,3% 96,1% 95,5% 94,7% 93,3% 92,6% 91,9% 92,7% 92,6% 3,7% 3,9% 4,5% 5,3% 6,7% 7,4% 8,1% 7,3% 7,4% SOU 99,8% 99,7% 99,7% 99,4% 99,4% 99,4% 99,5% 99,7% 99,7%,2%,3%,3%,6%,6%,6%,5%,3%,3% NÁSTAVBY 56,1% 55,2% 55,9% 59,3% 62,6% 58,5% 63,6% 64,5% 61,9% 43,9% 44,8% 44,1% 4,7% 37,4% 41,5% 36,4% 35,5% 38,1% 13

14 PODÍL MATURANTŮ (%) PODÍL MATURANTŮ PODLE OBOROVÝCH SKUPIN - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI ( % = VŠICHNI PRVOMATURANTI DANÉHO ROČNÍKU) PODÍL PRVOMATURANTŮ PODLE OBOROVÝCH SKUPIN 11 A JARO PŘIHLÁŠENÍ PRVOMATURANTI CELKEM GYMNÁZIUM 4LETÉ GYMNÁZIUM 6LETÉ GYMNÁZIUM 8LETÉ LYCEUM SOŠ EKONOMICKÉ SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ UMĚLECKÉ SOŠ ZDRAVOTNICKÉ SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ SOU TECHNICKÉ SOU OSTATNÍ NÁSTAVBY TECHNICKÉ NÁSTAVBY OSTATNÍ

15 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ 18 A 19 JARO - PODLE KRAJE A TYPU ŠKOLY STRUKTURA PRVOMATURANTŮ 18 A 19 JARO PODLE KRAJE A TYPU ŠKOLY CELKEM - 18 CELKEM - 19 Hlavní město Praha - 18 Hlavní město Praha - 19 Jihočeský - 18 Jihočeský - 19 Jihomoravský - 18 Jihomoravský - 19 Karlovarský - 18 Karlovarský - 19 Kraj Vysočina - 18 Kraj Vysočina - 19 Královéhradecký - 18 Královéhradecký - 19 Liberecký - 18 Liberecký - 19 Moravskoslezský - 18 Moravskoslezský - 19 Olomoucký - 18 Olomoucký - 19 Pardubický - 18 Pardubický - 19 Plzeňský - 18 Plzeňský - 19 Středočeský - 18 Středočeský - 19 Ústecký - 18 Ústecký - 19 Zlínský - 18 Zlínský - 19 % % 4% 6% 8% % 29,8 31, 35, 34,8 29,3 29,5 34,1 35,4 32,6 33,6 26,8 28,9 29,9 29,8 27, 27,5,5 29,4 29,1,8 28,3 28,9 26,8 27,1 29,9,3 28,2 28,6 31, 31, 4,9 5,1 5,4 5,4 3,8 3,6 6,3 5,6 4,7 4,7 3,5 4,7 5,7 5,8 5,7 5,8 6,4 6,7 4,6 4,5 4,4 4,9 5,2 4,9 5,5 5,8 5,3 5,7 1,2 1,3 5, 49,1 49,6 49,2 47,3 48,6 46,5 45,5 52,1 49, 54, 53,4 52,6 51, 52,8 52, 46,9 48,9 46,6 46,1 5,9 5,8 52,8 5,8 5,1 48, 54,6 52,4 48,6 48,4 7,6 7,3 4,96,4 5,15,9 7,5 8, 7,4 7,3 7,8 6,6 6,7 5,1 5,6 7,1 6,3 5,4 6,4 7, 6,7 6, 7,8 7,7 9, 8,7,2 8,4 7,9 9, 5,1 6, 5,1 6,1 12,3 11,9 7,7 7,4 8,2 7,9 7,6 7,9 8,2 5,8 7,7 8,7 8,3 7,4,6 9,8 6,2 7, 7,4 8,2 9,5 9,9 6,8 7,3 6,9 7,4 CELKEM GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY 18 CELKEM CELKEM Hl. m. Praha Hl. m. Praha Jihočeský Jihočeský Jihomoravský Jihomoravský Karlovarský Karlovarský Kraj Vysočina Kraj Vysočina Královéhradecký Královéhradecký Liberecký Liberecký Moravskoslezský Moravskoslezský Olomoucký Olomoucký Pardubický Pardubický Plzeňský Plzeňský Středočeský Středočeský Ústecký Ústecký Zlínský Zlínský GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY 15

16 MZ 19 JARNÍ ZO - PODÍL PRVOMATURANTŮ V GYMNÁZIÍCH A LYCEÍCH PODLE KRAJE ( % = VŠICHNI PRVOMATURANTI DANÉHO ROČNÍKU A KRAJE) GYMNÁZIA: ČR CELKEM = 31, % LYCEA: ČR CELKEM = 5,1 % 16

17 MZ 19 JARNÍ ZO - PODÍL PRVOMATURANTŮ V SOŠ, SOU A NÁSTAVBOVÉM STUDIU PODLE KRAJE ( % = VŠICHNI PRVOMATURANTI DANÉHO ROČNÍKU A KRAJE) SOŠ: ČR CELKEM = 49,1 % SOU: ČR CELKEM = 7,3 % NÁSTAVBY: ČR CELKEM = 7,4 % 17

18 VÝVOJ PODÍLU PRVOMATURANTŮ V JEDNOTLIVÝCH TYPECH ŠKOL PODLE KRAJE ( % = VŠICHNI PRVOMATURANTI DANÉHO ROČNÍKU A KRAJE) PODÍL PRVOMATURANTŮ Z GYMNÁZIÍ (%) PODÍL PRVOMATURANTŮ Z LYCEÍ (%) PODÍL PRVOMATURANTŮ ZE SOŠ (%) CELKEM 25,3 26,5 26,4 27,8 28,9,1,5,6 31, 6,2 6,4 6,1 5,9 5,6 5,3 5, 5,1 5,1 45,1 45,8 47,7 47,6 48,2 48,2 48,8 49,6 49,1 Hl. m. Praha,,8 31,5 31,9 33,6 34, 35,1 35, 34,8 5, 5,2 5,7 5,8 5,8 5,8 5,4 6,3 5,6 45,6 45,5 46,8 45,7 45,9 46,8 46,2 47,3 48,6 Jihočeský 25,2 26,1 25,5 27,5 27,6 29,2 28,4 29,3 29,5 5,3 5,7 5,4 4,3 5,4 4, 5,3 5,4 5,4 47,9 47,2 5,3 49,4 49, 49,9 49,4 49,6 49,2 Jihomoravský 27,7 29,2 28,7,2 31,8 33,2 33,9 34,1 35,4 6,8 6,8 6,5 6,5 5,9 4,9 4,2 4,7 4,7 42,2 43,6 45,9 44,2 45,2 46, 45,9 46,5 45,5 Karlovarský 23,6 25,8 24,4 26,8 27,9 31,5 32,1 32,6 33,6 6,4 6,6 6,1 4,2 4,6 4,5 3,2 3,5 4,7 46,8 48, 5,5 55,1 5,7 49, 49,7 52,1 49, Kraj Vysočina 24,5 25,2 24,2 24,9 27, 25,7 26,5 26,8 28,9 5,8 7, 7,2 7,1 5,1 4,4 4,6 3,8 3,6 45,8 44,9 46,6 48,1 5,7 53,8 54,1 54, 53,4 Královéhradecký 22,8 24,6 24,9 28,1 27,3 28, 28,6 29,9 29,8 8,1 7,4 7,1 6,2 5,4 5,9 5,7 5,7 5,8 47,5 49,4 5,2 5,3 51,8 51,9 51,3 52,6 51, Liberecký 22, 24,4 24,6 25,9 27,3 27,9 28,1 27, 27,5 6,5 7, 6,8 7,1 6,6 6,4 7,2 5,7 5,8 47,5 47,9 49,3 49,1 51,4 5,8 51,4 52,8 52, Moravskoslezský 25,9 25,6 26,8 27,1 28,4,9 29,7,5 29,4 8, 7,9 6,9 6,7 6,7 6,2 6,2 6,4 6,7 42,4 46,1 45,8 46,5 46,3 44,2 48,2 46,9 48,9 Olomoucký 26, 27,7 27,2 27,9 29, 31,9,2 29,1,8 4,1 4,7 4,4 4,7 5, 5,3 4,7 4,6 4,5 41,7 42,7 44,7 45,2 44,8 43,7 46,7 46,6 46,1 Pardubický 25,5 27,6 25, 26,8 28,1 29,5,7 28,3 28,9 5,6 5,7 4,9 4,3 3,2 5,4 4,3 4,4 4,9 49,3 48,3 5,3 5,7 51,6 5,7 49,6 5,9 5,8 Plzeňský 21,7 23,4 22,3 24,8 26, 26,7 26,9 26,8 27,1 6,1 5,8 6,2 5,5 4,9 5,2 6, 5,2 4,9 47,6 45,4 48,9 49,3 52, 49,9 48,6 52,8 5,8 Středočeský 25,4 26, 26, 26,3 26,9 28, 29,3 29,9,3 6,7 6,4 5,4 5,7 5,9 6,2 5,8 5,5 5,8 44,6 45,6 47,8 48,3 49,2 47,3 48,6 5,1 48, Ústecký,2 22,6 21,8 24,3 24,2 25,8 27,8 28,2 28,6 4,4 4,7 5,7 5,4 5,8 6,2 5, 5,3 5,7 49,6 5,8 53, 52,4 53,2 53,5 53,3 54,6 52,4 Zlínský 23,7 25, 25,7 29,3 31,6 31,7 31,3 31, 31, 7,8 8,8 7,4 6,8 5,7 1,4 1,2 1,2 1,3 41,2 4,8 44,4 43, 43,8 47, 48,2 48,6 48,4 PODÍL PRVOMATURANTŮ ZE SOU (%) PODÍL PRVOMATURANTŮ Z NÁSTAVEB (%) CELKEM 8,6 8,3 7,9 7,7 7,7 7,2 7,4 7,2 7,3 14,8 12,9 11,9 11, 9,5 9,2 8,3 7,5 7,4 Hl. m. Praha 7,3 7,1 6,1 6,2 6, 5,3 5,4 4,9 5,1 12,1 11,3 9,9,4 8,7 8,1 7,9 6,4 5,9 Jihočeský 6,7 7,9 6,8 6,3 7, 6,6 7,2 7,5 8, 14,9 13,1 12,1 12,5 11,,3 9,7 8,2 7,9 Jihomoravský 9,8 9,2 8,2 7,8 8,3 7,7 8,5 7,4 7,8 13,6 11,2,7 11,3 8,8 8,2 7,6 7,3 6,6 Karlovarský 7,3 6, 7,1 6,3 9, 6,3 8,4 6,7 5,6 15,8 13,6 11,9 7,7 7,8 8,7 6,6 5,1 7,1 Kraj Vysočina 9,5 9,9 9,4 8,1 8,1 7, 8, 7,6 8,2 14,5 13,1 12,7 11,8 9,2 9,2 6,9 7,9 5,8 Královéhradecký 7,3 7,1 7, 7, 6,3 5,6 6,1 6,3 6,4 14,3 11,4,8 8,4 9,2 8,6 8,2 5,4 7, Liberecký 6,3 6,2 6,1 5,8 6,3 5,8 5,4 6,7 6, 17,8 14,4 13,3 12,2 8,4 9,1 8, 7,7 8,7 Moravskoslezský,1 7,6 8,6 9,2 9,1 9,3 7,6 7,8 7,7 13,6 12,8 12,,6 9,5 9,5 8,3 8,3 7,4 Olomoucký 8,6 9,1 8,5 8,9 9, 9,2 8,9 9, 8,7 19,6 15,8 15,1 13,4 12,1 9,9 9,5,6 9,8 Pardubický,3 9,8,5 9,8 9,1 7,2 9,3,2 8,4 9,3 8,5 9,3 8,5 8, 7,2 6,2 6,2 7, Plzeňský 7,3 9,8 8,9 8,7 8, 7,8 8,7 7,9 9, 17,3 15,6 13,7 11,7 9,1,4 9,9 7,4 8,2 Středočeský 6,2 6,1 6, 6,2 6, 5,8 5,7 5,1 6, 17,2 16, 14,8 13,5 12, 12,7,6 9,5 9,9 Ústecký 8,8 7,9 6,4 6,6 7,2 6,3 6,6 5,1 6,1 16,9 14,1 13, 11,4 9,6 8,3 7,3 6,8 7,3 Zlínský 12,8 13,5 12,6 12,1,6 11,4,8 12,3 11,9 14,5 11,8 9,9 8,8 8,3 8,5 8,4 6,9 7,4 MZ 19 JARNÍ ZO 18

19 ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ 19

20 POČET PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ POČET PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ ČESKÝ JAZYK 2. POVINNÁ ZKOUŠKA MATEMATIKA CIZÍ JAZYK CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN

21 POČET PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ ZKOUŠKY Z CIZÍCH JAZYKŮ SČ MZ - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ANGLIČTINA POČET PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN NĚMČINA RUŠTINA CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN FRANCOUZŠTINA CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN 1 1 ŠPANĚLŠTINA CELKEM PRVOMATURANTI ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM z toho ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN

22 MATEMATIKA A ANGLIČTINA STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY % 9% 8% MATEMATIKA - STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY - JARNÍ ZO 14,9 12,9 11,6,9 9,2 8,4 7,9,3 9,4 9, 8,2 7,8 7,6 6,7 % 9% 8% ANGLIČTINA - STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY - JARNÍ ZO 7,6 8, 7,3 7,5 7,3 6,9 6,9 6,5 7,1 7,4 7,3 7,6 7,4 8, 7% 6% 5% 4% % % % 43,1 6,4 25,2 41,8 6,1 39,7 5,6 38, 4,9 37,8 36,2 35,3 4,7 5, 4,9 29,9 34,1 37,9 4,4 42,8 45,2 7% 6% 5% 4% % % % 5,6 5,4 51,2 51,4 51,9 53,1 52,2 6,3 6,2 6,1 5,9 5,6 5,5 5,5 29,1 28,3 28, 28, 27,7 27,2 27,5 % % NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA PŘIHLÁŠENÍ PŘIHLÁŠENÍ

23 NĚMČINA A RUŠTINA STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY % NĚMČINA - STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY - JARNÍ ZO % RUŠTINA - STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ PODLE TYPU ŠKOLY - JARNÍ ZO 9% 8% 7% 6% 5% 4% % % % %, 21, 21,8 25,9 23,5 7,5 7,7 7,9 53,7 53,6 5, 43,3 5,2 4,4 3,7 13,6 13,2 16,7 6,2 2,4 6,7 41,3 18,4 19,1 4,9 4,2 46,5 44,6 2,1 2,4 3,8 22,2 26,4 27,8 28, % 8% 7% 6% 5% 4% % % % % 47,4 45,2 1,8 36, 2,5 12,2 1,3 32,1 36,2 34,1,5 27,2 23,9 1,9 4,2 1,3 2,1 41,1 45,6 3,7 3,5 4, 3,7 1,7 45,8 2,2 45,8 4,6 5,9 17,7 18,2 19,4 18,1,6 22, NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA NÁSTAVBY SOU SOŠ LYCEA GYMNÁZIA PŘIHLÁŠENÍ PŘIHLÁŠENÍ

24 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) PODÍL VOLBY PŘEDMĚTU 2. POVINNÉ ZKOUŠKY PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI 48,4 46,6 51,6 55,4 63,2 67, 69,3 72,3 74,3 4 39,8, 43,9 39,1 35,9 29,6 27,2 25,8 23,5 7,4 21,4 7, 6,3 5,1 3,7 3, 2,6 2, MATEMATIKA ANGLIČTINA NĚMČINA OSTATNÍ (RJ, FJ, ŠJ) PŘIHLÁŠENÍ PRVOMATURANTI POVINNÁ ZKOUŠKA MATEMATIKA CIZÍ JAZYK AJ NJ RJ FJ ŠJ

25 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) PODÍL VOLBY PŘEDMĚTU 2. POVINNÉ ZKOUŠKY PODLE POHLAVÍ PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI - CHLAPCI 51,7 55,9 5,6 48,5 56,2 59,9 62,6 66,5 69, PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI - DÍVKY 54,8 53,2 58,3 61,3 69,1 73, 74,9 77,3 78,6 4 41, 38,7 6,3 43,7 46,3 39,1 36,4 34,4,8 28,1 4,3 4,4 3,9 3,5 2,5 1,9 1,8 1,7 4 29,4 13,3 33,9 29,4 27,2 21,5 19,5 18,6 17,1 15,5, 9,1 8,2 6,5 4,6 3,8 3,2 3, MATEMATIKA ANGLIČTINA MATEMATIKA ANGLIČTINA NĚMČINA OSTATNÍ (RJ, FJ, ŠJ) NĚMČINA OSTATNÍ (RJ, FJ, ŠJ) CHLAPCI DÍVKY POV. ZKOUŠKA MATEMATIKA CIZÍ JAZYK AJ NJ RJ FJ ŠJ

26 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI - CELKEM 48,4 46,6 39,8 PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI - LYCEA 48,6 45,8 43,2 47,1 52,6 57,5 4,7 36,7 66,9 28,7 72,4 74,2 75,1 76,7 24,6 23,4 22,5 19,9 7,6 6,1 5,9 4,6 3,3 1,6 1,2 1,2 2, ,6 43,9 MATEMATIKA NĚMČINA 56,5 51,6 39,1 5,8 5,4 6,2 66,2 ANGLIČTINA OSTATNÍ (RJ, FJ, ŠJ) PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI - SOU 69,9 73,3 79, 42,2 38,2 36,1 43,1 34,2 24,6 19,1 9, 7,2,4 6,6 6,2 5,2 27, 3,1 2,7 1,7 1, MATEMATIKA NĚMČINA 55,4 35,9 63,2 67, 69,3 72,3 74,3 29,6 27,2 25,8 23,5 21,4, 7,4 7, 6,3 5,1 3,7 3, 2,6 2, MATEMATIKA NĚMČINA ANGLIČTINA OSTATNÍ (RJ, FJ, ŠJ) ANGLIČTINA OSTATNÍ (RJ, FJ, ŠJ) PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI - GYMNÁZIA 6,2 56,3 56,8 56, 6,4 61,3 61,8 63,3 65, 36,8 37,3 38,3 31,2 34,4 33,7 33,6 32,4 6,1,7 4,4 3,6 3, 2,9 2,7 2,5 2,3 2, MATEMATIKA NĚMČINA ANGLIČTINA OSTATNÍ (RJ, FJ, ŠJ) PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI - SOŠ 73,1 75,4 78,9 8,6 68,3 59,5 55,1 5,4 49,1 35,5 32, 37,4 4,9 24,8 21,9,5 17,4 11,5 15,7 8,7 7,9 7,1 5,4 3,4 2,6 2,5 2, ,6 MATEMATIKA NĚMČINA 59,4 28,2 25, 13,9 48,5 32,6 41,2 39,6 47,1 52,6 35, 31,2 ANGLIČTINA OSTATNÍ (RJ, FJ, ŠJ) PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI - NÁSTAVBY 58,6 27,8 25,5 64,1 67,1 22,1 9,5 11,6 11,7 11,4, 8,1 6,1 6, MATEMATIKA NĚMČINA ANGLIČTINA OSTATNÍ (RJ, FJ, ŠJ) PODÍL VOLBY PŘEDMĚTU 2. POVINNÉ ZKOUŠKY PODLE TYPU ŠKOLY 26

27 PODÍL VOLBY PŘEDMĚTU 2. POVINNÉ ZKOUŠKY V OBOROVÝCH SKUPINÁCH A SEGMENTACE OBOROVÝCH SKUPIN PODLE PŘEDMĚTOVÉHO PORTFOLIA A GENDEROVÉ STRUKTURY PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ PODLE OBOROVÝCH SKUPIN MZ 19 - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI % % 4% 6% 8% % CELKEM GYMNÁZIUM 8LETÉ SOŠ TECHNICKÉ 1 NÁSTAVBY TECHNICKÉ GYMNÁZIUM 6LETÉ GYMNÁZIUM 4LETÉ SOU TECHNICKÉ NÁSTAVBY OSTATNÍ SOŠ TECHNICKÉ 2 LYCEUM SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ SOŠ EKONOMICKÉ SOU OSTATNÍ SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ SOŠ ZDRAVOTNICKÉ SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT. 21,4 35,8 33,4,1 28,6 27,6 25,6,4,4 19,9 19, 9,3 8,6 7,3 5,9 5,6 SOŠ UMĚLECKÉ 2,2 74,3 67,7 85,6 88,1 86,3 85,5 89,5 96,3 59,9 66, 64,3 61,5 68,9 73,4 76,4 76,7 78,4 3,6 2,7 2,8,5 3,1 2,1 7,6 1, 2,7 2, 2,4 2,3 2,4 3,6 8, 3,2 1,2 1,6 1,6,2 2,5 6,3 1,5,1 4,3,4 1,4,3 2,7,9 2,8,6 1,7,3 Gymnázia SOŠ technické 1 SOU a nástavby technické Lycea SOŠ technické 2 SOŠ zemědělské Nástavby netechnické SOŠ ekonomické, hotelové a podnikatelské, humanitní a pedagogické, zdravotnické a umělecké SOU netechnické Nadprůměrný podíl volby matematiky a malých jazyků (RJ, FJ, ŠJ) Genderová struktura na celorepublikovém průměru, tzn. s mírnou převahou dívek Nadprůměrný podíl volby matematiky Nadprůměrný podíl chlapců Průměrný podíl volby matematiky Průměrný až lehce podprůměrný podíl chlapců Podprůměrný podíl volby matematiky Vysoký podíl dívek MATEMATIKA AJ NJ OSTATNÍ JAZYKY 27

28 ANGLIČTINA (%) PODÍL VOLBY MATEMATIKY A ANGLIČTINY V OBOROVÝCH SKUPINÁCH MZ 19 JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI PODÍL VOLBY MATEMATIKY A ANGLIČTINY MZ 19 - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI SOŠ UMĚLECKÉ SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT. SOŠ PEDAG. A HUMAN. SOŠ ZDRAVOTNICKÉ SOU OSTATNÍ SOŠ EKONOMICKÉ PODPRŮMĚRNÝ PODÍL VOLBY MATEMATIKY, NADPRŮMĚRNÝ PODÍL AJ SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ LYCEUM SOŠ TECHNICKÉ 2 CELKEM SOU TECHNICKÉ NÁSTAVBY OSTATNÍ GYMNÁZIUM 4LETÉ 65 NÁSTAVBY TECHNICKÉ SOŠ TECHNICKÉ NADPRŮMĚRNÝ PODÍL VOLBY MATEMATIKY, PODPRŮMĚRNÝ PODÍL AJ GYMNÁZIUM 6LETÉ GYMNÁZIUM 8LETÉ MATEMATIKA (%) 28

29 PODÍL VOLBY PŘEDMĚTU 2. POVINNÉ ZKOUŠKY V KRAJÍCH A SEGMENTACE KRAJŮ PODLE PŘEDMĚTOVÉHO PORTFOLIA PODÍL VOLBY PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ PODLE KRAJE MZ 19 - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI % % 4% 6% 8% % celkem Královéhradecký Olomoucký Jihočeský Kraj Vysočina Pardubický Zlínský Jihomoravský Plzeňský Moravskoslezský Středočeský Karlovarský Hlavní město Praha Ústecký Liberecký 21,4 25,6 25,3 25, 24,7 23, 22,1 22, 21,,6 19,8 19,4 19,4 17,4 16,1 74,3 72,5 71,4 67,7 71,1 75,4 76,1 74,2 71,1 67,3 76,5 76,4 76,4 75,7 78,4 2,7,5 1,3 6,7 2,8,7,7 2,6 6,2,6 1,8 12,5 MATEMATIKA AJ NJ OSTATNÍ JAZYKY 1,9 5,7 4,8 1,6 1,4 2,,6 1,4,9 1,1 1,2 1,6 2,2 2,,8 2,3 1,2,7 Královéhradecký Olomoucký Kraj Vysočina Hl. m. Praha Středočeský Moravskoslezský Pardubický Zlínský Jihomoravský Ústecký Liberecký Karlovarský Plzeňský Jihočeský Nadprůměrný podíl volby matematiky Průměrná až podprůměrná volba NJ a malých jazyků Lehce podprůměrná volba matematiky Nadprůměrný podíl volby malých jazyků Průměrná míra volba matematiky Podprůměrný podíl volby malých jazyků Nejnižší míra volba matematiky Výraznější podíl volby NJ Vysoký podíl volby NJ 29

30 ANGLIČTINA (%) PODÍL VOLBY MATEMATIKY A ANGLIČTINY V KRAJÍCH MZ 19 JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI 8 78 PODÍL VOLBY MATEMATIKY A ANGLIČTINY MZ 19 - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI Liberecký PODPRŮMĚRNÝ PODÍL VOLBY MATEMATIKY, NADPRŮMĚRNÝ PODÍL AJ 76 Ústecký Hlavní město Praha Moravskoslezský Zlínský Středočeský Pardubický 74 CELKEM Jihomoravský Plzeňský NADPRŮMĚRNÝ PODÍL VOLBY MATEMATIKY, PODPRŮMĚRNÝ PODÍL AJ Karlovarský Královéhradecký Olomoucký Kraj Vysočina Jihočeský MATEMATIKA (%)

31 VOLBA 2. POVINNÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA 31

32 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) ROZDÍL 19/13 (%) PODÍL VOLBY MATEMATIKY JAKO 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI /13 % -% -% -% PODÍL VOLBY MATEMATIKY V OBOROVÝCH SKUPINÁCH 4-4% -5% -6% -7% -8% POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ CELKEM GYMNÁZIUM 4LETÉ GYMNÁZIUM 6LETÉ GYMNÁZIUM 8LETÉ LYCEUM NÁSTAVBY OSTATNÍ NÁSTAVBY TECHNICKÉ SOŠ EKONOMICKÉ SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ UMĚLECKÉ SOŠ ZDRAVOTNICKÉ SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ SOU OSTATNÍ SOU TECHNICKÉ

33 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) ROZDÍL 19/13 (%) MZ 19 JARO ČR CELKEM: 21,4 % PODÍL VOLBY MATEMATIKY V KRAJÍCH POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ CELKEM Hlavní město Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Kraj Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský PODÍL VOLBY MATEMATIKY JAKO 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI /13 % -% -% -% -4% -5% -6% 33

34 VOLBA 2. POVINNÉ ZKOUŠKY ANGLIČTINA 34

35 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) ROZDÍL 19/13 (%) PODÍL VOLBY ANGLIČTINY JAKO 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI 18% 16% 14% 1% % 8% 6% 4% % % PODÍL VOLBY ANGLIČTINY V OBOROVÝCH SKUPINÁCH /13 POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ CELKEM GYMNÁZIUM 4LETÉ GYMNÁZIUM 6LETÉ GYMNÁZIUM 8LETÉ LYCEUM NÁSTAVBY OSTATNÍ NÁSTAVBY TECHNICKÉ SOŠ EKONOMICKÉ SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ UMĚLECKÉ SOŠ ZDRAVOTNICKÉ SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ SOU OSTATNÍ SOU TECHNICKÉ

36 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) ROZDÍL 19/13 (%) MZ 19 JARO ČR CELKEM: 74,3 % PODÍL VOLBY ANGLIČTINY V KRAJÍCH POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ CELKEM Hlavní město Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Kraj Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský PODÍL VOLBY ANGLIČTINY JAKO 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI /13 7% 6% 5% 4% % % % % 36

37 VOLBA 2. POVINNÉ ZKOUŠKY NĚMČINA 37

38 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) ROZDÍL 19/13 (%) PODÍL VOLBY NĚMČINY JAKO 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI % 8% 6% 4% % % -% -4% -6% -8% -% PODÍL VOLBY NĚMČINY V OBOROVÝCH SKUPINÁCH /13 POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ CELKEM GYMNÁZIUM 4LETÉ GYMNÁZIUM 6LETÉ GYMNÁZIUM 8LETÉ LYCEUM NÁSTAVBY OSTATNÍ NÁSTAVBY TECHNICKÉ SOŠ EKONOMICKÉ SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ TECHNICKÉ SOŠ UMĚLECKÉ SOŠ ZDRAVOTNICKÉ SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ SOU OSTATNÍ SOU TECHNICKÉ

39 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) ROZDÍL 19/13 (%) MZ 19 JARO ČR CELKEM: 2,7 % PODÍL VOLBY NĚMČINY V KRAJÍCH POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ CELKEM Hlavní město Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Kraj Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský PODÍL VOLBY NĚMČINY JAKO 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI /13 % -% -% -% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -% 39

40 VOLBA 2. POVINNÉ ZKOUŠKY RUŠTINA 4

41 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%),4,3,4,3,4,3,4 1,2 1,3,9 1,2 1,1 1,1,9,8,9,8 1,2 1, 1,2 1,1 1,1 1,4 1,4 1,3 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 3,9 4,3 5,5 6,4 6,1 7,3 7, PODÍL VOLBY RUŠTINY JAKO 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI PODÍL VOLBY RUŠTINY V OBOROVÝCH SKUPINÁCH CELKEM GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ CELKEM GYMNÁZIA LYCEA SOŠ SOU NÁSTAVBY

42 PODÍL ŽÁKŮ NA PŘIHLÁŠKÁCH K 2. POVINNÉ ZK. (%) ROZDÍL 19/13 (%) MZ 19 JARO ČR CELKEM: 1,3 % PODÍL VOLBY RUŠTINY V KRAJÍCH 4 PODÍL VOLBY RUŠTINY JAKO 2. POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZO, PRVOMATURANTI 4% POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ CELKEM Hlavní město Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Kraj Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský /13 % % -% -4% -6% -8% 42

43 PŘIHLÁŠENÍ K NEPOVINNÉ ZKOUŠCE MATEMATIKA+ POČET % CELKEM % % GYMNÁZIA ,4% 77,% SOŠ TECHNICKÉ ,7% 13,7% LYCEA ,3% 6,5% OSTATNÍ ,6% 2,8% 43

44 VYSVĚTLIVKY MZ ZO ZK ČJ MA AJ NJ RJ FJ ŠJ SOŠ SOU MATURITNÍ ZKOUŠKA ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ZKOUŠKA ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLIČTINA NĚMČINA RUŠTINA FRANCOUZŠTINA ŠPANĚLŠTINA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRVOMATURANTI - žáci, kteří se v daném roce hlásí k maturitní zkoušce poprvé, jejich první možný termín zkoušky může být pouze termínem řádným ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN - žáci, kteří se hlásí k řádnému termínu zkoušky, ale poslední ročník svého středoškolského studia navštěvovali a poprvé se tak maturitní zkoušce hlásili o rok či více let dříve. Důvodem, že se k řádnému termínu hlásí až rok či více let po ukončení studia, je fakt, že v předchozích řádných termínech zkoušku nekonali, neboť neukončili ročník a škola ke konání maturitní zkoušky nepřipustila. NÁHRADNÍ TERMÍN - přihlášení k náhradnímu termínu zkoušky jsou ti, kteří se již jednou či vícekrát k řádnému termínu maturitní zkoušky přihlásili, řádně ukončili vzdělávání a jejich neúčast u zkoušky ředitel omluvil. OPRAVNÝ TERMÍN - přihlášení k opravnému termínu zkoušky jsou ti, kteří v některém z předchozích zkušebních období přihlášenou zkoušku konali, avšak neúspěšně. Za takové se považují i ti, kteří se k přihlášené zkoušce nedostavili a kterým ředitel školy absenci u zkoušky řádně neomluvil. 44

MATURITNÍ ZKOUŠKA

MATURITNÍ ZKOUŠKA MATURITNÍ ZKOUŠKA 211-218 VÝSLEDKY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ A PO PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení analýz LISTOPAD 218 CO VE ZPRÁVĚ NAJDETE Vývoj

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA KRAJSKÝ POHLED

MATURITNÍ ZKOUŠKA KRAJSKÝ POHLED MATURITNÍ ZKOUŠKA 213-218 KRAJSKÝ POHLED Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení analýz PROSINEC 218 PODÍL MATURANTŮ NA POPULACI A OBOROVÁ STRUKTURA KRAJŮ 2 POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ

Více

PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019 VÝSLEDKY MZ 2018 PO PODZIMU JPZ 2019

PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019 VÝSLEDKY MZ 2018 PO PODZIMU JPZ 2019 PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 219 VÝSLEDKY MZ 218 PO PODZIMU JPZ 219 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Asociace ředitelů gymnázií 27. 3. 219 PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 219 2 PODÍL PRVOMATURANTŮ

Více

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2016

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2016 VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2016 (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2016) CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ČERVENEC 2017 1 1 Obsah 1 ÚČAST NA MATURITNÍM

Více

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2017 A JEJÍ VÝVOJ OD ROKU 2011

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2017 A JEJÍ VÝVOJ OD ROKU 2011 VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2017 A JEJÍ VÝVOJ OD ROKU 2011 (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2017) CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ČERVENEC 2018 Obsah

Více

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH A SIGNÁLNÍ VÝSLEDKY

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH A SIGNÁLNÍ VÝSLEDKY JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 18 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH A SIGNÁLNÍ VÝSLEDKY Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení statistiky a analýz KVĚTEN 18 % Z POČTU FYZYCKÝCH OSOB POČET UCHAZEČŮ

Více

ANALÝZA ÚČASTI ŠKOL V PROJEKTU

ANALÝZA ÚČASTI ŠKOL V PROJEKTU Příloha č. 2 SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů ANALÝZA ÚČASTI ŠKOL V PROJEKTU

Více

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018 JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 218 ANALÝZA VÝSLEDKŮ Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení analýz ŘÍJEN 218 UCHAZEČI O STUDIUM NA SŠ VS. POPULACE ŽÁKŮ V 5., 7. A 9. ROČNÍCÍCH ZŠ 2 %

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 JARO

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 JARO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 JARO AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT ČERVEN 2013 KOLIK MATURUJE ŽÁKŮ 2013 CELKEM 2013 2012 CELKEM 2011 CELKEM POČET PŘIHLÁŠENÝCH

Více

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2015 A JEJICH VÝVOJ OD ROKU 2011

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2015 A JEJICH VÝVOJ OD ROKU 2011 VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2015 A JEJICH VÝVOJ OD ROKU 2011 (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2015) CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ČERVEN 2016 1 Obsah

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ MZ 2018 PODZIM

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ MZ 2018 PODZIM PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ MZ 18 PODZIM Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ZÁŘÍ 18 POČET PŘIHLÁŠENÝCH A KONAJÍCÍCH DIDAKTICKÉ TESTY PŘIHLÁŠENI KONALI 17 PODZIM 18 PODZIM 17

Více

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Příloha 2 Kraje v ukazatelích Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Tabulková část červen 2007 Ukazatel 1: Podíl dětí ve věku 5 let navštěvujících

Více

Matematika příklady

Matematika příklady Rozložte na součin: 9 3+3 1 2 = Matematika+ 2015 - příklady Tematický celek Algebraické výrazy úspěšnost diskriminace korelace Gymnázia 63,5 % 54,7 % 0,393 Lycea a ST1 43,0 % 54,3 % 0,357 64 Matematika+

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2018 činil 3,2 % jde celkem o 220 183 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2017 činil 4,4 % jde celkem o 303 834 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové Česká republika Celková míra v dubnu 2007 činila 6,8 % 1, což představuje 372 764 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2019 PŘIHLÁŠKY

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2019 PŘIHLÁŠKY JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2019 PŘIHLÁŠKY Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení analýz BŘEZEN 2019 4LETÉ OBORY 2 STANDARDNÍ OBOR SŠ počet uchazečů podíl uchazečů v % POČET PODÍL

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2014 činil 7,9 % jde celkem o 559 045 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2014/2015 činil 114 577, z toho do studia

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4 Česká republika Celková míra v dubnu 2008 činila 5,2 % 1, což představuje 292 465 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2016/2017 činil 111 044, z toho do studia

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2017/2018 činil 109 980, z toho do studia

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

VÝSLEDKY MATURITNÍGENERÁLKY. www.novamaturita.cz

VÝSLEDKY MATURITNÍGENERÁLKY. www.novamaturita.cz VÝSLEDKY MATURITNÍGENERÁLKY PROČBYLA MATURITNÍGENERÁLKA? V ROCE 2011 POPRVÉMATURITNÍZKOUŠKA SE SPOLEČNOU (STÁTNÍ) ČÁSTÍ CÍLE MATURITNÍ GENERÁLKY: 1.Prověřit připravenost logistického systému a technické

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2018/2019 činil 109 783, z toho do studia

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Česká republika. Přehled o nově přijímaných žácích

Česká republika. Přehled o nově přijímaných žácích Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2008/2009 činil 150 924, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 131 825

Více

Česká republika. V roce 2005 se počty pohybovaly v rozmezí od 1,6 v Hl. m. Praha do 31,6 v Moravskoslezském kraji.

Česká republika. V roce 2005 se počty pohybovaly v rozmezí od 1,6 v Hl. m. Praha do 31,6 v Moravskoslezském kraji. Česká republika Celková míra v dubnu 2006 činila 8,3 % 1, což představuje 454 493 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku začala klesat. V porovnání

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2008 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 12 014/2008-26

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY LISTOPAD 2014 1 ÚVODEM Školní zpráva o výsledcích maturitní zkoušky je dokumentem, prostřednictvím kterého chceme vedení škol, vedoucím předmětových

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva 2. října 2014 Kontakty: Vedoucí projektu přijímací zkoušky Scio: Helena Nováková email: hnovakova@scio.cz tel.: 234 705 579 Kontakt s médii: Štěpán

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 218 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 879/-26 ČERVENEC OBSAH I. Přehled

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

SPOLEČNÁ ČÁST MZ - HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST STAV PO PODZIMNÍM TERMÍNU 2015 (2014), PODLE OBORU VZDĚLÁNÍ

SPOLEČNÁ ČÁST MZ - HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST STAV PO PODZIMNÍM TERMÍNU 2015 (2014), PODLE OBORU VZDĚLÁNÍ SPOLEČNÁ ČÁST MZ - HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST STAV PO PODZIMNÍM TERMÍNU 15 (14), PODLE OBORU VZDĚLÁNÍ SPOLEČNÁ ČÁST MZ - HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST STAV PO PODZIMNÍM TERMÍNU 15 A 14 - PODLE SMO16 6 PODÍL NEÚSPĚŠNÝCH A NEKONAJÍCÍCH

Více

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha CIZINCI V ČR V ČASE A PROSTORU Daniel Chytil Tisková konference, 13. února 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Něco na začátek Zdroje dat Ministerstvo vnitra

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2009 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 246/2009-26

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Libereckém kraji 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 25 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období NZIS REPORT č. K/2 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období NZIS REPORT č. K/2 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/2 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků CZVV - CERMAT. 25. března 2013

TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků CZVV - CERMAT. 25. března 2013 TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CZVV - CERMAT 25. března 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 PŘIHLÁŠKY K jarnímu termínu je přihlášeno celkem 99 933 žáků, z toho: - ke společné části

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Vývoj cen nájmů bytů v České republice Vývoj cen nájmů bytů v České republice Radka Vašíčková Shromažďování dat zajistil software EVAL, který ukládá, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Počet nabídek nájmů starších bytů

Více

Absolventi středních škol a trh práce GASTRONOMIE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce GASTRONOMIE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: GASTRONOMIE Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí)

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 (1. pololetí) Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Kraji Vysočina 8,7 % 1 a celkový počet dosahoval 23 033 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Obrázek 1: Vývoj počtu 15letých osob v jednotlivých krajích, období let Karlovarský kraj. Liberecký kraj. Ústecký kraj.

Obrázek 1: Vývoj počtu 15letých osob v jednotlivých krajích, období let Karlovarský kraj. Liberecký kraj. Ústecký kraj. III. Přílohy Příloha 1 Vývoj počtu 15letých osob na úrovni krajů V období od roku 2 do roku 29 vývoj v rámci jednotlivých krajů lehce kolísá. Jediný kraj zaznamenávající trvalé snižování počtu 15letých

Více

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2007 28 Pohlavní nemoci v roce 2006 Venereal diseases in 2006 Souhrn Tato aktuální informace přináší základní

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 12.7.2018 Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Národní databáze... 5 2. Strategické cíle... 6 2.1

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 1. 212 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 211 Activity of hemodialysis centres

Více

Demografické charakteristiky krajů České republiky

Demografické charakteristiky krajů České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././_19/2748 Demografické

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období NZIS REPORT č. K/27 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/27 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Lékárenská péče v České republice v roce 2003

Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.4.2004 22 Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Informace o lékárenské péči vycházejí ze statistických výkazů

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více