Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie hematologických malignit v České republice"

Transkript

1 Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období Podpořeno projektem Rozvoj technologické platformy NZIS CZ /././15_19/2748. září 217 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University

2 Hematoonkologická zátěž v České republice I. NOVOTVARY MÍZNÍ A KRVETVORNÉ TKÁNĚ V ČR - VÝVOJ V ČASE, TRENDY U VYBRANÝCH DIAGNÓZ, VĚK PACIENTŮ, PRVNÍ A DALŠÍ NÁDORY U PACIENTA

3 Celková zátěž novotvary mízní a krvetvorné tkáně v České republice V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů s novotvarem mízní nebo krvetvorné tkáně. V roce 215 zemřelo v ČR osob v souvislosti s novotvarem mízní nebo krvetvorné tkáně. Celkem k v ČR žilo osob s novotvarem mízní nebo krvetvorné tkáně nebo s minulostí tohoto onemocnění. Novotvary mízní nebo krvetvorné tkáně v ČR Incidence Mortalita Prevalence Průměrná meziroční změna , %,6 % +4,3 %

4 Počet na osob Trendy incidence, mortality a prevalence novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v České republice Počet žijících s nádorem na osob Hrubá incidence a mortalita počet na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob 6 5 Incidence Mortalita 35 3 Prevalence 37,8 4 42, , Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v České republice setrvale roste. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno onemocnění, což je 42,9 na osob. Mortalita na novotvary mízní a krvetvorné tkáně (tedy počet zemřelých) v České republice stagnuje. V roce 215 v ČR zemřelo na novotvary mízní a krvetvorné tkáně osob, což je 18, na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v České republice výrazně roste. K žilo v ČR osob s tímto onemocněním, což je 37,8 na osob

5 Incidence a prevalence (na obyvatel) 28,2 29,2 3,6 31,1 33,4 34,2 32,9 32,7 33,7 35,4 35,9 36,4 36,5 37,5 38,4 38,6 4,6 4,8 4,9 4,9 4,6 42, ,5 114,6 123,1 13,4 139,3 148,5 156,9 165,9 173,9 182,9 192,3 21,9 212, 22,7 228,4 237, 248,7 26,1 271,1 281,7 291, ,8 Přehled podílu incidence na prevalenci novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v České republice Vývoj počtu incidence a prevalence v České republice Podíl nových případů na celkové prevalenci v České republice prevalence incidence % 8 % 6 % podíl žijících pacientů s onemocněním z předchozích let na celkové prevalenci podíl nových případů na celkové prevalenci 15 4 % Incidence (počet nově zjištěných případů) novotvarů mízní a krvetvorné tkáně přepočtená na obyvatel v České republice vykazuje ve sledovaném období mírně rostoucí trend, v posledních letech s náznakem stagnace. Prevalence (počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) v ČR ve sledovaném období setrvale roste. Roční podíl nově zjištěných případů na celkové prevalenci v ČR klesá. V roce tvořily nové případy 26 % celkového objemu pacientů z ČR, v roce 215 je to 14 %. 2 % %

6 Incidence novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v České republice v letech Počet nově diagnostikovaných onemocnění na osob 5 15 Ne-Hodgkinův lymfom (NHL) 14, Chronická lymfocytární leukémie (CLL) 6,1 Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary (MM) 5,3 Akutní myeloidní leukémie (AML) 3,5 Myelodysplastické syndromy (MDS) 2,9 Hodgkinův lymfom (HL) 2,7 Chronická myeloidní leukémie (CML),8 Akutní lymfoblastická leukémie (ALL),9 Polycythaemia vera (PV),7 Ostatní maligní 2,1 Ostatní dysplastické 2,8 Nejčastějšími novotvary mízní a krvetvorné tkáně byly v letech v České republice Ne-Hodgkinův lymfom (NHL), chronická lymfocytární leukémie (CLL) a mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary (MM).

7 Věk pacientů s novotvary mízní a krvetvorné tkáně v České republice v letech Medián věku při diagnóze (roky) let Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Hodgkinův lymfom (HL) Chronická myeloidní leukémie (CML) Polycythaemia vera (PV) Ne-Hodgkinův lymfom (NHL) Akutní myeloidní leukémie (AML) Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary (MM) Chronická lymfocytární leukémie (CLL) 43 let 65 let 67 let 67 let 68 let 69 let 7 let N = 46 N = 1 4 N = 477 N = 362 N = N = N = N = Myelodysplastické syndromy (MDS) 75 let N = Novotvary mízní a krvetvorné tkáně celkem 68 let N = Věk pacientů se u jednotlivých diagnóz novotvarů mízní a krvetvorné tkáně liší. Nejnižší střední věk je v ČR zaznamenán u akutní lymfoblastické leukémie (ALL) a Hodgkinova lymfomu (HL), nejvyšší střední věk je zjištěn u myelodysplastických syndromů (MDS), chronické lymfocytární leukémie (CLL) a mnohočetného myelomu a plasmocytárních novotvarů (MM).

8 Počet novotvarů na osob Počet žijících s nádorem na osob Trendy incidence a prevalence: Hodgkinův lymfom (HL) Hrubá incidence počet novotvarů na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob 6 Incidence ČR 7 Prevalence ČR ,5 3 2, Hodnoty incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) novotvaru Hodgkinova lymfomu (HL) v České republice i přes mírné kolísání vykazují stagnaci trendu. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno 279 onemocnění, což je 2,6 na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) novotvaru Hodgkinova lymfomu v České republice setrvale roste. K žilo v ČR osob s tímto onemocněním, což je 54,5 na osob

9 Počet novotvarů na osob Počet žijících s nádorem na osob Trendy incidence a prevalence: Ne-Hodgkinův lymfom (NHL) Hrubá incidence počet novotvarů na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob ,6 12 1, Incidence ČR Prevalence ČR Hodnoty incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) novotvaru Ne-Hodgkinova lymfomu (NHL) v České republice vykazují rostoucí trend. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno onemocnění, což je 14,6 na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) novotvaru Ne-Hodgkinova lymfomu v České republice setrvale roste. K žilo v ČR osob s tímto onemocněním, což je 1,7 na osob.

10 Počet novotvarů na osob Trendy incidence a prevalence: Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary (MM) Počet žijících s nádorem na osob Hrubá incidence počet novotvarů na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob 9 8 Incidence ČR 35 3 Prevalence ČR , , Hodnoty incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) u mnohočetného myelomu a plasmocytárních novotvarů v České republice vykazují mírně rostoucí trend. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno 583 onemocnění, což je 5,5 na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) mnohočetného myelomu a plasmocytárních novotvarů v České republice setrvale roste. K žilo v ČR osob s tímto onemocněním, což je 22,5 na osob

11 Počet novotvarů na osob Počet žijících s nádorem na osob Trendy incidence a prevalence: Chronická lymfocytární leukémie (CLL) Hrubá incidence počet novotvarů na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob 14 Incidence ČR 6 Prevalence ČR , , Hodnoty incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) u chronické lymfocytární leukémie v České republice vykazují v posledních letech stagnující trend. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno 633 onemocnění, což je 6, na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) chronické lymfocytární leukémie v České republice setrvale roste. K žilo v ČR osob s tímto onemocněním, což je 41, na osob

12 Počet novotvarů na osob Počet žijících s nádorem na osob Trendy incidence a prevalence: Chronická myeloidní leukémie (CML) Hrubá incidence počet novotvarů na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob 3,5 Incidence ČR 14 Prevalence ČR 3, 12 2,5 2, 1, ,7 1,,5, ,86 Hodnoty incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) u chronické myeloidní leukémie v České republice vykazují klesající trend, v posledních letech s náznakem mírné stagnace. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno 91 onemocnění, což je,86 na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) chronické myeloidní leukémie v České republice setrvale roste. K žilo v ČR 816 osob s tímto onemocněním, což je 7,7 na osob

13 Počet novotvarů na osob Počet žijících s nádorem na osob Trendy incidence a prevalence: Akutní myeloidní leukémie (AML) Hrubá incidence počet novotvarů na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob 6 Incidence ČR 16 Prevalence ČR ,8, Hodnoty incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) u akutní myeloidní leukémie v České republice vykazují rostoucí trend. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno 397 onemocnění, což je 3,8 na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) akutní myeloidní leukémie v České republice setrvale roste. K žilo v ČR 1 93 osob s tímto onemocněním, což je,4 na osob

14 Počet novotvarů na osob Počet žijících s nádorem na osob Trendy incidence a prevalence: Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Hrubá incidence počet novotvarů na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob 2,5 Incidence ČR 25 Prevalence ČR 2, 2 1, ,9 1,,5, ,71 Hodnoty incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) u akutní lymfoblastické leukémie v České republice vykazují, i přes mírné kolísaní, klesající trend. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno 75 onemocnění, což je,71 na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) akutní lymfoblastické leukémie v České republice setrvale roste. K žilo v ČR 1 57 osob s tímto onemocněním, což je 14,9 na osob

15 Počet novotvarů na osob Počet žijících s nádorem na osob Trendy incidence a prevalence: Myelodysplastické syndromy (MDS) Hrubá incidence počet novotvarů na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob 7 Incidence ČR 18 Prevalence ČR , Hodnoty incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) u myelodysplastického syndromu v České republice vykazují, i přes mírné výkyvy, rostoucí trend. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno 313 onemocnění, což je 3, na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) myelodysplastického syndromu v České republice dlouhodobě roste. K žilo v ČR 83 osob s tímto onemocněním, což je 7,6 na osob ,6

16 Počet novotvarů na osob Počet žijících s nádorem na osob Trendy incidence a prevalence: Polycythaemia vera (PV) Hrubá incidence počet novotvarů na osob Vývoj prevalence počet žijících pacientů s nádorem nebo jeho anamnézou na osob 4, Incidence ČR 25 Prevalence ČR 3,5 3, 2 2,5 15 2, 1,5 1,,5, ,8 Hodnoty incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) u primární polycytémie v České republice stagnují bez výrazného trendu. V roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno 84 onemocnění, což je,8 na osob. Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) primární polycytémie v České republice setrvale mírně roste. K žilo v ČR 7 osob s tímto onemocněním, což je 6,6 na osob ,6

17 Incidence novotvarů mízní a krvetvorné tkáně: první a další nádory u téhož pacienta v České republice Diagnóza Myelodysplastické syndromy (MDS) Akutní myeloidní leukémie (AML) Chronická lymfocytární leukémie (CLL) Ne-Hodgkinův lymfom (NHL) Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary (MM) Chronická myeloidní leukémie (CML) Polycythaemia vera (PV) Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Hodgkinův lymfom (HL) * Počítáno z celkového počtu za dané období. Pořadí novotvaru u pacienta Období 25 N ročně (% nově diagnostikovaných*) Období N ročně (% nově diagnostikovaných*) Období 215 N ročně (% nově diagnostikovaných*) první novotvar 147 (84,5 %) 227 (78,5 %) 187 (81, %) další primární novotvar 27 (15,5 %) 62 (21,5 %) 44 (19, %) první novotvar 26 (87,8 %) 29 (8,1 %) 275 (83,6 %) další primární novotvar 36 (12,2 %) 72 (19,9 %) 54 (16,4 %) první novotvar 459 (86,9 %) 5 (8,7 %) 485 (83,6 %) další primární novotvar 69 (13,1 %) 122 (19,3 %) 95 (16,4 %) první novotvar 955 (87,8 %) (82,7 %) 1 45 (85, %) další primární novotvar 133 (12,2 %) 238 (17,3 %) 185 (15, %) první novotvar 412 (9,5 %) 449 (84,2 %) 43 (87,2 %) další primární novotvar 43 (9,5 %) 84 (15,8 %) 63 (12,8 %) první novotvar 5 (89,7 %) 8 (86, %) 92 (87,6 %) další primární novotvar 12 (,3 %) 13 (14, %) 13 (12,4 %) první novotvar 58 (92,1 %) 59 (84,3 %) 59 (88,1 %) další primární novotvar 5 (7,9 %) 11 (15,7 %) 8 (11,9 %) první novotvar 96 (95, %) 87 (92,6 %) 91 (93,8 %) další primární novotvar 5 (5, %) 7 (7,4 %) 6 (6,2 %) první novotvar 269 (95,4 %) 258 (92,5 %) 263 (93,9 %) další primární novotvar 13 (4,6 %) 21 (7,5 %) 17 (6,1 %)

18 Přehled počtu novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v České republice v období Průměrný roční počet Incidence Mortalita Prevalence na tis. Poměr muži : ženy Průměrný roční počet Na tis. k Na tis. HL 28 2,7 1,2 : 1 68, ,5 NHL , 1,1 : , ,7 NHL-DLBCL 539 5,1 1,1 : , ,5 NHL-FL 26 2,5 1, : 1 59, ,5 NHL-MCL 96,9 2,3 : 1 36, ,3 MM a PN 558 5,3 1, : , ,5 MM 52 5, 1, : , ,3 CLL 637 6,1 1,7 : , , CML 95,9 1,2 : 1 38, ,7 AML 37 3,5 1, : ,6 1 93,4 APL 18,2 2, : 1 5, 135 1,3 CMML 23,2,9 : 1 13,1 4,4 ALL 81,8,9 : 1 33, ,9 MDS 3 2,9 1, : ,4 83 7,6 PV 72,7 1,3 : 1 17,2 7 6,6 Jiné maligní 223 2,1 1, : , ,1 Jiné dysplastické 292 2,8,8 : 1 55, ,8 CELKEM ,8 1,1 : , ,8

19 Přehled incidence novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v krajích České republiky v období PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET DIAGNÓZA: KRAJ: HL NHL MM CLL CML AML ALL MDS PV Jiné maligní Jiné dysplastické Celkem Hl. m. Praha Moravskoslezský kraj Jihomoravský kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Plzeňský kraj Zlínský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj Česká republika V letech bylo v České republice v průměrném ročním počtu diagnostikováno onemocnění. Nejvíce pacientů ročně bylo v průměru diagnostikováno v Hlavním městě Praha, v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, nejméně naopak v kraji Pardubickém, Libereckém a Karlovarském.

20 Přehled incidence novotvarů mízní a krvetvorné tkáně v krajích České republiky v období PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET/ OSOB DIAGNÓZA: KRAJ: HL NHL MM CLL CML AML ALL MDS PV Jiné maligní Jiné dysplastické Celkem Královéhradecký kraj 2,5 17,4 6,9 8,1 1, 4,2 1,2 2,6,9 2,6 3,1 5,5 Plzeňský kraj 3,3 15,1 6,4 7,,6 3,5,6 4,3,5 1,6 4,2 47, Jihomoravský kraj 2,7 14,9 5,4 6,1 1,2 4,,8 2,7,8 1,4 6,6 46,7 Zlínský kraj 2,8 13,1 5,5 6,7 1,2 4,2 1,3 2,9 1,5 2,5 3,6 45,2 Moravskoslezský kraj 2,6 13,9 5, 6,6 1,3 3,8 1,2 3,6 1,3 2,1 3,7 45, Hl. m. Praha 2,9 15,3 6,3 5,4,6 4,,4 4,2,6 2,9 2,3 44,9 Olomoucký kraj 1,9 15,4 5,4 5,9 1,1 3,7 1, 3,1,7 2,9 3,4 44,6 Kraj Vysočina 2,5 13,9 4,3 7,9 1,4 3,9,7 2,6,5 2,2 2, 42, Jihočeský kraj 3,1 14, 6,2 5,6,8 3,3,5 2,5,4 2,1 1,4 39,8 Pardubický kraj 2,5 13,8 5,1 7,2,9 2,4 1, 1,7,5 1,8 1,1 38, Karlovarský kraj 2,7 11,8 4,7 5,8,8 3,8,5 3,5,7 2,2 1,2 37,7 Liberecký kraj 3,1 13,5 5,1 5,8,6 3,4,5 1,1,2 1,5 1, 35,7 Středočeský kraj 2,7 12,5 4,7 5,,6 2,7,4 2,7,4 2,3 1,3 35,4 Ústecký kraj 2, 11,3 3,7 4,2,5 2,5,8 2,2,3 1,4,8 29,8 Česká republika 2,7 14, 5,3 6,1,9 3,5,8 2,9,7 2,1 2,8 41,8 Incidence novotvarů mízní a krvetvorné tkáně přepočtená na obyvatel byla v letech v České republice 41,8 případů na osob. Nejvíce pacientů v hrubé incidenci bylo diagnostikováno v Královéhradeckém, Plzeňském a Jihomoravském kraji nejméně naopak v kraji Libereckém, Středočeském a Ústeckém.

21 ZÁVĚRY Epidemiologická data týkající se hematologických malignit v České republice vykazují významné trendy, které nevyhnutelně vedou k růstu počtu léčených pacientů: incidence narůstá ročně o +1, % a to i při stagnující mortalitě znamená výrazný nárůst prevalence těchto onemocnění (ročně +4,3 %). Jelikož jde z velké části o chronické pacienty vyžadující dlouhodobou až doživotní léčbu, narůstají tím progresivně i s ní spojené náklady. Celková incidence hematologických malignit v ČR setrvale roste, v roce 215 bylo v ČR nově diagnostikováno onemocnění, což je 42,9 na osob; mortalita v ČR stagnuje, v roce 215 zemřelo osob, což je 18, na osob; prevalence v ČR setrvale roste, k žilo v ČR osob s tímto onemocněním, což je 37,8 na osob. Nejčastějšími novotvary mízní a krvetvorné tkáně byly v letech v ČR Ne-Hodgkinův lymfom (NHL), chronická lymfocytární leukémie (CLL) a mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary (MM). Věk pacientů se u jednotlivých novotvarů mízní a krvetvorné tkáně liší. Nejnižší střední věk v ČR je zaznamenán u akutní lymfoblastické leukémie (34 let) a Hodgkinova lymfomu (43 let), nejvyšší střední věk je zjištěn u myelodysplastických syndromů (75 let), chronické lymfocytární leukémie (7 let) a mnohočetného myelomu a plasmocytárních novotvarů (69 let). V letech bylo v České republice v průměrném ročním počtu diagnostikováno onemocnění (tedy 41,8 na osob). Nejvíce pacientů ročně bylo v průměru diagnostikováno v Hlavním městě Praha, v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, nejméně naopak v kraji Pardubickém, Libereckém a Karlovarském.

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Doporučení pro sledování nemocných po léčbě lymfomů

Doporučení pro sledování nemocných po léčbě lymfomů Doporučení pro sledování nemocných po léčbě lymfomů David Belada 4. interní hematologická klinika, FN HK a LF UK v Hradci Králové Seminář Novinky v léčbě lymfomů a CLL, Tereziánský Dvůr, 11.10.2018 Trendy

Více

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 216 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017 Odměňování v českém zdravotnictví v r. 217 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/218) Připravil autorský

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

hemoglobinu v letech

hemoglobinu v letech Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 2002-2006 IV. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v letech 2002-2006 Ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR) vytvořil

Více

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech

Více

Demografické charakteristiky krajů České republiky

Demografické charakteristiky krajů České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././_19/2748 Demografické

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2007 41 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006 Activity of health

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 10. 2012 54 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2013 57 Souhrn Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008 2012

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 12. 2011 63 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2016

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2017

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2017 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 66 Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2011 Health

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV

Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV Ústav zdravotnických informací a statistiky České

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 27 29 Činnost logopedických pracovišť v v roce 26 Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 9. 2010 52 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 49 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Health

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 49 Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008 Psychiatric care in psychiatric

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 47 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2002 45 Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001 Počet případů onemocnění tuberkulózou je v České republice statisticky

Více

Vybrané zdravotní a socioekonomické. ke znečištěnému ovzduší , Ostrava

Vybrané zdravotní a socioekonomické. ke znečištěnému ovzduší , Ostrava KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní a socioekonomické ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší 8.11.2012, Ostrava MUDr. Helena Šebáková a kol. Mgr.

Více

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v a ČR Ostrava, 2.12.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 2010 3 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 19 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení analýz ÚNOR 19 STRUKTURA MATURITNÍ POPULACE V KONTEXTU POPULACE 19LETÝCH 2 DÍVKY CHLAPCI

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP KOLIK ZAPLATÍ VZP ZA ONEMOCNĚNÍ CHŘIPKOU Diagnózy J09 J118 podle MKN 10* Mmmmm Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Nemocných 158 331 132 317 142 116 Náklady na léčbu v Kč 67

Více

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 27 38 Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 26 Activity in X-ray oncology

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2016 7 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2009 2015 Health care about patients with eating

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 14 Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 29 Activity of hemodialysis centres in the

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha,

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Health care about patients with eating disorders in the Czech Republic in

Health care about patients with eating disorders in the Czech Republic in Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 10. 2017 6 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2010 2016 Health care about patients with eating

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2011 61 Péče o pacienty s diagnózami, a (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2010 Health care

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 6. 2011 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2010 Activity of general practitioners for adults in 2010

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 12. 2010 68 Péče o pacienty s diagnózami, a - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech 2005 2009 Health care

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.7.2006 30 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2005 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2012 46 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2011 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 10. 2014 28 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2013 Activity of out-patient facilities

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 8. 2013 32 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012 Activity of out-patient facilities of

Více

Kategorie PZS: A fakultní a velké nemocnice akutní péče

Kategorie PZS: A fakultní a velké nemocnice akutní péče Systém hlášení nežádoucích událostí Nežádoucí události za 1. pololetí roku 2017 Kategorie PZS: A fakultní a velké nemocnice akutní péče Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2011 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2010 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 1. 213 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 212 Activity of hemodialysis centres

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více