Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour"

Transkript

1 Pestrá společnost, o.p.s. IČ: Kučerova 809/11 Tel.: DIČ: CZ Praha 9 URL: č.ú.: / Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Bezbatour provozované obecně prospěšnou společností: Pestrá společnost, o.p.s., se sídlem a provozovnou: Kučerova 809/11, Praha 9, IČ: , zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 639. Podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Bezbatour (dále také CK Bezbatour nebo pořadatel ). Podmínky jsou vytvořeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. I. Účastníci smluvního vztahu Účastníky smluvního vztahu jsou: Pestrá společnost, o.p.s., se sídlem: Kučerova 809/11, Praha 9, IČ: , společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 639, která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím své provozovny CK Bezbatour, Kučerova 809/11, Praha 9. Zákazník může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba. II. Předmět smluvního vztahu Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb cestovní kanceláře: 1. zájezdů, jejichž pořadatelem je CK Bezbatour; CK Bezbatour organizuje standardní zájezdy s předem stanoveným programem i zájezdy na objednávku pro individuální zájemce dle dohody, 2. jednotlivých služeb cestovního ruchu, jmenovitě ubytování, dopravy, zážitkových akcí, včetně akcí kulturních a sportovních, případně dalších služeb cestovního ruchu, 3. věcí souvisejících s cestovním ruchem, zejména vstupenek, tištěných průvodců, upomínkových předmětů. III. Vznik smluvního vztahu III.1 Smlouva o zájezdu u zájezdů pořádaných CK Bezbatour Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu. Nedílnou součástí každé smlouvy o zájezdu jsou: 1. tyto Podmínky, 2. informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu, kvalitě a cenách služeb uvedené v aktuálním katalogu CK Bezbatour nebo v nabídkovém listě; CK Bezbatour si vyhrazuje Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1

2 právo změny popisu, termínu a ceny služeb oproti tištěnému katalogu, který je vydáván se značným předstihem, 3. doklad o pojištění CK Bezbatour proti úpadku v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění. 4. potvrzení zájezdu Zákazník akceptací smlouvy o zájezdu stvrzuje, že se seznámil se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právních povinností pořadatele. Uzavřením smlouvy o zájezdu se pořadatel zavazuje zákazníkovi zabezpečit zájezd v dohodnutém rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami a zákazník se zavazuje uhradit sjednanou cenu zájezdu. Není-li smlouva o zájezdu uzavřena písemně, CK Bezbatour vydá zákazníkovi potvrzení o zájezdu. III.2 Potvrzení objednávky u jednotlivých služeb cestovního ruchu Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Bezbatour vzniká okamžikem, kdy potvrzení objednávky ze strany CK Bezbatour dojde zákazníkovi. Potvrzení objednávky je učiněno buď elektronicky (zasláním u), nebo v listinné podobě s podpisem pověřeného zaměstnance CK Bezbatour. Uzavřením smluvního vztahu se CK Bezbatour zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby cestovního ruchu v dohodnutém rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami a zákazník se zavazuje uhradit sjednanou cenu služeb. IV. Cenové a platební podmínky IV.1 Cena a platby u zájezdů pořádaných CK Bezbatour Cena zájezdu, výše zálohy a termíny úhrady plateb jsou uvedeny v aktuálním katalogu CK Bezbatour nebo v nabídkovém listě. Cena zájezdu je potvrzena ve smlouvě o zájezdu. Vždy je uveden přesný výčet, co cena zahrnuje. Služby ve výčtu neuvedené nejsou v ceně zahrnuty. Pokud program zájezdu předpokládá čerpání služeb (např. návštěva muzeí a jiných objektů, výlety apod.), které nejsou zahrnuty ve výčtu zahrnutém v ceně zájezdu, platí tyto služby zákazník na místě v místní měně. Informace o předpokládaných cenách doplňkových služeb dostane zákazník s podrobnějším programem zájezdu. Zákazník je povinen uhradit zálohu do 3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu. Zákazník může úhradu plateb provádět převodem na účet CK Bezbatour,nebo předáním hotovosti pověřenému zaměstnanci v provozovně CK Bezbatour. V případě uzavření smlouvy o zájezdu 60 dní a méně před termínem zájezdu se záloha neplatí, zákazník je povinen uhradit rovnou celou cenu zájezdu. Pokud zákazník platí v hotovosti, musí zaplatit ihned po uzavření smlouvy o zájezdu, pokud hradí platbu převodem na účet, musí být platba uhrazena do 3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu. V případě uzavření smlouvy o zájezdu 14 dní a méně před termínem zájezdu musí zákazník uhradit platbu ihned v hotovosti. Neuhradí-li zákazník cenu zájezdu ve smluvně sjednaných termínech, CK Bezbatour od smlouvy o zájezdu odstoupí. IV.2 Cena a platby u jednotlivých služeb cestovního ruchu Cena ubytování, výše zálohy, storno poplatky a termíny úhrady plateb jsou uvedeny v potvrzení objednávky. Zákazník je povinen uhradit zálohu do 7 dnů od převzetí potvrzení objednávky. 2

3 Zákazník může úhradu plateb provádět převodem na účet CK Bezbatour, nebo předáním hotovosti pověřenému zaměstnanci v provozovně CK Bezbatour. V případě potvrzení objednávky 60 dní a méně před nástupem na ubytování se záloha neplatí, zákazník je povinen uhradit rovnou celou cenu ubytování. Pokud zákazník platí v hotovosti, musí zaplatit ihned po potvrzení objednávky, pokud hradí platbu převodem na účet, musí být platba uhrazena do 3 dnů od potvrzení objednávky. V případě potvrzení objednávky 5 dní a méně před nástupem na ubytování musí zákazník uhradit platbu ihned, pokud platí v hotovosti i pokud platí převodem na účet CK Bezbatour. V. Podmínky přepravy pro zájezdy pořádané CK Bezbatour Autobusová přeprava do místa zájezdu a zpět je zajišťována smluvní přepravní společností. První a poslední den zájezdu je určen k přepravě účastníků zájezdu do cílové destinace, nikoli k vlastní rekreaci. Každá osoba, včetně dětí musí mít v autobusu vlastní sedačku. Slevy pro děti nejsou poskytovány. Všechny sedačky v autobusu mají stejnou hodnotu. Požadavky na umístění v některé části autobusu, například ze zdravotních důvodů, musí zákazník nahlásit při uzavření smlouvy o zájezdu. Výchozím odjezdovým místem je Praha, po dohodě je možné zajistit další odjezdová místa, a to buď zdarma (po trase), nebo za příplatek (svoz) podle rozpisu odjezdových míst. Při přistavení autobusu a při vlastní přepravě mohou bez zavinění pořadatele a přepravní společnosti nastat nepředvídatelné, mimořádné okolnosti způsobující zdržení (hraniční přechod, dopravní kalamita, klimatické podmínky, technické poruchy apod.). CK Bezbatour ani přepravní společnost neodpovídají za případné škody, které by mohly zákazníkovi tímto vzniknout, a nejsou povinni nahradit služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány. V případě zpoždění v dopravě nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu, ani na slevu či jiné odškodnění. Během přepravy jsou cestující povinni respektovat pokyny zástupců CK Bezbatour nebo přepravní společnosti odpovídajících za provoz autobusu. V průběhu přepravy jsou plánovány pravidelné přestávky po 3,5-4 hodinách nepřetržité jízdy. Všechny autobusy jsou nekuřácké. Přeprava zvířat není povolena. K přepravě cestujících je využíván autobus značky BOVA vybavený klimatizací, tónovanými skly, zvedacím a spouštěcím zařízením pro nástup a výstup imobilních osob na vozíku. V.1 Přeprava zavazadel a postup při ztrátě či poškození zavazadla při přepravě Jako příruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 2 příruční zavazadla (snadno přenosné věci), které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího; odpovědnost za ztrátu či poškození příručního zavazadla nese cestující, který jej má ve své dispozici. CK Bezbatour ani přepravní společnost neodpovídají za příruční zavazadla a věci uložené v prostoru pro cestující. Odpovědnost CK Bezbatour (či přepravní společnosti) je dána pouze v případě odložení zavazadel v místě k tomu určeném, tedy v zavazadlovém prostoru. Bezplatně lze pro jednoho cestujícího přepravit v zavazadlovém prostoru 1 zavazadlo. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li stanoveno jinak. 3

4 Dojde-li ke ztrátě cestovního zavazadla ze zavazadlového prostoru nebo zjistí-li cestující při výdeji cestovního zavazadla ze zavazadlového prostoru zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned pracovníka přepravní společnosti o zjištění stavu cestovního zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu se smlouvou o zájezdu nezbytnou součást reklamace, kterou musí zákazník uplatnit písemně. Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného cestovního zavazadla, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla. Při poškození cestovního zavazadla má cestující právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla. Odškodnění v případě ztráty cestovního zavazadla nebo škody na cestovním zavazadle způsobené nemůže převyšovat částku 5 000,- Kč za jedno cestovní zavazadlo, a ne více než ,- Kč na cestujícího. CK Bezbatour ani přepravní společnost neodpovídají za škodu na přepravovaném cestovním zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek: - obal neodpovídá povaze přepravované věci, - jestliže byl obsah cestovního zavazadla nepravdivě deklarován, - obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které jeho obsahem být nesmějí, - obsahem cestovního zavazadla jsou živá zvířata, snadno zkazitelné věci, - obsahem cestovního zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti, - nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které CK Bezbatour ani přepravní společnost nemohly odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, - jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného cestovního zavazadla. V.2 Obvyklé trasy autobusové přepravy Počet hodin uvedený v závorce je orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit předpokládanou trasu. Zákazník bude vždy o změnách informován. Chorvatsko - ISTRIE (12 hodin): Praha České Budějovice (Rak.) Linz Salzburg Villach (It.) Udine Trieste (Slovin.) Koper (Chorv.) Umag VI. Práva a povinnosti zákazníka Základními právy zákazníka jsou zejména: 1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb cestovního ruchu, 2. právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy (stornovat sjednané služby) bez udání důvodu; finanční vypořádání mezi zákazníkem a CK Bezbatour v případě odstoupení od smlouvy viz článek VIII. těchto Podmínek, 3. právo na ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 4. právo reklamovat případné vady poskytnutých služeb (viz článek IX. těchto Podmínek). Základními povinnostmi zákazníka jsou zejména: 1. povinnost uhradit cenu sjednaných služeb v souladu s článkem IV. těchto Podmínek, 2. v případě sjednaných jednotlivých služeb cestovního ruchu - povinnost předložit při nástupu na ubytování zástupci ubytovacího zařízení voucher, který zákazník získá od CK Bezbatour po uhrazení ceny ubytování, 4

5 3. v případě sjednaného zájezdu pořádaného CK Bezbatour: - povinnost zajistit si všechny potřebné cestovní doklady a povolení cestovní pas, víza, pojištění vozu při vlastní dopravě atd. - povinnost dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které zákazník cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník, - povinnost řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce nebo delegáta. Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Podmínek nebo při čerpání služeb dle smlouvy o zájezdu poruší obecně závazné právní přepisy platné na místě, může být ze zájezdu vyloučen. Oznámení o vyloučení ze zájezdu učiní zákazníkovi místní delegát CK Bezbatour. Počínaje doručením oznámení o vyloučení ze zájezdu zaniká povinnost CK Bezbatour poskytovat zákazníkovi jakékoliv služby dle smlouvy o zájezdu mezi oběma stranami uzavřené a naopak vzniká CK Bezbatour oprávnění požadovat úhradu smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, a to až do výše ceny zájezdu, jehož byl zákazník účastníkem, - povinnost vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému místnímu delegátovi či průvodci, zastoupení cestovní kanceláře nebo přímo v sídle CK Bezbatour po návratu ze zájezdu (viz článek IX. těchto Podmínek), - povinnost uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu. - Zákazník, který bez zavinění cestovní kanceláře nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu, 4. povinnost oznámit odstoupení od smlouvy pověřenému zaměstnanci CK Bezbatour; oznámení o odstoupení od smlouvy doručí zákazník em nebo v listinné podobě poštou či předá osobně v provozovně CK Bezbatour, a uvede v něm, jakou formu úhrady při vrácení peněz požaduje, 5. povinnost uhradit případný storno poplatek v souladu s článkem VIII. těchto Podmínek. VII. Povinnosti a práva CK Bezbatour CK Bezbatour je povinna poskytovat služby zákazníkům s péčí řádného hospodáře, v obvyklé kvalitě a s využitím svých odborných znalostí a schopností. CK Bezbatour je povinna dodržovat sjednané podmínky a v případě nedostatků bez zbytečného odkladu zajistit jejich odstranění. VIII. Odstoupení od smlouvy a změna smlouvy VIII.1 Odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo změna smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka u zájezdů pořádaných CK Bezbatour Zákazník má právo před začátkem zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit nebo požádat o změnu smlouvy o zájezdu. Odstoupení (storno) nebo změnu provede zákazník písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast na zájezdu stornována ke dni, kdy je CK Bezbatour doručeno písemné oznámení s jednoznačným požadavkem na odstoupení od smlouvy o zájezdu. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu, je povinen uhradit CK Bezbatour odstupné (storno poplatek) ve výši: Kč za každou osobu, odstoupí-li v době od podepsání smlouvy do 60 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, - 30% ceny, odstoupí-li v době od 59 do 45 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, 5

6 - 50% ceny, odstoupí-li v době od 44 do 31 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, - 75% ceny, odstoupí-li v době od 30 do 9 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, - 100% ceny, odstoupí-li v době od 8 dnů před prvním dnem čerpání služeb zájezdu, a kdykoliv později. Do délky časového období pro výpočet odstupného se započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu, den zahájení zájezdu se nezapočítává. Za odstoupení od smlouvy o zájezdu jsou považovány také nedodržení stanovených termínů plateb za zájezd a změna smlouvy o zájezdu v případě změny termínu zájezdu či místa pobytu, nebude-li ze strany CK Bezbatour proveditelná. V případě změny smlouvy o zájezdu - zrušení některých objednaných služeb nebo snížení jejich počtu - je zákazník povinen uhradit uvedená procenta z ceny takto zrušených služeb nebo snížení počtu služeb. Pokud tato změna vede nutně k rozšíření o další poskytované služby (např. neobsazené lůžko = příplatek za jednolůžkový pokoj), je zákazník povinen tyto služby doplatit. Rozšíření smlouvy o zájezdu nebo změnu jména zákazníka či spolucestující osoby provede CK Bezbatour s ohledem na svou kapacitu a technické možnosti do 8 dnů (včetně) před odjezdem na zájezd bezplatně. Později účtuje poplatek 500 Kč na osobu. Oznámení zákazník provede písemně a současně přiloží prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se zněním smlouvy o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu. VIII.2 Odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo změna smlouvy o zájezdu ze strany CK Bezbatour u zájezdů pořádaných CK Bezbatour CK Bezbatour může z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy o zájezdu (program zájezdu, přesunout dobu jeho konání, změnit trasu, způsob dopravy, ubytování či další sjednané podmínky) a navrhnout změnu smlouvy. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn od smlouvy o zájezdu odstoupit bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu změn. Pokud zákazník ve stanovené lhůtě 5 dnů od doručení návrhu změn od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Budou-li služby po této změně poskytnuty v nižší kvalitě nebo rozsahu, náleží účastníkům příslušná náhrada. V souladu s ustanovením 2530 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, je CK Bezbatour oprávněna do 21. dne před stanoveným termínem začátku zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení: - směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10% - cenu lze zvýšit maximálně o tolik procent, o kolik se znehodnotil kurz Kč, - plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních, přístavních a jiných poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu - cenu lze zvýšit o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu, - ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot - cenu lze zvýšit o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Pořadatel má právo zrušit zájezd, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, kterým je podmíněna realizace zájezdu. O zrušení zájezdu z uvedeného důvodu je pořadatel povinen informovat zákazníka nejpozději ve lhůtě 15 dnů před zahájením zájezdu a zároveň v tomto případě zákazníkovi nabídnout náhradní zájezd odpovídající 6

7 alespoň tomu, který byl zrušen. Není-li v možnostech pořadatele náhradní zájezd nabídnout, vrátí zákazníkovi všechny platby zákazníkem uhrazené. VIII.3 Odstoupení od smlouvy u jednotlivých služeb cestovního ruchu Neuhradí-li zákazník zálohu ve smluvně sjednaném termínu, odstoupí CK Bezbatour od smlouvy (zruší sjednané služby). O odstoupení od smlouvy CK Bezbatour zákazníka informuje. Výše smluvních pokut storno poplatků je sjednána v potvrzení objednávky. Zákazník se zavazuje uhradit storno poplatky ve sjednané výši a souhlasí s tím, že storno poplatky lze ze strany CK Bezbatour jednostranně započítat oproti přijaté záloze. V případě, že má zákazník nárok po započtení storno poplatků na navrácení části z uhrazené ceny, vrátí mu CK Bezbatour odpovídající částku převodem na účet nebo složenkou typu B (způsob úhrady si volí zákazník). IX. Reklamační řád Tento reklamační řád se vztahuje na služby cestovního ruchu poskytované CK Bezbatour. Reklamace může být podána em či písemně poštou, nebo ústně v provozovně CK Bezbatour pověřenému zaměstnanci. Při ústním podání sepíše pověřený zaměstnanec CK Bezbatour reklamační protokol, který zákazník podepíše. Reklamace musí dále obsahovat jméno a příjmení zákazníka, popis vady čerpané služby, datum podání reklamace. Zákazník může k reklamaci přiložit fotodokumentací z místa pobytu, případně další dokumentaci dokládající vadu jím čerpané služby. Reklamace musí být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po skončení čerpání služby. Vyřizování reklamace zahájí CK Bezbatour bezprostředně po jejím převzetí od zákazníka. Není-li možné vyřídit reklamaci ihned, protože charakter vady vyžaduje odborné posouzení, zajistí CK Bezbatour její vyřízení nejpozději do 30 dnů od jejího podání. Podává-li zákazník reklamaci v době, kdy ještě čerpá službu, zajistí CK Bezbatour ihned nápravu tak, aby ji zákazník ještě využil. Není-li možné nabídnout zákazníkovi v době čerpání služby jako nápravu službu stejné kvality, bude mu uhrazen rozdíl v ceně. Je-li reklamace učiněná po skončení čerpání služby uznána jako oprávněná, je zákazníkovi uhrazen rozdíl v ceně. CK Bezbatour si vyhrazuje právo nevyhovět reklamaci v tom případě, že zákazník uvede v reklamaci nepravdivé nebo neúplné skutečnosti, byť by faktický stav právo na reklamaci zakládal. O výsledku vyřízení reklamace CK Bezbatour zákazníka informuje písemně s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace. X. Povinné smluvní pojištění proti úpadku CK Bezbatour uzavřela ve smyslu ustanovení 6-8 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, pojistnou smlouvu o pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře s pojišťovnou Union pojišťovna, a.s., Španělská 770/2, Praha 2. Na základě této pojistné smlouvy vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK Bezbatour z důvodu svého úpadku zákazníkovi: - neposkytne dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, 7

8 - nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo - nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. XI. Cestovní pojištění U zájezdů, u nichž není uvedeno, že v jejich ceně je obsaženo cestovní pojištění, doporučuje CK Bezbatour zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat zejména následující rizika: zdravotní, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno zájezdu. V takových případech pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK Bezbatour v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK Bezbatour poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré náklady hradí pojišťovna. Závěrečná ustanovení em a/nebo na adresu CK Bezbatour je pro účely těchto Podmínek považována ová adresa a korespondenční adresa CK Bezbatour, Kučerova 809/11, Praha 9. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014 Všeobecné podmínky Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014 I. Úvodní ustanovení 1) Tyto podmínky platí pro veškerou nabídku služeb prezentovanou v katalogu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (součástí cestovní smlouvy MIKI TRAVEL spol.s r.o.)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (součástí cestovní smlouvy MIKI TRAVEL spol.s r.o.) Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří MIKI TRAVEL spol. s r.o. (pořadatelem zájezdu, dále jen CK) a zákazníkem (účastníkem zájezdu) se řídí ustanoveními zákonů č. 40/1964 Sb., č.159/1999 Sb., touto smlouvou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ (příloha č. 2 k závazné objednávce na fotografický workshop nebo fotografický kurz) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Phototours.cz jsou platné pro

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o. (dále jen podmínky) tvoří nedílnou součást smlouvy o

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU. Dodavatel, cestovní kancelář :

SMLOUVA O ZÁJEZDU. Dodavatel, cestovní kancelář : SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená podle 2521 a násl. o.z. a ve smyslu zákona č. 159/1999Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy (ve smyslu 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jejichž pořadatelem je CK Pazderka

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO Pension restaurace Moravanka a Areál Srubů Větrný vrch Dolní Morava 561 69 Králíky tel: +420 731 172 765 email: info@dolnimorava.cz Smluvní podmínky (dále jen podmínky ) Miroslav Slončík, gen. Svobody

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1) Sport-S, s.r.o. (dále jen Sport-S) je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle zákona č.159/99 Sb. 2) Sport-S: a) organizuje

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas

Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas Partnerský vztah mezi Objednavatelem služeb (dále jen objednavatel) a dodavatelem služeb podnikatelem Radomírem Haasem (dále jen dopravce). I Předmět činnosti

Více

b) změna termínu odletu/odjezdu návratu (během zájezdu v destinaci) c) změna místa odjezdu nebo typu dopravy

b) změna termínu odletu/odjezdu návratu (během zájezdu v destinaci) c) změna místa odjezdu nebo typu dopravy I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem smlouvy o zájezdu zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit povinnosti pro

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

Výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka STANISLAVA MARIAŠOVÁ, MBA Výuka anglického jazyka Verze 2-2015 Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. výuky anglického jazyka, pořadatel Stanislava Mariašová, MBA, místo podnikání Praha 6 PSČ 161 00 - Liboc, U

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné podmínky k zájezdům

Všeobecné podmínky k zájezdům Všeobecné podmínky k zájezdům Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře pux s.r.o. (dále jen CK nebo cestovní kancelář PUXtravel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK a fyzickými

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené se společností CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. - provozovatelem cestovní

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO:

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky **** společnosti S.M.K., a.s., IČ 49432036, se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Všeobecné obchodní podmínky společnosti S.M.K., a.s. - Hotel Lotrinský**** (dále jen podmínky)

Více

Všeobecné smluvní podmínky AGROLEX s.r.o., provozovna AGL travel

Všeobecné smluvní podmínky AGROLEX s.r.o., provozovna AGL travel Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky AGROLEX s.r.o., provozovna AGL travel AGROLEX s.r.o. provozovna AGL travel cestovní kancelář se sídlem Ploskovická 959/19, 184 00, Praha 8 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky **** společnosti S.M.K., a.s., IČ 49432036, se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Všeobecné obchodní podmínky společnosti S.M.K., a.s. - hotel Lotrinský**** (dále jen podmínky)

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel

Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb poskytovaných Šárka Powell, IČO

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Dutris, s.r.o. (dále jen "Podmínky") jsou platné pro všechny pobyty společnosti Dutris, s.r.o. se sídlem Primátorská

Více

Čl. I.) Smlouva o zájezdu

Čl. I.) Smlouva o zájezdu VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I.) Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, s.r.o. - řecká cestovní kancelář - se sídlem

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných Agenturou7.cz s. r. o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných Agenturou7.cz s. r. o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných Agenturou7.cz s. r. o. Společnost Agentura7.cz jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel ) pro zabezpečení

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Surf dovolená, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Klub tátů, z.s. Luční 179, Všestary 25163

Všeobecné obchodní podmínky. Klub tátů, z.s. Luční 179, Všestary 25163 Všeobecné obchodní podmínky Klub tátů, z.s. Luční 179, Všestary 25163 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. -

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře Prosper Golf Travel provozovatele PROSPER TRADING

Více

Obchodní podmínky. c) Smlouvu včetně obchodních podmínek archivuje VIVEA v elektronické podobě. Smlouva není přístupná.

Obchodní podmínky. c) Smlouvu včetně obchodních podmínek archivuje VIVEA v elektronické podobě. Smlouva není přístupná. Obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře VIVEA s.r.o., IČ: 01934015, sídlem Chvalkovická 2359/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 kancelář U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6 1. Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. I Společná ustanovení 1. Společnost PRAGOTOUR PLUS s.r.o., IČO: 017 22 395 se sídlem v Praze,, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s.

Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s. Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s., IČ 27894134, se sídlem Otrokovice, Letiště

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. I Společná ustanovení 1. Společnost PRAGOTOUR PLUS s.r.o., IČO: 017 22 395 se sídlem v Praze,, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. -

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky OK-TOURS a.s. jsou platné pro všechny zájezdy a pobyty, jejich pořadatelem je cestovní kanceláře

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti SMart GO s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Čezproka s.r.o.,

Všeobecné obchodní podmínky Čezproka s.r.o., Všeobecné obchodní podmínky Čezproka s.r.o., Čezproka cestovní kancelář se sídlem Bělehradská 23, 120 00 Praha 2, IČO: 60471549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více