Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)"

Transkript

1 Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses of the Masaryk University

2 Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Úvod Účelem tohoto zpravodajství je přinést ucelený pohled na epidemiologii zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v Kraji a v celé České republice. Výstupy jsou rozděleny do těchto kapitol: Incidence celkový přehled, vývoj v čase, hodnoty v regionech, pohlaví a věk pacientů, záchyt onemocnění podle pokročilosti (stadia) Mortalita celkový přehled, vývoj v čase, hodnoty v regionech Prevalence celkový přehled, vývoj v čase, hodnoty v regionech Výsledky léčby přežití 5leté relativní přežití na populační úrovni v České republice Shrnutí Datové zdroje Při zpracování byla využita data z těchto zdrojů: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR údaje o incidenci a prevalenci novotvarů Český statistický úřad demografické údaje a údaje o mortalitě podle příčin úmrtí Použita byla data do roku Limitace Výsledky mohou být ovlivněny kvalitou a úplností dat předávaných do Národního zdravotnického informačního systému (Národní onkologický registr, List o prohlídce zemřelého příčiny úmrtí), zvláště na regionální úrovni (kraje, okresy).

3 Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) INCIDENCE - CELKOVÝ PŘEHLED, VÝVOJ V ČASE, HODNOTY V REGIONECH, POHLAVÍ A VĚK PACIENTŮ, ZÁCHYT ONEMOCNĚNÍ PODLE POKROČILOSTI (STADIA) Incidence udává počet nově zjištěných onemocnění v daném časovém období na daném území. Uvádí se v absolutních počtech, v přepočtu na obyvatelstvo, případně v přepočtu na obyvatelstvo po věkové standardizaci.

4 Incidence novotvarů v České republice v letech Počet nově diagnostikovaných novotvarů ročně ne-melanomový kožní ZN (C44) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN prsu (C50) u žen ZN prostaty (C61) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN ledviny (C64) zhoubný melanom kůže (C43) ZN močového měchýře (C67) ZN slinivky břišní (C25) ZN dělohy (C54, C55) ZN žaludku (C16) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) leukémie (C91 C95) ZN vaječníku (C56) ZN štítné žlázy (C73) ZN hrdla děložního (C53) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN jícnu (C15) ZN hrtanu (C32) mnohočetný myelom (C90) ZN varlete (C62) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) Hodgkinův lymfom (C81) ostatní zhoubné novotvary novotvary in situ (D00 D09) novotvary nezhoubné a neznámého chování (D10 D36, D37 D48) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34): muži ženy Muži Ženy Celkem Podíl ze všech novotvarů 9,7 % 4,6 % 7,3 % Podíl ze zhoubných novotvarů 10,5 % 5,4 % 8,1 % Podíl ze zhoubných novotvarů bez C44 14,5 % 7,6 % 11,3 % Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) je pátým nejčastějším novotvarem v České republice v letech

5 Incidence novotvarů v Kraji v letech Počet nově diagnostikovaných novotvarů ročně ne-melanomový kožní ZN (C44) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN prostaty (C61) ZN prsu (C50) u žen ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN ledviny (C64) ZN dělohy (C54, C55) ZN močového měchýře (C67) ZN slinivky břišní (C25) zhoubný melanom kůže (C43) leukémie (C91 C95) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) ZN žaludku (C16) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN vaječníku (C56) ZN štítné žlázy (C73) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN hrdla děložního (C53) ZN jícnu (C15) ZN varlete (C62) mnohočetný myelom (C90) ZN hrtanu (C32) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) Hodgkinův lymfom (C81) ostatní zhoubné novotvary novotvary in situ (D00 D09) novotvary nezhoubné a neznámého chování (D10 D36, D37 D48) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34): muži ženy Muži Ženy Celkem Podíl ze všech novotvarů 9,5 % 3,2 % 6,4 % Podíl ze zhoubných novotvarů 9,9 % 3,6 % 7,0 % Podíl ze zhoubných novotvarů bez C44 13,4 % 5,1 % 9,7 % Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) je pátým nejčastějším novotvarem v Kraji v letech

6 Incidence zhoubných novotvarů v Kraji podle pohlaví v letech Muži Kraj Počet nově diagnostikovaných onemocnění na mužů Ženy Kraj Počet nově diagnostikovaných onemocnění na žen ZN prostaty (C61) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN slinivky břišní (C25) zhoubný melanom kůže (C43) leukémie (C91 C95) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN žaludku (C16) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN jícnu (C15) ZN varlete (C62) ZN hrtanu (C32) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) mnohočetný myelom (C90) ZN štítné žlázy (C73) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) Hodgkinův lymfom (C81) ostatní zhoubné novotvary 20,0 21,3 19,8 22,2 17,8 14,7 17,2 21,1 15,7 17,6 15,0 14,4 12,6 11,8 9,1 9,8 9,1 9,2 7,3 9,2 6,5 8,9 4,7 6,6 4,3 5,4 3,9 4,5 3,2 3,2 3,1 2,9 44,5 37,8 30,6 31,3 43,7 30,3 93,5 93,3 78,7 86,6 127,0 133,8 ZN prsu (C50) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN dělohy (C54, C55) ZN ledviny (C64) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN vaječníku (C56) ZN slinivky břišní (C25) zhoubný melanom kůže (C43) ZN štítné žlázy (C73) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) leukémie (C91 C95) ZN hrdla děložního (C53) ZN žaludku (C16) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN močového měchýře (C67) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) mnohočetný myelom (C90) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) Hodgkinův lymfom (C81) ZN jícnu (C15) ZN hrtanu (C32) ostatní zhoubné novotvary 41,9 36,6 26,1 20,9 24,5 38,0 19,7 19,9 17,5 19,3 17,0 20,0 14,9 15,2 12,5 13,7 11,8 10,7 11,5 17,5 11,4 11,9 10,1 9,9 7,8 10,8 7,6 7,6 5,7 8,0 4,5 5,8 4,3 4,8 2,5 2,7 2,2 2,3 1,1 2,1 1,1 1,2 38,9 31,6 Zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) byly v letech třetím nejčastěji nově diagnostikovaným zhoubným novotvarem (neuvažujeme-li ne-melanomové kožní ZN) u mužů v České republice celkem i v Kraji. U žen byly na 5. místě v Kraji a na 3. místě v ČR. Incidence této diagnózy je v Kraji nižší než v celé ČR u mužů (78,7 na mužů, v ČR 86,6) a výrazněji i u žen (24,5 na žen, v ČR 38,0). 61,3 61,0 122,1 129,0

7 Počet nově diagnostikovaných onemocnění na osob Vývoj incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ,5 45,1 Kraj Rozsah hodnot krajů Rok Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) je dlouhodobě stabilizovaná či mírně rostoucí v České republice i v Kraji. Hodnoty incidence v Kraji jsou dlouhodobě nižší než hodnoty celé České republiky. V roce 2014 bylo v Kraji nově diagnostikováno 230 onemocnění, což je 45,1 na osob (v ČR onemocnění, 59,5 na osob).

8 Incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v letech Počet nově diagnostikovaných onemocnění na osob v krajích KAR v okresech PLZ UST PHA STC JHC LIB VYS DC LI UL JN TP CL SM MO TU CV LT MB JC NA LN ME SO KV JE KD NB HK RK CH RA PH PU BR PY KO UO SU PS BE PZ OP CR TC RO KH OV KI PM PB BN SY HB OC NJ FM PJ DO ZR BK PV PR PE PI TA VS KT ST JI KM VY ZL BI BM JH TR UH PT CB HO ZN BV CK HRA PAR JHM OLO ZLI MSK > 70,0 60,1 70,0 50,1 60,0 50,0 Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj Hl. m. Praha Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Kraj Zlínský kraj Počet nově diagnostikovaných onemocnění na osob ,3 55,2 52,6 52,2 51,4 68,5 65,9 64,7 63,5 63,3 62,5 61,9 61,5 83,6 82,3 Incidence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) byla v letech v Kraji nižší než incidence v celé České republice. V Kraji bylo ročně diagnostikováno průměrně 263 onemocnění, tedy 51,4 na osob (v ČR průměrně onemocnění ročně, 61,9 na osob).

9 Zastoupení pohlaví u ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v letech muži ženy Podíl mezi nově zjištěnými onemocněními 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kraj 76,0 24,0 N = Zlínský kraj 75,5 24,5 N = Plzeňský kraj 71,4 28,6 N = Středočeský kraj 71,3 28,7 N = Jihočeský kraj 71,3 28,7 N = Královéhradecký kraj 71,2 28,8 N = Moravskoslezský kraj 70,4 29,6 N = Jihomoravský kraj 70,3 29,7 N = Pardubický kraj 70,1 29,9 N = ,7 31,3 N = Olomoucký kraj 68,2 31,8 N = Liberecký kraj 67,4 32,6 N = Ústecký kraj 65,1 34,9 N = Karlovarský kraj 63,9 36,1 N = Hl. m. Praha 59,8 40,2 N = Mezi nově zjištěnými nemocnými se zhoubným novotvarem průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) převažují muži nad ženami (68,7 % mužů, 31,3 % žen v celé ČR v letech ). Mezi kraji jsou v zastoupení žen a mužů rozdíly, v Kraji bylo mezi nově zjištěnými nemocnými 76,0 % mužů (nejvíce v ČR) a 24,0 % žen (nejméně v ČR).

10 Incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) podle pohlaví v letech Seřazeno podle celkové incidence Počet nově diagnostikovaných onemocnění na osob Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj Hl. m. Praha Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Kraj Zlínský kraj 38,7 42,2 36,7 36,0 36,3 38,0 34,9 34,3 31,1 30,3 24,5 21,7 49,5 57,7 58,6 77,9 77,0 74,7 75,0 78,7 69,9 98,9 90,6 93,7 91,7 89,8 86,6 89,0 106,7 110,1 muži muži ženy ženy Incidence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) je výrazně vyšší v populaci mužů než v populaci žen. Incidence u mužů i žen v Kraji je nižší než v celé ČR. V Kraji bylo v letech ročně diagnostikováno průměrně 200 onemocnění u mužů (78,7 na mužů) a 63 onemocnění u žen (24,5 na žen), v ČR průměrně onemocnění u mužů (86,6 na mužů) a onemocnění u žen (38,0 na žen).

11 Vývoj incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) podle pohlaví Počet nově diagnostikovaných onemocnění na mužů Počet nově diagnostikovaných onemocnění na ženy Muži Ženy 160 Kraj Rozsah hodnot krajů 160 Kraj Rozsah hodnot krajů Rok Incidence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) je u mužů dlouhodobě mírně klesající v České republice celkem i v Kraji. U žen pozorujeme opačný trend, tedy setrvale rostoucí incidenci. Hodnoty incidence v Kraji jsou dlouhodobě nižší než hodnoty celé České republiky, u žen výrazněji než u mužů Rok

12 Podíl pacientů podle věkových skupin (%) Počet nově diagnostikovaných onemocnění na osob ve věkové skupině Věk pacientů se ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v letech Kraj Rozsah hodnot krajů 25 Věková struktura 400 Věkově specifická incidence Věk pacientů Kraj N = N = Průměr Medián kvantil Podíl osob do 60 let 17,6 % 17,2 % Věk V období byl střední věk u nově nemocných se ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) 68 let v ČR i v Kraji, 50 % pacientů je v ČR ve věku let, stejně i v Kraji. Zastoupení věkových skupin se u pacientů v Kraji zásadně neliší od celé ČR, nejvíce nemocných je ve věku let. Incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) výrazně narůstá po 50 roku věku a nejvyšších hodnot dosahuje ve věkové skupině let v ČR (265 onemocnění na osob) i v Kraji (243 onemocnění na osob) Věk

13 Počet nově diagnostikovaných onemocnění Stadium ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v České republice v trendech Stadium: neznámo z objektivních důvodů* neuvedeno neúplný záznam Vývoj incidence podle stadií Podíl stadií u nově diagnostikovaných onemocnění vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 7. vyd. 100 % 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 7. vyd % 60 % Rok Více než 70 % nově diagnostikovaných onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) je v České republice dlouhodobě zachycena až v pozdních stadiích 3 a 4. Pozn.: Skokové změny v trendech jednotlivých stadií jsou dány především změnami v klasifikacích. klasifikace definuje, podle jakých kritérií a pravidel bude onemocnění zařazeno do příslušného stadia. Tato pravidla jsou průběžně aktualizována podle nových znalostí a zkušeností z klinické praxe, v současnosti je používána 7. vydání klasifikačního systému. * Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. 40 % 20 % 0 % Rok

14 Počet nově diagnostikovaných onemocnění Stadium ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v Kraji v trendech Stadium: neznámo z objektivních důvodů* neuvedeno neúplný záznam Vývoj incidence podle stadií Podíl stadií u nově diagnostikovaných onemocnění vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 7. vyd. 100 % 2. vyd. 3. vyd. 4. vyd. 5. vyd. 6. vyd. 7. vyd % 60 % Rok Více než 70 % nově diagnostikovaných onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) je v Kraji dlouhodobě zachycena až v pozdních stadiích 3 a 4, obdobně jako v celé České republice. Pozn.: Skokové změny v trendech jednotlivých stadií jsou dány především změnami v klasifikacích. klasifikace definuje, podle jakých kritérií a pravidel bude onemocnění zařazeno do příslušného stadia. Tato pravidla jsou průběžně aktualizována podle nových znalostí a zkušeností z klinické praxe, v současnosti je používána 7. vydání klasifikačního systému. * Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. 40 % 20 % 0 % Rok

15 Zastoupení stadií ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v letech Stadium: neznámo z objektivních důvodů* neuvedeno neúplný záznam Seřazeno podle zastoupení stadií Podíl mezi nově zjištěnými onemocněními 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Olomoucký kraj N = Plzeňský kraj N = Středočeský kraj N = Ústecký kraj N = Moravskoslezský kraj N = N = Liberecký kraj N = Pardubický kraj N = Hl. m. Praha N = Zlínský kraj N = Jihočeský kraj N = Kraj N = Královéhradecký kraj N = Jihomoravský kraj N = Karlovarský kraj N = Kraj patří v letech mezi kraje s nižším podílem nově zjištěných onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v časných stadiích 1 a 2 (14 %, celá ČR 16 %), pokročilá onemocnění (stadia 3 a 4) tvoří v Kraji 78 % onemocnění (v celé ČR 74 %). * Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy pouze z úmrtního listu nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný.

16 Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) MORTALITA - CELKOVÝ PŘEHLED, VÝVOJ V ČASE, HODNOTY V REGIONECH Mortalita udává počet úmrtí na danou diagnózu (tzv. specifická mortalita) v daném časovém období na daném území. Uvádí se v absolutních počtech, v přepočtu na obyvatelstvo, případně v přepočtu na obyvatelstvo po věkové standardizaci.

17 Mortalita na novotvary v České republice v letech Počet úmrtí na novotvary ročně ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN slinivky břišní (C25) ZN prsu (C50) u žen ZN prostaty (C61) ZN žaludku (C16) ZN ledviny (C64) leukémie (C91 C95) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN močového měchýře (C67) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN vaječníku (C56) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) ZN jícnu (C15) ZN dělohy (C54, C55) zhoubný melanom kůže (C43) mnohočetný myelom (C90) ZN hrdla děložního (C53) ZN hrtanu (C32) ne-melanomový kožní ZN (C44) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) ZN štítné žlázy (C73) Hodgkinův lymfom (C81) ZN varlete (C62) ostatní zhoubné novotvary novotvary in situ, nezhoubné a neznámého chování (D00 D09, D10 D36, D37 D48) muži ženy ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34): Muži Ženy Celkem Podíl ze všech úmrtí 7,0 % 3,1 % 5,1 % Podíl z úmrtí na novotvary celkem 24,9 % 13,5 % 19,8 % Podíl z úmrtí na zhoubné novotvary 25,2 % 13,7 % 20,1 % Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) byl v letech mezi novotvary nejčastější příčinou úmrtí v České republice a podílel se na 4,1 % všech úmrtí v populaci (7,0 % u mužů, 3,1 % u žen). Zdroj: Český statistický úřad

18 Mortalita na novotvary v Kraji v letech Počet úmrtí na novotvary ročně ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN slinivky břišní (C25) ZN prsu (C50) u žen ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN žaludku (C16) leukémie (C91 C95) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN močového měchýře (C67) ZN vaječníku (C56) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) ZN dělohy (C54, C55) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN jícnu (C15) zhoubný melanom kůže (C43) mnohočetný myelom (C90) ZN hrdla děložního (C53) ZN hrtanu (C32) ne-melanomový kožní ZN (C44) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) ZN štítné žlázy (C73) ZN varlete (C62) Hodgkinův lymfom (C81) ostatní zhoubné novotvary novotvary in situ, nezhoubné a neznámého chování (D00 D09, D10 D36, D37 D48) muži ženy průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34): 237 Muži Ženy Celkem Podíl ze všech úmrtí 7,0 % 2,2 % 4,7 % Podíl z úmrtí na novotvary celkem 25,1 % 9,6 % 18,4 % Podíl z úmrtí na zhoubné novotvary 25,5 % 9,8 % 18,7 % Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) byl v letech mezi novotvary nejčastější příčinou úmrtí v Kraji a podílel se na 4,7 % všech úmrtí v populaci (7,0 % u mužů, 2,2 % u žen). Zdroj: Český statistický úřad

19 Mortalita na zhoubné novotvary v Kraji podle pohlaví v letech Muži Kraj Počet úmrtí na onemocnění na mužů Ženy Kraj Počet úmrtí na onemocnění na žen ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN prostaty (C61) ZN slinivky břišní (C25) ZN ledviny (C64) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN žaludku (C16) leukémie (C91 C95) ZN močového měchýře (C67) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN jícnu (C15) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) zhoubný melanom kůže (C43) ZN hrtanu (C32) mnohočetný myelom (C90) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) ZN varlete (C62) ZN štítné žlázy (C73) Hodgkinův lymfom (C81) ostatní zhoubné novotvary 19,5 19,4 13,8 12,4 11,5 10,1 11,4 12,9 10,9 9,2 10,5 10,4 8,4 10,8 7,0 8,0 6,2 5,6 6,0 7,4 5,0 5,3 4,0 4,2 3,1 4,5 2,0 3,3 1,3 1,1 0,8 0,7 0,4 0,6 0,4 0,6 24,8 26,9 24,2 24,0 39,6 40,4 72,4 74,0 Zdroj: Český statistický úřad ZN prsu (C50) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN slinivky břišní (C25) ZN vaječníku (C56) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN dělohy (C54, C55) ZN žaludku (C16) leukémie (C91 C95) ZN ledviny (C64) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN hrdla děložního (C53) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) zhoubný melanom kůže (C43) ZN močového měchýře (C67) mnohočetný myelom (C90) ZN jícnu (C15) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN štítné žlázy (C73) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) Hodgkinův lymfom (C81) ZN hrtanu (C32) ostatní zhoubné novotvary 20,8 16,7 17,9 12,4 12,9 9,9 8,8 9,9 8,1 9,2 8,8 8,8 7,3 7,8 7,5 6,4 6,7 5,8 5,4 4,8 6,3 4,0 4,6 3,3 2,8 3,3 4,0 3,1 3,4 1,6 1,8 1,5 2,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,4 0,4 0,3 0,5 21,8 23,8 Zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) byly v letech nejčastější příčinou úmrtí mezi zhoubnými novotvary u mužů v Kraji i v celé ČR. U žen je toto onemocnění v Kraji na třetím místě, v ČR na prvním. Mortalita na tuto diagnózu je v Kraji nižší než v celé ČR u mužů (72,4 na mužů, v ČR 74,0) a výrazněji i u žen (20,8 na žen, v ČR 31,2). 28,8 31,1 28,7 28,0 31,2

20 Počet úmrtí na diagnózu na osob Vývoj mortality na ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ,0 38,8 Kraj Rozsah hodnot krajů Rok Zdroj: Český statistický úřad Mortalita na zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) (tedy počet zemřelých na diagnózy C33, C34) je dlouhodobě stabilizovaná či mírně klesá v České republice i v Kraji. Hodnoty mortality v Kraji jsou dlouhodobě nižší než v celé České republice. V roce 2014 v Kraji zemřelo na ZN průdušnice, průdušky a plíce 198 osob, což je 38,8 na osob (v ČR úmrtí, 50,0 na osob).

21 Mortalita na ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v letech Počet úmrtí na diagnózu na osob v krajích KAR v okresech PLZ UST PHA STC JHC LIB VYS DC LI UL JN TP CL SM MO TU CV LT MB JC NA LN ME SO KV JE KD NB HK RK CH RA PH PU BR PY KO UO SU PS BE PZ OP CR TC RO KH OV KI PM PB BN SY HB OC NJ FM PJ DO ZR BK PV PR PE PI TA VS KT ST JI KM VY ZL BI BM JH TR UH PT CB HO ZN BV CK HRA PAR JHM OLO ZLI MSK > 60,0 50,1 60,0 40,1 50,0 40,0 Počet úmrtí na diagnózu na osob Ústecký kraj 71,2 Karlovarský kraj 67,9 Liberecký kraj 57,0 Středočeský kraj 56,1 Plzeňský kraj 53,3 52,2 Moravskoslezský kraj 51,6 Jihočeský kraj 51,1 Hl. m. Praha 51,0 Královéhradecký kraj 50,7 Olomoucký kraj 48,0 Pardubický kraj 47,0 Kraj 46,4 Jihomoravský kraj 45,9 Zlínský kraj 37,3 Zdroj: Český statistický úřad Mortalita na zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) byla v letech v Kraji srovnatelná s mortalitou v celé České republice. V Kraji bylo ročně zaznamenáno průměrně 237 úmrtí, tedy 46,4 na osob (v ČR průměrně úmrtí ročně, 52,2 na osob).

22 Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) PREVALENCE - CELKOVÝ PŘEHLED, VÝVOJ V ČASE, HODNOTY V REGIONECH Prevalence udává počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti. Uvádí se stav k daného roku (bodová prevalence), nebo počet za období celého roku (intervalová prevalence). Hodnoty se uvádí v absolutních počtech nebo v přepočtu na obyvatelstvo.

23 Prevalence novotvarů v České republice k Počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií ne-melanomový kožní ZN (C44) ZN prsu (C50) u žen ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN prostaty (C61) ZN dělohy (C54, C55) zhoubný melanom kůže (C43) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN hrdla děložního (C53) ZN štítné žlázy (C73) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN varlete (C62) ZN vaječníku (C56) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) leukémie (C91 C95) Hodgkinův lymfom (C81) ZN žaludku (C16) ZN hrtanu (C32) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) mnohočetný myelom (C90) ZN slinivky břišní (C25) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN jícnu (C15) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ostatní zhoubné novotvary novotvary in situ (D00 D09) novotvary nezhoubné a neznámého chování (D10 D36, D37 D48) muži ženy ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34): Muži Ženy Celkem Podíl ze všech novotvarů 2,9 % 1,1 % 1,8 % Podíl ze zhoubných novotvarů 3,0 % 1,4 % 2,1 % Podíl ze zhoubných novotvarů bez C44 4,2 % 1,9 % 2,9 % Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) patří k méně častým novotvarům u osob žijících v České republice k , s tímto onemocněním nebo jeho historií žilo celkem osob.

24 Prevalence novotvarů v Kraji k Počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií ne-melanomový kožní ZN (C44) ZN prsu (C50) u žen ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN dělohy (C54, C55) zhoubný melanom kůže (C43) ZN močového měchýře (C67) ZN štítné žlázy (C73) ZN hrdla děložního (C53) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) leukémie (C91 C95) ZN varlete (C62) ZN vaječníku (C56) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) Hodgkinův lymfom (C81) ZN žaludku (C16) ZN hrtanu (C32) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) mnohočetný myelom (C90) ZN slinivky břišní (C25) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN jícnu (C15) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ostatní zhoubné novotvary novotvary in situ (D00 D09) novotvary nezhoubné a neznámého chování (D10 D36, D37 D48) muži ženy ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34): Muži Ženy Celkem Podíl ze všech novotvarů 2,3 % 0,7 % 1,4 % Podíl ze zhoubných novotvarů 2,4 % 0,9 % 1,6 % Podíl ze zhoubných novotvarů bez C44 3,3 % 1,2 % 2,2 % Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) patří k méně častým novotvarům u osob žijících v Kraji k , s tímto onemocněním nebo jeho historií žilo celkem 398 osob.

25 Prevalence zhoubných novotvarů v Kraji podle pohlaví k Muži Kraj Počet žijících mužů s onemocněním nebo jeho historií na mužů Ženy Kraj Počet žijících žen s onemocněním nebo jeho historií na žen ZN prostaty (C61) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN varlete (C62) zhoubný melanom kůže (C43) leukémie (C91 C95) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) Hodgkinův lymfom (C81) ZN hrtanu (C32) ZN štítné žlázy (C73) ZN žaludku (C16) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) ZN slinivky břišní (C25) mnohočetný myelom (C90) ZN jícnu (C15) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ostatní zhoubné novotvary 351,1 277,7 228,3 252,3 191,9 185,4 181,7 216,6 115,3 87,1 109,8 133,3 107,8 107,1 95,6 107,0 62,8 53,7 56,5 66,3 43,8 47,3 43,4 52,4 32,0 33,5 27,6 29,1 22,5 18,6 22,5 21,5 15,0 15,5 9,1 11,0 7,9 10,5 141,4 122,9 656,0 596, ,5 966,1 ZN prsu (C50) ZN dělohy (C54, C55) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) zhoubný melanom kůže (C43) ZN hrdla děložního (C53) ZN ledviny (C64) ZN štítné žlázy (C73) ZN vaječníku (C56) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) leukémie (C91 C95) ZN močového měchýře (C67) Hodgkinův lymfom (C81) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN žaludku (C16) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) mnohočetný myelom (C90) ZN slinivky břišní (C25) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN hrtanu (C32) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN jícnu (C15) ostatní zhoubné novotvary 520,6 477,0 473,9 445,7 250,8 258,6 211,8 328,4 200,2 171,4 186,1 205,5 172,1 176,7 102,4 108,0 77,5 66,2 60,0 94,6 55,3 51,5 46,7 75,0 44,4 57,0 31,5 42,5 31,5 29,6 27,6 27,1 21,4 20,4 20,2 18,7 16,4 16,9 9,7 10,1 5,5 5,5 2,7 3,4 145,2 145, ,3 1419,9 ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) patří mezi méně časté novotvary mezi osobami žijícími k v Kraji i v ČR celkem. Prevalence této diagnózy je v Kraji ve srovnání s celou ČR nižší u mužů (109 na mužů, v ČR 133) i u žen (47 na žen, v ČR 75).

26 Počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií na osob Vývoj prevalence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ,7 78,0 Kraj Rozsah hodnot krajů Rok Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k daného roku) průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) setrvale mírně roste. Hodnoty prevalence v Kraji jsou dlouhodobě nižší než v celé České republice. K žilo v Kraji 398 osob s tímto onemocněním, což je 78,0 na osob (v ČR osob s onemocněním, 103,7 na osob).

27 Prevalence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) k Počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií na osob v krajích SO CH KAR v okresech TC DO KV PLZ CV KT PJ MO LN RA PS RO PM UST UL TP ST PT BE LT KD PB PI CK PHA DC PZ STC JHC ME PH CB CL TA PY BN LIB LI MB KO PE JH JN NB KH SM JC HB HRA VYS JI HK PU TU CR TR PAR NA ZR ZN RK UO SY JHM BK BI BM BV SU VY JE PV HO OLO OC BR PR KM ZL UH ZLI OP MSK NJ VS > 130,0 110,0 130,0 90,1 110,0 90,0 OV KI FM Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Moravskoslezský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Kraj Počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií na osob ,2 80,9 78,0 108,2 105,6 105,5 103,7 99,9 99,6 97,0 96,5 117,1 115,8 131,4 146,0 Prevalence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) byla k v Kraji nejnižší v celé České republice. V Kraji žilo 398 osob s tímto onemocněním, což je 78,0 na osob (v ČR osob s onemocněním, 103,7 na osob).

28 Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) VÝSLEDKY LÉČBY PŘEŽITÍ - 5LETÉ RELATIVNÍ PŘEŽITÍ NA POPULAČNÍ ÚROVNI Relativní přežití je poměr celkového přežití a tzv. očekávaného přežití, které vyjadřuje mortalitu v obecné populaci odpovídající sledované skupině pacientů věkem a pohlavím. Cílem výpočtu je odfiltrovat mortalitu spojenou s dalšími diagnózami. Relativní přežití ukazuje, o kolik je přežití pacientů s onemocněním horší, než v obecné populaci.

29 5leté relativní přežití 5leté relativní přežití pacientů se zhoubnými novotvary v ČR a v Kraji Analýza periody , všichni pacienti s diagnostikovaným onemocněním %% %% %% %% ZN štítné žlázy (C73) ZN štítné žlázy (C73) ZN varlete (C62) ZN varlete (C62) ZN prostaty (C61) ZN prostaty (C61) ZN prsu (C50) u žen ZN prsu (C50) u žen zhoubný melanom kůže (C43) zhoubný melanom kůže (C43) ZN dělohy (C54, C55) ZN dělohy (C54, C55) ZN ledviny (C64) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN močového měchýře (C67) ZN hrdla děložního (C53) ZN hrdla děložního (C53) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN hrtanu (C32) ZN hrtanu (C32) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN vaječníku (C56) ZN vaječníku (C56) ZN žaludku (C16) ZN žaludku (C16) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN jícnu (C15) %% %% %% %% %% %% 0 0 %% 95% interval spolehlivosti ČR Kraj ZN jícnu (C15) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN slinivky břišní (C25) ZN slinivky břišní (C25) Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) patří k diagnózám s celkově nejnižšími hodnotami 5letého relativního přežití. Jedním z hlavních důvodů je vysoký podíl pokročilých stadií 3 a 4 mezi nově diagnostikovanými onemocněními. Přežití pacientů v Kraji je srovnatelné s přežitím v celé ČR. Pozn.: Relativní přežití je poměr celkového přežití a tzv. očekávaného přežití, které vyjadřuje mortalitu v obecné populaci odpovídající sledované skupině pacientů věkem a pohlavím. Cílem výpočtu je odfiltrovat mortalitu spojenou s dalšími diagnózami. Relativní přežití ukazuje, o kolik je přežití pacientů s onemocněním horší, než v obecné populaci.

30 5leté relativní přežití 5leté relativní přežití pacientů se zhoubnými novotvary v ČR podle stadií Analýza periody , všichni léčení pacienti 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ZN štítné žlázy (C73) ZN varlete (C62) ZN prostaty (C61) ZN prsu (C50) u žen zhoubný melanom kůže (C43) ZN dělohy (C54, C55) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN hrdla děložního (C53) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) ZN hrtanu (C32) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN vaječníku (C56) ZN žaludku (C16) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN jícnu (C15) ZN slinivky břišní (C25) Léčení pacienti celkem Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) patří k diagnózám s celkově nejnižšími hodnotami 5letého relativního přežití u léčených pacientů. Jedním z hlavních důvodů je vysoký podíl pokročilých stadií 3 a 4 mezi nově diagnostikovanými onemocněními, kdy stadium 4 dosahuje 5letého relativního přežití pouze 2,8 % a stadium 3 10,9 %, zatímco stadium 2 30,5 % a stadium 1 60,6 %. Pozn.: Relativní přežití je poměr celkového přežití a tzv. očekávaného přežití, které vyjadřuje mortalitu v obecné populaci odpovídající sledované skupině pacientů věkem a pohlavím. Cílem výpočtu je odfiltrovat mortalitu spojenou s dalšími diagnózami. Relativní přežití ukazuje, o kolik je přežití pacientů s onemocněním horší, než v obecné populaci.

31 5leté relativní přežití 5leté relativní přežití pacientů se ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v ČR Všichni léčení pacienti 100 % 90 % 80 % (analýza periody) (analýza periody) (analýza periody) (kohortní analýza) (kohortní analýza) 70 % 60 % 5leté relativní přežití léčených pacientů 50 % 40 % 30 % (kohortní analýza) (kohortní analýza) (analýza periody) (analýza periody) (analýza periody) Stadium 1 23,1 % 33,5 % 42,5 % 50,8 % 60,6 % Stadium 2 9,3 % 16,0 % 20,9 % 24,8 % 30,5 % 20 % Stadium 3 6,0 % 8,4 % 8,3 % 9,0 % 10,9 % 10 % Stadium 4 1,9 % 2,0 % 2,3 % 2,7 % 2,8 % 0 % Všichni pacienti Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Všichni pacienti 9,0 % 10,7 % 11,5 % 13,0 % 14,8 % 5leté relativní přežití se u léčených pacientů se ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v čase stále zlepšuje, především u pacientů diagnostikovaných ve stadiích 1 a 2. Pouze nepatrné zlepšení je zaznamenáno u stadia 3 a téměř žádné u stadia 4. Jednoznačným závěrem z těchto zjištění je potřeba včasného záchytu onemocnění pro zajištění dobré prognózy a úspěšné léčby pacientů s tímto onemocněním. Pozn.: Relativní přežití je poměr celkového přežití a tzv. očekávaného přežití, které vyjadřuje mortalitu v obecné populaci odpovídající sledované skupině pacientů věkem a pohlavím. Cílem výpočtu je odfiltrovat mortalitu spojenou s dalšími diagnózami. Relativní přežití ukazuje, o kolik je přežití pacientů s onemocněním horší, než v obecné populaci.

32 5leté relativní přežití 5leté relativní přežití 5leté relativní přežití pacientů se ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Analýza periody , všichni léčení pacienti 100 % 100 % Kraj 90 % 80 % 70 % 90 % 80 % 70 % 95% interval spolehlivosti 5leté relativní přežití 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % Všichni pacienti Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 0 % Všichni pacienti Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 5leté relativní přežití léčených pacientů Všichni pacienti Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Kraj 10,5 % 59,6 % 19,0 % 9,7 % 1,7 % 14,8 % 60,6 % 30,5 % 10,9 % 2,8 % 5leté relativní přežití u léčených pacientů se ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) je v období v Kraji srovnatelné s hodnotami v celé ČR. Pozn.: Relativní přežití je poměr celkového přežití a tzv. očekávaného přežití, které vyjadřuje mortalitu v obecné populaci odpovídající sledované skupině pacientů věkem a pohlavím. Cílem výpočtu je odfiltrovat mortalitu spojenou s dalšími diagnózami. Relativní přežití ukazuje, o kolik je přežití pacientů s onemocněním horší, než v obecné populaci.

33 Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) SHRNUTÍ - KRAJ VYSOČINA

34 Shrnutí epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) pro Kraj INCIDENCE Zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) byly v letech třetím nejčastěji nově diagnostikovaným zhoubným novotvarem (neuvažujeme-li ne-melanomové kožní ZN) u mužů v České republice celkem i v Kraji. U žen byly na 5. místě v Kraji a na 3. místě v ČR. Incidence této diagnózy je v Kraji nižší než v celé ČR u mužů (78,7 na mužů, v ČR 86,6) a výrazněji i u žen (24,5 na žen, v ČR 38,0). Celková incidence je dlouhodobě stabilizovaná či mírně rostoucí v České republice i v Kraji. Hodnoty incidence v Kraji jsou dlouhodobě nižší než hodnoty celé České republiky. V roce 2014 bylo v Kraji nově diagnostikováno 230 onemocnění, což je 45,1 na osob (v ČR onemocnění, 59,5 na osob). Incidence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) je u mužů dlouhodobě mírně klesající v České republice celkem i v Kraji. U žen pozorujeme opačný trend, tedy setrvale rostoucí incidenci. V období byl střední věk u nově nemocných se ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) 68 let v ČR i v Kraji, 50 % pacientů je v ČR ve věku let, stejně i v Kraji. Kraj patří v letech mezi kraje s nižším podílem nově zjištěných onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v časných stadiích 1 a 2 (14 %, celá ČR 16 %), pokročilá onemocnění (stadia 3 a 4) tvoří v Kraji 78 % onemocnění (v celé ČR 74 %). MORTALITA ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) byly v letech nejčastější příčinou úmrtí mezi zhoubnými novotvary u mužů v Kraji i v celé ČR. U žen je toto onemocnění v Kraji na třetím místě, v ČR na prvním. Mortalita na tuto diagnózu je v Kraji nižší než v celé ČR u mužů (72,4 na mužů, v ČR 74,0) a výrazněji i u žen (20,8 na žen, v ČR 31,2). Diagnózy C33, C34 se podílely na 4,7 % všech úmrtí v populaci (7,0 % u mužů, 2,2 % u žen) v Kraji a na 4,1 % všech úmrtí v populaci (7,0 % u mužů, 3,1 % u žen). Mortalita je dlouhodobě stabilizovaná či mírně klesá v České republice i v Kraji. Hodnoty mortality v Kraji jsou dlouhodobě nižší než v celé České republice. V roce 2014 v Kraji zemřelo na ZN průdušnice, průdušky a plíce 198 osob, což je 38,8 na osob (v ČR úmrtí, 50,0 na osob). PREVALENCE ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) patří mezi méně časté novotvary mezi osobami žijícími k v Kraji i v ČR celkem. Prevalence této diagnózy je v Kraji ve srovnání s celou ČR nižší u mužů (109 na mužů, v ČR 133) i u žen (47 na žen, v ČR 75). Prevalence tohoto onemocnění setrvale mírně roste. Hodnoty prevalence v Kraji jsou dlouhodobě nižší než v celé České republice, k byla prevalence v Kraji nejnižší mezi kraji v ČR.

35 Přehled epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) pro Kraj Kraj Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem INCIDENCE ( ) 1) Průměrný počet ročně Počet na osob 78,7 24,5 51,4 86,6 38,0 61,9 Poměr výskytu muži : ženy 3,2 : 1 2,3 : 1 Střední věk medián ( kvantil) 68 (62-75) 68 (62-75) MORTALITA ( ) 2) Průměrný počet ročně Počet na osob 72,4 20,8 46,4 74,0 31,2 52,2 PREVALENCE (k ) 1) Absolutní počet Počet na osob 109,8 46,7 78,0 133,3 75,0 103,7 Zdroj: 1) Národní onkologický registr, ÚZIS ČR; 2) Český statistický úřad

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí

Hlášené případy pohlavních nemocí Hlášené případy pohlavních nemocí Okres Zpracoval: Hlášené případy pohlavních nemocí (A5-A55): Shrnutí Definice: Hlášené případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Zpracoval: Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel

Více

Mortalita onemocnění jater (K70 K77)

Mortalita onemocnění jater (K70 K77) Mortalita onemocnění jater (K7 K77) Zpracoval: Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Zpracoval: Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Narození a zemřelí do 1 roku věku

Narození a zemřelí do 1 roku věku Narození a zemřelí do 1 roku věku Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datový report do konce roku 2016 O. Ngo,

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Ukazatele potratovosti

Ukazatele potratovosti Ukazatele potratovosti Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Dopady programového období regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů PAVEL ZDRAŽIL, PETRA A PPLOVÁ

Dopady programového období regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů PAVEL ZDRAŽIL, PETRA A PPLOVÁ Dopady programového období 2007-2013 regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů PAVEL ZDRAŽIL, PETRA A PPLOVÁ X X. M E Z I N Á R O D N Í K O L O K V I U M O R E G I O N Á L N Í C H V Ě D Á C

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Regionální a mezinárodní zpravodajství NZIS Onkologická péče v Kraji a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

PATIENT CENTERED CANCER CARE

PATIENT CENTERED CANCER CARE Projekt INTENT PREVON 2018 I Workshop ipaac PRAHA 14.11.2018 Marek Svoboda I MOÚ Brno PATIENT CENTERED CANCER CARE Hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra - model zaměřený na pacienta

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v a ČR Ostrava, 2.12.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Souhrn informací o nádorech trávicího traktu a karcinomu tlustého

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 2000 2014 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 2014 Česká republika Kolorektální karcinom v ČR: výzva pro celou společnost Tragická

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Krejčí

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková

Více

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák Financování vodárenské infrastruktury Ing. Oldřich Vlasák Obsah 1. Základní charakteristiky vodárenství v ČR 2. Regulace a legislativní rámec 3. Modely provozování infrastruktury 4. Zdroje financování

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M.,

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2015 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2015 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zem elí 2015 health statistics health statistics ÚZIS R 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky R 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX 60 www.uzis.cz

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková R.,

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2011

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 8. 2012 35 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2011 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zemřelí 2016 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zemřelí 2016 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Zemřelí 2016 health statistics health statistics ÚZIS ČR 2017 Zemřelí 2016 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2002 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více