PUTOVÁNÍ ZA PETROVICKÝM ZNAKEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUTOVÁNÍ ZA PETROVICKÝM ZNAKEM"

Transkript

1 Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PUTOVÁNÍ ZA PETROVICKÝM ZNAKEM Štěpánka Grunová Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova Moravský Krumlov

2 Obsah: 1. Úvod Seznámení s Petrovicemi Petrovický znak... 3 a) Historie starého znaku... 3 b) Nový znak Jak jsem při práci postupovala Projektový den v Petrovicích Závěr Použité prameny a literatura Přílohy... 8 a) Znaky a jejich jednotlivé části... 8 b) Mapka znaků v obci... 9 c) Různá vyobrazení starého znaku na obecních pamětihodnostech d) Obrázky, výstřižky a fotografie související s novým znakem e) Anketa f) Testík na znaky g) Pracovní listy h) Zpracování výsledků

3 1. Úvod Mým domovem je malebná jihomoravská vesnice Petrovice. S radostí jsem tedy uvítala téma písemné práce pro celostátní kolo letošního ročníku dějepisné olympiády: Znak místa, kde jsem doma. Dlouho jsem přemýšlela, jak toto téma smysluplně zpracovat. Nápadů bylo mnoho a nakonec zvítězil plán uspořádat pro své spolužáky Projektový den přímo v mém bydlišti. S pomocí několika obětavých lidí se mi podařilo tento nápad zrealizovat. Během přípravných prací jsem si znovu uvědomila, jak je naše obec krásná a jsem ráda, že ji mohu tímto způsobem představit i vám. 2. Seznámení s Petrovicemi Pro lepší pochopení mé práce a atributů petrovického znaku jsem se rozhodla přiblížit alespoň krátce historii obce. Petrovice jsou nevelká vinařská obec, ležící asi 7 km jižně od Moravského Krumlova. Její katastr zabírá plochu 372 ha a v současné době zde žije asi 360 obyvatel. Kraj kolem Petrovic byl osídlen už v pravěku. První písemná zmínka je z roku 1253, První písemná zmínka je z roku 1253, petrovický farář Bohumír je zmíněn jako svědek při svěcení kostela v obci Trstěnice. V průběhu věků Petrovice vlastnilo více majitelů, například řád templářů, páni z Pernštejna, z Kravař, z Lipé, rod Lichtenštejnů... Staletou tradici má v historii obce vinařství. Petrovice v minulosti obdržely dokonce viničné neboli horenské právo a další privilegia související s pěstováním vinné révy (například hrdelní právo a právo výročního trhu). Díky tomu kdysi měly některé rysy městečka. Dominantou Petrovic je kostel Povýšení svatého kříže. Nachází se zde také došková chalupa, která se v současné době opravuje a bude v ní umístěno obecní muzeum. Významné kulturní památky jsou taky boží muka z první poloviny 19. století a kamenný jetelový kříž z 18. století. Udržuje se zde také mnoho zajímavých lidových zvyků, které jsou často staré stovky let. Některé souvisí s křesťanstvím (například hrkání o Velikonocích), ale jiné pocházejí z pohanských dob (třeba smrtolka obdoba vynášení Morany ). Velké množství tradic také souvisí se zemědělstvím a vinařstvím ( Hody, Vinobraní...). Nachází se zde také kulturní dům, fotbalové a nohejbalové hřiště, obecní knihovna, vinárna a v současné době se zde buduje dětské hřiště. 3. Znak Petrovic a) Historie starého znaku Ačkoliv první písemná zmínka o Petrovicích pochází ze 13. století, nejstarší dochovaná pečeť je až z doby vlády Marie Terezie. V průběhu příprav tereziánského katastru museli rychtář, starší a přísežní všech obcí monarchie podpisy a obecní pečetí stvrdit pravdivost údajů o polnostech. A právě odtud pochází nejstarší petrovická pečeť (přesněji z roku 1749). Na pečeti je nápis INS. PETROWITZE. V. KRUMLOVA, v horní části je žalud s dvěma dubovými listy a v dolní Svatopetrský klíč (fotografie viz příloha). V současné době by se její originální otisk měl nacházet v rektifikačních aktech ve fondu D 2 č. 134 a její odlitek ve Sbírce typářů, razítek, odlitků a ústřižků s pečetěmi ve fondu G 125 v Moravském zemském archivu v Brně. Tyto fondy jsou sice přístupné veřejnosti, ale pouze s platným občanským průkazem (tj. od patnácti let), takže jsem se k nim bohužel nemohla dostat. Na konci 19. století se místo pečetí začala používat razítka obce, na kterých se znak Petrovic objevil rovněž (viz příloha). V průběhu času se razítek vystřídalo několik, motiv zůstal stejný. Obecní znak se na razítku obce přestal používat v roce 1945 a byl vyměněn za státní. Poté se objevuje pouze na letecké 3

4 pohlednici Petrovic z roku 1997 a na rukopisu z dějin obce Petrovice z roku 1999, ale jako obecní symbol se už nikdy nepoužíval. Další významná památka související s obecními symboly Petrovic jsou dva postavníky se znaky Petrovic a sousedních obcí Lesonic a Dobelic (patří totiž do stejné farnosti). Postavníky jsou vysoké asi 2 m. Jsou vyrobeny ze dřeva. Hlavice, na které jsou znaky, je tříboká (na každé straně je jeden znak) a její boky jsou zdobeny listy. Znak Petrovic má stejné motivy jako znak na pečeti, ale je barevný. Modré pozadí je rozděleno na poloviny zlatým pásem a v horní části se nacházejí zelené dubové listy a zlatý žalud, klíč v dolní části je stejné barvy. V roce 1894 je u řezbáře Jana Boháče nechal vyrobit petrovický farář František Mikan. Nepodařilo se mi dohledat, k čemu přesně postavníky sloužily, pravděpodobně k nošení kříže či svíce při procesích nebo při průvodu slavnosti božího těla. V kostelních lavicích byly vystaveny do konce 60. let minulého století. V současnosti se i přesto že jsou památkově chráněné nacházejí v úklidové místnosti v kostele. A co znamenají symboly, které se ve znaku objevují? S určitostí můžeme tvrdit, že klíč ve znaku symbolizuje svatého Petra je to tzv. mluvící znamení. Jméno obce Petrovice pravděpodobně vzniklo od zasvěcení zdejšího kostela (nynější kostel je poměrně mladý, dříve zde stával jiný, který mohl být zasvěcen sv. Petrovi) nebo se zakladatel obce jmenoval Petr. Větší problém ovšem představují dubové listy a žalud. Možná se kdysi mezi Petrovicemi a sousední obcí Dobelice rozkládal dubový les, který dal obci Dobelice (dříve Dubelice) její jméno a Petrovicím symbol do znaku. To je ovšem jenom domněnka. b) Nový znak Obec Petrovice nevlastnila více než 50 let žádný znak. Kolem roku 2000 zastupitelstvo obce začalo uvažovat o vytvoření nového znaku a požádalo heraldika Miroslava Pavlů o návrh. Návrh pana Pavlů byl schválen jak zastupiteli Petrovic, tak i Heraldickou komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nový znak a prapor byl Petrovicím udělen 3. prosince 2004, v Praze ho převzal tehdejší starosta Bohumír Vespalec. O rok později se v Petrovicích konaly velké slavnosti (750 let od první zmínky a 100 let hasičů). U té příležitosti navštívil Petrovice dokonce i brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který ve zdejším kostele požehnal obecní znak i vlajku. Petrováci jsou na svůj nový znak velmi hrdí. Objevuje se na všech důležitých budovách (knihovna, kulturní dům, obřadní místnost na obecním úřadě, hřiště, informační panel na autobusové zastávce, hasičská zbrojnice a na všech třech cestách, co vedou do Petrovic viz mapka v přílohách). Obecní znak se také objevuje na zápisech zastupitelstva, na obecním zpravodaji, na dokladech o zaplacení platby vývozu odpadu, které se nalepují na popelnice, na reklamních předmětech obce, na šále fanklubu petrovického fotbalového týmu, na kronice a pamětní knize, ve znaku petrovických hasičů, na petrovickém zpravodaji atd. Dominantou petrovického znaku je gotický templářský kříž v podobě klíče. Klíč je vlastně jediný symbol, který zde zbyl ze starého znaku. Význam má stejný atribut svatého Petra. Gotický templářský kříž odkazuje na minulost obce, která ve 14. století patřila rytířskému řádu Templářů a na patrocinium zdejšího kostela (Povýšení svatého kříže). Jeho barva je stříbrná. Tento kříž obtáčí zlatě zbarvená ratolest vinné révy, což představuje vinařskou tradici Petrovic. Zelené pozadí znaku symbolizuje zemědělství. Petrovice mají také vlajku, na které je stejný motiv jako na znaku, pouze na obou bocích jsou stříbrné pruhy. Oficiální znak Petrovic se mi po grafické stránce velmi líbí a myslím si, že se k naší obci hodí. Osobně se ale přikláním spíš k názoru, že s vytvořením úplně nového znaku se stírá kulturní 4

5 dědictví, které v sobě nese znak původní a asi bych preferovala spíše ponechání (s mírnou úpravou) znaku starého. 4. Jak jsem při práci postupovala... Díky tomu, že je téma letošní práce docela jednoznačné, hned jsem věděla, o čem přibližně budu psát. Rodiče se ve volném čase věnují regionální historii, takže jsem doma našla knihy Znaky a Pečeti jihomoravských měst a městeček a Vlastivěda Moravská: Moravskokrumlovský okres, brožuru Petrovice, kapitoly z dějin obce a Vlastivědný sborník: Jižní Morava. Našla jsem rovněž fotky petrovické pečetě, výstřižky z novin, otisky razítek obce a titulní stranu vzpomínek místní pamětnice paní Věry Fialové o Petrovicích, na které je vyobrazen starý znak (viz příloha). Všechny materiály jsem si prostudovala, podstatnou část z nich jsem si naskenovala. Velmi mě podpořil pan učitel Mgr. Petr Eckl, který mi pomohl zařídit Projektový den a kdykoliv jsem s něčím potřebovala poradit, mohla jsem za ním zajít. Také se mi podařilo navázat spolupráci se současnou starostkou a kronikářkou Petrovic Irenou Záviškovou, která mi velmi pomohla, jak s projektovým dnem v Petrovicích, tak s teoretickou částí mojí práce. Také mi poskytla k nahlédnutí a oskenování staré a nové kroniky Petrovic, pamětní knihu, razítko obce a darování reklamních předmětů a pamětních listů obce jako cen za vyplňování pracovních listů. Rovněž se mi podařilo kontaktovat pana kaplana Pavla Krče a petrovického kostelníka Jakuba Ondráčka, kteří mi dovolili si v kostele prohlédnout a nafotit postavníky a dokonce si tam zajít se třídou v rámci Projektového dne. Zajímalo mě, jaké povědomí mají o našem znaku obyvatelé Petrovic, takže jsem vytvořila krátkou anketu a deset kusů jsem rozdala různým rodinám, žijícím v Petrovicích. Při výběru jsem se snažila vybrat rodiny s rozdílnou věkovou kategorií, aby byl výzkum co nejpřesnější (další informace k anketě naleznete v příloze). Velmi významnou část mé práce tvoří pracovní list, určený pro moje spolužáky. Také jsem vytvořila krátký Testík na znaky, abych ověřila jejich všeobecné znalosti o heraldice. Při tvorbě jsem se snažila, aby spolužáky bavil. Pracovní list je poměrně obsáhlý (6 stránek), protože Projektový den v Petrovicích trval poměrně dlouhou dobu celé dopoledne. Také jsem ho nedělala příliš lehký. Všechny informace, které měli za úkol zpracovat, jsem však někdy (buďto, když jsem měla prezentaci ve třídě nebo až v Petrovicích) zmínila nebo si je měli možnost je vyhledat, takže to všichni vesměs zvládli (fotografie a více informací v příloze). 5. Projektový den Putování za znakem Petrovic Dne 9. května 2014 se v Petrovicích konal Projektový den Putování za znakem Petrovic. Naše třída za doprovodu pana učitele Mgr. Petra Eckla a naší třídní učitelky PhDr. Lenky Faltýnkové přijela do Petrovic ve čtvrt na devět a na zastávce na nás čekala paní starostka, která nám povyprávěla něco málo o historii obce. Žáci se rozdělili na skupinky po třech, ve kterých společně vyplňovali pracovní list. U autobusové zastávky je také umístěn informační panel o historii obce, podle kterého si spolužáci vyplnili křížovku. Poté následovala dlouhá procházka po Petrovicích. Naším cílem bylo najít co nejvíce míst, na kterých je petrovický znak. U každé významné budovy (u kulturního domu, hřiště, knihovny a hasičské zbrojnice) se znakem jsem spolužákům sdělila něco o její historii, případně nějaké další zajímavosti s ní spojené. Celá procházka trvala asi hodinu a půl. 5

6 Dalším bodem programu byla prohlídka kostela Povýšení svatého Kříže. Pan kostelník nám zde také nachystal postavníky se znaky obcí, takže jsme si je mohli prohlédnout. Při té příležitosti jsem spolužákům také řekla něco o historii kostela a o postavnících. Hned po prohlídce měli spolužáci možnost si něco malého koupit v místním obchodě. Potom jsme šli do petrovické doškové chalupy. Paní starostka nám vysvětlila, jak a proč ji opravujeme a také nám řekla něco o její historii. Právě se v ní rekonstruovalo, ale i přesto se všem tato usedlost velmi líbila. A pak už následoval poslední bod programu. Návštěva obecního úřadu, spojená se svačinou. Na obecním úřadě bylo také k dispozici 5 výtisků brožury o Petrovicích (ve kterých si spolužáci mohli najít poslední informace do pracovního listu), stará a nová kronika Petrovic a další zajímavé věci, na kterých se objevuje znak obce. Všichni také dostali leteckou pohlednici obce se starým znakem, na kterou si mohli natisknout razítko obce a kapesní kalendář s obrázkem z obce. Žáci zde měli také dost času k vlastnímu návrhu znaku Petrovic. Potom už jen zbývalo rozloučit se s paní starostkou i s Petrovicemi a už jsme pospíchali na autobus. Ve škole se v úterý 13. května konalo vyhlášení nejlepších řešitelů. Vítězky obdržely kšiltovku se znakem Petrovic, odměna pro druhé místo byl odznáček se znakem a ti, kteří byli na třetím, dostali bonbóny. A ohlasy ve třídě? Všem se prý u nás v Petrovicích moc líbilo Závěr Když jsem se seznámila s tématem letošní práce, myslela jsem si, že psát o znaku bude nudné a nezáživné. Už během přípravy podkladů jsem ale zjistila, že petrovický znak má velice zajímavou a bohatou historii a v současnosti hraje opravdu důležitou roli v životě obce. Překvapilo mě, že je v obci, jak se říká, na každém kroku. Roky jsem kolem něho chodila a nikdy jsem si ho nevšimla. Psaní práce mě opravdu bavilo, nejvíce jsem si užila vytváření pracovního listu a spolupráci s mojí třídou. Bylo zde také mnoho lidí, kteří mi nabídli pomocnou ruku a bez nichž bych opravdu tak velkou akci jako je Projektový den rozhodně zorganizovat nemohla. Chtěla bych zde jmenovat pana učitele Mgr. Petra Eckla, naši úžasnou paní starostku a kronikářku obce Irenu Záviškovou, paní učitelku Mgr. Danu Růžičkovou za jazykovou korekturu, paní učitelku PhDr. Lenku Faltýnkovou za dozor při akci a umožnění prezentovat moji práci v jedné hodině českého jazyka spolužákům, pana učitele Petra Závišku za pomoc s grafickou úpravou práce, pana Bohumíra Vespalce (bývalého starostu obce) za poskytnutí informací a fotografií o předávání nového znaku. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat i své skvělé třídě, za to, že se velmi aktivně zapojila v Projektovém dnu a celkově mě moc podpořila. Také jsem velmi vděčná svým rodičům za poskytnutí podkladů k práci a za celkovou podporu. 6

7 7. Použité prameny a literatura: Dřímal, J. - Štarha, I. a kolektiv: Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček. Nakladatelství Blok, Brno Haňák, V.: Vlastivěda moravská. Moravsko-Krumlovský okres, Musejní spolek, Brno Fialová, V.: Rukopis Obec Petrovice. Kolem roku Fialová, V. Gruna, B. Grunová, E.: Kapitoly z dějin obce Petrovice u Moravského Krumlova. Obec Petrovice Schovanec, J.: Rukopis Z dějin obce Petrovice Štarha, I.: Nové znaky a vlajky měst a obcí, Jižní Morava 41, sv. 44, s Klučina, P.: České země za Jiřího z Poděbrad a Jagellovců. Albatros, Praha 1994 Elektronické zdroje: Obecní stránky Petrovic [cit ] Internetová encyklopedie Wikipedie [cit ] 7

8 8. Přílohy a) Znaky a jejich jednotlivé časti Zdůvodnění jednotlivých částí znaku najdete v teoretické části mé práce. Nový znak Templářský gotický kříž Zelená barva Vinná réva Svatopetrský Klíč Starý znak Žalud Dubový list Svatopetrský Klíč 8

9 b) Mapka znaků v obci Do mapky jsem zaznamenala všechna místa, kde se v současné době v obci nachází znak:

10 1. Značka na začátku obce u silnice do Znojma. Foto: vlastní 2. Značka na začátku obce u silnice do Miroslavi. Foto: vlastní 3. Značka na začátku obce u silnice do Moravského Krumlova. Foto: vlastní 10

11 4. Znak obce na fotbalovém hřišti. Foto: vlastní 5. Znak obce na hasičské zbrojnici. Foto: vlastní 6. Znak obce na kulturním domě. Foto: vlastní 7. 11

12 Znak na informační tabuli o historii obce na autobusové zastávce. Foto: vlastní 8. Znak v obřadní síni na obecním úřadě (v pravém horním rohu). Foto: vlastní 9. Znak obce na místní knihovně. Foto: vlastní 12

13 c) Různá vyobrazení starého znaku na obecních pamětihodnostech Titulní strana obecní kroniky z roku 1924 Titulní strana rukopisu Obec Petrovice Poskytnu Irenou Záviškovou petrovické rodačky, pamětnice Věry Fialové ( ). Poskytnuto Evou Grunovou Titulní strana rukopisu Z dějin obce Petrovice, který napsal bývalý petrovický kronikář Jan Schovanec, Poskytnuto Irenou Záviškovou Otisky obecních razítek Poskytnuto Irenou Záviškovou 13

14 Já s oběma postavníky. Foto: Petr Eckl Detail hlavic postavníků. Foto: vlastní 14

15 Odlitek nejstarší petrovické pečeti. Foto: Eva Grunová Letecká pohlednice Petrovic, na které se objevuje starý znak (1997. Poskytnuto Irenou Záviškovou 15

16 d) Obrázky, výstřižky z novin a fotky související s novým znakem Starosta Petrovic Bohumír Vespalec při slavnostním udílení nového petrovického znaku předsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem a místopředsedou Janem Kasalem, 3. prosince Foto: O. Sobol, poskytnuto Bohumírem Vespalcem. Tehdejší petrovický starosta Bohumír Vespalec s velitelem SDH Petrovice Zdeňkem Sedláčkem při slavnosti svěcení znaku a vlajky Petrovic, 5. června Poskytnuto Irenou Záviškovou. 16

17 Brněnský biskup Vojtěch Cikrle při svěcení obecních symbolů Petrovic, 5. června Poskytnuto Irenou Záviškovou. Znojemsko, 14. prosince

18 Rovnost, 6. června Znojemsko, 21. června

19 Zápis o svěcení obecních symbolů v kronice obce. Poskytnuto Irenou Záviškovou. Razítka obce, která se v současné době používají. Poskytnuto Irenou Záviškovou. 19

20 Titulní strana pamětní knihy obce Petrovice Poskytnuto Irenou Záviškovou. Obecní znak na nálepce na popelnici. Foto: vlastní. Titulní strany dvou čísel petrovického zpravodaje. Poskytnuto Irenou Záviškovou. 20

21 Zdůvodnění k návrhu obecních symbolů Petrovic. Poskytnuto Irenou Záviškovou. 21

22 e) Anketa Z deseti lidí, kteří tyto ankety vyplňovali, jich bylo 5 důchodového a 5 středního věku. Odpovědi z jednotlivých anket se velmi lišily obsahově i rozsahem. Znění otázek: 1) Oficiální znak Petrovic zná asi každý občan, ale málokdo ví, že petrovický znak v minulosti vypadal úplně jinak. Dokážete ho popsat? 2) Co si myslíte o našem oficiálním znaku? Líbí se Vám? Víte, co jeho jednotlivé části představují? 3) V roce 2005 se konaly v Petrovicích velké slavnosti. Světil se znak, vydávala se brožura a oslavovalo se výročí založení obce a 100 let dobrovolných hasičů. Pamatujete si tyto slavnosti? Jak na ně vzpomínáte? Výsledky ankety: 1) Všechny atributy tedy klíč, žalud a dubové listy znali pouze 3 lidé. Další tři věděli přibližně, jak vypadal, ale některé atributy jim tak chyběly. A čtyři dotazovaní o jeho podobě nevěděli nic. 2) Tři respondenti si myslí, že by bylo lepší, kdyby se více vycházelo ze staré podoby znaku. Šesti se znak líbí. Čtyři dokázali správně popsat všechny atributy (klíč, kříž, vinná réva). Čtyřem některý z atributů chyběl a dva je nezdůvodnili. 3) Všech deset dotazovaných si na tyto slavnosti velmi dobře pamatuje. Osmi se velmi líbily. Docela mě překvapilo, že polovina respondentů při této akci nějak pomáhala s organizací. 1) Všechny atributy dobře Část atributů dobře Žádné atributy dobře 2) Znak se líbí Počet lidí, kteří si myslí, že se mělo vycházet ze starého 22

23 Všechny atributy dobře Část atributů dobře Žádné atributy dobře 3) Slavnosti se líbily Nevyjádřili se 23

24 f) Testík na znaky Ve středu 7. května jsem měla v hodině českého jazyka prezentaci, ve které jsem spolužákům sdělila něco všeobecně o znacích a o obecních symbolech Petrovic. Při této příležitosti jsem vytvořila krátký testík na znaky, abych ověřila znalosti spolužáků o heraldice. Odpovědi jsem schválně volila docela těžké, ale zároveň takové, aby je zaujaly. V době mé prezentace bylo ve třídě 26 žáků. Trochu mě překvapilo, že se mezi spolužáky nenašel nikdo, kdo by měl všechny odpovědi dobře. Čtyři správné odpovědi mělo 5 lidí. Našlo se zde také sedm lidí se třemi otázkami dobře, s dvěma správně 8, s jednou 3 a tři lidé dokonce neměli správně ani jednu z otázek. 1 dobře 2 dobře 3 dobře 4 dobře 5 dobře Testík na znaky, správné řešení: 1.a), 2.d), 3.c), 4.c) a 5.a) 24

25 Výsledky jednotlivých úkolů: 1. V prvním úkolu mělo správnou odpověď deset lidí, tedy že věda, která se zabývá studiem znaků, se nazývá heraldika. Osm lidí si ji spletlo s heroldikou, pět se znakovědou a čtyři se znakopisem. 2. V této otázce doplnila naprostá většina spolužáků (21) správnou odpověď. Všem bylo jasné, že svatý Bartoloměj ve znaku města není, jen jeden si spletl krumlovský zámek s věží ve znaku a pět si myslelo, že erb ve znaku patří rodu Lichtenšteinů. 3. Třetí otázka dělala spolužákům největší problém. Pouze pět správně vyplnilo, že je to polepšení znaku, šest si myslelo, že správně je vylepšení znaku, dva, že vylepšení a většina (tedy 14) doplnila znakovou odměnu. 4. Ve čtvrtém úkolu deset lidí určilo Přemysla Otakara II. jako prvního vlastníka erbu v českých zemích, což bylo správně. Sedm lidí tiplo Karla IV. a deset Svatého Václava. Všem bylo jasné, že Ferdinand první vlastníkem prvního erbu u nás nebyl. 5. Tahle otázka vesměs nedělala spolužákům problém. Sedmnáct z nich správně doplnilo, že ve znaku cechu lékárníku byl hmoždíř. Pět si myslelo, že to byl teploměr, dva, že pinzeta a dva, že znak neměli. Tabulka výsledků: Úkol č. 1 Úkol č. 2 Úkol č. 3 Úkol č. 4 Úkol č. 5 a) b) c) d)

26 g) Pracovní listy Nevyplněný: 26

27 27

28 28

29 Správné odpovědi: 29

30 30

31 31

32 Příklad vyplněného pracovního listu: 32

33 33

34 34

35 h) Zpracování výsledků Při vytváření pracovního listu jsem se snažila, aby spolužáky zaujal, ale zároveň aby při jeho vypracovávání museli přemýšlet, tedy zapojit hlavu. První otázka byla zaměřená všeobecně o znacích, druhá obsahovala několik znaků z našeho regionu, které měli spolužáci za úkol poznat. Třetí otázku tvořila křížovka. Ve čtvrté dostali žáci za úkol poznat podle obrázků tradice. V páté otázce měli vybrat ano nebo ne, škrtnout špatnou odpověď a opravit ji. Abych trochu pracovní list oživila, jako šestou otázku jsem vybrala přesmyčky. Další byla zaměřena na význam jednotlivých atributů znaku a. Nejdůležitější sedmá otázka obsahovala mapku, do které se měly zaznačit znaky v obci a významné budovy. Devátá poukazovala na vinařskou tradici obce. A konečně, v desáté mohli spolužáci popustit uzdy své fantazii a navrhnout vlastní znak Petrovic. Skupin bylo osm, šest po třech dětech a dvě po dvou. Výsledky pracovních listů: 1) S první otázkou většinou neměli problém. Všichni věděli, že znaky slouží k reprezentaci nebo identifikaci. Druhou měli všichni vesměs taky správně, pouze jedna skupinka získala 0,5 bodu, ostatní 1. Naproti tomu třetí otázku měla správně pouze 1 skupinka. 2) Tento úkol zvládli skoro všichni. Plný počet bodů (tedy 6) mělo šest skupin, dvě měly 5,5 a jedna pouze 5. 3) Křížovku, kterou měli vypracovat podle informační tabule na autobusové zastávce, doplnili všichni a správnou odpověď c) vybrali všichni až na jednu skupinu. 4) Tradice doplnili správně úplně všichni. 5) Tento úkol byl docela těžký. Pouze tři skupiny dosáhly na plný počet bodů. Jedna skupina získala čtyři body, dvě získaly 2,5 bodu a další dvě 2 body. Děti často zapomínaly na škrtnutí nesprávné informace a opravení. Největší problém představovalo vyluštit postavník. 6) Většinu přesmyček spolužáci vyluštili, ale zapomněli na vysvětlení daného pojmu. Ale přece jenom se zde objevily čtyři skupiny s plným počtem bodů (5). Dva body získaly 3 skupiny, jedna 1,5 bodu a jedna 0,5 bodu. 7) Všichni zvládli všechny části znaku pojmenovat, ale ne vždy je dokázali zdůvodnit. Plný počet bodů získaly čtyři skupiny, jedna skupina měla 5 bodů, další jedna 4 a dvě pouze 2 body. 8) Celou procházku po Petrovicích měli spolužáci zaznamenávat do mapky znaky, které viděli v obci. Nejčastěji chybovali v tom, že si zapomněli udělat legendu. Plný počet bodů (20) získaly pouze dvě skupiny. Jedna skupina získala 18, další 17, další 15, další 8, další pouze 1. A jedna skupina nezískala ani jeden bod. 9) Tento úkol si mohli podle brožury o Petrovicích doplnit na obecním úřadě. Podle výsledků to byl nejtěžší úkol ze všech. Žádná skupina nezískala plný počet bodů, pouze jedné chybělo půl bodu, měli 3,5 bodů. Další skupina získala 3 body. Dvě skupiny měly 1,5 bodů a jedna 1 bod. Další tři skupiny nezískaly ani jeden. 35

36 10) Znak obce se pokusili navrhnout všechny skupiny. Některé práce byly velmi podařené, jiné mi připadaly trochu odbyté. Ale protože se všichni snažili, dala jsem jim za návrh každému 3 body. Větší problém znamenalo zdůvodnění. To měla pouze jedna skupina. Ta za něj získala 5 bodů, takže měla dohromady 8. Celkové hodnocení: Spolupráce se spolužáky se mi moc líbila. Všichni se moc snažili a za to jsem jim vděčná. Úkoly nebyly jednoduché a myslím, že si s nimi poradili opravdu dobře. Počet bodů Počet bodů v % 1. místo 69 92% 2. místo 66,5 88,6% 3. místo 63,5 84,6% 4. místo 63,5 84,6% 5. místo 49 65,3% 6. místo 37 49,3% 7. místo 36 48% 8. místo 29,5 39,3% Počet bodů v % místo 3. místo 5. místo 7. místo 36

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode. Návrh znaku a vlajky pro obec B O Š I C E autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 KVK / 6149 Pravidla českého pravopisu Jana Ptáčková P11207 ČJ + VV VZ ZS 2011 / 2012 Obsah 1. Úvod

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM. ÚSTŘEDNÍ KOLO 39. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské 2009/2010

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM. ÚSTŘEDNÍ KOLO 39. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské 2009/2010 NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM ÚSTŘEDNÍ KOLO 39. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské 2009/2010 PÍSEMNÁ PRÁCE Naučná stezka Název práce: Mohelenská hadcová

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Obsah 1. Úvodní slovo...3 2. Základní údaje... 4 3. Členové spolku ke dni registrace... 4 4. Kontaktní informace...4 5. Logo...5 6. Účel spolku...5 7. Patron spolku...5 8. Charakteristika

Více

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010 Mgr. Martin Horn SRBSKO - Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo, Gaj Krajanské spolky Matice česká, Češi jižního Banátu Základní informace o destinaci a krajanech Češi

Více

Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi)

Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi) Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi) Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant:

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 23. listopadu 2010

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 23. listopadu 2010 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 23. listopadu 2010 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, Libor Kment, Ing. Boris Fukátko, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Jan

Více

Zpráva o činnosti v roce 2012

Zpráva o činnosti v roce 2012 Zpráva o činnosti v roce 2012 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (dále jen OSOP) si v roce 2012 připomenulo páté výročí svého vzniku. Bylo založeno v roce 2007 s hlavním cílem zachránit

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

ekarolinka K tanci i poslechu

ekarolinka K tanci i poslechu PODJEŠTEDSKÝ MĚSÍČNÍK SDRUŽENÍ OBCÍ PODJEŠTĚDÍ ekarolinka Ročník XVII. Číslo 8 Srpen 2011 K tanci i poslechu Z mikroregionu Za posledních patnáct let se život v Podještědí změnil. Zejména ta kulturní část

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Gymnázium Přírodní škola Mapa výjezdů Přírodní školy

Gymnázium Přírodní škola Mapa výjezdů Přírodní školy Gymnázium Přírodní škola Mapa výjezdů Přírodní školy Autor: Šárka Vohralíková; Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Velmi bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce a konzultantovi panu učiteli Štěpánovi

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Odřepeský zpravodaj č. 1 23.12.2011

Odřepeský zpravodaj č. 1 23.12.2011 - ODŘEPESKÝ ZPRAVODAJ - ročník 1 / číslo 1 rok 2011 INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem zastupitelů naší obce a jménem pracovníků obecního úřadu popřál klidné

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

Základní škola a Mateřská škola Jaroslavice, okres Znojmo,

Základní škola a Mateřská škola Jaroslavice, okres Znojmo, Název materiálu: Vzdělávací oblast: Předmět: Vzdělání Člověk a společnost Výchova k občanství Ročník: 6. Klíčová slova: vzdělání, gramotnost, negramotnost, škola, povinná školní docházka Anotace: Prezentace

Více

Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic

Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic 1. Několik slov úvodem Zastupitelstvo obce Vilémovic se rozhodlo požádat o udělení obecních symbolů, přičemž přípravy byly zahájeny již v roce 2009 nejdříve proběhlo

Více

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu.

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Poprvé bylo hráno 7. prosince 1993. Je určeno dětem mateřských škol a mladším žákům prvního

Více

Tajenka K. Gebharta. vodní živočich R Í přírodní nádrž na vodu R A řeka v našem okolí C N T druh ryby potok se vlévá do K Ř vánoční ryby

Tajenka K. Gebharta. vodní živočich R Í přírodní nádrž na vodu R A řeka v našem okolí C N T druh ryby potok se vlévá do K Ř vánoční ryby V novém domě Z. Pavlíková Konečně jsme se přestěhovali. Krásně se tam spí a když máma čistila klec od papouška, uletěl nám. Měli jsme andulku. Byl to kluk, jmenoval se Pepa. Ještě než nám uletěl, umřel

Více

Zpravodaj obce. Pašovice. číslo 2/2015

Zpravodaj obce. Pašovice. číslo 2/2015 Zpravodaj obce Pašovice číslo 2/2015 Vážení spoluobčané, hezké vzpomínky si všichni rádi a dlouho uchováváme v paměti a často se k nim vracíme. Každý z nás však vnímá běh událostí a život trošku jinak

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Jméno a příjmení: Patrik Hajas Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Praha 2004 Expedice Tepelsko 2004 Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Alena Švarcová, Alexandra Brabcová, Jan Dernovšek, Barbora Jindrová, Kateřina

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Veřejné zasedání č. 3 / 2007

Veřejné zasedání č. 3 / 2007 Veřejné zasedání č. 3 / 2007 Dne 29.3.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. Přítomni : 9 členů p. Jozef Sliacky, p.miloš Dostalý, p. Petr

Více

Číslo: RP 3/13 Téma: Návrh cykloturistické trasy po kulturních a historických pamětihodnostech města Kutné Hory Jméno: Jakub Hanzl

Číslo: RP 3/13 Téma: Návrh cykloturistické trasy po kulturních a historických pamětihodnostech města Kutné Hory Jméno: Jakub Hanzl Číslo: RP 1/13 Téma: Humanitární pomoc Jméno: Pavel Černý Hlavním cílem této práce je popsat a přiblížit humanitární pomoc. V první části se zabývám celkovou historií, vznikem a významem humanitární pomoci

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme žák zná nejbližší

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Studentská unie ČVUT Zikova 4 Praha 6 Česká Republika 166 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Studentská unie ČVUT Zikova 4 Praha 6 Česká Republika 166 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Studentská unie ČVUT Zikova 4 Praha 6 Česká Republika 166 36 Fakultní klub BION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH OBSAH... 2 Úvodní slovo předsedy... 3 Počet členů Fakultního klubu BION... 4 Představenstvo Fakultního

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Nadcházející události

Nadcházející události listopad 2015 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy, nacházíme se v období adventu, v období, kdy tmy v průběhu dne je více než světla a slunečního jasu, vše kolem nás

Více

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Autoevaluační zpráva Střediska volného času za školní rok 2014/2015 Zpráva se věnuje hodnocení činnosti a aktivit Střediska volného

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_215_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V BŘEŽANECH

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V BŘEŽANECH Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V BŘEŽANECH Martin Vanický ISŠT Benešov Černolesklá 1997; 25601 Benešov Fotovoltaická elektrárna

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

JMENOVÁNÍ OSOB V KRONICE

JMENOVÁNÍ OSOB V KRONICE JMENOVÁNÍ OSOB V KRONICE Je tomu již 18 let, co jsem byl jmenován kronikářem naší obce Morašice u Znojma. Stalo se tak v roce 1994. Za ta léta praxe jsem se setkal s mnoha kolegy a vyměnili jsme si mnoho

Více

Komentář k obecním symbolům

Komentář k obecním symbolům Komentář k obecním symbolům Podle současně platné právní úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, tzn. znakem

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

jak užívat manuál Grafický manuál Ústeckého je návod pro práci se symboly Ústeckého kraje.

jak užívat manuál Grafický manuál Ústeckého je návod pro práci se symboly Ústeckého kraje. Grafický manuál grafický manuál Ústeckého kraje jak užívat manuál Grafický manuál Ústeckého je návod pro práci se symboly Ústeckého kraje. Každá osoba podílející se na aplikaci symbolů smí pracovat pouze

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Výuka na dopravním hřišti 23.10. 2015. A. Mašek

Výuka na dopravním hřišti 23.10. 2015. A. Mašek E. Brodníčková Výuka na dopravním hřišti 23.10. 2015 A. Mašek Náš Pavlík č. 2 říjen 2015 Vydává ZŠ Pavlíkov, okres Rakovník s dětskou redakční radou pod vedením p. ředitele P. Šilera. Tel.: 313 533 756,

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady.

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady. POSÁZAVSKÉ KUKÁTKO ANEB JAK SE STAVEL HRAD Ahoj deti, rád bych se vám všem představil. Jsem malý skřítek, šibal všech šibalů a věčný neposeda. Protože jsem se narodil v lese ze ztraceného kukaččího vajíčka,

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 HONZÍKOVA CESTA ANEB DĚTI ZAČÍNAJÍ ČÍST ALENA HNÍZDILOVÁ P11202 ČJ + VV VZ ZS 2011 / 2012 KVK / 6149

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Karel IV. Časový rozsah lekce Odpolední blok, součást projektu Věková skupina (ročník) 4.-5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 32 Obsah: Slovo ředitele školy, novoroční přání, vystoupení v domově důchodců, Projektový den zdravá výživa, vyhodnocení

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města autor: Mgr. Jan Tejkal +420602953832 Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení)

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. OBEC ČINĚVES Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. prosince 2011 1) ZASEDÁNÍ ZAHÁJILA V 19,00 HODIN STAROSTKA

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner s položením kytice. V podvečer 3. ledna 1934 se na dole

Více

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu.

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu. U Moniky a Jakuba Z Literárních novin (12. 7. 2012) 1. Abych nebyl tak sám Monika mě jednou pozvala na návštěvu. Přišel jsem pěšky a říkal jim, že jsem přijel autem V tom autě jsme ale cestovali teprve

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Závěrečná zpráva: Zážitkový vzdělávací program Odyssea Alfa stmelovací kurz pro 6. třídu

Závěrečná zpráva: Zážitkový vzdělávací program Odyssea Alfa stmelovací kurz pro 6. třídu Závěrečná zpráva: Zážitkový vzdělávací program Odyssea Alfa stmelovací kurz pro 6. třídu ZŠ Šestajovice, 23. 24. 9. 2011 Obsah Úvod.....2 Cíle kurzu..2 Časová organizace a obsah programových bloků.3 Postřehy

Více

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Počet obyvatel: 537 Ohlasy od Dřeva občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Úvodem Dostává se vám do rukou nulté číslo zpravodaje

Více