Ceník elektronáfiadí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník elektronáfiadí"

Transkript

1 2006 Ceník elektronáfiadí Doporuãené ceny elektronáfiadí a pfiíslu enství Platí od 15. fiíjna Tento ceník ru í platnost ceníkû pfiedchozích. MODRÁ je DOBRÁ

2 Vrtání, sekání a roubování Vrtaãky Typ Pfiíkon Vrtání ocel / dfievo Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EV 13 F-H3 650 W 13/25 mm , ,- EV 13 E-2H3 650 W 13/35 mm , ,- EV W 16/55 mm , ,- Pfiíklepové vrtaãky Typ Pfiíkon Vrtání ocel / zdivo / dfievo Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EVP 13 E-2H3 650 W 13/16/35 mm , ,- EVP 13 G-2H3 (v kartonu) 760 W 13/20/45 mm , ,- EVP 13 G-2H3 (v systaineru) 760 W 13/20/45 mm , ,- EVP 16-2F3 920 W 16/30/55 mm , ,- Combi souprava Typ Obsah Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EC 55 FS (v systaineru) dorazová tyã pro nastavení hloubky , ,- EVP 13 E-2H3 se soupravou vrtání, pfiídavné drïadlo, kliãka ke pfiíslu enství: sklíãidlu, sada vrtákû do kovu HSS-R 6-ti dílná ( ), sada vrtákû do kamene 5-ti dílná ( ), sada vrtákû do dfieva 5-ti dílná ( ), sada roubovacích dfiíkû, drátûn kotouã, pryïov talífi s potahem FastFix, 3x brusn papír s potahem FastFix Kombinovaná kladiva Typ Pfiíkon Vrtání pln /korun. vrták beton Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EKK 20-G3 500 W 20/60 mm , ,- EKK 35 D-F3 820 W 35/90 mm , ,- Akumulátorové vrtací roubováky Typ Napûtí Kapacita ãlánku Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH ASV 12 BE (pfiíklep) 12 V 1x 1,4 Ah , ,- ASV 12 E (2 akumulátory) 12 V 2x 1,5 Ah , ,- ASV 14 E (2 akumulátory) 14,4 V 2x 1,5 Ah , ,- Brou ení a dûlení Úhlové brusky Typ Pfiíkon Max. kotouãe Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EBU W 115 mm , ,- EBU W 125 mm , ,- EBU 13 A W 125 mm , ,- EBU 13 A COMBI W 125 mm , ,- EBU 15 G W 150 mm , ,- EBU 18 D-A W 180 mm , ,- EBU 23 D-A W 230 mm , ,- EBU 23 E-A W 230 mm , ,- EBU 23 F-A W 230 mm , ,- 2

3 ezání, hoblování Listové pily Typ Pfiíkon Hloubka fiezu ve dfievû Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EPL 75-E5 500 W 75 mm , ,- EPL 75 B-E3 500 W 75 mm , ,- Hoblík Typ Pfiíkon ífika zábûru / Nastavení úbûru Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EDH W 82 mm/0-3 mm , ,- Kotouãová pila Typ Pfiíkon kotouãe / Hloubka fiezu ve dfievû Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EPK 16 D W 160/55 mm , ,- StÛl ke kotouãov m pilám Typ Charakteristika Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH S3 délka pracovní desky 580 mm , ,- pro pfiipojení kotouãov ch ífika pracovní desky 450 mm a listov ch pil fiady NAREX fiezání pod úhlem 0-45 a PROTOOL hmotnost 17,5 kg etûzové pily Typ Pfiíkon Délka vodicí li ty Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EPR 30 D-C W 300 mm , ,- EPR 35 D-C W 350 mm , ,- EPR 40 D-C W 400 mm , ,- Frézování Horní frézky Typ Pfiíkon Max. tvarové frézy Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EFH 36-E W 36 mm , ,- Brou ení Vibraãní brusky Typ Pfiíkon Rozmûr brusné desky Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EBV 130 E 200 W 80x130 mm , ,- EBV W 93x175 mm , ,- EBV 180 E 280 W 93x175 mm , ,- EBV 230 E 330 W 115x225 mm , ,- Pásové brusky Typ Pfiíkon ífika pásu Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH EBP W 65 mm , ,- EBP 65 E W 65 mm , ,- Vysávání Vysavaã Typ Pfiíkon Obsah Objednací ãíslo EAN - Code Cena bez DPH Cena s DPH VYS W 18 l , ,- Na ve keré elektronáfiadí NAREX poskytujeme 24 mûsícû záruku. 3

4 Pfiíslu enství Vrtaãky a pfiíklepové vrtaãky Typ Technické parametry Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena Zubové sklíãidlo s kliãkou 1-10 mm/1/2-20 UNF ,80 239, mm, upínací kuïel B ,90 289,- 1,5-13 mm/1/2-20 UNF ,60 259,- 1,5-13 mm, upínací kuïel B ,10 319, mm/5/8-16 UN-3B ,10 519, mm/5/8-16 UN-3B, s pojistn m zámkem ,80 640, mm, upínací kuïel B ,- 470, mm, upínací kuïel B ,- 470,- Kliãka ke sklíãidlu pro sklíãidlo , stfiedicího ãepu 6 mm ,10 31,- pro sklíãidlo , stfiedicího ãepu 8 mm ,60 90,- pro EV 16, EVP 16-2F3, stfiedicího ãepu 8 mm ,10 68,- Rychloupínací sklíãidlo 1-10 mm/1/2-20 UNF, plastov plá È ,30 380,- 1,5-13 mm/1/2-20 UNF, plastov plá È ,20 575,- 1,5-13 mm/1/2" - 20 UNF - 3B, kovov plá È ,20 575,- Pfiídavné drïadlo pro upínací krk 43 mm, délka 185 mm, vyklonûné z osy ,70 146,- pro upínací krk 43 mm, délka 185 mm ,- 169,- pro upínací krk 43 mm, délka 230 mm, vyklonûné z osy ,80 189,- pro upínací krk 57 mm, délka 230 mm, teleskopické ,10 375,- pro upínací krk 57 mm, délka 275 mm, teleskopické ,50 529,- Oblouková metla RS2 85x400 SW8, upínání estihran, max. do 15 kg ,80 239,- Spirálová metla HS2 85x400 SW8, upínání estihran, max. do 10 kg ,80 239,- Vrtulová metla WS2 80x350 SW8, upínání estihran, max. do 10 kg ,80 239,- PodloÏn talífi se such m zipem ,30 274,- Brusn papír 125, zrnitost 40, 5 ks ,20 99,- 125, zrnitost 60, 5 ks ,20 99,- 125, zrnitost 80, 5 ks ,20 99,- 125, zrnitost 120, 5 ks ,20 99,- Le ticí kotouã 160, s tkaniãkami ,60 140,- Kufr plastov kufr pro vrtaãky ,20 249,- Systainer ã. 1 pro vrtaãky a Combi soupravu EC 55 FS , ,- VloÏka do systaineru ã ,- 83,- VloÏka do plastového kufru, pro EVP 13 B-2G ,80 95,- VloÏka do plastového kufru, pro EVP 13 C-2H ,60 90,- VloÏka do Combi souprav EC 55 B, EC 55 D, polystyrenová ,10 81,- VloÏka do vrtaãek EV a EVP 13, plastová ,40 135,- Zámek* pro plastov kufr, ãepu 3 mm ,- 8,- Zámek pro plastov kufr, ãepu 4 mm ,60 9,- (* do vyprodání skladov ch zásob) Technická fréza 66/2 12 mm, pracovní délka 30 mm, celková délka 70 mm ,70 190,- Název Typ Upínací Zdvih Upínací plocha Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena Stojan S 43C x , ,- s pruïinou S 45C x , ,- S 57A-PF pro v echny typy x , ,- Svûráky ke stojanu PS 80, ífika ãelistí 80 mm, max. rozpûtí ãel. 65 mm , ,- Redukce ke stojanu z 45 mm na 43 mm ,60 15,- Vrtaãky a pfiíklepové vrtaãky Název mm Celková délka Pracovní délka MnoÏství ks Objednací ãíslo EAN - Code Cena/kus Cena/kus mm mm v balení Vrtáky do kovu HSS-R 1, ,70 8,- válcované, DIN 338 1, ,20 11,- 1, ,20 11,- 1, ,20 11,- 1, ,20 11,- 1, ,70 8,- 1, ,20 11,- 1, ,20 11,- 1, ,20 11,- 1, ,20 11,- 2, ,90 7,- 2, ,60 9,- 2, ,60 9,- 2, ,60 9,- 2, ,60 9,- 2, ,90 7,- 2, ,60 9,- 2, ,60 9,- 2, ,60 9,- 2, ,60 9,- 3, ,90 7,- 3, ,40 10,- 3, ,40 10,- 3, ,20 11,- 4

5 Vrtaãky a pfiíklepové vrtaãky Název mm Celková délka Pracovní délka MnoÏství ks Objednací ãíslo EAN - Code Cena/kus Cena/kus mm mm v balení Vrtáky do kovu HSS-R 3, ,20 11,- válcované, DIN 338 3, ,40 10,- 3, ,20 11,- 3, ,20 11,- 3, ,90 13,- 3, ,90 13,- 4, ,20 11,- 4, ,90 13,- 4, ,60 15,- 4, ,60 15,- 4, ,60 15,- 4, ,80 14,- 4, ,60 15,- 4, ,60 15,- 4, ,60 15,- 4, ,30 17,- 5, ,60 15,- 5, ,- 19,- 5, ,- 19,- 5, ,- 19,- 5, ,- 19,- 5, ,30 17,- 5, ,- 19,- 5, ,- 19,- 5, ,- 19,- 5, ,- 19,- 6, ,30 17,- 6, ,60 21,- 6, ,60 21,- 6, ,60 21,- 6, ,60 21,- 6, ,80 20,- 6, ,20 24,- 6, ,20 24,- 6, ,20 24,- 6, ,20 24,- 7, ,- 25,- 7, ,90 32,- 7, ,90 32,- 7, ,90 32,- 7, ,90 32,- 7, ,40 29,- 7, ,60 34,- 7, ,60 34,- 7, ,60 34,- 7, ,60 34,- 8, ,10 31,- 8, ,30 36,- 8, ,30 36,- 8, ,30 36,- 8, ,30 36,- 8, ,90 32,- 8, ,30 42,- 8, ,30 42,- 8, ,30 42,- 8, ,30 42,- 9, ,80 39,- 9, ,20 49,- 9, ,20 49,- 9, ,20 49,- 9, ,20 49,- 9, ,30 42,- 9, ,70 52,- 9, ,70 52,- 9, ,70 52,- 9, ,70 52,- 10, ,20 49,- 10, ,- 69,- 10, ,- 69,- 11, ,50 78,- 11, ,50 78,- 12, ,40 85,- 12, ,40 104,- 13, ,40 98,- Sada vrtákû do kovu HSS-R 6-ti dílná 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm ,20 149,- Sada vrtákû do kovu HSS-R 19-ti dílná 1-10 x 0,5 mm ,80 490,- Sada vrtákû do kovu HSS-R 25-ti dílná 1-13 x 0,5 mm ,90 990,- Vrtáky do kamene 3, ,90 32,- 4, ,90 32,- 5, ,60 34,- 6, ,40 35,- 7, ,10 37,- 8, ,80 39,- 9, ,30 48,- 10, ,40 54,- 11, ,20 74,- 12, ,40 79,- 13, ,80 89,- 14, ,60 109,- 15, ,50 122,- 5

6 Vrtaãky a pfiíklepové vrtaãky Název mm Celková délka Pracovní délka MnoÏství ks Objednací ãíslo EAN - Code Cena/kus Cena/kus mm mm v balení 16, ,40 148,- 5, ,20 49,- 6, ,40 54,- 7, ,60 59,- 6, ,40 79,- 8, ,60 84,- 10, ,60 109,- 12, ,60 134,- Sada vrtákû do kamene 5-ti dílná 4, 5, 6, 8, 10 mm ,20 199,- Vrtáky do betonu 3, ,30 42,- 4, ,- 44,- 5, ,70 46,- 6, ,20 49,- 7, ,- 69,- 8, ,10 62,- 9, ,30 86,- 10, ,80 89,- 11, ,- 119,- 12, ,40 129,- 13, ,80 145,- 14, ,10 175,- 5, ,50 66,- 6, ,- 69,- 7, ,60 84,- 8, ,10 175,- 10, ,90 195,- 12, ,30 211,- Sada vrtákû do betonu 5-ti dílná 4, 5, 6, 8, 10 mm ,10 369,- Vrtáky do dfieva 3, ,40 29,- 4, ,90 32,- 5, ,60 34,- 6, ,30 36,- 7, ,80 39,- 8, ,20 49,- 9, ,40 54,- 10, ,80 64,- 11, ,20 74,- 12, ,80 89,- 13, ,- 94,- 14, ,60 109,- 15, ,80 139,- 16, ,80 164,- 18, ,30 299,- 20, ,30 399,- Sada vrtákû do dfieva 5-ti dílná 4, 5, 6, 8, 10 mm ,80 239,- Sada vrtákû do kovu, kamene, dfieva 18-ti dílná 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm ,80 490,- Hadovité vrtáky do dfieva 6, ,30 230,- 7, ,60 234,- 8, ,70 240,- 9, ,- 244,- 10, ,40 248,- 12, ,20 268,- 14, ,10 294,- 16, ,30 324,- 18, ,90 364,- 20, ,30 399,- 22, ,90 420,- 24, ,60 460,- 26, ,- 495,- 28, ,80 590,- 30, ,80 690,- 32, ,90 790,- 6, ,10 294,- 7, ,30 305,- 8, ,40 317,- 9, ,60 328,- 10, ,70 340,- 12, ,70 359,- 14, ,- 376,- 16, ,90 395,- 18, ,30 430,- 20, ,80 490,- 22, ,60 560,- 24, ,- 670,- 26, ,40 730,- 28, ,10 770,- 30, ,30 850,- 32, ,90 940,- 8, ,20 412,- 10, ,90 420,- 12, ,20 437,- 14, ,80 477,- 16, ,50 517,- 18, ,50 573,- 20, ,20 625,- 22, ,70 697,- 24, ,80 728,- 6

7 Vrtaãky a pfiíklepové vrtaãky Název mm Celková délka Pracovní délka MnoÏství ks Objednací ãíslo EAN - Code Cena/kus Cena/kus mm mm v balení 26, ,90 790,- 28, ,50 830,- 30, ,10 920,- 32, ,90 990,- Sada hadovit ch vrtákû do dfieva 6-ti dílná 8, 10, 12, 14, 16, 18 x 230 mm , ,- Sada hadovit ch vrtákû do dfieva 6-ti dílná 10, 12, 14, 16, 18, 20 x 320 mm , ,- Sada hadovit ch vrtákû do dfieva 6-ti dílná 10, 12, 14, 16, 18, 20 x 460 mm , ,- Sada hadovit ch vrtákû do dfieva 6-ti dílná 10, 12, 14, 16, 18, 20 x 600 mm , ,- Název Typ drátu kartáãe Upínací stopka Objednací ãíslo EAN - Code Cena/kus Cena/kus mm mm mm Kotouãov kartáã zvlnûn Kotouãov kartáã zvlnûn Kotouãov kartáã zvlnûn Hrncov kartáã zvlnûn Hrncov kartáã zvlnûn KuÏelov kartáã zvlnûn CDB 50 x 6 0, ,40 79,- CDB 75 x 6 0, ,80 89,- CDB 100 x 6 0, ,20 99,- CCB 50 x 6 0, ,80 89,- CCB 75 x 6 0, ,20 99,- CTB 25 x 6 0, ,80 89,- Kombinované kladivo tfiídy 2 kg Název mm Celková délka Pracovní délka Upínání Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena mm mm Vrtáky do armovaného SDS-plus ,10 112,- betonu 4 PLUS SDS-plus ,- 113, SDS-plus ,20 118, SDS-plus ,- 113, SDS-plus ,70 121, SDS-plus ,70 177, SDS-plus ,40 129, SDS-plus ,20 149, SDS-plus ,70 177, SDS-plus ,40 223, SDS-plus ,30 549, SDS-plus ,10 150, SDS-plus ,70 171, SDS-plus ,20 199, SDS-plus ,40 223, SDS-plus ,30 305, SDS-plus ,50 498, SDS-plus ,80 872, SDS-plus ,10 200, SDS-plus ,70 246, SDS-plus ,20 268, SDS-plus ,40 348, SDS-plus ,40 511, SDS-plus ,80 872, SDS-plus , , SDS-plus ,70 265, SDS-plus ,30 299, SDS-plus ,30 631, SDS-plus ,80 872, SDS-plus , , SDS-plus ,30 299, SDS-plus ,70 340, SDS-plus ,90 389, SDS-plus ,10 400, SDS-plus ,10 400,- Sada vrtákû 4 PLUS do SDS-plus ,60 610,- betonu 5-ti dílná Vrtáky do betonu SDS-plus , ,- s tvrdokovov mi SDS-plus ,70 885,- plátky SDS-plus , ,- dvoubfiité SDS-plus , , SDS-plus ,30 562, SDS-plus ,50 836, SDS-plus ,- 858, SDS-plus , , SDS-plus ,10 682, SDS-plus ,50 786, SDS-plus ,60 898, SDS-plus , , SDS-plus , ,- Kombinované kladivo tfiídy 2 kg Název mm Celková délka Pracovní délka Upínání Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena mm mm Sekáã pice 250 SDS-plus ,20 387,- Sekáã ploch SDS-plus ,20 387,- Sekáã dut SDS-plus ,- 576,- Sekáã kopistov SDS-plus ,40 486,- Dláto tesafiské SDS-plus ,10 519,- Dláto tesafiské SDS-plus ,60 654,- Dláto tesafiské SDS-plus ,70 672,- Adaptér z SDS-plus na sklíãidlo 1/2-20 UNF SDS-plus ,10 350,- s otvorem pro roubovací dfiík Adaptér z SDS-plus na sklíãidlo 1/2-20 UNF SDS-plus ,80 327,- se závitem pro zaji tûní sklíãidla Tuk pro mazání stopky nástroje ,10 156,- Systainer ã. 1 pro kladivo EKK 20-G , ,- 7

8 Kombinované kladivo tfiídy 5 kg Název mm Celková délka Pracovní délka Upínání Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena mm mm Vrtáky do betonu V. dráï. hfi ,10 920,- s tvrdokovov mi V. dráï. hfi ,10 920,- plátky V. dráï. hfi ,90 940, V. dráï. hfi , , V. dráï. hfi ,30 950, V. dráï. hfi ,50 980, V. dráï. hfi ,50 980, V. dráï. hfi , , V. dráï. hfi , , V. dráï. hfi , , V. dráï. hfi , , V. dráï. hfi , , V. dráï. hfi , , V. dráï. hfi , , V. dráï. hfi , , V. dráï. hfi , ,- Pfiíklepová korunka Konus 1: , ,- Pfiíklepová korunka Konus 1: , ,- Stfiedicí vrták Konus 1: ,- 244,- Stopka pro pfiíklepovou korunku V. dráï. hfi , ,- VyraÏeã pro pfiíklepové korunky a stfiedicí vrták ,50 185,- Sekáã pice 350 Narex ,20 500,- Sekáã ploch Narex ,20 500,- Sekáã kopistov Narex ,40 580,- Sekáã ozuben Narex ,- 670,- Sekáã dut Narex ,- 670,- Sekáã pice 350 V. dráï. hfi ,90 420,- Sekáã pice 600 V. dráï. hfi ,20 550,- Sekáã ploch V. dráï. hfi ,30 430,- Sekáã ploch V. dráï. hfi ,20 550,- Sekáã kopistov V. dráï. hfi ,- 670,- Sekáã ozuben V. dráï. hfi ,40 680,- Sekáã dut V. dráï. hfi ,40 680,- Sekáã pice 450 Kango ,30 499,- Sekáã ploch Kango ,30 499,- Tuk pro mazání stopky nástroje ,10 156,- Akumulátorové vrtací roubováky Typ Technické parametry Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena Akumulátory Nabíjeãky AP-ASV 12 E 1,5 Ah napûtí 12 V, kapacita 1,5 Ah , ,- AP-ASV 14 E 1,5 Ah napûtí 14,4 V, kapacita 1,5 Ah , ,- AP-ASV 9.6 BE napûtí 9,6 V, kapacita 1,4 Ah , ,- AP-ASV 9.6 BE-T napûtí 9,6 V, kapacita 1,4 Ah , ,- AP-ASV 12 BE napûtí 12 V, kapacita 1,4 Ah , ,- AP-ASV 12 BE-T napûtí 12 V, kapacita 1,4 Ah , ,- AN 12 E napûtí 12 V, nabíjecí ãas cca 1 hod., pro ASV 12 E ,80 690,- AN 14 E napûtí 14,4 V, nabíjecí ãas cca 1 hod., pro ASV 14 E ,80 690,- AN 60 E napûtí 9,6 V, nabíjecí ãas cca 1 hod., pro ASV 9.6 E ,80 690,- AN 90 E napûtí 9,6 V, nabíjecí ãas cca 1,5 hod., pro ASV 9.6 BE ,60 585,- AN 60 E-2 napûtí 9,6 V, nabíjecí ãas cca 1 hod., pro ASV 9.6 BE-T ,80 690,- AN 60 E-1 napûtí 12 V, nabíjecí ãas cca 1 hod., pro ASV 12 BE ,40 749,- AN 60 E-3 napûtí 12 V, nabíjecí ãas cca 1 hod., pro ASV 12 BE-T ,40 749,- Rychloupínací sklíãidlo 1-10 mm/3/8" - 24 UNF s kovovou krytkou ,70 390, mm/3/8" - 24 UNF s kovovou krytkou, pro pfiíklep ,30 449, mm/1/2" - 20 UNF s kovovou krytkou ,30 380,- roubovací dfiíky 6-ti dílná sada s magnetick m drïákem ,70 196,- 10-ti dílná sada s magnetick m drïákem ,20 399,- 30-ti dílná sada (Torx) s magnetick m drïákem ,40 749,- Náhradní Ïárovka napûtí 12 V, v kon 10 W, pro aku svítilny AS 12 a AS 12 T ,40 129,- Systainer ã. 1 pro akumulátorové vrtací roubováky ASV 12 BE, ASV 12 BE-T , ,- VloÏka do systaineru ã. 1 pro ASV 12 BE-T ,90 107,- VloÏka do systaineru ã. 1 pro ASV 12 BE ,90 107,- Úhlové brusky Typ Technické parametry Pro úhlové brusky s kotouãe Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena Lamelov kotouã 115/zrnitost R40 115, ,30 155,- 115/zrnitost R60 115, ,20 149,- 115/zrnitost R80 115, ,20 149,- 125/zrnitost R40 125, ,10 175,- 125/zrnitost R60 125, ,10 175,- 125/zrnitost R80 125, ,- 169,- 150/zrnitost R40 150, 180, ,50 310,- 150/zrnitost R60 150, 180, ,50 310,- 150/zrnitost R80 150, 180, ,30 299,- PodloÏn talífi 115, s upínací maticí M14 115, ,10 112,- pro fíbrov kotouã 125, s upínací maticí M14 125, ,50 122,- 150, s upínací maticí M14 150, ,- 169,- 8

9 Úhlové brusky Typ Technické parametry Pro úhlové brusky s kotouãe Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena Fíbrov brousicí 115/zrnitost R ,- 19,- kotouã 115/zrnitost R ,10 18,- na kov a dfievo 115/zrnitost R ,40 16,- 115/zrnitost R ,60 15,- 115/zrnitost R ,60 15,- 125/zrnitost R ,50 22,- 125/zrnitost R ,80 20,- 125/zrnitost R ,10 18,- 125/zrnitost R ,30 17,- 125/zrnitost R ,30 17,- 150/zrnitost R ,50 28,- 150/zrnitost R ,80 26,- 150/zrnitost R ,20 24,- 150/zrnitost R ,30 23,- 150/zrnitost R ,30 23,- Brousicí kotouã 115/ ,90 57,- na ocel 125/ ,10 62,- vypoukl 150/ ,90 82,- 180/ ,30 86,- 230/ ,40 129,- ezací kotouã 115/ ,80 39,- na ocel 125/ ,10 43,- rovn 115/ ,80 39,- 125/ ,70 46,- 150/ ,50 53,- 180/ ,60 59,- 230/ ,60 84,- 115/ ,30 36,- 125/ ,80 39,- 150/ ,20 49,- 180/ ,20 55,- 230/ ,90 76,- ezací kotouã 115/ ,80 45,- na kámen 125/ ,30 48,- rovn 150/ ,70 58,- 180/ ,80 64,- 230/ ,80 89,- Hrncov kartáã 65/0,50 115, 125, ,20 168,- copanov 65/0,50 nerezov 115, 125, ,60 278,- 75/0,50 115, 125, ,50 279,- 80/0,50 180, ,30 299,- 100/0,50 180, ,70 340, zvlnûn 75/0,30 115, 125, ,60 159,- Talífiov kartáã 115/0,50 115, 125, ,60 259,- copanov 150/0,50 150, 180, ,90 339,- 178/0,50 180, ,30 399,- KuÏelov kartáã 100/0,50 115, 125, ,50 210,- copanov 115/0,50 115, 125, ,20 249, zvlnûn 100 x 10/0,50 115, 125, ,30 186,- Diamantov fiezací 115/22, , ,- kotouã na stavební 125/22, , ,- materiály 150/22, , ,- svafien laserem 180/22, , ,- 230/22, , ,- Diamantov fiezací 230/22, , ,- kotouã TURBO SPEED Diamantov fiezací 115/22, ,40 630,- kotouã - universal 125/22, ,50 780,- sintrovan 150/22, ,90 990,- 180/22, , ,- 230/22, , ,- Diamantov fiezací 115/22, , ,- kotouã na abrasivní 125/22, , ,- materiály 150/22, , ,- svafien laserem 180/22, , ,- 230/22, , ,- Diamantov fiezací 115/22, ,50 780,- kotouã na keramiku 125/22, ,50 886,- Úhlové brusky Typ Technické parametry Pro úhlové brusky s kotouãe Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena Vodicí sanû s krytem CG - AGP D , ,- CG - AGP D , ,- Rychloupínací matice FastFix D ,50 479,- FastFix D ,20 976,- Klíã úpln ,50 72,- Upínací matice M ,70 83,- Pfiíruba ,60 59,- Pfiídavné drïadlo M ,30 48,- M14 180, ,- 75,- Stojan S 1 B dûlení materiálu max.40/65 mm EBU 18 / , ,- Kufr materiál - plech EBU 15 B ,- 639,- Systainer ã. 3 EBU 15 F , ,- VloÏka do systaineru ã. 3 EBU 15 F ,90 107,- 9

10 Listové pily Typ Rozteã Délka PouÏití Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena zubû mm mm Pilové plátky - balení po 5 kusech SB 10 2,5 75 dfievo, umûlé hmoty - ãist fiez ,40 129,- SB dfievo, umûlé hmoty - ãist fiez ,60 134,- SB dfievo - rychlé fiezání ,10 112,- SB kfiivky ve dfievu - rychlé fiezání ,60 134,- SB 14 2,5 105 zvlá tû dlouh list; dfievo, umûlé hmoty - ãist fiez ,30 205,- SB zvlá tû dlouh list; dfievo - rychlé fiezání ,60 209,- SB 16 1,2 55 bimetalov ohebn list; ocel, hliník, bar. kovy a nerezové oceli ,10 175,- SB bimetalov ohebn list; ocel, hliník, bar. kovy a nerezové oceli ,10 175,- SB 18 1,2 105 bimetalov zvlá tû dlouh ohebn list; ocel ,90 339,- a vrstvené (sendviãové) materiály SB 19 2,5 75 list s obrácen mi zuby; dfievo, umûlé hmoty, laminované ,40 148,- a d hované desky, ãist fiez bez otfiepû SB kfiivky v mûkkém dfievu, izolaãní materiály ,90 101,- SB mûkké dfievo, umûlé hmoty - hrub fiez ,70 96,- SB 22 1,2 55 ocel, hliník a barevné kovy ,60 134,- SB ocel, hliník a barevné kovy ,60 134,- SB extra siln list; dfievo, umûlé hmoty - ãist fiez pod pfiesn m úhlem ,50 172,- SB extra siln list; dfievo, umûlé hmoty - ãist fiez pod pfiesn m úhlem ,60 303,- SB extra siln list; dfievo - rychlé fiezání pod pfiesn m úhlem ,80 239,- SB extra siln list; dfievo - rychlé fiezání pod pfiesn m úhlem ,10 344,- VloÏka proti vytrhávání tfiísek zvy uje kvalitu a ãistotu fiezu; 1 ks ,10 12,- VloÏka proti vytrhávání tfiísek zvy uje kvalitu a ãistotu fiezu; 5 ks ,70 58,- Vodítko úplné pro pfiesné vedení fiezu pfii pfiím ch fiezech, pro kruhové fiezy ,- 194,- se stfiedicím hrotem Odsávací nástavec EA - JSP/BSP ,40 79,- Systainer ã. 1 pro listové pily EPL 75-E5, EPL 75 B-E , ,- Hoblík Název Typ Technické parametry Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena Tvrdokovové otoãné noïe HM-EDH 82 balení po 2 kusech ,20 268,- Hloubkov falcovací doraz DG-EDH 82 se stupnicí pro nastavení hloubky ,- 69,- falcování (polodráïky) 0-25 mm Naklápûcí paralelní doraz PG-EDH 82 pro vedení podél hrany materiálu, ,50 398,- Odsávací nástavec EA-EDH 82 pro pfiipojení vysavaãe ,90 289,- Pilinov vak CB-EDH 82 s odsávacím nástavcem a vyztuïovacími ,90 890,- pruïinami, materiál vaku - kvalitní látka Stacionární zafiízení SS-EDH 82 pro pouïití hoblíku ve funkci hoblovky , ,- Systainer ã. 3 pro hoblík EDH , ,- VloÏka do systaineru ã. 3 pro hoblík EDH ,90 107,- Kotouãová pila Název Technické parametry / Typ PouÏití Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena Pilové kotouãe StÛl ke kotouãov m a listov m pilám Standard HW 160 x 2,5 x 20; 18 stfiídav ch zubû z tvrdokovu ,70 578,- 18 WZ - dfievo, dfievotfiískové a dfievovláknité desky, sádrokarton Shark HW 160 x 2,5 x 20; 36 stfiídav ch zubû z tvrdokovu ,60 798,- 36 WZ - dfievo, dfievotfiískové desky, pfiekliïka Super Cut HW 160 x 2,5 x 20; 48 stfiídav ch zubû z tvrdokovu ,- 858,- 48 WZ - dfievo, laminované a d hované dfievotfiískové desky Special HW 160 x 2,5 x 20; 48 trapézov ch/ rovn ch zubû z tvrdokovu , ,- 48 TFZ - hliník, laminované a d hované dfievotfiískové desky Sprinter HW 160 x 2,5 x 20; 10 rovn ch zubû z tvrdokovu ,50 598,- 10 FZ - rychlé podélné fiezy v masivu Gladiator HW 160 x 2,5 x 20; 14 trapézov ch zubû z tvrdokovu ,60 848,- 14 TR - dfievo s hfiebíky a betonem Vodítko pro pfiesné vedení fiezu, pro EPK ,90 88,- Adaptér AD-GRP pro napojení EPK 16 na vodicí li tu ,10 388,- na vodicí li tu Vodicí li ta GRP 750 délka 750 mm, pro pfiesné fiezy , ,- GRP 1500 délka mm, pro pfiesné dlouhé fiezy , ,- Úhlové vedení AG-GRP pro fiezy na pokos s vodicí li tou , ,- Spojka CN-GRP pro napojení vodicích li t ,20 249,- Dvojice svûrek CL-GRP pro pfiipevnûní vodicích li t ,30 737,- k fiezanému materiálu Systainer ã. 3 pro kotouãovou pilu EPK 16 D , ,- VloÏka do systaineru ã. 3 pro kotouãovou pilu EPK 16 D ,90 107,- Úhlové vedení AG-STP pro pfiesné fiezy na pokos ,70 998,- Doraz pily PP-STP pro snadnou opûtovnou montáï pily ,80 239,- do stolu Posunovaã materiálu PS-STP pro bezpeãné pfiisunutí materiálu ,- 69,- ke kotouãi VloÏka pro listové pily JS-STP pro pfiipojení listov ch pil ,60 698,- etûzové pily Název Technické parametry Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena 10 Ochrann kryt li ty materiál - stabilní plast, délka 30 cm ,20 105,- materiál - stabilní plast, délka 35 cm ,60 109,- Vodicí li ta rozteã 3/8, délka 30 cm ,60 698,- rozteã 3/8, délka 35 cm ,20 738,- rozteã 3/8, délka 40 cm ,80 778,- etûz - k vodicí li tû 30 cm rozteã 3/8, 45 ãlánkû, tl. vodicího ãlánku 1,3 mm (.050 ) ,70 359,- - k vodicí li tû 35 cm rozteã 3/8, 52 ãlánkû, tl. vodicího ãlánku 1,3 mm (.050 ) ,20 456,- - k vodicí li tû 40 cm rozteã 3/8, 57 ãlánkû, tl. vodicího ãlánku 1,3 mm (.050 ) ,90 489,- Pilník kulat 4 mm ,20 49,- RukojeÈ pro pilník kulat ,30 23,- Olej na mazání fietûzu typ CO 1L; ekologick, biologicky odbourateln ; balení 1litr ,- 94,-

11 Horní frézky Název mm Celková délka Pracovní délka Upínání Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena mm mm DráÏkovací fréza (HSS) 5, Stopka ,70 365,- DráÏkovací fréza (HSS) 6, Stopka ,70 365,- DráÏkovací fréza (HM) 6, Stopka ,60 610,- DráÏkovací fréza (HSS)* 7, Stopka ,70 384,- DráÏkovací fréza (HSS) 8, Stopka ,50 379,- DráÏkovací fréza (HM) 8, Stopka ,- 620,- DráÏkovací fréza (HSS)* 9, Stopka ,30 399,- DráÏkovací fréza (HSS) 10, Stopka ,10 400,- DráÏkovací fréza (HM) 10, Stopka ,70 647,- DráÏkovací fréza (HSS)* 11, Stopka ,70 415,- DráÏkovací fréza (HSS) 12, Stopka ,10 425,- DráÏkovací fréza (HM) 12, Stopka ,- 670,- DráÏkovací fréza (HSS)* 14, Stopka ,90 445,- DráÏkovací fréza (HM) 14, Stopka ,90 677,- DráÏkovací fréza (HSS)* 16, Stopka ,50 479,- DráÏkovací fréza (HM) 16, Stopka ,90 702,- DráÏkovací fréza (HSS)* 18, Stopka ,40 505,- DráÏkovací fréza (HM) 18, Stopka ,10 770,- DráÏkovací fréza (HSS) 20, Stopka ,60 535,- DráÏkovací fréza (HM) 20, Stopka ,10 795,- Zarovnávací fréza 12, ,- 670,- s loïiskem (HM)* Zarovnávací fréza 12, ,- 720,- s loïiskem (HM) Vrtací fréza (HM)* 8, ,10 488,- Horní frézky Název Vnûj í Vnitfiní Tlou Èka Upínání Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena mm mm mm Kotouãová dráïkovací fréza (HM) 36,0 6 1,5 Upínací trn ,80 540,- Kotouãová dráïkovací fréza (HM) 36,0 6 2 Upínací trn ,80 540,- Kotouãová dráïkovací fréza (HM) 36,0 6 2,5 Upínací trn ,80 540,- Kotouãová dráïkovací fréza (HM) 36,0 6 3 Upínací trn ,80 540,- Kotouãová dráïkovací fréza (HM) 36,0 6 3,5 Upínací trn ,80 540,- Kotouãová dráïkovací fréza (HM) 36,0 6 4 Upínací trn ,80 540,- Kotouãová dráïkovací fréza (HM) 36,0 6 5 Upínací trn ,80 540,- Upínací trn pro kotouã. dráï. frézy Upínací mm Celková Závit délka mm Bez loïiska* 8,0 30 M ,50 329,- S loïiskem 8,0 30 M ,70 415,- Horní frézky Název mm Celková Pracovní Úhel Upínání Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena délka mm délka mm zkosení SráÏecí fréza (HM)* 12, Stopka ,20 600,- SráÏecí fréza (HM) s loïiskem 36, ,5 45 Stopka ,90 890,- Rybinová fréza (HSS)* 10, Stopka ,40 555,- Rybinová fréza (HSS)* 12, Stopka ,- 620,- Rybinová fréza (HSS) 14, Stopka ,60 560,- Rybinová fréza (HSS) 16, ,5 15 Stopka ,40 580,- V-DráÏkovací fréza (HSS) 14, Stopka ,90 439,- Popisová fréza (HSS) 11, ,5 60 Stopka ,50 780,- Falcovací fréza (HSS) s vedením 17,6 50,5 13 Stopka ,80 659,- Falcovací fréza (HSS) s vedením 23, ,5 Stopka ,- 689,- Falcovací fréza (HM) s loïiskem 31, ,7 Stopka ,90 915,- Pérová fréza (HSS) 25, Stopka ,90 790,- Fazetovací fréza (HSS) s vedením 23, Stopka ,10 745,- HmoÏdinková fréza (HM)* 5,0 53,5 30 Stopka ,10 795,- HmoÏdinková fréza (HM)* 6,0 53,5 30 Stopka ,90 815,- HmoÏdinková fréza (HM)* 8,0 53,5 30 Stopka ,30 900,- T-DráÏkovací fréza (HSS)* 9,5/5, Rádius Stopka ,80 640,- Îlábkovací fréza (HSS) 8, Stopka ,70 365,- Îlábkovací fréza (HSS) 12, ,35 Stopka ,70 415,- Îlábkovací fréza (HSS) 15, ,75 Stopka ,90 445,- Îlábkovací fréza (HSS) 19, ,7 Stopka ,40 505,- Îlábkovací fréza (HSS) s vedením 23, ,5 Stopka ,10 732,- Îlábkovací fréza (HM) s loïiskem 31, ,3 9,5 Stopka , ,- Horní frézky Název mm Celková Pracovní Rádius Upínání Objednací ãíslo EAN - Code Cena Cena délka mm délka mm Zaoblovací fréza (HSS) s vedením 17, ,35 Stopka ,60 610,- Zaoblovací fréza (HSS) s vedením 23, ,5 Stopka ,50 755,- Zaoblovací fréza (HM) s loïiskem 19, ,2 Stopka ,10 870,- Zaoblovací fréza (HM) s loïiskem 20, Stopka ,90 915,- Zaoblovací fréza (HM) s loïiskem 25, ,5 6,35 Stopka ,90 965,- Zaoblovací fr. (HSS) s ved., s obrubou* 14, ,2 Stopka ,40 580,- Zaoblovací fr. (HSS) s ved., s obrubou 21, ,35 Stopka ,10 770,- Zaoblovací fr. (HSS) s ved., s obrubou* 27, ,5 Stopka ,- 720,- Zaoblovací fr. (HSS) s ved., s obrubou 35, ,7 Stopka ,50 880,- Profil. fr. (HSS) bez ved. - klas. profil* 30, ,2 Stopka ,70 835,- Profil. fr. (HSS) s ved. - fiím. profil 30, ,35 Stopka ,10 795,- Profil. fr. (HM) s loï. - klas. profil 36, ,5 6,0+6,0 Stopka , ,- Profil. fr. (HSS) s loï. - vícerádiusová 35,0 57,5 20,9 3,2+ Stopka , ,- 4,8+6,4 (* do vyprodání skladov ch zásob) Horní frézky Název Vnitfiní mm Objednací EAN - Code Cena Cena ãíslo Upínací kle tina ,10 732,- Upínací kle tina 6, ,10 732,- Upínací kle tina ,10 732,- Odsávací nástavec ,80 120,- Paralelní doraz s jemn m nastavením , ,- Kopírovací krouïek ,90 220,- Kopírovací krouïek 11, ,90 220,- Kopírovací krouïek ,90 220,- Kopírovací krouïek ,90 220,- Kopírovací krouïek ,90 220,- Kopírovací krouïek ,90 220,- Kopírovací krouïek ,90 220,- Vnûj í mm LoÏisko pro upínací trn 15, ,90 220,- LoÏisko pro zarovnávací frézy 12, ,50 235,- LoÏisko pro profilové frézy 6, ,30 280,- Systainer ã. 2 pro horní frézku EFH 36, EFH 36-E , ,- VloÏka do systaineru ã. 2, pro horní frézku EFH 36, EFH 36-E ,90 107,- 11

12 Pásové brusky Název ífika pásu Délka pásu Zrnitost MnoÏství ks Objednací EAN - Code Cena Cena ãíslo Brusn pás ,40 135, ,40 135, ,20 130, ,50 122, ,50 122, ,50 122, ,50 122,- Odsávací nástavec ,- 100,- Pilinov vak ,30 155,- Stacionární zafiízení ,20 500,- Naklápûcí paralelní doraz ,10 300,- Systainer ã. 2 pro pásovou brusku EBP 65-E , ,- VloÏka do systaineru ã. 2, pro pásovou brusku EBP 65-E ,90 107,- NÛÏky Název Technické parametry Objednací EAN - Code Cena Cena ãíslo NÛÏ pohybliv s jednou stfiiïnou hranou - umístûn na smykadle, pro EN 120 D/B ,50 335,- NÛÏ pevn s jednou stfiiïnou hranou - umístûn na podkovû, pro EN 120 D/B ,- 351,- Vibraãní brusky Název Typ Zrnitost Objednací EAN - Code Cena Cena ãíslo (10 ks) (10 ks) (10 ks) Brusné papíry BP-EBV 80 x FF ,20 99,- (EBV 130 E) BP-EBV 80 x FF ,20 99,- BP-EBV 80 x FF ,20 99,- BP-EBV 80 x FF ,80 89,- BP-EBV 80 x FF ,80 89,- BP-EBV 80 x FF ,80 89,- BP-EBV 80 x FF ,80 89,- Brusné papíry BP-EBV 93 x FF ,80 139,- (EBV 180, EBV 180 E) BP-EBV 93 x FF ,40 129,- BP-EBV 93 x FF ,- 119,- BP-EBV 93 x FF ,- 119,- BP-EBV 93 x FF ,- 119,- BP-EBV 93 x FF ,- 119,- BP-EBV 93 x FF ,- 119,- Brusné papíry BP-EBV 115 x FF ,20 199,- (EBV 230 E) BP-EBV 115 x FF ,80 189,- BP-EBV 115 x FF ,40 179,- BP-EBV 115 x FF ,- 169,- BP-EBV 115 x FF ,- 169,- BP-EBV 115 x FF ,- 169,- BP-EBV 115 x FF ,- 169,- Vibraãní brusky Název Typ Pro typ Objednací EAN - Code Cena Cena ãíslo Deska se such m zipem BD-EBV 80 x 130 FF EBV 130 E ,3 499,- BD-EBV 93 x 175 FF EBV 180 E ,4 599,- BD-EBV 115 x 225 FF EBV 230 E ,4 699,- Prachov sáãek PS-EBV 1 EBV 130 E ,4 129,- PS-EBV 2 EBV 180 E ,2 149,- EBV 230 E Vysavaã Název Technické parametry Pro typ Objednací EAN - Code Cena Cena ãíslo Sací hadice 36 mm x 3 m, s ruãní trubicí VYS ,- 592,- Sací hadice 27 mm x 5 m, s pfiechodkou VYS ,- 793,- Sací hadice 27 mm x 3,5 m, s otoãnou pfiechodkou VYS , ,- Sací hadice 36 mm x 3 m, s otoãnou pfiechodkou VYS , ,- Pfiechodka ufiezávací 27 / 36 mm, pro pfiipjení elektronáfiadí VYS ,- 134,- Pfiechodka 27 mm, otoãná, pro pfiipojení elektronáfiadí VYS ,- 130,- Pfiechodka 27 mm, otoãná, pro pfiipojení vysavaãe VYS ,- 35,- Pfiechodka 36 mm, otoãná, pro pfiipojení vysavaãe VYS ,- 35,- Ruãní trubice 36 mm, plastová, zahnutá, otoãná VYS ,- 239,- Ruãní trubice 27 / 36 mm, plastová, zahnutá VYS ,- 577,- ProdluÏovací trubice 36 mm, plastová VYS 20, VYS ,- 112,- ProdluÏovací trubice 36 mm, hliníková VYS 20, VYS ,- 185,- ProdluÏovací trubice 36 mm, plastová, 2-dílná VYS 20, VYS ,- 188, Hubice s vloïkami 36 mm, ífika 270 mm, plastová VYS 20, VYS ,- 568,- + 3 v mûnné vloïky Hubice 36 mm, ífika 270 mm, plastová, bez vloïek VYS 20, VYS ,- 170,- Rámeãek pro kartáã v mûnn, plastov, do hubice VYS 20, VYS ,- 75,- Kartáãová vloïka v mûnná, plastová, do hubice VYS 20, VYS ,- 170,- PryÏová vloïka v mûnná, plastová, do hubice VYS 20, VYS ,- 170,- Univerzální hubice 36 mm, ífika 270 mm, plastová, pfiepínatelná VYS 20, VYS ,- 438,- Pol táfiová hubice 36 mm, ífika 120 mm, plastová VYS 20, VYS ,- 98,- Kartáãová hubice 36 mm, ífika 70 mm, plastová, oválná VYS 20, VYS ,- 117,- terbinová hubice 36 mm, délka 200 mm, plastová VYS 20, VYS ,- 98,- tûrbinová hubice 36 mm, délka 300 mm, plastová VYS 20, VYS ,- 63,- Filtraãní sáãek papírov, 5 ks VYS ,- 262,- Filtraãní sáãek papírov, 5 ks VYS 25, VYS ,- 475,- Filtraãní sáãek papírov, 5 ks VYS ,- 450,- Filtraãní sáãek papírov, 5 ks VYS ,- 262,- Filtraãní patrona kartu, pro suché vysávání VYS ,- 590,- Mokr filtr pro mokré vysávání a vysávání kapalin VYS , 110,- Ochrana filtru pro suché vysávání bez papírového sáãku VYS ,- 275,- Ochrana filtru pro suché vysávání bez papírového sáãku VYS ,- 303,- Filtraãní patrona typ "L" papír, pro suché vysávání VYS ,- 490,- Plechové síto filtru pro mokré vysávání VYS ,- 920,- âisticí sada plastová ruãní trubice, plastová 3-dílná VYS ,- 790,- prodluïovací trubice, hubice s vloïkami, tûrbinová hubice, pol táfiová hubice âistící sada plastová ruãní trubice, ocelová 2-dílná VYS ,- 990,- prodluïovací trubice, hubice s vloïkami, tûrbinová hubice, kartáãová hubice âistící sada sací hadice 36 x 3m, plastová ruãní trubice, VYS , ,- plastová 3-dílná prodluïovací trubice, hubice s vloïkami, tûrbinová hubice âistící sada sací hadice 36 x 3m, plastová ruãní trubice, VYS , ,- ocelová 2-dílná prodluïovací trubice, hubice s vloïkami, tûrbinová hubice, kartáãová hubice âistící sada sací hadice 36 x 3m, plastová ruãní trubice, VYS , ,- ocelová 2-dílná prodluïovací trubice, kombinovaná hubice s pfiepínáním, tûrbinová hubice, pol táfiová hubice Uvedené ceny bez DPH jsou doporuãené, ceny s DPH 19 % jsou orientaãní. Obrázky jsou nezávazné. Dodávané pfiíslu enství se pfiípadnû li í od dílû, zobrazen ch a popsan ch v tomto ceníku. Zmûny technick ch údajû si vyhrazujeme. Ruãení za tiskové chyby je vylouãeno. V robce: NAREX âeská Lípa a. s. Chelãického âeská Lípa Tel.: Fax: Internet: Vá odborn prodejce: No.: CZ Prodejní cena s DPH: 4,60 Kã

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 20. dubna 2009. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích.

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 20. dubna 2009. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Ceník elektronářadí a příslušenství 2009 Platí od 20. dubna 2009. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. 21 Vrtání, sekání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ocel / dřevo Objednací číslo EAN

Více

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 1. ledna 2010. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích.

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 1. ledna 2010. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Ceník elektronářadí a příslušenství 2010 Platí od 1. ledna 2010. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. 21 Vrtání, sekání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ocel / dřevo Objednací číslo EAN

Více

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 1. září 2008. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Stroje na celý život

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 1. září 2008. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Stroje na celý život Ceník elektronářadí a příslušenství 2008 Platí od 1. září 2008. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Stroje na celý život 21 Vrtání, sekání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ocel / dřevo

Více

ElEktronářadí narex. vrtačky. akumulátorové vrtací šroubováky. vrtačky příklepové. akumulátorové svítilny. akumulátorové rázové utahováky

ElEktronářadí narex. vrtačky. akumulátorové vrtací šroubováky. vrtačky příklepové. akumulátorové svítilny. akumulátorové rázové utahováky vrtačky akumulátorové vrtací šroubováky Typ příkon [W] vrtání ocel / dřevo [mm] 00 624 196 EV 13 F-H3 650 13 / 25 00 624 193 EV 13 E-2H3 650 13 / 35 00 586 140 EV 16 920 16 / 55 vrtačky příklepové Typ

Více

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 1. září 2010. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích.

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 1. září 2010. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Ceník elektronářadí a příslušenství 2010 Platí od 1. září 2010. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Vrtání, sekání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ocel / dřevo Objednací číslo EAN - Code

Více

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 1. března 2010. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích.

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platí od 1. března 2010. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Ceník elektronářadí a příslušenství 2010 Platí od 1. března 2010. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Vrtání, sekání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ocel / dřevo Objednací číslo EAN -

Více

Ceník elektronářadí a příslušenství 2012. Platí od 1. 5. 2012. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích.

Ceník elektronářadí a příslušenství 2012. Platí od 1. 5. 2012. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Ceník elektronářadí a příslušenství 2012 Platí od 1. 5. 2012. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Vrtání, sekání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ocel / dřevo Objednací číslo EAN - Code

Více

Ceník elektronářadí a příslušenství 2013. Platí od 1. 1. 2013. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích.

Ceník elektronářadí a příslušenství 2013. Platí od 1. 1. 2013. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Ceník elektronářadí a příslušenství 2013 Platí od 1. 1. 2013. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Vrtání, sekání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ocel / dřevo Objednací číslo EAN - Code

Více

2015 Ceník elektronářadí a příslušenství

2015 Ceník elektronářadí a příslušenství CZ 2015 Ceník elektronářadí a příslušenství Platnost od 1. 6. 2015 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel/ dřevo EV 13 F-H3 650 W 13 / 25 00 624 196 953524 2 719,- 3 290,- EV 13 E-2H3 650

Více

Přehledový ceník 2009

Přehledový ceník 2009 Přehledový ceník 2009 Obsah Strana Vrtání a roubování 2 QuaDrive: Aku vrtací roubovák 2 QuaDrive: Aku pfiíklepov vrtací roubovák 2 QuaDrive: Aku rázov roubovák 2 Vrtaãky 3 Pfiíklepové vrtaãky 3 Pfiíslu

Více

Katalog elektronářadí

Katalog elektronářadí Katalog elektronářadí 2013 Symboly >>> vysvětlivky k použitým symbolům Elektronická ochrana proti přetížení zabraňuje poškození motoru při zablokování nástroje Doběhová brzda brzděný doběh motoru pro větší

Více

2015 Ceník elektronářadí a příslušenství

2015 Ceník elektronářadí a příslušenství CZ 2015 Ceník elektronářadí a příslušenství Platnost od 1. 6. 2015 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel/ dřevo EV 13 F-H3 650 W 13 / 25 00 624 196 953524 2 719,- 3 290,- EV 13 E-2H3 650

Více

2014 Ceník elektronářadí a příslušenství

2014 Ceník elektronářadí a příslušenství CZ 2014 Ceník elektronářadí a příslušenství Platí od 1. 1. 2014 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel/ dřevo EV 13 F-H3 650 W 13 / 25 00 624 196 953524 2 636,- 3 190,- EV 13 E-2H3 650 W

Více

Katalog příslušenství 2011

Katalog příslušenství 2011 Katalog příslušenství 2011 Obsah VRTÁNÍ A SEKÁNÍ VRTAČKY ŠROUBOVÁKY str. 8 str. 27 str. 41 ÚHLOVÉ BRUSKY, PROSTŘIHOVAČE, NŮŽKY NA PLECH str. 48 HOBLÍKY str. 56 PILY str. 58 FRÉZY BRUSKY VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

2014 Ceník elektronářadí a příslušenství

2014 Ceník elektronářadí a příslušenství CZ 2014 Ceník elektronářadí a příslušenství Platí od 1. 1. 2014 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel/ dřevo EV 13 F-H3 650 W 13 / 25 00 624 196 953524 2 636,- 3 190,- EV 13 E-2H3 650 W

Více

2014 Ceník elektronářadí a příslušenství

2014 Ceník elektronářadí a příslušenství CZ 2014 Ceník elektronářadí a příslušenství Platnost od 1. 4. 2014 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel/ dřevo EV 13 F-H3 650 W 13 / 25 00 624 196 953524 2 719,- 3 290,- EV 13 E-2H3 650

Více

Profesionální kvalita pro stavbu i dílnu: elektronáfiadí PROTOOL

Profesionální kvalita pro stavbu i dílnu: elektronáfiadí PROTOOL Profesionální kvalita pro stavbu i dílnu: elektronáfiadí PROTOOL Pfiehledov katalog 2006 Symboly NejdÛleÏitûj í znaky - identifikace na první pohled Konstantní otáãky otáãky pfii zatíïení stroje udrïované

Více

NOVÉ BALENÍ SYSTAINER T-LOC

NOVÉ BALENÍ SYSTAINER T-LOC NOVÉ BALENÍ SYSTAINER T-LOC SYSTAINER T-LOC Ergonomicky tvarované vyklápěcí držadlo s otvory pro připojení pomocného transportního popruhu dokonale padne do ruky. Nosnost držadla do 50 kg. Promyšlená konstrukce

Více

Dny profesionálů PROTOOL Platí od 16. 8. 2010 do 30. 9. 2010 Speciální nabídka Optimální řešení pro profesionální práci

Dny profesionálů PROTOOL Platí od 16. 8. 2010 do 30. 9. 2010 Speciální nabídka Optimální řešení pro profesionální práci PROaction Dny profesionálů PROTOOL Platí od 16. 8. 2010 do 30. 9. 2010 Speciální nabídka Optimální řešení pro profesionální práci PDP 18-2 E-1 Kompaktní dvourychlostní příklepová vrtačka robustní dvoustupňová

Více

S námi to dotáhnete nejdál

S námi to dotáhnete nejdál S námi to dotáhnete nejdál www.narex.cz/akce Platnost akční nabídky od 1. 3. do 31. 5. 2016 S námi to dotáhnete nejdál EV 13 E-2H3 Vrtačka se širokým rozsahem použití 650 W Max. ø vrtání v oceli 13 mm

Více

Rozjedte to s legendou. www.narex.cz/akce

Rozjedte to s legendou. www.narex.cz/akce Rozjedte to s legendou Platnost akční nabídky od 1. 9. do 30. 11. 2015 Legendární sklápěčka v hodnotě 306,- ASV 10-2A 1,5 Ah Kompaktní dvourychlostní vrtací šroubovák Napětí / kapacita akumulátoru 10,8

Více

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platnost od 1. 1. 2016

Ceník elektronářadí a příslušenství. Platnost od 1. 1. 2016 CZ 2016 Ceník elektronářadí a příslušenství Platnost od 1. 1. 2016 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel/ dřevo EV 13 F-H3 650 W 13/25 00 624 196 953524 2 719,- 3 290,- EV 13 E-2H3 650 W

Více

DEJTE JÍ ŠANCI VYŘÁDIT SE

DEJTE JÍ ŠANCI VYŘÁDIT SE DEJTE JÍ ŠANCI VYŘÁDIT SE Platnost akční nabídky od 1. 9. do 31. 12. 2014 ASV 10-2A Kompaktní dvourychlostní vrtací šroubovák Dejte jí šanci vyřádit se Napětí / kapacita akumulátoru 10,8 V / 1,5 Ah Nabíjecí

Více

Ceník 2013 Tento ceník je platný od 1. ledna 2013 a ruší platnost všech ceníků předchozích.

Ceník 2013 Tento ceník je platný od 1. ledna 2013 a ruší platnost všech ceníků předchozích. Ceník 2013 Tento ceník je platný od 1. ledna 2013 a ruší platnost všech ceníků předchozích. Tento ceník je platný od 1. ledna 2013 a ruší platnost všech ceníků předchozích. Ceník je platný pro Českou republiku.

Více

2016 Ceník elektronářadí a příslušenství

2016 Ceník elektronářadí a příslušenství CZ 2016 Ceník elektronářadí a příslušenství Platnost od 15. 4. 2016 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel / dřevo EV 13 F-H3 650 W 13/25 00 624 196 953524 2 719,- 3 290,- EV 13 E-2H3 650

Více

Cenník elektronáradia a príslušenstva. Platí od Tento cenník ruší platnosť predchádzajúcich cenníkov.

Cenník elektronáradia a príslušenstva. Platí od Tento cenník ruší platnosť predchádzajúcich cenníkov. Cenník elektronáradia a príslušenstva 2011 2010 Platí od 1. 1. 2011. Tento cenník ruší platnosť predchádzajúcich cenníkov. 4985-Narex-Cenik 2011 SK.indd 1 15.12.2010 10:22:20 Vŕtanie, sekanie a skrutkovanie

Více

FLEX 67, 89,95 PODZIMNÍ AKCE EXISTUJE POUZE JEDINÝ ORIGINÁL. ORIGINÁL OD FIRMY FLEX. L 10-10 125 Do ruky padnoucí síla

FLEX 67, 89,95 PODZIMNÍ AKCE EXISTUJE POUZE JEDINÝ ORIGINÁL. ORIGINÁL OD FIRMY FLEX. L 10-10 125 Do ruky padnoucí síla www.flex-tools.cz Úhlová bruska 800 Wattů L 10-10 125 Do ruky padnoucí síla 1010 Wattů Max. Ø brusného kotouče 125 mm Otáčky na prázdno 10000/min Krátká a štíhlá do ruky Nastavení ochranného krytu bez

Více

2017 Ceník elektronářadí a příslušenství

2017 Ceník elektronářadí a příslušenství CZ 2017 Ceník elektronářadí a příslušenství Platnost od 1. 2. 2017 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel/ dřevo EV 13 F-H3 650 W 13/25 00 624 196 953524 2 780, 3 364, EV 13 E-2H3 650 W 13/35

Více

Ceník 2010 Tento ceník je platný od 1. ledna 2010 a ruší platnost všech ceníků předchozích.

Ceník 2010 Tento ceník je platný od 1. ledna 2010 a ruší platnost všech ceníků předchozích. Ceník 2010 Tento ceník je platný od 1. ledna 2010 a ruší platnost všech ceníků předchozích. Obsah Strana Aku, vrtačky a kladiva 3 Aku šroubováky QuaDrive DRC/PDC/IDC/IWC 3 Vrtačky DRP 4 Příklepové vrtačky

Více

2016 Ceník elektronářadí a příslušenství

2016 Ceník elektronářadí a příslušenství CZ 2016 Ceník elektronářadí a příslušenství Platnost od 15. 9. 2016 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel / dřevo EV 13 F-H3 650 W 13/25 00 624 196 953524 2 719, 3 290, EV 13 E-2H3 650 W

Více

PROnews NOVINKY! Šroubovák DuraDrive zaručuje více zašroubovaných vrutů za den.

PROnews NOVINKY! Šroubovák DuraDrive zaručuje více zašroubovaných vrutů za den. PROnews NOVINKY DuraDrive nová řešení pro suchou stavbu QuaDrive větší výkon díky systému Nová akumulátorová svítilna s velkou svítivostí Jarní akce výhodné sety AKCE PROnews NOVINKY! Volná ruka. Se zásobníkem

Více

Obj. č. EAN-kód Popis1 Popis 2 cena bez DPH

Obj. č. EAN-kód Popis1 Popis 2 cena bez DPH 600890000 4007430143396 Stojan na vrtačku 2 695 Kč 616105000 4007430431721 Řezný kotouč - ocel. plech profily 115x2,0x22,23 mm rov. 34 Kč 616107000 4007430431745 Řezný kotouč - ocel. plech 125x2,0x22,23

Více

Brusky >>> úhlové. Charakteristické znaky úhlových brusek

Brusky >>> úhlové. Charakteristické znaky úhlových brusek Brusky >>> úhlové Charakteristické znaky úhlových brusek Úhlové brusky NAREX jsou konstruovány pro každodenní nasazení. Kvalitní výkonné motory zaručují vysokou produktivitu práce a velmi dlouhou životnost.

Více

Pily >>> Společná charakteristika pil

Pily >>> Společná charakteristika pil Pily >>> Společná charakteristika pil Společnými znaky elektrických pil NAREX jsou vysoký výkon, spolehlivost a jednoduchá obsluha. Podle charakteru práce můžete vybírat z pil řetězových, kotoučových a

Více

Pomùžeme! Máte nìjaký dotaz ohlednì našich výrobkù? Chtìli byste si objednat náhradní díly? Váš výrobek nefunguje tak jako první den? SERVIS Elektrické náøadí 00 Napište nám! Fax: +0 1 Email: info@einhell.cz

Více

Ceník 2011 Tento ceník je platný od 1. kv tna 2011 a ruší platnost všech ceník p edchozích.

Ceník 2011 Tento ceník je platný od 1. kv tna 2011 a ruší platnost všech ceník p edchozích. Ceník 2011 Tento ceník je platný od 1. kv tna 2011 a ruší platnost všech ceník p edchozích. Obsah Strana Aku, vrta ky a kladiva 3 Aku šroubováky QuaDrive DRC/PDC/IDC/IWC 3 Akumulátorová svítilna FLC UNI

Více

Cenník elektronáradia a príslušenstva. Platí od Tento cenník ruší platnosť predchádzajúcich cenníkov.

Cenník elektronáradia a príslušenstva. Platí od Tento cenník ruší platnosť predchádzajúcich cenníkov. Cenník elektronáradia a príslušenstva 2012 Platí od 1. 1. 2012. Tento cenník ruší platnosť predchádzajúcich cenníkov. Vŕtanie, sekanie a skrutkovanie Vŕtačky Typ Príkon Vŕtanie oceľ / drevo Obj. číslo

Více

Slavnostní odhalení 15. dubna

Slavnostní odhalení 15. dubna Slavnostní odhalení 15. dubna www.narex.cz/novinky V prodeji od 15. 4. 2016 Akumulátory Li-Ion (Heavy Duty) 30 min 1 + 40 % 25 min 2 3 4 6 5 9 7 8 [m] Nové akumulátorové články NAREX HEAVY DUTY poskytují

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2016 / 2017

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2016 / 2017 PŘÍSLUŠENSTVÍ 2016 / 2017 39 VRTÁNÍ A SEKÁNÍ VRTÁKY DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (vhodné pro - dřevo, plasty, měkkou ocel, neželezné kovy, zdivo) Průměr celková délka v mm DT6515 3 113 5035048066010 57,02 Kč 69,00

Více

2018 Ceník elektronářadí a příslušenství

2018 Ceník elektronářadí a příslušenství CZ 2018 Ceník elektronářadí a příslušenství Platnost od 1. 2. 2018 Vrtání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ø ocel/ dřevo EV 13 F-H3 650 W 13/25 00 624 196 953524 2 780,- 3 364,- EV 13 E-2H3 650 W

Více

Zlaté listí opadává padají zlaté ceny! Klasická žirafa WSE 500. Včetně přepravního kufru. + 50 listů* brusného papíru *po 25 listech P 80 a P 100

Zlaté listí opadává padají zlaté ceny! Klasická žirafa WSE 500. Včetně přepravního kufru. + 50 listů* brusného papíru *po 25 listech P 80 a P 100 www.flex-tools.cz Akční nabídka platná do 31.01.2014 Pouze do vyprodání zásob! Zlaté listí opadává padají zlaté ceny! Přepravní kufr NOVÉ 845,80 745, 894,- 737, NOVINKA NOVINKA 599, 718,80 Ochranný kryt

Více

Ceník 2012. Tento ceník je platný od 1. ervna 2012 a ruší platnost všech ceník p edchozích.

Ceník 2012. Tento ceník je platný od 1. ervna 2012 a ruší platnost všech ceník p edchozích. Ceník 2012 Tento ceník je platný od 1. ervna 2012 a ruší platnost všech ceník p edchozích. Obsah Strana Aku, vrta ky a kladiva 3 Aku šroubováky QuaDrive DRC/PDC/IDC/IWC 3 Akumulátorová svítilna FLC UNI

Více

Ceník 2014. Nářadí Dremel. Platný od 1. února 2014. Doporučené prodejní ceny s DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena.

Ceník 2014. Nářadí Dremel. Platný od 1. února 2014. Doporučené prodejní ceny s DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena. Ceník 2014 Nářadí Dremel Platný od 1. února 2014 Doporučené prodejní ceny s DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena. Řezbářství Rytí Frézování Broušení Ostření Čištění Leštění Řezání

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

Pfiíklepové vrtáky reca

Pfiíklepové vrtáky reca Pfiíklepové vrtáky reca piãková kvalita pro ná cel sortiment pfiíklepov ch vrtákû reca ProtoÏe záleïí na piãce 2 VYSOKÁ KVALITA OCELI Tvrdokov odoln proti nárazûm a nákladná povrchová úprava zaji Èují

Více

NOVINKY 2013 EBU 15 R70. pro kovovýrobu a montáže. V prodeji od 1. 11. 2013. Jubilejní edice. Další podrobnosti uvnitř.

NOVINKY 2013 EBU 15 R70. pro kovovýrobu a montáže. V prodeji od 1. 11. 2013. Jubilejní edice. Další podrobnosti uvnitř. NOVINKY 2013 pro kovovýrobu a montáže V prodeji od 1. 11. 2013 Jubilejní edice EBU 15 R70 2 990 2 471 Kč bez DPH 100 Další podrobnosti uvnitř 120 bez DPH Tradice žije dál 70 let s vámi 1943 2013 Sedmdesát

Více

SYSTAINER ZDARMA SYSTAINER ZDARMA SYSTAINER ZDARMA SYSTAINER ZDARMA. Zvýhodněná akční nabídka SYSTAINER SYSTAINER. Univerzální příklepová vrtačka

SYSTAINER ZDARMA SYSTAINER ZDARMA SYSTAINER ZDARMA SYSTAINER ZDARMA. Zvýhodněná akční nabídka SYSTAINER SYSTAINER. Univerzální příklepová vrtačka Zvýhodněná akční nabídka ZDARMA www.narex.cz/akce EVP 13 E-2H3 Univerzální příklepová vrtačka Dva rychlostní stupně nabízejí předvolbu optimálního rozsahu otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru

Více

9.Stroje a nástroje 9.2 Elektrické ru ní ná adí

9.Stroje a nástroje 9.2 Elektrické ru ní ná adí 9.Stroje a nástroje 9.2 Elektrické ru ní ná adí Elektrické ru ní ná adí je dnes již neodmyslitelným pomocníkem každého emeslníka. V naší nabídce naleznete profesionální ná adí zna ek DEWALT, MAKITA a FESTOOL.

Více

Veškeré elektrické a akumulátorové nářadí DeWALT, má po registraci na www.dewalt.cz/3 OBCHODNÍ prodlouženou NABÍDKA záruku na 3 roky.

Veškeré elektrické a akumulátorové nářadí DeWALT, má po registraci na www.dewalt.cz/3 OBCHODNÍ prodlouženou NABÍDKA záruku na 3 roky. na www.dewalt.cz/3 OBCHODNÍ prodlouženou NABÍDKA záruku na 3 roky.* StanleyBlackandDeckerCZSK 3 DCD771C2 4990 Kč DCD790S2 6590 Kč DCD776C2 DCD776C2 5590 Kč DCD795S2 DCD795S2 6990 Kč 18V VRTAČKA 18V VRTAČKA

Více

PERMON A NÝTOVACÍ TECHNIKA

PERMON A NÝTOVACÍ TECHNIKA PERMON A NÝTOVACÍ TECHNIKA PERMON Sbíjecí a bourací kladiva Sbíjecí a bourací kladiva se používají k rozpojování méně až středně pevných hornin a obdobných materiálů (betonů, zdiva, živičných vozovek,

Více

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů Příslušenství řezání Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení. Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech. Obj. číslo

Více

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu SORTIMENT 2014/2015 VYVINUTO PRO PROFESIONÁLY Společnost Stanley byla založena v roce 1843 jako železářský podnik. Společnost patří k americkému koncernu (US) Stanley Black & Decker se sídlem v New Britain,

Více

Opalovací pistole, pájky

Opalovací pistole, pájky Opalovací pistole, pájky Opalovací pistole FHG-2000T Sada nástavců 4 kusy HAM12 2 000 W/230 V 1,6 kg Poloha 1.: rychlost vzduchu 300 l/min. teplota vzduchu 450 C Poloha 2.: rychlost vzduchu 500 l/min.

Více

3690,- Kč. 1990,- Kč. 2790,- Kč. 4290,- Kč. 5690,- Kč

3690,- Kč. 1990,- Kč. 2790,- Kč. 4290,- Kč. 5690,- Kč FDV16VB2 16 mm / 550 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA www.hitachi-powertools.cz 2612,- Kč Max. vrtací prům. v betonu 16 mm Max. vrtací prům. Max. vrtací prům. ve dřevě 25 mm Příkon 550 W Otáčky naprázdno 0-2.900 /min.

Více

DEALS POWER AKUMULÁTOROVÁ SÍLA POWERTOOLS. 10.825 Kč. ObSAh. Výkonní profesionálové od r.1898. 18 V aku kladivo SDS-plus

DEALS POWER AKUMULÁTOROVÁ SÍLA POWERTOOLS. 10.825 Kč. ObSAh. Výkonní profesionálové od r.1898. 18 V aku kladivo SDS-plus Výkonní profesionálové od r.1898 Platný od 01.09. do 31.12.2012 POWER DEALS 18 V aku kladivo SDS-plus 10.825 Kč Typ: BBH 18 Li-302C Obj. číslo: 4935 4082 75 KE KAŽDÉMU STROJI DÁREK ZDARMA ObSAh nový sortiment

Více

Ceník 2015. Platné od 1. 2. 2015. Nezávazné doporučené spotřebitelské ceny v Kč s 21% DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena.

Ceník 2015. Platné od 1. 2. 2015. Nezávazné doporučené spotřebitelské ceny v Kč s 21% DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena. Ceník 2015 Platné od 1. 2. 2015 Nezávazné doporučené spotřebitelské ceny v Kč s 21% DPH. Tento ceník nahrazuje ceník předešlý. Změna vyhrazena. Zahradní technika Typ Název Technické parametry, poznámky

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

Akčí nabídka platná do 31.08.2014. Pouze do vyprodání zásob!

Akčí nabídka platná do 31.08.2014. Pouze do vyprodání zásob! AKCE V praktickém přepravním kufru 1100 Wattů 7,1 J 5,9 kg Otáčky 235-500/min. Počet úderů 1350-2870/min. 12 pozic sekáče Váš odborný prodejce FLEX: Projekce laserového kříže Samonivelace Vypnutí samonivelace

Více

AKCE JARO 2014 65, 89,95 139, nyní jen. nyní jen. nyní jen 72, 99, 149, L 3709/125 800 Wattů úhlová bruska Akce číslo: 10 Obj. číslo: 334.

AKCE JARO 2014 65, 89,95 139, nyní jen. nyní jen. nyní jen 72, 99, 149, L 3709/125 800 Wattů úhlová bruska Akce číslo: 10 Obj. číslo: 334. Akčí nabídka platná do 31.08.2014 Pouze do vyprodání zásob! www.flex-tools.cz Krátká a padnoucí do ruky Nastavení krytu bez nástrojů Otáčky na prázdno 12000/min. Obzvlášť šikovná! Robustní & odolná! Výkonný

Více

Vrták do skla a keramiky... 19 Vrták do dlažby a obkladů... 20 Rýsovací jehla... 20

Vrták do skla a keramiky... 19 Vrták do dlažby a obkladů... 20 Rýsovací jehla... 20 VRTÁKY DO KOVU Vrták do kovu HSS-R DIN338 válcovaný......................................................... 3 Vrták do kovu HSS-R SH13 DIN338 válcovaný s redukovanou stopkou.....................................

Více

NABÍDKA V NAŠÍ SÍTI NOVINKY! NEJNOVĚJŠÍ LITHIUM-ION NANO TECHNOLOGIE OD DEWALT Extrémní odolnost pro extrémní výkon. Li-Ion ZÁRUKA VÝKONU.

NABÍDKA V NAŠÍ SÍTI NOVINKY! NEJNOVĚJŠÍ LITHIUM-ION NANO TECHNOLOGIE OD DEWALT Extrémní odolnost pro extrémní výkon. Li-Ion ZÁRUKA VÝKONU. 3. VYDÁNÍ 2008 9 12 / 2008 NABÍDKA V NAŠÍ SÍTI Li-Ion NOVINKY! ZÁRUKA VÝKONU. NEJNOVĚJŠÍ LITHIUM-ION NANO TECHNOLOGIE OD DEWALT Extrémní odolnost pro extrémní výkon NOVINKY VÝROBKY SLUŽBY ZPRÁVY TECHNIKA

Více

Kle tû Siko. Kle tû Siko

Kle tû Siko. Kle tû Siko Kle tû 558 KLE Tù Kle tû Siko Pro-Torq Le tûná hlava a kloub, indukãnû kalené bfiity. Polypropylenové jádro rukojetizaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoïàuje pohodlné

Více

UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 1. 2012 DO 30. 4. 2012 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 1. 2012 DO 30. 4. 2012 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 1. 2012 DO 30. 4. 2012 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ 4 790, 4 290, ZDARMA sada vrtáků a sekáčů D-19174 5 890, ZDARMA sada

Více

CENÍK 2011/2012. Nahrazuje ceník předchozí. DEWALT neručí za tiskové chyby

CENÍK 2011/2012. Nahrazuje ceník předchozí. DEWALT neručí za tiskové chyby CENÍK 2011/2012 Nahrazuje ceník předchozí DEWALT neručí za tiskové chyby 2 OBSAH NOVINKY XR - NOVÁ ŘADA LI-ION / AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ 18 V.........................................................3 AKUMULÁTOROVÉ

Více

Použití stlačeného vzduchu Pneumatické nářadí

Použití stlačeného vzduchu Pneumatické nářadí Použití stlačeného vzduchu Pneumatické nářadí 4 Abyste se stlačeným vzduchem mohli co nejlépe pracovat. Nabízíme Vám pro každé použití vhodné nářadí přímo do ruky. Pneumatické nářadí od je obzvláště lehké,

Více

Jirka Poláček doporučuje! AKČNÍ NABÍDKA. Levnější už to nebude! Kč Kč Kč. Historicky nejnižší ceny vybraných modelů NAREX

Jirka Poláček doporučuje! AKČNÍ NABÍDKA. Levnější už to nebude! Kč Kč Kč. Historicky nejnižší ceny vybraných modelů NAREX AKČNÍ NABÍDKA Levnější už to nebude! Historicky nejnižší ceny vybraných modelů NAREX TOP cena! Cena bez DPH 3 297 Kč 3 990 Kč Jirka Poláček doporučuje! Cena bez DPH 2 471 Kč 2 990 Kč TOP cena! Cena bez

Více

5 990 Kč. 3 990 Kč DCD785C2 DCF680G2F DCD990M2 OBCHODNÍ NABÍDKA. 99 Kč. 129 Kč. 199 Kč. 699 Kč VČETNĚ DPH. 449 Kč. 149 Kč. 379 Kč VČETNĚ DPH.

5 990 Kč. 3 990 Kč DCD785C2 DCF680G2F DCD990M2 OBCHODNÍ NABÍDKA. 99 Kč. 129 Kč. 199 Kč. 699 Kč VČETNĚ DPH. 449 Kč. 149 Kč. 379 Kč VČETNĚ DPH. OBCHODNÍ NABÍDKA DCD785C2 18 V vrtačka s příklepem Kroutící moment Sklíčidlo 2 1,5 Ah (Li-lon) 0-600 / 2 000 ot/min 0-10 200 / 34 000 ú/min 60/23 Nm 1,5-13 mm DCF680G2F 7,2 V gyroskopický šroubovák s baterkou

Více

Ceník 2014 Elektrické nářadí Pneumatické nářadí Příslušenství

Ceník 2014 Elektrické nářadí Pneumatické nářadí Příslušenství Ceník 2014 Elektrické nářadí Pneumatické nářadí Příslušenství Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Tento ceník nahrazuje předchozí ceník. Platná DPH v době vydání ceníku 21%, změny, omyly a chyby tisku

Více

Ceník 2012. Tento ceník je platný od 15. února 2012 a ruší platnost všech ceníků předchozích.

Ceník 2012. Tento ceník je platný od 15. února 2012 a ruší platnost všech ceníků předchozích. Ceník 2012 Tento ceník je platný od 15. února 2012 a ruší platnost všech ceníků předchozích. Obsah Strana Aku, vrtačky a kladiva 3 Aku šroubováky QuaDrive DRC/PDC/IDC/IWC 3 Akumulátorová svítilna FLC UNI

Více

Dodávané příslušenství Obj. č.

Dodávané příslušenství Obj. č. 3706 3901 3709 Ideální k rychlým, čistým řezům do suchých stavebních desek Ke zhotovení výřezů, např. při elektrické instalaci, k dokončování nebo lícování Jednoduché nastavení hloubky řezu Průměr tělesa

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

630366A EBV 180 EBV 180 E

630366A EBV 180 EBV 180 E 630366A EBV 180 EBV 180 E 1.2 1.4 1.5 1.7 1.6 1.1 2.1 2.2 3.1 3.1 Technická data CZ Vibraèní bruska EBV 180 EBV 180 E Pøíkon 280 W 280 W Otáèky 10 000 min 1 4 000 10 000 min 1 Pracovní zdvihy 20 000 min

Více

1.2 DIAMANTOVÉ KOTOUČE A NÁSTROJE

1.2 DIAMANTOVÉ KOTOUČE A NÁSTROJE 1.2 DIAMANTOVÉ KOTOUČE A NÁSTROJE diamantové řezné kotouče diamantové brusné kotouče diamantové leštící disky ruční diamantové nástroje diamantové vrtáky a vrtací korunky diamantová brusná tělíska ABRASIV,

Více

Bosch Promoline. Program 2011. 1 - cs - PT-ACE/MKB1 Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

Bosch Promoline. Program 2011. 1 - cs - PT-ACE/MKB1 Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. 1 - cs - PT-ACE/MKB1 Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. Program 2011 Robert Bosch odbytová s r.o. Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4 - Krč www.bosch.cz/ew www.bosch-pt.com

Více

ZKRÁTKA PROFESIONÁL CENÍK 2009. platný od

ZKRÁTKA PROFESIONÁL CENÍK 2009. platný od ZKRÁTKA PROFESIONÁL CENÍK 2009 platný od 29.1.2009 VRTACÍ KLADIVA BH 22 E VarioBox přední držadlo, doraz, 4m 8 4935 3960 38 12279 0 5 202 6 190 BH 22 XE ( FIXTEC ) VarioBox BH 24 XE VarioBox 8 4935 3960

Více

PROFIKRAFT_sortiment Stránka 1

PROFIKRAFT_sortiment Stránka 1 PROFIKRAFT_sortiment Stránka 1 Vrtáky doporuené pro vrtání v souástkách z legované i nelegované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm 2, šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny

Více

tel.: +420 566 532 655, fax: +420 566 531 825

tel.: +420 566 532 655, fax: +420 566 531 825 tel.: +420 566 532 655, fax: +420 566 531 825 e-mail: supellex@supellex.cz, http://www.supellex.cz KATALOG nářadí pro podlaháře obsah... Nářadí pro pokládku podlah, přítlačné válce 2 Odvzdušňovací válečky,

Více

Cenník elektronáradia a príslušenstva. Platí od

Cenník elektronáradia a príslušenstva. Platí od SK 2014 Cenník elektronáradia a príslušenstva Platí od 1. 1. 2014 Vŕtanie, sekanie a skrutkovanie Vŕtačky Typ Príkon Vŕtanie ø oceľ/ drevo EV 13 F-H3 650 W 13 / 25 00 624 196 953524 106,66 128,00 EV 13

Více

TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ

TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ LET ZÁRUKA PĚTILETÁ ZÁRUKA Kvalita nářadí Powerplus XQ je zdůrazněna zárukou let na veškeré výrobní vady! Tato jedinečně výhodná záruka Vám dává jistotu, že jste koupili kvalitní, profesionální výrobek,

Více

Jádrové vrtání v železobetonu, zdivu aj.

Jádrové vrtání v železobetonu, zdivu aj. Jádrové vrtání v železobetonu, zdivu aj. REMS Picus SR for Professionals 2 Jeden systém - 4 použití! Ideální pro instalatéra! 33 12 20 S regulací rychlosti Speed-Regulation! 3 5 4 6 7 21 Patent EP 2 085

Více

MOVE TO A HIGHER POWER

MOVE TO A HIGHER POWER MOVE TO A HIGHER POWER P EDSTAVUJE REVOLUâNÍ 28 VOLTOVOU TECHNOLOGII LITHIUM-ION V28 CS OKRUÎNÍ PILA eïe rychleji, déle a s vût ím v konem, neï kterákoliv 24 V pila na trhu. Získáte dvojnásobnou pracovní

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

Ceník 2015 Tento ceník je platný od 1. ledna 2015 a ruší platnost všech ceníků předchozích.

Ceník 2015 Tento ceník je platný od 1. ledna 2015 a ruší platnost všech ceníků předchozích. Ceník 2015 Tento ceník je platný od 1. ledna 2015 a ruší platnost všech ceníků předchozích. Vrtání a šroubování Příslušenství pro akumulátorové nářadí/duradrive 02 Příslušenství QuaDrive, QuaDrill a CENTROTEC

Více

SILNĚJŠÍ BSB 18CLI-402. 9 990 Kč cena vč. DPH VRTAČKA/ ŠROUBOVÁK. 13/45 mm 1,5 13 mm Max. moment. 70 Nm. Počet otáček bez zatížení 0 400/

SILNĚJŠÍ BSB 18CLI-402. 9 990 Kč cena vč. DPH VRTAČKA/ ŠROUBOVÁK. 13/45 mm 1,5 13 mm Max. moment. 70 Nm. Počet otáček bez zatížení 0 400/ POWER DEALS Q2/2016 NEJSILNĚJŠÍ SILNĚJŠÍ SILNÁ BSB 18CBLLI- 402C 10 490 Kč BSB 18CLI-402 9 990 Kč BS 18G2LI-152 5 690 Kč 18 V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA/ ŠROUBOVÁK 18 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA/ ŠROUBOVÁK

Více

CENÍK 2008/2009. Platnost od 1.5. 2008 Nahrazuje ceník předchozí. DeWALT neručí za tiskové chyby

CENÍK 2008/2009. Platnost od 1.5. 2008 Nahrazuje ceník předchozí. DeWALT neručí za tiskové chyby CENÍK 2008/2009 Platnost od 1.5. 2008 Nahrazuje ceník předchozí DeWALT neručí za tiskové chyby AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ 36V - 28V DC234KL AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-Plus + sklíčidlo 2 x 36 V / Li-Ion : 21

Více

STROJE&NÁŘADÍ. Plná tříletá záruka. Nová řada profesionálního nářadí WORX. Více než 1500 výrobků na 158 stranách! KATALOG 2009A VÝTISK ZDARMA

STROJE&NÁŘADÍ. Plná tříletá záruka. Nová řada profesionálního nářadí WORX. Více než 1500 výrobků na 158 stranách! KATALOG 2009A VÝTISK ZDARMA N e j š i r š í s o r t i m e n t, s l u ž b y, g a r a n c e a p r o d e j n í s í ť STROJE&NÁŘADÍ KATALOG 2009A VÝTISK ZDARMA PLATNOST OD 15. 9. 2008 Plná tříletá záruka na výrobky PROMA a FERM Více

Více

PRODEJNÍ NABÍDKA 43 VYDÁNÍ KVĚTEN - SRPEN 2016 ZÁRUKA VÝKONU. Stáhněte si z

PRODEJNÍ NABÍDKA 43 VYDÁNÍ KVĚTEN - SRPEN 2016 ZÁRUKA VÝKONU. Stáhněte si z PRODEJNÍ NABÍDKA 43 VYDÁNÍ KVĚTEN - SRPEN 2016 ZÁRUKA VÝKONU KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NOVINKA AKUMULÁTOROVÝ HOBLÍK DCP580 Možnost uložení náhradního nože a klíče přímo v nářadí. Tento kompaktní hoblík napájený

Více

Vrtáky. Vrtáky. Vrtáky. Příslušenství k elektronářadí PROTECOR

Vrtáky. Vrtáky. Vrtáky. Příslušenství k elektronářadí PROTECOR Vrtáky Vrtáky Vrtáky R - široký sortiment vrtáků do betonu, kamene, cihel, dřeva i kovu - vysoká rychlost, agresivní výkon a dlouhá životnost - perfektní volba pro každodenní profesionální použití Ukázky

Více

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.3 3.4 2.1 3.1 3.2 2.2

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.3 3.4 2.1 3.1 3.2 2.2 630393A EBV 130 E 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.3 2.1 3.4 2.2 3.1 3.2 Technická data Vibraèní bruska EBV 130 E CZ Pøíkon 200 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Pracovní zdvihy 8 000 20 000 min 1 Brusný

Více

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla.

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla. ty hran Rozm r kleštiny Max. pr m r šroubu Šestihranný držák bit Otá ky/min. Max. Ø vrták Max. utahovací moment Upnutí sklí idla Utahovací moment Délka se sklí idlem Tlak vzduchu Max. pr m r šroubu Ø p

Více

TRADITIONAL TRADE CENÍK DEWALT příslušenství od 1.2.2015 TRADITIONAL TRADE kód popis poznámka. 2016 SVK s DPH

TRADITIONAL TRADE CENÍK DEWALT příslušenství od 1.2.2015 TRADITIONAL TRADE kód popis poznámka. 2016 SVK s DPH TRADITIONAL TRADE CENÍK DEWALT příslušenství od 1.2.2015 TRADITIONAL TRADE popis poznámka VRTÁKY DO RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (vhodné pro - dřevo, plasty, měkkou ocel, Průměr celková délka v mm neželezné kovy,

Více

NEWS. NejkomPaktNejší, Nejlehčí, Nejrychlejší SDS-PluS vrtací. Pro ProfeSioNály, co. Platný od 01.01. 30.04.2011 STR. 2 3 STR. 7 STR. 10 11 STR.

NEWS. NejkomPaktNejší, Nejlehčí, Nejrychlejší SDS-PluS vrtací. Pro ProfeSioNály, co. Platný od 01.01. 30.04.2011 STR. 2 3 STR. 7 STR. 10 11 STR. Platný od 01.01. 30.04.2011 NEWS aku PŘíklePovÉ vrtačky STR. 2 3 DiamaNtová vrtačka STR. 7 AkuPiNa STR. 10 11 AkuPiNa STR. 12 13 AkuPiNa STR. 14 15 NejkomPaktNejší, Nejlehčí, Nejrychlejší SDS-PluS vrtací

Více

6.23632 6.23633 6.23646 6.23921 (T 111 C) (T 744 D) progresivně ozubené pro křivkové řezy rychle, hrubě. univerzálně rychle 6.23971 6.23978 6.

6.23632 6.23633 6.23646 6.23921 (T 111 C) (T 744 D) progresivně ozubené pro křivkové řezy rychle, hrubě. univerzálně rychle 6.23971 6.23978 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO přímočaré pily Odpovídá typu Bosch 6.23631 (T 119 B) 6.23920 (T 119 B) 6.23646 (T 119 BO) 6.23632 (T 111 C) 6.23633 (T 144 D) 6.23921 (T 144 D) 6.23649 (T 244 D) 6.23960 (T 244 D) 6.23678

Více

Vrtáky a bity. Vrtáky a bity

Vrtáky a bity. Vrtáky a bity 303 STANDARD s válcovou stopkou do zdi... strana 304 EXTRA PROFI s válcovou stopkou do betonu... strana 304 UNIVERSAL... strana 305 POINTER SDS PLUS (dvoubřit)... strana 305 DRILLER SDS PLUS (tříbřit)...

Více

VÝKONNÍ PROFESIONALOVÉ OD R. 1898. AEG ceník platný od 11.01.2016

VÝKONNÍ PROFESIONALOVÉ OD R. 1898. AEG ceník platný od 11.01.2016 VÝKONNÍ PROFESIONALOVÉ OD R. 1898 AEG ceník platný od 11.01.2016 18 V aku nářadí 4935433950 BS 18 G2 Li-152C 18 V vrtačka/šroubovák/2 x 1,5 Ah PROLITHIUM-ION aku, nabíječka, kufr 134441 5 116 Kč 6 190

Více

14,4 V XRP BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA DCD937P2 18V KOMBO SADA DCS310D2

14,4 V XRP BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA DCD937P2 18V KOMBO SADA DCS310D2 14,4V VRTAČKA DCD734C2 akumulátor 2 x 1,3 Ah, otáčky 0-400 - 1 300 ot./min, kroutící moment 38/22 Nm, max. vrták dřevo/ kov 30/13 mm, hmotnost 1,57 kg 3 14,4 V XRP BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA DCD937P2

Více

SYSTÉM PERFORM & PROTECT AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ PRÁCE A BEZPEČNOST PROPAGACE STAVEBNÍ NÁŘADÍ OBCHODNÍ NABÍDKA

SYSTÉM PERFORM & PROTECT AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ PRÁCE A BEZPEČNOST PROPAGACE STAVEBNÍ NÁŘADÍ OBCHODNÍ NABÍDKA AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ SYSTÉM PERFORM & PROTECT PRÁCE A BEZPEČNOST OBCHODNÍ NABÍDKA PROPAGACE STAVEBNÍ NÁŘADÍ KVĚTEN SRPEN 2013 www.dewalt.com GUARANTEED TOUGH. OVLADATELNOST Při vrtání nebo řezání hrozí

Více

ELITA V ÚHLOVÝCH BRUSKÁCH MAGAZÍN 29.990,- 5.990,- Štípač HS 6001 W/D. Kombinované kladivo KHE 26 SP. Kapovací a pokosová pila KGS 255

ELITA V ÚHLOVÝCH BRUSKÁCH MAGAZÍN 29.990,- 5.990,- Štípač HS 6001 W/D. Kombinované kladivo KHE 26 SP. Kapovací a pokosová pila KGS 255 MAGAZÍN ELITA V ÚHLOVÝCH BRUSKÁCH Na světě není žádná úhlová bruska, která by vibrovala méně. Menší vibrace a tím i delší užitný čas. Autobalancer výrazně redukuje kmitání úhlové brusky. Pracování s ním

Více

Váš ukazatel na cestě k vhodnému nářadí pro vrtání

Váš ukazatel na cestě k vhodnému nářadí pro vrtání Vrtání Back 60 Vrtání Přehled Příslušenství Bosch 11/12 Váš ukazatel na cestě k vhodnému nářadí pro vrtání Následující stránky by se měly stát pomůckou pro prodejce i uživatele. Na jedné straně se jedná

Více