STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA RIGEL TECHNICKÝ MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA RIGEL TECHNICKÝ MANUÁL"

Transkript

1 STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA RIGEL TECHNICKÝ MANUÁL Thessaloniky, STOMATOLOGICKÝ STOLEK RIGEL

2 1. Technický popis (obr. 1) Na stomatologickém stolku se nachází všechny důležité nástroje, které používá stomatolog ke své práci. Skládá se z: krabičky (č.1) a víka (č.2). V zadní části krabičky se nachází další krabička negatoskopu (č.3), která leží na dvou základnách (č.4). Tyto základny jsou připevněny vruty k zadní části krabičky (č.1). Obrázek č.1 je nádoba, ve které je umístěno drobné příslušenství. V přední části se nachází plastová základna (č.6), pod níž se nachází vstupy pro vysokorychlostní turbínku (č. 7), vzduchový mikromotor (č.8), i pro pistoli na vzduch a vodu (č.9). Kromě těchto vstupů jsou zde ještě 2 volné vstupy jako rezerva. Pro lehké posunování stolku na kterékoliv místo je na boku krabičky připevněna rukojeť (č.10). Vstupy č. 7, 8, 9 i dva rezervní vstupy jsou připevněné na šestistranném panelu (č.11) a umožňují měnit svou polohu ze svislé polohy až do 30 o úhlu. Uvnitř krabičky se nachází magnetické ventily (č.12), které zásobují vodou a vzduchem vysokorychlostní turbínku (č.14), a vzduchem mikromomotor (č.15). Ventil (č.13) reguluje tlak vzduchu, ventil (č.16) reguluje tlak vody a kostka č.17 je lapač vody. Na obr.č.18 je multi-funkční pistole na vodu a vzduch. Nahoře nad plastovým základem se nachází: vypínač vodního spreje na násadce (č.19), regulátor vodního spreje mikromotoru (č.28), tlačítko na plnění sklenice vodou (č.29), tlačítko na oplachování plivátka (č.30), č.31 je kontrolní světlo nožního spínače, č.32 je kontrolní světlo, které svítí pokud je nástrojový panel pod proudem. V levé přední části se nachází transformátor (č.20). Na pravé straně vzadu se nachází zátka č.21 trubice negatoskopu č.23. Na vrchní části negatoskopu se nachází vypínač č.22. Část č.24 je mléčné sklo negatoskopu a č.25 slouží k odrážení světla trubice negatoskopu. Elektronický panel č. 26 je umístěn na levo od ventilu č.12. Spirálové hadičky pro zásobování turbíny, mikromotoru a stříkačky vzduchu jsou vedeny pod nástrojovým panelem (č.27). 2. Magnetické ventily vzduchu (obr.2) Magnetické ventily vzduchu se skládají z destiček (č.1, č.2), pístu (č.3), pláště (č.4), pružiny (č.5), zevní krytky (č.6), cívky (č.7), bezpečnostní pojistky (č.8), těsnící gumky (č.9) a spojky (č.10) spojující malou hadici s přívodem vzduchu, dále pak spodní krytku (č.11) a pružinu (č.22). 3. Ventil regulace vzduchu (obr. 2) Ventil regulace tlaku vzduchu se skládá z: destičky (č.13), krytky (č.14), membrány (č.15), malé pružinka (č.16), talířků (č.17 a 18), pružinky č.19, vrutu (č.20), čepu (č.21) a spojek (č.22 a 23). Magnetické ventily jsou spojeny s ventilem regulace vzduchu pomocí spojky (č.24). 4. Vodní filtr (obr. 2) Vodní filtr se skládá ze základny (č.25), krytky (č.26), membrány (č.27), pružiny (č.28), talířku (č.29), spojky (č.30) a vrutů (č.31). Vodní filtr je připevněn na destičce elektromagnetického ventilu (č.2). 5. Elektromagnetický ventil na vodu (obr. 3) 1

3 Elektromagnetický ventil na vodu se skládá z: destičky (č.1), pístu (č.2), pláště (č.3), pružiny (č.4), vnějšího pláště (č.5), cívky (č.6), jističe (č.7), malého gumového těsnění (č.8), spodní krytky (č.9), pružinky (č.10) a spojky (č.11). 6. Regulátor tlaku vody (obr. 3) Ventil regulátoru tlaku vody se skládá z: destičky (č.12), krytky (č.13), membrány (č.14), pružiny (č.15), talířku (č.17), pružiny (č.18), vrutu (č.19), čepu (č.20) a spojky (č.21). 7. Elektrické schéma (obr. 4) Elektrické schéma se skládá z: elektomagnetického ventilu (č.1), který zásobuje vzduchem mikromotor, ventilu regulace tlaku vzduchu (č.2), elektromagnetického ventilu zásobujícího vzduchem turbínku (č.3). Č.4 je vodní filtr, č.5 je ventil regulace vody, který dodává vodu do pistole (na vodu a vzduch). Elektromagnetický ventil (č.6) zásobuje vodou turbínku. Č.7 je objímka pro trubici (č.8) negatoskopu a č.9 je startér žárovky. Č.10 je regulátor vody do chladícího systému turbínky, č.11 je přepínač (voda-vzduch). Č.12 je kontrolní světlo nožního spínače, č.13 je kontrolní světlo vodního spreje, č.15 je tlačítko na plnění pohárku a č.16 je tlačítko na oplachování plivátka. PLIVÁTKO RIGEL 2

4 1. Technický popis (obr. 1) Plivátko se skládá z krabice (č.1) a krytů (č.2 a 3). V horní části se nachází plivátko (č.4), kohoutek (č.5), základna kohoutku (č.6), kohoutek na naplnění pohárku (č.7), místo na pohárek (č.8). V přední části se nachází regulátor vody (č.9), přepínač termosystému (č.11) a tlačítko na napouštění pohárku (č.12). Pro snadnou manipulaci plivátka je na boční straně krabice (č.1) držák (č.13). Na druhé straně krabice (č.1) je všeobecná zásuvka (č.14), základna na hlavici sacího systému (č.15) a hlavice sacího systému (č.16). Č.17 je malá hadička sacího systému. Uvnitř krabice č.1 na základně odsávací hlavice (č.15) se nachází základna zásuvky sacího systému (č.16) a zásuvka (č.19). Ve spodní části krabice se nachází základna (č.20), o kterou se opírá celé plivátko. Ve vnitřní části krabice se nachází elektromagnetické ventily pro plnění pohárku (č.21) a odsávačky slin (č.22). Elektromagnetické ventily jsou přišroubované na podložku (č.23). Tyto ventily slouží k rozvodu vody. V malé přívodní hadici na vodu (č.24) se nachází regulátor tlaku vody (č.25). Na základně (č.26) se nachází regulátor přítoku vody (č.29). Hadičky (č.27, 28) rozvádí vodu do plivátka (č.4), hadička (č.29) zajišťuje přívod vody k odsávačkám. Vývod se skládá z trubiček (č.30, 31 a 32). V kovové trubici (č.31) končí malé odvodní trubičky od základny kohoutku (č.33) a pumpy sacího systému (č.34). V termosystému (č.35) se zahřívá voda pro použití ve stomatologickém stolku a pro napouštění do pohárku. Malou trubicí (č.36) se odvádí voda do termosystému. Na základně (č.37) se nachází systém spojení kabelů (č.38). Elektromagnetické ventily jsou shodné s ventily ve stomatologickém stolku - kde jsou blíže popsány. 2. Elektrické schéma (obr.2) Elektrické schéma se skládá z termosystému (č.1), ve kterém se zahřívá voda pro odvod do pohárku a stomatologického stolku. Elektromagnetický ventil (č.2) zásobuje teplou vodou pohárek (č.4) a elektromagnetický ventil (č.3) zásobuje studenou vodou sací systém (č.7). Regulátorem ventilu (č.5) se zvyšuje nebo snižuje množství vody do plivátka. Odvod od pohárku, plivátka a odsávačky probíhá hadičkou č.8. Č.9 je hlavice sacího systému. Proud vody do plivátka se vypíná na všeobecné zásuvce (č.10). Č.11 je tlačítko na plnění pohárku, č.12 je kontrolní světlo funkce termosystému, které svítí, pokud je v termosystému přítomen proud. Č.13 je elektrická vypínač termosystému, č.14 je termostat termosystému. Č.15 je vypínač sacího systému a č.16 je vyšetřovací světlo (lampa). 3. Funkce Celkovým vypínačem (č.10) vypínáme nebo zapínáme el. proud do přístroje. Vypínačem (č.13) ovládáme dodávku proudu do rezistoru pro ohřívání vody v termosystému. Při funkci termosystému se zapne kontrolní světlo (č.12). Termostatem (č.14) lze regulovat teplotu v termosystému. Při stlačení tlačítka (č.11) se otvírá elektromagnetický ventil (č.2) a naplní se pohárek vodou. Při vyjmutí hlavice odsávacího systému (č.16) ze základny (č.15) viz obr.1, dojde k uzavření vypínače (č.15), otevře se elektromanetický ventil (č.3) a pumpa sacího systému začne fungovat. 4. Barvy kabelů A - žlutý - nultý (uzemňovací) 3

5 B - hnědý - šlapka (nožní spínač) C - šedý - neutrální D - černý - fáze E - zelený - pohárek F - bílý - dveře G - bílý - dveře H - oranžový - přívod proudu I - růžový - neutrální J - modrý - lampa 12V (projektor) K - modrý - lampa 12V (projektor) PŘIPOJOVACÍ KRABICE 1. Technický popis (obr. 1) 4

6 V této krabici se spojují všechny přívody, které jsou potřebné pro funkci celé stomatologické soupravy. Tyto přívody jsou: a - přívod vzduchu b - přívod vody c - odvod vody d - přívod el. proudu Připojovací krabice se skládá ze dvou částí: ze spodní části (č.1) a krytu (č.2). Součástky se nachází ve spodní části krabice (viz obr. č.1). Č.3 je transformátor 220V/12V, 60W, č.4 je jistič na 220V/10A, č.5 je jistič el. proudu na 12V/6A. Na základně (č.6) se nachází systém propojení kabelů (č.7) a kanál pro kabely (č.8). Č.9 je filtr na vodu, č.10 je malá hadička přívodu vody (č.11). Č.12 je elastická plastová hadice vedoucí k plivátku, přes kterou probíhá systém přívodu a odvodu vody do plivátka. Č.13 je kovová trubice vedoucí do trychtýře (č.14). Svorkou (č.15) je připevněna trubice (č.13) k základně krabice (č.1) a s pomocí svorky (č.16) se připevňuje k trychtýři (č.14). Krytka krabičky je připevněná pomocí vrutů. Po obou stranách krabičky (č.1) se nacházejí další otvory pro spojení různých přívodů. 2. Elektrické schéma (obr. 2) Podrobné schéma elektrického propojení krabičky je zobrazeno na obr.2. Č.1 je transformátor 220V/12V, 60A. Systém má dvě pojistky: pojistku na 10A (č.2) a pojistku na 6A (č.3). Nožním spínačem (č.4) ovládá stomatolog nástroje stomatologického stolku. Na obrázku č.2 jsou zobrazeny systémy přívodu vody, vzduchu a odpad. STOMATOLOGICKÉ KŘESLO RIGEL 1. Technický popis 5

7 Stomatologické křeslo (obr.1) se skládá ze sedla (č.1), opěradla (č.2), podpěrky na hlavu (č.3). Sedlo (č.1) je položeno na základně (č.4) stejně jako opěradlo (č.2) na základně (č.5). Základny jsou spojeny kloubem. Otáčivý pohyb opěradla (č.2) ve vztahu k sedlu (č.1) probíhá s pomocí hydraulické láhve (č.6). Když se láhev zavírá, opěradlo se sklápí směrem dozadu od sedla. Když se láhev otvírá, opěradlo se sklápí směrem dopředu k sedlu. Souběžně s hydraulickou lahví (č.6) je další spojení se základnou opěradla (č.5) pomocí pružiny č.7 a z obou stran pákovým systémem (č.8). Pomocí systému pružiny a pák se po spuštění opěradlo sklápí směrem dopředu a sedlo směrem dolů. Sedlo má otáčivý pohyb směrem nahoru a dolů, osa č.9 se nachází na povrchu dvou desek č.10. Desky se nacházejí na povrchu systému pohybu nahoru a dolů stomatologického křesla č.1. Zdvih a pokles křesla je zajištěn hydraulickou lahví č.14. Systém zdvihu a poklesu se opírá o dvě destičky č.12 a ty se opírají o základnu křesla č.13. Hydraulický systém funguje s pomocí oleje pod tlakem atmosfér. Tlak oleje vzniká s pomocí olejové pumpy, která je ovládána elektrickým motorem č.15. Všechny pohyby křesla jsou zajištěny pomocí 5 tlačítek (č.17), 5-ti relé (č.17) a 6-ti elektromagnetických ventilů (č.18). Tlačítka č.16 jsou uloženy na podložce č.19, která je uložena na zadní straně opěradla. Na levé straně sedla č.1 se nachází pevné ruční opěradlo č.20 a z levé strany otáčecí ruční opěradlo č.21. Na horní části aparátu se nachází krabice na technický olej č.22. Mechanismy křesla jsou kryty obalem č.23, 24, 25 (kovovým pláštěm). 2. Otáčivé ruční opěradlo (obr. 2) Opěradlo č.1 (obr.2) se navazuje na osu č.2, která má na konci osu č.3. V normálním stavu se osa nachází v přijímacím místě ložiska č.4. Stabilní stav opěradla se zajišťuje pružinou č.5. Pokud chceme otočit opěradlo směrem dolů, stlačíme opěradlo č.1 proti směru pružiny č.5 (tzn. dozadu), rukojeť se uvolní a můžeme opěradlo otočit. 3. Podpěrka hlavy Výška podpěrky č.1 (obr.1) se reguluje v přibližných rozměrech od 0 do 200 mm. Opěrka se nachází na horní části opěradla č.1 (obr.3). Posun opěrky viz č.2 (obr.3). V každé poloze se opěrka stabilizuje pomocí páčky č.3 (obr.3), na kterou z jedné strany tlačí pružina č.4 (obr.3) a z druhé strany je plastová krytka č.5 (obr.3). 4. Regulování podpěrky (obr.3/1) Podpěrka se reguluje dopředu i dozadu - vpřed - vzad. Pro pohyb dopředu je nutné zatlačit podpěrku dostatečně dopředu (šipka A). Jestliže chceme posunout podpěrku dozadu, je třeba podpěrku vychýlit na bok (šipka B) proti směru pružiny. Tímto způsobem se zoubky uvolní a my můžeme přivézt podpěrku do polohy vzad. 5. Nádoba na technický olej (obr.4) Nádoba na technický olej č.1 (obr.4) z kovové konstrukce obsahuje přibližně 1 l technického oleje. Přes otvor č.2 (obr.4) ve vrchní části nalíváme technický olej. Přes otvor č.3 (obr.4) je spojení s pumpou, která tento olej pohlcuje. Přes otvor č.4 (obr.4) se vrací olej zpět z hydraulické láhve opěrky na záda. 6. Elektromagnetický ventil a ventil proti vracení (obr.5) Šest elektromagnetických ventilů se nachází na základech 1 a 2 ve třech řadách. Základy se mezi sebou spojují pomocí trubiček č.3. Elektromagnetický ventil se skládá z pístu č.4, základny č.5, pružiny č.6, gumičky č.7, matky č.8, cívky č.9 a venkovního krytu č.10. Základ 6

8 č.5 je postupně přišroubován na základy 1 a 2. Ventil proti vracení se skládá z: venkovního krytu č.10, který je přišroubován nahoře na základ č.1, kuličky č,12, pump č.13, pružiny č.14 a gumičky č.15. Vchod technického oleje je v bodě A a východ je v bodě B. Ventil pracuje pomocí elektrického proudu. Při zapnutí zvedá magnetismus cívky pumpu č.4 a uvolňuje technický olej. Ventil se zavírá pružinou č.6. Ventil proti vracení se otvírá tlakem technického oleje na spodní část kuličky č.12 a zavírá se tlakem pružiny č.14 na vrchní část pumpy č.13 a na kuličku č Ventil regulace tlaku technického oleje (obr.6) Ventil se skládá z: těla č.1, regulačního vrutu č.2, pružiny č.3, kuličky č.4, gumičky č.5. Pomocí šroubu č.2 odšroubováním nebo zašroubováním regulujeme tlak technického oleje. Ten vchází bodem A a vychází bodem B. Přebytečný olej, který prochází pod kuličkou č.4, vychází přes bod G, aby se mohl vrátit zpět do nádoby na technický olej č Hydraulická láhev (obr.7) Hydraulická láhev č.9 zdvihá nebo spouští. Skládá se z: cylindru č.1, venkovního krytu č.2, spodního krytu č.3, pístu č.4, osy č.5, spojky trubic č.6, matice č.7, podložky č.8, z osmi matek č.10 a podložek č.11. Nepropustnost láhve se dosáhne pomocí gumiček č.12, 13, 14, 15 a Hydraulická láhev (obr.8) Tato láhev č.5 posunuje opěrku na záda dopředu i dozadu. Skládá se z: cylindru č.1, venkovního krytu č.2, spodního krytu č.3, pumpy č.4, osy č.5, spojky trubic č.6, matice č.7, podložky č.8 a gumiček proti propustnosti 9, 10, 11,.12, Hydraulická systém (obr.9) Hydraulický systém funguje s pomocí hydraulického oleje TONA 27 SAEL. Systém potřebuje přibližně 1 l, v nádobě na olej pak další litr. Tlak oleje je Atm. Od nádoby na olej č.1 vtahuje pumpa č.2 olej, který prochází přes ventil č.3, pomocí kterého regulujeme požadovaný tlak. Olej, který prochází přes ventil se vrací zpět do nádoby na olej. Při otevření elektromagnetického ventilu č.8 vchází olej do hydraulické láhve nad pumpou a spouští křeslo. Zároveň se otvírá elektromagnetický ventil č.5 a olej, který se nachází pod pumpou se vrací do nádoby na olej č.1. Pracuje pomocí tlačítka A (obr.1). Při otevření elektromagnetického ventilu č.4 vchází olej do hydraulické láhve č.10 pod pumpu a zdvihá křeslo. Zároveň se otvírá elektromagnetický ventil č.9 a olej, který se nachází nad pumpou se vrací do nádoby na olej. Tento systém pracuje pomocí tlačítka B. Při otevření elektromagnetického ventilu č.8 vchází olej do hydraulické láhve č.11 (vlevo od pumpy) a opěradlo na záda se sklání dozadu. Zároveň se otvírá ventil č.7 a olej, který se nachází vpravo od pumpy se vrací zpět do nádoby na olej. Systém se spouští tlačítkem C. Při otevření elektromagnetického ventilu č.6 vchází olej do hydraulické láhve č.11 vpravo od pumpy. Opěrka na záda se sklápí dopředu. Zároveň se otvírá elektromagnetický ventil č.9 a olej, který se nachází od pumpy se vrací do nádoby na olej. Systém se spouští tlačítkem D. Ventily proti vracení č.12 se otvírají tlakem oleje na kuličku proti směru pružiny od elektromagnetických ventilů č.4 a 6 a zavírají se tlakem oleje nad kuličkou směrem od elektromagnetických ventilů č.5 a 7. Pro případné vracení opěrky na záda dozadu se otvírá elektromagnetický ventil č.6 a 9 pro pohyb dopředu. Po ukončení pohybu opěradla na záda se otvírají elektromagnetické ventily č.4, 5 a 8 pro spouštění křesla. 7

9 11. Elekrické schéma (obr.10) Skládá se z pěti relé A-B-C-D-E, které se spojují tlačítky I, II, III, IV a V s cívkami 4, 5, 6, 7, 8 a 9 elektromagnetických ventilů a elektromotoru. Vypínač pěti tlačítek se nachází na zadní straně opěradla na záda. Při stlačení tlačítka A se zapíná relé I, které dává proud elektromagnetickým ventilům 5 a 8, které se zároveň otvírají a křeslo se zdvíhá. Při stlačení tlačítka C se zajímá relé III a dává proud elektromagnetickým ventilům 7 a 8, které se zároveň otevírají a opěradlo na záda se sklápí dozadu. Při stlačení tlačítka D se zapíná relé IV a dává proud elektromagnetickým ventilům 6 a 9, které se otvírají zároveň a opěradlo se posunuje dopředu. Každé relé dává proud motoru, který posunuje pumpu na olej. Při stlačení tlačítka E se zapíná relé, které dává proud elektromagnetickým ventilům 6 a 9, které se otvírají a vrací opěradlo na záda do základní polohy. Pohyb končí vypnutím proudu v přepínači. 12. Různé pracovní polohy křesla (obr.11) Obr.11 nám ukazuje různé pracovní polohy sedla a opěradla na záda s důležitými rozměry a úhly, které se formují. 13. Elektrická schéma (obr.10, 11) Elektrické schéma se skládá: z desky (obr.10) k systému manipulátoru a zásobování ventilu a motoru elektrickým proudem (obr.11). Deska elektrické schémy (obr. 10) se skládá z: transformátoru proudu od 220V/12 V, 0.4 A, ze 6 bodů a, b, c, d, e, f, které spojují elektrické obvody manipulátoru křesla, 9 diod a 4 kondenzátorových elektrolitů. Reformátor s kondenzátorem, transformují proud 12V na stejnosměrný, který se používá v systému manipulace. Celkový systém se jistí pomocí jističe 220 V, 5A. Systém manipulace křesla a zásobování (obr.11) se skládá z: 6 elektromagnetických ventilů A, B, C, D, E, F, z motoru a pumpy G, manipulátoru křesla H, vypínače automatické polohy křesla I, vypínače nožního pedálu J a vypínače automatického spouštění křesla K. Funkce Manipulátor křesla má 3 vypínače (obr.12). S pomocí vypínače č.1 (obr.11) se zdvihá a spouští křeslo. Po stlačení vypínače č.1 spojujeme systémy ventilů A, F (obr. 11). V bodu spojení A (obr.10) se křeslo zdvihá. Při stačení vypínače dolů, spojujeme systémy ventilů B, E (obr.11), přes bod spojení C (obr.10) a křeslo se spouští. S pomocí vypínače 111 (obr.11) se sklápí opěradlo na záda, směrem dopředu - dozadu. Při stlačení vypínače č.11 nahoru, spojujeme systém ventilů C, F (obr.11) přes bod spojení B (obr.10) a křeslo se pohybuje dopředu. Při stačení tlačítka č.11 dolů, spojuje systém ventilů D, E (obr.11) přes bod spojení D (obr.10) a křeslo se pohybuje dozadu. Každý spojovací bod, který se spojuje se systémem ventilu A a E, spojuje zároveň systém motoru pumpy na technický olej, pro potřebný tlak a zásobování technickým olejem nutné pro funkci křesla. Pomocí vypínače č.11 (obr.11) probíhá automatické vracení opěradla na záda do základní polohy, spojují se ventily B a C. Jakmile skončí vrácení opěradla dopředu automaticky přes vypínač K (obr.11), spojí se ventily B a C a začíná automatické vracení křesla. Pohyb se skončí vypnutím proudu ve vypínači křesla M (obr.11) Vedle každého vypínače manipulátoru se nachází šipky funkcí každého vypínače (obr.12) Manipulátor křesla (obr.12) 8

10 Manipulátor křesla má 3 vypínače. S pomocí vypínače 1-1 zdviháme a spouštíme křeslo. S pomocí vypínače 2-11, skládáme opěradlo dopředu nebo dozadu. S pomocí vypínače vzniká automatické vracení křesla do základní polohy. Tři vypínače připojené k základu č.4. V horní a spodní části má manipulátor pružiny pro jeho zachycení k receptoru opěradla. Deska elektrického schéma (obr.13) Na desce elektrického schéma č.1 se nachází další části: č.2: transformátor proudu 220V 55/12V 0,4 A č.3: místo pro jistič proudu č.4: jistič 5 A č.5: spojovací body A, B, C, D, E -jak jsou vyznačeny na obr.10 č.6: spojovací bod (obr.10) č.7: kondenzátor (obr.10) č.8: reformátor proudu (obr.10) č.9: diody 1N 40 č.10: kondenzátory elektrolitu 100mF, 25V V zásuvce č.11 se spojuje zásobování proudem s deskou 220V. V zásuvce č.12 se spojuje systém elektromagnetických ventilů A, B, C, D, E, F s motorem pumpy na technický olej. V zásuvce č.13 se spojuje systém manipulátoru křesla (obr.11), vypínač automatické polohy křesla K (obr.11), vypínač nožního pedálu L (obr.11) a vypínač STOP M (obr.11). 9

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Dodavatel: MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: červen 2007 OBSAH: Dle tohoto katalogu je možno objednávat náhradní díly pro

Více

PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Dodavatel: MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: červen 2007 OBSAH: Dle tohoto katalogu je možno objednávat náhradní díly pro

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 53 34 55 OBSAH Strana: Bezpečnostní upozornění... 2 Provoz a údržba... 8 Provoz... 8 Údržba... 9 Přehled hledání závady... 9 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2 POZOR: Dbejte následující

Více

Návod k obsluze. Hydraulický děrovač ALFRA AEP-1 s nožní pumpou čís. výrobku 02120

Návod k obsluze. Hydraulický děrovač ALFRA AEP-1 s nožní pumpou čís. výrobku 02120 Návod k obsluze Hydraulický děrovač ALFRA AEP- s nožní pumpou čís. výrobku 0220 PP/MM Provoz Před použitím pumpy. Zkontrolujte všechna těsnění systému, aby byla jistota, že jsou těsná a bez úniků. 2. Před

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE VÄLKOMMEN! Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve vozidle, v aplikaci a na webu. STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA Uživatelská

Více

10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L

10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz 10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L Technické parametry: Pracovní

Více

18. Kinematické mechanismy

18. Kinematické mechanismy zapis_kinematicke_mechanismy_108/2012 STR Cc 1 z 6 18. Kinematické mechanismy Přenáší pohyb a zároveň mění jeho a #1 #2 18.1. Hřebenové ozubení mění pohyb pastorku na #3 #4 pohyb hřebenu nebo naopak vznikne

Více

Řezání stěn Stěnové pily

Řezání stěn Stěnové pily Řezání stěn Stěnové pily Přehled použití 10 Přehled 11 Přehled výhod 14 Stěnové pily Husqvarna 16 Zdroje Husqvarna 26 Technické vlastnosti stěnových pil 34 Technické vlastnosti zdrojů 34 Diamantové nástroje

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí PRECIZNÍ NÁŘADÍ» ruko pneumatické nářadí Pneumatické nářadí RUKO Výhody stlačeného vzduchu Síly a rychlosti válců jsou plynule nastavitelné. Vysoké dosažitelné pracovní rychlosti. Pneumatické nástroje

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 04 Obsah 1. Popis výrobku 3 2. Instalační instrukce

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové zapis_casti_stroju_brzdy 08/2012 STR Bd 1 z 5 14. Brzdy Funkce: slouží ke #1 pohybu, příp. jeho (u vozidel) #2 k zajištění #3 polohy (např. břemene u jeřábů, výtahů) Rozdělení: a) #4 brzdy b) #6 brzdy

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 UMYVADLOVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 UMYVADLOVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 8/2007 PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 Ventily 504, 507, 512, 600, 605 a 520 jsou určeny pro studenou

Více

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce PNEUMATICKÉ KOMPONENTY VÁLCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY 1 OBSAH: Úvod... 3 Pneumatické válce... 3 Jednočinné pneumatické válce... 3 Dvojčinné pneumatické válce... 4 Speciální pneumatické

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

Č.položky Název Cena bez DPH Cena s DPH 06 Balení EAN

Č.položky Název Cena bez DPH Cena s DPH 06 Balení EAN 0001212 KLEČE SPECIÁL 3 184,87 3 790,00 1 8592189059853 0002792 KARBURÁTOR 2923 PH NÁHR 3714 1 189,92 1 416,00 1 8592189051987 0002828 KOHOUT PALIVOVÝ GUTTBROD 255,46 304,00 2 8592189050058 0002872 KOHOUT

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Předpis Děl 21-5 7,62mm SAMOPAL vz. 58

Předpis Děl 21-5 7,62mm SAMOPAL vz. 58 Předpis Děl 21-5 7,62mm SAMOPAL vz 58 ČÁST I POPIS KONSTRUKCE 7,62MM SAMOPALU VZ 58 A STŘELIVA HLAVA 1 VŠEOBECNĚ 1 ÚČEL A BOJOVÉ VLASTNOSTI 7,62MM SAMOPALU VZ 58 2 CHARAKTERISTIKA 7,62MM SAMOPALU VZ 58

Více

ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470. Motorový vůz řady 470

ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470. Motorový vůz řady 470 ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470 V letech 1986 1991 byly pro potřeby ČSD vyvinuty a postaveny dvě prototypové elektrické jednotky řady 470. Jednotka, složená z elektrických vozů řady 470 a nemotorových

Více

Katalog náhradních dílů

Katalog náhradních dílů tr@bi.cz 2003 Katalog náhradních dílů Trabant Zpracoval: Michal Bidlo Obsah 1 Motor 4 1.1 Válec a kliková skříň...................................................... 4 1.2 Kliková hřídel..........................................................

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ List č. 1 (Počet stran 22) MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: únor 2006 O B S A H: Plášť úplný Tabulka č. 1

Více

Naviják s přenosnou lampou 24 V

Naviják s přenosnou lampou 24 V Naviják s přenosnou lampou 24 V Návod k obsluze GD024 Návod k obsluze GD024 Přečtěte si prosím pozorně tyto bezpečnostní pokyny. Nesprávné používání nebo nedodržení těchto pokynů má za následek vážné zranění,

Více

Regulátor Komextherm PA-5

Regulátor Komextherm PA-5 Regulátor Komextherm PA-5 Urãení Regulátor PA-5 je elektronický diferenciální regulátor pro ústřední vytápění pracující dle venkovní teploty. Instalujeme ho převážně v případech, kdy není použita regulace

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE

TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE UŽITEČNÉ RADY: PŘED SESTAVENÍM ROZMETADLA SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY NEBUDE-LI VÁM NĚCO ZCELA JASNÉ, PŘEČTĚTE SI UVEDENÉ POKYNY ZNOVU Nebude-li vaše rozmetadlo

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE DOPLNĚK NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ PRO MODELY STW OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE Traktor může být vybavený přídavným hydraulickým ventilem s joystickovým ovladačem pro snazší

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU. 8 9,90 12,00 19 240371 Šroub IMBUS M6x60 mm (utahovací moment 10 NM)

SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU. 8 9,90 12,00 19 240371 Šroub IMBUS M6x60 mm (utahovací moment 10 NM) ROTAX KÓD Popis položky SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU POČET KS Prodejní cena - Kč bez DPH včetně DPH 1-2 ###295913 Skříň motoru - kompletní 1 10 057,85 12 170,00 2 632010 Centrážní pouzdro

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110 A) Pracovní postup 1. Montáž nebo navaření bezpečnostní armatury MANIBS před navařením odbočkového T-kusu se musí odstranit krycí víčko a zátka. 2. Nové - připojované - potrubí se napojí, příp.dokončí.

Více

Vistop TM 63, 100, 125, 160 A

Vistop TM 63, 100, 125, 160 A Vistop TM 63,, 125, 160 A Vistop TM 63,, 125, 160 A vypínače s viditelným rozpojením kontaktů DIN CE bold 14/14 mezery 0/0,5 příslušenství DIN CE bold 14/14 mezery 0/0,5 225 15 223 18 Technické charakteristiky

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

V 500A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

V 500A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ V 500A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ VRTULE V 500A, V 500A/1690 AVIA PROPELLER, s.r.o. 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika P/N 060-8921.7 Vydání: Září 1999 Revize: Únor 2009 PLATNÉ OZNAČENÍ STRAN : PŮVODNÍ

Více

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní 447 T Kód 04470 Univerzální demontážní zařízení na tlumiče K č 45.65 Kč 7.5 SAMOSTŘEDÍCÍ SYSTÉM Dvě horní ramena se přizp ůsobí také kuželovým a nevyrovnaným pružinám stlačením nezávislým na rozložení

Více

Multifunkční cvičební zařízení Výr. Číslo: 1168

Multifunkční cvičební zařízení Výr. Číslo: 1168 Multifunkční cvičební zařízení Výr. Číslo: 1168 Seznam dílů: 1. Hlavní rám 1 2. Zadní stabilizátor 1 3. Přední vertikální podpěra 1 4. Horní paprsek 1 5. Přední stabilizátor 1 6. Sedlová podpěra 1 7.

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

při osazování dvojitého balonu pomoci soupravy MANIBS typ J-125

při osazování dvojitého balonu pomoci soupravy MANIBS typ J-125 Příprava zařízení P R A C O V N Í P O S T U P 1. Sestava tvořená osazovací balonovou trubkou (mosazná) a vodící trubkou (matově chromovaná) se natře tukem na styčných plochách. Osazovací balonovací trubka

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Katalog a ceník dílů HW TRIKES

Katalog a ceník dílů HW TRIKES Katalog a ceník dílů HW TRIKES č. zboží název zboží cena bez DPH DPH cena s DPH 16082 Alternátor- matka, podložka, řemenice chrom 177,69 37,31 215,00 21018 Alternátor s relé 8.194,21 1.720,79 9.915,00

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 A VARIANTY PODLAHOVÉ ZAVÍRAČE PRO DVEŘE S DORAZEM A KYVNÉ DVEŘE BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 A VARIANTY PODLAHOVÉ ZAVÍRAČE PRO DVEŘE S DORAZEM A KYVNÉ DVEŘE BEWEGUNG MIT SYSTEM DVEŘNÍ TECHNIKA A SKLENĚNÉ SYSTÉMY GEZE PODLAHOVÉ ZAVÍRAČE PRO DVEŘE S DORAZEM A KYVNÉ DVEŘE BEWEGUNG MIT SYSTEM Titulní obrázek: Dirk Wilhelmy, obrázek na obálce: Siegelwerk GmbH OBSAH pro 1-křídlé dveře

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG133SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N)

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N) Článek 254-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO PRODUKČNÍ VOZY (SKUPINA N) 1. DEFINICE Cestovní vozy vyráběné ve velkých sériích. 2. HOMOLOGACE Tato vozidla musí být vyrobena nejméně v 2 500 identických kusech

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

5. Pneumatické pohony

5. Pneumatické pohony zapis_pneumatika_valce - Strana 1 z 8 5. Pneumatické pohony Mění energii stlačeného vzduchu na #1 (mechanickou energii) Rozdělení: a) #2 pro přímé (lineární) pohyby b) #3 pro točivý pohyb - pro šroubování,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. pro instalaci sprchového koutu WHITEWATER

MONTÁŽNÍ NÁVOD. pro instalaci sprchového koutu WHITEWATER MONTÁŽNÍ NÁVOD pro instalaci sprchového koutu WHITEWATER CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž koutu Whitewater doporuèujeme, vzhledem k její nároènosti, svìøit odborné zaškolené firmì. Pokud dojde neodbornou montáží

Více

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a NEBEZPEČÍ: Pokud před zahájením tohoto postupu nevypnete napájení, může dojít k zasažení elektrickým

Více

Obsluha/opravy/díly. SL800/1100 Mustang 11000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A2161F CS

Obsluha/opravy/díly. SL800/1100 Mustang 11000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A2161F CS Obsluha/opravy/díly SL800/00 Mustang 000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A26F CS K aplikaci architektonických barev a nátìrù. Urèeno pouze k profesionálnímu použití. Není schváleno k použití ve výbušném

Více

SMILE CHARM. Stomatologická souprava NÁVOD K POUŽITÍ CHIRANA NÁVOD K POUŽITÍ. MEDICAL Stará Turá. List č. : 1. Výrobek-Typ SMILE CHARM Název

SMILE CHARM. Stomatologická souprava NÁVOD K POUŽITÍ CHIRANA NÁVOD K POUŽITÍ. MEDICAL Stará Turá. List č. : 1. Výrobek-Typ SMILE CHARM Název List č. : 1 Stomatologická souprava SMILE CHARM - tradiční ochranná známka Chirany Medical, Stará Turá. Vlastníkem registrovaných ochranných známek je její mateřská společnost M.O.C., s.r.o. List č. :

Více

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE EM, EMV, EV, EVB, EF DEKOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE ED EMCOS s.r.o., Nákladní

Více

Pomůcka pro technika STK Část I

Pomůcka pro technika STK Část I DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část I Výtah nových ů závad Závady bez ekvivalentů k původní závadě S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část I Pomůcka pro technika STK (výtah

Více

Návod k instalaci a používání krbových kamen HWAM 4410

Návod k instalaci a používání krbových kamen HWAM 4410 Návod k instalaci a používání krbových kamen HWAM 4410 Předpisy a zákony Při instalaci Vašich HWAM - krbových kamen dbejte na dodržení místních a stavebních vyhlášek. Nechte si poradit od místního mistra

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu

Více

inspira 600 inspira 600

inspira 600 inspira 600 inspira 600 inspira 600 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních pøedpisù: Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Více

PALESSE G S 812 řada III B

PALESSE G S 812 řada III B PALESSE G S 812 řada III B Kombajn střední třídy PALESSE GS812 je zkonstruován pro široké použití. Tento kompaktní a velmi obratný kombajn je vypočten pro propustnost větší nebo rovnou 8 kg/s a dodává

Více

Manuál revize regulátoru Koltec VG392 / Necam Mega www.elpege.cz

Manuál revize regulátoru Koltec VG392 / Necam Mega www.elpege.cz Manuál revize regulátoru Koltec VG392 / Necam Mega www.elpege.cz 1. Demontáž Demontáž reduktoru začínáme z přední strany. Vyšroubujte dva krátké šrouby za výpustí paliva a vyjměte mosaznou trubičku ven

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 65H

Katalog náhradních dílů IGLAND 65H IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N885 Grimstad, Norway Phone + 7 7 5 00 Fax + 7 7 5 0 Mail:

Více

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití Od zdraví ke kráse Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5 Návod k použití Před instalací a používáním produktu si prosím pečlivě přečtěte návod. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu použití. Obsah

Více

Seznam náhradních dílů

Seznam náhradních dílů 1ZSE 5492-134 jazyk - čeština Revize 3, 1998-01-30 Seznam náhradních dílů Přepínač odboček typu UB s pohonem typu BUE a BUL Bez písemného povolení výrobce nesmí být tento dokument kopírován, předán třetí

Více

125 MICRO MAX evo. pro motory ROTAX typu 125 MAX evo 125 JUNIOR MAX evo 125 MINI MAX evo

125 MICRO MAX evo. pro motory ROTAX typu 125 MAX evo 125 JUNIOR MAX evo 125 MINI MAX evo pro motory ROTAX typu 125 MAX evo 125 JUNIOR MAX evo 125 MINI MAX evo 125 MICRO MAX evo Výroba 2015 Konfigurace 125 MAX / 35.0125.130 125 Junior MAX / 35.0125.130 125 Micro MAX / 35.0125.137 Č.: 01 Vydání:

Více

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Příloha č. 1 výzvy 1. Předmětem technických podmínek je pořízení vyšetřovacího automobilu s celkovou hmotností do 3500 kg, s kategorií podvozku 1 a v provedení

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Zabudování řídicí soupravy do modelu

Zabudování řídicí soupravy do modelu Stránka č. 1 z 7 Zabudování řídicí soupravy do modelu Již několikrát jsme zdůraznili, že řídicí souprava je věc technicky náročná, složitá, velmi drahá a obtížně opravitelná - tedy celá řada důvodů či

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ APM 60 E KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ APM 60 E KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ APM 60 E KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Výrobce: MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: duben 2009 O B S A H: Kapotáž pracího stroje Vnější buben Prací

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce: zapis_pneumatika_y - Strana 1 z 8 6. Ventily Přehled ů podle funkce: a) #1 y b) #4 y řídí směr proudu vzduchu otvírají, zavírají a propojují přívodní a výstupní kanály, příbuzné jsou #2 a #3 y #5 - řídí

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3 x 2 x 0,5 max. 500 mm integrované

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG122SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Montážní návod - předstěnová instalace 980 N

Montážní návod - předstěnová instalace 980 N Montážní návod - předstěnová instalace 980 N A) Montážní element 980 N - element pro zazdění a předezdění řady 980 N se stavební výškou 1185 mm a stavební šířkou 405 mm. Vhodný do masivních zděných, nosných

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 185 Cyklotrenažér insportline Kapara

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 185 Cyklotrenažér insportline Kapara UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 185 Cyklotrenažér insportline Kapara OBSAH PROVOZNÍ POKYNY... 2 ÚDRŽBA... 3 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 4 NASTAVENÍ ZÁTĚŽE... 5 SEZNAM DÍLŮ... 6 NÁKRES... 7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

INFORMACE O PRODUKTU

INFORMACE O PRODUKTU DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO INFORMACE O PRODUKTU Stomatologická souprava DIPLOMAT ADEPT DA 270 DIPLOMAT ADEPT DA 280 OBSAH 1. ÚČEL A POUŽITÍ... 3 2. POPIS VÝROBKU...

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č. 10 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Anglický jazyk Kolektiv autorů 2014

Více

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody RÁZOVÉ UTAHOVÁKY Rázový utahovák 3/8 pro použití v montážních linkách či opravných dílnách

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Vymezení drobných oprav a běžné údržby, které provádí a hradí nájemce bytu Od 1.1.2014

Vymezení drobných oprav a běžné údržby, které provádí a hradí nájemce bytu Od 1.1.2014 Vymezení drobných oprav a běžné údržby, které provádí a hradí nájemce bytu Od 1.1.2014 Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Za

Více