NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech"

Transkript

1 NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také na možnost sportovní jízdy. Vozy jsou neustále zdokonalovány. Vedle celé řady jiných dílů se to týká i převodovky. Převodovky s vyšším počtem převodových stupňů zaručují tišší chod a lze je lépe přizpůsobit vlastnostem různých motorů. Díky lepšímu využití kroutícího momentu tak nepřímo přispívají ke snižování škodlivých emisí ve výfukových plynech. Šestistupňová mechanická převodovka 02M patří mezi nově vyvinuté díly. Je to kompaktní převodovka pro příčně zabudované motory, speciálně upravená pro vozidla s náhonem na všechna kola - 4x4. Kompaktní konstrukce bylo dosaženo použitím 1 hnacího hřídele a 2 hnaných hřídelů. Podrobnosti ke konstrukci a funkci zmiňované převodovky jsou uvedeny dále v textu. 2 CZ

2 xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Obsah Úvod 4 Mechanika převodovky 6 Konstrukce 6 Skříň převodovky 8 Převodovka schéma 10 Hnací hřídel 12 První hnaný hřídel 13 Druhý hnaný hřídel 14 Hřídel zpátečky 15 Diferenciál a převodovka s kuželovými koly 16 Dvojitý záběr 18 Ovládání spojky 20 Průběh přenášené síly 22 Řazení 24 Vnější řazení 24 Vnitřní řazení 26 Volba 27 Řazení 28 Blokování zpátečky 29 Snímače a spínače 30 Měření rychlosti Spínač couvacích světel Prověřte si své vědomosti 32 Service Service Service Service Service Service Service Service xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA xxxxxxxxxxxxxxxx OCTAVIA Pokyny k prohlídkám, opravám a seřizovacím pracím najdete v dílenských příručkách. CZ 3

3 Úvod Všeobecně Jaké výhody s sebou přináší šestistupňová převodovka? Mnoho důvodů hovoří pro použití převodovky s více než pěti dopřednými stupni. šestistupňová převodovka umožňuje lepší Je možno dosáhnout lepšího souladu mezi motorem a převodovkou. Maximální kroutící moment je lépe převáděn do zrychlení. Motor může pracovat v hospodárnějším rozsahu otáček. Menší spotřeba paliva znamená méně škodlivin ve výfukových plynech, což představuje větší ohled na životní prostředí. Tišším chodem se zvyšuje jízdní komfort. soulad motoru a převodovky využití hospodárného rozsahu otáček Spolu se silným motorem umožňuje sportovní jízdu. tichý chod a komfort Technický popis heslovitě označení převodovky: 02M počet hnacích hřídelů: 1 počet hnaných hřídelů: 2 počet dopředných stupňů: 6 počet rychlostních stupňů pro jídu vzad: 1 max. vstupní moment: 350 Nm druh kostrukce: pro příčnou montáž převodový olej: nevyměňuje se trvalá náplň hydraulické ovládání spojky spojkový váleček a vypínací ložisko jsou jedna součást vnitřní řazení pomocí řadicího hřídele a řadicích tyčí s řadicími vidličkami lankové řazení nižší spotřeba paliva menší obsah škodlivin ve výfukových plynech sportovní jízda 4 CZ

4 Technická data šestistupňová mechanická převodovka pro vozy 4 x 4 převod i = kód převodovky přiřazený motor počet zubů hnaného kola z 2 počet zubů hnacího kola z 1 FBS 1,9 l/74 kw TDI z 2 z 1 i 1. rychlostní stupeň , rychlostní stupeň , rychlostní stupeň , rychlostní stupeň , rychlostní stupeň , rychlostní stupeň ,757 zpátečka ,630 rozvodovka 1. hnaného hřídele ,200 rozvodovka 2. hnaného hřídele ,316 snímání ujeté vzdálenosti a rychlosti specifikace převodového oleje výměna převodového oleje ovládání spojky přiřazení zadní rozvodovky, kód elektronické G51 SAE 75W90 (syntetický olej) trvalá náplň hydraulické EUM Převodovka FBS je přiřazena motoru 1,9 l/74 kw TDI a odstupňování rychlostních stupňů je provedeno speciálně pro tento motor. Upozornění: kód převodovky je uveden i na datovém štítku vozidla. CZ 5

5 Mechanika převodovky Konstrukce U převodovek se kroutící moment přenáší z hnacího hřídele na hnaný hřídel, na kterém jsou umístěna různá řazená kola jednotlivých rychlostních stupňů. Čím více kol je na hřídelích umístěno, tím delší musí být nejen hřídele, ale i celá převodovka. řadicí hřídel U tak zvané krátké konstrukce, ke které převodovka 02M patří, není použit jeden hnaný hřídel, ale dva hnané hřídele. Toto konstrukční řešení dovoluje nejen zkrátit konstrukční délku převodovky, ale přináší i úsporu materiálů a nákladů. hnací hřídel 1. hnaný hřídel 2. hnaný hřídel diferenciál 6 CZ

6 Řazená kola pro jednotlivé rychlostní stupně jsou na dva hnané hřídele rozdělena takto: 1. hnaný hřídel:kola dopředných rychlostí 1 až 4 2. hnaný hřídel:kola dopředných rychlostí 5 a 6 a zpátečka Jeden hřídel patří ještě zpátečce. Jsou na něm dvě ozubená kola, pomocí kterých se mění směr otáčení (na obrázku je hřídel zpátečky je překryt hnacím hřídelem). převodovka s kuželovými koly pro pohon všech kol 4 x 4 SP41_03 CZ 7

7 Mechanika převodovky Skříň převodovky Skříň převodovky 02M je tvořena třemi díly (skříní vlastní převodovky, skříní spojky a skříní převodovky s kuželovými koly). Skříň předodovky je uzavřena víkem řazení. Aby byla převodovka co nejlehčí, jsou části skříně vyrobeny ze slitiny hliníku a hořčíku. skříň spojky Upozornění: Podrobné informace o tom, na co je potřeba dbát u součástí vyrobených z hořčíkových slitin, jsou uvedeny v dílenské učební pomůcce č. 37. skříň převodovky s kuželovými koly SP41_58 8 CZ

8 víko řazení skříň převodovky SP41_59 SP41_57 SP41_01 CZ 9

9 Mechanika převodovky Převodovka schéma skříň převodovky hřídel zpátečky 2. hnaný hřídel, kola 5. a 6. rychlostního stupně hnací hřídel 1. hnaný hřídel, kola 1. až 4. rychlostního stupně Mechanická převodovka 02M je kompaktní šestistupňová převodovka určená pro vozy s náhonem na všechna kola 4 x 4. Má 3 hřídele a jeden hřídel pro zpátečku. Ozubená kola na hnacím hřídeli, na hnaných hřídelích i na hřídeli zpátečky jsou s ozubením se šikmými zuby. Ozubená kola jsou ve stálém záběru. levý přírubový hřídel ozubené kolo rozvodovky diferenciál snímač rychloměru 10 CZ

10 skříň spojky hřídel zpátečky hnací hřídel 2. hnaný hřídel 1. hnaný hřídel ozubené kolo rozvodovky Schéma rozmístění hřídelů Upozornění: Ve shématu převodovky jsou hřídele zobrazeny tak, jako by ležely v jedné rovině. převodovka s kuželovými koly pravý přírubový hřídel Rychlostní stupně 1 až 4 jsou řazené na 1. hnaném hřídeli, rychlostní stupně 5, 6 a zpátečka na 2. hnaném hřídeli. Všechny dopředné rychlostní stupně i zpátečka jsou synchronizované. Kroutící moment je přenášen jedním z hnaných hřídelů na diferenciál a z něj přes přírubové hřídele k náhonu předních kol. Pro náhon na všechna kola je kroutící moment přenášen převodovkou s kuželovými koly na kardanův hřídel do spojky Haldex a z ní k náhonu zadních kol. SP41_02 Upozornění: Podrobné informace náhonu na všechna kola se spojkou Haldex jsou uvedeny v dílenské učební pomůcce č. 29. k zadní nápravě CZ 11

11 Mechanika převodovky Hnací hřídel Hnací hřídel je uložen v kuželíkovém ložisku jak ve skříni spojky, tak i ve skříni převodovky. ozubené kolo 5. rychlostního stupně ozubené kolo 3.,4. a 6. rychlostního stupně ozubení pro kolo 1. rychlostního stupně a zpátečky slepá díra (odlehčení) SP41_06 SP41_05 kuželíkové ložisko kuželíkové ložisko ozubení pro kolo 2. rychlostního stupně Ozubení na hnacím hřídeli pro 1. a 2. rychlostní stupeň a pro zpátečku jsou vytvořena přímo na hřídeli. Aby byla hmotnost hnacího hřídele menší, je v jeho ose vyvrtaná slepá díra. 12 CZ

12 První hnaný hřídel První hnaný hřídel je uložen v kuželíkovém ložisku jak ve skříni spojky, tak i ve skříni převodovky. Aby byla hmotnost 1. hnaného hřídele menší, je dutý. řazené kolo 3. rychlostního stupně řazené kolo 4. rychlostního stupně řazené kolo 1. rychlostního stupně řazené kolo 2. rychlostního stupně SP41_08 ozubení 1. hnaného hřídele (pro ozubené kolo rozvodovky) dutý hřídel (odlehčení) kuželíkové ložisko jádro synchronní spojky 3. a 4. rychlostního stupně jádro synchronní spojky 1. a 2. rychlostního stupně SP41_07 kuželíkové ložisko Řazená kola 1. až 4. rychlostního stupně jsou volná a jsou uložena na jehlových ložiskách. Jádro synchronní spojky 1. a 2. rychlostního stupně a jádro synchronní spojky 3. a 4. rychlostního stupně jsou s hnaným hřídelem pevně spojena drážkováním. Řazená kola a synchronní spojky jsou ve svých polohách zajištěny pomocí pojistných kroužků. Volná kola na 1. hnaném hřídeli jsou v neustálém záběru s příslušnými ozubeními na hnacím hřídeli. Dokud však není zařazen rychlostní stupeň, nejsou spojena s hnaným hřídelem a nepřenášejí ani kroutící moment. Jakmile je zařazen rychlostní stupeň, spojí se příslušné dosud volné kolo s hnaným hřídelem. CZ 13

13 Mechanika převodovky Druhý hnaný hřídel Také druhý hnaný hřídel je uložen jak ve skříni spojky, tak i ve skříni převodovky v kuželíkovém ložisku. Aby byla hmotnost 2. hnaného hřídele menší, je dutý. řazené kolo 5. rychlostního stupně řazené kolo 6. rychlostního stupně řazené kolo zpátečky SP41_10 pouzdro ozubení 2. hnaného hřídele (pro ozubené kolo rozvodovky) dutý hřídel (odlehčení) SP41_09 kuželíkové ložisko jádro synchronní spojky 5. a 6. rychlostního stupně jádro synchronní spojky zpátečky kuželíkové ložisko Řazená kola 5. a 6. rychlostního stupně a zpátečky jsou volná a jsou uložena na jehlových ložiskách. Jádro synchronní spojky 5. a 6. rychlostního stupně a jádro synchronní spojky zpátečky jsou s hnaným hřídelem pevně spojena drážkováním. Řazená kola a synchronní spojky jsou ve svých polohách zajištěny pomocí pojistných kroužků. Volná kola na 2. hnaném hřídeli jsou v neustálém záběru s příslušnými ozubeními na hnacím hřídeli. Dokud však není zařazen rychlostní stupeň, nejsou spojena s hnaným hřídelem a nepřenášejí ani kroutící moment. Jakmile je zařazen rychlostní stupeň, spojí se příslušné dosud volné kolo s hnaným hřídelem. 14 CZ

14 Hřídel zpátečky Hřídel zpátečky je uložen ve skříni spojky i ve skříni převodovky v pouzdru s jehlami. Také hřídel zpátečky je dutý, aby byla jeho hmotnost menší. ozubené kolo SP41_12 ozubení dutý hřídel (odlehčení) pouzdro s jehlami pouzdro s jehlami SP41_11 Na hřídeli zpátečky je vytvořeno ozubení pro zpátečku a ozubené kolo, které je s hřídelem zpátečky pevně spojeno. CZ 15

15 Mechanika převodovky Diferenciál a převodovka s kuželovými koly Diferenciál tvoří s převodovkou a převodovkou s kuželovým soukolím jednu součást. Diferenciál je ve skříni převodovky a ve skříni spojky uložen v kuželíkových ložiskách. Skříň převodovky je u levého přírubového hřídele utěsněna těsnicím kroužkem. Na druhé straně je připojena převodovka s kuželovým soukolím. ozubení na 1. hnaném hřídeli (ozubení na 2. hnaném hřídeli je překryto) ozubené kolo rozvodovky spojovací objímka skříň spojky skříň převodovky těsnicí kroužek levý přírubový hřídel kuželíkové ložisko skříň diferenciálu Ozubené kolo rozvodovky je snýtováno se skříní diferenciálu a je v neustálém záběru s ozubeními na obou hnaných hřídelích. snímač rychloměru G22 Upozornění: Pro nastavovací práce na převodovce s kuželovým soukolím dodržujte pokyny uvedené v příslušné dílenské příručce. 16 CZ

16 Převodovka s kuželovými koly má dvě příruby, které spolu svírají pravý úhel. pravá příruba slouží pro náhon předních kol hnaná příruba pohání přes kardanův hřídel zadní nápravu dutý hřídel kuželíkové ložisko hnací kuželové kolo SP41_16 těsnicí kroužek pravý přírubový hřídel jehlové ložisko (polygonní) hnané kuželové kolo kuželíkové ložisko těsnicí kroužek náhon pro zadní nápravu hnaná příruba SP41_15 Pravý přírubový hřídel je delší, než levý přírubový hřídel. Na levé straně je spojen s diferenciálem a jeho dřík je v převodovce s kuželovými koly veden v jehlovém ložisku (polygonní ložisko). Hnací kuželové kolo je spojeno přes spojovací objímku se skříní diferenciálu. Od ní je také poháněno. Hnací kuželové kolo zabírá v pravém úhlu s hnaným kuželovým kolem a vede tak sílu z diferenciálu k zadní nápravě. Předovka s kuželovými koly je u pravého přírubového hřídele a u hnané příruby utěsněna těsnicími kroužky. CZ 17

17 Mechanika převodovky Dvojitý záběr K dosažení kompaktní a krátké konstrukce převodovky nestačí jen nahradit jeden hnaný hřídel dvěma. Je třeba ještě zajistit, aby byl kroutcí moment přenášen na oba hnané hřídele. U převodovky 02M je tento požadavek zajiš ován tzv. Dvojitým záběrem. Upozornění: Pomocí dvojitého záběru je síla přenášena jedním ozubením hnacího hřídele na dva rychlostní stupně. řazené kolo 2. hnaného hřídele hnací hřídel řazené kolo 1. hnaného hřídele SP41_55 Při použití dvojitého záběru je možno jedním ozubením na hnaném hřídeli pohánět jak řazené kolo na prvním, tak i druhém hnaném hřídeli. (U dvojitého záběru s hřídelem zpátečky je druhý záběr přes ozubené kolo, které je s hřídelem zpátečky pevně spojeno.) Řazená kola na hnaných hřídelích, přiřazená dvojitému záběru, mají rozdílný průměr (a tím i rozdílný počet zubů), v závislosti na tom, pro který rychlostní stupeň jsou určena. Řazená kola na 1. hnaném hřídeli mají větší průměr než řazená kola na 2. hnacím hřídeli. 18 CZ

18 V převodovce 02M je dvojitý záběr použit třikrát. červeně: řazené kolo 1. rychlostního stupně na 1. hnaném hřídeli a ozubené kolo na hřídeli zpátečky s ozubením na hnacím hřídeli modře: řazené kolo 4. rychlostního stupně na 1. hnaném hřídeli a řazené kolo 6. rychlostního stupně na 2. hnaném hřídeli s ozubením na hnacím hřídeli zeleně: ozubení na 1. a 2. hnaném hřídeli s ozubeným kolem rozvodovky ozubené kolo rozvodovky řazené kolo 1. rychlostního stupně SP41_14 řazené kolo 4. rychlostního stupně 2. hnaný hřídel hřídel zpátečky hnací hřídel 2. hnaný hřídel SP41_13 řazené kolo 6. rychlostního stupně CZ 19

19 Mechanika převodovky Ovládání spojky Ovládání spojky je hydraulické. Spojkový váleček a vypínací ložisko tvoří jednu součást, která je našroubovaná na skříni převodovky. Novinka! Vypínací páka spojky a samostatné vypínací ložisko již nejsou potřeba. Hydraulický systém spojky pracuje s brzdovou kapalinou a je také s nádobkou brzdové kapaliny spojen. šestistupňová převodovka 02M pro vozidla s náhonem na všechna kola spojkový váleček s vypínacím ložiskem SP41_51 Upozornění: Spojkový váleček a vypínací ložisko tvoří jednu součást a je možno je vyměnit jen společně. 20 CZ

20 Spojkový váleček a vypínací ložisko Spojkový váleček a vodicí pouzdro jsou spolu pevně spojeny. Ve spojkovém válečku a na vodicím pouzdru se v axiálním směru pohybuje píst vypínacího ložiska. Dva těsnicí kroužky, které jsou tvarově spojeny s pístem jsou umístěny za sebou a oddělují vypínací ložisko od spojovacího válečku a vodicího pouzdra. Vnitřní kroužek vypínacího ložiska je pevně spojen s pístem. Po vnitřním kroužku se odvalují kuličky umístěné v kleci ložiska, které nesou vnější kroužek. Vnější kroužek je působením pružiny neustále přitlačován na membránovou pružinu spojky a otáčí se s ní. Vypínací ložisko spojky je chráněno pouzdrem. Pouzdro je s vnitřním kroužkem slisováno. Speciálním přívodem se do spojovacího válečku dopravuje brzdová kapalina. Sešlápnutím spojkového pedálu se pomocí hlavního spojkového válce (na pedálu spojky) vytvoří potřebný tlak. Vypínací ložisko spojky se takto vytvořeným tlakem brzdové kapaliny vysune ze spojkového válečku směrem ke spojce a rozepne ji. přítlačný kotouč setrvačník lamela spojky membránová pružina brzdová kapalina vodicí pouzdro skříň spojky těsnicí kroužek spojkový váleček pružina CZ píst pouzdro vnitřní kroužek vypínacího ložiska spojka sešlápnutá spojka - nesešlápnutá vnější kroužek vypínacího ložiska SP41_52 21

21 3 Mechanika převodovky Průběh přenášené síly R 1 SP41_19 SP41_20 2 SP41_ R SP41_27 22 CZ

22 3 5 SP41_22 SP41_24 4 SP41_23 6 SP41_25 Průběh přenášené síly v převodovce Kroutící moment motoru se do převodovky přivádí hnacím hřídelem. Z hnacího hřídele se dále přenáší příslušnou dvojicí ozubených kol (podle zařazeného rychlostního stupně) na 1. nebo 2. hnaný hřídel a z něj na ozubené kolo rozvodovky. U zpátečky je kroutící moment veden ještě přes hřídel zpátečky. Na hnaná kola působí kroutící moment a otáčky v závislosti na zařazeném stupni. CZ 23

23 Řazení Vnější řazení Aby se zabránilo přenosu vibrací a kmitání z agre-gátu na řadicí páku, je převodovka opatřena lankovým řazením. Řadicí páka (ve voze) je s převodovkou propojena dvěma lanky. pohyb při řazení pohyb při volbě páka řazení převodová páka vodítko aretační čep SP41_28 Lanka přenášejí pohyby řadicí páky (volbu a řazení) na řadicí hřídel. Mechanická část (převodová páka a páka řazení s tlumicím závažím) převádí pohyby obou lanek na pohyb řadicího hřídele. Aretačním čepem je možno zafixovat řadicí hřídel v předem dané pozici pro nastavení řazení. Tím se nastavování řazení podstatně zjednodušuje. 24 CZ

24 Pro šestistupňovou mechanickou převodovku 02M bylo zvoleno řazení ve čtyřech drahách. Zpátečka je umístěna vpředu vlevo. Polohy ostatních rychlostních stupňů odpovídají známému jednotnému uspořádání. pohyb při volbě bovden řazení pohyb při řazení R SP41_30 řadicí páka SP41_29 těleso řazení bovden volby Zpátečka je proti nechtěnému zařazení jištěna obvyklým způsobem. Řadicí páku je nutno nejprve zatlačit směrem dolů a pak teprve zpátečku zařadit (viz str. 29). Upozornění: Podrobný postup nastavování lanek řazení je uveden v příslušné dílenské příručce. CZ 25

25 Řazení Vnitřní řazení Řadicí pohyby jsou do převodovky přenášeny řadicím hřídelem. řadicí hřídel Řadicí hřídel je veden víkem řazení a uložením uvnitř převodovky. Vnitřní uložení je spojeno šroubem s víkem na skříni převodovky. Řadicí tyče s řadicími vidličkami 1. až 6. rychlostního stupně jsou na obou koncích (ve skříni spojky a ve skříni převodovky) uloženy v pouzdrech. Uložení je provedeno kuličkovými pouzdry. řadicí hřídel řadicí tyč s řadicí vidličkou 1. a 2. rychlostního stupně řadicí tyč s řadicí vidličkou 3. a 4. rychlostního stupně kulisa vnitřní uložení řadicí palec zpátečky SP41_53 víko řazení řadicí palec 1. až 4. rychlostního stupně řadicí palec 5. a 6. rychlostního stupně Řadicí vidlička zpátečky je uložena v kuličkových pouzdrech na čepu, který je zalisován do skříně spojky. Při řazení pohybuje příslušný palec příslušnou řadicí vidličkou. Řadicí vidličky se pohybují v axiálním směru spolu s řadicími tyčemi. Řadicí vidlička zpátečky se v axiálním směru posouvá po čepu uchyceném ve skříni spojky. SP41_31 řadicí vidlička zpátečky řadicí tyč s řadicí vidličkou 5. a 6. rychlostního stupně čep (ve skříni spojky) 26 CZ

26 Volba Pohyby řadicí páky (vlevo - vpravo) se pomocí úhlové páky volby převádějí na lanko volby jako pohyby vpřed a vzad. SP41_34 Úhlová páka volby je otočně usazena na čepu. pohyby při volbě uložení řadicí páky řadicí páka kulové vedení čp převodová páka lanko volby úhlová páka volby SP41_33 řadicí hřídel přesuvná objímka Pohyb (vpřed - vzad) lanka volby je pomocí převodové páky přenášen řadicí hřídel. Ten se pohybuje směrem nahoru a dolů. Lanko volby je upevněno na převodové páce. Ta je uložena otočně. S řadicím hřídelem je pohyblivě spojena pomocí vodítka. řadicí palec řadicí vidlička hnaný hřídel SP41_32 V převodovce se pohyb (nahoru - dolů) projevuje tím, že příslušný řadicí palec zapadne do vybrání příslušné řadicí vidličky, pomocí které má být zvolený rychlostní stupeň zařazen. (1. nebo 2., 3. nebo4., 5. nebo 6. rychlostní stupeň, případně zpátečka.) CZ 27

27 Řazení Řazení Pohyby řadicí páky (vpřed a vzad) jsou přenášeny na lanko řazení. Při řazení jednotlivých rychlostních stupňů se lanko řazení pohybuje opačným směrem než řadicí páka. SP41_37 pohyby při řazení uložení řadicí páky kulové vedení řadicí páka páka řazení SP41_36 lanko řazení přesuvná objímka Pohyby řadicího lanka vyvolávají otáčivý pohyb řadicího hřídele. Převodová páka zůstane díky pohyblivému vodítku v té poloze, která byla nastavena při volbě. řadicí hřídel V převodovce zabere během otáčivého pohybu řadicího hřídele příslušný řadicí palec do vybrání příslušné řadicí vidličky. hnaný hřídel Její pohyb je přenesen na přesuvnou objímku, která posune příslušné řazené kolo. Rychlostní stupeň je zařazen. řadicí vidlička řadicí palec SP41_35 28 CZ

28 Blokování zpátečky Jako pojistka proti nechtěnému zařazení zpátečky je použito zatlačování řadicí páky. Blokování řazení zpátečky je integrováno v tělese řazení. Jestliže chce řidič zvolit a zařadit zpátečku, musí blokování vědomě překonat. SP41_39 pružina uložení řadicí páky 2 řadicí páka 1 těleso řazení pružina uložení řadicí páky 1 2 zatlačení pokračování ve volbě 2 SP41_38 řadicí páka Při volbě dopředných rychlostních stupňů 1 a 2 se výstupek na řadicí páce zastaví o zarážku. Zarážka je součástí tělesa řazení. zarážka SP41_40 výstupek na řadicí páce 1 Teprve zatlačením řadicí páky proti pružině se řadicí páka posune směrem dolů, takže výstupek na řadicí páce je níž než zarážka. SP41_41 2 Nyní je možno provést volbu a zařazení zpátečky. SP41_42 Po zařazení a po uvolnění řadicí páky pružina řadicí páku zase vysune a udržuje ji v zařazené poloze. SP41_43 CZ 29

29 Snímače a spínače Měření rychlosti Impulzní kolo, vyfrézované na skříni diferenciálu, zajiš uje ve snímači rychloměru G22 vytváření signálu pro stanovení rychlosti vozidla. vztažné značky (výstupky) na skříni diferenciálu Snímač rychloměru G22 je z vnější strany zasazen do otvoru ve skříni převodovky. snímač rychloměru G22 SP41_44 Snímač rychloměru pracuje na stejném principu jako Hallův snímač. Informace se přenášejí elektricky v podobě impulzů snímače do řídicí jednotky panelu přístrojů. Zde jsou informace zpracovávány pro zobrazení rychlosti a ujeté vzdálenosti. Tím je zajiš ována vysoká přesnost zobrazovaných údajů, klidný chod a nezávislost na teplotě. G22 J218 G21 SP41_45 Schéma zapojení D +15 spínací skříňka, svorka 15 G21 rychloměr G22 snímač rychloměru J218 řídicí jednotka panelu přístrojů D +15 G21 J218 G22 31 SP41_46 30 CZ

30 Spínač couvacích světel F4 Spínač couvacích světel je umístěn na boku skříně převodovky. Při volbě zpátečky je zatlačována do převodovky spolu s řadicím hřídelem i kulisa. Kolíček spínače couvacích světel F4 zapadá do vybrání na spodní hraně kulisy. řadicí hřídel Během následného řazení zpátečky se kulisa otáčí kolem své osy a vytlačuje kolíček z vybrání. Spínač couvacích světel sepne. Proudový okruh couvacích světel se uzavře. kulisa spínač couvacích světel F4 SP41_47 zdvih kolíček Schéma zapojení D +15 spínací skříňka, svorka 15 F4 spínač couvacích světel M16 žárovka levého couvacího světla M17 žárovka pravého couvacího světla D +15 S7 10A F4 M16 M SP41_48 CZ 31

31 Prověřte si své vědomosti Které odpovědi jsou správné? Někdy je správná jen jedna, může jich být správných i více; třeba jsou správné všechny! Vyznačná místa správně doplňte. 1. Předností šestirychlostní mechanické převodovky je a) tišší chod b) vyšší rychlost vozidla c) větší ohled na životní prostředí 2. Proč jsou u převodovky 02M pro vozy s náhonem na všechna kola použity dva hnané hřídele? Jak jsou rozděleny jednotlivé rychlostní stupně na první a druhý hnaný hřídel? 1. hnaný hřídel hnaný hřídel Vyznačte průběh síly pro 6. rychlostní stupeň: SP41_60 32 CZ

32 5. Co znamená dvojitý záběr? Kolikrát je v převodovce použit dvojitý záběr? a) jednou b) dvakrát c) třikrát 7. Použití dutých hřídelů v převodovce má své opodstatnění: a) ve zvýšení pevnosti v krutu b) v zajištění tichého chodu převodovky c) ve snížení hmotnosti 8. Převodovka s kuželovými koly, která slouží k přenosu kroutícího momentu na zadní nápravu a) je jako zcela samostatný díl zařazena až za diferenciál b) je součástí diferenciálu c) tvoří s diferenciálem a převodovkou jednu součást 9. Ovládání spojky je a) hydraulické - přes vypínací páku spojky a samostatné vypínací ložisko b) hydraulické - pomocí spojkového válečku s vypínacím ložiskem - vytvářejí jedinou součást c) mechanické -pomocí páky vypínacího ložiska, která axiálně posouvá vypínací ložisko po hnaném hřídeli CZ 33

33 Prověřte si své vědomosti Řešení 1. a, c 2. Použitím dvou krátkých hnaných hřídelů se, ve srovnání s jedním dlouhým, zkrátí délka převodovky hnaný hřídel: 1. až 4. rychlostní stupeň 2. hnaný hřídel: 5. a 6. rychlostní stupeň a zpátečka 4. 6 SP41_25 5. Při použití dvojitého záběru je možno jedním ozubením na hnaném hřídeli pohánět jak řazené kolo na prvním, tak i druhém hnaném hřídeli. Řazen je však vždy jen jeden rychlostní stupeň (na příslušném hnaném hřídeli). 6. c 7. c 8. c 9. b 34 CZ

34 Poznámky CZ 35

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. NOVINKA SP29-06 Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. svůj výrobní program podle nejmodernějších technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. Klasická koncepce (ještě dnes hojně rozšířená

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 Obsah Strana SPOJKA - Spojka s mechanickým ovládáním 1 - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 - Demontáž a montáž 5 - Obložení - přítlačný kotouč 5 - Vypínací ložisko spojky 6 - Hřídel vypínací vydlice 6

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Autoškola Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Křižovatky křižovatky: nerozlišené dopravními značkami rozlišené dopravními značkami s řízeným provozem řízení provozu světelnými

Více

18. Kinematické mechanismy

18. Kinematické mechanismy zapis_kinematicke_mechanismy_108/2012 STR Cc 1 z 6 18. Kinematické mechanismy Přenáší pohyb a zároveň mění jeho a #1 #2 18.1. Hřebenové ozubení mění pohyb pastorku na #3 #4 pohyb hřebenu nebo naopak vznikne

Více

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU

STROJOVÝ SPODEK AUTOMOBILU OBSH 1 ÚVODEM............................................ 7 1.1 Stručná historie vývoje automobilů......................... 7 1.2 Identifikace silničních vozidel............................. 9 1.2.1 Individuální

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

Článek 282 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY

Článek 282 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY Článek 282 2016 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Jakákoli změna je zakázána, pokud není výslovně povolena zvláštními předpisy skupiny, do které je vůz zařazen nebo dále uvedenými

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v Obsah Úvodem 9 Historie traktorů Zetor 10 Traktory Zetor UŘ I 13 Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946-2008 17 Počet vyrobených traktorů Zetor podle typů 17 Vyobrazení traktorů Zetor vyráběných v

Více

ewrc.cz Zeleně jsou zobrazeny řadící vidlice a červeně ozubené spojky.

ewrc.cz Zeleně jsou zobrazeny řadící vidlice a červeně ozubené spojky. Jak funguje sekvenční převodovka? Autor: Pavel Norri Pravda, 11. 6. 2006 00:00 V nedávné době jsme Vám přinesli exkluzivní reportáž z finálního testu sekvenční převodovky firmy KAPS Transmissions, určené

Více

HONDA CB500X, modelový rok 2016

HONDA CB500X, modelový rok 2016 HONDA CB500X, modelový rok 2016 Datum vydání: Inovovaný model: Cestovní enduro CB500X o výkonu 35 kw, jež je určeno pro držitele řidičského oprávnění kategorie A2, získalo velkou porci stylu, vylepšenou

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 4. část: SPOJKA, PŘEVODOVKA, DIFERENCIÁL. Spojka

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 4. část: SPOJKA, PŘEVODOVKA, DIFERENCIÁL. Spojka Spojka 1 Spojka 1. 10-122-7051 Úplný štít s přítlačným kotoučem smontovaný do 5. série 1 110-150070 1. 10-126-7051 Úplný štít s přítlačným kotoučem smontovaný od 6. do 16. série 1 110-150071 1. 10-130-7051

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí Dvouhmotový Technika Diagnóza závad Speciální nářadí 1 Obsah 1. Historie 4 2. Dvouhmotový ZMS 6 2.1 Proč dvouhmotový? 6 2.2 Konstrukce 6 2.3 Funkce 7 3. Komponenty dvouhmotového u 8 3.1 Primární 8 3.2

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy...

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy... Obsah Úvod...................................................... 9 Seznámení s vozidlem................................... 11 Všeobecný technický popis................................ 13 Rozměry vozidla............................................

Více

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení H-STEP 1 Rejstřík Předmět Strana Řízení, obecně 3 Hydraulický posilovač řízení 5 Olejové čerpadlo, řídicí ventil tlaku a průtoku 7 Hydraulický

Více

III SOKO zemědělské náhradní díly

III SOKO zemědělské náhradní díly skupina - Fortschritt E 303 tabulka č. 02 4131771912 303002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 302) 3,00 kg tabulka č. 03 4140751467 303003.14 Portálová hřídel 966 Kč 3,10kg 4131771375

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50. pro vnitřní spínací přístroje

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50. pro vnitřní spínací přístroje Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Universální motorové pohony UM Slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

VY_32_INOVACE_C 07 19

VY_32_INOVACE_C 07 19 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 10. Servomechanismy a hydrodynamické

Více

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE DOPLNĚK NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ PRO MODELY STW OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE Traktor může být vybavený přídavným hydraulickým ventilem s joystickovým ovladačem pro snazší

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA. Dvouokruhové brzdné zařízení

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA. Dvouokruhové brzdné zařízení DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro Dvouokruhové brzdné zařízení http://trabant.jinak.cz Dvouokruhové brzdy (1.1) Konstrukce a funkce Dvouokruhové brzdné zařízení je zkonstruováno

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N)

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N) Článek 254-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO PRODUKČNÍ VOZY (SKUPINA N) 1. DEFINICE Cestovní vozy vyráběné ve velkých sériích. 2. HOMOLOGACE Tato vozidla musí být vyrobena nejméně v 2 500 identických kusech

Více

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů Pavel Urban Bakalářská práce 2006 Zadání bakalářské práce ABSTRAKT Cílem této práce bylo vypracování literární studie na téma součásti otáčivého

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného.

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. 1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. Účel : přenos kroutícího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem, ochrana hnacího stroje proti přetížení.

Více

1 MECHANISMY A JEJICH SOUČÁSTI

1 MECHANISMY A JEJICH SOUČÁSTI 1 MECHANISMY A JEJICH SOUČÁSTI Účel mechanismů Vykonávat pohyb, který je nutný pro zamýšlenou funkci stroje. Poznámka : Například klika (1) (klikový kotouč) se otáčí a pomocí ojnice posouvá vratným pohybem

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

4 Spojovací a kloubové hřídele

4 Spojovací a kloubové hřídele 4 Spojovací a kloubové hřídele Spojovací a kloubové hřídele jsou určeny ke stálému přenosu točivého momentu mezi jednotlivými částmi převodného ústrojí. 4.1 Spojovací hřídele Spojovací hřídele zajišťují

Více

STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA RIGEL TECHNICKÝ MANUÁL

STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA RIGEL TECHNICKÝ MANUÁL STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA RIGEL TECHNICKÝ MANUÁL Thessaloniky, 16.11. 1992 STOMATOLOGICKÝ STOLEK RIGEL 1. Technický popis (obr. 1) Na stomatologickém stolku se nachází všechny důležité nástroje, které používá

Více

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi.

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. 1 Kupní smlouva uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi I. Smluvní strany ADIV, spol. s r.o. Olbrichova 632/5,746 01 Opava zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů TISKOVÁ ZPRÁVA www.masseyferguson.com Kontakt pro tisk: Paul Lay Manažer, marketingové komunikace a styk s veřejností Tel: +44 (0)2476 851209 Email: Paul.Lay@agcocorp.com Stahování obrázků z http://assets.agcocorp.com

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - PŘEVODOVKA MA/5

UTAHOVACÍ MOMENTY - PŘEVODOVKA MA/5 UTAHOVACÍ MOMENTY - PŘEVODOVKA MA/5 Označení Název Počet šroubů Utažení 1 Aretační kroužek ložiska 4 1,8 ± 0,2 2 Mezideska 11 5 ± 0,5 3 Skříň převodovky 4 Šroub vodítka vypínacího ložiska spojky 16 OPR

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1 MECHANICKÁ REGULACE ŘADOVÝCH VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL

1 MECHANICKÁ REGULACE ŘADOVÝCH VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL 1 MECHANICKÁ REGULACE ŘADOVÝCH VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL Řídí dávkování paliva vstřikovaného čerpadlem do válce motoru. Závisí na požadovaných vlastnostech motoru a druhu použité regulace. DRUHY REGULACE

Více

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007 69 PODVOZEK A KAROSÉRIE 70 Podvozek a karoserie automobilu. Nápravy Náprava spojuje kola s nosnou částí automobilu a slouží k přenosu: vlastní hmotnosti hnací síly na kola brzdných sil při brždění odstředivých

Více

Učební texty Montáže Brzdy

Učební texty Montáže Brzdy Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 2. ročník Fleišman Luděk 29.7.2012 Název zpracovaného celku: Učební texty Montáže Brzdy Brzdy Úkolem brzd je zajistit spolehlivé zpomalování vozidla, přibrzďování

Více

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Všeobecné informace Spojky Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže Brzdy Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

PRAKTICKÁ DÍLNA PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ŘEVODOVKY (ZF 4HP22EH)

PRAKTICKÁ DÍLNA PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ŘEVODOVKY (ZF 4HP22EH) AUTOEXPERT KVĚTEN 2007 PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU V posledních vydáních Praktické dílny jsme popsali různé systémy mechanických a automatických převodovek. V dnešním

Více

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové zapis_casti_stroju_brzdy 08/2012 STR Bd 1 z 5 14. Brzdy Funkce: slouží ke #1 pohybu, příp. jeho (u vozidel) #2 k zajištění #3 polohy (např. břemene u jeřábů, výtahů) Rozdělení: a) #4 brzdy b) #6 brzdy

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST PCD PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 75 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT PÍSTOVÁ ČERPADLA Jan Kurčík 3DT CHARAKTERISTIKA PÍSTOVÝCH ČERPADEL Pístová čerpadla jsou vhodná pro čerpání menších objemů kapalin, při vyšších tlacích. Hlavním znakem pístových čerpadel je převod rotačního

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST V-D ODSTŘEDIVÁ, ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Porsche Classic. Zajímavé produkty 2/2015

Porsche Classic. Zajímavé produkty 2/2015 Porsche Classic Zajímavé produkty 2/2015 Je dobré vědět, že i pro unikát existují originální náhradní díly. Nová souprava pro péči od Porsche Classic Pojistný plech řídicí páky Hřídel páky PCG90101040

Více

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Datum kontroly 26.04.2016 Kód technika UZ0006 Základní informace Rok výroby 2003 Hodnocení 61% Dokumenty 71 % Počet km 304 360 km 50 % Fastback, 5

Více

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART MASCOM CUP 2016 Nedílnou součástí tohoto Technického předpisu je technopis dílů RSK TRADE s.r.o. V poháru MASCOM CUP mohou startovat pouze vozidla RSK Kart, vyrobená firmou RSK

Více

Katalog náhradních dílů

Katalog náhradních dílů tr@bi.cz 2003 Katalog náhradních dílů Trabant Zpracoval: Michal Bidlo Obsah 1 Motor 4 1.1 Válec a kliková skříň...................................................... 4 1.2 Kliková hřídel..........................................................

Více

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 vydání 14.8.2002 1 Úvod Elektroměry řady C114 představují základní rodinu indukčních elektroměrů Actaris/AEG, které se vyrábí v nejrůznějších

Více

dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky

dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky Automat na dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky silničního motocyklu, jako jsou výkon, ovladatelnost,

Více

Trailer total. Nyní v EUROPARTU: náhradní díly pro nápravy VALX. Náhradní díly pro nápravy s kotoučovými brzdami

Trailer total. Nyní v EUROPARTU: náhradní díly pro nápravy VALX. Náhradní díly pro nápravy s kotoučovými brzdami Trailer Total U1_U4_CZ_Layout 1 06.02.2012 15:36 Seite 3 Nyní v EUROPARTU: náhradní díly pro nápravy VALX Náhradní díly pro nápravy s kotoučovými brzdami Náhradní díly pro nápravy s bubnovými brzdami Vzduchové

Více

ActiveMow Diskové žací stroje

ActiveMow Diskové žací stroje ActiveMow Diskové žací stroje www.krone.cz ActiveMow Sečení na nejvyšší úrovni Stranové zavěšení žací lišty s velkým rozsahem kopírování Optimální přítlak díky rychle reagujícím tažným pružinám Komfortní

Více

HONDA CB500F, modelový rok 2013

HONDA CB500F, modelový rok 2013 HONDA CB500F, modelový rok 2013 Datum vydání: 12. listopadu 2012 Nový model: Dvouválcový motocykl střední váhy ve stylu naked, jeden z trojice zcela nových modelů. Zábavný, agilní, lehký, s nízkou spotřebou,

Více

Flexibilní otočné stoly

Flexibilní otočné stoly Flexibilní otočné stoly 31 Flexibilní otočné stoly Flexibilní otočné stoly Konstrukční prvek pro realizaci flexibilních pohybových úkolů s použitím volně programovatelných servomotorů. Na rozdíl od standardních

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

2011 SW-T600: Luxusní dopravní prostředek pro každodenní dojíždění

2011 SW-T600: Luxusní dopravní prostředek pro každodenní dojíždění 2011 SW-T600: Luxusní dopravní prostředek pro každodenní dojíždění Datum vydání tiskových informací: 2. listopad 2010 Charakter modelu: Nový model Úvod Velkokapacitní skútry představují elegantní řešení

Více

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Úloha technologii montáže podvozku obsahující montáž přední, zadní nápravy, řízení, brzdového systému, zprovoznění podvozku Úloha na montáž hnacího agregátu

Více

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw Motor 1,5 TSI/110 kw 4 4 Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 4 4 (A) 2,0 TSI/140 kw 4 4 (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000)

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) 235 0. DEFINICE A VŠEOBECNÉ PŘEDPISY Čl. POPIS 000 Čtení Tyto předpisy jsou vytvořeny tak,

Více

Rozvodovky. Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a rozvodovku Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ

Rozvodovky. Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a rozvodovku Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ TU v iberci akulta strojní atedra voidel a motorů 4 ovodovka + Diferenciál ovodovky onstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a rovodovku Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ

Více

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw ACT 1,5 TSI/110 kw ACT (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový

Více

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor ŠKODA OCTAVIA 4 4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze

Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze Všeobecné pokyny Při výměně spojky je vždy nutné zkontrolovat dvouhmotový setrvačník (ZMS - Zweimassenschwungrad). Opotřebený,

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje Kovo obráběcí stroje Srážeč hran, univerzální frézky Univerzální frézky Nástrojářská frézka Univerzální frézka Kombi soustruh Stolní a univerzální soustruh Univerzální soustruhy Univerzální soustruhy s

Více

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3

Více

WYNN S HPLS (přísada do převodovek)

WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Technická zpráva WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 10 Wynn s HPLS s novým složením Nejnovější chemická

Více

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE PROVOZNÍ HMOTNOST: 225 3497 kg 260 3615 kg 280 3655 kg 300 3823 kg 330 3959 kg I M J G F E D L C P O N K H A B SPECIFIKACE STROJE 225/260/280/300/330 Power Boom Model stroje 225 260 280 300 330 Model stroje

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER D 155 AX-5 Pásový dozer Úplně nový stroj Komatsu D155 AX 5 navazuje

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110 A) Pracovní postup 1. Montáž nebo navaření bezpečnostní armatury MANIBS před navařením odbočkového T-kusu se musí odstranit krycí víčko a zátka. 2. Nové - připojované - potrubí se napojí, příp.dokončí.

Více

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více