0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská #

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská #"

Transkript

1 tarifní pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X PID H Hci H H Hci H H Hci H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:0 6:50 7:00 7:05 7:20 7:0 7:5 7:50 8:00 8:05 8:20 8:0 8:5 9:00 9:0 10:00 0 5:15 5: 5:5 5:55 6:0 6:1 6: 6: 6:5 7:0 7:08 7:2 7: 7:8 7:5 8:0 8:08 8:2 8: 8:8 9:0 9: 10:0 0 5:19 5:7 5:9 5:59 6:07 6:17 6:7 6:7 6:57 7:07 7:12 7:27 7:7 7:42 7:57 8:07 8:12 8:27 8:7 8:42 9:07 9:7 10:07 0 5:20 5:8 5:40 6:00 6:08 6:18 6:8 6:8 6:58 7:08 7:1 7:28 7:8 7:4 7:58 8:08 8:1 8:28 8:8 8:4 9:08 9:8 10:08 0 5:21 5:9 5:41 6:01 6:09 6:19 6:9 6:9 6:59 7:09 7:14 7:29 7:9 7:44 7:59 8:09 8:14 8:29 8:9 8:44 9:09 9:9 10:09 0 5:25 5:4 5:45 6:05 6:1 6:2 6:4 6:4 7:0 7:1 7:18 7: 7:4 7:48 8:0 8:1 8:18 8: 8:4 8:48 9:1 9:4 10:1 0 5:27 5:45 5:47 6:07 6:15 6:25 6:45 6:45 7:05 7:15 7:20 7:5 7:45 7:50 8:05 8:15 8:20 8:5 8:45 8:50 9:15 9:45 10:15 0 5:28 5:46 5:48 6:08 6:16 6:26 6:46 6:46 7:06 7:16 7:21 7:6 7:46 7:51 8:06 8:16 8:21 8:6 8:46 8:51 9:16 9:46 10:16 0 5:29 5:47 5:49 6:09 6:17 6:27 6:47 6:47 7:07 7:17 7:22 7:7 7:47 7:52 8:07 8:17 8:22 8:7 8:47 8:52 9:17 9:47 10:17 B 5:0 5:48 5:50 6:10 6:18 6:28 6:48 6:48 7:08 7:18 7:2 7:8 7:48 7:5 8:08 8:18 8:2 8:8 8:48 8:5 9:18 9:48 10:18 B 5:1 5:49 5:51 6:11 6:19 6:29 6:49 6:49 7:09 7:19 7:24 7:9 7:49 7:54 8:09 8:19 8:24 8:9 8:49 8:54 9:19 9:49 10:19 B 5:2 5:50 5:52 6:12 6:20 6:0 6:50 6:50 7:10 7:20 7:25 7:40 7:50 7:55 8:10 8:20 8:25 8:40 8:50 8:55 9:20 9:50 10:20 B 5:5 5:5 5:55 6:15 6:2 6: 6:5 6:5 7:1 7:2 7:28 7:4 7:5 7:58 8:1 8:2 8:28 8:4 8:5 8:58 9:2 9:5 10:2 B 5:6 5:54 5:56 6:16 6:24 6:4 6:54 6:54 7:14 7:24 7:29 7:44 7:54 7:59 8:14 8:24 8:29 8:44 8:54 8:59 9:24 9:54 10:24 B 5:7 5:55 5:57 6:17 6:25 6:5 6:55 6:55 7:15 7:25 7:0 7:45 7:55 8:00 8:15 8:25 8:0 8:45 8:55 9:00 9:25 9:55 10:25 1 5:9 5:57 5:59 6:19 6:27 6:7 6:57 6:57 7:17 7:27 7:2 7:47 7:57 8:02 8:17 8:27 8:2 8:47 8:57 9:02 9:27 9:57 10:27 1 5:41 5:59 6:01 6:21 6:29 6:9 6:59 6:59 7:19 7:29 7:4 7:49 7:59 8:04 8:19 8:29 8:4 8:49 8:59 9:04 9:29 9:59 10:29 1 5:4 6:01 6:0 6:2 6:1 6:41 7:01 7:01 7:21 7:1 7:6 7:51 8:01 8:06 8:21 8:1 8:6 8:51 9:01 9:06 9:1 10:01 10:1 x,cihelna 1 5:44 6:02 6:04 6:24 6:2 6:42 7:02 7:02 7:22 7:2 7:7 7:52 8:02 8:07 8:22 8:2 8:7 8:52 9:02 9:07 9:2 10:02 10:2 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 5:45 6:0 6:05 6:25 6: 6:4 7:0 7:0 7:2 7: 7:8 7:5 8:0 8:08 8:2 8: 8:8 8:5 9:0 9:08 9: 10:0 10: 2 5:46 6:04 6:06 6:26 6:4 6:44 7:04 7:04 7:24 7:4 7:9 7:54 8:04 8:09 8:24 8:4 8:9 8:54 9:04 9:09 9:4 10:04 10:4 2 5:50 6:08 6:10 6:0 6:8 6:48 7:08 7:08 7:28 7:8 7:4 7:58 8:08 8:1 8:28 8:8 8:4 8:58 9:08 9:1 9:8 10:08 10:8 5:52 6:10 6:12 6:2 6:40 6:50 7:10 7:10 7:0 7:40 7:45 8:00 8:10 8:15 8:0 8:40 8:45 9:00 9:10 9:15 9:40 10:10 10:40 5:5 6:11 6:1 6: 6:41 6:51 7:11 7:11 7:1 7:41 7:46 8:01 8:11 8:16 8:1 8:41 8:46 9:01 9:11 9:16 9:41 10:11 10:41 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 5:54 6:12 6:14 6:4 6:42 6:52 7:12 K K 7:42 7:47 K K 8:17 8:2 8:42 8:47 9:02 K 9:17 9:42 K Brandýs n.l.-st.bol.,školní 7:12 7:2 8:02 8:12 9:12 Brandýs n.l.-st.bol.,sídliště 7:14 7:4 8:04 8:14 9:14 10:14 Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna 7:16 7:6 8:06 8:16 9:16 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 7:17 7:7 8:07 8:17 9:17 10:17 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 4 Stránka 1 / 4 Graf.: P1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/1 Šabl.: ROPID A4L 7 S

2 tarifní Pokračování ze str. 1/4 pásmo X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X PID H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 0 10:0 11:00 11:0 11:0 12:00 12:0 12:0 1:00 1:0 1:0 1:50 14:00 14:10 14:0 14:0 14:50 15:00 15:10 15:0 15:50 16:00 16:10 16:0 0 10: 11:0 11: 11: 12:0 12: 12: 1:0 1: 1: 1:5 14:0 14:1 14: 14: 14:5 15:0 15:1 15: 15:5 16:0 16:1 16: 0 10:7 11:07 11:7 11:7 12:07 12:7 12:7 1:07 1:7 1:7 1:57 14:07 14:17 14:7 14:7 14:57 15:07 15:17 15:7 15:57 16:07 16:17 16:7 0 10:8 11:08 11:8 11:8 12:08 12:8 12:8 1:08 1:8 1:8 1:58 14:08 14:18 14:8 14:8 14:58 15:08 15:18 15:8 15:58 16:08 16:18 16:8 0 10:9 11:09 11:9 11:9 12:09 12:9 12:9 1:09 1:9 1:9 1:59 14:09 14:19 14:9 14:9 14:59 15:09 15:19 15:9 15:59 16:09 16:19 16:9 0 10:4 11:1 11:4 11:4 12:1 12:4 12:4 1:1 1:4 1:4 14:0 14:1 14:2 14:4 14:4 15:0 15:1 15:2 15:4 16:0 16:1 16:2 16:4 0 10:45 11:15 11:45 11:45 12:15 12:45 12:45 1:15 1:45 1:45 14:05 14:15 14:25 14:45 14:45 15:05 15:15 15:25 15:45 16:05 16:15 16:25 16: :46 11:16 11:46 11:46 12:16 12:46 12:46 1:16 1:46 1:46 14:06 14:16 14:26 14:46 14:46 15:06 15:16 15:26 15:46 16:06 16:16 16:26 16: :47 11:17 11:47 11:47 12:17 12:47 12:47 1:17 1:47 1:47 14:07 14:17 14:27 14:47 14:47 15:07 15:17 15:27 15:47 16:07 16:17 16:27 16:47 B 10:48 11:18 11:48 11:48 12:18 12:48 12:48 1:18 1:48 1:48 14:08 14:18 14:28 14:48 14:48 15:08 15:18 15:28 15:48 16:08 16:18 16:28 16:48 B 10:49 11:19 11:49 11:49 12:19 12:49 12:49 1:19 1:49 1:49 14:09 14:19 14:29 14:49 14:49 15:09 15:19 15:29 15:49 16:09 16:19 16:29 16:49 B 10:50 11:20 11:50 11:50 12:20 12:50 12:50 1:20 1:50 1:50 14:10 14:20 14:0 14:50 14:50 15:10 15:20 15:0 15:50 16:10 16:20 16:0 16:50 B 10:5 11:2 11:5 11:5 12:2 12:5 12:5 1:2 1:5 1:5 14:1 14:2 14: 14:5 14:5 15:1 15:2 15: 15:5 16:1 16:2 16: 16:5 B 10:54 11:24 11:54 11:54 12:24 12:54 12:54 1:24 1:54 1:54 14:14 14:24 14:4 14:54 14:54 15:14 15:24 15:4 15:54 16:14 16:24 16:4 16:54 B 10:55 11:25 11:55 11:55 12:25 12:55 12:55 1:25 1:55 1:55 14:15 14:25 14:5 14:55 14:55 15:15 15:25 15:5 15:55 16:15 16:25 16:5 16: :57 11:27 11:57 11:57 12:27 12:57 12:57 1:27 1:57 1:57 14:17 14:27 14:7 14:57 14:57 15:17 15:27 15:7 15:57 16:17 16:27 16:7 16: :59 11:29 11:59 11:59 12:29 12:59 12:59 1:29 1:59 1:59 14:19 14:29 14:9 14:59 14:59 15:19 15:29 15:9 15:59 16:19 16:29 16:9 16: :01 11:1 12:01 12:01 12:1 1:01 1:01 1:1 14:01 14:01 14:21 14:1 14:41 15:01 15:01 15:21 15:1 15:41 16:01 16:21 16:1 16:41 17:01 x,cihelna 1 11:02 11:2 12:02 12:02 12:2 1:02 1:02 1:2 14:02 14:02 14:22 14:2 14:42 15:02 15:02 15:22 15:2 15:42 16:02 16:22 16:2 16:42 17:02 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 11:0 11: 12:0 12:0 12: 1:0 1:0 1: 14:0 14:0 14:2 14: 14:4 15:0 15:0 15:2 15: 15:4 16:0 16:2 16: 16:4 17:0 2 11:04 11:4 12:04 12:04 12:4 1:04 1:04 1:4 14:04 14:04 14:24 14:4 14:44 15:04 15:04 15:24 15:4 15:44 16:04 16:24 16:4 16:44 17: :08 11:8 12:08 12:08 12:8 1:08 1:08 1:8 14:08 14:08 14:28 14:8 14:48 15:08 15:08 15:28 15:8 15:48 16:08 16:28 16:8 16:48 17:08 11:10 11:40 12:10 12:10 12:40 1:10 1:10 1:40 14:10 14:10 14:0 14:40 14:50 15:10 15:10 15:0 15:40 15:50 16:10 16:0 16:40 16:50 17:10 11:11 11:41 12:11 12:11 12:41 1:11 1:11 1:41 14:11 14:11 14:1 14:41 14:51 15:11 15:11 15:1 15:41 15:51 16:11 16:1 16:41 16:51 17:11 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. K 11:42 12:12 K 12:42 1:12 K 1:42 14:12 K 14:2 14:42 14:52 15:12 K 15:2 15:42 15:52 K 16:2 16:42 16:52 Brandýs n.l.-st.bol.,školní 11:12 12:12 1:12 14:12 15:12 Brandýs n.l.-st.bol.,sídliště 11:14 12:14 1:14 14:14 15:14 16:14 Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna 11:16 12:16 1:16 14:16 15:16 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 11:17 12:17 1:17 14:17 15:17 16:17 Pokračování seznamu spojů na stránce / 4 Stránka 2 / 4 Graf.: P1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/1 Šabl.: ROPID A4L 7 S

3 tarifní Pokračování ze str. 2/4 pásmo 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H Hce H Hce H Hce H H Hce Hce Hce Hce Hce Hch 0 16:0 16:50 17:00 17:10 17:0 17:50 18:00 18:10 18:0 18:50 19:00 19:10 19:0 19:50 20:00 20:10 20:0 20:2 21:02 21:2 22:0 22: 2:0 0 16: 16:5 17:0 17:1 17: 17:5 18:0 18:1 18: 18:5 19:0 19:1 19: 19:5 20:0 20:1 20: 20:5 21:05 21:5 22:06 22:6 2: :7 16:57 17:07 17:17 17:7 17:57 18:07 18:17 18:7 18:57 19:07 19:17 19:7 19:57 20:07 20:17 20:7 20:9 21:09 21:9 22:10 22:40 2: :8 16:58 17:08 17:18 17:8 17:58 18:08 18:18 18:8 18:58 19:08 19:18 19:8 19:58 20:08 20:18 20:8 20:40 21:10 21:40 22:11 22:41 2: :9 16:59 17:09 17:19 17:9 17:59 18:09 18:19 18:9 18:59 19:09 19:19 19:9 19:59 20:09 20:19 20:9 20:41 21:11 21:41 22:12 22:42 2: :4 17:0 17:1 17:2 17:4 18:0 18:1 18:2 18:4 19:0 19:1 19:2 19:4 20:0 20:1 20:2 20:4 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 2: :45 17:05 17:15 17:25 17:45 18:05 18:15 18:25 18:45 19:05 19:15 19:25 19:45 20:05 20:15 20:25 20:45 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 2: :46 17:06 17:16 17:26 17:46 18:06 18:16 18:26 18:46 19:06 19:16 19:26 19:46 20:06 20:16 20:26 20:46 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 2: :47 17:07 17:17 17:27 17:47 18:07 18:17 18:27 18:47 19:07 19:17 19:27 19:47 20:07 20:17 20:27 20:47 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 2:19 B 16:48 17:08 17:18 17:28 17:48 18:08 18:18 18:28 18:48 19:08 19:18 19:28 19:48 20:08 20:18 20:28 20:48 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 2:20 B 16:49 17:09 17:19 17:29 17:49 18:09 18:19 18:29 18:49 19:09 19:19 19:29 19:49 20:09 20:19 20:29 20:49 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 2:21 B 16:50 17:10 17:20 17:0 17:50 18:10 18:20 18:0 18:50 19:10 19:20 19:0 19:50 20:10 20:20 20:0 20:50 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 2:22 B 16:5 17:1 17:2 17: 17:5 18:1 18:2 18: 18:5 19:1 19:2 19: 19:5 20:1 20:2 20: 20:5 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 2:25 B 16:54 17:14 17:24 17:4 17:54 18:14 18:24 18:4 18:54 19:14 19:24 19:4 19:54 20:14 20:24 20:4 20:54 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 2:26 B 16:55 17:15 17:25 17:5 17:55 18:15 18:25 18:5 18:55 19:15 19:25 19:5 19:55 20:15 20:25 20:5 20:55 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 2: :57 17:17 17:27 17:7 17:57 18:17 18:27 18:7 18:57 19:17 19:27 19:7 19:57 20:17 20:27 20:7 20:57 20:59 21:29 21:59 22:28 22:58 2: :59 17:19 17:29 17:9 17:59 18:19 18:29 18:9 18:59 19:19 19:29 19:9 19:59 20:19 20:29 20:9 20:59 21:01 21:0 22:00 22:29 22:59 2: :01 17:21 17:1 17:41 18:01 18:21 18:1 18:41 19:01 19:21 19:1 19:41 20:01 20:21 20:1 20:41 21:01 21:0 21:2 22:02 22:1 2:01 2:1 x,cihelna 1 17:02 17:22 17:2 17:42 18:02 18:22 18:2 18:42 19:02 19:22 19:2 19:42 20:02 20:22 20:2 20:42 21:02 21:04 21: 22:0 22:2 2:02 2:2 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 17:0 17:2 17: 17:4 18:0 18:2 18: 18:4 19:0 19:2 19: 19:4 20:0 20:2 20: 20:4 21:0 21:05 21:4 22:04 22: 2:0 2: 2 17:04 17:24 17:4 17:44 18:04 18:24 18:4 18:44 19:04 19:24 19:4 19:44 20:04 20:24 20:4 20:44 21:04 21:06 21:5 22:05 22:4 2:04 2:4 2 17:08 17:28 17:8 17:48 18:08 18:28 18:8 18:48 19:08 19:28 19:8 19:48 20:08 20:28 20:8 20:48 21:07 21:09 21:8 22:07 22:6 2:06 2:6 17:10 17:0 17:40 17:50 18:10 18:0 18:40 18:50 19:10 19:0 19:40 19:50 20:10 20:0 20:40 20:50 21:08 21:10 21:9 22:08 22:7 2:07 2:7 17:11 17:1 17:41 17:51 18:11 18:1 18:41 18:51 19:11 19:1 19:41 19:51 20:11 20:1 20:41 20:51 21:09 21:11 21:40 22:09 22:8 2:08 2:8 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. K K 17:42 17:52 K 18:2 18:42 18:52 K 19:2 K 19:52 20:12 20:2 20:42 20:52 21:10 21:12 K 22:10 22:9 2:09 Brandýs n.l.-st.bol.,školní 17:12 17:2 18:12 19:12 19:42 Brandýs n.l.-st.bol.,sídliště 17:14 17:4 18:14 19:14 19:44 21:4 Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna 17:16 17:6 18:16 19:16 19:46 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 17:17 17:7 18:17 19:17 19:47 21:46 Pokračování seznamu spojů na stránce 4 / 4 Stránka / 4 Graf.: P1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/1 Šabl.: ROPID A4L 7 S

4 100 Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. tarifní Pokračování ze str. /4 pásmo PID eb Hce Hch ea Hcf Hea ea ea 0 2:0 2: 0:0 0:0 0: 1:0 1: 2:1 0 2:06 2:6 0:06 0:06 0:6 1:06 1:6 2:16 0 2:10 2:40 0:10 0:10 0:40 1:10 1:40 2:20 0 2:11 2:41 0:11 0:11 0:41 1:11 1:41 2:21 0 2:12 2:42 0:12 0:12 0:42 1:12 1:42 2:22 0 2:15 2:45 0:15 0:15 0:45 1:15 1:45 2:25 0 2:17 2:47 0:17 0:17 0:47 1:17 1:47 2:27 0 2:18 2:48 0:18 0:18 0:48 1:18 1:48 2:28 0 2:19 2:49 0:19 0:19 0:49 1:19 1:49 2:29 B 2:20 2:50 0:20 0:20 0:50 1:20 1:50 2:0 B 2:21 2:51 0:21 0:21 0:51 1:21 1:51 2:1 B 2:22 2:52 0:22 0:22 0:52 1:22 1:52 2:2 B 2:25 2:55 0:25 0:25 0:55 1:25 1:55 2:5 B 2:26 2:56 0:26 0:26 0:56 1:26 1:56 2:6 B 2:27 2:57 0:27 0:27 0:57 1:27 1:57 2:7 1 2:28 2:58 0:28 0:28 0:58 1:28 1:58 2:8 1 2:29 2:59 0:29 0:29 0:59 1:29 1:59 2:9 1 2:1 0:01 0:1 0:1 1:01 1:1 2:01 2:41 x,cihelna 1 2:2 0:02 0:2 0:2 1:02 1:2 2:02 2:42 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 2: 0:0 0: 0: 1:0 1: 2:0 2:4 2 2:4 0:04 0:4 0:4 1:04 1:4 2:04 2:44 2 2:6 0:06 0:6 0:6 1:06 1:6 2:06 2:46 2:7 0:07 0:7 0:7 1:07 1:7 2:07 2:47 2:8 0:08 0:8 0:8 1:08 1:8 2:08 2:48 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 2:9 0:09 0:9 0:9 1:09 1:9 2:09 Brandýs Brandýs n.l.-st.bol.,sídliště Brandýs BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: x X 6 + H ce cf ch ea eb na znamení jede v pracovních dnech jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. nejede nejede v noci 24./ nejede v noci 24./ a 1.12./1.1. jede jen 1.1. jede jen Platnost: Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu Stránka 4 / 4 Graf.: P1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/1 Šabl.: ROPID A4L 7 S

5 Opačný směr tarifní pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X PID Hci H Hci H H Hci H H Hci H H Hci H H H H H H H H H H H BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 6:11 7:40 x Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna 6:12 7:41 Brandýs n.l.-st.bol.,sídliště 5:44 6:14 6:29 7:1 7:4 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 4:11 4:41 4:51 5:01 5:16 5:27 5:4 5:49 5:57 6:04 6:19 6:24 6:4 6:49 6:54 7:0 7:18 7:24 7: 7:48 7:54 8:0 8:2 4:1 4:4 4:5 5:0 5:18 5:29 5:6 5:51 5:59 6:06 6:21 6:26 6:6 6:51 6:56 7:05 7:20 7:26 7:5 7:50 7:56 8:05 8:25 4:14 4:44 4:54 5:04 5:19 5:0 5:7 5:52 6:00 6:07 6:22 6:27 6:7 6:52 6:57 7:06 7:21 7:27 7:6 7:51 7:57 8:06 8:26 2 4:16 4:46 4:56 5:06 5:22 5:2 5:40 5:55 6:02 6:10 6:25 6:0 6:40 6:55 7:00 7:09 7:24 7:0 7:9 7:54 8:00 8:09 8:29 Brandýs n.l.-st.bol.,pražská 2 4:17 4:47 4:57 5:07 5:24 5: 5:42 5:57 6:0 6:12 6:27 6:2 6:42 6:57 7:02 7:11 7:26 7:2 7:41 7:56 8:02 8:11 8:1 2 4:19 4:49 4:59 5:09 5:26 5:5 5:44 5:59 6:05 6:14 6:29 6:4 6:44 6:59 7:04 7:1 7:28 7:4 7:4 7:58 8:04 8:1 8: Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 4:20 4:50 5:00 5:10 5:27 5:6 5:45 6:00 6:06 6:15 6:0 6:5 6:45 7:00 7:05 7:15 7:0 7:5 7:45 8:00 8:05 8:15 8:5 x,cihelna 1 4:21 4:51 5:01 5:11 5:28 5:7 5:46 6:01 6:07 6:16 6:1 6:6 6:46 7:01 7:06 7:16 7:1 7:6 7:46 8:01 8:06 8:16 8:6 1 4:22 4:52 5:02 5:12 5:0 5:8 5:48 6:0 6:08 6:18 6: 6:8 6:48 7:0 7:08 7:18 7: 7:8 7:48 8:0 8:08 8:18 8:8 1 4:2 4:5 5:0 5:1 5:1 5:9 5:49 6:04 6:09 6:19 6:4 6:9 6:49 7:04 7:09 7:19 7:4 7:9 7:49 8:04 8:09 8:19 8:9 1 4:25 4:55 5:05 5:15 5: 5:41 5:51 6:06 6:11 6:21 6:6 6:41 6:51 7:06 7:11 7:21 7:6 7:41 7:51 8:06 8:11 8:21 8:41 B 4:26 4:56 5:06 5:16 5:4 5:42 5:52 6:07 6:12 6:22 6:7 6:42 6:52 7:07 7:12 7:22 7:7 7:42 7:52 8:07 8:12 8:22 8:42 B 4:27 4:57 5:07 5:17 5:5 5:4 5:5 6:08 6:1 6:2 6:8 6:4 6:5 7:08 7:1 7:2 7:8 7:4 7:5 8:08 8:1 8:2 8:4 B 4:29 4:59 5:09 5:19 5:7 5:45 5:55 6:10 6:15 6:25 6:40 6:45 6:55 7:10 7:15 7:25 7:40 7:45 7:55 8:10 8:15 8:25 8:45 B 4:2 5:02 5:12 5:22 5:40 5:48 5:58 6:1 6:18 6:28 6:4 6:48 6:58 7:1 7:18 7:28 7:4 7:48 7:58 8:1 8:18 8:28 8:48 B 4: 5:0 5:1 5:2 5:41 5:49 5:59 6:14 6:19 6:29 6:44 6:49 6:59 7:14 7:19 7:29 7:44 7:49 7:59 8:14 8:19 8:29 8:49 B 4:4 5:04 5:14 5:24 5:42 5:50 6:00 6:15 6:20 6:0 6:45 6:50 7:00 7:15 7:20 7:0 7:45 7:50 8:00 8:15 8:20 8:0 8:50 0 4:5 5:05 5:15 5:25 5:4 5:51 6:01 6:16 6:21 6:1 6:46 6:51 7:01 7:16 7:21 7:1 7:46 7:51 8:01 8:16 8:21 8:1 8:51 0 4:6 5:06 5:16 5:26 5:44 5:52 6:02 6:17 6:22 6:2 6:47 6:52 7:02 7:17 7:22 7:2 7:47 7:52 8:02 8:17 8:22 8:2 8:52 0 4:7 5:07 5:17 5:27 5:45 5:5 6:0 6:18 6:2 6: 6:48 6:5 7:0 7:18 7:2 7: 7:48 7:5 8:0 8:18 8:2 8: 8:5 0 4:9 5:09 5:19 5:29 5:48 5:55 6:06 6:21 6:25 6:6 6:51 6:56 7:06 7:21 7:26 7:6 7:51 7:56 8:06 8:21 8:26 8:6 8:56 0 4:41 5:11 5:21 5:1 5:50 5:57 6:08 6:2 6:27 6:8 6:5 6:58 7:08 7:2 7:28 7:8 7:5 7:58 8:08 8:2 8:28 8:8 8:58 0 4:42 5:12 5:22 5:2 5:51 5:58 6:09 6:24 6:28 6:9 6:54 6:59 7:09 7:24 7:29 7:9 7:54 7:59 8:09 8:24 8:29 8:9 8:59 0 4:4 5:1 5:2 5: 5:52 5:59 6:10 6:25 6:29 6:40 6:55 7:00 7:10 7:25 7:0 7:40 7:55 8:00 8:10 8:25 8:0 8:40 9:00 0 4:46 5:16 5:26 5:6 5:56 6:02 6:14 6:29 6:2 6:44 6:59 7:0 7:14 7:29 7: 7:44 7:59 8:0 8:14 8:29 8: 8:44 9:04 0 4:49 5:19 5:29 5:9 5:59 6:05 6:17 6:2 6:5 6:47 7:02 7:06 7:17 7:2 7:6 7:47 8:02 8:06 8:17 8:2 8:6 8:47 9:07 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 4 Stránka 1 / 4 Graf.: P1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/2 Šabl.: ROPID A4L 7 S

6 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 1/4 pásmo X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x x Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna Brandýs n.l.-st.bol.,sídliště BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 8:24 8:54 8:54 9:24 9:24 9:54 9:54 10:24 10:24 10:54 10:54 11:24 11:24 11:54 11:54 12:24 12:24 12:54 12:54 1:24 1:24 1:54 1:54 8:26 8:56 8:56 9:26 9:26 9:56 9:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:26 11:56 11:56 12:26 12:26 12:56 12:56 1:26 1:26 1:56 1:56 8:27 8:57 8:57 9:27 9:27 9:57 9:57 10:27 10:27 10:57 10:57 11:27 11:27 11:57 11:57 12:27 12:27 12:57 12:57 1:27 1:27 1:57 1:57 2 8:0 9:00 9:00 9:0 9:0 10:00 10:00 10:0 10:0 11:00 11:00 11:0 11:0 12:00 12:00 12:0 12:0 1:00 1:00 1:0 1:0 14:00 14:00 Brandýs n.l.-st.bol.,pražská 2 8:2 9:02 9:02 9:2 9:2 10:02 10:02 10:2 10:2 11:02 11:02 11:2 11:2 12:02 12:02 12:2 12:2 1:02 1:02 1:2 1:2 14:02 14:02 2 8:4 9:04 9:04 9:4 9:4 10:04 10:04 10:4 10:4 11:04 11:04 11:4 11:4 12:04 12:04 12:4 12:4 1:04 1:04 1:4 1:4 14:04 14:04 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 8:5 9:05 9:05 9:5 9:5 10:05 10:05 10:5 10:5 11:05 11:05 11:5 11:5 12:05 12:05 12:5 12:5 1:05 1:05 1:5 1:5 14:05 14:05 x,cihelna 1 8:6 9:06 9:06 9:6 9:6 10:06 10:06 10:6 10:6 11:06 11:06 11:6 11:6 12:06 12:06 12:6 12:6 1:06 1:06 1:6 1:6 14:06 14:06 1 8:8 9:08 9:08 9:8 9:8 10:08 10:08 10:8 10:8 11:08 11:08 11:8 11:8 12:08 12:08 12:8 12:8 1:08 1:08 1:8 1:8 14:08 14:08 1 8:9 9:09 9:09 9:9 9:9 10:09 10:09 10:9 10:9 11:09 11:09 11:9 11:9 12:09 12:09 12:9 12:9 1:09 1:09 1:9 1:9 14:09 14:09 1 8:41 9:11 9:11 9:41 9:41 10:11 10:11 10:41 10:41 11:11 11:11 11:41 11:41 12:11 12:11 12:41 12:41 1:11 1:11 1:41 1:41 14:11 14:11 B 8:42 9:12 9:12 9:42 9:42 10:12 10:12 10:42 10:42 11:12 11:12 11:42 11:42 12:12 12:12 12:42 12:42 1:12 1:12 1:42 1:42 14:12 14:12 B 8:4 9:1 9:1 9:4 9:4 10:1 10:1 10:4 10:4 11:1 11:1 11:4 11:4 12:1 12:1 12:4 12:4 1:1 1:1 1:4 1:4 14:1 14:1 B 8:45 9:15 9:15 9:45 9:45 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 12:15 12:15 12:45 12:45 1:15 1:15 1:45 1:45 14:15 14:15 B 8:48 9:18 9:18 9:48 9:48 10:18 10:18 10:48 10:48 11:18 11:18 11:48 11:48 12:18 12:18 12:48 12:48 1:18 1:18 1:48 1:48 14:18 14:18 B 8:49 9:19 9:19 9:49 9:49 10:19 10:19 10:49 10:49 11:19 11:19 11:49 11:49 12:19 12:19 12:49 12:49 1:19 1:19 1:49 1:49 14:19 14:19 B 8:50 9:20 9:20 9:50 9:50 10:20 10:20 10:50 10:50 11:20 11:20 11:50 11:50 12:20 12:20 12:50 12:50 1:20 1:20 1:50 1:50 14:20 14:20 0 8:51 9:21 9:21 9:51 9:51 10:21 10:21 10:51 10:51 11:21 11:21 11:51 11:51 12:21 12:21 12:51 12:51 1:21 1:21 1:51 1:51 14:21 14:21 0 8:52 9:22 9:22 9:52 9:52 10:22 10:22 10:52 10:52 11:22 11:22 11:52 11:52 12:22 12:22 12:52 12:52 1:22 1:22 1:52 1:52 14:22 14:22 0 8:5 9:2 9:2 9:5 9:5 10:2 10:2 10:5 10:5 11:2 11:2 11:5 11:5 12:2 12:2 12:5 12:5 1:2 1:2 1:5 1:5 14:2 14:2 0 8:56 9:26 9:26 9:56 9:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:26 11:56 11:56 12:26 12:26 12:56 12:56 1:26 1:26 1:56 1:56 14:26 14:26 0 8:58 9:28 9:28 9:58 9:58 10:28 10:28 10:58 10:58 11:28 11:28 11:58 11:58 12:28 12:28 12:58 12:58 1:28 1:28 1:58 1:58 14:28 14:28 0 8:59 9:29 9:29 9:59 9:59 10:29 10:29 10:59 10:59 11:29 11:29 11:59 11:59 12:29 12:29 12:59 12:59 1:29 1:29 1:59 1:59 14:29 14:29 0 9:00 9:0 9:0 10:00 10:00 10:0 10:0 11:00 11:00 11:0 11:0 12:00 12:00 12:0 12:0 1:00 1:00 1:0 1:0 14:00 14:00 14:0 14:0 0 9:0 9: 9:4 10:0 10:04 10: 10:4 11:0 11:04 11: 11:4 12:0 12:04 12: 12:4 1:0 1:04 1: 1:4 14:0 14:04 14: 14:4 0 9:06 9:6 9:7 10:06 10:07 10:6 10:7 11:06 11:07 11:6 11:7 12:06 12:07 12:6 12:7 1:06 1:07 1:6 1:7 14:06 14:07 14:6 14:7 Pokračování seznamu spojů na stránce / 4 Stránka 2 / 4 Graf.: P1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/2 Šabl.: ROPID A4L 7 S

7 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 2/4 pásmo X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x A18:06 x Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna 18:07 Brandýs n.l.-st.bol.,sídliště 18:09 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 14:14 14:24 14:4 14:54 14:54 15:14 15:24 15:4 15:54 15:54 16:14 16:24 16:4 16:54 16:54 17:14 17:24 17:4 17:54 17:54 18:14 18:24 18:4 14:16 14:26 14:6 14:56 14:56 15:16 15:26 15:6 15:56 15:56 16:16 16:26 16:6 16:56 16:56 17:16 17:26 17:6 17:56 17:56 18:16 18:26 18:6 14:17 14:27 14:7 14:57 14:57 15:17 15:27 15:7 15:57 15:57 16:17 16:27 16:7 16:57 16:57 17:17 17:27 17:7 17:57 17:57 18:17 18:27 18:7 2 14:20 14:0 14:40 15:00 15:00 15:20 15:0 15:40 16:00 16:00 16:20 16:0 16:40 17:00 17:00 17:20 17:0 17:40 18:00 18:00 18:20 18:0 18:40 Brandýs n.l.-st.bol.,pražská 2 14:22 14:2 14:42 15:02 15:02 15:22 15:2 15:42 16:02 16:02 16:22 16:2 16:42 17:02 17:02 17:22 17:2 17:42 18:02 18:02 18:22 18:2 18: :24 14:4 14:44 15:04 15:04 15:24 15:4 15:44 16:04 16:04 16:24 16:4 16:44 17:04 17:04 17:24 17:4 17:44 18:04 18:04 18:24 18:4 18:44 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 14:25 14:5 14:45 15:05 15:05 15:25 15:5 15:45 16:05 16:05 16:25 16:5 16:45 17:05 17:05 17:25 17:5 17:45 18:05 18:05 18:25 18:5 18:45 x,cihelna 1 14:26 14:6 14:46 15:06 15:06 15:26 15:6 15:46 16:06 16:06 16:26 16:6 16:46 17:06 17:06 17:26 17:6 17:46 18:06 18:06 18:26 18:6 18: :28 14:8 14:48 15:08 15:08 15:28 15:8 15:48 16:08 16:08 16:28 16:8 16:48 17:08 17:08 17:28 17:8 17:48 18:08 18:08 18:28 18:8 18: :29 14:9 14:49 15:09 15:09 15:29 15:9 15:49 16:09 16:09 16:29 16:9 16:49 17:09 17:09 17:29 17:9 17:49 18:09 18:09 18:29 18:9 18: :1 14:41 14:51 15:11 15:11 15:1 15:41 15:51 16:11 16:11 16:1 16:41 16:51 17:11 17:11 17:1 17:41 17:51 18:11 18:11 18:1 18:41 18:51 B 14:2 14:42 14:52 15:12 15:12 15:2 15:42 15:52 16:12 16:12 16:2 16:42 16:52 17:12 17:12 17:2 17:42 17:52 18:12 18:12 18:2 18:42 18:52 B 14: 14:4 14:5 15:1 15:1 15: 15:4 15:5 16:1 16:1 16: 16:4 16:5 17:1 17:1 17: 17:4 17:5 18:1 18:1 18: 18:4 18:5 B 14:5 14:45 14:55 15:15 15:15 15:5 15:45 15:55 16:15 16:15 16:5 16:45 16:55 17:15 17:15 17:5 17:45 17:55 18:15 18:15 18:5 18:45 18:55 B 14:8 14:48 14:58 15:18 15:18 15:8 15:48 15:58 16:18 16:18 16:8 16:48 16:58 17:18 17:18 17:8 17:48 17:58 18:18 18:18 18:8 18:48 18:58 B 14:9 14:49 14:59 15:19 15:19 15:9 15:49 15:59 16:19 16:19 16:9 16:49 16:59 17:19 17:19 17:9 17:49 17:59 18:19 18:19 18:9 18:49 18:59 B 14:40 14:50 15:00 15:20 15:20 15:40 15:50 16:00 16:20 16:20 16:40 16:50 17:00 17:20 17:20 17:40 17:50 18:00 18:20 18:20 18:40 18:50 19: :41 14:51 15:01 15:21 15:21 15:41 15:51 16:01 16:21 16:21 16:41 16:51 17:01 17:21 17:21 17:41 17:51 18:01 18:21 18:21 18:41 18:51 19: :42 14:52 15:02 15:22 15:22 15:42 15:52 16:02 16:22 16:22 16:42 16:52 17:02 17:22 17:22 17:42 17:52 18:02 18:22 18:22 18:42 18:52 19: :4 14:5 15:0 15:2 15:2 15:4 15:5 16:0 16:2 16:2 16:4 16:5 17:0 17:2 17:2 17:4 17:5 18:0 18:2 18:2 18:4 18:5 19:0 0 14:46 14:56 15:06 15:26 15:26 15:46 15:56 16:06 16:26 16:26 16:46 16:56 17:06 17:26 17:26 17:46 17:56 18:06 18:26 18:26 18:46 18:56 19: :48 14:58 15:08 15:28 15:28 15:48 15:58 16:08 16:28 16:28 16:48 16:58 17:08 17:28 17:28 17:48 17:58 18:08 18:28 18:28 18:48 18:58 19: :49 14:59 15:09 15:29 15:29 15:49 15:59 16:09 16:29 16:29 16:49 16:59 17:09 17:29 17:29 17:49 17:59 18:09 18:29 18:29 18:49 18:59 19: :50 15:00 15:10 15:0 15:0 15:50 16:00 16:10 16:0 16:0 16:50 17:00 17:10 17:0 17:0 17:50 18:00 18:10 18:0 18:0 18:50 19:00 19: :54 15:0 15:14 15: 15:4 15:54 16:0 16:14 16: 16:4 16:54 17:0 17:14 17: 17:4 17:54 18:0 18:14 18: 18:4 18:54 19:0 19: :57 15:06 15:17 15:6 15:7 15:57 16:06 16:17 16:6 16:7 16:57 17:06 17:17 17:6 17:7 17:57 18:06 18:17 18:6 18:7 18:57 19:06 19:17 Pokračování seznamu spojů na stránce 4 / 4 Stránka / 4 Graf.: P1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/2 Šabl.: ROPID A4L 7 S

8 100 Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost: Opačný směr tarifní Pokračování ze str. /4 pásmo 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ PID Hce H H Hce H H Hce Hce H Hce Hce Hch eb Hce Hch eb Hce Hea ea ea BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 19:49 20:44 22:14 x Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna 19:50 20:45 22:15 Brandýs n.l.-st.bol.,sídliště 19:52 20:47 22:17 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 18:54 18:54 19:14 19:24 19:4 19:56 19:57 20:20 20:50 20:50 21:20 21:50 21:50 22:20 22:50 22:50 2:0 0:00 0:0 1:10 18:56 18:56 19:16 19:26 19:6 19:58 19:59 20:22 20:52 20:52 21:22 21:52 21:52 22:22 22:52 22:52 2:2 0:02 0:2 1:12 18:57 18:57 19:17 19:27 19:7 19:59 20:00 20:2 20:5 20:5 21:2 21:5 21:5 22:2 22:5 22:5 2: 0:0 0: 1:1 2 19:00 19:00 19:20 19:0 19:40 20:02 20:02 20:25 20:55 20:55 21:25 21:55 21:55 22:25 22:55 22:55 2:5 0:05 0:5 1:15 Brandýs n.l.-st.bol.,pražská 2 19:02 19:02 19:22 19:2 19:42 20:0 20:0 20:26 20:56 20:56 21:26 21:56 21:56 22:26 22:56 22:56 2:6 0:06 0:6 1: :04 19:04 19:24 19:4 19:44 20:05 20:05 20:28 20:58 20:58 21:28 21:58 21:58 22:28 22:58 22:58 2:8 0:08 0:8 1:18 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 19:05 19:05 19:25 19:5 19:45 20:06 20:06 20:29 20:59 20:59 21:29 21:59 21:59 22:29 22:59 22:59 2:9 0:09 0:9 1:19 x,cihelna 1 19:06 19:06 19:26 19:6 19:46 20:07 20:07 20:0 21:00 21:00 21:0 22:00 22:00 22:0 2:00 2:00 2:40 0:10 0:40 1: :08 19:08 19:28 19:8 19:48 20:08 20:08 20:1 21:01 21:01 21:1 22:01 22:01 22:1 2:01 2:01 2:41 0:11 0:41 1: :09 19:09 19:29 19:9 19:49 20:09 20:09 20:2 21:02 21:02 21:2 22:02 22:02 22:2 2:02 2:02 2:42 0:12 0:42 1: :11 19:11 19:1 19:41 19:51 20:11 20:11 20:4 21:04 21:04 21:4 22:04 22:04 22:4 2:04 2:04 2:44 0:14 0:44 1:24 B 19:12 19:12 19:2 19:42 19:52 20:12 20:12 20:5 21:05 21:05 21:5 22:05 22:05 22:5 2:05 2:05 2:45 0:15 0:45 1:25 B 19:1 19:1 19: 19:4 19:5 20:1 20:1 20:6 21:06 21:06 21:6 22:06 22:06 22:6 2:06 2:06 2:46 0:16 0:46 1:26 B 19:15 19:15 19:5 19:45 19:55 20:15 20:15 20:8 21:08 21:08 21:8 22:08 22:08 22:8 2:08 2:08 2:48 0:18 0:48 1:28 B 19:18 19:18 19:8 19:48 19:58 20:18 20:18 20:41 21:11 21:11 21:41 22:11 22:11 22:41 2:11 2:11 2:51 0:21 0:51 1:1 B 19:19 19:19 19:9 19:49 19:59 20:19 20:19 20:42 21:12 21:12 21:42 22:12 22:12 22:42 2:12 2:12 2:52 0:22 0:52 1:2 B 19:20 19:20 19:40 19:50 20:00 20:20 20:20 20:4 21:1 21:1 21:4 22:1 22:1 22:4 2:1 2:1 2:5 0:2 0:5 1: 0 19:21 19:21 19:41 19:51 20:01 20:21 20:21 20:44 21:14 21:14 21:44 22:14 22:14 22:44 2:14 2:14 2:54 0:24 0:54 1:4 0 19:22 19:22 19:42 19:52 20:02 20:22 20:22 20:45 21:15 21:15 21:45 22:15 22:15 22:45 2:15 2:15 2:55 0:25 0:55 1:5 0 19:2 19:2 19:4 19:5 20:0 20:2 20:2 20:46 21:16 21:16 21:46 22:16 22:16 22:46 2:16 2:16 2:56 0:26 0:56 1:6 0 19:26 19:26 19:46 19:56 20:05 20:25 20:25 20:48 21:18 21:18 21:48 22:18 22:18 22:48 2:18 2:18 2:58 0:28 0:58 1:8 0 19:28 19:28 19:48 19:58 20:07 20:27 20:27 20:50 21:20 21:20 21:50 22:20 22:20 22:50 2:20 2:20 0:00 0:0 1:00 1: :29 19:29 19:49 19:59 20:08 20:28 20:28 20:51 21:21 21:21 21:51 22:21 22:21 22:51 2:21 2:21 0:01 0:1 1:01 1:41 Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: x X 6 + H ce ch ci ea eb A x na znamení jede v pracovních dnech jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. nejede nejede v noci 24./ a 1.12./1.1. nejede a 1.1. jede jen 1.1. jede jen :0 19:0 19:50 20:00 20:09 20:29 20:29 20:52 21:22 21:22 21:52 22:22 22:22 22:52 2:22 2:22 0:02 0:2 1:02 1: : 19:4 19:54 20:0 20:12 20:2 20:2 20:55 21:25 21:25 21:55 22:25 22:25 22:55 2:25 2:25 0:05 0:5 1:05 1: :6 19:7 19:57 20:06 20:15 20:5 20:5 20:58 21:28 21:28 21:58 22:28 22:28 22:58 2:28 2:28 0:08 0:8 1:08 1:48 spoj 14 vyčká v zastávce Brandýs n.l.-st.boleslav, Žel.st. příjezdu vlaku (vlaků) max. 5 min zastávka s možností přestupu na železniční dopravu Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Stránka 4 / 4 Graf.: P1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/2 Šabl.: ROPID A4L 7 S

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost:

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 8:00 8:15

Více

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:50 7:00 7:05 7:20 7:0 7:5 7:50 8:00 8:05 8:20 8:0 8:40 9:00

Více

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost:

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost: 100 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15

Více

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ #

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ # 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H 0 5:12 5:0 5:42 6:10 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 0 5:15 5: 5:45 6:1 6: 6:4 6:5 7:0 7:1 7:2 7: 7: 7:4 7:5 0 5:19

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X H H H fa H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:20 6:35 6:45 7:00 7:05

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo 6+ X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H B 5:05 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X X X X X X 6+ X X X X 6+ X PID H H H H H B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50 8:05 8:10 8:0 B 5:18 5: 5:48 6:08 6:28 6:4 7:08 7:1 7:2 7:8

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 100 Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X 6 6 X X X 6 eg ea eg H Heg 0 6:20 7:00 7:10 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 14:30 0 6:22 7:02 7:12 8:17

Více

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X H H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 100 Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H 0 :00 :30

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X+ 6 X X 6 X 6 6 X X X Heh eg eg ea eg 0 6:20 7:00 7:20 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 0 6:22 7:02 7:22 8:17 8:47 9:32 10:32 11:32 12:32 13:52 14:22

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H H BULOVKA 0 5:28 5:33 6:13 6:18 6:18 6:38

Více

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X X PID H H H H H H B 5:07

Více

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X X 6 X + H eb Hea H Heb Hea Heb ea H eb Hea

Více

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X X X 6 + X X6 + 6 X 6 eg eg Heh H Heg eh eg H Heg 0 5:30 5:45 6:00 6:30 6:30 6:30 7:00 8:00 8:00 9:00 10:00 10:00 0 5:32 5:47 6:02 6:32 6:32 6:32

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 27032 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 32 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 32 02 20 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X H H H H fc fc 3 3:7 :17 : 6:17 6:21 6:3

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo (TPZ) 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X

Více

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost:

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ X PID H A H H A H H HA H H HA H H A HA H DEJVICKÁ # 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6: 7:11 7:5

Více

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ #

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ # tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X (TPZ) B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 B 5:10

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 X X 6+ X X X 6+ X X X X 6+ X X X 6 X + X 6 BULOVKA 0 6:16 7:26 8:16 8:36 Chron.: 22 0 4:50 5:15 5:30 5:45 6:15 6:25 6:30 6:35 6:50 7:05 7:20 7:30

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X PID H H H H B 5:07 5:30

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X (TPZ) H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X X X H H H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:25 6:40 7:00 7:05 7:10 7:25 7:40 8:05 0 5:16 5:26 5:36 5:56 6:06 6:11 6:26 6:41 7:01 7:06

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X X X X X X X X X 6+ X X X H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:18 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 Graf.: T635 Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:25 6:45 7:00 7:15 7:25 7:35 7:45 Zast.: 675/5 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:03 6:18 6:28

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: 100 Praha, - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T888 pásmo X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X Graf.: T886 PID H A A H A H A ga fa Hga Hfa A fa Chron.:

Více

Praha,Bulovka - Obříství Platnost:

Praha,Bulovka - Obříství Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X 6+ X 6 eg eh eg eh eg eg 0 5:28 5:33 6:08 6:18 6:18 6:38 6:58 7:03 7:03 7:33 7:38

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: V1704 pásmo X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X Graf.: V1705 příj. odj. 3 5:06 6:05

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X X H H H fa H H H H H H H

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X H H H fc H H H

Více

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 370 do 13.12.2014 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: P700 X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: T635 pásmo B H H A Chron.: 9 B 5:07

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X eg eh eg eh 5:28 5:33 6:8 6:18 6:18 6:38 6:58 7:3 7:3 5:31 5:36 6:11 6:21 6:21 6:41 7:1 7:6 7:6 5:32 5:37 6:12 6:22 6:22

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T1676 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ Graf.: T1677 pásmo H H H H H H H H H H H Chron.: 9 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 257 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X H H H H H H H H H H H H 3 5:06 6:05 7:14 9:55 9:55,Rozc.0.5 3 5:09 K 7:17 K

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x Kralupy n.vlt.,třebízského-věžáky Kralupy n.vlt.,třebízského-škola pásmo (TPZ) příj. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X fc :57 5:18

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:00 12:30 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 0 :03 :33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03 8:33

Více

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: BULOVKA tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X 6 X X 6+ X 6 H H H Heg Heh eg eh H H eg H H eg 0 5:28

Více

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o.

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o. tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 pásmo X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X PID H eg Heg eh fd Heg eg Heh SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30 6:45 7:30

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704 X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X Graf.: T1705 H H H H H H H H H H H H H Chron.: 3 3 5:00 6:05 7:15 9:45 9:45 11:05 Zast.: 4213/1,Rozc.0.5 3 5:03 6:08 7:18

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () změna trasy / diversion ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 312 825 163 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X 6+ X X X 6+ X

Více

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost:

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní X X X X X X X X X 6+ X X X X X X X 6+ X pásmo B B B B B 0 5:00 5:30 5:5 6:00 6:00 6:15 6:25 6:0 6:50 7:00 7:00 0 5:0 5:3 5:9 6:06 6:06 6:21 6:31

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost:

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost: 100 Praha,Opatov -,Todice Platnost: změna trasy / diversion Sokolovská 17/4,190 Praha 9, tel. 96 134 511 do 31.8.016 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 Tarifní X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X X 6+ X Graf.: T635 H H H Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40

Více

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 100 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00

Více

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1 pásmo Graf.: T1351 PID Chron.: 20 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6:17 6:32 7:11 7:35 7:47 8:35 8:47 9:35 9:47 Zast.: 321/9 0 4:50 5:20 5:50 6:03 6:20

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava ZJid PRAVDA ## \\URA2017051496 1 MilovicLysá n 0 1 4 432 432 15 1573 1 29 29 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 270432 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín,

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X 6+ X H gb fb H be hj H B 5:15 6:15 6:45 6:45 7:15 7:15 8:15 8:45 9:15 B 5:19 6:19 6:49 6:49 7:19 7:20 8:20 8:50 9:19 B 5:21 6:21 6:51 6:51

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 pásmo X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X PID A A H A HA HAga A HAfa ga fa A 5:1 5:4 6:1 6:5 7:45 8:37 9:37 12:55 12:55 13:45 5:11 5:41 6:11 6:51

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + ea H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T789 6+ X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X X 6+ B 5:40 5:45 6:15 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30 11:10 12:00 12:10 13:10 13:30

Více

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost:

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X X 6 6+ X H eg Heg eh fd Heg eg Heh eg SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ #xõ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30

Více

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost:

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: 00 Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: změna trasy / diversion Pod Hájem 97,2670 Králův Dvůr, tel. +42025738436 pásmo 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ B 4:45 5:7 5:7 6:7 A 6:47 A 8:7 A 9:7 A 9:47 A:7

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + (TPZ) eh H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X + X X X X + X X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 0 :03 :33 :03 :03 :33 7:03 7:33 8:03 8:03 8:33 9:03 9:33

Více

Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

Praha,Opatov - Louňovice Platnost: tarifní 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 33 35 37 39 pásmo X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X X PID H H fa fa B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 0:00 0:00 :00 :00 :00 :00 3:00 3:0 4:00 B

Více

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice U Stavoservisu 692/b,08 00 Praha 0, tel. +42022528 5 7 9 5 7 9 2 2 25 27 29 5 7 9 4 4 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X X 6 + X X 6+ X X H H H H H H H Hea Heb H H 0 5:07 5:7 5:7 6:07 6:27 6:7 6:5 7:7

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X X X X X X X X X PID H H H H H H H H MĚLNÍK,MLZICE,LIZ 6:07 1:2 15:2 :08 :36 5:0 6:10 9:20 1:15

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471 U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st., tel. 26 911 95, 15 671 659 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X H H H H H H 6:07 :08 :6 5:0 6:10 9:20 :09 :7 5:1 6:11 9:21 :10 :8 5:2

Více

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X pásmo AB B B B B B B AB B AB B B B B B B B B fa 0 5:5 5:45 5:45 6:5 6:45 6:45 7:8 7:48 7:48 8:8 8:48 9:8 9:48

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany ,Kobylisy - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B H HB B H H H H B H H Chron.: 11 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10

Více

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6+ X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X KLADNO,AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 3 4:43 5:13 5:43 6:12 6:13 6:43 7:13 7:43 8:12 8:43 9:43 10:12 10:43 11:43 Kladno,Nám.Svobody

Více

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost:

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X H H H H H H H H 3 :15 :5 5:05 5:25 5:5 6:05 6:25 6:5 7:15 7:5 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 12:5

Více

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám.

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám. 100 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X 6+ X H H gjfd H H H H 0 5:15 5:30 5:49 6:08 6:23 6:38 6:45 6:50 6:59 7:16 7:28 8:15 8:20 9:45 10:20 11:15 11:50 Letňany

Více

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost:

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV () 100 Praha,udějovická - Pyšely,nám. Platnost: Dopravce: RRIV CITY s.r.o. UDĚJOVICKÁ # změna trasy / diversion U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +2023125238 tarifní 1

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 25071 Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Platnost: 71 Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. U Přístavu 811/8,250 01 randýs nad labem -Stará.oleslav, tel. 315

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,ořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 16 ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 12 825 16 PID H H H A H A H A H A 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. změna trasy / diversion U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st.oleslav, tel. 326

Více

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015 Sídliště Řepy - Spojovací Platí od.. do.. VÝLUKOVÝ Pražská integrovaná doprava Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská /, Praha, tel. ( ), www.dp-praha.cz, dispecink@dp-praha.cz

Více

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do 457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od 18.9.2017 do 9.12.2017 VÝLUKOVÝ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 od Kralupy n.vlt.,zeměchy......... 5:06...... 6:05......

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany 100,Kobylisy - 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B B B B Graf.: T889 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10 8:30

Více

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede S PRAA-LIEŇ Praha-olešovice # Praha-ubeneč Praha-Sedlec ROZTOKY U PRAY - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vlak. Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : www.ropid.cz 5 Platí od:.. Území

Více

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ ČESKOMORAVSKÁ 0 5:37 5:52 6:07 6:13 6:35 6:50 7:27 7:40 8:02 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:32 12:45 13:10 Vysočanská 0 5:39 5:54 6:09

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: pásmo H H H B H BA H BA H BA H BA B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:47 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05 8:0 9:00 9:0 10:00 10:0 11:00 11:0 12:00 B 5:18 5: 5:48

Více

< < <

< < < - zastávka je jen na znamení nebo požádání - zastávka je bezbariérově přístupná - spoj s bezbariérově přístupným vozidlem - přestup na vlak - jede v pracovních dnech - jede v neděli a ve státem uznané

Více

Strančice - Velké Popovice - Kamenice

Strančice - Velké Popovice - Kamenice 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 X X X 6+ X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X pásmo 1,2 5:30 5:56 6:00 6:30 6:58 7:30 7:56 8:30 9:26 9:56 10:26 11:26,U Dálnice 2 5:33 5:59 6:03 6:33 7:01

Více

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 5 Praha,Dejvická - Okoř Městská doprava Praha 5 Dopravce: ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,7 8 Kladno, tel. 85 6 Tarifní pásmo (TPZ) 5 7 9 5 7 9 5 7 9 Graf.: P44 X

Více

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická PRACOVNÍ DEN (X) Sídliště Čakovice - Poliklinika - Jesenická Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 4:18 4:38 4:58 5:13 5:28 5:43 5:51 5:58 6:05 6:12 6:19 6:27 6:34 6:41 6:49 6:56 7:03 7:10 7:18 7:25

Více

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6 X 6 X X 6 6 X 6 X 6 X 6 X 0 5:35 6:05 6:35 7:05 8:15 8:15 9:15 10:15 11:15 0 5:37 6:07 6:37 7:07 8:17 8:17 9:17 10:17 11:17 x,scania-label 1 5:38 6:08

Více

100348 Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

100348 Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6 + X X X 6+ X X 6 + X X H eg Heh H H Heg eh H BULOVKA 0 5:28 5:28 5: 6:1 6:18 6:8 6:48 6:48 7:08 0 4:50 5:15 5:40 5:40 5:45

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den - točna Nádraží Strakonická - Möbelix Průběžná U Trojice Nádraží - točna od.. 1 3 5 6 8 4 5 Pracovní den Sobota Prázdniny Neděle, svátky 4 31 43e 55 e 9n 39e 48 56e 4 36e 48e 56 e z 9e 43e 58e z 8 43e

Více

169 orientační doba jízdy (min)

169 orientační doba jízdy (min) Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: www.ropid.cz PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA () Sídliště Kobylisy Mirovická x Počeradská

Více

Podbaba - Starý Hloubětín

Podbaba - Starý Hloubětín PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Podbaba - Starý Hloubětín 4:47 5:07 5:20 5:32 5:47 6:02 6:15 6:24 6:31 6:39 6:4 6:56 7:04 7:12 7:20 7:2 7:36 7:44 7:52 :00 :0 :16 :24 :32 :40 :4 :57 9:07 4:4 5:0 5:21 5:33

Více

PRACOVNÍ DNY <

PRACOVNÍ DNY < - - - - - - - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 4.38 4.40 4.41 4.42 4.42 4.43 4.44 4.45 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.53 4.55 5.17 5.18 5.20 5.21 5.22 5.24

Více

Pracovní den. 03 31 51 15 37 01 25 54 23 50 17 50 17 43 21 06 11 h 53 h 23 h

Pracovní den. 03 31 51 15 37 01 25 54 23 50 17 50 17 43 21 06 11 h 53 h 23 h - vlečka Nádraží od.. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 27 30 31 32 33 33 28 51 37 51 35 50 33h 00 30 00 30 00 30 00 30 57 32 36 52 24 40 56 28 45 25 45h 40 43 h 53h h Pracovní den Sobota Pracovní Pracovní den den

Více

1.7. - 31.8.; 26. - 27.10.; - 23.12.; 27.12. - 31.12.; 4.2.; 7.3. - 11.3.; 21.4-22.4.; 12.12.2010 1.7. - 31.8.; 26. - 27.10.

1.7. - 31.8.; 26. - 27.10.; - 23.12.; 27.12. - 31.12.; 4.2.; 7.3. - 11.3.; 21.4-22.4.; 12.12.2010 1.7. - 31.8.; 26. - 27.10. Vltava Otavská Výstaviště U Soudu Senovážné nám. - DK Nádraží od.. 0 1 2 5 7 24 25 26 27 28 29 55 46 01 29 44 59 29 47 25h 50 50 50 50 39 59 39 59 32 48 36 52 32 52 37 02 27 57 h 43 Pracovní den Sobota

Více

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) NEDĚLE (+) 161 Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 5:45 6:07 6:22 6:30 6:37 6:52 7:00 7:10 7:30 7:35 7:50 8:05 8:20 9:00 9:20 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 12:15 12:45

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st.

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID),Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. 1 3 5 7 9 11315671659 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X Graf.: T635

Více