0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská"

Transkript

1 tarifní pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:50 7:00 7:05 7:20 7:0 7:5 7:50 8:00 8:05 8:20 8:0 8:40 9:00 9:0 10:00 10:0 0 5:15 5: 5:5 5:55 6:0 6:1 6: 6:5 7:0 7:08 7:2 7: 7:8 7:5 8:0 8:08 8:2 8: 8:4 9:0 9: 10:0 10: 0 5:19 5:7 5:9 5:59 6:07 6:17 6:7 6:57 7:07 7:12 7:27 7:7 7:42 7:57 8:07 8:12 8:27 8:7 8:47 9:07 9:7 10:07 10:7 0 5:20 5:8 5:40 6:00 6:08 6:18 6:8 6:58 7:08 7:1 7:28 7:8 7:4 7:58 8:08 8:1 8:28 8:8 8:48 9:08 9:8 10:08 10:8 0 5:21 5:9 5:41 6:01 6:09 6:19 6:9 6:59 7:09 7:14 7:29 7:9 7:44 7:59 8:09 8:14 8:29 8:9 8:49 9:09 9:9 10:09 10:9 0 5:25 5:4 5:45 6:05 6:1 6:2 6:4 7:0 7:1 7:18 7: 7:4 7:48 8:0 8:1 8:18 8: 8:4 8:5 9:1 9:4 10:1 10:4 0 5:27 5:45 5:47 6:07 6:15 6:25 6:45 7:05 7:15 7:20 7:5 7:45 7:50 8:05 8:15 8:20 8:5 8:45 8:55 9:15 9:45 10:15 10:45 0 5:28 5:46 5:48 6:08 6:16 6:26 6:46 7:06 7:16 7:21 7:6 7:46 7:51 8:06 8:16 8:21 8:6 8:46 8:56 9:16 9:46 10:16 10:46 0 5:29 5:47 5:49 6:09 6:17 6:27 6:47 7:07 7:17 7:22 7:7 7:47 7:52 8:07 8:17 8:22 8:7 8:47 8:57 9:17 9:47 10:17 10:47 x untířovská B 5:0 5:48 5:50 6:10 6:18 6:28 6:48 7:08 7:18 7:2 7:8 7:48 7:5 8:08 8:18 8:2 8:8 8:48 8:58 9:18 9:48 10:18 10:48 B 5:1 5:49 5:51 6:11 6:19 6:29 6:49 7:09 7:19 7:24 7:9 7:49 7:54 8:09 8:19 8:24 8:9 8:49 8:59 9:19 9:49 10:19 10:49 B 5:2 5:50 5:52 6:12 6:20 6:0 6:50 7:10 7:20 7:25 7:40 7:50 7:55 8:10 8:20 8:25 8:40 8:50 9:00 9:20 9:50 10:20 10:50 B 5:4 5:52 5:54 6:14 6:22 6:2 6:52 7:12 7:22 7:27 7:42 7:52 7:57 8:12 8:22 8:27 8:42 8:52 9:02 9:22 9:52 10:22 10:52 B 5:5 5:5 5:55 6:15 6:2 6: 6:5 7:1 7:2 7:28 7:4 7:5 7:58 8:1 8:2 8:28 8:4 8:5 9:0 9:2 9:5 10:2 10:5 B 5:6 5:54 5:56 6:16 6:24 6:4 6:54 7:14 7:24 7:29 7:44 7:54 7:59 8:14 8:24 8:29 8:44 8:54 9:04 9:24 9:54 10:24 10:54 B 5:7 5:55 5:57 6:17 6:25 6:5 6:55 7:15 7:25 7:0 7:45 7:55 8:00 8:15 8:25 8:0 8:45 8:55 9:05 9:25 9:55 10:25 10:55 1 5:9 5:57 5:59 6:19 6:27 6:7 6:57 7:17 7:27 7:2 7:47 7:57 8:02 8:17 8:27 8:2 8:47 8:57 9:07 9:27 9:57 10:27 10:57 1 5:41 5:59 6:01 6:21 6:29 6:9 6:59 7:19 7:29 7:4 7:49 7:59 8:04 8:19 8:29 8:4 8:49 8:59 9:09 9:29 9:59 10:29 10:59 1 5:42 6:00 6:02 6:22 6:0 6:40 7:00 7:20 7:0 7:5 7:50 8:00 8:05 8:20 8:0 8:5 8:50 9:00 9:10 9:0 10:00 10:0 11:00 1 5:45 6:0 6:05 6:25 6: 6:4 7:0 7:2 7: 7:8 7:5 8:0 8:08 8:2 8: 8:8 8:5 9:0 9:1 9: 10:0 10: 11:0 x Dřevčice,řbitov 1 5:54 6:12 6:14 6:4 6:42 6:52 7:12 7:2 7:42 7:47 8:02 8:12 8:17 8:2 8:42 8:47 9:02 9:12 9:22 9:42 10:12 10:42 11:12 1 5:55 6:1 6:15 6:5 6:4 6:5 7:1 7: 7:4 7:48 8:0 8:1 8:18 8: 8:4 8:48 9:0 9:1 9:2 9:4 10:1 10:4 11:1 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 5:56 6:14 6:16 6:6 6:44 6:54 7:14 7:4 7:44 7:49 8:04 8:14 8:19 8:4 8:44 8:49 9:04 9:14 9:24 9:44 10:14 10:44 11:14 2 5:58 6:16 6:18 6:8 6:46 6:56 7:16 7:6 7:46 7:51 8:06 8:16 8:21 8:6 8:46 8:51 9:06 9:16 9:26 9:46 10:16 10:46 11:16 2 6:00 6:18 6:20 6:40 6:48 6:58 7:18 7:8 7:48 7:5 8:08 8:18 8:2 8:8 8:48 8:5 9:08 9:18 9:28 9:48 10:18 10:48 11:18 2 6:0 6:21 6:2 6:4 6:51 7:01 7:21 7:41 7:51 7:56 8:11 8:21 8:26 8:41 8:51 8:56 9:11 9:21 9:1 9:51 10:21 10:51 11:21 6:05 6:2 6:25 6:45 6:5 7:0 7:2 7:4 7:5 7:58 8:1 8:2 8:28 8:4 8:5 8:58 9:1 9:2 9: 9:5 10:2 10:5 11:2 6:06 6:24 6:26 6:46 6:54 7:04 7:24 7:44 7:54 7:59 8:14 8:24 8:29 8:44 8:54 8:59 9:14 9:24 9:4 9:54 10:24 10:54 11:24 6:07 6:25 6:27 6:47 6:55 7:05 7:25 7:45 7:55 K 8:15 8:25 8:0 8:45 8:55 9:00 9:15 9:25 9:5 9:55 10:25 10:55 11:25 Brandýs n.l.-st.bol.,školní 8:00 8:02 8:04 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 8:05 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / Stránka 1 / Graf.: PV1155,V1154 Chron.: 14 Zast.: 9549/1 Šabl.: RO A4L 7 S Soft. CAPS spol. s r.o.

2 tarifní Pokračování ze str. 1/ pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 0 11:00 11:0 12:00 12:0 1:00 1:0 14:00 14:0 14:50 15:00 15:10 15:0 15:50 16:00 16:10 16:0 16:50 17:00 17:10 17:0 17:50 18:00 18: :0 11: 12:0 12: 1:0 1: 14:0 14: 14:5 15:0 15:1 15: 15:5 16:0 16:1 16: 16:5 17:0 17:1 17: 17:5 18:0 18:1 0 11:07 11:7 12:07 12:7 1:07 1:7 14:07 14:7 14:57 15:07 15:17 15:7 15:57 16:07 16:17 16:7 16:57 17:07 17:17 17:7 17:57 18:07 18: :08 11:8 12:08 12:8 1:08 1:8 14:08 14:8 14:58 15:08 15:18 15:8 15:58 16:08 16:18 16:8 16:58 17:08 17:18 17:8 17:58 18:08 18: :09 11:9 12:09 12:9 1:09 1:9 14:09 14:9 14:59 15:09 15:19 15:9 15:59 16:09 16:19 16:9 16:59 17:09 17:19 17:9 17:59 18:09 18: :1 11:4 12:1 12:4 1:1 1:4 14:1 14:4 15:0 15:1 15:2 15:4 16:0 16:1 16:2 16:4 17:0 17:1 17:2 17:4 18:0 18:1 18:2 0 11:15 11:45 12:15 12:45 1:15 1:45 14:15 14:45 15:05 15:15 15:25 15:45 16:05 16:15 16:25 16:45 17:05 17:15 17:25 17:45 18:05 18:15 18: :16 11:46 12:16 12:46 1:16 1:46 14:16 14:46 15:06 15:16 15:26 15:46 16:06 16:16 16:26 16:46 17:06 17:16 17:26 17:46 18:06 18:16 18: :17 11:47 12:17 12:47 1:17 1:47 14:17 14:47 15:07 15:17 15:27 15:47 16:07 16:17 16:27 16:47 17:07 17:17 17:27 17:47 18:07 18:17 18:27 x untířovská B 11:18 11:48 12:18 12:48 1:18 1:48 14:18 14:48 15:08 15:18 15:28 15:48 16:08 16:18 16:28 16:48 17:08 17:18 17:28 17:48 18:08 18:18 18:28 B 11:19 11:49 12:19 12:49 1:19 1:49 14:19 14:49 15:09 15:19 15:29 15:49 16:09 16:19 16:29 16:49 17:09 17:19 17:29 17:49 18:09 18:19 18:29 B 11:20 11:50 12:20 12:50 1:20 1:50 14:20 14:50 15:10 15:20 15:0 15:50 16:10 16:20 16:0 16:50 17:10 17:20 17:0 17:50 18:10 18:20 18:0 B 11:22 11:52 12:22 12:52 1:22 1:52 14:22 14:52 15:12 15:22 15:2 15:52 16:12 16:22 16:2 16:52 17:12 17:22 17:2 17:52 18:12 18:22 18:2 B 11:2 11:5 12:2 12:5 1:2 1:5 14:2 14:5 15:1 15:2 15: 15:5 16:1 16:2 16: 16:5 17:1 17:2 17: 17:5 18:1 18:2 18: B 11:24 11:54 12:24 12:54 1:24 1:54 14:24 14:54 15:14 15:24 15:4 15:54 16:14 16:24 16:4 16:54 17:14 17:24 17:4 17:54 18:14 18:24 18:4 B 11:25 11:55 12:25 12:55 1:25 1:55 14:25 14:55 15:15 15:25 15:5 15:55 16:15 16:25 16:5 16:55 17:15 17:25 17:5 17:55 18:15 18:25 18:5 1 11:27 11:57 12:27 12:57 1:27 1:57 14:27 14:57 15:17 15:27 15:7 15:57 16:17 16:27 16:7 16:57 17:17 17:27 17:7 17:57 18:17 18:27 18:7 1 11:29 11:59 12:29 12:59 1:29 1:59 14:29 14:59 15:19 15:29 15:9 15:59 16:19 16:29 16:9 16:59 17:19 17:29 17:9 17:59 18:19 18:29 18:9 1 11:0 12:00 12:0 1:00 1:0 14:00 14:0 15:00 15:20 15:0 15:40 16:00 16:20 16:0 16:40 17:00 17:20 17:0 17:40 18:00 18:20 18:0 18: : 12:0 12: 1:0 1: 14:0 14: 15:0 15:2 15: 15:4 16:0 16:2 16: 16:4 17:0 17:2 17: 17:4 18:0 18:2 18: 18:4 x Dřevčice,řbitov 1 11:42 12:12 12:42 1:12 1:42 14:12 14:42 15:12 15:2 15:42 15:52 16:12 16:2 16:42 16:52 17:12 17:2 17:42 17:52 18:12 18:2 18:42 18: :4 12:1 12:4 1:1 1:4 14:1 14:4 15:1 15: 15:4 15:5 16:1 16: 16:4 16:5 17:1 17: 17:4 17:5 18:1 18: 18:4 18:5 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 11:44 12:14 12:44 1:14 1:44 14:14 14:44 15:14 15:4 15:44 15:54 16:14 16:4 16:44 16:54 17:14 17:4 17:44 17:54 18:14 18:4 18:44 18: :46 12:16 12:46 1:16 1:46 14:16 14:46 15:16 15:6 15:46 15:56 16:16 16:6 16:46 16:56 17:16 17:6 17:46 17:56 18:16 18:6 18:46 18: :48 12:18 12:48 1:18 1:48 14:18 14:48 15:18 15:8 15:48 15:58 16:18 16:8 16:48 16:58 17:18 17:8 17:48 17:58 18:18 18:8 18:48 18: :51 12:21 12:51 1:21 1:51 14:21 14:51 15:21 15:41 15:51 16:01 16:21 16:41 16:51 17:01 17:21 17:41 17:51 18:01 18:21 18:41 18:51 19:01 11:5 12:2 12:5 1:2 1:5 14:2 14:5 15:2 15:4 15:5 16:0 16:2 16:4 16:5 17:0 17:2 17:4 17:5 18:0 18:2 18:4 18:5 19:0 11:54 12:24 12:54 1:24 1:54 14:24 14:54 15:24 15:44 15:54 16:04 16:24 16:44 16:54 17:04 17:24 17:44 17:54 18:04 18:24 18:44 18:54 19:04 Brandýs n.l.-st.bol.,školní 17:49 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 17:50 11:55 12:25 12:55 1:25 1:55 14:25 14:55 15:25 15:45 15:55 16:05 16:25 16:45 16:55 17:05 17:25 K 17:55 18:05 18:25 18:45 18:55 19:05 17:45 17:47 Pokračování seznamu spojů na stránce / Stránka 2 / Graf.: PV1155,V1154 Chron.: 14 Zast.: 9549/1 Šabl.: RO A4L 7 S Soft. CAPS spol. s r.o.

3 tarifní Pokračování ze str. 2/ pásmo X 6+ X X 6+ X 0 18:0 18:50 19:00 19:10 19:0 19:50 20:00 20:10 20:2 21:02 21:2 22:0 22: 2:0 2: 0:0 0: 0 18: 18:5 19:0 19:1 19: 19:5 20:0 20:1 20:5 21:05 21:5 22:06 22:6 2:06 2:6 0:06 0:6 0 18:7 18:57 19:07 19:17 19:7 19:57 20:07 20:17 20:9 21:09 21:9 22:10 22:40 2:10 2:40 0:10 0: :8 18:58 19:08 19:18 19:8 19:58 20:08 20:18 20:40 21:10 21:40 22:11 22:41 2:11 2:41 0:11 0: :9 18:59 19:09 19:19 19:9 19:59 20:09 20:19 20:41 21:11 21:41 22:12 22:42 2:12 2:42 0:12 0: :4 19:0 19:1 19:2 19:4 20:0 20:1 20:2 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 2:15 2:45 0:15 0: :45 19:05 19:15 19:25 19:45 20:05 20:15 20:25 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 2:17 2:47 0:17 0: :46 19:06 19:16 19:26 19:46 20:06 20:16 20:26 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 2:18 2:48 0:18 0: :47 19:07 19:17 19:27 19:47 20:07 20:17 20:27 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 2:19 2:49 0:19 0:49 x untířovská B 18:48 19:08 19:18 19:28 19:48 20:08 20:18 20:28 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 2:20 2:50 0:20 0:50 B 18:49 19:09 19:19 19:29 19:49 20:09 20:19 20:29 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 2:21 2:51 0:21 0:51 B 18:50 19:10 19:20 19:0 19:50 20:10 20:20 20:0 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 2:22 2:52 0:22 0:52 B 18:52 19:12 19:22 19:2 19:52 20:12 20:22 20:2 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 2:24 2:54 0:24 0:54 B 18:5 19:1 19:2 19: 19:5 20:1 20:2 20: 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 2:25 2:55 0:25 0:55 B 18:54 19:14 19:24 19:4 19:54 20:14 20:24 20:4 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 2:26 2:56 0:26 0:56 B 18:55 19:15 19:25 19:5 19:55 20:15 20:25 20:5 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 2:27 2:57 0:27 0: :57 19:17 19:27 19:7 19:57 20:17 20:27 20:7 20:59 21:29 21:59 22:28 22:58 2:28 2:58 0:28 0: :59 19:19 19:29 19:9 19:59 20:19 20:29 20:9 21:01 21:0 22:00 22:29 22:59 2:29 2:59 0:29 0: :00 19:20 19:0 19:40 20:00 20:20 20:0 20:40 21:02 21:1 22:01 22:0 2:00 2:0 0:00 0:0 1: :0 19:2 19: 19:4 20:0 20:2 20: 20:4 21:05 21:4 22:04 22: 2:0 2: 0:0 0: 1:0 x Dřevčice,řbitov 1 19:12 19:2 19:42 19:52 20:12 20:2 20:42 20:52 21:1 21:42 22:12 22:41 2:11 2:41 0:11 0:41 1: :1 19: 19:4 19:5 20:1 20: 20:4 20:5 21:14 21:4 22:1 22:42 2:12 2:42 0:12 0:42 1:12 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 19:14 19:4 19:44 19:54 20:14 20:4 20:44 20:54 21:15 21:44 22:14 22:4 2:1 2:4 0:1 0:4 1:1 2 19:16 19:6 19:46 19:56 20:16 20:6 20:46 20:56 21:16 21:45 22:15 22:44 2:14 2:44 0:14 0:44 1: :18 19:8 19:48 19:58 20:18 20:8 20:48 20:58 21:18 21:47 22:17 22:46 2:16 2:46 0:16 0:46 1: :21 19:41 19:51 20:01 20:21 20:41 20:51 21:01 21:21 21:50 22:19 22:48 2:18 2:48 0:18 0:48 1:18 19:2 19:4 19:5 20:0 20:2 20:4 20:5 21:02 21:22 21:51 22:20 22:49 2:19 2:49 0:19 0:49 1:19 19:24 19:44 19:54 20:04 20:24 20:44 20:54 21:0 21:2 21:52 22:21 22:50 2:20 2:50 0:20 0:50 1:20 Brandýs n.l.-st.bol.,školní 19:29 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 19:0 Informace o provozu na tel.: ; na internetu: x na znamení X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu K 19:45 19:55 20:05 20:25 20:45 20:55 21:04 21:24 21:5 22:22 22:51 2:21 2:51 0:21 0:51 1:21 19:25 19:27 Platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Na území měst s vlastní MD platí také tarif MD, více příloha 9 Tarifu. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Stránka / Graf.: PV1155,V1154 Chron.: 14 Zast.: 9549/1 Šabl.: RO A4L 7 S Soft. CAPS spol. s r.o.

4 Opačný směr tarifní pásmo X X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 5:15 6:0 5:16 6:04 5:18 5:6 6:06 4:09 4:29 4:49 5:09 5:2 5:25 5:41 5:55 5:56 6:11 6:22 6:26 6:41 6:52 6:55 7:10 7:22 7:0 7:50 7:52 8:20 8:22 8:51 4:11 4:1 4:51 5:11 5:25 5:27 5:4 5:57 5:58 6:1 6:24 6:28 6:4 6:54 6:57 7:12 7:24 7:2 7:52 7:54 8:22 8:24 8:5 4:12 4:2 4:52 5:12 5:26 5:28 5:44 5:58 5:59 6:14 6:25 6:29 6:44 6:55 6:58 7:1 7:25 7: 7:5 7:55 8:2 8:25 8:54 2 4:14 4:4 4:54 5:14 5:29 5:0 5:47 6:00 6:02 6:17 6:28 6:2 6:47 6:58 7:01 7:16 7:28 7:6 7:56 7:58 8:26 8:28 8:57 2 4:15 4:5 4:55 5:15 5:1 5:1 5:49 6:01 6:04 6:19 6:0 6:4 6:49 7:00 7:0 7:18 7:0 7:8 7:58 8:00 8:28 8:0 8:59 2 4:16 4:6 4:56 5:16 5:2 5:2 5:50 6:02 6:05 6:20 6:1 6:5 6:50 7:01 7:04 7:19 7:1 7:9 7:59 8:01 8:29 8:1 9:00 2 4:19 4:9 4:59 5:19 5:6 5:5 5:54 6:05 6:09 6:24 6:4 6:9 6:54 7:04 7:08 7:2 7:4 7:4 8:0 8:04 8: 8:4 9:04 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 4:20 4:40 5:00 5:20 5:7 5:6 5:55 6:06 6:10 6:25 6:5 6:40 6:55 7:05 7:10 7:25 7:5 7:45 8:05 8:05 8:5 8:5 9:05 1 4:21 4:41 5:01 5:21 5:8 5:7 5:56 6:07 6:11 6:26 6:6 6:41 6:56 7:06 7:11 7:26 7:6 7:46 8:06 8:06 8:6 8:6 9:06 x Dřevčice,řbitov 1 4:22 4:42 5:02 5:22 5:9 5:8 5:57 6:08 6:12 6:27 6:7 6:42 6:57 7:07 7:12 7:27 7:7 7:47 8:07 8:07 8:7 8:7 9:07 1 4:0 4:50 5:10 5:0 5:48 5:46 6:06 6:16 6:21 6:6 6:46 6:51 7:06 7:16 7:21 7:6 7:46 7:56 8:16 8:16 8:46 8:46 9:16 1 4: 4:5 5:1 5: 5:51 5:49 6:09 6:19 6:24 6:9 6:49 6:54 7:09 7:19 7:24 7:9 7:49 7:59 8:19 8:19 8:49 8:49 9:19 1 4:4 4:54 5:14 5:4 5:52 5:50 6:10 6:20 6:25 6:40 6:50 6:55 7:10 7:20 7:25 7:40 7:50 8:00 8:20 8:20 8:50 8:50 9:20 1 4:6 4:56 5:16 5:6 5:54 5:52 6:12 6:22 6:27 6:42 6:52 6:57 7:12 7:22 7:27 7:42 7:52 8:02 8:22 8:22 8:52 8:52 9:22 B 4:7 4:57 5:17 5:7 5:55 5:5 6:1 6:2 6:28 6:4 6:5 6:58 7:1 7:2 7:28 7:4 7:5 8:0 8:2 8:2 8:5 8:5 9:2 B 4:8 4:58 5:18 5:8 5:56 5:54 6:14 6:24 6:29 6:44 6:54 6:59 7:14 7:24 7:29 7:44 7:54 8:04 8:24 8:24 8:54 8:54 9:24 B 4:40 5:00 5:20 5:40 5:58 5:56 6:16 6:26 6:1 6:46 6:56 7:01 7:16 7:26 7:1 7:46 7:56 8:06 8:26 8:26 8:56 8:56 9:26 B 4:41 5:01 5:21 5:41 5:59 5:57 6:17 6:27 6:2 6:47 6:57 7:02 7:17 7:27 7:2 7:47 7:57 8:07 8:27 8:27 8:57 8:57 9:27 B 4:4 5:0 5:2 5:4 6:01 5:59 6:19 6:29 6:4 6:49 6:59 7:04 7:19 7:29 7:4 7:49 7:59 8:09 8:29 8:29 8:59 8:59 9:29 B 4:44 5:04 5:24 5:44 6:02 6:00 6:20 6:0 6:5 6:50 7:00 7:05 7:20 7:0 7:5 7:50 8:00 8:10 8:0 8:0 9:00 9:00 9:0 x untířovská B 4:45 5:05 5:25 5:45 6:0 6:01 6:21 6:1 6:6 6:51 7:01 7:06 7:21 7:1 7:6 7:51 8:01 8:11 8:1 8:1 9:01 9:01 9:1 0 4:46 5:06 5:26 5:46 6:04 6:02 6:22 6:2 6:7 6:52 7:02 7:07 7:22 7:2 7:7 7:52 8:02 8:12 8:2 8:2 9:02 9:02 9:2 0 4:47 5:07 5:27 5:47 6:05 6:0 6:2 6: 6:8 6:5 7:0 7:08 7:2 7: 7:8 7:5 8:0 8:1 8: 8: 9:0 9:0 9: 0 4:48 5:08 5:28 5:48 6:06 6:04 6:24 6:4 6:9 6:54 7:04 7:09 7:24 7:4 7:9 7:54 8:04 8:14 8:4 8:4 9:04 9:04 9:4 0 4:50 5:10 5:0 5:50 6:09 6:06 6:27 6:6 6:42 6:57 7:07 7:12 7:27 7:7 7:42 7:57 8:07 8:17 8:7 8:7 9:07 9:07 9:7 0 4:52 5:12 5:2 5:52 6:11 6:08 6:29 6:8 6:44 6:59 7:09 7:14 7:29 7:9 7:44 7:59 8:09 8:19 8:9 8:9 9:09 9:09 9:9 0 4:5 5:1 5: 5:5 6:12 6:09 6:0 6:9 6:45 7:00 7:10 7:15 7:0 7:40 7:45 8:00 8:10 8:20 8:40 8:40 9:10 9:10 9:40 0 4:54 5:14 5:4 5:54 6:1 6:10 6:1 6:40 6:46 7:01 7:11 7:16 7:1 7:41 7:46 8:01 8:11 8:21 8:41 8:41 9:11 9:11 9:41 0 4:57 5:17 5:7 5:57 6:17 6:1 6:5 6:4 6:50 7:05 7:14 7:20 7:5 7:44 7:50 8:05 8:14 8:25 8:45 8:44 9:15 9:14 9:45 0 5:00 5:20 5:40 6:00 6:20 6:16 6:8 6:46 6:5 7:08 7:17 7:2 7:8 7:47 7:5 8:08 8:17 8:28 8:48 8:47 9:18 9:17 9:48 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 4 Stránka 1 / 4 Graf.: PV1155,V1154 Chron.: 14 Zast.: 9549/2 Šabl.: RO A4L 7 S Soft. CAPS spol. s r.o.

5 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 1/4 pásmo 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 8:52 9:21 9:22 9:51 9:52 10:21 10:22 10:51 10:52 11:21 11:22 11:51 11:52 12:21 12:22 12:51 12:52 1:21 1:22 1:41 1:52 14:01 14:21 8:54 9:2 9:24 9:5 9:54 10:2 10:24 10:5 10:54 11:2 11:24 11:5 11:54 12:2 12:24 12:5 12:54 1:2 1:24 1:4 1:54 14:0 14:2 8:55 9:24 9:25 9:54 9:55 10:24 10:25 10:54 10:55 11:24 11:25 11:54 11:55 12:24 12:25 12:54 12:55 1:24 1:25 1:44 1:55 14:04 14:24 2 8:58 9:27 9:28 9:57 9:58 10:27 10:28 10:57 10:58 11:27 11:28 11:57 11:58 12:27 12:28 12:57 12:58 1:27 1:28 1:47 1:58 14:07 14:27 2 9:00 9:29 9:0 9:59 10:00 10:29 10:0 10:59 11:00 11:29 11:0 11:59 12:00 12:29 12:0 12:59 1:00 1:29 1:0 1:49 14:00 14:09 14:29 2 9:01 9:0 9:1 10:00 10:01 10:0 10:1 11:00 11:01 11:0 11:1 12:00 12:01 12:0 12:1 1:00 1:01 1:0 1:1 1:50 14:01 14:10 14:0 2 9:04 9:4 9:4 10:04 10:04 10:4 10:4 11:04 11:04 11:4 11:4 12:04 12:04 12:4 12:4 1:04 1:04 1:4 1:4 1:54 14:04 14:14 14:4 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 9:05 9:5 9:5 10:05 10:05 10:5 10:5 11:05 11:05 11:5 11:5 12:05 12:05 12:5 12:5 1:05 1:05 1:5 1:5 1:55 14:05 14:15 14:5 1 9:06 9:6 9:6 10:06 10:06 10:6 10:6 11:06 11:06 11:6 11:6 12:06 12:06 12:6 12:6 1:06 1:06 1:6 1:6 1:56 14:06 14:16 14:6 x Dřevčice,řbitov 1 9:07 9:7 9:7 10:07 10:07 10:7 10:7 11:07 11:07 11:7 11:7 12:07 12:07 12:7 12:7 1:07 1:07 1:7 1:7 1:57 14:07 14:17 14:7 1 9:16 9:46 9:46 10:16 10:16 10:46 10:46 11:16 11:16 11:46 11:46 12:16 12:16 12:46 12:46 1:16 1:16 1:46 1:46 14:06 14:16 14:26 14:46 1 9:19 9:49 9:49 10:19 10:19 10:49 10:49 11:19 11:19 11:49 11:49 12:19 12:19 12:49 12:49 1:19 1:19 1:49 1:49 14:09 14:19 14:29 14:49 1 9:20 9:50 9:50 10:20 10:20 10:50 10:50 11:20 11:20 11:50 11:50 12:20 12:20 12:50 12:50 1:20 1:20 1:50 1:50 14:10 14:20 14:0 14:50 1 9:22 9:52 9:52 10:22 10:22 10:52 10:52 11:22 11:22 11:52 11:52 12:22 12:22 12:52 12:52 1:22 1:22 1:52 1:52 14:12 14:22 14:2 14:52 B 9:2 9:5 9:5 10:2 10:2 10:5 10:5 11:2 11:2 11:5 11:5 12:2 12:2 12:5 12:5 1:2 1:2 1:5 1:5 14:1 14:2 14: 14:5 B 9:24 9:54 9:54 10:24 10:24 10:54 10:54 11:24 11:24 11:54 11:54 12:24 12:24 12:54 12:54 1:24 1:24 1:54 1:54 14:14 14:24 14:4 14:54 B 9:26 9:56 9:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:26 11:56 11:56 12:26 12:26 12:56 12:56 1:26 1:26 1:56 1:56 14:16 14:26 14:6 14:56 B 9:27 9:57 9:57 10:27 10:27 10:57 10:57 11:27 11:27 11:57 11:57 12:27 12:27 12:57 12:57 1:27 1:27 1:57 1:57 14:17 14:27 14:7 14:57 B 9:29 9:59 9:59 10:29 10:29 10:59 10:59 11:29 11:29 11:59 11:59 12:29 12:29 12:59 12:59 1:29 1:29 1:59 1:59 14:19 14:29 14:9 14:59 B 9:0 10:00 10:00 10:0 10:0 11:00 11:00 11:0 11:0 12:00 12:00 12:0 12:0 1:00 1:00 1:0 1:0 14:00 14:00 14:20 14:0 14:40 15:00 x untířovská B 9:1 10:01 10:01 10:1 10:1 11:01 11:01 11:1 11:1 12:01 12:01 12:1 12:1 1:01 1:01 1:1 1:1 14:01 14:01 14:21 14:1 14:41 15:01 0 9:2 10:02 10:02 10:2 10:2 11:02 11:02 11:2 11:2 12:02 12:02 12:2 12:2 1:02 1:02 1:2 1:2 14:02 14:02 14:22 14:2 14:42 15:02 0 9: 10:0 10:0 10: 10: 11:0 11:0 11: 11: 12:0 12:0 12: 12: 1:0 1:0 1: 1: 14:0 14:0 14:2 14: 14:4 15:0 0 9:4 10:04 10:04 10:4 10:4 11:04 11:04 11:4 11:4 12:04 12:04 12:4 12:4 1:04 1:04 1:4 1:4 14:04 14:04 14:24 14:4 14:44 15:04 0 9:7 10:07 10:07 10:7 10:7 11:07 11:07 11:7 11:7 12:07 12:07 12:7 12:7 1:07 1:07 1:7 1:7 14:07 14:07 14:27 14:7 14:47 15:07 0 9:9 10:09 10:09 10:9 10:9 11:09 11:09 11:9 11:9 12:09 12:09 12:9 12:9 1:09 1:09 1:9 1:9 14:09 14:09 14:29 14:9 14:49 15:09 0 9:40 10:10 10:10 10:40 10:40 11:10 11:10 11:40 11:40 12:10 12:10 12:40 12:40 1:10 1:10 1:40 1:40 14:10 14:10 14:0 14:40 14:50 15:10 0 9:41 10:11 10:11 10:41 10:41 11:11 11:11 11:41 11:41 12:11 12:11 12:41 12:41 1:11 1:11 1:41 1:41 14:11 14:11 14:1 14:41 14:51 15:11 0 9:44 10:15 10:14 10:45 10:44 11:15 11:14 11:45 11:44 12:15 12:14 12:45 12:44 1:15 1:14 1:45 1:44 14:15 14:14 14:5 14:44 14:55 15:15 0 9:47 10:18 10:17 10:48 10:47 11:18 11:17 11:48 11:47 12:18 12:17 12:48 12:47 1:18 1:17 1:48 1:47 14:18 14:17 14:8 14:47 14:58 15:18 Pokračování seznamu spojů na stránce / 4 Stránka 2 / 4 Graf.: PV1155,V1154 Chron.: 14 Zast.: 9549/2 Šabl.: RO A4L 7 S Soft. CAPS spol. s r.o.

6 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 2/4 pásmo 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 18:1 18:14 18:16 14:22 14:41 14:52 15:01 15:21 15:22 15:41 15:52 16:01 16:21 16:22 16:41 16:52 17:01 17:21 17:22 17:41 17:52 18:01 18:21 18:22 18:41 18:52 14:24 14:4 14:54 15:0 15:2 15:24 15:4 15:54 16:0 16:2 16:24 16:4 16:54 17:0 17:2 17:24 17:4 17:54 18:0 18:2 18:24 18:4 18:54 14:25 14:44 14:55 15:04 15:24 15:25 15:44 15:55 16:04 16:24 16:25 16:44 16:55 17:04 17:24 17:25 17:44 17:55 18:04 18:24 18:25 18:44 18: :28 14:47 14:58 15:07 15:27 15:28 15:47 15:58 16:07 16:27 16:28 16:47 16:58 17:07 17:27 17:28 17:47 17:58 18:07 18:27 18:28 18:47 18: :0 14:49 15:00 15:09 15:29 15:0 15:49 16:00 16:09 16:29 16:0 16:49 17:00 17:09 17:29 17:0 17:49 18:00 18:09 18:29 18:0 18:49 19: :1 14:50 15:01 15:10 15:0 15:1 15:50 16:01 16:10 16:0 16:1 16:50 17:01 17:10 17:0 17:1 17:50 18:01 18:10 18:0 18:1 18:50 19: :4 14:54 15:04 15:14 15:4 15:4 15:54 16:04 16:14 16:4 16:4 16:54 17:04 17:14 17:4 17:4 17:54 18:04 18:14 18:4 18:4 18:54 19:04 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 14:5 14:55 15:05 15:15 15:5 15:5 15:55 16:05 16:15 16:5 16:5 16:55 17:05 17:15 17:5 17:5 17:55 18:05 18:15 18:5 18:5 18:55 19: :6 14:56 15:06 15:16 15:6 15:6 15:56 16:06 16:16 16:6 16:6 16:56 17:06 17:16 17:6 17:6 17:56 18:06 18:16 18:6 18:6 18:56 19:06 x Dřevčice,řbitov 1 14:7 14:57 15:07 15:17 15:7 15:7 15:57 16:07 16:17 16:7 16:7 16:57 17:07 17:17 17:7 17:7 17:57 18:07 18:17 18:7 18:7 18:57 19: :46 15:06 15:16 15:26 15:46 15:46 16:06 16:16 16:26 16:46 16:46 17:06 17:16 17:26 17:46 17:46 18:06 18:16 18:26 18:46 18:46 19:06 19: :49 15:09 15:19 15:29 15:49 15:49 16:09 16:19 16:29 16:49 16:49 17:09 17:19 17:29 17:49 17:49 18:09 18:19 18:29 18:49 18:49 19:09 19: :50 15:10 15:20 15:0 15:50 15:50 16:10 16:20 16:0 16:50 16:50 17:10 17:20 17:0 17:50 17:50 18:10 18:20 18:0 18:50 18:50 19:10 19: :52 15:12 15:22 15:2 15:52 15:52 16:12 16:22 16:2 16:52 16:52 17:12 17:22 17:2 17:52 17:52 18:12 18:22 18:2 18:52 18:52 19:12 19:22 B 14:5 15:1 15:2 15: 15:5 15:5 16:1 16:2 16: 16:5 16:5 17:1 17:2 17: 17:5 17:5 18:1 18:2 18: 18:5 18:5 19:1 19:2 B 14:54 15:14 15:24 15:4 15:54 15:54 16:14 16:24 16:4 16:54 16:54 17:14 17:24 17:4 17:54 17:54 18:14 18:24 18:4 18:54 18:54 19:14 19:24 B 14:56 15:16 15:26 15:6 15:56 15:56 16:16 16:26 16:6 16:56 16:56 17:16 17:26 17:6 17:56 17:56 18:16 18:26 18:6 18:56 18:56 19:16 19:26 B 14:57 15:17 15:27 15:7 15:57 15:57 16:17 16:27 16:7 16:57 16:57 17:17 17:27 17:7 17:57 17:57 18:17 18:27 18:7 18:57 18:57 19:17 19:27 B 14:59 15:19 15:29 15:9 15:59 15:59 16:19 16:29 16:9 16:59 16:59 17:19 17:29 17:9 17:59 17:59 18:19 18:29 18:9 18:59 18:59 19:19 19:29 B 15:00 15:20 15:0 15:40 16:00 16:00 16:20 16:0 16:40 17:00 17:00 17:20 17:0 17:40 18:00 18:00 18:20 18:0 18:40 19:00 19:00 19:20 19:0 x untířovská B 15:01 15:21 15:1 15:41 16:01 16:01 16:21 16:1 16:41 17:01 17:01 17:21 17:1 17:41 18:01 18:01 18:21 18:1 18:41 19:01 19:01 19:21 19:1 0 15:02 15:22 15:2 15:42 16:02 16:02 16:22 16:2 16:42 17:02 17:02 17:22 17:2 17:42 18:02 18:02 18:22 18:2 18:42 19:02 19:02 19:22 19:2 0 15:0 15:2 15: 15:4 16:0 16:0 16:2 16: 16:4 17:0 17:0 17:2 17: 17:4 18:0 18:0 18:2 18: 18:4 19:0 19:0 19:2 19: 0 15:04 15:24 15:4 15:44 16:04 16:04 16:24 16:4 16:44 17:04 17:04 17:24 17:4 17:44 18:04 18:04 18:24 18:4 18:44 19:04 19:04 19:24 19:4 0 15:07 15:27 15:7 15:47 16:07 16:07 16:27 16:7 16:47 17:07 17:07 17:27 17:7 17:47 18:07 18:07 18:27 18:7 18:47 19:07 19:07 19:27 19:7 0 15:09 15:29 15:9 15:49 16:09 16:09 16:29 16:9 16:49 17:09 17:09 17:29 17:9 17:49 18:09 18:09 18:29 18:9 18:49 19:09 19:09 19:29 19:9 0 15:10 15:0 15:40 15:50 16:10 16:10 16:0 16:40 16:50 17:10 17:10 17:0 17:40 17:50 18:10 18:10 18:0 18:40 18:50 19:10 19:10 19:0 19: :11 15:1 15:41 15:51 16:11 16:11 16:1 16:41 16:51 17:11 17:11 17:1 17:41 17:51 18:11 18:11 18:1 18:41 18:51 19:11 19:11 19:1 19: :14 15:5 15:44 15:55 16:15 16:14 16:5 16:44 16:55 17:15 17:14 17:5 17:44 17:55 18:15 18:14 18:5 18:44 18:55 19:15 19:14 19:5 19: :17 15:8 15:47 15:58 16:18 16:17 16:8 16:47 16:58 17:18 17:17 17:8 17:47 17:58 18:18 18:17 18:8 18:47 18:58 19:18 19:17 19:8 19:47 Pokračování seznamu spojů na stránce 4 / 4 Stránka / 4 Graf.: PV1155,V1154 Chron.: 14 Zast.: 9549/2 Šabl.: RO A4L 7 S Soft. CAPS spol. s r.o.

7 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. /4 pásmo X 6+ X BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 19:01 19:22 19:24 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 2:18 19:0 19:24 19:26 20:00 20:0 21:00 21:0 22:00 22:0 2:00 2:20 19:04 19:25 19:27 20:01 20:1 21:01 21:1 22:01 22:1 2:01 2: :07 19:28 19:0 20:0 20: 21:0 21: 22:0 22: 2:0 2:2 2 19:09 19:0 19:2 20:04 20:4 21:04 21:4 22:04 22:4 2:04 2: :10 19:1 19: 20:05 20:5 21:05 21:5 22:05 22:5 2:05 2: :14 19:4 19:7 20:08 20:8 21:08 21:8 22:08 22:8 2:08 2:28 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 19:15 19:5 19:8 20:09 20:9 21:09 21:9 22:09 22:9 2:09 2: :16 19:6 19:9 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 2:10 2:0 x Dřevčice,řbitov 1 19:17 19:7 19:40 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 2:11 2:1 1 19:26 19:46 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 2:19 2:9 1 19:29 19:49 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 2:22 2: :0 19:50 19:5 20:2 20:5 21:2 21:5 22:2 22:5 2:2 2:4 1 19:2 19:52 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 2:25 2:45 B 19: 19:5 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 2:26 2:46 B 19:4 19:54 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 2:27 2:47 B 19:6 19:56 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 2:29 2:49 B 19:7 19:57 20:00 20:0 21:00 21:0 22:00 22:0 2:00 2:0 2:50 B 19:9 19:59 20:02 20:2 21:02 21:2 22:02 22:2 2:02 2:2 2:52 B 19:40 20:00 20:0 20: 21:0 21: 22:0 22: 2:0 2: 2:5 x untířovská B 19:41 20:01 20:04 20:4 21:04 21:4 22:04 22:4 2:04 2:4 2: :42 20:02 20:05 20:5 21:05 21:5 22:05 22:5 2:05 2:5 2: :4 20:0 20:06 20:6 21:06 21:6 22:06 22:6 2:06 2:6 2: :44 20:04 20:07 20:7 21:07 21:7 22:07 22:7 2:07 2:7 2: :47 20:06 20:09 20:9 21:09 21:9 22:09 22:9 2:09 2:9 2: :49 20:08 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 2:11 2:41 0: :50 20:09 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 2:12 2:42 0: :51 20:10 20:1 20:4 21:1 21:4 22:1 22:4 2:1 2:4 0:0 0 19:55 20:1 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 2:16 2:46 0: :58 20:16 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 2:19 2:49 0:09 Informace o provozu na tel.: ; na internetu: x na znamení X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu Platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Na území měst s vlastní MD platí také tarif MD, více příloha 9 Tarifu. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Stránka 4 / 4 Graf.: PV1155,V1154 Chron.: 14 Zast.: 9549/2 Šabl.: RO A4L 7 S Soft. CAPS spol. s r.o.

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost:

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 8:00 8:15

Více

Praha,Bulovka - Obříství Platnost:

Praha,Bulovka - Obříství Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X 6+ X 6 eg eh eg eh eg eg 0 5:28 5:33 6:08 6:18 6:18 6:38 6:58 7:03 7:03 7:33 7:38

Více

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ #

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ # tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X eg eh eg eh 5:28 5:33 6:8 6:18 6:18 6:38 6:58 7:3 7:3 5:31 5:36 6:11 6:21 6:21 6:41 7:1 7:6 7:6 5:32 5:37 6:12 6:22 6:22

Více

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost:

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost: 100 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H

Více

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X H H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () změna trasy / diversion ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 312 825 163 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X 6+ X X X 6+ X

Více

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská #

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská # tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X PID H Hci H H Hci H H Hci H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 100 Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H 0 :00 :30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 Graf.: T635 Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:25 6:45 7:00 7:15 7:25 7:35 7:45 Zast.: 675/5 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:03 6:18 6:28

Více

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo 6+ X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H B 5:05 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+

Více

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: BULOVKA tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X 6 X X 6+ X 6 H H H Heg Heh eg eh H H eg H H eg 0 5:28

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H H BULOVKA 0 5:28 5:33 6:13 6:18 6:18 6:38

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X X X X X X 6+ X X X X 6+ X PID H H H H H B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50 8:05 8:10 8:0 B 5:18 5: 5:48 6:08 6:28 6:4 7:08 7:1 7:2 7:8

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: V1704 pásmo X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X Graf.: V1705 příj. odj. 3 5:06 6:05

Více

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ #

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ # 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H 0 5:12 5:0 5:42 6:10 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 0 5:15 5: 5:45 6:1 6: 6:4 6:5 7:0 7:1 7:2 7: 7: 7:4 7:5 0 5:19

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X (TPZ) H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 100 Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X 6 6 X X X 6 eg ea eg H Heg 0 6:20 7:00 7:10 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 14:30 0 6:22 7:02 7:12 8:17

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 X X 6+ X X X 6+ X X X X 6+ X X X 6 X + X 6 BULOVKA 0 6:16 7:26 8:16 8:36 Chron.: 22 0 4:50 5:15 5:30 5:45 6:15 6:25 6:30 6:35 6:50 7:05 7:20 7:30

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X X 6 X + H eb Hea H Heb Hea Heb ea H eb Hea

Více

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X X PID H H H H H H B 5:07

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X X 6+ X Graf.: T635 H H H Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40

Více

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost:

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost: 100 Praha,Opatov -,Todice Platnost: změna trasy / diversion Sokolovská 17/4,190 Praha 9, tel. 96 134 511 do 31.8.016 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 Tarifní X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+

Více

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X X X 6 + X X6 + 6 X 6 eg eg Heh H Heg eh eg H Heg 0 5:30 5:45 6:00 6:30 6:30 6:30 7:00 8:00 8:00 9:00 10:00 10:00 0 5:32 5:47 6:02 6:32 6:32 6:32

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X PID H H H H B 5:07 5:30

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X X H H H fa H H H H H H H

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X+ 6 X X 6 X 6 6 X X X Heh eg eg ea eg 0 6:20 7:00 7:20 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 0 6:22 7:02 7:22 8:17 8:47 9:32 10:32 11:32 12:32 13:52 14:22

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X X X H H H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:25 6:40 7:00 7:05 7:10 7:25 7:40 8:05 0 5:16 5:26 5:36 5:56 6:06 6:11 6:26 6:41 7:01 7:06

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X H H H fc H H H

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:00 12:30 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 0 :03 :33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03 8:33

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X 6+ X H gb fb H be hj H B 5:15 6:15 6:45 6:45 7:15 7:15 8:15 8:45 9:15 B 5:19 6:19 6:49 6:49 7:19 7:20 8:20 8:50 9:19 B 5:21 6:21 6:51 6:51

Více

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost:

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ X PID H A H H A H H HA H H HA H H A HA H DEJVICKÁ # 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6: 7:11 7:5

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X H H H fa H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:20 6:35 6:45 7:00 7:05

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T1676 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ Graf.: T1677 pásmo H H H H H H H H H H H Chron.: 9 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 27032 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 32 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 32 02 20 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X H H H H fc fc 3 3:7 :17 : 6:17 6:21 6:3

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x Kralupy n.vlt.,třebízského-věžáky Kralupy n.vlt.,třebízského-škola pásmo (TPZ) příj. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo (TPZ) 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X X X X X X X X X 6+ X X X H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:18 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704 X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X Graf.: T1705 H H H H H H H H H H H H H Chron.: 3 3 5:00 6:05 7:15 9:45 9:45 11:05 Zast.: 4213/1,Rozc.0.5 3 5:03 6:08 7:18

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X (TPZ) B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 B 5:10

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 257 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X H H H H H H H H H H H H 3 5:06 6:05 7:14 9:55 9:55,Rozc.0.5 3 5:09 K 7:17 K

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: 100 Praha, - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T888 pásmo X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X Graf.: T886 PID H A A H A H A ga fa Hga Hfa A fa Chron.:

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X fc :57 5:18

Více

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 370 do 13.12.2014 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: P700 X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: T635 pásmo B H H A Chron.: 9 B 5:07

Více

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost:

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: 00 Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: změna trasy / diversion Pod Hájem 97,2670 Králův Dvůr, tel. +42025738436 pásmo 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ B 4:45 5:7 5:7 6:7 A 6:47 A 8:7 A 9:7 A 9:47 A:7

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T789 6+ X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X X 6+ B 5:40 5:45 6:15 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30 11:10 12:00 12:10 13:10 13:30

Více

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6+ X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X KLADNO,AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 3 4:43 5:13 5:43 6:12 6:13 6:43 7:13 7:43 8:12 8:43 9:43 10:12 10:43 11:43 Kladno,Nám.Svobody

Více

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o.

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o. tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 pásmo X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X PID H eg Heg eh fd Heg eg Heh SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30 6:45 7:30

Více

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost:

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní X X X X X X X X X 6+ X X X X X X X 6+ X pásmo B B B B B 0 5:00 5:30 5:5 6:00 6:00 6:15 6:25 6:0 6:50 7:00 7:00 0 5:0 5:3 5:9 6:06 6:06 6:21 6:31

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava ZJid PRAVDA ## \\URA2017051496 1 MilovicLysá n 0 1 4 432 432 15 1573 1 29 29 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 270432 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín,

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost:

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X H H H H H H H H 3 :15 :5 5:05 5:25 5:5 6:05 6:25 6:5 7:15 7:5 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 12:5

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + (TPZ) eh H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost:

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X X 6 6+ X H eg Heg eh fd Heg eg Heh eg SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ #xõ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30

Více

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 100 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X + X X X X + X X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 0 :03 :33 :03 :03 :33 7:03 7:33 8:03 8:03 8:33 9:03 9:33

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 pásmo X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X PID A A H A HA HAga A HAfa ga fa A 5:1 5:4 6:1 6:5 7:45 8:37 9:37 12:55 12:55 13:45 5:11 5:41 6:11 6:51

Více

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1 pásmo Graf.: T1351 PID Chron.: 20 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6:17 6:32 7:11 7:35 7:47 8:35 8:47 9:35 9:47 Zast.: 321/9 0 4:50 5:20 5:50 6:03 6:20

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + ea H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost:

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV () 100 Praha,udějovická - Pyšely,nám. Platnost: Dopravce: RRIV CITY s.r.o. UDĚJOVICKÁ # změna trasy / diversion U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +2023125238 tarifní 1

Více

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice U Stavoservisu 692/b,08 00 Praha 0, tel. +42022528 5 7 9 5 7 9 2 2 25 27 29 5 7 9 4 4 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X X 6 + X X 6+ X X H H H H H H H Hea Heb H H 0 5:07 5:7 5:7 6:07 6:27 6:7 6:5 7:7

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X X X X X X X X X PID H H H H H H H H MĚLNÍK,MLZICE,LIZ 6:07 1:2 15:2 :08 :36 5:0 6:10 9:20 1:15

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471 U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st., tel. 26 911 95, 15 671 659 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X H H H H H H 6:07 :08 :6 5:0 6:10 9:20 :09 :7 5:1 6:11 9:21 :10 :8 5:2

Více

Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

Praha,Opatov - Louňovice Platnost: tarifní 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 33 35 37 39 pásmo X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X X PID H H fa fa B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 0:00 0:00 :00 :00 :00 :00 3:00 3:0 4:00 B

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany ,Kobylisy - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B H HB B H H H H B H H Chron.: 11 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10

Více

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X pásmo AB B B B B B B AB B AB B B B B B B B B fa 0 5:5 5:45 5:45 6:5 6:45 6:45 7:8 7:48 7:48 8:8 8:48 9:8 9:48

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. změna trasy / diversion U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st.oleslav, tel. 326

Více

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám.

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám. 100 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X 6+ X H H gjfd H H H H 0 5:15 5:30 5:49 6:08 6:23 6:38 6:45 6:50 6:59 7:16 7:28 8:15 8:20 9:45 10:20 11:15 11:50 Letňany

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 25071 Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Platnost: 71 Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. U Přístavu 811/8,250 01 randýs nad labem -Stará.oleslav, tel. 315

Více

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015 Sídliště Řepy - Spojovací Platí od.. do.. VÝLUKOVÝ Pražská integrovaná doprava Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská /, Praha, tel. ( ), www.dp-praha.cz, dispecink@dp-praha.cz

Více

169 orientační doba jízdy (min)

169 orientační doba jízdy (min) Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: www.ropid.cz PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA () Sídliště Kobylisy Mirovická x Počeradská

Více

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ ČESKOMORAVSKÁ 0 5:37 5:52 6:07 6:13 6:35 6:50 7:27 7:40 8:02 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:32 12:45 13:10 Vysočanská 0 5:39 5:54 6:09

Více

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do 457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od 18.9.2017 do 9.12.2017 VÝLUKOVÝ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 od Kralupy n.vlt.,zeměchy......... 5:06...... 6:05......

Více

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická PRACOVNÍ DEN (X) Sídliště Čakovice - Poliklinika - Jesenická Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 4:18 4:38 4:58 5:13 5:28 5:43 5:51 5:58 6:05 6:12 6:19 6:27 6:34 6:41 6:49 6:56 7:03 7:10 7:18 7:25

Více

191 orientační doba jízdy (min)

191 orientační doba jízdy (min) Petřiny # 5 6 5 C C 6 6 Klamovka 6 Libocká 6 6 6 C 6 6 6 C C 5 Pod Lipkami 9 Divoká Šárka 8 6 6 6 8 C C 9 6 6 9 8 ybšmanka Sídliště Na Dědině C C 6 5 CIOLKOVSKÉO C C Diskařská 6 Dlouhá míle 6 Televizní

Více

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) NEDĚLE (+) 161 Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 5:45 6:07 6:22 6:30 6:37 6:52 7:00 7:10 7:30 7:35 7:50 8:05 8:20 9:00 9:20 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 12:15 12:45

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,ořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 16 ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 12 825 16 PID H H H A H A H A H A 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: pásmo H H H B H BA H BA H BA H BA B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:47 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05 8:0 9:00 9:0 10:00 10:0 11:00 11:0 12:00 B 5:18 5: 5:48

Více

Podbaba - Starý Hloubětín

Podbaba - Starý Hloubětín PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Podbaba - Starý Hloubětín 4:47 5:07 5:20 5:32 5:47 6:02 6:15 6:24 6:31 6:39 6:4 6:56 7:04 7:12 7:20 7:2 7:36 7:44 7:52 :00 :0 :16 :24 :32 :40 :4 :57 9:07 4:4 5:0 5:21 5:33

Více

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 5 Praha,Dejvická - Okoř Městská doprava Praha 5 Dopravce: ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,7 8 Kladno, tel. 85 6 Tarifní pásmo (TPZ) 5 7 9 5 7 9 5 7 9 Graf.: P44 X

Více

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede S PRAA-LIEŇ Praha-olešovice # Praha-ubeneč Praha-Sedlec ROZTOKY U PRAY - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vlak. Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : www.ropid.cz 5 Platí od:.. Území

Více

< < <

< < < - zastávka je jen na znamení nebo požádání - zastávka je bezbariérově přístupná - spoj s bezbariérově přístupným vozidlem - přestup na vlak - jede v pracovních dnech - jede v neděli a ve státem uznané

Více

Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Sídl. Sídl. Sídl. Divoká Šárka - Černokostelecká 6:44 7:00 7:08 7:24 7:40 7:48 7:6 8:04 8:12 8:20 8:28 8:36 8:44 8:2 6:4 7:01 7:09 7:2 7:41 7:49 7:7 8:0 8:13 8:21 8:29

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den - točna Nádraží Strakonická - Möbelix Průběžná U Trojice Nádraží - točna od.. 1 3 5 6 8 4 5 Pracovní den Sobota Prázdniny Neděle, svátky 4 31 43e 55 e 9n 39e 48 56e 4 36e 48e 56 e z 9e 43e 58e z 8 43e

Více

SOBOTA (6) NEDĚLE (+) P 44 44 H H 49 44 P. V pracovní dny jede jen v úseku Praha - Hostivice

SOBOTA (6) NEDĚLE (+) P 44 44 H H 49 44 P. V pracovní dny jede jen v úseku Praha - Hostivice S RAA LAVNÍ NÁDRAŽÍ # raha-smíchov severní nást. # raha-žvahov raha-jinonice raha-cibulka raha-stodůlky raha-zličín ostivice ostivice-litovice RUDNÁ U RAY - jede jen do stanice ostivice - jede jen do stanice

Více

How to get to Hotel Step (venue of WWP AW 2018)

How to get to Hotel Step (venue of WWP AW 2018) How to get to Hotel Step (venue of WWP AW 2018) From Václav Havel Airport: 1) By public transport: Take the bus n.119 to Nádraží Veleslavín continue by metro to Flora station (line A, direction Depo Hostivař)

Více

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6 X 6 X X 6 6 X 6 X 6 X 6 X 0 5:35 6:05 6:35 7:05 8:15 8:15 9:15 10:15 11:15 0 5:37 6:07 6:37 7:07 8:17 8:17 9:17 10:17 11:17 x,scania-label 1 5:38 6:08

Více

PRACOVNÍ DNY <

PRACOVNÍ DNY < - - - - - - - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 4.38 4.40 4.41 4.42 4.42 4.43 4.44 4.45 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.53 4.55 5.17 5.18 5.20 5.21 5.22 5.24

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany 100,Kobylisy - 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B B B B Graf.: T889 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10 8:30

Více

PRACOVNÍ DNY < <

PRACOVNÍ DNY < < - - - - - - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 (Benešovo nám./ul.28.října) 4.54 4.55 4.56 4.58 4.59 5.00 5.01 5.03 5.04 5.06 5.08 5.09 5.10 5.11 5.16 5.21

Více