H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy"

Transkript

1 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X X PID H H H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:18 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:33 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:33 13:03 B 5:11 5:34 5:39 5:44 6:19 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:34 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:34 13:04 B 5:12 5:35 5:40 5:45 6:20 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:35 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:35 13:05 1 5:14 5:37 5:42 5:47 6:22 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:37 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:37 13:07 1 5:15 5:38 5:43 5:48 6:23 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:38 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:38 13:08 1 5:16 5:39 5:44 5:49 6:24 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:39 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:39 13:09 1 5:18 5:41 5:46 5:51 K 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 K K K K K 11:41 K K 1 5:20 5:43 5:48 5:53 6:26 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:41 9:41 10:11 10:41 11:11 11:43 12:41 13:11 1 5:00 B 5:22 5:45 5:50 5:55 6:28 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:43 9:43 10:13 10:43 11:13 11:45 12:43 13:13 2 5:04 5:26 5:49 5:54 5:59 6:32 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:47 9:47 10:17 10:47 11:17 11:49 12:47 13:17 Odolena Voda,U Klubu 2 5:08 5:30 5:53 5:58 6:03 6:36 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:51 9:51 10:21 10:51 11:21 11:53 12:51 13:21 x Odolena Voda,Dolínek,Vodolská 2 5:09 5:31 5:54 5:59 6:04 6:37 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:52 9:52 10:22 10:52 11:22 11:54 12:52 13:22 2 5:11 5:33 5:56 6:01 6:06 6:39 7:11 7:26 7:41 7:56 A 8:08 8:11 8:26 8:54 9:07 9:54 10:24 10:54 11:24 11:56 12:07 12:54 13:24,U Kapličky 2 K K K K 7:14 K 7:59 K K K K K K 11:59 K 12:57 13:27 2 5:14 5:36 6:09 6:42 K 7:44 8:11 8:14 8:57 9:10 9:57 10:57 K 12:10 K 3 K 5:38 6:11 K K 7:46 K K 8:59 9:12 K K 12:01 12:12 K 3 K 5:43 6:16 K K 7:51 K K 9:04 9:17 K K 12:06 12:17 K 3 K 5:45 6:19 K K 7:54 K K 9:07 9:19 K K 12:09 12:19 K 3 5:17 K K 6:45 7:17 K 8:14 8:17 K K 10:00 11:00 K K 13:00 3 5:20 K K 6:48 7:20 K 8:17 8:20 K K 10:03 11:03 K K 13:03 3 5:22 K K 6:51 7:23 K 8:19 8:23 K K 10:06 11:06 K K 13:06 3 5:24 K K 6:53 7:25 K 8:21 8:25 K K 10:08 11:08 K K 13:08 x,pískovna 3 5:25 K K 6:54 7:26 K 8:22 8:26 K K 10:09 11:09 K K 13:09 3 5:26 K K 6:55 7:27 K 8:23 8:27 K K 10:10 11:10 K K 13:10 3 K 5:49 6:23 K K 7:58 K K 9:11 9:23 K K 12:13 12:23 K 3 5:28 5:51 6:26 6:57 7:29 8:01 8:25 8:29 9:13 9:25 10:12 11:12 12:15 12:25 13:12 3 5:30 5:53 6:28 6:59 7:31 8:03 8:27 8:31 9:15 9:27 10:14 11:14 12:17 12:27 13:14 3 5:31 5:54 6:29 7:00 7:32 8:04 8:28 8:32 9:16 9:28 10:15 11:15 12:18 12:28 13:15 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 3 Stránka 1 / 3 Graf.: P700,T635 Chron.: 9 Zast.: 864/11 Šabl.: ROPID A4L 7 S

2 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní Pokračování ze str. 1/3 pásmo X X 6+ X X X X X X X X X X X 6+ X X X X X 6+ X X PID H H H H H H B 13:25 13:35 14:10 14:15 14:30 14:45 14:55 15:15 15:30 15:45 15:55 16:00 16:25 16:45 17:00 17:05 17:15 17:50 17:45 18:00 B 13:28 13:38 14:13 14:18 14:33 14:48 14:58 15:18 15:33 15:48 15:58 16:03 16:28 16:48 17:03 17:08 17:18 17:53 17:48 18:03 B 13:29 13:39 14:14 14:19 14:34 14:49 14:59 15:19 15:34 15:49 15:59 16:04 16:29 16:49 17:04 17:09 17:19 17:54 17:49 18:04 B 13:30 13:40 14:15 14:20 14:35 14:50 15:00 15:20 15:35 15:50 16:00 16:05 16:30 16:50 17:05 17:10 17:20 17:55 17:50 18: :32 13:42 14:17 14:22 14:37 14:52 15:02 15:22 15:37 15:52 16:02 16:07 16:32 16:52 17:07 17:12 17:22 17:57 17:52 18: :33 13:43 14:18 14:23 14:38 14:53 15:03 15:23 15:38 15:53 16:03 16:08 16:33 16:53 17:08 17:13 17:23 17:58 17:53 18: :34 13:44 14:19 14:24 14:39 14:54 15:04 15:24 15:39 15:54 16:04 16:09 16:34 16:54 17:09 17:14 17:24 17:59 17:54 18: :36 13:46 14:21 K K 14:56 K K K 15:56 K K K K K 17:16 17:26 K K 18: :38 13:48 14:23 14:26 14:41 14:58 15:06 15:26 15:41 15:58 16:06 16:11 16:36 16:56 17:11 17:18 17:28 18:01 17:56 18: :40 13:50 14:25 14:28 14:43 15:00 15:08 15:28 15:43 16:00 16:08 16:13 16:38 16:58 17:13 17:20 17:30 18:03 17:58 18: :44 13:54 14:29 14:32 14:47 15:04 15:12 15:32 15:47 16:04 16:12 16:17 16:42 17:02 17:17 17:24 17:34 18:07 18:02 18:19 Odolena Voda,U Klubu 2 13:48 13:58 K 14:36 14:51 15:08 K 15:36 15:51 16:08 K 16:21 16:46 17:06 17:21 K 17:38 K 18:06 18:23 x Odolena Voda,Dolínek,Vodolská 2 13:49 13:59 K 14:37 14:52 15:09 K 15:37 15:52 16:09 K 16:22 16:47 17:07 17:22 K 17:39 K 18:07 18: :51 14:01 14:08 K 14:39 14:54 15:11 K 15:39 15:54 16:11 K 16:24 16:49 17:07 17:09 17:24 K 17:41 K 18:08 18:09 18:26,U Kapličky 2 13:54 14:04 K K K K K K K K K 17:44 K K 18:29 2 K K 14:11 14:32 15:15 15:42 16:15 16:27 16:52 17:10 17:27 18:10 18:11 3 K 14:06 K 14:34 15:17 15:44 16:17 K 16:54 17:12 17:29 18:12 K 3 K 14:11 K 14:39 15:22 15:49 16:22 K B16:59 17:17 17:34 18:17 K 3 K 14:14 K 14:42 15:25 15:52 16:25 K 17:02 17:19 17:37 18:20 K 3 13:57 K 14:14 K K K K 16:30 K K K K 18: :00 K 14:17 K K K K 16:33 K K K K 18: :03 K 14:19 K K K K 16:36 K K K K 18: :05 K 14:21 K K K K 16:38 K K K K 18:21 x,pískovna 3 14:06 K 14:22 K K K K 16:39 K K K K 18: :07 K 14:23 K K K K 16:40 K K K K 18:23 3 K 14:18 K 14:46 15:29 15:56 16:29 K 17:06 17:23 17:41 18:24 K 3 14:09 14:20 14:25 14:48 15:31 15:58 16:31 16:42 17:08 17:25 17:43 18:26 18: :11 14:22 14:27 14:50 15:33 16:00 16:33 16:44 17:10 17:27 17:45 18:28 18: :12 14:23 14:28 14:51 15:34 16:01 16:34 16:45 17:11 17:28 17:46 18:29 18:28 Pokračování seznamu spojů na stránce 3 / 3 Stránka 2 / 3 Graf.: P700,T635 Chron.: 9 Zast.: 864/11 Šabl.: ROPID A4L 7 S

3 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. tarifní Pokračování ze str. 2/3 pásmo X X X 6+ X X 6+ X X 6+ PID H H H H H B 18:15 18:30 18:45 19:00 19:40 20:00 21:00 21:30 22:10 B 18:18 18:33 18:48 19:03 19:43 20:03 21:03 21:33 22:13 B 18:19 18:34 18:49 19:04 19:44 20:04 21:04 21:34 22:14 B 18:20 18:35 18:50 19:05 19:45 20:05 21:05 21:35 22: :22 18:37 18:52 19:07 19:47 20:07 21:07 21:37 22: :23 18:38 18:53 19:08 19:48 20:08 21:08 21:38 22: :24 18:39 18:54 19:09 19:49 20:09 21:09 21:39 22: :26 K K K K K K 21:41 22: :28 18:41 18:56 19:11 19:51 20:11 21:11 21:43 22: :30 18:43 18:58 19:13 19:53 20:13 21:13 21:45 22: :34 18:47 19:02 19:17 19:57 20:17 21:17 21:49 22:29 Odolena Voda,U Klubu 2 18:38 18:51 19:06 19:21 20:01 20:21 21:21 21:53 22:33 x Odolena Voda,Dolínek,Vodolská 2 18:39 18:52 19:07 19:22 20:02 20:22 21:22 21:54 22: :41 18:54 19:09 19:24 20:04 20:24 21:24 21:56 22:36 23:44,U Kapličky 2 K K K K K K 2 18:44 19:12 20:07 20:27 22:39 23:47 3 K 19:14 K 20:29 22:41 23:49 3 K 19:19 K 20:34 22:46 23:54 3 K 19:22 K 20:36 22:48 23: :47 K 20:10 K K K 3 18:50 K 20:13 K K K 3 18:53 K 20:15 K K K 3 18:55 K 20:17 K K K x,pískovna 3 18:56 K 20:18 K K K 3 18:57 K 20:19 K K K Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: x na znamení X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky H Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 3 K 19:26 K 20:40 22:52 0: :59 19:28 20:21 20:42 22:54 0: :01 19:30 20:23 20:44 22:56 0: :02 19:31 20:24 20:45 22:57 0:05 Platnost: Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. A B B x spoj 21 vyčká v zastávce Odolena Voda, Dolní náměstí příjezdu spoje linky PID 373 od Prahy max. 10 minut na spoj 3 navazuje v zastávce spoj linky PID 373 do Neratovic, Korycan na spoj 73 navazuje v zastávce, STS spoj linky PID 473 do Neratovic zastávka s možností přestupu na železniční dopravu Stránka 3 / 3 Graf.: P700,T635 Chron.: 9 Zast.: 864/11 Šabl.: ROPID A4L 7 S

4 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: Opačný směr tarifní pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X X X X X X X X PID H H H H H H H 3 4:55 5:38 6:08 6:25 6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 3 4:56 5:39 6:09 6:26 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 3 5:00 5:43 6:13 6:29 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 3 K 5:45 6:15 6:31 6:47 7:17 7:47 8:17 K 3 5:02 K K K K K K K 8:47 x,pískovna 3 5:03 K K K K K K K 8:48 3 5:04 K K K K K K K 8:49 3 5:07 K K K K K K K 8:52 3 5:09 K K K K K K K 8:54 3 5:12 K K K K 7:16 K K K 8:57 3 K 5:20 5:50 6:20 6:35 6:52 K 7:22 7:52 8:21 K 3 K 5:22 5:53 6:23 6:37 6:55 K 7:25 7:55 8:23 K 3 K 5:28 5:59 6:29 6:41 7:01 K 7:31 8:01 8:28 K 2 5:15 5:30 6:02 6:32 6:43 7:04 K 7:34 8:04 8:30 9:00,U Kapličky 2 K K 5:45 K K 6:30 6:40 K K 7:20 K K 8:15 K K 2 4:40 5:00 5:20 K 5:50 K 6:05 6:25 K 6:35 6:45 B 6:47 6:55 K 7:15 7:25 K 7:50 K 8:05 8:20 8:35 9:05 Odolena Voda,U Školy 2 4:44 5:04 5:24 K 5:54 K 6:09 6:29 K 6:39 6:49 6:59 K 7:19 7:29 K 7:54 K 8:09 8:24 8:39 9:09 2 4:47 5:07 5:27 5:33 5:57 6:05 6:12 6:32 6:35 6:42 6:52 7:02 7:07 7:22 7:32 7:37 7:57 8:07 8:12 8:27 8:42 9:12 1 4:51 5:11 5:31 5:37 6:01 6:09 6:16 6:36 6:39 6:46 6:56 7:06 7:11 7:26 7:36 7:41 8:01 8:11 8:16 8:31 8:46 9:16 1 4:54 5:14 5:34 5:40 6:04 6:12 6:19 6:39 6:42 6:49 6:59 7:09 7:14 7:29 7:39 7:44 8:04 8:14 8:19 8:34 8:49 9:19 1 K K 5:36 K K K K K K K K K 7:16 K K K K 8:16 8:21 K K 9:21 1 4:56 5:16 5:38 5:42 6:06 6:14 6:21 6:41 6:44 6:51 7:01 7:11 7:18 7:31 7:41 7:46 8:06 8:18 8:23 8:36 8:51 9:23 1 4:57 5:17 5:39 5:43 6:07 6:15 6:22 6:42 6:45 6:52 7:02 7:12 7:19 7:32 7:42 7:47 8:07 8:19 8:24 8:37 8:52 9:24 1 4:58 5:18 5:40 5:44 6:08 6:16 6:23 6:43 6:46 6:53 7:03 7:13 7:20 7:33 7:43 7:48 8:08 8:20 8:25 8:38 8:53 9:25 B 5:00 5:20 5:42 5:46 6:10 6:18 6:25 6:45 6:48 6:55 7:05 7:15 7:22 7:35 7:45 7:50 8:10 8:22 8:27 8:40 8:55 9:27 B 5:01 5:21 5:43 5:47 6:11 6:19 6:26 6:46 6:49 6:56 7:06 7:16 7:23 7:36 7:46 7:51 8:11 8:23 8:28 8:41 8:56 9:28 B 5:02 5:22 5:44 5:48 6:12 6:20 6:27 6:47 6:50 6:57 7:07 7:17 7:24 7:37 7:47 7:52 8:12 8:24 8:29 8:42 8:57 9:29 B 5:05 5:25 5:47 5:51 6:15 6:23 6:30 6:50 6:53 7:00 7:10 7:20 7:27 7:40 7:50 7:55 8:15 8:27 8:32 8:45 9:00 9:32 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 3 Stránka 1 / 3 Graf.: P700,T635 Chron.: 9 Zast.: 864/9 Šabl.: ROPID A4L 7 S

5 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 1/3 pásmo X 6+ X X X 6+ X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X X PID H H H H H H H H 3 9:20 9:25 10:20 11:20 11:25 12:20 13:30 14:25 14:50 15:25 15:25 15:55 16:25 17:25 3 9:21 9:26 10:21 11:21 11:26 12:21 13:31 14:26 14:51 15:26 15:26 15:56 16:26 17:26 3 9:25 9:29 10:25 11:25 11:29 12:25 13:35 14:29 14:55 15:29 15:30 16:00 16:30 17:30 3 9:27 K K 11:27 11:31 K 13:37 14:31 K K 15:32 K 16:32 17:32 3 K 9:31 10:27 K K 12:27 K K 14:57 15:31 K 16:02 K K x,pískovna 3 K 9:32 10:28 K K 12:28 K K 14:58 15:32 K 16:03 K K 3 K 9:33 10:29 K K 12:29 K K 14:59 15:33 K 16:04 K K 3 K 9:35 10:32 K K 12:32 K K 15:02 15:35 K 16:07 K K 3 K 9:37 10:34 K K 12:34 K K 15:04 15:37 K 16:09 K K 3 K 9:40 10:37 K K 12:37 K K 15:07 15:40 K 16:12 K K 3 9:31 K K 11:31 11:35 K 13:41 14:35 K K 15:36 K 16:36 17:36 3 9:33 K K 11:33 11:37 K 13:43 14:37 K K 15:38 K 16:38 17:38 3 9:38 K K 11:38 11:41 K 13:48 14:41 K K 15:43 K 16:43 17:43 2 9:40 9:43 10:40 11:40 11:43 12:40 13:50 14:43 15:10 15:43 15:45 16:15 16:45 17:45,U Kapličky 2 K K K K K K K K K K K K K K 2 9:45 B 9:47 10:45 11:15 11:45 B11:47 12:15 12:45 13:55 B14:47 15:05 15:08 15:15 15:35 B15:47 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:30 17:50 Odolena Voda,U Školy 2 9:49 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:59 15:09 15:12 15:19 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:34 17:54 2 9:52 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 14:07 15:17 15:20 15:22 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:37 17:57 1 9:56 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 14:11 15:21 15:24 15:26 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:41 18:01 1 9:59 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 14:14 15:24 15:27 15:29 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:44 18:04 1 K 11:01 K 12:01 K K K 14:15 K K K 15:51 K 16:21 16:36 K 17:06 17:46 18: :01 11:03 11:31 12:03 12:31 13:01 14:16 14:17 15:26 15:29 15:31 15:53 16:06 16:23 16:38 16:51 17:08 17:48 18: :02 11:04 11:32 12:04 12:32 13:02 14:17 14:18 15:27 15:30 15:32 15:54 16:07 16:24 16:39 16:52 17:09 17:49 18: :03 11:05 11:33 12:05 12:33 13:03 14:18 14:19 15:28 15:31 15:33 15:55 16:08 16:25 16:40 16:53 17:10 17:50 18:10 B 10:05 11:07 11:35 12:07 12:35 13:05 14:20 14:21 15:30 15:33 15:35 15:57 16:10 16:27 16:42 16:55 17:12 17:52 18:12 B 10:06 11:08 11:36 12:08 12:36 13:06 14:21 14:22 15:31 15:34 15:36 15:58 16:11 16:28 16:43 16:56 17:13 17:53 18:13 B 10:07 11:09 11:37 12:09 12:37 13:07 14:22 14:23 15:32 15:35 15:37 15:59 16:12 16:29 16:44 16:57 17:14 17:54 18:14 B 10:10 11:12 11:40 12:12 12:40 13:10 14:25 14:26 15:35 15:38 15:40 16:02 16:15 16:32 16:47 17:00 17:17 17:57 18:17 Pokračování seznamu spojů na stránce 3 / 3 Stránka 2 / 3 Graf.: P700,T635 Chron.: 9 Zast.: 864/9 Šabl.: ROPID A4L 7 S

6 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 2/3 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X X PID H H H H H H H H 3 17:55 18:25 18:55 19:25 19:25 20:30 23: :56 18:26 18:56 19:26 19:26 20:31 23: :00 18:29 19:00 19:29 19:30 20:34 23:28 3 K 18:31 K K 19:32 K 23: :02 K 19:02 19:31 K 20:36 K x,pískovna 3 18:03 K 19:03 19:32 K 20:37 K 3 18:04 K 19:04 19:33 K 20:38 K 3 18:07 K 19:07 19:35 K 20:40 K 3 18:09 K 19:09 19:37 K 20:42 K 3 18:12 K 19:12 19:40 K 20:45 K 3 K 18:35 K K 19:36 K 23:33 3 K 18:37 K K 19:38 K 23:35 3 K 18:41 K K 19:43 K 23: :15 18:43 19:15 19:43 19:45 20:48 23:41,U Kapličky 2 18:00 K K K K K K 21:26 K 2 18:05 18:20 B18:47 18:50 19:20 B19:47 19:50 20:52 21:30 22:00 23:44 Odolena Voda,U Školy 2 18:09 18:24 18:54 19:24 19:54 20:55 21:33 22:03 23: :12 18:27 18:57 19:27 19:57 20:58 21:36 22:06 23: :16 18:31 19:01 19:31 20:01 21:40 22:10 23: :19 18:34 19:04 19:34 20:04 21:43 22:13 23: :21 K K K 20:06 21:45 22:15 K 1 18:23 18:36 19:06 19:36 20:08 21:47 22:17 23: :24 18:37 19:07 19:37 20:09 21:48 22:18 23: :25 18:38 19:08 19:38 20:10 21:49 22:19 0:00 B 18:27 18:40 19:10 19:40 20:12 21:51 22:21 0:02 B 18:28 18:41 19:11 19:41 20:13 21:52 22:22 0:03 B 18:29 18:42 19:12 19:42 20:14 21:53 22:23 0:04 B 18:32 18:45 19:15 19:45 20:17 21:56 22:26 0:06 Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: x na znamení X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky H Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. B x na spoj 24, 50, 58, 68, 78, 98 a 104 navazuje v zastávce Odolena Voda, Dolní náměstí spoj linky PID 373 do Prahy zastávka s možností přestupu na železniční dopravu Stránka 3 / 3 Graf.: P700,T635 Chron.: 9 Zast.: 864/9 Šabl.: ROPID A4L 7 S

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X PID H H H H B 5:07 5:30

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X X 6+ X Graf.: T635 H H H Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X (TPZ) B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 B 5:10

Více

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X H H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X (TPZ) H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30

Více

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 370 do 13.12.2014 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: P700 X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: T635 pásmo B H H A Chron.: 9 B 5:07

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X X X X X X X X X 6+ X X X H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:18 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03

Více

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost:

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost: 100 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 Graf.: T635 Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:25 6:45 7:00 7:15 7:25 7:35 7:45 Zast.: 675/5 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:03 6:18 6:28

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo 6+ X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H B 5:05 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X X X X X X 6+ X X X X 6+ X PID H H H H H B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50 8:05 8:10 8:0 B 5:18 5: 5:48 6:08 6:28 6:4 7:08 7:1 7:2 7:8

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 100 Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H 0 :00 :30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30

Více

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost:

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 8:00 8:15

Více

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30

Více

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:50 7:00 7:05 7:20 7:0 7:5 7:50 8:00 8:05 8:20 8:0 8:40 9:00

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany ,Kobylisy - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B H HB B H H H H B H H Chron.: 11 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H H BULOVKA 0 5:28 5:33 6:13 6:18 6:18 6:38

Více

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ #

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ # tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: V1704 pásmo X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X Graf.: V1705 příj. odj. 3 5:06 6:05

Více

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská #

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská # tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X PID H Hci H H Hci H H Hci H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 X X 6+ X X X 6+ X X X X 6+ X X X 6 X + X 6 BULOVKA 0 6:16 7:26 8:16 8:36 Chron.: 22 0 4:50 5:15 5:30 5:45 6:15 6:25 6:30 6:35 6:50 7:05 7:20 7:30

Více

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X X X 6 + X X6 + 6 X 6 eg eg Heh H Heg eh eg H Heg 0 5:30 5:45 6:00 6:30 6:30 6:30 7:00 8:00 8:00 9:00 10:00 10:00 0 5:32 5:47 6:02 6:32 6:32 6:32

Více

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ #

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ # 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H 0 5:12 5:0 5:42 6:10 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 0 5:15 5: 5:45 6:1 6: 6:4 6:5 7:0 7:1 7:2 7: 7: 7:4 7:5 0 5:19

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X X X H H H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:25 6:40 7:00 7:05 7:10 7:25 7:40 8:05 0 5:16 5:26 5:36 5:56 6:06 6:11 6:26 6:41 7:01 7:06

Více

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost:

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ X PID H A H H A H H HA H H HA H H A HA H DEJVICKÁ # 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6: 7:11 7:5

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 100 Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X 6 6 X X X 6 eg ea eg H Heg 0 6:20 7:00 7:10 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 14:30 0 6:22 7:02 7:12 8:17

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: 100 Praha, - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T888 pásmo X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X Graf.: T886 PID H A A H A H A ga fa Hga Hfa A fa Chron.:

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X X 6 X + H eb Hea H Heb Hea Heb ea H eb Hea

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost:

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní X X X X X X X X X 6+ X X X X X X X 6+ X pásmo B B B B B 0 5:00 5:30 5:5 6:00 6:00 6:15 6:25 6:0 6:50 7:00 7:00 0 5:0 5:3 5:9 6:06 6:06 6:21 6:31

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () změna trasy / diversion ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 312 825 163 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X 6+ X X X 6+ X

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 27032 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 32 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 32 02 20 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X H H H H fc fc 3 3:7 :17 : 6:17 6:21 6:3

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x Kralupy n.vlt.,třebízského-věžáky Kralupy n.vlt.,třebízského-škola pásmo (TPZ) příj. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704

Více

Praha,Bulovka - Obříství Platnost:

Praha,Bulovka - Obříství Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X 6+ X 6 eg eh eg eh eg eg 0 5:28 5:33 6:08 6:18 6:18 6:38 6:58 7:03 7:03 7:33 7:38

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X+ 6 X X 6 X 6 6 X X X Heh eg eg ea eg 0 6:20 7:00 7:20 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 0 6:22 7:02 7:22 8:17 8:47 9:32 10:32 11:32 12:32 13:52 14:22

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X X H H H fa H H H H H H H

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X H H H fa H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:20 6:35 6:45 7:00 7:05

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:00 12:30 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 0 :03 :33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03 8:33

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704 X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X Graf.: T1705 H H H H H H H H H H H H H Chron.: 3 3 5:00 6:05 7:15 9:45 9:45 11:05 Zast.: 4213/1,Rozc.0.5 3 5:03 6:08 7:18

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X H H H fc H H H

Více

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1 pásmo Graf.: T1351 PID Chron.: 20 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6:17 6:32 7:11 7:35 7:47 8:35 8:47 9:35 9:47 Zast.: 321/9 0 4:50 5:20 5:50 6:03 6:20

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X eg eh eg eh 5:28 5:33 6:8 6:18 6:18 6:38 6:58 7:3 7:3 5:31 5:36 6:11 6:21 6:21 6:41 7:1 7:6 7:6 5:32 5:37 6:12 6:22 6:22

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T1676 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ Graf.: T1677 pásmo H H H H H H H H H H H Chron.: 9 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00

Více

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 100 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T789 6+ X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X X 6+ B 5:40 5:45 6:15 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30 11:10 12:00 12:10 13:10 13:30

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 257 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X H H H H H H H H H H H H 3 5:06 6:05 7:14 9:55 9:55,Rozc.0.5 3 5:09 K 7:17 K

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X 6+ X H gb fb H be hj H B 5:15 6:15 6:45 6:45 7:15 7:15 8:15 8:45 9:15 B 5:19 6:19 6:49 6:49 7:19 7:20 8:20 8:50 9:19 B 5:21 6:21 6:51 6:51

Více

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost:

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost: 100 Praha,Opatov -,Todice Platnost: změna trasy / diversion Sokolovská 17/4,190 Praha 9, tel. 96 134 511 do 31.8.016 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 Tarifní X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+

Více

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: BULOVKA tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X 6 X X 6+ X 6 H H H Heg Heh eg eh H H eg H H eg 0 5:28

Více

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o.

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o. tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 pásmo X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X PID H eg Heg eh fd Heg eg Heh SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30 6:45 7:30

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo (TPZ) 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 pásmo X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X PID A A H A HA HAga A HAfa ga fa A 5:1 5:4 6:1 6:5 7:45 8:37 9:37 12:55 12:55 13:45 5:11 5:41 6:11 6:51

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + (TPZ) eh H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X fc :57 5:18

Více

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost:

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: 00 Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: změna trasy / diversion Pod Hájem 97,2670 Králův Dvůr, tel. +42025738436 pásmo 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ B 4:45 5:7 5:7 6:7 A 6:47 A 8:7 A 9:7 A 9:47 A:7

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava ZJid PRAVDA ## \\URA2017051496 1 MilovicLysá n 0 1 4 432 432 15 1573 1 29 29 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 270432 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín,

Více

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost:

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X X 6 6+ X H eg Heg eh fd Heg eg Heh eg SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ #xõ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + ea H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X X X X X X X X X PID H H H H H H H H MĚLNÍK,MLZICE,LIZ 6:07 1:2 15:2 :08 :36 5:0 6:10 9:20 1:15

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471 U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st., tel. 26 911 95, 15 671 659 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X H H H H H H 6:07 :08 :6 5:0 6:10 9:20 :09 :7 5:1 6:11 9:21 :10 :8 5:2

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X + X X X X + X X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 0 :03 :33 :03 :03 :33 7:03 7:33 8:03 8:03 8:33 9:03 9:33

Více

Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

Praha,Opatov - Louňovice Platnost: tarifní 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 33 35 37 39 pásmo X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X X PID H H fa fa B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 0:00 0:00 :00 :00 :00 :00 3:00 3:0 4:00 B

Více

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost:

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X H H H H H H H H 3 :15 :5 5:05 5:25 5:5 6:05 6:25 6:5 7:15 7:5 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 12:5

Více

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X pásmo AB B B B B B B AB B AB B B B B B B B B fa 0 5:5 5:45 5:45 6:5 6:45 6:45 7:8 7:48 7:48 8:8 8:48 9:8 9:48

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany 100,Kobylisy - 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B B B B Graf.: T889 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10 8:30

Více

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6+ X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X KLADNO,AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 3 4:43 5:13 5:43 6:12 6:13 6:43 7:13 7:43 8:12 8:43 9:43 10:12 10:43 11:43 Kladno,Nám.Svobody

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st.

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID),Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. 1 3 5 7 9 11315671659 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X Graf.: T635

Více

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice U Stavoservisu 692/b,08 00 Praha 0, tel. +42022528 5 7 9 5 7 9 2 2 25 27 29 5 7 9 4 4 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X X 6 + X X 6+ X X H H H H H H H Hea Heb H H 0 5:07 5:7 5:7 6:07 6:27 6:7 6:5 7:7

Více

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost:

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV () 100 Praha,udějovická - Pyšely,nám. Platnost: Dopravce: RRIV CITY s.r.o. UDĚJOVICKÁ # změna trasy / diversion U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +2023125238 tarifní 1

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,ořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 16 ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 12 825 16 PID H H H A H A H A H A 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 25071 Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Platnost: 71 Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. U Přístavu 811/8,250 01 randýs nad labem -Stará.oleslav, tel. 315

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. změna trasy / diversion U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st.oleslav, tel. 326

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: pásmo H H H B H BA H BA H BA H BA B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:47 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05 8:0 9:00 9:0 10:00 10:0 11:00 11:0 12:00 B 5:18 5: 5:48

Více

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám.

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám. 100 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X 6+ X H H gjfd H H H H 0 5:15 5:30 5:49 6:08 6:23 6:38 6:45 6:50 6:59 7:16 7:28 8:15 8:20 9:45 10:20 11:15 11:50 Letňany

Více

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015 Sídliště Řepy - Spojovací Platí od.. do.. VÝLUKOVÝ Pražská integrovaná doprava Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská /, Praha, tel. ( ), www.dp-praha.cz, dispecink@dp-praha.cz

Více

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do 457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od 18.9.2017 do 9.12.2017 VÝLUKOVÝ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 od Kralupy n.vlt.,zeměchy......... 5:06...... 6:05......

Více

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ ČESKOMORAVSKÁ 0 5:37 5:52 6:07 6:13 6:35 6:50 7:27 7:40 8:02 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:32 12:45 13:10 Vysočanská 0 5:39 5:54 6:09

Více

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 5 Praha,Dejvická - Okoř Městská doprava Praha 5 Dopravce: ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,7 8 Kladno, tel. 85 6 Tarifní pásmo (TPZ) 5 7 9 5 7 9 5 7 9 Graf.: P44 X

Více

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede S PRAA-LIEŇ Praha-olešovice # Praha-ubeneč Praha-Sedlec ROZTOKY U PRAY - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vlak. Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : www.ropid.cz 5 Platí od:.. Území

Více

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická PRACOVNÍ DEN (X) Sídliště Čakovice - Poliklinika - Jesenická Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 4:18 4:38 4:58 5:13 5:28 5:43 5:51 5:58 6:05 6:12 6:19 6:27 6:34 6:41 6:49 6:56 7:03 7:10 7:18 7:25

Více

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6 X 6 X X 6 6 X 6 X 6 X 6 X 0 5:35 6:05 6:35 7:05 8:15 8:15 9:15 10:15 11:15 0 5:37 6:07 6:37 7:07 8:17 8:17 9:17 10:17 11:17 x,scania-label 1 5:38 6:08

Více

Strančice - Velké Popovice - Kamenice

Strančice - Velké Popovice - Kamenice 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 X X X 6+ X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X pásmo 1,2 5:30 5:56 6:00 6:30 6:58 7:30 7:56 8:30 9:26 9:56 10:26 11:26,U Dálnice 2 5:33 5:59 6:03 6:33 7:01

Více

3 Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

3 Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. CÍSAŘSKÁ LOUKA 5 Výtoň Botel Admirál 5 JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ Linka není v provozu při. a vyšším stupni povodňové aktivity V provozní době aktuální informace na telefonu. Dopravce: První Všeobecná Člunovací

Více

Podbaba - Starý Hloubětín

Podbaba - Starý Hloubětín PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Podbaba - Starý Hloubětín 4:47 5:07 5:20 5:32 5:47 6:02 6:15 6:24 6:31 6:39 6:4 6:56 7:04 7:12 7:20 7:2 7:36 7:44 7:52 :00 :0 :16 :24 :32 :40 :4 :57 9:07 4:4 5:0 5:21 5:33

Více

169 orientační doba jízdy (min)

169 orientační doba jízdy (min) Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: www.ropid.cz PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA () Sídliště Kobylisy Mirovická x Počeradská

Více

100348 Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

100348 Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6 + X X X 6+ X X 6 + X X H eg Heh H H Heg eh H BULOVKA 0 5:28 5:28 5: 6:1 6:18 6:8 6:48 6:48 7:08 0 4:50 5:15 5:40 5:40 5:45

Více

< < <

< < < - zastávka je jen na znamení nebo požádání - zastávka je bezbariérově přístupná - spoj s bezbariérově přístupným vozidlem - přestup na vlak - jede v pracovních dnech - jede v neděli a ve státem uznané

Více

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha. Tarifní pásmo P

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha. Tarifní pásmo P P DĚTSKÝ OSTROV Slovanský ostrov - Žofín 5 Střelecký ostrov NÁRODNÍ DIVADLO - HOLLAR Linka není v provozu při. a vyšším stupni povodňové aktivity V roce je linka v provozu do.. V provozní době aktuální

Více

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) NEDĚLE (+) 161 Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 5:45 6:07 6:22 6:30 6:37 6:52 7:00 7:10 7:30 7:35 7:50 8:05 8:20 9:00 9:20 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 12:15 12:45

Více

Pracovní dny Platnost od

Pracovní dny Platnost od 5.05 5.07 5.08 5.10 5.11 5.12 5.14 5.15 5.25 5.27 5.28 5.30 5.31 5.32 5.34 5.35 5.41 5.42 5.44 5.45 5.47 5.48 5.50 5.51 5.52 5.54 5.55 6.01 6.02 6.04 6.05 6.07 6.08 6.10 6.11 6.12 6.14 6.15 6.21 6.22 6.24

Více

Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Sídl. Sídl. Sídl. Divoká Šárka - Černokostelecká 6:44 7:00 7:08 7:24 7:40 7:48 7:6 8:04 8:12 8:20 8:28 8:36 8:44 8:2 6:4 7:01 7:09 7:2 7:41 7:49 7:7 8:0 8:13 8:21 8:29

Více