Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost:"

Transkript

1 tarifní pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 8:00 8:15 8:0 8:0 8:45 9:00 0 5:15 5: 5:5 5:55 6:0 6:1 6: 6: 6:4 6:5 7:0 7:1 7:2 7: 7: 7:4 7:5 8:0 8:18 8: 8: 8:48 9:0 0 5:19 5:7 5:9 5:59 6:07 6:17 6:7 6:7 6:47 6:57 7:07 7:17 7:27 7:7 7:7 7:47 7:57 8:07 8:22 8:7 8:7 8:52 9:07 0 5:20 5:8 5:40 6:00 6:08 6:18 6:8 6:8 6:48 6:58 7:08 7:18 7:28 7:8 7:8 7:48 7:58 8:08 8:2 8:8 8:8 8:5 9:08 0 5:21 5:9 5:41 6:01 6:09 6:19 6:9 6:9 6:49 6:59 7:09 7:19 7:29 7:9 7:9 7:49 7:59 8:09 8:24 8:9 8:9 8:54 9:09 0 5:25 5:4 5:45 6:05 6:1 6:2 6:4 6:4 6:5 7:0 7:1 7:2 7: 7:4 7:4 7:5 8:0 8:1 8:28 8:4 8:4 8:58 9:1 0 5:27 5:45 5:47 6:07 6:15 6:25 6:45 6:45 6:55 7:05 7:15 7:25 7:5 7:45 7:45 7:55 8:05 8:15 8:0 8:45 8:45 9:00 9:15 0 5:28 5:46 5:48 6:08 6:16 6:26 6:46 6:46 6:56 7:06 7:16 7:26 7:6 7:46 7:46 7:56 8:06 8:16 8:1 8:46 8:46 9:01 9:16 0 5:29 5:47 5:49 6:09 6:17 6:27 6:47 6:47 6:57 7:07 7:17 7:27 7:7 7:47 7:47 7:57 8:07 8:17 8:2 8:47 8:47 9:02 9:17 B 5:0 5:48 5:50 6:10 6:18 6:28 6:48 6:48 6:58 7:08 7:18 7:28 7:8 7:48 7:48 7:58 8:08 8:18 8: 8:48 8:48 9:0 9:18 B 5:1 5:49 5:51 6:11 6:19 6:29 6:49 6:49 6:59 7:09 7:19 7:29 7:9 7:49 7:49 7:59 8:09 8:19 8:4 8:49 8:49 9:04 9:19 B 5:2 5:50 5:52 6:12 6:20 6:0 6:50 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:40 7:50 7:50 8:00 8:10 8:20 8:5 8:50 8:50 9:05 9:20 ský zámek B 5:4 5:52 5:54 6:14 6:22 6:2 6:52 6:52 7:02 7:12 7:22 7:2 7:42 7:52 7:52 8:02 8:12 8:22 8:7 8:52 8:52 9:07 9:22 B 5:5 5:5 5:55 6:15 6:2 6: 6:5 6:5 7:0 7:1 7:2 7: 7:4 7:5 7:5 8:0 8:1 8:2 8:8 8:5 8:5 9:08 9:2 B 5:6 5:54 5:56 6:16 6:24 6:4 6:54 6:54 7:04 7:14 7:24 7:4 7:44 7:54 7:54 8:04 8:14 8:24 8:9 8:54 8:54 9:09 9:24 B 5:7 5:55 5:57 6:17 6:25 6:5 6:55 6:55 7:05 7:15 7:25 7:5 7:45 7:55 7:55 8:05 8:15 8:25 8:40 8:55 8:55 9:10 9:25 1 5:9 5:57 5:59 6:19 6:27 6:7 6:57 6:57 7:07 7:17 7:27 7:7 7:47 7:57 7:57 8:07 8:17 8:27 8:42 8:57 8:57 9:12 9:27 1 5:41 5:59 6:01 6:21 6:29 6:9 6:59 6:59 7:09 7:19 7:29 7:9 7:49 7:59 7:59 8:09 8:19 8:29 8:44 8:59 8:59 9:14 9:29 1 5:4 6:01 6:0 6:2 6:1 6:41 7:01 7:01 7:11 7:21 7:1 7:41 7:51 8:01 8:01 8:11 8:21 8:1 8:46 9:01 9:01 9:16 9:1 x,cihelna 1 5:44 6:02 6:04 6:24 6:2 6:42 7:02 7:02 7:12 7:22 7:2 7:42 7:52 8:02 8:02 8:12 8:22 8:2 8:47 9:02 9:02 9:17 9:2 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 5:45 6:0 6:05 6:25 6: 6:4 7:0 7:0 7:1 7:2 7: 7:4 7:5 8:0 8:0 8:1 8:2 8: 8:48 9:0 9:0 9:18 9: 2 5:46 6:04 6:06 6:26 6:4 6:44 7:04 7:04 7:14 7:24 7:4 7:44 7:54 8:04 8:04 8:14 8:24 8:4 8:49 9:04 9:04 9:19 9:4 2 5:50 6:08 6:10 6:0 6:8 6:48 7:08 7:08 7:18 7:28 7:8 7:48 7:58 8:08 8:08 8:18 8:28 8:8 8:5 9:08 9:08 9:2 9:8 5:52 6:10 6:12 6:2 6:40 6:50 7:10 7:10 7:20 7:0 7:40 7:50 8:00 8:10 8:10 8:20 8:0 8:40 8:55 9:10 9:10 9:25 9:40 5:5 6:11 6:1 6: 6:41 6:51 7:11 7:11 7:21 7:1 7:41 7:51 8:01 8:11 8:11 8:21 8:1 8:41 8:56 9:11 9:11 9:26 9:41 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 5:54 6:12 6:14 6:4 6:42 6:52 7:12 K K K 7:42 7:52 8:02 8:12 K 8:22 8:2 8:42 8:57 9:12 K 9:27 Brandýs n.l.-st.bol.,školní 7:12 7:22 7:2 8:12 7:14 7:24 7:4 8:14 9:14 Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna 7:16 7:26 7:6 8:16 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 7:17 7:27 7:7 8:17 9:17 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 4 Stránka 1 / 4 Graf.: T1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 9549/1 Šabl.: RO A4L 7 S

2 tarifní Pokračování ze str. 1/4 pásmo X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X X 0 9:15 9:0 10:00 10:0 11:00 11:0 11:0 12:00 12:20 12:0 12:40 1:00 1:15 1:0 1:0 1:45 14:00 14:15 14:0 14:0 14:45 15:00 15:15 0 9:18 9: 10:0 10: 11:0 11: 11: 12:0 12:2 12: 12:4 1:0 1:18 1: 1: 1:48 14:0 14:18 14: 14: 14:48 15:0 15:18 0 9:22 9:7 10:07 10:7 11:07 11:7 11:7 12:07 12:27 12:7 12:47 1:07 1:22 1:7 1:7 1:52 14:07 14:22 14:7 14:7 14:52 15:07 15:22 0 9:2 9:8 10:08 10:8 11:08 11:8 11:8 12:08 12:28 12:8 12:48 1:08 1:2 1:8 1:8 1:5 14:08 14:2 14:8 14:8 14:5 15:08 15:2 0 9:24 9:9 10:09 10:9 11:09 11:9 11:9 12:09 12:29 12:9 12:49 1:09 1:24 1:9 1:9 1:54 14:09 14:24 14:9 14:9 14:54 15:09 15:24 0 9:28 9:4 10:1 10:4 11:1 11:4 11:4 12:1 12: 12:4 12:5 1:1 1:28 1:4 1:4 1:58 14:1 14:28 14:4 14:4 14:58 15:1 15:28 0 9:0 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 11:45 12:15 12:5 12:45 12:55 1:15 1:0 1:45 1:45 14:00 14:15 14:0 14:45 14:45 15:00 15:15 15:0 0 9:1 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 11:46 12:16 12:6 12:46 12:56 1:16 1:1 1:46 1:46 14:01 14:16 14:1 14:46 14:46 15:01 15:16 15:1 0 9:2 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 11:47 12:17 12:7 12:47 12:57 1:17 1:2 1:47 1:47 14:02 14:17 14:2 14:47 14:47 15:02 15:17 15:2 B 9: 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 11:48 12:18 12:8 12:48 12:58 1:18 1: 1:48 1:48 14:0 14:18 14: 14:48 14:48 15:0 15:18 15: B 9:4 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 11:49 12:19 12:9 12:49 12:59 1:19 1:4 1:49 1:49 14:04 14:19 14:4 14:49 14:49 15:04 15:19 15:4 B 9:5 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 11:50 12:20 12:40 12:50 1:00 1:20 1:5 1:50 1:50 14:05 14:20 14:5 14:50 14:50 15:05 15:20 15:5 ský zámek B 9:7 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 11:52 12:22 12:42 12:52 1:02 1:22 1:7 1:52 1:52 14:07 14:22 14:7 14:52 14:52 15:07 15:22 15:7 B 9:8 9:5 10:2 10:5 11:2 11:5 11:5 12:2 12:4 12:5 1:0 1:2 1:8 1:5 1:5 14:08 14:2 14:8 14:5 14:5 15:08 15:2 15:8 B 9:9 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 11:54 12:24 12:44 12:54 1:04 1:24 1:9 1:54 1:54 14:09 14:24 14:9 14:54 14:54 15:09 15:24 15:9 B 9:40 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 11:55 12:25 12:45 12:55 1:05 1:25 1:40 1:55 1:55 14:10 14:25 14:40 14:55 14:55 15:10 15:25 15:40 1 9:42 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 11:57 12:27 12:47 12:57 1:07 1:27 1:42 1:57 1:57 14:12 14:27 14:42 14:57 14:57 15:12 15:27 15:42 1 9:44 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 11:59 12:29 12:49 12:59 1:09 1:29 1:44 1:59 1:59 14:14 14:29 14:44 14:59 14:59 15:14 15:29 15:44 1 9:46 10:01 10:1 11:01 11:1 12:01 12:01 12:1 12:51 1:01 1:11 1:1 1:46 14:01 14:01 14:16 14:1 14:46 15:01 15:01 15:16 15:1 15:46 x,cihelna 1 9:47 10:02 10:2 11:02 11:2 12:02 12:02 12:2 12:52 1:02 1:12 1:2 1:47 14:02 14:02 14:17 14:2 14:47 15:02 15:02 15:17 15:2 15:47 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 9:48 10:0 10: 11:0 11: 12:0 12:0 12: 12:5 1:0 1:1 1: 1:48 14:0 14:0 14:18 14: 14:48 15:0 15:0 15:18 15: 15:48 2 9:49 10:04 10:4 11:04 11:4 12:04 12:04 12:4 12:54 1:04 1:14 1:4 1:49 14:04 14:04 14:19 14:4 14:49 15:04 15:04 15:19 15:4 15:49 2 9:5 10:08 10:8 11:08 11:8 12:08 12:08 12:8 12:58 1:08 1:18 1:8 1:5 14:08 14:08 14:2 14:8 14:5 15:08 15:08 15:2 15:8 15:5 9:55 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:10 12:40 1:00 1:10 1:20 1:40 1:55 14:10 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:10 15:25 15:40 15:55 9:56 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:11 12:41 1:01 1:11 1:21 1:41 1:56 14:11 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:11 15:26 15:41 15:56 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 9:57 K 10:42 K 11:42 12:12 K 12:42 1:02 K 1:22 1:42 1:57 14:12 K 14:27 14:42 14:57 15:12 K 15:27 15:42 Brandýs n.l.-st.bol.,školní 10:12 11:12 12:12 1:12 14:12 10:14 11:14 12:14 1:14 14:14 15:14 Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna 10:16 11:16 12:16 1:16 14:16 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 10:17 11:17 12:17 1:17 14:17 15:17 Pokračování seznamu spojů na stránce / 4 Stránka 2 / 4 Graf.: T1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 9549/1 Šabl.: RO A4L 7 S

3 tarifní Pokračování ze str. 2/4 pásmo X X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X 0 15:0 15:45 16:00 16:15 16:0 16:0 16:45 17:00 17:00 17:15 17:0 17:45 18:00 18:15 18:0 18:50 19:00 19:10 19:0 19:50 20:00 20:10 20:0 0 15: 15:48 16:0 16:18 16: 16: 16:48 17:0 17:0 17:18 17: 17:48 18:0 18:18 18: 18:5 19:0 19:1 19: 19:5 20:0 20:1 20: 0 15:7 15:52 16:07 16:22 16:7 16:7 16:52 17:07 17:07 17:22 17:7 17:52 18:07 18:22 18:7 18:57 19:07 19:17 19:7 19:57 20:07 20:17 20:7 0 15:8 15:5 16:08 16:2 16:8 16:8 16:5 17:08 17:08 17:2 17:8 17:5 18:08 18:2 18:8 18:58 19:08 19:18 19:8 19:58 20:08 20:18 20:8 0 15:9 15:54 16:09 16:24 16:9 16:9 16:54 17:09 17:09 17:24 17:9 17:54 18:09 18:24 18:9 18:59 19:09 19:19 19:9 19:59 20:09 20:19 20:9 0 15:4 15:58 16:1 16:28 16:4 16:4 16:58 17:1 17:1 17:28 17:4 17:58 18:1 18:28 18:4 19:0 19:1 19:2 19:4 20:0 20:1 20:2 20:4 0 15:45 16:00 16:15 16:0 16:45 16:45 17:00 17:15 17:15 17:0 17:45 18:00 18:15 18:0 18:45 19:05 19:15 19:25 19:45 20:05 20:15 20:25 20: :46 16:01 16:16 16:1 16:46 16:46 17:01 17:16 17:16 17:1 17:46 18:01 18:16 18:1 18:46 19:06 19:16 19:26 19:46 20:06 20:16 20:26 20: :47 16:02 16:17 16:2 16:47 16:47 17:02 17:17 17:17 17:2 17:47 18:02 18:17 18:2 18:47 19:07 19:17 19:27 19:47 20:07 20:17 20:27 20:47 B 15:48 16:0 16:18 16: 16:48 16:48 17:0 17:18 17:18 17: 17:48 18:0 18:18 18: 18:48 19:08 19:18 19:28 19:48 20:08 20:18 20:28 20:48 B 15:49 16:04 16:19 16:4 16:49 16:49 17:04 17:19 17:19 17:4 17:49 18:04 18:19 18:4 18:49 19:09 19:19 19:29 19:49 20:09 20:19 20:29 20:49 B 15:50 16:05 16:20 16:5 16:50 16:50 17:05 17:20 17:20 17:5 17:50 18:05 18:20 18:5 18:50 19:10 19:20 19:0 19:50 20:10 20:20 20:0 20:50 ský zámek B 15:52 16:07 16:22 16:7 16:52 16:52 17:07 17:22 17:22 17:7 17:52 18:07 18:22 18:7 18:52 19:12 19:22 19:2 19:52 20:12 20:22 20:2 20:52 B 15:5 16:08 16:2 16:8 16:5 16:5 17:08 17:2 17:2 17:8 17:5 18:08 18:2 18:8 18:5 19:1 19:2 19: 19:5 20:1 20:2 20: 20:5 B 15:54 16:09 16:24 16:9 16:54 16:54 17:09 17:24 17:24 17:9 17:54 18:09 18:24 18:9 18:54 19:14 19:24 19:4 19:54 20:14 20:24 20:4 20:54 B 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 16:55 17:10 17:25 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:15 19:25 19:5 19:55 20:15 20:25 20:5 20: :57 16:12 16:27 16:42 16:57 16:57 17:12 17:27 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:17 19:27 19:7 19:57 20:17 20:27 20:7 20: :59 16:14 16:29 16:44 16:59 16:59 17:14 17:29 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:19 19:29 19:9 19:59 20:19 20:29 20:9 20: :01 16:16 16:1 16:46 17:01 17:01 17:16 17:1 17:1 17:46 18:01 18:16 18:1 18:46 19:01 19:21 19:1 19:41 20:01 20:21 20:1 20:41 21:01 x,cihelna 1 16:02 16:17 16:2 16:47 17:02 17:02 17:17 17:2 17:2 17:47 18:02 18:17 18:2 18:47 19:02 19:22 19:2 19:42 20:02 20:22 20:2 20:42 21:02 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 16:0 16:18 16: 16:48 17:0 17:0 17:18 17: 17: 17:48 18:0 18:18 18: 18:48 19:0 19:2 19: 19:4 20:0 20:2 20: 20:4 21:0 2 16:04 16:19 16:4 16:49 17:04 17:04 17:19 17:4 17:4 17:49 18:04 18:19 18:4 18:49 19:04 19:24 19:4 19:44 20:04 20:24 20:4 20:44 21: :08 16:2 16:8 16:5 17:08 17:08 17:2 17:8 17:8 17:5 18:08 18:2 18:8 18:5 19:08 19:28 19:8 19:48 20:08 20:28 20:8 20:48 21:07 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:10 17:25 17:40 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:0 19:40 19:50 20:10 20:0 20:40 20:50 21:08 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:11 17:26 17:41 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:1 19:41 19:51 20:11 20:1 20:41 20:51 21:09 BRANDÝS Brandýs Brandýs n.l.-st.bol.,kasárna 16:16 17:16 17:46 18:16 19:16 19:6 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 16:17 17:17 17:47 18:17 19:17 19:7 19:47 K 16:27 16:42 16:57 17:12 K 17:27 K 17:42 17:57 K 18:27 18:42 18:57 K K K 19:52 20:12 20:2 20:42 20:52 21:10 16:12 17:12 17:42 18:12 19:12 19:2 19:42 16:14 17:14 17:44 18:14 19:14 19:4 19:44 Pokračování seznamu spojů na stránce 4 / 4 Stránka / 4 Graf.: T1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 9549/1 Šabl.: RO A4L 7 S

4 tarifní Pokračování ze str. /4 pásmo X 6+ X 0 20:50 21:02 21:12 21:2 22:0 22: 2:0 2: 0:0 0: 0 20:5 21:05 21:15 21:5 22:06 22:6 2:06 2:6 0:06 0:6 0 20:57 21:09 21:19 21:9 22:10 22:40 2:10 2:40 0:10 0: :58 21:10 21:20 21:40 22:11 22:41 2:11 2:41 0:11 0: :59 21:11 21:21 21:41 22:12 22:42 2:12 2:42 0:12 0: :0 21:15 21:25 21:45 22:15 22:45 2:15 2:45 0:15 0: :05 21:17 21:27 21:47 22:17 22:47 2:17 2:47 0:17 0: :06 21:18 21:28 21:48 22:18 22:48 2:18 2:48 0:18 0: :07 21:19 21:29 21:49 22:19 22:49 2:19 2:49 0:19 0:49 B 21:08 21:20 21:0 21:50 22:20 22:50 2:20 2:50 0:20 0:50 B 21:09 21:21 21:1 21:51 22:21 22:51 2:21 2:51 0:21 0:51 B 21:10 21:22 21:2 21:52 22:22 22:52 2:22 2:52 0:22 0:52 ský zámek B 21:12 21:24 21:4 21:54 22:24 22:54 2:24 2:54 0:24 0:54 B 21:1 21:25 21:5 21:55 22:25 22:55 2:25 2:55 0:25 0:55 B 21:14 21:26 21:6 21:56 22:26 22:56 2:26 2:56 0:26 0:56 B 21:15 21:27 21:7 21:57 22:27 22:57 2:27 2:57 0:27 0: :17 21:29 21:9 21:59 22:28 22:58 2:28 2:58 0:28 0: :18 21:0 21:40 22:00 22:29 22:59 2:29 2:59 0:29 0: :20 21:2 21:42 22:02 22:1 2:01 2:1 0:01 0:1 1:01 x,cihelna 1 21:21 21: 21:4 22:0 22:2 2:02 2:2 0:02 0:2 1:02 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 21:22 21:4 21:44 22:04 22: 2:0 2: 0:0 0: 1:0 2 21:2 21:5 21:45 22:05 22:4 2:04 2:4 0:04 0:4 1: :26 21:8 21:48 22:07 22:6 2:06 2:6 0:06 0:6 1:06 21:27 21:9 21:49 22:08 22:7 2:07 2:7 0:07 0:7 1:07 21:28 21:40 21:50 22:09 22:8 2:08 2:8 0:08 0:8 1:08 BRANDÝS Brandýs Brandýs BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x Informace o provozu na tel.: ; na internetu: x na znamení X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 21:29 21:41 21:51 22:10 22:9 2:09 2:9 0:09 0:9 1:09 Platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu Stránka 4 / 4 Graf.: T1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 9549/1 Šabl.: RO A4L 7 S

5 Opačný směr tarifní pásmo X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X X 6+ X BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 6:06 6:07 5:49 6:09 6:29 7:08 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 4:11 4:41 4:51 5:01 5:16 5:27 5:4 5:44 5:54 5:57 6:04 6:14 6:24 6:24 6:4 6:44 6:5 6:54 7:0 7:1 7:2 7:24 7: 4:1 4:4 4:5 5:0 5:18 5:29 5:6 5:46 5:56 5:59 6:06 6:16 6:26 6:26 6:6 6:46 6:55 6:56 7:05 7:15 7:25 7:26 7:5 4:14 4:44 4:54 5:04 5:19 5:0 5:7 5:47 5:57 6:00 6:07 6:17 6:27 6:27 6:7 6:47 6:56 6:57 7:06 7:16 7:26 7:27 7:6 2 4:16 4:46 4:56 5:06 5:22 5:2 5:40 5:50 6:00 6:02 6:10 6:20 6:0 6:0 6:40 6:50 6:59 7:00 7:09 7:19 7:29 7:0 7:9 2 4:17 4:47 4:57 5:07 5:24 5: 5:42 5:52 6:02 6:0 6:12 6:22 6:2 6:2 6:42 6:52 7:01 7:02 7:11 7:21 7:1 7:2 7:41 2 4:19 4:49 4:59 5:09 5:26 5:5 5:44 5:54 6:04 6:05 6:14 6:24 6:4 6:4 6:44 6:54 7:0 7:04 7:1 7:2 7: 7:4 7:4 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 4:20 4:50 5:00 5:10 5:27 5:6 5:45 5:55 6:05 6:06 6:15 6:25 6:5 6:5 6:45 6:55 7:05 7:05 7:15 7:25 7:5 7:5 7:45 x,cihelna 1 4:21 4:51 5:01 5:11 5:28 5:7 5:46 5:56 6:06 6:07 6:16 6:26 6:6 6:6 6:46 6:56 7:06 7:06 7:16 7:26 7:6 7:6 7:46 1 4:22 4:52 5:02 5:12 5:0 5:8 5:48 5:58 6:08 6:08 6:18 6:28 6:8 6:8 6:48 6:58 7:08 7:08 7:18 7:28 7:8 7:8 7:48 1 4:2 4:5 5:0 5:1 5:1 5:9 5:49 5:59 6:09 6:09 6:19 6:29 6:9 6:9 6:49 6:59 7:09 7:09 7:19 7:29 7:9 7:9 7:49 1 4:25 4:55 5:05 5:15 5: 5:41 5:51 6:01 6:11 6:11 6:21 6:1 6:41 6:41 6:51 7:01 7:11 7:11 7:21 7:1 7:41 7:41 7:51 B 4:26 4:56 5:06 5:16 5:4 5:42 5:52 6:02 6:12 6:12 6:22 6:2 6:42 6:42 6:52 7:02 7:12 7:12 7:22 7:2 7:42 7:42 7:52 B 4:27 4:57 5:07 5:17 5:5 5:4 5:5 6:0 6:1 6:1 6:2 6: 6:4 6:4 6:5 7:0 7:1 7:1 7:2 7: 7:4 7:4 7:5 B 4:29 4:59 5:09 5:19 5:7 5:45 5:55 6:05 6:15 6:15 6:25 6:5 6:45 6:45 6:55 7:05 7:15 7:15 7:25 7:5 7:45 7:45 7:55 B 4:2 5:02 5:12 5:22 5:40 5:48 5:58 6:08 6:18 6:18 6:28 6:8 6:48 6:48 6:58 7:08 7:18 7:18 7:28 7:8 7:48 7:48 7:58 B 4: 5:0 5:1 5:2 5:41 5:49 5:59 6:09 6:19 6:19 6:29 6:9 6:49 6:49 6:59 7:09 7:19 7:19 7:29 7:9 7:49 7:49 7:59 B 4:4 5:04 5:14 5:24 5:42 5:50 6:00 6:10 6:20 6:20 6:0 6:40 6:50 6:50 7:00 7:10 7:20 7:20 7:0 7:40 7:50 7:50 8:00 0 4:5 5:05 5:15 5:25 5:4 5:51 6:01 6:11 6:21 6:21 6:1 6:41 6:51 6:51 7:01 7:11 7:21 7:21 7:1 7:41 7:51 7:51 8:01 0 4:6 5:06 5:16 5:26 5:44 5:52 6:02 6:12 6:22 6:22 6:2 6:42 6:52 6:52 7:02 7:12 7:22 7:22 7:2 7:42 7:52 7:52 8:02 0 4:7 5:07 5:17 5:27 5:45 5:5 6:0 6:1 6:2 6:2 6: 6:4 6:5 6:5 7:0 7:1 7:2 7:2 7: 7:4 7:5 7:5 8:0 0 4:9 5:09 5:19 5:29 5:48 5:55 6:06 6:16 6:26 6:25 6:6 6:46 6:56 6:56 7:06 7:16 7:26 7:26 7:6 7:46 7:56 7:56 8:06 0 4:41 5:11 5:21 5:1 5:50 5:57 6:08 6:18 6:28 6:27 6:8 6:48 6:58 6:58 7:08 7:18 7:28 7:28 7:8 7:48 7:58 7:58 8:08 0 4:42 5:12 5:22 5:2 5:51 5:58 6:09 6:19 6:29 6:28 6:9 6:49 6:59 6:59 7:09 7:19 7:29 7:29 7:9 7:49 7:59 7:59 8:09 0 4:4 5:1 5:2 5: 5:52 5:59 6:10 6:20 6:0 6:29 6:40 6:50 7:00 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 8:00 8:00 8:10 0 4:46 5:16 5:26 5:6 5:56 6:02 6:14 6:24 6:4 6:2 6:44 6:54 7:0 7:04 7:14 7:24 7:4 7: 7:44 7:54 8:04 8:0 8:14 0 4:49 5:19 5:29 5:9 5:59 6:05 6:17 6:27 6:7 6:5 6:47 6:57 7:06 7:07 7:17 7:27 7:7 7:6 7:47 7:57 8:07 8:06 8:17 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 5 Stránka 1 / 5 Graf.: T1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/2 Šabl.: RO A4L 7 S

6 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 1/5 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x 7:5 7:45 7:6 7:46 7:8 7:48 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 7:4 7:5 7:54 8:08 8:2 8:24 8:8 8:54 8:54 9:09 9:24 9:24 9:54 9:54 10:24 10:24 10:54 10:54 11:24 11:24 11:54 11:54 12:24 7:45 7:55 7:56 8:10 8:25 8:26 8:40 8:56 8:56 9:11 9:26 9:26 9:56 9:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:26 11:56 11:56 12:26 7:46 7:56 7:57 8:11 8:26 8:27 8:41 8:57 8:57 9:12 9:27 9:27 9:57 9:57 10:27 10:27 10:57 10:57 11:27 11:27 11:57 11:57 12:27 2 7:49 7:59 8:00 8:14 8:29 8:0 8:44 9:00 9:00 9:15 9:0 9:0 10:00 10:00 10:0 10:0 11:00 11:00 11:0 11:0 12:00 12:00 12:0 2 7:51 8:01 8:02 8:16 8:1 8:2 8:46 9:02 9:02 9:17 9:2 9:2 10:02 10:02 10:2 10:2 11:02 11:02 11:2 11:2 12:02 12:02 12:2 2 7:5 8:0 8:04 8:18 8: 8:4 8:48 9:04 9:04 9:19 9:4 9:4 10:04 10:04 10:4 10:4 11:04 11:04 11:4 11:4 12:04 12:04 12:4 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 7:55 8:05 8:05 8:20 8:5 8:5 8:50 9:05 9:05 9:20 9:5 9:5 10:05 10:05 10:5 10:5 11:05 11:05 11:5 11:5 12:05 12:05 12:5 x,cihelna 1 7:56 8:06 8:06 8:21 8:6 8:6 8:51 9:06 9:06 9:21 9:6 9:6 10:06 10:06 10:6 10:6 11:06 11:06 11:6 11:6 12:06 12:06 12:6 1 7:58 8:08 8:08 8:2 8:8 8:8 8:5 9:08 9:08 9:2 9:8 9:8 10:08 10:08 10:8 10:8 11:08 11:08 11:8 11:8 12:08 12:08 12:8 1 7:59 8:09 8:09 8:24 8:9 8:9 8:54 9:09 9:09 9:24 9:9 9:9 10:09 10:09 10:9 10:9 11:09 11:09 11:9 11:9 12:09 12:09 12:9 1 8:01 8:11 8:11 8:26 8:41 8:41 8:56 9:11 9:11 9:26 9:41 9:41 10:11 10:11 10:41 10:41 11:11 11:11 11:41 11:41 12:11 12:11 12:41 B 8:02 8:12 8:12 8:27 8:42 8:42 8:57 9:12 9:12 9:27 9:42 9:42 10:12 10:12 10:42 10:42 11:12 11:12 11:42 11:42 12:12 12:12 12:42 B 8:0 8:1 8:1 8:28 8:4 8:4 8:58 9:1 9:1 9:28 9:4 9:4 10:1 10:1 10:4 10:4 11:1 11:1 11:4 11:4 12:1 12:1 12:4 B 8:05 8:15 8:15 8:0 8:45 8:45 9:00 9:15 9:15 9:0 9:45 9:45 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 12:15 12:15 12:45 B 8:08 8:18 8:18 8: 8:48 8:48 9:0 9:18 9:18 9: 9:48 9:48 10:18 10:18 10:48 10:48 11:18 11:18 11:48 11:48 12:18 12:18 12:48 B 8:09 8:19 8:19 8:4 8:49 8:49 9:04 9:19 9:19 9:4 9:49 9:49 10:19 10:19 10:49 10:49 11:19 11:19 11:49 11:49 12:19 12:19 12:49 B 8:10 8:20 8:20 8:5 8:50 8:50 9:05 9:20 9:20 9:5 9:50 9:50 10:20 10:20 10:50 10:50 11:20 11:20 11:50 11:50 12:20 12:20 12:50 0 8:11 8:21 8:21 8:6 8:51 8:51 9:06 9:21 9:21 9:6 9:51 9:51 10:21 10:21 10:51 10:51 11:21 11:21 11:51 11:51 12:21 12:21 12:51 0 8:12 8:22 8:22 8:7 8:52 8:52 9:07 9:22 9:22 9:7 9:52 9:52 10:22 10:22 10:52 10:52 11:22 11:22 11:52 11:52 12:22 12:22 12:52 0 8:1 8:2 8:2 8:8 8:5 8:5 9:08 9:2 9:2 9:8 9:5 9:5 10:2 10:2 10:5 10:5 11:2 11:2 11:5 11:5 12:2 12:2 12:5 0 8:16 8:26 8:26 8:41 8:56 8:56 9:11 9:26 9:26 9:41 9:56 9:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:26 11:56 11:56 12:26 12:26 12:56 0 8:18 8:28 8:28 8:4 8:58 8:58 9:1 9:28 9:28 9:4 9:58 9:58 10:28 10:28 10:58 10:58 11:28 11:28 11:58 11:58 12:28 12:28 12:58 0 8:19 8:29 8:29 8:44 8:59 8:59 9:14 9:29 9:29 9:44 9:59 9:59 10:29 10:29 10:59 10:59 11:29 11:29 11:59 11:59 12:29 12:29 12:59 0 8:20 8:0 8:0 8:45 9:00 9:00 9:15 9:0 9:0 9:45 10:00 10:00 10:0 10:0 11:00 11:00 11:0 11:0 12:00 12:00 12:0 12:0 1:00 0 8:24 8:4 8: 8:49 9:04 9:0 9:19 9: 9:4 9:49 10:0 10:04 10: 10:4 11:0 11:04 11: 11:4 12:0 12:04 12: 12:4 1:0 0 8:27 8:7 8:6 8:52 9:07 9:06 9:22 9:6 9:7 9:52 10:06 10:07 10:6 10:7 11:06 11:07 11:6 11:7 12:06 12:07 12:6 12:7 1:06 Pokračování seznamu spojů na stránce / 5 Stránka 2 / 5 Graf.: T1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/2 Šabl.: RO A4L 7 S

7 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 2/5 pásmo X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 12:24 12:44 12:54 1:04 1:24 1:24 1:9 1:54 1:54 14:09 14:24 14:24 14:9 14:54 14:54 15:09 15:24 15:24 15:9 15:54 15:54 16:09 16:24 12:26 12:46 12:56 1:06 1:26 1:26 1:41 1:56 1:56 14:11 14:26 14:26 14:41 14:56 14:56 15:11 15:26 15:26 15:41 15:56 15:56 16:11 16:26 12:27 12:47 12:57 1:07 1:27 1:27 1:42 1:57 1:57 14:12 14:27 14:27 14:42 14:57 14:57 15:12 15:27 15:27 15:42 15:57 15:57 16:12 16: :0 12:50 1:00 1:10 1:0 1:0 1:45 14:00 14:00 14:15 14:0 14:0 14:45 15:00 15:00 15:15 15:0 15:0 15:45 16:00 16:00 16:15 16:0 2 12:2 12:52 1:02 1:12 1:2 1:2 1:47 14:02 14:02 14:17 14:2 14:2 14:47 15:02 15:02 15:17 15:2 15:2 15:47 16:02 16:02 16:17 16:2 2 12:4 12:54 1:04 1:14 1:4 1:4 1:49 14:04 14:04 14:19 14:4 14:4 14:49 15:04 15:04 15:19 15:4 15:4 15:49 16:04 16:04 16:19 16:4 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 12:5 12:55 1:05 1:15 1:5 1:5 1:50 14:05 14:05 14:20 14:5 14:5 14:50 15:05 15:05 15:20 15:5 15:5 15:50 16:05 16:05 16:20 16:5 x,cihelna 1 12:6 12:56 1:06 1:16 1:6 1:6 1:51 14:06 14:06 14:21 14:6 14:6 14:51 15:06 15:06 15:21 15:6 15:6 15:51 16:06 16:06 16:21 16:6 1 12:8 12:58 1:08 1:18 1:8 1:8 1:5 14:08 14:08 14:2 14:8 14:8 14:5 15:08 15:08 15:2 15:8 15:8 15:5 16:08 16:08 16:2 16:8 1 12:9 12:59 1:09 1:19 1:9 1:9 1:54 14:09 14:09 14:24 14:9 14:9 14:54 15:09 15:09 15:24 15:9 15:9 15:54 16:09 16:09 16:24 16:9 1 12:41 1:01 1:11 1:21 1:41 1:41 1:56 14:11 14:11 14:26 14:41 14:41 14:56 15:11 15:11 15:26 15:41 15:41 15:56 16:11 16:11 16:26 16:41 B 12:42 1:02 1:12 1:22 1:42 1:42 1:57 14:12 14:12 14:27 14:42 14:42 14:57 15:12 15:12 15:27 15:42 15:42 15:57 16:12 16:12 16:27 16:42 B 12:4 1:0 1:1 1:2 1:4 1:4 1:58 14:1 14:1 14:28 14:4 14:4 14:58 15:1 15:1 15:28 15:4 15:4 15:58 16:1 16:1 16:28 16:4 B 12:45 1:05 1:15 1:25 1:45 1:45 14:00 14:15 14:15 14:0 14:45 14:45 15:00 15:15 15:15 15:0 15:45 15:45 16:00 16:15 16:15 16:0 16:45 B 12:48 1:08 1:18 1:28 1:48 1:48 14:0 14:18 14:18 14: 14:48 14:48 15:0 15:18 15:18 15: 15:48 15:48 16:0 16:18 16:18 16: 16:48 B 12:49 1:09 1:19 1:29 1:49 1:49 14:04 14:19 14:19 14:4 14:49 14:49 15:04 15:19 15:19 15:4 15:49 15:49 16:04 16:19 16:19 16:4 16:49 B 12:50 1:10 1:20 1:0 1:50 1:50 14:05 14:20 14:20 14:5 14:50 14:50 15:05 15:20 15:20 15:5 15:50 15:50 16:05 16:20 16:20 16:5 16: :51 1:11 1:21 1:1 1:51 1:51 14:06 14:21 14:21 14:6 14:51 14:51 15:06 15:21 15:21 15:6 15:51 15:51 16:06 16:21 16:21 16:6 16: :52 1:12 1:22 1:2 1:52 1:52 14:07 14:22 14:22 14:7 14:52 14:52 15:07 15:22 15:22 15:7 15:52 15:52 16:07 16:22 16:22 16:7 16: :5 1:1 1:2 1: 1:5 1:5 14:08 14:2 14:2 14:8 14:5 14:5 15:08 15:2 15:2 15:8 15:5 15:5 16:08 16:2 16:2 16:8 16:5 0 12:56 1:16 1:26 1:6 1:56 1:56 14:11 14:26 14:26 14:41 14:56 14:56 15:11 15:26 15:26 15:41 15:56 15:56 16:11 16:26 16:26 16:41 16: :58 1:18 1:28 1:8 1:58 1:58 14:1 14:28 14:28 14:4 14:58 14:58 15:1 15:28 15:28 15:4 15:58 15:58 16:1 16:28 16:28 16:4 16: :59 1:19 1:29 1:9 1:59 1:59 14:14 14:29 14:29 14:44 14:59 14:59 15:14 15:29 15:29 15:44 15:59 15:59 16:14 16:29 16:29 16:44 16:59 0 1:00 1:20 1:0 1:40 14:00 14:00 14:15 14:0 14:0 14:45 15:00 15:00 15:15 15:0 15:0 15:45 16:00 16:00 16:15 16:0 16:0 16:45 17:00 0 1:04 1:24 1: 1:44 14:0 14:04 14:19 14: 14:4 14:49 15:0 15:04 15:19 15: 15:4 15:49 16:0 16:04 16:19 16: 16:4 16:49 17:0 0 1:07 1:27 1:6 1:47 14:06 14:07 14:22 14:6 14:7 14:52 15:06 15:07 15:22 15:6 15:7 15:52 16:06 16:07 16:22 16:6 16:7 16:52 17:06 Pokračování seznamu spojů na stránce 4 / 5 Stránka / 5 Graf.: T1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/2 Šabl.: RO A4L 7 S

8 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. /5 pásmo X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x A18:06 19:52 18:07 19:5 18:09 19:55 BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 16:24 16:9 16:54 16:54 17:09 17:24 17:24 17:9 17:54 17:54 18:14 18:24 18:4 18:54 18:54 19:14 19:24 19:4 20:00 20:00 20:0 21:00 21:0 16:26 16:41 16:56 16:56 17:11 17:26 17:26 17:41 17:56 17:56 18:16 18:26 18:6 18:56 18:56 19:16 19:26 19:6 20:02 20:02 20:2 21:02 21:2 16:27 16:42 16:57 16:57 17:12 17:27 17:27 17:42 17:57 17:57 18:17 18:27 18:7 18:57 18:57 19:17 19:27 19:7 20:0 20:0 20: 21:0 21: 2 16:0 16:45 17:00 17:00 17:15 17:0 17:0 17:45 18:00 18:00 18:20 18:0 18:40 19:00 19:00 19:20 19:0 19:40 20:05 20:05 20:5 21:05 21:5 2 16:2 16:47 17:02 17:02 17:17 17:2 17:2 17:47 18:02 18:02 18:22 18:2 18:42 19:02 19:02 19:22 19:2 19:42 20:06 20:06 20:6 21:06 21:6 2 16:4 16:49 17:04 17:04 17:19 17:4 17:4 17:49 18:04 18:04 18:24 18:4 18:44 19:04 19:04 19:24 19:4 19:44 20:08 20:08 20:8 21:08 21:8 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 16:5 16:50 17:05 17:05 17:20 17:5 17:5 17:50 18:05 18:05 18:25 18:5 18:45 19:05 19:05 19:25 19:5 19:45 20:09 20:09 20:9 21:09 21:9 x,cihelna 1 16:6 16:51 17:06 17:06 17:21 17:6 17:6 17:51 18:06 18:06 18:26 18:6 18:46 19:06 19:06 19:26 19:6 19:46 20:10 20:10 20:40 21:10 21: :8 16:5 17:08 17:08 17:2 17:8 17:8 17:5 18:08 18:08 18:28 18:8 18:48 19:08 19:08 19:28 19:8 19:48 20:11 20:11 20:41 21:11 21: :9 16:54 17:09 17:09 17:24 17:9 17:9 17:54 18:09 18:09 18:29 18:9 18:49 19:09 19:09 19:29 19:9 19:49 20:12 20:12 20:42 21:12 21: :41 16:56 17:11 17:11 17:26 17:41 17:41 17:56 18:11 18:11 18:1 18:41 18:51 19:11 19:11 19:1 19:41 19:51 20:14 20:14 20:44 21:14 21:44 B 16:42 16:57 17:12 17:12 17:27 17:42 17:42 17:57 18:12 18:12 18:2 18:42 18:52 19:12 19:12 19:2 19:42 19:52 20:15 20:15 20:45 21:15 21:45 B 16:4 16:58 17:1 17:1 17:28 17:4 17:4 17:58 18:1 18:1 18: 18:4 18:5 19:1 19:1 19: 19:4 19:5 20:16 20:16 20:46 21:16 21:46 B 16:45 17:00 17:15 17:15 17:0 17:45 17:45 18:00 18:15 18:15 18:5 18:45 18:55 19:15 19:15 19:5 19:45 19:55 20:18 20:18 20:48 21:18 21:48 B 16:48 17:0 17:18 17:18 17: 17:48 17:48 18:0 18:18 18:18 18:8 18:48 18:58 19:18 19:18 19:8 19:48 19:58 20:21 20:21 20:51 21:21 21:51 B 16:49 17:04 17:19 17:19 17:4 17:49 17:49 18:04 18:19 18:19 18:9 18:49 18:59 19:19 19:19 19:9 19:49 19:59 20:22 20:22 20:52 21:22 21:52 B 16:50 17:05 17:20 17:20 17:5 17:50 17:50 18:05 18:20 18:20 18:40 18:50 19:00 19:20 19:20 19:40 19:50 20:00 20:2 20:2 20:5 21:2 21:5 0 16:51 17:06 17:21 17:21 17:6 17:51 17:51 18:06 18:21 18:21 18:41 18:51 19:01 19:21 19:21 19:41 19:51 20:01 20:24 20:24 20:54 21:24 21: :52 17:07 17:22 17:22 17:7 17:52 17:52 18:07 18:22 18:22 18:42 18:52 19:02 19:22 19:22 19:42 19:52 20:02 20:25 20:25 20:55 21:25 21: :5 17:08 17:2 17:2 17:8 17:5 17:5 18:08 18:2 18:2 18:4 18:5 19:0 19:2 19:2 19:4 19:5 20:0 20:26 20:26 20:56 21:26 21: :56 17:11 17:26 17:26 17:41 17:56 17:56 18:11 18:26 18:26 18:46 18:56 19:06 19:26 19:26 19:46 19:56 20:05 20:28 20:28 20:58 21:28 21: :58 17:1 17:28 17:28 17:4 17:58 17:58 18:1 18:28 18:28 18:48 18:58 19:08 19:28 19:28 19:48 19:58 20:07 20:0 20:0 21:00 21:0 22: :59 17:14 17:29 17:29 17:44 17:59 17:59 18:14 18:29 18:29 18:49 18:59 19:09 19:29 19:29 19:49 19:59 20:08 20:1 20:1 21:01 21:1 22: :00 17:15 17:0 17:0 17:45 18:00 18:00 18:15 18:0 18:0 18:50 19:00 19:10 19:0 19:0 19:50 20:00 20:09 20:2 20:2 21:02 21:2 22: :04 17:19 17: 17:4 17:49 18:0 18:04 18:19 18: 18:4 18:54 19:0 19:14 19: 19:4 19:54 20:0 20:12 20:5 20:5 21:05 21:5 22: :07 17:22 17:6 17:7 17:52 18:06 18:07 18:22 18:6 18:7 18:57 19:06 19:17 19:6 19:7 19:57 20:06 20:15 20:8 20:8 21:08 21:8 22:08 Pokračování seznamu spojů na stránce 5 / 5 Stránka 4 / 5 Graf.: T1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/2 Šabl.: RO A4L 7 S

9 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 4/5 pásmo BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,ŽEL.ST. x BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,AUT.ST. 22:00 22:0 2:00 2:0 22:02 22:2 2:02 2:2 22:0 22: 2:0 2: 2 22:05 22:5 2:05 2:5 2 22:06 22:6 2:06 2:6 2 22:08 22:8 2:08 2:8 Brandýs n.l.-st.bol.,zahradní Město 2 22:09 22:9 2:09 2:9 x,cihelna 1 22:10 22:40 2:10 2: :11 22:41 2:11 2: :12 22:42 2:12 2: :14 22:44 2:14 2:44 B 22:15 22:45 2:15 2:45 B 22:16 22:46 2:16 2:46 B 22:18 22:48 2:18 2:48 B 22:21 22:51 2:21 2:51 B 22:22 22:52 2:22 2:52 B 22:2 22:5 2:2 2:5 0 22:24 22:54 2:24 2: :25 22:55 2:25 2: :26 22:56 2:26 2: :28 22:58 2:28 2: :0 2:00 2:0 0: :1 2:01 2:1 0:01 A x 0 22:2 2:02 2:2 0: :5 2:05 2:5 0: :8 2:08 2:8 0:08 Informace o provozu na tel.: ; na internetu: x na znamení X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. spoj 160 vyčká v zastávce Brandýs n.l.-st.boleslav, Žel.st. příjezdu vlaku (vlaků) max. 5 min zastávka s možností přestupu na železniční dopravu Platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Stránka 5 / 5 Graf.: T1155,T1154 Chron.: 12 Zast.: 179/2 Šabl.: RO A4L 7 S

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:50 7:00 7:05 7:20 7:0 7:5 7:50 8:00 8:05 8:20 8:0 8:40 9:00

Více

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská #

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská # tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X PID H Hci H H Hci H H Hci H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0

Více

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost:

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost: 100 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15

Více

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ #

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ # tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

Více

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X H H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30

Více

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ #

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ # 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H 0 5:12 5:0 5:42 6:10 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 0 5:15 5: 5:45 6:1 6: 6:4 6:5 7:0 7:1 7:2 7: 7: 7:4 7:5 0 5:19

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X X X X X X 6+ X X X X 6+ X PID H H H H H B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50 8:05 8:10 8:0 B 5:18 5: 5:48 6:08 6:28 6:4 7:08 7:1 7:2 7:8

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo 6+ X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H B 5:05 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 Graf.: T635 Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:25 6:45 7:00 7:15 7:25 7:35 7:45 Zast.: 675/5 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:03 6:18 6:28

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 100 Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H 0 :00 :30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30

Více

Praha,Bulovka - Obříství Platnost:

Praha,Bulovka - Obříství Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X 6+ X 6 eg eh eg eh eg eg 0 5:28 5:33 6:08 6:18 6:18 6:38 6:58 7:03 7:03 7:33 7:38

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: V1704 pásmo X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X Graf.: V1705 příj. odj. 3 5:06 6:05

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 27032 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 32 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 32 02 20 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X H H H H fc fc 3 3:7 :17 : 6:17 6:21 6:3

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X (TPZ) H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X eg eh eg eh 5:28 5:33 6:8 6:18 6:18 6:38 6:58 7:3 7:3 5:31 5:36 6:11 6:21 6:21 6:41 7:1 7:6 7:6 5:32 5:37 6:12 6:22 6:22

Více

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X PID H H H H B 5:07 5:30

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () změna trasy / diversion ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 312 825 163 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X 6+ X X X 6+ X

Více

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X X PID H H H H H H B 5:07

Více

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: BULOVKA tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X 6 X X 6+ X 6 H H H Heg Heh eg eh H H eg H H eg 0 5:28

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X X 6+ X Graf.: T635 H H H Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H H BULOVKA 0 5:28 5:33 6:13 6:18 6:18 6:38

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X 6+ X H gb fb H be hj H B 5:15 6:15 6:45 6:45 7:15 7:15 8:15 8:45 9:15 B 5:19 6:19 6:49 6:49 7:19 7:20 8:20 8:50 9:19 B 5:21 6:21 6:51 6:51

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo (TPZ) 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X (TPZ) B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 B 5:10

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 100 Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X 6 6 X X X 6 eg ea eg H Heg 0 6:20 7:00 7:10 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 14:30 0 6:22 7:02 7:12 8:17

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X X H H H fa H H H H H H H

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 X X 6+ X X X 6+ X X X X 6+ X X X 6 X + X 6 BULOVKA 0 6:16 7:26 8:16 8:36 Chron.: 22 0 4:50 5:15 5:30 5:45 6:15 6:25 6:30 6:35 6:50 7:05 7:20 7:30

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X H H H fa H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:20 6:35 6:45 7:00 7:05

Více

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost:

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ X PID H A H H A H H HA H H HA H H A HA H DEJVICKÁ # 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6: 7:11 7:5

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X fc :57 5:18

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X X X X X X X X X 6+ X X X H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:18 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X X 6 X + H eb Hea H Heb Hea Heb ea H eb Hea

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X H H H fc H H H

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X X X H H H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:25 6:40 7:00 7:05 7:10 7:25 7:40 8:05 0 5:16 5:26 5:36 5:56 6:06 6:11 6:26 6:41 7:01 7:06

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:00 12:30 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 257 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X H H H H H H H H H H H H 3 5:06 6:05 7:14 9:55 9:55,Rozc.0.5 3 5:09 K 7:17 K

Více

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 370 do 13.12.2014 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: P700 X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: T635 pásmo B H H A Chron.: 9 B 5:07

Více

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X X X 6 + X X6 + 6 X 6 eg eg Heh H Heg eh eg H Heg 0 5:30 5:45 6:00 6:30 6:30 6:30 7:00 8:00 8:00 9:00 10:00 10:00 0 5:32 5:47 6:02 6:32 6:32 6:32

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X+ 6 X X 6 X 6 6 X X X Heh eg eg ea eg 0 6:20 7:00 7:20 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 0 6:22 7:02 7:22 8:17 8:47 9:32 10:32 11:32 12:32 13:52 14:22

Více

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost:

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: 00 Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: změna trasy / diversion Pod Hájem 97,2670 Králův Dvůr, tel. +42025738436 pásmo 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ B 4:45 5:7 5:7 6:7 A 6:47 A 8:7 A 9:7 A 9:47 A:7

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: 100 Praha, - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T888 pásmo X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X Graf.: T886 PID H A A H A H A ga fa Hga Hfa A fa Chron.:

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava ZJid PRAVDA ## \\URA2017051496 1 MilovicLysá n 0 1 4 432 432 15 1573 1 29 29 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 270432 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín,

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 0 :03 :33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03 8:33

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T1676 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ Graf.: T1677 pásmo H H H H H H H H H H H Chron.: 9 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00

Více

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost:

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní X X X X X X X X X 6+ X X X X X X X 6+ X pásmo B B B B B 0 5:00 5:30 5:5 6:00 6:00 6:15 6:25 6:0 6:50 7:00 7:00 0 5:0 5:3 5:9 6:06 6:06 6:21 6:31

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x Kralupy n.vlt.,třebízského-věžáky Kralupy n.vlt.,třebízského-škola pásmo (TPZ) příj. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704

Více

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost:

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost: 100 Praha,Opatov -,Todice Platnost: změna trasy / diversion Sokolovská 17/4,190 Praha 9, tel. 96 134 511 do 31.8.016 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 Tarifní X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+

Více

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6+ X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X KLADNO,AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 3 4:43 5:13 5:43 6:12 6:13 6:43 7:13 7:43 8:12 8:43 9:43 10:12 10:43 11:43 Kladno,Nám.Svobody

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704 X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X Graf.: T1705 H H H H H H H H H H H H H Chron.: 3 3 5:00 6:05 7:15 9:45 9:45 11:05 Zast.: 4213/1,Rozc.0.5 3 5:03 6:08 7:18

Více

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o.

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o. tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 pásmo X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X PID H eg Heg eh fd Heg eg Heh SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30 6:45 7:30

Více

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1 pásmo Graf.: T1351 PID Chron.: 20 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6:17 6:32 7:11 7:35 7:47 8:35 8:47 9:35 9:47 Zast.: 321/9 0 4:50 5:20 5:50 6:03 6:20

Více

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 100 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 pásmo X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X PID A A H A HA HAga A HAfa ga fa A 5:1 5:4 6:1 6:5 7:45 8:37 9:37 12:55 12:55 13:45 5:11 5:41 6:11 6:51

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T789 6+ X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X X 6+ B 5:40 5:45 6:15 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30 11:10 12:00 12:10 13:10 13:30

Více

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost:

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X X 6 6+ X H eg Heg eh fd Heg eg Heh eg SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ #xõ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost:

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X H H H H H H H H 3 :15 :5 5:05 5:25 5:5 6:05 6:25 6:5 7:15 7:5 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 12:5

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + (TPZ) eh H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X + X X X X + X X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 0 :03 :33 :03 :03 :33 7:03 7:33 8:03 8:03 8:33 9:03 9:33

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471 U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st., tel. 26 911 95, 15 671 659 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X H H H H H H 6:07 :08 :6 5:0 6:10 9:20 :09 :7 5:1 6:11 9:21 :10 :8 5:2

Více

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost:

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV () 100 Praha,udějovická - Pyšely,nám. Platnost: Dopravce: RRIV CITY s.r.o. UDĚJOVICKÁ # změna trasy / diversion U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +2023125238 tarifní 1

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X X X X X X X X X PID H H H H H H H H MĚLNÍK,MLZICE,LIZ 6:07 1:2 15:2 :08 :36 5:0 6:10 9:20 1:15

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + ea H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X pásmo AB B B B B B B AB B AB B B B B B B B B fa 0 5:5 5:45 5:45 6:5 6:45 6:45 7:8 7:48 7:48 8:8 8:48 9:8 9:48

Více

Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

Praha,Opatov - Louňovice Platnost: tarifní 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 33 35 37 39 pásmo X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X X PID H H fa fa B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 0:00 0:00 :00 :00 :00 :00 3:00 3:0 4:00 B

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany ,Kobylisy - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B H HB B H H H H B H H Chron.: 11 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10

Více

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice U Stavoservisu 692/b,08 00 Praha 0, tel. +42022528 5 7 9 5 7 9 2 2 25 27 29 5 7 9 4 4 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X X 6 + X X 6+ X X H H H H H H H Hea Heb H H 0 5:07 5:7 5:7 6:07 6:27 6:7 6:5 7:7

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 25071 Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Platnost: 71 Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. U Přístavu 811/8,250 01 randýs nad labem -Stará.oleslav, tel. 315

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. změna trasy / diversion U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st.oleslav, tel. 326

Více

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám.

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám. 100 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X 6+ X H H gjfd H H H H 0 5:15 5:30 5:49 6:08 6:23 6:38 6:45 6:50 6:59 7:16 7:28 8:15 8:20 9:45 10:20 11:15 11:50 Letňany

Více

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015 Sídliště Řepy - Spojovací Platí od.. do.. VÝLUKOVÝ Pražská integrovaná doprava Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská /, Praha, tel. ( ), www.dp-praha.cz, dispecink@dp-praha.cz

Více

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do 457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od 18.9.2017 do 9.12.2017 VÝLUKOVÝ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 od Kralupy n.vlt.,zeměchy......... 5:06...... 6:05......

Více

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ ČESKOMORAVSKÁ 0 5:37 5:52 6:07 6:13 6:35 6:50 7:27 7:40 8:02 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:32 12:45 13:10 Vysočanská 0 5:39 5:54 6:09

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,ořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 16 ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 12 825 16 PID H H H A H A H A H A 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: pásmo H H H B H BA H BA H BA H BA B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:47 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05 8:0 9:00 9:0 10:00 10:0 11:00 11:0 12:00 B 5:18 5: 5:48

Více

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická PRACOVNÍ DEN (X) Sídliště Čakovice - Poliklinika - Jesenická Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 4:18 4:38 4:58 5:13 5:28 5:43 5:51 5:58 6:05 6:12 6:19 6:27 6:34 6:41 6:49 6:56 7:03 7:10 7:18 7:25

Více

< < <

< < < - zastávka je jen na znamení nebo požádání - zastávka je bezbariérově přístupná - spoj s bezbariérově přístupným vozidlem - přestup na vlak - jede v pracovních dnech - jede v neděli a ve státem uznané

Více

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede S PRAA-LIEŇ Praha-olešovice # Praha-ubeneč Praha-Sedlec ROZTOKY U PRAY - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vlak. Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : www.ropid.cz 5 Platí od:.. Území

Více

Podbaba - Starý Hloubětín

Podbaba - Starý Hloubětín PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Podbaba - Starý Hloubětín 4:47 5:07 5:20 5:32 5:47 6:02 6:15 6:24 6:31 6:39 6:4 6:56 7:04 7:12 7:20 7:2 7:36 7:44 7:52 :00 :0 :16 :24 :32 :40 :4 :57 9:07 4:4 5:0 5:21 5:33

Více

169 orientační doba jízdy (min)

169 orientační doba jízdy (min) Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: www.ropid.cz PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA () Sídliště Kobylisy Mirovická x Počeradská

Více

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) NEDĚLE (+) 161 Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 5:45 6:07 6:22 6:30 6:37 6:52 7:00 7:10 7:30 7:35 7:50 8:05 8:20 9:00 9:20 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 12:15 12:45

Více

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 5 Praha,Dejvická - Okoř Městská doprava Praha 5 Dopravce: ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,7 8 Kladno, tel. 85 6 Tarifní pásmo (TPZ) 5 7 9 5 7 9 5 7 9 Graf.: P44 X

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den - točna Nádraží Strakonická - Möbelix Průběžná U Trojice Nádraží - točna od.. 1 3 5 6 8 4 5 Pracovní den Sobota Prázdniny Neděle, svátky 4 31 43e 55 e 9n 39e 48 56e 4 36e 48e 56 e z 9e 43e 58e z 8 43e

Více

PRACOVNÍ DEN (X), SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRACOVNÍ DEN (X), SOBOTA (6) a NEDĚLE (+) Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. S RAA LAVNÍ NÁDRAŽÍ # raha-olešovice # raha-ubeneč raha-sedlec Roztoky u rahy Libčice nad Vltavou Dolany RALUY NAD VLTAVOU INFORMATIVNÍ VLAOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD Jednotlivé jízdenky ID platí pouze v úseku raha

Více

SOBOTA (6) NEDĚLE (+) P 44 44 H H 49 44 P. V pracovní dny jede jen v úseku Praha - Hostivice

SOBOTA (6) NEDĚLE (+) P 44 44 H H 49 44 P. V pracovní dny jede jen v úseku Praha - Hostivice S RAA LAVNÍ NÁDRAŽÍ # raha-smíchov severní nást. # raha-žvahov raha-jinonice raha-cibulka raha-stodůlky raha-zličín ostivice ostivice-litovice RUDNÁ U RAY - jede jen do stanice ostivice - jede jen do stanice

Více

191 orientační doba jízdy (min)

191 orientační doba jízdy (min) Petřiny # 5 6 5 C C 6 6 Klamovka 6 Libocká 6 6 6 C 6 6 6 C C 5 Pod Lipkami 9 Divoká Šárka 8 6 6 6 8 C C 9 6 6 9 8 ybšmanka Sídliště Na Dědině C C 6 5 CIOLKOVSKÉO C C Diskařská 6 Dlouhá míle 6 Televizní

Více

Strančice - Velké Popovice - Kamenice

Strančice - Velké Popovice - Kamenice 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 X X X 6+ X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X pásmo 1,2 5:30 5:56 6:00 6:30 6:58 7:30 7:56 8:30 9:26 9:56 10:26 11:26,U Dálnice 2 5:33 5:59 6:03 6:33 7:01

Více

Pracovní den. 03 31 51 15 37 01 25 54 23 50 17 50 17 43 21 06 11 h 53 h 23 h

Pracovní den. 03 31 51 15 37 01 25 54 23 50 17 50 17 43 21 06 11 h 53 h 23 h - vlečka Nádraží od.. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 27 30 31 32 33 33 28 51 37 51 35 50 33h 00 30 00 30 00 30 00 30 57 32 36 52 24 40 56 28 45 25 45h 40 43 h 53h h Pracovní den Sobota Pracovní Pracovní den den

Více

Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Sídl. Sídl. Sídl. Divoká Šárka - Černokostelecká 6:44 7:00 7:08 7:24 7:40 7:48 7:6 8:04 8:12 8:20 8:28 8:36 8:44 8:2 6:4 7:01 7:09 7:2 7:41 7:49 7:7 8:0 8:13 8:21 8:29

Více

1.7. - 31.8.; 26. - 27.10.; - 23.12.; 27.12. - 31.12.; 4.2.; 7.3. - 11.3.; 21.4-22.4.; 12.12.2010 1.7. - 31.8.; 26. - 27.10.

1.7. - 31.8.; 26. - 27.10.; - 23.12.; 27.12. - 31.12.; 4.2.; 7.3. - 11.3.; 21.4-22.4.; 12.12.2010 1.7. - 31.8.; 26. - 27.10. Vltava Otavská Výstaviště U Soudu Senovážné nám. - DK Nádraží od.. 0 1 2 5 7 24 25 26 27 28 29 55 46 01 29 44 59 29 47 25h 50 50 50 50 39 59 39 59 32 48 36 52 32 52 37 02 27 57 h 43 Pracovní den Sobota

Více

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN (X) P 7 Praha-Vysočany # 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely 20 PRAHA-ČAKOVICE PRAHA MASARYKOVO NÁDR.

S34. Tarifní pásmo PRACOVNÍ DEN (X) P 7 Praha-Vysočany # 14 Praha-Satalice 17 Praha-Kbely 20 PRAHA-ČAKOVICE PRAHA MASARYKOVO NÁDR. S4 RAHA MASARYKOVO NÁDR. # raha-vysočany # 4 raha-satalice raha-kbely RAHA-ČAKOVICE Jednotlivé i předplatní jízdenky ID platí v celém úseku raha Masarykovo nádr. - raha-čakovice. RAŽSKÁ INTEGROVANÁ DORAVA

Více