Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:"

Transkript

1 tarifní pásmo 6+ X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H B 5:05 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50 8:05 8:10 8:0 9:00 9:10 9:0 10:00 10:10 10:0 11:00 11:10 B 5:08 5:18 5: 5:48 6:08 6:28 6:4 7:08 7:1 7:2 7:8 7:5 8:08 8:1 8: 9:0 9:1 9: 10:0 10:1 10: 11:0 11:1 B 5:10 5:20 5:5 5:50 6:10 6:0 6:45 7:10 7:15 7:25 7:40 7:55 8:10 8:15 8:5 9:05 9:15 9:5 10:05 10:15 10:5 11:05 11:15 1 5:14 5:24 5:9 5:54 6:14 6:4 6:49 7:14 7:19 7:29 7:44 7:59 8:14 8:19 8:9 9:09 9:19 9:9 10:09 10:19 10:9 11:09 11:19,V Lipkách 1 5:15 5:25 5:40 5:55 6:15 6:5 6:50 7:15 7:20 7:0 7:45 8:00 8:15 8:20 8:40 9:10 9:20 9:40 10:10 10:20 10:40 11:10 11:20 1 5:18 5:28 5:4 5:58 6:18 6:8 6:5 7:18 7:2 7: 7:48 8:0 8:18 8:2 8:4 9:1 9:2 9:4 10:1 10:2 10:4 11:1 11:2 1 5:19 5:29 5:44 5:59 6:19 6:9 6:54 7:19 7:24 7:4 7:49 8:04 8:19 8:24 8:44 9:14 9:24 9:44 10:14 10:24 10:44 11:14 11:24 1 5:21 5:1 5:46 6:01 6:21 6:41 6:56 7:21 7:26 7:6 7:51 8:06 8:21 8:26 8:46 9:16 9:26 9:46 10:16 10:26 10:46 11:16 11:26 Velké Přílepy příj. 1 5:22 5:2 5:47 6:02 6:22 6:42 6:57 7:22 7:28 7:7 7:52 B 8:08 8:2 8:28 8:48 B 9:18 9:28 9:48 B10:18 10:28 10:48 B11:18 11:28 odj. 5:22 5:2 5:47 6:02 6:22 6:42 6:57 7:22 7:28 7:7 7:52 8:08 8:2 8:28 8:48 A 9:18 9:28 9:48 A10:18 10:28 10:48 A11:18 11:28 2 5:25 5:5 5:50 6:05 6:25 6:45 7:00 7:25 7:1 7:40 7:55 8:11 8:26 8:1 8:51 9:21 9:1 9:51 10:21 10:1 10:51 11:21 11:1,Habrová 2 5:0 5:40 5:55 6:10 6:0 6:50 7:05 7:0 7:6 7:45 8:00 8:16 8:1 8:6 8:56 9:26 9:6 9:56 10:26 10:6 10:56 11:26 11:6 2 5:1 5:41 K 6:11 K K 7:06 K 7:7 K 8:01 8:17 8:2 8:7 8:57 9:27 9:7 9:57 10:27 10:7 10:57 11:27 11:7 2 5: 5:4 K 6:1 K K 7:09 K 7:9 K 8:0 8:19 8:4 8:9 8:59 9:29 9:9 9:59 10:29 10:9 10:59 11:29 11:9 2 5:9 5:49 5:58 6:19 6: 6:5 7:15 7: 7:45 7:48 8:40 8:45 9:05 9:5 9:45 10:5 10:45 11:5 11:45 6:25 7:21 8:46 6:26 7:22 8:47 6:28 7:24 8:49 6:29 7:25 8:50 6:0 7:26 8:51 6:1 7:27 8:52 6:2 7:28 8:5 6: 7:29 8:54 6:4 7:0 8:55 6:6 7:4 8:57 6:7 7:5 8:58 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 4 Stránka 1 / 4 Graf.: V1400,V1401 Chron.: 96 Zast.: 157/5 Šabl.: ROPID A4L 7 S

2 tarifní Pokračování ze str. 1/4 pásmo X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X X 6+ X X PID H H H H H H H H H H H H B 11:0 12:00 12:10 12:0 1:00 1:10 1:0 14:00 14:10 14:1 14:25 14:42 14:54 15:06 15:10 15:18 15:0 15:42 15:54 16:06 16:10 16:18 16:0 B 11: 12:0 12:1 12: 1:0 1:1 1: 14:0 14:1 14:16 14:28 14:45 14:57 15:09 15:1 15:21 15: 15:45 15:57 16:09 16:1 16:21 16: B 11:5 12:05 12:15 12:5 1:05 1:15 1:5 14:05 14:15 14:18 14:0 14:47 14:59 15:11 15:15 15:2 15:5 15:47 15:59 16:11 16:15 16:2 16:5 1 11:9 12:09 12:19 12:9 1:09 1:19 1:9 14:09 14:19 14:22 14:4 14:51 15:0 15:15 15:19 15:27 15:9 15:51 16:0 16:15 16:19 16:27 16:9,V Lipkách 1 11:40 12:10 12:20 12:40 1:10 1:20 1:40 14:10 14:20 14:2 14:5 14:52 15:04 15:16 15:20 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:20 16:28 16: :4 12:1 12:2 12:4 1:1 1:2 1:4 14:1 14:2 14:26 14:8 14:55 15:07 15:19 15:2 15:1 15:4 15:55 16:07 16:19 16:2 16:1 16:4 1 11:44 12:14 12:24 12:44 1:14 1:24 1:44 14:14 14:24 14:27 14:9 14:56 15:08 15:20 15:24 15:2 15:44 15:56 16:08 16:20 16:24 16:2 16: :46 12:16 12:26 12:46 1:16 1:26 1:46 14:16 14:26 14:29 14:41 14:58 15:10 15:22 15:26 15:4 15:46 15:58 16:10 16:22 16:26 16:4 16:46 Velké Přílepy příj. 1 11:48 B12:18 12:28 12:48 B1:18 1:28 1:48 14:18 14:28 B14:1 14:4 B15:00 15:12 15:24 15:28 15:6 15:48 B16:00 16:12 16:24 16:28 16:6 16:48 odj. 11:48 A12:18 12:28 12:48 A1:18 1:28 1:48 14:18 14:28 14:4 15:00 15:12 15:24 15:28 15:6 15:48 16:00 16:12 16:24 16:28 16:6 16: :51 12:21 12:1 12:51 1:21 1:1 1:51 14:21 14:1 14:46 15:0 15:15 15:27 15:1 15:9 15:51 16:0 16:15 16:27 16:1 16:9 16:51,Habrová 2 11:56 12:26 12:6 12:56 1:26 1:6 1:56 14:26 14:6 14:51 15:08 15:20 15:2 15:6 15:44 15:56 16:08 16:20 16:2 16:6 16:44 16: :57 12:27 12:7 12:57 1:27 1:7 1:57 14:27 14:7 14:52 15:09 15:21 15: 15:7 15:45 15:57 16:09 16:21 16: 16:7 16:45 16: :59 12:29 12:9 12:59 1:29 1:9 1:59 14:29 14:9 14:54 15:11 15:2 15:5 15:9 15:47 15:59 16:11 16:2 16:5 16:9 16:47 16: :5 12:45 1:05 1:5 1:45 14:05 14:45 15:00 15:18 15:0 15:42 15:45 15:54 16:05 16:18 16:0 16:42 16:45 16:54 17:05 1:11 14:11 15:06 16:11 17:11 1:12 14:12 15:07 16:12 17:12 1:14 14:14 15:09 16:14 17:14 1:15 14:15 15:10 16:15 17:15 1:16 14:16 15:11 16:16 17:16 1:17 14:17 15:12 16:17 17:17 1:18 14:18 15:1 16:18 17:18 1:19 14:19 15:14 16:19 17:19 1:20 14:20 15:15 16:20 17:20 1:22 14:22 15:17 16:22 17:22 1:2 14:2 15:18 16:2 17:2 Pokračování seznamu spojů na stránce / 4 Stránka 2 / 4 Graf.: V1400,V1401 Chron.: 96 Zast.: 157/5 Šabl.: ROPID A4L 7 S

3 tarifní Pokračování ze str. 2/4 pásmo X X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X PID H H H H H H H H H H H B 16:42 16:54 17:06 17:10 17:18 17:0 17:42 17:54 18:06 18:10 18:18 18:0 18:45 19:00 19:10 19:15 19:5 19:55 20:10 20:15 20:45 21:10 21:15 B 16:45 16:57 17:09 17:1 17:21 17: 17:45 17:57 18:09 18:1 18:21 18: 18:48 19:0 19:1 19:18 19:8 19:58 20:1 20:18 20:48 21:1 21:18 B 16:47 16:59 17:11 17:15 17:2 17:5 17:47 17:59 18:11 18:15 18:2 18:5 18:50 19:05 19:15 19:20 19:40 20:00 20:15 20:20 20:50 21:15 21: :51 17:0 17:15 17:19 17:27 17:9 17:51 18:0 18:15 18:19 18:27 18:9 18:54 19:09 19:19 19:24 19:44 20:04 20:19 20:24 20:54 21:19 21:24,V Lipkách 1 16:52 17:04 17:16 17:20 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:20 18:28 18:40 18:55 19:10 19:20 19:25 19:45 20:05 20:20 20:25 20:55 21:20 21: :55 17:07 17:19 17:2 17:1 17:4 17:55 18:07 18:19 18:2 18:1 18:4 18:58 19:1 19:2 19:28 19:48 20:08 20:2 20:28 20:58 21:2 21: :56 17:08 17:20 17:24 17:2 17:44 17:56 18:08 18:20 18:24 18:2 18:44 18:59 19:14 19:24 19:29 19:49 20:09 20:24 20:29 20:59 21:24 21: :58 17:10 17:22 17:26 17:4 17:46 17:58 18:10 18:22 18:26 18:4 18:46 19:01 19:16 19:26 19:1 19:51 20:11 20:26 20:1 21:01 21:26 21:1 Velké Přílepy příj. 1 B17:00 17:12 B17:24 17:28 17:6 17:48 B18:00 18:12 18:24 18:28 18:6 18:48 B19:0 19:18 19:28 19: B19:5 20:1 20:28 20: B21:0 21:28 21: odj. 17:00 17:12 17:24 17:28 17:6 17:48 18:00 18:12 18:24 18:28 18:6 18:48 19:0 19:18 19:28 19: 19:5 20:1 20:28 20: A21:0 21:28 21: 2 17:0 17:15 17:27 17:1 17:9 17:51 18:0 18:15 18:27 18:1 18:9 18:51 19:06 19:21 19:1 19:6 19:56 20:16 20:1 20:6 21:06 21:1 21:6,Habrová 2 17:08 17:20 17:2 17:6 17:44 17:56 18:08 18:20 18:2 18:6 18:44 18:56 19:11 19:26 19:6 19:41 20:01 20:21 20:6 20:41 21:11 21:6 21: :09 17:21 17: 17:7 17:45 17:57 18:09 18:21 18: 18:7 18:45 18:57 19:12 19:27 19:7 19:42 20:02 20:22 20:7 20:42 21:12 21:7 21: :11 17:2 17:5 17:9 17:47 17:59 18:11 18:2 18:5 18:9 18:47 18:59 19:14 19:29 19:9 19:44 20:04 20:24 20:9 20:44 21:14 21:9 21: :18 17:0 17:42 17:45 17:54 18:05 18:18 18:41 18:45 18:5 19:05 19:20 19:5 19:45 19:50 20:0 20:45 20:50 21:20 21:45 21:50 18:11 18:12 18:14 18:15 18:16 18:17 18:18 18:19 18:20 18:22 18:2 Pokračování seznamu spojů na stránce 4 / 4 Stránka / 4 Graf.: V1400,V1401 Chron.: 96 Zast.: 157/5 Šabl.: ROPID A4L 7 S

4 tarifní Pokračování ze str. /4 pásmo X PID H H B 21:45 22:25 2:45 B 21:48 22:28 2:48 B 21:50 22:0 2: :54 22:4 2:54,V Lipkách 1 21:55 22:5 2: :58 22:8 2: :59 22:9 2: :01 22:41 0:01 Velké Přílepy příj. 1 B22:0 22:4 0:02 odj. A22:0 22:4 0: :06 22:46 0:05,Habrová x X 6 + H A B x õ 2 22:11 22:51 0: :12 22:52 0: :14 22:54 0:1 2 22:20 2:00 0:19 Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: na znamení jede v pracovních dnech jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. spoj 1, 7, 4, 49, 55, 1 a 19 vyčká v zastávce "Velké Přílepy" příjezdu spoje linky PID 50 od Prahy (nejdéle 5 min.) na spoj 2, 1, 7, 4, 49, 55, 65, 69, 81, 9, 97, 105, 117, 125, 1 a 19 navazuje v zastávce "'Velké Přílepy" spoj linky PID 50 směr Okoř zastávka s možností přestupu na železniční dopravu možnost přestupu na vlaky linky S Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Stránka 4 / 4 Graf.: V1400,V1401 Chron.: 96 Zast.: 157/5 Šabl.: ROPID A4L 7 S

5 Opačný směr tarifní pásmo X 6+ X X X X X X X X X X X X X X X 6+ X X X X PID H H H H H H 6:57 6:58 7:00 7:01 7:02 7:0 7:04 7:05 7:06 7:08 7:09 2 4:07 4:07 4:7 4:57 5:16 5:1 5:46 5:56 6:06 6:16 6:26 6:41 6:56 7:11 7:16 7:41 8:01 2 4:12 4:12 4:42 5:02 5:21 5:6 5:51 6:01 6:11 6:21 6:1 6:8 6:46 6:5 7:01 7:11 7:16 7:21 7: 7:46 8:06 2 4:14 4:14 4:44 5:04 5:2 5:8 5:5 6:04 6:14 6:24 6:4 6:41 6:49 6:56 7:04 7:14 7:19 7:24 7:6 7:49 8:09 2 4:19 4:19 4:49 5:09 5:28 5:4 5:58 6:09 6:19 6:29 6:9 6:46 6:54 7:01 7:09 7:19 7:24 7:29 7:41 7:54 8:14 VELKÉ PŘÍLEPY příj. 1 4:22 4:22 B 4:52 5:12 5:2 5:47 6:02 6:1 B 6:2 6: B 6:4 6:50 6:58 B 7:05 7:1 7:2 7:28 B 7: 7:45 B 7:58 8:18 odj. 4:22 4:22 4:52 5:12 5:2 5:41 5:47 6:02 6:1 6:2 6: 6:4 6:50 6:55 6:58 7:05 7:1 7:2 7:28 A 7: 7:45 7:58 8:18 1 4:2 4:2 4:5 5:1 5:4 5:4 5:49 6:04 6:15 6:25 6:5 6:45 6:52 6:57 7:00 7:07 7:15 7:25 7:0 7:5 7:47 8:00 8:20 1 4:25 4:25 4:55 5:15 5:6 5:45 5:51 6:06 6:17 6:27 6:7 6:47 6:54 6:59 7:02 7:09 7:17 7:27 7:2 7:7 7:49 8:02 8:22 1 4:26 4:26 4:56 5:16 5:7 5:46 5:52 6:07 6:18 6:28 6:8 6:48 6:55 7:00 7:0 7:10 7:18 7:28 7: 7:8 7:50 8:0 8:2,V Lipkách 1 4:29 4:29 4:59 5:19 5:40 5:49 5:55 6:10 6:21 6:1 6:41 6:51 6:58 7:0 7:06 7:1 7:21 7:1 7:6 7:41 7:5 8:06 8:26 1 4:0 4:0 5:00 5:20 5:41 5:50 5:56 6:11 6:22 6:2 6:42 6:52 6:59 7:04 7:07 7:14 7:22 7:2 7:7 7:42 7:54 8:07 8:27 B 4:4 4:4 5:04 5:24 5:45 5:54 6:00 6:15 6:26 6:6 6:46 6:56 7:0 7:08 7:11 7:18 7:26 7:6 7:41 7:46 7:58 8:11 8:1 B 4:6 4:6 5:06 5:26 5:47 5:56 6:02 6:17 6:28 6:8 6:48 6:58 7:05 7:10 7:1 7:20 7:28 7:8 7:4 7:48 8:00 8:1 8: B 4:9 4:9 5:09 5:29 5:50 5:59 6:05 6:20 6:1 6:41 6:51 7:01 7:08 7:1 7:16 7:2 7:1 7:41 7:46 7:51 8:0 8:16 8:6 Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 4 Stránka 1 / 4 Graf.: V1400,V1401 Chron.: 96 Zast.: 226/2 Šabl.: ROPID A4L 7 S

6 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 1/4 pásmo 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H H H 8:22 12:52 1:52 14:40 8:2 12:5 1:5 14:41 8:25 12:55 1:55 14:4 8:26 12:56 1:56 14:44 8:27 12:57 1:57 14:45 8:28 12:58 1:58 14:46 8:29 12:59 1:59 14:47 8:0 1:00 14:00 14:48 8:1 1:01 14:01 14:49 8: 1:0 14:0 14:51 8:4 1:04 14:04 14:52 2 8:11 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 1:11 1:11 1:41 14:11 14:11 14:59 15:11 15:20 2 8:16 8:26 8:46 9:16 9:46 10:16 10:16 10:46 11:16 11:16 11:46 12:16 12:16 12:46 1:16 1:16 1:46 14:16 14:16 14:42 15:04 15:16 K 2 8:19 8:29 8:49 9:19 9:49 10:19 10:19 10:49 11:19 11:19 11:49 12:19 12:19 12:49 1:19 1:19 1:49 14:19 14:19 14:44 15:06 15:19 15:2 2 8:24 8:4 8:54 9:24 9:54 10:24 10:24 10:54 11:24 11:24 11:54 12:24 12:24 12:54 1:24 1:24 1:54 14:24 14:24 14:49 15:11 15:24 15:28 VELKÉ PŘÍLEPY příj. 1 8:28 8:8 B 8:58 9:28 B 9:58 10:28 10:28 B10:58 11:28 11:28 B11:58 12:28 12:28 B12:58 1:28 1:28 B1:58 B14:28 14:28 14:52 15:14 15:28 15:1 odj. 8:28 8:8 A 8:58 9:28 A 9:58 10:28 10:28 A10:58 11:28 11:28 A11:58 12:28 12:28 A12:58 1:28 1:28 A1:58 14:28 14:28 14:52 15:14 15:28 15:1 1 8:0 8:40 9:00 9:0 10:00 10:0 10:0 11:00 11:0 11:0 12:00 12:0 12:0 1:00 1:0 1:0 14:00 14:0 14:0 14:5 15:15 15:0 15:2 1 8:2 8:42 9:02 9:2 10:02 10:2 10:2 11:02 11:2 11:2 12:02 12:2 12:2 1:02 1:2 1:2 14:02 14:2 14:2 14:55 15:17 15:2 15:4 1 8: 8:4 9:0 9: 10:0 10: 10: 11:0 11: 11: 12:0 12: 12: 1:0 1: 1: 14:0 14: 14: 14:56 15:18 15: 15:5,V Lipkách 1 8:6 8:46 9:06 9:6 10:06 10:6 10:6 11:06 11:6 11:6 12:06 12:6 12:6 1:06 1:6 1:6 14:06 14:6 14:6 14:59 15:21 15:6 15:8 1 8:7 8:47 9:07 9:7 10:07 10:7 10:7 11:07 11:7 11:7 12:07 12:7 12:7 1:07 1:7 1:7 14:07 14:7 14:7 15:00 15:22 15:7 15:9 B 8:41 8:51 9:11 9:41 10:11 10:41 10:41 11:11 11:41 11:41 12:11 12:41 12:41 1:11 1:41 1:41 14:11 14:41 14:41 15:04 15:26 15:41 15:4 B 8:4 8:5 9:1 9:4 10:1 10:4 10:4 11:1 11:4 11:4 12:1 12:4 12:4 1:1 1:4 1:4 14:1 14:4 14:4 15:06 15:28 15:4 15:45 B 8:46 8:56 9:16 9:46 10:16 10:46 10:46 11:16 11:46 11:46 12:16 12:46 12:46 1:16 1:46 1:46 14:16 14:46 14:46 15:09 15:1 15:46 15:48 Pokračování seznamu spojů na stránce / 4 Stránka 2 / 4 Graf.: V1400,V1401 Chron.: 96 Zast.: 226/2 Šabl.: ROPID A4L 7 S

7 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. 2/4 pásmo X X X X 6+ X X X X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X PID H H H H H H H H H H H 15:45 16:45 17:45 18: 15:46 16:46 17:46 18:4 15:48 16:48 17:48 18:6 15:49 16:49 17:49 18:7 15:50 16:50 17:50 18:8 15:51 16:51 17:51 18:9 15:52 16:52 17:52 18:40 15:5 16:5 17:5 18:41 15:54 16:54 17:54 18:42 15:56 16:56 17:56 18:44 15:57 16:57 17:57 18: :2 15:44 15:56 16:04 16:11 16:20 16:2 16:44 16:56 17:04 17:11 17:20 17:2 17:44 17:56 18:04 18:11 18:20 18:52 19:11 19:12 19:42 2 K K K 16:09 16:16 K K K K 17:09 17:16 K K K K 18:09 18:16 K 18:7 18:57 19:16 19:17 19: :5 15:47 15:59 16:11 16:19 16:2 16:5 16:47 16:59 17:11 17:19 17:2 17:5 17:47 17:59 18:11 18:19 18:2 18:9 18:59 19:19 19:19 19: :40 15:52 16:04 16:16 16:24 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:24 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:24 18:28 18:44 19:04 19:24 19:24 19:54 VELKÉ PŘÍLEPY příj. 1 15:4 15:55 16:07 16:19 16:28 B16:1 16:4 16:55 B17:07 17:19 17:28 17:1 B17:4 17:55 18:07 18:19 18:28 18:1 B18:47 19:07 19:28 19:27 19:57 odj. 15:4 15:55 16:07 16:19 16:28 16:1 16:4 16:55 17:07 17:19 17:28 17:1 17:4 17:55 18:07 18:19 18:28 18:1 18:47 19:07 19:28 19:27 19: :44 15:56 16:08 16:20 16:0 16:2 16:44 16:56 17:08 17:20 17:0 17:2 17:44 17:56 18:08 18:20 18:0 18:2 18:48 19:08 19:0 19:28 19: :46 15:58 16:10 16:22 16:2 16:4 16:46 16:58 17:10 17:22 17:2 17:4 17:46 17:58 18:10 18:22 18:2 18:4 18:50 19:10 19:2 19:0 20: :47 15:59 16:11 16:2 16: 16:5 16:47 16:59 17:11 17:2 17: 17:5 17:47 17:59 18:11 18:2 18: 18:5 18:51 19:11 19: 19:1 20:01,V Lipkách 1 15:50 16:02 16:14 16:26 16:6 16:8 16:50 17:02 17:14 17:26 17:6 17:8 17:50 18:02 18:14 18:26 18:6 18:8 18:54 19:14 19:6 19:4 20: :51 16:0 16:15 16:27 16:7 16:9 16:51 17:0 17:15 17:27 17:7 17:9 17:51 18:0 18:15 18:27 18:7 18:9 18:55 19:15 19:7 19:5 20:05 B 15:55 16:07 16:19 16:1 16:41 16:4 16:55 17:07 17:19 17:1 17:41 17:4 17:55 18:07 18:19 18:1 18:41 18:4 18:59 19:19 19:41 19:9 20:09 B 15:57 16:09 16:21 16: 16:4 16:45 16:57 17:09 17:21 17: 17:4 17:45 17:57 18:09 18:21 18: 18:4 18:45 19:01 19:21 19:4 19:41 20:11 B 16:00 16:12 16:24 16:6 16:46 16:48 17:00 17:12 17:24 17:6 17:46 17:48 18:00 18:12 18:24 18:6 18:46 18:48 19:04 19:24 19:46 19:44 20:14 Pokračování seznamu spojů na stránce 4 / 4 Stránka / 4 Graf.: V1400,V1401 Chron.: 96 Zast.: 226/2 Šabl.: ROPID A4L 7 S

8 Opačný směr tarifní Pokračování ze str. /4 pásmo X 6+ X 6+ PID H H H H 2 20:12 21:12 21:12 22: :17 20:17 21:17 21:17 22: :19 20:19 21:19 21:19 22: :24 20:24 21:24 21:24 22:54 VELKÉ PŘÍLEPY příj. 1 20:27 20:27 21:27 21:27 22:57 odj. 20:27 20:27 21:27 21:27 22: :28 20:28 21:28 21:28 22: :0 20:0 21:0 21:0 2: :1 20:1 21:1 21:1 2:01,V Lipkách 1 20:4 20:4 21:4 21:4 2: :5 20:5 21:5 21:5 2:05 B 20:9 20:9 21:9 21:9 2:09 B 20:41 20:41 21:41 21:41 2:11 B 20:44 20:44 21:44 21:44 2:14 Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: x X 6 + H A B x õ na znamení jede v pracovních dnech jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. spoj 40, 52, 56, 62, 68, 74 a 80 vyčká v zastávce "Velké Přílepy" příjezdu spoje linky PID 50 od Kladna (nejdéle 5 min.) na spoj 6, 20, 24, 2, 40, 44, 52, 56, 62, 68, 74, 80, 82, 104, 110, 118 a 10 navazuje v zastávce "'Velké Přílepy" spoj linky PID 50 směr Praha,Dejvická zastávka s možností přestupu na železniční dopravu možnost přestupu na vlaky linky S Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. Stránka 4 / 4 Graf.: V1400,V1401 Chron.: 96 Zast.: 226/2 Šabl.: ROPID A4L 7 S

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X X X X X X 6+ X X X X 6+ X PID H H H H H B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50 8:05 8:10 8:0 B 5:18 5: 5:48 6:08 6:28 6:4 7:08 7:1 7:2 7:8

Více

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost:

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost: 100 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15

Více

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost:

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ X PID H A H H A H H HA H H HA H H A HA H DEJVICKÁ # 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6: 7:11 7:5

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H

Více

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1 pásmo Graf.: T1351 PID Chron.: 20 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6:17 6:32 7:11 7:35 7:47 8:35 8:47 9:35 9:47 Zast.: 321/9 0 4:50 5:20 5:50 6:03 6:20

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H H BULOVKA 0 5:28 5:33 6:13 6:18 6:18 6:38

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () změna trasy / diversion ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 312 825 163 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X 6+ X X X 6+ X

Více

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X H H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30

Více

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ #

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ # 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H 0 5:12 5:0 5:42 6:10 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 0 5:15 5: 5:45 6:1 6: 6:4 6:5 7:0 7:1 7:2 7: 7: 7:4 7:5 0 5:19

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X (TPZ) H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30

Více

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost:

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 8:00 8:15

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 100 Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H 0 :00 :30

Více

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X X PID H H H H H H B 5:07

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X X 6 X + H eb Hea H Heb Hea Heb ea H eb Hea

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: V1704 pásmo X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X Graf.: V1705 příj. odj. 3 5:06 6:05

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X PID H H H H B 5:07 5:30

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X X X X X X X X X 6+ X X X H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:18 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X (TPZ) B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 B 5:10

Více

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30

Více

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 370 do 13.12.2014 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: P700 X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: T635 pásmo B H H A Chron.: 9 B 5:07

Více

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:50 7:00 7:05 7:20 7:0 7:5 7:50 8:00 8:05 8:20 8:0 8:40 9:00

Více

Praha,Bulovka - Obříství Platnost:

Praha,Bulovka - Obříství Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X 6+ X 6 eg eh eg eh eg eg 0 5:28 5:33 6:08 6:18 6:18 6:38 6:58 7:03 7:03 7:33 7:38

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X X X H H H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:25 6:40 7:00 7:05 7:10 7:25 7:40 8:05 0 5:16 5:26 5:36 5:56 6:06 6:11 6:26 6:41 7:01 7:06

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ #

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ # tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 Graf.: T635 Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:25 6:45 7:00 7:15 7:25 7:35 7:45 Zast.: 675/5 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:03 6:18 6:28

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+

Více

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská #

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská # tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X PID H Hci H H Hci H H Hci H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X 6+ X H gb fb H be hj H B 5:15 6:15 6:45 6:45 7:15 7:15 8:15 8:45 9:15 B 5:19 6:19 6:49 6:49 7:19 7:20 8:20 8:50 9:19 B 5:21 6:21 6:51 6:51

Více

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost:

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní X X X X X X X X X 6+ X X X X X X X 6+ X pásmo B B B B B 0 5:00 5:30 5:5 6:00 6:00 6:15 6:25 6:0 6:50 7:00 7:00 0 5:0 5:3 5:9 6:06 6:06 6:21 6:31

Více

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X X X 6 + X X6 + 6 X 6 eg eg Heh H Heg eh eg H Heg 0 5:30 5:45 6:00 6:30 6:30 6:30 7:00 8:00 8:00 9:00 10:00 10:00 0 5:32 5:47 6:02 6:32 6:32 6:32

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 X X 6+ X X X 6+ X X X X 6+ X X X 6 X + X 6 BULOVKA 0 6:16 7:26 8:16 8:36 Chron.: 22 0 4:50 5:15 5:30 5:45 6:15 6:25 6:30 6:35 6:50 7:05 7:20 7:30

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X H H H fa H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:20 6:35 6:45 7:00 7:05

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 100 Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X 6 6 X X X 6 eg ea eg H Heg 0 6:20 7:00 7:10 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 14:30 0 6:22 7:02 7:12 8:17

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: 100 Praha, - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T888 pásmo X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X Graf.: T886 PID H A A H A H A ga fa Hga Hfa A fa Chron.:

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 27032 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 32 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 32 02 20 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X H H H H fc fc 3 3:7 :17 : 6:17 6:21 6:3

Více

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: BULOVKA tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X 6 X X 6+ X 6 H H H Heg Heh eg eh H H eg H H eg 0 5:28

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 0 :03 :33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03 8:33

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704 X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X Graf.: T1705 H H H H H H H H H H H H H Chron.: 3 3 5:00 6:05 7:15 9:45 9:45 11:05 Zast.: 4213/1,Rozc.0.5 3 5:03 6:08 7:18

Více

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost:

Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,sídl.Archiv Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X X 6 6+ X H eg Heg eh fd Heg eg Heh eg SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ #xõ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X X 6+ X Graf.: T635 H H H Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X eg eh eg eh 5:28 5:33 6:8 6:18 6:18 6:38 6:58 7:3 7:3 5:31 5:36 6:11 6:21 6:21 6:41 7:1 7:6 7:6 5:32 5:37 6:12 6:22 6:22

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X+ 6 X X 6 X 6 6 X X X Heh eg eg ea eg 0 6:20 7:00 7:20 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 0 6:22 7:02 7:22 8:17 8:47 9:32 10:32 11:32 12:32 13:52 14:22

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 257 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X H H H H H H H H H H H H 3 5:06 6:05 7:14 9:55 9:55,Rozc.0.5 3 5:09 K 7:17 K

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X X H H H fa H H H H H H H

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava ZJid PRAVDA ## \\URA2017051496 1 MilovicLysá n 0 1 4 432 432 15 1573 1 29 29 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 270432 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín,

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x Kralupy n.vlt.,třebízského-věžáky Kralupy n.vlt.,třebízského-škola pásmo (TPZ) příj. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:00 12:30 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X H H H fc H H H

Více

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 100 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T1676 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ Graf.: T1677 pásmo H H H H H H H H H H H Chron.: 9 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T789 6+ X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X X 6+ B 5:40 5:45 6:15 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30 11:10 12:00 12:10 13:10 13:30

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo (TPZ) 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X fc :57 5:18

Více

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost:

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: 00 Praha,Nádraží Radotín - Černošice,Žel.zast. Platnost: změna trasy / diversion Pod Hájem 97,2670 Králův Dvůr, tel. +42025738436 pásmo 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ B 4:45 5:7 5:7 6:7 A 6:47 A 8:7 A 9:7 A 9:47 A:7

Více

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost:

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost: 100 Praha,Opatov -,Todice Platnost: změna trasy / diversion Sokolovská 17/4,190 Praha 9, tel. 96 134 511 do 31.8.016 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 Tarifní X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o.

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o. tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 pásmo X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X PID H eg Heg eh fd Heg eg Heh SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30 6:45 7:30

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 pásmo X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X PID A A H A HA HAga A HAfa ga fa A 5:1 5:4 6:1 6:5 7:45 8:37 9:37 12:55 12:55 13:45 5:11 5:41 6:11 6:51

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,ořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 16 ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 12 825 16 PID H H H A H A H A H A 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + (TPZ) eh H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X X X X X X X X X PID H H H H H H H H MĚLNÍK,MLZICE,LIZ 6:07 1:2 15:2 :08 :36 5:0 6:10 9:20 1:15

Více

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X pásmo AB B B B B B B AB B AB B B B B B B B B fa 0 5:5 5:45 5:45 6:5 6:45 6:45 7:8 7:48 7:48 8:8 8:48 9:8 9:48

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X + X X X X + X X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 0 :03 :33 :03 :03 :33 7:03 7:33 8:03 8:03 8:33 9:03 9:33

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 471 U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st., tel. 26 911 95, 15 671 659 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X H H H H H H 6:07 :08 :6 5:0 6:10 9:20 :09 :7 5:1 6:11 9:21 :10 :8 5:2

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03

Více

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6+ X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X KLADNO,AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 3 4:43 5:13 5:43 6:12 6:13 6:43 7:13 7:43 8:12 8:43 9:43 10:12 10:43 11:43 Kladno,Nám.Svobody

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + ea H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany ,Kobylisy - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B H HB B H H H H B H H Chron.: 11 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10

Více

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice U Stavoservisu 692/b,08 00 Praha 0, tel. +42022528 5 7 9 5 7 9 2 2 25 27 29 5 7 9 4 4 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X X 6 + X X 6+ X X H H H H H H H Hea Heb H H 0 5:07 5:7 5:7 6:07 6:27 6:7 6:5 7:7

Více

Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

Praha,Opatov - Louňovice Platnost: tarifní 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 33 35 37 39 pásmo X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X X PID H H fa fa B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 0:00 0:00 :00 :00 :00 :00 3:00 3:0 4:00 B

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: 10016 Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: pásmo H H H B H BA H BA H BA H BA B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:47 7:05 7:20 7:5 7:50 8:05 8:0 9:00 9:0 10:00 10:0 11:00 11:0 12:00 B 5:18 5: 5:48

Více

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost:

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X H H H H H H H H 3 :15 :5 5:05 5:25 5:5 6:05 6:25 6:5 7:15 7:5 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 12:5

Více

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel

Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 5 Praha,Dejvická - Okoř Městská doprava Praha 5 Dopravce: ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,7 8 Kladno, tel. 85 6 Tarifní pásmo (TPZ) 5 7 9 5 7 9 5 7 9 Graf.: P44 X

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. změna trasy / diversion U Přístavu 811/8,250 01 randýs n/l.-st.oleslav, tel. 326

Více

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost:

Praha,Budějovická - Pyšely,nám. Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV () 100 Praha,udějovická - Pyšely,nám. Platnost: Dopravce: RRIV CITY s.r.o. UDĚJOVICKÁ # změna trasy / diversion U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +2023125238 tarifní 1

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost:

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 25071 Mělník - Neratovice - randýs nad Labem-Stará oleslav Platnost: 71 Dopravce: ČSD Střední Čechy, a.s. U Přístavu 811/8,250 01 randýs nad labem -Stará.oleslav, tel. 315

Více

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám.

Praha,Letňany - Kostelec n. L.,nám. 100 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X 6+ X H H gjfd H H H H 0 5:15 5:30 5:49 6:08 6:23 6:38 6:45 6:50 6:59 7:16 7:28 8:15 8:20 9:45 10:20 11:15 11:50 Letňany

Více

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015 Sídliště Řepy - Spojovací Platí od.. do.. VÝLUKOVÝ Pražská integrovaná doprava Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská /, Praha, tel. ( ), www.dp-praha.cz, dispecink@dp-praha.cz

Více

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede

PRACOVNÍ DEN (X) H H. V sobotu a neděli linka nejede S PRAA-LIEŇ Praha-olešovice # Praha-ubeneč Praha-Sedlec ROZTOKY U PRAY - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vlak. Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu : www.ropid.cz 5 Platí od:.. Území

Více

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ ČESKOMORAVSKÁ 0 5:37 5:52 6:07 6:13 6:35 6:50 7:27 7:40 8:02 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:32 12:45 13:10 Vysočanská 0 5:39 5:54 6:09

Více

Strančice - Velké Popovice - Kamenice

Strančice - Velké Popovice - Kamenice 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 X X X 6+ X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X pásmo 1,2 5:30 5:56 6:00 6:30 6:58 7:30 7:56 8:30 9:26 9:56 10:26 11:26,U Dálnice 2 5:33 5:59 6:03 6:33 7:01

Více

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany

Praha,Kobylisy - Neratovice,Korycany 100,Kobylisy - 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T890 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X Graf.: T889 A B B B B Graf.: T889 B 6:05 6:10 6:35 7:05 7:30 7:40 8:10 8:30

Více

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do

457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od do 457 (257457) MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco Platí od 18.9.2017 do 9.12.2017 VÝLUKOVÝ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 od Kralupy n.vlt.,zeměchy......... 5:06...... 6:05......

Více

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická PRACOVNÍ DEN (X) Sídliště Čakovice - Poliklinika - Jesenická Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 4:18 4:38 4:58 5:13 5:28 5:43 5:51 5:58 6:05 6:12 6:19 6:27 6:34 6:41 6:49 6:56 7:03 7:10 7:18 7:25

Více

< < <

< < < - zastávka je jen na znamení nebo požádání - zastávka je bezbariérově přístupná - spoj s bezbariérově přístupným vozidlem - přestup na vlak - jede v pracovních dnech - jede v neděli a ve státem uznané

Více

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol

Zličín - Hostivice,Břve,sportovní hala - Motol 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6 X 6 X X 6 6 X 6 X 6 X 6 X 0 5:35 6:05 6:35 7:05 8:15 8:15 9:15 10:15 11:15 0 5:37 6:07 6:37 7:07 8:17 8:17 9:17 10:17 11:17 x,scania-label 1 5:38 6:08

Více

100 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:38 7:51 8:01 8:11 8:21 8:31 8:41 8:51 9:01 9:11 9:21 9:31

100 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:38 7:51 8:01 8:11 8:21 8:31 8:41 8:51 9:01 9:11 9:21 9:31 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:32 7:42 7:52 8:02 8:12 8:22 8:32 8:42 8:52 9:02 9:12 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:33 7:43 7:53 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43 8:53 9:03 9:13 6:07 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:35

Více

169 orientační doba jízdy (min)

169 orientační doba jízdy (min) Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,sokolovská /, Praha Informace o provozu PID na tel.: ; na internetu: www.ropid.cz PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA () Sídliště Kobylisy Mirovická x Počeradská

Více

Podbaba - Starý Hloubětín

Podbaba - Starý Hloubětín PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Podbaba - Starý Hloubětín 4:47 5:07 5:20 5:32 5:47 6:02 6:15 6:24 6:31 6:39 6:4 6:56 7:04 7:12 7:20 7:2 7:36 7:44 7:52 :00 :0 :16 :24 :32 :40 :4 :57 9:07 4:4 5:0 5:21 5:33

Více

100348 Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

100348 Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6 + X X X 6+ X X 6 + X X H eg Heh H H Heg eh H BULOVKA 0 5:28 5:28 5: 6:1 6:18 6:8 6:48 6:48 7:08 0 4:50 5:15 5:40 5:40 5:45

Více

3 Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

3 Tarif PID: Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. CÍSAŘSKÁ LOUKA 5 Výtoň Botel Admirál 5 JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ Linka není v provozu při. a vyšším stupni povodňové aktivity V provozní době aktuální informace na telefonu. Dopravce: První Všeobecná Člunovací

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den - točna Nádraží Strakonická - Möbelix Průběžná U Trojice Nádraží - točna od.. 1 3 5 6 8 4 5 Pracovní den Sobota Prázdniny Neděle, svátky 4 31 43e 55 e 9n 39e 48 56e 4 36e 48e 56 e z 9e 43e 58e z 8 43e

Více

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha. Tarifní pásmo P

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha. Tarifní pásmo P P DĚTSKÝ OSTROV Slovanský ostrov - Žofín 5 Střelecký ostrov NÁRODNÍ DIVADLO - HOLLAR Linka není v provozu při. a vyšším stupni povodňové aktivity V roce je linka v provozu do.. V provozní době aktuální

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st.

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID),Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. 1 3 5 7 9 11315671659 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X Graf.: T635

Více

Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN Platí od do

Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN Platí od do 872441 Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN Platí od 11. 6. 2017 do 9. 12. 2017 441 ČSAD Havířov a.s. U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí, prov. Havířov info: 596411450 1 3 301 7 305 11

Více