Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s."

Transkript

1 Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

2 Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách v Brně; určit s jakými návykovými látkami se žáci a studenti nejčastěji setkávají, v jakém věku u jednotlivých látek dochází k prvnímu kontaktu s látkou, a zda a v jaké míře v užívání návykových látek respondenti pokračují. Tato zjištění by mohla (a měla) pomoci při koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu (např. zaměření na primární, sekundární, terciární prevenci, širší spolupráce s rodinami, příp. školami, atp.) Průzkum byl anonymní a dobrovolný. Uskutečnil se formou dotazníkového šetření, dotazník obsahoval 15 otázek. Dotazníkem byly obeslány všechny základní a střední školy v Brně a také v Jihomoravském kraji. Tento výstup analyzuje data pouze za brněnské školy. Průzkumu se zúčastnilo 22 brněnských škol, z toho 14 základních škol, 3 gymnázia, 3 střední odborné. Celkový počet respondentů byl Správně vyplněná data obsahovalo 1699 dotazníků. Dotazníky byly vyplňovány v průběhu února až dubna Vzhledem k výběru škol a respondentů, si průzkum neklade nároky na reprezentativnost a uvedené analýzy jsou platné pouze pro zkoumaný soubor. Data budou archivována po dobu jednoho roku na adrese A Klubů ČR, o.p.s. Školám, které na průzkumu spolupracovaly, jejich žákům, studentům a pedagogům velmi děkujeme. Bez jejich přístupu bychom nemohli výzkum realizovat.

3 Obsah 1. Charakteristika souboru respondentů Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Respondenti dle pohlaví Respondenti dle věkových kategorií Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost dle věku respondenta Vlastní zkušenost dle typu školy Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Cigarety věk prvního setkání Alkohol věk prvního setkání Marihuana - věk prvního setkání LSD věk prvního setkání Pervitin věk prvního setkání Extáze věk prvního setkání Lysohlávky věk prvního setkání Těkavé látky věk prvního setkání Trip věk prvního setkání Hazardní hry věk prvního setkání Jiné věk prvního setkání Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pivo - pravidelné užívání a množství Víno - pravidelné užívání a množství Trávení volného času Místo setkání s drogou Z čeho mám největší strach Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Typ vyhledané odborné pomoci... 35

4 Seznam grafů a tabulek Tabulka 1: Typy škol a % zastoupení respondentů... 5 Tabulka 2: Pohlaví respondentů... 6 Tabulka 3: Věkové kategorie respondentů... 6 Tabulka 4: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle pohlaví... 7 Tabulka 5: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle věku respondenta... 8 Tabulka 6: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle typu školy... 8 Tabulka 7: Počet výskytů setkání se s návykovými látkami... 9 Tabulka 8: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek Tabulka 9: Přehled věk prvního setkání - cigarety Tabulka 10: Přehled věk prvního setkání alkohol Tabulka 11: Přehled věk prvního setkání marihuana Tabulka 12: Přehled věk prvního setkání LSD Tabulka 13: Přehled věk prvního setkání pervitin Tabulka 14: Přehled věk prvního setkání extáze Tabulka 15: Přehled věk prvního setkání lysohlávky Tabulka 16: Přehled věk prvního setkání těkavé látky Tabulka 17: Přehled věk prvního setkání trip Tabulka 18: Přehled věk prvního setkání - hazardní hry Tabulka 19: Přehled věk prvního setkání - jiné Tabulka 20: Souhrn - Přistup k návykové látce Tabulka 21: Přehled frekvence užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení Tabulka 22: Přehled užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení dle věku Tabulka 23: Frekvence užívání cigaret Tabulka 24: Frekvence užívání cigaret dle věku Tabulka 25: Frekvence užívání piva Tabulka 26: Frekvence užívání piva dle věku Tabulka 27: Frekvence užívání vína Tabulka 28: Frekvence užívání vína dle věku Tabulka 29: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tabulka 30: Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku Tabulka 31: Frekvence užívání marihuany Tabulka 32: Frekvence užívání marihuany dle věku Tabulka 33: Přehled ostatních návykových látek - Extáze, Pervitin a jiných... 30

5 Tabulka 34: Přehled trávení volného času Tabulka 35: Přehled míst setkání s drogou Tabulka 36: Přehled míst setkání s drogou dle věku Tabulka 37: Přehled Z čeho mám největší strach Tabulka 38: Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Tabulka 39: Typ vyhledané odborné pomoci při závislosti kamaráda/ky Tabulka 40: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání Graf 1: Typy škol a % zastoupení respondentů... 5 Graf 2: Vlastní zkušenost s návykovou látkou v % dle pohlaví... 7 Graf 3: % Návykové látky - podíl setkání v %... 9 Graf 4: Věk prvního setkání - cigarety Graf 5: Věk prvního setkání - alkohol Graf 6: Věk prvního setkání - marihuana Graf 7: Věk prvního setkání - LSD Graf 8: Věk prvního setkání - pervitin Graf 9: Věk prvního setkání - extáze Graf 10: Věk prvního setkání - lysohlávky Graf 11: Věk prvního setkání - těkavé látky Graf 12: Věk prvního setkání - trip Graf 13: Věk prvního setkání - hazardní hry Graf 14: Věk prvního setkání - Jiné Graf 15: Přistup k návykové látce Graf 16: Trávení volného času Graf 17: Přehled míst setkání s drogou Graf 18: Přehled míst setkání s drogou dle věku Graf 19: Z čeho mám největší strach Graf 20: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání... 36

6 1. Charakteristika souboru respondentů 1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Soubor respondentů byl tvořen žáky a studenty brněnských základních (61,3%), gymnázií (20,7%) a středních odborných škol a učilišť (18,1%). Typ školy Počet respondentů % zastoupení Základní škola 2. Stupeň ,3 Víceleté gymnázium ,2 Čtyřleté gymnázium 77 4,5 Střední odborné učiliště 74 4,4 Střední odborná škola ,7 Celkem ,0 Tabulka 1: Typy škol a % zastoupení respondentů Graf 1: Typy škol a % zastoupení respondentů 5

7 1.2. Respondenti dle pohlaví Mezi respondenty tvořili většinu muži (51,0%), ženy byly zastoupeny v 49,0% celkového souboru. Pohlaví Počet respondentů % Žena ,0 Muž ,0 Celkem ,0 Tabulka 2: Pohlaví respondentů 1.3 Respondenti dle věkových kategorií Anketní dotazníky byly vyplňovány žáky a studenty ve věku 11 až 21 let. Nejvíce jsou v souboru zastoupeni respondenti věkové kategorie let (69,0%), dále věkové let (30,1%). Kategorie let byla zastoupena pouze 0,9% respondentů. Věkové kategorie Počet respondentů % , , ,9 Celkem ,0 Tabulka 3: Věkové kategorie respondentů 6

8 2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním 2.1 Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost s návykovými látkami a hazardním hráčstvím uvádí 55,7% respondentů, naopak bez této zkušenosti je 44,3%. Dle pohlaví vlastní zkušenost uvádí 50,9 % žen a 60,3 % mužů. Vlastní zkušenost Ženy Muži Všichni Počet % Počet % Počet % Ano , , ,7 Ne , , ,3 Celkem , , ,0 Tabulka 4: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle pohlaví Graf 2: Vlastní zkušenost s návykovou látkou v % dle pohlaví 7

9 2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta Následující tabulka ukazuje, jak respondenti odpovídali na otázku vlastní zkušenosti s požitím návykové látky či hraním. Ve věkové kategorii je to 45,3 %, ve věkové kategorii 16-19: 78,5%, a ve věkové kategorii let uvádí 93,3% respondentů vlastní zkušenost. Vlastní zkušenost Věkové kategorie Celkem Ano počet % 45,3 78,5 93,3 55,7 Ne počet % 54,7 21,5 6,7 44,3 Celkem počet Tabulka 5: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle věku respondenta 2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy Vlastní zkušenost uvádí 46% žáků základních škol, 61,1% studentů víceletých gymnázií, 63,6% studentů čtyřletých gymnázií, 78,4% studentů středních odborných učilišť a 82,8% studentů středních odborných škol. Typ školy Vlastní zkušenost Ano Ne Celkem Základní škola 2. Stupeň počet % 46,0 54,0 Víceleté gymnázium počet % 61,1 38,9 Čtyřleté gymnázium počet % 63,6 36,4 Střední odborné učiliště počet % 78,4 21,6 Střední odborná škola počet % 82,8 17,2 Celkem počet % 55,7 44,3 Tabulka 6: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle typu školy 8

10 3. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Jak můžeme vidět v následující tabulce, nejvíce respondentů má zkušenosti s alkoholem (39,43%), následovaným cigaretami (31,93%). Na třetím místě v žebříčku oblíbenosti návykových látek se umístila marihuana, kterou vyzkoušelo 16,24% respondentů. Následují hazardní hry s 8,24%. Návykové látky Počet % Cigarety ,93 Alkohol ,43 Marihuana ,24 LSD 8 0,37 Pervitin 7 0,32 Extáze 18 0,83 Lysohlávka 26 1,20 Těkavé látky 18 0,83 Trip 5 0,23 Hazardní hry 178 8,24 Jiné 8 0,37 Celkem ,00 Tabulka 7: Počet výskytů setkání se s návykovými látkami Graf 3: % Návykové látky - podíl setkání v % 9

11 4. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Kromě pořadí, v jakém se respondenti setkávali s návykovými látkami, měli také uvádět věk, tohoto setkání. Z následující tabulky lze zjistit věkové průměry, mediány a modusy uváděného prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami. Při interpretaci těchto dat bychom měli mít na paměti, že setkání uvedla vždy jen část respondentů z celkového počtu 1699 respondentů. Překvapivým zjištěním je, že věkový průměr je nejnižší u těkavých látek a alkoholu, které v tomto neslavném prvenství předstihly první zkušenost s cigaretami. "Nejpozději" se setkávají respondenti s tripem. Návykové látky Průměrný věk Medián Modus Počet Cigarety Alkohol Marihuana LSD Pervitin Extáze 15 15, Lysohlávka 15 14, Těkavé látky 12 11, Trip Hazardní hry Jiné Celkem Tabulka 8: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek 10

12 4.1 Cigarety věk prvního setkání První osobní setkání s cigaretami kulminuje ve věku 13 let, kdy nejčastěji dochází k prvnímu setkání s cigaretami. Cigarety - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0,29 0, ,71 1,74 2, ,53 1,30 3, ,29 3,19 6, ,59 3,91 10, ,24 7,97 18, ,00 7,39 25, ,30 17,97 43, ,12 22,46 66, ,30 15,51 81, ,89 12,03 93, ,35 3,33 97, ,82 2,03 99, ,29 0,72 99, ,06 0,14 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,61 Neodpovědělo / neužívají ,39 Celkem 1699 Tabulka 9: Přehled věk prvního setkání - cigarety Graf 4: Věk prvního setkání - cigarety 11

13 4.2 Alkohol věk prvního setkání Výpověď respondentů o první osobní zkušenosti s alkoholem kulminuje ve čtrnácti letech. 95,64 % respondentů se zkušeností s alkoholem zažije první zkušenost do 15-ti let věku. Alkohol - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,12 0,24 0, ,12 0,24 0, ,65 1,30 1, ,24 2,47 4, ,18 2,36 6, ,53 3,06 9, ,35 2,71 12, ,47 8,95 21, ,24 6,48 27, ,59 15,19 42, ,89 17,79 60, ,30 22,61 83, ,12 12,25 95, ,77 3,53 99, ,35 0,71 99, ,06 0,12 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,97 Neodpovědělo / neužívají ,03 Celkem 1699 Tabulka 10: Přehled věk prvního setkání alkohol Graf 5: Věk prvního setkání - alkohol 12

14 4.3 Marihuana - věk prvního setkání Uváděný věk prvního setkání s marihuanou kulminuje v 15 letech, nejčastěji se respondenti s marihuanou poprvé setkali mezi 14. a 15. rokem. Více než tři čtvrtiny uživatelů (76,92%) uvedly, že se s marihuanou setkala poprvé do 15-ti let (včetně). Marihuana - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,24 1,14 1, ,35 1,71 2, ,88 4,27 7, ,47 11,97 19, ,53 26,78 45, ,42 31,05 76, ,06 14,81 91, ,18 5,70 97, ,47 2,28 99, ,00 0,00 99, ,06 0,28 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,66 Neodpovědělo / neužívají ,34 Celkem 1699 Tabulka 11: Přehled věk prvního setkání marihuana Graf 6: Věk prvního setkání - marihuana 13

15 4.4 LSD věk prvního setkání Z celkového počtu respondentů uvedlo zkušenost s LSD 0,47%. V období 13 až 15 let se s LSD setkalo 100% uživatelů. LSD - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,18 37,50 37, ,12 25,00 62, ,18 37,50 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 8 0,47 Neodpovědělo / neužívají ,53 Celkem 1699 Tabulka 12: Přehled věk prvního setkání LSD Graf 7: Věk prvního setkání - LSD 14

16 4.5 Pervitin věk prvního setkání S pervitinem se setkalo celkem 0,41% respondentů výzkumu. Do 14 let se s pervitinem setkalo přes 71% respondentů. Pervitin - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 14,29 14, ,12 28,57 42, ,12 28,57 71, ,06 14,29 85, ,00 0,00 85, ,00 0,00 85, ,06 14,29 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 7 0,41 Neodpovědělo / neužívají ,59 Celkem 1699 Tabulka 13: Přehled věk prvního setkání pervitin Graf 8: Věk prvního setkání - pervitin 15

17 4.6 Extáze věk prvního setkání Setkání a zkušenost s extází uvádí 1,06 % respondentů a nejčastěji se s ní tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 15 let se s touto drogou setkalo 50,0% uživatelů. Extáze - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 5,56 5, ,00 0,00 5, ,00 0,00 5, ,12 11,11 16, ,12 11,11 27, ,24 22,22 50, ,35 33,33 83, ,18 16,67 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 18 1,06 Neodpovědělo / neužívají ,94 Celkem 1699 Tabulka 14: Přehled věk prvního setkání extáze Graf 9: Věk prvního setkání - extáze 16

18 4.7 Lysohlávky věk prvního setkání S touto drogou se setkalo 1,53% respondentů. Do 14 let se s touto drogou setkalo 50% uživatelů. Lysohlávky - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 7,69 7, ,06 3,85 11, ,18 11,54 23, ,41 26,92 50, ,29 19,23 69, ,24 15,38 84, ,12 7,69 92, ,06 3,85 96, ,06 3,85 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 26 1,53 Neodpovědělo / neužívají ,47 Celkem 1699 Tabulka 15: Přehled věk prvního setkání lysohlávky Graf 10: Věk prvního setkání - lysohlávky 17

19 4.8 Těkavé látky věk prvního setkání Zkušenost s těkavými látkami uvedlo 1,06% účastníků výzkumu. Věk prvního setkání se v tomto případě kulminuje nízko, a to v 10 letech. Do 14-let mělo zkušenost s touto látkou 72,22% uživatelů drogy. Těkavé látky - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 5,56 5, ,06 5,56 11, ,35 33,33 44, ,06 5,56 50, ,12 11,11 61, ,06 5,56 66, ,06 5,56 72, ,12 11,11 83, ,18 16,67 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 18 1,06 Neodpovědělo / neužívají ,94 Celkem 1699 Tabulka 16: Přehled věk prvního setkání těkavé látky Graf 11: Věk prvního setkání - těkavé látky 18

20 4.9. Trip věk prvního setkání Setkání a zkušenost s tripem uvádí 0,29 % respondentů a nejčastěji se s ním tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 17 let se s touto drogou setkalo 80,0% uživatelů. Trip - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 20,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,12 40,00 60, ,06 20,00 80, ,06 20,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 5 0,29 Neodpovědělo / neužívají ,71 Celkem 1699 Tabulka 17: Přehled věk prvního setkání trip Graf 12: Věk prvního setkání - trip 19

21 4.10 Hazardní hry věk prvního setkání S hazardními hrami má zkušenosti 10,48% respondentů a kulminace první zkušenosti s tímto návykovým chováním se objevuje ve 12. letech. První zkušenost do 13-let věku uvedlo 49,44% hráčů. Hazardní hry - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,12 1,12 1, ,00 0,00 1, ,12 1,12 2, ,06 0,56 2, ,24 2,25 5, ,29 2,81 7, ,29 2,81 10, ,53 5,06 15, ,59 5,62 21, ,82 17,42 38, ,12 10,67 49, ,41 13,48 62, ,35 12,92 75, ,24 11,80 87, ,47 4,49 92, ,77 7,30 99, ,06 0,56 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,48 Neodpovědělo / neužívají ,52 Celkem 1699 Tabulka 18: Přehled věk prvního setkání - hazardní hry Graf 13: Věk prvního setkání - hazardní hry 20

22 4.11. Jiné věk prvního setkání S jinými návykovými látkami než výše uvedenými se setkalo 0,47 % respondentů. Nejranější zkušenost byla získána ve věku 10 let. Jiné - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 12,50 12, ,00 0,00 12, ,00 0,00 12, ,18 37,50 50, ,00 0,00 50, ,12 25,00 75, ,12 25,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 8 0,47 Neodpovědělo / neužívají ,53 Celkem 1699 Tabulka 19: Přehled věk prvního setkání - jiné Graf 14: Věk prvního setkání - Jiné 21

23 5. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Respondenti, kteří uváděli vlastní osobní zkušenost s návykovými látkami a hazardními hrami, dále odpovídali na otázku, jak se k první návykové látce/hazardní hře dostali. Nejčastěji probíhá první kontakt prostřednictvím kamaráda/ky, a to v 64,51% případů. 12,61% respondentů uvedlo, že jim první kontakt zprostředkovali rodiče. 10,16% respondentů uvedlo, že si návykovou látku koupili sami. V 8,15% případů účastníkům výzkumu nabídl návykovou látku někdo jiný. Pro první kontakt s návykovou látkou se tak zdá podle výsledků důležitá druhá osoba, která tento kontakt zprostředkuje. Přístup k návykové látce Počet % % uživatelů Užívá nadále Koupil jsem 91 5,36 10,16 48 Ukradl jsem 14 0,82 1,56 7 Nabídl mi kamarád ,02 64, Nabídl mi rodič 113 6,65 12,61 35 Nabídl mi někdo jiný 73 4,30 8,15 25 Nabídl mi neznámý 1 0,06 0,11 1 Zkusil jsem kvůli příteli 14 0,82 1,56 4 Byla mi vnucena 12 0,71 1,34 4 Zodpovězeno ,74 Bez odpovědi ,26 Celkem 1699 Tabulka 20: Souhrn - Přistup k návykové látce Graf 15: Přistup k návykové látce 22

24 6. Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her V následující části se budeme věnovat odpovědím na otázku zaměřenou na to, jaké návykové látky či hazardní hry v době průzkumu respondenti užívají, a jak často je užívají. 6.1 Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Hazardní hry v tomto oddíle dělíme na on-line hry, výherní automaty a kurzovní sázení. Podle přiznané frekvence pravidelného hraní a sázení se ukázalo, že on- line hry hraje pravidelně 23,88% z celkového počtu respondentů a z toho více než jedna třetina denně (43,84% hráčů on-line her). U výherních automatů uvedlo pravidelné hraní 1,46% respondentů, z toho byla nejčastější frekvence 1x týdně (88% hráčů na výherních automatech). U kurzovního sázení uvedlo 3,44% respondentů pravidelné sázení s nejčastější frekvencí 1x týdně (68,97% kurzových sázkařů). Online hry Frekvence Počet % Denně ,84 1x týdně ,86 Víckrát ,30 Celkem 406 Výherní automaty, VLT Frekvence Počet % Denně 1 4 1x týdně Víckrát 2 8 Celkem 25 Kurzovní sázení Frekvence Počet % Denně 8 13,79 1x týdně 40 68,97 Víckrát 10 17,24 Celkem 58 Tabulka 21: Přehled frekvence užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení 23

25 Nejčastěji respondenti mezi roky hrají on - line hry. Jejich počet stejně jako u výherních automatů s přibývajícím věkem klesá. Opačnou, tedy narůstající četnost respondentů pozorujeme u kurzového sázení. Online hry Počet % Počet % Počet % Denně , ,84 0 0,00 1x týdně 68 26, , ,67 Vícekrát denně 72 28, , ,33 Celkem Výherní automaty, VLT Počet % Počet % Počet % Denně 0 0, ,11 0 0,00 1x týdně 14 93, , ,00 Vícekrát denně 1 6, ,11 0 0,00 Celkem Kurzovní sázení Počet % Počet % Počet % Denně 3 11, ,13 0 0,00 1x týdně 19 73, , ,00 Vícekrát denně 4 15, ,35 0 0,00 Celkem Tabulka 22: Přehled užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení dle věku 24

26 6.2 Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pravidelné kouření celkem uvedlo 18,30% respondentů. Nejvyšší procento respondentů - kuřáků kouří denně (52,05%). Tato frekvence užívání byla nejčastější u všech věkových kategorií. Cigarety Frekvence Počet % Denně ,05 1x týdně 94 29,65 Víckrát 58 18,30 Celkem 317 Tabulka 23: Frekvence užívání cigaret Cigarety Počet % Počet % Počet % Denně 66 44, , ,89 1x týdně 54 36, ,16 0 0,00 Vícekrát denně 29 19, , ,11 Celkem Tabulka 24: Frekvence užívání cigaret dle věku 25

27 6.3 Pivo - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití piva celkem uvedlo 19,93% respondentů. Nejčastější frekvencí pití piva bylo jednou týdně (75,26%) a tato frekvence byla uváděna nejčastěji ve všech třech věkových skupinách. Pivo Frekvence Počet % Denně 14 4,81 1x týdně ,26 Víckrát 58 19,93 Celkem 291 Tabulka 25: Frekvence užívání piva Pivo Počet % Počet % Počet % Denně 6 5,04 8 4,94 0 0,00 1x týdně 92 77, , ,00 Vícekrát denně 21 17, , ,00 Celkem Tabulka 26: Frekvence užívání piva dle věku 26

28 6.4 Víno - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití vína celkem uvedlo 9,38% respondentů. Pravidelné pití vína při frekvenci 1x týdně udává 80,75% respondentů kteří pijí víno. Tato frekvence je opět nejčastější ve všech třech věkových skupinách. Víno Frekvence Počet % Denně 5 3,11 1x týdně ,75 Víckrát 26 16,15 Celkem 161 Tabulka 27: Frekvence užívání vína Víno Počet % Počet % Počet % Denně 2 3,03 3 3,37 0 0,00 1x týdně 54 81, , ,33 Vícekrát denně 10 15, , ,67 Celkem Tabulka 28: Frekvence užívání vína dle věku 27

29 6.5 Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití tvrdého alkoholu celkem uvedlo 10,83% respondentů. Stejně jako u piva a vína, je i v případě užívání tvrdého alkoholu nejčastější frekvencí užívání 1x týdně. Shodně tuto frekvenci jako nejčastější udaly všechny tři věkové skupiny respondentů. Tvrdý alkohol Frekvence Počet % Denně 7 3,76 1x týdně ,26 Víckrát 26 13,98 Celkem 186 Tabulka 29: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tvrdý alkohol Počet % Počet % Počet % Denně 6 8,57 1 0,93 0 0,00 1x týdně 54 77, , ,50 Vícekrát denně 10 14, , ,50 Celkem Tabulka 30: Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku 28

30 6.6 Marihuana - pravidelné užívání a množství Pravidelné užívání marihuany celkem uvedlo 4,83% respondentů. U marihuany se frekvence užívání neliší od četnosti užívání alkoholu. Celkově opět jako nejčastější frekvenci udávají respondenti kuřáci marihuany užívání 1x týdně (67,47% kuřáků marihuany) ve všech věkových kategoriích. Marihuana Frekvence Počet % Denně 12 14,46 1x týdně 56 67,47 Víckrát 15 18,07 Celkem 83 Tabulka 31: Frekvence užívání marihuany Marihuana Počet % Počet % Počet % Denně 6 17, , ,00 1x týdně 24 70, , ,00 Vícekrát denně 4 11, ,00 0 0,00 Celkem Tabulka 32: Frekvence užívání marihuany dle věku 29

31 6.7 Ostatní návykové látky - pravidelné užívání U ostatních návykových látek bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí pro užívání extáze a jiných látek. Opět s nejčastější frekvencí jedenkrát týdně. Extáze Pervitin Jiné Frekvence Počet % Frekvence Počet % Frekvence Počet % Denně 0 0,00 Denně 0 0,00 Denně 4 28,57 1x týdně 6 85,71 1x týdně 3 100,00 1x týdně 6 42,86 Víckrát 1 14,29 Víckrát 0 0,00 Víckrát 4 28,57 Celkem 7 Celkem 3 Celkem 14 Extáze Počet % Počet % Počet % Denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1x týdně 1 50, , ,00 Vícekrát denně 1 50,00 0 0,00 0 0,00 Celkem Pervitin Počet % Počet % Počet % Denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1x týdně 1 100, , ,00 Vícekrát denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Celkem Jiné Počet % Počet % Počet % Denně 2 25, ,00 0 0,00 1x týdně 3 37, , ,00 Vícekrát denně 3 37, ,00 0 0,00 Celkem Tabulka 33: Přehled ostatních návykových látek - Extáze, Pervitin a jiných 30

32 7. Trávení volného času Nejčastěji respondenti tráví volný čas doma u PC (24,94%). Následuje pobyt venku s kamarády (22,69%). 19,42% respondentů tráví volný čas sportem. Naopak pouze 1,53% uvedlo, že volný čas vyplňuje brigádou. Trávení volného času Počet respondentů % Doma - knihy, hudba ,13 TV 116 5,93 PC ,94 Sport ,42 Venku s kamarády ,69 V klubu 35 1,79 Na koncertech 12 0,61 Mám brigádu 30 1,53 Učím se 76 3,88 Nemám volný čas 36 1,84 Jinak 83 4,24 Celkem odpovědí 1957 Tabulka 34: Přehled trávení volného času Graf 16: Trávení volného času 31

33 8. Místo setkání s drogou Nejčastěji se respondenti setkávají s návykovými látkami na diskotékách, v klubech a hospodách (29,37 %), dále pak na ulici (24,07 %). S 6,24% následuje prostředí školy. Místo setkání s drogou Počet % všech respondentů % uživatelů návykových látek Diskotéky, kluby, hospody ,37 44,64 Koncerty 31 1,82 2,68 Ulice ,07 26,56 Večírky 73 4,30 5,13 Škola 106 6,24 8,93 Jiné. 51 3,00 0,45 Potkává ,81 Nezodpovězeno/Nepotkává ,19 Celkem 1699 Tabulka 35: Přehled míst setkání s drogou Graf 17: Přehled míst setkání s drogou 32

34 8.1. Místo setkání s drogou dle věku Mladší věková kategorie uživatelů návykových látek let se častěji setkávají s drogami na ulici (46,11%) a na diskotékách (30,27%). Mezi roky převládá jako místo setkání diskotéky a hospody (61,66%). Místo setkání s drogou Počet % Počet % Počet % Diskotéky, kluby, hospody , , ,43 Koncerty 16 2, ,14 1 7,14 Ulice , , ,29 Večírky 43 6, ,73 0 0,00 Škola 78 11, ,28 0 0,00 Jiné. 30 4, ,04 1 7,14 Celkem Tabulka 36: Přehled míst setkání s drogou dle věku Graf 18: Přehled míst setkání s drogou dle věku 33

35 9. Z čeho mám největší strach Respondenti uvedli, že největší strach mají ze závislosti (40,49%). A také ze smrti (14,01%). Naopak 23,07% respondentů uvedlo, že strach nemají. Z čeho mám největší strach Počet respondentů % Ze závislosti ,49 Někdo mi nabídne - já neodolám 71 4,18 Bude mi opakovaně nabízená 44 2,59 Někdo mi podstrčí ,48 Bude mi špatně 88 5,18 Ze smrti ,01 Nemám strach ,07 Celkem 1699 Tabulka 37: Přehled Z čeho mám největší strach Graf 19: Z čeho mám největší strach 34

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Brněnské školy A Kluby ČR o.p.s. Brno 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy JMK 2014 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011

Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011 Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských a jihomoravských základních, středních a vyšších odborných škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Průzkum Mládež a drogy 2009, A Kluby ČR, o.p.s. Mládež a drogy. Rok 2009 A Kluby ČR Výzkumná zpráva

Průzkum Mládež a drogy 2009, A Kluby ČR, o.p.s. Mládež a drogy. Rok 2009 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Mládež a drogy Rok 2009 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2009 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs.

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs. Zuzana Komínková, Hořovice srpen Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách I. Příloha: Dotazník DOTAZNÍK o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách Dobrý den, jmenuji se Marie Dufková, jsem studentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ráda bych Tě požádala

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2017/18

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2017/18 Zuzana Komínková, Hořovice srpen 2018 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2017/18 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium 20. Přílohy příloha č. 1 - Dotazník 1. Zaškrtni, jakého jsi pohlaví. a) žena b) muž 2. Zaškrtni, kolik je ti let. a) méně než 10 b) 10 let c) 11 let d)12 let e) 13 let f) 14 let g) 15 let a více 3. Jakou

Více

Výstupy z dotazníkového šetření mapujícího rizikové chování v pražských školách z pohledu pedagogů

Výstupy z dotazníkového šetření mapujícího rizikové chování v pražských školách z pohledu pedagogů Výstupy z dotazníkového šetření mapujícího rizikové chování v pražských školách z pohledu pedagogů Průzkum realizovalo Centrum sociálních služeb Praha odd. Pražské centrum primární prevence. Ve spolupráci

Více

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy Příloha č.1 Dotazník použitý při výzkumu 1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy 2. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás ve školním vyučování o drogách? a)

Více

Příloha č. 1 Dotazník pro studenty

Příloha č. 1 Dotazník pro studenty SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazník pro studenty Příloha č. 2 Dopis pro rodiče Příloha č. 3 Grafické znázornění tabulky č. 5 a č. 6 Příloha č. 4 - Grafické znázornění tabulky č. 7 a č. 8 Příloha č. 5 -

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává TISKOVÁ ZPRÁVA Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá, české zkušenosti náctiletých zůstávají nadné Potvrdila to Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015 PRAHA, 20.09.2016

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008 ANKETA Užívání návykových látek 2007/2008 OBSAH: Obsah 2 Úvod 3 Výsledky celkové graficky 4 Výsledky v 6.A 6 Výsledky v 7.A 7 Výsledky v 7.B 9 Výsledky v 8.A 11 Výsledky v 8.B 13 Výsledky v 9.A 15 Výsledky

Více

VÝSLEDKY SBĚRU DAT PROTIDROGOVÉHO VLAKU REVOLUTION TRAIN PRO MĚSTO. Rožnov pod Radhoštěm. NOVÉ ČESKO, nadační fond

VÝSLEDKY SBĚRU DAT PROTIDROGOVÉHO VLAKU REVOLUTION TRAIN PRO MĚSTO. Rožnov pod Radhoštěm. NOVÉ ČESKO, nadační fond VÝSLEDKY SBĚRU DAT PROTIDROGOVÉHO VLAKU REVOLUTION TRAIN PRO MĚSTO Rožnov pod Radhoštěm NOVÉ ČESKO, nadační fond 2018 3.1.1 Pravidelné řízené mimoškolní aktivity (kroužky)... 6 3.1.2 Spontánní volnočasové

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63%

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63% RSPCH 1. Dotazník rizik sociálně patologického chování žáku pro učitele. Tento dotazník mapuje názory pedagogů na míru rizik výskytu jednotlivých sociálně patologických jevů u svých žáku a studentů. Odpovědi

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníkové šetření. Vážení žáci,

Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníkové šetření. Vážení žáci, Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazníkové šetření Vážení žáci, jsem studentkou 2. ročníku (v září 2014 již 2. ročník studia) navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity

Více

ZDRAVÍ NAŠÍ MLÁDEŽE. Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina. MUDr. Stanislav Wasserbauer, Hana Pokorná

ZDRAVÍ NAŠÍ MLÁDEŽE. Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina. MUDr. Stanislav Wasserbauer, Hana Pokorná ZDRAVÍ NAŠÍ MLÁDEŽE Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer, Hana Pokorná Kraj Vysočina Zdravá Vysočina, z. s. Státní zdravotní ústav Jak žije mládež (i v

Více

Výskyt sázkového hraní v populaci

Výskyt sázkového hraní v populaci Výskyt sázkového hraní v populaci Mgr. Pavla Chomynová 7/11/2013 Obsah zdroje dat prevalence hraní v obecné populaci výsledky studií charakteristika hráčů prevalence problémového hraní PGSI škála hraní

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Analýza potřeb mládeže na Dačicku

Analýza potřeb mládeže na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/65.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Agentura J.L.M. II/2012 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Zjišťování spokojenosti. s poskytovanou službou

Zjišťování spokojenosti. s poskytovanou službou Zjišťování spokojenosti s poskytovanou službou v roce 2018 Souhrnná zpráva Obsah I. Úvod II. Metodika a analýza sběru dat III. Analýza dat IV. Hlavní poznatky a nastínění problémů pro další řešení 1) Vyhodnocení

Více

Exkurze ve věznici. Prezentace výsledků anketního šetření. Praha dne 22. července 2015

Exkurze ve věznici. Prezentace výsledků anketního šetření. Praha dne 22. července 2015 Exkurze ve věznici Prezentace výsledků anketního šetření Praha dne 22. července 215 Obsah Charakter výzkumu 3 Exkurze ve věznici 4 Co exkurze ve věznicích studentům přinesla 16 Názory na výkon trestu a

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA Stanislav Wasserbauer, Hana Pokorná Kraj Vysočina Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, z. s. Jak žije mládež (i v Kraji Vysočina), jak je zdravá

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Kouření a vystavení tabákovému kouři

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Kouření a vystavení tabákovému kouři Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 1. 2011 2 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Kouření a vystavení tabákovému kouři European

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Výchovný ústav, střední škola a školní Jídelna Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118 PREZENTACE VÝZKUMU VZORKU 47 DÍVEK UMÍSTĚNÝCH VZAŘÍZENÍ

Více

Výsledky šetření o rizikovém chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze. zpracovali: Roman Petrenko Miroslav Líbal

Výsledky šetření o rizikovém chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze. zpracovali: Roman Petrenko Miroslav Líbal Výsledky šetření o rizikovém chování žáků. stupně ZŠ a SŠ v Praze zpracovali: Roman Petrenko Miroslav Líbal Metodika Velikost výběru respondentů ve věku až let z pražských základních škol, středních škol

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku?

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku? 1. Co si představuješ pod pojmem dělám si co můžu, čas pro své koníčky,kamarády 3 VOLNÝ ČAS? alkohol a přátelé 4 čas na to co mě baví, kamarádi, kreslení 1 čas práce a posilovacích cviků a spánek 1 čas

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

VÝSLEDKY ANKETY PRO ÚČELY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ROKY

VÝSLEDKY ANKETY PRO ÚČELY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ROKY VÝSLEDKY ANKETY PRO ÚČELY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ROKY 20-2020 1. Úvod V první fázi přípravných prací na strategii MAS Regionu Poodří na roky 20 2020 uspořádala MAS anketní šetření. Záměrem bylo ve

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Názor občanů na drogy květen 2019

Názor občanů na drogy květen 2019 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen Více než čtyři pětiny ( %) dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém, necelá polovina (4 %) dotázaných pak vnímá užívání drog jako problém v

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Zdravotní stav Výsledky studie Zdraví dětí 2016 Životní styl (čas u PC, sportovní aktivita, výživa) Úvod Prevalenční

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno!

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010 Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Děti a zájmová sdružení Otázka č. 1 - Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? Z výsledků průzkumu je

Více

Sociologický výzkum Využití volného času žáků 8. a 9. tříd

Sociologický výzkum Využití volného času žáků 8. a 9. tříd Sociologický výzkum Využití volného času žáků 8. a 9. tříd Autoři: Anna Švaňhalová, Adéla Stárková, Pavla Prokopová Datum: 2. 1. 2019 Cíl výzkumu Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jak žáci 8. a 9. tříd

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Zpracoval Institut Komunitního rozvoje, z.s. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Výsledky dotazníkového

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

Ver ejnozdravotní intervence se zame r ením na alkohol - moz nosti pra ce v socia lne vylouc eny ch lokalita ch

Ver ejnozdravotní intervence se zame r ením na alkohol - moz nosti pra ce v socia lne vylouc eny ch lokalita ch Ver ejnozdravotní intervence se zame r ením na alkohol - moz nosti pra ce v socia lne vylouc eny ch lokalita ch PhDr. Miroslav Barta k, Ph.D. Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol, 1. LF UK

Více

Užívání návykových látek a hraní hazardních her ve vězeňské populaci ČR

Užívání návykových látek a hraní hazardních her ve vězeňské populaci ČR 6 Národní monitorovací prosinec 2017 Užívání návykových látek a hraní hazardních her ve vězeňské populaci ČR Užívání návykových látek a hraní hazardních her ve vězeňské populaci v ČR jsou pravidelně zjišťovány

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018 Tisková zpráva Hodnocení kvality vzdělávání září 01 Hodnocení úrovně vzdělávání na různých typech škol, základními počínaje a vysokými konče, je trvale příznivé, když kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Vyhodnocení dotazníku - školní rok 2014/2015 NÁVYKOVÉ LÁTKY

Vyhodnocení dotazníku - školní rok 2014/2015 NÁVYKOVÉ LÁTKY Vyhodnocení dotazníku - školní rok 2014/2015 NÁVYKOVÉ LÁTKY Ve školním roce 2014/2015 škola uskutečnila výzkum zaměřený na konzumaci návykových látek. Tímto výzkumem navázala na stejnojmenný výzkum ze

Více

Příloha 2: Dotazník diplomové práce

Příloha 2: Dotazník diplomové práce Příloha 2: Dotazník diplomové práce Tento dotazník slouží jako podklad pro výzkum studie s názvem Souvislosti mezi závislostním chováním na internetu a užíváním návykových látek u vysokoškolských studentů

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Věkové složení respondentů

Věkové složení respondentů Výsledky kvantitativního šetření vyhodnocení dotazníků Shrnutí Dotazníkové šetření bylo studentskou iniciativou s cílem zmapovat situaci v možná trochu tabuizovaných tématech. Za tímto účelem byl vytvořen

Více

Obsah. Národní výzkum užívání návykových látek Informace o studii

Obsah. Národní výzkum užívání návykových látek Informace o studii 2 Národní monitorovací duben 2018 Národní výzkum užívání návykových látek 2016 Národní výzkum užívání návykových látek 2016 přinesl aktuální informace o rozsahu kouření cigaret a užívání elektronických

Více

Sociologický výzkum Alternativní životní styly

Sociologický výzkum Alternativní životní styly Sociologický výzkum Alternativní životní styly Lucie Stárková, Lucie Lukešová, Žaneta Slámová Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo zjistit, co si lidé myslí o alternativních stylech života. Jestli sami nějaký

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr.

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje všech žáků školy. Tento průzkum se

Více

Vědecké bádání z pohledu české veřejnosti leden 2016

Vědecké bádání z pohledu české veřejnosti leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Vědecké bádání z pohledu české veřejnosti

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

1 Úvod. 2 Struktura respondentů

1 Úvod. 2 Struktura respondentů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří,z.s. v letech 2014 2020 Výsledky ankety Výstup č. 2 Zhotoviitell: MAS Regiionu Poodříí,,z..s.. Bartošoviice Konzulltant: SMARV o..p..s..,,

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Sociologický průzkum. Evaluace prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina

Sociologický průzkum. Evaluace prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina Sociologický průzkum Evaluace prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina Empirické centrum Vysočiny VŠPJ www.vspj.cz ecv@vspj.cz Milí žáku, dovol nám, abychom

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Výsledky z průzkumu Agresivní chování vůči učitelům

Výsledky z průzkumu Agresivní chování vůči učitelům Výsledky z průzkumu Agresivní chování vůči učitelům Anotace Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence společně s Oddělením prevence MHMP realizovalo anonymní dotazníkové

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 55 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog European Health Interview Survey

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

ANALÝZA ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE AN ANALYSIS OF DRUG ABUSE AT A SELECTED SECONDARY SCHOOL

ANALÝZA ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE AN ANALYSIS OF DRUG ABUSE AT A SELECTED SECONDARY SCHOOL Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2012, roč. 2, č. 2, s. 7 18 ANALÝZA ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE Vladislav Jankových, Vladěna Turečková Abstrakt: Článek se zabývá analýzou

Více

Výroční zpráva drogové epidemiologie za rok 2006

Výroční zpráva drogové epidemiologie za rok 2006 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Výroční zpráva drogové epidemiologie za rok 2006 červenec 2007 Zpracovali: PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Leona Matuszczyková 1. Nelegální

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH Státní zdravotní ústav, 215 Pracoviště manažerky Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS

Více