SET 830 TV a SET 830 S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SET 830 TV a SET 830 S"

Transkript

1 SET 830 TV a SET 830 S Naše organizace Unie neslyšících Brno je iniciátorem a patronem (od r.1997) Telefonní operátorské služby pro neslyšící Telefonica O2 Czech republic, a.s.

2

3

4 Návod k obsluze SET 830 TV+S Souprava SET 830 TV je bezdrátové a zřízení pro přenos zvuku pomoci infračerveného světla a umožňuje poslech rozhlasového i televizního přístroje, případně jiného zdroje zvuku. Zařízení umožňuje volný pohyb po místnosti, ve které je umístěno. Souprava SET 830 S je kompenzační pomůcka s audio výstupem a indukční smyčkou EZT 3011 a je určena pro spojení s klasickými sluchadly nebo běžnými sluchátky. Je vhodná k použití ve škole, u logopeda i pro běžnou komunikaci. Bezpečnostní upozornění Před používáním přístroje si pozorně přečtěte návod na použití. Pokud přístroj postoupíte jinému uživateli, předejte jej i s návodem na obsluhu. Přístroj nepoužívejte, jestliže vykonáváte současně jinou činnost, která vyžaduje Vaši plnou pozornost. Přístroj uchovávejte v suchém prostředí a chraňte jej před extrémně nízkými nebo extrémně vysokými teplotami. O přístroj pečujte a umístěte jej na čisté a bezprašné místo. Některé povrchové úpravy nábytku (např. lakované) mohou být poškozený od spodní pogumované části vysílače tak, že po ní mohou zůstat skvrny. Proto doporučujeme postavit vysílač na podložku. K čištění přístrojů používejte pouze vlhký hadřík, nikdy žádná rozpouštědla nebo jiné chemické přípravky. Sluchátka umožňují nastavení vyšší hlasitosti než je obvykle běžně potřebná. Pokud takto přednastavená sluchátka použije osoba nebo dítě bez sluchové vady, může u nich dojít k poškození sluchu. Přístroj si nechejte odborně prohlédnout v případně, že upadne na zem, pronikne do něj voda nebo vykazuje vadnou funkci. Pokud nastane tato situace vypněte přístroj a odpojte síťový zdroj ze zásuvky, aby nedošlo ke zkratu nebo dokonce k požáru. Používejte výhradně originální síťový zdroj, který je dodáván s přístrojem. Síťový zdroj vytáhněte ze zásuvky: pokud chcete přístroj odpojit ze sítě pokud přístroj nebudete delší dobu používat anebo se blíží bouřka Dbejte na to, aby síťový zdroj: byl v nepoškozeném stavu a lehce přístupný byl pevně zapojen v elektrické zásuvce nebyl zakrytý či dlouhodobě vystavený slunečnímu světlu a tím nedošlo k jeho přehřátí byl provozován pouze v povoleném teplotním prostředí (viz technické parametry) nebyl umístěn v blízkosti přístrojů vyzařujících tepelnou energii (topná tělesa, zářiče tepla) Pokyny pro SET 830 TV Naslouchací souprava SET 830 TV obsahuje: Sluchátka přijímač RI 830 Vysílač (nabíjecí jednotka) TI 830 Akumulátor BA 300 Síťový zdroj NT 13 s adaptérem EU, UK, US TV propojovací kabel pro sluchátka Redukce JACK 3,5mm/6,3mm TV-CINCH adaptér TV-SCART adaptér 2 páry náhradních náušníků čiré a molitanové Originální návod na obsluhu I. Popis výrobku sluchátka přijímač obr. I 1. Regulátor hlasitosti otočný knoflík se stupnicí Regulátor nastavení vyvážení hlasitosti na levé a pravé ucho 3. Otvor pro akumulátor II. Popis výrobku vysílač obr. II 4. Nabíjecí jednotka pro přijímač - sluchátka 5. Nabíjecí otvor pro náhradní akumulátor 6. Indikátor nabíjení náhradního akumulátor 7. Indikátor nabíjení akumulátoru ve sluchátkách 8. Provozní kontrolka 9. Tlačítko nastavení srozumitelnosti řeči 10. Indikátor zvolené srozumitelnosti řeči 11. Zdířka pro připojení zdroje zvuku nebo pro externí mikrofon (modrá) 12. Přepínač MONO / STEREO 13. Regulátor nastavení vyšších kmitočtů 14. Zdířka pro síťový zdroj (žlutá) POKYNY PRO SET 830 S Naslouchací souprava SET 830 S obsahuje: Přijímač RI 830 S Vysílač (nabíjecí jednotka) TI 830 Akumulátor BA 300 Indukční smyčka EZT 3011

5 Síťový zdroj NT 13 s adaptérem EU, UK, US TV propojovací kabel pro sluchátka Redukce JACK 3,5mm/6,3mm TV-CINCH adaptér TV-SCART adaptér Závěsný řemínek Klipsna pro připojení k přijímači Originální návod na obsluhu I. Popis výrobku přijímač obr. I 1. Indikátor kanálů 2. Regulátor hlasitosti otočný knoflík se stupnicí Tlačítko pro zapnutí a vypnutí 4. Regulátor nastavení vyvážení hlasitosti na levé a pravé ucho 5. Tlačítko kanálového vyhledávání 6. Otvor pro akumulátor 7. Zdířka pro připojení sluchátek, indukční smyčky Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, např. během dovolené, odpojte zdroj ze sí tové zásuvky. Zapojení vysílače (nabíjecí jednotky) TI 830 před zapojením vysílače vypněte zdroj zvuku (např. televizor) zasuňte audiokabel (TV16 / S19) prověřte možnosti připojení vašeho televizoru a zvolte jednu ze 4 možností A,B,C nebo D Upozornění: Pokud má váš televizor více možností připojení A,B nebo C, použijte přednostně C. A Připojení vysílače na sluchátkový výstup Zasuňte audiokabel (TV16 / S19) do sluchátkového výstupu televizoru. Pokud je konektor příliš malý, nasaďte na něj konektor redukci 3,5 / 6,3 mm (TV17 / S20). Na televizoru nastavte střední hlasitost. II. Popis výrobku vysílač obr. II B Připojení vysílače na CINCH - adaptér 8. Nabíjecí jednotka pro přijímač 9. Nabíjecí otvor pro náhradní akumulátor 10. Indikátor nabíjení náhradního akumulátoru 11. Indikátor nabíjení akumulátoru v přijímači 12. Provozní kontrolka 13. Tlačítko nastavení srozumitelnosti řeči 14. Indikátor zvolené srozumitelnosti řeči 15. Zdířka pro připojení zdroje zvuku nebo pro externí mikrofon (modrá) 16. Přepínač MONO / STEREO 17. Regulátor nastavení vyšších kmitočtů 18. Zdířka pro síťový zdroj (žlutá) Pokyny společné Umístění vysílače TI 830 Vysílač v místnosti umístěte tak, aby infračervený paprsek vyzařoval přímo směrem ke sluchátkům přijímači. Mezi vysílačem a přijímačem nesmí být žádná překážka. Nevystavujte vysílač přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud vlastníte plazmový televizor, který také vyzařuje infračervený signál, umístěte vysílač za pomoci prodlužovacího kabelu s 3,5mm konektorem co možná nejdále od televizoru a současně blíže ke sluchátkům přijímači. Nasaďte CINCH adaptér (TV18 / S21) na audiokabel (TV16 / S19). Zasuňte červený konektor (TV18 / S21) do červené zdířky televizoru. Bílý konektor zasuňte do bílé nebo černé zdířky televizoru. C Připojení vysílače přes SCART - adaptér Propojte SCART adaptér (TV19 / S22) s audiokabelem (TV16 / S19). Zasuňte SCART adaptér (TV19 / S22) do scartového výstupu na televizoru. D Použití externího mikrofonu MKE 800 TV N Pokud televizor nemá žádný z výše uvedených výstupů, použijte externí mikrofon MKE 800 TV N. Mikrofon připojte přímo do modře označené zdířky (TV11 / S15) na zadní straně vysílače TI 830. Mikrofon umístěte před reproduktor televizoru nebo jiného zvukového zdroje. Zapojení vysílače do sítě: zvolte odpovídající EU adaptér (TV21 / S24) a nasuňte jej na síťový zdroj (TV20 / S23). zasuňte žlutě označený konektor síťového zdroje do žluté zdířky (TV20 / S23) vysílače.

6 síťový zdroj (TV20 / S23) následně zapojte do zásuvky provozní kontrolka (TV8 / S12) svítí zeleně. Pokyny pro SET 830 TV Používání sluchátek nastavení hlasitosti Sluchátka si nasaďte na uši tak, aby otočný knoflík směřoval dolů a číselná stupnice dopředu. Roztažením sluchátek při jejich nasazování na uši se sluchátka automaticky zapnou. Sejmutím sluchátek z uší se po 30 vteřinách automaticky vypnou. Hlasitost nastavíme pomocí otočného knoflíku s číselnou stupnicí (1). Pokud sluchátka nepoužíváte, odkládejte je do vysílače, akumulátor se vždy automaticky nabíjí. Nabíjecí automatika zabrání přebíjení a poškození akumulátoru, nemusíte tedy sluchátka hlídat a vyjímat z vysílače. Nastavení hlasitosti do levého a pravého ucha Na zadní straně sluchátek v levé části (2) se nachází malý otočný knoflík, který reguluje poměr hlasitosti mezi levými a pravým uchem. Otáčejte tímto knoflíkem nalevo nebo napravo, až si nastavíte vyváženou hlasitost na pravém i levém uchu. Přepínání MONO / STEREO Pokud i přes správné nastavení rovnováhy slyšíte zvuk pouze na jednom uchu, přepněte si tlačítko ST / MO (12) na zadní straně vysílače na MONO (MO). Význam pojmu MONO a STEREO STEREO (ST) např. mluvené slovo slyšíte zleva a hudbu zprava MONO (MO) mluvené slovo i hudbu slyšíte zepředu Individuální zlepšení srozumitelnosti Za pomoci tlačítka srozumitelnosti (9) si můžete nastavit hlasitost individuálně tak, aby nejlépe vyhovovala vašim sluchovým požadavkům. Postupným stisknutím tlačítka prověřte, které nastavení je vám nejpříjemnější. Připojení sluchátek / indukční smyčky ke sluchadlům Do zdířky přijímače můžete připojit: dodávanou indukční smyčku (7) sluchátka propojovací kabel ke sluchadlu Zapojení indukční smyčky Klipsnu (25) opatrně sejměte z přijímače, na její místo nasaďte klipsnu indukční smyčky, propojte indukční smyčku (27) přes zdířku (7) s přijímačem, sluchadlo nastavte na pozici T. Pokud nelze na sluchadle nastavit pozici T, obraťte se na prodejce sluchadel. Upozornění! O možnosti využití SET 830 S s kochleárním implantátem nebo na alternativní připojení k vašemu sluchadlu se informujte u specialisty-akustika. Zapojení sluchátek Připojte 3,5 mm konektor ze sluchátek do zdířky na přijímači (7). Pohodlné nošení přijímače umožňuje dodávaný řemínek (26), klipsna (25) nebo dodávaná indukční smyčka (27). Indukční smyčka je vhodná pro uživatele sluchadel, řemínek nebo klipsnu využijete v případně použití klasických sluchátek. Zavěšení přijímače K zavěšení přijímače na krk použijte: 1. dodávaný řemínek (26) klipsny upevněte na kovový kroužek na zadní straně přijímače a poté zavěste na krk tak, aby číselná stupnice přijímače směřovala dopředu 2. indukční smyčku (27) Připnutí přijímače na oděv nebo nasazení na pásek K připnutí přijímače na oděv použijte klipsnu (25). Po skončení provozu pak stáhněte přijímač z pásku nebo sejměte z oděvu. Indikace stavu funkcí Co znamená když indikátor kanálů (1) Pokyny pro SET 830 S svítí žlutě: přijímač byl zapnut nebo tlačítko stisknuto nesvítí: přijímač byl zapnout, ale nebyla provedena žádná volba a vysílač se po třiceti sekundách automaticky vypnul, přijímač je vypnut

7 Pokyny společné provozní kontrolka (TV8 / S12) na vysílači svítí zeleně: vysílač je zapnut nesvítí: vysílač je vypnut indikátor nabíjení (TV7 / S11) svítí červeně: nabíjecí baterie je nabíjena svítí zeleně: nabíjecí baterie je nabita indikátor nabíjení (TV6 / S10) svítí červeně: nabíjecí baterie je nabíjena svítí zeleně: nabíjecí baterie je nabita indikátor zvolené srozumitelnosti řeči (TV10 / S14) na vysílači svítí žlutě: funkce srozumitelnosti je zapnuta nesvítí: funkce srozumitelnosti je vypnuta Pokyny pro SET 830 S Co se stane, když stisknete tlačítko vyhledávání kanálů (5) na přijímači: Přijímač vyhledá zdroj signálu na jinému kanálu Pokyny společné tlačítkem nastavení srozumitelnosti řeči (TV10 / S14) na vysílači: vyberete jedno z možných nastavení individuálního posílení srozumitelnosti řeči Co se stane, když posunete ovladač hlasitosti (TV1 / S2) na přijímači: sníží se nebo zesílí hlasitost zvuku na přijímači vyvážení hlasitosti pro levé a pravé ucho: zvýší se hlasitost pro levé nebo pravé ucho přepínač MONO / STEREO (TV12 / S16): vysílač se přepne do režimu MONO / STEREO regulátor nastavení vyšších kmitočtů (TV13 / S17) na vysílači: s regulátorem nastavení vyšších kmitočtů by měl manipulovat pouze technik naslouchacích pomůcek / odborník Pokyny pro SET 830 S Co se ději, když slyšíte zvukové signály nebo varovné signály? tři tónově stoupající pípnutí: přijímač byl právě zapnout dvě tónově klesající pípnutí: přijímač byl právě vypnut jedno potvrzující pípnutí: tlačítko kanálového vyhledávání bylo jednu krátce stisknuto jedno potvrzující pípnutí: tlačítko kanálového vyhledávání bylo stisknuto po dobu 5 sekund jedno nebo dvě krátká pípnutí: přijímač byl nastaven na kanál 1 nebo 2 Pokyny společné šest varovaných krátkých pípnutí: Upozornění, že přijímač nedostává signály z vysílače vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem je příliš velká přijímač se automaticky vypne po třech minutách zkontrolujte, zda je vysílač zapnout. dvě varovná delší pípnutí: Nabíjecí baterie je vybitá Pokyny pro SET 830 S zapínání a vypínání akustických signálů: Stisknete tlačítko kanálového vyhledávání (5) na přijímači na dobu přibližně 5 sekund. Uslyšíte krátký zvukový signál. Poznámka: Varované signály nelze vypnout. Pokyny společné

8 Nabíjení akumulátorů Nabíjení akumulátoru je možné přímo ve sluchátkách přijímači jejich uložením do nabíjecí jednotky (TV4 / S8) s číselnou stupnicí dopředu. Kontrolka (TV7 / S11) indikuje probíhající nabíjení (viz obrázek). Pokud kontrolka svítí červeně, probíhá nabíjení, pokud zeleně je akumulátor již plně nabitý a může být provozován až 12 hodin. Náhradní akumulátor musí být před prvním použitím cca 3 hodiny nabíjen. Akumulátor nabijete v bočním otvoru vysílače (TV5 / S9). Pokud akumulátor ve sluchátkách přijímači signalizuje částečné vybití, lze jej zaměnit s akumulátorem, který byl mezitím uložen v nabíjecím otvoru vysílače a je plně nabit. Sluchátka odkládejte vždy do vysílače, jedině tak docílíte jejich optimálního nabití. Nabíjecí automatika zamezuje přebíjení akumulátoru. Několik rad a upozornění Součástí dodávané sady je náhradní 1 pár silikonových náušníků a 1 pár molitanových náušníků. Ušní koncovky jsou snadno snímatelné. Z hygienických důvodů je vhodné koncovky pravidelně důkladně vyprat! Příslušenství Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. POZOR! Používáním komponentů jiných výrobců (např. síťový zdroj nebo akumulátor) můžete přístroj poškodit bez možnost uplatnění záruky! K soupravě SET 830 TV lze přikoupit i větší počet sluchátek RI 830 a tím umožnit současně poslech několika osobám (např. v rodině, v domovech seniorů atd.) Přijímač RI 830 S Tento přijímač neobsahuje klasická sluchátka s náušníky jako u typu RI 830, je však opatřen závěsem a vybaven sluchátkovým výstupem, např. pro sluchadlo. Externí mikrofon MKE 800 TV N Lze v případě potřeby dokoupit. Pokud přístroj není funkční, zkontrolujte Jsou všechny konektory správně připojeny? Jsou sluchátka i přístroje zapnuty a nastaveny na příslušnou hlasitost? Jsou sluchátka správně roztažena? Je akumulátor minimálně 20 minut nabíjen? Pokuste se přiblížit k vysílači Přístroj si přepněte na jinou frekvenci Pokud závadu nelze odstranit, kontaktujte KOMPONE V žádném případě přístroj nikdy sami neotevírejte, došlo by automaticky ke ztrátě záruky! Technické parametry Systém DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Akumulátor BA 300 Akumulátor může mít životnost až 2 roky, ale je třeba jej vyměnit, pokud se jeho provozní doba sníží. Akumulátory Sennheiser jsou recyklovatelné. Řiďte se prosím vyhláškami o likvidaci odpadů. Sluchátka RI 830 Modulace FM, stereo Nosná frekvence 2,3 MHz / 2,8 MHz Frekvenční rozsah 50 Hz Hz zkreslení < 1 % Nabíjecí doba akumulátoru cca 3 hodiny Odstup signál / šum typ. 75 dba Provozní teplota 10 C 40 C Vysílač

9 Dosah vysílače Audio / mikrofonní konektor Napájení ve vysílači Hmotnost Rozměry do 12 m v prostoru 3,5 mm stereo 13,5 V DC / 500mA se zdrojem NT13 cca 260g cca 115 x 145 x 40 mm Poznámka: Přijímač Maximální akustický tlak 125 db (SPL) Napájení lithium polymer akum. BA 300 (3,7 V / 150 mah) Provozní doba max. 12 hodin Hmotnost cca 68g (s akumulátorem) Rozměry cca 240 x 130 x 25 mm Síťový zdroj NT 13 Napětí sítě Frekvence Spotřeba el.energie Výstupní napětí / proud Spotřeba Standy Okolní teplota 100 V až 240 V Hz 2,4 W (včetně nabíjení akumulátor) 13,5 V, 500 ma cca 0,9 W (bez nabíjení akumulátor) +5 C až +40 C Přístroje splňují následující evropské normy: EN 55013, EN 55020, EN 60065, EN 61558, EN a odpovídají základním požadavkům a dalším předpisům Směrnic 2004 / 108 / EG a 2006 / 95 / EG. Záruka Firma Sennheiser přebírá na tento výrobek záruku 24 měsíců prostřednictvím firmy PANTER s.r.o. Elektroodpad Po skončení životnosti přístrojů je odkládejte do recyklačních center nebo je zavezte do sběrného dvora.

Návod k obsluze SET900

Návod k obsluze SET900 Návod k obsluze SET900 SET900 je bezdrátová naslouchací infra souprava a zároveň mobilní zvukový zesilovač v jednom. Přístroj umožňuje uživateli poslouchat v domácím prostředí hudbu nebo TV přijímač, aniž

Více

SENNHEISER SET 830 TV

SENNHEISER SET 830 TV 1 Návod na použití SENNHEISER SET 830 TV a SET 830 S 2 3 4 Návod k obsluze SET 830 TV+S Souprava SET 830 TV je bezdrátové a zřízení pro přenos zvuku pomoci infračerveného světla a umožňuje poslech rozhlasového

Více

SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S

SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S 1 Návod na použití SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S 2 3 4 Návod k obsluze SET 840 TV+S Soupravy SET 840 TV SET 840 S jsou bezdrátové a zřízení pro přenos zvuku pomoci rádiových vln a umožňuje zesílený

Více

Návod na použití. Sennheiser SET 900. Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o. Palackého tř. 114, Brno

Návod na použití. Sennheiser SET 900. Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o. Palackého tř. 114, Brno 1 Návod na použití Sennheiser SET 900 2 Návod k obsluze Sennheiser SET 900 SET900 je bezdrátová naslouchací infra souprava a zároveň mobilní zvukový zesilovač v jednom. Přístroj umožňuje uživateli poslouchat

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 Prodejce: Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 Tel.: 283 882 217, info@widex.cz, www.widex.cz INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 A 4209 0 Návod k použití Čelní pohled: Zadní pohled:

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 Cílem návodu je seznámit uživatele s funkcemi nástroje a proto všechny běžné termíny nemusí být dopodrobna vysvětleny.

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Gratulujeme Vám ke koupi Vašeho nového sluchadla Interton! Tato brožura popisuje funkci kapesního sluchadla Interton Bodyworn. Jednotlivé dostupné funkce jsou závislé

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

BEZŠŇŮROVÁ SLUCHÁTKA PHILIPS SBC HC 8850 ÚVOD

BEZŠŇŮROVÁ SLUCHÁTKA PHILIPS SBC HC 8850 ÚVOD 1 BEZŠŇŮROVÁ SLUCHÁTKA PHILIPS SBC HC 8850 ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zvolili tato bezšňůrová sluchátka, u nichž je používána moderní technologie přenosu signálu kmitočtovou modulací. Tato sluchátka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-19 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) MENU3 MENU5 MENU10Pro Datum: Typ baterie: 13 2 Programy: 66 Master Hudba TV T M+T Standard Přivykání Rozšíření

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

Jabra LINK 860. Návod k obsluze. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra LINK 0 Návod k obsluze www..com OBSAH 1. PŘEHLED O VÝROBKU... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ...4 2. PŘIPOJENÍ JABRA LINK 0...5 2.1 PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ...5 2.2 PŘIPOJENÍ KE STOLNÍMU

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle!

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5 Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Obsah Použité symboly... 2 Dodatek k návodu

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362

Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362 Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362 Popis Kontrolní USB videokamera KC-362 pro rádiový přenos je navržena jako uživatelsky jednoduchý a ekonomický způsob pro řešení skrytých závad a zvýšení produktivity.

Více

JABRA EVOLVE 65. Návod k použití. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Návod k použití. jabra.com/evolve65 Návod k použití jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie kitsound.co.uk CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH JB. 3079/Vyrobeno v Číně. KitSound 2015 NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie 1 1 Jsme mistři svého oboru. Jsme hudebníci.

Více

WA 622CDR, RC řečnické systémy

WA 622CDR, RC řečnické systémy WA 622CDR, RC řečnické systémy Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový řečnický systém WA 622CDR, WA 622RC je dodáván s klopovým, náhlavním a ručním bezdrátovým mikrofonem, přičemž používat lze pouze 2 současně

Více

... 3... 23... 43... 63

... 3... 23... 43... 63 BBM 7010 EN / Digital Audio Baby Monitor User s manual CZ / Digitální audio chůvička Návod k obsluze SK / Digitálna audio opatrovateľka Návod na obsluhu HU / Digitális audió babaőrző Használati útmutató

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Model sluchadla a programy nastavené ve Vašem sluchadle: Model: ME3-CIC/IIC ME5-CIC/IIC ME10-CIC/IIC Datum:

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

Uživatelská pøíruèka RP-WF910. na model: Bezdrátová stereofonní sluchátka

Uživatelská pøíruèka RP-WF910. na model: Bezdrátová stereofonní sluchátka Více informací získáte na adrese: Panasonic Czech Republic, s.r.o. Køižíkova 37/36A (Palác Karlín) 186 00 Praha 8 obchodní oddìlení: 1 719 161 technická podpora: 1 719 191 centrální fax: 4 819 888 e-mail:

Více

Návod k obsluze. Interton TV Streamer

Návod k obsluze. Interton TV Streamer Návod k obsluze Interton TV Streamer Úvod Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Interton TV Streamer. Interton TV Streamer Vám poskytne vysoce kvalitní přenos zvuku z TV, HiFi sterea, osobního počítače nebo

Více

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový systém MBD 822 se skládá z přijímače a 2 ručních mikrofonů. Bezdrátový systém MBD 922 se skládá z přijímače a 2 vysílačů za opasek, do

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

PA 570 přepážkový mikrofon

PA 570 přepážkový mikrofon PA 570 přepážkový mikrofon Stránka č. 1 Úvodem: Mikrofon PA 570 je inovovanou verzí staršího modelu. Je vybaven elektretovou vložkou a audio elektronika disponuje velice nízkou hladinou šumu. Mikrofon

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

PNG-2. Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu. Popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

PNG-2. Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu. Popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu PNG-2 Popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze V1.0 I. Popis funkce PNG-2 je malý, lehký a výkonově

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj snadno

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Uživatelský Návod 2,4GHz Barevná Bezdrátová Kamera Se zabudovanou Li-baterii a Nočním viděním Model:840J/841J/842J

Uživatelský Návod 2,4GHz Barevná Bezdrátová Kamera Se zabudovanou Li-baterii a Nočním viděním Model:840J/841J/842J Uživatelský Návod Se zabudovanou Li-baterii a Nočním viděním Model:840J/841J/842J Před instalací a používáním tohoto přístroje si přečtěte tento návod velmi důkladně a pozorně. Návod si ponechejte pro

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5.

Více

Souprava SET 840 S Vlastnosti

Souprava SET 840 S Vlastnosti Souprava SET 840 S Kompenzační pomůcka s audio výstupem a indukční smyčkou EZT 3011 a je určena pro spojení s klasickými sluchadly nebo běžnými sluchátky. Vlastnosti Bezdrátový přenos pomocí rádiových

Více

Digitální bezdrátová poslechová souprava na TV CL7310

Digitální bezdrátová poslechová souprava na TV CL7310 Digitální bezdrátová poslechová souprava na TV CL7310 NÁVOD K OBSLUZE POPIS Digitální bezdrátová souprava Geemarc CL7310 je zesilovací zařízení speciálně navržené pro sluchově postižené. Umožňuje zesílený

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač Návod k obsluze DigitRadio 210 DAB+/DAB-UKW radiopřijímač 2 Obsah Obsah... 2 Popis přístroje... 4 Obsah balení... 5 Bezpečnost přístroje... 6 Umístění přístroje... 8 Zacházení s bateriemi / akumulátory...

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

Návod k obsluze. kamera SJCAM SJ2000. SJCAM.CZ Sportovní kamery SJCAM a příslušenství 2015.01

Návod k obsluze. kamera SJCAM SJ2000. SJCAM.CZ Sportovní kamery SJCAM a příslušenství 2015.01 Návod k obsluze kamera SJCAM SJ2000 SJCAM.CZ Sportovní kamery SJCAM a příslušenství 2015.01 Děkujeme, že jste si pořídili značkovou sportovní kameru SJCAM. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze

Více

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos)

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 1 Návod na použití Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 2 Úvod Bezdrátová sluchátka CL 7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem.

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Upozornění: Baterie Conform'able PRO Remote jsou určeny výhradně k použití s vyhřívacími

Upozornění: Baterie Conform'able PRO Remote jsou určeny výhradně k použití s vyhřívacími Návod SIDAS PRO REMOTE SET Gratulujeme Vám k zakoupení baterií Conform'able PRO Remote. Nežli začnete baterie používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Další informace naleznete na internetových

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Návod k použití ČEŠTINA

Návod k použití ČEŠTINA Návod k použití ČEŠTINA Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a výrobek používejte správně. Před použitím výrobku si prosím přečtěte kapitolu Důležité bezpečnostní

Více

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér Obsah balení 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér 5 Audio adaptér RCA 6 Audio kabel 3.5 mm 7 Audio adaptér z 6.3 mm na 3.5 mm 8 Externí mikrofon Funkční prvky: Sluchátka

Více

Návod k použití Bravo. B1 / B2 Závěsné sluchadlo

Návod k použití Bravo. B1 / B2 Závěsné sluchadlo Návod k použití Bravo B1 / B2 Závěsné sluchadlo Obsah Vaše sluchadlo, ušní tvarovka a další příslušenství nemusí vypadat přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazujeme si právo provádět určité

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

Plena Výkonové zesilovače

Plena Výkonové zesilovače Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění

Více

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz Návod k obsluze cz Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz 1. Využi NR280P je určen pro použi jako rádio s budíkem. NR280P je vybaven funkcemi FM rádia, projekčními funkcemi a disponuje vestavěnou lampou. Rovněž

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz CZ NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Návod k použití CZ Hudební čepice Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40 Mixážní pult Mc Crypt SA 100/2 je určen ve spojení se stereo zařízením jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro míchání a regulaci nízko úrovňových

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Úvodem: Technické parametry:

Úvodem: Technické parametry: JPM 2021 zesilovač Úvodem: Zesilovač JPM 2021 je dalším zařízením, kterým se snažíme zjednodušit lokální ozvučení, tedy případy kdy chceme snadno nabudit dva reproduktory, neřešit složitou kabeláž a nepřemýšlet

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Bezdrátová HD sluchátka RH-300, 2,4 GHz Rychlý průvodce nastavením Obsah balení Prodlužovací kabel USB Bezdrátová sluchátka HD,

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake"

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí shake and wake Uţivatelský manuál Model: imm153 Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake" OBSAH MANUÁLU Představení.. 2 Začínáme Připojení AC adaptéru.......... 3 Ochrana nábytku........ 3 Vloţení

Více