VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití"

Transkript

1 VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento návod pro případné použití. Upozornění Symbol s bleskem je upozornění, které vás upozorní na to, že se uvnitř přístroje může nacházet vysoký proud. POZOR- riziko elektrického šoku - neotvírat! pozor: pro zabránění elektrického šoku, nesundávejte nikdy poklop nebo zadní těsnění. Při opravách se obraťte na kvalifikovaný personál. Vykřičník v trojúhelníku - je upozornění, které vás upozorní na veškeré nápovědy s přístrojem. pozor: pro zabránění exploze nebo riziku požáru, nikdy nevystavujte produkt kapající nebo stříkající vodě. Poznámka: symboly jsou nalepeny na zadní straně přístroje, v případě potřeby se obraťte na tento návod s vysvětlivky. Pozor: neviditelné záření vychází z přístroje, pokud je odebrán kryt. Nevystavujte se tomuto záření! Pozor: nesahat na laserovou čočku - neviditelné záření. Laserový produkt I. Třídy. Ovládací elementy: 1. reproduktor (vlevo a vpravo) 2. nožičky (pro reproduktory) 3. otvor na CD 4. USB připojení 5. otvor na SD kartu 6. nožičky pro věž 7. BACK/TUNE tlačítko 8. MEM-/FOLDER- tlačítko 9. STOP-tlačítko 10. EQ-tlačítko 11. NEXT/TUNE tlačítko 12. senzor pro ovladač 13. MEM+/FOLDER+ tlačítko 14. ON/STANDBY tlačítko 15. displej s modrým podsvícením 16. FUNCTION- tlačítko 17. PLAY/PAUSE- tlačítko 18. PROGRAM/LOCK tlačítko 19. OPEN/CLOSE tlačítko 20. VOLUME + tlačítko 21. VOLUME - tlačítko 22. UKW anténový kabel 23. přípojka na reproduktory (vlevo a vpravo) 24. přípojka na sluchátka 25. subwoofer výstup 26. AUX vstupy (vlevo a vpravo) 27 napájecí vstup (12 V CD) Ovladač: 1.ON/STANDBY -tlačítko 2. CD- tlačítko 3. BACK/TUNE - tlačítko

2 4. PLAY/PAUSE - tlačítko 5. NEXT/TNE - tlačítko 6. USB- tlačítko 7. MEM-/FOLDER- tlačítko 8. STOP tlačítko 9. MEM+/FOLDER+ tlačítko 10. CARD-tlačítko tlačítko tlačítko 13. OPEN/CLOSE tlačítko 14. AUX-tlačítko 15. PROG./CLOCK ADJ. tlačítko 16. EQ-tlačítko 17. MUTE-tlačítko 18. TUNER - tlačítko 19. FM REŽIM- tlačítko 20. PLAY REŽIM -tlačítko 21. VOLUME + -tlačítko 22. ALARM - tlačítko 23. SLEEP- tlačítko 24. SNOOZE - tlačítko 25. VOLUME - tlačítko 26. Baterie Napájení AC provoz (externí AC/DC- napájecí zdroj) - toto zařízení má DC - napájení, ke kterému můžete připojit napájecí zdroj s KLASIFIKACÍ 12 V DC,2,5 A (STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ), zástrčka musí mít polaritu uvedenou na obrázku. - používejte pouze zaslané napájení pro tento přístroj. Používání jiných napájecích zdrojů může způsobit škody. - zasuňte malou zástrčku do DC-přípojky na boční straně věže. - zkontrolujte, že napětí napájení a vaší domácí zásuvkou souhlasí. - zapojte do zásuvky - stiskněte ON/STANDBY - tlačítko pro zapnutí přístroje - tento přístroj můžete užívat, aniž byste ho plně vypli, nachází se buď v ON nebo STANDBY režimu - ve STANDBY režimu je modré podsvícení vypnuto, displej přesto ukazuje aktuální čas (CLOCK-FUNKTION) - pokud se přístroj nachází ve STANDBY-režimu, zapnete ho tím, že stisknete tlačítko ON (na věží nebo na ovladači) - pro šetření energie přepněte přístroj na STANDBY-režim, pokud ho nepoužíváte DŮLEŽITÉ: JAK POZNÁTE, ZDA JE PŘÍSTROJ ZAPOJENÝ Když je přístroj zapnutý, svítí displej modře, tudíž poznáte, že je tlačítko v pozici ON - tento přístroj můžete používat, aniž byste ho plně vypli, nachází se buď v ON nebo STANDBY-režimu - ve STANDBY-režimu je modré osvícení vypnuto, displej přesto ukazuje aktuální čas (CLOCK-FUNKTION) - pokud se přístroj nachází ve STANDBY-režimu, zapnete ho tím, že stisknete tlačítko ON (na věží nebo na ovladači) - pro šetření energie přepněte přístroj na STANDBY-režimu, pokud ho nepoužíváte INTELIGENTNÍ ŠETŘÍCÍ REŽIM - pokud se přístroj pro určitý čas nepoužívá, automaticky se přepne na STANDBY-režimu - tento se aktivuje po cca minutách - přehrávání CD bylo přerušeno - např. po dohrání CD - žádný vstupní signál se nezobrazuje na AUX zásuvce - USB přehrávání bylo přerušeno - přehrávání z SD karty bylo přerušeno - pokud se přístroj nachází ve STANDBY-režimu, zapnete ho tím, že stisknete tlačítko ON (na věží nebo na ovladači) Zapojení reproduktorů - vyndejte oba kabely na reproduktory - každý kabel je složen z dvou drátů, jeden je neutrální, druhý má černý konec

3 - zapojte neutrální drát do levého reproduktoru do červené zástrčky (+) na zadní straně. Zástrčka je označena písmenem L. - zapojte černý drát do levého reproduktoru do červené zástrčky (-) na zadní straně. Zástrčka je označena písmenem L. - tento postup zopakujte na pravém reproduktoru, zástrčky jsou označeny písmenem R - abyste zastrčili drát do zástrčky, nejprve stiskněte plastovou patku směrem dolů a zastrčte do zásuvky přístroje - postavte oba reproduktory co možno nejdál od sebe, pro docílení lepšího zvuku Příprava ovladače - lehce vytáhněte plastový pruh na zadní straně z otvoru na baterie - otestujte stisknutím ON/STANDBY tlačítka, jestli se věž zapne Funkce digitálních hodin Nastavení aktuálního času - přístroj má zabudované digitální, které se zobrazují při dvou nastaveních na displeji 1. v režimu STANDBY ukazuje přístroj vždy aktuální čas. V tomto případě displej nesvítí (úspora energie), pro rozsvícení displeje stiskněte libovolné tlačítko (kromě ON/STANDBY), displej se cca na 10 vteřin rozsvítí. 2. Pokud se přístroj nachází v zapnutém režimu (displej svítí), nezobrazuje aktuální čas. Na 2 vteřiny stiskněte tlačítko PROG/CLOCK a zobrazí se aktuální čas na cca 5 sekund. Přístroj v STANDBY-režimu - displej nesvítí -> PROG/CLOCK ADJ- tlačítko přidržet 3 vteřiny - na displeji svítí 12 hour nebo 24 hour -> NEXT nebo BACK stisknout pro nastavení 12 nebo 24 hodinový čas, poté stisknout PROG/CLOCK ADJ pro potvrzení-> NEXT/BACK opakovaně stisknout pro nastavení aktuální hodiny poté stisknout PROG/CLOCK ADJ pro potvrzení-> NEXT/BACK opakovaně stisknout pro nastavení aktuální minuty poté stisknout PROG/CLOCK ADJ pro potvrzení-> nyní je nastaven aktuální čas Automatický časovač (Alarm-funkce) - přístroj můžete nastavit tak, aby se v určitou hodinu spustil Nastavení alarmu Nastavte přístroj do STANDBY režimu 1. přidržte na 2 sekundy tlačítko ALARM (ovladač), symbol alarmu se zobrazí na displeji 2. NEXT/BACK opakovaně stisknout pro nastavení aktuální hodiny poté stisknout ALARM pro potvrzení 3. NEXT/BACK opakovaně stisknout pro nastavení aktuální minuty poté stisknout ALARM pro potvrzení 4. nyní se zobrazí WAKE UP MODE na displeji (Radio, CD, USB, SD) stiskněte NEXT pro výběr režimu, ALARM pro potvrzení 5. displej ukazuje WAKE UP VOLUME LEVEL (hlasitost) NEXT nebo BACK pro zvolení určité hlasitosti alarmu, pro potvrzení tlačítko ALARM 7. přístroj se přepne do běžného režimu, na displeji se zobrazuje symbol Alarmu, je nastavený alarm 8. pro vypnutí alarmu stiskněte jednou tlačítko ALARM 9. Alarm bude nejpozději do jedné hodiny vypnut 10. stiskněte tlačítko STANDBY pro zrušení alarmu AUTOMATICKÁ POWER OFF SLEEP FUNKCE - přístroj lze nastavit, aby se vypnul v určitou hodinu - při poslechu můžete několikrát stisknout tlačítko SLEEP pro výběr vypínacího času Viz. TABULKA (*OFF znamená, že je časovač vypnutý) SNOOZE FUNKCE - alarm můžete o 10 minut odložit pomocí stisknutí tlačítka SNOOZE (ovladač) - toto můžete opakovat cca 1 hodinu ELEKTRONICKÉ NASTAVENÍ HLASITOSTI - přidržte tlačítko VOL+ nebo VOL- pro zvolení hlasitosti, po dosažení vaší hlasitosti tlačítko pusťte - pokud slyšíte při zvedání nebo snižování hlasitosti klikací zvuk, je to normální, po nastavení hlasitosti zvuk zmizí

4 HUDEBNÍ EKVALIZÉR - stiskněte několikrát tlačítko EQ, pro nastavení hudebního efektu hudby, kterou právě posloucháte OVLÁDÁNÍ RÁDIA - ON/STANDBY tlačítko pro zapnutí přístroje - vícekrát stisknout tlačítko FUNCTION (nebo TUNER na ovladači) dokud se na displeji nezobrazí TUNER -pro zlepšení FM příjmu vysuňte anténu a vyzkoušejte různé pozice pro zlepšení příjmu - Stiskněte FM-MODE tlačítko kdykoli při UKW příjmu pro přepnutí mezi mono a stereo. Když je špatný signál, doporučuje se zvolit MONO režim. Manuální nastavení frekvence (SCAN-MODUS) - Krátce stiskněte TUNE UP nebo TUNE DOWN tlačítko pro posunutí rádiové frekvence o 1 krok - displej při každém kroku zobrazuje frekvenci - pro uložení stanice viz. rádiové úložiště Automatické nastavení frekvence (seek -modus) - krátce stiskněte TUNE UP nebo TUNE DOWN tlačítko pro automatické vyhledávání nejbližší frekvence - na displeji se zobrazuje nalezená frekvence - pro uložení stanice viz. rádiové úložiště RÁDIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ - stiskněte jednou PROGRAM/CLOCK ADJ -stiskněte (ovladač) MEM-/FOLDER- nebo MEM+/FOLDER+ pro výběr úložiště (celkem jich je 30) - pro uložení právě přehrávané stanice jednou stiskněte PROGRAM/CLOCK ADJ - pro přehrání úložiště stiskněte MEM-/FOLDER- nebo MEM+/FOLDER+, úložiště bude přehráno - k smazání úložiště uložte na něj jinou stanici VKLÁDÁNÍ A VYSOUVÁNÍ CD -stiskněte vícekrát FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí CD. OPEN/CLOSE pro vysunutí otvoru na CD. Vložte CD stranou s nápisem k vám, zmáčkněte OPEN/CLOSE pro zavření dvířek, na displeji se zobrazí obsah, nyní můžete cd přehrát. -pro vyjmutí CD stiskněte OPEN/CLOSE důležité: vždy držte CD na kraji nebo v prostředním otvoru, vyhýbejte se otiskům prstů na CD Důležité: Automatické CD dvířka ovládané motorem - použití a bezpečnost - nepokoušejte se tento automatický otvor nikdy otvírat ručně - vždy používejte tlačítko OPEN/CLOSE - nikdy nevytvářejte tlak na dvířka, pro rychlejší vysunutí nebo zasunutí - pokud se otvor zasekl (něco ho zřejmě blokuje) automaticky se po 4-5 vteřinách zasune PŘEHRÁNÍ CD - zmáčkněte ON/STANDBY pro zapnutí přístroje - stiskněte FUNCTION dokud se na displeji nezobrazí CD - vložte CD tak, jak bylo popsáno - CD se začne točit a první skladba na seznamu se přehrává (na displeji se zobrazuje název) - kdykoliv při přehrávání můžete stisknout PLAY/PAUSE, pro zastavení, k opětovnému přehrání stejné skladby na stejném místě stiskněte totéž - STOP stisknout pro ukončení přehrávání, CD se poté bude přehrávat od začátku - NEXT/BACK pro výběr mezi skladbami - přidržet NEXT/BACK pro zrychlené vyhledávání mezi skladbami NAPROGRAMOVÁNÍ CD PŘEHRÁVAČE - CD přehrávač lze naprogramovat tak, aby přehrával až 20 skladeb z CD a až 99 z MP3 přístroje - před programováním vždy stiskněte STOP

5 PROGRAMOVÁNÍ AUDIO CD 1. zapněte přístroj a zvolte CD funkci, poté stiskněte STOP 2. stiskněte PROG/CLOCK ADJ - displej zobrazuje následující: viz obrázek 3. NEXT/BACK pro výběr skladeb k přehrávání 4. PROG/CLOCK ADJ k uložení vybrané skladby do přehrávacího seznamu 5. nyní zopakujte kroky 3 a 4 k ukládání skladeb, nezapomínejte vždy stisknout PROG/CLOCK ADJ 6. po maximu 99 skladeb nebo méně, které jste vybrali, stiskněte PLAY/PAUSE k přehrání vašeho seznamu 7. k smazání celého seznamu stiskněte dvakrát tlačítko STOP PŘEHRÁVÁNÍ Z MP3 DISKŮ - zapněte přístroj - Stiskněte FUNCTION tolikrát, než se zobrazí režim CD - vložte MP3-CD - CD se začne točit a první skladba na seznamu se přehrává (na displeji se zobrazuje číslo skladby, minuty a vteřiny) - kdykoliv při přehrávání můžete stisknout PLAY/PAUSE, pro zastavení k opětovnému přehrání stejné skladby na stejném místě stiskněte totéž - STOP stisknout pro ukončení přehrávání, CD se poté bude přehrávat od začátku - NEXT/BACK pro výběr mezi skladbami - přidržet NEXT/BACK pro zrychlené vyhledávání mezi skladbami Soubor při MP3 disku - skladby z mp3 disků můžete administrovat do souborů - pokud CD žádné soubory neobsahuje, stiskněte tlačítko (ovladač) +10 pro přeskočení o dalších 10 skladeb - mačkejte tlačítko tak dlouho, dokud se nedostanete blíže ke skladbě, kterou chcete přehrát, nyní pomocí NEXT/BACK dojeďte ke své skladbě - pokud vaše mp3 CD obsahuje soubory, dostanete se k nim pomocí stisknutí MEM+/FOLDER+ nebo MEM-/FOLDER- (ovladač) Přehrávání MP3 pomocí USB kabelu nebo SD karty - maximální kapacita karty 16GB - pro využití této funkce vložte buďto SD kartu nebo zapojte USB kabel - stiskněte FUNCTION tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí buď CARD nebo USB - na displeji se zobrazí počet skladeb a sobor, na kterém jsou uloženy, poté automaticky začne přehrávání první skladby - MEM+/FOLDER+ nebo MEM-/FOLDER- pro posouvání dopředu nebo dozadu k výběru souboru -nyní pomocí NEXT/BACK dojeďte ke své skladbě - PLAY/PAUSE pro přehrání - FOLDER tlačítko funguje v USB/SD režimu stejně jako v MP3-CD režimu Poznámka: přístroj přehrává USB se standardem 1.1 a 2.0, někdy mizivé procento (cca. 5%) USB disků nelze přehrát, jelikož výrobci používají jiné standardy než udané Čtení USB/SD může trvat u každého zařízení jinak, záleží na rychlosti zařízení nebo počtu skladeb, v některých případech to může trvat i 60sekund. DŮLEŽITÉ - VYJMUTÍ USB/SD Nikdy zařízení nevytahujte, pokud se z nich zrovna přehrává skladba. VŽDY nejprve stiskněte STOP a poté FUNCTION pro přepnutí na jiné přehrávání (např. rádio, CD) než USB/SD vyjmete. Tímto zabráníte vzniku škoda na MP3 datech zařízení. Přístroj nepodporuje žádné USB-MP3 přehrávače, z důvodu jejich mizivých kompatibilit softwaru. K přehrání MP3 mohou být použity pouze USB úložiště. DŮLEŽITÝ BOD Nepoužívejte žádný prodloužený kabel k připojení USB disku k přístroji. Tento kabel může zpomalit přenos dat a afektovat tím přehrávání skladeb. Vždy zapojujte USB přímo do přístroje. POZNÁMKA - přístroj podporuje USB zařízení a SD karty pouze do velikosti 16GB

6 Přehrávání s opakovací funkcí - PLAY/MODE stisknou (ovladač) pro výběr těchto možností (obrázek šipky, seshora dolů) - zopakovat aktuální skladbu, zopakovat všechny skladby, zopakovat všechny skladby z vybraného souboru, zopakovat všechny skladby s náhodným uspořádáním POUŽÍVÁNÍ AUDIO LINE-IN PŘÍSTUPU (AUX-INPUT) - můžete zapojit tento výstup např. s MP3 přehrávačem, pro propojení skladeb ze zařízení s vysoce kvalitními reproduktory vertikální věže - pro připojení všeho zařízení použijte STANDARTNÍ-RCA-KABEL. Tímto propojte AUX-line-výstup (vlevo a vpravo) s AUX-INPUT- přístupem na boční straně věže. - vyberte pomocí tlačítka FUNCTION funkci AUX - ujistěte se, že máte zapojené reproduktory - zapněte věž a externí zařízení (např. MP3 přehrávač) - spusťte přehrávání na externím zařízení a na věži zvolte hlasitost - nezapomínejte věž vypnout, pokud ukončíte přehrávání z externího zařízení ZAPOJENÍ AKTIVNÍHO BASOVÉHO REPRODUKTORU (SUBWOOFER) - zapojte subwoofer do RCA-výstupu na zadní straně věže - zapněte subwoofer - přehrajte jakoukoliv hudbu - okamžitě uslyšíte hluboký zvuk subwooferu - reproduktory musejí být stále zapojeny do věže i při použití subwooferu - pasivní subwoofery (bez vlastního zesilovače) na tomto přístroji nefungují MUTE FUNKCE - pomocí této funkce můžete vypnout zvuk přístroje - stiskněte tlačítko MUTE (ovladač) - pro opětovné zapnutí zvuku stiskněte MUTE ještě jednou TECHNICKÁ DATA napájení: 12 V DC; 2,5 A s externím napájením ( V; 50/60 Hz) příkon: 21 W reproduktor: hlavní reproduktor 4 x 2; reproduktor na vyšší zvuky 1,5 x 2 frekvence: UKW 87,5-108 MHz Pozor: pro zabránění exploze nebo riziku požáru, nikdy nevystavujte produkt kapající nebo stříkající vodě. Na zadní straně se nachází nálepka s technickými daty. -zásuvka v domácnosti musí být vždy funkční, zástrčka přístroje by se neměla nikdy natahovat a měla by být v bezprostřední blízkosti zásuvky pro případné rychlé vytáhnutí -při vlivu elektrostatického výboje může dojít k chybám ve funkci přístroje, proto budete muset přístroj vypnout a zapnout - vyhýbejte se vysoké hlasitosti při poslechu ze sluchátek, můžete si trvale poškodit sluch -nevystavujte přístroj a baterii nadměrným teplotám, požáru, prudkému slunečnímu světlu POZOR: nahrazujte pouze bateriemi stejného typu a dbejte na přesnou polaritu, jinak hrozí nebezpečí exploze INSTALACE VĚŽE A) jako regální-systém (stojící jednotka) - v zásilce jsou přiloženy 3 nožičky, jedna pro věž a jedna pro každý reproduktor montáž nožiček: 1. položte nožičku na dolní stranu věže nebo reproduktorů 2. lehce zatlačte nožičku směrem nahoru 3. tlačte, dokud neuslyšíte kliknutí, nyní je nožička správně namontována (pro vyjmutí nožičky jí zatáhněte zpět k sobě) B) příprava k namontování ke zdi - používejte pro montování pouze šrouby typu 3,5 x 34 mm BA (6 x) DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ - ne každá stěna je dost stabilní na to, aby udržela tento přístroj. Obraťte se při montování ke zdi na odborníka, abyste zjistili, že je vaše zeď v pořádku. Vrtání šroubů by měl také provozovat odborník, aby se předešlo zraněním nebo poškozením na zdi. Nikdy na reproduktory nepokládejte žádné předměty, pokud jsou přimontovány ke zdi. POZOR: POKUD SE ROZHODNETE PŘÍSTROJ NAMONTOVAT NA ZEĎ, POUŽÍVEJTE K TOMU POUZE ŠROUBY A DRŽÁKY, KTERÉ JSTE OBDRŽELI V ZÁSILCE.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L Rádiobudík Sonoclock 360/360 L CZ-GKR1200 Poznámka týkající se životního prostředí Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a recyklovány. Proto neodhazujte

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake"

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí shake and wake Uţivatelský manuál Model: imm153 Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake" OBSAH MANUÁLU Představení.. 2 Začínáme Připojení AC adaptéru.......... 3 Ochrana nábytku........ 3 Vloţení

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Návod k použití BMR103B

Návod k použití BMR103B Rádio Návod k použití BMR103B Symboly Následovně jsou zobrazeny symboly, které se používají v souvislosti s tímto přístrojem. Před použitím přístroje se bezpodmínečně seznamte s těmito symboly! Přečtěte

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

RCD220. CD Boombox

RCD220. CD Boombox RCD220 CD Boombox 10029927 10029928 www.auna-multimedia.com Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač Návod k obsluze DigitRadio 210 DAB+/DAB-UKW radiopřijímač 2 Obsah Obsah... 2 Popis přístroje... 4 Obsah balení... 5 Bezpečnost přístroje... 6 Umístění přístroje... 8 Zacházení s bateriemi / akumulátory...

Více

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky WWW.NGS.EU SPECIFIKACE STARLIGHT PŘENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR Bluetooth verze: 2.1 + EDR Bluetooth dosah: 8-10 metrů Výkon reproduktoru: 20W Výdrž baterie: až 3 hodiny

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 01 58 2 Účel použití Digitální rádio s hodinami a multibarevným displejem LED slouží k příjmu rozhlasových stanic a jako budík v domácnosti. Zvukový signál je reprodukován

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

HAUSER e l e c t r o n i c

HAUSER e l e c t r o n i c NÁVOD NA POUŽITÍ HAUSER e l e c t r o n i c CD-9530 Nostalgické rádio s CD přehrávačem Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste prokázali zakoupením výrobku typu HAUSER. Tento přístroj je výsledkem nejnovějšího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Boombastic. Portabler BT Speaker

Boombastic. Portabler BT Speaker 10028933 10028934 10028935 Boombastic Portabler BT Speaker Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více