DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou"

Transkript

1 *crdux008bxvu* CRDUX008BXVU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-7/Hm V Praze dne 24. března 2015 Č. j.: DUCR-15054/15/Hm Telefon: Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Hron R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona pro stavbu dráhy: s t a v e b n í p o v o l e n í Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou Stavba je členěna na tyto stavební objety a provozní soubory: PS ŽST Hlinsko v Č., SZZ PS Výhybna Cejřov, SZZ PS ŽST Slatiňany, úprava SZZ PS ŽST Chrudim, SZZ PS Hlinsko v Čechách. - Žďárec u Skutče, TZZ PS Žďárec u S. - Cejřov, TZZ PS Cejřov - Chrast u Ch., TZZ PS Slatiňany - Chrudim, úprava TZZ PS PZZ - ŽST Hlinsko v Čechách PS PZZ - Hlinsko v Čechách- Žďárec u Skutče PS PZZ - ŽST Žďárec u Skutče - Cejřov PS PZZ - výhybna Cejřov PS PZZ - výhybna Cejřov - ŽST Chrast u Chrudimi PS PZZ - ŽST Chrast u Chrudimi PS PZZ - ŽST Chrast u Chrudimi - Slatiňany PS PZZ - ŽST Slatiňany PS PZZ - ŽST Slatiňany - ŽST Chrudim PS PZZ - ŽST Chrudim PS Žďárec u S. - Chrudim, DOZ PS Žďárec u S. - Chrudim, PAVZZ PS ŽST Hlinsko v Č. - ŽST Žďárec u Sk., traťový optický kabel a přenosové systémy PS Výhybna Cejřov, výpich z traťového optického kabelu a přenosové systémy PS ŽST Chrast u Ch. ŽST Slatiňany, traťový optický kabel a přenosové systémy PS ŽST Chrudim - ŽST Medlešice, traťový optický kabel a přenosové systémy PS ŽST Hlinsko v Č., telefonní zapojovač PS ŽST Hlinsko v Č., elektronická ochrana majetku PS Výhybna Cejřov, telefonní zapojovač PS Výhybna Cejřov, elektronická ochrana majetku PS ŽST Chrudim, telefonní zapojovač PS ŽST Chrudim, elektronická ochrana majetku 1 /19

2 PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS ŽST Hlinsko v Č., audiovizuální informační systém ŽST Slatiňany, vizuální informační systém ŽST Chrudim, audiovizuální informační systém ŽST Chrudim, kamerový systém ŽST Hlinsko v Č., MRS Žďárec u Skutče-Chrudim, úpravy TRS Žďárec u Skutče-Chrudim, úpravy MRS ŽST Žďárec u S., telefonní zapojovač ŽST Žďárec u S., audiovizuální informační systém ŽST Žďárec u S., záznamové zařízení ReDat Žst. Hlinsko v Čechách, DDTS ŽDC Žst. Chrudim, DDTS ŽDC DDTS ŽDC, InS a klientská pracoviště ŽST Chrudim, trafostanice 35kV/400V SO ŽST Hlinsko v Č., železniční svršek SO ŽST Hlinsko v Č., železniční spodek SO Výhybna Cejřov, železniční svršek SO Výhybna Cejřov, železniční spodek SO Chrast u Ch. - Slatiňany, železniční svršek SO Chrast u Ch. - Slatiňany, železniční spodek SO ŽST Slatiňany, železniční svršek SO ŽST Slatiňany, železniční spodek SO Slatiňany - Chrudim, železniční svršek SO Slatiňany - Chrudim, železniční spodek SO ŽST Chrudim, železniční svršek SO ŽST Chrudim, železniční spodek SO Ždírec n.d. - Pardubice Rosice, výstroj a značení trati SO ŽST Hlinsko v Č., nástupiště č.1 SO ŽST Hlinsko v Č., nástupiště č.1a SO ŽST Hlinsko v Č., nástupiště č.2 SO ŽST Slatiňany, nástupiště SO ŽST Chrudim, nástupiště č.1 SO ŽST Chrudim, nástupiště č.2 SO ŽST Hlinsko v Č, Přejezd v km 39,167 SO ŽST Hlinsko v Č, Přejezd v km 39,678 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, Přejezd v km 71,113 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, Přejezd v km 73,288 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, Přejezd v km 74,730 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, Přejezd v km 75,193 SO Slatiňany - Chrudim, Přejezd v km 76,458 SO Slatiňany - Chrudim, Přejezd v km 76,625 SO Slatiňany - Chrudim, Přejezd v km 77,041 SO Slatiňany - Chrudim, Přechod v km 77,275 SO Slatiňany - Chrudim, Přejezd v km 77,985 SO Slatiňany - Chrudim, Přejezd v km 78,301 SO Slatiňany - Chrudim, Přejezd v km 79,457 SO ŽST Chrudim, Přejezd v km 80,145 SO Výhybna Cejřov, návěstní krakorec v km 58,826 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, most v km 69,731 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, most v km 71,866 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, most v km 74,718 SO Slatiňany - Chrudim, most v km 77,229 SO ŽST Chrudim, most v km 80,750 SO ŽST Chrudim, most v km 81,166 SO Výhybna Cejřov, propustek v km 58,836 SO Výhybna Cejřov, propustek v km 59,154 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, propustek v km 69,251 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, propustek v km 70,436 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, propustek v km 71,104 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, propustek v km 72,051 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, propustek v km 74,293 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, propustek v km 75,188 2 /19

3 SO Chrast u Ch. - Slatiňany, propustek v km 75,584 SO Slatiňany - Chrudim, propustek v km 77,981 SO Slatiňany - Chrudim, propustek v km 78,716 SO Slatiňany - Chrudim, propustek v km 79,240 SO ŽST Chrudim, propustek v km 80,136 SO ŽST Chrudim, propustek v km 80,782 SO ŽST Chrudim, propustek v km 81,095 SO Ždírec n.d. - Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2 SO Ždírec n.d. - Pardubice Rosice, ochrana kabelů ČEZ Distribuce a.s. SO Ždírec n.d. - Pardubice Rosice, úprava kanalizací v části Chrudim SO Ždírec n.d. - Pardubice Rosice, úprava kanalizací v části Hlinsko, drážní kanalizace SO ŽST Chrudim, přeložka horkovodu SO ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ SO Výhybna Cejřov, technologický objekt SO ŽST Chrudim, stavební úpravy SO ŽST Hlinsko v Č., úprava přístřešku u VB SO ŽST Slatiňany, přístřešek pro cestující SO ŽST Chrudim, úprava přístřešku u VB SO ŽST. Hlinsko v Č., orientační systém SO ŽST Slatiňany, orientační systém SO ŽST. Chrudim, orientační systém SO ŽST Hlinsko v Č, EOV SO Výhybna Cejřov, EOV SO ŽST Slatiňany, EOV SO ŽST Chrudim, EOV SO ŽST Hlinsko v Č, úprava osvětlení a rozvodů nn SO ŽST Hlinsko v Č, úprava osvětlení - přístřešek u VB SO Výhybna Cejřov, napájení a rozvody nn SO Výhybna Cejřov - ŽST Chrast u Chrudimi, napájení nn SO ŽST Chrast u Chrudimi - Slatiňany, napájení nn SO ŽST Slatiňany, úprava osvětlení a rozvodů nn SO ŽST Slatiňany - ŽST Chrudim, napájení nn SO ŽST Chrudim, úprava osvětlení a rozvodů nn SO ŽST Chrudim, přípojka VN SO ŽST Chrudim, úprava osvětlení - přístřešek u VB SO ŽST Chrudim, uzemnění trafostanice Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ Umístění stavby: Stavba je umístěna na pozemcích: parc. č. 414/4 v kat. území Medlešice, parc. č. 1190/25, 1190/41, 1190/1, st.7011, 2972/1, 3408, 232/2, 1209/2, st.918, 1190/58, 3713, st.919, st.920, 3613, 1190/30, st.922, st.7012, st.7008, st.975, st.7007, 2938, 1190/40, 1191, 1186/16, 2937, 2929/5, 2732/24, 2732/1, 2732/34, 2930/4, 1190/26, 1190/27, 895/14, 895/30 v kat. území Chrudim, parc. č. 712/1, 712/19, st.136, st.949, st.127, st.135, 712/87, 712/85, 712/80, 712/79, 715/1, 409/6, 706/1, 712/11 v kat. území Slatiňany, parc. č. 716/23, 716/1, 739/12, 739/13, 739/11, 739/10, 716/21 v kat. území Orel, parc. č. 619/1, 618/1, 618/3 v kat. území Bítovany, parc. č. 1189/17, 1189/1, 668/2, 1086/1, 1190 v kat. území Zaječice u Chrudimi, parc. č. 1055/1, 1055/26, st.348 v kat. území Chrast, parc. č. 795/1 v kat. území Horka u Chrudimi, parc. č. 125/1, st.161, 517, 649/1 v kat. území Vrbatův Kostelec, parc. č. 946/1 v kat. území Leštinka, parc. č. 1072, 1440, 1437, 1411, 1022/2 v kat. území Prosetín u Hlinska, parc. č. 666/14, 666/1 v kat. území Žďárec u Skutče, parc. č. 866/1, 994/1 v kat. území Radčice u Skutče, 3 /19

4 parc. č. 289/1, 320/1 v kat. území Oldřetice, parc. č. 1967/1, 1967/2 v kat. území Pokřikov, parc. č. 1939/37 v kat. území Vojtěchov u Hlinska, parc. č. 1009/1 v kat. území Raná u Hlinska, parc. č. 2281/1 v kat. území Holetín, parc. č. 2753/1, 2679/18, st.3867, 2679/19, 2591/1, st.3748, st.604, st.3840, 906/3, st.3866, st.3865, 2679/1 v kat. území Hlinsko v Čechách. Stručný popis stavby: Předmětem stavby je revitalizace traťového úseku v žkm 39,124 81,216 železniční tratě Havlíčkův Brod Pardubice. Účelem stavby je odstranění morální a fyzické zastaralosti zabezpečovacího zařízení, optimalizace jízdních dob a zvýšení propustnosti vybraných železničních stanic, vytvoření dálkového ovládání zabezpečovacích, sdělovacích a energetických zařízení, odstranění trvalých omezení rychlosti, zvýšení bezpečnosti cestujících a zvýšení kultury cestování. Stavba zahrnuje zejména rekonstrukci železničních stanic Hlinsko v Čechách, Slatiňany a Chrudim včetně vybudování nových nástupišť a informačního a orientačního systému pro cestující, zřízení výhybny Cejřov, stavební úpravy v mezistaničních úsecích Chrast u Chrudimi Slatiňany a Slatiňany Chrudim, rekonstrukci a výstavbu nových přejezdových zabezpečovacích zařízení na vybraných železničních přejezdech v traťovém úseku Hlinsko v Čechách Medlešice. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška ) a ustanoveními stavebního zákona. 3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 4 /19

5 10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník zajistí vydání průkazů způsobilosti určeného technického zařízení u Drážního úřadu, sekce provoznětechnické. 12. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy i osob zajišťujících jejich provoz. Prostory staveniště budou řádně označeny a uzavřeny. 13. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. Případné uzavírky železničních přejezdů v souvislosti s prováděním stavby budou řádně v předstihu projednány. 14. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 15. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady. 17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací. 19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 20. S odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 21. Umístění reléových domků navržených pro umístění technologie přejezdových zabezpečovacích zařízení (příp. dalších zařízení souvisejících se stavbou) musí vyhovovat čl technické normy ČSN (nesmí být umisťovány v rozhledovém poli železničního přejezdu pro řidiče nejpomalejšího vozidla pro rychlost drážního vozidla 10 km/h). 22. Stavebník dodrží podmínku stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, úz. pracoviště Chrudim, č. j. KHSPA05246/2014/HOK-CR ze dne : - z důvodu ověření plnění limitů pro hlukovou zátěž KHS požaduje před realizací záměru a po realizaci záměru provést kontrolní měření hluku v nejexponovanějším místě s obytnou zástavbou ve venkovním chráněném prostoru čp. 374 v ulici Dvořákova v Chrudimi. Pokud by došlo k prokazatelnému zhoršení hlučnosti, byla by provedena doplňující opatření. 23. Stavebník dodrží podmínku stanoviska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, č. j. HSPA /2014-Šk ze dne : - bude sjednocena hodnota odstupových vzdáleností v textové a výkresové části požárně bezpečnostního řešení u objektů SO (žst. Hlinsko v Č.) a SO (Žst. Chrudim). 24. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, č. j. CR /2014 OŽP/Ry ze dne (doplněného pod č. j. CR /2015 OŽP/Fr ze dne ): - v případě, že v souvislosti s akcí bude nutné kácení dřevin, bude toto projednáno s příslušnými orgány ochrany přírody obecními úřady příslušnými podle katastrálního území, kde se dřeviny nacházejí - stavbou (zejména např. železničními propustky, úpravami na mostech apod.) nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů 5 /19

6 25. Stavebník dodrží podmínky stanovisek Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí, č. j. Hl 3846/2014/OŽP ze dne a č. j. Hl 23814/2014/OŽP ze dne : - se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi - odpady, které vzniknou realizací stavby, budou tříděny dle druhů a kategorií (ostatní, nebezpečné) a předávány k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Dále musí původce plnit veškeré povinnosti, které mu uvedený zákon ukládá ( 16 např. vedení evidence). - jestliže bude vybouraný stavební výrobek použit opět jako stavební výrobek v místě stavby nebo na jiné stavbě k původnímu účelu, nestává se odpadem. Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití bezpečné např. nejsou znečištěny škodlivinami. - odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů (např. betonové a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je vhodné, v případě, že je není možné využít jako celek k jejich původnímu účelu, využívat nebo odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách mobilních zařízeních). Mobilní zařízení k úpravě demoličních odpadů před jejich dalším využitím nebo odstraněním, musí být provozováno na základě souhlasu příslušného správního úřadu - při odstraňování stavby bude postupováno tak, aby používáním stavebních mechanizmů, nářadí a nástrojů bylo vyloučeno ohrožení kvality zejména podzemních vod závadnými látkami (ve smyslu 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Jedná se zejména o látky ropného původu (oleje, maziva, pohonné hmoty atd.) - pokud se v dotčeném území nacházejí stávající dřeviny, tak ty musí být ponechány a jejich kořenové části nepoškozeny. V průběhu výstavby musí být stávající dřeviny zabezpečeny před poškozením v souladu s ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě nutnosti kácení dřevin, k němuž je třeba povolení, musí vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, podat žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les, a to na Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, a tyto požadované dřeviny musí být povoleny k pokácení podle 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to ještě před započetím zemních prací. - po celou dobu prací na revitalizaci železniční tratě budou učiněna všechna maximální opatření vylučující znečištění dotčených vodních toků a vodních nádrží závadnými látkami zejména látkami ropného původu (ve smyslu 39 vodního zákona). Stroje a mechanismy na stavbě je nutné udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům závadných látek (pohonných hmot a olejů) - po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy všech pozemků dotčených stavbou (zejména přiléhající část koryta a břehy vodního toku) a bude obnovena a zajištěna funkčnost stávajících zařízení a výustí do toku - budou dodrženy podmínky stanovisek Povodí Labe, s. p. ze dne pod zn. PZV/13/33627/Ka/0 a ze dne pod zn. PZV/14/11978/Ka/0 (viz. podmínka č. 26) - v rámci stavby budou respektována ochranná pásma vodních zdrojů a případné stávající kanalizační a vodovodní sítě - v případě zvýšených průtoků ve vodním toku (povodňové stavy), budou stavební práce zasahující do koryta toku zastaveny a budou učiněna všechna nezbytná opatření, která vyloučí zhoršení průtoku vody dotčeným staveništěm 26. Stavebník dodrží podmínky stanovisek Povodí Labe, s. p., č. j. PVZ/13/33627/Ka/0 ze dne a č. j. PVZ/14/11978/Ka/0 ze dne : - při rekonstrukci mostních objektů je třeba respektovat ČSN Projektování mostních objektů - při opravách železniční tratě nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu stávajících mostů nebo k ukládání materiálu do koryta vodního toku nebo do jeho blízkosti - při stavebních činnostech požadujeme zamezit znečištění koryt vodních toků 6 /19

7 27. Stavebník dodrží podmínky stanovisek ČR-Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Pardubice, č. j /611/ OÚZ-Pce ze dne a č. j. 7320/ ÚP/ ze dne : - v případě rozšíření revitalizace do prostoru okolí pardubického letiště, požadujeme záměr znovu předložit AHNM, odboru územní správy majetku Pardubice k posouzení, o případném provádění prací v blízkosti pardubického letiště je nutno informovat VÚ 2436 Pardubice v dostatečném předstihu - souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle platných předpisů, zejména podle ČSN , , a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu. - podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt jej v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Pardubice, kpt. Ing. Helena Marková, č. tel , ). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně a s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy, a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, pískování, instalace výstražné folie apod. - v ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu trvalých porostů je nutno provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk dostane investor (dodavatelský podnik), druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. - před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započetím zemních prací vytýčení podzemního telekomunikačního vedení jeho provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček, tel. č ), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel. - specifikace telekomunikačního zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhu a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny výhradně pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklad pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a v žádném případě poskytnuty další osobě. - při revitalizaci tratě nedojde k dotčení pozemků v majetku MO - ČR - případné dotčení vojenské vlečky požadujeme odsouhlasit Armádní servisní, p. o., Podbabská 1589/1, Praha 6 - v dané lokalitě se nachází vedení NN a VN ve správě VUSS Pardubice. Před prováděním stavebních prací je nutné provést vytýčení a zaměření dotčené sítě na náklady zhotovitele 7 /19

8 (kontaktní osoba: Petr Kaštánek, tel ) a dodržet platné normy ČSN. Zemní práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení vedení a byla zachována jeho provozuschopnost. - po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice I/37 v celém profilu, její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové (prap. Rudolf Bartoš, tel. č ) 28. Stavebník dodrží podmínky stanovisek Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, č. j. CR /2014 ODP/Pe ze dne a č. j. CR /2014 ODP/Pe ze dne : - nové zabezpečení železničních přejezdů bude provedeno v souladu s ČSN , nové umístění či přemístění přejezdového zabezpečovacího zařízení bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů na železničním přejezdu - o případnou změnu dopravního značení u železničního přejezdu (umístění nového či odstranění stávajícího DZ) požádá investor náš úřad - do stávajícího dopravního prostoru silnic, MK a ÚK nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, pilířky, poklopy šachet apod.) - v případě umístění kabelového vedení v silničním pozemku (zvláštní užívání silnice či MK dle 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), bude toto umístění povoleno rozhodnutím našeho úřadu. O toto povolení je nutné požádat v dostatečném předstihu (k tomuto doložit podmínky zvláštního užívání, které žadatel obdrží od Správy a údržby silnic Pardubického kraje či Odboru investic MěÚ Chrudim) - případné uložení kabelové přípojky v tělese silnice či MK (včetně jejích součástí viz. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) nebo její křížení se silnicí či s MK bude provedeno dle platných předpisů a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce dotčené komunikace - zřízením stavby, včetně případného zpevnění nebo terénních úprav okolních ploch, nebude dotčena přilehlá komunikace, a to zejména stékáním srážkové vody na pozemní komunikaci a její znečištění - případné zvláštní užívání silnice či MK dle ustanovení 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. provádění stavebních prací, překopů, protlaků, umisťování věcí nebo materiálů) a omezení silničního provozu na silnici či MK uzavírkami a objížďkami bude předem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O toto povolení je nutné požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací (k tomuto doložit podmínky zvláštního užívání, které žadatel obdrží od Správy a údržby silnic Pardubického kraje či Odboru investic MěÚ Chrudim). - v zimním období, tj. v době od do následujícího roku, bude zvláštní užívání silnice (MK) povoleno pouze ve výjimečných případech - prováděním stavby nedojde k ohrožení silničního provozu. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přechodného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady. - o povolení k umístění přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravního zařízení (stanovení přechodné úpravy provozu) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci požádejte náš úřad. K uvedené úpravě provozu doložte písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (viz. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) - dále budou provedena další bezpečnostní opatření k označení a zajištění (např. ohrazení, oplocení, osvětlení) místa stavby (aby nedošlo k omezení nebo ohrožení provozu na přilehlých pozemních komunikacích) dle stávajících platných předpisů (vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích) - všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány (vozidla nebo pracovní mechanizmy musí být před vjetím na pozemní komunikaci očištěny). Případné znečištění bude neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, odstraněno nejdéle po skončení 8 /19

9 stavebních prací dle pokynů správce silnice (SÚS Pardubického kraje) či vlastníka MK (Město Chrudim). - případné změny oproti nám předložené projektové dokumentaci, dotýkajících se zájmů našeho úřadu, požadujeme v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení 29. Stavebník dodrží podmínky stanovisek Policie ČR, KŘ Pardubického kraje, DI Chrudim, č. j. KRPE /ČJ ze dne , č. j. KRPE /ČJ ze dne a č. j. KRPE /ČJ ze dne : - světelné přejezdové zabezpečovací zařízení bude odpovídat ČSN přejezdy zabezpečené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením budou odpovídat ČSN světelné přejezdové zabezpečovací zařízení musí být doplněno o příslušné DZ pro konkrétní přejezd A 32a Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný nebo A 32b Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný - na stožáru výstražníku nebo na samostatném sloupku, postaveném na pravé straně pozemní komunikace (vně její volné šířky a zároveň nejméně 4 m od osy koleje) se musí umístit tabulka s upozorněním POZOR VLAK! - umisťováním dopravního značení dopravního zařízení - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné postupovat dle 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých dalších zákonů, v platném znění - u přejezdů bez závor musí být umístěno dopravní značení A 30 Železniční přejezd bez závor - umisťováním dopravního značení (odstranění dopravního značení) dopravního zařízení - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné také postupovat dle 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých dalších zákonů, v platném znění (dopravní značení stanoví pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností) - prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochranou přenosného dopravního značení. - před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání Vyjádření k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V průběhu prací na žel. přejezdu (změny zabezpečení) budeme požadovat řízení provozu na železničním přejezdu způsobilou, řádně poučenou označenou osobou, a to především s odkazem na 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 30. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, č. j. KRPE /ČJ DP ze dne : - s ohledem na přilehlou okružní křižovatku sil. I/37 se sil. I/17 a možné kongesce, požadujeme neprodlužovat stávající dobu, po kterou je železniční přejezd uzavřen. Doporučujeme tento interval zkrátit, a to v případě, že toto bude možné technicky a s ohledem na dané drážní předpisy. - stavba bude mj, odpovídat ČSN Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65), Zásad pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 100), Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích (TP117), Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133), ČSN , ČSN změna č. 1 a ČSN EN Užité dopravní značení bude schváleno pro užití na pozemních komunikacích. 31. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a sil. hospodářství, č. j. ODSH-64172/2014-Li ze dne : - časový interval spuštěných závor nebude oproti stávajícímu stavu prodloužen (pokud ho z technických důvodů nelze zkrátit) 9 /19

10 - v případě potřeby umístění inženýrských sítí do tělesa silnice I/37 pro realizaci stavby je nutné požádat náš úřad o vydání povolení (rozhodnutí) pro zvláštní užívání silnice podle 25 odst. 6 d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - v případě nezbytného zásahu do silnice I/37 je nutné požádat vlastníka silnice ŘSD o povolení zásahu do komunikace a náš úřad o vydání rozhodnutí pro zvláštní užívání silnice podle 25 odst. 6, písm. c3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pro provádění zemních prací - práce v blízkosti silnice budou zřejmě vyžadovat umístění dočasného dopravního značení, o které požádá zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací u silnice náš úřad 32. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Chrudim, č. j. SÚSPk/2269/2014 ze dne a zn. SUSPk/2271/2014 ze dne : - v rámci požadovaného křížení dotčené silnice (III/3581) v souvislosti s pokládkou zabezpečovacího kabelu, musí být před vlastní realizací uzavřena s naším oddělením Smlouva o podmínkách zřízení stavby a následně zažádáno o povolení zvláštního užívání komunikace na příslušném silničním správním úřadu - příčný přechod vozovky musí být proveden podvrtem bez porušení jejího krytu s minimální hloubkou uložení 1,2 m; startovací jámy mohou být zřízeny nejméně 1 m od zpevněné části silnice - případné podélné vedení bude situováno mimo těleso (pozemek) dotčené silnice - opravená krytová vrstva přejezdu na silnici III/34019 (ul. Škroupova v Chrudimi) musí být plynule napojena (ve shodné niveletě) na navazující komunikaci v naší správě, po jejím odfrézování s odpovídajícím přesahem do styčných vrstev. Spára propojení těchto krytů musí být vhodně vodonepropustně ošetřena. 33. Stavebník dodrží podmínky souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Pardubice, č. j /38200/3/Hro/2014 ze dne : - stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, tj. listopad - březen - vozovka silnice I/37 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování mechanizace - žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního předání ŘSD ČR, Správa Pardubice - dopravní značení bude projednáno s Policií ČR DI Chrudim, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a SH - chránička bude vyvedena na úroveň startovacích jam, min. hloubka uložení v silničním pozemku (pod stavbou silnice) 130 cm (vrchní líc chráničky) - rozhodnutí o zvláštním užívání silnice umístění sítě musí vydat silniční správní úřad Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a sil. hospodářství - před vlastním prováděním stavebních prací požádá investor, případně zhotovitel, ŘSD ČR o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací dle 25, odst. 6, písm c) zákona č. 13/1997 Sb. Žádost o vydání souhlasu bude obsahovat všechny náležitosti dle přiloženého vzoru a bude doložen snímek pozemkové mapy (musí obsahovat parc. číslo dotčeného silničního pozemku) a údaje o dotčeném pozemku od příslušného Katastrálního úřadu. - na základě vydaného souhlasu ŘSD ČR s prováděním stavebních prací bude požádán silniční správní úřad Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a SH, o povolení zvláštního užívání silnice provádění stavebních prací ( 25, odst. 6, písm c zákona č. 13/1997 Sb.). Vlastní stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti Cerea, a. s., ze dne : - během realizace stavby nebude přerušen ani omezen provoz na železniční vlečce Cerea, a. s., vlečka Slatiňany, která je v majetku Cerea, a. s. 10 /19

11 - dotčené pozemky v majetku Cerea, a. s. budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu 35. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Města Hlinsko, odboru investic a městského majetku, č. j. Hl 10499/2014/OIMM ze dne : - v případě zásahu do pozemků ve vlastnictví města Hlinska, uzavře před zahájením stavby investor s Městem Hlinsko, OIMM (Kembický Milan, tel: ) smlouvu o podmínkách zřízení stavby na pozemcích ve vlastnictví města Hlinska. Na základě usnesení Rady města Hlinska č. 4 ze dne uhradí investor dle schváleného sazebníku náhrad a nájemného peněžité náhrady za zvláštní užívání pozemků ve vlastnictví města. - v případě zásahu do místní komunikace nebo chodníku, požádá před zahájením stavby zhotovitel Městský úřad v Hlinsku, stavební úřad úsek silničního hospodářství, o zvláštní užívání místních komunikací - stavební opravy místní komunikace, chodníků a ostatních ploch dotčených stavbou, uhradí investor stavby (Příloha č. 1 Technické podmínky zásahu do místních komunikací) - před zahájením stavby požadujeme předložit zápis o převzetí a předání staveniště s uvedením TDI investora - Město Hlinsko, odbor investic a městského majetku, jako vlastník pozemků, chodníků a komunikací, požaduje být účastníkem přejímacího řízení dokončené stavby mezi investorem a dodavatelem stavby - v případě, že nebude možno provést stavební práce dle předložené situace, projedná investor stavby s vlastníkem pozemku další postup stavebních prací 36. Stavebník dodrží podmínku vyjádření Města Chrudim, odboru správy majetku, č. j. CR /2014 OSM/No ze dne : - Město Chrudim připravuje rekonstrukci ulice Čs. armády v části města Chrudim III a Chrudim IV, stavbu plánuje provést v roce Z tohoto důvodu bude nezbytné provádění obou stavebních akcí koordinovat. Doporučujeme proto při přípravě realizace vyvolat v této věci jednání s Odborem investic města Chrudim. 37. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Českých drah, a. s., Regionální správy majetku Hradec Králové, č. j. 3081/2014 ze dne a č. j. 9813/2013 ze dne , které nebyly splněny před vydáním stavebního povolení: - Chrudim zřízení nástupiště č. 1 bude za podmínek stanovených na poradě konané v Hradci Králové - Hlinsko v Čechách v rámci stavebních úprav ve výpravní budově pro SZZ nesouhlasíme s výměnou výplní otvorů z důvodu, že k jejich výměně došlo v únoru 2014; bezpečnostní mříž musí být upevněna do fasády budovy a jejím osazením nesmí dojít k poškození okna - opravovaný přístřešek nad perónem musí být napojen na fasádu budovy, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody - případné prostupy ve stěnách budov pro kabely znovu utěsnit a v případě prostupů ve sklepních prostorách utěsnit i proti zemní vlhkosti - při rušení přechodů přes koleje nesmí dojít ke zrušení přístupu k našim objektům - objekty, které jsou určeny k prodeji a je na ně vypracován geometrický plán, nesmí být dotčeny stavbou - pozemky v majetku ČD, a. s. dotčené trvalým nebo dočasným záborem musí být smluvně ošetřeny smlouvou o právu provedení stavby či nájemní smlouvou (kontaktní osoba paní Fenclová, tel , mobil ) - zahájení i ukončení realizace stavby na pozemcích v majetku ČD, a. s. požadujeme písemně oznámit min. 2 týdny předem na Místní správu Pardubice (p. Vejrych, tel , mobil ) - v uvažované zájmové lokalitě se vyskytují inženýrské sítě a zařízení v naší správě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem MS RSM Pardubice (kontakt viz. výše) za účelem přesného vytýčen tras IS, příp. stanovení způsobu jejich ochrany. - stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny pozemky a objekty v majetku ČD, a. s. 11 /19

12 - po ukončení akce pozemky ČD, a. s. budou urovnány a uklizeny, terén zhutněn včetně povrchové úpravy převzetí zástupcem místní správy - zásahy do objektů ČD, a. s. je nutné předem konzultovat s místní správou. Po nezbytných úpravách bude vše uvedeno do původního stavu (začištění rýh, průrazů, včetně výmalby s totožným odstínem) převzetí zástupcem místní správy - likvidaci příp. odpadů je nutno řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma zhotovitel dané stavby. - případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat 38. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska společnosti ČD Telematika, a. s., zn / ze dne : - v prostoru stavby jsou vedeny telekomunikační kabely dálkové, optické a místní sítě SŽDC, s. o. - prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras a kabelů - v případě jakékoli kolize s kabely ve správě ČD-Telematika, a. s. projednejte způsob ochrany popř. přeložky s pracovníkem SKS Pardubice (p. Vlastimilem Dlouhým, tel ) - o vytýčení požádejte pracovníky SKS Pardubice před započetím zemních prací na základě objednávky 39. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn ze dne : - místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN EN , ČSN EN , PNE a PNE , ČSN EN pro venkovní vedení, ČSN a PNE pro kabelová vedení a ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení - stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k energetickému zařízení. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zajištěn volný přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístění předmětné stavby a souvisejících objektů musí být provedeno tak, aby svou polohou stavba nezatěžovala a nebránila opravám a údržbě energetického zařízení (práce při opravách, údržbě a rekonstrukci energetického zařízení musí být snadno proveditelné). - stavební činností nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací dle normy PNE a PNE stavební činností nesmí dojít (bez předchozího souhlasu) ke snížení nebo zvýšení terénu nad kabelovým vedením - stavební činností nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení (sloupů, stožárů), el. stanic, uložení kabelového vedení a kabelových skříní/pilířů - v prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k navršení zeminy, popř. k odtěžení zeminy - pod nadzemním vedením a nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy - v ochranném pásmu nadzemního vedení nebudou vysazovány porosty nad výšku 3,0 metry - v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t (při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození) - podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech 40. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí na místě povolované stavby, které jsou součástí předložené projektové dokumentace (část H.8 Doklady: Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí): - ve vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn ze dne /19

13 - ve vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s., č. j /13 ze dne , č. j /13 ze dne a č. j /2014/VPI ze dne ve vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a. s., zn. 389/TD/14 ze dne ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn ze dne ve vyjádření společnosti NET4GAS, s. r. o., zn. 2973/14/OVP/Z ze dne ve vyjádření společnosti UPC Česká republika, s. r. o.,zn /Ru ze dne a zn /Ru ze dne v souhlasu společnosti ČEPS, a. s., zn. 135/15/KOC/Ro/5 ze dne Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby: - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu. 42. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně 6 měsíců. 43. Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009, o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES. 44. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle 122 stavebního zákona a podle 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 45. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 46. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2018, včetně zkušebního provozu. Účastníci řízení (podle 109 stavebního zákona): Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 zastoupená organizační jednotkou Stavební správou východ, Nerudova 1, Olomouc a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje veřejnou vyhláškou. Výrok o námitkách účastníků: Námitky účastníků stavebního řízení nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny. O důvodnění Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ zastoupený organizační jednotkou Stavební správou východ, Nerudova 1, Olomouc, podal dne 2. února 2015 žádost o stavební povolení pro výše uvedenou stavbu. Drážní úřad oznámil opatřením č. j. DUCR-8063/15/Hm ze dne 11. února 2015 účastníkům řízení, kteří mu jsou známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 13. března 2015, jinak k nim nebude přihlédnuto. Souhlasy (vyjádření) k vydání stavebního povolení podle 15 odst. 2 stavebního zákona byly vydány Městským úřadem Chrudim, stavebním odborem, pod č. j. CR /2014 STO/Bk ze dne , pod č. j. CR /2015 STO/Bk ze dne a pod č. j. CR /2015 STO/Bk ze dne 13 /19

14 , Městským úřadem Slatiňany, odborem výstavby a životního prostředí, pod č. j. 1184/14/ OVŽP/HO ze dne , Městským úřadem Chrast, odborem výstavby a životního prostředí stavebním úřadem, pod č. j. SÚ/00432/2015 ze dne , Městským úřadem Skuteč, odborem stavebního úřadu, pod č. j. SÚ/8/15/Ta ze dne a Městským úřadem Hlinsko, stavebním úřadem, pod č. j. Hl 3872/2014/SÚ ze dne a pod č. j. Hl 692/2015/SÚ ze dne s tím, že stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: - Výpisy z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemkům dotčeným stavbou - Dílčí osvědčení o ověření stavby určeným subjektem, Výzkumným ústavem železničním, a. s., z hlediska požadavků interoperability certifikáty č. VUZ/8/SG/14/INS/CS/1571 ze dne a č. VUZ/8/SG/14/CCT/CS/1567 ze dne Doklady prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka (obsažené v části H projektové dokumentace stavby): - Smlouvy o právu provedení stavby uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků Českými dráhami, a. s., Pardubickým krajem, Městem Chrudim, Městem Hlinsko, Obcí Zaječice, Obcí Vrbatův Kostelec, Ing. Václavem Myškou, panem Janem Kohoutkem, panem Marcelem Novotným, manželi Janem a Jolanou Matějkovými, společností Cerea, a. s. a společností ONIVON, a. s. - Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky dotčených pozemků Obcí Vrbatův Kostelec a paní Dagmar Brychtovou - Smlouva o provedení přeložky rozvodného zařízení uzavřená mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a společností Elektrárny Opatovice, a. s. - Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a společností ČEZ Distribuce, a. s. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníkem stavbou dotčených pozemků společností Epique, s. r. o. - Nájemní smlouva uzavřená mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníkem stavbou dotčených pozemků Povodím Labe, s. p. Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí: - Městského úřadu Chrudim, stavebního odboru, č. j. CR /2014 STO/Bk ze dne , č. j. CR /2015 STO/Bk ze dne , č. j. CR /2015 STO/Bk ze dne ,. č. j. CR /2015 STO/Bk ze dne a č. j. CR /2014 STO/Ch ze dne (územní souhlas) - Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, č. j. CR /2014 OŽP/Ry ze dne a č. j. CR /2015 OŽP/Fr ze dne Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, č. j. CR /2014 ODP/Pe ze dne , č. j. CR /2014 ODP/Pe ze dne a č. j. CR /2014 ODP/Pe ze dne Městského úřadu Slatiňany, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. 1184/14/OVŽP/HO ze dne a č. j. 0559/14/OVŽP/No ze dne Městského úřadu Chrast, odboru výstavby a životního prostředí stavebního úřadu, č. j. SÚ/00432/ 2015 ze dne Městského úřadu Skuteč, odboru stavebního úřadu, č. j. SÚ/8/15/Ta ze dne Městského úřadu Hlinsko, stavebního úřadu, č. j. Hl 3872/2014/SÚ ze dne a č. j. Hl 692/2015/SÚ ze dne Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí, č. j. Hl 3846/2014/OŽP ze dne , č. j. Hl 22675/2014/OŽP ze dne a č. j. Hl 23814/2014/OŽP ze dne Městského úřadu Hlinsko, stavebního úřadu úsek silničního hospodářství, č. j. Hl 8602/2014/SÚ ze dne Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KrÚ 57038/2014/OŽPZ/PP ze dne a rozhodnutí č. j. 9396/2015/OŽPZ/Si ze dne Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a sil. hospodářství, č. j. ODSH-64172/2014-Li ze dne AOPK ČR, Správy CHKO Žďárské vrchy, č. j /ZV/2015 ze dne /19

15 - KHS Pardubického kraje, úz. pracoviště Chrudim, č. j. KHSPA05246/2014/HOK-CR ze dne HZS Pardubického kraje, č. j. HSPA /2014-Šk ze dne Policie ČR, KŘ Pardubického kraje, č. j. KRPE /ČJ DP ze dne Policie ČR, KŘ Pardubického kraje, DI Chrudim, č. j. KRPE /ČJ ze dne , č. j. KRPE /ČJ ze dne a č. j. KRPE /ČJ ze dne ČR Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, č. j /611/ OÚZ-PCE ze dne a č. j. 7320/27539-ÚP/ ze dne Města Chrudim, odboru správy majetku, č. j. CR /2014 OSM/No ze dne a zn. 02/2014 OSM/No ze dne Města Slatiňany, č. j. 2055/14/OVŽP/ER ze dne Obce Orel, č. j. OU/0160/2014-MM ze dne Obce Bítovany, č. j. 88/2014 ze dne Obce Zaječice ze dne Města Chrast, č. j. HO/06273/2013 ze dne Obce Horka, č. j /2014/Do ze dne a č. j /2014/Do ze dne Obce Leštinka ze dne Obce Vrbatův Kostelec ze dne Obce Prosetín, č. j. 183/OUP/2014 ze dne Města Skuteč ze dne Obce Raná ze dne Obce Vojtěchov ze dne Obce Pokřikov ze dne Obce Holetín ze dne Města Hlinsko, odboru investic a městského majetku, č. j. Hl 10499/2014/OIMM ze dne Povodí Labe, s. p., zn. PVZ/13/33627/Ka/0 ze dne a č. j. PVZ/14/11978/Ka/0 ze dne NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., zn ze dne , zn ze dne a zn ze dne Ředitelství silnic a dálnic ČR, č. j /38200/Hro/2014 ze dne Správy a údržby silnic Pardubického kraje, č. j. SÚSPk/2269/2014 ze dne , č. j. SÚSPk/2271/2014 ze dne společnosti EURO-Šarm, s. r. o., ze dne společnosti ONIVON, a. s., č. j. 73/14 ze dne , č. j. 65/14 ze dne a č. j. 244/13 ze dne společnosti Cerea, a. s., ze dne společnosti Lovochemie, a.s., zn. OŽD/Ve/ ze dne společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne a souhlas zn ze dne společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne , zn ze dne a zn ze dne společnosti ČEPS, a. s, zn. 135/15/KOC/Ro/5 ze dne a zn. 638/14/KOC/Sy/5 ze dne společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn ze dne společnosti O2 Czech Republic, a. s., č. j /13 ze dne , č. j /13 ze dne a č. j /2014/VPI ze dne společnosti Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o., ze dne , ze dne a ze dne společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., zn. 005/15/Br ze dne /19

16 - Vodárenské společnosti Chrudim, a. s., zn. 389/TD/14 ze dne , zn. 747/TD/13 ze dne a zn. 834/TD/13 ze dne společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč, s. r. o., ze dne a ze dne společnosti NET4GAS, s. r. o., zn. 2973/14/OVP/Z ze dne společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., ze dne společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., ze dne společnosti České radiokomunikace, a. s, zn. UPTS/OS/102417/2014 ze dne společnosti UPC Česká republika, s. r. o., zn /Ru ze dne a zn /Ru ze dne společnosti CITELUM, a. s., č. j. 07/14/ZR/DU ze dne společnosti ELEKTRO Zelenka, s. r. o., zn. VO/020/2014 ze dne Českých drah, a. s., GŘ odboru investic, č. j. 880/2014-O3 ze dne Českých drah, a. s., RSM Hradec Králové, č. j. 3081/2014 ze dne , č. j. 9813/2013 ze dne a č. j. 3255/2012 ze dne společnosti ČD-Telematika, a. s., zn / ze dne rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, o změně rozsahu a způsobu zabezpečení žel. přejezdů (P5296, P5297, P5322, P5323, P5324, P5326, P5328, P5338, P5339, P5341, P5342, P5343, P5344 a P5345) Drážní úřad upozorňuje stavebníka na nutnost dodržení podmínek samostatných rozhodnutí dotčených orgánů vydaných k realizaci uvedené stavby. K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná v 11/2014 oprávněnými právnickými osobami, SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, Praha 3, IČ a PRODIN, a. s., Jiráskova 169, Pardubice, IČ , odpovědný projektant Ing. Stanislav Jaroš, osvědčení o autorizaci projektanta ČKAIT Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o učení o o d v o l á n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. otisk úředního razítka z p. Ing. Miroslav Hron za náměstka ředitele Drážního úřadu 16 /19

17 Informace pro stavebníka: Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), převodem na účet ve výši Kč. Přílohy: Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): Ověřená projektová dokumentace Štítek Stavba povolena Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách níže uvedených úřadů. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: razítko Podpis: Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2 Městský úřad Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, Slatiňany Obecní úřad Orel, Orel 67, Orel Obecní úřad Bítovany, Bítovany 19, Bítovany Obecní úřad Zaječice, Zaječice 4, Zaječice Městský úřad Chrast, Náměstí 1, Chrast Obecní úřad Horka, Horka 53, Horka Obecní úřad Vrbatův Kostelec, Vrbatův Kostelec 42, Vrbatův Kostelec Obecní úřad Leštinka, Leštinka 30, Leštinka 17 /19

18 Obecní úřad Prosetín, Prosetín 22, Prosetín Městský úřad Skuteč, Palackého nám. 33, Skuteč Obecní úřad Raná, Raná 16, Raná Obecní úřad Pokřikov, Pokřikov 93, Pokřikov Obecní úřad Vojtěchov, Vojtěchov 120, Vojtěchov Obecní úřad Holetín, Horní Holetín 105, Holetín Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, Hlinsko Rozdělovník: Účastníci řízení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc ostatní účastníci řízení: doručení veřejnou vyhláškou podle 144 odst. 2 správního řádu rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedených úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů zveřejnění na (elektronická úřední deska) ve smyslu 25 odst. 2 správního řádu rozhodnutí bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů Dotčené orgány: Městský úřad Chrudim, stavební odbor, odbor životního prostředí, odbor dopravy, Resselovo nám. 77, Chrudim Městský úřad Slatiňany, odbor výstavby a životního prostředí, T. G. Masaryka 36, Slatiňany Městský úřad Chrast, odbor výstavby a životního prostředí, Náměstí 1, Chrast Městský úřad Skuteč, odbor stavebního úřadu, Palackého náměstí 133, Skuteč Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, SÚ - úsek silničního hospodářství, odbor životního prostředí, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ÚP Chrudim, Čáslavská 1146, Chrudim Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice Policie České republiky-krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice Policie České republiky-krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí 46, Chrudim Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, Žďár nad Sázavou Obec Horka, Horka 53, Horka Obec Orel, Orel 67, Orel ČR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899/c, Pardubice Dále obdrží (správci sítí technické infrastruktury): Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové ČD - Telematika, a. s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 18 /19

19 Spis. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 ONIVON, a. s., Orlická 164, Hradec Králové Cerea, a. s., Dělnická 384, Pardubice Elektrárny Opatovice, a. s., Opatovice nad Labem, Pardubice O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4 Vodárenská společnost Chrudim, a. s., Novoměstská 626, Chrudim RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 1/499, Brno UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o., Sečská 809, Chrudim 19 /19

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

01-21-03 ŽST 495,544 SO 01-31-01 ŽST

01-21-03 ŽST 495,544 SO 01-31-01 ŽST *crdux0082fj9* CRDUX0082FJ9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-9/Ce V Praze dne 2. února 2015 Č. j.: DUCR-815/15/Ce Telefon: 602 668 914 Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova *crdux003v1ek* CRDUX003V1EK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0906/11-5/Os V Olomouci dne 15. února 2012 Č. j.: DUCR-3729/12/Os Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í 1 Drážní úřad sekce stavební - oblast Praha Wilsonova 300/8 121 06 PRAHA 2 - Vinohrady Č. j.: 10-0225/08-2S-DÚ/Hm V Praze dne 8. srpna 2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hron Telefon: 602 378 117 R O Z

Více

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD *CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0406/09-11/Ds V Olomouci dne 23.září 2009 Č. j.: DUCR-43185/09/Ds Telefon:

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: +420 972 241

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: 2421/11/STAV/Som Č. j. MUCB 22674/2012 Vyřizuje: Bc.Sommerová Telefon: 321 612 137 Český Brod, dne

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Vaše žádost ze dne: 29. května.2008 Číslo jednací: VÚP 328.3-1186/1634/08

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha *crdux005gt8f* CRDUX005GT8F DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0048/13-6/Pl V Praze dne 13. března 2013 Č. j.: DUCR-12795/13/Pl Telefon: +420 972 241

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/547/11/Po Mnichovice : 3.6.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N Á

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Č.j.: MUHC-SU/9953/2013/VA V Hořicích dne 8. 7. 2013 Č.spisu: 20337/2012 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Gabriela Vaňkátová 492

Více

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/617/15 Číslo jednací: ŽP/6420/15/Šp Vyřizuje: Ing. Špačková Tel.: 376 347 383 E-mail: lspackova@mukt.cz Datum: 11. 9. 2015 Povolení k vodním

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux008bxvu* CRDUX008BXVU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-7/Hm V Praze dne 24. března 2015 Č. j.: DUCR-15054/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_14493/2013/ODaVV Chotěboř, dne: 11.12.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE R O Z H O D N U T Í

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Odbor dopravy a silničního hospodářství 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 _Tel. 466 026 111 Fax 466 026 394 Č.j.: ODSH-49924/2015-Li Pardubice 29. července 2015 R O

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI OPRAVNÝCH PRACÍ U OŘ ÚSTÍ NAD LABEM

TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI OPRAVNÝCH PRACÍ U OŘ ÚSTÍ NAD LABEM TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI OPRAVNÝCH PRACÍ U OŘ ÚSTÍ NAD LABEM Verze 2013 1 OBSAH: PREAMBULE 3 1. STAVENIŠTĚ.. 3 2. PROVÁDĚNÍ DÍLA.. 6 3. STAVEBNÍ DENÍKY. 10 4. KONTROLY A ZKOUŠKY 11 5. ZEMĚMÉŘICKÁ

Více

Obecní úřad Jesenice Odbor životního prostředí a výstavby oddělení výstavby Budějovická 303, PSČ 252 42 Jesenice, e-mail: vystavba@oujesenice.

Obecní úřad Jesenice Odbor životního prostředí a výstavby oddělení výstavby Budějovická 303, PSČ 252 42 Jesenice, e-mail: vystavba@oujesenice. Obecní úřad Jesenice Odbor životního prostředí a výstavby oddělení výstavby Budějovická 303, PSČ 252 42 Jesenice, e-mail: vystavba@oujesenice.cz Bankovní spojení: KB Praha 4, č.ú. 3725111 / 0100 IČ : 00241318

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/3633/2011-328/101-3646/2011-330/102/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Žádost o poskytnutí i nformace

Žádost o poskytnutí i nformace Hygienická stanice hlavnlho města Prahy Rytiřská 12. 11 O 01 Praha 1 V Praze dne 25. 11. 2015 Věc: Žádost o poskytnutí i nformace Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobo~ném přfstupu k inforrnaclm vás

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux0091ye5* CRDUX0091YE5 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-13/Kr V Praze dne 22. září 2015 Č. j.: DUCR-54972/15/Kr Telefon: +420

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux004ryz7* CRDUX004RYZ7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0348/12-28/To V Olomouci dne 11. září 2012 Č. j.: DUCR-48520/12/To Telefon: +420

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 16.11.2010 ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/4258/2012/podm SÚ/3305/2012/Po Podholová Marta telefon: 323 666 317 Mnichovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České

Více

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO 0374/10/Sc V Brně dne 13.9.2010 Č.j.: DUCR-44629/10/Sc Telefon: 602 686 783

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín R O Z H O D N U T Í

odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor investic a údržby pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Sp.Zn.: MUHO 16707/2015 OIaÚ Č.j. : MUHOCJ 31466/2016 Datum:2016-05-04 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub I Tel./Fax: +420 485 147 051, e-mail: odbor.vystavby@cdub.cz, IČO: 262 722 Město Český Dub (IČO

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více