Podkmen: Schránkovci Plášť vylučuje vápenitou schránku, ta může být druhotně redukovaná. Kromě mozkové zauzliny jsou vytvořeny i zauzliny další.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podkmen: Schránkovci Plášť vylučuje vápenitou schránku, ta může být druhotně redukovaná. Kromě mozkové zauzliny jsou vytvořeny i zauzliny další."

Transkript

1 Systém měkkýšů Podkmen: Paplži Mořští živočichové s dvoustranně souměrným tělem a nezřetelnou hlavou. NS je tvořena nervovou zauzlinou a dvěma páry nervových pruhů. Plášť nevylučuje souvislé schránky. třída: Červovci (Aplacophora) Zástupci této třídy mají červovitě protáhlé tělo, nevýraznou, v břišní rýze uloženou nohu a chybí jim plášť.tělo není kryto vápenitými destičkami, ale aragonitovými nebo vápnitými útvary sklerity, které jsou součástí kutikuly. Tu vylučuje jednovrstevná pokožka. Jsou odděleného pohlaví, oplození je vnější. V současné době je popsáno kolem 300 druhů červovců. Rýhonožka korálová (Nematomenia corallophila žije v oblasti Středozemního moře žije. Velikost těla 2 3 cm. Tento druh se živí polypy korálu červeného. Má schopnost přizpůsobit zbarvení svého těla buď červené barvě korálu, nebo bílé barvě polypa. Červovka kanadská (Chaetoderma canadense) velikost 1 3 cm. Žije podobně jako dešťovka v norách.při rytí využívá hrabavou destičku na přídi těla. Žije v Atlantském oceánu u pobřeží Nového Skotska. třída: Štítkonošci (chroustnatky) (Polyplacophora) Chroustnatky patří k mořským zástupcům měkkýšů. Jejich tělo je kryto schránkou složenou z osmi destiček na hřbetní straně těla (zdánlivě článkované tělo). Destičky jsou uspořádány podobně jako tašky na střeše a umožňují chroustnatkám stočit se s pomocí svalů do klubíčka. Dokážou dobře přilnout a přisát se k povrchu. Žijí obvykle v příbojové zóně, kde lezou po skalnatém podkladu. Živí se řasami. Dosahují velikosti několika cm. Chroustnatka středomořská (Chiton olivaceus). Ta žije v oblasti Středozemního moře a je oválného tvaru, velká 3-5 cm a má olivově hnědou barvu. Přisátá na skalách v noci spásá řasový porost a drobné živočichy. Podkmen: Schránkovci Plášť vylučuje vápenitou schránku, ta může být druhotně redukovaná. Kromě mozkové zauzliny jsou vytvořeny i zauzliny další. třída: Přílipkovci Přílipkovci jsou starobylou skupinou měkkýšů. Žijí ve velkých hloubkách oceánů ( m). Tělo je kryto silnou schránkou. Uvnitř těla mají dva páry podélných nervů. Na anatomické stavbě přílipkovců se dá studovat vývoj měkkýšů od období prvohor. Než byl totiž první současný přílipkovec vyloven (v roce 1952) byly známy pouze schránky tohoto měkkýše jako zkameněliny staré 400 milionů let. Přílipkovec čapkový (Neopilina galatheae) dřívější název přílipkovka Lemcheova. Latinské druhové jméno je odvozeno od názvu dánské expedice Galathea, která tohoto měkkýše poblíž ostrova Cedros u pobřeží Mexika objevila. Přílipkovec dosahuje velikost 3 cm, živí se detritem a je odděleného pohlaví. K oplození dochází ve vodě. třída: Plži Plži jsou druhově nejpočetnější třídou měkkýšů. Žijí v mořích, ve sladkých vodách a někteří se přizpůsobili suchozemskému prostředí. Tělo je u většiny plžů kryto jednou nepárovou, spirálovitě stočenou schránkou, která se nazývá ulita. Někteří plži mají schránku redukovanou, nebo jim úplně chybí. Tělo se během zárodečného vývoje stáčí o 180 stupňů a plášťová dutina a řitní otvor ústí následkem rotace těla nad hlavou. Na těle je zřetelně rozlišená hlava s jedním nebo dvěma páry tykadel a oči, noha (svalnatý orgán sloužící k pohybu) a v ulitě ukrytý útrobní vak. Do ulity mohou plži zasunout i nohu a mnohé druhy uzavírají ústí do ulity destičkou z rohoviny nazývanou víčkooperculum. Pokožka obsahuje slizové žlázy, které produkují sliz usnadňující lezení. U některých plžů žijících ve vodě se na okrajích nohy vytváří ploutevní lem nebo křídlovité výrůstky usnadňující plavání. Všichni plži mají jazykovou pásku radulu. Pokud dojde k jejímu poškození, páska doroste a nové zoubky se posunou zezadu dopředu. Většina plžů patří mezi gonochoristy. Mořské druhy vypouštějí pohlavní buňky do vody, kde pak dojde k oplodnění. Suchozemští zástupci plžů jsou zpravidla hermafroditi. I mezi nimi však dochází k páření. Podle způsobu dýchání a umístění žáber dělíme plže do tří podtříd.

2 podtřída: Předožábří dýchají žábrami, které jsou umístěné před srdcem. To má jednu až dvě srdeční předsíně. Zástupci se dvěma srdečními předsíněmi mají zpravidla vnitřní vrstvu ulity perleťovou. Většina zástupců předožábrých patří ke gonochoristům. Na hřbetní straně nohy mají vápenité víčko, kterým ulity po zatažení nohy uzavírají. Přílipka miskovitá (Patella vulgaris) ulita není do spirály, ale jako stan. Vnější strana schránky je nazelenalá, vnitřní perleťová. Běžně se vyskytují na skalách vystavených příbojovým vlnám, kde se živí porostem řas. Průměr schránky má kolem 6 cm. Jehlanka obecná (Cerithium vulgaris) - pobřeží Evropy; 6 cm; ulita tvaru štíhlého kužele s bradavičnatým povrchem. Věžule obecná (Turritella communis) hladká věžovitá ulita. Děrnatka řecká (Diodora graeca) jako přílipka, na vrcholu ulity je dírka. Ušeň mořská plochá schránka uvnitř s vrstvou perleti; po straně řadu otvorů (proto se používala jako miska na mýdlo). Žije na skalách i na kamenech v teplejších mořích evropského pobřeží. Dorůstá velikosti až 8cm. Bahenka živorodá (Viviparus contectus) - druh žijící ve sladkých vodách. Oplozená vajíčka zůstávají v plášťové dutině a noví jedinci přicházejí na svět již značně vyvinutí a s dlouhou obrvenou ulitou. Ampularia gigas plž chovaný v akváriích. Zajímavostí u něho je plášťová dutina. Ta je rozdělená na dvě části, z nichž jedna slouží jako plíce a druhá jako žábry. Ampularia patří tedy k obojživelným plžům. Křídlatec velký (Strombus gigas) dorůstá velikosti kolem 30 cm a jeho ulita má uvnitř růžovou perleťovou vrstvu. Poslední závit ulity tvoří jakési křídlo. Žije v Karibském moři. Pohybuje se pomocí skoků. Křídlatka pelikánní (Aporrhais pes-pelecani) - ústí skořápky je vytaženo v trojúhelníkové laloky; břehy Evropy; 5 cm. Donka dalmatská (Astraea rugosa) dlouze vejčitý tlustostěnná ulita; na středních závitech vyčnívají ostny. Zavinutec penízkový (Cypraea moneta) - ulity tohoto měkkýše byly už před 1500 lety před naším letopočtem uznávaným platidlem v Číně. Zavinutec tygrovaný (Cypraea tigris) - stejně jako u ostatní zavinutci i tento druh má ulitu s vysokým porcelánovým leskem. Samotné zbarvení zavinutce tygrovaného je proměnlivé. Jsou dokonce známí i zcela černí nebo bílí jedinci. Poslední závit ulity překrývá starší. Žije v hlubších vodách poblíž korálových útesů v teplých oblastech Indopacifiku. Živí se především polypy korálů. Ostranka jaderská (Murex brandaris) je rozšířená v oblasti Středozemního moře a přilehlých oblastech Atlantského oceánu. Obústí skořápky vybíhá v hroty, a jak živočich roste a zvětšuje svou ulitu, zůstávají hroty na povrchu ulity. Na konci těla je delší dutý výběžek, v kterém je uložena dýchací trubice. Ostranka jaderská patří k dravým zástupcům plžů. Ve starověku se z rozvařených ostranek získávalo purpurové barvivo, kterým se barvily lněné a vlněné látky. Ostranka tupá (Murex truncatulus) podobná předchozí, bez výběžku. Rapana venosa jeden z nejběžnějších mořských plžů; živí se slávkami Homolice mramorovaná (Conus marmoreus) má velice pěkné ulity s porcelánovým leskem a rozmanitou kresbou. Slinné žlázy má přeměněné v jedové žlázy a radula má charakter dutého bodce, kterým nabodává svou kořist; tu ochromuje jedem. Žije v teplých mořích a patří k jedovatým zástupcům plžů; některé druhy mohou být smrtelně nebezpečné i pro člověka. Tritonka římská (Charonia lampas) - žije ve Středozemním moři. Tritonky používali už staří Římané jako trubek při útoku vojska. Vydává silný a daleko slyšitelný hlas. V dnešní době je využívají myslivci jako jelení vábničky. podtřída: Zadožábří zahrnuje pouze mořské druhy. Jejich společným znakem jsou žábry umístěné za srdcem. U řady druhů došlo k redukci schránky. Často mají pestré zbarvení. Zej obrovský (Aplysia depilans) dorůstá velikosti cm, žije ve Středozemním moři. Má čtyři tykadla, dvě zadní jsou ouškovitě zdvižena, proto lidové označení mořský zajíc. Ulita pouze v podobě průsvitné ploché skořepiny. V nebezpečí vypouští oblak fialové tekutiny. Po okrajích těla má zej ploutevní lemy, pomocí nichž může obratně plavat. Živí se rostlinami.

3 Hvězdnatka bradavičnatá (Archidoris tuberculata) dorůstá velikosti kolem 10 cm, žije pod kameny v příbojovém pásmu na březích evropských mořích (nežije v Baltském moři). Na zadní části těla hvězdice vychlípených okrajů řitního otvoru slouží k dýchání jako nepravé žábry. pozn. Hvězdnatka patří do řádu nahožábrých plžů, u kterých jsou pravé žábry redukovány nebo zcela chybějí. Bývají nahrazeny prodlouženými a do řas složenými okrají řitního otvoru. Skořápka zcela chybí. Tropické druhy jsou většinou křiklavě zbarveny. podtřída: Plicnatí druhy mořské, sladkovodní, ale především suchozemské. Jejich charakteristickým znakem jsou plíce (plicní vaky), které vznikly prokrvením plášťové dutiny. Plíce ústí navenek nápadným dýchacím otvorem. Nervové zauzliny jsou soustředěné v hlavové části těla. Jsou to hermafroditi s přímým vývojem. V naší přírodě se vyskytují zástupci řádů spodnoocí a stopkoocí. o řád: Spodnoocí mají jeden pár tykadel a na jejich bázi jsou umístěné oči. Žijí ve sladkých vodách a mají vyvinutou skořápku. V našich vodách žijí: Plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis) je náš nejznámější vodní plž. Plovatka má tenkostěnnou ulitu vysokou až 6 cm. Žije ve stojatých vodách, živí se řasami. Na vodních rostlinách můžeme najít rosolovité pásky jejích vajíček. Okružák ploský (Planorbarius corneus) má skořápku tvaru plochého disku s kolem 3 cm. Žije především ve stojatých vodách zarostlých vodními rostlinami. Živí se nejrůznějšími organickými zbytky. Bahnatka malá (Galba truncatula) dorůstá velikosti do 12 mm. Je mezihostitelem ve vývoji motolice jaterní. Kamomil říční (Ancylus fluviatilis) žije přichycený na kamenech v tekoucích vodách. Jeho schránky jsou velké 5 7 mm. Živí se řasovým porostem na kamenech. Levatka říční (Physa fontinalis) drobná ulita asi 1 cm; většinu skořápky tvoří poslední závit ten překrývá menší závity; jeden z mála plžů s levotočivou skořápkou (otočíme-li skořápku hrotem vzhůru a otvorem k sobě ústí leží po levé straně) o řád: Stopkoocí mají dva páry tykadel. Kratší tykadla mají především hmatovou funkci, na konci delších tykadel jsou oči. Mezi stopkooké patří suchozemské druhy se schránkami nebo bez schránek. Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) ulita o průměru 4 5 cm. V období déletrvajícího sucha se hlemýždi zatahují do ulit a zalepují jejich ústí blankou ze ztuhlého slizu. Na zimu se pomocí ulity zavrtávají do země a vchod do ulity uzavřou vápenatým víčkem. Stěna víčka je pórovitá a umožňuje živočichovi výměnu dýchacích plynů. Hlemýždi jsou obojetníci, ale dochází u nich k páření a oplození. Jejich námluvy jsou doprovázeny vystřelováním šípu lásky (vápnitá tyčinka), kterou zabodávají do těla druha. To chemicky a mechanicky stimuluje vzájemnou výměnu spermií. Spermie si ukládají do zásobního váčku, po čase dochází k oplození vlastních vajíček uloženými spermiemi. Hlemýžď klade po šesti až osmi týdnech do země malých kulatých vajíček o průměru asi 5 mm. Po snesení vajíček je hlemýžď zakryje hlínou. Z vajíček se líhnou přímo malí hlemýždi. Hlemýždi dospívají ve věku kolem tří let. Jantarka obecná (Succinea putris) žije v blízkosti vod. Má tenkou průsvitnou ulitu barvy jantaru (odtud odvozené její jméno). Dorůstá velikosti 1,6 2,2 cm. Je nositelem sporocyst motolice podivné, které se ve dne pohybují v tykadlech plže, která tak výrazně zduří a tepou (motolice tak lákají ptáky, aby jantarku sezobly a ony se tak dostaly do těla svého hostitele). Plamatka lesní (Arianta arbustorum) má tmavou ulitu se světlými skvrnami. Suchomilka obecná (Helicella candicans) vyskytuje se v teplejších oblastech a bývá mezihostitelem motolice kopinaté. Bílá ulita s barevnými pásky. Závornatka drsná (Clausilia dubia) na vápencových skalách; ulita jako vrták. Páskovka hajní (Cepea nemoralis) má světlé ulity s tmavými pásy o průměru asi 2 cm. Její obústí je vně i uvnitř tmavě zbarvené. Plzák lesní (Arion rufus) dosahuje délky až 15 cm, jeho zbarvení je proměnlivé, skořápka redukována. Nalézt ho můžeme na vlhkých místech. Je všežravý.

4 Plzák španělský (Arion lusitanicus) žije na kulturních rostlinách, je hermafrodit a po spáření s jiným jedincem snáší každý plzák v několika snůškách vajíček. Při přemnožení způsobuje velké škody zahrádkářům a pěstitelům zeleniny. Slimák největší (Limax maximum) dorůstá velikosti cm. Pod štítem na hřbetní straně má zbytek schránky (hřbet nohy s kýlem). Nohu má na spodní straně světlou, na svrchní straně nepravidelně skvrnitou. Je všežravý, přednost dává nezeleným částem rostlin. Žije na vlhkých místech v zahradách, sadech, v lesích na pařezech a pod kameny. Slimáček polní (Deroceras agreste) je škůdcem na kulturních rostlinách v zahradách a ve sklenících. Pozn. Plzáci mají dýchací otvor v pravé přední polovině štítu; slimáci mají dýchací otvor v zadní polovině štítu. Oblovka (Achatina) oblovky jsou největší suchozemští plži na světě, jejich ulita může přesáhnout délku až 25 cm. Žijí v tropických lesích Střední Afriky, ale rozšířily se i do Jihovýchodní Asie a na okolní ostrovy. Je známo kolem 20 druhů a poddruhů; jejich chov je v posledních letech velmi rozšířen i u nás. třída: Kelnatky (Scaphopoda) Kelnatky jsou výhradně mořští živočichové, jejichž schránka má podobu sloního klu. Žijí zahrabáni na dně, přičemž zadní a tenčí část těla vyčnívá do vody. Tímto koncem také přivádějí vodu k žábrám. Kelnatky se dožívají stáří i několika let a po celý život rostou. Indiáni nosili schránky kelnatek na krku jako ozdobu, nebo je používali jako platidlo. Morfologicky stojí kelnatky mezi plži a mlži. Mají radulu a čelisti, ale také dvoustrannou souměrnost těla, zakrnělou hlavu a nohu přizpůsobenou k rytí. Kelnatka středomořská (Dentalium vulgare) žije ve Středozemním moři. Je velká kolem 3,5 cm. Z širší části své schránky vysunuje laločnatou nohu, kterou ryje ve dně a chapadla (captacula). Ta jsou na konci kyjovitě rozšířená a opatřená smyslovými buňkami. Ty slouží k hledání potravy, kterou jsou drobní živočichové. třída: Mlži (Bivalvia) Charakteristickým znakem mlžů je párovitá schránka. Jednotlivé schránky se nazývají lastury. Schránku drží zavřenou dva svaly, které mohou u některých zástupců mlžů spolu splývat v jeden sval. Na hřbetní straně jsou spojeny pružným vazem, který je automaticky rozevírá. Na vnitřní straně lastur, v blízkosti vazu, se často nacházejí výběžky v podobě zoubků a lišt. Ty do sebe vzájemně zapadají a vytváří tak útvar zabraňující posunutí zavřené schránky do stran. Dalším znakem mlžů je redukovaná hlava. V místech kde by měla být, se nachází pouze ústní otvor, který má podobu příčné štěrbiny a je opatřen se dvěma lalůčkovitými výběžky pyskovými makadly. Na ústní dutinu navazuje hltan ústící do žaludku. Skořápky jsou vystlány pláštěm. Ten vylučuje na okrajích hmotu ke stavbě schránek. Podél vnitřní strany pláště jsou žábry. Ty slouží k dýchání, ale také k lovu drobných potravy. Svalnatá noha je orgánem pohybu. Mlži jsou odděleného pohlaví a někteří mohou pohlaví během života měnit. Z oplozených vajíček se zpravidla líhnou larvy. Ty plavou volně ve vodě, nebo parazitují na rybách - larvy sladkovodních mlžů (glochidie). V přímořských oblastech jsou mlži potravou tamního obyvatelstva. Lastury poskytují perleť na výrobu knoflíků. V tělech mlžů se mohou tvořit perly. sladkovodní zástupci: Velevrub malířský (Unio pictorum) žije v proudících vodách, má užší lastury a dobře vyvinutý zámek. Bílé misky, dříve užívané k roztírání a míchání barev. Škeble rybničná (Anodonta cygnea) žije částečně zahrabaná do bahna ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. Měří až 23 cm. Je to největší sladkovodní mlž v Evropě. Lastury má žlutavě nebo zelenavě hnědé. Zámek není vytvořen. Perlorodka říční (Margarinata margaritifera) má silné lastury a někdy tvoří perly. Lastury jsou vně jakoby oprýskané, místy černavé. Larvy parazitují na rybách. mořští zástupci: Hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobaeus) - dorůstá velikosti 15 cm. Vyznačuje se symetrickými lasturami. Zbarvení je růžové nebo oranžové, někdy žluté či hnědé. Na okraji pláště jsou drobná očka a smyslové brvy. Miska hřebenatky je značkou firmy Shell. Pravá lastura je zpravidla plošší. Střenka jedlá (Solen vagina) dorůstá velikosti až 15 cm. Má protáhlou, vpředu a vzadu uťatou schránku. Pomocí svalnaté nohy se zavrtává do písčitého nebo bahnitého dna.

5 Návka Noemova ( (Arca noae) čtyřhranné lastury; jí se syrová stejně jako ústřice. Kyjovka šupinatá (Pinna nobilis) dorůstá velikosti až 80 cm (staří jedinci i 120 cm). Lastury má hnědé, tenké a křehké. Žije na písčitém dně ve Středozemním moři. Schránky bývají cca 1/3 zabořeny do dna. V měkkém podkladu je přichycena pomocí byssových vláken, ta staří Římané používali ke tkaní lehkých a průsvitných látek. Uvnitř schránek žije často symbioticky drobný krab Pinnotheres i jiné drobné organizmy. pozn. Byssová vlákna vznikají jako produkty byssové žlázy uložené v noze mlže; svou pevností a pružností jsou podobná šlachám. Srdcovka (Cardium) žije ve Středozemním, Černém i Baltském moři a dorůstá velikosti 6 cm. Má bílou až hnědou barvu a paprsčitě rýhované misky. V blízkosti vrcholu leží dvouzubý zámek. Vyskytuje se hojně v ústí řek. Lidé ji sbírají jako potravu. Zaděnka (Venus) podobná předchozí, na schránkách jsou soustředné lišty bez paprsčitého rýhování. Callista chione má schránku podobnou schránce srdcovky, ale bez rýhování. Barva je okrová a na lasturách jsou tmavší pruhy. Žije na písčitých dnech. Slávka jedlá (Mytilus edulis) má lastury velikosti do 15 cm. Ty jsou hnědé, modravé nebo černé, v přední části zúžené. Ke skalám a kamenům je slávka přichycena pomocí byssových vláken. Slávka je ceněná jako chutná potrava a z tohoto důvodu je také pěstována na plantážích v ústí řek. Perlotvorka mořská (Pteria margaritifera) žije v tropických a subtropických mořích. Z perlotvorky se získávají pravé perly. Základem perel jsou cizí tělíska, která se dostala do perlorodky. Ta se brání proti cizímu tělísku tím, že ho obalí vápenitou hmotou. Ústřice jedlá (Ostrea edulis) měří až 15 cm. Vyskytuje se v teplejších evropských mořích. Má nepravidelné lastury, zprohýbané podle podkladu, na němž se usadila. Levá lastura je miskovitá a pravá tvoří víčko. Ústřice žijí od čáry odlivu do hloubky asi 50 m. Dnes se pěstují na plantážích. Sášeň lodní (Pholas dactylus) připomíná vzhledem červa. Dosahuje délky 20 cm. Na předním konci těla má malé nenápadné lastury se zoubky. Pomocí nich vrtá ve dřevě ponořeném ve vodě (ničí lodě, dřevěné piloty atd.), tím způsobuje velké škody. Skulař vrtavý (Pholas dactylus) se zavrtává do pobřežních skal. Zéva obrovská (Tridacna gigas) největší známý mlž; délka schránky až 1,3m; hmotnost až 5q. Žije na korálových útesech Indického a Tichého oceánu. Bílé zvlněné misky. třída: Hlavonožci (Cephalopoda) Hlavonožci jsou mořští draví živočichové. Živí se rybami a korýši. Schránka je zpravidla redukována a zakryta kožními laloky, takže není při pohledu na měkkýše vidět. Mají nápadnou hlavu s početnými rameny opatřenými přísavkami. Na hlavě jsou velké oči, připomínající stavbou oči obratlovců. K zaostřování nedochází pomocí akomodace čočky, nýbrž pohybem čočky dopředu a dozadu. Ústa jsou opatřena zobákovitými čelistmi. Hlavonožci mají radulu, slinné i jedové žlázy, svalnatý žaludek a slepý přívěsek (coekum) s vyústěním párových hepatopankreatických žláz. Může se u nich výjimečně vyskytovat i mimotělní trávení. V blízkosti úst je nálevka s funkcí pohybového orgánu. Pohybují se pomocí ramen, plováním ploutvičky, lezením, nebo tak, že vystřikují vodu z plátové dutiny za pomoci nálevky. Mnozí hlavonožci jsou aktivní lovci s dobře vyvinutou nervovou soustavou. Nervové zauzliny vytváří v hlavové části těla mozkovou zauzlinu, která je chráněná chrupavčitou schránkou. Z mozkové zauzliny vycházejí do těla nervová vlákna. Hlavonožci se vyznačují projevy složitého chování a byla u nich objevena schopnost se učit. Nervová soustava řídí také barvoměnu. Mnozí hlavonožci se dokáží velice rychle přizpůsobit zbarvením prostředí, kde žijí. Změnu barvy umožňují pigmentové buňky v pokožce. Barva také ukazuje emocionální projevy měkkýše. V případě ohrožení vypouští většina druhů ze zvláštního váčku tmavou tekutinu (inkoust). Ta vytvoří ve vodě neprůhlednou clonu a umožní živočichovi nepříteli utéct. Hlavonožci jsou odděleného pohlaví. Vyskytuje se u nich pohlavní dimorfizmus. Samčí pohlavní buňky jsou přenášeny pomocí hektokotylového ramene. Toto rameno se od ostatních liší délkou a tvarem. Samice po oplodnění o vajíčka pečují. Hlavonožci žili v mořích již v období prvohor. K rozšířeným zástupcům hlavonožců patřili amoniti se spirálovitě stočenými schránkami a belemniti se schránkami přímými. podtřída: Čtyřžábří (Tetrabranchia) Zástupci této podtřídy mají dva páry žáber, čtyři srdeční předsíně, dva páry ledvin a kolem ústního otvoru velký počet ramen bez přísavek. Mají vyvinutou vnější schránku ulitu zatočenou na hřbetní stranu. Ulita je uvnitř rozdělena v komůrky a živočich žije v poslední z nich. Zástupci této podtřídy dosáhli největšího rozšíření v prvohorách. V současné době je znám jediný zástupce této podtřídy.

6 Loděnka hlubinná (Nautilus pompilius) bývá označována jako živá fosilie, protože v nezměněné podobě existuje již od konce druhohor. Je rozšířena v oblasti Indického oceánu, kde žije v hloubkách m. Kolem úst má až 90 ramen. Schránka dosahuje velikosti 25 cm; v dospělosti má tři závity a uvnitř je komůrek. Ty slouží jako hydrostatický orgán, pomocí něhož může loděnka regulovat specifickou hmotnost s tím i hloubku ponoru. Živí se drobnými organizmy. podtřída: Dvoužábří (Dibranchiata) Zástupci této podtřídy mají pouze jeden pár žaber, dvě srdeční předsíně, jeden pár ledvin a kolem ústního otvoru osm nebo deset ramen s přísavkami. Skořápka je redukovaná a ukryta pod záhyby pokožky, nebo úplně chybí. o řád Desetiramenní Oliheň obecná (Loligo vulgaris) při pobřeží Středozemního moře a teplejším pobřeží Atlantiku. Protáhlé tělo podoby torpéda do 0,5 m. Znamenití plavci. Neustálá barvoměna. Mají velmi chutné maso. Krakatice obrovská (Architeuthis dux) největší a nejtěžší popsaný živočich. Její oči dosahují průměru až 40 cm. Největší nalezené krakatice dosahovaly délku přes 20 m a hmotnosti až 40 t. Zbytky jejich těl bývají nalézány v žaludcích vorvaňů. Sépie obecná (Sepia officinalis) hojná ve Středozemním moři, při jižních březích Atlantiku až do Severního moře. Velikost cm; šedohnědě mramorovaná. Aktivní v noci. Vystřikování vody z nálevky naspodu těla vyvolá prudké pohyby vzad. Uvnitř těla má sépie pórovitou skořápku sépiovou kost; ta je prosycena plyny a živočicha nadnáší. Sépiová kost se zavěšuje ptákům do klecí jako zdroj Ca a na obrušování zobáku. Při napadení vylučuje s váčku neprůhlednou tekutinu. Z vyjmutých sépiových váčků se získává barvivo tzv. sépie římská (tmavohnědý teplý odstín). o řád Osmiramenní Chobotnice pobřežní (Polypus vulgaris) - se zmocňuje kořisti pomocí svých ramen s přísavkami. Po té vpraví pomocí rohovitých čelistí do těla kořisti sekret s toxickými a trávicími účinky. Stravitelné části kořisti se rozpustí a chobotnice je vysaje. Nestravitelné části (krunýře, skořápky) použije k tvorbě ochranného valu kolem svého doupěte. Žije u skalnatých pobřeží. Dosahuje hmotnosti až 25 kg. Argonaut pelagický (Argonauta argo) žije v teplých mořích. Samička buduje z výpotků rozšířených ramen schránku, která slouží k uložení vajíček až do doby vylíhnutí mláďat. Sameček má dlouhé hektokotylové rameno, které se odškcuje a je schopno volného pohybu v moři.

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem 1/8 3.2.02.12 živočichové s měkkým tělem cíl - popsat stavbu těla jednotlivých živočišných tříd - rozlišit různé způsoby života, stavby těla, životně důležitých orgánů - název podle měkkého, nečlánkovaného

Více

Mollusca (M ě kkýši)

Mollusca (M ě kkýši) Mollusca (Měkkýši) http://www.biolib.cz http://www.marinespecies.org/porifera/index.php http://en.wikipedia.org/wiki/mollusca http://www.gastropods.com/ http://www.petsnails.co.uk/ http://tolweb.org/tree?group=mollusca

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: Název materiálu: MĚKKÝŠI daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Marcela Kováříková DALTON - MĚKKÝŠI 1. pracuj samostatně a tiše 2. posledních 5 minut v hodině

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Proč stromy ztrácejí na podzim listy?

Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Důvodem je uchování vlhkosti. Široké listy mají velké povrchové plochy a vypařováním vydávají obrovské množství vlhkosti. V zimě ustane zásobování kořenů vláhou. Kdyby

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

KMEN: OSTNOKOŽCI paprsčitě souměrné tělo vápenité destičky soustava vodních chodeb Lilijice Hvězdice Hadice Ježovky

KMEN: OSTNOKOŽCI paprsčitě souměrné tělo vápenité destičky soustava vodních chodeb Lilijice Hvězdice Hadice Ježovky KMEN: OSTNOKOŽCI - mořští, většinou při dně, někteří přisedlí stopkou k podkladu - vyžadují vyšší obsah solí ve vodě - paprsčitě souměrné tělo (většinou 5paprsčitá souměrnost), ale larvy dvoustranně souměrné

Více

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) 9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) A. Charakteristika prvoústých B. Systematické třídění, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů C. Vznik 3. zárodečného listu, organogeneze A.

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VČELY Obsah 1. HISTORIE VČELAŘSTVÍ A DRUHY ÚLŮ... 2 2. POPIS ÚLU... 4 3. POPIS VČELY MEDONOSNÉ... 5 4. KDO ŽIJE

Více

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA:

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA: Třída: RYBY (Pisces) Vodní živočichové Nejpočetnější skupina bezobratlých velikost od několika milimetrů (mořská ryba hlaváč - 16 mm) až do 10 m (vyza velká - 10 m, 1500 kg) Věda studující ryby STAVBA

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

Život na louce Na louce motýli včely vosy, čmeláci komáři mouchy, vážky slunéčka sedmitečná kobylku saranče mravence cvrčka Luční rostliny kopretina

Život na louce Na louce motýli včely vosy, čmeláci komáři mouchy, vážky slunéčka sedmitečná kobylku saranče mravence cvrčka Luční rostliny kopretina Život na louce Na louce je živo. Poletuje tu plno nejrůznějšího hmyzu (motýli, včely, vosy, čmeláci, komáři, mouchy, vážky a slunéčka sedmitečná. V trávě můžeme vidět kobylku, saranče, mravence a cvrčka.

Více

Stavba těla a pitva žížaly. Př 7 / 11, 12

Stavba těla a pitva žížaly. Př 7 / 11, 12 Inovace výuky - Přírodopis Stavba těla a pitva žížaly Př 7 / 11, 12 http://oidnes.cz/12/053/cl5/bma4365f7_snmek004.jpg Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

TEORETICKÁ ČÁST test biologických vědomostí

TEORETICKÁ ČÁST test biologických vědomostí Biologická olympiáda, 47. ročník, školní rok 2012-2013 krajské kolo kategorie C soutěžící číslo TEORETICKÁ ČÁST test biologických vědomostí 1. Prohlédni si následující obrázky rostlin. a) Na řádek pod

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Ryby souhrnné opakování

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Ryby souhrnné opakování Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce)

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-34 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 8. třída

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 13 Ryby Pro potřeby projektu MAN

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Jméno a příjmení: Alex Truhlář Třída: 5. A Školní rok: 2015/16 Garant/konzultant: Jiří Rejsek Datum odevzdání: 21. 3. 2016 OBSAH

Více

Paprskoploutvé ryby. Milan Dundr

Paprskoploutvé ryby. Milan Dundr Paprskoploutvé ryby Milan Dundr Podtřída: Paprskoploutví ploutve vyztužené kostěnými paprsky (Actinopterygii) důležité skupiny: Jeseteři jikry = kaviár ganoidní šupiny Jeseter velký břehy Evropy (dřív

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc Jednobuněčné organismy přijímají dýchací plyny celým povrchem těla z okolní vody Také někteří mnohobuněční vodní živočichové dýchají celým povrchem těla. Krev transportuje dýchací plyny mezi povrchem těla

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Tisková zpráva. Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů. Říjen 2011

Tisková zpráva. Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů. Říjen 2011 Říjen 2011 Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů Scania Citywide je novou řadou nízkopodlažních a nízkonástupních autobusů s osobitým a přátelsky působícím vzhledem,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/7 5.2.02.8 - želvy tělo pokryto krunýřem /kostěné desky s rohovitými štítky/, horní a dolní štít - většina želv zatahuje do krunýře hlavu, nohy, ocas - na nohách a ocasu rohovité štítky a šupiny - nemají

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI Příklady: Slimák popelavý bez ulity, má štít Páskovka hajní s ulitou, v zimě víčko Popis: Výživa: těla: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá noha hlavy: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle

vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle Ledviny Odpadní látky vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle kůže (soli a minerální látky) plíce (CO 2, H 2 O v podobě páry) vnitřnosti nestrávené

Více

Kmen: Ploštěnci (Plathelminthes) Milan Dundr

Kmen: Ploštěnci (Plathelminthes) Milan Dundr Kmen: Ploštěnci (Plathelminthes) Milan Dundr Ploštěnci dorzoventrální zploštění těla z břišní a hřbetní strany pouze ektoderm a entoderm mezi nimi řídké parenchymatické pletivo omývané tělními tekutinami

Více

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou 1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE ÚČEL přenášet točivý moment, umožnit vzájemnou výchylku os (klouby), vyrovnat axiální posuv (posuvný člen), tlumení vibrací (pružné klouby). Točivý moment je přenášen z převodovky do

Více

SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V E D N E V N O C I

SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V E D N E V N O C I SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Přestože jsou sinice a řasy často spojovány, jedná se o zcela rozdílné skupiny. Sinice jsou bakterie, které získaly schopnost fotosyntézy. V jejich buňkách

Více

Sokolské volnočasové sportovní centrum -

Sokolské volnočasové sportovní centrum - Sokolské volnočasové sportovní centrum Sokolské volnočasové sportovní centrum - sportovní vybavení 1 Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Rozměry: šířka x hloubka x výška š x h x v mm C obrázek Legenda:

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Vážky. Vši. Ploštice. Stejnokřídlí

Vážky. Vši. Ploštice. Stejnokřídlí Vážky Vážky jsou velmi dobří. Na hlavě mají velké a nápadné. Žijí v blízkosti a jejich larvy (najády) jsou vodními dravci. Mají ústní ústrojí a larva má pysk přeměněn v tzv. masku. VÁŽKA PLOSKÁ ŠÍDLO protáhlejší

Více

0,000 = 217,00 m n.m.

0,000 = 217,00 m n.m. 0,000 = 217,00 m n.m. Hradišťská 407 533 52 Pardubice, Polabiny e-mail: enemo@enemo.cz IČO: 28282604 DIČ: CZ 28282604 Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING OBSAH Centrum vývoje a inovací

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 1. Úvod 2. Účinky

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

Model mitózy Kat. číslo 103.7491

Model mitózy Kat. číslo 103.7491 Model mitózy Kat. číslo 103.7491 Mitóza Mitóza, nazývaná také nepřímé jaderné dělení nebo ekvační dělení, je nejvíce rozšířená forma rozmnožování buněk. Buňka (mateřská buňka) se přitom rozdělí na 2 dceřiné

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Hra je nejlépe hratelná ve 3-5 hráčích, při 6 hráčích se neúměrně prodlužuje. Speciální pravidla

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ -1- OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MANIPULACI S OHNĚM oheň nikdy nezakládáme sami, musí být u toho dospělá osoba způsoby zapálení ohně: třením dřeva, křesadlem,

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

CAD II přednáška č. 1

CAD II přednáška č. 1 Oko je velmi citlivý a komplikovaný orgán. Všechny jeho části velice úzce spolupracují, aby zprostředkovaly vnímání obrazu. A jsou to oči a zejména mozek, orgány, které nám dokáží přiblížit okolní svět,

Více

KVALITA BOBBIN Pro lepší kvalitu šití!

KVALITA BOBBIN Pro lepší kvalitu šití! 1 Katalog příslušenství BOBBIN pro šicí stroj Lizard 4228 a 4222 Správným použitím přítlačné patky a příslušenství si nejen usnadníte práci, ale dosáhnete mnohem krásnějších výsledků. Kromě toho si méně

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1921

CZ.1.07/1.4.00/21.1921 ZŠ Týnec nad Labem AUTOR: Mgr. Iveta Hejtmánková VY_32_INOVACE_20_Přírodověda 4. ročník_živočichové na loukách Téma: Živočichové na loukách Vytvořeno: duben 2012 CZ.1.07/1.4.00/21.1921 ŽIVOČICHOVÉ NA LOUKÁCH

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vrtání Vrtání je nejstarší a nejpoužívanější technologická operace. Kromě vrtání do plného materiálu rozlišujeme

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Vaječník (ovarium) oocyty folikul estrogenu progesteronu Vejcovod

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Vaječník (ovarium) oocyty folikul estrogenu progesteronu Vejcovod Pohlavní soustava - žena Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena. SN č. 25/1990 Mende 169W (1931) Zpracoval: Ing. Miroslav Beran Skříň: Dvoudílná. Horní část (tělo skříně) je výlisek z tmavohnědého bakelitu, dolní (sokl) je lakovaný výlisek z plechu. Zadní stěna plechová,

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Marek Martínek 9.B Vedoucí práce: Mgr. Václav Zajíc Školní rok 2013/14 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Jak vybrat outdoorový nůž

Jak vybrat outdoorový nůž Jak vybrat outdoorový nůž Hledáme nůž, který nám umožní výrobu různých předmětů. Pro činnosti, jako je vyřezávání, zahrocování kůlů či třeba dlabání zářezů, nesmí být nůž příliš těžký. Takový nůž vede

Více

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač DICTATOR model RTS je zabudován do dveří, takže je prakticky neviditelný. Pouze když jsou dveře otevřené, můžete spatřit

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek NERVOVÁ SOUSTAVA Nervová soustava ryb je tvořena centrální nervovou soustavou (systema nervosum centrale) a periferní nervovou soustavou (systema nervosum periphericum). Z funkčního hlediska rozeznáváme

Více

Technické podmínky pro požární kontejner technický

Technické podmínky pro požární kontejner technický Příloha č. 1 k č.j.:hspm-3496-2/2015 ÚIZS Technické podmínky pro požární kontejner technický 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks požárního kontejneru technického (dále jen KTE

Více

Katalog pomůcek Montessori a didaktických pomůcek

Katalog pomůcek Montessori a didaktických pomůcek Katalog pomůcek Montessori a didaktických pomůcek 1 Komu? Všechny pomůcky bezplatně zapůjčujeme dětem s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím jejich rodin, učitelů, vychovatelů, škol apod. Proč?

Více

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Druh dokumentace: SMART STUDENT REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BRATISLAVA, RADLINSKÉHO UL. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE OBJEKTU,

Více

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína Atopický ekzém Co je to atopický ekzém atopický je slovo řeckého původu a znamená cizí, zvláštní, něco co vyvěrá na povrch. Atopický ekzém je zánětlivé onemocnění kůže, provázené svěděním a suchostí pokožky,

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

VY_12_INOVACE_24_LIDSKE_SMYSLY. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 7. 2. 2013

VY_12_INOVACE_24_LIDSKE_SMYSLY. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 7. 2. 2013 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_24_LIDSKE_SMYSLY Lidské smysly Předmět: Člověk a jeho svět Ročník: 3. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 7. 2. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské a sladkovodní b) říční a potoční c) kaprové a kachní

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské a sladkovodní b) říční a potoční c) kaprové a kachní Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Páv. 1. Pro vymodelování páva budete potřebovat tyto díly:

Páv. 1. Pro vymodelování páva budete potřebovat tyto díly: 1 17 Páv 1. Pro vymodelování páva budete potřebovat tyto díly: 1 trup, hlavu, 3 ocas,,, vzor na ocase, 7 křídla, 8, oči, 10 pařáty, 11, 1 chocholku, 13 zobák. 1 3 7 8 10 11 1 13 1. Největší modrou kuličku

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. venkovní bazény. Aquacentra Pardubice, Jiráskova ul. 2664 provozovatel PAP Pardubice o.p.s.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. venkovní bazény. Aquacentra Pardubice, Jiráskova ul. 2664 provozovatel PAP Pardubice o.p.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD venkovní bazény Aquacentra Pardubice, Jiráskova ul. 2664 provozovatel PAP Pardubice o.p.s. Návštěvní řád Aquacentra Pardubice slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu

Více

1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů

1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů 138 1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů Určování diagnózy z nehtů je metoda, jak diagnostikovat onemocnění těla a jeho plných i dutých orgánů a zhodnocovat stupeň chorobné změny pozorováním stavu

Více

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží LÉKÁRNIČKA Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Více

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie ZŠ. Skupina A

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie ZŠ. Skupina A Katedra biologie a ekologie PřF OU 1. Šešule patří mezi plody: a) dužnaté b) pukavé c) nepukavé d) poltivé 2. Sítkovice jsou: a) síťovité zluštěniny na stěnách cév b) složky síťovité nervatury listů c)

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ KDO jsou naši nejnebezpečnější NEPŘÁTELÉ? KDE se skrývají a ODKUD se berou? JAK se proti nim dokáže naše tělo BRÁNIT? A můžeme mu v té obraně NĚJAK POMOCI Pamatujete

Více

6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE

6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE 6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE Hvozdnice se svou délkou 36 km odvodňuje jižní část Stěbořické kotliny a je významným biokoridorem v oblasti. Pramení jižně od Horního Benešova. Mezi obce, kterými protéká,

Více

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Silný vrtací šroubovák s kompaktními akumulátory ASV 14 A (2x 1,3 Ah) vhodný pro aplikace s vysokými nároky na výkon při nízké hmotnosti stroje nový silnější

Více